URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιανουάριος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιανουάριος 2015"

Transcript

1 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Ιανουάριος 2015

2 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III ΠΟΛΕΙΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ: ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ; ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ Τελευταία Νέα: Έγκριση του νέου Προγράµµατος URBACT III Έπειτα από δύο χρόνια προετοιµασίας, το Πρόγραµµα URBACT εγκρίθηκε µόλις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασισµένο στις επιτυχίες του URBACT II και µε ενισχυµένο προϋπολογισµό (96 εκατ. για το διάστηµα ), το URBACT III θα χρησιµοποιήσει τους πόρους και την τεχνογνωσία του για να ενισχύσει τις δυνατότητες των πόλεων να εφαρµόζουν ολοκληρωµένες αστικές στρατηγικές και δράσεις στους θεµατικούς σκοπούς που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις τους. Οι ηµερίδες ενηµέρωσης URBACT ΙΙΙ NATIONAL INFODAYS, που διοργανώθηκαν µε τη βοήθεια των υπουργείων των κρατών µελών και των κρατών εταίρων που είναι υπεύθυνα για την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, έχουν ήδη συγκεντρώσει 1500 ανθρώπους από 16 χώρες. Αυτό δείχνει µια πολύ έντονη επιθυµία των ενδιαφερόµενων µερών των αστικών κέντρων σε ολόκληρη την Ευρώπη να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα URBACT. Οι INFODAYS θα συνεχιστούν ως το τέλος Φεβρουαρίου προκειµένου να δώσουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες του URBACT III πριν την έναρξη της πρώτης πρόσκλησης για συµµετοχή στα δίκτυα του Προγράµµατος τον Μάρτιο του Αυτή την περίοδο σχεδιάζουµε επίσης το URBACT CITY FESTIVAL από τις 6 ως τις 8 Μαΐου στη Ρίγα. Αντλώντας από την πλούσια εµπειρία των επταετών δράσεων του Προγράµµατος, το URBACT CITY FESTIVAL θα παρουσιάσει άκρως πρωτοπόρο περιεχόµενο, όσον αφορά τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη µέσα από αστικά εργαστήρια και walk-shops, διαλέξεις, αξιοσηµείωτα στοιχεία και Εργοστάσια ιδεών. Ακόµη, το URBACT CITY

3 3 FESTIVAL θα προετοιµάσει το έδαφος για το πρόγραµµα URBACT III και τις νέες δραστηριότητες που προβλέπονται για την περίοδο και θα δώσει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να ανακαλύψουν τους τρόπους που µπορούν να εµπλακούν και να ωφεληθούν από το Πρόγραµµα. Πριν όµως από τη συνάντηση στη Ρίγα, σας εύχοµαι το 2015 να είναι µια Καλή Χρονιά εκ µέρους της Γραµµατείας του URBACT! Emmanuel Moulin Προϊστάµενος Γραµµατείας URBACT Πόλεις βασιζόµενες στα δεδοµένα Της Sally Kneeshaw, Θεµατικής Εµπειρογνώµονα του URBACT Τα µαζικά δεδοµένα και τα ανοικτά δεδοµένα είναι ηχηρές έννοιες στην αστική διακυβέρνηση. Τι σηµαίνουν όµως; Πού βρίσκεται η τρέχουσα ορθή πρακτική; Και πώς µπορούν οι πόλεις να καταστούν πιο έξυπνες χρησιµοποιώντας, τόσο τα δικά τους δεδοµένα, όσο και δεδοµένα που αντλούν από άλλες πηγές; Το ζήτηµα αυτό αποτελεί σταθερά µέρος της δηµόσιας συζήτησης για νέες µορφές διακυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα. Στο πλαίσιο του Ψηφιακού της Θεµατολογίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 µια νέα στρατηγική για τα µαζικά δεδοµένα µε στόχο να επιταχύνει τη µετάβαση σε µια οικονοµία βασιζόµενη στα δεδοµένα. Το ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο περιλαµβάνει την Οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα που βρίσκεται σε ισχύ από το 2003, αναθεωρήθηκε το 2013 και αφορά πληροφοριακό υλικό του δηµόσιου τοµέα, ενθαρρύνοντας την περαιτέρω χρήση του. Αλλά προφανώς τα ανοιχτά δεδοµένα είναι κάτι παραπάνω από µια ρύθµιση. Είναι και ένα εργαλείο κατανόησης και ανάπτυξης των πόλεων, διεύρυνσης των στατιστικών και γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων σύµφωνα µε τους κανονισµούς, και δηµιουργίας νέων πλατφορµών που θα είναι ανοιχτές στους πολίτες, τους ερευνητές, τις επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν την καλύτερη παρακολούθηση των στρατηγικών σχεδίων, βάσει κριτηρίων βιωσιµότητας, όπως επίσης τη διαστρωµάτωση πρόσθετων δεδοµένων από άλλες πηγές, ειδικά από τους πολίτες. Το κυριότερο, αποτελούν µέσο στήριξης της συµπαραγωγής στις πόλεις. Ορίστε µερικά παραδείγµατα πόλεων και πολιτών που σηµειώνουν βήµατα προς µια αναπτυσσόµενη κουλτούρα ανοιχτών δεδοµένων και δρέπουν τα οφέλη της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών µε πιο στοχευµένο και αποτελεσµατικό τρόπο. Η πόλη Umeε και τα ανοιχτά δεδοµένα για συνδηµιουργία και βιωσιµότητα Η πόλη Umeε, µε κατοίκους στη βόρεια Σουηδία, είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη εργαλείων ανοιχτών δεδοµένων. Να δύο παραδείγµατα του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιούν τα δεδοµένα για να αναβαθµίσουν τον πολιτισµό τους και τις στρατηγικές ενεργειακής απόδοσης. Ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014, η Umeε χρησιµοποιεί την Πλατφόρµα Ανοιχτές Πηγές για να αναπτύξει περαιτέρω πρακτικές µεθόδων συνδηµιουργίας και να επισηµάνει τη στενή αλληλοσύνδεση πολιτισµού και βιωσιµότητας µέσα από τη διασφάλιση, για παράδειγµα, καθολικής ανοιχτής πρόσβασης στον πολιτισµό και τους δηµόσιους χώρους. Η πλατφόρµα Ανοιχτές Πηγές ενθαρρύνει τους πολίτες, τις δηµιουργικές κοινότητες, τους πολιτιστικούς οργανισµούς, τα εθελοντικά σωµατεία, τις εταιρείες και τις δηµόσιες αρχές να προτάσσουν ιδέες για έργα στους χώρους του πολιτισµού και του αθλητισµού. Η Umeε ευελπιστεί να καταστήσει µε αυτό τον τρόπο την πόλη πιο ελκυστική στους φοιτητές, στους ανθρώπους που µετακοµίζουν σε αυτήν, στους επιχειρηµατίες, στους καλλιτέχνες και στους επενδυτές. Η Umeε αξιοποιεί ακόµη τα ανοιχτά δεδοµένα για να δροµολογήσει το έργο βιώσιµης ανάπτυξης και αναδιάταξης Sustainable Εlidhem, το οποίο κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιώσιµης Ενέργειας για το Οι

4 4 ξεκάθαροι και διαφανείς δείκτες αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της επιτυχίας του έργου. Συνδυάστηκαν δεδοµένα που αντλήθηκαν από τις αστικές και δηµοτικές εταιρείες κοινής ωφέλειας και υποβλήθηκαν σε µικροανάλυση, προκειµένου να προσδιοριστεί το οικιστικό απόθεµα, ακόµη και σε επίπεδο νοικοκυριού, και να γίνει εστίαση εκεί όπου µπορούν να αποκοµιστούν τα περισσότερα οφέλη ενεργειακής απόδοσης. Αυτή η διαστρωµάτωση δεδοµένων από το στατιστικό γραφείο της πόλης και τις ενεργειακές εταιρείες επιτρέπει ένα πολύ εκλεπτυσµένο πλαίσιο παρακολούθησης και καλύτερη στόχευση των δράσεων για την επίτευξη των τοπικών στόχων. Η Umeε ξεκαθαρίζει ότι η διεύρυνση των δεδοµένων αποτελεί πολιτική απόφαση, η οποία ενέχει κινδύνους, αλλά και δυνητικά σηµαντικά οφέλη. Προβολή της Τεχνολογίας του Πολίτη, κοινόχρηστη τεχνολογία για καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες Το ίδρυµα Nesta στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε συνεργασία µε τους εταίρους του Code for Europe, φιλοξενεί το ίκτυο Ανταλλαγής Πολιτών, το οποίο επιτρέπει στις πόλεις να ανακαλύπτουν και να µοιράζονται την τεχνολογία για την παροχή καλύτερων δηµόσιων υπηρεσιών. Η προβολή ξεκινά από την παραδοχή ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, από υπερεκτεταµένα συστήµατα µεταφορών ως τη χαµηλή συµµετοχή των πολιτών. Πολλοί προσβλέπουν ότι η ψηφιακή τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει να βρεθούν τρόποι επίλυσης αυτών των ζητηµάτων. Τα εργαλεία και οι εφαρµογές της τεχνολογίας του πολίτη που εκτίθενται µπορούν να µοιράζονται και να χρησιµοποιούνται από άλλους παρέχοντας έµπνευση και επαληθεύοντας την ίδια την έννοια. Όλες οι τεχνολογίες εστιάζουν στον πολίτη, αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, είναι σχετικά ώριµες, χρησιµοποιούνται σε µία τουλάχιστον τοποθεσία και αποδεικνύουν τη χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητά τους. Μερικά ενδιαφέροντα παραδείγµατα της πλατφόρµας περιλαµβάνουν: Bόrgerforum Vorarlberg: Ο ιστός Bόrgerforum Vorarlberg και οι εφαρµογές κινητού επιτρέπουν στους πολίτες να επισηµαίνουν και να αναφέρουν κοινοτικά ζητήµατα στην τοπική τους αρχή. Σχεδιασµένα από τα τοπικά κανάλια ειδήσεων VN και Vol.at για την αυστριακή πολιτεία Vorarlberg, οι χρήστες µπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες ή σχόλια για ένα τοπικό θέµα όπως οι λακκούβες ή το graffiti και η τοποθεσία θα καταγράφεται αυτόµατα µέσω γεωγραφικού εντοπισµού. Οι πληροφορίες έπειτα θα προβάλλονται άµεσα από το αρµόδιο τµήµα της τοπικής αρχής και οι χρήστες θα µπορούν να ενηµερώνονται αυτόµατα για την πρόοδο της αναφοράς τους µέσω των εφαρµογών. Το Collideoscope βασίζεται σε µια επιτυχηµένη εφαρµογή της mysociety µε το όνοµα FixMyStreet, η οποία βοηθά τους πολίτες να αναφέρουν, να βλέπουν και να συζητούν στο τοπικό τους συµβούλιο τοπικά προβλήµατα που έχουν πληροφορηθεί, εντοπίζοντάς τα απλώς πάνω στον χάρτη. Το Collideoscope αποτελεί εργαλείο αναφοράς ποδηλατικών ατυχηµάτων και κινδύνων για την ασφάλεια προκειµένου να δηµιουργηθεί µια καλύτερη εικόνα για την ασφάλεια και την εµπειρία ποδηλασίας στην πόλη και να είναι δυνατή η ανοιχτή και ευρεία προβολή τους. Καταγράφει ατυχήµατα και ελαφριές απώλειες µε το ποδήλατο, και εντοπίζει στον χάρτη τα τυφλά σηµεία ατυχηµάτων, προκειµένου να ενηµερωθούν οι υπεύθυνοι σχεδιασµού των δρόµων. Το Helsinki Open City Council είναι µια εφαρµογή Android που παρέχει στους πολίτες ένα ανοιχτό παράθυρο στις συναντήσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Η εφαρµογή επιτρέπει στους πολίτες να ενηµερώνονται για ζητήµατα, προτάσεις, δηλώσεις, αποφάσεις, παρουσίες και ψηφοφορίες που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου. Η δυναµική του δοµή και τα ανοιχτά δεδοµένα καθιστούν δυνατή τη συνεχή ενηµέρωση. Μοιράσου µέσω του URBACT Μέσα από την κοινή χρήση των παραδειγµάτων αυτών, οι πόλεις του URBACT µπορούν να εµπνευστούν τόσο από τις ιδέες, όσο και από το λογισµικό και τον εξοπλισµό πίσω από τα εργαλεία ανοιχτών δεδοµένων, προκειµένου να προχωρήσουν στη µαζική τους υιοθέτηση και σε µια κλίµακα που επιτρέπει µεγαλύτερη αποδοτικότητα και εµβέλεια. Γεµάτα πεζοδρόµια (όχι µόνο για τους πεζούς;) Του Fernando Barreiro, Επικεφαλής εµπειρογνώµονα δικτύου USER Από τις βόλτες και την περιπλάνηση µέχρι τη µετακίνηση και τις πλανόδιες

5 5 πωλήσεις, τα πεζοδρόµια έχουν παίξει πολλούς και διάφορους ρόλους από το τέλος του 19ου αιώνα. Παρόλο που έχουν θεωρηθεί «οι κύριοι δηµόσιοι χώροι της πόλης» και «τα πιο ζωτικά της όργανα», η διαχωρισµός µεταξύ της κοινωνικής και φυσικής διάστασης των πεζοδροµίων δεν είναι πάντα εµφανής. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, πεζοδρόµια κατασκευάζονταν συνέχεια στο Λονδίνο, το Παρίσι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι µεγάλες λεωφόροι που κατασκευάστηκαν στο Παρίσι, τη Βιέννη και τη Βαρκελώνη διατήρησαν εκτεταµένα πεζοδρόµια για τα αστικά πλήθη για να κάνουν βόλτες και να ξεκουράζονται. Τα πεζοδρόµια αυτά, που απαθανατίστηκαν από τους ιµπρεσιονιστές ζωγράφους, αποτελούν στην κοινή φαντασία την επιτοµή της αστικής εκλέπτυνσης του 19ου αιώνα. Και η µία χρήση, το περπάτηµα ως µετακίνηση, έγινε ο κύριος σκοπός κατασκευής των πεζοδροµίων. Η ανεµπόδιστη κινητικότητα των πεζών ήταν η αιτία πίσω από άλλους περιορισµούς δράσης, και ο πεζός έγινε το κοινό για το οποίο παρέχονταν τα πεζοδρόµια. Η υπόθεση ότι το περπάτηµα αποτελεί την πρωταρχική χρήση των πεζοδροµίων µεταφέρθηκε στον 21ο αιώνα. Παρά την κληρονοµιά των θετικών κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών δραστηριότητες που αιτιολογούσαν τον διαχωρισµό κατέστησαν άνευ σηµασίας µια γενιά αργότερα οι χρήστες πεζοδροµίων έχουν µια αµφιλεγόµενη σχέση µε τα έκρυθµα γεγονότα και τους ανθρώπους. Γεγονότα που επηρεάζουν την κινητικότητα και τη διέλευση παραβιάζουν την έννοια του πεζού ως τον βασικό χρήστη πεζοδροµίου. Τα πεζοδρόµια παρουσιάζουν ένα παράδοξο. Οι πολλές χρήσεις έχουν αλληλεπικαλυπτόµενους σκοπούς και αυτή η ποικιλία δηµιούργησε ποικιλοµορφία και τράβηξε τους ανθρώπους στους δρόµους. Την ίδια στιγµή, οι δραστηριότητες που συνυπάρχουν µπορεί να συγκρουστούν µεταξύ τους. Τα πεζοδρόµια αποτελούν λειτουργικά µέρη του δρόµου, αλλά είναι επίσης χρήσιµα για τους παρακείµενους χώρους. Οι άνθρωποι που εξαρτώνται από τις δραστηριότητες του δρόµου γίνονται το πρόβληµα. Οι κανονισµοί πρέπει να προωθούν ένα δηµόσιο σκοπό, αλλά επειδή το κοινό αποτελείται από οµάδες µε ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντα, αυτή η ιδέα είναι διφορούµενη. Οι µετανάστες έχουν χρησιµοποιήσει ή χρησιµοποιούν παραδοσιακά τις πλανόδιες πωλήσεις ως σηµείο εισόδου στην οικονοµία. Όταν το πράττουν, ανταγωνίζονται µε παλαιότερες επιχειρήσεις και προκαλούν τον εκνευρισµό των καθιερωµένων τάξεων που προβληµατίζονται από αυτή τη χρήση των δηµοσίων χώρων. Οι ήµοι αντιτάσσονται στις πλανόδιες πωλήσεις στο όνοµα της «δηµόσιας υγείας», της «αισθητικής» ή του δικαιώµατος του κοινού για «ανεµπόδιστη κίνηση» στα πεζοδρόµια. Οι πλανόδιοι πωλητές στη φαντασία του κοινού απεικονίζονται συχνά ως «θορυβώδεις», «αναξιοπρεπείς» και «ανεπιθύµητοι». Οι διατάξεις που ρυθµίζουν το εµπόριο στους δρόµους υιοθετούνται για την εξάλειψη του θορύβου, της συµφόρησης και των ακαθαρσιών. Οι ήµοι συµφωνούν ότι ο πεζός είναι ο µοναδικός νόµιµος χρήστης του πεζοδροµίου. Με άλλα λόγια, ο πεζός ορίζεται ως το κοινό για το οποίο πρέπει να παρέχονται τα πεζοδρόµια και ο στόχος της ανεµπόδιστης κυκλοφορίας των πεζών δικαιολογεί την απαγόρευση άλλων «ενοχλητικών» δραστηριοτήτων. Οι πωλητές και οι συνήγοροί τους αµφισβητούν την άποψη ότι το πεζοδρόµιο είναι ένα όµορφο µέρος για την ανεµπόδιστη και οµαλή κυκλοφορία των πεζών, η οποία πρέπει να προστατεύεται από αξιωµατικούς της ασφάλειας, αλλά θεωρούν ότι τα πεζοδρόµια έχουν πολλαπλή χρήση και βλέπουν την επιβίωση ως θεµιτή χρήση. Τα επιχειρήµατα και τα αντεπιχειρήµατα δείχνουν δύο αντικρουόµενες εικόνες για τα πεζοδρόµια. Η µία εικόνα είναι από την πλευρά του κοινού που θέλει να διατηρήσει τα πεζοδρόµια ασφαλή, καθαρά, προβλέψιµα, οµαλά και αισθητικώς ευχάριστα αστικά τοπία τα οποία συνδέουν τα σηµεία προέλευσης και προορισµού και λειτουργούν ως προαύλια για

6 6 εµπορικές, λιανικές και οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτή η εικόνα απειλείται από µια άλλη εικόνα την οποία έχει κυρίως το µεταναστευτικό κοινό το οποίο οικειοποιείται ενεργά (µέσω της παρουσίας και των προϊόντων τους) το πεζοδρόµιο για εµπορικές & οικονοµικές συναλλαγές. Χρησιµοποιώντας ιστορικά και σύγχρονα παραδείγµατα, η σύγκρουση αυτών των δύο εικόνων έχει προκαλέσει διαφωνίες ξανά και ξανά. Από τη µία πλευρά, οι πωλητές προασπίζουν το δικαίωµά τους στην πόλη και τους δηµόσιους χώρους για οικονοµικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, τα καταστήµατα και οι κάτοικοι της µεσαίας και της ανώτερης τάξης υποστηρίζουν ότι πλήττονται από την ακαταστασία, τη συµφόρηση, την αταξία και τον αθέµιτο ανταγωνισµό που δηµιουργείται από τους πλανόδιους πωλητές. Ανάµεσα στις δύο πλευρές, βρίσκονται οι δηµοτικές αρχές, οι οποίες συνήθως τάσσονται υπέρ των κατοίκων και των πωλητών και εκδίδουν εντάλµατα και κανονισµούς που επιβάλλουν µια τεχνική λογική σε µια διαµάχη αξιών και πολιτιστικών προτύπων. Αλλά οι πολιτικοί αγώνες, όσον αφορά τη χρήση των δηµοσίων χώρων, σπάνια επιλύονται πλήρως από τις δηµοτικές αποφάσεις, τον καθορισµό ζωνών και τους κανονισµούς όσον αφορά τον θόρυβο των πόλεων. Μερικές δηµοτικές πολιτικές επιχειρούν την εξάλειψη, τον περιορισµό ή την απαγόρευση αµφιλεγόµενων δραστηριοτήτων. Συχνά συγχέουν τους δηµόσιους χώρους ως κοινωνική οντότητα (µέσω της οποίας οι άνθρωποι αναπτύσσουν σχέσεις, εκφράζουν ενδιαφέροντα και βιώνουν κοινή και ποικίλη ζωή) µε την αντίληψη ότι οι δηµόσιοι χώροι αποτελούν φυσική οντότητα (η οποία µπορεί να ελεγχθεί). Οι δράσεις της πόλης αποτελούν τόσο αυξηµένες αντιδράσεις όσο και προορατικές προσπάθειες για τον «εξαγνισµό» των δηµοσίων χώρων. Οι πόλεις χρειάζονται καινοτόµες προσεγγίσεις για την ενσωµάτωση ποικίλων δραστηριοτήτων και αντιφατικών στόχων καθώς και για τη συνέχιση της διαδικασίας δηµιουργίας χώρων για ευρύ και ποικίλο κοινό. Μάθετε περισσότερα: USER Minisite του δικτύου URBACT Η συµβολή των κατοίκων στη βελτίωση των δηµόσιων χώρων: ιδάγµατα Ιστολόγιο URBACT. ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ Χρηµατοδότηση της εφαρµογής του τοπικού σχεδίου δράσης Το ESIMeC είναι ένα από τα 3 λεγόµενα «πιλοτικά δίκτυα παράδοσης» που χρηµατοδοτήθηκαν για να ελέγξουν αν η διεθνική ανταλλαγή και εκµάθηση συνεχίζουν να είναι χρήσιµες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής των Σχεδίων Τοπικής ράσης. Αυτά τα πιλοτικά προγράµµατα ξεκίνησαν στις αρχές του 2014 και θα συνεχιστούν µέχρι τον Μάρτιο του 2015, εποµένως πλέον φαίνεται ότι είναι µια καλή στιγµή για να κάνουµε έναν απολογισµό και να µοιραστούµε µερικά από τα διδάγµατα και τις σκέψεις µας. Όπως έδειξε η πιλοτική βασική µελέτη, υπάρχουν 5 βασικές περιοχές όπου θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµη η διακρατική ανταλλαγή και έτσι αυτές έγιναν το επίκεντρο 5 διακρατικών εκδηλώσεων: είναι αξιοσηµείωτο ότι τουλάχιστον τρεις από αυτές αφορούν οποιαδήποτε πόλη θέλει να παραδώσει ολοκληρωµένη βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Εποµένως σε αυτό το άρθρο, εστιάζουµε σε εγκάρσια ζητήµατα γιατί αυτά είναι και τα πιο ενδιαφέροντα για τις άλλες πόλεις ξεκινήσαµε µε τη διακυβέρνηση και τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών δύο βδοµάδες πριν, αντιµετωπίσαµε το µέγεθος του αντίκτυπου την περασµένη βδοµάδα και... σήµερα ασχολούµαστε επιτέλους µε τη χρηµατοδότηση! Οι πόλεις ESIMeC ολοκλήρωσαν τα Τοπικά Σχέδια ράσης (LAP) τους, όταν τα κονδύλια από τα προγράµµατα των διαρθρωτικών ταµείων είχαν αρχίσει να εξαντλούνται. Μερικοί εταίροι κυρίως η Μπιστρίτα και η Σαµπαντέλ εξασφάλισαν χρηµατοδότηση για µερικές από τις δράσεις που θα παραδίδονταν από αυτά τα παλαιά προγράµµατα. Στην τέταρτη

7 7 διακρατική εκδήλωση τον Νοέµβριο ήµασταν πρόθυµοι να ανακαλύψουµε καινοτόµες µεθόδους χρηµατοδότησης αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η συνεχής λιτότητα στις δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις σηµαίνει ότι οι πόλεις πρέπει να σκέφτονται διαφορετικά σχετικά µε το πώς να χρηµατοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Αυτό εν µέρει οφείλεται στην ανάγκη να γίνουν περισσότερα µε λιγότερα, και επίσης στο γεγονός ότι ένας πολιτισµός χορηγιών µπορεί να δηµιουργήσει εξάρτηση, ενώ άλλες περισσότερο καινοτόµες µέθοδοι χρηµατοδότησης µπορεί να οδηγήσουν σε µεγαλύτερες και πιο βιώσιµες επιπτώσεις. Καλέσαµε εµπειρογνώµονες στους τοµείς της συµµετοχικής χρηµατοδότησης (Crowdfunding), των καινοτόµων χρήσεων των κονδυλίων της ΕΕ, των χρηµατοπιστωτικών µέσων, των συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα και των οµολόγων κοινωνικής επένδυσης από όλη την ΕΕ για να ανακαλύψουµε µερικές από αυτές τις νέες πηγές πόρων και να εξετάσουµε τη συνάφειά τους µε την παράδοση των LAP. Εδώ θα βρείτε µερικά από τα διδάγµατα που θεωρούµε ότι αφορούν και άλλες πόλεις: Κατά την κατάρτιση ενός σχεδίου τοπικής δράσης, προσπαθήστε να αντιληφθείτε τις νέες και διαφορετικές µορφές χρηµατοδότησης µαζί µε τα παραδοσιακά προγράµµατα (χορηγίας). Ξεκινήστε µε µια ξεκάθαρη ιδέα για το τι ακριβώς θέλετε να παραδώσετε, σε ποιες πηγές έχετε ήδη πρόσβαση, γιατί χρειάζεστε επιπλέον χρηµατοδότηση, πόση χρηµατοδότηση χρειάζεστε και πότε. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα πόλεων που συγκεντρώνουν χρήµατα µε καινοτόµους τρόπους για έργα µεγάλης, αλλά και µικρής κλίµακας. Είναι χρήσιµο να µαθαίνεις από άλλους. Μην ξεχνάτε ότι οι εισφορές από ανθρώπινους πόρους µέσω του χρόνου που δαπανά το προσωπικό από τα ενδιαφερόµενα µέρη των πόλεων είναι ανεκτίµητες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, όσον αφορά την παράδοση ενός Τοπικού Σχεδίου ράσης (ΤΣ ). Να είστε έτοιµοι να αλλάξετε τρόπο σκέψης και να εξετάσετε το ενδεχόµενο καινοτόµου χρηµατοδότησης, αλλά βεβαιωθείτε ότι τη διατηρείτε σε λογικά και διαχειρίσιµα επίπεδα. Εξετάστε τη χρήση ενός δικτύου χρηµατοδότησης όπου εξετάζονται συστηµατικά οι διαφορετικές πιθανές πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και τα υπέρ και τα κατά της καθεµίας. Αναπτύξτε ένα σχέδιο συγκέντρωσης κονδυλίων το οποίο δείχνει ξεκάθαρα πότε θα δεχτείτε τη χρηµατοδότηση, από πού, πώς και ποιος θα ηγηθεί και θα εργαστεί στα επιµέρους στοιχεία. Αντιµετωπίστε την άσκηση σαν παζλ τα διαφορετικά κοµµάτια πρέπει να ενώνονται µεταξύ τους για να σχηµατίσουν ολόκληρο το παζλ. Μην ξεχνάτε ότι συχνά η πραγµατική δουλειά ξεκινάει όταν εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση βεβαιωθείτε ότι σκέφτεστε όλες τις πτυχές όσον αφορά τις απαιτήσεις ελέγχου, αξιολόγησης, διακυβέρνησης και ρύθµισης. Προσπαθήστε να αποφεύγετε «την ξέφρενη κούρσα ρευστού», να έχετε στρατηγική και να προλαµβάνετε καταστάσεις παρά να αντιδράτε στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Επιλέγετε τους εταίρους σας προσεκτικά. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να συνεργάζεστε στενά µαζί τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εποµένως, αξίζει; Υπάρχει αξία στη διακρατική εργασία κατά την παράδοση των LAP; Από τη σκοπιά ενός εταίρου του προγράµµατος ESIMeC η ηχηρή απάντηση είναι «ναι». Άλλοι µπορεί να µην συµφωνούν, αλλά οι πόλεις µας το θεωρούν εξαιρετικά ωφέλιµο να συνέρχονται τακτικά για να ανταλλάξουν εµπειρίες από την παράδοση των LAP. Εργαζόµαστε ως συνέταιροι για περίπου πέντε χρόνια τώρα. Υπάρχει ένα επίπεδο εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας το οποίο απλώς δεν υπήρχε κατά το πρώτο στάδιο του δικτύου. Έχουµε αναπτύξει νέες δεξιότητες και ικανότητες, καθώς επίσης και µεγάλη αυτοπεποίθηση στις διακρατικές µας ανταλλαγές. Η εισαγωγή µιας δοµηµένης µεθόδου για την καταγραφή της προόδου εκµάθησης και επανεξέτασης µας βοήθησε επίσης στην καλύτερη καταγραφή των λεπτοµερειών και στην αξιολόγηση της µάθησης από τη διακρατική ανταλλαγή. Αυτό το αντικατοπτρίζουν το βάθος και ο πλούτος της συζήτησης. Τι έπεται; Οι εταίροι του προγράµµατος ESIMeC έχουν µία τελευταία διακρατική συνάντηση για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της επιχειρηµατικότητας - στο Ντέµπρετσεν τον Φεβρουάριο. Μετά από αυτό θα συγκεντρώσουµε τα ευρήµατα σε µια σειρά από συνταγές οι οποίες θα δηµοσιευτούν ως συνέχεια του αρχικού βιβλίου µαγειρικής του

8 8 προγράµµατος ESIMeC το οποίο είναι διαθέσιµο εδώ. Για να σας ανοίξει η όρεξη, οι πρώτες δύο συνταγές είναι ήδη διαθέσιµες στο διαδίκτυο εδώ. Θα ενώσουµε δυνάµεις µε τα άλλα πιλοτικά δίκτυα παράδοσης EVUE και Roma-Net για την πραγµατοποίηση µιας τελικής εκδήλωσης στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2015 εποµένως, αν σας ενδιαφέρει να µάθετε τι χρειάζεται για την παράδοση ενός σχεδίου τοπικής δράσης, σηµειώστε την ηµεροµηνία και δείτε αυτόν τον χώρο!

9 Το URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής και γνώσης που προωθεί την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Το πρόγραµµα βοηθά τις πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις σε µείζονες αστικές προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν στην αντιµετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Λύσεις πραγµατιστικές, νέες και βιώσιµες, οι οποίες ενσωµατώνουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Τις βοηθά, επίσης, να µοιραστούν καλές πρακτικές και συµπεράσµατα µε όλους τους επαγγελµατίες που εµπλέκονται στην πολιτική για τις αστικές περιοχές, σε όλη την Ευρώπη. Το URBACT είναι 181 πόλεις, 29 χώρες και συµµετέχοντες!

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014 2 ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ URBACT III ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ: ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κύριο Άρθρο Μήνυµα της Τεχνικής Γραµµατείας URBACT Οι θεµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Φεβρουάριος 2015

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Φεβρουάριος 2015 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Φεβρουάριος 2015 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ URBACT ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ URBACT III: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS, GREECE synathina (Ελληνική µετάφραση της πρότασης που κατατέθηκε στον διαγωνισµό Mayors Challenge 31/07/2014)

ATHENS, GREECE synathina (Ελληνική µετάφραση της πρότασης που κατατέθηκε στον διαγωνισµό Mayors Challenge 31/07/2014) ATHENS, GREECE synathina (Ελληνική µετάφραση της πρότασης που κατατέθηκε στον διαγωνισµό Mayors Challenge 31/07/2014) 1 2 Μέρος Πρώτο : Περίληψη (Executive Summary) 1.A Ποιο είναι το µότο σας; Μοιραστείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2015

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2015 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2015 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ URBACT: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ URBACT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!! ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑΤΡΕΦΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για περισσότερες πληροφορίες European

Διαβάστε περισσότερα

anorama inforegio Η Ευρώπη γίνεται ψηφιακή H πολιτική συνοχής επενδύει στην συνδεδεμένη κοινωνία [ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2015 ΑΡ. 53]

anorama inforegio Η Ευρώπη γίνεται ψηφιακή H πολιτική συνοχής επενδύει στην συνδεδεμένη κοινωνία [ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2015 ΑΡ. 53] anorama [ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 2015 ΑΡ. 53] inforegio Η Ευρώπη γίνεται ψηφιακή H πολιτική συνοχής επενδύει στην συνδεδεμένη κοινωνία Εορτασμός των 25 χρόνων της Interreg Η πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης προωθεί τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Διάσκεψη στην Αθήνα. Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις

Διάσκεψη στην Αθήνα. Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις ISBN 978-92-895-0771-4 Νέα της συνέλευσης των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Διάσκεψη στην Αθήνα Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις Συμβάλλουμε στην επίτευξη βιώσιμης περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία εθνικών συµπράξεων δηµόσιας υγείας στα νέα κράτη µέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης Ένα εγχειρίδιο για την ίδρυση οργανισµών

ηµιουργία εθνικών συµπράξεων δηµόσιας υγείας στα νέα κράτη µέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης Ένα εγχειρίδιο για την ίδρυση οργανισµών ηµιουργία εθνικών συµπράξεων δηµόσιας υγείας στα νέα κράτη µέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης Ένα εγχειρίδιο για την ίδρυση οργανισµών Geof Rayner Ευρωπαϊκή Σύµπραξη ηµόσιας Υγείας εκέµβριος 2004 Εισαγωγή: Η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 50-51 Έτος 5 ο Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014

Τεύχος 50-51 Έτος 5 ο Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 50-51 Έτος 5 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

κύματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

κύματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ κύματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει απαραιτήτως τις επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Κέντρου Πόρων (SALTO)

Διαβάστε περισσότερα

ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ

ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ Εκπαίδευση των αυριανών καταναλωτών ενέργειας Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος της Επιτροπής Αρχών με την κατάρτιση των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών έχει δύο πτυχές:

Ο στόχος της Επιτροπής Αρχών με την κατάρτιση των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών έχει δύο πτυχές: Αγαπητέ συνεταιριστή, Επιδιώκουμε την εμπειρία σας! Υπό την αιγίδα του Σχεδίου Δράσης για την Συνεταιριστική Δεκαετία, η Επιτροπή Αρχών ηγείται της σύνταξης των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών βοηθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Επιχειρήσεις Μια νέα βιομηχανική επανάσταση «Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της στην ικανότητά της να δημιουργεί, να προωθεί νέα σχέδια, να καινοτομεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1.1. Σκοπός της εργασίας 6 1.2. οµή της εργασίας 7 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 7 2.1 Ορισµός και Λειτουργικό Μοντέλο 7 2.2 Χρηµατοδότηση επιχειρησιακών αγγέλων

Διαβάστε περισσότερα