Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης"

Transcript

1 Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας (ΓΚΑ) Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης Κείμενο αρ. 41, Ιανουάριος 2012

2 Τι σημαίνει αειφορία; "Η αειφορική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις σημερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. [...] Ουσιαστικά, η αειφορική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία αλλαγής κατά την οποία η εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής εξέλιξης και η θεσμική μεταβολή εναρμονίζονται πλήρως και ενισχύουν τις σημερινές και τις μελλοντικές δυνατότητες κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών και επιδιώξεων". Επιτροπή Brundtland 1987

3 Περιεχόμενα Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης για την Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας 2 Πρόλογος 6 Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας 6 Στρατηγική 6 Διαχείριση Διαδικασίας 7 Περιβάλλον 11 Κοινωνία 12 Σημειώσεις για την Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας και Επεξηγηματικά Σχόλια 16 Εισαγωγή και Διάλογος 17 Ομάδες-Στόχευσης και Σκοποί του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας 19 Δήλωση Εφαρμογής 21 Ορισμοί Βασικών Εννοιών 22 S Δηλώσεις Υποστήριξης για το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας 25

4 Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης για την Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης (RNE) υιοθετεί το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας και συστήνει την ευρεία χρήση του ως προαιρετικού εργαλείου από την πολιτική και την επιχειρηματική κοινότητα. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προέκυψε από μία καινοτόμα διαδικασία διαλόγου μεταξύ των συμμέτοχων. Το Συμβούλιο εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες σε όσους συμμετείχαν για τη δέσμευση, την εποικοδομητική και κριτική συνεισφορά και τη συλλογική ευθύνη για την κατάληξη του διαλόγου σε ένα Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας αποδεκτό από όλους. Στο διάλογο συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών αγορών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι επιχειρήσεις δοκίμασαν στην πράξη το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας και τα σχόλιά τους για την πρακτικότητά του ήταν θετικά. Χωρίς αξιώσεις αντιπροσωπευτικότητας, σε αυτό το στάδιο συμμετοχής έλαβαν μέρος συνολικά 28 επιχειρήσεις με κεφαλαιοποίηση αγοράς 463 δις ευρώ και εργαζόμενους: εισηγμένες εταιρίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γερμανικές θυγατρικές, επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας δημιουργεί δεσμεύσεις για τη διαφανή αποτύπωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την αειφορική ανάπτυξη. Η εφαρμογή του Κώδικα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων, οι οποίες δηλώνουν εάν και σε ποια έκταση εφαρμόζουν το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας ("συμμόρφωση ή εξήγηση"). Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης αποδίδει μεγάλη πολιτική αξία στο Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας. Ο Κώδικας συνεισφέρει σημαντικά στην πράσινη οικονομία. Προσφέρεται για την προώθηση αξιόπιστων μέτρων αειφορικής ανάπτυξης στην πολιτική, στις επιχειρήσεις και ιδίως στις κεφαλαιαγορές. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας μπορεί επίσης να προάγει τη δημόσια συζήτηση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΤ) σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 2

5 Επιπλέον, η εισαγωγή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας έχει πολιτική σημασία, εφόσον σηματοδοτεί την πρώτη διαδικασία πολιτικής διαβούλευσης συμμέτοχων η οποία κατέληξε σε ισχύουσα συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Από πλευράς περιεχομένου και πρακτικής εφαρμογής, ο Κώδικας αποτελεί μεγάλη καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χαρακτήρα αντίστοιχων διαδικασιών. Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης συστήνει, ανεξαρτήτως μεγέθους, σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, σε όλους τους οργανισμούς, τα ιδρύματα, τις ΜΚΟ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα πανεπιστήμια, τις επιστημονικές εταιρίες και τα ΜΜΕ να εφαρμόσουν το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας ως μέσο προαιρετικής δημοσιοποίησης πληροφοριών στο ενδιαφερόμενο κοινό. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Το Δημόσιο θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην κοινωνική πρόνοια στις συνταξιοδοτικές διατάξεις εφαρμόζοντας το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας. Κατά την εκτίμηση του Συμβουλίου, η δημοσιοποίηση δεν απαιτεί εξωτερικό έλεγχο, αλλά αποτελεί μέσο ενημέρωσης για τις εταιρικές επιδόσεις στην αειφορία. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας μπορεί, επομένως, να αποτελέσει κριτήριο επιλογής επιχειρηματικών συνεργατών και προμηθευτών. Η δημοσιοποίηση από τις επιχειρήσεις έχει μεγάλη σπουδαιότητα για τη ζήτηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Συστήνεται στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της κεφαλαιαγοράς να ζητούν δηλώσεις εφαρμογής από τις εταιρίες στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν και να χρησιμοποιούν τη συμμόρφωση με το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας ως βάση αξιολόγησης. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην αγορά, η αξιοπιστία των δηλώσεων εφαρμογής εξασφαλίζεται με πιστοποιητικό που χορηγείται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (περιορισμένη διασφάλιση). Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κώδικα απαιτείται περιεκτικός απολογισμός σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα απολογισμών κατά GRI (A+) ή EFFAS (επίπεδο ΙΙΙ). Η επιλογή μεταξύ των οδηγιών της Global Reporting Initiative (Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών Αειφορίας - GRI) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS) για την κατάρτιση των απολογισμών καθορίζεται από τις απαιτήσεις της αγοράς. Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης συστήνει στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να προωθήσει το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ως σημαντική συνεισφορά 3

6 στις μελλοντικές προοπτικές για μία πράσινη οικονομία. Συστήνει ιδιαιτέρως στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση την εισαγωγή του Κώδικα Αειφορίας στη συζήτηση που διεξάγεται στην ΕΕ για την έκδοση απολογισμών με μη οικονομικούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης των επιχειρήσεων και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Επειδή ο χρόνος μετράει, αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας θα πρέπει να υποβληθεί στους Ευρωπαίους Επιτρόπους Michel Barnier (Ενιαία Αγορά), Antonio Tajani (Βιομηχανία), Günther Oettinger (Ενέργεια), και Janez Potocˇnik (Περιβάλλον), ως συγκεκριμένη γερμανική συνεισφορά στη διαρκή διαμόρφωση απόψεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας το Συμβούλιο απευθύνεται στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), στην Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (UN PRI), στην GRI, στην EFFAS και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για την Αειφορική Ανάπτυξη, ενώ παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, απευθύνεται στους συμμέτοχους που έλαβαν μέρος στο διάλογο μέχρι σήμερα και στο Γερμανικό Φόρουμ ΕΚΕ της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβέρνησης. Επόμενα Βήματα του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης θα συστήσει μία διεθνή πλατφόρμα διαφάνειας, η οποία θα συγκεντρώνει τις δηλώσεις εφαρμογής που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις. Θα δημιουργήσει, επίσης, μηχανισμό παρακολούθησης για τον Κώδικα Αειφορίας και θα οργανώσει ετήσιες εκδηλώσεις διαλόγου για την επανεξέταση του Κώδικα Αειφορίας και της αποτελεσματικότητάς του στην αγορά. Σε αυτή τη διαδικασία θα ληφθεί υπόψη το Πολυμερές Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη, στις 26 Σεπτεμβρίου Το Συμβούλιο επιδιώκει να αξιολογήσει την εισαγωγή του Κώδικα Αειφορίας μέχρι το Ως προς την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία, το Συμβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως να επιτύχει ευρεία εφαρμογή στο σύνολο της γερμανικής οικονομίας. 4

7 5

8 Πρόλογος Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί πρότυπο διαφάνειας για τις επιδόσεις μιας επιχείρησης στην αειφορική ανάπτυξη. Αποκτά δεσμευτικότητα με την εφαρμογή μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η εφαρμογή του είναι προαιρετική. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας περιλαμβάνονται στα επεξηγηματικά σχόλια. Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης επιδιώκει την εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας από πολύ περισσότερες επιχειρήσεις από όσες ήδη συμμετέχουν ενεργά στην έκδοση απολογισμών αειφορίας και θα παρακολουθεί με κριτικό πνεύμα την εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προέκυψε από διάλογο στον οποίο συμμετείχαν πολυάριθμοι συμμέτοχοι. Στο διάλογο συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών αγορών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι επιχειρήσεις δοκίμασαν στην πράξη το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας και αξιολόγησαν θετικά την πρακτικότητά του. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Στρατηγική Ανάλυση, Στρατηγική και Στόχοι 1. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους, για τις κύριες δραστηριότητές της, αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αειφορική ανάπτυξη. Η επιχείρηση περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνει, για να λειτουργεί σύμφωνα με τα σημαντικά και αναγνωρισμένα κλαδικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα. 2. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους η στρατηγική για τις κύριες δραστηριότητές της και η συστηματική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας που έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την επιχείρηση, όπως π.χ. η στρατηγική τοποθέτηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η διαχείριση της καινοτομίας, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 6

9 για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, οι δημογραφικές αλλαγές, η αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, ο κύκλος ζωής των προϊόντων, η γκάμα των προϊόντων κλπ. 3. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρονικοί στόχοι έχουν τεθεί και καταστεί μετρήσιμοι και πώς παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξής τους. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους τακτικής συμμετοχής των σημαντικών προμηθευτών, των εργαζόμενων, των κεφαλαιαγορών, των πελατών και των σημαντικών συμμέτοχων. 4. Η επιχείρηση δηλώνει μέχρι ποιο προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας φθάνει η επαλήθευση των κριτηρίων αειφορίας και ποια σημασία έχει η αειφορία για την προστιθέμενη αξία. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI 1.2 Ή EFFAS Περιγραφή βασικών συνεπειών, κινδύνων και ευκαιριών. Η επιχείρηση θα πρέπει να περιγράψει τη σημασία της περιβαλλοντικής κοινωνικής διακυβέρνησης για την εταιρική στρατηγική και να εξηγήσει πώς πτυχές της περιβαλλοντικής κοινωνικής διακυβέρνησης λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της στρατηγικής. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κανόνες και Διαδικασίες 5. Δημοσιοποιούνται οι αρμοδιότητες των διοικητικών στελεχών για την αειφορία της επιχείρησης. 6. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί πώς εφαρμόζεται η στρατηγική για την αειφορία με κανόνες και διαδικασίες. Η επιχείρηση παρουσιάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν στις προμήθειες, στην παραγωγή, στην παροχή υπηρεσιών, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και ανάπτυξη και σε logistics/μεταφορές και μάρκετινγκ και περιγράφει με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη οι προμηθευτές, οι πελάτες και άλλοι συμμέτοχοι (π.χ. οι εργαζόμενοι). 7. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους Βασικοί Δείκτες Απόδοσης για την αειφορία, κατ' αναλογία με τις οικονομικές παραμέτρους, εντάσσονται στον περιοδικό εσωτερικό προγραμματισμό και έλεγχο και τους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και 7

10 η συμφωνία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους εσωτερικούς ελέγχους και την εξωτερική επικοινωνία. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI 4.8 Δηλώσεις αποστολής ή αξιών, κώδικες δεοντολογίας και αρχές για τις οικονομικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις που αναπτύσσονται εσωτερικά και στάδιο υλοποίησής τους. GRI 4.9 Διαδικασίες σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο για την παρακολούθηση της καταγραφής και διαχείρισης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των ευκαιριών και της συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα, κώδικες δεοντολογίας και αρχές. ή EFFAS S06-01 EFFAS S06-02 Συνολικό ποσοστό προμηθευτών και συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα που αξιολογούνται για συμμόρφωση με τα κριτήρια περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης. Συνολικό ποσοστό προμηθευτών και συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα που υποβάλλονται σε εξωτερικό έλεγχο για συμμόρφωση με τα κριτήρια περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης. Συστήματα παροχής κινήτρων 8. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους οι συμφωνίες επίτευξης στόχων και τα πακέτα αμοιβών των στελεχών προσανατολίζονται και προς την επίτευξη στόχων αειφορίας και τη δημιουργία διαρκούς αξίας. Δημοσιοποιεί επίσης την έκταση στην οποία οι επιδόσεις στην αειφορία αποτελούν μέρος της αξιολόγησης της ανώτερης διοίκησης (διοικητικό συμβούλιο, διευθύνοντες σύμβουλοι) από το εποπτικό όργανο (εποπτικό συμβούλιο). 8

11 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI 4.5 GRI 4.10 ή EFFAS S08-03 Σύνδεση μεταξύ αμοιβών της ανώτερης διοίκησης, των διευθυντών και των στελεχών (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων αποχώρησης) και επιδόσεων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων). Διαδικασίες αξιολόγησης των επιδόσεων της ίδιας της ανώτερης διοίκησης, ιδιαιτέρως σε σχέση με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της επιδόσεις. Λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις στην περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση στις συμφωνίες επίτευξης στόχων; Πώς εντάσσονται οι αρχές περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης στις συμφωνίες επίτευξης στόχων στην επιχείρησή σας και κατά πόσο εφαρμόζονται; Συνεργασία με τους Συμμέτοχους 9. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους εντοπίζονται οι συμμέτοχοι, διεξάγεται τακτικός διάλογος με αυτούς και εντάσσονται συστηματικά στη διαδικασία αειφορίας. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI 4.16 Βασικές αρχές για τη συνεργασία με τους συμμέτοχους, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας συνεργασίας ανά κατηγορία και ομάδα συμμέτοχων. GRI 4.17 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συνεργασία με τους συμμέτοχους και τρόποι με τους οποίους ανταποκρίθηκε η επιχείρηση σε αυτά τα βασικά θέματα και προβληματισμούς - και στο πλαίσιο του απολογισμού της. 9

12 Καινοτομία και Διαχείριση Προϊόντων 10. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους οι καινοτομίες σε προϊόντα και υπηρεσίες ενισχύονται με διαδικασίες που βελτιώνουν την αειφορία στη χρήση πόρων από την επιχείρηση και για το χρήστη. Δηλώνεται επίσης με ποιους τρόπους αξιολογούνται ή προβλέπεται να αξιολογούνται και να βελτιώνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές συνέπειες των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και στον κύκλο ζωής του προϊόντος. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI EN6 Πρωτοβουλίες για προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν ενέργεια ή χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μείωση των ενεργειακών αναγκών ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών. GRI EN26 GRI FS11 ή EFFAS E13-01 EFFAS V04-12 EFFAS V04-13 Πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων και υπηρεσιών και έκταση της μείωσης των επιπτώσεων. Επενδύσεις που υποβάλλονται σε έλεγχο έγκρισης ή απόρριψης με περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια (π.χ. συνταξιοδοτικά ταμεία). Ποσοστό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικές επενδύσεις στην έρευνα για δραστηριότητες της επιχείρησης που σχετίζονται με την περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση, όπως οικολογικός σχεδιασμός, οικολογικά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής, μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων ή των συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανάπτυξη των δυνατοτήτων των προϊόντων με βάση την περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση, και με χρηματικούς όρους, π.χ. ως ποσοστό του κύκλου εργασιών. Ποσοστό προϊόντων ή υπηρεσιών για - αύξηση της οικολογικής απόδοσης για τους πελάτες, - ανάπτυξη και χρήση καθαρών τεχνολογιών, - αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, - αντιστάθμιση της κλιματικής αλλαγής, των εκπομπών άνθρακα και της καταστροφής φυσικών πόρων, - αύξηση των παραμέτρων περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης στα προϊόντα, - χρηματοδότηση προϊόντων ή υπηρεσιών σημαντικών για την περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση. 10

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χρήση Φυσικών Πόρων 11. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί την έκταση της χρήσης φυσικών πόρων για τις δραστηριότητές της (εισροές και εκροές π.χ. υλών, ύδατος, γαιών, αποβλήτων, ενέργειας, εκπομπών, χερσαίων εκτάσεων, βιοποικιλότητας). Δημοσιοποιούνται οι τρόποι με τους οποίους το σύστημα διαχείρισης αειφορίας περιλαμβάνει στην ανάλυση το συνολικό κύκλο ζωής των προϊόντων. 12. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί ποιους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους έχει θέσει για την αποτελεσματική χρήση πόρων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της παραγωγικότητας των πρώτων υλών και τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών των στόχων. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI EN1 GRI EN3 Χρησιμοποιούμενες ύλες σε βάρος ή όγκο. Άμεση κατανάλωση ενέργειας ανά πρωτογενή ενεργειακή πηγή. GRI EN8 GRI EN22 ή EFFAS E04-01 EFFAS E05-01 EFFAS E01-01 Συνολική άντληση ύδατος ανά πηγή. Συνολικό βάρος αποβλήτων ανά τύπο και μέθοδο εναπόθεσης. Συνολικά απόβλητα σε τόνους. Ποσοστό του συνόλου των αποβλήτων που ανακυκλώνονται. Συνολική ενεργειακή κατανάλωση. 13. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μαζί με τους στόχους που έχει θέσει σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου ή πρότυπα βασισμένα σε αυτό το Πρωτόκολλο. 11

14 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI EN16 GRI EN18 ή EFFAS E02-01 Συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε βάρος. Πρωτοβουλίες για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τα αποτελέσματά τους. Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (επίπεδα Ι, II, III). ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασιακά δικαιώματα και πολυμορφία 14. Η επιχείρηση αναφέρει με ποιους τρόπους επιδιώκει, βάσει εθνικών και διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων, το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και την προώθηση της συμμετοχής των εργαζόμενων. 15. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί με ποιους τρόπους έχει εφαρμόσει εθνικές και διεθνείς διαδικασίες για την προώθηση των ίσων ευκαιριών, της υγιεινής και της ασφάλειας, της ένταξης των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρία, της εύλογης αμοιβής και της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και της καταπολέμησης όλων των διακρίσεων, π.χ. λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας / ιδεολογίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 16. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνει για την προώθηση της γενικής απασχολησιμότητας όλων των εργαζόμενων και την προσαρμογή της στη δημογραφική αλλαγή. 12

15 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI LA7 GRI LA8 Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας, απουσιών και σύνολο θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά περιοχή και φύλο. Εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα πρόληψης και περιορισμού κινδύνου για την προστασία των εργαζόμενων, των οικογενειών τους και της τοπικής κοινωνίας από σοβαρές ασθένειες. GRI LA10 GRI LA13 GRI HR4 ή EFFAS S03-01 EFFAS S10-01 EFFAS S10-02 EFFAS S02-02 Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά έτος ανά εργαζόμενο ανά κατηγορία εργαζόμενων. Σύνθεση διοικητικών οργάνων και κατανομή των εργαζόμενων ανά φύλο, ηλικία, μειονοτική ομάδα και άλλους δείκτες πολυμορφίας. Συνολικός αριθμός κρουσμάτων διακρίσεων και ληφθέντα μέτρα. Ηλικιακή διάρθρωση / κατανομή (αριθμός ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα, 10ετή διαστήματα). Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών επί του συνόλου των εργαζόμενων. Ποσοστό ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης γυναικών σε ανώτερες θέσεις επί του συνόλου των ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης σε ανώτερες θέσεις. Μέσος όρων δαπανών κατάρτισης ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ετησίως. Ανθρώπινα Δικαιώματα 17. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την πρόληψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας και όλων των μορφών εκμετάλλευσης (Ο.Η.Ε. "Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση: Πλαίσιο για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα", Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Βασικά Πρότυπα Εργασίας, Ο.Η.Ε.: Εργασιακά και Κοινωνικά Πρότυπα). 13

16 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI HR2 ή EFFAS S07-02 II Ποσοστό σημαντικών προμηθευτών και αναδόχων που έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ληφθέντα μέτρα. Συνολικό ποσοστό εγκαταστάσεων με πιστοποίηση SA Τοπική Κοινωνία 18. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τη συνεισφορά της στην τοπική κοινωνία στις περιοχές όπου ασκεί τις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI EC1 Άμεση οικονομική αξία που δημιουργείται και διανέμεται, όπως έσοδα, λειτουργικό κόστος, αμοιβές εργαζόμενων, δωρεές και άλλες επενδύσεις στην τοπική κοινωνία, διακρατηθέντα κέρδη και πληρωμές σε πιστωτές και δημόσιες αρχές (φόροι). Πολιτική Επιρροή 19. Όλες οι σημαντικές συνεισφορές στις νομοθετικές διαδικασίες, όλες οι σημαντικές δραστηριότητες άσκησης πίεσης με καταχώριση στο μητρώο ομάδων πίεσης, όλες οι πληρωμές συνδρομών μέλους, όλα τα καταβαλλόμενα ποσά σε κυβερνήσεις, όλες οι δωρεές σε πολιτικά κόμματα και πολιτικούς πρέπει να δημοσιοποιούνται ανά χώρα. 14

17 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI SO6 Συνολική αξία χρηματικών και σε είδος εισφορών σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και συναφή ιδρύματα ανά χώρα. ή EFFAS G01-01 Εισφορές σε πολιτικά κόμματα ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων. Διαφθορά 20. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί εγκεκριμένα πρότυπα (π.χ. τις Επιχειρηματικές Αρχές της Διεθνούς Διαφάνειας, τις Οδηγίες για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς του Διεθνούς Δικτύου Εταιρικής Διακυβέρνησης) για τη δημοσιοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών πρόληψης παράνομων συμπεριφορών, και ιδιαιτέρως της διαφθοράς, και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συστημάτων (π.χ. IDW PS 980). Η επιχείρηση παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους αποκαλύπτεται και προλαμβάνεται η διαφθορά και τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI SO2 GRI SO7 Ποσοστό και συνολικός αριθμός επιχειρηματικών μονάδων που παρακολουθούνται για κίνδυνο διαφθοράς. Συνολικός αριθμός προσφυγών για πρακτικές στρέβλωσης του ανταγωνισμού, παραβάσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και μονοπωλιακές πρακτικές και η έκβασή τους. GRI SO8 ή EFFAS V01-01 EFFAS V02-01 Χρηματική αξία σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δαπάνες και πρόστιμα από προσφυγές και δίκες για πρακτικές στρέβλωσης του ανταγωνισμού, παραβάσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και μονοπωλιακές πρακτικές. Ποσοστό εσόδων από περιοχές με Δείκτη Διαφθοράς κατά τη Διεθνή Διαφάνεια χαμηλότερο από

18 Σημειώσεις για την Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας και Επεξηγηματικά Σχόλια Οι πρακτικές των επιχειρήσεων διαμορφώνονται όλο και περισσότερο από την ανάγκη για αειφορία. Η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια, η καταστροφή των φυσικών πόρων και οι συνακόλουθες αυξήσεις των τιμών, η προστασία της βιοποικιλότητας και η δημογραφική αλλαγή αποτελούν προκλήσεις, τόσο για τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και για την κοινωνία των πολιτών. Η αγορά που ανταμείβει τα μέτρα για την αειφορία θα πρέπει, όμως, να δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα να μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς και να αποδίδεται ανάλογη σημασία στην αειφορία. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προκύπτει από τον ορισμό της αειφορίας που διατυπώθηκε από την Επιτροπή Brundtland το 1987: "Η αειφορική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις σημερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. [...] Ουσιαστικά, η αειφορική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία αλλαγής κατά την οποία η εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής εξέλιξης και η θεσμική μεταβολή εναρμονίζονται πλήρως και ενισχύουν τις σημερινές και τις μελλοντικές δυνατότητες κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών και επιδιώξεων". Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης αντιλαμβάνεται την αειφορία με την έννοια τριπλού απολογισμού με ισότιμη συνεκτίμηση οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στη Γερμανία και διεθνώς. Οι παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της κεφαλαιαγοράς ενδιαφέρονται να έχουν ένα μέσο για την μέτρηση των εταιρικών αποτελεσμάτων με μη οικονομικούς δείκτες. Η σπουδαιότητα των κριτηρίων περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης για την ανάλυση των επιχειρήσεων και των χρηματοδοτικών αποφάσεων αυξάνεται. Αυτό γίνεται προφανές, για παράδειγμα, στη συζήτηση για ενιαίους οικονομικούς και αειφορικούς απολογισμούς. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας καταρτίστηκε σε συνεργασία με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και της χρηματοπιστωτικής αγοράς ως εργαλείο για τη χρηματοπιστωτική αγορά. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας περιγράφει τα βασικά απαιτούμενα από ένα εταιρικό σύστημα αειφορικής διαχείρισης και κάνει ορατή τη συνεισφορά της αειφορίας στη δημιουργία αξίας. 16

19 Αυτό το πρότυπο για τη διαφάνεια στην αειφορική διαχείριση διευκολύνει τους αναλυτές να εκτιμήσουν μη οικονομικές ευκαιρίες και κινδύνους. Στον ενιαίο απολογισμό μπορεί να απεικονιστεί και η οικονομική διάσταση της αειφορίας. Κάθε επιχείρηση, για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αειφορίας, έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει για τους τομείς επικέντρωσης, τις μεθόδους και τους συγκεκριμένους στόχους και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων. Η συμπερίληψη της αειφορίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της επιχείρησης, εφόσον, μεταξύ άλλων, μειώνει τους κινδύνους για τη φήμη της επιχείρησης και τους κινδύνους από το ρυθμιστικό πλαίσιο και αποκαλύπτει ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεθόδων, βάσεων δεδομένων και δεικτών για την αποτίμηση της αειφορίας. Το αποτέλεσμα είναι αυθαίρετοι και ασαφείς ορισμοί, σύγχυση λόγω αντικρουόμενων αποτιμήσεων και επικάλυψη προσπαθειών και δαπανών. Για αυτό το λόγο, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συγκριτικούς δείκτες με γενική εφαρμογή για το τι συνιστά εταιρική αειφορία και, επομένως, για αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες. Με το "Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας", το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης επιδιώκει να προσδώσει αξιοπιστία στις μεθόδους αειφορίας που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις και να καταστήσει την αειφορία εφαρμόσιμο μέτρο σύγκρισης για το σύνολο της οικονομίας και για την κεφαλαιαγορά. Το περιεχόμενο του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας ακολουθεί τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και το πρότυπο ISO για την Κοινωνική Ευθύνη, ενώ η μεθοδολογία του βασίζεται στα απολογιστικά πρότυπα G3 της Global Reporting Initative (GRI) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS). Η εισαγωγή τυποποιημένων διαδικασιών, βασισμένων σε επιλεγμένο σύνολο Βασικών Δεικτών Απόδοσης, αποσκοπεί στην αύξηση της σημασίας και στην ενίσχυση της συγκρισιμότητας και της μετρησιμότητας της αειφορικής διαχείρισης, προς εξυπηρέτηση όλων των συμμέτοχων. Εισαγωγή και Διάλογος Μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008, το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης οργάνωσε ένα Leadership Forum το Νοέμβριο του 2009, με θέμα "Αειφορικός Προσανατολισμός στην Κεφαλαιαγορά". Η συζήτηση συνεχίστηκε το Μάιο του 2010 σε άλλη ομάδα εργασίας, αυτή τη φορά με συμμετοχή περίπου 20 επενδυτών, αναλυτών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Αργότερα, παρουσιάστηκε για δημόσια διαβούλευση ένα πρώτο σχέδιο του 17

20 Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας, το Νοέμβριο του Μεταξύ Δεκεμβρίου 2010 και Φεβρουαρίου 2011, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν γραπτά τις απόψεις τους για το σχέδιο του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Στην πρώτη φάση του διαλόγου, 75 άτομα και οργανώσεις από τη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη υπέβαλαν τα σχόλιά τους, τα οποία συζητήθηκαν στο Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης σε ομάδες εργασίας στο Βερολίνο, στις 18 Μαρτίου 2011, και στη Φρανκφούρτη, στις 9 Μαΐου Από τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2011, κατά τη φάση της εφαρμογής, δοκιμάστηκε η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και αξιολογήθηκε θετικά. Στη φάση εφαρμογής έλαβαν μέρος 28 επιχειρήσεις με κεφαλαιοποίηση αγοράς 463 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά εργαζόμενους. Διάφοροι επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούσαν τη φάση εφαρμογής, για να ελέγχουν τη χρηστικότητα του Κώδικα για τις επιχειρήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, δύο ομάδες εργασίας έκαναν τροποποιήσεις, κυρίως στα απαιτούμενα και στους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε Πολυμερές Φόρουμ, στο οποίο συζητήθηκαν διάφορες παραλλαγές στην εφαρμογή. Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφοφορία που ακολούθησε, το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης υπέβαλε τον Οκτώβριο σύσταση στην Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση για συνέχιση της χρήσης του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας και υιοθέτησε το παρόν τελικό κείμενο του Κώδικα. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προσφέρεται για συγκρίσιμες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έχει υιοθετηθεί από το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης ως ανεξάρτητη συνεισφορά στη συνεχιζόμενη συζήτηση για τη σημασία των μη οικονομικών Βασικών Δεικτών Απόδοσης. Όλες οι δηλώσεις, η τεκμηρίωση και τα δημοσιεύματα για το Κώδικα Αειφορίας είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. (www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de) 18

21 Ομάδες Στόχευσης και Σκοποί του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί εργαλείο διαφάνειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους: μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, με ή χωρίς εφαρμοζόμενες διαδικασίες έκδοσης απολογισμού αειφορίας, επιχειρήσεις με προσανατολισμό στην κεφαλαιαγορά και όσες επιθυμούν να ενημερώνουν άλλους συμμέτοχους για τις εταιρικές επιδόσεις τους στην αειφορία. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προάγει τη συνεκτίμηση αειφορικών παραμέτρων από την κεφαλαιαγορά. Οι οικονομικοί αναλυτές και οι επενδυτές έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Αναλαμβάνουν να δώσουν το έναυσμα με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, περιλαμβάνοντας, για παράδειγμα, πληροφορίες για την αειφορία στην ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προσφέρεται ως βάση αποτίμησης για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα εταιρικά ομόλογα, τη χορήγηση δανείων και την ενημέρωση των επενδυτών. Ο Κώδικας, επομένως, αποτελεί προέκταση των διαδικασιών έκδοσης απολογισμού που εφαρμόζονται σύμφωνα με δεσμευτικά εθνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. Συμπληρώνει, επίσης, τον ευρέως αποδεκτό Γερμανικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας ανταποκρίνεται έτσι στην παγκόσμια τάση διεύρυνσης των τρόπων έκδοσης απολογισμών, με διάφορες διαβαθμίσεις δεσμευτικότητας, αποσκοπώντας στη χρήση ενιαίων απολογισμών ως βάση για ενιαίες επενδυτικές αναλύσεις. Η υφιστάμενη αγορά για αειφορικές επενδύσεις, με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της και το βάθος της μεθοδικής αποτίμησης, συμπληρώνεται από ένα τυποποιημένο εργαλείο το οποίο είναι κατάλληλο και για τους τυπικούς επενδυτές και αναλυτές που, μέχρι τώρα, ελάχιστα βάσιζαν τις δραστηριότητές τους σε πληροφορίες για την αειφορία. Όντας σημαντικοί παράγοντες της αγοράς, οι αναλυτές και οι επενδυτές θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την αειφορική ανάπτυξη. Η διασφάλιση και η αύξηση της μελλοντικής βιωσιμότητας απαιτεί να αναπροσαρμοστεί ο τρόπος που ορίζονται οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις σημερινές γνώσεις για το χρονικό ορίζοντα της μεταβολής των χαρακτηριστικών του κλίματος και του περιβάλλοντος, για τις αποφάσεις που αφορούν σε επενδύσεις υποδομής και για τις επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας εντοπίζει και τονίζει τα εταιρικά επιτεύγματα στην αειφορία ως παράδειγμα βέλτιστων εταιρικών πρακτικών και τα καθιστά περισσότερο 19

22 δεσμευτικά μέσω της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας, επεκτείνοντας έτσι τη βάση για την αποτίμηση της αειφορίας. Οι ροές κεφαλαίων μπορούν να διοχετευθούν σε επιχειρηματικά μοντέλα και επιχειρήσεις που έχουν μέλλον. Η μεγαλύτερη διαφάνεια δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διακρίνουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους πιο άμεσα και να τους διαχειριστούν προληπτικά. Οι εγκατεστημένες στη Γερμανία επιχειρήσεις, που ήδη σήμερα καλούνται να ικανοποιούν υψηλότερες απαιτήσεις στη γερμανική κοινωνική οικονομία της αγοράς, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δήλωση εφαρμογής του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας, για να κάνουν παγκοσμίως γνωστές τις επιδόσεις τους στην αειφορία, αποκτώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις για διαφάνεια στην αειφορική διαχείριση και θα πρέπει να μετεξελίσσεται σε τακτική βάση. Έχοντας αυτό υπόψη, το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης θα συστήσει μία διεθνή πλατφόρμα διαφάνειας, η οποία θα συγκεντρώνει τις δηλώσεις εφαρμογής που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις και θα επιτρέπει μελλοντικές αλλαγές. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο θα οργανώνει ετήσιες εκδηλώσεις διαλόγου για την επισκόπηση του Κώδικα Αειφορίας και της αποτελεσματικότητάς του στην αγορά, προσκαλώντας όλους τους συμμέτοχους. Για την εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας απαιτείται προηγούμενη απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης. Η διαχείριση της αειφορίας και η διαφανής παρουσίασή της έχουν αυξανόμενη ζήτηση από παράγοντες της κεφαλαιαγοράς για τις αναλύσεις και τις επενδύσεις τους. Ζήτηση μπορεί επίσης να προκύψει από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα από τους εργαζόμενους. Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης συστήνει στις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας. Ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ευκαιριών και η αποφυγή κινδύνων για τη φήμη της επιχείρησης συνδέονται στενά με τις στρατηγικές αειφορίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις παγκόσμιες αγορές, ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί σημαντικό και, μέχρι σήμερα, μοναδικό σημείο αναφοράς για μία πράσινη οικονομία. 20

23 Δήλωση Εφαρμογής Για την εκπλήρωση του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν μία δήλωση εφαρμογής στην ιστοσελίδα τους. Οι δηλώσεις μπορούν επίσης να δημοσιευθούν στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό τους ή στον απολογισμό αειφορίας τους. Στη δήλωση εφαρμογής οι επιχειρήσεις αναφέρουν εάν πληρούν τα κριτήρια του Κώδικα (συμμόρφωση) ή περιγράφουν τους λόγους απόκλισης από αυτά (εξήγηση). Ο περιεκτικός απολογισμός σύμφωνα με τα αυστηρά απολογιστικά πρότυπα της GRI (A+) ή της EFFAS (επίπεδο ΙΙΙ) εξομοιώνεται με συμμόρφωση στον Κώδικα. Η έκδοση δήλωσης εφαρμογής σε αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμη, αν και όχι υποχρεωτική. Η δήλωση εφαρμογής μπορεί να συνταχθεί χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα Οι απαντήσεις στα κριτήρια του Κώδικα δίνονται με τη μορφή ελεύθερου κειμένου. Η δήλωση (συμμόρφωση ή εξήγηση) θα πρέπει να είναι σύντομη (όχι περισσότεροι από 500 χαρακτήρες ανά κριτήριο) και, όπου χρειάζεται, να παραπέμπει στις αντίστοιχες παραγράφους των δημοσιευμένων εγγράφων αναφοράς. Μόνο ο τίτλος του εγγράφου (π.χ. βλέπε "απολογισμό αειφορίας") δεν αρκεί. Εάν οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι ορισμένες παράμετροι δεν τις αφορούν, μπορούν να το δηλώσουν στον τίτλο "εξήγηση". Ο απολογισμός, ως μέρος του Κώδικα, διέπεται επίσης από την αρχή της ουσιαστικότητας, ακόμα και όταν δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτήν στα κριτήρια του Κώδικα. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας ορίζει τους λεγόμενους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης για τα κριτήρια του Κώδικα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για λόγους συγκρισιμότητας και, όπου είναι δυνατόν, ποσοτικοποίησης και θα πρέπει να εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τα κριτήρια του Κώδικα. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης είναι πρότυπα που προέρχονται από την Global Reporting Initative (GRI) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS). Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν εάν για τον απολογισμό τους θα χρησιμοποιήσουν τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης της GRI ή της EFFAS. Όποια απόφαση κι αν λάβουν, θα πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο σε όλο τον Κώδικα. Ο ορισμός και ο υπολογισμός των Βασικών Δεικτών Απόδοσης εξηγούνται στα αντίστοιχα πρότυπα που εφαρμόζονται. 21

24 Οι κλαδικές τροποποιήσεις γίνονται προαιρετικά από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν σκόπιμες προσθήκες στο πλαίσιο των Κλαδικών Συμπληρωματικών Εκδόσεων της GRI, των Κλαδικών Βασικών Δεικτών Απόδοσης της EFFAS και άλλων αναγνωρισμένων κλαδικών Βασικών Δεικτών Απόδοσης. Για το σκοπό αυτό στο υπόδειγμα προβλέπεται ειδική γραμμή. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα προσθήκης αρκετών κλαδικών Βασικών Δεικτών Απόδοσης ανά κριτήριο του Κώδικα. Σε περίπτωση ασάφειας οι επιχειρήσεις προσθέτουν την ερμηνεία τους και την αντίστοιχη εξήγηση. Ορισμοί Βασικών Εννοιών EFFAS: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS) είναι η οργάνωση ομπρέλα των εθνικών ενώσεων των Ευρωπαίων οικονομικών αναλυτών. Σε μία τριετή διαδικασία, η EFFAS ανέπτυξε Βασικούς Δείκτες Απόδοσης από τη σκοπιά των αναλυτών και των επενδυτών και τους επαλήθευσε με τους χρήστες, με στόχο να εντάξει παραμέτρους περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης στους απολογισμούς που δίνονται στους παράγοντες των κεφαλαιαγορών. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης της EFFAS παρουσιάστηκαν το Σεπτέμβριο του 2010 και είναι ακόμη ένα πολύ καινούργιο εργαλείο το οποίο, σε αντίθεση με άλλα πλαίσια οικολογικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης, αποτυπώνει την οπτική της κεφαλαιαγοράς. Ως μία από τις πρώτες εφαρμογές, η εταιρία δεικτών STOXX χρησιμοποίησε τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης της EFFAS ως βάση για μία νέα οικογένεια δεικτών περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η οποία παρουσιάστηκε στην αγορά τον Απρίλιο του (www.effasesg.com) GRI: Η Global Reporting Initiative (GRI) είναι μια οργάνωση δικτύου που έχει αναπτύξει ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παγκόσμια πρότυπα για τους απολογισμούς αειφορίας. Το πρότυπο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2000 και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό και χρησιμοποιείται από περίπου επιχειρήσεις παγκοσμίως. Εκτός από το απολογιστικό πρότυπο δημοσιεύονται κλαδικές συμπληρωματικές εκδόσεις και τεχνικά πρωτόκολλα. (www.globalreporting.org) 22

25 ISO 26000: Το πρότυπο καταρτίστηκε με διαδικασία πολυμερούς συνεργασίας των συμμέτοχων στην οποία πήραν μέρος ειδικοί από 90 χώρες και 40 διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς. Το πρότυπο δίνει κατευθύνσεις για τις αρχές κοινωνικής ευθύνης. Δεν προορίζεται ούτε είναι κατάλληλο για χορήγηση πιστοποίησης. (http://www.iso.org/iso/social_responsibility) Αλυσίδα Προστιθέμενης Αξίας (Πηγή: ISO 26000, value chain): "Η συνολική αλληλουχία δραστηριοτήτων ή μερών που προσθέτουν ή αποσπούν αξία με τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα μέρη που προσθέτουν αξία είναι οι προμηθευτές, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι εργολήπτες και άλλοι. Τα μέρη που αποσπούν αξία είναι οι πελάτες, οι καταναλωτές, οι εντολείς, τα μέλη και άλλοι". Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Πηγή: ISO 26000): "Οι κύριοι στόχοι της ανάλυσης κύκλου ζωής είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών και η βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής τους απόδοσης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, δηλαδή από την εξόρυξη πρώτων υλών και την παραγωγή ενέργειας, στην παραγωγή και τη χρήση τους, μέχρι την εναπόθεση ή ανάκτηση στο τέλος του κύκλου ζωής. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στις καινοτομίες και όχι μόνο στη συμμόρφωση και να αναλάβουν τη δέσμευση για διαρκείς βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις". Βασικός Δείκτης Απόδοσης (ΒΔΑ): Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης προσφέρουν περισσότερες εξηγήσεις και ποσοτικοποίηση και βελτιώνουν τη συγκρισιμότητα των κριτηρίων του Κώδικα για τους χρήστες των δηλώσεων εφαρμογής του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης επιτρέπουν στους χρήστες από την κεφαλαιαγορά να τους εντάξουν στα αναλυτικά μοντέλα ή να τους χρησιμοποιήσουν για την επαλήθευση βασικών δεδομένων (π.χ. εκπομπές ανά μονάδα). Διαδικασία (Πηγή: DIN ISO 9001): "Διαδικασία είναι ένα διαρθρωμένο σύνολο συνδεόμενων δραστηριοτήτων οι οποίες από κοινού καταλήγουν σε αποτέλεσμα που προσθέτει αξία για τον πελάτη". Διαφθορά (Πηγή: Διεθνής Διαφάνεια Γερμανία): "η κατάχρηση εξουσίας προς ίδιον όφελος ή πλεονέκτημα". 23

26 Εύρος απολογισμού: Για λόγους συγκρισιμότητας με τις οικονομικές καταστάσεις, ο Κώδικας, κατά κανόνα, αναφέρεται στην ίδια ομάδα επιχειρήσεων με αυτές που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όταν υπάρχουν αποκλίσεις από αυτή την αρχή, όπως στην περίπτωση που ο απολογισμός αναφέρεται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι επιχειρήσεις το δηλώνουν και εξηγούν την απόκλιση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε κάποιο καθιερωμένο πρότυπο, όπως το Πρωτόκολλο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφορική Ανάπτυξη (WBCSD). Εφοδιαστική αλυσίδα (Πηγή: ISO 26000, supply chain): "Αλληλουχία δραστηριοτήτων ή μερών που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην επιχείρηση". Σε μερικές περιπτώσεις ο όρος εφοδιαστική αλυσίδα θεωρείται ότι ταυτίζεται με την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, στο ISO η εφοδιαστική αλυσίδα ορίζεται όπως παραπάνω. Ουσιαστικότητα (Πηγή: ISO 26000): "Πιθανά κριτήρια είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: το εύρος των επιπτώσεων για τους συμμέτοχους και την αειφορική ανάπτυξη το πιθανό αποτέλεσμα από ανάληψη δράσης ή αδράνεια η ένταση του προβληματισμού των συμμέτοχων εντοπισμός των προσδοκιών της κοινωνίας για υπεύθυνη συμπεριφορά σχετικά με αυτές τις επιπτώσεις. Τα ζητήματα που γενικά θεωρούνται σημαντικά είναι οι παραβάσεις της νομοθεσίας και η έλλειψη εφαρμογής διεθνών κωδίκων δεοντολογίας, οι πιθανές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία και επηρεάζουν σοβαρά το περιβάλλον". Για το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας η αρχή της ουσιαστικότητας ισχύει στο σύνολο του κειμένου. Πρότυπο (Πηγή: Leipziger 2010): "Το πρότυπο έχει υπερεθνική και διακλαδική ισχύ. Έχει έντονα δεσμευτικό χαρακτήρα για τον απολογισμό και τον έλεγχο. Απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο συναίνεσης μεταξύ των συμμέτοχων". Συμμέτοχος (Πηγή: GRI, Οδηγίες για την Έκδοση Απολογισμών Αειφορίας, σ.8 κ.ε., stakeholder): Οι συμμέτοχοι "ορίζονται ως νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναμένεται εύλογα ότι θα επηρεαστούν από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του οργανισμού και των οποίων οι ενέργειες αναμένεται εύλογα ότι θα επηρεάσουν την ικανότητα του οργανισμού να εφαρμόσει τις στρατηγικές του και να επιτύχει τους στόχους του. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει νομικά ή φυσικά πρόσωπα που από το νόμο ή από διεθνείς συνθήκες έχουν νόμιμες αξιώσεις από την επιχείρηση. Συμμέτοχοι μπορεί να είναι και όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση (π.χ. εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές) και τρίτοι εκτός επιχείρησης (π.χ. τοπικές κοινωνίες)". Τοπική Κοινωνία (Πηγή: GRI Indicator Protocol, local community): "Άτομα ή ομάδες ατόμων που ζουν ή εργάζονται σε περιοχές που επηρεάζονται οικονομικά, κοινωνικά ή οικολογικά, θετικά ή αρνητικά, από τις δραστηριότητες της επιχείρησης". 24

27 Δηλώσεις Υποστήριξης του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας "Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας συμπληρώνει ικανοποιητικά τα υφιστάμενα πρότυπα αναφοράς. Φτιάχνει μια προσιτή γέφυρα για τους χρήστες δεδομένων αειφορίας και, επιπλέον, προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη στρατηγική επικοινωνία σε θέματα αειφορίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Κώδικας στηρίζει το σκοπό του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τη βελτίωση της διαφάνειας και την προώθηση αειφορικών αλλαγών στις επιχειρήσεις". Georg Kell, Executive Director, Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ "Μαζί με πολλούς άλλους τρόπους επίδειξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί ένα καλό εργαλείο τεκμηρίωσης αειφορικής εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Γερμανικός Κώδικας αειφορίας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών της γερμανικής οικονομίας να επιτύχει αειφορική ανάπτυξη. Προσφέρει στις επιχειρήσεις μια αξιόπιστη και, κυρίως, προαιρετική βάση για αξιολόγηση, επέκταση και δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων τους με αξιόπιστο τρόπο. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βερολίνου προτίθεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες προαγωγής της αειφορίας στις επιχειρήσεις και ο Κώδικας θα είναι εξαιρετικά χρήσιμος για αυτό τον σκοπό". Δρ. Eric Schweitzer, Μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βερολίνου "Η αειφορία είναι σήμερα σημαντικότερη από κάθε άλλη φορά - επομένως η δέσμευση του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης γίνεται ακόμα πιο ευπρόσδεκτη. Για την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων (VKU) η πράσινη οικονομία πάντοτε αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ταυτότητάς μας. Ο Κώδικας Αειφορίας αποτελεί ελκυστικό εργαλείο για την τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον προσδίδει διαφάνεια στις αειφορικές δραστηριότητες. Όποιος επιθυμεί να διαμορφώσει το μέλλον πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Και καλύτερα από τη βάση, δηλαδή από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης". Hans-Joachim Reck, Managing Director, VKU 25

28 "Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής για τη διαφάνεια σε θέματα αειφορίας και τη δυνατότητα ποιοτικών συγκρίσεων. Με το κατάλληλο πλαίσιο, ο Κώδικας θα έχει σαφώς θετικό αντίκτυπο στις κεφαλαιαγορές και όλους τους συμμέτοχους". Christian Strenger, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου DWS Investment, Fraport, Evonik, TUI "Η EFFAS χαιρετίζει την εισαγωγή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Βεβαίως, αναγνωρίζουμε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να δηλώνουν επίσημα τη συμμόρφωσή τους με τους στόχους της αειφορίας και παράλληλα να συντάσσουν απολογισμό των επιτευγμάτων τους. Θεωρούμε ότι ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί ορόσημο για τις ρυθμίσεις περί αειφορίας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επαγγελματιών επενδυτών για μετρήσιμα και, επομένως, συγκρίσιμα στοιχεία για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην αειφορία. Σε αντίθεση με πολλές άλλες ρυθμιστικές προσεγγίσεις για την αειφορία των επιχειρήσεων, ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας ξεπερνά τα όρια του αμιγούς πλαισίου αρχών και δημιουργεί ένα πλαίσιο που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μετρήσιμα στοιχεία. Συγχαίρουμε το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης για το όραμα και τις ηγετικές του ικανότητες και του ευχόμαστε επιτυχημένη εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας". Giampaolo Trasi, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS) 26

29 "Η GRI καλωσορίζει το νέο Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας. Αποστολή της GRI είναι να καταστήσει τους απολογισμούς αειφορίας τυπική πρακτική και ο Κώδικας συνεισφέρει σε αυτή την αποστολή. Χάρη στην ευθυγράμμισή του με τις διεθνώς γενικά αποδεκτές οδηγίες της GRI για την έκδοση απολογισμών αειφορίας, ο Κώδικας δίνει στις γερμανικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα διαφάνειας στις αειφορικές τους επιδόσεις, συνεισφέροντας στη μετάβαση σε μία αειφορική παγκόσμια οικονομία". Ernst Ligteringen, Chief Executive, Global Reporting Initiative "Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας δίνει στις επιχειρήσεις ισχυρό κίνητρο για μεγαλύτερη διαφάνεια και ευθύνη για την αειφορία. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο εκτεταμένου διαλόγου, που ξεκίνησε από το Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης και υποστηρίχτηκε από πολυάριθμους ενδιαφερόμενους. Οι προσπάθειες τώρα επικεντρώνονται στη συνέχιση της συνεργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Ειδικά υπό το πρίσμα της τρέχουσας συζήτησης για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αειφορίας, ο Όμιλος REWE θα συνεχίσει τη δραστήρια συμμετοχή του με έμφαση στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της υπευθυνότητας και της προαιρετικής συμμετοχής". Alain Caparros, CEO, Όμιλος REWE 27

30 Μέλη του Συμβουλίου Δρ. Heinrich Graf von Bassewitz Καλλιεργητής, Ομοσπονδιακός Επίτροπος Βιολογικών Καλλιεργειών της Ένωσης Γερμανών Καλλιεργητών (DBV) και μέλος του Προεδρείου της DBV Δρ. Ursula Eid Πρώην Υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Δρ. Joachim Faber Μέλος ΔΣ, Allianz SE Asset Management Δρ. Hans Geisler Πρώην Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Νεολαίας της Σαξονίας Alois Glück Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Γερμανών Καθολικών (ZdK) Walter Hirche Πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος, πρώην Υπουργός Κάτω Σαξονίας και Βρανδεμβούργου, Πρόεδρος της Γερμανικής Επιτροπής για την UNESCO Καθ. Δρ. Lucia A. Reisch Καθηγήτρια στη Σχολή Επιχειρήσεων της Κοπεγχάγης και στο Πανεπιστήμιο Zeppeling του Φρίντριχσχαφεν Max Schön Διαχειριστής της ΕΔΑΚ Max Schön ΕΠΕ & Σια ΕΕ, Πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Club of Rome, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ιδρύματος DESERTEC Δρ. Eric Schweitzer Μέλος ΔΣ ALBA ΑΕ, Πρόεδρος του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου (παράρτημα Βερολίνου) Marlehn Thieme Μέλος του Συμβουλίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Γερμανία (EKD), Διευθύντρια στη Deutsche Bank ΑΕ Olaf Tschimpke Πρόεδρος της Ένωσης Γερμανίας για την Προστασία της Φύσης (NABU) Μιχάλης Βασιλειάδης Πρόεδρος Συνδικαλιστικής Ένωσης Ορυχείων, Χημικών και Ενέργειας (IG BCE) Hubert Weinzierl Πρόεδρος της Γερμανικής Ομάδας για την Προστασία της Φύσης (DNR), Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος για το Περιβάλλον (DBU) Καθ. Δρ. Angelika Zahrnt Επίτιμη Πρόεδρος της Ένωσης για το Περιβάλλον και την Προστασία της Φύσης Γερμανία (BUND) Jochen Zeitz Συνεπιλεγέν μέλος του Συμβουλίου, Πρόεδρος ΔΣ της PUMA SE, CEO του Ομίλου Sport and Lifestyle και Υπεύθυνος Αειφορίας της PPR 28

31 Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης είναι συμβουλευτικό σώμα με εντολή από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Συμμετέχουν σε αυτό 15 προσωπικότητες. Τα νυν μέλη του διορίστηκαν για τριετή θητεία από την Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ τον Ιούνιο Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2001 από τον τότε Καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Στοιχεία Έκδοσης 2012 Rat für Nachhaltige Entwicklung c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Δρ. Alexander Bassen, Πανεπιστήμιο Αμβούργου Σύνταξη κειμένου: Yvonne Zwick, Geschäftsstelle des Rates für Nachhaltige Entwicklung Υποστήριξη στο Σχεδιασμό, τη Διοργάνωση και την Τεκμηρίωση του Πολυμερούς Φόρουμ: Scholz & Friends Reputation Φωτογραφίες Εξωφύλλου: Bosch klosko / photocase.com Φωτογραφίες Διαγράμματα: Kristina Nolte Γραφιστική: Επιμέλεια: Petra Thoms, Βερολίνο Εκτύπωση: Druckerei Lokay e.k. Τυπωμένο σε 100 % ανακυκλωμένο χαρτί (Recymago)

32 Rat für Nachhaltige Entwicklung

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό περιοδικό

Ηλεκτρονικό περιοδικό by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard τεύχος 23 Ιανουάριος 2012 * * Πόσο πράσινη είναι η εταιρεία σας; * Γιατί η Ευρώπη είναι πιο "πράσινη" από τις ΗΠΑ; H LG Electronics

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα