Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό δήλωση του σήματος :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 224461 δήλωση του σήματος :"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 951 / Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/ ), β) την υπ αριθμ. K / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «καθορισμός κριτηρίων επιλογής και τα προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας Σημάτων κατ εφαρμογή του Ν. 4072/2012» γ) την υπ αριθμ. Κ / πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων «ορισμός εξεταστών» Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό δήλωση του σήματος : Ανάβω Της εταιρείας Amazon Europe Holding Technologies SCS που εδρεύει εις 65, Boulevard Grand-Duchesse, Charlotte, Luxembourg City L1331, Λουξεμβούργο με πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο Πένη Χρ. Νάκου Βουλής 14, Αθήνα, TK 10563, η οποία κατατέθηκε στις 09 IANOYAΡIOY 2014, για να διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα/υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάσεις: ΚΛΑΣΗ 9: Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επίβλεψης), διάσωσης και εκπαίδευσης. Συσκευές και όργανα για την μεταφορά, διανομή, µετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος. Συσκευές για την εγγραφή, τη µετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας. Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών. Σύµπυκνοι δίσκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα εγγραφής. Μηχανισμοί µε κερματοδέκτη. Ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές, εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές για μετάδοση, αποθήκευση, διαχείριση, εγγραφή και ανάγνωση κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο και δεδομένων, περιλαμβανομένων μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, ασύρματων δικτύων και ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών και ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών και 1/27

2 εξαρτημάτων για αυτά. Φορητοί υπολογιστές (Tablet), αναγνώστες ψηφιακών βιβλίων, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και βίντεο, ηλεκτρονικές ατζέντες, προσωπικά ψηφιακά βοηθήματα και συσκευές παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης και ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη και εξαρτήματα για αυτά. Περιφερειακός εξοπλισμός προσαρμοσμένος για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες παρακολούθησης, καλώδια, μόντεμ, εκτυπωτές, οδηγοί δίσκων, μετασχηματιστές ηλεκτρικής ισχύος, προσαρμοστές μετασχηματιστών ηλεκτρικής ισχύος, σύνδεσμοι καλωδίων, υποδοχές plug-in, σύνδεσμοι ηλεκτρικής ενέργειας, βάσεις τοποθέτησης και οδηγοί λογισμικού. Φορτιστές μπαταρίας, πακέτα μπαταριών, κάρτες μνήμης και αναγνώστες καρτών μνήμης, ηχεία, μικρόφωνα και ακουστικά, θήκες, προσόψεις, και βάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, θήκες, προσόψεις, και βάσεις για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές για μετάδοση, αποθήκευση, διαχείριση, εγγραφή και ανάγνωση κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο και δεδομένων, μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένων φορητών υπολογιστών (Tablet), συσκευών ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και βίντεο, ηλεκτρονικών ατζεντών, προσωπικών ψηφιακών βοηθημάτων και συσκευών παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης και συσκευών για την εμφάνιση ηλεκτρονικά εκδιδόμενου υλικού, ήτοι βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, παρουσιάσεις πολυμέσων. Τηλεχειριστήρια για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μετασχηματιστές ηλεκτρικής ισχύος. Καλώδια καθολικού σειριακού αγωγού, ηλεκτρονικές βάσεις τοποθέτησης, φορτιστές μπαταριών, ηλεκτρικοί σύνδεσμοι, καλώδια και μετασχηματιστές. Ασύρματα τηλεχειριστήρια για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Κάσκες ακουστικών και ακουστικά. Προγράμματα συγχρονισμού δεδομένων και προγράμματα εργαλείων για ανάπτυξη εφαρμογών για προσωπικούς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για δημιουργία, μεταφόρτωση, μετάδοση, λήψη, επεξεργασία, εξαγωγή, κρυπτογράφηση, αποκωδικοποίηση, εμφάνιση, αποθήκευση και οργάνωση κειμένου, γραφικών, εικόνων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων. Προεγγεγραμμένος ήχος και οπτικοακουστικό περιεχόμενο με δυνατότητα μεταφόρτωσης, πληροφορίες και σχολιασμός. Ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά, περιοδικές εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία, εφημερίδες και άλλες δημοσιεύσεις με δυνατότητα μεταφόρτωσης. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για διαχείριση βάσεων δεδομένων. Λογισμικό για αναγνώριση χαρακτήρων. Λογισμικό για αναγνώριση φωνής. Λογισμικό για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ανταλλαγή μηνυμάτων. Λογισμικό για πρόσβαση, εμφάνιση και έρευνα ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων. Λογισμικό συγχρονισμού δεδομένων. Λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών. Μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα προϊόντα. ΚΛΑΣΗ 35: Διαφήμιση. Διοίκηση επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρήσεων. Εργασίες γραφείου. Υπηρεσίες καταστημάτων λιανικής περιλαμβανομένων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών για μετάδοση, αποθήκευση, διαχείριση, εγγραφή και ανάγνωση κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο και δεδομένων, περιλαμβανομένων μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, ασύρματων δικτύων και ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές (Tablet), αναγνώστες ψηφιακών βιβλίων, συσκευές αναπαραγωγής ήχου 2/27

3 και βίντεο, ηλεκτρονικές ατζέντες, προσωπικά ψηφιακά βοηθήματα και συσκευές παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης και ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη και εξαρτήματα για αυτά, υλισμικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες παρακολούθησης, καλώδια, μόντεμ, εκτυπωτές, οδηγοί δίσκων, μετασχηματιστές ηλεκτρικής ισχύος, προσαρμοστές μετασχηματιστών ηλεκτρικής ισχύος, σύνδεσμοι καλωδίων, υποδοχές plug-in, σύνδεσμοι ηλεκτρικής ενέργειας, βάσεις τοποθέτησης και οδηγοί λογισμικού, φορτιστές μπαταρίας, πακέτα μπαταριών, κάρτες μνήμης και αναγνώστες καρτών μνήμης, κάσκες ακουστικών και ακουστικά, ηχεία, μικρόφωνα και ακουστικά, θήκες, προσόψεις, και βάσεις για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές, τηλεχειριστήρια για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έντυπες δημοσιεύσεις, περιοδικές εκδόσεις, βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικά φυλλάδια, φυλλάδια, εγχειρίδια, περιοδικές εφημερίδες, κατάλογοι και αυτοκόλλητα, φορητή μονάδα για ηλεκτρονικά παιχνίδια, φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια και συσκευές, παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και βίντεο παιχνίδια. Υπηρεσίες καταστημάτων λιανικής στο διαδίκτυο οι οποίες περιέχουν φορητές ηλεκτρονικές συσκευές για μετάδοση, αποθήκευση, διαχείριση, εγγραφή και ανάγνωση κειμένου, εικόνων, βίντεο και δεδομένων, περιλαμβανομένων μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, ασύρματων δικτύων και ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές (Tablet), αναγνώστες ψηφιακών βιβλίων, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και βίντεο, ηλεκτρονικές ατζέντες, προσωπικά ψηφιακά βοηθήματα και συσκευές παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης και ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη και εξαρτήματα για αυτά, υλισμικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες παρακολούθησης, καλώδια, μόντεμ, εκτυπωτές, οδηγοί δίσκων, μετασχηματιστές ηλεκτρικής ισχύος, προσαρμοστές μετασχηματιστών ηλεκτρικής ισχύος, σύνδεσμοι καλωδίων, υποδοχές plug-in, σύνδεσμοι ηλεκτρικής ενέργειας, βάσεις τοποθέτησης και οδηγοί λογισμικού, φορτιστές μπαταρίας, πακέτα μπαταριών, κάρτες μνήμης και αναγνώστες καρτών μνήμης,κάσκες ακουστικών και ακουστικά, ηχεία, μικρόφωνα και ακουστικά, θήκες, προσόψεις, και βάσεις για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές, τηλεχειριστήρια για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έντυπες δημοσιεύσεις, περιοδικές εκδόσεις, βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικά φυλλάδια, φυλλάδια, εγχειρίδια, περιοδικές εφημερίδες, κατάλογοι και αυτοκόλλητα, φορητή μονάδα για αναπαραγωγή ηλεκτρονικώνπαιχνιδιών, φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια και συσκευές, παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και βίντεο παιχνίδια. Παροχή καταλόγου εμπορικών επί γραμμής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Διανομή διαφημιστικών μηνυμάτων για άλλους μέσω ηλεκτρονικού επί γραμμής δικτύου επικοινωνίας. Παροχή ηλεκτρονικού διαφημιστικού οδηγού με δυνατότητα αναζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλων. Διαχείριση αρχείων πληροφορικής. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραγγελιών. Σχεδίαση διαφημίσεων και διαφημιστικού υλικού για άλλους. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης στο πεδίο της κοινωνικής δικτύωσης. ΚΛΑΣΗ 38: Τηλεπικοινωνίες. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μετάδοσης φωνής, δεδομένων και εικόνων μέσω παγκόσμιου δικτύου επικοινωνίας. Υπηρεσίες επικοινωνίας για μετάδοση, εξαργύρωση, πρόσβαση, λήψη, μεταφόρτωση, ροή, εκπομπή, χρήση, εμφάνιση, μορφοποίηση, αντανάκλαση και μεταφορά κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο και δεδομένων, μέσω δικτύων επικοινωνιών, ασύρματων δικτύων επικοινωνιών και το διαδίκτυο. Παροχή ηλεκτρονικού φόρουμ, ηλεκτρονικών χώρων συνομιλιών και ηλεκτρονικών κοινοτήτων για τη μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, 3/27

4 βάσεις δεδομένων και ιστοτόπους τρεχόντων εκδηλώσεων και ιστολογίων και υλικό ηλεκτρονικής αναφοράς. Παροχή πρόσβασης σε βοηθητικές συσκευές ή ηλεκτρονικές συσκευές υπό την έννοια της παροχής υπηρεσίας για τηλεπικοινωνιακή συνδεσιμότητα για τη μεταφορά εικόνων, μηνυμάτων, ήχου, εικόνας, οπτικοακουστικών και έργων πολυμέσων μεταξύ των ηλεκτρονικών αναγνωστών, κινητών τηλεφώνων και έξυπνων τηλεφώνων, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών ψηφιακών συσκευών, φορητών υπολογιστών (Tablet) ή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ροή ήχου, εικόνας και οπτικοακουστικού υλικού μέσω του Διαδικτύου ή άλλου υπολογιστή ή δικτύου τηλεπικοινωνιών. Παροχή ηλεκτρονικών φόρουμ (χώρων συζήτησης) για κοινωνική δικτύωση, διαδικτυακά φόρα, και ηλεκτρονικών κοινοτήτων για τη μετάδοση φωτογραφιών, βίντεο, κειμένου, δεδομένων, εικόνων και άλλων ηλεκτρονικών έργων. Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής. Μετάδοση υπηρεσιών διάχυσης στον παγκόσμιο ιστό. Παροχή ηλεκτρονικού δικτύου που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται το περιεχόμενο, κείμενο, οπτικά έργα, ακουστικά έργα, οπτικοακουστικά έργα, έργα λογοτεχνίας, δεδομένα, αρχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά έργα. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών δικτύου που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, δεδομένα, εικόνες και άλλα ηλεκτρονικά έργα που έχουν σχέση με την ψυχαγωγία, περιλαμβανομένων ταινιών, τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών έργων, μουσικής και ακουστικών έργων, βιβλίων, θεάτρου, λογοτεχνικών έργων, αθλητικών γεγονότων, χόμπι, δραστηριότητες αναψυχής, τουρνουά, τέχνης, χορού, μιούζικαλ, εκθέσεων, αθλητικής διδασκαλίας, κλαμπ, ράδιο, κωμωδίας, διαγωνισμών, οπτικών έργων, παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια, φεστιβάλ, μουσεία, πάρκα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκδόσεις, κινούμενα σχέδια, τρέχουσες εκδηλώσεις, μόδα, πολυμεσικές παρουσιάσεις, ιστορία, γλώσσες, φιλελεύθερες τέχνες, μαθηματικά, επιχειρήσεις, επιστήμη, τεχνολογία, εξωσχολικές δραστηριότητες, πολιτισμό, αθλητισμό, τέχνες, ψυχολογία και φιλοσοφία. Παροχή ιστοτόπου που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ηλεκτρονικού υπολογιστή να μεταδίδουν, εξαργυρώνουν, λαμβάνουν, μεταφορτώνουν, διαδίδουν, εκπέμπουν, εμφανίζουν, επεξεργάζονται, μεταφέρουν και μοιράζονται περιεχόμενο, κείμενο, οπτικά έργα, ηχητικά έργα, οπτικοακουστικά έργα, έργα λογοτεχνίας, δεδομένα, αρχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά έργα. Παροχή ιστοτόπου που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ηλεκτρονικού υπολογιστή να μεταδίδουν, εξαργυρώνουν, λαμβάνουν, μεταφορτώνουν, διαδίδουν, εκπέμπουν, εμφανίζουν, επεξεργάζονται, μεταφέρουν και μοιράζονται φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, δεδομένα, εικόνες και άλλα ηλεκτρονικά έργα. Παροχή διαδικτυακών πυλών για ψυχαγωγία στο πεδίο των ταινιών, της τηλεόρασης και οπτικοακουστικών έργων, μουσικής και ακουστικών έργων, βιβλίων, θεάτρου, λογοτεχνικών έργων, αθλητικών γεγονότων, χόμπι, δραστηριότητες αναψυχής, τουρνουά, τέχνης, χορού, μιούζικαλ, εκθέσεων, αθλητικής διδασκαλίας, κλαμπ, ράδιο, κωμωδίας, διαγωνισμών, οπτικών έργων, παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια, φεστιβάλ, μουσεία, πάρκα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκδόσεις, κινούμενα σχέδια, τρέχουσες εκδηλώσεις, εκδηλώσεις μόδας, πολυμεσικές παρουσιάσεις. Παροχή προσωρινής πρόσβασης στο διαδίκτυο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό λογισμικό χωρίς δυνατότητα μεταφόρτωσης το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προγραμματίζουν ήχο, βίντεο, κείμενο και άλλο πολυμεσικό περιεχόμενο, περιλαμβανομένης μουσικής, συναυλιών, βίντεο, ράδιο, τηλεόρασης, ειδήσεων, σπορ, παιχνιδιών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ψυχαγωγία. Υπηρεσίες παροχής πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης στο πεδίο της κοινωνικής δικτύωσης. 4/27

5 Υπηρεσία παροχής πρόσβασης σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης για ψυχαγωγικούς λόγους. ΚΛΑΣΗ 41: Εκπαίδευση. Επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση). Ψυχαγωγία. Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Δημοσίευση βιβλίων, περιοδικών, περιοδικών εκδόσεων, λογοτεχνικών έργων, οπτικών έργων, ακουστικών έργων και οπτικοακουστικών έργων. Παροχή προ-εγγεγραμμένου ήχου χωρίς δυνατότητα μεταφόρτωσης, εικόνας και οπτικοακουστικών έργων μέσω ασύρματων δικτύων. Παροχή παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικές διαδραστικές ιστορίες. Παροχή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων και ιστολογίων ψυχαγωγίας που περιλαμβάνουν ταινίες, τηλεόραση, οπτικοακουστικά έργα, μουσική, ακουστικά έργα,βιβλία, θέατρο, λογοτεχνικά έργα, αθλητικές δραστηριότητες, χόμπι, δραστηριότητες αναψυχής, τουρνουά, τέχνης, χορού, μιούζικαλ, εκθέσεων, αθλητικής διδασκαλίας, κλαμπ, ράδιο, κωμωδίας, διαγωνισμών, οπτικών έργων, παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια, φεστιβάλ, μουσεία, πάρκα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκδόσεις, κινούμενα σχέδια, τρέχουσες εκδηλώσεις, εκδηλώσεις μόδας και πολυμεσικές παρουσιάσεις. Δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλία, περιοδικά και λογοτεχνικά έργα και παροχή ψηφιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι χρήστες μπορούν να αλληλοεπιδρούν για αναψυχή, χόμπι ή ψυχαγωγικούς σκοπούς. Παροχή πληροφοριών, ειδήσεις, άρθρα και σχολιασμούς στο πεδίο της ψυχαγωγίας, οι οποίες περιλαμβάνουν ταινίες, τηλεόραση, οπτικοακουστικά έργα, μουσική, ακουστικά έργα, βιβλία, θέατρο, λογοτεχνικά έργα, αθλητικές δραστηριότητες, χόμπι, δραστηριότητες αναψυχής, τουρνουά, τέχνης, χορού, μιούζικαλ, εκθέσεων, αθλητικής διδασκαλίας, κλαμπ, ράδιο, κωμωδίας, διαγωνισμών, οπτικών έργων, παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια, φεστιβάλ, μουσεία, πάρκα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκδόσεις, κινούμενα σχέδια, τρέχουσες εκδηλώσεις, εκδηλώσεις μόδας και πολυμεσικές παρουσιάσεις. Παροχή πληροφοριών, ειδήσεων, άρθρων και σχολιασμών στο πεδίο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Υπηρεσίες εκπαίδευσης υπό την έννοια της εκμάθησης σε τάξη και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκμάθηση σε ζητήματα επικαιρότητας, εκπαίδευσης, ιστορίας, γλώσσας, φιλελεύθερων τεχνών, μαθηματικών, επιχειρήσεων, επιστήμης, χόμπι, τεχνολογίας, πολιτισμού, αθλημάτων, τεχνών, ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Διαδραστικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες με βάση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την εκμάθηση με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή με θέμα ζητήματα επικαιρότητας, εκπαίδευσης, ιστορίας, γλώσσας, φιλελεύθερων τεχνών, λογοτεχνίας, μαθηματικών, επιχειρήσεων, επιστήμης, χόμπι, τεχνολογίας, πολιτισμού, αθλημάτων, τεχνών, ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας υπό την έννοια πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής και συνεχιζόμενων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν ειδήσεις και σχολιασμούς στο πεδίο των ταινιών, των τηλεοπτικών προγραμμάτων, των οπτικοακουστικών έργων, της μουσικής, των ακουστικών έργων, των βιβλίων, του θεάτρου, των λογοτεχνικών έργων, των αθλητικών γεγονότων, των χόμπι, των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, των τουρνουά, της τέχνης, του χορού, των μιούζικαλ, των εκθέσεων, της αθλητικής εκμάθησης, των κλαμπ, του ράδιου, της κωμωδίας, των διαγωνισμών, των οπτικών έργων, των παιχνιδιών, των τυχερών παιχνιδιών, των φεστιβάλ, των μουσείων, των πάρκων, των πολιτιστικών δρώμενων, των συναυλιών, των εκδόσεων, των κινούμενων σχεδίων, των γεγονότων της επικαιρότητας, της μόδας και των πολυμεσικών παρουσιάσεων τα οποία είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα υπολογιστών ή επικοινωνιών. Παροχή προ-εγγεγραμμένων έργων ήχου, οπτικοακουστικών και πολυμεσικών που αφορούν σε ψυχαγωγία, ταινίες, τηλεόραση, οπτικοακουστικά έργα, μουσική,ακουστικά έργα, βιβλία,θέατρο, λογοτεχνικά έργα, αθλητικά γεγονότα, χόμπι,ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τουρνουά, τέχνη, χορό, 5/27

6 μιούζικαλ, εκθέσεις, αθλητική εκμάθηση, κλαμπ, ράδιο, κωμωδία, διαγωνισμούς, οπτικά έργα, παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια, φεστιβάλ, μουσεία, πάρκα, πολιτιστικά δρώμενα, συναυλίες, εκδόσεις, κινούμενα σχέδια,γεγονότα της επικαιρότητας, εκδηλώσεις μόδας και πολυμεσικές παρουσιάσεις μέσω του διαδικτύου ή άλλων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή επικοινωνίας. ΚΛΑΣΗ 42: Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και έρευνα και σχεδίαση σχετικά με αυτές. Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Φιλοξενία περιεχομένου, φωτογραφιών, βίντεο, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, ιστοσελίδων και άλλων ηλεκτρονικών έργων τρίτων. Παροχή μηχανών αναζήτησης. Παροχή πλατφορμών αναζήτησης που επιτρέπουν σε χρήστες να ζητούν και να λαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, δεδομένα, εικόνες και ηλεκτρονικά έργα. Διαδραστικές υπηρεσίες φιλοξενίας, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν και να μοιράζονται ηλεκτρονικά τις δικές τους φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, δεδομένα, εικόνες. Υπηρεσίες τεχνολογιών της πληροφορικής, ήτοι δημιουργία εικονικών κοινοτήτων προκειμένου οι χρήστες να μετέχουν σε συζητήσεις, να λαμβάνουν ανάδραση, να δημιουργούν εικονικές κοινότητες και να μετέχουν στην κοινωνική δικτύωση. Διατήρηση και ενημέρωση λογισμικού που σχετίζεται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το Διαδίκτυο και την ασφάλεια των κωδικών και πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το διαδίκτυο και τους κωδικούς. Παροχή πληροφοριών στον τομέα της αστρονομίας, του καιρού, του περιβάλλοντος, της διακόσμησης εσωτερικών χώρων, της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισμικού, του περιφερειακού εξοπλισμού, του υλισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, της γεωλογίας, της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής, της ιατρικής έρευνας και έρευνα προϊόντων και δοκιμασία μέσω του διαδικτύου ή άλλων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή επικοινωνιών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εγκατάσταση και διατήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παροχή ιστοσελίδας, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και το υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το υλισμικό, λογισμικό, τις εφαρμογές και το δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παροχή συμβουλών στον τομέα του υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παροχή τεχνικής υποστήριξης αντιμετώπισης προβλημάτων υλισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μεταφορά δεδομένων εγγράφων από ένα μορφότυπο ηλεκτρονικών υπολογιστών σε άλλο. Φιλοξενία ψηφιακού περιεχομένου σε παγκόσμια δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ασύρματα δίκτυα και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παροχή πλατφορμών έρευνας που επιτρέπουν στους χρήστες να ζητούν και να λαμβάνουν περιεχόμενο, κείμενο, οπτικά έργα, ακουστικά έργα, οπτικοακουστικά έργα, έργα λογοτεχνίας, δεδομένα, αρχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά έργα. Παροχή προσωρινής χρήσης χωρίς δυνατότητα μεταφόρτωσης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να μεταφορτώνουν λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παροχή προσωρινής χρήσης επί δικτύου χωρίς δυνατότητα μεταφόρτωσης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο παράγει εξατομικευμένες προτάσεις εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες βασίζονται σε προτιμήσεις χρηστών. Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων δεδομένων και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων για λόγους ασφαλείας. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών για ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών. Γραφιστική σχεδίαση για την μετατροπή ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. Πληροφορίες που σχετίζονται με το υλισμικό 6/27

7 και το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίες παρέχονται επί δικτύου, μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή το Διαδίκτυο. Δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων. Ανάπτυξη πολυμεσικών ιστοθέσεων. Φιλοξενία ιστοθέσεων άλλων. Παροχή μηχανών αναζήτησης για την απόκτηση δεδομένων μέσω δικτύων επικοινωνίας. Υπηρεσίες παροχέα υπηρεσιών εφαρμογών σχετικά με το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπηρεσίες παροχέα υπηρεσιών εφαρμογών σχετικά με λογισμικό για δημιουργία, μεταφόρτωση, μετάδοση, λήψη, επεξεργασία, εξαγωγή, κρυπτογράφηση, αποκωδικοποίηση, εμφάνιση, αποθήκευση και οργάνωση κειμένου, γραφικών, εικόνων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων.υπηρεσίες παροχέα υπηρεσιών εφαρμογών σχετικά με λογισμικό για χρήση σε συνδυασμό με ηλεκτρονική συνδρομητική υπηρεσία μουσικής, λογισμικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναπαράγουν και να προγραμματίζουν μουσική και ήχο, βίντεο, κείμενο και πολυμεσικό περιεχόμενο σε σχέση με ψυχαγωγία και λογισμικό που σχετίζεται με εγγραφή μουσικών ήχων, ήχο, βίντεο, κείμενο και πολυμεσικό περιεχόμενο σε σχέση με ψυχαγωγία. Παροχή μηχανών αναζήτησης για απόκτηση δεδομένων σε παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λειτουργία μηχανών αναζήτησης. Παροχή συμβουλών στον τομέα του υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσίες υποστήριξης για τη σάρωση πληροφοριών σε δίσκους ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δημιουργία ευρετηρίων για πληροφορίες επί δικτύου, ιστοθέσεις και άλλες πηγές που είναι διαθέσιμες σε παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών για άλλους. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης σχετικά με βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών επί δικτύου και βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών επί δικτύου με δυνατότητα αναζήτησης στο πεδίο της κοινωνικής δικτύωσης. Υπηρεσίες σχετικά με τη δημιουργία, σχεδιασμό, ανάπτυξη, φιλοξενία και διατήρηση ιστοσελίδας για σκοπούς κοινωνικής δικτύωσης. ΚΛΑΣΗ 45: Υπηρεσίες γνωριμίας, προσωπικών σχέσεων και κοινωνικής δικτύωσης μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή επικοινωνίας. Λέσχες γνωριμιών. Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επί δικτύου, ήτοι διευκόλυνση κοινωνικών γνωριμιών ή σχέσεων μεταξύ ατόμων. Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επί δικτύου, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για άτομα με κοινή επιθυμία να γνωρίσουν άλλα άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα. Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επί δικτύου. Παροχή πληροφοριών στον τομέα της κοινωνικής δικτύωσης. Παροχή πληροφοριών στον τομέα της γενεαλογίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα 7/27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2019 / 25-04-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), β) τον Νόμο 2783/2000, ΦΕΚ Α 1/7-1-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 16-6-2014 Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3343/16-6-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012) όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1766/2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 2-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2779/2-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 140 Μέρος C... 173 Μέρος D... 194 Μέρος M... 196

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 140 Μέρος C... 173 Μέρος D... 194 Μέρος M... 196 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 14 Μέρος C... 173 Μέρος D... 194 Μέρος M... 196 ΜΕΡΟΣ A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 81 Μέρος C... 102 Μέρος D... 120 Μέρος M... 122

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 81 Μέρος C... 102 Μέρος D... 120 Μέρος M... 122 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 81 Μέρος C... 12 Μέρος D... 12 Μέρος M... 122 ΜΕΡΟΣ A A.1. 22 961638 7/12/21 AutoPump Kress, Markus Goerdelerweg 11 8951 Ulm Sawodny, Michael Dreiköniggasse 1 8973 Ulm EN 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2443/9-5-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 262 Μέρος C... 314 Μέρος D... 335 Μέρος M... 337

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 262 Μέρος C... 314 Μέρος D... 335 Μέρος M... 337 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 262 Μέρος C... 314 Μέρος D... 335 Μέρος M... 337 ΜΕΡΟΣ A A.1. 7232267 26/11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz 1 8845 Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg 9 7599

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4592 /04-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 164 Μέρος C... 226 Μέρος D... 246 Μέρος M... 248

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 164 Μέρος C... 226 Μέρος D... 246 Μέρος M... 248 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 164 Μέρος C... 226 Μέρος D... 246 Μέρος M... 248 ΜΕΡΟΣ A A.1. 27 27 9747486 18/2/211 UTRUSTA Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft NL Inter IKEA Holding

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2956 / 26-06-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195 ΜΕΡΟΣ A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 204 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 204 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 24 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014 Αθήνα 3/1/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Φιλτραρίσματος της Υπηρεσίας Safe Internet Πίνακας Περιεχομένων Ορισμοί Κατηγοριών 3

Κατηγορίες Φιλτραρίσματος της Υπηρεσίας Safe Internet Πίνακας Περιεχομένων Ορισμοί Κατηγοριών 3 Κατηγορίες Φιλτραρίσματος της Υπηρεσίας Safe Internet Πίνακας Περιεχομένων Ορισμοί Κατηγοριών 3 1.1. Συνοπτικά 3 1.2. Κατηγορίες Περιεχομένου Ιστοσελίδων 3 1.2.1. Αγγελίες 3 1.2.2. Άγνωστη Κατηγορία 3

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 112 Μέρος C... 120 Μέρος D... 132 Μέρος M... 171

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 112 Μέρος C... 120 Μέρος D... 132 Μέρος M... 171 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 112 Μέρος C... 12 Μέρος D... 132 Μέρος M... 171 ΜΕΡΟΣ A A.1. 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 177 Μέρος C... 189 Μέρος D... 212 Μέρος M... 214

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 177 Μέρος C... 189 Μέρος D... 212 Μέρος M... 214 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 177 Μέρος C... 189 Μέρος D... 212 Μέρος M... 214 ΜΕΡΟΣ A A.1. 22 27 944 21/4/21 TrailerConnect Cargobull Telematics GmbH Johann-Krane-Weg 27 48149 Münster DR. HOFFMEISTER &

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 230458 δήλωση του σήματος με απεικόνιση :

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 230458 δήλωση του σήματος με απεικόνιση : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1668 / 24-03-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος CTM B.2. 5 CTM Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα