Επισκόπιση των μελλοντικών τεχνολογιών software defined networks

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπιση των μελλοντικών τεχνολογιών software defined networks"

Transcript

1 Επισκόπιση των μελλοντικών τεχνολογιών software defined networks για το μάθημα Computer Networks Μιχάλης Καλοχριστιανάκης Επιστημονικός συνεργάτης

2 Περιεχόμενα 1/2 Εισαγωγή Διαχείριση υποδομών κατά ITU και ISO/ΟSI software defined? το πρόσφατο - παράδειγμα του software defined radio Software defined networks Βασικές ιδέες Αρχιτεκτονική Πρότυπα: OpenFlow, NFV, NetFlow, IPFix

3 Περιεχόμενα 2/2 διαχείριση βασικών υποδομών Πρότυπα: Telecom Management Network IT Infrastructure Library Τεχνολογίες: WBEM, CIM, CLOUD, κ.α. Simple network management protocol

4 Ο σχεδιασμός του internet Επιπεδική προσέγγιση, επικοινωνία πακέτων, έξυπνοι τερματικοί σταθμοί Στόχοι Πλειάδα υπηρεσιών, δικτύων, περισσότερο περιεχόμενο Κόστος Κατανεμημένη διαχείριση Απόδοση (caches, cache hierarchies) Αντιμετώπιση προβλημάτων, πχ traffic volume, spam, distributed DoS, end to end QoS/E Ποιό είναι το επόμενο βήμα; Network layering: συμβατότητα Clean-state Πιο συγκεκριμένα: flow-based routing/switching, backbone redesign, network virtualization, new security architectures

5 Πρότυπα διαχείρισης δικτύου Telecom Management Network, ITU-T study group IV, M.3000 Διαχείριση ετερογενών, ανοικτών υποδομών Διαχειριστικό δίκτυο που βασίζεται σε επικοινωνιακές διεπαφές με το παραγωγικό Επιπεδική προσέγγιση οντοτήτων διαχειρίσης: functional, physical, informational, logical layered architecture (LLA) Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security (FCAPS), M.3400 Διαχειριστικό προτόκολλο: Common Management IP (CMIP) ISO network management LLA: business, service, fault & performance, element/configuration Simple network management protocol (SNMP) ΙΤU, OSI management specs ΤeleManagement Forum 05/27/14 5

6 SNMP 05/27/14 6

7 SNMP 05/27/14 7

8 Tεχνολογίες διαχείρισης Distributed Management Task Force (DMTF), open standards Web based enterprise management (WBEM) CIM over HTTP (+WS, XML) Common information model (CIM): infrastructure and schema Object oriented, general purpose, technology neutral Serves end-to-end purposes Builds on MIBs but also supports high level functionality (mapping to LDAP, DBs) Alert standard format (ASD), CLOUD, WS-MAN, κ.α. Υλοποιήσεις OpenWBEM, OpenPegasus, WBEM services JMX, LIFE, SBLIM, WMI 05/27/14 8

9 IΤ infrastructure library (ITIL) Central Computer and Telecom Agency, UK (έκδοση 3, 2011) Βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση υπηρεσιών Λειτουργική οργάνωση: service support, service delivery, managerial, software support, computer operations, security management, environmental 05/27/14 Dervice delivery: service level management, capacity management, continuity management, availability management, IT financial management Service support: config management, incident management, problem management, change management, service/help desk, release management 9

10 Ενεργητικές πρακτικές; SNMP; Κατάλληλα GET messages Μπορούν να ενεργοποιήσουν οποιαδήποτε υποστηριζόμενη λειτουργία Non-standard Από file transfer ώς firmware update Διαφέρει ανά μοντέλο Θα μπορούσε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση; 05/27/14 General purpose hardware; 10

11 Software defined? Περισσότερο sw λιγότερο hw Ο κώδικας είναι επαναχρησιμοποιήσιμος και διαχειρίσιμος Το υλικό κοστίζει και παλαιώνει Πάροχοι ενσύρματου δικτύου, κυψελοιειδούς επικοινωνίας Συνέπειες Διαχωρισμός τεχνολογικής γνώσης από το υλικό Γενικό, απλό hardware Πλούσιοι και οικονομικότεροι clients Φθηνότερο και πολυχρηστικό δίκτυο

12 Software defined network (SDN)! WSJ, Nov 2013 CISCO, VMWare Startups χρησιμοποιούν γενικού σκοπού hw για να παρέχουν υπηρεσίες δικτύου Χαμηλό κόστος, υψηλή διαχειρισιμότητα Πρόβλεψη IDC για αύξηση αγοράς SDN από $360Μ σε $3.7G μέχρι το χρόνια απέχει το SDN από την απαιτούμενη κλίμακα Αναφερόμενα προβλήματα: συμβατότητα με IP

13 Software refined radio (SDR) Υπήρξε μάλλον η αρχή των αρχιτεκτονικών / ιδεών SD Στόχος η ενοποίηση των ραδιο-τεχνολογιών Διαφορετικά φυσικά επίπεδα που τρέχουν στο ίδιο hw, πχ GSM, CDMA, WIFI, κ.α. αντί για την πλειάδα του σχήματος Ορισμός: SDR forum, IEEE P1900.1

14 Παραδοσιακά συστήματα Υπερετερόδυνη λήψη με ενδιάμεση μετατροπή συχνότητας Απόρριψη κατοπτρικών ζωνών Επιλογή καναλιού

15 Δέκτης άμεσης λήψης (SDR) Direct conversion receiver

16 Δυνατότητες

17 Δέκτης SDR Οι ADC χαρακτηρίζονται από: bandwidth, SNR, sampling rate Το SDR απαιτεί πολύ ακριβή τοπικό ταλαντωτή και κυρίως ADC με μεγάλο δυναμικό εύρος (λόγο μέγιστης προς ελάχιστη διακριτή τιμή, contrast) 90db.. ισοδυναμεί με διακριτές τιμές Αντίστοιχο με τη διακριτική δυνατότητα της ανθρώπινης όρασης Υπάρχουν converters που προσεγγίζουν τις παραπάνω προδιαγραφές

18 Διάδοση; Vendors: χρησιμοποιούν SDR από το 2009 Πχ: συστήματα μετάβασης σε νέες γενιές smartphones Iphone 3G PMB 8877 baseband processing SoC, Infineon TEAKLite DSP core, ParthusCeva Εκτέλεση λειτουργιών GSM / EDGE Τ68 dual mode Hisense: GSM, CDMA πηγή: wireless innovation forum (πρώην SDR forum)

19 SDN και δίκτυα νέας γενιάς Επέκταση για όλα τα επίπεδα OSI, κυρίως εφαρμογής Η κυψελοειδής έχει ενσωματώσει IP Προκλήσεις για τα δίκτυα νέας γενιάς Διαφόρου είδους υπηρεσίες Διάφοροι βαθμοί ποιότητας/εμπειρίας (QoS/QoE) Διαφορετικά επιχειρησιακά μοντέλα: oι χρήστες δεν είναι μόνο consumers (πχ social media) Information/content centered networking (ICN/CCN) Content aware networking (CAN) Software defined architectures (SDA) Cloud computing

20 Προκλήσεις (συνέχεια) Δρομολογητές που τρέχουν εφαρμογές Content dynamic caching Content identification Content type, content object Network topology and traffic knowledge Content centric delivery Dynamic content adaptation and enrichment

21 Προκλήσεις (συνέχεια) Το πρόβλημα του routing Δεν υπάρχει συνολική βελτιστοποίηση στην κατανομή της κίνησης Buffering / policing???

22 Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε μέσα (MOA) Επιπεδική δόμηση Μείωση αριθμού κόμβων δικτύου Προσανατολισμός σε περιεχόμενο Δρομολογείται βάσει κριτηρίων Κόμβοι μπορούν να ανήκουν σε πολλά επίπεδα Συμβατό με τις σημερινές υποδομές

23 MOA, Επίπεδο υπέρθεσης (0) Κατανεμημένη γνώση τοπολογίας περιεχομένου Ασφαλές p2p ασφαλές δίκτυο από datacenters Λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή / προσωρινή αποθήκευση του περιεχομένου

24 ICN / CCN ICN, CCN, CAN, CON... Συγκεντρώνουν ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια PSIRP, 4WARD, PURSUIT, SAIL, CCN, DONA, NDN,... Προτείνουν βασικές αλλαγές στον TCP/IP τρόπο δικτύωσης Προκλήσεις Αποτελούν βέλτιστη λύση; Μπορούν να εφαρμοστούν;

25 Βασικές ιδέες Content = πρωταρχική οντότητα Δεν απαιτείται η χρήση της τοποθεσίας που βρίσκεται το περιεχόμενο Η πληροφορία IP αποτειλεί Routing named content Πως περιγράφεται το περιεχόμενο Διευθυνσιοδότηση: format, συνολικό πλήθος;

26 Βασικές ιδέες μπορεί να τρέξει με οποιοδήποτε L3 (και το ΙP) χαλαρό σε απαιτήσεις απο το L2, μπορεί να χρησιμοποιεί παράλληλα πολλά ΝICs

27 Βασικές ιδέες Επίπεδο στρατηγικής: δυναμικές επιλογές και βελτιστοποιήσεις Επίπεδο ασφάλειας: αντικείμενο η εξασφάλιση των αντικειμένων περιεχομένου, όχι των συνδέσεων

28 Ονοματολογία αντικειμένων Σύνθετα ονόματα Δενδρική ιεράρχιση Αναφορά σε υποκείμενη πληροφορία: interest, data Υποστηρίζεται αυτοαναφορά πχ this_building/this_room

29 Λειτουργία Οι παραγωγοί περιεχομένου διαφημίζουν τα αντικείμενα: push, broadcast, advertize Οι κόμβοι αποθηκεύουν αντικείμενα για την πρόσβαση caching, forwarding tables Οι καταναλωτές κοινοποιούν το ενδιαφέρον τους για περιεχόμενο: interest packets Οι ενδιάμεσοι κόμβοι κάνουν προσωρινή αποθήκευση Οι κόμβοι απαντούν με πακέτα δεδομένων ContentName at InterestPacket είναι πρόθεμα του ContentName στο DataPacket Βελτιστοποιήσεις: Multicast enabled αν πολλοί καταναλωτές ζητούν το ίδιο περιεχόμενο

30 Διαδραστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου Ενδιαφέρον για περιεχόμενο που δεν έχει παραχθεί; Μηχανισμοί για ραντεβού on demand publishing

31 SDN Απλότητα, ευελιξία, εφαρμοσιμότητα Υψηλής απόδοσης, cross-vendor συσκευές Δόμηση σε Control Plane και Data Plane και χρήση αφαιρέσεων Αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης, ελέγχου και προγραμματισμού Μεταβολές δικτύου σε πραγματικό χρόνο Απόδοση πόρων/υπηρεσιών καταπαίτηση

32 Αρχιτεκτονική SDN ΛΣ δικτύου: προσφέρει αφαιρετική απεικόνιση Επικοινωνεί με τους κόμβους και δημιουργεί εντολές προς αυτούς Π.χ.: NOX, ONIX HyperFlow for OpenFlow FloodLight controller for OpenFlow

33 OpenFlow Καθορισμός ροών που ορίζουν κίνηση δικτύου βάσει κανόνων που μπορούν να υλοποιηθούν στους κόμβους Προσφέρει πρόσβαση στους πίνακες προώθησης των δρομολογητών Προσφέρει δυνατότητα ρυθμίσεων, ελέγχου και προγραμματισμού σε επίπεδο ροών Flows αποτελεσματικο routing Επίλυση προβλημάτων τύπου parking lot, head of line blocking Fairness Προσδιορισμός flows κεντρικός έλεγχος Network slicing

34

35 Roadmap

36 Υλοποίηση του OpenFlow

37

38

39 Τύποι μηνυμάτων Controller-to-switch messages are sent by the controller to: Specify, modify or delete flow definitions Request information on switch capabilities Retrieve information like counters from the switch Send a packet back to a switch for processing after a new flow is created Asynchronous messages are sent by the switch to: Send the controller a packet that does not match an existing flow Inform the controller that a flow has been removed because its time to live parameter or inactivity timer has expired Inform the controller of a change in port status or that an error as occurred on the switch Symmetric messages can be sent by both the switch or the controller and are used for: Hello messages exchanged between controller and switch on startup Echo messages used to determine the latency of the controller-to-switch connection and to verify that the controller-to-switch connection is still operative Experimenter messages to provide a path for future extensions to OpenFlow technology

40 Slicing datacenters

41 Μείωση κόστους Η κίνηση αυξάνεται 40$ ετησίως Η χρέωση μένει σταθερή Οι providers δοκιμάζουν ΟpenFlow (v1)

42 Θέματα που υπάρχουν Πως μοιράζονται οι ροές τους πόρους; Bottlenecks? Ανακάλυψη Διαχείριση Drop/overflow Redirect / scedule? Υπάρχουν εναλλακτικές στην λογική του IP; Signalling για buffer management ροής προς την αντίστροφη κατεύθυνση

43 Υποστήριξη QoS

44 Υποστήριξη QoS

45 Υποστήριξη QoS

46 Συμπεράσματα

47 Άλλες συναφείς τεχνολογίες NetFlow By Cisco Flow definition: unidirectional comm with same attrs. IP flow information export (IPFIX) IETF, based on NetFlow v9 Widely adopted with other names Push protocol Catching traffic on entrance Flow: number of packets with same attributes Network functions utilization (NFV) SOA based network functions Orchestration

48

49 Ευχαριστώ για την προσοχή σας...

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απόδοση ικτυακών Πόρων Μέσω Οικονοµικών Μηχανισµών ηµοπρασιών Εµµανουήλ ραµιτινός [mdramit@aueb.gr] ιδακτορική ιατριβή 2006 ii ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Τσελές, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Βάγιας ηµήτριος (311)

Βάγιας ηµήτριος (311) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Θεωρητική Μελέτη του Asterisk αναφορικά µε τα πρωτόκολλα VOIP και

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα