Lietošanas instrukcijas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lietošanas instrukcijas"

Transcript

1 Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads 8 Uzstādīšana 14 Ekspluatācija 18 Specifikācijas 20 Lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas pirms ekspluatācijas uzsākšanas un saglabājiet tās turpmākām atsaucēm. Ilustrācijas un ekrānu attēli šajā lietošanas instrukcijā ir paredzēti ilustratīviem nolūkiem un realitātē tie var atšķirties. *Faktiskā izšķirtspēja: p EU DPQP1185ZA

2 Piezīme: Var rasties attēla aizture. Ja ilgāku laiku tiek attēlots nekustīgs attēls, tad attēls var palikt uz ekrāna. Tomēr, tas pazudīs, kad kādu brīdi tiks attēlots kustīgs attēls. Preču zīmju saraksti Microsoft, Windows un Internet Explorer ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Macintosh, Mac, Mac OS, OS X un Safari ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. HDMI, High-Definition Multimedia Interface un HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs. Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby un dubultais D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes. Pat tad, ja uzņēmums vai izstrādājuma preču zīmes nav īpaši norādītas, uz šīm preču zīmēm attiecināmie nosacījumi tiek pilnībā ievēroti. Svarīgs drošības paziņojums BRĪDINĀJUMS 1) Lai izvairītos no bojājumiem, kas var izraisīt ugunsgrēku vai strāvas trieciena risku, neļaujiet pilieniem vai šļakstiem nonākt uz šīs ierīces. Nenovietojiet traukus ar ūdeni (ziedu vāzi, krūzes, kosmētiku u.c.) uz ierīces. (ieskaitot plauktus virs tās u.c.) Atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces, nedrīkst novietot uz/virs ierīces. 2) Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nenoņemiet pārsegu. Iekšpusē nav daļu, kuru apkope būtu jāveic lietotājam. Uzticiet apkopi kvalificētam personālam. 3) Nenoņemiet zemējuma adatu no strāvas kontaktdakšas. Šī ierīce ir aprīkota ar trīs adatu zemējuma tipa strāvas kontaktdakšu. Šī kontaktdakša derēs tikai zemējuma tipa strāvas kontaktligzdai. Tas ir drošības līdzeklis. Ja Jūs nevarat ievietot kontaktdakšu kontaktligzdā, sazinieties ar elektriķi. Nemēģiniet padarīt nederīgu zemējuma kontaktdakšas pielietojumu. 4) Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, pārliecinieties, vai zemējuma adata uz maiņstrāvas kabeļa strāvas kontaktdakšas ir droši pievienota. PIESARDZĪBU! Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai vidē, kurā ir salīdzinoši zems elektromagnētiskais lauks. Ja šī ierīce tiek izmantota stipra elektromagnētiskā lauka vidē vai, ja elektriskais troksnis pārklājas ar ievades signālu, tas varētu izraisīt attēla un skaņas kropļojumus vai radīt traucējumus, piemēram, radīt troksni. Lai izvairītos no iespējama kaitējuma radīšanas ierīcei, neuzglabājiet to stipra elektromagnētiskā lauka avota tuvumā. BRĪDINĀJUMS: Šis aprīkojums ir saderīgs ar CISPR32 A klasi. Dzīvojamā vidē šis aprīkojums var radīt radiosakaru traucējumus. 2

3 Piesardzības pasākumi BRĪDINĀJUMS Uzstādīšana Šis LCD displejs ir paredzēts izmantošanai tikai ar šādu papildpiederumu. Izmantošana ar jebkura cita veida papildpiederumiem var izraisīt nestabilitāti, kas varētu izraisīt iespējamas traumas. (Šo piederumu ražo Panasonic Corporation.) Lūdzu, stingri uzstādiet Pamatne, kas jāiegādājas atsevišķi. Uzstādīšana jāveic profesionālam pārdevējam. Uzstādīšana jāveic četriem cilvēkiem. Pamatne TY-ST75PE9 Ierīces nomešana vai nokrišana var izraisīt traumas vai nepareizu ierīces darbību. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz displeja augšējās virsmas. Ja svešķermeņi vai ūdens iekļūst displejā, var rasties īssavienojums, kas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Ja kāds svešķermenis iekļūst displejā, lūdzu, konsultējieties ar vietējo Panasonic izplatītāju. Transportējiet tikai vertikālā stāvoklī! Ja ierīce tiek transportēta ar priekšējo paneli vērstu uz augšu vai uz leju, var tikt bojātas iekšējās elektroniskās shēmas. Neierobežojiet ventilāciju, pārklājot ventilācijas atveres, piemēram, ar avīzēm, galdautiem un aizkariem. Informācijai par pietiekamu ventilāciju skatiet 6. lpp. Displeja vertikāla uzstādīšana; Uzstādot displeju vertikāli, pārliecinieties, vai strāvas indikators atrodas lejasdaļā. Tiek radīts siltums, un tas var izraisīt ugunsgrēku vai displeja bojājumus. Piezīme Uzstādot Pamatne, rūpīgi izlasiet produkta komplektācijā iekļauto norādījumu rokasgrāmatu un pareizi uzstādiet pamatni. Noteikti veiciet pasākumus, lai novērstu apgāšanos. Lai nodrošinātu drošumu un pareizu darbību, lūdziet veikt uzstādīšanas darbus izplatītājam vai profesionālam pārdevējam. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs nebūsim atbildīgi par produkta bojājumiem, kas būs radušies pamatnes vai pie sienas piestiprināmās skavas uzstādīšanas vides defektu dēļ, pat ja tie radīsies garantijas perioda laikā. Lūdziet profesionālam darbu izpildes uzņēmumam steidzami aizvest produktus, kurus vairs nelietojat. Uzstādot iekārtu, trieciena u.c. darbības rezultātā var rasties plaisa LCD panelī. Tādēļ pārvietojiet produktu uzmanīgi. Izvēles priekšmetu detaļu numuri var tikt izmainīti bez brīdinājuma. Neskatoties uz sniegto garantijas periodu, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem utt., ko izraisījusi nekvalitatīva uzstādīšana. Vienmēr pārliecinieties, ka uzstādīšanu veic kvalificēts speciālists. Sīkas detaļas var radīt nosmakšanas risku, ja tās nejauši tiek norītas. Glabājiet sīkas detaļas maziem bērniem nepieejamā vietā. Utilizējiet nevajadzīgās sīkās detaļas un citus priekšmetus, tostarp iepakojuma materiālu un plastmasas maisiņus/loksnes, lai novērstu potenciālu nosmakšanas risku maziem bērniem spēlējoties ar šiem elementiem. Nenovietojiet displeju uz slīpām vai nestabilām virsmām, un pārliecinieties, ka displejs nav izvirzīts pāri pamatnes malai. Displejs var nokrist vai apgāzties. Uzstādiet šo ierīci uz pamatnes ar minimālām vibrācijām un vietā, kas var izturēt ierīces svaru. Strāvas padeves indikators Piesardzības pasākumi uzstādīšanai pie sienas vai uz Pamatne Uzstādīšanu drīkst veikt tikai uzstādīšanas speciālists. Nepareiza displeja uzstādīšana var radīt nelaimes gadījumus, kas izraisa nāvi vai nopietnus ievainojumus. Izmantojiet izvēles Pamatne. (skatiet 3. lpp.) Veicot uzstādīšanu pie sienas, jāizmanto kronšteins, kas atbilst VESA standartiem. 75 collu modelis : VESA (skatiet 6. lpp.) Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai uzstādīšanas vieta ir pietiekami izturīga, lai izturētu LCD displeja un sienas kronšteina svaru, un novērstu nokrišanu. Ja vēlaties pārtraukt displeja lietošanu, lūdziet speciālista palīdzību, lai pēc iespējas ātrāk to noņemtu no sienas vai Pamatne. Uzstādot displeju pie sienas, pārliecinieties, lai montāžas skrūves un strāvas padeves kabelis nesaskartos ar metāla priekšmetiem sienā. Skrūvēm saskaroties ar metāla priekšmetiem sienā var rasties elektriskās strāvas trieciens. Neuzstādiet izstrādājumu vietā, kur tas tiek pakļauts tiešai saules staru iedarbībai. Ja ierīce tiek pakļauta tiešai saules staru iedarbībai arī atrodoties telpās šķidro kristālu paneļa temperatūras pieaugums var izraisīt kļūmi darbībā. 3

4 LCD displeja izmantošana Displeju ir paredzēts izmantot V maiņstrāvā, 50/60 Hz. Neaizsedziet ventilācijas atveres. To darot, var tikt izraisīta displeja pārkaršana, kas var izraisīt ugunsgrēku vai kaitējumu displejam. Nelieciet displejā nekādus svešķermeņus. Neievietojiet metāla vai viegli uzliesmojošus priekšmetus ventilācijas atverēs, kā arī nenovietojiet tos uz displeja, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Nenoņemiet pārsegu un nekādā veidā to nepārveidojiet. Displejs tiek pakļauts augstspriegumam, kas var izraisīt stipru elektriskās strāvas triecienu. Lai veiktu pārbaudi, pielāgošanu vai remontdarbus, lūdzu, sazinieties ar vietējo Panasonic izplatītāju. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktdakšai varētu viegli piekļūt. Elektrotīkla kontaktdakša jāsavieno ar elektrotīkla kontaktligzdu, izmantojot aizsargājošu zemējuma savienojumu. Lietojiet tikai to strāvas padeves kabeli, kas nāk komplektācijā ar šo ierīci. Cita kabeļa izmantošana var izraisīt īssavienojumu, sakaršanu utt., kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Nelietojiet komplektācijā iekļauto strāvas padeves kabeli ar citām ierīcēm. To darot, var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks. Stingri un līdz galam iespraudiet strāvas padeves kontaktdakšu. Ja kontaktdakša nav pilnībā ievietota, var rasties sakaršana, kas var izraisīt ugunsgrēku. Ja kontaktdakša ir bojāta vai sienas kontaktligzda ir vaļīga, tās nedrīkst izmantot. Neaiztieciet strāvas padeves kontaktdakšu ar mitrām rokām. Šāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Nedariet neko, kas var sabojāt strāvas padeves kabeli. Atvienojot strāvas padeves kabeli, velciet aiz kontaktdakšas pamatnes, nevis paša kabeļa. Nebojājiet kabeli, nepārveidojiet to, novietojiet uz tā smagus priekšmetus, nekarsējiet, nenovietojiet to karstu priekšmetu tuvumā, pārmērīgi nelociet, kā arī nevelciet. Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku un elektriskās strāvas triecienu. Ja strāvas padeves kabelis ir bojāts, tad lai to salabotu, nogādājiet kabeli pie vietējā Panasonic izplatītāja. Nepieskarieties strāvas padeves kabelim vai kontaktdakšai ar rokām, ja tie ir bojāti. Var rasties elektriskās strāvas trieciens. Nenoņemiet pārsegus un NEKAD pašrocīgi nepārveidojiet displeju. Nenoņemiet aizmugurējos pārsegus, jo tādējādi tiks atsegtas strāvu vadošās detaļas. Iekšpusē nav daļu, kuru apkope būtu jāveic lietotājam. (Augstsprieguma detaļas var izraisīt smagu elektriskās strāvas triecienu.) Veiciet displeja pārbaudi, pielāgošanu vai remontēšanu pie vietējā Panasonic izplatītāja. Glabājiet skrūves (iekļautas komplektācijā) bērniem nepieejamā vietā. Nejauši norītas baterijas kaitē organismam. Lūdzu, nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja jums ir aizdomas, ka bērns varētu būt norijis bateriju. Izmantojot ierīci zonā, kur būs garāmgājēji, nepieslēdziet datoram skārienjutīgā paneļa USB kabeli. Pretējā gadījumā tie var aizķert ierīci vai viņu kājas var iepīties USB kabelī, izraisot ugunsgrēku, elektrisko triecienu vai traumu. Izmantojot ierīci zonā, kur būs garāmgājēji, ap ierīci jābūt korpusam, kas neļaus cilvēkiem tai pietuvoties. Atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas, ja displejs ilgāku laiku netiks izmantots. Var rasties attēla troksnis, ja savienojat/atvienojat savienojuma ievades termināla kabeļus, ko pašlaik neizmantojat, vai, ja ieslēdzat/izslēdzat elektropadevi video aprīkojumam, bet tā nav darbības kļūme. Lai nepieļautu ugunsgrēka izplatīšanos, aizdegtas sveces vai citas atklātas liesmas nekad neturiet izstrādājuma tuvumā. 4

5 PIESARDZĪBU! Ja rodas problēmas vai darbības traucējumi, nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošanu. Ja rodas problēmas, atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu. No ierīces nāk dūmi vai neparasta smaka. Reizēm nav redzams attēls vai nav dzirdama skaņa. Ierīcē iekļūst šķidrums, piemēram, ūdens vai svešķermeņi. Ierīcei ir deformētas vai bojātas daļas. Ja jūs turpināt lietot ierīci šajā stāvoklī, tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Nekavējoties atslēdziet elektrības padevi, atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un pēc tam sazinieties ar izplatītāju, lai veiktu remontu. Lai pilnībā atslēgtu strāvas padevi displejam, jums ir jāatvieno strāvas padeves kontaktdakša no sienas kontaktligzdas. Patvaļīga ierīces remontēšana ir bīstama un to nekad nevajadzētu darīt. Lai varētu nekavējoties atvienot strāvas padeves kontaktdakšu, izmantojiet sienas kontaktligzdu, kurai varat viegli piekļūt. Nepieskarieties ierīcei ar rokām, ja tā ir bojāta. Var rasties elektriskās strāvas trieciens. LCD displeja izmantošana Netuviniet rokas, seju vai objektus displeja ventilācijas atveru tuvumā. Sasilušais gaiss, kas nāk no augšējām displeja ventilācijas atverēm ir karsts. Netuviniet pie šīs atveres jūsu rokas, seju vai objektus, kas nevar izturēt karstumu, jo var rasties apdegumi vai deformācija. Nepieciešami četri cilvēki, lai nestu vai izpakotu šo ierīci. Ja tas netiek ievērots, ierīce var nokrist un izraisīt traumas. Piestiprinot vai noņemot komplektācijā kā piederumus iekļautos skaļruņus, vienmēr strādājiet četru cilvēku komandā. Displeja bloks var nokrist un radīt traumas. Noteikti atvienojiet visus kabeļus un apgāšanās novēršanas piederumus pirms displeja pārvietošanas. Ja displejs tiek pārvietots, kad daži no kabeļiem joprojām ir pievienoti, tad kabeļus var sabojāt, un var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens. Nepielietojiet pārāk daudz spēka vai trieciena spēku. Priekšējais panelis var ieplaisāt un radīt traumas. Kā drošības pasākumu, pirms jebkuras tīrīšanas, atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas. Ja tas nav izdarīts, var rasties elektriskās strāvas trieciens. Regulāri notīriet strāvas padeves kabeli, lai nepieļautu, ka tas kļūst putekļains. Ja uz strāvas padeves kabeļa kontaktdakšas sakrājas putekļi, tad attiecīgi radītais mitrums var sabojāt izolāciju, kas var izraisīt ugunsgrēku. Atvienojiet strāvas padeves kabeļa kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un noslaukiet elektrotīkla pievadu ar sausu drānu. Neuzkāpiet un nekariniet neko uz displeja vai tā Pamatne. Tie var apgāzties vai arī salūzt un radīt traumas. Pievērsiet īpašu uzmanību bērniem. Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu bateriju polaritāti (+ un -). Ja baterijas ievietotas nepareizi, tās var uzsprāgt vai noplūst, izraisīt ugunsgrēku, ievainojumus vai kaitējumu apkārtējai videi. Ievietojiet baterijas atbilstoši norādījumiem. (skatiet 9. lpp.) Neizmantojiet baterijas ar atlobījušos vai noplēstu ārējo apvalku. (Ārējais apvalks baterijai ir pievienots drošības nolūkos. To nedrīkst noņemt. Šāda rīcība var izraisīt īssavienojumus.) Bojātas baterijas var izraisīt īssavienojumu, kas var radīt ugunsgrēku, ievainojumus vai kaitējumu apkārtējai videi. Izņemiet baterijas no tālvadības pults, ja tā netiks lietota ilgāku laiku. Baterijas var noplūst, sakarst, aizdegties vai uzsprāgt, izraisot ugunsgrēku vai kaitējumu apkārtējai videi. Nededziniet un nesadaliet baterijas. Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru, uguns vai tamlīdzīgai iedarbībai. Displeju nedrīkst apgriezt otrādi. Nenovietojiet ierīci pozīcijā, kurā tās šķidro kristālu panelis vērsts augšup. Ierīces daļas sakarst. Pat ja priekšējā paneļa virsmas daļu un ierīces priekšējās un aizmugurējās daļas temperatūra ir paaugstinājusies, šāda temperatūras paaugstināšanās neradīs problēmas veiktspējas vai kvalitātes ziņā. 5

6 Piesardzība lietošanā Piesardzības pasākumi veicot uzstādīšanu Neuzstādiet displeju ārpus telpām. Displejs ir paredzēts lietošanai iekštelpās. Uzstādiet šo ierīci vietā, kas var izturēt ierīces svaru. Izmantojiet uzstādīšanas kronšteinu, kas atbilst VESA standartiem Apkārtējās vides temperatūra, kurā izmantot šo ierīci Ja ierīce tiek izmantota vietās, kas ir zemākas par m (4 593 pēdas) virs jūras līmeņa: 0 C 40 C (32 F 104 F) Ja ierīce tiek izmantota vietās, kas ir ļoti augstu (augstāk par m (4 593 pēdas) un zemāk par m (9 186 pēdas) virs jūras līmeņa): 0 C 35 C (32 F 95 F) Neuzstādiet ierīci vietās, kas ir augstākas par m (9 186 pēdas) virs jūras līmeņa. Pretējā gadījumā saīsināsies ierīces iekšējo daļu kalpošanas ilgums un tā nedarbosies pareizi. Neskatoties uz sniegto garantijas periodu, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem utt., ko izraisījusi nekvalitatīva uzstādīšana. Nenovietojiet displeju vietās, kur tas var tikt pakļauts sāļu vai kodīgu gāzu iedarbībai. Pretējā gadījumā saīsināsies ierīces iekšējo daļu kalpošanas ilgums un tā nedarbosies pareizi korozijas dēļ. Ventilācijai nepieciešamā vieta Izmantojot Pamatne (izvēles piederums), atstājiet 10 cm (3 15/16 ) brīvu vietu vai vairāk augšpusē, pa kreisi un pa labi, un 5 cm (1 31/32 ) vai vairāk aizmugurē, kā arī saglabājiet atstarpi starp displeja apakšējo daļu un grīdas virsmu. Ja izmantojat citu uzstādīšanas metodi (pie sienas utt.), ievērojiet tās rokasgrāmatā minētos norādījumus. (Ja uzstādīšanas rokasgrāmatā nav īpašas norādes par uzstādīšanas attālumiem, tad atstājiet 10 cm (3 15/16 ) vai vairāk augšpusē, apakšpusē, pa kreisi un pa labi, un 5 cm (1 31/32 ) vai vairāk aizmugurē.) Minimālais attālums: a a a b a: 10 cm (3 15/16 ) b: 5 cm (1 31/32 ) Ierīces darbība ir garantēti droša līdz 40 C (104 F) apkārtējās vides temperatūrai. Ja ierīce tiek uzstādīta kārbā vai rāmī, nodrošiniet pietiekamu ventilāciju ar dzesēšanas ventilatoru vai ventilācijas atveri, lai apkārtējās vides temperatūra (kārbas vai šasijas iekšpusē), tostarp šķidro kristālu paneļa priekšējās virsmas temperatūra nepārsniegtu 40 C (104 F). Par skrūvēm, kas tiek izmantotas kopā ar VESA standartiem atbilstošu sienas kronšteinu Collu modelis Skrūves iestatne uzstādīšanai Skrūves cauruma dziļums Skrūves (skaits) mm 400 mm 25 mm M6 (4) Uzmanīgi izturieties pret kustināmo strāvas padeves indikatora struktūru un tālvadības pults sensoru. Pēc rūpnīcas noklusējuma, strāvas padeves indikators un tālvadības pults sensors atrodas galvenajā ierīcē. Parastos gadījumos atvelciet tālvadības pults sensora kastīti no ierīces gala virsmas, līdz tā tiek nofiksēta vēlamajā pozīcijā. Atkarībā no uzstādīšanas veida, piemēram, ja izmantojat vairākus displejus, tālvadības pults sensoru glabājiet galvenajā ierīcē. (skatiet 18. lpp.) Atkarībā no temperatūras vai mitruma apstākļiem, iespējams novērot nevienmērīgu spilgtumu. Tas nav defekts. Šī nevienmērība izzudīs, ja tiks nodrošināta nepārtraukta elektropadeve. Ja tā saglabājas, sazinieties ar izplatītāju. 6

7 Tīrīšana un apkope Vispirms izraujiet elektrotīkla kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Priekšējā paneļa virsma ir īpaši apstrādāta. Saudzīgi noslaukiet priekšējā paneļa virsmu, izmantojot tikai tīrīšanas audumu vai mīkstu drānu, kas nepūkojas. Ja virsma ir īpaši netīra, noslaukiet to ar mīkstu drānu, kas nepūkojas un ir samitrināta tīrā ūdenī vai ūdenī, kuram pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis (attiecībā 1:100), un pēc tam vienmērīgi noslaukiet to ar tāda paša veida sausu drānu līdz virsma ir sausa. Noslaukiet netīrumus no IR pārvades daļas ar mīkstu drānu. Reizi dienā noslaukiet netīrumus no IR pārvades daļas ar mīkstu drānu. Ja darbības traucējumi rodas no netīrumiem uz IR pārvades daļas, to noslaucīšana var atjaunot darbību. IR pārvades daļa Ja netīrumi ir lipīgi, noslaukiet tos ar ūdenī, kurā izšķīdināts neitrāls mazgāšanas līdzeklis, samitrinātu un izgrieztu drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu. Ja pie stikla ir pielipusi viela, piemēram, komplektācijā iekļautās pildspalvas materiāls, noslaukiet to ar mitru drānu. Ievērojiet, ka dziļus skrāpējumus, ko radījuši citi priekšmeti, nevis komplektācijā iekļautā pildspalva, iespējams, nevar noslaucīt. Neskrāpējiet un neaiztieciet priekšējā paneļa virsmu ar nagiem vai citiem cietiem priekšmetiem, kas to var sabojāt. Turklāt, izvairieties no saskares ar gaistošām vielām, piemēram, insektu atbaidīšanas līdzekli, šķīdinātāju un atšķaidītāju, jo tie var negatīvi ietekmēt virsmu. Ja korpuss kļūst netīrs, noslaukiet to ar mīkstu, sausu drānu. Ja korpuss ir īpaši netīrs, iemērciet drānu ūdenī, kam ir pievienots neliels daudzums neitrāla mazgāšanas līdzekļa, un pēc tam izspiediet lieko ūdeni no auduma. Izmantojiet šo drānu, lai noslaucītu korpusu, un pēc tam noslaukiet vēlreiz ar sausu drānu. Nepieļaujiet neviena mazgāšanas līdzekļa tiešu saskari ar displeja virsmu. Ja ūdens pilieni iekļūst ierīcē, tas var izraisīt darbības traucējumus. Izvairieties no saskares ar gaistošām vielām, piemēram, insektu atbaidīšanas līdzekli, šķīdinātāju un atšķaidītāju, jo tie var negatīvi ietekmēt korpusa virsmas kvalitāti, kā arī izraisīt pārklājuma lobīšanos. Turklāt neļaujiet korpusam un pamatnei ilglaicīgi atrasties saskarē ar gumijas vai PVC materiālu. Ķīmiskās drānas izmantošana Nelietojiet ķīmisko drānu uz paneļa virsmas. Ievērojiet norādījumus par ķīmiskās drānas izmantošanu korpusa tīrīšanai. Skārienjutīgais panelis Tā kā displejam ir optisks skārienjutīgs panelis, rūpīgi ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Lietošanas laikā nepakļaujiet displeju tiešu saules staru vai stipras gaismas avota iedarbībai. To neievērojot, var rasties darbības traucējumi, jo displeja optiskais skārienjutīgais panelis izmanto infrasarkanos starus. Lietojot skārienjutīgo paneli, vienmēr izmantojiet pirkstu vai komplektācijā iekļauto pildspalvu. Neizmantojiet priekšmetu ar cietu vai asu galu, piemēram, nagu, lodīšu pildspalvu vai zīmuli. Izmantojot citu infrasarkano staru ierīci, ievērojiet attālumu, lai novērstu kļūdainu darbību. Utilizācija Lai utilizētu izstrādājumu, jautājiet savai vietējai pārvaldei vai izplatītājam par pareizām likvidēšanas metodēm. 7

8 Ievads Fiksators 3 DPVF1697ZA Piederumu pārbaude Pārbaudiet, vai ir saņemti visi piederumi. Lietošanas instrukcijas (CD-ROM 1) Skaļrunis 1 DPVF1698ZA Strāvas padeves kabelis (apm. 2 m) 1JP155AF1U Skaļruņa uzstādīšanas skava 2 DPVF1709ZA (Kreisās puses) (Labā puse) (Kreisā puse) DPVF1710ZA (Labās puses) (Šīs skavas tiek uzstādītas ar skaļruni un ir iekļautas komplektācijā kopā ar to.) 1JP155AF1W Skrūve skaļruņa uzstādīšanai (M3) 4 DPVF1701ZA 2JP155AF1W Skaļruņa kabelis 2 (apm. 0,7 m) DPVF1702ZA 3JP155AF1W Tālvadības pults 1 DPVF1671ZA Uzmanību! Sīkas detaļas glabājiet atbilstošā veidā, un prom no maziem bērniem. Detaļu numuri uz piederumiem var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. (Faktiskais detaļas numurs var atšķirties no iepriekš norādītā.) Gadījumā, ja esat pazaudējis piederumus, lūdzu, iegādājieties tos pie izplatītāja. (Pieejami klientu apkalpošanas centrā.) Pēc vienumu izpakošanas, atbilstoši atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem. Baterijas, kas paredzētas tālvadības pultij 2 (AA/R6/LR6 tips) Pildspalva 1 TKR5ZA

9 Tālvadības pults baterijas Atveriet bateriju vāciņu. AA/R6/LR6 tips Ievietojiet baterijas un aizveriet bateriju vāciņu. (Ievietojiet, sākot no puses.) Piezīme Nepareiza bateriju uzstādīšana var izraisīt to noplūdi un koroziju, kas sabojās tālvadības pulti. Atbrīvošanās no baterijām jāveic videi draudzīgā veidā. Veiciet šādus piesardzības pasākumus. 1. Baterijas vienmēr jānomaina kopā. 2. Nelietot lietotu bateriju kopā ar jaunu bateriju. 3. Nejauciet bateriju tipus (piemēram, mangāna dioksīda bateriju un sārma bateriju u.c.). 4. Nemēģiniet uzlādēt, izjaukt vai dedzināt lietotas baterijas. 5. Nededziniet un nesadaliet baterijas. Turklāt baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru, uguns vai tamlīdzīgai iedarbībai. 9

10 Daļu nosaukumi un funkcijas Poga un indikators Aizmugure Vadības poga Poga [MENU] Tā rāda ekrāna displeja (OSD) izvēlni. 2 Poga [INPUT] Tā rāda OSD izvēlni un izmaiņas ievades signāla avotā. [HDMI1], [HDMI2], [DVI-D], [PC] un [USB] varat atlasīt ar pogām augšup ( ) / lejup ( ). 3 Poga Plus (+) Ar to pastiprina skaļumu. 4 Poga Mīnus ( ) Ar to samazina skaļumu. 5 Poga Augšup ( ) Ar to OSD izvēlnē izgaismoto vienumu pārvieto augšup. 6 Poga Lejup ( ) Ar to OSD izvēlnē izgaismoto vienumu pārvieto lejup. 7 Poga [POWER] ( ) Ar to IESLĒDZ/IZSLĒDZ barošanu. Šo pogu nevar izmantot, ja ir izslēgts strāvas indikators. Šādā gadījumā ieslēdziet Elektrotīkla barošanas slēdzis. (skatiet 11. lpp.) 10

11 Aizmugure 2 Pamatne Elektrotīkla barošanas slēdzis Ar to Izslēdz ( ) / Ieslēdz ( ) strāvas pievadi. To lieto, lai sāktu/apturētu strāvas pievadi iekārtai. 2 Atvere kabeļa skavas uzstādīšanai To lieto, lai kabeli piestiprinātu galvenajai iekārtai. 11

12 Kabelis un terminālis Aizmugure Pamatne EXT SP (8Ω,20W [10W+10W]) Atvere zādzību novēršanas bloka uzstādīšanai 2 Maiņstrāvas IEVADS (3 kontaktu, ar zemējuma termināli) 12 To lieto drošībai un zādzību novēršanai. Tas ir savienots ar piederumos iekļauto barošanas vadu. I klases produktiem obligāti jāpievieno barošanas vads ar zemējumu. 3 SERIAL IN To lieto pievienošanai pie datora, lai vadītu galveno ierīci. 4 IR IN Tas ir IR ievades terminālis, kas ir savienots ar IR kabeli. Par IR kabeļa iegādi, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju. 5 Tālvadības pults Tālvadības pults sensors: saņem signālus no tālvadības pults. sensors / jaudas Jaudas indikators: parāda LCD displeja statusu. indikators 6 USB Tas ir USB ievades terminālis USB diskiem. 7 AUDIO OUT Šis terminālis ir paredzēts, lai pievienotu skaļruni, kuram ir pastiprinātājs. Tas atskaņos skaņu, ja [Sound] - [Output Select] ir norādīts [AUDIO OUT]. Skaņu var regulēt ar tālvadības pults [VOL] pogu (+/ ). 8 AUDIO IN To lieto skaņas izvades kabeļu savienošanai ar ārējām ierīcēm, piemēram, datoru, videomagnetofonu un DVD atskaņotāju. HDMI ievadei varat atlasīt [AUDIO IN] izvēlnē [Sound] - [Audio Source]. [AUDIO IN] ir standartiestatījums DVI-D/datora ievadē. 9 PC IN To lieto savienošanai ar datora analogā videosignāla izvades termināli. 10 DVI-D IN Tas ir savienots ar digitāla video signāla izvades terminālu, piemēram, datoru. 11 HDMI 2 To lieto, lai savienotu ar ierīci, kas ir saderīga ar HDMI saskarnes audio/video signālu. 12 HDMI 1 To lieto, lai savienotu ar ierīci, kas ir saderīga ar HDMI saskarnes audio/video signālu. 13 EXT SP Tas ir savienots ar skaļruņa, kas iekļauts komplektācijā kā piederums, L/R un +/ termināli. Tas atskaņos skaņu, ja [Sound] - [Output Select] ir norādīts [EXT SP]. Skaņu var regulēt ar tālvadības pults [VOL] pogu (+/ ). 14 USB kabelis Tas ir savienots ar datora USB termināli skārienjutīgā paneļa lietošanai. skārienjutīgajam panelim

13 Tālvadības pults 1 [POWER] Ar to IESLĒDZ/IZSLĒDZ barošanu. Tālvadības pulti nevar izmantot, ja ir izslēgts strāvas indikators. 1 2 [AUTO ADJUST] Tas rāda automātiskas pielāgošanas izvēles izvēlni datora ievades laikā. 3 [PICTURE STYLE] Tas rāda attēlu režīma iestatījumu izvēlni displejā norādītajai ievadei. 4 [SOUND STYLE] Tas rāda audio režīma iestatījumu izvēlni displejā norādītajai ievadei. 5 [PICTURE] Tas rāda attēla iestatījumu izvēlni displejā norādītajai ievadei. 6 [SOUND] Tas rāda audio iestatījumu izvēlni displejā norādītajai ievadei. 7 [SET UP] Tas rāda [Setup] izvēlni. 8 [ASPECT] Tas rāda attēla formāta iestatījumu izvēlni. 9 [MENU] Ar to IESLĒDZ/IZSLĒDZ OSD izvēlni. 10 [RETURN] To lieto, lai atgūtu iepriekšējo izvēlnes ekrānu. 11 Kursora pogas Tās lieto, lai veiktu darbības izvēlnes ekrānā. 12 [OK] To lieto izvēlnes vienumu atlasīšanai. 13 [EXIT] Ar to IZSLĒDZ OSD izvēlni. 14 [INFO] Tas rāda atlasīto ievades avotu [MEDIA CONTROL] Tas nodrošina dažādas konkrētas izvēlnes vadības funkcijas. Katras pogas funkcija OSD tiks parādīta attiecīgās pogas krāsā. 16 [VOL] Piespiežot plus (+) pusi, skaņas izvades līmenis pieaugs. Piespiežot mīnus ( ) pusi, skaņas izvades līmenis samazināsies. 17 [SLEEP] Ar to regulē automātiskās izslēgšanas taimeri. 18 [MUTE] Ar to izslēdz skaņu. Lai ieslēgtu skaņu, piespiediet pogu vēlreiz. Strāvas padeves izslēgšana un skaļuma līmeņa maiņa atjaunos skaņu. 19 [INPUT] To lieto ievades avota maiņai. 20 [HDMI] To lieto HDMI ievades atlasīšanai. 21 [DVI] To lieto DVI-D ievades atlasīšanai. 22 [PC] To lieto datora ievades atlasīšanai. 23 Datu nesēja vadības poga Tā nodrošina vadības funkcijas, kad tiek atskaņota datu nesēja datne. Attīt ( ), Atskaņot ( ), Ātri patīt uz priekšu ( ), Iepriekšējais ( ), Apturēt ( ), Pauze ( ), Nākamais ( ). 24 [USB] To lieto USB ievades atlasīšanai. 25 [ ] Šajā ierīcē netiek atbalstīts. 13

14 Uzstādīšana Barošanas vada pievienošana un nostiprināšana Ierīces aizmugure Savienojuma kabeļu nostiprināšana Piezīme Kopā ar iekārtu komplektācijā kā piederumi ir iekļauti trīs fiksatori. Ja nelietojat skārienjutīgo paneli, lietojiet vienu no fiksatoriem skārienjutīgā paneļa USB kabeļa nostiprināšanai pozīcijā A. Ar abiem pārējiem fiksatoriem nostipriniet pārējos kabeļus pozīcijā B. Ja vēlaties iegādāties fiksatorus, sazinieties ar iekārtas pārdevēju. (Pieejami klientu apkalpošanas centrā.) A Barošanas vada nostiprināšana B B B B 1. Fiksatoru uzstādīšana Uzstādīšanas atvere Strāvas padeves kabelis (iekļauts komplektācijā) Ievietojiet savienotājelementu galvenajā ierīcē Ievietojiet, līdz dzirdams klikšķis. Piezīme Pārbaudiet, vai abas puses ir bloķētas. Barošanas vada atvienošana Ievadiet uzstādīšanas atverē izliekto daļu. Piezīme Kad fiksatori būs uzstādīti fiksatoru uzstādīšanas atverēs, jūs tos vairs nevarēsiet izņemt. 2. Kabeļu savienošana saišķī Ievietojiet lenti un velciet to. Lentes atlaišana. Atvienojiet, vienlaikus piespiežot blakus savienotājelementam esošās pogas. Spiediet pogu un velciet lentes galu. Piezīme Atvienojot barošanas vadu, vispirms noteikti atvienojiet barošanas kontaktdakšu strāvas kontaktligzdas pusē. Komplektācijā kā piederums iekļautais barošanas vads paredzēts lietošanai tikai ar iekārtu. Nelietojiet to citiem mērķiem. Poga 14

15 Skārienjutīgā paneļa lietošana 1 Izslēdziet displeja Elektrotīkla barošanas slēdzis. 2 Savienojiet datoru un displeja USB kabeli. 3 Savienojiet datoru un displeja video ievades terminālu. 4 Ieslēdziet displeja Elektrotīkla barošanas slēdzis. Ja nepieciešams, ieslēdziet displeju, piespiežot tālvadības pults pogu [POWER]. Displeja iestatījumi Lūdzu, iestatiet tālāk norādītos displeja iestatījumus. Pārslēdziet ievades signālu uz video ievadi no datora. Iestatiet ekrāna pozīciju tādā veidā, ka datora ekrāns displejā tiek parādīts pareizi. A A A A A (aptuveni 2 m) USB TIPS A A: Infrasarkanā signāla raidītāja daļa Dators Piezīme Pārāk spēcīgi velkot USB kabeli, skārienjutīgais panelis var saplīst. Tādēļ pārvietojiet to uzmanīgi. Lai novērstu skārienjutīgā paneļa USB kabeļa atvienošanos, nostipriniet to pie ierīces, lietojot fiksatoru. (skatiet 14. lpp.) Noslaukiet netīrumus no infrasarkanā signāla raidītāja daļas ar mīkstu drānu. Reizi dienā noslaukiet netīrumus no infrasarkanā signāla raidītāja daļas ar mīkstu drānu. Ja uz infrasarkanā signāla raidītāja daļas esošu netīrumu dēļ radies defekts, saudzīga daļas noslaucīšana atjaunos funkciju. Ja infrasarkanā signāla raidītāja daļa ir ļoti netīra, iemērciet drānu ūdenī, kam ir pievienots neliels daudzums neitrāla mazgāšanas līdzekļa, un pēc tam izspiediet lieko ūdeni no auduma. Ar šo drānu saudzīgi notīriet infrasarkanā signāla raidītāja daļu. Noslēgumā noslaukiet to ar sausu drānu. WhiteBoard programmatūras lietošana WhiteBoard programmatūra piedāvā dažādas funkcijas, piemēram, dokumentu un attēlu tveršanu, zīmēšanu ar pildspalvu u.c. 1 Iegūstiet WhiteBoard programmatūru (Windows / Mac) tālāk norādītajā atbalsta vietnē. 2 Informāciju par programmatūras lietošanu skatiet iepriekš norādītajā vietnē WhiteBoard programmatūras rokasgrāmatā. 15

16 Skaļruņa uzstādīšanas secība Uzstādiet skaļruni (iekļauts komplektācijā). Uzstādīšanai nepieciešams krustiņa skrūvgriezis. Tādēļ sagādājiet to jau iepriekš. 1 Displeja sagatavošana Uzstādīšana jāveic četriem cilvēkiem. Izklājiet mīkstu drānu un novietojiet displeju ar ekrānu uz leju. Raugieties, lai nesabojātu displeja ekrānu, piemēram, velkot. Novietojot displeju ar ekrānu uz leju vai ceļot uz augšu, neturiet aiz priekšējā paneļa un neizdariet uz to spiedienu. Priekšējā paneļa iekšējās daļas var tikt bojātas. 2 Uzstādiet skaļruni uz displeja, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā. Nostipriniet skaļruni ar divām skaļruņa uzstādīšanas skavām un četrām uzstādīšanas skrūvēm (iekļautas komplektācijā). Pievilkšanas griezes moments: no 0,5 līdz 0,8 N m Piezīme Skaļruņa uzstādīšanas skavas tiek uzstādītas ar skaļruni un ir iekļautas komplektācijā kopā ar to. Skaļruņa uzstādīšana sānu pozīcijā Skaļrunis Skrūves skaļruņa uzstādīšanai (M3) Skaļruņa uzstādīšana vertikālā pozīcijā *Pretējo pusi piestipriniet simetriskā stāvoklī. * Šī puse ir ierīces augšpuse. Skrūves skaļruņa uzstādīšanai (M3) Skaļrunis *Pretējo pusi piestipriniet simetriskā stāvoklī. 16

17 3 Skaļruņa kabeļu savienošana Savienojiet displeja EXT SP termināli un skaļruni ar diviem skaļruņa kabeļiem (iekļauti komplektācijā). Piezīme Savienojiet displeja R termināli ar skaļruņa R termināli; tas pats attiecas uz ierīču L termināļiem. Savienojiet displeja sarkano termināli ar skaļruņa sarkano termināli; tas pats attiecas uz ierīču melnajiem termināļiem. Savienojot skaļruņa kabeli, rīkojieties uzmanīgi, lai elektroda stienī nerastos īssavienojums. 1. Piespiežot sviru 1. Piespiežot sviru uz leju 2. Ievietojiet kabeli 3. Atlaidiet sviru 2. Ievietojiet kabeli 3. Iestatiet sviru iepriekšējā stāvoklī EXT SP (8Ω,20W [10W+10W]) R L Uzstādiet fiksatoru (iekļauts komplektācijā) tālāk norādītajās vietās un pēc tam piestipriniet kabeli. Ja kabelis ir garš, satiniet un nofiksējiet ar šo skavu. 17

18 Ekspluatācija Ieslēdziet strāvas padevi visām savienotajām ierīcēm 1 Ieslēdziet strāvas padevi visām savienotajām ierīcēm, piemēram, datoram un DVD atskaņotājam. 2 Iestatiet tālvadības pults sensoru. Pirms tālvadības pults lietošanas nosakiet, kāda būs LCD displeja tālvadības pults sensora pozīcija. Tālvadības pults sensors ir mazā melnā kastīte LCD displeja aizmugurē labajā pusē. Piespiediet A pozīciju ar īkšķi vai tml. un bīdiet uz leju, līdz sensors tiek nobloķēts vajadzīgajā pozīcijā (skatiet ilustrāciju apakšā labajā pusē). Lai atbīdītu sensoru sākuma pozīcijā, veiciet šīs darbības pretējā secībā. A Ja tālvadības ierīces sensors nav aktīvs Ja tālvadības ierīces sensors tiek lietots 18

19 3 Ieslēdziet Elektrotīkla barošanas slēdzis. Iegaismosies strāvas indikators, un tagad jūs varat lietot tālvadības pulti un vadības pogas aizmugurē, izmantot virknes vadību un iespējot plānotāju. Ja Elektrotīkla barošanas slēdzis ir izslēgts (strāvas indikators nav iegaismots), vadības pogas aizmugurē, tālvadības pults un plānotāja iestatījumi nedarbosies. Lai tos izmantotu, pārbaudiet, vai ir ieslēgts Elektrotīkla barošanas slēdzis (iegaismots strāvas indikators). Elektrotīkla barošanas slēdzis 4 Ieslēdziet ierīci. Piespiediet ierīces kreisajā pusē izvietoto [POWER] pogu vai [POWER] tālvadības pults augšā kreisajā pusē izvietoto pogu. 19

20 Specifikācijas Galvenā ierīce Modeļa Nr. Tips Barošanas avots Jaudas patēriņš LCD displeja panelis Ekrāna lielums Pikseļu skaits Ekspluatācijas apstākļi Uzglabāšanas apstākļi HDMI ievades terminālis HDMI 1 / HDMI 2 TH-75BQE1W Skārienjutīgs LCD displejs V ~ ( V maiņstrāva), 50/60 Hz 370 W Barošana izslēgta ar Elektrotīkla barošanas slēdzis: apm. 0 W Barošana izslēgta ar tālvadības pulti: apm. 0,5 W VA panelis (Direct LED aizmugurgaismojums) 75 collu modelis (16:9 attēla formāts) mm (P) 928 mm (A) mm (pa diagonāli) / 64,9 (P) 36,5 (A) 74,5 (pa diagonāli) pikseļi (3 840 (horizontāli) (vertikāli)) Temperatūra: 0 C 40 C (32 F 104 F)* 1 Temperatūra: -20 C 60 C (-4 F 140 F) A TIPA savienotājs* 2 2 Digitālās RGB ievades terminālis DVI-D 24 kontaktu 1 DVI-D IN datora ievades terminālis PC IN Mitrums: 20 % 80 % (nav kondensācijas) Mitrums: 20 % 80 % (nav kondensācijas) Audio signāls: Lineārs PCM (diskretizācijas frekvences 48 khz, 44,1 khz, 32 khz) Mini D-sub 15 kontaktu (saderīgs ar DDC2B) 1 R/G/B HD/VD 0,7 Vp-p (75 Ω) (bez sinhronizācijas signāla) TTL Skaņas ievades terminālis Stereo mini ligzda (M3) 1, 0,5 Vrms, kopīga ar DVI-D IN, un PC IN AUDIO IN Skaņas izvades terminālis Stereo mini ligzda (M3) 1, 0,5 Vrms AUDIO OUT Izvade: mainīga (no - līdz 0 db) (1 khz 0 db ievade, 10 kω slodze) Seriālais ievades terminālis Ārējās kontroles terminālis SERIAL IN Ārējais skaļruņa D-sub 9 kontakti 1 RS-232C savietojams terminālis 8 Ω, 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) EXT SP IR ievades terminālis Stereo mini ligzda (M3) 1 IR IN USB diska terminālis A TIPA USB savienotājs 1 USB 5 V līdzstrāva / 1 A (USB 3.0 netiek atbalstīts.) mm 989 mm 102 mm / 67,3 39,0 4,02 Ārējie izmēri mm mm 102 mm / 67,3 42,3 4,02 (horizontāls uzstādījums / ar uzstādītu skaļruni) (P A Dz) 989 mm mm 102 mm / 39,0 70,6 4,02 (horizontāls uzstādījums / ar uzstādītu skaļruni) Svars Apm. 66,0 / 145,5 mārciņas (apm. 68,0 / 150,0 mārciņas ar uzstādītu skaļruni.) Korpusa materiāls Priekšpuse: metāls; aizmugures pārsegs: metāls 20

21 Tālvadības pults Barošanas avots 3 V līdzstrāva (baterija (AA/R6/LR6 tips) 2) Darbības diapazons Aptuveni 5 m (no tālvadības pults sensora priekšpuses) Svars Aptuveni 113 / 0,3 mārciņas (ieskaitot baterijas) Ārējie izmēri (P A Dz) 160 mm 50 mm 20 mm / 6,3 2,0 0,8 Skaļrunis Pretestība Nominālā ievades jauda Ārējie izmēri (P A Dz) 8 Ω 20 W [10 W + 10 W] 763 mm 82 mm 59 mm / 30,1 3,3 2,4 Svars Aptuveni 2,0 / 4,4 mārciņas Korpusa materiāls Gumija *1 Apkārtējās vides temperatūra, izmantojot šo ierīci lielā augstumā (1 400 m (4 593 pēdas) un augstāk, un zem m (9 186 pēdas) virs jūras līmeņa): no 0 C līdz 35 C (no 32 F līdz 95 F) *2 VIERA LINK nav atbalstīts. 21

22 Nolietoto elektronisko ierīču un elektropreču un bateriju utilizācija Tikai Eiropas valstīs ar utilizācijas sistēmu Šis simbols, kas izvietots uz ražojumiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotās elektroniskās ierīces un elektropreces, kā arī baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Nogādājiet nolietotos ražojumus un nokalpojušās baterijas tālākai apstrādei, pārstrādei, resp., materiālu otrreizējai pārstrādei attiecīgajās atkritumu savākšanas vietās saskaņā spēkā esošajām likumdošanas prasībām. Nododot šos ražojumus un baterijas profesionālai utilizācijai, jūs palīdzēsiet saudzēt vērtīgus resursus un novērsīsiet iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un un apkārtējai videi. Lai iegūtu plašāku informāciju par atkritumu savākšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzam vērsties savā vietējā atkritumu pārstrādes uzņēmumā. Saskaņā ar nacionālo likumdošanu par nepareizu šāda veida atkritumu utilizēšanu var uzlikt naudas sodu. EU Norāde par baterijas simbolu (simbols apakšā) Šis simbols var būt attēlots kombinācijā ar ķīmiskās vielas simbolu. Tādā gadījumā tas ir apzīmēts atbilstoši attiecīgo Direktīvu prasībām, kas pieņemtas attiecībā uz attiecīgo ķimikāliju. Informācija par utilizāciju ārpus Eiropas Savienības Šie simboli ir spēkā tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties utilizēt šādus priekšmetus, jautājiet, lūdzu, vietējām institūcijām vai savam tirgotājam, kāda ir pareizā utilizācijas metode. Klienta atzīmes Izstrādājuma modeļa numurs un sērijas numurs atrodas uz tā aizmugurējā paneļa. Sērijas numurs ir jāieraksta tam paredzētajā laukumā, un šī grāmata jāsaglabā kopā ar pirkuma čeku, nodrošinot paliekošu liecību par jūsu pirkumu, kas izmantojama identifikācijas procesā zādzības vai nozaudēšanas gadījumā, kā arī garantijas servisa vajadzībām. Modeļa numurs Sērijas numurs Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH nodaļa Winsbergring 15, Hamburg, Vācija Web Site: DA0717TS0 -PB Panasonic Corporation 2017

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Saturs 1 TV apskats 4 9 Ierakstīšana un Pause TV 1.1 Philips Android TV

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Audio ievades un izvades savienojumi

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5540 HTS5550 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcja obsugi

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LX80F. Panasonic.

LCD TX-32LX80F. Panasonic. LCD. TX-32LX80F.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 PC 28 30 (Q-Link / VIERA Link) 36,... 38 42 44 45,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no Cenrādis 2017 Jumta logi un aksesuāri Cenrādis derīgs no 01.05.2017. Priekšvārds Saturs Cienījamie Roto partneri, Ievads German made... Ilgtspējīga attīstība... 5 iemesli, kāpēc izvēlēties Roto... 4 6

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-26LX80P. Panasonic.

LCD TX-26LX80P. Panasonic. LCD. TX-26LX80P.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 PC 28 30 (Q-Link / VIERA Link) 36,... 38 42 44 45,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS6520. PL Instrukcja obs ugi. TR Kullan m k lavuzu

Register your product and get support at  HTS6520. PL Instrukcja obs ugi. TR Kullan m k lavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS6520 PL Instrukcja obs ugi RU TR Kullan m k lavuzu 1 2 A 2 4 2 5 5 6 3 9 9 10 12 12 / 13 16 16 17 18 4 19 19 20 20 Ambisound 21 22 Philips

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LE8P. Panasonic.

LCD TX-32LE8P. Panasonic. LCD. TX-32LE8P.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 (Q-Link / VIERA Link) 34,... 36 40 42 43,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οθόνη αφής LCD. Για επαγγελματική χρήση. Ελληνικά Αρ. μοντέλου TH-75BQE1W

Οδηγίες χρήσης. Οθόνη αφής LCD. Για επαγγελματική χρήση. Ελληνικά Αρ. μοντέλου TH-75BQE1W Οδηγίες χρήσης Οθόνη αφής LCD Για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου TH-75BQE1W Μοντέλο 75 ιντσών Περιεχόμενα Σημαντική ειδοποίηση για θέματα ασφάλειας 2 Προφυλάξεις ασφαλείας 3 Προφυλάξεις για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα TS6010 HD

Περιεχόμενα TS6010 HD TS6010 HD Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφαλείας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος και συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μονάδα τηλεχειρισμού... Error! Bookmark not defined.

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st.

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st. SAUSAIS BETONA MAISĪJUMS SB0 Pielietojums: Betona grīdu liešanai, trotuāru betonēšanai, pārsegumu savienošanai, betona konstrukciju defektu labošanai, telpu iekšpusē un ārpusē. Īpašības: Izmanto lielu

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI FOTO TEHNIKAS JAUNUMI PAVASARIS / VASARA 2016 α6300 Jauna E-bajonetes kamera ar pasaulē ātrāko autofokusu Jaunā bezspoguļa kamera ir aprīkota ar pasaulē ātrāko AF ar lielāko AF fokusa punktu skaitu, kā

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD 4-442-380-41(2) (EL) Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε! Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS6120 EL 3. PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3. TR Kullan m k lavuzu 3

Register your product and get support at  HTS6120 EL 3. PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3. TR Kullan m k lavuzu 3 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS6120 3 PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3 TR Kullan m k lavuzu 3 2 1 4 4 6 2 7 7 8 3 11 11 12 14 14 / 15 18 18 6 37 37 / 37 Ambisound 37 37

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LX85P TX-37LX85P

LCD TX-32LX85P TX-37LX85P LCD. TX-32LX85P TX-37LX85P..,. 2! SD 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD (Set top box) DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 PC 29 SD ( ) 30 32 (Q-Link / VIERA Link) 38,... 40 44 46 47,... 3 ..

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1/34 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Gonazon koncentrāts injekciju šķīduma pagatavošanai sieviešu kārtas lašu dzimtas zivīm. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS KONCENTRĀTA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οθόνη αφής LCD. Για επαγγελματική χρήση. Ελληνικά Αρ. μοντέλου TH-65BFE1W

Οδηγίες χρήσης. Οθόνη αφής LCD. Για επαγγελματική χρήση. Ελληνικά Αρ. μοντέλου TH-65BFE1W Οδηγίες χρήσης Οθόνη αφής LCD Για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου TH-65BFE1W Μοντέλο 65 ιντσών Περιεχόμενα Σημαντική ειδοποίηση για θέματα ασφάλειας 2 Προφυλάξεις ασφαλείας 3 Προφυλάξεις για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF.

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF. LCD TX-37LZD800F. 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 12.., Panasonic., CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ).,., PDF \MANUAL\PDF. ! 2 DVB DVB ( ) DVB-T (MPEG2) ( ). Panasonic. DVB.. DVB. DVB. SD DVD (Set top

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. EB1037 Εγχειρίδιο Χρήστη

Ελληνικά. EB1037 Εγχειρίδιο Χρήστη X EB1037 Εγχειρίδιο Χρήστη GK8817b Πρώτη Έκδοση / Νοέμβριος 2013 Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2. NOLIKUMS APSTIPRINĀTS 2014. gada 26. martā iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr. 3 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, Dr. Ruta Viesture Paraksts: Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-26LE8F TX-26LE8FS. Panasonic.

LCD TX-26LE8F TX-26LE8FS. Panasonic. LCD. TX-26LE8F TX-26LE8FS.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 (Q-Link / VIERA Link) 34,... 36 40 42 43,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας PE401H. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PE401H

Προβολέας PE401H. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PE401H Προβολέας PE401H Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PE401H Έκδ.1/04/2013 Οι επωνυμίες DLP, BrilliantColor και DLP Link αποτελούν εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Η επωνυμία IBM αποτελεί εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα