ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ κατόπιν της υπ αριθμ.238/2014 Απόφασης Δ.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ κατόπιν της υπ αριθμ.238/2014 Απόφασης Δ.Σ."

Transcript

1 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ κατόπιν της υπ αριθμ.238/2014 Απόφασης Δ.Σ. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (βάση του άρθρου 238 του Ν.3852/2010) Για την ακύρωση της με αριθμ. 320/ Απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περί έγκρισης Β1 σταδίου της μελέτης: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ» ΣΧΕΤ.: α)το από έγγραφο της μελετήτριας με τις απόψεις της β) Απόσπασμα από τη μελέτη (ΓΠΣ) σελ.55,56,57 γ) Υπ αριθμ.2872/ ειδική εντολή προς τη μελετήτρια δ) Η από ένσταση της μελετήτριας ε) Η υπ αριθμ. 206/2014, απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:7ΧΣΨΩΛ5-ΛΞ9) στ) Η υπ αριθμ. 208/2014, απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΣΜΕΩΛ5-ΗΔ4) ζ) Η υπ αριθμ. 238/2014, απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:66Υ5ΩΛ5-ΚΘΦ) Η προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης του Β1 σταδίου της μελέτης: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ» περιλαμβάνει στην παρατήρηση Α του αποφασιστικού μέρους της την χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α "σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 3540Β) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ/Α.5.33/14968/9/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 3622Β)". Για την ακύρωση αυτής της απόφασης προσφεύγουμε ενώπιόν σας εμπροθέσμως (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 3146/ ), ως έχοντες έννομο συμφέρον, για τους ακόλουθους λόγους: Είμαστε εκλεγμένοι Δημοτικοί εκπρόσωποι του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, ενεργούντες προσωπικά αλλά και εκπροσωπούντες την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας. Το ειδικό αλλά και γενικό έννομο συμφέρον μας είναι προφανές, διότι από την προσβαλλόμενη πράξη της διοίκησης βλάπτονται σοβαρότατα και άμεσα τα επαγγελματικά συμφέροντά και τα περιουσιακά στοιχεία, τόσο ημών όσο και της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής τους οποίους εκπροσωπούμε και οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με τον Πρωτογενή και τον Τριτογενή τομέα.η ίδρυση στην περιοχή μας ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α (υψηλής όχλησης) υποβαθμίζει ανυπολόγιστα το Φυσικό Περιβάλλον της περιοχής μας και την ποιότητα της ζωής μας και εντέλει απειλεί την υγεία μας και την περιουσία μας. Η παραπάνω απόφαση είναι ακυρωτέα για τους ακόλουθους λόγους: 1) ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Κατά την Α φάση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Κηρέως Ν. Ευβοίας» οι μελετητές υπέβαλαν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές δύο εναλλακτικά σενάρια για τη χωροταξική διάρθρωση της εν λόγω περιοχής. Το ένα εκ των σεναρίων αυτών, προέβλεπε τη χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α (υψηλής όχλησης) και το άλλο, Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β (μεσαίας όχλησης). Στο Α αυτό στάδιο της μελέτης ακολουθήθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.1337/1983 μετά την ολοκλήρωση της οποίας οι μελετητές με έγγραφό τους στις 1

2 (Συνημμένο α), οριστικοποίησαν και τεκμηρίωσαν τις απόψεις τους αναφέροντας ότι τόσο για λόγους Περιβαλλοντικής Προστασίας όσο και για λόγους Χωροταξικής νομιμότητας το προβλεπόμενο στην περιοχή του Μαντουδίου Επιχειρηματικό Παρκο πρέπει να είναι οπωσδήποτε το πολύ μεσαίας όχλησης γιατί το υψηλής όχλησης εκτός από την ασυμβατότητά του με τις υφιστάμενες χωροταξικές προβλέψεις θα έχει σοβαρότατες δυσμενείς επιπτώσεις και στον Πρωτογενή Τομέα και στον Τριτογενή Τομέα. Κατά την έγκριση του Α αυτού σταδίου της μελέτης, από την Δ/σα Υπηρεσία υπεδείχθη στους μελετητές να συμπεριληφθεί στο επόμενο στάδιο Β1 της μελέτης Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α υψηλής όχλησης. Κατά την υποβολή του Β1 σταδίου της ανωτέρω μελέτης οι μελετητές δεν υιοθέτησαν την εν λόγω υπόδειξη της Δ/σας Υπηρεσίας αλλά με ιδιαίτερα αναλυτικό τρόπο στις σελίδες 55,56 και 57 (Συνημμένο β) της εν λόγω μελέτης τεκμηρίωσαν τους λόγους (Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής, προστασία του ιδιαίτερου οικονομικού χαρακτήρα της περιοχής και συμμόρφωση με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό) για τους οποίους η ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α υψηλής όχλησης στην περιοχή θα είναι όχι μόνο μη σύννομη αλλά και ιδιαίτερα επιβλαβής για την περιοχή γι αυτό και επιβάλλεται η τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ για το Επιχειρηματικό Πάρκο στους φούρνους Μαντουδίου και η τροποποίηση του βαθμού όχλησης από υψηλή σε μέση όχληση. Την πρόταση αυτή των μελετητών η Υπηρεσία ελέγχου της μελέτης την θεώρησε χωρίς αιτιολόγηση ως ελάττωμα και εξέδωσε την υπ αριθ.πρωτ. 2872/ (Συνημμένο γ) ειδική εντολή στους μελετητές (άρθρο 31 παρ.4 του Ν.3316/2005), για να τους επιβάλει να περιληφθεί στη μελέτη Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α υψηλής όχλησης. Κατόπιν αυτού οι μελετητές εξαναγκάστηκαν στην παραπάνω προσαρμογή υποβάλλοντας ταυτοχρόνως την από (Συνημμένο δ) ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής της μελέτης αναφέροντας ότι η δοθείσα εντολή δεν αφορούσε αντιμετώπιση ελαττώματος της μελέτης, αλλά αντίθετα συνιστούσε αυθαίρετη και αναρμόδια επιβολή ελαττώματος επί της μελέτης που παραβίαζε τις προδιαγραφές της μελέτης και την επιστημονική δεοντολογία κατά την εκπόνησή της. Επισημαίνεται σε σχέση με την παραπάνω επιβολή των απόψεων της Δ/σας Υπηρεσίας επί του περιεχομένου της μελέτης τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 του Ν.3316/05 «ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του». η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/ (ΦΕΚ 207 Α) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στην παρ. 1 του Αρθρου 9 του οποίου προβλέπονται τα ακόλουθα: «1. Ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, σχέδια ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας, ζώνες οικιστικού ελέγχου, περιοχές του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, που εγκρίνονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων και αν αυτά ελλείπουν προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι την πλήρη ευθύνη της επιστημονικής αρτιότητας και της χωροταξικής νομιμότητας των προτάσεων της μελέτης φέρει ο μελετητής ο οποίος ανταποκρίθηκε σε αυτή του την υποχρέωση με την τεκμηρίωση που παρέσχε στις σελίδες 55,56 και 57 (Συνημμένο β) της πρότασης της μελέτης του από την οποία προκύπτει η σκοπιμότητα της τροποποίησης της υφιστάμενης ΚΥΑ ώστε το προς ίδρυση Επιχειρηματικό Πάρκο να είναι τύπου Β (μεσαίας όχλησης) και όχι τύπου Α (υψηλής όχλησης) προκειμένου να ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις του υπερκείμενου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Όλες τις παραπάνω ουσιώδεις προβλέψεις της νομοθεσίας στις οποίες ανταποκρίθηκε ο μελετητής επιχειρούν εξακολουθητικά τα αρμόδια όργανα της μελέτης (Δ/σα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή) 2

3 ασκώντας καταχρηστική και παράνομη εξουσία να παραβιάσουν με την προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης του Β1 σταδίου της μελέτης. Αναλυτικά ως προς την επίκληση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 του σκεπτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, όπου συμπερασματικά αναφέρεται ότι «το ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α δεν είναι ασύμβατο με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό» επισημαίνουμε για κάθε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση που περιλαμβάνει ο υπερκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός. Επισημαίνονται οι ακόλουθες κατά παράγραφο παραβιάσεις της νομιμότητας: «άρθρο 3 παρ. 3.2 του παραρτήματος Ι (Συνημμένο η) του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τη βιομηχανία» Η ως άνω παραπομπή αναφέρεται στις κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μεταξύ των οποίων διατυπώνεται το χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας που επικεντρώνεται σε δύο ζώνες (Χαλκίδα-Θήβα-Οινόφιτα και Ευρύτερη περιοχή Λαμίας-Λειβαδιάς-Ορχομενού) και τους μεμονωμένους πόλους μεγάλης κλίμακας (Λάρυμνας-Πολιτικών, Άσπρων σπιτιών και Χαλκίδας Αλειβερίου).Πουθενά στις παραπάνω κατευθύνσεις δεν αναφέρεται ούτε ως υφιστάμενη ούτε και ως προοπτική βιομηχανική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια ούτε αντίστοιχος βιομηχανικός υποδοχέας. Στην ίδια ως άνω παράγραφο περιλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες κατευθύνσεις για το Νομό Εύβοιας όπου αναφέρεται ότι δεν απαιτείται άλλη παρέμβαση πλην της "στήριξης της διατήρησης του υφιστάμενου χαρακτήρα", ενώ επισημαίνεται η αναγκαιότητα στήριξης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Από τις παραπάνω χωροταξικές κατευθύνσεις δεν προκύπτει η αναφερόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση συμβατότητα της χωροθέτησης ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α στην περιοχή Μαντουδίου. Αντίθετα το εν λόγω Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία στον χάρτη της σελίδας 1754α του ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/2009 απεικονίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι στη Βόρεια Εύβοια προβλέπονται μόνο εξορυκτικές δραστηριότητες (Συνημμένο θ). «άρθρο 8 παρ. 2 (Συνημμένο ι) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό» «Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις Α. Τουρισμός Βιομηχανία: Σε περιοχές με αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα είναι κατά κανόνα επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης σε οργανωμένους υποδοχείς. Η τυχόν επιτρεπόμενη σημειακή χωροθέτηση της βιομηχανίας δεν πρέπει να θίγει το περιβάλλον και το τοπίο ως τουριστικούς πόρους». Είναι αυτονόητο ότι η παραπάνω αναφερόμενη "επιθυμητή συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε οργανωμένους υποδοχείς" αφορά υφιστάμενες σε κάθε τουριστική περιοχή βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γεγονός που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται δεδομένου ότι σε ακτίνα περίπου 50 Κm δεν υφίσταται καμία απολύτως βιομηχανική εγκατάσταση, ούτε καν μέσης όχλησης. Η αναφορά της προσβαλλόμενης απόφασης στη διάταξη αυτή, για να δικαιολογήσει τη συμβατότητα του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής με την ίδρυση ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α, (αγνοώντας τα πραγματικά δεδομένα της συγκεκριμένης περιοχής), είναι όχι μόνο παραπλανητική αλλά και παράλογη, γιατί διαφορετικά το ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό θα προέτρεπε τις διάσπαρτες ανά την Ελλάδα βιομηχανικές εγκαταστάσεις να συγκεντρώνονται σε οργανωμένους υποδοχείς που θα εγκαθίσταντο σε τουριστικές περιοχές. Επισημαίνεται τέλος ότι ο Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισμού που απεικονίζεται στη σελίδα (Συνημμένο κ) του ΦΕΚ 3155Β/2013 προβλέπει για το Μαντούδι και την ευρύτερη περιοχή του τα χαρακτηριστικά της αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής. 3

4 «Κεφάλαια Δ.3.1, Δ.3.3, Δ.3.5 του άρθρου 3, του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» Δ.3.1.: «Λίμνη Μαντούδι Η συμπληρωματική δικτυακή λειτουργία των δύο, με αστική παράδοση λόγω της μακράς βιομηχανικής / εξορυκτικής δραστηριότητας αυτών κέντρων, προτείνεται να ενισχυθεί ώστε να μεγεθυνθεί η τοπική υποδομή για να προωθήσει εξειδικευμένες παρεμβάσεις που θα αξιοποιούν την εμπειρία του σχολάζοντος από την διαρκούσα βιομηχανική κρίση ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη του τουρισμού όλων των τύπων επιδιώκεται ιδιαιτέρως». Η παραπάνω κατεύθυνση στήριξης της εξορυκτικής δραστηριότητας παράλληλα με την ανάπτυξη του τουρισμού, δικαιολογεί την οργάνωση βιομηχανικού υποδοχέα που θα αντιστοιχεί στα δεδομένα της εν λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας (μέσης όχλησης) όπως αυτά είναι θεσμοθετημένα - ΦΕΚ 1048Β/2012-"Αντιστοίχιση βιομηχανικών δραστηριοτήτων και βαθμού όχλησης". Δ.3.3: Στην παράγραφο Δ.3.3 που αφορά την χωρική οργάνωση του παραγωγικού χώρου και στην ενότητα Βιομηχανία Βιοτεχνία Υπηρεσίες Τριτογενούς, το εν λόγω Πλαίσιο έχει σαφείς προβλέψεις για συγκεκριμένες περιοχές που πρέπει να οργανωθούν ή αναδιοργανωθούν για την ανάπτυξη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης. Συγκεκριμένα αναφέρει: την υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας την βιομηχανική δέσμη "Χαλκίδα - Θήβα - Θίσβη". την ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων Σχηματαρίου τους μεμονωμένους βιομηχανικούς πόλους (ευρύτερος χώρος της Λάρυμνας, τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ και περιοχή του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου στα Ασπρα Σπίτια) Σχετικά με τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και η περιοχή Μαντούδι Λίμνη, περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για την προτεραιότητα των συγκεκριμένων εξορυκτικών δραστηριοτήτων, όπως και το (Β) σχετικό της Δ/νσης Χωροταξίας αναφέρει. Πουθενά στις παραπάνω κατευθύνσεις βιομηχανικής οργάνωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν προβλέπεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης στη Βόρεια Εύβοια. Επίσης η παρ. Δ.3.3 αναφερόμενη στις κατευθύνσεις χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων κάνει αναπτυξιακή πρόταση για «Αγροτουρισμό Οικοτουρισμό) στην περιοχή Μαντουδίου (ΦΕΚ 1469Β/2003 Συνημμένο λ). «Άρθρο 8 παρ.11 του Ν.4269/2014» Η προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρει ότι οι ρυθμίσεις των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ) είναι δεσμευτικές για όλα τα εκπονούμενα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) όπως ονομάζονται πλέον τα ΓΠΣ.Θεωρεί δηλαδή ότι υφίσταται ήδη Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για ΕΠ.ΠΑ. τύπου Α προς το οποίο οφείλει να προσαρμοστεί η εκπονούμενη μελέτη του ΓΠΣ. Ο ισχυρισμός αυτός είναι παντελώς ανυπόστατος γιατί τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια αφορούν υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας τα οποία συντάσσονται επί τη βάση νέων προδιαγραφών που θεσμοθετήθηκαν με το ΦΕΚ Β 39/ και εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα χωρίς τίποτα από τα παραπάνω να υφίσταται στην παρούσα περίπτωση δεδομένου ότι η παράνομη ΚΥΑ ίδρυσης του ΕΠ.ΠΑ τύπου Α στην περιοχή Φούρνοι Μαντουδίου δεν υποκαθιστά το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) και τις διατάξεις σύνταξης και έγκρισής του. 4

5 2) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το άρθρο 1 του Ν.3316/2005 προβλέπει: Στην παρ.9 «Αναθέτουσες Αρχές» είναι το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών, οι δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις κάθε νομικής μορφής που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα. Στην παρ.10 «Κύριος του έργου είναι το Δημόσιο ή ένα από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες των συμβάσεων των παραγράφων 1 έως 4» και στην παρ. 11 «Εργοδότης είναι η αναθέτουσα Αρχή που καταρτίζει σύμβαση μελέτης ή παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου». Στην προκειμένη περίπτωση η μελέτη του ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Κηρέως, (που αφορά τη χωροταξική οργάνωση των χρήσεων της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας) εκπονείται για λογαριασμό του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και ως εκ τούτου είναι ο «Κύριος του Έργου». Κατά συνέπεια θα πρέπει εντός των πλαισίων της χωροταξικής νομιμότητας να εξυπηρετούνται οι αναπτυξιακές προοπτικές του συγκεκριμένου Δήμου. Η βούληση αυτή του Δήμου σχετικά με τις απαραίτητες βιομηχανικές υποδομές της περιοχής έχει διατυπωθεί επανειλημμένα με τις ακόλουθες αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες στο σύνολό τους αποκρούουν την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α (υψηλής όχλησης) ενώ αντίθετα αποδέχονται Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β (μεσαίας όχλησης) που αντιστοιχεί στις βιομηχανικές υποδομές για την επεξεργασία του τοπικού ορυκτού πόρου που είναι ο λευκόλιθος (βλέπε ΦΕΚ αναφερθείσας αντιστοίχισης). 1) Απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 206/ (Συνημμένο ε) περί ακύρωσης της αριθ.κυα Φ/α.5.33/15088/945/ «Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ Μαντουδίου) στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας» και στήριξη ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β (μεσαίας όχλησης) η οποία έλαβε ΑΔΑ: 7ΧΣΨΩΛ5-ΛΞ9 2) Απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 208/ (Συνημμένο στ) περί ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της καταχρηστικής παρέμβασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Κηρέως Ν. Ευβοίας» επί του περιεχομένου του Β1 σταδίου της ανωτέρω μελέτης, η οποία έλαβε ΑΔΑ: 6ΣΜΕΩΛ5-ΗΔ4 3) Απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 238/ (Συνημμένο ζ) περί διατύπωσης απόψεων Β1 Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Κηρέως Ν. Ευβοίας» η οποία έλαβε ΑΔΑ: 66Υ5ΩΛ5-ΚΘΦ Παρά την σαφή διατύπωση της βούλησης του Δήμου όπως αυτή εκφράζεται με τις παραπάνω αποφάσεις, τα αρμόδια όργανα ελέγχου της μελέτης, ασκώντας καταχρηστική εξουσία, εξέδωσαν τη ζημιογώνα για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου απόφαση έγκρισης του Β1 σταδίου αδιαφορώντας πλήρως για τις απόψεις του Κυρίου του Έργου για λογαριασμό του οποίου εκπονείται η μελέτη. Με τη μεθοδολογία αυτή η συμμετέχοντες στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης εξυπηρετούν εξ αντικειμένου τα συμφέροντα ιδιωτών και όχι των δημοτών, γεγονός που συνιστά και παράβαση καθήκοντος. 5

6

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΕΚ Α'207 7.10.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2742 Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον οκόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τη Βιομηχανία

Θέσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τη Βιομηχανία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) http://www.sepox.gr Γαμβέττα 6, 5ος όροφος, 10678 Αθήνα. τηλ: +30 210 3820077, fax: +30 210 3820076, e-mail: sepox@tee.gr Αρ.Πρωτ: 289 Θέσεις επί του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ>

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ> ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο στην παραλία Αγίου Ιωάννη Νικήτης στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Π ρ ο ς Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Π ρ ο ς Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Πίνακας περιεχομένων A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α.1. Ορισμός -------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων Παρατηρήσεις-Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» Στα πλαίσια της διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχέδιο ΚΥΑ Μάιος 2007 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α Γενικές ιατάξεις...9 Αρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο... 9 Αρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213 56825 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009)

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΛΕΠΕΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Αρχιτέκτων Μηχ. Πολεοδόµος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 28 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4269 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα