Η Γραµµατική στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Γραµµατική στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Η Γραµµατική στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας Die Grammatik im DaF-Unterricht ιδάσκουσα: Αγγελική Τσόκογλου Θερινό εξάµηνο

2 Περιεχόµενα Α. Περιγραφή και στόχος του σεµιναρίου Β. Οργάνωση και διάρθρωση του σεµιναρίου Γ. Συναντήσεις - ιδακτικό υλικό. Βιβλιογραφία Ε. Αξιολόγηση

3 Α. Περιγραφή του µαθήµατος στόχος Το σεµινάριο µε τίτλο «Η Γραµµατική στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας» πραγµατοποιήθηκε στο θερινό εξάµηνο του έτους και προσφέρθηκε σε φοιτητές 5 ου 8 ου εξαµήνου. Στόχος του µαθήµατος ήταν η ενασχόληση και η «εξοικείωση» των φοιτητών µε τα σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια, που χρησιµοποιούνται στην ελληνική δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και αφορούν στην εκµάθηση της Γερµανικής γλώσσας (κυρίως σε βασικό επίπεδο) από νέους και ενήλικες µαθητές. Η ενασχόληση των φοιτητών µε τα εγχειρίδια περιορίστηκε σε τοµείς που αφορούν τη Γραµµατική. Στον όρο «εξοικείωση» συνοψίζονται τα εξής σηµεία, τα οποία αποτελούν συγχρόνως στόχους του σεµιναρίου: 1. Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια που απευθύνονται σε έλληνες νέους και ενήλικες µαθητές, που διδάσκονται τη Γερµανική ως ξένη γλώσσα στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στον ιδιωτικό τοµέα. 2. Να εντοπίσουν και να αποµονώσουν εκείνα τα στοιχεία του διδακτικού εγχειριδίου που αφορούν στη Γραµµατική. 3. Να γνωρίσουν τις κυριότερες Μεθόδους ιδασκαλίας και τα γενικά χαρακτηριστικά τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σύγχρονη επικοινωνιακή µέθοδο. Να µάθουν να κατατάσσουν τα διδακτικά εγχειρίδια σύµφωνα µε τη µέθοδο διδασκαλίας που αυτά προτείνουν. Να εντοπίζουν και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής µεθόδου στα διδακτικά εγχειρίδια, καθώς και χαρακτηριστικά προηγούµενων µεθόδων που υιοθετούνται σ αυτά. Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα διδακτικά εγχειρίδια σύµφωνα µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 4. Να παρατηρούν και περιγράφουν πώς εξελίσσεται η διδασκαλία των γραµµατικών φαινοµένων (προοδευτική παρουσίαση και διδασκαλία των γραµµατικών φαινοµένων) σε εγχειρίδια που βασίζονται σε παλαιότερες µεθόδους, αλλά κυρίως στα εγχειρίδια που βασίζονται στην επικοινωνιακή µέθοδο. Να παρακολουθούν την εξέλιξη της διδασκαλίας των γραµµατικών φαινοµένων σε ολόκληρη τη σειρά του διδακτικού εγχειριδίου και να είναι σε

4 θέση να κρίνουν βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων την επιτυχή ή µη προοδευτική παρουσίαση / διδασκαλία των γραµµατικών φαινοµένων και να την αξιολογούν. 5. Να είναι σε θέση να περιγράψουν, το πώς παρουσιάζεται η Γραµµατική και το πώς διδάσκεται (τρόποι-µέθοδοι) µέσω του διδακτικού εγχειριδίου. Στο αντικείµενο αυτό συµπεριλαµβάνονται τα εξής σηµεία: Παλαιότερες και σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας της Γραµµατικής Παρουσίαση της γραµµατικής σύµφωνα µε γραµµατικά γλωσσολογικά µοντέλα περιγραφής των γραµµατικών φαινοµένων Χαρακτηριστικά της διδακτικής-παιδαγωγικής Γραµµατικής ιδασκαλία σύµφωνα µε την επικοινωνιακή µέθοδο Οπτικοποίηση της Γραµµατικής ιδασκαλία της Γραµµατικής µε επίκεντρο το µαθητή Ο ρόλος της µητρικής γλώσσας στο µάθηµα της Γραµµατικής παραγωγική επαγωγική µέθοδος φανερή (explizit) κεκαλυµµένη (implizit) διδασκαλία της Γραµµατικής (ορολογία, κανόνες, στρατηγικές, γραµµατικές ασκήσεις) Οι φοιτητές καλούνται να περιγράψουν και να κρίνουν τα παραπάνω σηµεία, καθώς και να αξιολογήσουν τα διδακτικά εγχειρίδια σύµφωνα µ αυτά. Στους στόχους του σεµιναρίου συγκαταλέγονται επιπλέον και οι ακόλουθοι, που αφορούν τον γενικότερο τρόπο οργάνωσης του µαθήµατος. Οι φοιτητές καλούνται: 1) να συνεργάζονται σε οµάδες και να κάνουν οι ίδιοι καταµερισµό εργασίας 2) να προετοιµάζουν παρουσιάσεις (φυλλάδια, διαφάνειες, handouts, κτλ.) 3) να αξιολογούν τους εαυτούς τους και τους συµφοιτητές τους 4) να συζητούν ελεύθερα και να ανταλλάζουν απόψεις στα πλαίσια του σεµιναρίου 5) να εξασκηθούν στη συγγραφή εργασίας

5 Β. Οργάνωση και διάρθρωση του µαθήµατος 1. Συµµετοχή Στο σεµινάριο συµµετείχαν 28 φοιτητές, οι οποίοι δηµιούργησαν 8 οµάδες εργασίας αποτελούµενες από 2-4 φοιτητές. Οι φοιτητές είχαν την υποχρέωση να συµµετέχουν πολύ τακτικά στο σεµινάριο. 2. ιδακτικό βιβλίο Ως βασικό βιβλίο αναφοράς και µελέτης διανεµήθηκε το: Funk, H. & Koenig, M. (1991): Grammatik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt. 3. Βιβλιογραφία Πέραν αυτού τέθηκαν στη διάθεση των φοιτητών στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος 3 ντοσιέ µε συλλογές από άρθρα, κυρίως της σύγχρονης βιβλιογραφίας, που αφορούν στο αντικείµενο του σεµιναρίου. Από αυτά το πρώτο αποτελεί προσωπική συλλογή άρθρων ή αποσπασµάτων από βιβλία, το δεύτερο περιλαµβάνει συλλογή άρθρων από τον συλλογικό τόµο: Düwell/Gnutzmann/Königs (2000): Dimensionen der didaktischen Grammatik. Bochum: AKS-Verlag, ενώ το τρίτο είναι συλλογή άρθρων από τον συλλογικό τόµο: Funk/Koenig (2001): Kommunikative Fremdsprachendidaktik. Theorie und Praxis in Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium Verlag. Η ανωτέρω βιβλιογραφία συντάχθηκε σε θεµατικές ενότητες, ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτηση συγκεκριµένων άρθρων από τους φοιτητές (Βλ.. Βιβλιογραφία). 4. ιδακτικά εγχειρίδια Στις οµάδες εργασίας µοιράστηκαν οι εξής σειρές διδακτικών εγχειριδίων (µία για κάθε οµάδα), οι οποίες ήταν διαθέσιµες στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος: Ping Pong neu (για νέους, βασικό επίπεδο) Sowieso (για νέους, βασικό επίπεδο) Passwort (για νέους, βασικό επίπεδο) Themen neu (για ενήλικες και νέους, βασικό επίπεδο) Moment mal (για ενήλικες, βασικό επίπεδο) Stufen (για ενήλικες, βασικό επίπεδο)

6 Blaue Blume (για ενήλικες, βασικό επίπεδο) Deutsch mit Grips (για νέους και ενήλικες, προχωρηµένο επίπεδο) 5. Χρόνος Το σεµινάριο ολοκληρώθηκε στα προβλεπόµενα 10 δίωρα, ενώ τις περισσότερες φορές έγινε υπέρβαση του χρόνου αυτού, διότι δεν επαρκούσε ο προβλεπόµενος. Στους φοιτητές διατέθηκε επιπλέον χρόνος πέραν του προβλεπόµενου για κατ ιδίαν συνεργασία της κάθε οµάδας µε τον διδάσκοντα, µε σκοπό την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, την αποσαφήνιση επιµέρους θεµάτων και ερωτηµάτων, την προετοιµασία και σύνταξη του υλικού που προοριζόταν για τις παρουσιάσεις τους (υλικό που µοιράστηκε από τους φοιτητές, διαφάνειες, handouts κτλ.), την αξιολόγηση της προόδου των εργασιών τους. 6. Υποχρεώσεις φοιτητών Οι φοιτητές είχαν τις εξής υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου: α) Να συµµετάσχουν τακτικά στο µάθηµα και να παρευρίσκονται τουλάχιστον ορισµένοι εκπρόσωποι από κάθε οµάδα. β) Να συµµετέχουν στην οργάνωση του µαθήµατος (π.χ. δηµιουργία οµάδων, συναντήσεις, καταµερισµός εργασίας, κ.τ.λ.). γ) Να παρακολουθούν κάθε φορά την παρουσίαση των θεωρητικών ζητηµάτων από τον διδάσκοντα και να εντοπίζουν τα ανάλογα σηµεία-χαρακτηριστικά στο διδακτικό εγχειρίδιο, µε το οποίο ασχολούνται. δ) Να εξετάζουν τα διάφορα ζητήµατα στα εν λόγω διδακτικά εγχειρίδια και να προετοιµάζουν τις παρουσιάσεις τους. ε) Να παρουσιάζει κάθε οµάδα στους συµφοιτητές της τα επιµέρους θέµατα βάσει του εγχειριδίου της, ώστε όλοι οι φοιτητές να έχουν τη συνολική εικόνα όλων των εγχειριδίων που επιλέχθηκαν σ αυτό το µάθηµα. στ) Να συζητούν και να διατυπώνουν ερωτήµατα, κρίσεις, απόψεις, µε σκοπό την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση των συµφοιτητών τους και του διδάσκοντα. ζ) Να συγγράψουν οµαδική εργασία για κάθε διδακτικό εγχειρίδιο.

7 7. Υποχρεώσεις διδάσκοντα Ο διδάσκων είχε τις εξής υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου: α) την οργάνωση του σεµιναρίου και τη στενή συνεργασία µε τους φοιτητές ως προς την οργάνωση β) την παρουσίαση κάθε φορά του θεωρητικού πλαισίου του αντικειµένου κάθε µαθήµατος-θεµατικής ενότητας και την διασαφήνισή του µέσω παραδειγµάτων (βλ. ενδεικτικά Γ. ιδακτικό υλικό) γ) τη δηµιουργία κατάλληλου επιπρόσθετου υλικού και τη διανοµή του στους φοιτητές, όπου το διδακτικό βιβλίο δεν κρίθηκε επαρκές (βλ. ενδεικτικά Γ. ιδακτικό υλικό) δ) τη συλλογή επιπλέον βιβλιογραφίας, συναφούς προς το αντικείµενο του µαθήµατος (βλ.. Βιβλιογραφία) ε) την καθοδήγηση των φοιτητών στις προφορικές παρουσιάσεις (προετοιµασία υλικού που µοιράστηκε από τους φοιτητές, διαφάνειες, κτλ.) στ) την παρακολούθηση των παρουσιάσεων των φοιτητών και την διατύπωση παρατηρήσεων, σχολίων, διορθώσεων, τα οποία οι φοιτητές έπρεπε να λάβουν υπόψη τους στις τελικές εργασίες ζ) την καθοδήγηση των φοιτητών στις γραπτές εργασίες (βιβλιογραφία, δοµή εργασίας, επιστηµονικός τρόπος γραφής, κτλ, βλ. ενδεικτικά επισύναψη 6) η) την κατ ιδίαν συνάντηση µε κάθε οµάδα εκτός σεµιναρίου (για τις προφορικές παρουσιάσεις και για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών) θ) τη διόρθωση και αξιολόγηση των γραπτών εργασιών. 8. ιάρθρωση µαθήµατος πρωτόκολλο µαθηµάτων 1. Στην 1 η συνάντηση έγινε παρουσίαση του αντικειµένου και σύντοµη περιγραφή του µαθήµατος και του στόχου (βλ. Α). Μοιράστηκαν διδακτικά βιβλία (βλ. Β2), έγινε αναφορά στη βιβλιογραφία (βλ. Β3), συγκροτήθηκαν οµάδες εργασίας (Β1), µοιράστηκαν τα διδακτικά εγχειρίδια (βλ. Β4), οργανώθηκε το µάθηµε σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο χρόνο (Β5), έγινε καταµερισµός εργασιών και εξηγήθηκαν οι υποχρεώσεις του διδάσκοντα και των φοιτητών (βλ. Β 6-7) (βλ. ενδεικτικά 1 η Συνάντηση: οργάνωση του σεµιναρίου) 2. Στις επόµενες συναντήσεις (βλ. 3 η 9 η Συνάντηση) ο διδάσκων παρουσίαζε το θεωρητικό πλαίσιο µιας θεµατικής ενότητας και το διασαφήνιζε µε

8 παραδείγµατα µέσω φυλλαδίων και διαφανειών (βλ. ενδεικτικά Γ. ιδακτικό υλικό). Στο σεµινάριο πραγµατευθήκαµε τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: Η Γραµµατική στις Μεθόδους ιδασκαλίας της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας (βλ. 2 η- 3 η Συνάντηση, Γ. ιδακτικό υλικό, κεφάλαιο 1) Η προοδευτική παρουσίαση / διδασκαλία των γραµµατικών φαινοµένων στα διδακτικά εγχειρίδια (βλ. 4 η- 5 η Συνάντηση, Γ. ιδακτικό υλικό, κεφάλαιο 2) Η Παρουσίαση και ιδασκαλία της Γραµµατικής (βλ. 6 η- 7 η Συνάντηση, Γ. ιδακτικό υλικό, κεφάλαιο 3) Η εφαρµογή της Γραµµατικής (γραµµατικές ασκήσεις) (βλ. 8 η- 9 η Συνάντηση, Γ. ιδακτικό υλικό, κεφάλαιο 4) 3. Μετά από την παρουσίαση της κάθε θεµατικής ενότητας από τον διδάσκοντα (3 η 9 η Συνάντηση), κάθε οµάδα είχε την υποχρέωση να εντοπίσει τα εν λόγω στοιχεία ή χαρακτηριστικά στο δικό της διδακτικό εγχειρίδιο και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της έρευνάς της, εξηγώντας τα µε παραδείγµατα από το εγχειρίδιο. Σε κάθε οµάδα διατέθηκαν λεπτά κάθε φορά. 4. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου κάθε οµάδα εργαζόταν σε κάθε θεµατική ενότητα, ούτως ώστε οι εργασίες να παρακολουθούνται από όλους τους φοιτητές και τον διδάσκοντα στην εξέλιξή τους και να συγγράφονται προοδευτικά. Η συζήτηση για την τελική µορφή των εργασιών και τη µεθοδολογία συγγραφής τους πραγµατοποιήθηκε στη 10 η Συνάντηση (βλ. Γ. ιδακτικό υλικό, κεφάλαιο 5). 9. Εξέταση Το µάθηµα εξετάσθηκε µε γραπτές οµαδικές εργασίες, ενώ συνυπολογίστηκαν και οι τακτικές προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών. 10. Αξιολόγηση Το σεµινάριο αξιολογήθηκε από τους φοιτητές και τον διδάσκοντα (βλ. Ε. Αξιολόγηση)

9 Γ. Συναντήσεις - ιδακτικό υλικό 1 η Συνάντηση: οργάνωση του σεµιναρίου Thema Titel des Seminars: Grammatik im DaF-Unterricht Planung des Seminars Gegenstand des Seminars erläutern - Teilung in Gruppen - Verteilung der Bücher und Lehrwerke Verteilung der Themen Diskussion über die Hausarbeiten (Planung der Vorträge) Themenbereiche 1. Die Grammatik in den Methoden der Fremdsprachendidaktik (Grammatik- Übersetzungs- Methode audiovisuelle / audiolinguale Methode kommunikativ-pragmatisch orientierte Methode) 2. Grammatikprogression 3. Grammatikdarstellung und Grammatikvermittlung 3.1 Visualisierung der Grammatik bei der Grammatikvermittlung 3.2 Lernerzentrierter Grammatikunterricht (kognitive Verfahren eplizite vs. implizite Grammatikvermittlung - induktive vs. deduktive Methode) 4. Grammatik anwenden (grammatische Übungen) Basisliteratur: Funk, H. & Koenig, M. (1991): Grammatik lehren und lernen. Berlin, Langenscheidt. + drei Ordner im Handapparat Lehrwerke Ping Pong (Jugendliche)

10 Sowieso (Jugendliche) Passwort (Jugendliche) Themen neu (Erwachsene) Stufen (Erwachsene) Moment mal (Erwachsene) Blaue Blume (Erwachsene) Deutsch mit Grips (Erwachsene) Leistungsnachweis: Vorträge schriftliche Hausarbeit

11 2 η 3 η Συνάντηση 1. Die Grammatik in den Methoden des Fremdsprachenunterrichts 1.1 Die Grammatik- Übersetzungs- Methode Didaktische / methodische Prinzipien der Grammatik- Übersetzungs- Methode Einsicht in die Baugesetze der fremden Sprache, unter anderem durch Vergleich mit der Muttersprache: Wissen über das Sprachsystem der Fremdsprache. Rekonstruktion der fremden Sprache und Reproduktion korrekter Sätze durch Anwendung von Regeln: der Lernende sollte die gelernten Regeln und die entsprechenden Ausnahmen lernen und anwenden können. Leistungsnachweis und zugleich Ziel der beiden obigen Prinzipien (Regelwissen, Regelanwendung und Bildung korrekter Sätze) war die Fähigkeit zu übersetzen von der Fremdsprache in die Muttersprache und von der Muttersprache in die Fremdsprache. Ziel des Unterrichts war die Vermittlung von Grammatik und Grammatikregeln und nicht der freie Gebrauch der Fremdsprache im Gespräch oder im schriftlichen Text. Die Anwendung der Grammatik betrifft folgende Übungen: Bildung korrekter Sätze durch Anwendung der Regeln, Ergänzen von Lückentexten, Umformung von Sätzen nach formalen Grammatikkategorien, Übersetzungsübungen Systematik des Grammatikunterrichts Kontextualisierung der grammatischen Struktur Isolierung von Beispielen Erklärung der Struktur (durch Regeln) Anwendung der Regeln (in Übungen)

12 1.1.3 Kritik an der Grammatik- Übersetzungs- Methode Der Unterricht beschränkt sich auf den Grammatikunterricht (Darstellung, Vermittlung und Anwendung der Grammatik). Vorrang der Schriftsprache gegenüber der gesprochenen Sprache vernachlässigt wird. Die Grammatikdarstellung und -vermittlung erfolgt lediglich durch die Einführung von Regeln und Ausnahmen. Die verwendete Metasprache, mit der die Schüler umgehen sollen, stellt auch eine damit verbundene Schwierigkeit dar. Das Unterrichtsverfahren ist strikt vorgegeben; es gibt wenig Abwechselung. Der Unterricht erfordert vor allem kognitives Arbeiten: Einsicht in die Zielsetzung des Unterrichts, systematisches und bewusstes Lernen. Der Unterricht ist aus den obigen Gründen eher für Erwachsene geeignet. Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf die Anwendung der Grammatik in Übungen, welche auch als Überprüfung von Regelkenntnissen dienen. Die kommunikative Sprachfähigkeit des Lernenden wird kaum gefördert, da der Grammatikstoff nicht an reale kommunikative Situationen anschließt und der freie Sprachgebrauch nicht verlangt wird. Da eigentliches Ziel des Fremdsprachenunterrichts das Wissen über das Sprachsystem der Fremdsprache und die dafür verwendete Methode der Fremdspracherwerb durch Grammatiklernen ist, bleibt kein Platz für die Entwicklung der kommunikativen Sprachfertigkeiten des Lernenden; d.h. die aktive Rolle des Schülers in einer kommunikativen Situation wird vernachlässigt.

13 1.1.4 Die Grammatik in den Lehrwerken Beispiel 1

14 Beispiel 2 Beispiel 3

15 1.2 Die audiolinguale / audiovisuelle (AL/AV) Methode Linguistische Grundlagen und lerntheoretische Ansätze der audiolingualen / audiovisuellen Methode a) Hauptmerkmale des Strukturalismus Ziel der strukturalistischen Grammatik ist die Sprachanalyse. Jede Sprache wird nach den Gegebenheiten ihres eigenen Sprachsystems analysiert. Grundlage ist die Analyse gesprochener Sprache, wobei die Form (Struktur) gegenüber dem Inhalt (Bedeutung) stark betont wird. Das Untersuchungsverfahren ist deskriptiv (Beschreibung der formalen Strukturen), rein synchronisch (Beschreibung des Sprachzustandes zu einem bestimmten Zeitraum und nicht in seiner historischen Entwicklung) und induktiv (führt vom Einzelnen zum Allgemeinen). Die Sprachanalyse erfolgt auf allen Ebenen der Grammatik: a) Phonologie (Aussprache, Betonung und Intonation) b) Morphologie (Wortbildung, Endungen, Präfixe, Komposita) c) Syntax (Beziehung der sprachlichen Einheiten im Satz) Zur Sprachanalyse gehören: a) Die Segmentierung in sprachliche Einheiten. b) Die Klassifizierung der sprachlichen Einheiten nach formalen Prinzipien. Die Klassifizierung von sprachlichen Einheiten erfolgt nach: a) syntagmatischen Kriterien (Untersuchung der linearen Beziehungen) b) paradigmatischen Kriterien (durch das Substitutionsverfahren) b) Die lernpsychologische Theorie des Behaviorismus Die Sprache wird als verbales Verhalten (Skinners verbal Behavior (1957)) definiert. Dem zufolge ist Spracherwerb das Ergebnis von Konditionierungsprozessen und beruht auf dem Gesetz von Reiz und Reaktion (Stimulus - Response). Er erfolgt durch Aufnehmen und Nachahmung und durch ständiges Einüben (Verstärkung) von Satzmustern (pattern drills).

16 1.2.2 Allgemeine Charakteristika der audiolingualen / audiovisuellen Methode Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist vor allem der mündliche Sprachgebrauch, das Sprachkönnen in Alltagssituationen. Verwendung der Alltagssprache innerhalb von authentischen Texten. Das Mündliche hat vor dem Schriftlichen den Vorrang im Unterricht. Die Einsprachigkeit setzt sich im Unterricht soweit wie möglich durch. Auditive und visuelle Mittel sind besonders bedeutend, wobei großer Wert auf den Einsatz von technologischen Mitteln (Medien wie Sprachlabor, Tonbandgerät, Diaprojektor, Bilder, später auch Film und Video) gelegt wird. Die akustischen und visuellen Mittel verschaffen Anschaulichkeit durch die Verknüpfung einer authentischen Situation mit Bild und Ton und somit die sogenannte Situativität im Unterricht. Die Situativität erfolgt durch die Einbettung der jeweiligen Sprachstrukturen in Alltagssituationen (vor allem in Texten mit dialogischer Form). Die Anwendung von sprachlichen Strukturen in Alltagssituationen dient als Grundlage für Grammatikprogression. Es wird jedoch auf Grammatikregeln und - explikationen verzichtet. Fremdsprachenlernen wird als ein Verhalten angesehen, das auf der Entwicklung von Sprechgewohnheiten und ihrer Verstärkung basiert und durch das Imitieren als lernmethodischen Ansatz verwirklicht wird (Grammatikvermittlung). Infolgedessen wird das intensive Einüben und die Wiederholung von Sprachstrukturen als Verstärkungsprozess im Unterricht stark gefördert. Typische Übungsformen sind: pattern drills (Strukturmusterübungen) in vielfachen Variationen; Satzschalttafeln / Substitutionsübungen; Lückentexte / Einsetzübungen; Dialogreproduktion (Nachspielen von Dialogen); Satzbildung aus Einzelelementen.

17 1.2.3 Kritik an der audiolingualen / audiovisuellen Methode Die Kritik betrifft vor allem folgende Punkte: Den starren und schematischen Unterrichtsablauf, in dem die technologischen Medien vorherrschten und der Lehrer oft nur in die Rolle eines Medientechnikers versetzt wurde. Die Steuerung des ganzen Lehrganges nach der Grammatikprogression. Die Grammatikprogression dominiert sowohl die Texte, die deswegen eher künstlich als authentisch erscheinen, als auch die Übungen (pattern drills). Den Lernprozess im Fremdsprachenunterricht, der auf die behavioristische Lerntheorie reduziert wird. D.h. Fremdsprachenlernen wird als Habituationsprozess (Entwicklung von Sprechgewohnheiten durch automatisiertes Lernen) angesehen. Den Verzicht auf irgendein kognitives Lernkonzept. Auf der einen Seite orientiert sich diese Methode sowohl bei der Grammatikdarstellung als auch bei der Grammatikvermittlung an keinem kognitiven didaktischen Prozess. Grammatische Strukturen werden nicht durch Regeln bestätigt und durch Erklärungen verdeutlicht und bewusstgemacht. Auf der anderen Seite basiert der Lernprozess auf einem rezeptiven und reproduktiven Lernverhalten, wobei vom Lernenden keine kognitive Beteiligung am Unterrichtsvorgehen in Bezug auf die Grammatik verlangt wird.

18 1.2.4 Die Grammatik in den Lehrwerken Βeispiel 4

19 Beispiel 5 Beispiel 6

20 1.3 Die kommunikativ-pragmatisch orientierte Methode Die Neuorientierung der Methode konzentriert sich vor allem auf zwei Aspekte: a) den kommunikativ- pragmatischen Aspekt b) den pädagogischen Aspekt Hinsichtlich der kommunikativ- pragmatischen Orientierung beschäftigt sich die Methode mit Fragen, die mit den zielgruppenspezifischen Bedürfnissen der Lernenden zusammenhängen. Hinsichtlich der pädagogischen Orientierung der Methode wendet sich die kommunikative Didaktik stärker dem Lernenden zu und stellt ihn ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens Hauptmerkmale der kommunikativ-pragmatisch orientierten Methode 1) Die kommunikativ- pragmatische Orientierung (Betonung des funktionalen Aspektes der Sprache, Sprache als menschliches Handeln, Einbettung der Grammatik in Sprechakten) 2) Ziel des Unterrichtsprozesses ist der Sprachgebrauch (schnelle kreative Sprachverwendung in authentischen Kommunikationssituationen) 3) Die Veränderung der Grammatikprogression (Grammatikprogression als Ergebnis einer Sprechaktprogression) 4) Ableitung der Grammatik von der Thematik (die Wahl der Thematik ist nicht von der Grammatik abhängig; die Grammatik wird dagegen von der Thematik abgeleitet zwecks ihrer Funktionalität dargestellt und vermittelt) 5) Rückkehr zur Kognitivierung (Beschreibung der grammatischen Strukturen aufgrund der Dependenzgrammatik, Verwendung terminologischer Begriffe, Visualisierung der Grammatik) 6) Berücksichtigung der Muttersprache 7) Pluralität im Übungsgeschehen

21 1.3.2 Allgemeine Prinzipien der kommunikativ-pragmatisch orientierten Methode Der Lehrer tritt als Helfer im Lernprozess auf. Der Lernprozess wird mit Inhalt / Thematik / Situativität verknüpft (Bildung eines Kommunikationsrahmens). Es wird vorwiegend versucht, den Lernenden zu aktivieren, so dass er zur Teilnahme an Kommunikation in Realsituationen befähigt wird. Der Lehrstoff wird auf eine offene und flexible Weise gestaltet. Die kommunikativ- pragmatisch- orientierte Methode ist keine in sich geschlossene Methode für den Fremdsprachenunterricht. Sie stellt ein offenes und flexibles Konzept dar, das in den letzen Jahren entwickelt und modifiziert wird, und aufgrund der Berücksichtigung verschiedener Lerngruppen und soziokultureller Disziplinen variiert.

22 1.3.3 Die Grammatik in den Lehrwerken Beispiel 7

23 Beispiel 8

24 Beispiel 9 Beispiel 10

25 Beispiel Schwerpunkte 1. Kommunikativ- pragmatische Orientierung der Lehrwerke a) Grammatik als Werkzeug für sprachliches Handeln: Verbindung Thematik mit Grammatik b) Äußerung und Text sind Gegenstände der Sprachbeschreibung c) Lerner sprechen und handeln in einem sinnvollen Kontext als sie selbst 2. Visuelle Lernhilfen 3. Berücksichtigung der Muttersprache

26 4 η 5 η Συνάντηση 2. Grammatikprogression Betrifft die Auswahl, Reihenfolge und die Gewichtung der im Lehrwerk eingeführten grammatischen Phänomenen 2.1 Die Grammatikprogression in der GÜM Es gibt kaum Verbindung zwischen Grammatik und Thematik. Die Grammatik wird nicht von der Thematik abgeleitet. Es gibt keine Progression von sprachlichen Handlungen. Der ganze Lernstoff wird auf der Grammatik aufgebaut. Es geht um eine lineare Progression. Die Progression folgt im allgemeinen der traditionellen Grammatik. Die Terminologie basiert auf der traditionellen Grammatik. Der funktionale Aspekt der Sprache wird vernachlässigt. Didaktische Prinzipien zur Grammatikprogression werden unberücksichtigt. 2.2 Die Grammatikprogression in der AL/AV-Methode Neuner & Hunfeld (1993: 56) sprechen von einer versteckten Grammatikprogression. D. h.: Die Einführungstexte (alltägliche Dialoge) jedes Kapitels werden zugunsten der abgestuften Darbietung der Grammatik verfasst. Es gibt eine gewisse Verbindung zwischen Grammatik und Thematik. Die Dominanz der Grammatikprogression ist erkennbar. Phonetik und Ausspracheschulung werden auch eingesetzt. Es gibt keine Progression von sprachlichen Handlungen. Der ganze Lernstoff wird auf der Grammatik aufgebaut. Der funktionale Aspekt der Sprache wird mit berücksichtigt. Die Progression basiert im allgemeinen auf der Vermittlung von Strukturen (strukturalistische Grammatik). Die Verwendung von Terminologie nimmt ab (Ersetzung durch Beispiele) Die Grammatikprogression folgt im allgemeinen dem Prinzip des steigenden Schwierigkeitsgrades und der steigenden Komplexität.

27 2.3 Die Grammatikprogression in der kommunikativ-pragmatisch orientierten Methode: Veränderung der Grammatikprogression Es gibt enge Verbindung zwischen Grammatik und Thematik. Die Grammatik wird von der Thematik abgeleitet. Es gibt eine Progression von sprachlichen Handlungen. Die Grammatik wird in einer flexiblen, oft willkürlichen Weise verteilt. Es gibt eine keine bestimmte Systematisierung die der Grammatikdarbietung. Es geht um eine zyklische Progression. Die Progression folgt im allgemeinen der Kommunikativen Grammatik. Die Terminologie basiert auf der Dependenzgrammatik. Die Dominanz des pragmatisch- funktionalen Aspekts der Sprache bei der Grammatikprogression ist erkennbar. Die Grammatikprogression folgt im allgemeinen nicht dem Prinzip des steigenden Schwierigkeitsgrades und der steigenden Komplexität. Einige didaktische Prinzipien zur Grammatikprogression werden berücksichtigt. Die Grammatikprogression in den Lehrbüchern des kommunikativ- pragmatischen Konzepts entspricht einer Sprechaktprogression (z.b. jemanden begrüßen, sich vorstellen, Herkunft erfragen und nennen, usw.) Beispiel 1: Deutsch Aktiv (Neuner et al. 1979: 4, 5)

28 Prinzip der Lernschwierigkeit = Systematisierung des Grammatikstoffes Lernstoffes nach Schwierigkeitsgrad (Neuner 1986) Beispiel 2 Sprachfunktion: etwas genauer beschreiben Ein Haus 1. Das Haus ist groß ( normaler Aussagesatz mit Prädikat) 2. Ein großes Haus (Adjektiv als Attribut) 3. Ein Haus, das groß ist (Relativsatz) 4. Ein Haus von imposanter Größe (Präpositionalattribut) 5. Ein Haus der Wolkenkratzerklasse (Genitivattribut) 6. Ein Hochhaus (Kompositum) 7. Ein alles überragendes Haus (Partizipialattribut) 8. Ein Wolkenkratzer (Synonym / semantisches Feld) Zyklische Grammatikprogression (Neuner & Hunfeld, 1993) Eine Sprechabsicht (z.b. annehmen / ablehnen ) kommt mehrmals im Verlauf des Lehrgangs vor. Dies ermöglicht dem Lernenden am Anfang mit den einfachen Strukturen vertraut zu werden und im Laufe des Unterrichtsprozesses immer komplexere Strukturen in sein Sprachinventar aufzunehmen. Dieses stufenweise Vorgehen bietet dem Lernenden die Möglichkeit, am Ende des Sprachkurses ein komplettes Paradigma für die jeweilige Sprechhandlung zu gewinnen, bzw. je nach Ziel verschiedene sprachliche Äußerungsmöglichkeiten zu beherrschen. Beispiel 3 Sprechabsicht: um etwas bitten (mit steigender Komplexität) - Ein (Bier), bitte! - Ich möchte bitte (ein Bier). - Haben Sie (Bier)? - Geben Sie mir bitte... - Bringen Sie mir... - Kann ich mal ein Bier haben? - Ich hätte gern ein Bier. - Könnten Sie mir bitte ein Bier bringen?

29 - Würden Sie mir bitte ein Bier bringen? - Wären Sie bitte so freundlich und würden mir ein Bier bringen? Beispiel 4 Das Tempussystem die traditionelle Progression Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II 2.4 Argumente für die Bestimmung der grammatischen Progression 1) das sprachsystematische Argument (Welche Vorgehensweise lässt sich aus dem Sprachsystem selbst ableiten?) 2) das didaktische Argument (Was ist leichter? Was ist einfacher? Was kann für Lerner an dieser Stelle bewältigen?) 3) das pragmatische Argument (Was ist in einem bestimmten thematischen Zusammenhang sinnvoll in bezug auf die Sprachverwendung?) 2.5 Prinzipien zur Grammatikprogression von Häufigem zu Seltenem (bei der Rezeption) von Gebräuchlichstem zu weniger Gebräuchlichem (bei der Produktion) funktionell und handlungsorientiert von Leichtem zu Schwerem von Einfachem zu Komplexen einer Progression von sprachlichen Handlungen entsprechend auf mehrere Situationen anwendbar / erweiterungsmöglich 2.6 Didaktische methodische Prinzipien (Wie soll der grammatische Stoff aufgebaut werden?)

30 Aufteilung des grammatischen Stoffes in dosierten Portionen auf Bekanntem aufbauend und ergänzend wiederholend terminologisch einfach, konstant und konsequent in Kleinschnitten vervollständigt 2.6 Grammatische Phänomene / Erscheinungen / Strukturen zu untersuchen das Tempussystem Kasussystem Verb (regelmäßig, unregelmäßig, trennbar) Modalverben Verb (Indikativ, Imperativ, Konjunktiv) Verb+Ergänzung(-en) Verb (Aktiv Passiv) Substantiv (best./unbest. Artikel, Plural, Ergänzungen, Komposition) Präpositionen Pronomina (Personal- Possessivpronomina) Adjektiv (prädikativ / attributiv, Komparation) Fragen / Fragesätze / Fragepronomina / Fragewörter Nebensätze Wortstellung 2.7 Die Grammatikprogression in den Lehrwerken

31 Deutsche Sprachlehre für Ausländer (Schulz & Griesbach)

32 Deutsch als Fremdsprache (Braun, Nieder & Schmöe)

33 Deutsch Aktiv 1 (Neuner/Schmidt/Wilms/Zirkel, 1979)

34 6 η 7 η Συνάντηση 3. Die Darstellung und Vermittlung der Grammatik 3.1 Allgemeines: Einführung wichtiger Begriffe A) Die Darstellung der Grammatik betrifft die Art und Weise, wie die Grammatik präsentiert wird: durch grammatische Darstellungen tabellarischer Form (Konjugations- bzw. Deklinationstabellen) durch zusammenfassende grammatische Übersichten durch Darstellungen, die auf linguistischen Modellen basieren B) Die Vermittlung der Grammatik betrifft die Art und Weise, wie die Grammatik vermittelt wird: explizite vs. implizite Grammatikvermittlung deduktive vs. induktive Methode durch Regeln (Regelformulierung Terminologie) durch Visualisierung (graphisch gestaltete Übersichten, abstrakte und konkrete Symbole, Diagramme, Schemata, Skizzen) Mnemotechniken (Merksätze) durch Sprachvergleich durch Verwendung der Muttersprache 1) explizite vs. implizite Grammatikvermittlung a) Die explizite Grammatikvermittlung ist absichtlich, offen, bewusst. Sie stützt sich auf bewusste Operationen. Die Grammatik wird durch verbal-metasprachliches Verfahren (Regeln, Verwendung von Terminologie) erklärt. Sie zielt auf das Wissen über (Sprachwissen) ab. b) Die implizite Grammatikvermittlung ist unmerklich, beiläufig, verdeckt. Sie erfolgt ohne bewusste Operationen. Sie zielt auf das Wissen wie (Sprachkönnen) ab.

35 2) deduktive vs. induktive Methode a) Bei der deduktiven Methode geht man von der Regel zu dem Beispiel hin. D.h. Die Regel wird zunächst von dem Lehrer abstrakt, metasprachlich vorgegeben. Zu dieser Regel werden dann konkrete Beispiele vorgeführt. Anhand dieser Beispiele versucht der Lernende, die Regel nachzuvollziehen. b) Bei der induktiven Methode geht man von dem Beispiel zu der Regel hin. D.h. die Lernerden werden zunächst mit konkreten Beispielen konfrontiert, die die bewusst zu machende Struktur/Gesetzmäßigkeit enthält. Aus diesen Beispielen sollen dann die Lernenden die Regel (selbst) erschließen Die Darstellung und Vermittlung der Grammatik in der GÜM Die Darstellung der Grammatik folgt im allgemeinen der Darstellungsweise der traditionellen Grammatik. Es gibt tabellarische Übersichten (Konjugations- und Deklinationsschemata, Bildungsweisen). Die Grammatik wird explizit vermittelt. Es werden Regeln formuliert. Es werden terminologische Begriffe verwendet. Es wird auf Ausnahmen hingewiesen. Die Grammatikvermittlung stützt sich auf die deduktive Methode. Ziel ist das Sprachwissen, Wissen über.

36 Beispiel 1 (Ausschnitt aus Schulz/Griesbach: Deutsche Sprachlehre für Ausländer) 3.3 Die Darstellung und Vermittlung der Grammatik in der audiovisuellen audiolingualen Methode Die Darstellung der Grammatik folgt im allgemeinen der Darstellungsweise der strukturalistischen Grammatik (Strukturmuster in Form von syntagmatischen und paradigmatischen Relationen).

37 Die Grammatik wird implizit vermittelt (durch Vermittlung von Strukturmustern patten-drills). Es wird auf Regeln verzichtet. Es werden kaum terminologische Begriffe verwendet. Grammatische Regularitäten werden visualisiert. Die Grammatikvermittlung fördert das implizite Lernen. Ziel ist das Sprachkönnen. Beispiel 2 (aus Braun/Nieder/Schmöe: Deutsch als Fremdsprache)

38 3.4 Die Darstellung und Vermittlung der Grammatik in der kommunikativpragmatisch orientierten Methode Die Entwicklung einer didaktischen/pädagogischen Grammatik wird angestrebt. Die Darstellung der Grammatik folgt im allgemeinen nicht der Darstellungsweise der traditionellen Grammatik. Die Grammatikdarstellung erfolgt manchmal durch die Anwendung von linguistischen Modellen (z.b. Dependenzgrammatik). Die Grammatik sowohl explizit als auch implizit vermittelt. Grammatische Regeln werden reduziert. Terminologische Begriffe werden reduziert. Die Grammatik wird visualisiert. Die Grammatikvermittlung kann sowohl auf der deduktiven als auch auf der induktiven Methode basieren (Förderung der Induktion!) Ziel ist das Sprachkönnen, d.h. die Verwendung der Sprache in kommunikativen Situationen Beispiel 3 Darstellung anhand der Dependenzgrammatik Beispiel 4 Übersichten (Bildungsweisen, Konjugations- und Deklinationstabellen)

39 (aus: Neuner/Schmidt/Wilms/Zirkel: Deutsch Aktiv) Beispiel 5 Visualisierung der Grammatik (aus: Funk/Koenig/Koithan/Scherling: Beispiel 6 Förderung / Anwendung der induktiven Methode (aus: Funk/Koenig/Koithan/Scherling:

40 Beispiel 7 Grammatikvermittlung durch Verwendung der Muttersprache Beispiel 8 Grammatikvermittlung durch Sprachvergleich (aus: Bock et al. Themen neu, Arbeitsbuch)

41 8 η 9 η Συνάντηση 4. Die Anwendung der Grammatik (Grammatisches Üben) a) Typische Übungsformen der Grammatik- Übersetzungs- Methode: Satzbildung, Einsetz- und Umformungsübungen b) Typische Übungsformen der audiolingualen / audiovisuellen Methode: Lückentexte, pattern drills c) Übungen in der kommunikativ-pragmatisch orientierten Methode: In der Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht von Neuner, Krüger & Grewer (1981) werden folgende Stufen dargestellt: Stufe A: Übungen zur Entwicklung und Überprüfung von Verstehensleistungen. Stufe B: Übungen zur Grundlegung von Mitteilungsfähigkeit - Übungen mit reproduktivem Charakter zur sprachlichen Form. Stufe C: Entwicklung von Mitteilungsfähigkeit - sprachliche Ausgestaltung vorgegebener Situationen / Rollen / Verständigungsanlässe in Übungen mit reproduktiv- produktivem Charakter. Stufe D: Entfaltung von freier Äußerung. Typische Übungsformen der Stufe B 1) Satzschalttafel Vorstrukturierendes Übens / Mechanisches Üben. Die Übung hat eine Tabellenform und erfordert die Auswahl bestimmter Teile aus der Tabelle und ihre Kombination zur Erstellung von Äußerungen. 2) Substitutionsübung Besondere Form der Satzschalttafel, bei der der Lernende einen oder mehrere Teile einer Tabelle ersetzt. 3) Memorisierungsübungen (bildgesteuert oder bildgestützt)

42 Einbettung von sprachlichen Äußerungen in Kommunikationssituationen; dialogische Form (Nachspielen von Dialogen durch Imitation). Ziel: Festigung der grammatischen Strukturen. 4) Textergänzungen / Einsetzübungen / Lückentexte Bestimmte grammatische Formen sollen eingesetzt / ergänzt. 5) Textproduktion Anhand von Stichwörtern werden Sätze bzw. Texte bilden. Stichwörter in die richtige Form (Kasus, Person, Nummerus, Zeit usw.) setzen. 6) Ergänzungsübungen Texte oder Dialoge (Textreproduktion) sollen ergänzt werden (stark gelenkt). 7) Dialogvariationen Vorstrukturierte Dialogmuster zur Einübung von Sprechakten.

43 10 η Συνάντηση 5. Hinweise zur Hausarbeit 1) Gliederung der Hausarbeit (erste Variante) Die Grammatik in der kommunikativ- pragmatisch orientierten Methode am Beispiel von repräsentativen Lehrwerken (Titel) 0. Einleitung allgemeines Thema, Ziel (Konkretisierung des Themas - Fragestellung) Methodologie (kurze Beschreibung der Arbeit) 1. Die Grammatik in den Methoden der Fremdsprachendidaktik (kurz die Merkmale der Grammatik- Übersetzungs- Methode und der audiovisuellen / audiolingualen Methode angeben; ausführlicher auf die Merkmale der kommunikativpragmatisch orientierten Methode eingehen) 2. Die Grammatik in der kommunikativ- pragmatisch orientierten Methode 2.1 Die kommunikativ- pragmatische Orientierung der Lehrwerke Realisierung von Sprechhandlungen Verbindung von Thematik und Grammatik 2.2 Grammatikprogression Ableitung der Grammatik von der Thematik (Sprechaktprogression) Prinzipien zur Grammatikprogression 2.3 Darstellung und Vermittlung der Grammatik Darstellung der Grammatik Vermittlung der Grammatik 3. Schlussfolgerungen (Schlussfolgerungen aus der ganzen Arbeit ziehen) 4. Literaturverzeichnis Anhang

44 2) Gliederung der Hausarbeit (zweite Variante) Die Grammatik in der kommunikativ- pragmatisch orientierten Methode am Beispiel von repräsentativen Lehrwerken (Titel) 0. Einleitung allgemeines Thema, Ziel (Konkretisierung des Themas - Fragestellung) Methodologie (kurze Beschreibung der Arbeit) 1. Die Grammatik in den Methoden der Fremdsprachendidaktik (kurz die Merkmale der Grammatik- Übersetzungs- Methode und der audiovisuellen / audiolingualen Methode angeben; ausführlicher auf die Merkmale der kommunikativpragmatisch orientierten Methode eingehen) 2. Die kommunikativ- pragmatische Orientierung der Lehrwerke 2.1 Realisierung von Sprechhandlungen Verbindung von Thematik und Grammatik 3. Grammatikprogression 3.1 Ableitung der Grammatik von der Thematik (Sprechaktprogression) 3.2 Prinzipien zur Grammatikprogression 4. Darstellung und Vermittlung der Grammatik 4.1 Darstellung der Grammatik 4.2 Vermittlung der Grammatik 5. Schlussfolgerungen (Schlussfolgerungen aus der ganzen Arbeit ziehen) 6. Literaturverzeichnis Anhang * Titel und Untertitel in bezug auf die jeweilige Lehrwerkreihe und die Bedürfnisse der jeweiligen Arbeit konkretisieren

45 . Βιβλιογραφία Α. Linguistische und Didaktische Grammatik Helbig, G. (1981): Sprachwissenschaft Konfrontation Fremdsprachenunterricht. VEB Verlag Enzyklopädie. Leipzig. S Sitta, H. (1989): Anforderungen an Grammatiken unter pädagogischer und linguistischer Perspektive. In: Linguistische und didaktische Grammatik. J. Buscha & J. Schröder (Hrsg.). VEB Verlag Enzyklopädie. Leipzig. S Schmidt, R. (1990): Das Konzept einer Lerner-Grammatik. In: Grammatikunterricht in Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. H. Gross & K. Fischer (Hrsg.). Band 8. Iudicium Verlag. München. S Schmidt, R. (1991): Grammatik für Sprachlernzwecke. In: Heterogene Lernergruppen. Arbeitstechniken. Deutsche DaF-Lehrende im Ausland. Forum DaF (FaDaF). Heft 30. Regensburg. S Schmidt, R. (1991): Lern(er)-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. In: Fremdsprachen lehren und lernen (FLuL). Heft 20. S Schmidt, R. (1986): Linguistische Grammatik und pädagogische Grammatik. In: Fremdsprachen lernen mit Medien. R. Ehnert & H.-E. Piepho (Hrsg.). Max Hueber Verlag. München. S Lübke, D. (1989): Was ist eine Lerngrammatik? In: Neusprachliche Mitteilungen. Heft 42/4. S Thurmair, M. (1997): Nicht ohne meine Grammatik. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Heft 23. S Β. Kognitivierung der Grammatik Helbig, G. (1992): Wieviel Grammatik braucht der Mensch?. In: Deutsch als Fremdsprache. Heft 29/3. S Helbig, G. (1991): Grammatik und kommunikativer Fremdsprachenunterricht. In: Fremdsprachen lehren und lernen (FLuL). Heft 20. S Tönshoff, W. (1990): Bewusstmachung Zeitverschwendung oder Lernhilfe. Bochum. S

46 Tönshoff, W. (1995): Entscheidungsfelder der sprachbezogenen Kognitivierung. In: Perspektiven des Grammatikunterrichts. C. Gnutzmann & F. Königs. Gunter Narr Verlag. Tübingen. S Hinz, K. (1989): Grammatikunterricht unter besonderer Berücksichtigung leistungsschwacher Schüler. In: Praxis. Heft 36/4. S C. Die Grammatik in den Methoden des Fremdsprachenunterrichts (Grammatik- Übersetzungs- Methode. Audiovisuelle / audiolinguale Methode. Kommunikativ-pragmatisch orientierte Methode.) Heyd, G. (1991): Deutsch lehren. Moritz Diesterweg Verlag. Frankfurt. S Huneke, H.-W. & W. Steinig (1997): Deutsch als Fremdsprache. Erich Schmidt Verlag. Berlin. S Funk, H. (1995): Grammatikvermittlung in Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrwerken: Historische und aktuelle Perspektiven. In: Perspektiven des Grammatikunterrichts. C. Gnutzmann & F. Königs. Gunter Narr Verlag. Tübingen. S Neuner, G. & H. Hunfeld (1993): Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Fernstudienangebot Germanistik. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt. Kassel/München/Tübingen. S D. Die Grammatik in den DaF-Lehrwerken Funk, H. & M. Koenig (1991): Grammatik lehren und lernen. Fernstudienangebot Germanistik. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt. Kassel/München/Tübingen. S (Die Grammatik in der Grammatik- Übersetzungs- Methode) Funk, H. & M. Koenig (1991): Grammatik lehren und lernen. Fernstudienangebot Germanistik. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt. Kassel /München /Tübingen. S (Die Grammatik in der audiovisuellen / audiolingualen Methode) Funk, H. & M. Koenig (1991): Grammatik lehren und lernen. Fernstudienangebot Germanistik. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt. Kassel/

47 München/ Tübingen. S (Die Grammatik in der kommunikativpragmatisch orientierten Methode) Funk, H. (1995): Grammatikvermittlung in Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrwerken: Historische und aktuelle Perspektiven. In: Perspektiven des Grammatikunterrichts. C. Gnutzmann & F. Königs. Gunter Narr Verlag. Tübingen. S Neuner, G. (1995): Progressionsverfahren bei Lehrwerkentwicklung. Beispiel: Grammatik.. In: Fremdsprachen lernen mit Medien. R. Ehnert & H.- E. Piepho (Hrsg.). Max Hueber Verlag. München. S E. Arbeit an grammatischen Kenntnissen Bohn, R. (1994): Arbeit an grammatischen Kenntnissen. In: Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videospielen. G. Henrici & C. Riemer (Hrsg.) Band 1. Scheider Verlag. Hohengehren. S Zimmermann, G. (1984): Erkundungen zur Praxis des Grammatikunterrichts. Frankfurt. S (Zu den Mikrostrukturen des Grammatikunterrichts). Wißner-Kurzawa, E. (1987): Lernverhalten und Instruktionsoptimierung im Bereich grammatikalischer Regeltexte. In: Praxis. Heft 34/1. S F. Lerntechniken Rampillon, U. (1989): Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. Max Hueber Verlag. München. S (Grammatikerwerb) Rampillon, U. (1995): Lernen leichter machen. Max Hueber Verlag. München. S Lübke, D. (1985): Visuelle Hilfen im Grammatikunterricht. Der Fremdsprachliche Unterricht. 76. S Funk & Koenig (1991): Grammatik sehen. Fremdsprache Deutsch 5. S Scherling & Schukall (1992): Mit Bildern lernen. München. S

48 Reisener (1989): Motivierungstechniken im Fremdsprachenunterricht. München. S Zimmermann, G. (1985): Verstehensregel und Monitorregel. Zum lehrtheoretischen Status der Signalgrammatik. Praxis. Heft 32/3. S Zimmermann, G & E. Wißner (1983): Das grammatische Beiheft im Lehrerurteil. In: Neusprachliche Mitteilungen. Heft 36/2. S Königs, F. (1995): Die Rolle der Grammatik in alternativen Vermittlungskonzepten.. In: Perspektiven des Grammatikunterrichts. C. Gnutzmann & F. Königs. Gunter Narr Verlag. Tübingen. S Zimmermann, G. & E. Wißner-Kurzawa (1985): Grammatik lehren-lernenselbstlernen. München Rampillon, U. (1995): Grammatik selber lernen?. In: Perspektiven des Grammatikunterrichts. C. Gnutzmann & F. Königs. Gunter Narr Verlag. Tübingen. S G. Verstehensgrammatik und Mitteilungsgrammatik Neuner, G. (1995): Verstehensgrammatik und Mittelungsgrammatik. In: Perspektiven des Grammatikunterrichts. C. Gnutzmann & F. Königs. Gunter Narr Verlag. Tübingen. S Latzel, G. (1991): Mittelungsgrammatik und Verstehensgrammatik. Kritische Überlegungen. In: Fremdsprachen lehren und lernen (FLuL). Heft 20. S H. Grammatikübungen Segermann, K. (1992): Typologie des fremdsprachlichen Übens. Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer. Bochum. Häussermann, U & H.-E. Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch. Iudicium Verlag. München S Lübke, D. (1991): Grammatische Übungen. In: Fremdsprachen lehren und lernen (FLuL). Heft 20. S

49 Wißner-Kurzawa, E. (1990): Grammatikübungen. In: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Bausch et al. (Hrgs.). Franke Verlag. Tübingen. S Schilder, H. (1992): Grammatik üben und Sprache gebrauchen. In: Praxis. Heft 20.S Butzkamm, W. (1989): Grammatikübungen auf dem Prüfstand. In: Neusprachliche Mitteilungen. Heft 42/1. S I. Lernprozesse Unterrichtsmodelle Vielau, A. (1997): Methodik des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts. Grammatik. Cornelsen Verlag. Berlin. S G. Heyd (1991): Deutsch lehren. Moritz Diesterweg Verlag. Frankfurt. S (Grammatik und Fremdsprachenunterricht) Desselmann, G. & H. Hellmich (1984): Didaktik des Fremdsprachen-unterrichts. VEB Verlag Enzyklopädie. Leipzig. S (Arbeit an grammatischen Kenntnissen) Weigmann, J. (1992): Unterrichtsmodelle. Max Huber Verlag. München. S Huda, H. (1990): Paradigmatische Stundenbilder. In: Praxis des Neusprachlichen Unterrichts. Heft 37/2. S Αufsätze zur Grammatikvermitllung Düwell/Gnutzmann/Königs (2000): Dimensionen der didaktischen Grammatik. Bochum: AKS-Verlag Funk/Koenig (2001): Kommunikative Fremdsprachendidaktik. Theorie und Praxis in Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium Verlag.

50 Ε. Αξιολόγηση Το σεµινάριο αξιολογήθηκε από τους φοιτητές (ανώνυµα) και τον διδάσκοντα, µετά το πέρας του σεµιναρίου. Όσον αφορά την αξιολόγηση των φοιτητών, το σεµινάριο αξιολογήθηκε γενικά θετικά από τους φοιτητές, οι οποίοι κατέθεσαν και πολύ θετικές προσωπικές εµπειρίες. Όσον αφορά την αξιολόγηση του διδάσκοντα, το σεµινάριο αξιολογήθηκε επίσης θετικά. Όλοι οι παραπάνω στόχοι (Βλ. Α) του σεµιναρίου επετεύχθησαν σε µεγάλο βαθµό. Όλες οι οµάδες παρέδωσαν εργασίες. Οι εργασίες των φοιτητών βαθµολογήθηκαν από 7-10 (άριστα 10). Στη συνέχεια παρατίθενται τα ερωτηµατολόγια, σύµφωνα µε τα οποία τόσο οι φοιτητές όσο και ο διδάσκων αξιολόγησαν το µάθηµα: ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί στα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των απαντήσεών σας θα στηριχθεί η συνεχής µας προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα µας. Ακαδηµαϊκό έτος Εξάµηνο εαρινό εξάµηνο χειµερινό εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος. Α. Παρακολούθηση µαθηµάτων 1. Παρακολουθείτε γενικά µε συνέπεια τα µαθήµατα του Τµήµατος

51 2. Παρακολουθήσατε µε συνέπεια το συγκεκριµένο µάθηµα Β. Περιεχόµενο µαθηµάτων 3. Θεωρείτε ότι το περιεχόµενο των µαθηµάτων γενικά του Τµήµατος ανταποκρίνεται στα δικά σας ενδιαφέροντα 4. Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου µαθήµατος ανταποκρίνεται στα δικά σας ενδιαφέροντα 5. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων γενικά του Τµήµατος ανταποκρίνεται στις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασής σας 6. Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου µαθήµατος ανταποκρίνεται στις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης 7. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων γενικά του Τµήµατος «δένουν» αρµονικά µεταξύ τους 8. Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου µαθήµατος «δένει» αρµονικά µε τα άλλα µαθήµατα 9. Η «ύλη» των µαθηµάτων γενικά του Τµήµατος ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο 10. Η «ύλη» του συγκεκριµένου µαθήµατος ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο Γ. ιδακτικό υλικό 11. Το διδακτικό υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του µαθήµατος 12. Το διδακτικό υλικό ήταν κατανοητό 13. Το διδακτικό υλικό ήταν επαρκές

52 14. Το διδακτικό υλικό ήταν ενδιαφέρον 15. Το διδακτικό υλικό ενεργοποιεί/κινητοποιεί για παραπέρα µελέτη 16. Το διδακτικό υλικό διευκολύνει την µελέτη 17. Σας δηµιουργήθηκε η επιθυµία να ανατρέξετε σε πρόσθετη βιβλιογραφία ή υλικό. ιδασκαλία 18. Ο διδάσκων ήταν κατανοητός 19. Ο τρόπος διδασκαλίας ήταν ενδιαφέρον 20. Ο διδάσκων ήταν συνεπής κατά την προσέλευσή του στο µάθηµα 21. Η επικοινωνία του διδάσκοντα µε τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ήταν άριστη 22. Η επικοινωνία του διδάσκοντα µε εσάς προσωπικά ήταν άριστη 23. Σας βοήθησε η επαφή µε τον διδάσκοντα στην κατανόηση του µαθήµατος 24. Σας βοήθησε η επαφή µε τον διδάσκοντα στην επίτευξη του διδακτικού στόχου 25. Ο διδάσκων µπόρεσε να σας ενθαρρύνει και να σας εµπνεύσει Ε. Αξιολόγηση φοιτητών εκ µέρους του διδάσκοντα 26. Ο διδάσκων σας επεσήµανε τα θετικά στοιχεία

53 27. Ο διδάσκων σας αιτιολόγησε µε κατανοητό τρόπο τα σηµεία, στα οποία έκρινε ότι υπάρχουν ελλείψεις 28. Ο διδάσκων σας βοήθησε να ξεπεράσετε αυτές τις αδυναµίες ΣΤ. Συµπεράσµατα 29. Αντικείµενο µαθήµατος, περιεχόµενο µαθήµατος, τρόπος διδασκαλίας κρίνονται ως θετική εµπειρία 30. Το µάθηµα να ενσωµατωθεί στα µόνιµα προσφερόµενα µαθήµατα ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ) Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί στα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των απαντήσεών σας θα στηριχθεί η συνεχής µας προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα µας. Ακαδηµαϊκό έτος Εξάµηνο εαρινό εξάµηνο χειµερινό εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος Ο σχεδιασµός του µαθήµατος ήταν µια πρόκληση για µένα

54 32. Είχα συνδέσει πολλές προσδοκίες µε αυτό το µάθηµα 33. Ο αριθµός των φοιτητών ήταν ο ενδεδειγµένος για την πιλοτική φάση 34. Θα µπορούσα να εργαστώ και µε µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών 35. Η συλλογή/σύνταξη του διδακτικού υλικού χρειάστηκε πολύ χρόνο 36. Το διδακτικό υλικό µπορεί σχετικά εύκολα να εµπλουτιστεί µε τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί και σε επόµενα εξάµηνα 37. Το διδακτικό υλικό µπορεί σχετικά εύκολα να διατεθεί και στο διαδίκτυο 38. Οι φοιτητές έδειξαν αυξηµένο ενδιαφέρον 39. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίχτηκε στη συµµετοχή τους στο µάθηµα 40. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίχτηκε στην προφορική παρουσίαση συγκεκριµένου θέµατος 41. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίχτηκε στην γραπτή ανάπτυξη συγκεκριµένου θέµατος 42. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίχτηκε σε συνδυασµό των παραπάνω 43. Η αξιολόγηση των φοιτητών απαίτησε πολλές κατ ιδίαν συναντήσεις µαζί τους ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 44. Αντικείµενο µαθήµατος, περιεχόµενο µαθήµατος, τρόπος διδασκαλίας κρίνονται ως θετική εµπειρία 45. Το µάθηµα να ενσωµατωθεί στα µόνιµα προσφερόµενα µαθήµατα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Επιστηµονικώς υπεςύθυνη: Καθηγήτρια Φ. Μπατσαλιά Νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Ernst Klett Schulbuchverlag, STUTTGART

Ernst Klett Schulbuchverlag, STUTTGART Klassen:7A/7B/7C / Α' Γυµνασίου Για το σχολικό έτος 2012/2013 παρακαλούµε να παραγγείλετε και να αγοράσετε κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών τα ακόλουθα βιβλία : Τα ελληνικά διδακτικά βιβλία του ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς»

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» «Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στο δημόσιο Γυμνάσιο. Τυπολογία ασκήσεων και διδακτική προσέγγιση για την παραγωγή του γραπτού λόγου. ΡΕΒΒΕΚΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ, Med, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Α Γυμνασίου Θρησκευτικά Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Εισηγητής: Ψαρρός Νικόλαος Εισαγωγή: σελ.9-12 (1,3,4,7,8) Κείμενο: 1) Ραψ.α (στ.1-108)

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Kommentierte Durchführungsbestimmungen zur Prüfung

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ2.2.1/Κατηγορία πράξεων 2.2.1α: Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων

Γ Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ2.2.1/Κατηγορία πράξεων 2.2.1α: Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων Ομάδα δημιουργίας Κάριν Βαβατζανίδου, Γιαννούλα Κερκινοπούλου, Έντιθ Κλέττενχαϊμερ - Καθηγήτριες Γερμανικών Γεώργιος Γιαννάτης, Ιωάννης Κοριτσίδης, Νικόλαος Κουκούλης - Γραφίστες Αντώνιος Πονηρός - Προγραμματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,26,27,28, 30,31. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Ενότητες: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,26,27,28, 30,31. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Γ Γυμνασίου Θρησκευτικά Ενότητες: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,26,27,28, 30,31 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Εισηγητής: Ψαρρός Νικόλαος ΕΙΣΑΓΩΓΗ: σελ.5-6 (Στοιχεία πλαισίων:για την ερμηνευτική

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Schulbücher von Nikos und Galateia Kazantzaki Verfasserin Anika Hamacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl

Διαβάστε περισσότερα

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos Griva Str. 6, 152 33 Halandri, Athen - Griechenland Tel.: (0030 210) 68 30 671, (0030 210) 68 00 548 Fax.: (0030 210) 68 90 255 Projektleitung: Mokka Bentlage

Διαβάστε περισσότερα

www.goneisdsathen.gr

www.goneisdsathen.gr Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ελληνικού τμήματος Γερμανικής Σχολής Αθηνών Αγαπητοί γονείς, Μαρούσι 6 Αυγούστου 2012 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών για

Διαβάστε περισσότερα

JOB REPORT ONLINE December 2012

JOB REPORT ONLINE December 2012 JOB REPORT ONLINE December 2012 1_12_2012 Απόφοιτος τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστηµίου Γερµανίας (BA Mannheim) Έλληνας, 34 χρονών, µεγαλωµένος στο Mannheim Γερµανίας µε 8 χρόνια εργασιακής εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest)

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Griechisch Herausgeber: KREIS SOEST Hoher Weg 1-3 59494 Soest Erdgeschoss, Raum: E182 E184 Telefon: 0 29 21 30-0 Telefax: 0 29 21

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald Sprachkalender neugriechisch 2015 von Jorina Grünewald Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ELLINIKI GNOMI η εφημερίδα που διαβάζεται! Wir wollen beim Aufbau von Sparkassen in Griechenland helfen - aber natürlich nur, wenn Griechenland das auch will! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, µε τη διεύρυνση του φάσµατος της πολυπολιτισµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Κάτι κινείται» Χρησιμοποιώντας το Movie Maker στο μάθημα των Γερμανικών

«Κάτι κινείται» Χρησιμοποιώντας το Movie Maker στο μάθημα των Γερμανικών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Κάτι κινείται» Χρησιμοποιώντας το Movie Maker στο μάθημα των Γερμανικών Σοφία Νίκα Καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας, M.Sc., Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο- Λ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια G.G. GABE, die: auf eine milde Gabe hoffend [z.b. ironisch in Zusammenhang mit einem Hund, der vor einem Schnellimbiss-Lokal auf Speisereste wartet] ελπίζοντας σε κάποια ευγενική δωρεά GABEL, die: die

Διαβάστε περισσότερα

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio Magnet Γερμανικά για νέους Portfolio Magnet Portfolio Elke Körner Redaktion: Agnieszka Jurga, Annette Kuppler Layoutkonzeption und Herstellung: Zeynep Kathmann Illustrationen: Monica Fucini, Anikibobo,

Διαβάστε περισσότερα

Manfred Hänisch 2. korrigierte Auflage, Baseis

Manfred Hänisch 2. korrigierte Auflage, Baseis Baseis In 16 Schritten zum Graecum Nach einem Konzept von Manfred Hänisch 2., korrigierte Auflage Vandenhoeck & Ruprecht Bearbeitet von Andrea Harbach, Burkhard Reis und Thomas Ihnken Illustrationen: Katrin

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΑΘΗΝΑ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα πραγματιστικό πλαίσιο δόμησης παιδαγωγικών φαινομένων

Πρόταση για ένα πραγματιστικό πλαίσιο δόμησης παιδαγωγικών φαινομένων 86 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Πρόταση για ένα πραγματιστικό πλαίσιο δόμησης παιδαγωγικών φαινομένων Αλιβίζος Σοφός * Πανεπιστήμιο Αιγαίου lsofos@rhodes.aegean.gr http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/sofos.asp

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch KAUSA Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες Deutsch-Griechisch JOBSTARTER wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 27 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 27 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 27 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013 [ Περιεχόμενα ] aktuell κωδ. 3463 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002 Irrtümer 6 Τα κείµενα Από µία διαφωνία προέκυψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Το ερώτηµα ήταν εάν το κάπνισµα και οι καπνιστές ανεβάξουν το κόστος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, όπως πιστεύει το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

Die kleinen Journalisten

Die kleinen Journalisten Januar Februar März April Mai Juni E1-4o Grundschule Komotinis Ε1-4 ου δημοτικού σχολείου Schuljahr 2012 Σχολ. χρονιά 2012 Unsere deutsche Schülerzeitung Η δικιά μας γερμανική μαθητική εφημερίδα Die kleinen

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527. OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.indb 1 Deutsch 3-22 Ελληνικά 23-42 English 43-62

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΠΪΡΟΣ X. ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΜΑΡΙΑ I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ Εισαγωγή Η διγλωσσία και η δίγλωσση εκπαίδευση είναι ένα νέο σχετικά θέμα, το οποίο αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. Familienkasse Αριθμός φορολογικού μητρώου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση στη Γερμανία Steuer-ID d. antragstell. Person in Deutschl. Αίτηση επιδόματος τέκνων

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Important Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 6 DEUTSCH 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 FRANÇAIS 44 ITALIANO 57 NEDERLANDS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 25 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 25 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 21 ΤΕΥΧΟΣ 25 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 521 Τ.Κ. 5413 Paul, Lisa & Co sind da! Pendelis 31A, 153 43 Ag. Paraskevi - Athen Tel. 21 6 781-2 Fax 21 6 78 E-Mail: info@hueber-hellas.gr www.hueber-hellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander RE1000 RE2000 Benutzerhandbuch Linksys Wireless-N Expander Wireless-N Reichweiten-Extender Erste Schritte Einleitung Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, den Extender mit Ihrem Netzwerk zu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 30 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 30 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 30 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013 [ Περιεχόμενα ] aktuell κωδ. 3463 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten 1. Keyword - Recherche die richtigen Suchbegriffe finden 2. Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung wie entscheidet Google wer an welcher

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones LCD Digital Colour TV KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz 1993 2003 10 JAHRE DEUTSCH-HELLENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE Von Günter Lachawitz 3. Teil: Kommentar Fassung Juli 2012 (77 S.), Ergänzungen nach der ersten Fassung (Juli 2010, 74 S.) sind grau unterlegt. INHALT Vorbemerkung,

Διαβάστε περισσότερα

Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 11. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland 11ο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Νεοελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν της εταιρείας SHARP. Προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο της SHARP, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για να σιγουρευτείτε ότι αποκομίζετε

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 Εισήγηση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛΛΙ.Ε.Π.ΕΚ. Από τη Σοφία Κανάκη Πρωτόπαπα, Διδάκτορα της Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Heidelberg, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλο της Α Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR200

Internet Radio PDR200 Internet Radio PDR200 Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás PDR200_A5_131219_1.indb 1 19/12/13 10:38 AM PDR200_A5_131219_1.indb 2 19/12/13

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

www.dielupe.gr Πρόγραμμα διδασκαλίας από Α1 ως C2 για αποδοτική διδασκαλία και επιτυχία στις εξετάσεις

www.dielupe.gr Πρόγραμμα διδασκαλίας από Α1 ως C2 για αποδοτική διδασκαλία και επιτυχία στις εξετάσεις www.dielupe.gr Πρόγραμμα διδασκαλίας από Α1 ως C2 για αποδοτική διδασκαλία και επιτυχία στις εξετάσεις Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

σσ. 1 8 Tiny Domingos Lo and Behold - Berlin Catalogue.indb 1

σσ. 1 8 Tiny Domingos Lo and Behold - Berlin Catalogue.indb 1 EL σσ. 1 8 Ο εκθεσιακός χώρος rosalux με έδρα το Βερολίνο με μεγάλη χαρά φιλοξενεί την έκθεση Συλλογισμοί στην Τέχνη και τη Λογοτεχνία δυο χρόνια ακριβώς μετά την έναρξη των αρχικών συζητήσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Bedienungsanleitung Istruzioni operative Οδηγίες Χρήσης Operating Instructions INHALT Contents 1 Wichtige Informationen... 1 1.1 Bildschirm

Διαβάστε περισσότερα

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Philipp Oelschlegel Theologische Aufnahmeprüfung 2012/I Wissenschaftliche Hausarbeit im Fach Neues Testament Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Inhaltsverzeichnis Prolegomena

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13 Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών Σχολικό έτος 2012/13 Γράφω την δική μου γραμματική για το σχολικό βιβλίο Magnet 1, κεφάλαια 8-10 Magnet 2, κεφ. 11-13 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Ηρακλείδου Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben E.E. EBBE, die = η άµπωτη [vgl.: die Flut η πληµµυρίδα] EBEN 1) [Adjektiv]: eben / flach [zb. eine Straße oder ein Weg] επίπεδος, -η, -ο 2) [Partikel]: Warum ist er krank geworden? [Antwort:] Ich weiß

Διαβάστε περισσότερα

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES ΠAΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - T ΕΜΕΤΕΡΟΝ Η ΠΑΝΑΪΑ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ καθηγητής: Ιωάννης Ε. Βρεττός Ιπποκράτους 20 10680 Αθήνα Τηλ. - Fax: 210.3688497 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα