Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH"

Transcript

1 Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008

2 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης : ΙΟΒΕ

3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΒΕ Υπεύθυνος: Σταύρος Ιωαννίδης Kαθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο Το Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας του ΙΟΒΕ αποτελεί τον ελληνικό εταίρο του Παγκοσµίου Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας (Global Entrepreneurship Monitor -GEM) Εθνική ερευνητική οµάδα GEM Υπεύθυνοι έργου: Τάκης Πολίτης, Γενικός ιευθυντής ΙΟΒΕ Σταύρος Ιωαννίδης, Kαθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ Έρευνα Ανάλυση: Ευαγγελία Βαλαβανιώτη, ΙΟΒΕ

4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ΙΟΒΕ στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM) δηµοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα που αναφέρεται στην περίοδο Υπενθυµίζεται ότι το GEM είναι ένα ερευνητικό Πρόγραµµα που συλλέγει εµπειρικά δεδοµένα από ένα ευρύ σύνολο χωρών παγκοσµίως και µέσω ειδικών εκδόσεων και εκθέσεων συνεισφέρει στη παγκόσµια συζήτήση για την επιχειρηµατικότητα. Το ΙΟΒΕ, αποτελεί τον ελληνικό εταίρο στο ερευνητικό consortium του GEM και είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών στον ελληνικό πληθυσµό, την επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την κοινή εναρµονισµένη µεθοδολογία και την ένταξη τους στο διεθνές αναλυτικό πλαίσιο του GEM, ώστε να επιτυγχάνεται η συγκρισιµότητα των στοιχείων. Η φετινή έκθεση, που επικεντρώνεται όπως πάντα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εµφανίζει η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, αποτελεί τη δεύτερη έκθεση που εκπονείται από το Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα του ΙΟΒΕ. Πρόκειται για τον ερευνητικό άξονα του ΙΟΒΕ που θεσµοθετήθηκε το 2007 και σκοπεύει στην αξιοποίηση της συσσωρευµένης εµπειρίας από τη συµµετοχή στο GEM, µε έµφαση στην επεξεργασία προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, η ανάγκη δηµιουργίας χρονολογικών σειρών που επιτρέπουν την αποτύπωση πιο µακροχρόνιων τάσεων και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της, σε σύγκριση πάντα µε τις εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον εντάσσονται άλλωστε στους ερευνητικούς στόχους που έχει θέσει το ΙΟΒΕ τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριµένα το Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα, στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις: α) τη διενέργεια ερευνών σε πλευρές της επιχειρηµατικότητας µε ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον και β) την παραγωγή προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Το ΙΟΒΕ ευχαριστεί όλους αυτούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου και κυρίως τους ειδικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ο καθένας στον τοµέα του βοήθησαν στην ερµηνεία της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.

6

7 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η εξέλιξη των βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Τα κίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης Κλαδικά χαρακτηριστικά των νέων εγχειρηµάτων Νοµική µορφή, συµµετοχή στην ιδιοκτησία, προβλήµατα έναρξης Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων:... καινοτοµία, ανταγωνισµός, εξωστρέφεια Ύψος επένδυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας Άλλα ηµογραφικά χαρακτηριστικά των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών Προσωπικοί παράγοντες Πολιτισµικοί παράγοντες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Έµφαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: o Κανονισµός για τις Μικρές... Επιχειρήσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM) Βασικοί ορισµοί και δείκτες επιχειρηµατικότητας: µεθοδολογικό πλαίσιο του GEM Το εννοιολογικό µοντέλο του GEM Γιατί διαφέρουν τα στοιχεία του GEM από τα επίσηµα δηµογραφικά στοιχεία... (µητρώα) των επιχειρήσεων; Το εµπειρικό µέρος του ερευνητικού προγράµµατος GEM Ο ρόλος του ΙΟΒΕ στο GEM

8

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Συµµετέχοντας για 5 η χρονιά στο ερευνητικό consortium του GEM, τo IOBE έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την εξέλιξη βασικών δεικτών της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, σε συνδυασµό µε άλλα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Ο βασικότερος δείκτης του GEM είναι το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (Early-Stage Entrepreneurial activity) που εκδηλώνεται σε κάθε χώρα και η οποία περιλαµβάνει δύο κατηγορίες ατόµων: τους επίδοξους επιχειρηµατίες και τους νέους επιχειρηµατίες. Από την τελευταία έρευνα προκύπτει ότι στην Ελλάδα το 2007 ένα 5,71% του πληθυσµού ηλικίας ετών δηλαδή περίπου άτοµα - βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης). Αυτή η χαµηλότερη επίδοση στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων το 2007 έχει ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να υποχωρεί στην 26η θέση (σε 42 χώρες), ενώ είναι η 7η ευρωπαϊκή (σε 22 χώρες αντιστοίχως). Τα υψηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων των προηγούµενων ετών τροφοδοτούν την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα, η οποία και εµφανίζει αύξηση σε σχέση µε το Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας ετών που είναι ιδιοκτήτες ή συµµετέχουν στην ιδιοκτησία µιας επιχείρησης που λειτουργεί τουλάχιστον 3,5 χρόνια, ξεπερνά το 13%, επίδοση που είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη και η οποία εν πολλοίς ερµηνεύεται από τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης που παρουσιάζει η Ελλάδα. Εποµένως, συνολικά και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις κατηγορίες επιχειρηµατιών που µετρώνται στο πλαίσιο του GEM, το 18,7% του πληθυσµού ηλικίας ετών (σχεδόν 1,3 εκατ. άτοµα) είχε κάποιου τύπου επιχειρηµατική δραστηριοποίηση κατά το Η επίδοση αυτή είναι και πάλι η υψηλότερη (µετά την Ισλανδία) για το 2007, όχι µόνο στην Ευρώπη όπου ο αντίστοιχος µέσο όρος δεν ξεπερνά το 11,7%, αλλά και γενικά στις χώρες υψηλού εισοδήµατος. Η εξέλιξη των υπόλοιπων δεικτών επιχειρηµατικότητας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, αν και ορισµένοι βασικοί δείκτες υποχωρούν. Έτσι η πρόθεση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας συνεχίζει να περιορίζεται, καθώς ένα 13,7% του πληθυσµού Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών i

10 18-64 ετών δηλώνει ότι έχει σκοπό να ξεκινήσει µια επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης) τα επόµενα τρία χρόνια, έναντι όµως 14,2% το 2006 και 15,4% το Εξακολουθεί ωστόσο να είναι µία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη και προοιωνίζεται παρά τη µείωση - τουλάχιστον τη διατήρηση µιας σταθερής εισροής στην εκδήλωση νέας επιχειρηµατικότητας τα επόµενα χρόνια Αλλά και το ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού που χαρακτηρίζεται ως «άτυποι επενδυτές» εµφανίζει υποχώρηση το Στην Ελλάδα το 2007 ένα 2,6% του πληθυσµού (ετών περίπου δηλαδή άτοµα), δήλωσε ότι έχει χρηµατοδοτήσει κατά την τελευταία τριετία µε προσωπικά κεφάλαια ένα νέο εγχείρηµα που ξεκίνησε κάποιος άλλος, έναντι 3% το Το µέσο ποσό (διάµεσος), το οποίο δαπανήθηκε από τους άτυπους επενδυτές και το 2007 κινείται στην περιοχή των ευρώ, όσο δηλαδή περίπου καταγράφεται στις τρεις πιο πρόσφατες έρευνες, ποσό όµως που εξακολουθεί να κρίνεται αρκετά υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιρλανδία, όπου ο ρόλος του συγγενικού περιβάλλοντος είναι επίσης έντονος, το αντίστοιχο µέσο ποσό δεν ξεπερνά τα ευρώ. Το διευρυµένο αυτό ύψος των άτυπων επενδυτικών κεφαλαίων αντανακλά περισσότερο τις υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την έναρξη νέων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα, παρά µία αφθονία διαθέσιµων κεφαλαίων για χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας. Ένα 2,6% του πληθυσµού ετών - περίπου άτοµα - δηλώνει ότι έχει διακόψει τη λειτουργία ή έκλεισε µια επιχείρηση που κατείχε ή συµµετείχε στη διοίκηση, ή έχει σταµατήσει οποιαδήποτε µορφή αυτοαπασχόλησης κατά τη διάρκεια του Όσον αφορά στις αιτίες που οδήγησαν στην αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τέσσερα στα εννέα εγχειρήµατα δεν απέδιδαν κέρδος και γι αυτό και ο(οι) ιδιοκτήτης(ες) του αποφάσισαν να τα κλείσουν. Η επίδοση αυτή είναι από τις υψηλότερες στις εξεταζόµενες ευρωπαϊκές χώρες και η υψηλότερη στις χώρες υψηλού εισοδήµατος. Ένα σηµαντικό 10% όµως δηλώνει ότι παρουσιάστηκε µία καλή ευκαιρία να πουλήσει την επιχείρηση, ποσοστό που αντιπροσωπεύει ένα µέρος προφανώς των εγχειρηµάτων που συνέχισαν τη λειτουργία τους, ενώ ένα 9% ακόµα δηλώνει ότι βρήκε άλλη απασχόληση (πιθανόν µισθωτή) ή αποφάσισε να αξιοποιήσει µία άλλη επιχειρηµατική ευκαιρία. ii Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

11 Τα κίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης Η έρευνα αποκαλύπτει σηµαντική υποχώρηση της επιχειρηµατικότητας ανάγκης το Μόλις το 13% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών που εντόπισε η έρευνα στην Ελλάδα δηλώνει ως κίνητρο αποκλειστικά την ανάγκη, όταν το 2006 ήταν περίπου στο 20%. Εποµένως, ως ένα βαθµό, η µείωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που καταγράφεται το 2007 είναι αποτέλεσµα της σηµαντικής µείωσης των επιχειρηµατιών ανάγκης. Υπενθυµίζεται ότι κατά το 2006 η άνοδος αυτού του τύπου της επιχειρηµατικότητας είχε αποδοθεί ως ένα βαθµό στη σηµαντική άνοδο των επιχειρηµατιών ανάγκης. Από την άλλη πλευρά, σε ότι αφορά τους Έλληνες επιχειρηµατίες ευκαιρίας και τα αναλυτικότερα αίτια που τους ώθησαν στο να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, ο βασικός λόγος είναι περισσότερο η αύξηση του προσωπικού τους εισοδήµατος, παρά η επίτευξη µεγαλύτερης εργασιακής ανεξαρτησίας. Αντίθετα, κατά µέσο όρο το 2007 στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να κυριαρχεί η ανάγκη µεγαλύτερης ανεξαρτησίας. Στην Ελλάδα εποµένως, η αντίληψη για την ύπαρξη επιχειρηµατικών ευκαιριών στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον εξακολουθεί να υποστηρίζεται περισσότερο από διάθεση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη βάση της τόνωσης του προσωπικού εισοδήµατος και λιγότερο στην εργασιακή ανεξαρτησία. Η κλαδική διάσταση της επιχειρηµατικότητας Τα αποτελέσµατα του 2007 αποκαλύπτουν ότι µειώνεται το ποσοστό των νέων εγχειρηµάτων που εκδηλώνονται σε δραστηριότητες, τελικός πελάτης των οποίων είναι ο καταναλωτής ως φυσικό πρόσωπο (51,3% το 2007, όταν το 2006 ξεπερνούσαν το 60% και το 2005 το 70%). Ωστόσο, εξακολουθούν να υπερτερούν σηµαντικά σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (35% για το 2007), ενώ η Ελλάδα εµφανίζει σταθερά τη µεγαλύτερη ποσοστιαία συµµετοχή των εγχειρηµάτων αυτής της κατηγορίας στο σύνολο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων. Το γεγονός αυτό εξακολουθεί να προσδίδει στην επιχειρηµατικότητα της Ελλάδας χαρακτηριστικά «ρηχότητας»: η νέα δηλαδή επιχειρηµατικότητα που καταγράφεται κάθε χρόνο στη χώρα δεν εκδηλώνεται σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας» µέχρι το τελικό προϊόν, αλλά µόνο στον έσχατο κρίκο αυτής της αλυσίδας. Ο τοµέας που φαίνεται να «κερδίζει» µερίδιο από το σύνολο είναι για 2 η συνεχόµενη χρονιά µάλιστα οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις: αποτελούν πλέον το 24% του Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών iii

12 συνόλου των νέων εγχειρηµάτων που καταγράφηκαν στην έρευνα έναντι µόλις 13% το 2006, αλλά και 30% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη. Τα εγχειρήµατα που σχετίζονται µε υπηρεσίες προς επιχειρήσεις είναι γενικά περισσότερο επιθυµητά στη «ροή» της νέας επιχειρηµατικότητας σε µία οικονοµία, αφού θεωρείται ότι µπορεί να έχουν µεγαλύτερη επίδραση στη συνολική ανάπτυξή της µε ευνοϊκότερες προοπτικές σε όρους απασχόλησης, εξωστρέφειας και καινοτοµίας. Τα τελευταία δύο χρόνια εποµένως καταγράφεται µία αναδιάρθρωση της κλαδικής σύνθεσης των νέων εγχειρηµάτων η οποία προσεγγίζει περισσότερο τις χώρες υψηλότερου εισοδήµατος. Νοµική µορφή και αποκλειστικότητα απασχόλησης του επιχειρηµατία ύο στα τρία εγχειρήµατα είναι ατοµικές/προσωπικές, ενώ ένα 20% είναι οµόρρυθµες εταιρείες. Μόλις 12% των νέων εγχειρηµάτων εντάσσονται στην κατηγορία των ΑΕ- ΕΠΕ. Επιπροσθέτως, τρία στα τέσσερα εγχειρήµατα αποτελούν πράγµατι µία νέα επιχείρηση η οποία µόλις ξεκινά τη λειτουργία της. Το υπόλοιπο µέρος συνίσταται από εγχειρήµατα που λειτουργούσαν ήδη είτε από κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο του νέου/επίδοξου επιχειρηµατία και το οποίο το ανέλαβαν πλέον αυτοί, είτε προέκυψε από κάποια εξαγορά. Ένα µέτρο του βαθµού συµµετοχής του νέου επιχειρηµατία στην ουσιαστική διαχείριση της επιχείρησης είναι η ένταση της ενασχόλησης που σχεδιάζει να έχει στην επιχείρηση που δηµιουργεί. Για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων (89%), το εγχείρηµα το οποίο ξεκινούν συνιστά µία εργασία πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται για µία από τις υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο των χωρών του GEM. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος κινείται µόλις στο 70%. Άρα στην Ελλάδα, όπως συµβαίνει και στις περισσότερες µεσογειακές χώρες, η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν φαίνεται να αποτελεί κάποια συµπληρωµατική εργασιακή δραστηριότητα, αλλά µάλλον βασική επαγγελµατική επιλογή. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας Τα αποτελέσµατα του 2007 φανερώνουν ότι ο βαθµός καινοτοµικότητας της νέας επιχειρηµατικότητας υστερεί και το 2007 σε σχέση µε άλλες χώρες. Μόλις το 12,8% των νέων επιχειρηµατιών θεωρεί ότι τα προϊόντα / υπηρεσίες που (θα) προσφέρουν είναι εντελώς νέα για όλους τους πελάτες στους οποίους (θα) απευθύνονται. Η επίδοση αυτή βρίσκεται οριακά κάτω από τον αντίστοιχο µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών iv Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

13 (13%) και φέρνει την Ελλάδα στη µέση της κατάταξης στην Ευρώπη. Η ευρεία πλειονότητα έτσι των εγχειρηµάτων (64%) που εντόπισε η έρευνα του GEM δεν εκδηλώνουν κανέναν βαθµό «καινοτοµίας». Πάντως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό περιορίζεται διαχρονικά στην Ελλάδα (ήταν 70% το 2005), γεγονός που σηµαίνει ότι όλο και περισσότερα καινοτοµικά εγχειρήµατα εµφανίζονται στην νέα επιχειρηµατικότητα της χώρας. Ταυτόχρονα, µόλις το 5,4% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων δηλώνει ότι εισέρχεται σε µία πραγµατικά νέα αγορά όπου δεν υπάρχει κανένας άλλος ανταγωνιστής, δηµιουργώντας δηλαδή µία νέα νησίδα αγοράς. Πρόκειται για πολύ χαµηλή επίδοση που υστερεί ακόµα και από τον µέσο όρο χωρών µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος, ενώ κατά µέσο όρο στην Ευρώπη, το 2007 περίπου 9% των εγχειρηµάτων δεν αντιµετωπίζουν κανέναν ανταγωνιστή. Πάντως και σε αυτό το κριτήριο σηµειώνεται βελτίωση διαχρονικά (έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση µε την έρευνα του 2006). Αντίθετα επιδείνωση καταγράφεται το 2007 στο κριτήριο της τεχνολογικής αναβάθµισης των εγχειρηµάτων, καθώς πάνω σχεδόν το 78% αυτών χρησιµοποιεί τεχνολογίες / διαδικασίες, που είναι διαθέσιµες «στην αγορά» πάνω από πέντε χρόνια. Πολύ νεότερες τεχνολογίες / διαδικασίες για την παραγωγή / διάθεση των προϊόντων / υπηρεσιών, τεχνολογίες δηλαδή που έχουν εµφανιστεί κατά το τελευταίο µόλις χρόνο από τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιείται µόλις στο 8% των εγχειρηµάτων. Πάνω από το 60% των νέων και επίδοξων εγχειρηµάτων που κατέγραψε η έρευνα στην Ελλάδα (θα) απασχολεί τουλάχιστον ένα ακόµα άτοµο κατά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Μάλιστα ένα 10% δηλώνει ότι θα προσφέρει πάνω από 5 θέσεις εργασίας στα αρχικά στάδια, ποσοστό που υπερδιπλασιάζεται σε βάθος πενταετίας. Το 23% των εγχειρηµάτων αυτών υπό την προϋπόθεση ότι θα κατορθώσουν βέβαια να ξεπεράσουν το κρίσιµο όριο των 3,5 ετών - θα απασχολεί τουλάχιστον 6 άτοµα, ενώ για ένα 3% των εγχειρηµάτων οι ιδιοκτήτες τους αναµένουν ταχεία µεγέθυνση και θεωρούν ότι θα είναι σε θέση να προσφέρουν πάνω από 20 θέσεις εργασίας σε βάθος πενταετίας. Τέλος, στα αρνητικά των νέων εγχειρηµάτων που εκδηλώνονται στην Ελλάδα θα πρέπει να λογιστεί η σταθερή έµφασή τους στο εσωτερικό περιβάλλον και στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Επτά στα δέκα εγχειρήµατα δεν προβλέπεται να έχουν κανένα πελάτη από το εξωτερικό και θα απευθύνονται αποκλειστικά στην Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών v

14 εγχώρια πελατεία. Πρόκειται για τη χαµηλότερη επίδοση στην Ευρώπη, καθώς ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος εκτιµάται στο 48% και συνδέεται έντονα µε τον λιανεµπορικό χαρακτήρα των περισσότερων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα. Ένα µικρό ποσοστό της τάξης του 21% που δηλώνει ότι έως το ¼ της πελατείας µπορεί να προέρχεται από το εξωτερικό σχετίζεται κυρίως µε µεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των υπηρεσιών, ενώ το 8% που δηλώνει ακόµα πιο εξωστρεφές (πάνω από 25% πελατεία εξωτερικού), ουσιαστικά αφορά κυρίως επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα που λόγω της δραστηριότητάς τους έχουν απευθύνονται αναπόφευκτα και σε «πελάτες εξωτερικού». Ύψος επένδυσης Με βάση το συνολικό αριθµό των εγχειρηµάτων που εκτιµάται ότι βρίσκονται σε φάση έναρξης το 2007, µπορεί να γίνει µία αδρή εκτίµηση για το συνολικό ύψος των επενδύσεων που δυνητικά εκδηλώνονται στην Ελλάδα. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο το οποίο φαίνεται να µοχλεύεται και να ενεργοποιείται το 2007 ξεπερνά τα 23 δισεκ., ποσό που υστερεί σε σχέση µε τα 27 δισεκ, που είχαν εκτιµηθεί για το 2006, καθώς υποχώρησε σηµαντικά η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Εποµένως αν όλα τα επίδοξα εγχειρήµατα που κατέγραψε η έρευνα το 2007 πράγµατι περνούσαν στη φάση της υλοποίησης θα προέκυπτε µία αντίστοιχου ύψους κεφαλαιακή εισροή στην ελληνική οικονοµία. Από την άλλη πλευρά, είναι εµφανής η ανάγκη και στην Ελλάδα µεγαλύτερης ανάπτυξης µηχανισµών µικροχρηµατοδότησης, καθώς τα περισσότερα εγχειρήµατα έχουν υψηλότερο ρίσκο από την πλευρά του επίδοξου επιχειρηµατία που χρησιµοποιεί κυρίως δικούς τους πόρους. Η µικροχρηµατοδότηση βοηθά αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη να υλοποιήσουν τις οικονοµικές πρωτοβουλίες τους και να ωφεληθούν από τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. ηµογραφικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας Στην Ελλάδα το 2007 το 7,96% των ανδρών ηλικίας ετών βρισκόταν στη φάση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος και αντίστοιχα το 3,46% των γυναικών. Και οι δύο δείκτες εµφανίζουν περίπου την ίδια πτώση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (11,12% στους άνδρες, 4,69% στις γυναίκες το 2006), ως αποτέλεσµα της σηµαντικής πτώσης του συνολικού δείκτη επιχειρηµατικότητας. Αυτή η εξέλιξη δεν αλλοιώνει έτσι vi Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

15 τη βασική δηµογραφική διάρθρωση των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα που θέλει και το 2007, µόνο τρία στα δέκα άτοµα που βρίσκονταν στη φάση έναρξης µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, να είναι γυναίκες, όσο περίπου ήταν και την προηγούµενη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή φανερώνει ότι η µείωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων δεν µετέβαλε το δηµογραφικό προφίλ των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών, δεν έπληξε περισσότερο τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες αλλά επηρέασε και τους δύο πληθυσµούς µε τον ίδιο τρόπο. Σε όρους κινήτρων, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας υπερτερεί σηµαντικά της επιχειρηµατικότητας ανάγκης ασχέτως φύλου. Ωστόσο, σχεδόν σε όλες τις χώρες οι γυναίκες δηλώνουν ως κίνητρο την ανάγκη σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τους άνδρες. Στην Ελλάδα, η διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονη. Ενώ µόνο ένας στους πέντε άνδρες δήλωσε ότι ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα για λόγους ανάγκης, στην περίπτωση των γυναικών το αντίστοιχο ποσοστό ήταν δύο στις πέντε. Και για τα δύο φύλα λοιπόν η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαµηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης. Το 2007 φαίνεται να µειώνεται ελαφρά η µέση ηλικία του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία που εντόπισε η έρευνα του GEM. Πιο συγκεκριµένα ο µέσος νέος / επίδοξος επιχειρηµατίας τη στιγµή της έρευνας είναι περίπου 36 ετών έναντι 38 ετών το Αυτό συµβαίνει γιατί το ποσοστό των ατόµων ηλικίας ετών που εµπλέκονται στην επιχειρηµατική δραστηριότητα διευρύνεται στο 42% έναντι 39% το 2006, ενώ περιορίζεται κάτω από το µισό το ποσοστό των ατόµων ηλικίας άνω των 55 ετών που αποφασίζουν το 2007 να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά (από 8,5% σε 3,6%). Γενικά πάντως οι πέντε στους εννέα επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων ανήκουν ηλικιακά στο κλιµάκιο ετών και ένας στους τρεις είναι ετών, στο πλέον δραστήριο δηλαδή επαγγελµατικά τµήµα του πληθυσµού, εκείνο που βρίσκεται στη φάση της επαγγελµατικής ανέλιξης και προσπαθεί να καταξιωθεί στον επαγγελµατικό στίβο. Όπως έχουν δείξει οι έρευνες του GEM, στην Ελλάδα φαίνεται γενικά να ωθούνται στον επιχειρηµατικό στίβο σε µικρότερο βαθµό άτοµα µε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 2007 όµως σηµειώνεται µία σηµαντική αλλαγή. Η πλειονότητα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων που εντόπισε η έρευνα (39%) προέρχεται από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, επίδοση υπερδιπλάσια του Αντίθετα, περιορίζεται η παρουσία ατόµων από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι οποίοι όπως φανερώνουν και οι αντίστοιχοι µακροχρόνιοι µέσοι όροι κυριαρχούν στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων της Ελλάδας. Αυξηµένη είναι και η συµµετοχή ατόµων µε ακόµα υψηλότερου Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών vii

16 επιπέδου εκπαίδευση (µεταπτυχιακά / διδακτορικό), µε αποτέλεσµα σχεδόν το 60% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών του 2007 να είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και άνω. Προσωπικά χαρακτηριστικά των νέων επιχειρηµατιών Ο πρώτος από τους «προσωπικούς» παράγοντες που εξετάζονται στο πλαίσιο του GEM αναφέρεται στην προσωπική γνωριµία του ερωτώµενου µε έναν επιχειρηµατία που έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του κατά την τελευταία διετία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 2007 περιορίζεται εκ νέου το ποσοστό που απάντησε θετικά στη σχετική ερώτηση στο 29% έναντι 32% το Πρόκειται για µία εξαιρετικά χαµηλή επίδοση, όχι µόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσµιο περιβάλλον, και υστερεί τόσο από τις χώρες χαµηλού όσο και υψηλού εισοδήµατος, ενώ επιπροσθέτως περιορίζεται διαχρονικά. Αυτό σηµαίνει ότι παρά τα γενικά υψηλή επίπεδα επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην εξεταζόµενη περίοδο, µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού δεν έχουν προσωπική επαφή µε άτοµα που ξεκινούν να δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά και άρα να µπορούν να αποτελέσουν αντίστοιχα πρότυπα. Στις θετικές εξελίξεις του 2007 θα πρέπει να σηµειωθεί η βελτίωση της επιχειρηµατικής συγκυρίας στο εθνικό περιβάλλον, καθώς δεν είχαν ακόµα διαφανεί οι δυσµενείς επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης οι οποίες έπληξαν σταδιακά και κυρίως το 2008 και την εγχώρια οικονοµία. Ένα ποσοστό της τάξης του 29%, έναντι 22% το 2006 θεωρεί ότι θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη χώρα το επόµενο εξάµηνο οι οποίες και θα δικαιολογούσαν µία πιθανή ενεργοποίηση περισσότερων ατόµων προς εκµετάλλευσή τους. Ωστόσο παρά τη βελτίωση, η ελληνική επίδοση απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική, καθώς παραµένει µία από τις πλέον χαµηλές στην Ευρώπη, ενώ έχει περιοριστεί και διαχρονικά, ο µέσος όρος της περιόδου εκτιµάται στο 36%. Και το 2007 οι Έλληνες εξακολουθούν να εµφανίζουν πολύ υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης, καθώς σχεδόν οι µισοί (48%) θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις, την ικανότητα και την εµπειρία για να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση. Η επίδοση αυτή είναι ελαφρά καλύτερη από την επικρατούσα εικόνα στις χώρες υψηλότερου εισοδήµατος, οι οποίες εµφανίζουν ηπιότερη αποτίµηση της αυτοπεποίθησής τους. Αντίθετα είναι στις χώρες µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος που διατυπώνονται συνήθως πιο θετικές απόψεις για τις προσωπικές ικανότητες των ερωτώµενων. Μάλιστα η εκτίµηση αυτή viii Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

17 υπερτερεί του διαχρονικού µέσου όρου της περιόδου , εξέλιξη που ενισχύει την άποψη ότι ενδεχοµένως ο Έλληνας να υπερτιµά τις δυνατότητές του και να θεωρεί ότι είναι ικανός να πετύχει τα πάντα. Παρά την υψηλή αυτοπεποίθησή τους όµως την ίδια στιγµή, οι Έλλήνες δηλώνουν σε ποσοστό σχεδόν 60% ότι φοβούνται την επιχειρηµατική αποτυχία. Έτσι ο φόβος της αποτυχίας παραµένει διαχρονικά ένας από τους πλέον βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες στη µετουσίωση της υψηλής αυτοπεποίθησης σε ουσιαστική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. Η επίδοση αυτή διατηρεί σταθερά τη χώρα στη δυσµενέστερη θέση στο σύνολο των εξεταζόµενων χωρών του GEM, µε τους Έλληνες/Ελληνίδες να παραµένουν οι «παγκόσµιοι πρωταθλητές» ως προς το φόβο της επιχειρηµατικής αποτυχίας. Πολιτικές για την επιχειρηµατικότητα σε µια περίοδο κρίσης Στις σηµερινές συνθήκες κρίσης, οι πολιτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας πρέπει να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η έµφαση στην ποιοτική πλευρά της επιχειρηµατικότητας, έτσι ώστε ακόµα και αν διατίθενται λιγότεροι πόροι απ ό,τι στο παρελθόν, η επίπτωσή τους να είναι η υψηλότερη δυνατή. Και η δεύτερη είναι η θεσµική διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η επιχειρηµατική πρωτοβουλία ανεξάρτητα από τους πόρους που της αφιερώνονται. Όσον αφορά την ποιοτική επιχειρηµατικότητα, το ΙΟΒΕ προτείνει ένα σύνολο 17 κριτηρίων, τα οποία περιλαµβάνουν ζητήµατα όπως η ποιότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου, η εµπειρία και ικανότητες του επιχειρηµατία, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, κα. Μία πρώτη κατηγορία δράσεων, για τις οποίες τα παραπάνω ποιοτικά κριτήρια θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντική κατευθυντήρια γραµµή, είναι εκείνες που αφορούν άµεσες ενισχύσεις της νέας επιχειρηµατικότητας. Ωστόσο, η χρησιµότητα των ποιοτικών κριτηρίων δεν εξαντλείται σε τέτοιου τύπου δράσεις. Το δηµόσιο έρχεται σε επαφή µε επίδοξους επιχειρηµατίες µέσω µιας σειράς θεσµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, µέσω προγραµµάτων τα οποία δεν αφορούν άµεσες ενισχύσεις. Τα ποιοτικά κριτήρια είναι χρήσιµα και στην περίπτωση τέτοιων θεσµών, γιατί τους επιτρέπουν να διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους νέους επιχειρηµατίες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν πιο εξειδικευµένα προγράµµατα ενίσχυσης των εγχειρηµάτων που αναµένεται να επιδείξουν υψηλότερη δυναµική. Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών ix

18 Αλλά σε µια περίοδο κρίσης, όπως αυτή που διανύουµε, αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, οι οποίες από τη φύση τους δεν αφορούν τη δαπάνη πόρων. Πρόκειται κυρίως για θεσµικές ρυθµίσεις, όπως αυτές που προτάθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή, µε τίτλο «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις: Ένας Κανονισµός για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act) για την Ευρώπη». Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο 10 αρχών για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών. Οι αρχές αυτές είναι σηµαντικές διότι προσδίδουν προστιθέµενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, δηµιουργούν ίσους όρους ανταγωνισµού για τις ΜΜΕ και βελτιώνουν το νοµικό και διοικητικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ. Η παρούσα µελέτη καταλήγει προτείνοντας συγκεκριµένες κατευθύνσεις στις οποίες θα µπορούσαν να κινηθούν πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο κάθε µιας από τις 10 αρχές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. x Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

19 Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1.1 Η εξέλιξη των βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της εµπειρικής εργασίας που διεξάγεται στο πλαίσιο του GEM είναι η δυνατότητα της διαχρονικής µέτρησης ορισµένων βασικών δεικτών που συνθέτουν το εννοιολογικό µοντέλο της επιχειρηµατικότητας, όπως τουλάχιστον ορίζεται στο GEM. To IOBE συµµετέχοντας για 5 η χρονιά στο ερευνητικό consortium, του GEM έχει πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάσει την εξέλιξη βασικών δεικτών της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, σε συνδυασµό µε άλλα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Οι δείκτες αυτοί συνοψίζονται στους Πίνακες 1.1α και 1.1β. Ο βασικότερος δείκτης του GEM είναι το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (Early-Stage Entrepreneurial activity) που εκδηλώνεται σε κάθε χώρα και η οποία περιλαµβάνει δύο κατηγορίες ατόµων: τους επίδοξους επιχειρηµατίες και τους νέους επιχειρηµατίες 1. Από την τελευταία έρευνα προκύπτει ότι στην Ελλάδα το 2007 ένα 5,71% του πληθυσµού ηλικίας ετών δηλαδή περίπου άτοµα - βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης). Πρόκειται δηλαδή για τα άτοµα που είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης µιας επιχείρησης (επίδοξοι επιχειρηµατίες), αλλά και όσοι/όσες είχαν πράγµατι ξεκινήσει µια νέα δραστηριότητα και είχαν πληρώσει µισθούς για τουλάχιστον τρεις µήνες, αλλά λιγότερο από 42 µήνες (νέοι επιχειρηµατίες). 1 Σε αδρές γραµµές οι επίδοξοι επιχειρηµατίες είναι τα άτοµα ηλικίας ετών που κατά το τελευταίο 12-µηνο από τη στιγµή της έρευνας- είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος στο οποίο θα είναι είτε αποκλειστικοί ιδιοκτήτες, είτε θα συνεταιρίζονται µε κάποιο άλλο άτοµο. Εδώ περιλαµβάνονται και όσοι ενδεχοµένως έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής τους, εφόσον αυτή λειτουργεί όµως για διάστηµα µικρότερο των τριών µηνών. Οι νέοι επιχειρηµατίες, είναι τα άτοµα ηλικίας ετών που είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ενός νέου εγχειρήµατος που λειτουργεί για τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 µήνες. Αναλυτικότερα στοιχεία πάντως για τους βασικούς ορισµούς και τύπους επιχειρηµατικότητας που υιοθετούνται στο πλαίσιο του GEM αποδίδονται στο Παράρτηµα. Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 1

20 Κεφάλαιο 1 Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα Πίνακας 1.1α Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας (% πληθυσµού ηλικίας ετών) Επίδοξη Νέα Επιχειρηµατικότητα Καθιερωµένη Συνολική Γυναικεία επιχειρη- µατικότητα Επιχειρη- µατικότητα αρχικών σταδίων επιχειρη- µατικότητα Επιχειρη- µατικότητα επιχειρη- µατικότητα ,8% 2,1% 6,8% - - 4,0% ,7% 2,2% 5,8% 8,8% 14.6% 2,9% ,2% 1,6% 6,5% 10,5% 16,4% 3,4% ,6% 2,3% 7,9% 8,2% 16,2% 4,7% ,6% 1,1% 5,7% 13,3% 18,7% 3,5% Μέσος όρος 4,8% 1,9% 6,5% 10,2% 17,1% 3,7% Πηγή: GEM, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ Πίνακας 1.1β Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας (% πληθυσµού ηλικίας ετών) Πρόθεση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης Άτυποι επενδυτές ,6% 3,0% 2,3% ,4% 2,6% 2,6% ,4% 3,0% 2,6% ,1% 2,7% 3,0% ,7% 2,6% 2,6% Μ.ο. πενταετίας Πηγή: GEM, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 14,1% 2,8% 2,6% Όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα (Πίνακας 1.1α), η επίδοση αυτή σηµατοδοτεί την ανακοπή της ανοδικής πορείας του δείκτη, καθώς αυτός επανέρχεται στα επίπεδα του 2004, ενώ συνιστά τη χαµηλότερη επίδοση του δείκτη διαχρονικά. Το 2006 µάλιστα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το υψηλότερο που είχε καταγραφεί στις ετήσιες έρευνες του GEM (7,9%), ενώ το 2005 είχε εκτιµηθεί στο 6,5%. Η µείωση αυτή αγγίζει τόσο τους επίδοξους όσο και τους νέους επιχειρηµατίες. Πιο συγκεκριµένα, µόλις το 1,1% του πληθυσµού ετών το 2007 (περίπου 75 χιλ. άτοµα) ήταν ιδιοκτήτης ή συµµετείχε µαζί µε άλλους στην ιδιοκτησία µίας νέας επιχείρησης (κάτω από 3,5 χρόνια ζωής), ενώ το ποσοστό αυτό έφτανε το 2,3% την προηγούµενη χρονιά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι η καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα 2 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Ts. Karatassou 11, Athens, Greece

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Ts. Karatassou 11, Athens, Greece Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ:/Tel.: +30 210 92 11 200-10, Fax: +30 210 92 33 977 11 Ts. Karatassou 11, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011-12

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011-12 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011-12 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Σταύρος Ιωαννίδης. Ιωάννης Γιωτόπουλος

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Σταύρος Ιωαννίδης. Ιωάννης Γιωτόπουλος ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα : Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος

Επιχειρηματικότητα : Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος Επιχειρηματικότητα 2015-16: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος Άγγελος Τσακανίκας Ιωάννης Γιωτόπουλος Ευθυμία Κόρρα, Σοφία Σταυράκη Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD Από τη μελέτη της κατάταξης της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14:

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα :

Επιχειρηματικότητα : ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μεταξία Κλάδη 210 322 43 01 6956 200 217 mkladis@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.com Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP 210 6835001 anna.karakatsani@onnup.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠΕ

Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠΕ Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών των ΤΠ Π τώση του δείκτη οικονομικού κλίματος καταγράφεται στον εγχώριο τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠ), αντίστοιχα με το κλίμα που κυριαρχεί σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα :

Επιχειρηματικότητα : ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα 3 Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα κατά το Γ Tρίμηνο του πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα. Μία Έρευνα της Manpower

Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα. Μία Έρευνα της Manpower Q4 2013 Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q4/13 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα 2 Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων καθηγητής: κος Γιώργος Αναστασόπουλος Επιμέλεια: Γεωργία Ροσγοβά Νοέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Q2/12 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2005 ΙΔ ΡΥ Μ Α Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν ΚΑΙ ΒΙΟ Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν Ε Ρ ΕΥ Ν Ω Ν Αθήνα Οκτώβριος 2005 ΙΔ ΡΥ Μ Α Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΒΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ω Ν Ε Ρ ΕΥ Ν Ω Ν Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΪΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 5 ΙΙουνί ίου

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014 Μία Έρευνα της Manpower Q1/14 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Νέοι Επιχειρηματίες Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Παπαϊωάννου Αικατερίνη από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

απάνες για την παιδεία

απάνες για την παιδεία Εκπαίδευση απάνες για την παιδεία Χώρα απάνη ανά µαθητή πρωτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) απάνη ανά σπουδαστή δευτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) Ελλάδα $4.595 $5.593 Η.Π.Α. $8.805 $22.476 Ην. Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα