ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ,20 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα ,20 0,00 0, Αποδοχές συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης ,00 0,00 0, Αποδοχές Γενικού Γραμματέα ,00 0,00 0, Αποδοχές Νομικού με πάγια αντιμισθία ,20 0,00 0, Αποδοχές επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών ,00 0,00 0,00 συμβούλων ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Συμπαραστάτη του Δημότη και της 4.000,00 0,00 0,00 επιχείρησης Εργοδοτικές εισφορές Γενικού Γραμματέα 3.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Νομικού με πάγια αντιμισθία 3.500,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επιστημονικών συνεργατών ή 9.000,00 0,00 0,00 ειδικών συμβούλων Ετήσια εισφορά σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς , , , ΤΕΑΔΚΥ - ΤΠΔΚΥ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 5.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

2 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 5.000,00 0,00 0,00 συνέδρια και σεμινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 624,82 624, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με ,00 0,00 0,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ ,00 0,00 0, Έλεγχος ισολογισμού έτους 2014 Δήμου Νέας Προποντίδας Σύνταξη φακέλων και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (Μελέτες- Προτάσεις- Συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λ.π.) Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0,00 0, Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο ,00 0,00 0,00 Ν.3852/2010, άρθρα και 248 ΚΔΚ) Εξοδα παράστασης Αντιδημάρχων ,00 0,00 0, Εξοδα παράστασης Προέδρου Δημοτ. Συμβουλίου ,00 0,00 0, Εξοδα παράστασης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων ,00 0,00 0, Εξοδα παράστασης Δημάρχου ,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων ,00 0,00 0, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 2.500,00 0,00 0,00 (αρθρο 140 ΔΚΚ) Εξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 2.500,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) και 3.500,00 0,00 0,00 Δημάρχου Εξοδα κίνησης Δημάρχου 2.500,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 1.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των ,00 0,00 0,00 λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 5.000,00 0,00 0,00 λοιπών παροχών σε αιρετούς Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών που βαρύνουν τους ,00 0,00 0,00 Δήμους Ν.3852/2010 άρθρο ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ,00 624,82 624, Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ,00 624,82 624, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00

3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη ,00 0,00 0, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 0,00 0, Κινητή Τηλεφωνία 7.000,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 40,00 40, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ,00 0,00 0,00 Δήμου Δαπάνες για την συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκά 5.000,00 0,00 0,00 προγράμματα Λοιπές δαπάνες για την προβολή του Δήμου 5.000,00 0,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 3.000,00 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 2.000,00 0,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,00 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ,00 40,00 40, Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του 5.000,00 0,00 0,00 Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ,00 0,00 0,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ ,00 0,00 0,00 2 Ν 2372/1940) Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 40,00 40, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 40,00 40, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ , , ,50 ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ , , ,50 ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι εκ λοιπών χρεών ,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,65 0,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ,65 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,65 0,00 0,00

4 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για Λειτουργικές Δαπάνες ,65 0,00 0, Απόδοση σε Σχολ. Επιτροπές για Επισκευή -Συντήρηση ,00 0,00 0,00 σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση γημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,00 0,00 0, Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου ,00 0,00 0,00 Νέας Προποντίδας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ Π.Ε.Δ ,00 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου ,00 0,00 0,00 πληθυσμού ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 5.500,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Επιχορήγηση Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 5.500,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση προγράμματος μυοκτονίας, ,00 0,00 0,00 απολυμάνσεων και απεντομώσεων Προγρ. σύμβαση για "Μετρήσεις για την εκτίμηση της ,00 0,00 0,00 κατάστασης διατήρησης του οικοσυστήματος στην προστατευόμενη περιοχή της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα" Κάλυψη ελλείματος προϋπολογισμού της Κοινωφελούς ,00 0,00 0,00 Επιχείρησης(Ν.4071/2012) Προγρ. σύμβαση για την έρευνα προσδιορισμού της 81. στερεομεταφοράς στο χείμμαρο "Πλατάνια" Ν. Τρίγλιας ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0,00 0, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 2.000,00 0,00 0,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις ενοικίου 2.000,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 5.000,00 0,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 0,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 0,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,86

5 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, Αποζημίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι ,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,28 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου , , ,28 Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου ,00 0,00 0,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα ,00 0,00 0, Μίσθωση χώρων στάθμευσης ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μουδανιών Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας ,00 0,00 0,00 Προποντίδας Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων)

6 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 0,00 0,00 Δ.Ε.Μουδανιών Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 Δ.Ε.Καλλικράτειας Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Τρίγλιας 4.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ,00 0,00 0,00 σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,00 0,00 0, Συμβάσεις εφαρμογών λογισμικού ,00 0,00 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες εκκένωσης βόθρων ,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.000,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ,00 0,00 0,00 υπαλλήλων ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 0,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ,00 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις,φωτοτυπίες ,00 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε ,00 0,00 0,00 Μουδανιών ΥΛΙΚΟ ,00 0,00 0,00 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών ,00 0,00 0,00 μηχανημάτων Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών ,00 0,00 0,00 μηχανημάτων ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,00 0,00 0,00

7 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Μουδανιών Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Καλλικράτειας Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Τρίγλιας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Μηχανήματα - αυτοκίνητα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Έπιπλα Σκεύη ,00 0,00 0, Έπιπλα ,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα ,00 0,00 0,00 και λογισμικά Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , ,36 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , , ,28 ( ΚΕΠ κ.λ.π.) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,08 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου , , ,08 Δικαίου

8 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου ,00 0,00 0,00 χρόνου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων ,00 0,00 0, Αντιμετώπιση προβλημάτων αδέσποτων ζώων ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 9.000,00 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 7.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 7.000,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,24 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,49 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ,00 0,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων ,00 0,00 0, Προμήθεια προκάτ αίθουσας στο Νηπιαγωγείο ,00 0,00 0,00 Λακκώματος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,49 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,49 0,00 0, Προμ. εξοπλισμού σχολείων για άτομα με ειδικές ανάγκες ,00 0,00 0, Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ. Ν. Προποντίδας Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε περιαστικές ακτές του Δήμου ,49 0,00 0,00 Ν.Προποντίδας ΕΡΓΑ ,75 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ,75 0,00 0,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

9 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ,75 0,00 0,00 ΟΤΑ Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην τ.κ. Αγίου Παντελεήμονα ,00 0,00 0, Κατασκευές προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 6.000,00 0,00 0, Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μουδανιών ,00 0,00 0, Επέκταση ΕΠΑΛ Ν.Μουδανιών Κατασκευή Γενικού Λυκείου Νέας Καλλικράτειας ,00 0,00 0, Παροχή υπηρεσιών ελεγκτή δόμησης για το έργο 5.000,00 0,00 0,00 κατασκευή ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Νέων Μουδανιών Εργασίες ολοκλήρωσης κτηρίου πολλαπλών χρήσεων 7.912,75 0,00 0, Πολιτιστικό κέντρο Τρίγλιας ,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,00 0,00 0, Τακτοποίηση ΚΑΠΗ Διονυσίου 3.000,00 0,00 0, Μελέτη για την επέκταση του ΕΠΑΛ Ν.Μουδανιών 28. (33/2013) Mελέτη ηλεκτροφωτισμού σταδίου Νέων Μουδανιών 5.500,00 0,00 0, Μελέτη ανάπλασης εμπορικού κέντρου Ν. Μουδανιών ,00 0,00 0, Τεύχη δημοπράτησης της μελέτης :επέκταση και ,00 0,00 0,00 αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΕΠΑΛ της Δ.Κ. Ν.Μουδανιών Μελέτη θερμομόνωσης- ΚΕΝΑΚ του έργου: επέκταση και 5.600,00 0,00 0,00 αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΕΠΑΛ της Δ.Κ. Ν.Μουδανιών Μελέτη πυροπροστασίας του έργου: επέκταση και 5.600,00 0,00 0,00 αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΕΠΑΛ της Δ.Κ. Ν.Μουδανιών Έλεγχος στατικής επάρκειας της ισόγειας αποθήκης της 5.600,00 0,00 0,00 ΕΑΣΧ Δ.Κ. Σημάντρων Τακτοποίηση της ισόγειας αποθήκης της ΕΑΣΧ Δ.Κ ,00 0,00 0,00 Σημάντρων Μελέτη θερμομόνωσης - ΚΕΝΑΚ και πυροπροστασίας του 3.300,00 0,00 0,00 έργου:μετατροπή της ισόγειας αποθήκης της ΕΑΣΧ σε Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Κ. Σημάντρων Επικαιροποίηση της μελέτης στατικής επάρκειας του 5.600,00 0,00 0,00 Δημοτ. Σχολείου - Νηπιαγωγείου Ν.Συλλάτων Μελέτη θερμομόνωσης - ΚΕΝΑΚ και πυροπροστασίας του 5.600,00 0,00 0,00 έργου "Πολιτιστικό Κέντρο Νέων Πλαγίων" Μελέτες για το Πολιτιστικό Κέντρο Πλαγίων ,00 0,00 0,00

10 Ακουστική μελέτη του Αμφιθεάτρου χώρου παρουσιάσεων του Πολιτιστικού κέντρου Νέας Τρίγλιας (αρ.μελ. 117/10) Μελέτη για την κατσκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων και ,00 0,00 0,00 στέγασης δημοτικού καταστήματος Νέας Τενέδου Λοιπές μελέτες ,00 0,00 0, Αντιμετώπιση διαβρωσης ακτών ανατολικά του ανοιχτού ,00 0,00 0,00 θεάτρου Ν.Μουδανιών Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μελέτη για τη διαμόρφωση της αποθήκης της ΕΑΣΧ σε ,00 0,00 0,00 πνευματικό κέντρο στο δ.δ. Σημάντρων (48/2010) Μελέτη για την ανάπλαση παραλιακό μετώπου Νέων ,00 0,00 0,00 Μουδανιών - παραλίας Διονυσίου Μελέτη στατικής επάρκειας και αποκατάστασης βλαβών 5.600,00 0,00 0,00 1ου Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Σημάντρων Υπηρεσίες αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών ,00 0,00 0,00 θεμάτων της προστατευόμενης περιοχής της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα (24-Μ/2009) Μελέτη στατικής επάρκειας και αποκατάστασης βλαβών 5.600,00 0,00 0,00 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών Εργασίες τακτοποίησης δημοτικών κτιρίων Δ.Ε ,00 0,00 0,00 Μουδανιών Εργασία τακτοποίησης σχολικών κτιρίων Νέας Ποτίδαιας 8.500,00 0,00 0, Εργασία εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών ελέγχου 2.500,00 0,00 0,00 σκυροδέματος και οπλισμών του κτιρίου της πρώην αποθήκης της ΕΑΣΧ Σημάντρων Μελέτη για την ανάπλαση του αυλείου χώρου του ανοιχτού ,00 0,00 0,00 θεάτρου Εργασία τακτοποίησης κτιρίου Γυμνασίου Σημάντρων 1.500,00 0,00 0, Τεύχη δημοπράτησης του έργου "Επιδεικτικά έργα 7.000,00 0,00 0,00 αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία κτίρια του Δήμου Νέας Προποντίδας Ανάθεση σύνταξης τευχών για τη: Μελέτη Ενεργειακής 1.500,00 0,00 0,00 Απόδοσης για το Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων στη Ν.Καλλικράτεια Μελέτη του έργου "Αλιευτικό καταφύγιο Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 3.500,00 0,00 0,00 Β ΦΑΣΗ Τακτοποίηση του κτιρίου Γυμνασίου Δ.Κ. Νέας Τρίγλιας 6.000,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Λοιπές ειδικές δαπάνες Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών ,00 0,00 0,00

11 Εφαρμ.Προγράμ. "Βοήθεια στο σπίτι" ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ,00 0,00 0,00 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά ,00 0,00 0,00 πρόσωπα Συμμετοχή του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης των 6.000,00 0,00 0,00 Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΠΝΟΗ" Συμμετοχή στον Οργανισμό Τουρισμού Ν. Χαλκιδικής ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,53 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,88 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου , , ,88 Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου ,00 0,00 0,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0,00 0,00

12 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος ,00 0,00 0, Προμήθεια γάλακτος Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με ,00 0,00 0,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία Γιατρός εργασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών , , ,82 και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING 6.000,00 0,00 0, Leasing Μηχανημάτων 6.000,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,02 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων , ,02 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Μουδανιών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Καλλικράτειας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Τρίγλιας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Καθαρισμός ακτών Δ.Ε. Μουδανιών Καθαρισμός ακτών Δ.Ε. Καλλικράτειας Καθαρισμός ακτών Δ.Ε. Τρίγλιας Καθαρισμός και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μουδανιών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Καθαρισμός και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Καλλκράτειας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Καθαρισμός και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Τρίγλιας Αποκομιδή απορριμμάτων παραλιακής ζώνης Δ.Ε. Νέων ,00 0,00 0,00 Μουδανιών Δήμου Νέας Προποντίδας Αποκομιδή απορριμμάτων παραλιακής ζώνης Δ.Ε. Νέας ,00 0,00 0,00 Τρίγλιας Δήμου Νέας Προποντίδας

13 Αποκομιδή απορριμμάτων παραλιακής ζώνης Δ.Ε. Νέας ,00 0,00 0,00 Καλλικρατειας Δήμου Νέας Προποντίδας Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δ.Ε. Μουδανιών ,00 0,00 0, Κατάσβεση πυρκαγιών Δήμου Νέας Προποντίδας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων Δ.Ε ,00 0,00 0,00 Μουδανιών Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων ,00 0,00 0,00 Δ.Ε.Καλλικράτειας Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων Δ.Ε. Τρίγλιας ,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,00 0,00 0, Προμήθεια λιπαντικών κ.λ.π. για κίνηση μεταφορικών ,00 0,00 0,00 μέσων Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και ,00 0,00 0,00 λιπαντικών αυτοκινήτων Δ.Ε. Μουδανιών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ,00 0,00 0,00 μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλικράτειας Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ,00 0,00 0,00 μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τρίγλιας ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μουδανιών ,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ν. Καλλικράτειας ,00 0,00 0,00 Δήμου Νέας Προποντίδας Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ν. Τρίγλιας Δήμου Νέας Προποντίδας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

14 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ,00 0,00 0, Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης ,00 0,00 0,00 και αποχέτευσης Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. δ.δ. Ν.Μουδανιών (ΕΣΠΑ) ,00 0,00 0, Αποκατάσταση ΧΑΔΑ δ.δ. Σημάντρων και Τρίγλιας ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 30. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Εξοπλισμός βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Επέκταση δικτύου ΦΟΠ των Δ.Δ ,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 200,00 0,00 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος περιοχής "Αλμύρας" Ν.Μουδανιών (195/2006) Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Διονυσίου Λοιπές μελέτες ,00 0,00 0, Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή Σ.Μ.Α. Νέων ,00 0,00 0,00 Μουδανιών (ΣΑΤΑ) Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή Σ.Μ.Α. Καλλικράτειας ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) Περιβαλλοντική μελέτη για το σύστημα κομποστοποίησης 2.600,00 0,00 0,00 Δήμου Νέας Προποντίδας Παροχή υπηρεσίας τεχν. βοήθειας για σύνταξη φακέλλου με τίτλο:" Φάκελλος αξιολ. και περιβαλ. αδειοδ. μονάδας προεργασίας ανακύκλ. και κομποστ. αστ. αποβλ. Δ. Ν. Προποντ. και μονάδας ανάκτ.υλικών αποβλήτων εκσκαφών κατασκ. κατεδαφίσεων" ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,00 0,00 0,00

15 Λοιπές ειδικές δαπάνες ,00 0,00 0, Εισφορά στο ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,62 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 8.000, , ,62 Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου ,00 0,00 0,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ,00 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών ,00 0,00 0,00 και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 500,00 0,00 0, Προμήθεια καρτών κινητής τηλεφωνίας για την 500,00 0,00 0,00 παρακολούθηση των μηχανημάτων άντλησης νερού των αντλιοστασίων.

16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση -επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων, φρεατίων Δ.Ε. Μουδανιών Καθαρισμός υδροαρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Ν.Προποντίδας Συντήρηση -επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων, φρεατίων Δ.Ε. Τρίγλιας Συντήρηση - επισκευή δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Ν.Προποντίδας Συντήρηση - επισκευή δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Τρίγλιας Δήμου Ν.Προποντίδας Συντήρηση και Λειτουργία ΕΕΛ Νέας Ποτίδαιας ,00 0,00 0, Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου Νέας Ποτίδαιας ,00 0,00 0, Καθαριότητα δικτύου ομβρίων υδάτων, φρεατίων Δ.Ε. Μουδανιών Καθαρισμός υδατοδεξαμενών Δήμου Ν.Προποντίδας Καθαριότητα δικτύου ομβρίων υδάτων, φρεατίων Δ.Ε. Τρίγλιας Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Ν ,00 0,00 0,00 Μουδανιών 2015 (ΣΑΤΑ) Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε ,00 0,00 0,00 Τρίγλιας και αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας. (ΣΑΤΑ) Συντήρηση - επισκευή δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών Δήμου Ν.Προποντίδας Συντήρηση Μονάδας Αρσενικού Τρίγλιας Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τρίγλιας ,00 0,00 0, Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Μουδανιών (ΣΑΤΑ) ,00 0,00 0, Τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας και τοποθέτηση 6.500,00 0,00 0,00 αντιηλεκτροπληξιακής προστασίας στο αντλιοστάσιο άρδευσης από το φράγμα Κρήνης ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 5.000,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 5.000,00 0,00 0,00 καθαριότητα Μεταφ. λυμάτων και λασπολυμάτων από τους Βιολογικούς 5.000,00 0,00 0,00 Σταθμούς ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) ,00 0,00 0,00

17 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών για τις Ε.Ε.Λ. Δήμου Νέας Προποντίδας Υλικά ύδρευσης - άρδευσης για Δ.Ε. Μουδανιών ,00 0,00 0, Υλικά άρδευσης για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας Υλικά ύδρευσης - άρδευσης για τη Δ.Ε. Τρίγλιας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,99 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών χλωρίωσης ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ,59 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ,59 0,00 0,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ,00 0,00 0,00 ΟΤΑ Σύνδεση δεξαμενής με το δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Νέων ,00 0,00 0,00 Μουδανιων Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Δ.Κ.Τρίγλιας ,00 0,00 0,00 και Τ.Κ. Ν.Πλαγίων Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης ,59 0,00 0,00 και αποχέτευσης Κατασκευή αγωγού άρδευσης στο τ.δ. Αγίου ,00 0,00 0,00 Παντελεήμονα Έργα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών ΕΕΛ Μουδανιών Έργα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών ΕΕΛ Διονυσίου Έργα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών ΕΕΛ Ποτίδαιας Ανορύξεις - Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου ,00 0,00 0,00 Νέας Προποντίδας Εργα ύδρευσης στην επέκταση του δ.δ. Διονυσίου Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης ,00 0,00 0,00 Σημάντρων Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Πορταριάς ,00 0,00 0, Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Φλογητών ,00 0,00 0, Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Διονυσίου ,00 0,00 0,00

18 Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζωγράφου ,00 0,00 0, Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Παραλία Πορταριάς Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τρίγλιας ,00 0,00 0, Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Νέας ,00 0,00 0,00 Τενέδου Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Ν.Μουδανιών 7.000,00 0,00 0, Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νέων Μουδανιών ,00 0,00 0,00 (Α.Μ.506/2005) (ΣΑΤΑ) Κατασκ. δικτύων συλλογής μεταφοράς λυμάτων δ.δ ,00 0,00 0,00 Φλογητών Εγκατ. συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα Δήμου Νέας Προποντίδας Εργα σύνδεσης της δεξαμενής ύδρευσης με το υφιστάμενο δίκτυο στο δ.δ. Ποτίδαιας Εργα σύνδεσης της δεξαμενής ύδρευσης με το υφιστάμενο δίκτυο στο δ.δ. Αγ. Μάμα Κατασκευή δικτύου άρδευσης για τη σύνδεση νέας 571,59 0,00 0,00 γεώτρησης Ν. Συλλάτων σε υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό (203/2008) Δίκτυα ύδρευσης Οικισμού Νέας Τενέδου Δήμου Νέας Προποντίδας ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ,40 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ,40 0,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση ,00 0,00 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μ.Π.Ε. για ανορύξεις γεωτρήσεων ,00 0,00 0, Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής 5.000,00 0,00 0,00 Ν.Μουδανιών - Διονυσίου (Υποέργο: Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος δ.δ. Διονυσίου) Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου ανατολικού ,00 0,00 0,00 παραλιακού οικισμού τ.κ. Ν.Ποτίδαιας Μελέτη εκσυγχρονισμού εξωτερικού δικτύου υδραγωγείου ,00 0,00 0,00 και εκέκτασης ύδρευσης παραλίας Πλαγίων Λοιπές μελέτες ,40 0,00 0, Επικαιροποίηση της μελέτης "Εσωτερικού δικτύου ,00 0,00 0,00 αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Αγίου Μάμα"

19 Μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού από φράγμα Πορταριάς ,40 0,00 0,00 σε υφιστάμενη δεξαμενή άρδευσης Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Δ.Κ.Τρίγλιας και Τ.Κ. Ν.Πλαγίων Μελέτη αποβορίωσης πόσιμου νερού Ν.Πλαγίων 6.000,00 0,00 0, Περιβαλλοντική Μελέτη αρδευτικού δικτύου & αγωγού 8.118,00 0,00 0,00 μεταφοράς νερού στην περιοχή "ΠΛΑΤΑΝΙΑ" της Δ.Κ. Ν.Τρίγλιας ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,00 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες ,00 0,00 0, Ποιοτικός έλεγχος Ε.Ε.Λ ,00 0,00 0, Εκτύπωση - φακελλοποίηση και αποστολή των ,00 0,00 0,00 λογαριασμών ύδρευσης Ανάλυση πόσιμου νερού ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,09 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου , , ,09 Δικαίου

20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου ,00 0,00 0,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 4.000,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δήμου Νέας ,00 0,00 0,00 Προποντίδας Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μουδανιών Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Μουδανιών Συντήρηση - επισκευή φωτεινών σηματοδοτών Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Καλλικράτειας Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Καλλικράτειας Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Τρίγλιας Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Τρίγλιας ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει ,00 0,00 0, Μεταφορά αδρανών υλικών Δ.Ε. Μουδανιών ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Προμήθεια συντρίμματος 3Α για συντήρηση δρόμων Προμήθεια Ασφαλτομίγματος Δήμου Νέας Προποντίδας ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ,00 0,00 0,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης ,00 0,00 0, Προμήθεια μικρού οδοστρωτήρα 8.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 32. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

21 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων 32. ΟΤΑ Έργα απορροής ομβρίων υδάτων και προστασίας 7.500,00 0,00 0,00 πεζοδρομίου στη θέση της διώρυγας Ν.Ποτίδαιας Εργασίες μετατόπισης και αποκατάστασης των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού στη θέση εισόδου του κόμβου Νέων Πλαγίων ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πλατείες πάρκα παιδότοποι 5.000,00 0,00 0, Ανάπλαση πεζοδρόμου οδού "Οσ. Παρασκευής" από 5.000,00 0,00 0,00 "Λεωφ. Νίκης" έως οδό "Αυγερίδη Ι." (198/2008) Οδοί - οδοστρώματα ,00 0,00 0, Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου ,00 0,00 0,00 (αρ.μελ.11/2014) Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Αγίου Μάμα ,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση ,00 0,00 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Συμπλήρωση - επικαιροποίηση της μελέτης διαβρωσης ,00 0,00 0,00 ανατολικών ακτών Ν. Ποτίδαιας Χαρτογράφηση δημοτικής οδού Πορταριάς - Διονυσίου 7.380,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα , , , Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 1.000,00 0,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 9.700,00 356,96 356,96 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

22 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου 2.200,00 356,96 356,96 Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 7.500,00 0,00 0,00 χρόνου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) Συντηρήσεις πάρκων Δ.Δ Κόψιμο και κλάδεμα δένδρων Αποψίλωση χόρτων Συντήρηση - Επισκευή συντριβανιών Δ.Ε. Μουδανιών Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πάρκων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) ,00 0,00 0,00 για συντριβάνια ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ,00 0,00 0,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων ,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού ,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανισμού συντριβανιού για Δ.Ε ,00 0,00 0,00 Καλλικράτειας Μεταφορικά μέσα ,00 0,00 0, Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Προμήθεια εργαλείων κήπων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά παιχνιδιών παιδικών χαρών ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ,00 0,00 0,00

23 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πλατείες πάρκα παιδότοποι ,00 0,00 0, Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Νέας Προποντίδας ,00 0,00 0, Ηλεκτροφωτισμός πάρκου Ν.Γωνιάς ,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,00 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες ,00 0,00 0, Έλεγχος και πιστοποίηση καταλληλότητας παιδικών χαρών ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές τεχνικών ,00 0,00 0, Υποστήριξη Γραφείου Παρακολουθησης Πολεοδομικών ,00 0,00 0,00 Μελετών Δήμ. Ενότητας Καλλικράτειας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα ,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 2.000,00 0,00 0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 2.000,00 0,00 0,00 Δικαίου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Καθαριότητα νεκροταφείων Δήμου Νέας Προποντίδας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Διαμόρφωση νεκροταφείων Δήμου Νέας Προποντίδας ,00 0,00 0,00

24 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ , , ,91 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , ,73 ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 0,00 0, Οφειλές ΔΕΑΠΠΕΚ ( Ανάληψη απο Δήμο) ,00 313,92 313, Οφειλές Δημοτικών Επιχειρήσεων υπο εκκαθάριση ,00 0,00 0,00 (Ανάληψη από το Δήμο Ν.4071/2012) Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και , , ,33 τα έξοδα παράστασης ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσίων , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο , , ,34 Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , , ,17 ελ.επαγγελματιών κλπ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ,00 228,11 228, ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του , , ,48 ΤΠ&Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4.000,00 0,00 0, Πάγια προκαταβολή 4.000,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 0,00 0,00 (Π.Ο.Ε.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 0,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ,00 0,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ,48 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/12/2014 Αριθ. Πρωτοκ.: 27071 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα