ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΝΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΠΡΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ης ΣΥΝΕΔΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΚΗΣ ΡΙΘΜ ΠΟΦΣΗΣ: Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη Μαρτίου και ώρα : πμ στο ΚΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣ συνεδρίαση, νόμιμα προσκληθέντα, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ύστερα από την υπ αριθμ 9/-- πρόσκληση του Προέδρου της και ντιδήμαρχου κ Μιχάλη Λιβάνη και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή ήταν παρόντα από τα επτά (7) μέλη τα τέσσερα (): ΠΡΟΝΤΕΣ ΠΟΝΤΕΣ Μιχάλης Λιβάνης (Πρόεδρος) Θεόδ Σαρδελής Όμηρος Σ Κωστόπουλος (ντ/δρος) Διον Γρίβας Ελένη Ραυτοπούλου Επαμ Μαυροκέφαλος Γεράσ Βερώνης Ευστ Καρτάνος (αναπλ/κό μέλος) Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «ναμόρφωση της αρ / πράξης της Οικονομικής Επιτροπής <Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου και Ετήσιου Προγρ/τος Δράσης οικ έτους >», και αφού τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος, αναφέρει: Με την αρ /9-- απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το προσχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου και Ετήσιου Προγρ/τος Δράσης οικονομικού έτους και στη συνέχεια εστάλη η απόφαση για έγκριση στην ποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού- Οικ/κού ΝΚεφαλληνίας Με το αρ 7/9/9-- έγγραφό της η ανωτέρω υπηρεσία μας καλεί να προβούμε σε αναμόρφωση του προυπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν/ και τις επισημάνσεις της υπηρεσίας διότι προφανώς δεν είναι ισοσκελισμένος (υπερεκτίμηση εσόδων και παράλειψη κονδυλίων δαπανών), να κάνουμε έλεγχο από μηδενική βάση σύμφωνα με την νέα ΚΥ σε συνεργασία της οικονομικής υπηρεσίας και της Οικονομικής Επιτροπής και να υποβληθεί το αναμορφωμένο σχέδιο προς έγκριση στο ΔΣ εντός προθεσμίας δεκαπέντε () ημερών και στη συνέχεια να σταλεί στην ποκεντρωμένη Διοίκηση για τα περαιτέρω ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΝΣΕΙΣ Σ ΚΟΝΔΥΛΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εφαρμόζοντας την υπ αριθ 79/-- ΚΥ και σύμφωνα με το υπ αριθ 7/9-- έγγραφο Γενικού Γραμματέα ποκεντρωμένης Δεν έχουν δημιουργηθεί κωδικοί που προβλέπονται ρητά από την ΚΥ: - Κ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» -Κ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ» δεδομένου ότι δεν υφίστανται στο Δήμο Οι επιχορηγήσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου ανέρχονται για μεν το «ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΚΗΣ- ΦΗΜΙ» στο ποσό των, κυμαινόμενες στα ίδια επίπεδα μ αυτά του, δείχνοντας παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία το ενδιαφέρον της Δημοτικής ρχής για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Για τον <ΕΛΠΗΝΩΡ> αύξηση του ποσού σε σύγκριση με το, σύμφωνα με το υπ αριθ /-- έγγραφο του Προέδρου του ΝΠΔΔ,γιατί αναλαμβάνει το πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> και εργασίες επισκευής κτιρίου πρώην Β Δημοτικού Σχολείου Στην <ΔΕΙ> αύξηση του ποσού σε σύγκριση με το, σύμφωνα με την /-- πράξη υποβολής τροποποίησης της διετούς δράσεις της ΔΚΕΙ περιόδου - και έγκρισή της με την υπ αριθ 7/ απόφαση ΔΣ Συμπληρώθηκε ο ΠΙΝΚΣ ΙΙ, ο κωδικός Προνοιακά επιδόματα, με μηδενικό ποσό και ο οποίος θα ενισχυθεί με αναμόρφωση όταν επιχορηγηθεί ο Δήμος μας, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα καταβάλλονται από το Δήμο Κεφαλονιάς,σύμφωνα με το ΦΕΚ /--, και μέχρι νεωτέρας απόφασης Διόρθωση Κ σε, νέοι Κ,, καθώς και ο Κ <προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικ, έτη Επίσης ελέγχθηκαν και διορθώθηκαν όλοι οι Κ εσόδων χωρίς υπέρβαση του % των εσόδων του Τα έσοδα θεσμοθετημένων πόρων υπολογίσθηκαν με βάση του και η τακτική

2 επιχορήγηση στο ύψος του Νοεμβρίου χ, χ και τυχόν διαφορές θα εγγραφούν με αναμόρφωση Για δε τα ανταποδοτικά τέλη επισημαίνουμε: Καθαριότητα: τροποποιήθηκε η απόφαση σύμφωνα με τις τιμές του και συμπληρώθηκε το εμβαδόν των ακινήτων και κυμαίνεται στα έσοδα του Στην απόφαση παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα με το εμβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο συντελεστής ανά κατηγορία, σύμφωνα με τις ίδιες τιμές και με βάση τα εισπραχθέντα του, που κυμαίνονται στα ίδια ποσά Υδρευση : Τροποποιούμε την αρχική απόφαση, δεδομένου ότι στο ποσό εσόδων από τους λογαριασμούς είχε υπολογισθεί με το ΦΠ Υπολογίζουμε τα έσοδα του με τις ίδιες τιμές του, με βάση τα εισπραχθέντα ποσά, και με την ανάλογη αύξηση μέχρι το % και όπως αναλυτικά εκτίθεται στην απόφαση των ανταποδοτικών τελών έτους ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ επισυνάπτουμε συμπληρωμένο υπόδειγμα της ΚΥ των ετήσιων, τριμηνιαίων, μηνιαίων στόχων ΚΛΟΓΟΙ ΠΟΕ ΠΟΕ ΚΤΗΓ Στην κατηγ έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά έχουμε υπολογίσει το συνολικό ποσό των 999, που αφορά παρεπιδημούντες-καταστήματα-είδη λατομείου από τα έτη έως και που δεν είχαν βεβαιωθεί και πρόκειται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά μέσα στο έτος Για τους λόγους αυτούς υπολογίζουμε όλο το ποσό Η σύνταξη των χρηματικών καταλόγων έχει ήδη πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτοί να συνοδεύουν τον προϋπολογισμό Τα βεβαιωθέντα ΠΟΕ της ομάδας ανταποδοτικών τελών ύδρευσης παρεπιδημούντωνκαταστημάτων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 77, Τα έσοδα ΠΟΕ του ήταν 779, από σύνολο βεβαιωθέντων 797, Σύμφωνα με την ΚΥ το ποσοστό που μπορεί να εισπραχθεί με βάση τα εισπραχθέντα έσοδα είναι 7,% + %=9,% και το ποσοστό του,% εγγράφεται στον Κ Πέραν των ανωτέρω επισημάνσεων ελέχθη ο προϋπολογισμός του Δήμου από μηδενική βάση, σύμφωνα με την ΚΥ Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Ιθάκης κ Ιωάννης Κασσιανός και η Προϊσταμένη της Οικον Υπηρεσίας κ Οικονόμου Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : - την περίπτ α της παρ του άρθρου 7 του Ν/ - τις παρ - του άρθρου και τις παρ- του άρθρου 7 του Ν/ - την παρ του άρθρου 7 και τις περιπτ δ και ε του άρθρου του Ν/ - τις παρ- του άρθρου του Ν/, - την ΚΥ οικ 9/ (ΦΕΚ /9 τεύχος Β ) - την υπ αριθ 7/9 (ΦΕΚ / τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠΕΣ&ΗΔ περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες - την υπ αριθ 79/9 (ΦΕΚ / τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠΕΣ&ΗΔ για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες - Την ΚΥ αρ 79/-- που αποτελεί τροποποίηση της 7/-- (ΦΕΚ Β ) - Το αρ 7/9/9-- έγγραφο της ποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού- Οικ/κού ΝΚεφαλληνίας ΠΟΦΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝ Τη αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ιθάκης για το έτος όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη ψήφιση του

3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΡΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΡΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΚΗΣ ΠΙΝΚΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΚΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΔΡΣΗΣ ΔΙΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΔΡΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΚΣ ΔΡΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

4 ΕΙΣΓΩΓΗ Το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό Σκοπός της εξειδίκευσης αυτής είναι ο πλήρης, αναλυτικός και ακριβής προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου, σε ετήσιο χρονικό ορίζοντα και πάντα σε συμφωνία με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Εν είδη παραδείγματος αναφέρεται ότι είναι πιθανό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που είναι πολυετούς διάρκειας, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (πχ επισκευές και συντηρήσεις οδών) Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης εξειδικεύονται οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (πχ επισκευή της οδού Χ στο δημοτικό διαμέρισμα Ψ) Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό Όπως αναφέρθηκε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Κάθε έτος δηλαδή, και πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών ανατρέχουν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίσουν τις δράσεις εκείνες στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους Σύμφωνα με την παρ του Άρθρου της Υ /7, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Το ετήσιο Πρόγραμμα δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον βέβαια εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Στις περιπτώσεις αυτές σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ο Δήμος μπορεί να ενσωματώσει τις επιλογές του πολυετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόσει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (ρ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών, το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί σε αυτόν Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Με το ετήσιο Πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων ΔΟΜΗ ΚΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤ _ΔΡΣΗΣ Τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όσο και το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των ΟΤ δεν αποτελούν μόνο επενδυτικά προγράμματα αλλά και προγράμματα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤ σε συνεχή βάση Μια σημαντική διάκριση του προϋπολογισμού δαπανών των Ο, είναι η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών: Οι Λειτουργικές δαπάνες είναι οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων μιας υπηρεσίας (δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενοίκια, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισμού, κλπ) Οι Επενδυτικές δαπάνες είναι οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά ετών μετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του (έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού κλπ) Η παραπάνω διάκριση του προϋπολογισμού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου Προγράμματος δράσης σε: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και σε Πρόγραμμα Επενδύσεων

5 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες είναι οι δράσεις, των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην Ομάδα του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤ σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε Λειτουργίες και Ενέργειες Ο πρώτος από τους δύο συνολικά πίνακες στην ενότητα του Προγράμματος δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις Λειτουργίες της διεύθυνσης, δηλ τις συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση) Μια δημοτική υπηρεσία μπορεί να εκτελεί σε πάγια βάση πολλές λειτουργίες Για παράδειγμα η υπηρεσία καθαριότητας συνήθως εκτελεί τις εξής λειτουργίες : - ποκομιδή απορριμμάτων - Καθαριότητα οδών και κοινόχρηστων χώρων - νακύκλωση απορριμμάτων - Καθαριότητα ακτών - κλπ Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου προσδιορίζεται το ποσοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά το επόμενο έτος Σκοπός είναι ο ποσοτικός καθορισμός των «εκροών» της κάθε λειτουργίας, που αποτελούν τους επιχειρησιακούς στόχους της διεύθυνσης Για παράδειγμα, - Τόνοι απορριμμάτων που θα συγκεντρωθούν - ριθμός αδειών ή πιστοποιητικών που θα εκδοθούν - ριθμός εξυπηρετούμενων πολιτών από τις κοινωνικές υπηρεσίες - ριθμός μαθητο-ωρών κατάρτισης από το δημοτικό ΚΕΚ - ριθμός επισκεπτών δημοτικού μουσείου - κλπ Με τον όρο Ενέργειες εννοούνται οι δραστηριότητες της διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους Ενδεικτικά οι ενέργειες περιλαμβάνουν: Δραστηριότητες που εκτελούν οι δήμοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, αδελφοποιήσεις κλπ) Κανονιστικές ρυθμίσεις (πχ τροποποίηση του ΟΕΥ ή του κανονισμού καθαριότητας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις) Ενέργειες που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των νέων λειτουργιών της διεύθυνσης (πχ προμήθεια καυσίμων ή αναλώσιμων υλικών, προσλήψεις προσωπικού, ενοικίαση νέων χώρων εγκατάστασης υπηρεσιών) Ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας της διεύθυνσης όπως: - ενέργειες ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμμετοχής των δημοτών - ενέργειες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη - ενέργειες ενημέρωσης / κατάρτισης του προσωπικού - ενέργειες βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης - ενέργειες εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης (πχ διαχείριση ποιότητας ή διαχείριση έργων) - ενέργειες ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους φορείς - ενέργειες για τη διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης νέων πηγών χρηματοδότησης ή τεχνογνωσίας Οι καθημερινές λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Δήμου, ενώ παράλληλα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των δημοτών Είναι σημαντικό επομένως, στον προγραμματισμό του Δήμου, να αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων αυτών υπηρεσιών Πρόγραμμα επενδύσεων Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην Ομάδα 7 του προϋπολογισμού και οι οποίες, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική πόφαση περιλαμβάνουν : - Έργα (Κ 7 και 7) - Μελέτες έρευνες (Κ 7)

6 - Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Κ 7) - Προμήθειες παγίων (Κ 7) - παλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ 7 και 7) - Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) (Κ 7) Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου Προγράμματος δράσης (πρόγραμμα δημοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαμβάνει επίσης τις προμήθειες εξοπλισμού και τις κάθε φύσης μελέτες και έρευνες Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το τεχνικό πρόγραμμα έργων, του Άρθρου του ΚΔΚ αποτελεί μέρος του προγράμματος επενδύσεων Συνοπτική Τεκμηρίωση του Προγράμματος Στην Ενότητα αυτή διατυπώνεται συνοπτικά η λογική και το σκεπτικό του ετήσιου προγραμματισμού δράσης της Δήμου Για το σκοπό αυτό : ναφέρονται οι στόχοι του πολυετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλουν οι δράσεις ναφέρονται οι αλλαγές των δραστηριοτήτων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η προοπτική για την επόμενη χρονιά Πχ αναφέρονται: - οι νέες λειτουργίες που θα υλοποιήσει ή οι τυχόν αποφάσεις για τη περικοπή υφιστάμενων λειτουργιών - οι προσπάθειες βελτίωσης των υφιστάμενων λειτουργιών είτε μέσω των επενδύσεων είτε μέσω των ενεργειών Διευκρινίζονται τυχόν ζητήματα που χρειάζονται διευκρίνιση και δεν αποτυπώνονται στους προηγούμενους πίνακες ΔΙΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΔΡΣΗΣ Ενώ η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρο της Υ /7) Επομένως, το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει και οι δημοτικές υπηρεσίες, με μέριμνα των προϊσταμένων τους, προγραμματίζουν τις δράσεις για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται Ο Δήμος Ιθάκης έχει μόνο προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών οπότε το πρόγραμμα δράσης θα αφορά συνολικά την λειτουργία του Δήμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ναπτυξιακό Όραμα του Δήμου Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιδιώξιμης κατάστασης της περιοχής του ΟΤ και του ίδιου του ΟΤ, ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου διατυπώνεται και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Βάσει των παραπάνω και με γνώμονα τις πολιτικές επιλογές για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, τις δρομολογημένες πολιτικές παλαιότερων πολιτικών ηγεσιών, τις προσκλήσεις του ΕΣΠ 7- και την πορεία του Δήμου, διαμορφώνεται στους επιμέρους τομείς το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου πό πλευράς διοίκησης και παρεχόμενων υπηρεσιών η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής επιτυγχάνεται με εκσυγχρονισμό των συστημάτων διοίκησης και παροχή νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών με δυνατότητες εξατομίκευσης των προϊόντων, ώστε ο πολίτης να έχει την δυνατότητα να διευκολύνεται ως προς τις καθημερινές του δραστηριότητες Στρατηγικοί Στόχοι Τοπικής νάπτυξης Οι στρατηγικοί στόχοι Τοπικής νάπτυξης ανά άξονα προτεραιότητας για τον Δήμο Ιθάκης είναι: Άξονας : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Μέτρο Βελτίωση τεχνικών υποδομών και Δικτύων Μέτρο Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Άξονας : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και θλητισμός

7 Μέτρο Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής, πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας Μέτρο Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης Μέτρο Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού Άξονας : Τοπική Οικονομία-πασχόληση Μέτρο Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Τοπικής Οικονομίας, Ενίσχυση της πασχόλησης Άξονας : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου Μέτρο Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου Ιθάκης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Μέτρο Βελτίωση της Οργανωτικής δομής του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς Μέτρο Βελτίωση υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Μέτρο Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις δράσεις του Δήμου Ιθάκης για το ναφέρουμε ότι το παρόν ενδέχεται να συμπληρωθεί και επικαιροποιηθεί κατόπιν ολοκληρώσεως της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιθάκης ΠΙΝΚΣ ΔΡΣΕΩΝ Λειτουργικές δαπάνες μοιβές και έξοδα προσωπικού μοιβές αιρετών και τρίτων Μισθώματα κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων για λειτουργίες Δήμου Φόροι Τέλη 7

8 Επενδυτικές δαπάνες ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΤΙΤΛ ΧΩΡΟ ΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙ ΓΡΜΜ ΞΟΝ/Μ ΕΤΡΟ ΠΡΟΥΠ ΠΟΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΗΜΟΤΙΚ ΚΤΗΡΙ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων[από ΔΥΟ υπάλληλος] ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, με συνεργείο ΕΔΡ ΚΘΡΙΟΤΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ, Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ΔΔ έδρας ΕΔΡ, Μεταφορά υλικών ΔΔ/των Β Ιθάκης αλλαγή τίτλου με την 9/ σε Μεταφορά υλικών ΔΔ των Β Ιθάκης ΒΟΡΕΙ ΙΘΚΗ, Διάθεση ΧΥ Κεφ/νιας ΚΕΦ/ΝΙ πευθείας ανάθεση μίσθωσης φορτηγού για μεταφορά ογκωδών ΚΕΦ/ΝΙ αντικειμένων στο ΧΥ Κεφ/νίας 7 πευθείας ανάθεση μίσθωσης οχήματος απορ/φορου για μεταφορά ΚΕΦ/ΝΙ απορ/των ΚΕ/ΝΙΆ Διαγράμμιση οδών ΙΘΚΗ,, 9, 7, ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ

9 9 Μίσθωση οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων από κάδους ΙΘΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΡΔΕΥΣΗ-ΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, Σ Άντληση βοθρολυμάτων εργ, κατοικιών[δήμος-μίσθωση] ΕΔΡ Διάτρηση με αδιατάραχτη κοπή δεξ Καστρου ΕΔΡ,, ΝΤ ΥΔΡ Κατασκευή βάσης δεξαμενών Πλατρειθιά (Π) ΠΛΤΡΕΙΘΙ 7, ΝΤ ΥΔΡ Εργασίες εξαγωγής επανατοποθέτησης αντλιών γεωτρήσεων[ανταπ] ΙΘΚΗ, ΝΤ ΥΔΡ Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου -ΚΠ ΕΔΡ ΚΙΟΝΙ ΣΥΡ Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης ΙΘΚΗ Κατασκευή εισόδου αμαξοστασίου γ Παρασκευής - Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ,, ΚΠ ΕΔΡ 99,9 ΝΤ ΥΔΡ 7 Δαπάνες φιλοξενίας ΡΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡ Φιλοξενία αρχαιολόγων ΙΘΚΗ 9 Δαπάνες ου διεθνούς ομηρικού συνεδρίου ΕΔΡ Διοργάνωση -Φιλοξενία διασυλλογικών αγώνων ΕΔΡ πόδοση στη σχολική Επιτροπή α/βαθμιας εκπ/σης-υπουργειου ΙΘΚΗ,,,, 7, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 9

10 πόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-υπουργειου ΕΔΡ 99, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ πόδοση σε σχολικές επιτροπές για επισκευές σχολείων, ΓΕΝΙΚ πόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ ΕΔΡ 9, ΓΕΝΙΚ πόδοση /θμια από Δήμο ΙΘΚΗ, πόδοση η ενιαία σχολ επιτργυμνασίου-λυκείου[τακτικά] ΕΔΡ, 7 πόδοση στη Διαχ\κή Επιτροπή ΚΠΕ ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ Παροχή γραφικής ύλης σε μαθητές, τέκνα άπορων πολυτέκνων ΙΘΚΗ, 9 Προστασία άμαχου πληθυσμού ΙΘΚΗ, Συμμετοχή του Δήμου Ιθάκης στο Δίκτυο Πόλεων ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ Επιχορήγηση Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ιθάκης <Ο ΦΗΜΙ > ΕΔΡ, Καταβολή ποσού για δίκτυο μικρών νησιών-μφικτονία ΕΔΡ, πόδοση δίκτυο μικρών νησιών μη Κυβερητ-κερδοσκοργάνωση ΕΔΡ, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ΙΘΚΗ, Διετές πρόγραμμα ΔΕΙ για το - ΕΔΡ, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΙΘΚΗ, 7 Μεταφορές μαθητών σχολείων /θμιας και Β/θμιας εκπ/σης[-] ΙΘΚΗ 79,9 επιχορήγηση <Φίλων Καλλιτεχνικής Παιδείας> ΠΟΕ ΙΘΚΗ,

11 9 απόδοση ποσού για κάλυψη αναγκών /Ο <Η ΠΡΟΟΔ> ΠΟΕ ΙΘΚΗ 7, επιχορήγηση συλλόγου για πολσύλλογο <Ο ΝΗΡΙΤ ΙΘΚΗ, ΠΟΕ επιχορήγηση συλλόγου <Ο ΦΟΡΚΥΣ> ΠΟΕ ΙΘΚΗ, δαπάνη κάλυψης αναγκών ΚΟ Σταυρού Ιθάκης ΠΟΕ ΙΘΚΗ, επιχορήγηση /θμιας σχολικής Επιτροπής ΠΟΕ ΙΘΚΗ, ΓΕΝΙΚ επιχορήγηση Β/θμιας σχολικής επιτροπής ΠΟΕ ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ ΚΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Πιστοποίηση συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Ιθάκης ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ταχυδρομικά Τέλη ΕΔΡ 7 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ ΕΔΡ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ γραφ ΚΕΠ ΕΔΡ 9 παροχή μετεγκατάστασης φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο κτίριο του Δημοτικού ΕΔΡ καταστήματος (ΟΦΕΙΛΗ) Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ΕΔΡ Δικαστικά έξοδα ΕΔΡ Έξοδα συμβολαιογράφων ΕΔΡ Εκτυπώσεις - βιβλιοδετήσεις ΕΔΡ,,,,,,, ΓΕΝΙΚ ΓΕΝΙΚ ΓΕΝΙΚ ΓΕΝΙΚ ΓΕΝΙΚ ΓΕΝΙΚ

12 μοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ Συμμετοχή Δήμου Ιθάκης στο Διαδημοτικό Δίκτυο υγιών Πόλεωνπροαγωγής Υγείας/εισφορά έτους ΕΔΡ, Πρόστιμα Δήμου ύψους, με τις προσαυξήσεις ΕΔΡ 7, ΓΕΝΙΚ 7 ποζημίωση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ [ άτομα] ΕΔΡ, ποζ\ση εποχικών υπαλλήλων δίμηνης απασχόλησης-πολπροστ ΕΔΡ, 9 Δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάρια ΕΚΤ, Ορισμός ορκωτού λογιστή για ετή οικονομικό έλεγχο του ΝΠΙΔ <Δημ ΕΔΡ, οτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης> Oρισμός ορκωτών Λογιστών οικ έτους ΕΔΡ, Έλεγχος ορκωτών λογιστών οικ έτους ΕΔΡ 9, Ετήσια συνδρομή βάση πληροφ <<ΔΗΜΟΤΕΛΕΙ-ΔΗΜ ΝΕΤ>> ΕΔΡ 7, Ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙ ΕΔΡ 7, Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα ΕΔΡ, Δήμου Υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και ΙΘΚΗ, εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης 7 Λογιστική υποστήριξη - παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος έτους ΕΔΡ 7, Εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης ΙΘΚΗ 7, 9 ετήσια συνδρομή στο σύνδεσμο ΦΟΔΣ ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ 7 ετήσια συνδρομή στο σύνδεσμο ΦΟΔΣ ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ

13 7 Δαπάνη τεχν υποστήριξης προγρ/των Η/Υ -νέων εκδόσεων ΕΔΡ 7, 7 Τέλη κυκλοφορίας - ασφάλιστρα- σήματα ΕΔΡ 7 σφάλιστρα αυτοκινήτων ΕΔΡ 7 Μεταφορές γενικά ΕΔΡ 7 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΕΔΡ 7 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών - μελάνια κλπ υπηρεσιών ΕΔΡ 77 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών ΕΔΡ εκτυπώσεων 7 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης ΕΔΡ 79 Προμήθεια Η Υ ΕΔΡ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΕΔΡ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για αυτοκίνητα Δήμου ΕΔΡ Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και αναλώσιμων υλικών ΕΔΡ Προμήθεια υλικών για ανάγκες Δήμου ΕΔΡ Προμήθεια υλικά συντήρησης και επισκ κτιρίων Δήμου ΕΔΡ Προμήθεια νταλ/κά λεωφ -αυτ/των Δήμου ΕΔΡ Προμήθεια εορταστικού διακόσμου ΙΘΚΗ 7 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΙΘΚΗ,,,,,,,,,,,,,,,,

14 Προμήθεια υλικών για αποθήκες Δήμου ΕΔΡ, 9 Προμήθεια στεγάστρου ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ 9 Προμήθεια μηχ/τος ντίστρωφης όσμωσης για μονάδα αιμοκάθαρσης Κέντρου Υγείας Ιθάκης ΕΔΡ 9 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΙΘΚΗ 9 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΕΔΡ 9 ντίτιμο ηλ ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινόχρηστων ΙΘΚΗ χώρων 9 Δαπάνες σύνδεσης - τέλη, ΔΕΗ κτιρίων Δήμου ΙΘΚΗ 9 Τηλεφωνικά τέλη υπηρ καθαριότητας ΙΘΚΗ 9 Τέλη κυκλοφορίας-ασφάλιστρα, σήματα ΕΔΡ 97 Έξοδα μεταφοράς με πλοίο ΕΚΤ 9 Μεταφορές γενικά ΕΚΤ 99 Πρόσληψη νέων υπαλλήλων καθαριότητας ΙΘΚΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΕΔΡ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων καθ/τας ΙΘΚΗ Προμήθεια καυσίμων αυτοκ/των μεταφ απορ/των ΙΘΚΗ Προμήθεια λαμπτήρων ΙΘΚΗ Προμ ελαστικών αυτοκινήτων ΙΘΚΗ,,, 9,,,,,,,,,,,, ΓΕΝΙΚ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ

15 Προμ υλικών για ανάγκες υπηρεσίας καθ/τας ΕΔΡ, ΝΤ ΚΘ Προμ ανταλλ/κά αυτοκινήτων ΕΔΡ, ΝΤ ΚΘ 7 Προμαπορ/κών καθ/τας- υλικών καθαρισμού φρεατίων αγωγών ΙΘΚΗ 7, ΝΤ ΚΘ Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων φορτηγών ΙΘΚΗ, ΝΤΚΘ 9 νταλλακτικά αυτοκινήτων μεταφορτ απορ/των ΕΔΡ, ΝΤ ΚΘ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΕΔΡ 9, ΝΤ ΥΔΡ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΙΘΚΗ, ΚΠ Τέλη-ασφάλιστρα -σήματα αυτοκινήτων -ΚΠ ΕΔΡ, ΚΠ Μεταφορές εν γένει-[κπ] ΕΚΤ, ΚΠ Προμήθεια χημικών εργοστασίων αφαλάτωσης ΙΘΚΗ, ΝΤ ΥΔΡ Προμήθεια θειικό οξύ ΙΘΚΗ, ΝΤ ΥΔΡ Προμήθεια υγρών καθαρισμού-συντήρησης δεξαμενών-συστημάτων ΙΘΚΗ ΚΠ, εργ/σίων [ΚΠ] 7 προμήθεια ανταλλακτικών-αναλώσιμων-φίλτρων-φυσιγγίων[κπ][9/] ΙΘΚΗ, ΚΠ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκ/των ΚΠ ΙΘΚΗ, ΚΠ 9 Προμ αναλώσιμων υλίκων μονάδων αφαλ \σης-κπ ΙΘΚΗ, ΚΠ Πρόσθετες παροχές - προμ ειδών ατομ προστασίας εργαζομένων - ΚΠ ΕΔΡ, ΚΠ Οφειλή μεταφοράς με ΚΤΕΛ μαθητών ΠΟΕ ΙΘΚΗ, ΓΕΝΙΚ

16 προμήθεια εντύπων και υλικών εκτυπώσεων ΠΟΕ ΕΔΡ 7,7 ΓΕΝΙΚ ετήσια συνδρομή ΟΔΗΓΟ ΕΡΓΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΣ ΠΟΕ ΕΔΡ 97, ΓΕΝΙΚ αποζ/ση πρακτική σπουδαστή ΤΕΙ ος ΠΟΕ ΕΔΡ 7, ΓΕΝΙΚ οφειλή λογιστικής υποστήριξης-παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματρος ΠΟΕ ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ οφειλή ΔΕΗ [τακτικά] ΠΟΕ ΕΔΡ,9 ΓΕΝΙΚ 7 προμήθεια καυσίμων λεωφορείων[τακτικά] ΠΟΕ ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ συμμετοχή Δήμου στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών ΠΟΕ ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΗΜΟΥ 9 Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημίσεων ΙΘΚΗ Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών ΙΘΚΗ προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου ΙΘΚΗ Δαπάνες προβολής -διαφήμισης ΙΘΚΗ,,, 7, Προμήθεια αναμνηστικών Οδυσσέα (λάβαρα -αγαλματίδια κτλ) ΙΘΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΒΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΚΗΣ ΚΙ ΕΓΚΣΣΗ ΝΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, [ΥΠΟΕΡΓΟ ]<ΔΡΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΤΗΣ ΕΥΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ> ΕΔΡ, ΕΠΠΕΡ ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

17 ΈΡΓ Βελτίωση και εξοπλισμός Πολκέντρων Κιονίου και Σταυρού - ΚΙΟΝΙ ΘΗΣΕΣ 9, Κλιματισμός αερισμός (συνεχ)- (ΘΗΣΕΣ %) ΣΥΡ ΟφειλήΤρίτης Εντολής νάπλασης Εμπορικού Κέντρου Κεντρικής ΕΔΡ,9 Πλατείας Ιθάκης [ΘΗΣΕΣ %] 7 εργασίες εγκ/σης κιγκλιδωμάτων και περίφραξης χώρου ΕΔΡ, Σ ΚΠΕ{Υπεπενδύσεις έργα ] επισκευή δικτύων ομβρίων ΔΔ Βαθέως[τακτικά] ΕΔΡ, Σ 9 Διάνοιξη δρόμου περιοχής Καλυβίων Σταυρού (Σ) ΣΥΡ 7, Σ Κατεδάφιση κτιρίου Παλαιού Ειρηνοδικείου ΕΔΡ Κατασκευή Δωματίου Ιατρού Κέντρου Υγείας ΕΔΡ Κατασκευή υπονόμων όμβριων υδάτων περιοχής Δημοτικού ΕΔΡ Κινηματογράφου νάπλαση Πάρκου πλατείας Σταυρού ΣΥΡ Διαπλάτυνση Διαμόρφωση γροτικών Οδών ΙΘΚΗ Πλακόστρωση Κοινοτικού Μονοπατιού προς Χαλικιερη ΝΩΓΗ Βελτίωση Κτηρίου Πρώην Δημοτικού Σχολειού νωγης ΝΩΓΗ 7 Ευπρεπισμός χώρου έναντι κοινοτικού κτιρίου Περαχωρίου ΠΕΡΧΩΡΙ Κατασκευή παιδικής χαράς Περαχωρίου ΠΕΡΧΩΡΙ 9 Πλακόστρωση ου τμήματος σταθερού κυματοθραύστη Πλατρειθειά ΠΛΤΡΕΙΘΙ Ενίσχυση τοιχείων κατασκευή λιθοδομών ΙΘΚΗ 7,,,,,,,,,,, Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 7

18 Καγκελόφραξη περιοχής χειμάρρου Πλατρειθειά ΠΛΤΡΕΙΘΙ, Σ νέγερση Δημ Ξενώνα Ηλικιωμένων- Δωρ Συρμή ΕΔΡ, Σ Κληροδότημα Εξωγής ΕΞΩΓΗ 7, Σ Συνέχιση αγροτικού δρόμου Φρίκες - Μάρμαγκα-ΠΙΝ_ΣΕΠ ΦΡΙΚΕΣ 7,9 ΠΙΝ Ολοκλήρωση και επισκευή σταδίου χ ΕΔΡ Περίφραξη δημοτικού Γυμναστηρίου ΕΔΡ 7 ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΒΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΚΗΣ ΚΙ ΕΓΚΣΣΗ ΝΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, [ΥΠΟΕΡΓΟ ]<ΔΡΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚ/ΠΕ> ΕΔΡ κατασκευή οικίσκου αντλιοστάσιου Περαχωρίου{ανταποδ] ΠΟΕ ΠΕΡΧΩΡΙ 9 Επισκευή Κτιρίου ΕΙΝ και μετατροπή του σε Κέντρο Περίθαλψης Ευπαθών Κοιν Ομάδων (Σ-, από ΘΗΣΕ) ΕΔΡ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,, 9, 7,, ΕΠΠΕΡ ΝΤ ΥΔΡ Σ Μελέτη χάραξης δρόμου Γυφτοχωρίου[Σ] ΕΔΡ, Σ Περιβαλλοντική μελέτη διάνοιξης δρόμου Κάβου-Άη Γιώργη Πόλης (Σ) ΣΥΡ, Σ μελέτη χάραξης πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών[σ} ΝΩΓΗ 7, Σ Εκπόνηση ρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης αποκατάστασης κτιρίου ΕΔΡ, Σ Λιμεναρχείου και ΔΟΥ Ιθάκης - Υπουργείο(Σ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το λιμάνι φρικών ΦΡΙΚΕΣ, Σ Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων [ΠΠΕ] και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων [ΜΠΕ] του έργου: εσωτερικό (Σ)δίκτυο αποχέτευσης, αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων και εγκ/ση επεξεργασίας ΦΡΙΚΕΣ, Σ

19 λυμάτων οικισμού Φρικών Δήμου Ιθάκης Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, αγωγού μεταφοράς ΦΡΙΚΕΣ Σ, ακαθάρτων και εγκ/σης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Φρικών Δήμου Ιθάκης (Σ) 7 Η/Μ μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης,αγωγού μεταφοράς ΦΡΙΚΕΣ Σ 9, ακαθάρτων και εγκ/σης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Φρικών Δήμου Ιθάκης (Σ) ρχιτεκτονική αποτύπωση υφιστάμενου κτιρίου ΕΙΝ (Σ) ΕΔΡ 9, Σ 9 Επισκευή-διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου ΕΙΝ (Σ) ΕΔΡ 9, Σ 7 ποτύπωση ξυλότυπου υφιστάμενου κτιρίου ΕΙΝ (Σ) ΕΔΡ, Σ 7 (Σ)Στατική μελέτη επισκευής υφιστάμενου κτιρίου ΕΙΝ ΕΔΡ, Σ 7 εργαστηριακός έλεγχος προσδιορισμού αντοχής σκυροδέματος υφιστάμενου κτιρίου ΕΙΝ (Σ) 7 Μελέτη χάραξης δρόμου Καλυβίων Σταυρού και περιβαλλοντική μελέτη (Σ) ΕΔΡ, Σ ΣΥΡ 7, Σ 7 Επαναχάραξη ιγαιλού Παραλίας Φρικών(Σ) ΦΡΙΚΕΣ, Σ 7 (Σ)Στατιστική μελέτη του έργου επέκτασης Γυμνασίου-Λυκείου Ιθάκης - ΕΔΡ 9, Σ Υπουργείο 7 τοπογραφικές-φωτογραφικές-αρχιτεκτονικές εργασίες στο χώρο ΠΛΤΡΕΙ 7, ΓΕΝΙΚ αρχαιολογικών ανασκαφών ΘΙ 77 Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞ-Ταξιαρχων] ΕΔΡ, ΓΕΝΙΚ 7 ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ [ΣΧΟΠ] ΔΗΜΟΥ ΙΘΚΗΣ (Σ) 79 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΞΗΣ ΦΚΕΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜ <ΠΡΣΙΝΕΣ ΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ>- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΗΣ ΙΘΚΗ, Σ ΙΘΚΗ, Σ 9

20 Τοπογραφικές εργασίες καθορισμού δικτύων Φρικών (Σ) ΦΡΙΚΕΣ, Σ Τεχνική βοήθεια Δήμου Ιθάκης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Τεχνική ΕΔΡ ΜΟΔ, υποστήριξη Εφαρμογής της ΜΟΔ Ε Μελέτη ελέγχου στατικότητας ΚΠΕ {τακτικά} ΕΔΡ, Σ Σύμβαση υπηρεσιών για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης {Σ ] ΕΔΡ, Σ Παροχή υπηρεσιών για δημιουργία ΦΕ για τη σύνταξη μελέτης αλιευτικού ΕΔΡ, Σ καταφυγίου στη περιοχή Μπροστά ετός [Σ][συνεχ] Παροχή υπηρεσιών για δημιουργία ΦΕ για σύνταξη μελέτης επέκτασης ΕΔΡ, Σ κρηπιδωμάτων Λιμένα Βαθέως[Σ][συνεχ] Ολοκλήρωση Χάραξης Χάρτη ιγιαλού και Παραλίας Σταυρού(Σ) ΣΥΡ, Σ 7 Περιβαλλοντική μελέτη ιγιαλού Παραλίας Πόλης Σταυρού(Σ) ΣΥΡ, Σ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΒΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΚΗΣ ΚΙ ΕΓΚΣΣΗ ΝΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, [ΥΠΟΕΡΓΟ ]<ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΧ ΝΤΕ ΕΔΡ 9,7 ΕΠΠΕΡ 9 ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΒΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΚΗΣ ΚΙ ΕΓΚΣΣΗ ΝΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, [ΥΠΟΕΡΓΟ ]<ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ> ΕΔΡ 9, ΕΠΠΕΡ 9 ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΒΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΚΗΣ ΚΙ ΕΓΚΣΣΗ ΝΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, [ΥΠΟΕΡΓΟ ]<ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΧ POST> ΕΔΡ 9,7 ΕΠΠΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΓΙΩΝ ΕΓΚΣΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 9 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου κλπ υπηρεσιών ΕΔΡ 9 Συντήρηση δικτύου ΔΔ έδρας - ανταπ ΕΔΡ, 7, Σ ΝΤ ΥΔΡ

21 9 Συντήρηση ντλιών Γεωτρήσεων (νταποδοτικά) ΕΔΡ 7, ΝΤ ΥΔΡ 9 Συντήρηση ευθυγράμμιση αυτοκινήτων - ΚΠ ΕΔΡ, ΚΠ 9 υποθαλάσσιες εργασίες καθ\σμού αγωγών υδροληψίας μονάδων[ανταπ] ΙΘΚΗ, ΝΤ ΥΔΡ 9 ποκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων νω Ματζαράτα (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ) ΕΔΡ 9, Σ 97 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΤΩΝ ΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Σ) ΙΘΚΗ 7, Σ 9 Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Τοπ Κοιν Λεύκης ΛΕΥΚΗ 99 Συντήρηση Επισκευή Χώρων Στάθμευσης ΙΘΚΗ Επισκευή Τουαλετών Δημοτικού Σχολειού Βαθέως ΕΔΡ Επισκευή Κτιρίου Πυροσβεστικού Κλιμάκιου ΠΕΡΧΩΡΙ Επισκευή Λιθοδόμων ΙΘΚΗ Επισκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων Λιμένων ΙΘΚΗ ντικατάσταση υδρορροών και στεγανοποίηση κτιρίου ΚΠΕ[Σ] ΕΔΡ Χρωματισμός Κολονών Παγκακιών Παραλίας Κιονίου ΚΙΟΝΙ Τσιμεντόστρωση Επισκευή οδικού δικτύου κιονίου ΚΙΟΝΙ 7 Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Κιονίου ΚΙΟΝΙ Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Εξωγης ΕΞΩΓΗ 9 Επισκευή Οδικού Δικτύου Εξωγης ΕΞΩΓΗ,, 7,, 7, 7, 7,,,,,, Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ

22 Συντήρηση και ανάπλαση μονοπατιών Περαχωρίου ΠΕΡΧΩΡΙ, ΔΔ ΠΕΡΧΩΡΙΟΥ εργασίες συντήρησης και διαγράμμισης Χώρου ΠΕΡΧΩΡΙ Σ, στάθμευσης και συντήρηση χώρου έναντι (Σ)κτιρίου κοινότητας Περαχωρίου [Σ ] ΔΔ ΠΕΡΧΩΡΙΟΥ συντ'ήρηση μονοπατιών και κοινοχρήστων χώρων [Σ ΠΕΡΧΩΡΙ, Σ ] Συντήρηση Δημοσίων χώρων - Κτιρίων Σταυρού ΣΥΡ 7, Σ Συντήρηση και επισκευή λεωφ ΕΔΡ Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου ΕΔΡ Συντήρηση και επισκευή Χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Ιθάκης ΕΔΡ 7 Στεγάνωση Κερκίδων με μεμβράνη ή αντίστοιχο συνθετικό υλικό ΕΔΡ Συντήρηση αυτοκινήτου μεταφ απορριμμάτων ΕΔΡ 9 Συντήρηση ανταλλακτικά αυτοκινήτων καθ/τας ΕΔΡ,,,,,, Σ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ εργασίες επισκευής με ανταλλακτικά του Πρες Κοντέϊνερ[) ΕΔΡ, ΝΤ ΚΘ Προμήθεια σειρών εργαλείων συντήρησης -επισκευής αυτοκ καθ/τας ΕΔΡ, ΝΤ ΚΘ Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας ΕΔΡ, ΝΤ ΚΘ ντικ/ση-συντήρηση δημ φωτισμού ΕΔΡ ντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Βορείου Ιθάκης ΒΟΡΕΙ ΙΘΚΗ ντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού οικισμών κλπ ΠΕΡΧΩΡΙ περιοχών Τοπ Κοινότητας Περαχωρίου Δ Ιθάκης 7, 7,, ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ

23 Συντήρηση Κοιμητηρίων ΙΘΚΗ 7 Συντήρηση Δημοτικών Διόδων ΙΘΚΗ Συντήρησης αναβάθμιση πλατειών ΙΘΚΗ 9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΣΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΞΣΙΩΝ ΕΔΡ Συντήρηση αντλιών μονάδων[κπ] ΙΘΚΗ ποκατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης [ανταπ] ΙΘΚΗ Στεγανοποίηση μεμβρανών PVC δεξαμενών Δήμου[ανταπ] ΙΘΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΣΙΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΛΜΤ ΟΔΥΣΣΕ (Σ) ΕΔΡ 7, 7,,, 7,,,, ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΚΠ ΝΤ ΥΔΡ ΝΤ ΥΔΡ Σ προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικών δικτύων (Σ) ΙΘΚΗ, Σ Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση οδικών δικτύων ΠΕΡΧΩΡΙ, Σ τοπκοινπεραχωρίου (Σ)συνεχιζόμενο προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση οδικών δικτύων Β ΙΘΚΗ, Σ τοπδιαμβορείου Ιθάκης (Σ)συνεχιζόμενο 7 (Σ)επισκευή παραλιακού φωτισμού ΙΘΚΗ, Σ επισκευή αποβάθρας αλιευτικών σκαφών Φρικών (Σ) ΦΡΙΚΕΣ, Σ 9 ηλεκτροφωτισμός και συντήρηση πλατείας σκακιού (Σ) ΕΔΡ, Σ Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου Βορείου Ιθάκης (Σ) Β ΙΘΚΗ 7, Σ Διευθέτηση σκάλας συνοικίας Μαντζαράτα [πλησίον οικίας Γεωργίου Μαυροκέφαλου] (Σ) ΕΔΡ, Σ

24 επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Λιμένων[Σ] ΕΔΡ Επισκευή-συντήρηση ΚΗΙ 9 κ ανταλ/κά οχημάτων Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) ΕΔΡ 7, 79, Σ ΝΤ ΚΘ Επισκευή - συντήρηση αυτοκινήτου ΚΗΥ 7 - ανταλλακτικά - ΕΔΡ 9,9 ΝΤ ΚΘ Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου (Σ) ΠΟΕ ΙΘΚΗ, Σ Συντήρηση Επαρχιακού δικτύου{σ] ΠΟΕ ΙΘΚΗ 7, Σ 7 εργασίες επισκευής οδικών δικτύων{σ} ΙΘΚΗ 7, Σ προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση οδικών δικτύων Β ΙΘΚΗ, Σ Βορείου Ιθάκης 9 προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση οδικών δικτύων Ν ΙΘΚΗ 79, Σ Νοτίου Ιθάκης Επισκευή στεγών και των πιο φθαρμένων περιμετρικών κολωνών ΕΔΡ 7, Σ κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Ιθάκης εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκ\σεων δημοτικών κτιρίων[σ] ΙΘΚΗ, Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΓΙΩΝ εξοπλισμός παιδικών χαρών - παγκάκια (Σ) ΙΘΚΗ, Σ Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φωτοτυπικού Μηχανήματος ΕΔΡ Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Κεντρου Υγείας ΕΔΡ Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης - επίστρωσης πλατείας και Εμπορικού ΕΔΡ Κέντρου[Σ ] Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης[πυροπρ] ΙΘΚΗ,,, 99, Σ Σ Σ ΥΠ ΕΠΕΝ

25 7 Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους[κεδκδε-εδώ] ΙΘΚΗ εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών ΔΔ Πλατρειθιά [πολιπροστ7 ΠΛΤΡΕΙ ΘΙ 9 επιχειρησιακό σχέδιο εκτάκτων αναγκών[σ συνεχοφειλής] ΕΔΡ Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου σκυρ δημ σταδίου ΕΔΡ Προμ ανταλλακτικών αυτοκινήτων - ΚΠ ΕΔΡ Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών [από δωρεά] ΙΘΚΗ Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος[σ ] ΕΔΡ Προμήθεια υλικών επισκευής κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος{Σ ] ΕΔΡ Προμήθεια υλικών επισκευής κτιρίων ΕΔΡ Προμήθεια μηχανήματος συντήρησης χλοοτάπητα ΕΔΡ 7 Προμήθεια θλητικού εξοπλισμού για λειτουργία Βasket Volley & x ΙΘΚΗ Προμήθεια καθρεπτών - παγκάκια -πινακίδων σήμανσης[αλλαγή τίτλου με ΙΘΚΗ την 9/ ΔΣ] 9 Προμήθεια κάδων απορ/των ΙΘΚΗ 7 Προμήθεια υλικών δικτύου Σταυρού-Κιονίου[ανταπ] ΣΥΡ ΚΙΟΝΙ 7 Προμήθεια μικροϋλικών δικτύου ύδρευσης-ανταπ ΙΘΚΗ 7 Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης [ανταποδ] ΙΘΚΗ 7 Συνδέσεις - κατασκευές παροχών δικτύου [ανταπ] ΙΘΚΗ,,,,,,,,, 7,,,,,,,, ΚΕΔΚΕ Σ 7 Σ ΚΠ ΚΠ Σ Σ Σ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΚΘ ΝΤ ΥΔΡ ΝΤ ΥΔΡ ΝΤ ΥΔΡ ΝΤ ΥΔΡ

26 7 Προμήθεια πετρελαιοκίνητου αυτοκ/του[βανάκι]μεταφοράς χημικών [ΚΠ] ΙΘΚΗ 7 Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων{κπ] ΙΘΚΗ 7 Προμήθεια υλικών μονάδων Σταυρού-Κιονίου[ΚΠ} ΣΥΡ ΚΙΟΝΙ 77 Προμήθεια Εργοστασίου φαλάτωσης ΣΥΡ 7 Προμήθεια νταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων (ΚΠ) ΙΘΚΗ 79 Προμ υδρομετρητών έδρας - ΔΔ/ των - ανταπ ΙΘΚΗ Προμ σωλήνων ύδρευσης - ανταπ ΙΘΚΗ προμήθεια φρεατίων δικτύου ύδρευσης[ανταπ] ΙΘΚΗ Προμήθεια σωλήνων inox[ανταπ] ΙΘΚΗ ΔΔ ΠΕΡΧΩΡΙΟΥ προμήθεια κολώνων ηλεκτροφωτισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας [Σ ] ΠΕΡΧΩΡ Ι,,,, 7,,,,,, ΚΠ ΚΠ ΚΠ ΝΤ ΥΔΡ ΚΠ ΝΤ ΥΔΡ ΝΤ ΥΔΡ ΝΤ ΥΔΡ ΝΤ ΥΔΡ Σ Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΠΟΕ (ΚΠ) φαλάτωση ΕΔΡ, ΚΠ προμήθεια καυσίμων [αφαλ/ση] ΠΟΕ ΕΔΡ, ΚΠ Προμήθεια κάδων απορ/των - Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) ΕΔΡ, ΝΤ ΚΘ 7 προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΠΟΕ ΕΔΡ 97, ΝΤ ΚΘ προμήθεια καυσίμων ΠΟΕ ΕΔΡ, ΝΤ ΚΘ ΠΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΙ ΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΙ ΕΔΦΙΚΩΝ ΕΚΣΕΩΝ

27 9 γορά αγροτεμαχίου στην γ Παρασκευή για επέκταση χώρου υπηρεσίες ΕΔΡ Σ, καθαριότητας 9 γορά αγροτεμαχίων στην ΤΚ ΝΩΓΗΣ και σε χώρο που ήδη έχει ΝΩΓΗ, Σ καθορισθεί στη μελέτη Σ 9 ποζημίωση απαλλοτριωθέντων με καθορισμένο ιγιαλό ΕΔΡ, Σ ΣΥΡ ΤΙΤΛΟΙ ΠΓΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποτελεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιθάκης έτους 7

28 Σύνοψη Η σύνταξη των Επιχειρησιακών προγραμμάτων και η εξειδίκευσή τους σε ετήσια αποτελεί ένα νέο εγχείρημα για τους Ο που στόχο έχει να τους εντάξει σε μία νέα διαδικασία προγραμματισμού Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το τεχνικό πρόγραμμα και ο οικονομικός προγραμματισμός δεν αρκούν Η κατανόηση της μεθοδολογίας και της εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, καθώς και η αξιοποίηση ενός μηχανισμού προγραμματισμού αποτελούν αναγκαιότητα τόσο για τον υπηρεσιακό μηχανισμό όσο και για τη διοίκηση Η μείωση των εισροών από την κεντρική εξουσία σε αντίθεση με την αύξηση των αρμοδιοτήτων των Ο επιβάλλει τους Δήμους να κινηθούν σε νέα κατεύθυνση παιτείται η προσαρμογή τους στα σύγχρονα δεδομένα όπως: καλύτερη οργάνωση και ορθολογικότερος προγραμματισμός ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών ώστε οι υπηρεσίες να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να έχουν ετοιμότητα αξιοποίησης πηγών χρηματοδότησης διεύρυνση και αξιοποίηση συνεργασιών με άλλους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα σε ορθολογική βάση εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπίας υπηρεσιακού και διοικητικού μηχανισμού Το επιχειρησιακό και τα ετήσια προγράμματα αποτελούν νέους θεσμούς που απαιτούν χρόνο προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως από την Τ και να αφομοιωθούν από το ανθρώπινο δυναμικό της Η πλήρη αξιοποίηση των νέων θεσμών προγραμματισμού απαιτεί πολλές προσαρμογές του υφιστάμενου νομικού πλαισίου καθώς και ουσιαστικές αλλαγές του υφιστάμενου τρόπου διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των δημοτικών υπηρεσιών Συγκεκριμένα από τη σύνταξη του ΕΠΔ του προκύπτουν συμπεράσματα που αφορούν : Στην πιστή, για πρώτη χρονιά εφαρμογή του ΠΔ /7 με τη σύνταξη του ετησίου να προηγείται του προϋπολογισμού Στην καλή συνεργασία των προϊσταμένων Διευθύνσεων και των υπηρεσιών που είχε ως αποτέλεσμα την συντόμευση του χρόνου σύνταξης ετησίου και προϋπολογισμού Στην εξοικείωση των υπαλλήλων στις έννοιες του προγραμματισμού και στα έντυπα συμπλήρωσης του ΕΠΔ Στις βελτιωτικές παρεμβάσεις στον προϋπολογισμό που αφορούν στην κατανομή των δαπανών στους αντίστοιχους Κ των υπηρεσιών Στην προσπάθεια μείωσης της διαφοράς μεταξύ του ύψους του προϋπολογισμού και των εσόδων, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει σαφείς οδηγίες για την σύνταξη των ετησίων, τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησής τους Επιπλέον δεν υποστηρίζει την προσπάθεια των Δήμων με την εξασφάλιση ενός κοινού μηχανογραφικού προγράμματος που θα διευκολύνει τη σύνδεση του ετησίου με τον προϋπολογισμό, θα συντομεύει τον χρόνο εκπόνησής του και θα βοηθάει στην παρακολούθηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από την εφαρμογή του Οι πραγματικές ανάγκες του Δήμου όπως καταγράφηκαν στο επιχειρησιακό και στο ΕΠΔ είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με τα πραγματικά του έσοδα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προϋπολογισμοί με διεκδικητικό χαρακτήρα Η φιλοσοφία όμως των ετησίων διαφοροποιείται ως προς αυτό το θέμα και θέτει τη λογική ενός ορθολογικού προγραμματισμού που να ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική κατάσταση του φορέα παιτείται χρόνος ώστε να αλλάξει η νοοτροπία όλων και εφόσον δοθούν σαφείς κατευθύνσεις από την κεντρική διοίκηση ναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποτελεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιθάκης έτους που ακολουθεί:

29 ΣΥΝΟΠΤΙΚ ΠΙΝΚΣ ΕΣΟΔΩΝ ΒΔ/7 ΝΕ ΚΤΟΝΟΜΣΙ ΔΙΜΟΡΦ/Ν ΒΕΒΙΩ ΘΕ ΨΗΦΙΣ ΘΕ ΕΓΚΡΙ ΘΕΝΤ ΔΙΜ/ΘΕ ΠΡΟΔΟΙ ΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ, ΕΣΟΔ ΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ 77, ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΟΔΟΤΙΚ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜ 77779,9 ΕΣΟΔ ΠΟ ΛΟΙΠ ΤΕΛΗ ΔΙΚΙΩΜ ΚΙ ΠΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9,79 ΦΟΡΟΙ ΚΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΠΝΕΣ, ΛΟΙΠ ΚΤΙΚ 7 ΕΣΟΔ 97, ΚΤΙΚ ΕΣΟΔ 9,9 ΕΚΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΚΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΠΝΩΝ, 7, 77, 7, 9, 7, 9,7 7, 9,, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7,, ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 9, ΚΛΗΡΟΔΙΕΣ, 9 ΠΡΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΤΙΜ- 79, ΠΡΒΟΛ, 9 ΛΟΙΠ ΕΚΚ ΕΣΟΔ,9,9 ΕΚΚ ΕΣΟΔ,9, ΕΣΟΔ ΠΟΕ ΚΤΙΚ,, 77, 7, 997, 977, 7, 9 7,, 7, 9, 7 7,77, 97,7,, 999, 77, 77, 7, 7, 997, 997, 977, 977, 7, 7, 97,, 7, 97,, 7, 9,7 9,7 7,77 7,7 7,, 97,7 97, 7,,,, 999, 999, 9

30 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΙΩΝΟΙ ΓΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ,, ΕΙΣΠΡΚΤΕ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΟ ΒΕΒΙΩΘΕ ΕΣΟΔ Κ ΠΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 797, ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΠΟ ΔΝΕΙ ΚΙ ΠΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟ ΠΟΕ 797, ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥ ΚΙ ΤΡΙΤΩΝ 7, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 779, 779, 97, ΧΡΗΜΤΩΝ,, ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥ ΚΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 97 ΧΡΗΜΤΩΝ 7,, ΧΡΗΜΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 99, ΧΡΗΜΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 99, ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7,9 9 9, 9 9, 77 9, 999, 77, 77,,,, 7, 7, 9 9, 999, 999, 7 7, 7 7, 77, 77,,,,,, 7, 7, 9 9,, 7, 7, 99,

31 ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΚΤΙΚ ΕΣΟΔ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΠΡΟΔΟΙ ΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΒΔ/7 Μισθώματα ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 9 ΚΔΚ],,,,, ΣΥΝΟΛΟ,,,,, ΒΔ/7 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ 9 Μισθώματα απο εκμετάλευση παραλιών, 7, 7, 7, 7, 9 Έσοδα καθλυμμάτων εργατ κατοικιών,,,,, ΣΥΝΟΛΟ, 7, 7, 7, 7, ΣΥΝΟΛΟ, 7, 77, 77, 77, ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΣΟΔ ΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΒΔ/7 Τόκοι κεφαλαίων ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 77, 77, 7, 7, 7, ΣΥΝΟΛΟ 77, 77, 7, 7, 7, ΣΥΝΟΛΟ 77, 77, 7, 7, 7, ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΟΔΟΤΙΚ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜ ΒΔ/7 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικιών & κατ/των (άρθρο Ν /9) 9, 79,7,9,9,9

32 /9 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,,,,, ΣΥΝΟΛΟ 9, 79,7,9,9,9 ΒΔ/7 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 9 ΒΔ /9-//9) ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / Τέλος ύδρευσης 79, 79, 7, 7, 7, Λοιπά έσοδα ύδρευσης,, 9, 9, 9, ΦΠ εσόδων Ύδρευσης % 7,7 7,7,,, ΦΠ εσόδων Ύδρευσης %, 9,7,,, έσοδα αποχέτευσης 7, 9,,,, ΦΠ ύδρευσης - απαίτηση προς Ελληνικό Δημόσιο,,,,, ΣΥΝΟΛΟ 7, 7,,,, ΣΥΝΟΛΟ 77779,9 7, 997, 997, 997, ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΣΟΔ ΠΟ ΛΟΙΠ ΤΕΛΗ ΔΙΚΙΩΜ ΚΙ ΠΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΔ/7 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο Ν /9, άρθρο Ν 7/977) ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου,,,,, / Δικαίωμα ενταφιασμού,,,,, / Δικαιώματα ιεροπραξιών,,,,, ΣΥΝΟΛΟ,, 7, 7, 7, ΒΔ/7 Εσοδα από τέλος κίνητης περιουσίας ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ /9β Τέλος ακίνητης περιουσίας [άρθρο Ν /9],79,79,,, ΣΥΝΟΛΟ,79,79,,, ΒΔ/7 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο Ν /, άρθρο 7 παρ Ν /9),, 7, 7, 7,

33 /9 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διακσέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων [άρθρο Ν 9/97], 77,,,, ΣΥΝΟΛΟ, 9,,,, ΒΔ/7 Λοιπά τέλη και δικαιώματα ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων [άρθρο Ν /],, 977, 977, 977, Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων [άρθρο Ν/ για οικοδομικά υλικά],,,,, / Τέλος διαφήμισης (άρθρο Ν 9/9) 7, 9, 7, 7, 7, / Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο ΒΔ /9-//9), 7,,,, ΣΥΝΟΛΟ 7, 97,9 77, 77, 77, ΣΥΝΟΛΟ 9,79 9,7 977, 977, 977, ΚΤΗΓΟΡΙ : ΦΟΡΟΙ ΚΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΔ/7 Φόροι ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / / Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων[άρθρο Ν /], 99, 7, 7, 7, Φόρος ζύθου [άρθρο 9 ΝΔ 7/7, άρθρο Ν /],,,,, ΣΥΝΟΛΟ,, 7, 7, 7, ΣΥΝΟΛΟ,, 7, 7, 7, ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΠΝΕΣ ΒΔ/7 πό θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ

34 / ΚΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών[άρθρο Ν /9] 99, 97, 9, 9, 9, /9 ΚΠ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων /θμιας και Β/θμιας εκπ/σης [άρθρο Ν 9/9] 9,,,,, ΥΠΕΣΩΤΕΡΓΙ ΚΆΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΙΣ ΜΕΤΦΠΡΜΚ 9, 7, 7, 7, 7, Aποδοχή από Δημοτικό Γυμναστήριο [λόγω συγχώνευσης],,,,, 9 ΚΠ για λοιπούς σκοπούς [δεν περιλαμβάνονται πιστώσειε του ΠΔΕ] 99,,,,, 9 ΚΠ [γιά εξόφληση ληξιπρ οφειλών του δημοσίου έναντι Ο άρθρο 7 ν 7/9) ] όσο και το, που με παλιά εγκύκλιο εμφανίζεται στον Κ,,,,, ΣΥΝΟΛΟ, 9,7 97, 97, 97, ΣΥΝΟΛΟ, 9,7 97, 97, 97, ΚΤΗΓΟΡΙ : 7 ΛΟΙΠ ΚΤΙΚ ΕΣΟΔ ΒΔ/7 7 Λοιπά τακτικά έσοδα ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ 7 Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο Ν /9),,,,, 7 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο Ν /9) 9, 9, 9, 9, 9,

35 / 7 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο ΔΚΚ) 7, 7,,,, /9 7 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών [ ρθρο Ν 9/,,,,, 7 έσοδα από πολιτογράφηση αλλοδαπών,,,,, ΣΥΝΟΛΟ 7 97, 7,,,, ΣΥΝΟΛΟ 7 97, 7,,,, 9, 9, 7, 7, ΣΥΝΟΛΟ 9 7, ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΚΚ ΕΣΟΔ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΚΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΚΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΠΝΩΝ ΒΔ/7 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ Έσοδα για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 77,, 77, 77, 77, μισθοδοσία ΚΕΠ, 7,7 9, 9, 9, έκτακτα έσοδα για επισκευές σχολείων,,,,, έσοδα από πάγια προκαταβολή ταχ τελών,,,,, εσοδα λειτουργικές δαπάνες-επενδύσεις έργα 9, 9, 9, 9, 9, 7 έσοδα για μεταφορά μαθητών,,7,7,7,7 ΣΥΝΟΛΟ,, 9,7 9,7 9,7 ΣΥΝΟΛΟ,, 9,7 9,7 9,7 ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΔ/7 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ Σ 77, 77, 77, 77, 77,

36 Επιχορήγηση Σ Πολιτ Προστασίας[εργάτες μηνης],,,,, Επιχορήγηση ΠΙΝ-ΣΕΠ-ΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙ 7,9, 7,9 7,9 7,9 Επιχορήγηση ΥΠ 9,, 9, 9, 9, Επιχορήγηση προγρ <ΕΛΛΔ> [πρώην ΘΗΣΕΣ %-%-% [εκ του οποίου ποσό, ανάπλασης εμπορικού Κέντρου μεταφέρεται στη Σ] 9,7 9,,,, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ [ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ],,,,, ΓΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,,,,, 7 Επιχορήγηση ΕΣΠ < ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΝΒΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΚΗΣ ΚΙ ΕΓΚΣΣΗ ΝΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΙΣ >,, 7, 7, 7, έσοδο Υπνάπτυξηςανταγωνιστικότητας-υποδομώνμεταφορών και δικτύων με φορέα την ΜΟΔ Ε,,,,, ΣΥΝΟΛΟ 7,, 7,77 7,77 7,77 ΣΥΝΟΛΟ 7,, 7,77 7,77 7,77 ΚΤΗΓΟΡΙ : ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΙΕΣ ΒΔ/7 Δωρεές ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / Προϊόν Δωρεών - Δρακούλη,,,,, ΣΥΝΟΛΟ,,,,, ΒΔ/7 Κληρονομιές και Κληροδοσίες ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / έσοδα κληρονομιές, κληροδεσίες- ΕΞΩΓΗΣ, 9,9,,,

37 ΣΥΝΟΛΟ, 9,9,,, ΣΥΝΟΛΟ, 9,9,,, ΚΤΗΓΟΡΙ : ΠΡΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΤΙΜ- ΠΡΒΟΛ ΒΔ/7 Προσαυξήσεις και πρόστιμα ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών [άρθρο ΝΔ /7, άρθρο Ν /9] 999,9 7,9,,, /9 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ /7 και του Ν 7/7 (άρθρο Ν /9),9 7,,,, / Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο,, 7, 7, 7, 9 9 Λοιπά πρόστιμα από τέλος παρεπιδημούντων -,,,,, πρόστιμα από τέλος καταστημάτων -,,,7,7,7 9 9 πρόστιμα παρεπιδημούντων - καταστημάτων που εκπίπτουν των ρυθμίσεων,, 9,9 9,9 9,9 πρόστιμα από είδη λατομείου ετών -,, 9,7 9,7 9,7 ΣΥΝΟΛΟ, 79,9 97,7 97,7 97,7 ΣΥΝΟΛΟ, 79,9 97,7 97,7 97,7 ΚΤΗΓΟΡΙ : ΛΟΙΠ ΕΚΚ ΕΣΟΔ ΒΔ/7 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισαμό τρίτων ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ 9 Έσοδα για λογ διαφημιστικές πινακίδες,,,,, ΣΥΝΟΛΟ,,,,, ΒΔ/7 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ 7

38 επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών,9,9,,, έσοδα για λογ διαφημιστικές πινακίδες,,,,, ΣΥΝΟΛΟ,9,9,,, ΣΥΝΟΛΟ,9,9,,,,9,, ΣΥΝΟΛΟ,, ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΙΩΝΟΙ ΓΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΣΟΔ ΠΟΕ ΚΤΙΚ ΒΔ/7 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φόρα παρεπιδημούντων και αφορούν χρήση -,, 7,7 7,7 7,7 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων ασόδων καταστημάτων που βεβαιώνονται για πρώτη φόρα και αφούν χρήση -,, 7, 7, 7, Τακτικά έσοδα από είδη λατομείου,, 97, 97, 97, ΣΥΝΟΛΟ,, 999, 999, 999, ΣΥΝΟΛΟ,, 999, 999, 999, ΣΥΝΟΛΟ,, 999, 999, 999, ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΠΟ ΔΝΕΙ ΚΙ ΠΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟ ΠΟΕ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΙΣΠΡΚΤΕ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΟ ΒΕΒΙΩΘΕ ΕΣΟΔ Κ ΠΡΕΛΘΟ ΕΤΗ ΒΔ/7 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ / έσοδα ύδρευσης, 779, 7777, 7777, 7777,

39 τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων[ 7,7,,,, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων],,,,, εισπραχθέντα υπόλοιπα τελών παρεπιδημούντων-καταστημάτων που εκπίπτουν ρύθμισης,, 7, 7, 7, 9 Λοιπά έσοδα - καθαριότητος,,,,, 9 Λοιπά έσοδα - μισθώματα απο εκμετάλευση παραλιών 97,7,,,, ΣΥΝΟΛΟ 797, 779, 77, 77, 77, ΣΥΝΟΛΟ 797, 779, 77, 77, 77, ΣΥΝΟΛΟ 797, 779, 77, 77, 77, ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥ ΚΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΤΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙ : ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥ ΚΙ ΤΡΙΤΩΝ ΒΔ/7 Συνταξιοδοτικές εισφορές ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στην ντιμισθία,,,,, Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές,,,,, ΣΥΝΟΛΟ,,,,, ΒΔ/7 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ ΦΕ ασφαλισμένων,,,,, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, ντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων,,,,, Φόρος προμηθειών 9, 9,,,, 9

40 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 9,7 9,7,,, ΣΥΝΟΛΟ 99, 7,9,,, ΒΔ/7 σφαλιστικές εισφορές ΔΙΜΟΡΦ/ ΕΙΣΠΡΧΘΕ Ν Τ ΔΙΜ/ΘΕ ειδική εισφορά αλληλεγγύης,, 9, 9, 9, εισφορές ΜΤΠΥ, 9,,,, ειδική εισφορά ΤΠΔΥ, 99,,,, εισφορές ΤΕΔΥ,,,,, εισφορές ΤΠΔΥ 7, 997,7,,, εισφορές ΤΣΜΕΔΕ,7,7,,, 9 εργοσοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ,,,,, εργοδοτικές εισφορές ΤΕΔΥ,,,,, εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 7,7 7,7,,, ΟΓ ΧΡΤαιρετών,,7,,, χορηγία Δημάρχου(Υπερ Δημοσίου) 9, 79,,,, ΦΕ αιρετών,9,9 7, 7, 7, ΤΠΔΥ αιρετών,,,,, 7 ΤΕΔΥ αιρετών 7,,,,, ειδική εισφορά καθ/τας για ΒΡΕ 9, 9,,,, 9 εργοδοτικές εισφορές ΙΚ,,,,, ειδφορές ασφαλεπικ/κ'ό` 97,9 97,9,,, εισφορές ασφαλκυτ 99, 99,,,, εισφορές ασφαλεφπξ ΕΛΠΠ 7, 7,,,, εισφορές ασφαλ ειδπροσαύξησης 9, 7,,,, εισφορές ασφαλ ΔΙΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ,,,,, εισφορές ασφαλειδεισφοεδ,,,,, εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 79,9 79,9,,, 7 εργοδοτικές εισφορές ΕΠΙΚ/Κο,7,7,,, 9 εισφορές ΙΚ,,,,,

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : 73 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Έργα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 Επενδύσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 Έργα ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΔ821/70 N. ΚΩΔΙΚ. 731 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 73.7311.03 73.7311.04 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας:

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α επτά (7) ψήφων υπέρ, έναντι τριών (3) κατά και τεσσάρων (4) απέχοντων. (με τη ψήφο του Προέδρου)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α επτά (7) ψήφων υπέρ, έναντι τριών (3) κατά και τεσσάρων (4) απέχοντων. (με τη ψήφο του Προέδρου) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισάγει προς συζήτηση το 3o θέμα ημερήσιας διάταξης (Έγκριση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Ιθάκης έτους 2013) αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πράξη 26η (Έγκριση προϋπολογισμού Ανταποδοτικών τελών ύδρευσης οικ. έτους 2013.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Πράξη 26η (Έγκριση προϋπολογισμού Ανταποδοτικών τελών ύδρευσης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 26 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση προσχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2014» και αναφέρει:

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση προσχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2014» και αναφέρει: Δ: ΒΛ1ΤΩΕΟ-ΥΜΨ ΝΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΠΡΚΤΙΚΟ ΤΗ 27 ης ΥΝΕΔΡΙΗ ΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΚΗ ΡΙΘΜΟ ΠΟΦΗ: 147 την Ιθάκη, σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 213 και ώρα 13: στο ΚΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 232/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.477.375,61 0,00 5.477.375,61 0,00 0,00 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376 ΘΕΜΑ: 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προϋπολογισμού

Σχέδιο Προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σχέδιο Προϋπολογισμού Έσοδα Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σελίδα : 2 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα