Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης"

Transcript

1 Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας (ΓΚΑ) Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης Κείμενο αρ. 41, Ιανουάριος 2012

2 Τι σημαίνει αειφορία; "Η αειφορική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις σημερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. [...] Ουσιαστικά, η αειφορική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία αλλαγής κατά την οποία η εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής εξέλιξης και η θεσμική μεταβολή εναρμονίζονται πλήρως και ενισχύουν τις σημερινές και τις μελλοντικές δυνατότητες κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών και επιδιώξεων". Επιτροπή Brundtland 1987

3 Περιεχόμενα Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης για την Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας 2 Πρόλογος 6 Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας 6 Στρατηγική 6 Διαχείριση Διαδικασίας 7 Περιβάλλον 11 Κοινωνία 12 Σημειώσεις για την Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας και Επεξηγηματικά Σχόλια 16 Εισαγωγή και Διάλογος 17 Ομάδες-Στόχευσης και Σκοποί του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας 19 Δήλωση Εφαρμογής 21 Ορισμοί Βασικών Εννοιών 22 S Δηλώσεις Υποστήριξης για το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας 25

4 Συστάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης για την Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης (RNE) υιοθετεί το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας και συστήνει την ευρεία χρήση του ως προαιρετικού εργαλείου από την πολιτική και την επιχειρηματική κοινότητα. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προέκυψε από μία καινοτόμα διαδικασία διαλόγου μεταξύ των συμμέτοχων. Το Συμβούλιο εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες σε όσους συμμετείχαν για τη δέσμευση, την εποικοδομητική και κριτική συνεισφορά και τη συλλογική ευθύνη για την κατάληξη του διαλόγου σε ένα Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας αποδεκτό από όλους. Στο διάλογο συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών αγορών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι επιχειρήσεις δοκίμασαν στην πράξη το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας και τα σχόλιά τους για την πρακτικότητά του ήταν θετικά. Χωρίς αξιώσεις αντιπροσωπευτικότητας, σε αυτό το στάδιο συμμετοχής έλαβαν μέρος συνολικά 28 επιχειρήσεις με κεφαλαιοποίηση αγοράς 463 δις ευρώ και εργαζόμενους: εισηγμένες εταιρίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γερμανικές θυγατρικές, επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας δημιουργεί δεσμεύσεις για τη διαφανή αποτύπωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την αειφορική ανάπτυξη. Η εφαρμογή του Κώδικα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων, οι οποίες δηλώνουν εάν και σε ποια έκταση εφαρμόζουν το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας ("συμμόρφωση ή εξήγηση"). Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης αποδίδει μεγάλη πολιτική αξία στο Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας. Ο Κώδικας συνεισφέρει σημαντικά στην πράσινη οικονομία. Προσφέρεται για την προώθηση αξιόπιστων μέτρων αειφορικής ανάπτυξης στην πολιτική, στις επιχειρήσεις και ιδίως στις κεφαλαιαγορές. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας μπορεί επίσης να προάγει τη δημόσια συζήτηση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΤ) σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 2

5 Επιπλέον, η εισαγωγή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας έχει πολιτική σημασία, εφόσον σηματοδοτεί την πρώτη διαδικασία πολιτικής διαβούλευσης συμμέτοχων η οποία κατέληξε σε ισχύουσα συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή του κράτους. Από πλευράς περιεχομένου και πρακτικής εφαρμογής, ο Κώδικας αποτελεί μεγάλη καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χαρακτήρα αντίστοιχων διαδικασιών. Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης συστήνει, ανεξαρτήτως μεγέθους, σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, σε όλους τους οργανισμούς, τα ιδρύματα, τις ΜΚΟ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα πανεπιστήμια, τις επιστημονικές εταιρίες και τα ΜΜΕ να εφαρμόσουν το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας ως μέσο προαιρετικής δημοσιοποίησης πληροφοριών στο ενδιαφερόμενο κοινό. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Το Δημόσιο θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην κοινωνική πρόνοια στις συνταξιοδοτικές διατάξεις εφαρμόζοντας το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας. Κατά την εκτίμηση του Συμβουλίου, η δημοσιοποίηση δεν απαιτεί εξωτερικό έλεγχο, αλλά αποτελεί μέσο ενημέρωσης για τις εταιρικές επιδόσεις στην αειφορία. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας μπορεί, επομένως, να αποτελέσει κριτήριο επιλογής επιχειρηματικών συνεργατών και προμηθευτών. Η δημοσιοποίηση από τις επιχειρήσεις έχει μεγάλη σπουδαιότητα για τη ζήτηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Συστήνεται στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της κεφαλαιαγοράς να ζητούν δηλώσεις εφαρμογής από τις εταιρίες στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν και να χρησιμοποιούν τη συμμόρφωση με το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας ως βάση αξιολόγησης. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην αγορά, η αξιοπιστία των δηλώσεων εφαρμογής εξασφαλίζεται με πιστοποιητικό που χορηγείται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (περιορισμένη διασφάλιση). Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κώδικα απαιτείται περιεκτικός απολογισμός σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα απολογισμών κατά GRI (A+) ή EFFAS (επίπεδο ΙΙΙ). Η επιλογή μεταξύ των οδηγιών της Global Reporting Initiative (Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών Αειφορίας - GRI) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS) για την κατάρτιση των απολογισμών καθορίζεται από τις απαιτήσεις της αγοράς. Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης συστήνει στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να προωθήσει το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ως σημαντική συνεισφορά 3

6 στις μελλοντικές προοπτικές για μία πράσινη οικονομία. Συστήνει ιδιαιτέρως στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση την εισαγωγή του Κώδικα Αειφορίας στη συζήτηση που διεξάγεται στην ΕΕ για την έκδοση απολογισμών με μη οικονομικούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης των επιχειρήσεων και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Επειδή ο χρόνος μετράει, αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας θα πρέπει να υποβληθεί στους Ευρωπαίους Επιτρόπους Michel Barnier (Ενιαία Αγορά), Antonio Tajani (Βιομηχανία), Günther Oettinger (Ενέργεια), και Janez Potocˇnik (Περιβάλλον), ως συγκεκριμένη γερμανική συνεισφορά στη διαρκή διαμόρφωση απόψεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας το Συμβούλιο απευθύνεται στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), στην Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (UN PRI), στην GRI, στην EFFAS και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για την Αειφορική Ανάπτυξη, ενώ παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, απευθύνεται στους συμμέτοχους που έλαβαν μέρος στο διάλογο μέχρι σήμερα και στο Γερμανικό Φόρουμ ΕΚΕ της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβέρνησης. Επόμενα Βήματα του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης θα συστήσει μία διεθνή πλατφόρμα διαφάνειας, η οποία θα συγκεντρώνει τις δηλώσεις εφαρμογής που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις. Θα δημιουργήσει, επίσης, μηχανισμό παρακολούθησης για τον Κώδικα Αειφορίας και θα οργανώσει ετήσιες εκδηλώσεις διαλόγου για την επανεξέταση του Κώδικα Αειφορίας και της αποτελεσματικότητάς του στην αγορά. Σε αυτή τη διαδικασία θα ληφθεί υπόψη το Πολυμερές Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη, στις 26 Σεπτεμβρίου Το Συμβούλιο επιδιώκει να αξιολογήσει την εισαγωγή του Κώδικα Αειφορίας μέχρι το Ως προς την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία, το Συμβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως να επιτύχει ευρεία εφαρμογή στο σύνολο της γερμανικής οικονομίας. 4

7 5

8 Πρόλογος Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί πρότυπο διαφάνειας για τις επιδόσεις μιας επιχείρησης στην αειφορική ανάπτυξη. Αποκτά δεσμευτικότητα με την εφαρμογή μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η εφαρμογή του είναι προαιρετική. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας περιλαμβάνονται στα επεξηγηματικά σχόλια. Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης επιδιώκει την εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας από πολύ περισσότερες επιχειρήσεις από όσες ήδη συμμετέχουν ενεργά στην έκδοση απολογισμών αειφορίας και θα παρακολουθεί με κριτικό πνεύμα την εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προέκυψε από διάλογο στον οποίο συμμετείχαν πολυάριθμοι συμμέτοχοι. Στο διάλογο συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών αγορών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι επιχειρήσεις δοκίμασαν στην πράξη το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας και αξιολόγησαν θετικά την πρακτικότητά του. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Στρατηγική Ανάλυση, Στρατηγική και Στόχοι 1. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους, για τις κύριες δραστηριότητές της, αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αειφορική ανάπτυξη. Η επιχείρηση περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνει, για να λειτουργεί σύμφωνα με τα σημαντικά και αναγνωρισμένα κλαδικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα. 2. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους η στρατηγική για τις κύριες δραστηριότητές της και η συστηματική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας που έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την επιχείρηση, όπως π.χ. η στρατηγική τοποθέτηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η διαχείριση της καινοτομίας, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 6

9 για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, οι δημογραφικές αλλαγές, η αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, ο κύκλος ζωής των προϊόντων, η γκάμα των προϊόντων κλπ. 3. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρονικοί στόχοι έχουν τεθεί και καταστεί μετρήσιμοι και πώς παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξής τους. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους τακτικής συμμετοχής των σημαντικών προμηθευτών, των εργαζόμενων, των κεφαλαιαγορών, των πελατών και των σημαντικών συμμέτοχων. 4. Η επιχείρηση δηλώνει μέχρι ποιο προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας φθάνει η επαλήθευση των κριτηρίων αειφορίας και ποια σημασία έχει η αειφορία για την προστιθέμενη αξία. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI 1.2 Ή EFFAS Περιγραφή βασικών συνεπειών, κινδύνων και ευκαιριών. Η επιχείρηση θα πρέπει να περιγράψει τη σημασία της περιβαλλοντικής κοινωνικής διακυβέρνησης για την εταιρική στρατηγική και να εξηγήσει πώς πτυχές της περιβαλλοντικής κοινωνικής διακυβέρνησης λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της στρατηγικής. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κανόνες και Διαδικασίες 5. Δημοσιοποιούνται οι αρμοδιότητες των διοικητικών στελεχών για την αειφορία της επιχείρησης. 6. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί πώς εφαρμόζεται η στρατηγική για την αειφορία με κανόνες και διαδικασίες. Η επιχείρηση παρουσιάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν στις προμήθειες, στην παραγωγή, στην παροχή υπηρεσιών, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και ανάπτυξη και σε logistics/μεταφορές και μάρκετινγκ και περιγράφει με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη οι προμηθευτές, οι πελάτες και άλλοι συμμέτοχοι (π.χ. οι εργαζόμενοι). 7. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους Βασικοί Δείκτες Απόδοσης για την αειφορία, κατ' αναλογία με τις οικονομικές παραμέτρους, εντάσσονται στον περιοδικό εσωτερικό προγραμματισμό και έλεγχο και τους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και 7

10 η συμφωνία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους εσωτερικούς ελέγχους και την εξωτερική επικοινωνία. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI 4.8 Δηλώσεις αποστολής ή αξιών, κώδικες δεοντολογίας και αρχές για τις οικονομικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις που αναπτύσσονται εσωτερικά και στάδιο υλοποίησής τους. GRI 4.9 Διαδικασίες σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο για την παρακολούθηση της καταγραφής και διαχείρισης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των ευκαιριών και της συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα, κώδικες δεοντολογίας και αρχές. ή EFFAS S06-01 EFFAS S06-02 Συνολικό ποσοστό προμηθευτών και συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα που αξιολογούνται για συμμόρφωση με τα κριτήρια περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης. Συνολικό ποσοστό προμηθευτών και συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα που υποβάλλονται σε εξωτερικό έλεγχο για συμμόρφωση με τα κριτήρια περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης. Συστήματα παροχής κινήτρων 8. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους οι συμφωνίες επίτευξης στόχων και τα πακέτα αμοιβών των στελεχών προσανατολίζονται και προς την επίτευξη στόχων αειφορίας και τη δημιουργία διαρκούς αξίας. Δημοσιοποιεί επίσης την έκταση στην οποία οι επιδόσεις στην αειφορία αποτελούν μέρος της αξιολόγησης της ανώτερης διοίκησης (διοικητικό συμβούλιο, διευθύνοντες σύμβουλοι) από το εποπτικό όργανο (εποπτικό συμβούλιο). 8

11 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI 4.5 GRI 4.10 ή EFFAS S08-03 Σύνδεση μεταξύ αμοιβών της ανώτερης διοίκησης, των διευθυντών και των στελεχών (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων αποχώρησης) και επιδόσεων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων). Διαδικασίες αξιολόγησης των επιδόσεων της ίδιας της ανώτερης διοίκησης, ιδιαιτέρως σε σχέση με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της επιδόσεις. Λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις στην περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση στις συμφωνίες επίτευξης στόχων; Πώς εντάσσονται οι αρχές περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης στις συμφωνίες επίτευξης στόχων στην επιχείρησή σας και κατά πόσο εφαρμόζονται; Συνεργασία με τους Συμμέτοχους 9. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους εντοπίζονται οι συμμέτοχοι, διεξάγεται τακτικός διάλογος με αυτούς και εντάσσονται συστηματικά στη διαδικασία αειφορίας. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI 4.16 Βασικές αρχές για τη συνεργασία με τους συμμέτοχους, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας συνεργασίας ανά κατηγορία και ομάδα συμμέτοχων. GRI 4.17 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συνεργασία με τους συμμέτοχους και τρόποι με τους οποίους ανταποκρίθηκε η επιχείρηση σε αυτά τα βασικά θέματα και προβληματισμούς - και στο πλαίσιο του απολογισμού της. 9

12 Καινοτομία και Διαχείριση Προϊόντων 10. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους οι καινοτομίες σε προϊόντα και υπηρεσίες ενισχύονται με διαδικασίες που βελτιώνουν την αειφορία στη χρήση πόρων από την επιχείρηση και για το χρήστη. Δηλώνεται επίσης με ποιους τρόπους αξιολογούνται ή προβλέπεται να αξιολογούνται και να βελτιώνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές συνέπειες των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και στον κύκλο ζωής του προϊόντος. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI EN6 Πρωτοβουλίες για προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν ενέργεια ή χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μείωση των ενεργειακών αναγκών ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών. GRI EN26 GRI FS11 ή EFFAS E13-01 EFFAS V04-12 EFFAS V04-13 Πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων και υπηρεσιών και έκταση της μείωσης των επιπτώσεων. Επενδύσεις που υποβάλλονται σε έλεγχο έγκρισης ή απόρριψης με περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια (π.χ. συνταξιοδοτικά ταμεία). Ποσοστό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικές επενδύσεις στην έρευνα για δραστηριότητες της επιχείρησης που σχετίζονται με την περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση, όπως οικολογικός σχεδιασμός, οικολογικά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής, μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων ή των συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανάπτυξη των δυνατοτήτων των προϊόντων με βάση την περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση, και με χρηματικούς όρους, π.χ. ως ποσοστό του κύκλου εργασιών. Ποσοστό προϊόντων ή υπηρεσιών για - αύξηση της οικολογικής απόδοσης για τους πελάτες, - ανάπτυξη και χρήση καθαρών τεχνολογιών, - αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, - αντιστάθμιση της κλιματικής αλλαγής, των εκπομπών άνθρακα και της καταστροφής φυσικών πόρων, - αύξηση των παραμέτρων περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης στα προϊόντα, - χρηματοδότηση προϊόντων ή υπηρεσιών σημαντικών για την περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση. 10

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χρήση Φυσικών Πόρων 11. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί την έκταση της χρήσης φυσικών πόρων για τις δραστηριότητές της (εισροές και εκροές π.χ. υλών, ύδατος, γαιών, αποβλήτων, ενέργειας, εκπομπών, χερσαίων εκτάσεων, βιοποικιλότητας). Δημοσιοποιούνται οι τρόποι με τους οποίους το σύστημα διαχείρισης αειφορίας περιλαμβάνει στην ανάλυση το συνολικό κύκλο ζωής των προϊόντων. 12. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί ποιους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους έχει θέσει για την αποτελεσματική χρήση πόρων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της παραγωγικότητας των πρώτων υλών και τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών των στόχων. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI EN1 GRI EN3 Χρησιμοποιούμενες ύλες σε βάρος ή όγκο. Άμεση κατανάλωση ενέργειας ανά πρωτογενή ενεργειακή πηγή. GRI EN8 GRI EN22 ή EFFAS E04-01 EFFAS E05-01 EFFAS E01-01 Συνολική άντληση ύδατος ανά πηγή. Συνολικό βάρος αποβλήτων ανά τύπο και μέθοδο εναπόθεσης. Συνολικά απόβλητα σε τόνους. Ποσοστό του συνόλου των αποβλήτων που ανακυκλώνονται. Συνολική ενεργειακή κατανάλωση. 13. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μαζί με τους στόχους που έχει θέσει σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου ή πρότυπα βασισμένα σε αυτό το Πρωτόκολλο. 11

14 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI EN16 GRI EN18 ή EFFAS E02-01 Συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε βάρος. Πρωτοβουλίες για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τα αποτελέσματά τους. Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (επίπεδα Ι, II, III). ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασιακά δικαιώματα και πολυμορφία 14. Η επιχείρηση αναφέρει με ποιους τρόπους επιδιώκει, βάσει εθνικών και διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων, το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και την προώθηση της συμμετοχής των εργαζόμενων. 15. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί με ποιους τρόπους έχει εφαρμόσει εθνικές και διεθνείς διαδικασίες για την προώθηση των ίσων ευκαιριών, της υγιεινής και της ασφάλειας, της ένταξης των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρία, της εύλογης αμοιβής και της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και της καταπολέμησης όλων των διακρίσεων, π.χ. λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας / ιδεολογίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 16. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνει για την προώθηση της γενικής απασχολησιμότητας όλων των εργαζόμενων και την προσαρμογή της στη δημογραφική αλλαγή. 12

15 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI LA7 GRI LA8 Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας, απουσιών και σύνολο θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά περιοχή και φύλο. Εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα πρόληψης και περιορισμού κινδύνου για την προστασία των εργαζόμενων, των οικογενειών τους και της τοπικής κοινωνίας από σοβαρές ασθένειες. GRI LA10 GRI LA13 GRI HR4 ή EFFAS S03-01 EFFAS S10-01 EFFAS S10-02 EFFAS S02-02 Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά έτος ανά εργαζόμενο ανά κατηγορία εργαζόμενων. Σύνθεση διοικητικών οργάνων και κατανομή των εργαζόμενων ανά φύλο, ηλικία, μειονοτική ομάδα και άλλους δείκτες πολυμορφίας. Συνολικός αριθμός κρουσμάτων διακρίσεων και ληφθέντα μέτρα. Ηλικιακή διάρθρωση / κατανομή (αριθμός ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα, 10ετή διαστήματα). Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών επί του συνόλου των εργαζόμενων. Ποσοστό ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης γυναικών σε ανώτερες θέσεις επί του συνόλου των ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης σε ανώτερες θέσεις. Μέσος όρων δαπανών κατάρτισης ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ετησίως. Ανθρώπινα Δικαιώματα 17. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την πρόληψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας και όλων των μορφών εκμετάλλευσης (Ο.Η.Ε. "Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση: Πλαίσιο για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα", Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Βασικά Πρότυπα Εργασίας, Ο.Η.Ε.: Εργασιακά και Κοινωνικά Πρότυπα). 13

16 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI HR2 ή EFFAS S07-02 II Ποσοστό σημαντικών προμηθευτών και αναδόχων που έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ληφθέντα μέτρα. Συνολικό ποσοστό εγκαταστάσεων με πιστοποίηση SA Τοπική Κοινωνία 18. Η επιχείρηση δημοσιοποιεί τη συνεισφορά της στην τοπική κοινωνία στις περιοχές όπου ασκεί τις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI EC1 Άμεση οικονομική αξία που δημιουργείται και διανέμεται, όπως έσοδα, λειτουργικό κόστος, αμοιβές εργαζόμενων, δωρεές και άλλες επενδύσεις στην τοπική κοινωνία, διακρατηθέντα κέρδη και πληρωμές σε πιστωτές και δημόσιες αρχές (φόροι). Πολιτική Επιρροή 19. Όλες οι σημαντικές συνεισφορές στις νομοθετικές διαδικασίες, όλες οι σημαντικές δραστηριότητες άσκησης πίεσης με καταχώριση στο μητρώο ομάδων πίεσης, όλες οι πληρωμές συνδρομών μέλους, όλα τα καταβαλλόμενα ποσά σε κυβερνήσεις, όλες οι δωρεές σε πολιτικά κόμματα και πολιτικούς πρέπει να δημοσιοποιούνται ανά χώρα. 14

17 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI SO6 Συνολική αξία χρηματικών και σε είδος εισφορών σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και συναφή ιδρύματα ανά χώρα. ή EFFAS G01-01 Εισφορές σε πολιτικά κόμματα ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων. Διαφθορά 20. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί εγκεκριμένα πρότυπα (π.χ. τις Επιχειρηματικές Αρχές της Διεθνούς Διαφάνειας, τις Οδηγίες για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς του Διεθνούς Δικτύου Εταιρικής Διακυβέρνησης) για τη δημοσιοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών πρόληψης παράνομων συμπεριφορών, και ιδιαιτέρως της διαφθοράς, και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συστημάτων (π.χ. IDW PS 980). Η επιχείρηση παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους αποκαλύπτεται και προλαμβάνεται η διαφθορά και τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (ΒΔΑ) GRI SO2 GRI SO7 Ποσοστό και συνολικός αριθμός επιχειρηματικών μονάδων που παρακολουθούνται για κίνδυνο διαφθοράς. Συνολικός αριθμός προσφυγών για πρακτικές στρέβλωσης του ανταγωνισμού, παραβάσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και μονοπωλιακές πρακτικές και η έκβασή τους. GRI SO8 ή EFFAS V01-01 EFFAS V02-01 Χρηματική αξία σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δαπάνες και πρόστιμα από προσφυγές και δίκες για πρακτικές στρέβλωσης του ανταγωνισμού, παραβάσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και μονοπωλιακές πρακτικές. Ποσοστό εσόδων από περιοχές με Δείκτη Διαφθοράς κατά τη Διεθνή Διαφάνεια χαμηλότερο από

18 Σημειώσεις για την Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας και Επεξηγηματικά Σχόλια Οι πρακτικές των επιχειρήσεων διαμορφώνονται όλο και περισσότερο από την ανάγκη για αειφορία. Η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια, η καταστροφή των φυσικών πόρων και οι συνακόλουθες αυξήσεις των τιμών, η προστασία της βιοποικιλότητας και η δημογραφική αλλαγή αποτελούν προκλήσεις, τόσο για τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και για την κοινωνία των πολιτών. Η αγορά που ανταμείβει τα μέτρα για την αειφορία θα πρέπει, όμως, να δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα να μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς και να αποδίδεται ανάλογη σημασία στην αειφορία. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προκύπτει από τον ορισμό της αειφορίας που διατυπώθηκε από την Επιτροπή Brundtland το 1987: "Η αειφορική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις σημερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. [...] Ουσιαστικά, η αειφορική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία αλλαγής κατά την οποία η εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής εξέλιξης και η θεσμική μεταβολή εναρμονίζονται πλήρως και ενισχύουν τις σημερινές και τις μελλοντικές δυνατότητες κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών και επιδιώξεων". Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης αντιλαμβάνεται την αειφορία με την έννοια τριπλού απολογισμού με ισότιμη συνεκτίμηση οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στη Γερμανία και διεθνώς. Οι παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της κεφαλαιαγοράς ενδιαφέρονται να έχουν ένα μέσο για την μέτρηση των εταιρικών αποτελεσμάτων με μη οικονομικούς δείκτες. Η σπουδαιότητα των κριτηρίων περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης για την ανάλυση των επιχειρήσεων και των χρηματοδοτικών αποφάσεων αυξάνεται. Αυτό γίνεται προφανές, για παράδειγμα, στη συζήτηση για ενιαίους οικονομικούς και αειφορικούς απολογισμούς. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας καταρτίστηκε σε συνεργασία με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και της χρηματοπιστωτικής αγοράς ως εργαλείο για τη χρηματοπιστωτική αγορά. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας περιγράφει τα βασικά απαιτούμενα από ένα εταιρικό σύστημα αειφορικής διαχείρισης και κάνει ορατή τη συνεισφορά της αειφορίας στη δημιουργία αξίας. 16

19 Αυτό το πρότυπο για τη διαφάνεια στην αειφορική διαχείριση διευκολύνει τους αναλυτές να εκτιμήσουν μη οικονομικές ευκαιρίες και κινδύνους. Στον ενιαίο απολογισμό μπορεί να απεικονιστεί και η οικονομική διάσταση της αειφορίας. Κάθε επιχείρηση, για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αειφορίας, έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει για τους τομείς επικέντρωσης, τις μεθόδους και τους συγκεκριμένους στόχους και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων. Η συμπερίληψη της αειφορίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της επιχείρησης, εφόσον, μεταξύ άλλων, μειώνει τους κινδύνους για τη φήμη της επιχείρησης και τους κινδύνους από το ρυθμιστικό πλαίσιο και αποκαλύπτει ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεθόδων, βάσεων δεδομένων και δεικτών για την αποτίμηση της αειφορίας. Το αποτέλεσμα είναι αυθαίρετοι και ασαφείς ορισμοί, σύγχυση λόγω αντικρουόμενων αποτιμήσεων και επικάλυψη προσπαθειών και δαπανών. Για αυτό το λόγο, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συγκριτικούς δείκτες με γενική εφαρμογή για το τι συνιστά εταιρική αειφορία και, επομένως, για αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες. Με το "Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας", το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης επιδιώκει να προσδώσει αξιοπιστία στις μεθόδους αειφορίας που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις και να καταστήσει την αειφορία εφαρμόσιμο μέτρο σύγκρισης για το σύνολο της οικονομίας και για την κεφαλαιαγορά. Το περιεχόμενο του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας ακολουθεί τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και το πρότυπο ISO για την Κοινωνική Ευθύνη, ενώ η μεθοδολογία του βασίζεται στα απολογιστικά πρότυπα G3 της Global Reporting Initative (GRI) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS). Η εισαγωγή τυποποιημένων διαδικασιών, βασισμένων σε επιλεγμένο σύνολο Βασικών Δεικτών Απόδοσης, αποσκοπεί στην αύξηση της σημασίας και στην ενίσχυση της συγκρισιμότητας και της μετρησιμότητας της αειφορικής διαχείρισης, προς εξυπηρέτηση όλων των συμμέτοχων. Εισαγωγή και Διάλογος Μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008, το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης οργάνωσε ένα Leadership Forum το Νοέμβριο του 2009, με θέμα "Αειφορικός Προσανατολισμός στην Κεφαλαιαγορά". Η συζήτηση συνεχίστηκε το Μάιο του 2010 σε άλλη ομάδα εργασίας, αυτή τη φορά με συμμετοχή περίπου 20 επενδυτών, αναλυτών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Αργότερα, παρουσιάστηκε για δημόσια διαβούλευση ένα πρώτο σχέδιο του 17

20 Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας, το Νοέμβριο του Μεταξύ Δεκεμβρίου 2010 και Φεβρουαρίου 2011, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν γραπτά τις απόψεις τους για το σχέδιο του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Στην πρώτη φάση του διαλόγου, 75 άτομα και οργανώσεις από τη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη υπέβαλαν τα σχόλιά τους, τα οποία συζητήθηκαν στο Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης σε ομάδες εργασίας στο Βερολίνο, στις 18 Μαρτίου 2011, και στη Φρανκφούρτη, στις 9 Μαΐου Από τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2011, κατά τη φάση της εφαρμογής, δοκιμάστηκε η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και αξιολογήθηκε θετικά. Στη φάση εφαρμογής έλαβαν μέρος 28 επιχειρήσεις με κεφαλαιοποίηση αγοράς 463 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά εργαζόμενους. Διάφοροι επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούσαν τη φάση εφαρμογής, για να ελέγχουν τη χρηστικότητα του Κώδικα για τις επιχειρήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, δύο ομάδες εργασίας έκαναν τροποποιήσεις, κυρίως στα απαιτούμενα και στους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε Πολυμερές Φόρουμ, στο οποίο συζητήθηκαν διάφορες παραλλαγές στην εφαρμογή. Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφοφορία που ακολούθησε, το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης υπέβαλε τον Οκτώβριο σύσταση στην Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση για συνέχιση της χρήσης του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας και υιοθέτησε το παρόν τελικό κείμενο του Κώδικα. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προσφέρεται για συγκρίσιμες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έχει υιοθετηθεί από το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης ως ανεξάρτητη συνεισφορά στη συνεχιζόμενη συζήτηση για τη σημασία των μη οικονομικών Βασικών Δεικτών Απόδοσης. Όλες οι δηλώσεις, η τεκμηρίωση και τα δημοσιεύματα για το Κώδικα Αειφορίας είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. (www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de) 18

21 Ομάδες Στόχευσης και Σκοποί του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί εργαλείο διαφάνειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους: μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, με ή χωρίς εφαρμοζόμενες διαδικασίες έκδοσης απολογισμού αειφορίας, επιχειρήσεις με προσανατολισμό στην κεφαλαιαγορά και όσες επιθυμούν να ενημερώνουν άλλους συμμέτοχους για τις εταιρικές επιδόσεις τους στην αειφορία. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προάγει τη συνεκτίμηση αειφορικών παραμέτρων από την κεφαλαιαγορά. Οι οικονομικοί αναλυτές και οι επενδυτές έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Αναλαμβάνουν να δώσουν το έναυσμα με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, περιλαμβάνοντας, για παράδειγμα, πληροφορίες για την αειφορία στην ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας προσφέρεται ως βάση αποτίμησης για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα εταιρικά ομόλογα, τη χορήγηση δανείων και την ενημέρωση των επενδυτών. Ο Κώδικας, επομένως, αποτελεί προέκταση των διαδικασιών έκδοσης απολογισμού που εφαρμόζονται σύμφωνα με δεσμευτικά εθνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. Συμπληρώνει, επίσης, τον ευρέως αποδεκτό Γερμανικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας ανταποκρίνεται έτσι στην παγκόσμια τάση διεύρυνσης των τρόπων έκδοσης απολογισμών, με διάφορες διαβαθμίσεις δεσμευτικότητας, αποσκοπώντας στη χρήση ενιαίων απολογισμών ως βάση για ενιαίες επενδυτικές αναλύσεις. Η υφιστάμενη αγορά για αειφορικές επενδύσεις, με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της και το βάθος της μεθοδικής αποτίμησης, συμπληρώνεται από ένα τυποποιημένο εργαλείο το οποίο είναι κατάλληλο και για τους τυπικούς επενδυτές και αναλυτές που, μέχρι τώρα, ελάχιστα βάσιζαν τις δραστηριότητές τους σε πληροφορίες για την αειφορία. Όντας σημαντικοί παράγοντες της αγοράς, οι αναλυτές και οι επενδυτές θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την αειφορική ανάπτυξη. Η διασφάλιση και η αύξηση της μελλοντικής βιωσιμότητας απαιτεί να αναπροσαρμοστεί ο τρόπος που ορίζονται οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις σημερινές γνώσεις για το χρονικό ορίζοντα της μεταβολής των χαρακτηριστικών του κλίματος και του περιβάλλοντος, για τις αποφάσεις που αφορούν σε επενδύσεις υποδομής και για τις επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας εντοπίζει και τονίζει τα εταιρικά επιτεύγματα στην αειφορία ως παράδειγμα βέλτιστων εταιρικών πρακτικών και τα καθιστά περισσότερο 19

22 δεσμευτικά μέσω της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας, επεκτείνοντας έτσι τη βάση για την αποτίμηση της αειφορίας. Οι ροές κεφαλαίων μπορούν να διοχετευθούν σε επιχειρηματικά μοντέλα και επιχειρήσεις που έχουν μέλλον. Η μεγαλύτερη διαφάνεια δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διακρίνουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους πιο άμεσα και να τους διαχειριστούν προληπτικά. Οι εγκατεστημένες στη Γερμανία επιχειρήσεις, που ήδη σήμερα καλούνται να ικανοποιούν υψηλότερες απαιτήσεις στη γερμανική κοινωνική οικονομία της αγοράς, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δήλωση εφαρμογής του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας, για να κάνουν παγκοσμίως γνωστές τις επιδόσεις τους στην αειφορία, αποκτώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις για διαφάνεια στην αειφορική διαχείριση και θα πρέπει να μετεξελίσσεται σε τακτική βάση. Έχοντας αυτό υπόψη, το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης θα συστήσει μία διεθνή πλατφόρμα διαφάνειας, η οποία θα συγκεντρώνει τις δηλώσεις εφαρμογής που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις και θα επιτρέπει μελλοντικές αλλαγές. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο θα οργανώνει ετήσιες εκδηλώσεις διαλόγου για την επισκόπηση του Κώδικα Αειφορίας και της αποτελεσματικότητάς του στην αγορά, προσκαλώντας όλους τους συμμέτοχους. Για την εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας απαιτείται προηγούμενη απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης. Η διαχείριση της αειφορίας και η διαφανής παρουσίασή της έχουν αυξανόμενη ζήτηση από παράγοντες της κεφαλαιαγοράς για τις αναλύσεις και τις επενδύσεις τους. Ζήτηση μπορεί επίσης να προκύψει από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα από τους εργαζόμενους. Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης συστήνει στις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας. Ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ευκαιριών και η αποφυγή κινδύνων για τη φήμη της επιχείρησης συνδέονται στενά με τις στρατηγικές αειφορίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις παγκόσμιες αγορές, ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί σημαντικό και, μέχρι σήμερα, μοναδικό σημείο αναφοράς για μία πράσινη οικονομία. 20

23 Δήλωση Εφαρμογής Για την εκπλήρωση του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν μία δήλωση εφαρμογής στην ιστοσελίδα τους. Οι δηλώσεις μπορούν επίσης να δημοσιευθούν στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό τους ή στον απολογισμό αειφορίας τους. Στη δήλωση εφαρμογής οι επιχειρήσεις αναφέρουν εάν πληρούν τα κριτήρια του Κώδικα (συμμόρφωση) ή περιγράφουν τους λόγους απόκλισης από αυτά (εξήγηση). Ο περιεκτικός απολογισμός σύμφωνα με τα αυστηρά απολογιστικά πρότυπα της GRI (A+) ή της EFFAS (επίπεδο ΙΙΙ) εξομοιώνεται με συμμόρφωση στον Κώδικα. Η έκδοση δήλωσης εφαρμογής σε αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμη, αν και όχι υποχρεωτική. Η δήλωση εφαρμογής μπορεί να συνταχθεί χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα Οι απαντήσεις στα κριτήρια του Κώδικα δίνονται με τη μορφή ελεύθερου κειμένου. Η δήλωση (συμμόρφωση ή εξήγηση) θα πρέπει να είναι σύντομη (όχι περισσότεροι από 500 χαρακτήρες ανά κριτήριο) και, όπου χρειάζεται, να παραπέμπει στις αντίστοιχες παραγράφους των δημοσιευμένων εγγράφων αναφοράς. Μόνο ο τίτλος του εγγράφου (π.χ. βλέπε "απολογισμό αειφορίας") δεν αρκεί. Εάν οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι ορισμένες παράμετροι δεν τις αφορούν, μπορούν να το δηλώσουν στον τίτλο "εξήγηση". Ο απολογισμός, ως μέρος του Κώδικα, διέπεται επίσης από την αρχή της ουσιαστικότητας, ακόμα και όταν δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτήν στα κριτήρια του Κώδικα. Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας ορίζει τους λεγόμενους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης για τα κριτήρια του Κώδικα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για λόγους συγκρισιμότητας και, όπου είναι δυνατόν, ποσοτικοποίησης και θα πρέπει να εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τα κριτήρια του Κώδικα. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης είναι πρότυπα που προέρχονται από την Global Reporting Initative (GRI) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS). Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν εάν για τον απολογισμό τους θα χρησιμοποιήσουν τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης της GRI ή της EFFAS. Όποια απόφαση κι αν λάβουν, θα πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο σε όλο τον Κώδικα. Ο ορισμός και ο υπολογισμός των Βασικών Δεικτών Απόδοσης εξηγούνται στα αντίστοιχα πρότυπα που εφαρμόζονται. 21

24 Οι κλαδικές τροποποιήσεις γίνονται προαιρετικά από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν σκόπιμες προσθήκες στο πλαίσιο των Κλαδικών Συμπληρωματικών Εκδόσεων της GRI, των Κλαδικών Βασικών Δεικτών Απόδοσης της EFFAS και άλλων αναγνωρισμένων κλαδικών Βασικών Δεικτών Απόδοσης. Για το σκοπό αυτό στο υπόδειγμα προβλέπεται ειδική γραμμή. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα προσθήκης αρκετών κλαδικών Βασικών Δεικτών Απόδοσης ανά κριτήριο του Κώδικα. Σε περίπτωση ασάφειας οι επιχειρήσεις προσθέτουν την ερμηνεία τους και την αντίστοιχη εξήγηση. Ορισμοί Βασικών Εννοιών EFFAS: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS) είναι η οργάνωση ομπρέλα των εθνικών ενώσεων των Ευρωπαίων οικονομικών αναλυτών. Σε μία τριετή διαδικασία, η EFFAS ανέπτυξε Βασικούς Δείκτες Απόδοσης από τη σκοπιά των αναλυτών και των επενδυτών και τους επαλήθευσε με τους χρήστες, με στόχο να εντάξει παραμέτρους περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης στους απολογισμούς που δίνονται στους παράγοντες των κεφαλαιαγορών. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης της EFFAS παρουσιάστηκαν το Σεπτέμβριο του 2010 και είναι ακόμη ένα πολύ καινούργιο εργαλείο το οποίο, σε αντίθεση με άλλα πλαίσια οικολογικής κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης, αποτυπώνει την οπτική της κεφαλαιαγοράς. Ως μία από τις πρώτες εφαρμογές, η εταιρία δεικτών STOXX χρησιμοποίησε τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης της EFFAS ως βάση για μία νέα οικογένεια δεικτών περιβαλλοντικής κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η οποία παρουσιάστηκε στην αγορά τον Απρίλιο του (www.effasesg.com) GRI: Η Global Reporting Initiative (GRI) είναι μια οργάνωση δικτύου που έχει αναπτύξει ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παγκόσμια πρότυπα για τους απολογισμούς αειφορίας. Το πρότυπο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2000 και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό και χρησιμοποιείται από περίπου επιχειρήσεις παγκοσμίως. Εκτός από το απολογιστικό πρότυπο δημοσιεύονται κλαδικές συμπληρωματικές εκδόσεις και τεχνικά πρωτόκολλα. (www.globalreporting.org) 22

25 ISO 26000: Το πρότυπο καταρτίστηκε με διαδικασία πολυμερούς συνεργασίας των συμμέτοχων στην οποία πήραν μέρος ειδικοί από 90 χώρες και 40 διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς. Το πρότυπο δίνει κατευθύνσεις για τις αρχές κοινωνικής ευθύνης. Δεν προορίζεται ούτε είναι κατάλληλο για χορήγηση πιστοποίησης. (http://www.iso.org/iso/social_responsibility) Αλυσίδα Προστιθέμενης Αξίας (Πηγή: ISO 26000, value chain): "Η συνολική αλληλουχία δραστηριοτήτων ή μερών που προσθέτουν ή αποσπούν αξία με τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα μέρη που προσθέτουν αξία είναι οι προμηθευτές, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι εργολήπτες και άλλοι. Τα μέρη που αποσπούν αξία είναι οι πελάτες, οι καταναλωτές, οι εντολείς, τα μέλη και άλλοι". Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Πηγή: ISO 26000): "Οι κύριοι στόχοι της ανάλυσης κύκλου ζωής είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών και η βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής τους απόδοσης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, δηλαδή από την εξόρυξη πρώτων υλών και την παραγωγή ενέργειας, στην παραγωγή και τη χρήση τους, μέχρι την εναπόθεση ή ανάκτηση στο τέλος του κύκλου ζωής. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στις καινοτομίες και όχι μόνο στη συμμόρφωση και να αναλάβουν τη δέσμευση για διαρκείς βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις". Βασικός Δείκτης Απόδοσης (ΒΔΑ): Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης προσφέρουν περισσότερες εξηγήσεις και ποσοτικοποίηση και βελτιώνουν τη συγκρισιμότητα των κριτηρίων του Κώδικα για τους χρήστες των δηλώσεων εφαρμογής του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης επιτρέπουν στους χρήστες από την κεφαλαιαγορά να τους εντάξουν στα αναλυτικά μοντέλα ή να τους χρησιμοποιήσουν για την επαλήθευση βασικών δεδομένων (π.χ. εκπομπές ανά μονάδα). Διαδικασία (Πηγή: DIN ISO 9001): "Διαδικασία είναι ένα διαρθρωμένο σύνολο συνδεόμενων δραστηριοτήτων οι οποίες από κοινού καταλήγουν σε αποτέλεσμα που προσθέτει αξία για τον πελάτη". Διαφθορά (Πηγή: Διεθνής Διαφάνεια Γερμανία): "η κατάχρηση εξουσίας προς ίδιον όφελος ή πλεονέκτημα". 23

26 Εύρος απολογισμού: Για λόγους συγκρισιμότητας με τις οικονομικές καταστάσεις, ο Κώδικας, κατά κανόνα, αναφέρεται στην ίδια ομάδα επιχειρήσεων με αυτές που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όταν υπάρχουν αποκλίσεις από αυτή την αρχή, όπως στην περίπτωση που ο απολογισμός αναφέρεται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι επιχειρήσεις το δηλώνουν και εξηγούν την απόκλιση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε κάποιο καθιερωμένο πρότυπο, όπως το Πρωτόκολλο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφορική Ανάπτυξη (WBCSD). Εφοδιαστική αλυσίδα (Πηγή: ISO 26000, supply chain): "Αλληλουχία δραστηριοτήτων ή μερών που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην επιχείρηση". Σε μερικές περιπτώσεις ο όρος εφοδιαστική αλυσίδα θεωρείται ότι ταυτίζεται με την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, στο ISO η εφοδιαστική αλυσίδα ορίζεται όπως παραπάνω. Ουσιαστικότητα (Πηγή: ISO 26000): "Πιθανά κριτήρια είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: το εύρος των επιπτώσεων για τους συμμέτοχους και την αειφορική ανάπτυξη το πιθανό αποτέλεσμα από ανάληψη δράσης ή αδράνεια η ένταση του προβληματισμού των συμμέτοχων εντοπισμός των προσδοκιών της κοινωνίας για υπεύθυνη συμπεριφορά σχετικά με αυτές τις επιπτώσεις. Τα ζητήματα που γενικά θεωρούνται σημαντικά είναι οι παραβάσεις της νομοθεσίας και η έλλειψη εφαρμογής διεθνών κωδίκων δεοντολογίας, οι πιθανές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία και επηρεάζουν σοβαρά το περιβάλλον". Για το Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας η αρχή της ουσιαστικότητας ισχύει στο σύνολο του κειμένου. Πρότυπο (Πηγή: Leipziger 2010): "Το πρότυπο έχει υπερεθνική και διακλαδική ισχύ. Έχει έντονα δεσμευτικό χαρακτήρα για τον απολογισμό και τον έλεγχο. Απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο συναίνεσης μεταξύ των συμμέτοχων". Συμμέτοχος (Πηγή: GRI, Οδηγίες για την Έκδοση Απολογισμών Αειφορίας, σ.8 κ.ε., stakeholder): Οι συμμέτοχοι "ορίζονται ως νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναμένεται εύλογα ότι θα επηρεαστούν από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του οργανισμού και των οποίων οι ενέργειες αναμένεται εύλογα ότι θα επηρεάσουν την ικανότητα του οργανισμού να εφαρμόσει τις στρατηγικές του και να επιτύχει τους στόχους του. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει νομικά ή φυσικά πρόσωπα που από το νόμο ή από διεθνείς συνθήκες έχουν νόμιμες αξιώσεις από την επιχείρηση. Συμμέτοχοι μπορεί να είναι και όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση (π.χ. εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές) και τρίτοι εκτός επιχείρησης (π.χ. τοπικές κοινωνίες)". Τοπική Κοινωνία (Πηγή: GRI Indicator Protocol, local community): "Άτομα ή ομάδες ατόμων που ζουν ή εργάζονται σε περιοχές που επηρεάζονται οικονομικά, κοινωνικά ή οικολογικά, θετικά ή αρνητικά, από τις δραστηριότητες της επιχείρησης". 24

27 Δηλώσεις Υποστήριξης του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας "Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας συμπληρώνει ικανοποιητικά τα υφιστάμενα πρότυπα αναφοράς. Φτιάχνει μια προσιτή γέφυρα για τους χρήστες δεδομένων αειφορίας και, επιπλέον, προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη στρατηγική επικοινωνία σε θέματα αειφορίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Κώδικας στηρίζει το σκοπό του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τη βελτίωση της διαφάνειας και την προώθηση αειφορικών αλλαγών στις επιχειρήσεις". Georg Kell, Executive Director, Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ "Μαζί με πολλούς άλλους τρόπους επίδειξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί ένα καλό εργαλείο τεκμηρίωσης αειφορικής εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Γερμανικός Κώδικας αειφορίας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών της γερμανικής οικονομίας να επιτύχει αειφορική ανάπτυξη. Προσφέρει στις επιχειρήσεις μια αξιόπιστη και, κυρίως, προαιρετική βάση για αξιολόγηση, επέκταση και δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων τους με αξιόπιστο τρόπο. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βερολίνου προτίθεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες προαγωγής της αειφορίας στις επιχειρήσεις και ο Κώδικας θα είναι εξαιρετικά χρήσιμος για αυτό τον σκοπό". Δρ. Eric Schweitzer, Μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βερολίνου "Η αειφορία είναι σήμερα σημαντικότερη από κάθε άλλη φορά - επομένως η δέσμευση του Γερμανικού Συμβουλίου Αειφορικής Ανάπτυξης γίνεται ακόμα πιο ευπρόσδεκτη. Για την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων (VKU) η πράσινη οικονομία πάντοτε αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ταυτότητάς μας. Ο Κώδικας Αειφορίας αποτελεί ελκυστικό εργαλείο για την τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον προσδίδει διαφάνεια στις αειφορικές δραστηριότητες. Όποιος επιθυμεί να διαμορφώσει το μέλλον πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Και καλύτερα από τη βάση, δηλαδή από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης". Hans-Joachim Reck, Managing Director, VKU 25

28 "Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής για τη διαφάνεια σε θέματα αειφορίας και τη δυνατότητα ποιοτικών συγκρίσεων. Με το κατάλληλο πλαίσιο, ο Κώδικας θα έχει σαφώς θετικό αντίκτυπο στις κεφαλαιαγορές και όλους τους συμμέτοχους". Christian Strenger, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου DWS Investment, Fraport, Evonik, TUI "Η EFFAS χαιρετίζει την εισαγωγή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας. Βεβαίως, αναγνωρίζουμε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να δηλώνουν επίσημα τη συμμόρφωσή τους με τους στόχους της αειφορίας και παράλληλα να συντάσσουν απολογισμό των επιτευγμάτων τους. Θεωρούμε ότι ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αποτελεί ορόσημο για τις ρυθμίσεις περί αειφορίας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επαγγελματιών επενδυτών για μετρήσιμα και, επομένως, συγκρίσιμα στοιχεία για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην αειφορία. Σε αντίθεση με πολλές άλλες ρυθμιστικές προσεγγίσεις για την αειφορία των επιχειρήσεων, ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας ξεπερνά τα όρια του αμιγούς πλαισίου αρχών και δημιουργεί ένα πλαίσιο που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μετρήσιμα στοιχεία. Συγχαίρουμε το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης για το όραμα και τις ηγετικές του ικανότητες και του ευχόμαστε επιτυχημένη εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας". Giampaolo Trasi, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Οικονομικών Αναλυτών (EFFAS) 26

29 "Η GRI καλωσορίζει το νέο Γερμανικό Κώδικα Αειφορίας. Αποστολή της GRI είναι να καταστήσει τους απολογισμούς αειφορίας τυπική πρακτική και ο Κώδικας συνεισφέρει σε αυτή την αποστολή. Χάρη στην ευθυγράμμισή του με τις διεθνώς γενικά αποδεκτές οδηγίες της GRI για την έκδοση απολογισμών αειφορίας, ο Κώδικας δίνει στις γερμανικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα διαφάνειας στις αειφορικές τους επιδόσεις, συνεισφέροντας στη μετάβαση σε μία αειφορική παγκόσμια οικονομία". Ernst Ligteringen, Chief Executive, Global Reporting Initiative "Ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας δίνει στις επιχειρήσεις ισχυρό κίνητρο για μεγαλύτερη διαφάνεια και ευθύνη για την αειφορία. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι ο Γερμανικός Κώδικας Αειφορίας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο εκτεταμένου διαλόγου, που ξεκίνησε από το Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης και υποστηρίχτηκε από πολυάριθμους ενδιαφερόμενους. Οι προσπάθειες τώρα επικεντρώνονται στη συνέχιση της συνεργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Αειφορίας από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Ειδικά υπό το πρίσμα της τρέχουσας συζήτησης για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αειφορίας, ο Όμιλος REWE θα συνεχίσει τη δραστήρια συμμετοχή του με έμφαση στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της υπευθυνότητας και της προαιρετικής συμμετοχής". Alain Caparros, CEO, Όμιλος REWE 27

30 Μέλη του Συμβουλίου Δρ. Heinrich Graf von Bassewitz Καλλιεργητής, Ομοσπονδιακός Επίτροπος Βιολογικών Καλλιεργειών της Ένωσης Γερμανών Καλλιεργητών (DBV) και μέλος του Προεδρείου της DBV Δρ. Ursula Eid Πρώην Υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Δρ. Joachim Faber Μέλος ΔΣ, Allianz SE Asset Management Δρ. Hans Geisler Πρώην Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Νεολαίας της Σαξονίας Alois Glück Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Γερμανών Καθολικών (ZdK) Walter Hirche Πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος, πρώην Υπουργός Κάτω Σαξονίας και Βρανδεμβούργου, Πρόεδρος της Γερμανικής Επιτροπής για την UNESCO Καθ. Δρ. Lucia A. Reisch Καθηγήτρια στη Σχολή Επιχειρήσεων της Κοπεγχάγης και στο Πανεπιστήμιο Zeppeling του Φρίντριχσχαφεν Max Schön Διαχειριστής της ΕΔΑΚ Max Schön ΕΠΕ & Σια ΕΕ, Πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Club of Rome, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ιδρύματος DESERTEC Δρ. Eric Schweitzer Μέλος ΔΣ ALBA ΑΕ, Πρόεδρος του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου (παράρτημα Βερολίνου) Marlehn Thieme Μέλος του Συμβουλίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Γερμανία (EKD), Διευθύντρια στη Deutsche Bank ΑΕ Olaf Tschimpke Πρόεδρος της Ένωσης Γερμανίας για την Προστασία της Φύσης (NABU) Μιχάλης Βασιλειάδης Πρόεδρος Συνδικαλιστικής Ένωσης Ορυχείων, Χημικών και Ενέργειας (IG BCE) Hubert Weinzierl Πρόεδρος της Γερμανικής Ομάδας για την Προστασία της Φύσης (DNR), Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος για το Περιβάλλον (DBU) Καθ. Δρ. Angelika Zahrnt Επίτιμη Πρόεδρος της Ένωσης για το Περιβάλλον και την Προστασία της Φύσης Γερμανία (BUND) Jochen Zeitz Συνεπιλεγέν μέλος του Συμβουλίου, Πρόεδρος ΔΣ της PUMA SE, CEO του Ομίλου Sport and Lifestyle και Υπεύθυνος Αειφορίας της PPR 28

31 Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης είναι συμβουλευτικό σώμα με εντολή από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Συμμετέχουν σε αυτό 15 προσωπικότητες. Τα νυν μέλη του διορίστηκαν για τριετή θητεία από την Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ τον Ιούνιο Το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφορικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2001 από τον τότε Καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Στοιχεία Έκδοσης 2012 Rat für Nachhaltige Entwicklung c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Δρ. Alexander Bassen, Πανεπιστήμιο Αμβούργου Σύνταξη κειμένου: Yvonne Zwick, Geschäftsstelle des Rates für Nachhaltige Entwicklung Υποστήριξη στο Σχεδιασμό, τη Διοργάνωση και την Τεκμηρίωση του Πολυμερούς Φόρουμ: Scholz & Friends Reputation Φωτογραφίες Εξωφύλλου: Bosch klosko / photocase.com Φωτογραφίες Διαγράμματα: Kristina Nolte Γραφιστική: Επιμέλεια: Petra Thoms, Βερολίνο Εκτύπωση: Druckerei Lokay e.k. Τυπωμένο σε 100 % ανακυκλωμένο χαρτί (Recymago)

32 Rat für Nachhaltige Entwicklung

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI

Παράρτημα 2. Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Παράρτημα 2 Παρουσίαση δεικτών κατα GRI Oλοκληρώνοντας με ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει και από τις Εκθέσεις Ανεξάρτητης Διασφάλισης (σελ. 55-58) τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της OMYA HELLAS ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 15.11.2014 L 330/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1 Κείμενο Ανοιχτής Διαβούλευσης QNF - RNE 1 Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP)

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) 1. Επισκόπηση Η Αναφορά Προόδου (COP) είναι μια ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων μέσω της οποίας η επιχείρηση ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. Που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. Που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.4.2013 SWD(2013) 128 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάλογος (επικοινωνία) με τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενους φορείς

3. Διάλογος (επικοινωνία) με τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπλεκόμενους φορείς 1 BRAVO GOVERNANCE Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment).

Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment). 2016 Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment). Equal Society Μη Κυβερνητικός Οργανισμός EQUAL SOCIETY ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 23/2/2016 Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της INTERAMERICAN ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας. Πληροφοριακό υλικό

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας. Πληροφοριακό υλικό Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας Πληροφοριακό υλικό Φεβρουάριος 2016 Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα