Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 294 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως Δήμοι - Κοινότητες Διοικ. δικαστήρια - Διοικ. δικονομία Διοικητική πράξη Εταιρείες Νόμος - νομοθετική εξουσία Συμβολαιογράφοι Σύνταγμα Υπάλληλοι δικαστικοί Υπάλληλοι διοικητικοί Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας... 20

2 - 2 - ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αθλητισμός Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αρχαιότητες Αστικός Κώδικας Βία ανωτέρα Βιομηχανία Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δημόσια κτήματα Δικαστικοί λειτουργοί Δικηγόροι Διοίκηση Διοικ. δικαστήρια - Διοικ. δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομικά πρόσωπα

3 - 3 - Νόμος - νομοθετική εξουσία Οινοποιεία Οργανισμοί διάφοροι Περιβάλλον Πρατήρια υγρών καυσίμων Στρατολογία Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - τελωνειακή νομοθεσία Τουρισμός Τρόφιμα - ποτά Ύδατα Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Χρηματιστήριο Χρόνος ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Γ' 4098/ Δ' 685/ Β' 699/ , 204, 206 Γ' 908/ , 191 Β' 1061/ Ε' 1160/

4 - 4 - Α' 1167/ Γ' 1206/ Β' 1452/2002 7μ Γ' 1592/ Α' 1609/ , 72 Α' 1610/ , 116 Α' 1618/ Ε' 1975/ Γ' 2092/ , 154, 183 Γ' 2273/ Ε' 2316/2002 7μ. - επιλύει... 53, 164, 181 Β' 2432/2002 7μ. - επιλύει Β' 2442/ Β' 2443/ Γ' 2487/ , 188 Γ' 2488/ Γ' 2493/ , 63, 90, 95, 96 Β' 2578/2002 7μ Β' 2976/2002 7μ. - επιλύει... 97, 207 Δ' 3042/ , 143, 153 ΣΤ' 3199/ , 142 Ε' 3440/ , 136, 166, 167, 172 ΣΤ' 3542/2002 7μ. - επιλύει , 177 ΣΤ' 3544/ , 79, 125 Δ' 3545/2002 7μ , 65, 88, 146, 147, 149,...150, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Ε' 3570/ , 44, 170 Β' 3636/2002 7μ Γ' 3695/2002 7μ. - επιλύει... 98, 109 Γ' 3801/ , 107, 108 Δ' 3847/ Δ' 3851/2002 παρ. εις Ολομ.... 3, 8, 12 Δ' 3852/ , 179 Δ' 3857/2002 7μ. - επιλύει... 28, 34, 173

5 - 5 - Δ' 3860/2002 7μ , 25, 55, 56, 92, 124 Δ' 3870/ , 182 Δ' 3885/2002 7μ , 139 Δ' 3888/ Δ' 3889/ , 35 Δ' 3949/2002 7μ. - επιλύει Β' 3/2003 παρ. εις 7μ.... 4, 5, 6, 9, 10 Γ' 5/ Γ' 10/2003 7μ , 104, 105, 106 Α' 35/2003 7μ ΣΤ' 47/ , 123 ΣΤ' 50/ , 74 ΣΤ' 67/ , 41, 161 Δ' 91/ , 131, 178 Δ' 92/ , 99, 119, 148, 211 Δ' 94/2003 7μ , 210 Δ' 96/2003 7μ , 67, 121, 162 Δ' 99/ Β' 101/ , 195, 208, 209 Γ' 130/ Ε' 170/ Β' 187/ , 201 Β' 190/ Β' 192/ , 83, 87, 130, 132, 144, 202 Γ' 212/ , 93 Γ' 250/2003 παρ. εις 7μ.... 1, 2, 15 Γ' 251/ , 145 Γ' 261/2003 παρ. εις 7μ , 17 ΣΤ' 268/2003 παρ. εις 7μ....7, 11 ΣΤ' 284/ Ε' 287/2003 7μ , 137 Ε' 291/2003 7μ. - επιλύει... 43, 89, 169 Γ' 307/2003 7μ. - επιλύει... 85, 101, 187 Γ' 311/2003 παρ. εις 7μ

6 - 6 - Β' 376/ , 175 ΣΤ' 413/ Β' 505/2003 παρ. εις 7μ , 14, 19, 20 Γ' 525/ Ολ. 526/2003 επιλύει... 37, 62, 113, 135 Ολ. 527/2003 επιλύει... 60, 61, 128, 152 Ολ. 528/ , 81, 86, 100, 120, 165 Ολ. 530/2003 επιλύει. 22, 32, 33, 45, 80, 82, 114, 163, 171 Ολ. 531/ , 59, 199 Ολ. 533/2003 επιλύει... 23, 51, 84, 126, 168, 174

7 - 7-1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλομένη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου βλ. κατωτ. 2 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξη διοικητική παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν αποτελεί ακυρωτική διαφορά η αναφυομένη από την προσβολή πράξεων, με τις οποίες καλείται ο συμβολαιογράφος μέλος του οικείου Συλλόγου να αποδώσει στον τελευταίο τα εισπραχθέντα από αυτόν αναλογικά δικαιώματα προερχόμενα από σύνταξη κρατικών συμβολαίων ή η σχετική διαφορά είναι ιδιωτική ως αναγομένη σε πράξη διαχειρίσεως χρημάτων Γ' 250/2003 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου εις επταμ.) Σύμβουλος 3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως παραδεκτό παράλληλη προσφυγή παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας και υπάρξεως αντιθέτου νομολογίας (ΣΕ 1405/88, 2484/86, 1267/78) στην Ολομέλεια το ζήτημα αν η πράξη με την οποία διατάσσεται η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής υπέρ εγκατεστημένης στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας υπαγομένης στους Α.Ν. 89/67 και 378/68 είναι προσβλητή ή όχι με αίτηση ακυρώσεως ή υπόκειται σε αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων συνιστώσα παράλληλη προσφυγή Δ' 3851/2002 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Χ. Ράμμος εις Ολομ.) Σύμβουλος

8 - 8-4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω λήξεως ισχύος προσβαλλομένης περίπτωση συνεχίσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν πρέπει να συνεχισθεί η δίκη και μετά την παύση της ισχύος της κανονιστικής πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 7 ν. 2839/2000 που ακύρωσε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής του συντελεστού του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αφού οι δυσμενείς συνέπειες, τις οποίες προκάλεσε η πράξη αυτή στον Δήμο, δεν είναι δυνατόν να αρθούν με την άσκηση άλλων προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων από τον Δήμο Β' 3/2003 πενταμ. Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου (παρ. εις επταμ.) Πάρεδρος 5 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έλεγχος πράξεων οργάνων βλ. ανωτ. 4 6 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έσοδα φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων βλ. ανωτ. 4 7 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 δημόσια έργα προσφυγή προδικασία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την υποχρέωση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, στα πλαίσια εξετάσεως του παραδεκτού της ενώπιόν του ασκουμένης προσφυγής, να ερευνά, σε περίπτωση μη τηρήσεως ή μη προσήκουσας τηρήσεως της προβλεπομένης κατά νόμο ενδικοφανούς

9 - 9 - διαδικασίας, την τυχόν εκ μέρους του διοικουμένου γνώση της υποχρεώσεως και των όρων ασκήσεως της ενδικοφανούς αυτής διαδικασίας ΣΤ' 268/2003 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ε. Νίκα εις επταμ.) Πάρεδρος 8 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ διαφορές Ν. 1406/1983 αγωγή βλ. ανωτ. 3 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κανονιστικές βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ πράξεις περιορισμένης χρονικής ισχύος βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία προσφυγές ενδικοφανείς βλ. ανωτ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ αλλοδαπές βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ κύρωση ανισχύρων κανονιστικών πράξεων βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. κατωτ. 20

10 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία βλ. κατωτ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι δικαστικοί δικαστικοί επιμελητές παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συνταγματικότητας εν όψει του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος της θεσπίσεως ανωτάτου ορίου ηλικίας για τον διορισμό σε θέση δικαστικού επιμελητή βάσει του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2318/95 Γ' 261/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Α. Γκότσης Σύμβουλος 18 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί πειθαρχικό δίκαιο ποινή επιμέτρηση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της υπό το νέο Υ.Κ. (Ν. 2683/99 άρθρα 108, 110, 111 και 114) επιμετρήσεως από τον πειθαρχικό δικαστή της επιβλητέας πειθαρχικής ποινής Γ' 311/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου Σύμβουλος

11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Φ.Σ. κατ' ιδίαν στοιχεία τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βλ. κατωτ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Φόρος προστιθεμένης αξίας επιστροφής παραπέμπονται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα του εάν ως τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που παρέχει δικαίωμα επιστροφής του φόρου κατ' άρθρ. 27 ν. 1642/86 νοείται το εκδιδόμενο μέσα στην προθεσμία του άρθρου 21 Κ.Φ.Σ., και αν διάταξη υπουργικής αποφάσεως που ρυθμίζει την επιστροφή του φπα έχει εκδοθεί καθ' υπέρβαση της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 27 παρ. 5 του Ν. 1642/86, και συνεπώς, δεν δύναται να κυρωθεί αναδρομικά με διάταξη νόμου Β' 505/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Α. Συγγούνα Σύμβουλος 21 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλητισμός κυρώσεις το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 δεν θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία, αλλά περιέχει έντονη υπόδειξη προς τη Διοίκηση να ολοκληρώσει την πειθαρχικού χαρακτήρα διαδικασία κολασμού των παραβάσεων των αρχών του φιλάθλου πνεύματος μέσα σε εύλογο χρόνο / κατ' εξοχήν δε κριτήριο προσδιορισμού του ευλόγου αυτού χρόνου είναι η τυχόν προκύπτουσα ανάγκη εκκαθαρίσεως των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε κρινομένης υποθέσεως και διεξαγωγής σχετικής ανακρίσεως / αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα ήταν ασύμβατη με τον πειθαρχικό χαρακτήρα της παραπάνω διαδικασίας / διότι θα ενείχε τον κίνδυνο να μένουν ατιμώρητες παραβάσεις των

12 αρχών του φιλάθλου πνεύματος, εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας ολοκληρώσεως της οικείας διαδικασίας, η οποία ενίοτε περιλαμβάνει και στάδιο δυσχερούς διαγνώσεως πραγμάτων και, ενδεχομένως, ανακρίσεως / τούτο δε θα προσέκρουε στην αρχή του κράτους δικαίου που επιβάλλει να μη ματαιώνεται ο σκοπός του νόμου και να μην μένουν ατιμώρητες τέτοιες παραβάσεις / η ρύθμιση εξ άλλου του άρθρου 10 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν αναφέρεται σε προθεσμίες που προβλέπονται για την έκδοση πειθαρχικών αποφάσεων, μετά από ορισμένη πειθαρχική διαδικασία, η οποία από τη φύση της δεν μπορεί να περιορίζεται χρονικά, χωρίς να απειλείται η ουσιαστική ορθότητα της υπό έκδοση πειθαρχικής αποφάσεως / (μειοψ.) Δ' 92/2003 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος Πάρεδρος 22 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ συνταγματική κατοχύρωση βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ γενικές αρχές ακυρωτικού ελέγχου παρεμπίπτων έλεγχος κανονιστικών πράξεων βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξεις ιδιωτικού δικαίου κατ' άρθρ. 12 παρ. 1 του Ν. 2730/1999 η πράξη οργάνου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την οποία διαπιστώνεται η εκ του νόμου επερχομένη ανάκληση πράξεως περί παραχωρήσεως κατά

13 χρήση ακινήτου, δεν είναι αναγκαίως διοικητική πράξη, δεν καθιστά δε αυτήν κατ' ανάγκη διοικητική το γεγονός και μόνον ότι ο νόμος επιβάλλει την έκδοσή της προς διαπίστωση λύσεως εννόμου σχέσεως επερχομένης χάριν εξυπηρετήσεως δημοσίου σκοπού / και τούτο, διότι η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού εκ μέρους νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που δεν ασκεί δημόσια εξουσία, και εντός των πλαισίων της συναλλακτικής δράσεως τούτου μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί και με μέσα του ιδιωτικού δικαίου / (μειοψ) Δ' 3860/2002 επταμ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου Πάρεδρος 25 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα ειδικώς στην περίπτωση κατά την οποία η παραχώρηση ακινήτου εκ μέρους της Διοικήσεως ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είχε χωρήσει με την έκδοση διοικητικής πράξεως κατ' εφαρμογήν διατάξεως νόμου αποβλεπούσης στην εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, τότε πάντως η διαπιστούσα την ανάκληση της παραχωρήσεως πράξη, ακόμη και αν προέρχεται από όργανο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, έχει αναγκαίως τον χαρακτήρα επίσης διοικητικής πράξεως, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ως εκ της φύσεως των πραγμάτων, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, προβαίνοντας στην ανάκληση διοικητικής πράξεως, ασκεί αναγκαίως δημόσια εξουσία / (μειοψ) Δ' 3860/2002 επταμ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου Πάρεδρος 26 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

14 προσβαλλομένη πράξη εκτελεστότητα βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλομένη πράξη πράξεις διοικητικές βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς σχέδια πόλεων οικοδομικές άδειες η επίκληση της ιδιότητος του συγκυρίου θεμελιώνει κατ' αρχήν έννομο συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά οικοδομικής αδείας περί ανεγέρσεως οικοδομής στο επίκοινο ακίνητο, αλλά για την προβολή συγκεκριμένου λόγου ακυρώσεως απαιτείται περαιτέρω να προβάλλεται συγκεκριμένη βλάβη απ ό την ανέγερση του κτιρίου, όπως η στέρηση φωτισμού, ηλιασμού και αερισμού, προϋφισταμένης στο οικόπεδο οικοδομής του ασκούντος την αίτηση συγκυρίου / (μειοψ) Δ' 3857/2002 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 1645/2000 πεντ.) Πάρεδρος 29 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία στην περίπτωση που η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων έχει γίνει δεκτή, απαιτείται, προκειμένου να διατηρηθεί σε ισχύ το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ως άνω αποφάσεως, να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως από τον διάδικο, υπέρ του οποίου διετάχθη η αναστολή, εντός τριακονθημέρου από την έκδοση της αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών / η ειδική αυτή προθεσμία δεν επηρεάζεται από τη γενική περί αναστολής των προθεσμιών κατά τον μήνα Αύγουστο για την άσκηση των

15 ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. α του Ν. 2479/97 / πλην όμως το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως θα κριθεί με βάση τις γενικές περί προθεσμίας της αιτήσεως ακυρώσεως διατάξεις ανεξαρτήτως του αν λόγω της ασκήσεως αυτής μετά την συμπλήρωση του τριακονθημέρου, ήρθη αυτοδικαίως το ανασταλτικό αποτέλεσμα της επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών Δ' 3889/2002 Εισηγητής : Α.Μ. Παπαδημητρίου Πάρεδρος 30 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία δημοσίευση κατά τη γνώμη μέρους της πλειοψηφίας η αίτηση που ασκήθηκε μετά την πάροδο 60 ημερών από τη δημοσίευση της πράξεως που καθορίζει το όριο περιοχής υποδοχής ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του χώρου του Αεροδρομίου του Ελληνικού και εγκρίνονται τα σχέδια έργων υποδομής πρέπει να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη, διότι η πράξη αυτή έχει κατά τούτο κανονιστικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι συνεπάγεται την υπαγωγή των εγκαταστάσεων που θα κατασκευασθούν μέσα στην οριοθετούμενη περιοχή στο ιδιαίτερο από πολεοδομικής απόψεως νομοθετικό καθεστώς του Ν. 2730/1999 / επομένως, σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της προσβαλλομένης πράξεως, η οποία, ως περιέχουσα κανονιστική ρύθμιση ήταν δημοσιευτέα από τη φύση της, άρχισε από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως / κατά τη γνώμη δε ετέρου μέρους της πλειοψηφίας η αίτηση ασκείται εκπροθέσμως για το λόγο ότι η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί γενική ατομική πράξη, αφού περιορίζεται στην οριοθέτηση της περιοχής, όπου εφαρμόζεται η προβλεπόμενη

16 εξαντλητικά στο νόμο κανονιστική ρύθμιση / η προθεσμία δε για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως άρχισε, σύμφωνα και με αυτή τη γνώμη, από την επομένη της δημοσίευσής της / και ναι μεν το άρθρο 18 του Ν. 2640/99 δεν προβλέπει περί δημοσιεύσεως της γενικής ατομικής πράξεως, επί αυτής όμως ισχύουν αναλόγως τα περί δημοσιεύσεως της κανονιστικής, εφόσον και αυτή απευθύνεται σε αόριστο αριθμό προσώπων / (μειοψ) Ολομ. 528/2003 Εισηγητής : Α. Συγγούνα Σύμβουλος 31 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία γνώση το άρθρο 17 του Συντάγματος επιτρέποντας τη στέρηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας μόνον υπό τις προϋποθέσεις που αυτό τάσσει, επιβάλλει στη Διοίκηση την κοινοποίηση της ίδιας της απαλλοτριωτικής πράξεως, ώστε να εξασφαλίζεται έτσι πλήρης γνώση τούτου περί αυτής / κατ' εξαίρεση, όταν η Διοίκηση αντί της απαλλοτριωτικής πράξεως κοινοποιήσει προς τον θιγόμενο ιδιοκτήτη άλλο έγγραφο, όπου επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της απαλλοτριωτικής πράξεως, η κοινοποίηση του εγγράφου αυτού επέχει θέση κοινοποιήσεως της απαλλοτριωτικής πράξεως που εξασφαλίζει την πλήρη γνώση του ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα να κινείται έκτοτε η προθεσμία προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ΣΤ' 67/2003 Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου Σύμβουλος 32 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

17 λόγοι λόγοι αναγόμενοι στην τυπική νομιμότητα κακή σύνθεση βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως λόγοι λόγοι αλυσιτελώς προβαλλόμενοι όταν προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως υποστατή διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί κατά δέσμια αρμοδιότητα και έχει απορρίψει αίτημα διοικουμένου είναι αλυσιτελής η έρευνα λόγων ακυρώσεως αναγομένης στη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση του οργάνου που την εξέδωσε ή γνωμοδότησε για την έκδοσή της, εφόσον ο αιτών δεν αμφισβητεί τα πραγματικά περιστατικά και το Δικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι δεν ήταν κατά νόμο επιτρεπτή η έκδοση της πράξεως με το αξιούμενο από τον αιτούντα περιεχόμενο / και τούτο διότι η ακύρωση της πράξεως διά τον ως άνω τυπικό λόγο, δεν καταλείπει στη Διοίκηση, που οφείλει να κρίνει εκ νέου το εκκρεμές αίτημα υπό το ισχύον κατά το χρόνο της ακυρωθείσης πράξεως νομικό και πραγματικό καθεστώς, καμία νομική ευχέρεια να εκδώσει νέα πράξη που θα ικανοποιεί το αίτημα του διοικουμένου / η τυχόν αναδρομική μεταβολή του νομοθετικού καθεστώτος κατ' εφαρμογήν του οποίου έχει εκδοθεί η προσβαλλόμενη πράξη, αποτελεί νόμιμο έρεισμα ούτε στα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΕΣΔΑ, τα οποία κατοχυρώνουν την αποτελεσματική δικαστική προστασία σε συγκεκριμένη διαφορά και όχι την επίλυση με γνωμοδοτικό χαρακτήρα νομικών ζητημάτων / (μειοψ) Ολομ. 530/2003 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ν. Ρόζος 1822/2001 Ε' Τμ.) Σύμβουλος 34 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

18 λόγοι έννομο συμφέρον προβολής βλ. ανωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ διαδικασία ασφαλιστικά μέτρα Ν. 2522/1997 ανασταλτικό αποτέλεσμα βλ. ανωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ απόφαση συνέπειες υποχρέωση συμμορφώσεως βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ απόφαση συνέπειες δεδικασμένο από απορριπτική απόφαση βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως απόφαση συνέπειες αναπομπή στη Διοίκηση σε περίπτωση ακυρώσεως κρίσεως όλως αναιτιολόγητης, τόσο από το πρωτοβάθμιο όσο και από το δευτεροβάθμιο συμβούλιο, η υπόθεση αναπέμπεται στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο εάν η αιτιολογία είναι κατά νόμον επιβεβλημένη ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, διότι στην περίπτωση αυτή ο λόγος ακυρώσεως που γίνεται δεκτός ανάγεται στη νομιμότητα της όλης διαδικασίας υπαγωγής σε κρίση και όχι απλής στην εσωτερική νομιμότητα της κρίσεως, όπως συμβαίνει σε περίπτωση ακυρώσεως για αοριστία ή για έλλειψη νομιμότητας και επάρκειας της υπάρχουσας αιτιολογίας Γ' 2493/ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος Πάρεδρος

19 Αίτηση αναιρέσεως απαράδεκτο όριο Ν. 2944/2001 ισχυρισμοί του Δημοσίου προβαλλόμενοι με το εισαγωγικό δικόγραφο της αιτήσεως κατ' άρθρ. 5 ν. 2944/2001 ότι η επίλυση της διαφοράς έχει ευρύτερες γι' αυτό οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις που δικαιολογούν την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, αφού αναφέρεται στην ερμηνεία διατάξεως νόμου που έχει από τη φύση της επίπτωση στο σύνολο των υποθέσεων που αφορούν τη φορολόγηση των συντάξεων όλων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι και προσφεύγουν κατά των σχετικών πράξεων των φορολογικών αρχών στα διοικητικά δικαστήρια, πρέπει να απορριφθούν ως αόριστοι / τούτο δε γιατί, οι εν λόγω ισχυρισμοί θα έπρεπε να είναι ειδικοί και συγκεκριμένοι και να τεκμηριώνουν πλήρως τις ως άνω επιπτώσεις, ανεξάρτητα από τη φύση των εφαρμοστέων στην προκειμένη περίπτωση διατάξεων και επομένως, θα έπρεπε να προσδιορίζονται ειδικά από το Δημόσιο οι εκκρεμείς υποθέσεις και ο συνολικός αριθμός αυτών καθώς και τα συγκεκριμένα ποσά που αντιστοιχούν στις υποθέσεις αυτές, να αιτιολογούνται δε, ενόψει του συνολικού ποσού των διαφορών από τις εκκρεμείς υποθέσεις, οι ευρύτερες για το Δημόσιο οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις από την επίλυση της ένδικης διαφοράς, ώστε το Δικαστήριο να μπορεί να κρίνει επί της βασιμότητας των σχετικών ισχυρισμών / εξάλλου, μόνη η επίκληση από το αναιρεσείον Δημόσιο εννέα εκκρεμών υποθέσεων με συνολικό αντικείμενο διαφοράς δρχ δεν αρκεί, ενόψει και του ύψους του ποσού αυτού, για να θεμελιώσει τον ισχυρισμό του αναιρεσείοντος ότι προκαλούνται ευρύτερες δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις που δικαιολογούν την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως / (μειοψ) Ολομ. 531/ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Εισηγητής : Α. Γκότσης Σύμβουλος

20 Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα από της αρχικώς ορισθείσης δικασίμου μέχρι τη συζήτηση επί της αιτήσεως, εν όψει της φύσεως της υποθέσεως και του γεγονότος ότι ο αναιρεσείων απεβίωσε μετά την άσκηση αυτής, είναι οπωσδήποτε εύλογο / παρά την πάροδο όμως του μακρού τούτου χρονικού διαστήματος και τις αλλεπάλληλες αναβολές κανείς από τους εγγυτέρους συγγενείς ή από άλλα πρόσωπα που τυχόν έλκουν σχετικά δικαιώματα δεν ζήτησε με δήλωσή του κατατιθεμένη στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως την συνέχιση της δίκης / η έλλειψη δε τοιαύτης δηλώσεως δεν αντικαθίσταται με το υπάρχον πληρεξούσιο, το οποίο αφορά μάλιστα όλες τις δίκες / κατ' ακολουθία αυτών η δίκη πρέπει να κηρυχθεί κατηργημένη Α' 1167/2002 Εισηγητής : Δ. Μαρινάκης Σύμβουλος 41 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ διαδικασία κοινοποιήσεις βλ. ανωτ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική ανάκληση εάν υποβληθεί στη Διοίκηση αίτηση τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου για το λόγο ότι η επιβληθείσα με αυτό απαλλοτρίωση έχει ανακληθεί αυτοδικαίως λόγω μη καθορισμού εντός της οκταετίας της σχετικής αποζημιώσεως, η απόρριψη του αιτήματος με την αιτιολογία ότι δεν οφείλεται στον αιτούντα αποζημίωση διότι υπάρχει υποχρέωση αυτοαποζημιώσεώς του και ότι κατ' ακολουθίαν, δεν συντρέχει περίπτωση καθορισμού οφειλομένης αποζημιώσεως είναι νόμιμη μόνον αν στηρίζεται

21 σε πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως, με την οποία διαπιστώνεται η έλλειψη δικαιώματος για αποζημίωση κατά την προβλεπόμενη διαδικασία εκδόσεως των πράξεων αυτών, με την οποία κατοχυρώνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών για να εκθέσουν τις απόψεις τους Ε' 3570/2002 Εισηγητής : Ν. Ρόζος Σύμβουλος 43 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική άρση ρυμοτομικές στην ιδιοκτησία του αιτούντος δεν έχει επιβληθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, ούτε συγκεκριμένο ρυμοτομικό βάρος για την ανέγερση ειδικού κτιρίου κοινής ωφελείας, με το οποίο βάρος παρέχεται νόμιμη και βέβαιη δυνατότητα κηρύξεως εν συνεχεία απαλλοτριώσεως, με ειδική πράξη της Διοικήσεως, προς απόκτηση του ακινήτου για τον εν λόγω σκοπό / πρόκειται για δεσμευτική για τη Διοίκηση γενική κατεύθυνση του Γ.Π.Σ. ως προς τη χρήση μείζονος και μη επακριβώς προσδιοριζομένης κατά τα όρια περιοχής αυτού, λόγω και της μεγάλης κλίμακας υπό την οποία είναι συντεταγμένοι οι οικείοι χάρτες του Γ.Π.Σ., ως συγκοινωνιακού κέντρου / τόσον τα όρια του κέντρου τούτου, όσων και η ακριβής χρήση εκάστου ακινήτου, το οποίο θα περιλαμβάνεται σε αυτά, θα εξειδικευθούν στο επόμενο στάδιο της πολεοδομικής μελέτης, η οποία δεν έχει ακόμη εγκριθεί / εν πάσει δε περιπτώσει η εν λόγω χρήση δεν έχει σαφώς καθορισμένο περιεχόμενο ως προς τις ειδικές πολεοδομικές λειτουργίες, τις οποίες καλείται να εξυπηρετήσει, ώστε να δύναται να γίνει δεκτό στο παρόν στάδιο ότι πρόκειται πάντως για επιβολή ρυμοτομικού βάρους, δηλαδή για την πρώτη φάση δεσμεύσεως του ακινήτου προς απόκτησή του με αναγκαστική απαλλοτρίωση για σκοπό δημοσίας ωφελείας /

22 επομένως, με την επί τρίμηνο από την υποβολή της αιτήσεως του αιτούντος σιωπή της Διοικήσεως δεν στοιχειοθετήθηκε παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας Ε' 291/2003 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Κ. Κουσούλης 3485/2001 πεντ.) Πάρεδρος 44 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ειδικώς ρυμοτομικές βλ. ανωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία η απόφαση καθορισμού ζώνης Α' εντός αρχαιολογικού χώρου, όπου απαγορεύεται παντελώς η δόμηση, έχει ως αποτέλεσμα τον καθορισμό για πρώτη φορά της διαβαθμίσεως της προστασίας της εκτάσεως αυτής και συνεπάγεται έτσι τον προσδιορισμό, για πρώτη επίσης φορά, της κατηγορίας των προσώπων που βαρύνονται με την απόλυτη αυτή απαγόρευση, δηλαδή εκείνων που είναι ή θα καταστούν κύριοι ακινήτων εντός της ανωτέρω εκτάσεως / συνεπώς, η απόφαση αυτή έχει κανονιστικό χαρακτήρα / (μειοψ) Ολομ. 530/2003 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ν. Ρόζος 1822/2001 Ε' τμ.) Σύμβουλος 46 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες κτίσματα ιστορικής σπουδαιότητας ο χειμερινός ή θερινός κινηματογράφος μπορεί, κατ' αρχήν, να εμπίπτει στην έννοια του ιστορικού τόπου ή του κτίσματος που έχει ιστορική σπουδαιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950 / εν προκειμένω, παρίσταται επαρκώς

23 αιτιολογημένη η σχετική απόφαση, εφόσον η κρίση των αρμοδίων οργάνων, περί υπαγωγής του κινηματογράφου στο ειδικό καθεστώς προστασίας του Ν. 1469/50 ερείδεται όχι απλώς στη μακρόχρονη λειτουργία του, αλλά στην ιδιαίτερη ιστορία του, η οποία συνδέεται με τις μνήμες και την πολιτιστική παράδοση των κατοίκων της Αθήνας και του λεκανοπεδίου γενικότερα / τέλος, η αναφορά σε ορισμένα διατηρούμενα, παρά την ανακαίνιση, στοιχεία του διακόσμου γίνεται, προδήλως, όχι για να στηριχθεί η κρίση περί χαρακτηρισμού του κινηματογράφου ως έργου τέχνης που χρήζει ειδικής προστασίας, αλλά επειδή τα στοιχεία αυτά υπενθυμίζουν την παλαιά αίγλη του και την ιστορική του ιδιαιτερότητα, που απετέλεσε και το λόγο του χαρακτηρισμού / (μειοψ) Ε' 170/2003 Εισηγητής : Ο. Παπαδοπούλου Πάρεδρος 47 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ κατοικία βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ κατοικία βλ. κατωτ ΒΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ βλ. κατωτ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία μεταφορά ραδιενεργών υλικών εάν υποβληθεί για τη χορήγηση γενικής άδειας μεταφοράς ραδιενεργών υλικών στην Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας

24 αίτηση περιέχουσα τις απαιτούμενες πληροφορίες, η απόφαση με την οποία αυτή απορρίπτεται πρέπει να είναι αιτιολογημένη, αναφέρουσα ρητώς τις συγκεκριμένες νόμιμες προϋποθέσεις οι οποίες δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση Ε' 1160/2002 Εισηγητής : Ν. Ρόζος Σύμβουλος 51 ΔΑΣΗ επεμβάσεις οικιστική αξιοποίηση βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ περιουσία ακίνητα παραχώρηση χρήσεως βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ επιχειρήσεις επιχειρήσεις υδρεύσεως - αποχετεύσεως βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έργα βλ. κατωτ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ παραχώρηση κατά χρήση βλ. ανωτ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ παραχώρηση βλ. ανωτ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

25 βλ. κατωτ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Δικαστικοί λειτουργοί Εθνική Σχολή Δικαστών εγγραφή η εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, με σκοπό το διορισμό του εκπαιδευομένου σε θέση δόκιμου δικαστικού λειτουργού μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ανεπίτρεπτη, σε περίπτωση ελλείψεως στο πρόσωπό του, του ήθους και του χαρακτήρα που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό / η σχετική κρίση για το ήθος και το χαρακτήρα των ενδιαφερομένων έχει ανατεθεί σε όργανα της δικαστικής αρχής, είναι δε η κρίση αυτή δεσμευτική για τα όργανα διοικήσεως της Εθνικής Σχολής Δικαστών, τα οποία δεν έχουν αρμοδιότητα να εκφέρουν επί του ζητήματος αυτού ιδία κρίση / επομένως, τα όργανα διοικήσεως της Εθνικής Σχολής Δικαστών οφείλουν να αρνούνται την εγγραφή στη δύναμη των εκπαιδευομένων εκείνου του ενδιαφερομένου, για τον οποίο το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έχει κρίνει ότι δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζει σε δικαστικό λειτουργό / για την ταυτότητα δε του λόγου, σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω αρνητική κρίση εκφέρεται από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, για ενδιαφερόμενο μετά την τυχόν γενομένη ήδη εγγραφή του στη δύναμη των εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών, συντρέχει νόμιμος λόγος ανακλήσεως, άνευ ετέρου, της σχετικής πράξεως εγγραφής, ως παράνομης Γ' 212/2003 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος Πάρεδρος 59 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ συντάξεις φορολόγηση βλ. ανωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

26 Δικηγόροι διορισμός κατόπιν της υπ' αριθμ. 413/1993 αποφάσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε ότι η νομοθετική πρόβλεψη με το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων, του 35ου έτους της ηλικίας ως ορίου, του οποίου η υπέρβαση αποκλείει την είσοδο στο επάγγελμα του δικηγόρου, είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1868/89, με τις οποίες συμπληρώθηκε το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ευεργετικές, δεδομένου ότι η υπέρβαση του 35ου έτους της ηλικίας δεν εμποδίζει τον διορισμό πτυχιούχων νομικής ως δικηγόρων / αντιθέτως, οι διατάξεις αυτές επιβάλλουν περιορισμούς που δεν συνδέονται με αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφόσον η συγκεκριμένη κατηγορία δικηγόρων στερείται αδικαιολογήτως του αναγνωριζομένου γενικώς δικαιώματος μεταθέσεως στους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης / η εξαιρετική αυτή δυσμενής νομοθετική ρύθμιση είναι αντίθετη προς το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου Ολομ. 527/2003 (κατ. παρ. Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 502/2002 Γ' Τμ.) Σύμβουλος 61 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ μετάθεση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν την δράση της αρχή νομιμότητας βλ. κατωτ. 135

27 ΔΙΟΙΚΗΣΗ συλλογικά όργανα επιρροή ελαττώματος πράξεως πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου οργάνου βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τον Ν. 2472/1997 επιχειρείται η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής της προστασίας της αξίας του ανθρώπου και της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, προβλέπονται δε από τις διατάξεις του ειδικές μόνο περιπτώσεις, που είναι επιτρεπτή η επεξεργασία ευαισθήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα / τέτοια είναι, μεταξύ άλλων, και η περίπτωση, που ο νομοθέτης, ακριβώς επειδή λαμβάνει πρόνοια για την καταπολέμηση του εγκλήματος, επιτρέπει, κατ' εξαίρεση, και υπό προϋποθέσεις, την τήρηση αρχείων ευαισθήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες για την άσκηση εγκληματολογικής πολιτικής και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας δημόσιες αρχές / ο νόμος δεν αναγνωρίζει, κατά το σαφές γράμμα του, άλλες εξαιρέσεις και κατά τούτο δεν προσκρούει σε καμμία συνταγματική διάταξη / το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος δεν έχει την έννοια ότι το άτομο, στο οποίο αποδίδεται παραβίαση των χρηστών ηθών ή παράνομη συμπεριφορά, στερείται των συνταγματικών εγγυήσεων των σχετικών με την προστασία της προσωπικότητάς του / η διαφύλαξη εξ άλλου, των χρηστών ηθών και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας, διά της επιβολής περιορισμού στις ελευθερίες των εγκληματούντων, ανήκει κατά το Σύνταγμα, αποκλειστικά και μόνο, στη δικαιοδοσία των αρμοδίων κρατικών αρχών, οι οποίες υπόκεινται κατά την εκπλήρωση του έργου τους αυτού, σε σειρά ελέγχων, κατά τα προβλεπόμενα σχετικά στο Σύνταγμα / στη συγκεκριμένη,

28 επομένως, περίπτωση η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων δεν ήταν κατά το νόμο επιτρεπτή, ακόμη και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι υπήρχαν υποψίες ότι τα άτομα, δραστηριότητες των οποίων αφορούσαν τα μεταδοθέντα αρχεία, είχαν υποπέσει σε ποινικώς ελεγκτέα συμπεριφορά Δ' 3545/2002 επταμ. Εισηγητής : Χ. Ράμμος Σύμβουλος 65 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση ανεξάρτητες διοικητές αρχές Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι διατάξεις του Ν. 2472/97 καταλαμβάνουν και τις εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών καθώς και τις δημοσιογραφικές δραστηριότητες στο σύνολό τους, όταν με αυτές διενεργείται ταυτόχρονα και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα / αν δεν περαιτέρω η επεξεργασία αυτή έχει γίνει κατά παράβαση των διατάξεών του, τότε επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και στο άρθρο 21 αυτού / τούτο προκύπτει, όχι μόνον από την ερμηνεία των διατάξεων του νόμου στο σύνολό του, αλλά ιδίως από το σαφές γράμμα διαφόρων επιμέρους διατάξεων αυτού (άρθρο 3 παρ. 2 και 3, άρθρο 7 παρ. 2 περ. ζ, άρθρο 11 παρ. 5) / ενόψει δε περαιτέρω, του ότι ο νόμος 2472/1997 αποσκοπεί στην κατοχύρωση θεμελιωδών αξιών της έννομης τάξης μιας δημοκρατικής πολιτείας, όπως είναι η προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των προσώπων, οι διατάξεις του, κατά το μέρος που επιβάλλουν την προστασία των προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ρυθμίζουν τα συναφή θέματα σε σχέση και με τις δημοσιογραφικές δραστηριότητες, απαγορεύοντας την

29 επεξεργασία ευαισθήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους δημοσιογράφους και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, δεν προσκρούουν στις συνταγματικές διατάξεις, που κατοχυρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης στοχασμών και πληροφοριών μέσω της ασκήσεως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος / πράγματι, η ελευθερία της έκδοσης και διάδοσης των στοχασμών όπως και η ελευθερία του πληροφορείν και πληροφορείσθαι που κατοχυρώνει το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και ειδικώς ως προς τον έγγραφο τύπο το άρθρο 14 παρ. 1 δεν περιλαμβάνει και την ελευθερία διάδοσης πληροφοριών που ανάγονται στην προστατευόμενη από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Συντάγματος απαραβίαστη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των προσώπων, στον πυρήνα της οποίας ανήκει προδήλως και η ερωτική τους ζωή / στον ιδιωτικό αυτό πυρήνα, στον βαθμό που τα στοιχεία που τον συνθέτουν δεν δημοσιοποιούνται οικειοθελώς, ουδείς επιτρέπεται να διεισδύσει / επομένως η διάδοση πληροφοριών τέτοιου περιεχομένου δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αποτελέσει θεμιτώς, από συνταγματικής απόψεως, περιεχόμενο του δικαιώματος πληροφορήσεως ή της ελεύθερης εκφράσεως και διαδόσεως των στοχασμών / πολλοί δε μάλλον δεν μπορεί η διάδοση των πληροφοριών αυτών να θεωρηθεί αντικείμενο του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος πληροφορήσεως, κατά την άσκησή του μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, εν' όψει και του ότι κατ' άρθρ. 15 παρ. 2 του Συντάγματος η λειτουργία των τελευταίων υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του κράτους, ο οποίος σκοπεί μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των εκπομπών, προς την οποία είναι προδήλως ασυμβίβαστη η μετάδοση εκπομπών που αναφέρονται στην ιδιωτική και ειδικώτερα στην ερωτική ζωή των προσώπων / συνεπώς τα άρθρα 5 παρ. 1 και 14 παρ. 1 του Συντάγματος οριοθετούνται, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του κατοχυρωμένου από αυτά ελευθεριών και δικαιωμάτων, από τις διατάξεις των, ισόκυρων

30 με αυτά άρθρων του Συντάγματος και των συναδόντων προς αυτά νόμων / τέτοιος δε νόμος είναι και ο Ν. 2472/97 οι διατάξεις του οποίου, αποβλέποντας στην προστασία των αξιών που αναγνωρίζονται από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Συντάγματος, προβλέπουν περιορισμούς στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εν γένει / ειδικότερα, κατά το μέρος που με το νόμο αυτό ρυθμίζονται τα ζητήματα τα σχετικά με την επεξεργασία ευαισθήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεσπίζεται ο κανόνας της πλήρους απαγόρευσης της επεξεργασίας τους και απλώς προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις που είναι επιτρεπτή η επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, όλως κατ' εξαίρεση, μόνο ύστερα από προηγούμενη άδεια της Αρχής και υπό τις περαιτέρω προϋποθέσεις της τηρήσεως του απορρήτου και του περιορισμένου του χρόνου της επεξεργασίας / τέτοιες δε ειδικές περιπτώσεις είναι εκείνες στις οποίες επιδιώκεται είτε η εξυπηρέτηση ενός άλλου υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος συνταγματικής τάξεως ή οι περιπτώσεις που επιχειρείται, ύστερα από στάθμιση του νομοθέτη, κατ' εξισορρόπηση διαφόρων συνταγματικών αξιών, η διευκόλυνση της ασκήσεως δικαιωμάτων κατοχυρουμένων από άλλες συνταγματικές διατάξεις / Δ' 3545/2002 επταμ. Εισηγητής : Χ. Ράμμος Σύμβουλος 66 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η σύμβαση εργασίας μεταξύ των καταγγελλόντων και της εταιρείας που τους απασχολούσε δεν αίρει την παράβαση κατ' άρθρο 5 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2472/1997, εφ' όσον η εκ μέρους χρηματιστηριακής εταιρείας επεξεργασία δεδομένων

31 προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, διενεργήθηκε για σκοπό μη σχετιζόμενο αναγκαίως με την εκτέλεση της μεταξύ των ανωτέρω συμβάσεως εργασίας, ήτοι για το άνοιγμα μερίδων στο Χρηματιστήριο Αξιών Δ' 94/2003 επταμ. Εισηγητής : Δ. Μακρής Πάρεδρος 67 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας εξετάσεως παραπόνων ή αιτήσεων κατ' άρθρ. 19 παρ. 1 του Ν. 2472/97, έχει τη δυνατότητα να διερευνά και ελέγχει σχετικώς την συγκεκριμένη υπόθεση και να διαπιστώνει, εφ' όσον συντρέχει περίπτωση, παραβάσεις του νόμου, από την επεξεργασία δεδομένων, εκδίδοντας εκτελεστή διοικητική πράξη / (μειοψ) η Αρχή, και κατά την ενάσκηση της αρμοδιότητάς της, οφείλει να τηρεί προσηκόντως την διαδικασία ακροάσεως του ενδιαφερομένου, που προβλέπεται άλλωστε και στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας / δηλαδή, η Αρχή, κατά νόμο, προβαίνει σε διαπιστώσεις παραβάσεως των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πάντοτε ύστερα από νόμιμη ακρόαση του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η παράβαση Δ' 96/2003 επταμ. Εισηγητής : Δ. Μακρής Πάρεδρος 68 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

32 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή πρόσθετοι λόγοι δοθέντος ότι κατά νόμο η κοινοποίηση δικογράφου προσθέτων λόγων αποδεικνύεται με το οικείο αποδεικτικό επίδοσης, σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποδεικνύεται από τον οικείο διάδικο η πιο πάνω κοινοποίηση με προσκομιδή στο διοικητικό πρωτοδικείο του οικείου αποδεικτικού, το δικαστήριο αυτό υποχρεούται κατά νόμο να απορρίψει το δικόγραφο προσθέτων λόγων ως απαράδεκτο / δεν έχει δε σημασία από την πιο πάνω άποψη ούτε αίρει το απαράδεκτο το γεγονός ότι η φορολογική αρχή έλαβε γνώση του δικογράφου προσθέτων λόγων και αντέκρουσε αυτό με την έκθεση του άρθρου 82 ΚΦΔ Β' 2442/2002 Εισηγητής : Σ. Βιτάλη Πάρεδρος 69 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ αίτηση ακυρώσεως κατ' άρθρ. 65 του ν.δ. 3323/1955 την ακύρωση ή την τροποποίηση της φορολογικής εγγραφής δύναται να ζητήσει ο αμέσως βαρυνόμενος από την πράξη της φορολογικής αρχής ως υπόχρεος στο φόρο και δικαιούμενος, επομένως, σε άσκηση προσφυγής κατ' αυτής / επίσης, δύναται να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της φορολογικής εγγραφής και ο δικαιούμενος σε άσκηση προσφυγής τρίτος κατ' άρθρ. 74 παρ. 1 και 30 παρ. 1 ΚΦΔ Β' 1061/2002 Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης Πάρεδρος 70 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

33 Κ.Φ.Δ. δεδικασμένο βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητική δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 702/77 προσφυγή υπογραφή αν η εκ μέρους του ΙΚΑ προσφυγή δεν υπογράφεται από τον εκπροσωπούντα το Ίδρυμα Διευθυντή του οικείου Υποκαταστήματος, είναι επιτρεπτό να υπογράφεται από τον αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Διευθυντή / στην περίπτωση όμως αυτή, πρέπει η ιδιότητα του αναπληρωτή και η απουσία, το κώλυμα ή η έλλειψη του Διευθυντή να μνημονεύεται στο δικόγραφο της προσφυγής ή να προκύπτει από τη δικογραφία, διαφορετικά η προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη Α' 1610/2002 Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης Πάρεδρος 72 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 702/77 ανακοπή ναι μεν η ασθένεια του πληρεξούσιου δικηγόρου του αναιρεσείοντος, όπως περιγράφεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, δεν συνιστά κατ' αρχήν λόγο ανωτέρας βίας, το διοικητικό όμως εφετείο, προκειμένου να εκφέρει την κρίση του, θα έπρεπε να μην αρκεσθεί στην εκτίμηση του περιεχομένου της ιατρικής βεβαιώσεως, αλλά να συνεκτιμήσει και τους ισχυρισμούς ότι η ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου κατέστησε σ' αυτόν αδύνατο να ειδοποιήσει τον αναιρεσείοντα να εμφανισθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει αναβολή της υπόθεσης, γιατί ο τελευταίος βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι σε χωριό της Επαρχίας

34 Τριχωνίδας και ότι η ασθένεια αυτή κατέστησε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αδύνατο να ειδοποιήσει άλλους συναδέλφους του, γιατί αυτή εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της παραμονής της δικασίμου και κανείς από τους αναζητηθέντες δικηγόρους δεν βρέθηκε στο γραφείο του, η αλήθεια των οποίων θα ήταν δυνατό να θεμελιώσει στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγο ανωτέρας βίας που καθιστούσε αδύνατη την παράσταση του αναιρεσείοντος ενώπιον του δικαστηρίου Α' 1609/2002 Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης Πάρεδρος 73 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές Ν. 1406/83 δημόσια έργα προδικασία αίτηση θεραπείας κατ' άρθρ. 23 παρ. 1 του Ν. 716/1977 ως αρμόδιος ως εκ της φύσεως της μελέτης υπουργός προς εκδίκαση αιτήσεων θεραπείας επί διαφορών που γεννώνται κατά την εκτέλεση συμβάσεων μελετών δημοσίων έργων νοείται, στην περίπτωση που έχει γίνει χρήση της εξουσιοδοτήσεως της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/84, ο υπουργός τον οποίο η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση επέλεξε να καταστήσει αρμόδιο βάσει του εκδοθέντος π. δ/τος για τη λήψη όλων γενικώς των αποφάσεων στα πλαίσια εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και, κατ' ακολουθία, για την εκδίκαση και των αιτήσεων θεραπείας των αναδόχων ΣΤ' 3544/2002 Εισηγητής : Ε. Νίκα Πάρεδρος 74 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

35 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 δημόσια έργα προσφυγή οι Δήμοι, ως κύριοι του έργου δύνανται να ασκήσουν ευθέως προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά αποφάσεων του Νομάρχη (και ήδη μετά τον Ν. 2218/94 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας) που δέχονται αίτηση θεραπείας του αναδόχου δημοτικού έργου κατ' αποφάσεως δημοτικού συμβουλίου που απορρίπτει σχετική ένσταση του τελευταίου (αναδόχου) / και τούτο διότι, εν όψει του ότι κατά το Π.Δ. 171/87 σε αίτηση θεραπείας ενώπιον του τότε κρατικού Νομάρχη υπόκειται η απορριπτική της ενστάσεως του αναδόχου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η διαφορά ως προς το Δήμο γεννάται το πρώτον από την ευνοϊκή για τον ανάδοχο απόφαση του Νομάρχη επί της αιτήσεως θεραπείας / δεν απαιτείται δε, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου από το Δήμο η προηγούμενη άσκηση από αυτόν αντιρρήσεων κατά της βλαπτικής γι' αυτόν νομαρχιακής αποφάσεως ΣΤ' 50/2003 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος Πάρεδρος 75 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κώδικα Διοικητική Δικονομίας δικαιοδοσία η εκ μέρους του αιτούντος αμφισβήτηση της νομιμότητας ατομικών πράξεων, οι οποίες αφορούν την κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 603/1977 και των άρθρων 56 έως 60 της υπ' αριθμ. Τ.3300/47/ αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, χορήγηση σε εταιρεία πετρελαιοειδών, ατελώς καυσίμων και λιπαντικών προκειμένου να συμψηφισθούν με ίσης ποσότητας όμοια είδη που παραδόθηκαν, μεταξύ άλλων, σε θαλαμηγά πλοία από ελεύθερα αποθέματα σε τιμή στην οποία δεν

36 περιλαμβάνονται δασμοί και λοιποί φόροι, δηλαδή αφορούν την αναγνώριση απαλλαγής από δασμούς και λοιπούς φόρους, γεννά διοικητική διαφορά ουσίας, για την εκδίκαση της οποίας είναι αρμόδια τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατόπιν ασκήσεως ενώπιον αυτών προσφυγής κατ' άρθρ. 1 και 63 παρ. 1 Κ.Δ.Δ. Β' 376/2003 Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου Πάρεδρος 76 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί προμήθειες κατ' άρθρ. 18 παρ. 2 του Π.Δ. 394/1996 όταν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, να δηλώνεται στην προσφορά, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του για κάθε φάση βιομηχανοποίησης ή για τις φάσεις που ορίζει η διακήρυξη, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Δ' 3847/2002 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας Σύμβουλος 77 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί προμήθειες εάν τα προσφερόμενα υπό του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό είδη πρόκειται να τεθούν στη διάθεσή του μέσω τρίτου προσώπου, ενεργούντος ως εμπορικού αντιπροσώπου του κατασκευαστή οίκου, η συμμόρφωση προς την απαίτηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Π.Δ. 394/1996 δύναται να καλυφθεί και με την υποβολή δηλώσεως υπογραφομένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του εν

37 λόγω ενδιάμεσου προσώπου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η εξουσία του τελευταίου να δεσμεύει, με δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, τον κατασκευαστή οίκο πιστοποιείται από στοιχεία υποβαλλόμενα με την προσφορά επί ποινή απαραδέκτου αυτής Δ' 3888/2002 Εισηγητής : Α. Μ. Παπαδημητρίου Πάρεδρος 78 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα εργολαβικό αντάλλαγμα από το όλο πλέγμα των διατάξεων της περί δημοσίων έργων νομοθεσίας, κατά το οποίο η καταβολή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται, κατ' αρχήν, κατά μήνα, με αναθεωρημένες ανά τρίμηνο συμβατικές τιμές, καθώς και με τυχόν νέες τιμές μονάδας νέων εργασιών, η έγκριση των οποίων γίνεται, επίσης, διαρκούσης της εκτελέσεως του έργου, συνάγεται ότι ο νομοθέτης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, όπως του κυρίου του έργου προς τον ανάδοχο, με την έγκαιρη και πλήρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του, ώστε να μπορεί ο ανάδοχος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργολαβικής συμβάσεως, αλλά και χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά το οποίο είναι αναγκαία η έγκαιρη και τεχνικά ακριβής ολοκλήρωση των εκτελουμένων έργων / συνεπώς η καταβολή στον ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών, είτε αυτά προβλέπονται από την σύμβαση, είτε είναι εξωσυμβατικά, πλην προσδιορίζονται κατά την διαδικασία του καθορισμού νέων τιμών για νέες εργασίες, ή κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, πρέπει να γίνεται όχι μόνο με την περάτωση του έργου, αλλά κυρίως διαρκούσης την εκτελέσεως αυτού / (μειοψ)

38 ΣΤ' 413/2003 Εισηγητής :Θ. Παπαευαγγέλου Σύμβουλος 79 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές μελέτες διαδικασία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ πράξη δέσμιας αρμοδιότητας βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κανονιστική βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κανονιστική βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κανονιστικές βλ. κατωτ. 144

39 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κανονιστικές βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κανονιστικές βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ γενική ατομική πράξη βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ έγκριση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κυρώσεις βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ αιτιολογία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ αιτιολογία βλ. κατωτ. 139

40 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση υποχρέωση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία πλείονα στάδια κρίσεως βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι οικειοθελής τήρηση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία προθεσμίες βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσίευση βλ. ανωτ. 30

41 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσίευση βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή διαδικασία εφ' όσον δεν υφίσταται στο φάκελο σχετική απόδειξη παραλαβής των Ελληνικών Ταχυδρομείων η οποία να αναγράφει τα στοιχεία του αποστολέως και του παραλήπτη των συστημένων επιστολών και να φέρει την υπογραφή του ήδη αιτούντος ως παραλήπτη και σφραγίδα και ημερομηνία παραλαβής τους, δεν προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι ουσιώδεις τύποι της διαδικασίας (κοινοποίηση της εισηγητικής εκθέσεως και πρόσκληση όπως παραστεί κατά την κοινή συνεδρίαση της Γ.Σ. και του Ε.Σ.) Γ' 130/2003 Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου Σύμβουλος 103 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ απαγόρευση κατοχής δευτέρας θέσεως με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2233/94 καθιερώνεται για τα μέλη ΔΕΠ και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των ΑΕΙ και Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ε.Ε.Π.των ΤΕΙ ο κανόνας της απαγορεύσεως κατοχής δεύτερης οργανικής θέσης στην ίδια ή άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης / όσοι από το προσωπικό αυτό κατέχουν, εκτός από τη θέση τους στο ΑΕΙ ή το ΤΕΙ και δεύτερη οργανική θέση στην ίδια ή άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του Ν. 2233/94, να δηλώσουν ποιά θέση

42 επιλέγουν / στην έννοια δε της οργανικής θέσης υπάγονται και οι συσταθείσες από τον Ν. 1304/1982 θέσεις Σχολικών Συμβούλων, για τις οποίες προβλέπονται συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες και πληρούν προδήλως οργανικές και διαρκείς ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / (μειοψ) Γ' 3801/2002 Εισηγητής : Γ. Ποταμιάς Πάρεδρος 104 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτέρα ΤΕΙ αυτοδιοίκηση βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτέρα ΤΕΙ όργανα εκλεκτορικό σώμα βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα ΤΕΙ καθηγητές εφαρμογών η κρίση περί του κατά πόσον συγκεκριμένος υποψήφιος για διορισμό σε θέση καθηγητού εφαρμογών ΤΕΙ διαθέτει την απαιτούμενη από το νόμο εμπειρία και κατά πόσον αυτή είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσης θέσεως δεν ανήκει στον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος έχει, κατά το νόμο, την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει την πράξη διορισμού, αλλά στο εκλεκτορικό σώμα του οικείου ΤΕΙ, στο οποίο ανατίθεται από το νομοθέτη η εκφορά της σχετικής ουσιαστικής επιστημονικής κρίσεως ως προς τη διαπίστωση της συνδρομής στο πρόσωπο ορισμένου υποψηφίου του συγκεκριμένου προσόντος / συνεπώς, ο Υπουργός Παιδείας

43 δεν δύναται, επικαλούμενος τυχόν πλημμέλειες της πράξεως του εκλεκτορικού σώματος του οικείου ΤΕΙ, αναγόμενες στην εν λόγω ουσιαστική - επιστημονική του κρίση, να προβεί, απ' ευθείας, στην ανάκληση της πράξεως διορισμού καθηγητού εφαρμογών, πράγμα το οποίο θα ήταν δυνατόν να πράξει μόνο δια τυχόν πλημμέλειες αφορώσες στην πράξη διορισμού, την οποία ο ίδιος εκδίδει, αλλά, οφείλει, εν όψει της αναγνωριζομένης ρητώς από το νόμο, αυτοδιοικήσεως των ΤΕΙ, να αναπέμψει την υπόθεση στο εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου αυτό, ως το μόνο αποκλειστικώς αρμόδιο, για την εκφορά της σχετικής κρίσης όργανο, να επιληφθεί και να αποφανθεί επί του ανακύψαντος ζητήματος Γ' 10/2003 επταμ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου Σύμβουλος 107 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτέρα ΤΕΙ απαγόρευση κατοχής δευτέρας θέσεως βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ προσωπικό σχολικοί σύμβουλοι βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το άρθρο 43 παρ. 9 του β. δ/τος 846/1968 εφαρμόζεται μόνο κατά τη διαδικασία εκλογής Τακτικών και όχι Έκτακτων Εντεταλμένων Μόνιμων Καθηγητών, οι οποίοι είναι καθηγητές διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας / εξάλλου,

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 170/2003 ΣτΕ

Νομολογία 170/2003 ΣτΕ Νομολογία 170/2003 ΣτΕ Υπόθεση κινηματογράφου ΑΣΤΥ Σχολιασμός:Καρκούλας Παναγιώτης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών Τμήμα Νομικής, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.:8376 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Εξέταση της αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.) Αθ Aθήνα, 14-05-2015 Αριθ. Πρωτ.:3365 Πληροφορίες: Α. Τσουμαλάκου Α. Μπέκα Τηλέφωνο : 210 3860192/142 Fax : 210 3860149 E-mail : atsoumalakou@ras-el.gr abeka@ras-el.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Υπόθεση Μουσείου Ακρόπολης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3280/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης 1609/2008 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα