ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Μία σύντοµη ιστορική αναδροµή στο νοµικό πλαίσιο της αναπτυξιακής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Μία σύντοµη ιστορική αναδροµή στο νοµικό πλαίσιο της αναπτυξιακής"

Transcript

1 ΛΕΩΝΙ ΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ηµ. Σούτσου 28, Αθήνα Τηλ.: Fax: /7 Κινητό: ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Μία σύντοµη ιστορική αναδροµή στο νοµικό πλαίσιο της αναπτυξιακής προσπάθειας όλων των µεταπολεµικών κυβερνήσεων έχει υποχρεωτικά σαν αφετηρία το Σύνταγµα του 1952 που στο άρθρο 112 ορίζει ότι: «νόµος εφ άπαξ εκδιδόµενος θέλει ρυθµίσει την προστασία των εκ της αλλοδαπής εισαγόµενων προς τοποθέτησιν στη χώρα κεφαλαίων». Σε εκτέλεση της συνταγµατικής αυτής επιταγής εξεδόθη το ν.δ. 2687/1953 που ερµηνεύθηκε αυθεντικά από τα ν.δ. 2928/54 και 4256/1962. Τα συντάγµατα του 1975 και 2001 διατήρησαν µε το άρθρο 107 παρ.1 την αυξηµένη τυπική ισχύ των νοµοθετικών ρυθµίσεων που έγιναν µε βάση την ανωτέρω διάταξη του συντάγµατος του 1952 και µάλιστα την επεξέτειναν ώστε να συµπεριλάβει και ορισµένες διατάξεις του Ν.27/1975 σχετικά µε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Κάθε έγκριση υπαγωγής επένδυσης στο ανωτέρω νοµοθετικό καθεστώς διέπεται από την Συνταγµατική επιταγή για εφ άπαξ θεσµοθέτηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου αναφέροντας ότι: «η (...) χορηγούµενη έγκρισης ούσα ανέκκλητος ως προς τους όρους υφ ούς εκάστοτε παρέχεται, αποτελεί και την εγγύησιν του Ελληνικού Κράτους έναντι του εισάγοντος κεφάλαια εξωτερικού ότι ταύτα υπόκεινται εφ εξής αµεταβλήτως εις το υπό του παρόντος Νοµοθετικού ιατάγµατος καθεστώς». Tι άλλο χρειαζόταν αλήθεια να προσφερθεί στους ενδιαφερόµενους επενδυτές, πέραν της εγγύησης ότι οι οικονοµικές παράµετροι που έλαβε υπ όψιν του ο επενδυτής για να επενδύσει στη χώρα δεν θα µεταβληθούν µονοµερώς και ότι έχουν συνταγµατική προστασία. Κατά το χρόνο ένταξης στην Ε.Ε. το ν.δ. διατηρήθηκε σε ισχύ προστατεύοντας έτσι τις υπαχθείσες σε αυτό επενδύσεις. Ακόµη και σήµερα που λόγω της συµµετοχής µας στην Ευρωζώνη δεν υφίστανται συναλλαγµατικοί περιορισµοί, το διάταγµα δεν έχει καταργηθεί. Επενδύσεις όπως του Καζίνο Θεσσαλονίκης, του Αεροδροµίου Σπάτων, της Πετρόλα Ανδρεάδης, και κατά κάποιο τρόπο των ΕΛΠΕ, έχουν υπαχθεί σ αυτό.

2 Μεταπολιτευτικά οι µεγάλες επενδύσεις έγιναν µε εξειδικευµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις, δηλαδή µε την κύρωση δια νόµου των σχετικών συµβάσεων µε το ηµόσιο ή µε την ψήφιση ειδικού νόµου πλαισίου για συγκεκριµένες επενδύσεις. Η θεσµοθέτηση αναπτυξιακών κινήτρων γνώρισε µεγάλη άνθηση τις δεκαετίες του 80, 90 και Ωστόσο, µελέτη του ΙΟΒΕ σχετικά µε τα αποθέµατα εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων για την περίοδο αναφέρει σαν µέσο όρο αύξησης των εισροών Ξένων Αµέσων Επενδύσεων στις µεν χώρες της ΕΕ 1107%, εις δε την Ελλάδα 166% µόνον. Το εντυπωσιακό είναι ότι γειτονικές οικονοµίες µε την Ελλάδα, οι οποίες σήµερα πλήττονται εξ ίσου από την κρίση όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, κατέγραψαν αύξηση αποθεµάτων Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 1100% και 4126% (!) αντίστοιχα. Θα επιχειρήσω µία σύντοµη ιστορική αναδροµή διακρίνοντας τα κίνητρα σε 5 διαφορετικές κατηγορίες που αφορούν: τη χρηµατοδότηση, τις αποκρατικοποιήσεις, τη χρήση νέων νοµικών εργαλείων, την απλοποίηση διαδικασιών και τη φορολόγηση. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το 1978 εισήχθη ο πρώτος νόµος για την ενίσχυση της χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων µε δάνεια από το ηµόσιο µε ευνοϊκούς όρους, ενώ από το 1981 µέχρι και σήµερα συναντάµε το µοντέλο των επιχορηγήσεων µε επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων επί τη βάσει κριτηρίων που λαµβάνουν υπ όψιν τη γεωγραφική περιοχή, τον επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοποίησης, τη συγκεκριµένη επενδυτική πρόταση και άλλα. Πολλές από τις επιδοτήσεις αυτές κατέληξαν να είναι εργαλεία ασκήσεως κοµµατικής πολιτικής και συνεισέφεραν πολύ λιγότερα του αναµενοµένου στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Παράλληλα όµως µε το µηχανισµό των επιχορηγήσεων, υιοθετούνται και άλλα µέτρα στήριξης της χρηµατοδότησης των επενδύσεων µε εγγύηση του ηµοσίου ή µε χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στην ίδια βάση µε κάποιες βελτιώσεις τέθηκαν σε ισχύ οι αναπτυξιακοί νόµοι του 1998, 2004, και 2011 στους οποίους υπήχθησαν διαφόρων µεγεθών επενδυτικά σχέδια καθώς και µεγάλα έργα υποδοµής. 2

3 ΙΙ. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά τις κρατικοποιήσεις της δεκαετίας του 80 και τον κρατικό έλεγχο εταιρειών µέσω του Οργανισµού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, το 1990 µεταστρέφεται το κλίµα του κρατικού παρεµβατισµού και µε το Ν.1914/90 προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα του Ελληνικού ηµοσίου να διαθέτει σε ιδιώτες επενδυτές τη συµµετοχή του σε εταιρείες. Αµέσως µετά ψηφίζεται ο Ν.2000/1991 που συνιστά το πρώτο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τις αποκρατικοποιήσεις. Σύµφωνα µε τον Ν.2000/1991 αποκρατικοποίηση δεν θεωρείται µόνο η διάθεση των συµµετοχών του δηµοσίου αλλά και η αξιοποίηση και διάθεση διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων του κράτους, όπως ακριβώς προβλέπει µετά από 20 ολόκληρα χρόνια ο Ν.3986/2011 µε τον οποίο ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατά την δεκαετία που αρχίζει το 1991 έγιναν οι µεγαλύτερες µέχρι σήµερα αποκρατικοποιήσεις της χώρας: ΟΤΕ, ΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ. Ο Ν.3049/2002 επαναπροσδιόρισε την έννοια της αποκρατικοποίησης περιορίζοντας το περιεχόµενό της και προβλέποντας ειδικά δικαιώµατα του ηµοσίου σε κρίσιµες για την οικονοµία επιχειρήσεις. Όµως η ελάχιστη ειδική ή υποχρεωτική συµµετοχή του ηµοσίου που εξακολουθούσε να υφίσταται και ενδεχοµένως αποτελούσε τροχοπέδη, καταργήθηκε µόνον τον Σεπτέµβριο 2012 µε τον Ν Το σύστηµα αποκρατικοποίησης που εισήγαγε ο Ν.3986/2011 τόσο ως προς το νοµικό status quo του ΤΑΙΠΕ όσο και ως προς τα νοµικά βοηθήµατα που του έχουν παραχωρηθεί παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο νόµος δηµιούργησε το ΤΑΙΠΕ για να λειτουργήσει ως «καταλύτης» στις διαδικασίες αποκρατικοποίησης. ΙΙΙ. ΝΕΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (α) ικαίωµα Επιφανείας Ο Ν.3986/2011 εισήγαγε ένα ακόµη εµπράγµατο δικαίωµα, αυτό της επιφανείας. Το δικαίωµα αυτό, που δεν είναι άγνωστο υπήρχε στη νοµοθεσία µας προ της θέσεως εν ισχύ του Αστικού µας Κώδικα (1946) και αποτελεί την εξαίρεση στο θεµελιώδη κανόνα του εµπραγµάτου δικαίου ότι το κτίσµα καθίσταται συστατικό του εδάφους επί του οποίου δοµείται. Το δικαίωµα επιφανείας προβλέπεται µόνο για τα δηµόσια κτήµατα, επιτρέποντας στο µεν ηµόσιο να παραµένει κύριος του εδάφους, στο δε επενδυτή να καθίσταται κύριος των κτισµάτων για όσο χρόνο του έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα επιφάνειας. Μετά τη λήξη της επιφανείας, τα κτίσµατα περιέρχονται στον κύριο του εδάφους, δηλαδή στο ηµόσιο ενώ του παρέχεται ακόµη η δυνατότητα να τιτλοποιήσει απαιτήσεις από εδαφονόµια (αντάλλαγµα για παραχώρησης επιφανείας) καθώς και η 3

4 δυνατότητα ο επιφανειούχος κατά προτεραιότητα να αποκτήσει το δηµόσιο κτήµα επί του οποίου βρίσκεται το κτίσµα. (β) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Με τον Ν.4072/2012 δηµιουργήθηκε µία νέα εταιρική µορφή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η λεγόµενη εταιρεία του ενός Ευρώ. Η εταιρεία µοιάζει σε αρκετά σηµεία µε την ΕΠΕ και ενδεχοµένως δηµιουργήθηκε για να ενισχύσει την εγχώρια επιχειρηµατικότητα παρά για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις ενώ οι πρακτικές προεκτάσεις των κανόνων που τη διέπουν δεν έχουν ακόµη δοκιµαστεί. (γ) Σύµπραξη ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα Προ δέκα περίπου ετών θεσµοθετήθηκε η νοµοθεσία Σ ΙΤ η οποία ήταν ήδη γνωστή σε άλλα δίκαια και εφαρµόσθηκε στην Ευρώπη µε πολλή επιτυχία σε µεγάλα έργα. Ο σχετικός νόµος (Ν.3389/2005) ψηφίστηκε µε την ελπίδα ότι θα εφαρµοζόταν στην εκτέλεση πολλών έργων γιατί το σχήµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή έργων υποδοµής, ανεξάρτητα του εάν η εκµετάλλευσή τους αποφέρει ή όχι έσοδα. Παρά τις εξαγγελίες του 2005 και του 2006 για πολύ µεγάλο αριθµό έργων, το πρώτο έργο που εκτελείται µε Σ ΙΤ δεν ξέρω καν αν έχει τελειώσει είναι ένα σύνολο Πυροσβεστικών Σταθµών που χρηµατοδοτήθηκε από µία ελληνική τράπεζα και την ΕΤΕπ. Ο θεσµός έχει επανέλθει στο νοµικό και επιχειρηµατικό προσκήνιο το τελευταίο διάστηµα και το ΥΠΑΝ έχει προαναγγείλει για το 2013 τη δηµοπράτηση πληθώρας έργων προς υλοποίηση µέσω Σ ΙΤ. ΙV. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Με µία πρόσφατη οµάδα αναπτυξιακών νοµοθετηµάτων επιχειρείται η απλοποίηση διαδικασιών προς διευκόλυνση των επενδυτών. Οι δύο πλέον χαρακτηριστικές προσπάθειες που νοµοθετήθηκαν το 2010 αφορούν: (α) Η Σύσταση και Καταχώριση Εταιρειών Απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης των εταιρειών προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να ιδρύσει εταιρεία εµφανιζόµενος ενώπιον ενός µόνον 4

5 φορέα, ο οποίος θα αναλαµβάνει την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας. Ο συνδυασµός της θέσπισης του Γενικού Εµπορικού Μητρώου µε τη νοµοθέτηση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών, εισάγουν ένα νέο κεφάλαιο στην εταιρική νοµοθεσία. Οι παραπάνω προσπάθειες υποστηρίζονται και από επιβοηθητικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως είναι ο ιστότοπος Startup Greece. Gr Και (β) Fast Track Ο Ν.3894/2010, γνωστός ως ο νόµος για το fast track, δηλαδή για ταχεία αδειοδότηση και έναρξη υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, εισήχθη προκειµένου να απεµπλέξει τις επενδύσεις εκείνες που κρίνονται σηµαντικές για την οικονοµία από παθογένειες της ελληνικής διοίκησης. Για να πετύχει όµως ο παραπάνω σκοπός θα πρέπει οι εγκρίσεις της ιυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων να µην καθυστερούν και η Invest in Greece να έχει όλες τις αρµοδιότητες και όλα τα µέσα που απαιτούνται για να επιτευχθεί η ταχεία συνολική αδειοδότηση. Μέχρι στιγµής 11 επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις fast track διαδικασίες, µε συνολικό προϋπολογισµό 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Παρά ταύτα, εδώ και ενάµιση χρόνο δεν φαίνεται να έχει εκκινήσει κάποια διαδικασία κατασκευής. V. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Το υπ αριθµόν ένα πρόβληµα µε τη φορολογία των επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η συνεχής µεταβολές της που δηµιουργούν τεράστια ανασφάλεια στον επενδυτή για την προοπτική της επένδυσής του. Το πρόβληµα αυτό ήταν γνωστό ήδη στον συνταγµατικό νοµοθέτη το 1952 που επιχείρησε να δώσει λύση χωρίς όµως δυστυχώς η λύση αυτή να καταστεί πάγια ακολουθούµενη αρχή * Αυτά λοιπόν ως προς τα είδη των θεσµοθετηµένων κινήτρων. Σήµερα όµως, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπ όψιν για να χαρακτηριστεί µια χώρα ελκυστική για επενδύσεις είναι πολλά. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση της Παγκόσµιας Τράπεζας, ο «είκτης Ευκολίας του Επιχειρείν» διαµορφώνεται από 10 (!) παραµέτρους: (1) Σύσταση εταιρειών (κόστος και χρόνος) (2) Έκδοση αδειών (κόστος και χρόνος) (3) Πρόσβαση σε ηλεκτροδότηση (4) Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων 5

6 (5) Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση δικαιώµατα δανειστών και δανειοληπτών (6) Προστασία µετόχων και ευθύνη µελών Σ (7) Φορολογία, αξίζει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, ότι µεταξύ άλλων- λαµβάνεται υπ όψιν το σύνολο των ωρών κατ έτος που απαιτούνται για την προετοιµασία υποβολής φορολογικής δήλωσης (8) Απαιτούµενη διαδικασία για την εξαγωγή προϊόντων (9) Αποτελεσµατικότητα της απονεµόµενης δικαιοσύνης (10) ιαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης/πτώχευσης. Στις παραπάνω παραµέτρους θα προσέθετα τους όρους παροχής εργασίας. Συµπερασµατικά, δεν αρκεί ένας νόµος «σηµαία» για την προσέλκυση των επενδυτών. Χρειάζεται να λειτουργήσει ολόκληρο το κράτος υπό καθεστώς υγιούς αναπτυξιακά περιβάλλοντος. εν αρκεί δηλαδή να συζητούµε για το κατά πόσο ο τελευταίος αναπτυξιακός νόµος κινείται προς την σωστή κατεύθυνση ή για το πώς δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό οι ελληνικοί φορείς προσέλκυσης επενδυτών. Υπάρχει πληθώρα νοµικών δοµών και επενδυτικών σχηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την οργάνωση και εγκατάσταση µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Εντός του 2012 η νοµοθετική δραστηριότητα ήταν καταιγιστική. Ψηφίστηκαν 67 (!) νόµοι και 28 ΠΝΠ, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπό την πίεση των µνηµονιακών δεσµεύσεων και των «prior actions» που κατά καιρούς µας ζητούνται, καθηµερινά αλλάζουµε ριζικά όλα τα νοµικά αντικείµενα. Η πρακτική αυτή δεν οδηγεί στη λύση των προβληµάτων και πολύ φοβάµαι ότι περιπλέκει τα πράγµατα. Προσεγγίζοντας τη µνηµονιακή πραγµατικότητα ως µία ευκαιρία της χώρας να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές που δεν είχαν γίνει εδώ και χρόνια, επισηµαίνεται η ανάγκη τα νέα µέτρα να µην αντιµετωπίζονται σαν ένα «τικ» στη λίστα µε τις αναγκαίες ενέργειες για την εκταµίευση της εκάστοτε επόµενης δόσης. Θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να έχει την ουσιαστική βούληση όχι µόνον να θεσµοθετεί µέτρα αλλά να τα εφαρµόζει µέχρι τέλους και να διοχετεύσει και να επιβάλει αυτήν την αποφασιστικότητα στα κατώτερα στρώµατα της διοίκησης που φέρουν το βάρος της υλοποίησής τους. 6

7 Θα πρέπει να παρασχεθεί στον κρατικό µηχανισµό η πραγµατική δυνατότητα να εργαστεί ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, απαλλασσόµενος από την τροχοπέδη της γραφειοκρατίας. Το ζητούµενο δεν είναι να εκµηδενιστεί ο χρόνος που χρειάζεται η διοίκηση να επεξεργαστεί τα, συνήθως, περίπλοκα θέµατα που άπτονται των διαφόρων επενδυτικών έργων, αλλά να της παρασχεθούν τα µέσα ώστε να αντλεί άµεσα τις αναγκαίες για το έργο της πληροφορίες που αφορούν τον ενδιαφερόµενο ιδιώτη, τις συναρµόδιες υπηρεσίες και το ισχύον νοµικό πλαίσιο και να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τα ό,ποια προβλήµατα ανακύπτουν, µέσω της µηχανοργάνωσης και κυρίως της διασύνδεσης των σχετικών φορέων και πληροφοριών. Τέλος, η διοίκηση που θα έχει τη βούληση και τα µέσα να παρέχει δηµόσια υπηρεσία µε ταχύτητα και ποιότητα, θα πρέπει να αντιµετωπίζει τον υποψήφιο επενδυτή, χωρίς επιφυλάξεις και δυσπιστία, ως σύµµαχο και συνεργάτη στην προσπάθεια της χώρας για υγιή ανάπτυξη. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες α- κινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

10 ΕΣΜΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Toν Οκτώβριο του 2009 πέντε διµερή εµπορικά επιµελητήρια της Ελλάδας (Ελληνοαµερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερµανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα καταλύτης της εξόδου από την κρίση

Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα καταλύτης της εξόδου από την κρίση ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Σεπτέµβριος 2012 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ξενοδοχείο RODOS PALACE, Ρόδος Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011 Νοµοθετικά εργαλεία για το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002. Έκθεση Πεπραγµένων

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002. Έκθεση Πεπραγµένων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002 Έκθεση Πεπραγµένων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν. «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και τους Υφυπουργούς κκ. Βλάχο και Καλαφάτη YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα αλλά και διαχρονικά. Έτσι, ορισμένα κράτη-μέλη δε δίστασαν να αναθέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η συστηματική ανάπτυξη των συγχρόνων Τηλεπικοινωνιών της χώρας άρχισε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950 με αποκλειστικό όχημα τον ΟΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα ράσης για την Ελλάδα. 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα ράσης για την Ελλάδα. 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οµάδα ράσης για την Ελλάδα 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ...8 3. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων. με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. από το ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων. με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. από το ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ποιοτική διασφάλιση στα ιδιωτικά έργα. Κοινωνικό-οικονοµικό κόστος και προτάσεις θεσµικής και οργανωτικής αντιµετώπισης. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα λόγω της γεωλογικής συστάσεως του υπεδάφους της είναι χώρα πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα: Ιστορία και Προοπτικές ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ : 1)Μαρία Γιαλιτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης»

Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης» Επιμέλεια εργασίας: Σκόδρας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 Πεπραγμένα 2011 1 Με την ευγενική υποστήριξη: Περιεχόμενα Πεπραγμένων 2011 Μήνυμα του Προέδρου του, κ.

Διαβάστε περισσότερα