Σεµινάριο για τη µέση εκπαίδευση. Παρουσίαση: Τεύκρος Μιχαηλίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεµινάριο για τη µέση εκπαίδευση. Παρουσίαση: Τεύκρος Μιχαηλίδης"

Transcript

1 Σεµινάριο για τη µέση εκπαίδευση Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη Παρουσίαση Τεύκρος Μιχαηλίδης Πλουτάρχου Ηθικά Περί Φυγής Κλήµεντος Αλεξανδρέως Στρωµατείς Α κεφ XV Ο ίδιος βασιλιάς επίσης χώρισε τη γη σε κλήρους και έδωσε σε όλους ίσα τετράγωνα κτήµατα από τα προϊόντα των οποίων µάζευε τον ετήσιο φόρο Αν το κτήµα κάποιου άνδρα πάθαινε ζηµίες από τον ποταµό πήγαινε και δήλωνε τη ζηµιά µπροστά στον βασιλιά ο οποίος έστελνε επιθεωρητές να υπολογίσουν το µέγεθος της ζηµιάς ώστε να µπορεί να πληρώσει στο µέλλον ένα δίκαιο ποσοστό του φόρου στο οποίο προσδιορίστηκε η ιδιοκτησία του Ίσως αυτός ήταν ο τρόπος µε τον οποίο εφευρέθηκε η γεωµετρία και πέρασε αργότερα στην Ελλάδα αφού η χρήση του ηλιακού ρολογιού του γνώµονα και των δώδεκα τµηµάτων της µέρας ήρθαν στην Ελλάδα από τη Βαβυλώνα Ηροδότου Ιστορίαι ΙΙ 109 Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη 1

2 σύµφωνα µε πολλές µαρτυρίες η γεωµετρία αρχικά ανακαλύφθηκε από τους Αιγυπτίους ξεκινώντας από τη µέτρηση των εµβαδών Γιατί το θεωρούσαν απαραίτητο λόγω των πληµµυρών του Νείλου που κατέστρεφαν τα όρια Δεν υπάρχει τίποτα που να προκαλεί έκπληξη στο γεγονός ότι η γεωµετρία και οι άλλες επιστήµες ξεκίνησαν από κάποια πρακτική ανάγκη αφού οτιδήποτε δηµιουργείται εξελίσσεται από το ατελές προς το τέλειο Έτσι η µετάβαση από την αντίληψη στο συλλογισµό και από το συλλογισµό στην κατανόηση είναι φυσιολογική Όπως ακριβώς η ακριβής γνώση των αριθµών ξεκίνησε µεταξύ των Φοινίκων για τις ανάγκες του εµπορίου και των συναλλαγών έτσι και η Γεωµετρία έχει την απαρχή της στους Αιγυπτίους για τους λόγους που αναφέραµε πιο πάνω Ο Θαλής ήταν ο πρώτος που πήγε στην Αίγυπτο και έφερε πίσω στην Ελλάδα αυτή τη θεωρία ανακάλυψε και ο ίδιος πολλές προτάσεις για άλλες µετέδωσε τις βασικές αρχές που τις διέπουν στους συνεχιστές του Σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσίασε τα προβλήµατα µε θεωρητικό τρόπο σε άλλες µε πιο διαισθητικό Πρόκλου Σχόλια στο πρώτο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη 2 ( - - ) ( ) ( X) ( ) T K K 1 2 Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη 2

3 O Ερατοσθένης προς τον βασιλέα Πτολεµαίο Χαίρε! Οι αρχαίοι τραγωδοί εµφανίζουν τον βασιλιά Μίνω να έχει παραγγείλει ένα τάφο για τον Γλαύκο Όταν ετοιµάστηκε ο τάφος που είχε από όλες τις πλευρές το ίδιο µήκος (ήταν δηλαδή κυβικός) είπε Ο τάφος δεν είναι κατάλληλος για βασιλικό νεκρό γιατί είναι µικρός Πρέπει να διπλασιαστεί Διπλασιάστε λοιπόν την κάθε του πλευρά! Έκανε λάθος! Γιατί όταν διπλασιάζουµε την κάθε πλευρά ενός επιπέδου σχήµατος αυτό γίνεται τετραπλάσιο και όταν διπλασιάζουµε κάθε πλευρά ενός στερεού αυτό γίνεται οκταπλάσιο Ζητήθηκε λοιπόν από τους γεωµέτρες να βρουν τον τρόπο κάποιο στερεό να διπλασιαστεί διατηρώντας το σχήµα του και το πρόβληµα αυτό ονοµάστηκε διπλασιασµός του κύβου µε δεδοµένο έναν κύβο τους ζητούσαν να τον διπλασιάσουν Πολλοί το προσπάθησαν να το λύσουν και πρώτος ο Ιπποκράτης ο Χίος ανακάλυψε πως αν για δυο ευθύγραµµα που το µεγαλύτερο είναι διπλάσιο του µικρότερου βρεθούν δυο ενδιάµεσες ανάλογοι που να βρίσκονται σε συνεχή αναλογία θα λυθεί το πρόβληµα Έτσι κατόρθωσε να αναγάγει το αρχικό πρόβληµα σε ένα άλλο εξίσου δύσκολο πρόβληµα x =2 x 3 Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη 3

4 K (;) Υπάρχουν τριών ειδών προβλήµατα στη γεωµετρία τα επίπεδα τα στερεά και τα γραµµικά Αυτά που µπορούν να λυθούν µε ευθείες και κύκλους ονοµάζονται επίπεδα γιατί οι γραµµές µε τις οποίες αυτά τα προβλήµατα λύνονται έχουν την προέλευσή τους από το επίπεδο Αυτά που λύνονται µε µια ή περισσότερες κωνικές τοµές λέγονται στερεά γιατί είναι απαραίτητο για την κατασκευή τους να χρησιµοποιηθούν επιφάνειες στερεών και συγκεκριµένα κώνων Αποµένει ένας τρίτος τύπος τα λεγόµενα γραµµικά προβλήµατα Σ αυτές τις περιπτώσεις για την κατασκευή απαιτούνται καµπύλες άλλες από αυτές που προαναφέρθηκαν [] Τέτοιες καµπύλες είναι οι ελικοειδείς οι τετραγωνίζουσες οι κογχοειδείς οι κισσοειδείς Πάππου Συναγωγή ( ) ) ( Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη 4

5 Bettini Apiaria Universae Philosophiae Mathematicae 1641 ( ) ) x 2 =2 2= x ) x 2 =2 x =2 2 K A O A O K M N P OP=MN O K O P O A 2 O =4 H A P OP M T M AM 3 =2OA 3 - = 2 (!) Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη 5

6 H A P H R( ) = A O T OP O OP OP O OP 1/4 /2 (2 ) (OP) E 2 OP PL Wantzel (1837) A 2 A T ) O 2 x 3-2 O 2 2 ) H ( /3) A (3 )=4 3-3 (60)= /2= =0 20 8x 3-6x-1 ( Horner) Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη 6

7 ) O O Lindemann 1882 (E ) 980 A B A 1673 Mohr Compendium Euclidis Curiosi 1797 Mascheroni Georg Mohr Euclides Danicus 1822 Poncelet 1833 Jacob Steiner A 1904 Francesco Severi A Ανοικτά προβλήµατα Τα π και e είναι υπερβατικοί αριθµοίτι είναι τα π+e Τι είναι το ζ(3) το ζ(5) και γενικότερα το ζ(2ν+1) [Γνωρίζουµε µόνο ότι το ζ(3) είναι άρρητος (Apery 1978)] Bιβλιογραφία [1] WS Anglin - J Lambek The Heritage of Thales New York 1995 Springer [2] Petr Beckmann A history of pi New York 1971 St Martin s Press [3] L Berggren J&P Borwein Pi A Source Book N York 1991 Springer [4] C Boyer - U Merzbach H ιστορία των Mαθηµατικών Eκδ Πνευµατικού [5] Lucas Bunt Oι ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών µαθηµατικών Αθήνα 1981 Eκδ Πνευµατικού [6] Jean Claude Carrega Theorie des corps La regle et le compas Paris 1981 Hermann [7] H Eves Aν Introduction to the History οf Mathematics Holt Rinehart & Winston 1976 [8] R Gillings Mathematics in the times of the Pharaons N York 1982 Dover [9] MJ Greenberg Euclidean and Non - Euclidean Geometries WH Freeman and Co New York 1996 [10] Sir Thomas Heath A History of Greek Mathematics N York 1981 Dover Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη 7

8 [11] Τεύκρος Μιχαηλίδης Μαθηµατικά Επίκαιρα Συνειρµοί διαβάζοντας την εφηµερίδα Εκδόσεις Πόλις 2004 [12] Τεύκρος Μιχαηλίδης Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη Περιοδικό ΑΠΟΨΕΙΣ τεύχος 1 Αθήνα 1983 [13] O Neugebauer Oι θετικές επιστήµες στην αρχαιότητα Aθήνα 1990 MIET [14] D E Smith History of Mathematics N York 1958 Dover [15] Ivor Thomas (επιµέλεια) Selections illustrating the history of greek Mathematics Cambridge Harvard University press 1991 (Loeb classical library no 335) [16] James Smart Modern Geometries California 1978 Brooks/Cole [17] D E Smith History of Mathematics N York 1958 Dover [18] E Σταµάτη Eυκλείδου Γεωµετρία (Kείµενο - µετάφραση - σχόλια) Aθήνα 1975 OEΔB [19] Paul Tannery La géométrie Grecque Paris 1887 (réédition Jean Gabay 1988) [20] Γιάννης Χριστιανίδης Θέµατα από την ιστορία των µαθηµατικών Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης [21] BL Van Der Waerden Η αφύπνιση της επιστήµης Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης Hράκλειο 2000 Δικτυακοί τόποι 1 Thalesandfriendsorg Δικτυακός τόπος της οργάνωσης Θαλής και Φίλοι (Η ελληνική ιστοσελίδα ετοιµάζεται και θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων το πρόγραµµα και τις περιλήψεις του σεµιναρίου για τη µέση εκπαίδευση) 2 http//www-groupsdcsst-andrewsacuk/~history Βάση δεδοµένων µε πλούσιο υλικό σχετικά µε την ιστορία των µαθηµατικών Πανεπιστήµιο St Andrews Κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη 8

Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία 1. (J. Steiner 1796 1863)

Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία 1. (J. Steiner 1796 1863) Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία 1 B ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κωνικές Τοµές «οι υπολογισµοί υποκαθιστούν την σκέψη, ενώ η γεωµετρία την διεγείρει». (J. Steiner 1796 1863)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής και Μηχανικής

Θέµατα Φυσικής και Μηχανικής Θέµατα Φυσικής και Μηχανικής 1. Η µέτρηση τότε και τώρα 2. Ψαµµίτης ( Η έκφραση των πολύ µεγάλων αριθµών) 3. Περί Οχουµένων Α και Β 4. Ο ατέρµων κοχλίας του Αρχιµήδη 5. Απλές Μηχανές(Μοχλός- τροχαλία -πολύσπαστο-

Διαβάστε περισσότερα

τ.1 ο Joan Mirό : The Lark s Wing, Encircled With Golden Blue, Rejoins the Heart of the Poppy Sleeping on a Diamond Studded Meadow. Λύκειο Εκϖαιδευτηρίου Το Παγκρήτιον Άγιος Ιωάννης 71409 Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr

Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr 2 Γ. Θωμαΐδης: T.Θ. 400 29, 564 04, Θεσσαλονίκη, gthom@otenet.gr Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr Κ. Τζανάκης: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Εισαγωγικά Ο τίτλος της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ε θα πρωτοτυπήσουµε βέβαια διαβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά τη τεράστια συνδροµή της αρχαίας ελληνικής σκέψης στην εδραίωση του δυτικού πολιτισµού, τις θεωρητικές και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ KAI ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 004 Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γιάννης Χ. Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια και ΤΠΕ στα Μαθηματικά: ένας πρακτικός οδηγός

Διδακτικά σενάρια και ΤΠΕ στα Μαθηματικά: ένας πρακτικός οδηγός Διδακτικά σενάρια και ΤΠΕ στα Μαθηματικά: ένας πρακτικός οδηγός Βασίλειος Δαγδιλέλης 1 και Ιωάννης Παπαδόπουλος 2 1 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2 Τμήμα Μαθηματικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΛΕΖΑ. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ο μεγάλος μαθηματικός της αρχαιότητας. Θέμα:

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΛΕΖΑ. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ο μεγάλος μαθηματικός της αρχαιότητας. Θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΛΕΖΑ Θέμα: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ο μεγάλος μαθηματικός της αρχαιότητας ΑΥΓΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στα παρακάτω θα αναφερθούµε σε µερικά µόνον σηµεία του άρθρου.

Στα παρακάτω θα αναφερθούµε σε µερικά µόνον σηµεία του άρθρου. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: BULLETIN (New Series) OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume 1, Number 6, November 1979 RATIO IN EARLY GREEK MATHEMATICS BY D. H. FOWLER Contents 1. Introduction 2. Arithmetike

Διαβάστε περισσότερα

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα απασχόλησε πολλούς Έλληνες μαθηματικούς της αρχαιότητας, λόγω της πολυπλοκότητας που είχε στην επίλυσή του. Αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ)

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ) Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ) Π ΛΙΝΑΡ ΑΚΗΣ ρ. ιδακτικής των Μαθηµατικών Καθηγητής Αρσακείου Περίληψη Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό μέρος. Πρακτικό μέρος

Θεωρητικό μέρος. Πρακτικό μέρος Περιεχόμενα Θεωρητικό μέρος Γεωμετρία 2 Γεωμετρική τέχνη 4 Γεωμετρία και Τέχνη: ύο τομείς άμεσα συνυφασμένοι 5 Η γεωμετρία και η τέχνη στο σημερινό δημοτικό σχολείο: Προτάσεις διδακτικής πρακτικής 13 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Κάρλο Φραµπέτι, Εκδόσεις opera, 2000

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Κάρλο Φραµπέτι, Εκδόσεις opera, 2000 ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Κάρλο Φραµπέτι, Εκδόσεις opera, 2000 (Οι θεωρητικές θέσεις που αναφέρονται παρακάτω είναι γραµµένες αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Πατσιοµίτου

Σταυρούλα Πατσιοµίτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ&

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα ιστορικά στοιχεία για το Πυθαγόρειο Θεώρημα.

Λίγα ιστορικά στοιχεία για το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Λίγα ιστορικά στοιχεία για το Πυθαγόρειο Θεώρημα. 1. Είναι απαραίτητο να εξετάζουμε στην περίοδο που διανύουμε το ξεκίνημα των τεχνών και των επιστημών, έτσι διαπιστώνουμε, ότι πρώτα οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ22 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΠ22 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ22 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποστηρίζεται η άποψη ότι η ελληνιστική περίοδος (3ος - 2ος αι. π.χ.) αποτελεί το «απόγειο» της αρχαίας ελληνικής επιστήµης. Επίσης, ορισµένοι ιστορικοί της επιστήµης εκτιµούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ G. E. R. LLOYD Senior Tutor of King s College, Cambridge ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Απόδοση στα ελληνικά Πόπη Καρλέτσα Επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Χριστιανίδης ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού.

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. - Μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική.

«Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική. «Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική. Του καθηγητή µουσικής µουσικολόγου Δηµήτρη Γρίβα Web-site: http://users.sch.gr/dgrivas E-mail: dgrivas@sch.gr Τα µαθηµατικά και η µουσική είναι

Διαβάστε περισσότερα