ΘΕΜΑ: "Έκδοση θεωρημένων εισιτηρίων εισόδου από τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: "Έκδοση θεωρημένων εισιτηρίων εισόδου από τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Ιουλίου 1994 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ.Πρωτ.: /627/0015 Δ/ΝΣΕΙΣ 9η, 14η, 15η ΠΟΛ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Α, Β ΘΕΜΑ: "Έκδοση θεωρημένων εισιτηρίων εισόδου από τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα" Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την Α.Υ.Ο /513/ΠΟΛ. 1159/ (ΦΕΚ Β 506) "έκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα" και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της. Α. ΓΕΝΙΚΑ: Στα πλαίσια εφαρμογής της εξαγγελθείσας από το Υπουργείο Οικονομικών πολιτικής περιστολής της φοροδιαφυγής με εντατικοποίηση και διεύρυνση, εκτός των άλλων, των φορολογικών ελέγχων, καθιερώνεται, με την προαναφερόμενη Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από 11 Ιουλίου 1994, υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων εισιτηρίων εισόδου, κατ' άτομο, από τα κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα. Σημειώνεται ότι, με το συγκεκριμένο μέτρο δεν επιβάλλεται φορολογία, ούτε επιβαρύνεται ο καταναλωτής, αφού η αξία του εισιτηρίου αποτελεί στην ουσία προκαταβολή, που συμψηφίζεται με το λογαριασμό κατανάλωσης ειδών κάθε πελάτη. Απλά, με το εισιτήριο εισόδου διευκολύνεται ο φορολογικός έλεγχος στα υπόψη καταστήματα. Β. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Η υποχρέωση έκδοσης θεωρημένων εισιτηρίων καταλαμβάνει τα παρακάτω καταστήματα, ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο λειτουργούν (π.χ. εντός ξενοδοχείων κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον τυχόν χαρακτηρισμό τους στην άδεια λειτουργίας τους. Αρκεί, δηλαδή, από τις συνθήκες της πραγματικής λειτουργίας τους να μπορούν, κατά την κοινή πείρα, να χαρακτηρισθούν ως κάτωθι: Ι. Καταστήματα με "ζωντανή" μουσική α. Κέντρα διασκέδασης β. Χορευτικά κέντρα γ. Κοσμικές ταβέρνες δ. Καμπαρέ ε. Καφωδεία στ. Μπουάτ ζ. Λοιπά συναφή Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση, χαρακτηριστικό γνώρισμα των καταστημάτων αυτών είναι η παροχή ψυχαγωγίας με χορό ή ακρόαση και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ορχήστρα με τρία (3) τουλάχιστον όργανα. Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω προϋπόθεση αφορά αποκλειστικά και μόνο τον αριθμό των οργάνων και όχι τον αριθμό των καλλιτεχνών. ΙΙ. Καταστήματα με στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική α. Δισκοθήκες β. Πάμπ γ. Μπαρ δ. Λοιπά συναφή Επίσης, κατά τις διατάξεις της ως άνω απόφασης, χαρακτηριστικό γνώρισμα των

2 καταστημάτων αυτών είναι, ως και στην πιο πάνω κατηγορία (Ι), η παροχή ψυχαγωγίας με χορό ή ακρόαση και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική, η οποία αποτελεί για τα συγκεκριμένα καταστήματα χαρακτηριστικό γνώρισμα της λειτουργίας τους. ΙΙΙ. (Piano bar restaurant) Πιάνο μπαρ - εστιατόρια Τα καταστήματα αυτά, εντάσσονται στην υπόψη υποχρέωση, εφόσον χρησιμοποιείται πιάνο, ανεξάρτητα από την συνδρομή ή μη άλλων προϋποθέσεων, ως ειδική κατηγορία καταστημάτων, για την οποία η ύπαρξη και η χρησιμοποίηση του πιάνου θεωρείται εξ ορισμού χαρακτηριστικό γνώρισμα της λειτουργίας τους. 2. Eξ αντιδιαστολής προς τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων οι εξής κατηγορίες: α. Καταστήματα με "ζωντανή" μουσική που χρησιμοποιούν ορχήστρα με λιγότερα από τρία όργανα. β. Καταστήματα με στερεοφωνική μουσική, η οποία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της λειτουργίας τους, αλλά χρησιμοποιείται επικουρικά και δευτερευόντως. Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, σημειώνουμε ενδεικτικά ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του υπόψη μέτρου οι εξής περιπτώσεις. (1) Ταβέρνες, εστιατόρια κοινά, ψητοπωλεία κ.λπ. που χρησιμοποιούν "ζωντανή" μουσική με ορχήστρα μέχρι και δύο (2) όργανα ή στερεοφωνική μουσική. (2) Ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, καφενεία κ.λπ. που χρησιμοποιούν "ζωντανή" μουσική με ορχήστρα μέχρι και δύο (2) όργανα ή στερεοφωνική μουσική. 3. Μικτές επιχειρήσεις. Στην πράξη υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν μικτή λειτουργία, ειδικότερα: α. Καταστήματα που τις πρωϊνές ώρες λειτουργούν ως καφετέριες ή εστιατόρια κοινά κ.λπ. και τις βραδυνές ώρες, ως μπαρ ή κέντρα διασκέδασης κ.λπ. Για τις περιπτώσεις αυτές δημιουργείται υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων μόνο κατά το χρόνο λειτουργίας τους ως καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ. β. Καταστήματα που ταυτόχρονα (στις ίδιες ώρες) λειτουργούν διάφορα τμήματα ή κλάδοι (π.χ. εστιατόρια & μπαρ). Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον λειτουργικά δεν εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός των χώρων και το προέχον στοιχείο της δραστηριότητας της επιχείρησης είναι ο κλάδος αυτής που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παραπάνω κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τότε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου για το σύνολο των εισερχομένων στην επιχείρηση. 4. Καταστήματα (τμήματα) ξενοδοχείων Όπως προαναφέρθηκε, υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων έχουν τα καταστήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης που τα προβλέπει, ανεξάρτητα από το χώρο που λειτουργούν και ανεξάρτητα από το γεγονός, αν λειτουργούν ως αυτοτελείς επιχειρήσεις ή ως τμήματα ή κλάδοι επιχειρήσεων. Με βάση τα προαναφερόμενα για τις δισκοθήκες, τα μπαρ και γενικά χώρους σε ξενοδοχεία, που εμπίπτουν στις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, υφίσταται υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η υποχρέωση δε αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από το αν οι πελάτες διαμένουν ή όχι στο ξενοδοχείο (ένοικοι ή τριτοι). Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις που υφίστανται αμφιβολίες ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στο συγκεκριμένο μέτρο της κοινοποιουμένης απόφασης, προς άρση των αμφισβητήσεων, αποφαίνεται ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Όπου όμως συντρέχει περίπτωση κατά την οποία η παροχή φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού γίνεται περιστασιακά ή συστηματικά σε χώρους ξενοδοχείου που λειτουργούν ως 2

3 καταστήματα, αλλά οι παροχές αυτές αποτελούν μέρος της συνολικής προσφοράς (πακέτο) του ξενοδοχείου προς τους πελάτες του, χωρίς να καταβάλλεται γι' αυτές ιδιαίτερο τίμημα, τότε μπορεί να μην εκδίδεται εισιτήριο. Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς ενοίκους του ξενοδοχείου όταν εισέρχονται σε χώρους που προσφέρονται είδη τα οποία περιλαμβάνονται σε υπηρεσίες "πακέτο". Διευκρινίζεται ακόμη ότι, για τα προσφερόμενα ποτά, κυρίως σε ενοίκους του ξενοδοχείου, σε χώρους παραμονής πελατών (π.χ. στην είσοδο, Reception), κ.λπ. οι οποίοι (χώροι) δεν έχουν συγκροτημένη οργάνωση μπαρ και αυτοτέλεια, αλλά λειτουργούν βασικά για την εξυπηρέτηση των πελατών - ενοίκων, η δε μουσική δεν αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο, μπορεί να μη εκδίδονται εισιτήρια εισόδου, αλλά μόνο τα προβλεπόμενα στοιχεία πώλησης. Γ. ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Το εισιτήριο εισόδου είναι θεωρημένο και εκδίδεται υποχρεωτικά ως τρίπτυχο. Τρίπτυχο είναι το έντυπο που αποτελείται από τρία τμήματα διάστικτα, σε ένα φύλλο, κάθε δε τμήμα έχει το ίδιο περιεχόμενο (ενδείξεις). Ειδικότερα σε κάθε τμήμα (απόκομμα) του εισιτηρίου πρέπει να απεικονίζονται: α. Ο αύξων αριθμός του στοιχείου (ενιαία αρίθμηση αύξουσα κατά χρονολογική σειρά). β. Ο τίτλος του στοιχείου (εισιτήριο ή εισιτήριο εισόδου). γ. Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. δ. Η ημερομηνία έκδοσης. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία έκδοσης θα τίθεται κατά την ημέρα έκδοσης των εισιτηρίων με σφραγίδα ή και χειρογράφως. ε. Η αξία. Για την ένδειξη αυτή διευκρινίζονται τα ακόλουθα. (1) Η αναγραφόμενη αξία ουσιαστικά αποτελεί προκαταβολή και συμψηφίζεται με την αξία των προσφερομένων ειδών. (2) Στις περιπτώσεις που από το κατάστημα έχει ορισθεί ελάχιστη κατανάλωση αναγραφόμενη επί των τιμοκαταλόγων, στο εισιτήριο αναγράφεται σχετική ένδειξη με την συγκεκριμένη αξία, ως εξής: "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΡΧ...." Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ελάχιστη κατανάλωση για τον πελάτη, κατά την προαναφερόμενη έννοια, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης λογίζεται ως ελάχιστη κατανάλωση η αξία ενός από τα βασικά προσφερόμενα είδη ή η αξία που ανακοινώνεται δια του τύπου ως υποχρεωτική κατ' άτομο κατανάλωση. Η αξία αυτή ορίζεται ως "βασική μονάδα κατανάλωσης" (ΒΑ.Μ.), ουσιαστικά επιλέγεται από τον υπόχρεο επιτηδευματία και γνωστοποιείται στη Δ.Ο.Υ. με το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, στο οποίο επισυνάπτεται και αντίγραφο της ανακοίνωσης που τυχόν έχει δοθεί στον τύπο ή του τιμοκαταλόγου. Στην περίπτωση αυτή επί του εισιτηρίου αναγράφεται σχετική ένδειξη ως εξής "ΒΑ.Μ. ΔΡΧ....". Κατά την θεώρηση των εισιτηρίων μπορεί να μην είναι αποτυπωμένη σ' αυτά η αξία της "ΒΑ.Μ.", όμως πριν την χρησιμοποίηση πρέπει αυτή να συμπληρώνεται υποχρεωτικά εντύπως ή με σφραγίδα (όχι χειρόγραφα). Αν η αξία της "ΒΑ.Μ." αλλάξει ο υπόχρεος επιτηδευματίας πρέπει εγγράφως να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την νέα αξία "ΒΑ.Μ.", πριν από την χρησιμοποίηση των εισιτηρίων με τη νέα αξία. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι επιτηδευματίες με την έννοια ότι δεν θα είναι αναγκασμένοι σε περίπτωση αλλαγής της αξίας να ακυρώνουν υπόλοιπα εισιτηρίων με την προηγούμενη (μη ισχύουσα) αξία. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα προαναφερόμενα μπορεί να ισχύσουν για τις περιπτώσεις που έχει ορισθεί ελάχιστη κατανάλωση. 3. Εισιτήρια χωρίς αξία εκδίδονται στις εξής περιπτώσεις: 3

4 (1) Όταν στο κατάστημα εισέρχονται πρόσωπα χωρίς να καταβάλλεται τελικά απ' αυτά τίμημα για την αξία των διατιθέμενων ειδών (δωρεάν διάθεση). Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη "ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ". Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές υφίσταται υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην κανονική αξία των προσερομένων ειδών (αυτοπαράδοση) και όχι στην αξία κόστους αυτών (άρθρ. 15 παρ. 7 περ. γ ν. 1642/86). Για την απόδοση του Φ.Π.Α. θα εκδίδεται για κάθε περίπτωση στοιχείο αυτοπαράδοσης ή απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) από ιδιαίτερο αθροιστή της φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) με την ένδειξη "αυτοπαράδοση" ή χειρόγραφη θεωρημένη Α.Λ.Π. κ.λπ. με την ένδειξη "απόδειξη αυτοπαράδοσης" και με την κανονική αξία που τα προσφερθέντα αγαθά θα διετίθεντο για οποιονδήποτε τρίτο. Ακόμη μπορεί, αν η αξία των προσφερομένων ειδών (αξία προσφοράς) είναι μέχρι δρχ., να συντάσσεται αθεώρητη κατάσταση για όλες αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. Η κατάσταση αυτή θα ενημερώνεται για κάθε περίπτωση το αργότερο με την αναχώρηση των προσώπων προς τα οποία διατέθηκαν δωρεάν είδη. Τονίζεται ότι η δωρεάν διάθεση ειδών, με βάση τις κείμενες διατάξεις, αποτελεί αντικείμενο έρευνας και αξιολόγησης πραγματικών περιστατικών και δεδομένων από τον φορολογικό έλεγχο, ιδίως, μάλιστα, όταν το πλήθος των περιπτώσεων αυτών φαίνεται υπερβολικό, σε σχέση με την κοινή πείρα και λογική. (2) Όταν στο κατάστημα εισέρχονται πρόσωπα που μετέχουν σε δεξιώσεις, χορούς ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα, οργανώσεις κ.λπ., για τις οποίες (εκδηλώσεις) έχουν κατατεθεί τα οικεία συμφωνητικά στην αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ. θα εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη "ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ". Διευκρινίζεται ότι, τα προαναφερόμενα μπορεί αναλόγως να ισχύσουν και στις περιπτώσεις τουριστικών γραφείων, που συμβάλλονται με κέντρα διασκέδασης κ.λπ., εφόσον έχει κατατεθεί το σχετικό συμφωνητικό στην αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ. Ομοίως, η συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να εφαρμοσθεί και για περιπτώσεις καταστημάτων που συμβάλλονται με ιδιώτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορες εκδηλώσεις (π.χ. γάμοι, βαπτίσεις κ.λπ.). Εφόσον για τις περιπτώσεις των πελατών - τουριστικών γραφείων και των ιδιωτών - πελατών (γάμοι κ.λπ.) δεν καταρτίζεται έγγραφη σύμβαση, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται εισιτήρια με την ένδειξη "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ". ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Δ/ΝΣΗ ΑΦΜ... Δ.Ο.Υ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ Νο Ημερ. Έκδοσ.... ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΝ. ΔΡΧ. ή ΒΑ.Μ. ΔΡΧ.... ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Δ/ΝΣΗ ΑΦΜ... Δ.Ο.Υ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ Νο Ημερ. Έκδοσ.... ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΝ. ΔΡΧ. ή ΒΑ.Μ. ΔΡΧ.... ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Δ/ΝΣΗ ΑΦΜ... Δ.Ο.Υ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ Νο Ημερ. Έκδοσ.... ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΝ. ΔΡΧ. ή ΒΑ.Μ. ΔΡΧ.... [ΜΠΛΕ ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟ] [Στέλεχος Σερβίρισμα Πελάτης] Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΧΡΩΜΑ - ΣΕΙΡΕΣ Τα εισιτήρια μπορεί να τυπώνονται στο μέγεθος που η επιχείρηση κρίνει ότι την εξυπηρετεί λειτουργικά. Δεν απαιτείται να γίνεται ιδιαίτερη διάτρηση (θεώρηση) ανά τμήμα 4

5 (απόκομμα) του εισιτηρίου. Μπορεί δηλαδή να γίνεται μια διάτρηση, αρκεί αυτή να καταλαμβάνει όλα τα αποκόμματα. Αν κάποιο τμήμα (απόκομμα) του εισιτηρίου δεν καταλαμβάνεται από τη διάτρητη παράσταση, θα γίνεται και δεύτερη, έτσι ώστε σίγουρα κάθε απόκομμα να έχει τουλάχιστον μέρος της διάτρητης παράστασης. Το εισιτήριο είναι υποχρεωτικά δίχρωμο (μπλε και λευκό) Ειδικότερα, το τμήμα που παραμένει ως στέλεχος είναι μπλε, το αμέσως επόμενο τμήμα είναι ομοίως μπλε και το τρίτο που παραδίδεται και παραμένει στον πελάτη είναι λευκό. Περαιτέρω διευκρινίζονται τα εξής: α) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε απόχρωση του μπλε. β) Η διχρωμία αρκεί να είναι στην μια όψη του εντύπου, όπου είναι τυπωμένα και τα στοιχεία του εισιτηρίου. γ) Δεν θεωρείται παρατυπία, αν η σειρά των χρωμάτων στα τμήματα του εισιτηρίου είναι μπλε - άσπρο - μπλέ, δεδομένου ότι και μ' αυτή τη σειρά τα δύο μπλέ αποκόμματα παραμένουν τελικά στο κατάστημα, ενώ το λευκό παραμένει στον πελάτη. δ) Δεν μπορεί τα εισιτήρια να είναι τριπλότυπα. ΣΕΙΡΕΣ Δεν επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών σειρών εισιτηρίων με την ίδια αξία για τον ίδιο χώρο, κατά τη ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου (2) της υπόψη απόφασης. Ο λόγος της απαγόρευσης χρησιμοποίησης διαφορετικών σειρών κατά την προαναφερόμενη έννοια, είναι ο αποκλεισμός της δυνατότητας καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια των προληπτικών φορολογικών ελέγχων. Είναι όμως γεγονός ότι στην πράξη υφίστανται περιπτώσεις για τις οποίες είναι εμφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης σειρών για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Έτσι επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφορετικών σειρών εισιτηρίων στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν χρησιμοποιούνται στον ίδιο ή διαφορετικό χώρο εισιτήρια με διαφορετική αξία π.χ. επιχείρηση έχει καθορίσει ελάχιστη κατανάλωση για τις καθημερινές δρχ., ενώ για το Σαββατοκύριακο δρχ. Στην περίπτωση αυτή του παραδείγματος θα θεωρηθούν δύο (2) σειρές εισιτήρια. Η μία με αξία δρχ. και η άλλη με αξία δρχ. Διευκρινίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση οι διαφορετικές αξίες αποτελούν ένδειξη της κάθε σειράς και συνεπώς δεν απαιτείται διάκρισή τους με οποιοδήποτε άλλο λεκτικό ή ένδειξη. β. Όταν στην ίδια επιχείρηση υφίστανται τμήματα, κλάδοι ή εκμεταλλεύσεις, που υπάγονται στο μέτρο, αλλά λειτουργούν σε διαφορετικούς - διακεκριμένους χώρους με ανεξάρτητη είσοδο στο χώρο. π.χ. Σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στο ισόγειο λειτουργεί δισκοθήκη και στον πρώτο όροφο μπαρ. Στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθούν δύο (2) σειρές εισιτηρίων, μια για τη δισκοθήκη και μια για το μπαρ. Σε κάθε σειρά θα υπάρχει ένδειξη της σειράς (π.χ. "ΣΕΙΡΑ Α", "ΜΠΑΡ", "ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ". γ. 'Οταν υπάρχουν για τον ίδιο χώρο διαφορετικές είσοδοι, που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι πρόκειται για πραγματικό γεγονός μπορεί να θεωρηθούν διαφορετικές σειρές, μια ανά είσοδο, εφόσον εγκρίνει ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Για την έγκριση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης, αλλά αρκεί σχετική σημείωση και υπογραφή του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. επί του σημειώματος θεώρησης. 5

6 Αντίγραφο του σημειώματος θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποχρεούται να το επιδεικνύει στο φορολογικό έλεγχο. Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ Τα εισιτήρια εκδίδονται σε κάθε πρόσωπο (άτομο) που εισέρχεται στο κατάστημα, κατά την ώρα της εισόδου. Διευκρινίζεται ότι και στις περιπτώσεις δεξιώσεων, γάμων κ.λπ., εκδίδονται εισιτήρια κατ' άτομο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι "πελάτης" είναι ο σύλλογος ή το σωματείο ή συγκεκριμένο πρόσωπο (π.χ. γαμπρός). Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που ως πελάτες τουριστικών επιχειρήσεων συμμετέχουν σε εκδηλώσεις (π.χ. συνεστιάσεις κ.λπ.), για τις οποίες συμβάλλεται και πληρώνει το κατάστημα ή η τουριστική επιχείρηση. Σε περιπτώσεις που υπαγόμενη στο μέτρο επιχείρηση έχει ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και σε χώρους, στους οποίους δεν υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος (π.χ. πλατεία, παραλία κ.λπ.), το εισιτήριο μπορεί να εκδίδεται και να παραδίδεται στον πελάτη το αργότερο κατά τη λήψη της παραγγελίας και όχι αργότερα από το πρώτο σερβίρισμα. Κατά την είσοδο στον πελάτη παραδίδονται δύο (2) αποκόμματα (μπλε και λευκό). Ο πελάτης κατά το σερβίρισμα παραδίδει στο κατάστημα (σερβιτόρο) το μπλε, ενώ το λευκό το κρατά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα και κατά την έξοδο απ' αυτό. Το λευκό απόκομμα επιδεικνύεται στον φορολογικό έλεγχο, εφόσον ζητηθεί, σε περίπτωση δε που ο ιδιώτης-πελάτης δεν έχει λάβει εισιτήριο ή δεν επιδεικνύει το εισιτήριο στον φορολογικό έλεγχο, επιβάλλεται πρόστιμο και σε βάρος αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2065/92 και των σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού ( /5322/ ΦΕΚ Β και /3367/ ΦΕΚ Β 331). Τα παραλαμβανόμενα, κατά το σερβίρισμα μπλε αποκόμματα, διαφυλάσσονται από την επιχείρηση μέχρι την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος κατά την επόμενη μέρα, δηλαδή μέχρι το επόμενο πρόγραμμα. Τα στελέχη (μπλε αποκόμματα) διαφυλάσσονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. για έξι χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν. Χρόνος έκδοσης των εισιτηρίων είναι η ημέρα που αυτό χρησιμοποιείται. Ο χρόνος αυτός τίθεται πριν από την έκδοση του εισιτηρίου με σφραγίδα ή και χειρόγραφα, χωρίς να απαιτείται να προϋπάρχει κατά τη θεώρηση. Μπορεί να συνεχίζεται η έκδοση των εισιτηρίων με την ίδια ημερομηνία, που εκδόθηκε το πρώτο εισιτήριο της ημέρας και μετά τα μεσάνυκτα (24.00). π.χ. κέντρο διασκέδασης αρχίζει το πρόγραμμά του στις της , εκδίδει δε το πρώτο εισιτήριο με ημερομηνία και συνεχίζει φυσικά μέχρι την ώρα Το κέντρο αυτό και για εισερχόμενα μετά τα μεσάνυκτα άτομα μπορεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος της βραδυάς αυτής, να εκδίδει εισιτήρια με ημερομηνία , έστω και αν οι Α.Λ.Π. της φ.τ.μ. εκδίδονται με ημερομηνία της επόμενης. Με την λήξη του προγράμματος αυτονόητο είναι θα εκδόσει το ημερήσιο δελτίο "Ζ", το οποίο θα έχει ημερομηνία ΣΤ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΙΣ Α.Λ.Π. 1. Τα εισιτήρια που έχουν αξία, καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία, ως παραστατικά εισόδου. Στην αξία των εισιτηρίων (ελάχιστη κατανάλωση ή ΒΑ.Μ.) περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Κατά την καταχώρησή τους διαχωρίζεται η αξία της συναλλαγής και ο Φ.Π.Α. με εσωτερική υφαίρεση. 6

7 Στις περιπτώσεις, που γίνονται συναλλαγές στο ίδιο κατάστημα, χώρο, τμήμα ή κλάδο με συντελεστές Φ.Π.Α. στο 8% και στο 18% τίθεται θέμα διαχωρισμού της αξίας στους προσήκοντες συντελεστές. Διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης όπως, χορευτικά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, Μπουάτ, Δισκοθήκες, Πάμπ και λοιπές συναφείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή κατά το χρόνο που λειτουργούν ως τοιαύτα, ανεξάρτητα από τα προσφερόμενα είδη, υπάγονται, για το σύνολο των εσόδων τους, από τη δραστηριότητά τους αυτή, στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (18%), σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ. "Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" του ν. 1642/86, και επομένως δεν θα γίνεται διαχωρισμός των εσόδων τους κατά συντελεστή φορολογίας. Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί, μεταξύ άλλων, να γίνει και ως εξής: - Να παρακολουθούνται οι συναλλαγές σε διαφορετικούς αθροιστές (τμήματα) της φ.τ.μ. π.χ. ξεχωριστά τα οινοπνευματώδη με συντελεστή 18% και ξεχωριστά τα αναψυκτικά με συντελεστή 8%. - Στο τέλος της ημέρας από το δελτίο "Ζ" ή το δελτίο "Χ" προκύπτει ο τζίρος ανά τμήμα. - Με βάση τη συναλλακτική κίνηση κάθε κατηγορίας συναλλαγών (όπως προκύπτουν από το "Ζ" ή το "Χ") θα καταχωρείται η αξία των εισιτηρίων ποσοστιαία και αναλογικά στους συντελεστές 8% και 18%. π.χ. Έστω επιχείρηση που σερβίρει είδη με συντελεστή 8% (αναψυκτικά) και είδη με 18% (οινοπνευματώδη ποτά). Διαχωρίζει τις πωλήσεις σε δύο αθροιστές (αναψυκτικά, αλκοολούχα). Κάθε σερβίρισμα ανάλογα με τα σερβιριζόμενα είδη πληκτρολογείται στον οικείο αθροιστή. Στο τέλος της ημέρας προκύπτει ότι οι πωλήσεις των αναψυκτικών ήταν δρχ. και των οιονοπνευματωδών δρχ. Συνεπώς προκύπτει ότι το 25% του τζίρου ανήκει στον συντελεστή Φ.Π.Α. 8% και το 75% του τζίρου στο συντελεστή 18%. Αν η επιχείρηση του παραδείγματός μας είχε εκδόσει 200 εισιτήρια των 500 δρχ. δηλαδή είχε έσοδα από εισιτήρια δρχ. (200 Χ 500 = ) θα καταχωρήσει την αξία αυτή, επιμεριστικά και αναλογικά, ήτοι, αξία δρχ. στο 8% και αξία δρχ. στο 18%. Ο ανωτέρω τρόπος φυσικά προϋποθέτει αμιγή εκμετάλλευση. Αν συνεπώς μια επιχείρηση λειτουργεί ως μικτή (το πρωϊ καφετέρια και το βράδυ μπαρ), ο ανωτέρω τρόπος θα εφαρμοσθεί μόνο στα έσοδα από το μπαρ. Για να επιτευχθεί αυτό, είτε θα χρησιμοποιείται διαφορετική φ.τ.μ. το πρωϊ (καφετέρια) και διαφορετική το βράδυ (μπαρ) ή θα εξάγονται δύο (2) δελτία "Ζ" ή "Χ" (ένα την ώρα που λήγει η λειτουργία της καφετέριας και ένα την ώρα που λήγει η λειτουργία του μπαρ). Επισημαίνεται όμως ότι, η έκδοση περισσοτέρων ημερησίων δελτίων "Ζ" ανά ημέρα, έχει ως αποτέλεσμα τη συντόμευση της διάρκειας χρήσης (ζωής) της φ.τ.μ. 2. Όπως ήδη έχει προαναφερθεί, η ελάχιστη κατανάλωση ή ΒΑ.Μ., αποτελεί προκαταβολή συμψηφιζόμενη με το λογαριασμό του πελάτη. Για την αποφυγή προστριβών και παρερμηνειών κρίνεται σκόπιμο, επί του εισιτηρίου να υπάρχει σχετική παρατήρηση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να αναρτάται στο κατάστημα σχετική πινακίδα. Επισημαίνεται ότι, κατά το σερβίρισμα εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία κατά τον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις τρόπο και με την κανονική αξία, ανά μονάδα αγαθού που σερβίρεται, με την διαφορά ότι θα αφαιρείται η αξία των εισιτηρίων εμφανιζόμενη ως δραχμική "έκπτωση" με την ένδειξη "αξία εισιτηρίου" Η ένδειξη αυτή απαιτεί προσαρμογή του προγράμματος (αλλαγή λεκτικού) της φ.τ.μ., για την οποία (προσαρμογή) παρέχεται η δυνατότητα τακοτποίησης μέχρι

8 Έτσι η τυπική εμφάνιση συναλλαγής στην Α.Λ.Π. θα είναι ως το κάτωθι παράδειγμα. Α.Λ.Π. Ορεκτικά Γ Ψητά ώρας Γ Μπύρες Γ Αξία εισ/ρίων ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η αξία των δρχ. θα ενταμιευθεί στη μνήμη της φ.τ.μ. και θα εμφανισθεί για καταχώρηση στα βιβλία στο ημερήσιο δελτίο "Ζ". Η αξία των εισιτηρίων θα καταχωρηθεί ως προαναφέρθηκε με βάση τα εκδοθέντα εισιτήρια. Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε: Για κάθε ημέρα συναλλαγής θα γίνουν στα βιβλία τουλάχιστον δύο εγγραφές, μια από τα εισιτήρια (στελέχη) και μια από τις Α.Λ.Π. ("Ζ" φ.τ.μ.). ΤΕΛΙΚΑ Στα πλαίσια διαμόρφωσης κλίματος συνεργασίας και καλών σχέσεων φορολογούσας αρχής και φορολογουμένων εφιστάται η προσοχή των φοροτεχνικών οργάνων, κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του μέτρου, θα πρέπει να επιδεικνύεται πνεύμα επιείκιας και ευρύτητας, ώστε να μην επιβάλλονται πρόστιμα Κ.Β.Σ. για μικροπαρατυπίες ή για παραλείψεις που οφείλονται σε συγγνωστή πλάνη. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνονται έγγραφες συστάσεις. Ειδικότερα μέχρι δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για μη έκδοση εισιτηρίων, εφόσον έχουν εκδοθεί κανονικά τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία, κατά το σερβίρισμα. Επίσης μέχρι δεν θα καταλογίζονται παραβάσεις στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται εισιτήρια τριπλότυπα, αντί τρίπτυπα ή εισιτήρια που δεν είναι δίχρωμα (μπλε - λευκό). Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη Γραμματείας Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 8

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις Υποβληθείσα στον Καθηγητή Παρχαρίδη Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 134/1996 (ΦΕΚ Α'

ΘΕΜΑ: 134/1996 (ΦΕΚ Α' * ΚΒΣ * Νο. 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1082121/591 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1206 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β' ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1189 / 29.7.2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:7834

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1. Πολ. 1098/4.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ:ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κα ΑΘΗΝΑ ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΘΕΜΑ: Πρόστιμο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων δελτίων αποστολής... 5 ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992)

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/27.8.2009) (Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002. ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002. ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Δ ιοίκησης & Ο ικονομίας Τμήμα Λ ογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ C:\ categories_process\_studies\_oeek_\_oeek_08_05_ans_taxacc_stel_\oeek_ans_08_05_p03_.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα στον λαβύρινθο της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από προσπάθειες καριέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 Page ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΧΑΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή διοίκησης και οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή διοίκησης και οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ υποβληθείσα στον Καθηγητή ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα