ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ WWF Ελλάς, Αθήνα: Νοέµβριος 2007

2 «Συνοπτική έκθεση απολογισµού των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 στην Εύβοια», WWF Ελλάς, Αθήνα: Νοέµβριος 2007 Οµάδα εργασίας Α. WWF Ελλάς: Νίκος Γεωργιάδης (PhD), ασολόγος, Υπεύθυνος δασικών προγραµµάτων Παναγιώτα Μαραγκού (PhD), Βιολόγος, Συντονίστρια δράσεων επιστηµονικής τεκµηρίωσης και υποστήριξης Κωνσταντίνος Λιαρίκος (MSc), Υπεύθυνος περιβαλλοντικών προγραµµάτων Β. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: Γήτας Ιωάννης, Λέκτορας Α.Π.Θ Πολυχρονάκη Αναστασία (MSc) Καταγής Θωµάς (MSc) Μαλλίνης Γεώργιος (PhD) Μινάκου Χαρά (MSc) Με την ευγενική συνεισφορά του: Τρίγκα Παναγιώτη (PhD), Ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων 2

3 Εισαγωγή Η καταγραφή των ζηµιών στην Εύβοια µετά από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 07 πραγµατοποιήθηκε από ερευνητική οµάδα του WWF Ελλάς κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθηµέρου Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. Η οµάδα επισκέφτηκε και τις δύο περιοχές που κάηκαν και πραγµατοποίησε δειγµατοληπτικές παρατηρήσεις σε εκτενείς επιφάνειες. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτήν την επίσκεψη συνδυάστηκαν µε την επεξεργασία δορυφορικής εικόνας από το Εργαστήριο ασικής ιαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης της Σχολής ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εξειδικεύεται στην Τηλεπισκόπηση των ασικών Πυρκαγιών. Η χαρτογράφηση έγινε σε συνεργασία µε την Βρετανική εταιρεία λήψης και παροχής δορυφορικών δεδοµένων DMCii, η οποία για τους σκοπούς αυτής της προσπάθειας παραχώρησε δωρεάν εικόνα υψηλής ευκρίνειας (32 µέτρα) από το δορυφόρο NigeriaSat-1. Η επεξεργασία της δορυφορικής εικόνας, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στις εικόνες παρακάτω, έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία για την έκταση της καταστροφής και τον χαρακτήρα των εκτάσεων που καταστράφηκαν: Πίνακας 1. Έκταση της καταστροφής και χαρακτήρας πυρόπληκτων εκτάσεων στην Εύβοια Κατηγορία έκτασης Έκταση (στρέµµατα) Ποσοστό επί του συνόλου άση και φυσικές εκτάσεις ,2% Τεχνητές επιφάνειες (οικισµοί, δρόµοι, γήπεδα, κλπ) ,9% Γεωργικές καλλιέργειες* ,9% Σύνολο ,0% *Στις Γεωργικές καλλιέργειες περιλήφθησαν και οι βοσκότοποι. 3

4 Σύµφωνα µε την πρόσφατη µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, η καµένη έκταση ξεπερνάει τα στρέµµατα, δηλαδή περίπου στρέµµατα περισσότερα από την έκταση που προέκυψε από την ανάλυση των δορυφορικών φωτογραφιών που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση. Τα χαρακτηριστικά της καµένης έκτασης που προέκυψαν από τη µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα (2): Πίνακας 2. Κατανοµή χρήσεων γης των πυρόπληκτων περιοχών Ευβοίας (O=γεωργική βλάστηση, όπου 1, 2, 3, 4 = ποσοστό φυτοκάλυψης 10-25%, 25-50%, 50-75% και %, αντίστοιχα) Τύπος Βλάστησης Έκταση (στρέµµατα) Συνολική Έκταση Έκταση (%) Στύρα Αλιβέρι Θεολόγος Βαθύ Ο1 (κλπ) , , , ,4 17,5 Ο2 (κλπ) 9.945, ,7-149, ,1 14,7 Ο3 (κλπ) 6.350, , , ,1 12,6 Ο4 580, ,6 0,2 Φυσική βλάστηση , , , ,6 54,9 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,8 100 Πηγή: µελέτη Γεωπονικού Πανεπιστηµίου για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών 4

5 Στην παρακάτω εικόνα (1) φαίνονται αναλυτικότερα οι χρήσεις γης στις καµένες εκτάσεις, όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση της δορυφορικής εικόνας. Εικόνα 1. 5

6 Γενική καταγραφή Οι δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές του Αυγούστου 07 στην Εύβοια κατέκαψαν µεγάλες περιοχές στο νότιο κοµµάτι του νησιού, καθώς και ένα µικρότερο Β των κυρίων µετώπων στο βουνό Όλυµπος (Β της Ψηλής Κορφής) (Εικόνες 2 & 3). Επίσης, στα σύνορα του Ν. Ευβοίας µε το Ν. Βοιωτίας στα όρια του ήµου Αυλίδος κάηκε έκταση που περιελάµβανε κυρίως µακία και φρυγανώδη βλάστηση. Όσον αφορά τις καλλιέργειες και τη συνολική χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση, όπως προκύπτει από τη σχετική µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου η καλλιέργεια της ελιάς και οι βοσκότοποι καλύπτουν το 26,1% και 50,5% αντίστοιχα στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας. Οι φωτιές ήταν σαρωτικές, κατακαίγοντας το σύνολο της βλάστησης και αφήνοντας ελάχιστους θύλακες πρασίνου, τόσο στο µέτωπο του ήµου Κονιστρών από τη Σέτα µέχρι και το Αλιβέρι, όσο και στο µέτωπο στα Στύρα. Οι δύο περιοχές διαφέρουν, τόσο χλωριδικά, όσο και µορφολογικά και γι αυτό παρουσιάζονται παρακάτω ξεχωριστά. Εικόνα 2. 6

7 Εικόνα 3. Αλιβέρι-Κονίστρες (Βόρειο Μέτωπο) Η φωτιά ξεκίνησε στα όρια του ήµου Κονιστρών και εξαπλώθηκε σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις προς τ ανάντη µέχρι τα όρια του χωριού Κάτω Σέτα και προς τα κατάντη µέχρι την Ακτή Νηρέως και τα όρια του Αλιβερίου (Εικόνα 4). Το µεγαλύτερο ποσοστό της καµένης δασικής βλάστησης αποτελείται από µακία, φρύγανα και πρινώνες. Άλλοι τύποι δασικής βλάστησης που κάηκαν στην περιοχή είναι λόχµες φυλλοβόλων σε ρύακες (µεγάλη ζηµιά έχει υποστεί το µικρό φαράγγι µεταξύ Γαίας-Κρεµαστού-Τραχήλιου), δάση χαλεπίου πεύκης (κάποια από αυτά είχαν καεί ξανά στο παρελθόν) και τέλος ένα µικρό κοµµάτι εύρωστου και σπάνιου µικτού δάσους ελάτης-χαλεπίου πεύκης στα όρια του χωριού Κάτω Σέτα πάνω από το ρέµα ιποτάµου. Το τελευταίο αποτελεί τη σηµαντικότερη απώλεια όσον αφορά στη µελλοντική αποκατάσταση των καµένων περιοχών. Τέλος, µεγάλες ήταν και οι 7

8 ζηµιές στο γεωργικό κεφάλαιο και κυρίως στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Η φωτιά στο µέτωπο αυτό έκαψε βλάστηση από µηδενικό έως και πάνω από τα χίλια µέτρα υψόµετρο. Εικόνα 4. Καµένες εκτάσεις (µε µαύρο) στο µέτωπο Αλιβερίου-Κονιστρών. Με πορτοκαλί το µικτό δάσος ελάτης χαλεπίου που κάηκε. Στύρα (Νότιο Μέτωπο) Η φωτιά κατέκαψε όλη την έκταση νότια του Αλµυροποτάµου µέχρι τα Στύρα, ενώ από τα Στύρα και νοτιότερα επεκτείνεται µόνο στη δυτική πλευρά (Ευβοϊκός) µέχρι το Πόρτο Λάφια (Εικόνα 5). Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι τύποι δασικής βλάστησης που κάηκαν αποτελούνται από µακία και φρυγανώδη βλάστηση, ενώ υπάρχουν και σηµαντικές απώλειες υδροχαρούς παραποτάµιας βλάστησης σε όλα τα ρέµατα της περιοχής. Ζηµιές, όπως είναι φυσικό, υπέστη και όλο το γεωργικό κεφάλαιο που βρίσκονταν στην καµένη έκταση. 8

9 Εικόνα 5. Καµένες εκτάσεις (µε µαύρο) στο µέτωπο Στύρων. 9

10 Ειδικά θέµατα Επιπτώσεις στους πληθυσµούς των ενδηµικών φυτών. Όσον αφορά τα ενδηµικά φυτά, σε προσωπική επικοινωνία µε τον ρα Παναγιώτη Τρίγκα (Ι.Μ..Ο. & Τ..Π.) και µε βάση τις δορυφορικές φωτογραφίες που είχαµε διαθέσιµες, συµπεραίνουµε τα παρακάτω: Οι περιοχές που κάηκαν δεν συµπεριλαµβάνονται στις πλουσιότερες περιοχές της Εύβοιας σε σπάνια και ενδηµικά είδη. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν πληθυσµοί ορισµένων ενδηµικών ειδών που κάηκαν από την πυρκαγιά. Κανένα, ωστόσο, από τα 40 τοπικά ενδηµικά φυτά της Εύβοιας δεν έχει αναφερθεί µέχρι σήµερα στις καµένες περιοχές. Στην Εύβοια εξαπλώνονται επίσης και 139 ενδηµικά είδη της Ελλάδας (δηλαδή είδη που υπάρχουν στην Εύβοια αλλά και σε κάποια/ες άλλες περιοχές της Ελλάδας). Από τα ενδηµικά αυτής της κατηγορίας, 14 είδη φυτρώνουν και στις περιοχές που κάηκαν. Τα είδη αυτά είναι τα εξής: Abies cephalonica Thlaspi bulbosum Crocus laevigatus Crocus sieberi ssp. Atticus Centaurea raphanina ssp. Mixta Onobrychis ebenoides Silene multicaulis ssp. Sporadum Erysimum graecum Biarum spruneri Chondrilla ramosissima Crepis hellenica ssp. Ebenus sibthorpii Ophrys spruneri Nigella arvensis ssp. Aristata Η περιοχή που κάηκε ήταν επίσης πολύ πλούσια σε ορχεοειδή. Πάνω από 30 είδη άγριων ορχεοειδών έχουν καταγραφεί στην περιοχή, µεταξύ άλλων τα: Ophrys attica, Ophrys bombyliflora, Ophrys ferrum-equinum, Ophrys fusca, Ophrys iricolor, Ophrys mammosa, Ophrys bremifera, Ophrys tenthredinifera, Orchis coriophora, Orchis italica, Orchis lactea, Orchis laxiflora, Orchis papilionacea, Serapias lingua, Serapias parviflora, Serapias vomeracea, κ.ά. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η χλωρίδα της περιοχής δεν ήταν καλά γνωστή στο σύνολό της µε αποτέλεσµα να είναι πιθανή η ύπαρξη και άλλων ενδηµικών ειδών φυτών τα οποία δεν είχαν καταγραφεί. 10

11 εν υπάρχουν σαφή δεδοµένα για την αναγέννηση-ανάκαµψη των πληθυσµών των ενδηµικών ειδών µετά από πυρκαγιά. Ωστόσο, εκτιµάται ότι η πλειονότητα των ειδών που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα δεν θα αντιµετωπίσει πρόβληµα εξαφάνισης από την περιοχή. Ειδικότερα όλες οι άγριες ορχιδέες που αναπτύσσονται στην Ελλάδα είναι βολβώδη φυτά (γεώφυτα) και τα περισσότερα επιβιώνουν µετά από πυρκαγιά. Λαµβάνοντας υπόψη και το κίνδυνο διάβρωσης, όπως αναφέρεται και στη σχετική µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, εκτιµάται ότι µια περίοδος περίπου 5 ετών θα είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την διάβρωση των εδαφών µέχρι να αναγεννηθεί µερικώς η βλάστηση και να εξασφαλίσει ποσοστό φυτοκάλυψης 45-50% το οποίο θεωρείται κρίσιµο για την προστασία του εδάφους από την διάβρωση. Επιπτώσεις στην πανίδα εν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία (κατάσταση πληθυσµών, περιοχές εξάπλωσης, κλπ) για την κατάσταση των πληθυσµών των ειδών πανίδας στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ευβοίας. Συνεπώς δεν µπορούµε να προβούµε σε συγκεκριµένες εκτιµήσεις. Γενικά πάντως οι πυρκαγιές επηρεάζουν άµεσα την πανίδα µια περιοχής, καθώς τα είδη που δε διαθέτουν καλούς µηχανισµούς διαφυγής (πχ να είναι γρήγορα, να πετάνε, ή να βρίσκουν καταφύγιο βαθειά στο έδαφος) καίγονται. Αυτή είναι η περίπτωση µε πολλά αρθρόποδα (έντοµα, αράχνες, κλπ), τις χερσαίες χελώνες οι οποίες καίγονται σχεδόν όλες αλλά σε µεγάλο βαθµό και άλλα ερπετά ιδιαίτερα φίδια και σαύρες που βρίσκουν καταφύγιο στη βλάστηση- αλλά και µε πολλές οµάδες θηλαστικών που δεν έχουν βαθειά καταφύγια όπως τρωκτικά, εντοµοφάγα, σκαντζόχοιροι, πολλά είδη νυχτερίδων, και κάποια σαρκοφάγα. Αντίστοιχα, για τις χερσαίες χελώνες έχει αναφερθεί η λειτουργική εξαφάνιση τοπικών πληθυσµών µετά από πυρκαγιές, όπως για παράδειγµα συνέβη µε πληθυσµό της Testudo marginata, είδους ενδηµικού της Ελλάδας, στο Γύθειο µετά από εκτεταµένη πυρκαγιά στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτό βέβαια συµβαίνει σε πληθυσµούς οι οποίοι είναι ήδη σε κακή κατάσταση, είναι αποµονωµένοι, κλπ. Οι επιπτώσεις στην πανίδα συνδέονται επίσης µε τις αλλαγές στη βλάστηση καθώς σε µεγάλο βαθµό τα ζώα εξαρτώνται από τον τύπο και την πυκνότητα της βλάστησης σε µια περιοχή προκειµένου να τραφούν, να βρουν καταφύγιο, κλπ. Σε κάθε περίπτωση, η δυναµική και το µέγεθος των τοπικών πληθυσµών θα επηρεαστεί, όπως και η σύνθεση των ειδών, ακολουθώντας και τη διαδοχή της βλάστησης. Το πρώτο διάστηµα µετά τις πυρκαγιές αναµένεται να ευνοηθούν τα είδη των ανοιχτών βιοτόπων, ενώ θα µειωθούν τα δασόβια. Οι βιοκοινότητες θα αρχίσουν να προσεγγίζουν τα προ πυρκαγιάς ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε µερικές δεκαετίες. Σηµαντικότερο πάντως ρόλο στην διατήρηση της πανίδας θα παίξει τελικά η δυνατότητα επανεποικισµού των καµένων περιοχών, είτε από άκαυτες νησίδες, είτε από τις γειτονικές περιοχές. Στις ανοιχτές περιοχές που θα δηµιουργηθούν την επόµενη βλαστητική περίοδο θα εµφανιστούν τα κοινά είδη αυτών των περιοχών, 11

12 καθώς και άλλα οπορτουνιστικά είδη ενώ σταδιακά, ακολουθώντας τη βλάστηση θα εµφανιστούν τελικά, και µετά από κάποια χρόνια, και δασόβια είδη. Συχνά ωστόσο δεν είναι εύκολο να διαφοροποιηθεί και να εκτιµηθεί η άµεση επίπτωση της πυρκαγιάς από τις αλλαγές χρήσης γης που ακολούθησαν τις πυρκαγιές αλλά και την αλλοίωση/υποβάθµιση τυχόν κατάλληλων ενδιαιτηµάτων στις γύρω άκαυτες περιοχές. Συνοψίζοντας, αν και βραχυπρόθεσµα οι επιπτώσεις από τις πυρκαγιές µπορεί να είναι σηµαντικές, µακροπρόθεσµα η διατήρηση της πανίδας και της χλωρίδας εξαρτάται από την καλή κατάσταση διατήρησης των γειτονικών άκαυτων περιοχών, από το αν η φυσική βλάστηση θα αφεθεί να ανακάµψει, αλλά και από τη διατήρηση των υφιστάµενων χρήσεων γης. Η διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (βόσκηση, κυνήγι) και η διαχείριση των πόρων (πχ υδάτινοι πόροι και λεκάνες απορροής) είναι επιπλέον σηµαντικοί παράγοντες. Λεκάνες απορροής 1 Οι περιοχές που κάηκαν στην περιοχή των Στύρων αποστραγγίζονται από πολλά µικρά ρέµατα τα οποία αποτελούν κλάδους µικρών υδρολογικών λεκανών, τα οποία καταλήγουν στο Νότιο Ευβοϊκό. Η πυρόπληκτη περιοχή Αλιβερίου ανήκει στην οµώνυµη υδρολογική λεκάνη η οποία τελικά εκβάλλει στο Νότιο Ευβοϊκό, ενώ τα υψηλότερα τµήµατα της καµένης περιοχής αντίθετα αποστραγγίζονται µέσω του ρέµατος Οξύλιθου προς την περιοχή του Αιγαίου. Οι επιπτώσεις από τις πυρκαγιές συνδέονται µε αλλαγές στα υδρολογικά και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής, ιδιαίτερα όσον αφορά την αυξηµένη παροχή και ροή του νερού και των φερτών υλικών. Οι αλλαγές στην υδρολογία συνδέονται µε τη µείωση της δυνατότητας διήθησης του νερού στο έδαφος, την αύξηση της επιφανειακής απορροής, αλλαγές στην εξατµισοδιαπνοή, φαινόµενα που συνδέονται άµεσα µε τη µειωµένη φυτοκάλυψη. Οι κόµες των δένδρων και η βλάστηση γενικότερα λειτουργούν ως ένα πρώτο εµπόδιο που µετριάζει την ορµή του νερού, ενώ παράλληλα απορροφούν και µέρος της ποσότητας που πέφτει. Νερό απορροφά και το ριζικό σύστηµα των φυτών, το οποίο επιπλέον επιδρά θετικά και στη διήθηση των κατακρηµνισµάτων αφού διασωληνώνει το έδαφος. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πιο σηµαντικές όσο µεγαλύτερη είναι η αποψίλωση της βλάστησης ενώ συνδέονται άµεσα και µε τους γεωλογικούς σχηµατισµούς. Όταν αυτοί είναι ηµιπερατοί ή αδιαπέρατοι, όπως συµβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση ευνοείται (αυξάνεται) και η επιφανειακή απορροή. Οι µέσες έως πολύ υψηλές µορφολογικές κλίσεις στις πυρόπληκτες περιοχές ευνοούν ακόµη περισσότερο την επιφανειακή απορροή και µειώνουν την ικανότητα διήθησης του νερού στο έδαφος. Ο τύπος των εδαφών είναι ένας επιπλέον παράγοντας και τα αργιλικά εδάφη που επικρατούν στις περιοχές του Αλιβερίου και των Στύρων εµποδίζουν γενικά την κατείσδυση. 1 Αναλυτικοί πίνακες και χάρτες κλίσεων, πετρωµάτων, και λεκανών απορροής περιλαµβάνονται στην πρόσφατη µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών. 12

13 Σε συνδυασµό µε την αποψίλωση της βλάστησης συνολικά αναµένεται αύξηση της διαβρωτικής ικανότητας του νερού, καθώς αυτό θα κινείται µε µεγαλύτερες ταχύτητες σε τοµείς των πυρόπληκτων περιοχών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις κλίσεις του εδάφους και το είδος των γεωλογικών σχηµατισµών είναι δυνατόν να αυξήσει σηµαντικά την κατά βάθος διάβρωση, την στερεοπαροχή, µεταβάλλοντας και τη µορφή του υδρογραφικού δικτύου. Τελικά τα υλικά της διάβρωσης αποτίθενται στις περιοχές µε µικρές κλίσεις µειώνοντας τον όγκο που µπορεί να απορροφήσουν τα µεγαλύτερα υδατορεύµατα και την αύξηση της έντασης των πληµµυρικών φαινοµένων κοντά στις αρδευόµενες και καλλιεργούµενες εκτάσεις. Αλλαγές αναµένονται και στην ποιότητα των υδάτων στις λεκάνες απορροής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, µε κυριότερο παράγοντα την αύξηση των φερτών αλλά και των διαλυτών υλικών, αποτέλεσµα της διάβρωσης αλλά και της καύσης του οργανικού φορτίου του εδάφους. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουµε ότι η ρύπανση και γενικότερα οι αλλαγές στην ποιότητα των υδάτων συνδέονται άµεσα µε τις υφιστάµενες ανθρώπινες δραστηριότητες. Συνεπώς, η ποιότητα των υδάτων θα επηρεαστεί και ως αποτέλεσµα των αλλαγών σε αυτές τις δραστηριότητες και πιθανά και των πηγών ρύπανσης. Προτάσεις αποκατάστασης Η βλάστηση που κάλυπτε την πλειονότητα των εκτάσεων που κάηκαν έχει ανεπτυγµένους µηχανισµούς φυσικής αναγέννησης µετά από πυρκαγιές (θάµνοι που πρεµνοβλαστάνουν, γεώφυτα κλπ). Συνεπώς, προτείνεται η παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης που θα ακολουθήσει στη µεταπυρική περίοδο και η ενίσχυσή της µόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή χρειάζεται. Ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι οι πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας είχαν από παλιότερα χαρακτηρισθεί ως περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης και ερηµοποίησης λόγω και προηγούµενης καταστροφής της φυσικής βλάστησης από πυρκαγιές και βόσκηση. Αναδασώσεις µικρής κλίµακας θα µπορούσαν να εφαρµοστούν µόνο επικουρικά εφόσον σε κάποιες περιπτώσεις η φύση αδυνατεί να αντεπεξέλθει στην ανθρώπινη ανάγκη γρήγορης αποκατάστασης της πολύτιµης δενδρώδους βλάστησης. Αυτό σηµαίνει ότι για δύο τουλάχιστον βλαστητικές περιόδους (µέχρι το φθινόπωρο του 2009) θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης στις περιοχές και κατόπιν ν αποφασιστεί αν θα υπάρξει ανθρώπινη παρέµβαση, σε ποιες περιπτώσεις, σε τι κλίµακα, και µε ποια είδη. Η φυσική βλάστηση (ελαιώνες, φυσική θαµνώδης βλάστησης µε αείφυλλα φυτά, πεύκα) προστατεύει ικανοποιητικά το έδαφος από τη διάβρωση ενώ είναι η πλέον κατάλληλη για ξηροθερµικές συνθήκες και άρα η όποια απόφαση θα πρέπει να αφορά στην αναβάθµιση της υπάρχουσας βλάστησης και όχι στην αντικατάσταση µε άλλα φυτικά είδη. Όσον αφορά τις αναδασώσεις, παρέµβαση και ενίσχυση θα χρειαστούν οι µικτές συστάδες ελάτης-χαλεπίου στα όρια του χωριού Κάτω Σέτα πάνω από το ρέµα ιποτάµου, καθώς και οι διπλοκαµένες εκτάσεις κάτω από την Κακή Ράχη στην ίδια 13

14 περιοχή, δεδοµένου ότι τα σπερµοφυή ελατοδάση είναι γνωστό ότι δεν αναγεννώνται µετά την πυρκαγιά (αφού οι σπόροι τους καταστρέφονται) ενώ η σπερµοφυής χαλέπιος πεύκη δεν µπορεί να ανταπεξέλθει σε επανειληµµένες πυρκαγιές που δεν επιτρέπουν να ωριµάσουν δέντρα που παράγουν σπόρους. Σε κάθε περίπτωση και επειδή η χαλέπιος πεύκη παρουσιάζει καλή µεταπυρική εξάπλωση σε µεγάλες αποστάσεις προτείνεται επίσης η αναµονή δύο βλαστητικών περιόδων και κατόπιν η αναδάσωση µε κατάλληλα είδη (τριετή φυτά ελάτης, χαλέπιο πεύκη κλπ), όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν οπωσδήποτε µε τον ενδεδειγµένο έλεγχο της βόσκησης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη σωστή διαχείριση και διαφύλαξη των «πράσινων νησίδων» που γλίτωσαν από τη φωτιά µιας και αποτελούν νησίδες επανεποικισµού ειδών προς τις καµένες εκτάσεις. Με την ίδια λογική θα πρέπει να απαγορευθεί το κυνήγι όχι µόνο στις καµένες εκτάσεις αλλά και σε όλη την Εύβοια, τουλάχιστον για τις επόµενες τρεις κυνηγετικές περιόδους Η πραγµατοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων µε χρήση κορµοδεµάτων και κορµοφραγµάτων (προσωρινών έργων) κρίνεται απαραίτητη και στα δύο µέτωπα, στις περιοχές µε µεγάλες κλίσεις. 14

Οικολογικός απολογισµός της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2008 στη Ρόδο

Οικολογικός απολογισµός της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2008 στη Ρόδο GR4210005 GR4210006 NATURA 2000 Εξωτερικό περίγραµµα πυρκαγιάς ωδεκάνησα 0 5 10 20 Km ± Οικολογικός απολογισµός της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2008 στη Ρόδο Αθήνα, Σεπτέµβριος 2008 «Οικολογικός απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστής : Γιώργος Β. Παναγιωτόπουλος Α.Μ. 35245 Εισηγητής : Ο Καθηγητής Γ. Κ. Βαρελίδης

Σπουδαστής : Γιώργος Β. Παναγιωτόπουλος Α.Μ. 35245 Εισηγητής : Ο Καθηγητής Γ. Κ. Βαρελίδης ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΘΕΜΑ «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Σύνοψη Αθήνα 2007 1 Τίτλος: Μελέτη αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Συστήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 12 η /3-7-2007 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜ:145/200428 ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007 Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουνίου 2007 στην Πάρνηθα

Οικολογικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουνίου 2007 στην Πάρνηθα WWF Ελλάς Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: +30 210 331 4893 Fax: +30 210 324 7578 p.latsoudis@wwf.gr www.wwf.gr Οικολογικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πάρνηθας µετά την καταστροφική πυρκαγιά

Βασικές αρχές προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πάρνηθας µετά την καταστροφική πυρκαγιά WWF Ελλάς Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: +30 210 331 4893 Fax: +30 210 324 7578 p.latsoudis@wwf.gr www.wwf.gr Βασικές αρχές προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Περιεχόµενα Περίληψη 1 Η κρίση του κλίµατος 3 Οι επιπτώσεις από την κρίση του κλίµατος 5 Η Σύµβαση Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές 6 Ελλάδα και πολιτική για το κλίµα 6

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Περιεχόμενα ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ερήμοποιηση στη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Δημοκρατίας 35, Ά Όροφος Τ.Κ. 713 06 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο & Fax: 2810343906 2810223303 Email: geoteepk@otenet.gr http://www.geoteepk.gr ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση

Τελική Τεχνική Έκθεση ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF MEDITERRANEAN TEMPORARY PONDS IN CRETE LIFE04NAT/GR/000105 Τελική Τεχνική Έκθεση Μελέτη ανθρωπογενών πιέσεων και ποιότητας νερού και εδάφους στα Μεσογειακά Εποχικά Λιµνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Κ. Κοσμάς Ν. Γιάσογλου Αικ. Κουναλάκη Ορ. Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 4 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕ ΩΝ ΓΚΟΛΦ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ. ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ E. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, A. ΝΤΟΤΑ, Ζ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης

Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης WWF Ελλάς, 2012 Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ 51 ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ Kίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1. Η ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Ο αστικός χώρος δεν αποτελείται µόνο από κτίρια και ανθρώπινα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για εφοδιαστικές αλυσίδες τοπικής κλίμακας και θερμικές χρήσεις Κωδικός έργου: IEE/13/574 Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας Νοέμβριος 2010 «Το Μέλλον των Δασών» Βιβλιογραφική αναφορά: Ποϊραζίδης, Κ., Ζωγράφου, Κ., Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης»

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Λιβανίου Ιωάννας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι πιο παλιές δραστηριότητες του ανθρώπου, που επηρεάζουν το περιβάλλον και επηρεάζονται από αυτό και σε χώρες όπως η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα