ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ /6/9/156 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ Χ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140046/6/9/156 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 34512 Χ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 20 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ /6/9/156 Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗΣ: 9 Α.Π. ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ Χ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση της 6 ης Επιτροπής Ενστάσεων ήµου Θεσσαλονίκης την , παραστάθηκε το Ελληνικό ηµόσιο το οποίο δεν υπέβαλε υπόµνηµα, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι κλητεύθηκαν όλοι οι δικαιούχοι των θιγόµενων ΚΑΕΚ, από τους οποίους παραστάθηκαν όσοι αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα. Συνολικά υποβλήθηκαν, εκ µέρους των θιγοµένων, 150 εµπρόθεσµα υποµνήµατα (εκ των οποίων 1 µε διαβιβαστικό την ηµέρα της συνεδρίασης, 56 χωρίς διαβιβαστικό µετά την πάροδο της χορηγηθείσας προθεσµίας και άλλα 93 µε διαβιβαστικό την ). Από την µε αριθµό πρωτοκόλλου δήλωση του ενιστάµενου προκύπτει ότι δήλωσε δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% επί του ΒΚ 168 δηµοσίου κτήµατος σύµφωνα µε το Βιβλίο ειδικής καταγραφής του γενικού βιβλίου καταγραφής ηµοσίων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο επηρεάζει ενενήντα επτά (97) διαφορετικά γεωτεµάχια µε ξεχωριστό ΚΑΕΚ. Το εν λόγω ΒΚ αποτελεί τον παλαιό αιγιαλό Θεσσαλονίκης, δηλαδή ζώνη της ξηράς που προέκυψε από τη µετακίνηση της ακτογραµµής προς τη θάλασσα και οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάµενου αιγιαλού. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη αποβάλλουν τον πρώην κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και περιέρχονται στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου. Και ως τέτοια καταγράφονται ως δηµόσια κτήµατα (βλ. ΕφΘεσ 2103/2012). Η δόµηση της περιοχής διέπεται από τα Βασιλικά ιατάγµατα περί οικοδοµικών µονάδων της και της , όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε από το Β.. της , όπου ορίζονται ακριβώς η κάλυψη και ο όγκος των κτισµάτων. Για την υλοποίηση των οικοδοµικών µονάδων έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν όλες οι απαραίτητες πράξεις τακτοποίησης, αναλογισµού και ανακατανοµής των οικοπέδων, µε τις προτεινόµενες αποζηµιώσεις τρίτων, αυτοαποζηµιώσεις ή καθορισµό τελικών τιµών µονάδας

2 Σελίδα 2 από 20 αποζηµίωσης από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, µε αποτέλεσµα η εδαφοκτησία να λάβει την τελική της µορφή. Η περιοχή ανοικοδοµήθηκε σχεδόν πλήρως µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα, στις περισσότερες περιπτώσεις να επακολουθήσουν καλόπιστες πράξεις επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών ή των µεµονωµένων ακινήτων (εκτεταµµένα ΚΑΕΚ), οι οποίες στηρίζονται σε νόµιµη σειρά µεταγεγραµµένων τίτλων. Αφού αναπτύχθηκαν προφορικά οι ισχυρισµοί των ενισταµένων κατά τη συζήτηση και αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, από την αξιολόγηση των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι: 1. Στα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ και ΚΑΕΚ αναρτήθηκε ως δικαιούχος πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% το Ελληνικό ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) για το δηµόσιο κτήµα ΒΚ 168 σύµφωνα µε το αποδεικτικό έγγραφο δικαιώµατος του Ελληνικού δηµοσίου, ήτοι το αντίγραφο του γενικού βιβλίου καταγραφής ηµοσίων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης. Για τα γεωτεµάχια αυτά δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα και, εποµένως, πρέπει αυτά να παραµείνουν όπως αναρτήθηκαν. 2. Η ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ83111 έχει αναρτηθεί µε δικαιούχο κυριότητας το Ελληνικό ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης), που αφορά το ανταλλάξιµο ακίνητο ΑΚ Συνεπώς, η κυριότητα του τµήµατος αυτού που διεκδικείται ως τµήµα του ΒΚ 168 δηµοσίου κτήµατος παραµένει όπως αναρτήθηκε. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ82020, που αφορά τα ανταλλάξιµα ακίνητα ΑΚ9123/Α και ΑΚ10600/Α, στην οποία επίσης αναρτήθηκε το Ελληνικό ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης). Για τα γεωτεµάχια αυτά δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα. 3. Τα παρακάτω διεκδικούµενα γεωτεµάχια εµπίπτουν σε πράξεις τακτοποίησης και από νόµιµα µεταγεγραµµένους τίτλους ή από στοιχεία που προσκοµίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής προκύπτει η συντέλεση της προσκύρωσης και, ως εκ τούτου, ότι έχει επέλθει εµπράγµατη µεταβολή του δικαιώµατος της πλήρους κυριότητας. Εποµένως, οφείλουν να προκριθούν τα δικαιώµατα των ιδιωτών έναντι του Ελληνικού ηµοσίου. Ειδικότερα: Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ. 293/2010 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ αριθ. 2302/ 1966 πράξη τακτοποίησης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 5 και Βασιλέως Γεωργίου Α' και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα.

3 Σελίδα 3 από 20 Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2302/1966 πράξη τακτοποίησης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 3 και Βασιλέως Γεωργίου Α' και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τέσσερα διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ αριθ. 2638/ τίτλου προκύπτει ότι συντελέστηκε η προσκύρωση και καταβλήθηκε η αποζηµίωση για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, σύµφωνα µε την υπ 1 αριθ. 2058/1965 πράξη τακτοποίησης. Ειδικότερα, η αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 453/1965 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καταβλήθηκε συνταχθείσας της υπ' αριθ / πράξης κατάθεσης γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171/ / και µεταγράφηκε στον τόµο 425 και υπ' αύξ. αριθ. 462 στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1020/ άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένδεκα διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ. 6321/ τίτλου προκύπτει ότι καταβλήθηκε η αποζηµίωση για τη συντέλεση της προσκύρωσης, η οποία είχε επιβληθεί δυνάµει της υπ' αριθ. 1324/1958 πράξης τακτοποίησης που κυρώθηκε µε την υπ' αριθ /1959 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, εκδοθέντος του υπ' αριθ / γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης (ΦΕΚ 48/ / ). Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 7 και Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθ. 40 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή µε βάση την υπ' αριθ. 576/1960 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τέσσερα διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ αριθ. 3377/1972 πράξη τακτοποίησης, η οποία µεταγράφηκε στον τόµο 835 και αύξ. αριθ. 495 στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, η αποζηµίωση που προσδιορίσθηκε από την υπ' αριθ. 696/1974 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατατέθηκε από τους αρχικούς οικοπεδούχους, εκδοθέντος του υπ' αριθ / γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων, που καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ 149/ / Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 9 και Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθ.v, 42 και επί του οποίου έχουν ανεγερθεί δύο συνεχόµενες πολυώροφες οικοδοµές, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής επτά διευκρινιστικά υποµνήµατα Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ.6110/30-12-

4 Σελίδα 4 από τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3242/1972 πράξη τακτοποίησης, η οποία κυρώθηκε µε την υπ' αριθ / απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, η αποζηµίωση που είχε καθοριστεί µε την υπ' αριθ. 589/1986 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καταβλήθηκε µε κατάθεση του υπ' αριθ / γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης, συνταχθείσας της υπ' αριθ. 2245/ πράξης του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Ο., που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 1206/ / και µεταγράφηκε στον τόµο 1472 και υπ' αύξ. αριθ. 99 στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας αριθ. 10 και Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 23 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3791/ οικοδοµική άδεια, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένδεκα διευκρινιστικά υποµνήµατα Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1324/ πράξη τακτοποίησης, η οποία κυρώθηκε µε την υπ' αριθ / απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και µεταγράφηκε στον τόµο 373 και υπ' αύξ. αριθ. 105 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, η αποζηµίωση που είχε καθοριστεί µε την υπ αριθ. 472/1963 απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης καταβλήθηκε µε κατάθεση του υπ' αριθ / γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης συνταχθείσας της υπ' αριθ. 8058/ πράξης; του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Λ., που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 163/ / Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 21 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή δυνάµει της υπ' αριθ. 659/1964 οικοδοµικής άδειας, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ. 8021/ τίτλου προκύπτει ότι η υπ' αριθ. 3654/ πράξη τακτοποίησης µεταγράφηκε στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1940 και αριθµό 391 ως µεταβίβαση και κτήση κυριότητας. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Κίµωνος Βόγα αριθ. 19 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής προκύπτει ότι συντελέστηκε η προσκύρωση και καταβλήθηκε η αποζηµίωση για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3654/ πράξη τακτοποίησης. Ειδικότερα, η αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 1659/1980 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καταβλήθηκε συνταχθέντος του υπ' αριθ / γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης, ενώ επακολούθησε δηµοσίευση της πράξης κατάθεσης αυτού στο ΦΕΚ 380/ / , η οποία µεταγράφηκε

5 Σελίδα 5 από 20 νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Νικολάου Μάνου αριθ Α και επί του οποίου έχουν ανεγερθεί δύο συνεχόµενες πολυώροφες οικοδοµές (κάθετες ιδιοκτησίες) κατόπιν της υπ' αριθ. 1245/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δεκατέσσερα υποµνήµατα. Επίσης, το οικόπεδο αυτό αναφέρεται, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση και προφανώς εκ παραδροµής, στην από τεχνική έκθεση του ήµου Θεσσαλονίκης. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3654/1975 πράξη τακτοποίησης. Η προσκύρωση του τµήµατος του ΒΚ168 ολοκληρώθηκε, καθώς καταβλήθηκε η καθορισθείσα αποζηµίωση από το οικοπεδούχο φιλανθρωπικό ίδρυµα «Μ. Π.», όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 4555/ βεβαίωση της ιευθύντριας του Ταµείου Εσόδων Θεσσαλονίκης και επακολούθησε το υπ' αριθ / πωλητήριο συµβόλαιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 1 και Κίµωνος Βόγα και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής πέντε διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό των υπ' αριθ / και / συµβολαίων προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 4669/1982 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης, που κυρώθηκε µε την υπ' αριθ / απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και µεταγράφηκε νόµιµα στη µερίδα του οικοπεδούχου στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1349 και υπ' αύξ. αριθ. 47, 48 και 396. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Κίµωνος Βόγα και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1300/ άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τέσσερα διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ / συµβολαίου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 4669/1982 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης, ου κυρώθηκε µε την υπ' αριθ / απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και µεταγράφηκε νόµιµα στη µερίδα του οικοπεδούχου στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1349 αι υπ' αύξ. αριθ. 47, 48 και 396. Στο γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί ης οδού Κίµωνος Βόγα, έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε ην υπ' αριθ. 1301/ άδεια ανοικοδόµησης. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ. 7379/ τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 4669/1982 πράξη τακτοποίησης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη

6 Σελίδα 6 από 20 οικοδοµή, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής προκύπτει ότι συντελέστηκε η προσκύρωση και καταβλήθηκε η αποζηµίωση για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3654/ πράξη τακτοποίησης, η οποία µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 952 και υπ' αύξ. αριθ Ειδικότερα, η αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 1997/1976 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καταβλήθηκε συνταχθέντος του υπ' αριθ / γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης. Αντίγραφο του γραµµατίου κατατέθηκε και προσαρτήθηκε στην υπ' αριθ /1976 πράξη του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Π.Σ., ενώ η σχετική κατάθεση του γραµµατίου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 422/ / Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Νικολάου Μάνου αριθ. 18 και επί του οποίου έχουν ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής έξι υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ αριθ. 716/ τίτλου προκύπτει ότι οι προσκυρώσεις δυνάµει της υπ' αριθ / πράξης τακτοποίησης, έλαβαν χώρα σύµφωνα µε το υπ' αριθ / συµβόλαιο πώλησης προσκυρούµενου και ρυµοτοµούµενων τµηµάτων, που µεταγράφηκε νόµιµα στον τόµο 1490 και υπ' αύξ. αριθ. 276 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Κίµωνος Βόγα και Πέτρου Συνδίκα αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2000/ άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής πέντε διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3676/1975 πράξη τακτοποίησης, η οποία είχε κυρωθεί µε την υπ' αριθ απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Η αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 2439/ απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καταβλήθηκε συνταχθείσας της υπ' αριθ. 8310/ πράξης κατάθεσης γραµµατίου παρακαταθήκης, η οποία µεταγράφηκε στον τόµο 1137 και υπ' αύξ. αριθ. 113 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1228/ άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα. Για το παρακάτω γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2969/1970 πράξη τακτοποίησης, η οποία είχε κυρωθεί µε την υπ' αριθ /1971 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και την υπ' αριθ /1971

7 Σελίδα 7 από 20 απόφαση της Περιφερειακής ιοικήσεως Κ.. Μακεδονίας. Η αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 1057/1975 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καταβλήθηκε βάσει του υπ' αριθ / γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης του ΤΠ&. Για το ως άνω γραµµάτιο συντάχθηκε η υπ' αριθ / πράξη του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μ.Σ., η οποία δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 245/ / Για το γεωτεµάχιο αυτό, επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή υποβλήθηκε από όλους τους ιδιοκτήτες της οικοδοµής ενώπιον της Επιτροπής ένα κοινό υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2969/1970 πράξη τακτοποίησης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Βικοπούλου αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3671/1978 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου προκύπτει ότι τα τµήµατα που εµπίπτουν στον αιγιαλό δυνάµει της υπ αριθ. 3223/ πράξης τακτοποίησης έχουν τακτοποιηθεί. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Λυσιµάχου αριθ. 6 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2813/1976 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ. 2976/ τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 7100/1999 πράξη τακτοποίησης, που κυρώθηκε µε την υπ' αριθ. 29/7143/ΠΕ/717/1999 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδών Μαυροκορδάτου και Λυσιµάχου και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2995/ πράξη τακτοποίησης. Συγκεκριµένα, η αποζηµίωση που είχε καθοριστεί µε την υπ' αριθ. 61/1972 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης παρακατατέθηκε από την αρχική οικοπεδούχο, εκδοθέντος του υπ' αριθ / γραµµατίου παρακαταθήκης του ΤΠ& το οποίο κατατέθηκε στον άλλοτε συµβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Γ.Τ., συνταχθείσας της σχετικής υπ' αριθ /1972 πράξης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μαυροκοδράτου αριθ. 1 και Γεωργίου Παπανδρέου αριθ. 43 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2993/392/ άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ. 7793/1-7-

8 Σελίδα 8 από τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε τις υπ αριθ. 3650/ και 40004/ πράξεις τακτοποίησης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Βικοπούλου αριθ. 2 και Κίµωνος Βόγα αριθ. 20 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1366/1987 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία διευκρινιστικά υποµνήµατα. Επίσης, αναφέρεται στην από τεχνική έκθεση του ήµου Θεσσαλονίκης. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ' αριθ. 8332/1978 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3847/1976 πράξη τακτοποίησης, την οποία επακολούθησε ενώπιον της άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε.Κ.-Υ. η υπ' αριθ. 490/ πράξης κατάθεσης του υπ' αριθ / γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του ΤΠ&. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού 25 ης Μαρτίου αριθ. 2 (περιοχή Ντεπό) και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3751/1978 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο υποµνήµατα. 4. Στα παρακάτω γεωτεµάχια προκύπτει ότι η κυριότητα περιήλθε στους αναρτηθέντες δικαιούχους ή δικαιοπαρόχους αυτών, αντίστοιχα, σύµφωνα µε παραχωρητήρια του Υπουργείου Οικονοµικών, τίτλους αγοράς από το Ελληνικό ηµόσιο, καθώς και µε παραχωρητήρια από άλλους φορείς του Ελληνικού ηµοσίου. Συνεπώς, θα πρέπει να προκριθούν τα δικαιώµατα των αναρτηθέντων δικαιούχων στα παραπάνω γεωτεµάχια έναντι αυτού του Ελληνικού ηµοσίου. Ειδικότερα: Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , προκύπτει από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου ότι οι οικοπεδούχοι το απέκτησαν αντίστοιχα, αφενός µε το υπ' αριθ / συµβόλαιο αγοραπωλησίας του Υπουργείου Οικονοµικών (νόµιµα µεταγεγραµµένο στον τόµο 240 και αριθµό 414 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης), και αφετέρου µε τον υπ' αριθ. 1250/ προικοσύµφωνο συµβόλαιο του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης.Ε. (νόµιµα µεταγεγραµµένο στον τόµο ΙΒ' και αριθµό 88 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης), επακολούθησε δε το υπ' αριθ /1961 συµβόλαιο συνένωσης οικοπέδων του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σ.Π. (νόµιµα µεταγεγραµµένο στον τόµο 251 και αριθµό 154 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης). Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αιµιλίου Ριάδη αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 368/6409/ άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής έξι διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ µε παραχώρηση (εκποίηση) από το Ελληνικό ηµόσιο δυνάµει του υπ' αριθ / πωλητηρίου του Υπουργείου

9 Σελίδα 9 από 20 Οικονοµικών στους δικαιοπαρόχους των οικοπεδούχων, το οποίο µεταγράφηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 430 και υπ' αύξ. αριθ. 3. Εξάλλου, από το ιστορικό του υπ' αριθ / τίτλου, νόµιµα µεταγεγραµµένου, προκύπτει ότι οι οικοπεδούχοι κατείχαν µε νόµιµα µεταγεγραµµένους τίτλους από το έτος 1966 και µετέπειτα. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 9 και παρόδου Λύτρα αριθ. 3 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 1245/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ µε παραχώρηση έναντι ανταλλάγµατος από το Ελληνικό ηµόσιο προς το ΝΠ µε την επωνυµία δυνάµει της από συµβάσεως, που κυρώθηκε µε το από Βασιλικό ιάταγµα που δηµοσιεύθηκε νόµιµα (ΦΕΚ 289/Α/1952). Τούτο προκύπτει και από το ιστορικό του υπ' αριθ /1976 τίτλου που µεταγράφηκε νόµιµα. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 7 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή µε βάση την υπ' αριθ. 1235/1973 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ η κυριότητα περιήλθε στους αναρτηθέντες δικαιούχους ή δικαιοπαρόχους αυτών µε παραχώρηση έναντι ανταλλάγµατος από το Ελληνικό ηµόσιο προς το ΝΠ µε την επωνυµία δυνάµει της από συµβάσεως, που κυρώθηκε µε το από Βασιλικό ιάταγµα που δηµοσιεύθηκε νόµιµα (ΦΕΚ 289/Α/1952) µε την οποία παραχωρήθηκαν τα ΒΚ 1465 και ΒΚ 1327 τα οποία προήλθαν εξ' εµπλησµού της θαλάσσης. Ακολούθως, το ΝΠ µε την επωνυµία κατέστη ειδική και καθολική διάδοχος του τέως δυνάµει του Ν. 1700/1987 και του Ν. 1811/1988. Στη συνέχεια, η, δυνάµει του υπ' αριθ /1973 συµβολαίου της άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης.Μ. που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 767 και υπ' αύξ. αριθ. 268, προέβη στη συνένωση της ιδιοκτησίας της µε την όµορο ιδιοκτησία των κληρονόµων Μ., οι οικοπεδούχοι της οποίας κατείχαν µε νόµιµα µεταγεγραµµένους τίτλους από το έτος 1960 και µετέπειτα. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 13 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 1940/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τέσσερα υποµνήµατα. Εξάλλου, αναφορικά µε µία οριζόντια ιδιοκτησία (που αποτελεί ένα εκτεταµένο ΚΑΕΚ) της ως άνω οικοδοµής έχει ήδη εκδοθεί η υπ' αριθ. 867 Ε /2Ο14 απόφαση άδειας εκποίησης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , σύµφωνα µε το υπ' αριθ / συµβόλαιο πώλησης του Υπουργείου Οικονοµικών προς τον αρχικό οικοπεδούχο µε την επωνυµία, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 461 και αριθµό 126, όπως

10 Σελίδα 10 από 20 προκύπτει από το ιστορικό του υπ' αριθ /1971 τίτλου (σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας), νόµιµα µεταγεγραµµένου στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 695 και αριθµό 69. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 23 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ /4738/1968 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τέσσερα διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , σύµφωνα µε το υπ' αριθ /1961 παραχωρητήριο του Υπουργείου Οικονοµικών προς το φιλανθρωπικό σωµατείο µε την επωνυµία, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 299 και αριθµό 125 την Για το γεωτεµάχιο αυτό, επί του οποίου έχει ανεγερθεί η γνωστή «Σ.Τ.» Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , το οποίο προέρχεται από συνένωση οικοπέδων δυνάµει της υπ' αριθ / πράξης της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης.Τ.-Μ. που µεταγράφηκε νόµιµο στον τόµο 1595 και υπ' αύξ. αριθ. 370, για το ένα τµήµα αυτού από την Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου σύµφωνα µε το υπ' αριθ /1990 συµβόλαιο της συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Μ.Π.- Α., που µεταγράφηκε νόµιµα στον τόµο 1586 και υπ' αύξ. αριθ. 174 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το έτερο τµήµα αυτού αναφέρεται ότι ο αρχικός δικαιοπάροχος κατείχε το εν λόγω ακίνητο από το έτος 1921 και µετέπειτα (δυνάµει του υπ' αριθ / συµβολαίου αγοραπωλησίας του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Β.Κ., που είχε µεταγραφεί νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο ΙΕ' και υπ' αύξ. αριθ. 269), ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για εν λόγω το γεωτεµάχιο, που βρίσκεται στην οδό Νικολάου Μάνου αριθ. 14 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 3885/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ σύµφωνα µε τις από , και συµβάσεις µεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού ηµοσίου, διατελώντας η πρώτη ως διαχειρίστρια της περιουσίας των Ανταλλαγέντων Μουσουλµάνων. Για το γεωτεµάχιο αυτό δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ προκύπτει από το ιστορικό του υπ' αριθ. 6643/ τίτλου, σε συνδυασµό µε το γενικό βιβλίο καταγραφής ηµοσίων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης που αφορά το ΒΚ 168, ότι ο οικοπεδούχος το κατείχε σύµφωνα µε το υπ' αριθ / συµβόλαιο αγοραπωλησίας, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1899 και υπ' αύξ. αριθ. 460, το οποίο αποτελεί παραχωρητήριο του Ελληνικού ηµοσίου, και αγοράστηκε ύστερα από ανοικτό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό από την Κτηµατική

11 Σελίδα 11 από 20 Εταιρία του ηµοσίου. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Κίµωνος Βόγα και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ σύµφωνα µε το υπ' αριθ / συµβόλαιο αγοραπωλησίας του Υπουργείου Οικονοµικών προς τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1242 και υπ' αύξ. αριθµό 500. Ακολούθως, µε την υπ' αριθ. 501ι/ διαπιστωτική πράξη (που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1801 και υπ' αύξ. αριθµό 212) µεταβιβάστηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία του Γυµνασίου-Λυκείου στο ήµο Θεσσαλονίκης. Το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εδµόνδου Άµποτ, αναφέρεται στην από τεχνική έκθεση του ήµου Θεσσαλονίκης, ενώ ενώπιον της Επιτροπής δεν υποβλήθηκε κανένα άλλο υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2523/ απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, εκποιήθηκε τµήµα του: δηµοσίου κτήµατος ΒΚ168. Για το γεωτεµάχιο αυτό δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ παραχωρήθηκαν τµήµατα του ΒΚ168, σύµφωνα µε τα υπ' αριθ /1961 και 45469/1969 παραχωρητήρια του Υπουργείου Οικονοµικών που µεταγράφηκαν νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 285 και υπ' αύξ. αριθ. 242 και στον τόµο 591 και υπ' αύξ. αριθ. 62 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από το ιστορικό του υπ αριθ. 1139/1986 τίτλου. Η ως άνω µεταβίβαση συντελέστηκε λόγω προσκύρωσης και σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 2293/1966 πράξης του Πολεοδοµικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ / απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μαρία Κάλλας αριθ. 13 (πρώην Λεωφόρος Κέννεντυ αριθ. 65) και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 879/ άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , προκύπτει από το ιστορικό του υπ αριθ / τίτλου ότι αυτό περιήλθε στην ιδιοκτησία του Θ. Α. Ι. Θεσσαλονίκης σύµφωνα και µε το 10978/ συµβόλαιο ανταλλαγής µετά του Ελληνικού ηµοσίου, που συντάχθηκε ενώπιον του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μ.Κ. και νόµιµα µεταγεγραµµένο στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στο τόµο 1183 και υπ' αύξ. αριθ. 18. Για το ακίνητο αυτό υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της η Επιτροπής δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ σύµφωνα µε το υπ' αριθ /1969

12 Σελίδα 12 από 20 πωλητήριο του Υπουργείου Οικονοµικών, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 586 και αριθµό 280 την , καθώς και µε την υπ' αριθµβ1/21/20623/3507 του έτους 2008 διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, νόµιµα µεταγεγραµµένη στον τόµο 2540 και αριθµό 390 την Για το γεωτεµάχιο αυτό δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ µε παραχώρηση απευθείας από το νόµο, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 4 Ν.3207/2003 (που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 302/Α/ ), προς το ΝΠΙ µε την επωνυµία Πρόκειται για το πρώην Βασιλικό Θέατρο, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθ. 2. Για το γεωτεµάχιο αυτό υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα. 5. Για τα παρακάτω γεωτεµάχια πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 4 ν 3127/2003, καθώς το εν λόγω ΒΚ, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί τον παλαιό αιγιαλό και, ως εκ τούτου, δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου, η δε νοµή των αναρτηθέντων δικαιούχων στα εν λόγω γεωτεµάχια ή και των δικαιοπαρόχων τους προκύπτει από νόµιµα µεταγεγραµµένους τίτλους, που προσκοµίστηκαν κατά την υποβολή των δηλώσεων του ν.2308/1995 και είναι καλόπιστη, καθώς δεν προσκοµίσθηκαν µέχρι σήµερα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η µη αδιατάρακτη νοµή ή η κακή πίστη των αναρτηθέντων δικαιούχων ή των δικαιοπαρόχων τους κατά την απόκτηση του αµφισβητούµενου δικαιώµατος τους. Εξάλλου, σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις ανεγέρθηκε σε έκαστο από τα κάτωθι γεωτεµάχια πολυώροφη οικοδοµή, µετά από νόµιµη έκδοση σχετικής άδειας ανοικοδόµησης του αρµόδιου Πολεοδοµικού Γραφείου. Εποµένως, αποτελεί σφοδρή παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης τόσο η εξακολούθηση της καταγραφής του εν λόγω ακινήτου ως δηµοσίου κτήµατος όσο και η διεκδίκηση µε την κρινόµενη ένσταση της έκτασης από το Ελληνικό ηµόσιο, αφού αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τη θεσµοθετηµένη αρχή της εµπιστοσύνης, η οποία ανάγεται σε κανόνα υπερνοµοθετικής ισχύος και απαγορεύει τη ιοίκηση να λειτουργεί αντιφατικά. Κατ ακολουθία, το γεγονός αυτό συντελεί στην κατάφαση της καλόπιστης κτήσης, νοµής και κατοχής από όλους τους θιγόµενους ιδιώτες, ενώ περαιτέρω συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 Ν 3127/2003 (όπως προελέχθη), αφού πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για µεταβίβαση από επαχθή αιτία αστικού ακινήτου, που δεν ανήκει στη φυσική δηµόσια κτήση, έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος χρόνος τόσο για την τακτική όσο την έκτακτη χρησικτησία και η εποπτεία και καταγραφή του εν λόγω ως δήθεν δηµόσια περιουσία παρίσταται προεχόντως καταχρηστική, οι δε ιδιώτες στηρίζουν το εκάστοτε εµπράγµατο δικαίωµα τους σε νόµιµη σειρά µεταγεγραµµένων τίτλων. Ειδικότερα: Το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ δεν ήταν ποτέ τµήµα του παλαιού αιγιαλού, όπως αποδεικνύεται από την µε ηµεροµηνία απόφαση του άλλοτε Υπουργού Συγκοινωνιών και το διάγραµµα αυτής, που θεωρήθηκε µε αριθ. πρωτ / από το Γενικό ιευθυντή ηµοσίων Έργων. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τον υπ' αριθ / νόµιµο τίτλο, ο αρχικός

13 Σελίδα 13 από 20 δικαιοπάροχος κατείχε µε τίτλο κυριότητας (ταπί) έτους 1905, ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι κατέχουν µε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθ. 6 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 1071/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο υποµνήµατα. Για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ αναφέρεται ότι ο αρχικός δικαιοπάροχος κατείχε το εν λόγω ακίνητο από το έτος 1960 και µετέπειτα, ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για εν λόγω το γεωτεµάχιο, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 11 και Λύτρα αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 1501/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία υποµνήµατα. Πιο συγκεκριµένα, ο αρχικός δικαιοπάροχος είχε αποκτήσει την πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή του οικοπέδου δυνάµει του υπ' αριθ / συµβολαίου αγοραπωλησίας, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 235 και υπ' αύξ. αριθ Η δικαιοπάροχος αυτού και αρχική οικοπεδούχος είχε αποκτήσει το ως άνω οικόπεδο δυνάµει των υπ' αριθ. 825/ και 1145/ συµβολαίων αγοραπωλησίας του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Π., που µεταγράφηκαν νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο ΜΘ' και υπ' αύξ. αριθ. 142 και στον τόµο ΝΑ' και υπ' αύξ. αριθ. 129 αντίστοιχα. Μετά την αγορά του παραπάνω οικοπέδου, η ως άνω οικοπεδούχος ανήγειρε επ' αυτού διώροφη οικία κατόπιν της υπ' αριθ. 328/ άδειας οικοδοµής του Γραφείου Σχεδίου Πόλεως Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ αναφέρεται ότι ο αρχικός δικαιοπάροχος κατείχε το εν λόγω ακίνητο από το έτος 1975 και µετέπειτα, ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για το εν λόγω γεωτεµάχιο, που βρίσκεται στην οδό Νικολάου Μάνου αριθ. 16 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή δυνάµει της υπ' αριθ. 47/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής έξι υποµνήµατα. Πιο συγκεκριµένα, το εν λόγω οικόπεδο αποτελούνταν από δύο γεωτεµάχια, τα οποία συνενώθηκαν µε το υπ' αριθ /1976 συµβόλαιο ανταλλαγής ιδανικών µεριδίων και συνένωσης οικοπέδων του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Ν., που µεταγράφηκε στον τόµο 901 και υπ' αύξ. αριθ. 285 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Το ένα τµήµα του συνενωθέντος οικοπέδου περιήλθε στον αρχικό οικοπεδούχο Η.Π. δυνάµει των υπ' αριθ /1975 και 3085/1975 συµβολαίων αγοραπωλησίας, που µεταγράφηκαν αντίστοιχα στον τόµο 897 και υπ' αύξ. αριθ. 231 και στον τόµο 897 και υπ' αύξ. αριθ Είχε προηγηθεί το υπ' αριθ. 1894/1916 συµβόλαιο ρυµοτοµικά διατεταγµένης πώλησης, που είχε

14 Σελίδα 14 από 20 µεταγραφεί στον τόµο Ζ' και υπ' αύξ. αριθ. 309 στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Το άλλο τµήµα του συνενωθέντος οικοπέδου περιήλθε στον αρχικό οικοπεδούχο Η.Π. δυνάµει των υπ' αριθ /11975 και /1975 συµβολαίων αγοραπωλησίας, που µεταγράφηκαν αντίστοιχα στον τόµο 896 και υπ' αύξ. αριθ. 405 και στον τόµο 896 και υπ' αύξ. αριθ Είχε προηγηθεί το υπ' αριθ. 7923/1936 συµβόλαιο διανοµής ακινήτων, που είχε µεταγραφεί στον τόµο Ρ ' και υπ' αύξ. αριθ. 42 στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ οι οικοπεδούχοι κατείχαν µε νόµιµα µεταγεγραµµένο τίτλο από το έτος 1963 και µετέπειτα, ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για το γεωτεµάχιο αυτό που βρίσκεται επί της οδού Κατακάλου αριθ. 1 και Κίµωνος Βόγα και επί του οποίου έχει-ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 673/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ η κυριότητα της δικαιοπαρόχου των οικοπεδούχων στηρίζεται σε τίτλους κυριότητας (ταπιά) του έτους 1903 και µετέπειτα, επακολουθησάντων των υπ' αριθ. 6821/1921 και 6822/1921 συµβολαίων αγοραπωλησίας του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Β.., νόµιµα µεταγεγραµµένων στον τόµο ΙΗ' και υπ' αύξ. αριθ. 274 και 275 αντίστοιχα. Ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι, στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Κίµωνος Βόγα και Κ. Γεωργάκη και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 983/1963 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ αριθ / τίτλου προκύπτει ότι οι οικοπεδούχοι κατείχαν µε νόµιµα µεταγεγραµµένο τίτλο από το έτος 1973 και µετέπειτα και επιπρόσθετα ο αρχικός τους δικαιοπάροχος κατείχε σύµφωνα µε το υπ' αριθ. 8950/ συµβόλαιο αγοραπωλησίας, νόµιµα µεταγεγραµµένο στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 171 και υπ' αύξ. αριθ Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αριθ. 2 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 966/1974 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ οι οικοπεδούχοι κατείχαν µε νόµιµα µεταγεγραµµένο τίτλο από το έτος 1930 και µετέπειτα (αναφέρονται τα υπ' αριθ. 1439/ , και 1449/ ; συµβόλαια αγοραπωλησίας που είχαν µεταγραφεί στον τόµο ΞΣΤ' µε αριθµούς 334 και 336 αντίστοιχα), ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού 25 ης Μαρτίου αριθ. 5 και Θάλητος και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο υποµνήµατα.

15 Σελίδα 15 από Στα κάτωθι γεωτεµάχια οι οικοπεδούχοι αναγνωρίστηκαν ως κύριοι έναντι του Ελληνικού ηµοσίου µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Εποµένως τα δικαιώµατα των αναρτηθέντων δικαιούχων θα παραµείνουν όπως αναρτήθηκαν. Ειδικότερα: Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , σύµφωνα µε το ιστορικό του υπ αριθ / τίτλου προκύπτει ότι µε την υπ' αριθ. 715/1980 οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επικύρωσε την υπ' αριθ. 351/1976 οριστική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίσθηκαν οι οικοπεδούχοι έναντι του Ελληνικού ηµοσίου κύριοι έκτασης εµβαδού 609,70 τ.µ. Εξάλλου, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 940/1979 προδικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου, µόνον ο καθορισµός των ορίων αιγιαλού (ζώνης χειµέριου κύµατος) από την κατά το άρθρον 9 2 του Ν.. της 7/ διοικητική Επιτροπή δεν δύναται να προσδώσει την ιδιότητα του αιγιαλού σε τµήµα γης που στερείται των ανωτέρω ιδιοτήτων, ήτοι σε έδαφος µη βρεχόµενο από τα θαλάσσια ύδατα, διότι άλλως ο κύριος του εδάφους τούτου θα αποξενώνονταν από την ιδιοκτησία του µε απλή πράξη της ιοίκησης, κατά παράβαση των προστατευτικών αυτής συνταγµατικών ορισµών. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Γραβιάς αριθ. 1 και Μαρίας Κάλλας αριθ. 9 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 6387/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία υποµνήµατα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , προκύπτει ότι µε την υπ' αριθ. 715/1980 οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επικύρωσε την υπ' αριθ. 351/1976 οριστική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίσθηκαν οι οικοπεδούχοι έναντι του Ελληνικού ηµοσίου κύριοι έκτασης εµβαδού 609,70τ.µ., που όπως φαίνεται από το τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Ζ.Ν. (Ιούνιος 2007) πρόκειται για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ και τµήµα του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ που εµπίπτουν στον παλαιό αιγιαλό. Εξάλλου, σύµφωνα µε το υπ' αριθ. πρωτ. 8136/Φ7854/ έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, αναφέρεται ότι αυτή δεν διεκδικεί επί των ως άνω ακινήτων δικαιώµατα κυριότητας. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Γραβιάς αριθ. 1 και Μαρίας Κάλλας αριθ. 9 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 6387/ άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα υπόµνηµα. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ η κυριότητα των αρχικών δικαιοπαρόχων στηρίζεται σε τίτλους κυριότητας (ταπιά) έτους 1892 και 1912 (όπως προκύπτει από το κείµενο της υπ' αριθ /2006 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εναντίον της οποίας δεν φαίνεται να έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα). Για το γεωτεµάχιο αυτό δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα. 7. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , από το ιστορικό του υπ 1 αριθ. 1081/ τίτλου µπορεί µεν να προκύπτει ότι η κυριότητα του αρχικού δικαιοπαρόχου στηρίζεται σε τίτλο κυριότητας (ταπί) έτους 1901, πλην όµως η κυριότητα των επακολουθησάντων φερόµενων ως δικαιούχων δεν προκύπτει από νόµιµη σειρά

16 Σελίδα 16 από 20 µεταγεγραµµένων τίτλων για το χρόνο πριν το Αντίθετα, στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ δεν προκύπτει καθόλου η αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων, ενώ τίτλος δηµιουργείται για πρώτη φορά το 1996 (µε τις επικαλούµενες υπ' αριθ. 1081/ και 1160/ δηλώσεις αποδοχής κληρονοµιάς ενώπιον του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Β.Μ.). Κατά συνέπεια, για αµφότερα τα ως άνω γεωτεµάχια, που συνοµολογείται από τους ενιστάµενους ότι εµπίπτουν εντός του παλαιού αιγιαλού και δεν ήταν απλά παραθαλάσσια, δεν συντρέχουν ο ι προϋποθέσεις του άρθρου 4 Ν. 3127/2003, µεταξύ άλλων η καλόπιστη νοµή και κατοχή σε βάθος τριακονταετίας, όπως και η απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας. Ειδικά, µάλιστα, για το δεύτερο ακίνητο µε ΚΑΕΚ συνοµολογείται ότι προέρχεται από κατάληψη δηµοσίου κτήµατος, για το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε νόµιµος τίτλος ούτε από το Οθωµανικό ηµόσιο ούτε από το Ελληνικό ηµόσιο. Εποµένως, τόσο για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ όσο και για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ πρέπει να προκριθούν τα δικαιώµατα του Ελληνικού ηµοσίου σε βάρος των ιδιωτών. Για τα ως άνω γεωτεµάχια υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ένα κοινό υπόµνηµα, δεν προκύπτει δε να έχουν οικοδοµηθεί, αλλά η υφιστάµενη κατάσταση του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ είναι δρόµος (και ειδικότερα τµήµα της οδού Κίµωνος Βόγα), ενώ η υφιστάµενη κατάσταση του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ είναι χώρος πρασίνου. Συνεπώς, για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό θα πρέπει να προκριθεί το Ελληνικό ηµόσιο σε αµφότερα τα ως άνω γεωτεµάχια. 8. Το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ αποτελεί ρυµοτοµούµενο τµήµα, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3489/ πράξη τακτοποίησης, για το οποίο όµως δεν προκύπτουν στοιχεία καταβολής αποζηµίωσης. Σηµειώνεται ότι παραχωρήθηκαν τµήµατα του ΒΚ 168 σύµφωνα µε τα υπ' αριθ /1961 και 45469/1969 παραχωρητήρια του Υπουργείου Οικονοµικών, που µεταγράφηκαν νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 285 και υπ' αύξ. αριθ. 242 και στον τόµο 591 και υπ' αύξ. αριθ. 62 αντίστοιχα. Εντούτοις, ενώπιον της παρούσας Επιτροπής δεν προσκοµίστηκε για το εν λόγω γεωτεµάχιο απολύτως κανένα υπόµνηµα. Συνεπώς, η κυριότητα του τµήµατος που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό θα παραµείνει όπως αναρτήθηκε. 9. Στα κάτωθι γεωτεµάχια διεκδικεί δικαιώµατα ο ήµος Θεσσαλονίκης, τα οποία προκρίνονται ή απορρίπτονται κατά περίπτωση. Ειδικότερα: Στις ειδικές εκτάσεις µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ83002 (τµήµα της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου), 19044ΕΚ41003 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Γκύζη, Λύτρα και Αιµιλίου Ριάδη), 19044ΕΚ41011, 19044ΕΚ41012 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Β. Χατζή, Βασ. Όλγας και Παρασκευοπούλου), 19044ΕΚ83115 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Στρ. Κακκάβου και Καλλιδοπούλου), 19044ΕΚ41007 (τµήµα της οδού Αθ. Σουλιώτη), 19044ΕΚ81003 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Φιλίππου, Νίκογλου, Βασ. Όλγας και Πέτρου Συνδίκα) 19044ΕΚ84003 και 19044ΕΚ82001 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Μ, Αλεξάνδρου, Π. Συνδίκα, Βασ. Όλγας, 25 ης Μαρτίου και Μ. Κάλλας), έχει αναρτηθεί ο ήµος Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την

17 Σελίδα 17 από 20 παρούσα ένσταση και την εφαρµογή του διοικητικού ορίου του παλαιού αιγιαλού, προκύπτει ότι οι παραπάνω ειδικές εκτάσεις ή τµήµατα αυτών εµπίπτουν στον παλαιό αιγιαλό (ΒΚ168 ηµόσιο Κτήµα), ο οποίος δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου. Ο ήµος Θεσσαλονίκης, µε την από τεχνική έκθεση που υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής δήλωσε κυριότητα στις παραπάνω ειδικές, ως τµήµα του ευρύτερου οδικού δικτύου, σύµφωνα µε το Ν.1337/83 και το ισχύοντα κατά περίπτωση διατάγµατα ρυµοτοµίας, καθώς πρόκειται για δρόµους διαµορφωµένους που έχουν αποδοθεί στην κοινή χρήση για περισσότερα από 30 χρόνια, επικαλούµενος τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα περί παραγραφής και του άρθρου 10 του Ν. 2882/2001 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο Ν. 4070/2012) περί παραγραφής της αξίωσης αποζηµίωσης. Σύµφωνα όµως µε τις ειδικές διατάξεις του Ν.1591/86, οι οποίες ισχύουν σε περιπτώσεις ανταλλάξιµων ακινήτων που εµπίπτουν σε πράξεις τακτοποίησης, και ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν,1591/86 «Κύριοι οικοπέδων, υπόχρεων αποζηµίωσης προσκυρούµενων ή ρυµοτοµούµενων ανταλλάξιµων κτηµάτων, που καθορίστηκαν µέχρι σήµερα και θα καθορίζονται µε πράξη αναλογισµού αποζηµίωσης και τακτοποίησης του αρµόδιου πολεοδοµικού γραφείου, υποχρεούνται εντός δίµηνης ανατρεπτικής προθεσµίας από τη µε απόδειξη ειδοποίηση της αρµόδιας οικονοµικής εφορίας (τµήµα ΑΠ) να υποβάλουν αιτήσεις εξαγοράς των ακινήτων αυτών. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του βεβαιωθέντος στο δηµόσιο ταµείο ποσού παρά του υπόχρεου, εκδίδεται για µεν τα προσκυρούµενα ακίνητα το σχετικό παραχωρητήριο, για δε τα ρυµοτοµούµενα εξοφλητική πράξη. Στη ρύθµιση των προηγούµενων παραγράφων δεν υπάγονται οι δήµοι και οι κοινότητες ο οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή αποζηµίωσης στην Υ ΑΜΚ λόγω ρυµοτοµίας ανταλλάξιµου κτήµατος». Συνεπώς, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προκριθεί το Ελληνικό ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι έχουν εκδοθεί συγκεκριµένες πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί απαλλοτρίωσης, νια την έναρξη της παραγραφής θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έναρξη της διοικητικής διαδικασίας περί αναγνώρισης δικαιούχων και καθορισµού µονάδος. Στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ84005 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών 25 ης Μαρτίου, Γ. Παπανδρέου, Λασκαράτου & Θάλητος), στην οποία αναρτήθηκε ο ήµος Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την παρούσα ένσταση και την εφαρµογή του διοικητικού ορίου του παλαιού αιγιαλού προκύπτει ότι τµήµα του εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό (ΒΚ168 ηµόσιο Κτήµα), ο οποίος δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου και, συνεπώς θα πρέπει να προκριθεί το Ελληνικό ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης). Επί τούτου, ο ήµος Θεσσαλονίκης υπέβαλε την από τεχνική έκθεση, προβάλλοντας ισχυρισµό περί παραγραφής, που είναι απορριπτέος σύµφωνα µε τα παραπάνω. Ωστόσο, το υπό στοιχεία Α-Β-Γ- τµήµα, όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα µεταβολών, εµπίπτει στο ΒΚ 2527 και, εποµένως, θα πρέπει να προκριθεί το δικαίωµα του Ελληνικού ηµοσίου που αφορά το ΒΚ Όσον αφορά στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ (που βρίσκεται επί της οδού Β. Χατζή αριθ. 1) και στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ (που βρίσκεται επί της οδού Β. Χατζή αριθ. 3), στα οποία αναρτήθηκε ο ήµος Θεσσαλονίκης, παρατηρείται

18 Σελίδα 18 από 20 ότι, σύµφωνα µε την εφαρµογή του διοικητικού ορίου του παλαιού αιγιαλού, το πρώτο γεωτεµάχιο και τµήµα του δευτέρου εµπίπτουν στον παλαιό αιγιαλό (ΒΚ168 ηµόσιο Κτήµα) που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου και, συνεπώς, θα πρέπει να προκριθεί το δικαίωµα του Ελληνικού ηµοσίου. Επί τούτου, ο ήµος Θεσσαλονίκης υπέβαλε την από τεχνική έκθεση, χωρίς όµως να προσκοµίσει στοιχεία περί συντέλεσης των προσκυρώσεων, ενώ δεν υποβλήθηκε κανένα υπόµνηµα από οποιονδήποτε τρίτο. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ (κοινόχρηστη έκταση στη συµβολή των οδών Αιµ. Ριάδη και Γκύζη, µε υφιστάµενη κατάσταση πάρκο) έχει αναρτηθεί ο ήµος Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την εφαρµογή του διοικητικού ορίου του παλαιού αιγιαλού, τµήµα του εν λόγω γεωτεµαχίου εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό (ΒΚ168) που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου και, συνεπώς, θα πρέπει να προκριθεί το δικαίωµα του ηµοσίου. Στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ84004, παραµένει στην κυριότητα του ήµου Θεσσαλονίκης το τµήµα έκτασης 17 τ.µ. όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα µεταβολών υπό στοιχεία Α-Β-Γ, διότι πρόκειται για ρυµοτοµούµενο τµήµα σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 985/ πράξη τακτοποίησης του Πολεοδοµικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για το οποίο υπόχρεος σε αποζηµίωση είναι ο ήµος Θεσσαλονίκης, ο οποίος όµως απαλλάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 1591/86 που ορίζει ότι «Οι ήµοι και οι Κοινότητες απαλλάσσονται από την καταβολή αποζηµίωσης στην Υ ΑΜΚ λόγω ρυµοτοµίας Ανταλλαξίµου κτήµατος... που καθορίστηκαν µέχρι σήµερα και θα καθορίζονται µε πράξη αναλογισµού αποζηµίωσης και τακτοποίησης...». Το υπόλοιπο τµήµα, που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), εφόσον πρόκειται για το ΒΚ 168 δηµόσιο κτήµα που αποτελεί ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου. Σχετικά µε το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ , που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Σερεµέτη αριθ. 2 και Μ. Κάλλας αριθ. 1, η αιτούµενη αλλαγή είναι εντός αποδεκτής απόκλισης και, συνεπώς, θα πρέπει να προκριθεί ο αναρτηθείς ήµος Θεσσαλονίκης. Το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ (που βρίσκεται επί της οδού Θάλητος µεταξύ των αριθµών 21 και 23) δεν εµπίπτει στο ΒΚ 168 και συνεπώς η κυριότητα παραµένει στους δικαιούχους όπως αναρτήθηκαν. Επί τούτου, ο ήµος Θεσσαλονίκης υπέβαλε την από τεχνική έκθεση, ισχυριζόµενος ότι τµήµα του ΒΚ168 εµπίπτει σε τµήµα της ιδιοκτησίας µε ΚΑΕΚ , πλην όµως δεν προσκόµισε περαιτέρω στοιχεία θεµελιωτικά του ισχυρισµού του. Η ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ85002 δεν εµπίπτει στο ΒΚ 168 και, συνεπώς, η κυριότητα παραµένει στους δικαιούχους όπως αναρτήθηκαν. 10. Στα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ , ΚΑΕΚ και ΚΑΕΚ έχει αναρτηθεί η. Πρόκειται για αντλιοστάσια τα οποία αποτελούν ειδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και, πιο συγκεκριµένα, ανήκουν στην κυριότητα της µετά του υποκείµενου εδάφους, ενώ ο περιβάλλον

19 Σελίδα 19 από 20 χώρος ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο. Συνεπώς, αναρτήθηκαν ορθά. Περί τούτου, η υπέβαλε σχετικά έγγραφα χωρίς υπόµνηµα. 11. Στα κάτωθι συνεχόµενα γεωτεµάχια, τα οποία όλα βρίσκονται σε οικοδοµικό τετράγωνο συνολικής έκτασης 4.513,50 τ.µ. (που περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Γεωργίου Α', Έδισσον και Μεγάλου Αλεξάνδρου), έχουν αναρτηθεί τα δικαιώµατα της, η οποία υπέβαλε κοινό υπόµνηµα. Τα εν λόγω γεωτεµάχια θα πρέπει να παραµείνουν στο σύνολο τους και εξ ολοκλήρου στην κυριότητα της, όπως αναρτήθηκαν. Ειδικότερα: Τα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ και ΚΑΕΚ απέκτησε η ΕΗ µε παραχώρηση από τον κρατικό οργανισµό, σύµφωνα µε την υπ' αριθ /1953 πράξη µεταβίβασης ακινήτων, που µεταγράφηκε νόµιµα την στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 173 και υπ' αύξ. αριθµό 342. Το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ απέκτησε η κατά το ένα τµήµα αυτού από τον κρατικό οργανισµό, δυνάµει της υπ 1 αριθ / πράξης µεταβίβασης ακινήτων που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 173 και αριθµό 342, και κατά το υπόλοιπο τµήµα του δυνάµει της υπ' αριθ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 202/Β/ και µεταγράφηκε στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 467 και υπ' αυξ. αριθµό 327. Επί του ανωτέρω ακινήτου στεγαζόταν, κατά το παρελθόν και επί µακρόν, τόσο τα κεντρικά γραφεία της στη Θεσσαλονίκη όσο και το Α' Εργοστάσιο Παραγωγής και οι βοηθητικοί του χώροι (αντλιοστάσιο, αποθήκη πετρελαίου, ψυγεία κινητήρων και εργαστήρια), εφαρµοζοµένων περαιτέρω συµπληρωµατικά των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3127/2003 σε βάρος του Ελληνικού ηµοσίου. 12. Όσον αφορά στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ διαπιστώνεται ότι σύµφωνα µε το διάγραµµα της υπ' αριθ. 7909/2012 Πράξης Τακτοποίησης του Πολεοδοµικού Γραφείου Θεσσαλονίκης: Α) το τµήµα υπό στοιχεία ερ-3 εµβαδού 10,24 τ.µ. πρόκειται για διεκδικούµενο τµήµα µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), της και της υπ' αριθ. (3) ιδιοκτησίας του Γ.Ζ., το οποίο προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία (1) - Β) τα τµήµατα υπό στοιχεία 11ερ-12ερ-13ερ-28ερ- 27ερ-14ερ-11ερ εµβαδού 3,60+2,00=5,60 τ.µ. και ερ-12ερ-3 εµβαδού 9,45τ.µ. πρόκειται για διεκδικούµενα τµήµατα µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), της [ιδιοκτησία (1)] και της υπ' αριθ. (2) ιδιοκτησίας των Β.Σ., Σ.Σ. και Π.Ε., εκ των οποίων το πρώτο τµήµα ρυµοτοµείται και το δεύτερο προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία (1). - Γ) το τµήµα υπό στοιχεία ερ-2 εµβαδού 1,70τ.µ. πρόκειται για διεκδικούµενο τµήµα µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) και της (ιδιοκτησία 1). Ωστόσο, σύµφωνα µε την εφαρµογή του διοικητικού ορίου του Παλαιού Αιγιαλού, τα προαναφερθέντα τµήµατα υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Α, όπως απεικονίζονται στο διάγραµµα µεταβολών, εµπίπτουν στο ηµόσιο

20 Σελίδα 20 από 20 κτήµα ΒΚ 168 (Παλαιός Αιγιαλός), το οποίο δεν αποτελεί κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού ηµοσίου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει η κυριότητα του εν λόγω τµήµατος να περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης). Επιπρόσθετα η αιτούµενη αλλαγή θα επιφέρει χωρική µεταβολή και στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την κρινόµενη ένσταση του Ελληνικού ηµοσίου σύµφωνα µε τα παραπάνω. ιατάσσει να παραµείνουν στην κυριότητα του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) τα γεωτεµάχια και ειδικές εκτάσεις ή τµήµατα αυτών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ιστορικό της παρούσας. Τα υπόλοιπα γεωτεµάχια είτε να παραµείνουν όπως αναρτήθηκαν είτε να περιέλθουν στους θιγόµενους ιδιώτες ή τους ενδιαφερόµενους φορείς ( ήµο Θεσσαλονίκης, ΕΗ, κλπ) κατά περίπτωση, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας. Στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ84004, θα παραµένει στην κυριότητα του ανακτηθέντος δικαιούχου το τµήµα έκτασης 17 τ.µ., όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα µεταβολών υπό στοιχεία Α-Β-Γ, και το υπόλοιπο τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό θα περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης) ως τµήµα του ΒΚ168. Στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ84005 η κυριότητα του τµήµατος που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) ως τµήµα του ΒΚ 168 δηµοσίου κτήµατος και θα πρέπει να αποδοθεί νέα ειδική έκταση, εκτός από το υπό στοιχεία Α-Β-Γ- τµήµα όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα µεταβολών, που εµπίπτει στο ΒΚ 2527, και εποµένως θα πρέπει να προκριθεί το δικαίωµα του Ελληνικού ηµοσίου που αφορά το ΒΚ 2527 και αναρτήθηκε στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ τα τµήµατα υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Α, όπως απεικονίζονται στο διάγραµµα µεταβολών, θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), ως τµήµα του ηµοσίου Κτήµατος ΒΚ 168 (Παλαιός Αιγιαλός) και, ως εκ τούτου, θα διορθωθούν τα γεωµετρικά στοιχεία του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ Θεσσαλονίκη, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Αγροτικές Μισθώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 656 15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες). (Δικηγόροι: Νικόλαος Παπαϊωάννου, Χρυσόστομος Γασπαράτος).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ «Α. Ι. Φ. ΣΜΠΩΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 13/18-07-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. απόφ. 390/2013 ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 του Αύγουστου Μυλωνά, υπεύθυνου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ, πτυχιούχου Οικονοµικών του Εµπορικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια Προϊσταμένη τμήματος ΦΜΑΠ Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α 0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Η πρώτη συνεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής, προεδρία κ. Ευγένιου Χαμπουλλά, έγινε στις 6/2/2007 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 92 συνεδριάσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων Ε. Μετά την είσοδό μου στον ιστότοπο ως Μέλος και κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής "Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό", εμφανίσθηκε στην Φόρμα Αποστολής ως μέλος ο εκπρόσωπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δ/νση Δασών Νομού Λέσβου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 04/2014 απόφαση, η Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα