ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ."

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International Congress, Thessaloniki, April 2004 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ. Π. Μητρόπουλος 1, Κ. Notsu 2, Ν. ελήµπασης 1, Ν. Κακαβάς 3 και Π. Βουδούρης 1 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Γεωλογίας 2. University of Tokyo, Department of Earthquake Chemistry 3. ΙΓΜΕ, Μεσογείων 70, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σηµαντικές µεταβολές της συγκέντρωσης του Ραδονίου στα υπόγεια νερά, παρατηρήθηκαν στις 29/7/2003, στο σταθµό µέτρησης των Καµµένων Βούρλων. Οι µεταβολές αυτές είναι αποτέλεσµα των προσεισµικών τάσεων που αναπτύσσονται και έχουν σαν αποτέλεσµα τον προσωρινό εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα σε ραδόνιο Για την ύπαρξη των µεταβολών αυτών ενηµερώθηκε αµέσως ο ΟΑΣΠ. Στις 3/8/2003 καταγράφηκε, σε διάστηµα µερικών ωρών ένας σηµαντικός αριθµός σεισµικών δονήσεων στην Βόρεια Εύβοια. Τα επίκεντρα των σεισµικών αυτών δονήσεων τοποθετούνται στην νοητή γραµµή µεταξύ του επίκεντρου του µεγάλου σεισµού της Σκύρου και της θέσης του σταθµού µέτρησης Ραδονίου στα Καµµένα Βούρλα. ηλαδή στην προέκταση του ρήγµατος του Βορείου Αιγαίου. Στις 23/1/2003, παρουσιάστηκαν στον ίδιο σταθµό µέτρησης 3 σηµαντικές µεταβολές του Ραδονίου. Ειδοποιήθηκε ο ΟΑΣΠ για επικείµενη σεισµική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Στις 29 Ιανουαρίου έγιναν πράγµατι τρεις σεισµικές δονήσεις µε το επίκεντρο τους να ευρίσκεται πολύ κοντά στο σταθµό µέτρησης των Καµµένων Βούρλων. Στις 2/2/2003, παρουσιάστηκε νέα σηµαντική µεταβολή του Ραδονίου στον Σταθµό των Καµµένων Βούρλων που επίσης συνοδεύτηκε από σεισµική δόνηση (7/2/2003) µε το ίδιο επίκεντρο. Στις 12/2/2003 σε επιστολή που απευθύναµε στην διοίκηση του ΟΑΣΠ, αναφερόταν η έναρξη νέας µεταβολής του Ραδονίου που επίσης κατέληξε σε σεισµική δόνηση µε επίκεντρο στην Β. Εύβοια απέναντι από τον σταθµό των Καµµένων Βούρλων. Οι µεταβολές που καταγράφονται στο σύστηµα µέτρησης Ραδονίου που είναι τοποθετηµένο στην περιοχή των Καµµένων Βούρλων, προηγούνται κατά 4-6 ηµέρες, σεισµικών δονήσεων που συνδέονται µε την προέκταση του ρήγµατος του Β. Αιγαίου προς την Στερεά Ελλάδα και έχουν το επίκεντρό τους στην Β. Εύβοια. Η µέθοδος φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο στην βραχυπρόθεσµη πρόγνωση σεισµικών δονήσεων, σε τοπικό επίπεδο. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι µεταβολές στην περιεκτικότητα του Ραδονίου στα υπόγεια νερά πριν από τους σεισµούς παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά κατά τον µεγάλο σεισµό της Τασκένδης το 1966 (Ulomof & Mavashev, 1971). Οι µεταβολές αυτές θεωρούνται από τότε σαν ένα από τα σηµαντικότερα πρόδροµα φαινόµενα των σεισµών. Χρησιµοποιήθηκαν για την επιτυχή πρόγνωση των µεγάλων σεισµών της Κίνας το 1975 και 1976 (Group of Hydrochemistry, Seismological Brigade of Hebei Province, 1976). Σηµαντικές µελέτες της µεταβολής της περιεκτικότητας του Ραδονίου στα υπόγεια νερά µε στόχο την πρόγνωση σεισµών γίνονται στην Ιαπωνία από το 1973, κυρίως από το Laboratory of Earthquake Chemistry του Πανεπιστηµίου του Tokyo µε επικεφαλής τους Καθηγητές Η. Wakita και K. Notsu. Το 1977, ανέπτυξαν µέθοδο αυτόµατης, συνεχούς µέτρησης των µεταβολών της περιεκτικότητας του Ραδονίου στην αέρια φάση που διαχωρίζεται, µε ειδική συσκευή, από τα υπόγεια νερά 1356

2 µιας περιοχής (Noguchi & Wakita 1977) και µε ταυτόχρονη αυτόµατη µέτρηση και άλλων παραµέτρων (θερµοκρασία, ύψος νερού κλπ). Από το 1977 µέχρι σήµερα η µέθοδος αυτή αναπτύσσεται συνεχώς και έχουν προκύψει σηµαντικά αποτελέσµατα που έχουν δηµοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά (Wakita et al., 1980, Wakita et al., 1989, Wakita et al., 1991, Igarashi & Wakita, 1991, Notsu et al., 1991). Ηδη µόνο στην ευρύτερη περιοχή του Tokyo λειτουργούν, υπό την ευθύνη του Laboratory of Earthquake Chemistry του Πανεπιστηµίου του Tokyo, 18 σταθµοί παρακολούθησης των µεταβολών του Ραδονίου σε υπόγεια νερά. Η συγκεκριµένη µέθοδος θεωρείται η πλέον κατάλληλη για την ευρύτερη περιοχή του Tokyo ε- πειδή σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους (ηλεκτρικές, µαγνητικές κλπ) δεν επηρεάζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τον Σεπτέµβριο του 1998, στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από την Ιαπωνική Κυβέρνηση και αφορά την µελέτη των µεταβολών της περιεκτικότητας του Ραδονίου (Rn) στην αέρια φάση υπόγειων νερών πριν από σεισµούς, τοποθετήθηκε συσκευή συνεχούς µέτρησης του Rn, σε µία από τις γεωτρήσεις από τις οποίες υδρεύεται η πόλη της Αταλάντης. Από τις µετρήσεις προέκυψε ότι υπήρχαν χαρακτηριστικές µεταβολές στις τιµές του Rn πριν από όλες τις σεισµικές δονήσεις που έγιναν στην περιοχή του ρήγµατος της Αταλάντης (Μητρόπουλος et al, 2001). Η προσωρινή αύξηση της συγκέντρωσης του ραδονίου στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, οφείλεται στην απελευθέρωση του από τα περιβάλλοντα πετρώµατα, στα οποία είναι εγκλωβισµένο χωρίς να σχηµατίζει ενώσεις, λόγω των ελαστικών τάσεων που αναπτύσσονται πριν από την εκδήλωση ενός σεισµού. Με βάση τα παραπάνω σηµαντικά αποτελέσµατα, και µε την χρηµατοδότηση της Ιαπωνικής Κυβέρνησης και του ΟΑΣΠ, τοποθετήθηκαν συσκευές µέτρησης Ραδονίου σε δεύτερη γεώτρηση, δυτικά της Αταλάντης, στα Καµµένα Βούρλα και στο Κρυονέρι Αττικής στην περιοχή του ρήγµατος της Πάρνηθας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται σηµαντικά αποτελέσµατα µετρήσεων που ελήφθησαν στο σταθµό µέτρησης Ραδονίου των Καµµένων Βούρλων. 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Το σύστηµα µέτρησης Ραδονίου των Καµµένων Βούρλων είναι τοποθετηµένο, από το 2000, σε φυσική πηγή που χρησιµοποιείται από το ήµο για την υδροδότηση της πόλης. Σχήµα 1: Καµµένα Βούρλα (Ιούλιος 2001) Ωρες Ηµέρες /7/

3 ΠΊΝΑΚΑΣ 1. Κατάλογος σεισµών από 1/8/01-3/8/01 (από Γεωδ. Ινστ. Εθν. Αστερ.) Date Time North East Depth M (GMT) (N) (E) (km) (Local) 2001 AUG AUG AUG AUG AUG Τον Ιούλιο του 2001, την περίοδο µετά τον µεγάλο σεισµό της Σκύρου η περιεκτικότητα του Ραδονίου στο νερό παρουσίασε σηµαντική µεταβολή ( Σχ. 1). Η µεταβολή αυτή δεν µπορούσε να συνδέεται ούτε τοπικά ούτε χρονικά µε τον σεισµό της Σκύρου. Για την ύπαρξη της µεταβολής αυτής ενηµερώθηκε αµέσως ο υπεύθυνος από τον ΟΑΣΠ για την παρακολούθηση του ερευνητικού προγράµµατος ρ. Π. Σιβένας. Όπως φαίνεται από τον κατάλογο των σεισµών εκείνης της περιόδου ( Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου), εκτός από τον µεγάλο αριθµό των µετασεισµικών δονήσεων του σεισµού της Σκύρου, την 3 η Αυγούστου έγινε, σε διάστηµα µερικών ωρών ένας σηµαντικός αριθµός σεισµικών δονήσεων στην Βόρεια Εύβοια (Πίν. 1). Τα επίκεντρα των σεισµικών αυτών δονήσεων τοποθετούνται στην νοητή γραµµή µεταξύ του επίκεντρου του µεγάλου σεισµού της Σκύρου και της θέσης του σταθµού µέτρησης Ραδονίου στα Καµµένα Βούρλα. Από γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες που γίνονται στο Τµήµα Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Κράνης, 1999) φαίνεται ότι το ρήγµα του Βορείου Αιγαίου προεκτείνεται προς την περιοχή των Καµµένων Βούρλων. Θεωρήθηκε εποµένως πιθανό ότι, οι µεταβολές του Ραδονίου που καταγράφονται στο σύστηµα µέτρησης των Καµµένων Βούρλων να οφείλονται σε σεισµικές δονήσεις που συνδέονται µε το ρήγµα αυτό. Στις 23 Ιανουαρίου του 2003, παρουσιάστηκαν 3 σηµαντικές µεταβολές του Ραδονίου ( Σχ. 2) στον Σταθµό των Καµµένων Βούρλων. Αµέσως ενηµερώθηκε η διοίκηση του ΟΑΣΠ για επικείµενη σεισµική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Στις 29 Ιανουαρίου έγιναν πράγµατι τρεις σεισµικές δονήσεις, µε τα επίκεντρά τους να ευρίσκεται πολύ κοντά στο σταθµό µέτρησης των Καµµένων Βούρλων (Πίν. 2). Στις 2 Φεβρουαρίου του 2003, παρουσιάστηκε ακόµη µια σηµαντική µεταβολή του Ραδονίου στον Σταθµό των Καµµένων Βούρλων που επίσης συνοδεύτηκε από σεισµική δόνηση (7/2/2003) µε το ίδιο επίκεντρο (Πίν. 2). Στις 12 Φεβρουαρίου σε επιστολή που απευθύναµε στον ΟΑΣΠ, αναφερόταν η έναρξη νέας σηµαντικής µεταβολής του Ραδονίου ( Σχ. 3) που επίσης κατέληξε σε σεισµική δόνηση την 20/2/2003, µε επίκεντρο στην Β. Εύβοια απέναντι από τον σταθµό των Καµµένων Βούρλων στην περιοχή των επικέντρων των σεισµικών δονήσεων της 3/8/2001. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κατάλογος σεισµών από 28/1/03-7/2/03 και από 15/2/03-24/2/03 (από Γεωδ. Ινστ. Εθν. Αστερ.) Date Time North East Depth M (GMT) (N) (E) (km) (Local) 2003 JAN JAN JAN FEB FEB

4 Σχήµα 2: Καµµένα Βούρλα (Ιανουάριος 2003) Ωρες Ηµέρες /1/ Σχήµα 3: Καµµένα Βούρλα (Φεβρουάριος 2003Β) Ωρες Ηµέρα /2/ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι µεταβολές της συγκέντρωσης του Ραδονίου στην αέρια φάση των υπόγειων νερών, που καταγράφονται στο σύστηµα µέτρησης που είναι τοποθετηµένο στην περιοχή των Καµµένων Βούρλων, προηγούνται κατά 4-6 ηµέρες σεισµικών δονήσεων που συνδέονται µε την προέκταση του ρήγµατος του Β. Αιγαίου προς τη Στερεά Ελλάδα και έχουν το επίκεντρό 1359

5 τους στην Β. Εύβοια απέναντι από το σηµείο που τοποθετείται ο σταθµός µέτρησης. Σηµειώνεται, η επιτυχής πρόβλεψη τέτοιων σεισµικών δονήσεων στην περιοχή (Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2003). Αντίστοιχες µεταβολές της συγκέντρωσης του Ραδονίου στην αέρια φάση των υπόγειων νερών παρατηρήθηκαν και στα συστήµατα µέτρησης τόσο της Αταλάντης όσο και του Κρυονερίου. Οι µεταβολές αυτές, προηγούνται κατά 4-6 ηµέρες σεισµικών δονήσεων που συνδέονται µε τα ρήγµατα της Αταλάντης και της Πάρνηθας αντίστοιχα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στις τρεις περιοχές (Καµ- µένα Βούρλα, Αταλάντη, Πάρνηθα) υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του αριθµού των σεισµικών δονήσεων (Μ 2.5) µε τον αριθµό των µετρούµενων µεταβολών για τις χρονικές περιόδους που είναι σε λειτουργία τα συστήµατα µέτρησης του Ραδονίου. Επόµενο στάδιο της έρευνας είναι η τοποθέτηση τριών συστηµάτων µέτρησης σε κάθε περιοχή ώστε να είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισµός του µεγέθους των σεισµικών δονήσεων. Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η µέθοδος µπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την βραχυπρόθεσµη πρόβλεψη σεισµικών δονήσεων σε τοπικό επίπεδο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν την Ιαπωνική Κυβέρνηση, τον ΟΑΣΠ και το Ε.Κ. Πανεπιστήµιο Αθηνών, για την χρηµατοδότηση της έρευνας. Επίσης τον κ. Ε. Μιχαηλίδη, ηλεκτρονικό του Τοµέα Οικονοµικής Γεωλογίας και Γεωχηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών για την τεχνική επίβλεψη της έρευνας. Τέλος οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν τους ηµάρχους των Καµµένων Βούρλων, της Αταλάντης και του Κρυονερίου για την συµπαράστασή τους. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Group of Hydrochemistry, Seismological Brigade of Hebei Province (1976). Studies of forecasting earthquakes in the light of the abnormal variations of Rn concentration in ground water. Acta Geophys. Sinica, 18, Igarashi G. & Wakita H. (1991). Tidal responses and earthquake-related changes in the water level of deep wells. J. Geophys. Res.,96, Κράνης Χ. (1999). Νεοτεκτονική δραστηριότητα ρηξιγενών ζωνών Κεντροανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Λοκρίδα). ιδακτορική ιατρβή. Πανεπιστήµιο Αθηνών. Μητρόπουλος Π., Νotsu K., ελήµπασης Ν. & Κακαβάς Ν., (2001). Μεταβολές της συγκέντρωσης Ραδονίου σε υπόγεια νερά πριν από όλες τις σεισµικές δονήσεις (Μ 2.5), από τον Σεπτέµβριο 1998 έως τον Ιανουάριο 1999, στην περιοχή του ρήγµατος της Αταλάντης, ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 34/4, Noguchi M. & Wakita H. (1977). A method for continuous Measurement of Radon in groundwater for earthquake prediction. J. Geophys. Res., 82, Notsu K., Wakita H., Igarashi G. & Sato T. (1991). Hydrological and geochemical changes related to the 1989 seismic and volcanic activities off the Izu peninsula. J. Phys. Earth, 39, Ulomof V.I. & Mavashev B.Z. (1971). The Tashkent earthquake of 26 April Akad. Nauk. Uzbek. SSR FAN, 188. Wakita H., Nakamura Y., Notsu K., Noguchi M. & Asada T. (1980). Radon anomaly: A possible precursor of the 1978 Izu-Oshima-kinkai Earthquake. Science, 207, Wakita H., Igarashi G., Nakamura Y., Sano Y. & Notsu K., (1989). Coseismic Radon changes in groundwater. Geophys. Res. Lett., 16, Wakita H., Igarashi G. & Notsu K. (1991)An anomalous Radon decrease in groundwater prior to an M6.0 earthquake: A possible precursor? Geophys. Res. Lett., 18,

6 ABSTRACT EARTHQUAKE PREDICTION IN THE AREA OF N. EVIA ON THE BASIS OF GROUNDWATER RADON CONCENTRATION CHANGES P. Mitropoulos 1, Κ. Notsu 2, Ν. Delibasis 1, Ν. Kakavas 3 and P. Voudouris 1 1. University of Athens, Department of Geology 2. University of Tokyo, Department of Earthquake Chemistry 3 I.G.M.E., Mesogion Str. 70, , Athens Significant changes in the groundwater radon concentration, were observed on the 29/7/2003, at Kammena Vourla. The radon concentration changes can be attributed to the temporary enrichment of the groundwater by radon from the surrounding rocks due to the action of stress release or stress accumulation prior an earthquake. EPPO was immediately informed for the existence of these changes. On the 3/8/2003, a significant number of earthquakes in Northern Evia were recorded in an interval of a few hours. The epicentres of the earthquakes were located in the conceivable line between the epicentre of the strong earthquake of Skyros island (July 2001) and the site of the station of radon measurement at Kammena Vourla, on the extension of the Northern Aegean fault. In the 23/1/2003, in the same station, 3 significant changes of radon concentration were measured EPPO was immediately informed for impending seismic activity in Northern Evia. On the 29 th of January three earthquakes were recorded. Their epicentres were located in N. Evia, close to the radon measurement. station. On the 2/2/2003, a new significant radon change occurred at Kammena Vourla followed by an earthquake (7/2/2003). In the 12/2/2003 in a letter that we addressed to the EPPO administration, the beginning of a new radon change was reported which also led to an earthquake with the same epicentre. The changes that are recorded in the system of radon measurement of Kammena Vourla are precursors of earthquakes, related to the extension of the N. Aegean fault towards the Sterea Hellas and have their epicentre in N. Evia. It seems that the method can be an important tool for local, short term earthquake prediction. 1361

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1899 Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ασύρματης επικοινωνίας του σταθμού μέτρησης, που κατασκευάστηκε καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων με τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

σύστημα ασύρματης επικοινωνίας του σταθμού μέτρησης, που κατασκευάστηκε καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων με τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Παρουσίαση Έκθεσης Ι Εισαγωγή Η παρούσα αναφορά περιγράφει σε όσο τον δυνατό πιο απλή γλώσσα (χωρίς όμως να θυσιάζει το βάθος της πληροφορίας που θέλει να μεταφέρει) το τηλεμετρικό σύστημα ασύρματης επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Χριστόφορος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 2, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 3, Douglas DREGER 4

Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Χριστόφορος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 2, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 3, Douglas DREGER 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1789 Άμεσος υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων στην Ελλάδα από ψηφιακά δεδομένα ευρέως φάσματος του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Σεισµολογίας, Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. email: ritsa@geo.auth.gr

Καθηγήτρια Σεισµολογίας, Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. email: ritsa@geo.auth.gr 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1900 Μεταβολές των τάσεων Coulomb Εφαρµογή στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου Coulomb stress changes and earthquake

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ.Α. Παπαδόπουλος, Μ. Σαχπάζη, Β. Καραστάθης, Α. Γκανάς, Γ. Μιναδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SEISMO-SURFER

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SEISMO-SURFER ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SEISMO-SURFER Γιάννης Θεοδωρίδης 1,2, Γεράσιµος Μαρκέτος 1, Ιωάννης Σ. Καλογεράς 3 1 Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Επαναπροσδιορισμός σεισμολογικού καταλόγου του Σεισμολογικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων

Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων ιδακτορική ιατριβή Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων Κωνσταντίνος Τσιγαρίδης Ηράκλειο, εκέµβριος 2003

Διαβάστε περισσότερα

David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5. Κώστας

David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5. Κώστας 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1835 Εµπειρικές σχέσεις απόσβεσης των φασµατικών τιµών της εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας ενδιαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 ΤΟΠΟΣ: Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα 09:00 09:30 Χαιρετισμοί Φορέων 09:30-11:30 Ενότητα: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1846 Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με την ευκαιρία των σεισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο κ. Λέκκας Ευθύμιος είναι Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Υ ΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καμπυλών τρωτότητας Development of a unified seismic damage database for buildings

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο

Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 15 Κατάκλυση Ακτής λόγω Θαλάσσιου Σεισμικού Κύματος στο ΝΑ Αιγαίο Β. Χ. ΖΙΩΓΑΣ Κ. ΜΕΜΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust

Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1826 Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 6 Ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Θεσσαλονίκη 2002, τομ.ιι, σ.400-407. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιµες παράµετροι της παραµόρφωσης του φράγµατος Κρεµαστών

Κρίσιµες παράµετροι της παραµόρφωσης του φράγµατος Κρεµαστών Κρίσιµες παράµετροι της παραµόρφωσης του φράγµατος Κρεµαστών Σ.Ι. Πυθαρούλη Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. Πανεπιστήµιο Strathclyde, Μ. Βρετανία. Σ.Κ. Στείρος Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα