Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Περίληψη Η συνεχώς αυξανόμενη ένταση του περιβάλλοντος ηχητικού πεδίου, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό των κτιρίων, απαιτεί την αυξημένη ηχομονωτική ικανότητα των διαχωριστικών πετασμάτων, ώστε μέσα στους χώρους διαβίωσης να επικρατούν συνθήκες ακουστικής άνεσης. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να κατασκευαστούν πόρτες, οι οποίες να παρουσιάζουν υψηλές τιμές σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης R w. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται πειραματικά έξι πόρτες, που είναι κατασκευασμένες από δύο πλάκες μοριοσανίδας (M.D.F.) με επένδυση φορμάϊκας. Οι δύο πλάκες ενώνονται εσωτερικά με οριζόντιες τραβέρσες από μοριοσανίδα (νοβοπάν) και στα ενδιάμεσα διάκενα τοποθετείται χαλαρά υαλοβάμβακας. Οι πόρτες αυτές έχουν R w μεγαλύτερο από τις συνηθισμένες πόρτες, αλλά όχι ικανοποιητικό. Η προσθήκη φύλλων μολύβδου αυξάνει την ηχομονωτική ικανότητα και λαμβάνονται πόρτες με ικανοποιητικές τιμές R w. Η πρόσθετη σφράγιση με ειδική μαστίχη τόσο στο κάτω μέρος, όσο και περιμετρικά των εξετασθέντων δοκιμίων, δεν έδειξε πειραματικά αύξηση της ηχομονωτικής ικανότητάς τους. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική σφράγιση των αρμών των δοκιμίων ήταν επαρκής. Επίσης, εξετάζονται εργαστηριακά τρεις διπλές πόρτες, που προέκυψαν με συνδυασμούς από τις απλές πόρτες, που εξετάστηκαν. Οι διπλές πόρτες παρουσιάζουν πολύ υψηλές τιμές του R w. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την άνετη διαβίωση στους διάφορους χώρους είναι και η στάθμη ηχητικής έντασης μέσα σ αυτούς. Διεθνώς έχουν καθοριστεί οι ανεκτές στάθμες ηχητικής έντασης, ανάλογα με τη χρήση του χώρου. Η επίδραση του εξωτερικού θορύβου σε κάθε χώρο εξαρτάται από την ηχομονωτική ικανότητα του παρεμβαλλόμενου διαχωριστικού πετάσματος. Αυτά τα διαχωριστικά πετάσματα είναι συνήθως σύνθετα και αποτελούνται από μια τοιχοποιία που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ανοίγματα. Στις εσωτερικές τοιχοποιίες το άνοιγμα είναι συνήθως μια πόρτα. Σ αυτή την περίπτωση ο δείκτης ηχομείωσης του σύνθετου διαχωριστικού πετάσματος, R c, εξαρτάται από τους δείκτες ηχομείωσης R τ και R π της τοιχοποιίας Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: και της πόρτας, αντιστοίχως, καθώς και από τον λόγο S π /S του εμβαδού της πόρτας, S π προς το συνολικό εμβαδό του σύνθετου διαχωριστικού πετάσματος, S [1]. Μάλιστα, ο δείκτης R c είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο μεγαλύτεροι είναι οι δείκτες R τ και R π και όσο μικρότερο είναι το εμβαδό S π. Συνεπώς, με δεδομένη την κατασκευή της τοιχοποιίας και το άνοιγμα της πόρτας, η συνολική ηχομονωτική ικανότητα του διαχωριστικού πετάσματος εξαρτάται από την αντίστοιχη της πόρτας. Επειδή οι συνηθισμένες πόρτες έχουν μικρό δείκτη ηχομείωσης, συνήθως R π < db, η επίδρασή τους στη συνολική ηχομονωτική ικανότητα του σύνθετου διαχωριστικού πετάσματος είναι δυσμενής και μάλιστα είναι τόσο δυσμενέστερη, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του R π [2,3] Πρακτικά, σε αρκετές περιπτώσεις, ανάλογα με τις συνθήκες του εξωτερικού θορύβου και τη χρήση του χώρου, χρειάζονται πόρτες με μεγαλύτερες τιμές δείκτη ηχομείωσης. Το ίδιο συμβαίνει, επίσης, όταν χρειάζεται να προστατευθεί το απόρρητο της συνομιλίας ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσα σ έναν χώρο [4]. Η ηχομονωτική ικανότητα της πόρτας, εκτός από το υλικό και τον τρόπο κατασκευής της, εξαρτάται και από το περιμετρικό σφράγισμα των αρμών της [5]. Το πιο ευάλωτο σημείο της είναι στο κάτω μέρος, όπου η πόρτα ακουμπά στο πάτωμα. Ο Soeta et al. διερεύνησαν τις ακουστικές ιδιότητες της ηχομετάδοσης μέσα από πόρτες, μετρώντας και υπολογίζοντας χρονικούς και χωρικούς παράγοντες του ηχητικού πεδίου [6]. Καλή πρόβλεψη της ηχομονωτικής ικανότητας για τις πόρτες, οι οποίες αποτελούνται από δύο στρώσεις, λαμβάνεται από τη θεωρία του Sharp [7], όταν υπάρχει ηχοαπορροφητικό υλικό στο διάκενο μεταξύ των στρώσεων και από την αντίστοιχη των Cummings και MacHolland [8] όταν δεν υπάρχει ηχοαπορροφητικό υλικό. Η επίδραση της ηχομετάδοσης μέσα από τους αρμούς στη συνολική ηχομόνωση της πόρτας περιγράφεται από το μοντέλο του Jones [9], ενώ το μοντέλο του Comperts [1] αποδίδει ικανοποιητικά την ηχομετάδοση μέσα από απλούς δομικούς αρμούς.

2 136 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 2 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ S R = L 1 L A R c R τ R π S π S L 1 L 2 Α V Τ R ο δείκτης ηχομείωσης του σύνθετου διαχωριστικού πετάσματος ο δείκτης ηχομείωσης της τοιχοποιίας ο δείκτης ηχομείωσης της πόρτας το εμβαδό της πόρτας το συνολικό εμβαδό του σύνθετου διαχωριστικού πετάσματος η ισοδύναμη στάθμη χωρικής μέσης ηχητικής πίεσης στο δωμάτιο ηχητικής εκπομπής η αντίστοιχη στάθμη ηχητικής πίεσης στο δωμάτιο ηχητικής λήψης η ισοδύναμη επιφάνεια ηχοαπορρόφησης του δωματίου ηχητικής λήψης ο όγκος του δωματίου ηχητικής λήψης ο χρόνος αντήχησης του δωματίου ηχητικής λήψης = T V R Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκε πειραματικά η ηχομονωτική συμπεριφορά σε έξι απλές και τρεις διπλές πόρτες, στην προσπάθεια να κατασκευαστεί μία πόρτα με υψηλή ηχομονωτική ικανότητα. Επίσης, έγινε έλεγχος σχετικά με την ηχομονωτική επάρκεια της περιμετρικής σφράγισης των αρμών. Οι απλές πόρτες που μελετήθηκαν, παρουσιάζονται στον πίνακα 1, ενώ οι διπλές πόρτες είναι συνδυασμοί από τις παραπάνω απλές πόρτες (πίνακας 2). Επίσης, ελέγχθηκε η ηχοστεγανότητα της περιμετρικής σφράγισης των αρμών μεταξύ του φύλλου και της κάσας. Για τον λόγο αυτό στις πόρτες Ι, II, ΙΙΙ, ΙV, V και VI, τοποθετήθηκε πρόσθετη περιμετρική σφράγιση από ειδική αποφρακτική μαστίχα σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο τοποθετήθηκε μόνο στο κάτω τμήμα της πόρτας (δοκίμια Ι, II, ΙΙΙ, ΙV, V και VI ) και στο δεύτερο σε όλη την περίμετρο της πόρτας (δοκίμια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V και VI ). Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή απλών θυρών. R R w ο δείκτης ηχομείωσης για τις διαφορετικές πόρτες ο σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης του σύνθετου διαχωριστικού πετάσματος 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Η διαδικασία δοκιμής της ηχομονωτικής ικανότητας για πόρτες περιγράφεται αναλυτικά στο ΕΝ ΕΛΟΤ 37.3 [11] και αναφέρεται συνοπτικά παρακάτω. Η εξεταζόμενη πόρτα έχει εμβαδό μικρότερο από το εμβαδό του ανοίγματος μεταξύ των δύο αιθουσών δοκιμής. Για τον λόγο αυτό πρέπει στο άνοιγμα να τοποθετηθεί ειδικό διαχωριστικό πέτασμα με αρκετά μεγάλη ηχομόνωση και σ αυτό να τοποθετηθεί η υπό εξέταση πόρτα. Ο ήχος που μεταδίδεται μέσα από το χώρισμα αυτό και από οποιαδήποτε άλλη έμμεση διαδρομή πρέπει να είναι αμελητέος σε σύγκριση με τον ήχο που μεταδίδεται απευθείας μέσα από την πόρτα. Ο δείκτης ηχομείωσης, R π, της πόρτας στις εργαστηριακές δοκιμές όπου επικρατεί διάχυτο ηχητικό πεδίο, προσδιορίζεται από τη σχ.(3.1), ενώ η ισοδύναμη επιφάνεια ηχοαπορρόφησης Α του δωματίου ηχητικής λήψης προσδιορίζεται από τη σχ.(3.2). Ι. ΙΙ. IIΙ. Κατασκευή: 2 όμοιες στρώσεις Επιφανειακές διαστάσεις: 117 x 24 mm Απόσταση μεταξύ στρώσεων: 46, mm Κατασκευή κάθε φύλλου: Ειδική μοριοσανίδα (M.D.F.), πάχους 6, mm Εσωτερική επένδυση κάθε φύλλου: Φορμάϊκα πάχους 1, mm. Διάκενο: Οριζόντιες τραβέρσες πλάτους 18, mm από μοριοσανίδα (νοβοπάν) ανά 2, mm και υαλοβάμβακας (5 kg/m 3 ) Συνολικό πάχος φύλλου: 6, mm Συνολική επιφ. πυκνότητα: 26,1 kg/m 2 Κατασκευή: Ίδια με πόρτα Ι Επιφανειακές διαστάσεις: Ίδιες με πόρτα Ι Απόσταση μεταξύ στρώσεων: 51, mm. Συνολικό πάχος φύλλου: 65, mm Συνολική επιφ. πυκνότητα: 29,3 kg/m 2 Κατασκευή: Ίδια με πόρτα Ι Επιφανειακές διαστάσεις: Ίδιες με πόρτα Ι Απόσταση μεταξύ στρώσεων: 66, mm. Συνολικό πάχος φύλλου: 8, mm Συνολική επιφ. πυκνότητα: 33, kg/m 2

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No IV. V. VI. Κατασκευή: Ίδια με πόρτα Ι Επιφανειακές διαστάσεις: Ίδιες με πόρτα Ι Απόσταση μεταξύ στρώσεων: 81, mm. Συνολικό πάχος φύλλου: 95, mm Συνολική επιφ. πυκνότητα: 38,2 kg/m 2. Κατασκευή: Ίδια με πόρτα Ι Επιφανειακές διαστάσεις: Ίδιες με πόρτα Ι Απόσταση μεταξύ στρώσεων: 7, mm Κατασκευή 1 ης στρώσης: Εξωτερικά ειδική μοριοσανίδα (M.D.F.) πάχους 5, mm, ενδιάμεσα μόλυβδος πάχους 2, mm και εσωτερικά μοριοσανίδα πάχους 5, mm. Κατασκευή 2 ης στρώσης: Ίδια υλικά με 1 η στρώση, αλλά με πάχη 6, mm, 1, mm και 6, mm, αντιστοίχως. Επένδυση: Φορμάϊκα πάχους 1, mm. Διάκενο: Υαλοβάμβακας (5 kg/m 3 ) Συνολικό πάχος φύλλου: 95, mm Συνολική επιφ. πυκνότητα: 64,6 kg/m 2 Κατασκευή: Ίδια με πόρτα Ι Επιφανειακές διαστάσεις: Ίδιες με πόρτα Ι Απόσταση μεταξύ στρώσεων: 1, mm Κατασκευή 1 ης στρώσης: Ειδική μοριοσανίδα (M.D.F.) πάχους 16, mm. Κατασκευή 2 ης στρώσης: Εξωτερικά Μ.D.F. πάχους 6, mm, ενδιάμεσα μόλυβδος πάχους 1, mm και εσωτερικά μοριοσανίδα πάχους 6, mm. Διάκενο: Υαλοβάμβακας (5 kg/m 3 ) Συνολικό πάχος φύλλου: 129, mm Συνολική επιφ. πυκνότητα: 72,3 kg/m 2. Η διεξαγωγή των δοκιμών έγινε στο Εργαστήριο Ηχοτεχνίας του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και στις κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες για τον προσδιορισμό της ηχομονωτικής ικανότητας διαχωριστικών πετασμάτων και στοιχείων διαχωριστικών πετασμάτων [11]. Στο άνοιγμα μεταξύ των δύο αιθουσών, στις οποίες έγιναν οι δοκιμές, κατασκευάστηκε διαχωριστικό πέτασμα που αποτελείται από μια στρώση από τέσσερις γυψοσανίδες πάχους 15, mm η καθεμιά, διάκενο πάχους 45, mm, δεύτερη στρώση από τρεις γυψοσανίδες με το ίδιο πάχος, δεύτερο διάκενο πάχους 45, mm και τρίτη στρώση από τρεις γυψοσανίδες. Το διαχωριστικό πέτασμα έχει συνολικό πάχος 27, mm και R w = 68, db (σχήμα 1), ώστε ο ήχος που μεταδίδεται μέσα από αυτό να είναι αμελητέος σε σύγκριση με τον ήχο που μεταδίδεται μέσα από την πόρτα. Και στα δύο διάκενα έχει τοποθετηθεί, χαλαρά, στρώμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 5 kg/m 3. Και οι δύο πλευρές του διαχωριστικού πετάσματος έχουν επιχριστεί με ασβεστοκονίαμα πάχους 15, mm. Πίνακας 3. Δείκτης ηχομείωσης για τοίχο από γυψοσανίδες με υαλοβάμβακα στα διάκενα. Συχνότητα σε Hz 1 45, , ,1 2 54, 25 58, ,7 Δείκτης ηχομείωσης R Πίνακας 2. Συνοπτική περιγραφή διπλων θυρών. VII. VIII. IX. Συνδυασμός: Πόρτες ΙΙ και Ι Απόσταση μεταξύ τους: 175, mm. Συνολική επιφ. πυκνότητα: 55,9 kg/m 2 (29,8+26,1) Συνδυασμός: Πόρτες ΙΙ και ΙΙΙ Απόσταση μεταξύ τους: 155, mm. Συνολική επιφ. πυκνότητα: 62,3 kg/m 2.(29,3+33,) Συνδυασμός: Πόρτες ΙΙ και VI Απόσταση μεταξύ τους: 16, mm. Συνολική επιφ. πυκνότητα: 93,9 kg/m 2 (29,3+64,6) 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 62, 5 67,1 6 67,5 8 67,3 1 72, , ,8 2 74, , ,

4 138 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Rw=68, d Σχήμα 3. Λεπτομέρεια οδόντωσης σε οριζόντια τομή της κάσας και του φύλλου για τις πόρτες ΙΙ και ΙΙΙ. Σχήμα 1. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για το διαχωριστικό πέτασμα. Στο μέσο του πετάσματος και στο κάτω μέρος του έχει αφεθεί άνοιγμα με τις διαστάσεις των δοκιμίων και κατασκευάστηκε περιμετρική ξύλινη κάσα, στην οποία αναρτήθηκαν διαδοχικά, από ειδικούς μεντεσέδες, οι πόρτες που εξετάστηκαν. Σχήμα 4. Λεπτομέρεια οδόντωσης σε οριζόντια τομή της κάσας και του φύλλου για τις πόρτες ΙV, V και VΙ. Σχήμα 2. Λεπτομέρεια οδόντωσης σε οριζόντια τομή της κάσας και του φύλλου για την πόρτα Ι. Το κάτω μέρος του φύλλου ακουμπούσε στο δάπεδο. Η στεγανοποίηση μεταξύ κάσας και φύλλου έγινε με την κατασκευή κατάλληλων οδοντώσεων για την καλύτερη εφαρμογή του φύλλου στην κάσα, στις οποίες τοποθετήθηκε ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης. (σχήματα 2,3,4) Στο κάτω μέρος του φύλλου υπάρχει αυτόματη χωνευτή αεροφραγή, η οποία καλύπτει το πιθανό κενό ανάμεσα σ αυτό και το δάπεδο. (σχήματα 5,6)

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Σχήμα 5. Λεπτομέρεια αυτόματης αεροφραγής σε κατακόρυφη τομή του φύλλου για τις πόρτες Ι έως και V. Γενικά, η τοποθέτηση κάθε πόρτας έγινε με τρόπο όσο το δυνατόν παρόμοιο με την πραγματική κατασκευή, όπως, επίσης, έγινε προσεκτική εξομοίωση των συνθηκών της περιμετρικής σφράγισής της. Και στις δύο αίθουσες δοκιμών είναι αναρτημένα από την οροφή κατάλληλα στοιχεία ηχοδιάχυσης από βερνικωμένη αντικολλητή ξυλεία για τη δημιουργία διάχυτου ηχητικού πεδίου μέσα στις αίθουσες. Για τον προσδιορισμό των ισοδύναμων σταθμών χωρικής μέσης ηχητικής πίεσης L 1 και L 2 στις αίθουσες ηχητικής εκπομπής και ηχητικής λήψης, αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκε ως ηχητικό σήμα θόρυβος παραγόμενος από τη συσκευή ταχείας ανάλυσης investigator 226D με ΒΖ 724 της Bruel & Kjaer. Το ηχητικό σήμα διαβιβαζόταν μέσω του ενισχυτή 2716 της Brόel & Κjaer στο παγκατευθυντικό μεγάφωνο 4296 της Brόel & Κjaer, το οποίο ήταν τοποθετημένο σε κατάλληλο τρίποδο μέσα στην αίθουσα ηχητικής εκπομπής. Ο παραγόμενος ήχος ήταν σταθερός και είχε συνεχές φάσμα σ όλη την περιοχή συχνοτήτων που ενδιαφέρει. Η ηχητική ισχύς του σήματος ήταν αρκετά μεγάλη, ώστε η τιμή της στάθμης L 2 να είναι περισσότερο από 1, db μεγαλύτερη από τη στάθμη του θορύβου βάθους σε κάθε ζώνη συχνοτήτων και για όλες τις διεξαχθείσες δοκιμές. Το μεγάφωνο τοποθετήθηκε διαδοχικά κοντά στις δύο γωνίες της αίθουσας ηχητικής εκπομπής, που βρίσκονται απέναντι από το δοκίμιο και σε απόσταση μεγαλύτερη από 1, m από τις επιφάνειες που ορίζουν την αίθουσα. Ο προσδιορισμός των ηχητικών σταθμών L 1 και L 2 έγινε με τη χρησιμοποίηση του περιστρεφόμενου μικροφώνου 3293 της Brόel & Κjaer και τη διαβίβαση του ηχητικού σήματος στο Investigator 226 D της Brόel & Κjaer. Για τον προσδιορισμό του χρόνου αντήχησης Τ R στην αίθουσα ηχητικής λήψης χρησιμοποιήθηκε το ίδιο σύστημα ηχητικής εκπομπής, το οποίο τοποθετήθηκε στην αίθουσα ηχητικής λήψης. Για τη λήψη του ηχητικού σήματος και την εκτίμηση του Τ R χρησιμοποιήθηκε το ίδιο σύστημα ηχητικής λήψης, όπως και προηγουμένως. 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σχήμα 6. Λεπτομέρεια αυτόματης αεροφραγής σε κατακόρυφη τομή του φύλλου για την πόρτα VΙ. Οι τιμές του δείκτη ηχομείωσης, R που αντιστοιχούν στις πόρτες και προέκυψαν από τις εργαστηριακές δοκιμές σε τριτοοκταβικές ζώνες συχνότητας και για όλη την περιοχή συχνοτήτων που ενδιαφέρει, αναγράφονται στον πίνακα 4 για τις απλές και τις διπλές πόρτες, στον πίνακα 5 για τις πόρτες μετά την τοποθέτηση της ειδικής αποφρακτικής μαστίχας στο κάτω μέρος και στον πίνακα 6 για τις πόρτες μετά την τοποθέτηση της ειδικής μαστίχας περιμετρικά. Οι πειραματικές τιμές του R κάθε πόρτας αποδίδονται γραφικά σε συνάρτηση με τη συχνότητα στο σχήμα 7 για το δοκίμιο Ι, στο σχήμα 8 για το δοκίμιο ΙΙ, στο σχήμα 9 για το δοκίμιο ΙΙΙ, στο σχήμα 1 για το δοκίμιο ΙV, στο σχήμα 11 για το δοκίμιο V, στο σχήμα 12 για το δοκίμιο VΙ, στο σχήμα 13 για το δοκίμιο VΙΙ, στο σχήμα 14 για το δοκίμιο VIΙΙ και στο σχήμα 15 για το δοκίμιο IX. Επίσης, στα σχήματα 16 έως 21 δίνονται συγκριτικά οι πειραματικές τιμές του R, κάθε πετάσματος με σφράγιση στο κάτω και περιμετρικά, ως ακολούθως: στο σχήμα 16 για τα δοκίμια Ι, Ι και Ι, στο σχήμα 17 για τα δοκίμια ΙΙ, ΙΙ και ΙΙ, στο σχήμα 18 για τα δοκίμια ΙΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙ, στο σχήμα 19 για τα δοκίμια ΙV, ΙV και ΙV, στο σχήμα 2 για τα δοκίμια V, V και V και στο σχήμα 21 για τα δοκίμια VΙ, VΙ και VΙ.

6 1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 Για την αξιολόγηση της ηχομονωτικής ικανότητας κάθε πόρτας προσδιορίστηκε αντίστοιχα ο σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης R w από τη σύγκριση της καμπύλης των δοκιμών με την καμπύλη αναφοράς για τον αερόφερτο ήχο, σύμφωνα με το πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ ISO [12]. Στα αντίστοιχα διαγράμματα δίνονται για κάθε πόρτα η τελική θέση της καμπύλης αναφοράς και ο αντίστοιχος σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης R w. Οι τιμές R w, για όλες τις πόρτες που μελετήθηκαν αναγράφονται στον πίνακα 7 και για ευκολότερη συγκριτική μελέτη απεικονίζονται με τη μορφή ιστογραμμάτων στα σχήματα 22 και 23. Πίνακας 4. Εργαστηριακές δοκιμές του δείκτη ηχομείωσης σε τριτοοκταβικές ζώνες συχνότητας για απλές και διπλές πόρτες. Απλές πόρτες Διπλές πόρτες F σε Hz I II ΙΙI ΙV V VI VII VIIΙ IX 1 25,8 24,5 23,7 28,2 33,3 26,7 34,5 33,8, ,1 27,8 29,9 35,8 41,8 35,3 41,8 43,2 48, 16 31, 31, 35,3 36,2 42,6 36,3 43,3 46,5 47,3 2 28,9 32,1 35,7 36,7 42,4 37,2 45,6 44,7 48, ,5 34,2 36,2 37,4 42,,8 48,3 45,3 52,1 315,4 31,5 37,2 36,5 41,7 41,3 47,2 47,4 53,4,7 31,6 36,3 35,7 41,,4 45,4 45,2 53,7 5 31,2 32,5 35, 35,2 42,9 41,8 47,9 44,2 54,2 6 29,6 31,1 32,2 32,7 44,8 42,3 43,4 46,2 55,4 8,9 29,6 31,7 33,3 44,3 45,1 48,7 51,4 58,3 1 31,8 31,2 35,8 37,1 45,6 46,5 52,5 53,3 61, ,5 33, 36,5 38,8 44,5 47, 51,7 54,6 65, , 35,1 37,6 39,7 43,2 44,7 52,1 56,3 64,4 2 29,9 38,7 37,3 41,7,1 44,6 57,2 6,2 64,9 25,4 39,6 37, 43,6 39,2 46,5 59,1 62,2 68, , 42,1 41,2 44,5,3 5,3 65,9 68,3 75,2

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Πίνακας 5. Εργαστηριακές δοκιμές του δείκτη ηχομείωσης σε τριτοοκταβικές ζώνες συχνότητας για απλές πόρτες με πρόσθετη σφράγιση στο κάτω μέρος. F σε Hz I II III IV V VI 1 24,5 24,3 25,8 28,2 32,6 29, ,9 25,6,7 33,8,5 38, ,8 28,3 32,5 34,7 42,9 39,2 2 31,8,5 33,1 35,4 43,5 39, ,1 33,5 34,8 36,2 43,1, , 29,2 35,9 36,6 42,9,8 32,6,3 33,6 35,8 42, 38,8 5 33,4 31, 32,8 34, 43,9,6 6 28,1 31,6 32,2 31,7 45,8 42,7 8 29, 29,1,8 34,6 45,3 44,3 1 29,4 32,6 34, 37, 46,6 46,3 125,3 32,8 35,4 38,8 45,5 47, ,5 35,6 36,8 39,5 44,1 46, 2 34,4 37,2 42,3 41,2 41,2 45, ,4 39,,8 43,7,4 46, , 41,9 43,3 45, 42,6 5,1

8 142 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 Πίνακας 6. Εργαστηριακές δοκιμές του δείκτη ηχομείωσης σε τριτοοκταβικές ζώνες συχνότητας για απλές πόρτες με πρόσθετη περιμετρική σφράγιση. I II III IV V VI F σε Hz 1 26,9 23,5,1 27,6 31,8 27, ,3,2 32,5 33,6 41, 36, ,7 32,8 35,3 35, 43,2 37,1 2 31,5 33,6 35,8 36,4 44,1 37, , 34,6 36,3 38,2 42,8, ,4,5 33,3 37,5 41,5 41,8 33,2 32,9 35,2 35,9 41,2 39,4 5 31,5 33,6 34,5 33,8 42,7, 6 28,2,1 31,6 32,3 45,5 42,6 8 29,6 31,9 33,4 35,4 46,1 45, 1, 33,2 34,3 38,1 46,5 46, ,2 34,5 36,7 39,4 46, 47, ,9 36,3 37,2 39,9 44,2 46,8 2 36,5 37,9 41,9 42, 41,1 46, ,2,6 44,4 44,6,5 47, ,5 42,5 46, 45,7 42,7 5,6 Πίνακας 7. Τιμές του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης για τις πόρτες που εξετάστηκαν. Απλές πόρτες R w σε db Πόρτες με σφράγιση στο κάτω μέρος R w σε db Πόρτες με περιμετρική σφράγιση R w σε db Ι 31 Ι 32 Ι 33 ΙΙ 34 ΙΙ 34 ΙΙ 35 ΙΙΙ 36 ΙΙΙ 36 ΙΙΙ 37 ΙV 38 ΙV 38 IV 39 V 43 V 44 V 44 VI 45 VI 45 VI 45 VII 51 VIII 52 IX 61

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Rw=31, db Rw=36, db Σχήμα 7. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα Ι Σχήμα 9. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα ΙII Rw=34, db Rw=38, db Σχήμα 8. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα ΙΙ. Σχήμα 1. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα ΙV.

10 144 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 8, 8 7, 7 6, 6 5, Rw=51, db 5 Rw=45, db,, 2, 1,, Σχήμα 11. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα V. Σχήμα 13. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα VII Rw=43, db Σχήμα 12 Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα VI Rw=52, db Σχήμα 14. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα VIII

11 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Rw=61, db Σχήμα 15. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για την πόρτα ΙX. Σχήμα 17 Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για τις πόρτες ΙΙ, ΙΙ και ΙΙ. Σχήμα 16. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για τις πόρτες Ι, Ι και Ι. Σχήμα 18. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για τις πόρτες IIΙ, IIΙ και IIΙ.

12 146 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 Σχήμα 19 Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για τις πόρτες ΙV, ΙV και ΙV. Σχήμα 21. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για τις πόρτες VI, VI και VI. Σχήμα 2. Δείκτης ηχομείωσης σε σχέση με τη συχνότητα για τις πόρτες V, V και V. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων των δοκιμών για τις απλές πόρτες παρατηρείται μία συνεχής αύξηση του σταθμισμένου δείκτη ηχόμείωσής τους, R W από την τιμή των 31, db (δοκίμιο Ι) μέχρι την τιμή των 38, db (δοκίμιο IV), καθώς αυξάνεται η επιφανειακή πυκνότητά τους, όπως προβλέπεται από τον νόμο της μάζας [13,14]. Ωστόσο, η αύξηση της ηχομονωτικής ικανότητας κάθε πόρτας με την αύξηση της συχνότητας είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη από τον ίδιο νόμο. Αυτό οφείλεται στις οριζόντιες τραβέρσες, που ενώνουν τις δύο στρώσεις κάθε πόρτας, οι οποίες λειτουργούν ως ηχογέφυρες. Συγχρόνως και τα πηχάκια που ενώνουν τις δύο στρώσεις περιμετρικά, λειτουργούν ως ηχογέφυρες. Αυτό έχει ως συνέπεια να διέρχεται μέσα από την πόρτα αυξημένη ποσότητα ηχητικής ενέργειας στην περιοχή των μεσαίων και κυρίως των υψηλών συχνοτήτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της ηχομονωτικής ικανότητάς της σ αυτές τις περιοχές συχνοτήτων. Με την προσθήκη φύλλων μολύβδου μεταξύ των στρώσεων της πόρτας λαμβάνονται υψηλές τιμές του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης, μεταξύ 43, - 45, db (δοκίμια V και κυρίως VI).

13 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Rw (db) V V VI VII VIII IX Σχήμα 22. Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης για απλές και διπλές πόρτες. Rw (db) ' '' ' '' ' '' V V' IV'' V V' V'' VI VI' VI'' Σχήμα 23. Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης για πόρτες με πρόσθετη σφράγιση. Οι δοκιμές με τις διπλές πόρτες δείχνουν ότι οι πόρτες αυτές παρουσιάζουν πολύ υψηλές τιμές του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης, R w, που φτάνουν μέχρι και τα 61, db. Τα αποτελέσματα των δοκιμών με την πρόσθετη σφράγιση κάθε πόρτας στο κάτω τμήμα της και ακολούθως και περιμετρικά έδειξαν μηδενική ή ασήμαντη αύξηση του αντίστοιχου σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης (δοκίμια Ι έως VΙ και Ι έως ΙV ). Αυτό σημαίνει ότι η περιμετρική σφράγιση κάθε πόρτας είναι εξαιρετικά ικανοποιητική και δεν δημιουργεί αρνητικές επιδράσεις στην ηχομονωτική ικανότητά της. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την παρούσα ερευνητική εργασία προκύπτει ότι οι απλές πόρτες που μετρήθηκαν παρουσιάζουν τιμές του δείκτη ηχομείωσης μικρότερες του αναμενόμενου λόγω των ηχογεφυρών που παρουσιάζονται στην κατασκευή τους. Υψηλότερες τιμές λαμβάνονται με την προσθήκη φύλλων μολύβδου, οπότε οι πόρτες αυτές είναι ικανοποιητικές για την κατασκευή σύνθετων διαχωριστικών πετασμάτων, τα οποία να εξασφαλίζουν επαρκή ηχομονωτική προστασία σε διάφορους χώρους. Πολύ υψηλές τιμές του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης λαμβάνονται, όταν κατασκευάζονται στο διαχωριστικό πέτασμα διπλές πόρτες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Κορωναίος Α. και Πουλάκος Γ., Τεχνικά Υλικά, τόμος ΙΙ, Αθήνα, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Bishop D.E. and Hirtle P.W., Notes on the sound-transmissionloss of residential-type windows and doors, Journal of the Acoustical Society of America, 1968, 43:4, pp Hongisto V., Keranen J. and Lindgren M., Sound insulation of doors Part 2: Comparison between measurement results and predictions, Journal of Sound and Vibration, 2, 2:1, pp Cavanaugh W.T., Farell W.R., Hirtle P.W and Watters B.G., Speech privacy in buildings, J. of the Acoustical Society of America, 1962, 34:4, pp Hongisto V., Sound insulation of doors-part 1: Prediction models for structural and leak transmission, Journal of Sound and Vibration, 2, 2:1, pp Soeta V., Ohtori K., Fujii K. and Ando Y., Measurement of sound transmission by hall doors, J. of Sound and Vibration, 21, Vol. 241, No.1, pp Sharp B.H., Prediction methods for the sound transmission of building elements, Noise Control Engineering, 1978, Vol. 11, pp Cummings A. και Mulholand K.A., Τhe transmission loss of finite sized double panels in a random incidence sound field, Journal of Sound and Vibration, 1968, Vol. 8, pp Jones R.E., How to accurately predict the sound insulation of partitions, Sound and Vibration, 1976, pp Comperts M.C., The sound insulation of circular and slitshaped apertures, Acustica, 1964, Vol. 14, pp Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ ISO Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ ISO Beranek L.L., Noise reduction, John Wiley, New York, Van den Eijk J., Van Doorn-Ijzerman s new mass law, J. of Sound Vibration, 1966, 3:1, pp Γεώωργιος Ι. Πουλάκος Αναπληρωτής καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής, Εργαστήριο Ηχοτεχνίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ.:

14 148 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 Extended summary Experimental Investigation of Sound Insulation of Doors in Buildings GEORGE J. POULAKOS Associate Professor, School of Αrchitecture, NTUA Abstract The continuing raise in the environmental noise around buildings, as well as in their interior spaces, demands that the partitions have increased soundproofing ability. For this reason, it is important to construct doors with high values of weighting sound insulation index R w. In this paper, the experimental analysis of various doors constructed with two particleboard sheets (MDF) with Formica external rendering, are presented and analysed. The two sheets are internally interconnected with horizontal elements made of particleboard, whereas the air gap between them is filled with glasswool insulation. These doors have an R w value, which is higher than ordinary doors, but still not satisfactory. The addition of lead sheets has as a result the production of doors with sufficient soundproofing ability. The additional sealing with specific mastic, of the lower part and of the perimeter of the examined doors, did not reveal, experimentally, an increase in their soundproofing ability. This means that sealing of the gaps between the door and its frame was adequate. The paper also presents experimental results concerning double doors, which were derived from the combination of the simple doors that were measured. These doors demonstrate very high values of R w. 1 INTRODUCTION One of the most important parameters of comfort in the various interior spaces is the level of sound intensity. Internationally accepted tolerable levels of sound intensity have been defined, depending on the use of the space. The effect of exterior noise on a space depends on the soundproofing capacity of the existing partition. These partitions are usually composite and comprise of a wall with one or more openings. In the case of interior walls, the opening is usually a door. In this case, the sound reduction index of the composite partition, R c, depends on the sound reduction indices R τ and R π of the wall and the door, respectively, and on the ratio of the surface of the door, S π, to the total surface of the composite partition, S [1]. The R c index increases as the indices R τ and R π, increase and as the surface S π decreases. As a result, for a given wall construction and door Submitted: Dec Accepted: Apr 6 29 opening, the net sound insulation capacity of the partition mainly depends on this of the door. As common doors have a low sound insulation index (usually R π < db), their influence on the net soundinsulation capacity of the composite partition is negative, and worsens as the R π value increases. [2,3] In many cases, depending on exterior noise conditions and space use, doors with higher values of the sound-reduction index are needed. The same applies in the case of spaces where there is the need for private of conversations and telephone communications. [4] The sound-proofing capacity of the door depends, apart from its materials and construction, on the peripheral sealing of its slits [5], with their most critical part being the lower, where the door is adjacent to the floor. Soeta et al. investigated the acoustical properties of sound propagation through doors by measuring and calculating time and spatial parameters of the sound field. [6] A fairly good prediction of the sound-proofing capacity for doors, which are composed of two layers, can be achieved from Sharp s theory [7], when a sound-absorbing material is used in the gap between the two layers, and from the theory of Cumming and MacHolland [8], when no sound-absorbing material is used. The influence of sound propagation through the slits on the total sound-proofing of the door is described by the Jone s model [9], whereas the Compert s model [1] can accurately predict sound propagation through simple structural slits. 2 PRESENTATION OF THE EXPERIMENT The testing procedure of the sound-proofing capacity of doors is described in detail in ΕΝ ΕΛΟΤ 37.3 [11] and is roughly presented below. The door under examination has a much smaller surface than the opening between the two testing spaces. For this reason, a special partition with a fairly large sound-proofing capacity must be constructed

15 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No in order for the door to be placed. The sound, which is propagated through this partition and through all other indirect courses, has to be negligible compared to the sound, which is propagated through the door. The sound reduction index, R π, of the door in laboratory testing, where there is a prevailing diffuse sound field, can be defined from eq. (3.1), whereas as the equivalent soundabsorbing surface A of the sound-reception room can be defined from eq. (3.2). In the current paper, the sound-proofing capacity of six simple and three double doors was defined experimentally, in order to manufacture a door of high sound-proofing capacity. The sound-proofing capacity of the peripheral sealing of the slits, was also tested. The simple doors under study are presented in Table 1, while the double doors, which are combinations of the above-mentioned simple ones, in Table 2. Furthermore, the sound-proofing of the peripheral sealing of the slits between the leaf and the frame of the door was measured. For this reason, for doors Ι, II, ΙΙΙ, ΙV, V and VI, additional peripheral sealing made of specific mastic was placed in two stages. In the first stage only the lower part of the door was sealed (testing modules Ι, II, ΙΙΙ, ΙV, V and VI ), whereas in the second stage, the whole perimeter was sealed (testing modules Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V and VI ). 3 LABORATORY EXPERIMENTS The laboratory experiments were conducted in the Acoustics Laboratory of the National Technical University of Athens, Greece in appropriately configured rooms for the definition of the sound-proofing capacity of partitions and partition elements. [11] In the opening between the two rooms, a partition was constructed. This comprised of the following layers: one layer of four 15 mm-thick gypsumboards, a 45 mm-thick gap, a second layer of three gypsumboards of the same thickness, a second 45 mm-thick gap and a final layer of three gypsum-boards. The partition had a total thickness of 27, mm and such total surface weight that the sound, which is propagated through it, is negligible compared to this, which is propagated through the door (R w = 68, db, figure 1). Both gaps are loosely filled with glasswool, with a density of 5 kg/m 3. Both sides of the partition are plastered with 15-mm thick lime mortar. In the middle of the partition, an opening with dimensions corresponding to those of the testing modules was left and a wooden frame was constructed, from which the modules were suspended with the help of appropriate hinges. The lower part of the door leaf was adjacent to the floor. The sound-proofing between the door s frame and leaf was achieved with the construction of appropriate indentations, and inside them an elastic sound-proofing gasket was placed. (figs. 2,3,4) At the lower part of the leaf, there was an automatic, recessed windbarrier covering the gap that might exist between the leaf and the floor. (figs. 5,6) In general, the placement of the door was done in a way, which was as close as possible to current construction practices. The same was applied to the conditions of peripheral sealing. In both testing rooms, appropriate sound-diffusing elements made of lacquered plywood were suspended from the ceiling in order to create a diffuse sound field. For the measurement of the average sound pressure level, L 1 and L 2, respectively, the noise that is produced as a sound signal from a fast-analysis device Bruel & Kjaer investigator 226D with ΒΖ 724. The sound signal was transmitted through a Brόel & Κjaer 2716 amplifier to a Brόel & Κjaer 4296 all-directional loudspeaker, which was appropriately placed on a tripod inside the room of sound emission. The produced sound had a continuous spectrum in all the frequencies in all the frequency range of interest. The sound power of the signal was adequately high, in order for the value of the level L 2 to be more than 1, db higher than the level of background noise in every frequency range and during all the testing procedures. The loudspeaker was placed consecutively near the two corners of the sound emission room, which were opposite to the testing module and at a distance greater than 1, m from the peripheral walls. The measurement of the sound levels L 1 and L 2 was achieved with the use of a Brόel & Κjaer 3293 rotating microphone and the transmission of the sound signal to the Brόel & Κjaer 226 D Investigator. The measurement of the reverberation time, Τ R, in the sound reception room war achieved when the same sound emission system was placed in it. For the reception of the sound signal and the calculation of the Τ R value, the above-mentioned sound reception system was used. 4 RESULTS - DISCUSSION The values of the sound reduction index, R, which correspond to the doors and were derived from the experimental testing in third-octave frequency bands and for the whole area of the frequencies that are of interest, are recorded in table 4 for simple and double doors, in table 5 for the doors after the placement of the specific mastic at the lower part and in table 6 for the doors after the placement of specific mastic peripherally. The experimental values of R for each door plotted against the frequency are graphically presented in fig.7 for module I, fig.8 for module II, fig.9 for module III, fig.1 for module IV, fig.11 for module V, fig.12 for module VI, fig.13 for module VII, fig.14 for module VIII and fig.15 for module IX. Furthermore, in figs. 16 to 21, the R experimental values of each module with specific mastic on the lower part and peripherally, are given comparatively as follows: in fig. 16

16 15 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 for modules Ι, Ι and Ι, in fig. 17 for modules IΙ, IΙ and IΙ, in fig. 18 for modules IIΙ, IIΙ and IIΙ, in fig. 19 for modules ΙV, VΙ and ΙV, in fig. 2 for modules V, V and V and in fig. 21 for modules VΙ, VΙ and VΙ. For the evaluation of the sound-proofing capacity of each door the weighted sound-reduction index, R w was defined from the comparison of the testing curve to the reference curve for airborne sound, according to the Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ ISO standard [12]. In the diagrams that are presented for each door, the final position of the curve and the respective weighted soundreduction index, R w are also given. The R w values for all the studied doors are recorded in table 7 and are graphically presented in the clustered column charts of figs. 22 and 23. From the study of the testing results for simple doors, a continuous raise in their weighted sound-reduction index, R w from the value of 31, db (module Ι) up to the value of 38, db (module IV), with the raise of their surface density, as is predicted from the mass law [13,14]. Nevertheless, the increase in the sound-proofing capacity of each door with the increase in the frequency is smaller than the one predicted by the same law. This is due to the horizontal elements, which connect the two layers of the door and function as sound bridges. As a result, an increased amount of sound energy in the area of medium and, mostly, high frequencies is transmitted through the door, reducing its sound insulation capacity for these frequency bands. The addition of lead sheets between the different layers of the door results in high values of the weighted soundreduction index, which range between 43, and 45, db (module V and, mostly, VI). The testing of the double door reveal that these doors present very high values of the weighted sound-reduction index, R w, which reach up to 61, db. The results of the tests with the additional sealing of the lower part and the periphery showed a zero or negligible increase of the respective weighted sound-reduction index (modules Ι to VΙ and Ι to ΙV ). This means that the initial peripheral sealing of each door was satisfactory and did cause negative effects on its sound-proofing capacity. 5 CONCLUSIONS From the current study, it can be seen that the values of the sound-reduction index of the simple doors, which were measured, were lower than expected due to the sound bridges that exist in their construction. Higher values can be achieved with the addition of lead leaves. In this case, these doors are acceptable for the construction of composite partitions, which ensure the adequate sound protection of different spaces. Very high values of the sound-reduction index can be achieved with the construction of double doors. George J. Poulakos Associate professor National Technical University of Athens, School of Architecture, Department of Architectural Technology, Sound Laboratory, 5 Heroon Polytechneiou Str., Zografou Campus, tel.: , fax: ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT ΔΟΚΙΜΗ/TEST: A.436.2009 ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 1/7 APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ / ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT Δείκτης Ηχομείωσης μετρημένος σύμφωνα με το DIN

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές.

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Γεώργιος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός Σύμβουλος Ακουστικής Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη info@acoustical.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και συμπεριφορά δαπέδων σε σχέση με τη θερμότητα

Ιδιότητες και συμπεριφορά δαπέδων σε σχέση με τη θερμότητα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 35 Ιδιότητες και συμπεριφορά δαπέδων σε σχέση με τη θερμότητα Γεώργιος Ι. Πουλάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURAL LIGHTING ABEE Light at its best Ολα τα σχέδια των φωτιστικών ειναι κατοχυρωμένα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Lighting 31 Το φωτιστικά εσωτερικού χώρου που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η επίτευξη συνθηκών ακουστικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους μιας μεταλλικής κατασκευής αποτελεί κομβική παράμετρο σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. info@ergoakoustiki.gr, www.ergoakoustiki.gr

ABSTRACT. info@ergoakoustiki.gr, www.ergoakoustiki.gr ΑcP- Μικροδιάτρητες ηχοαπορροφητικές µεµβράνες για την βελτιστοποίηση του χρόνου αντήχησης αιθουσών Χρήστος Κουτσοδηµάκης Σύµβουλος Ακουστικής, MSc, ckoutsod@hotmail.com ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Πανόρµου 71-73,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 243-250 Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Δημήτρης Κεραμίδας, Νίκος Μπάρκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαμόρφωση ενός studio

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS εταιρεία ιδρύθηκε το 1994, και ασχολείται Η αποκλειστικά µε την κατασκευή θωρακισµένης πόρτας ασφαλείας. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5000 m2. Εξοπλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νίκος Τσινίκας, 2005 Κατηγορίες ηχοαπορροφητικών υλικών και διατάξεων Αντιπροσωπευτικές τυπικές καµπύλες των τριών κατηγοριών πορώδες συνηχητής µεµβράνης συνηχητής κοιλότητας Aπόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προϊόντα 2011. SUPREME systems. INTERNATIONAL BUILDING Systems. SECURITY Systems

Νέα προϊόντα 2011. SUPREME systems. INTERNATIONAL BUILDING Systems. SECURITY Systems ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2011 Νέα προϊόντα 2011 SUPREME systems INTERNATIONAL BUILDING Systems SECURITY Systems Supreme S700 Ανυψούμενο συρόμενο βαρέως τύπου έως 400 Kg ανά φύλλο Πλάτος φύλλου 70 mm Σχεδιασμένο βάση

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ SHEWHART ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ SHEWHART ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.325-331 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ SHEWHART ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΩΝ Α. Ρακιτζής 1

Διαβάστε περισσότερα