στερεά ελλάδα Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στερεά ελλάδα Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ στερεά ελλάδα Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Δρόμος σύνδεσης ΠΑΘΕ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ σελ. 6-7 Στόχοι και πορεία μέσω του ΕΣΠΑ Βίκυ Σκιαδοπούλου Υποδιοικήτρια 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στέρεας Ελλάδας σελ. 2 «Η ανάδειξη της διαχρονικής πόλης της Θήβας και η τοπική ανάπτυξη του Δήμου μέσα από τις πολιτικές της Ε.Ε., με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ » Σπυρίδων Νικολάου Δήμαρχος Θηβαίων σελ. 4-5 Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά με τον πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κ. Μάριο Καμχή σελ. 3

2 2 στερεά ελλάδα ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Κ Α Ι Π Ο Ρ Ε Ι Α μ έ σ ω τ ο υ Ε Σ Π Α ΒΙΚΥ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Υποδιοικήτρια 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στέρεας Ελλάδας Ηεγκαθίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σηματοδότησε την απαρχή σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών, κυρίως στο επίπεδο κατανομής των υπηρεσιών υγείας της χώρας και στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας περιγράφουν ολοκληρωμένα αυτό που κάθε πολίτης αυτής της χώρας θα ζητούσε από τις υπηρεσίες υγείας: δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος, ισότιμη πρόσβαση, άμεση και αξιοπρεπή αντιμετώπιση των πολιτών, συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων, καθιέρωση αποτελεσματικών ελέγχων. Από αναλήψεως των καθηκόντων μου ως Υποδιοικήτρια της 5ης Υ.ΠΕ, στις , πραγματοποίησα επιτόπιες επισκέψεις εργασίας σε όλα τα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την ενημέρωση και καταγραφή των αναγκών των υγειονομικών και προνοιακών σχηματισμών, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό - υποδομές. Προς την κατεύθυνση αυτή, εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών, στην βελτίωση και ενίσχυση του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες υγείας αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό Κοινοτικούς αλλά και Εθνικούς Πόρους, στην στελεχιακή ενδυνάμωση και εξειδίκευση, στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις μη αστικές περιοχές με την λειτουργική αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, στην προσαρμογή στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της υψηλής Βιοϊατρικής τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών πρόνοιας και στην ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας, σε διοικητικές-οργανωτικές παρεμβάσεις. Κυρίως, όμως, εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στην αλλαγή της νοοτροπίας της ήσσονος προσπάθειας και της κακοδιαχείρισης. Βασικές μας αρχές ήταν και είναι ο σεβασμός και η ευγένεια προς τον πολίτη, η σοβαρότητα και η συνέπεια λόγων και έργων, η διαφάνεια παντού. Η συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και άλλους Εμπλεκόμενους Φορείς, επιβεβλημένη και πάντα σε αγαστή τροχιά, δεδομένου ότι, η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια με αρκετές γεωγραφικές, πληθυσμιακές, οικονομικές και παραγωγικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν ή/και δυσχεραίνουν σημαντικά την πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών Υγείας. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν Λαμίας, στο επίκεντρο της στοχοθεσίας ως προσωπικό στοίχημά μου, επιτυγχάνει τη θέση που της αναλογεί ενώ ως σημαντικότερο έργο της θητείας μου στην Υποδιοίκηση, ορίζεται σαφώς η παράδοση του Παλαιού Κτιρίου του Σανατορίου ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο στις ανάγκες των πολιτών της Λαμίας. Ένα έργο, που επί σειρά ετών αποτελούσε όραμα προς πραγμάτωση, σήμερα πλέον και με την απορρόφηση ενός μεγάλου κονδυλίου από το ΕΣΠΑ, άρχισε η υλοποίησή του. Άλλο ένα επίσης μεγάλο έργο είναι και το Νέο Γ.Ν Χαλκίδας, συνολικού Π/Υ: ,00 ευρώ, το οποίο είναι άμεσης ανάγκης προτεραιότητας και βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκαν ανοικτοί δημόσιοι διαγωνισμοί μέσω ΕΣΠΑ που αφορούν προμήθεια και εγκατάσταση ΒΙΤ των Νοσοκομείων Στερεάς Ελλάδας, και ενδεικτικά αναφέρω: Προμήθεια τεσσάρων (4) ακτινολογικών μηχανημάτων Π/Υ: Προμήθεια έξι (6) υπερηχοτομογράφων Π/Υ: Προμήθεια εγκατάσταση τριάντα τεσσάρων (34) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Π/Υ: Προμήθεια εγκατάσταση επτά (7) Αναισθησιολογικών μηχανημάτων Π/Υ: Προμήθεια εγκατάσταση τεσσάρων (4) χειρουργικών τραπεζών Π/Υ: Έχουν δε, υποβληθεί προτάσεις προς το ΥΥΚΑ για προμήθεια Ιατρο τεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 ευρώ πλήν των έργων κτιριακών υποδομών, ενώ αναμένεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή πρότασης Ιατρο τεχνολογικού εξοπλισμού (Οδοντιατρικές έδρες και Ακτινολογικά Μηχανήματα) συνολικού Π/Υ: ,00 ευρώ. Ο θεσμός της περιφερειακής αναδιοργάνωσης με τη λειτουργία των ΥΠΕ ως επιτελικού οργάνου, αναπτύσσει αυτόματα αμφίδρομη σχέση με όλες τις μονάδες υγείας (Γενικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας). Οι ΥΠΕ επεξεργάζονται τους αναπτυξιακούς προγραμματισμούς των μονάδων υγείας και σχηματοποιούν τη γενική περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης. Η ανάπτυξη στρατηγικής της Υποδιοίκησης της 5ης ΥΠΕ, σε συνεργασία με τις νοσοκομειακές μονάδες, αποτελεί ένα σύνολο σχεδιασμένων ενεργειών. Με τον τρόπο αυτό, η στρατηγική της κάθε αποκεντρωμένης μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί λειτουργικό μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας. Λόγω του χαρακτήρα αλλά και του σκοπού λειτουργίας της, η ΥΠΕ καλείται να υλοποιήσει τη "γενική" εθνική πολιτική υγείας στην "ειδική" υγειονομική περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 5ης ΥΠΕ, ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και "ανταποκρισιμότητας" και χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: Βελτίωση του επιπέδου υγείας Λειτουργική απόδοση Οικονομική απόδοση Ανάπτυξη

3 στερεά ελλάδα 3 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κ. ΜΑΡΙΟ ΚΑΜΧΗ Συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά και του Προέδρου της Μ.Ο.Δ. (Μονάδα Οργάνωσης -Διαχείρισης) Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κ. Μάριου Καμχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε μια συνολική επισκόπηση της πορείας του ΕΣΠΑ στη Στερεά Ελλάδα για την οποία ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι μετά την πρωτιά της Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2011 διατηρείται σταθερή η πρωτοκαθεδρεία σε όλους τους δείκτες απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και το πρώτο πεντάμηνο του έτους 2012, με ποσοστό απορρόφησης 66,22%, έναντι του μέσου όρου της χώρας, που κυμαίνεται στο 34,75%. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, κ. Κλέαρχος Περγαντάς : «η Στερεά Ελλάδα καταγράφει άλλη μια συνεχόμενη πρωτιά, που είναι αποτέλεσμα σκληρής και επίπονης προσπάθειας, συνεχών συναντήσεων, διαρκούς παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων και άμεσης επίλυσης προβλημάτων. Η επίτευξη των στόχων του 2011 και του πρώτου πενταμήνου του 2012, μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες, για τη χρονιά που διανύουμε, που εν μέσω οικονομικής κρίσης απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και γρήγορο αποτέλεσμα. Αυτή την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο, είναι επιβεβλημένο να συνεχίσουμε αποδοτικά και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, έτσι ώστε μέσα από την επιτυχημένη υλοποίηση του ΕΣΠΑ να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη διατήρηση της αγοράς εργασίας και στην προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον για την Περιφέρεια και την κοινωνία». Στο γεγονός αυτό συμφώνησε ο κ. Καμχής, αναγνωρίζοντας την υψηλή απορρόφηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ΕΣΠΑ, όπως προκύπτει αδιαμφισβήτητα από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παράλληλα, στη συνάντηση έγινε εκτενής αναφορά σε προβλήματα γραφειοκρατικής φύσεως και χρονοβόρων διαδικασιών, που αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή υλοποίηση του ΕΣΠΑ και για τα οποία, όπως επεσήμανε ο κ. Περγαντάς, «η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δίνει σαφή προτεραιότητα στην άμεση επίλυση προβλημάτων πάσης φύσεως, καθώς επίσης και στην αποτελεσματική συνεργασία με όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διατυπώθηκαν και αναλύθηκαν σε βάθος προτάσεις και πρακτικές, που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη ακόμη γρηγορότερων ρυθμών στην παραγωγή έργου. Οι κ.κ. Περγαντάς και Καμχής συζήτησαν, τέλος, για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό ενόψει της Πέμπτης Προγραμματικής Περιόδου ( ), όπου σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές ενισχύονται σημαντικά τα περιφερειακά προγράμματα με την πρόβλεψη μεταβίβασης πόρων που έως τώρα κατευθύνονταν στα τομεακά προγράμματα Υπουργείων, κυρίως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Εργασίας κ.α. Επ αυτού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει προηγηθεί μια σημαντική προεργασία, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.

4 4 στερεά ελλάδα «Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΜΕ Οι πόλεις είναι η μηχανή της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε.. Ειδικά οι μικρές και μεσαίες διαχρονικές και ιστορικές πόλεις, όπως η πόλη της Θήβας, είναι στο ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης τόποι εξασφάλισης οικονομικής ανάπτυξης και ευ ζην όχι μόνο για τους κατοίκους τους αλλά και την ευρύτερη ύπαιθρο και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ τους οικισμούς της. Ως εκ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ τούτου έχουν ρόλο κλειδί στο νέο κύκλο ανάπτυξης με εδαφική και κοινωνική συνοχή αλλά και αειφόρο διαχείριση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής κρίσης που επιδιώκει η ευρωπαϊκή πολιτική, το ΕΣΠΑ, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας αλλά και η «Στρατηγική Ευρώπη 2020» της επόμενης περιόδου προς το Προϋπόθεση στα παραπάνω είναι η διακυβέρνηση της πόλης στη βάση ενός «οράματος» που υποστηρίζεται από χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, από επιχειρησιακό πρόγραμμα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, και υλοποίηση στο πλαίσιό τους ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με έργα και προγράμματα. Η Θήβα, διαχρονική - ιστορική πόλη με πολλαπλές δυνατότητες και καίρια θέση, έχει διατυπώσει μέσω του νέου ΓΠΣ της, που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, το χωροαναπτυξιακό όραμα, που αφορά τη σταδιακή αναβάθμισή της προς ένα ελκτικό αστικό κέντρο και την ανάκτηση της ιστορικής αξία της με την ολοκληρωμένη ανάδειξη των αρχαιολογικών πόρων. Παράλληλα διευκολύνει την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα, οργανώνει και αναπτύσσει τον δευτερογενή τομέα και διατηρεί και προσαρμόζει σταδιακά στις νέες συνθήκες το γεωργικό της πλεονέκτημα. Προτεραιότητα δε για το Δήμο αποτελεί η διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο των οικισμών του Δήμου Θηβαίων. Με επιχειρησιακό σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου, που ανταποκρίνεται στο παραπάνω πλαίσιο, ο Δήμος Θηβαίων με επιμονή προωθεί επιμέρους προτάσεις και ολοκληρωμένα προγράμματα σ όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να επιτευχθούν βασικοί στόχοι και να υλοποιηθούν δράσεις του σχεδιασμού όπως: Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Θήβας (πεζόδρομος Επαμεινώντα κλπ στο πλαίσιο του ΟΣΑΑ, προϋπολογισμού ,00 ΠΕΠ ΘΣΗ, «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού ,53 ΠΕΠ ΘΣΗ) Η βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές («Βελτίωση ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού ,00 ΕΠΑΑ) «Η βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοιχτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα Θήβας», για δημιουργία 20 στρεμμάτων χώρων πρασίνου, προϋπολογισμού ,87 ΕΠΠΕΡΑΑ. Η προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών πόρων και η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού («Επανέκθεση αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας», προϋπολογισμού ,00 ΠΕΠ ΘΣΗ, «Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Σαίντ Ομέρ στη Θήβα», προϋπολογισμού ,00, ΠΕΠ ΘΣΗ, «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία. Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα και δικτυακή πύλη πολιτισμού και τουρισμού Βοιωτίας», προϋπολογισμού ,00 ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση) Η ολοκλήρωση του χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού («Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών», προϋπολογισμού ,05 ΠΕΠ ΘΣΗ) Η βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης («Υδροδότηση των Τοπικών Κοινοτήτων Νεοχωρακίου και Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων, κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης και αναβάθμιση, προσθήκη νέας μονάδας διύλισης στα υφιστάμενα διυλιστήρια», προϋπολογισμού ,29 ΕΠΠΕΡΑΑ, «Υδροδότηση ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων από τη γεώτρηση Αγίας Σωτήρας», προϋπολογισμού ,70 ΕΠΠΕΡΑΑ), «Επέκταση αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού ,78 ΕΠΠΕΡΑΑ) Η δημιουργία και βελτίωση δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων («Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού και Δικτύου Αποχέτευσης ΔΕ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού ,25 ΕΠΠΕΡΑΑ, «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων και προσαγωγή των λυμάτων στην ΕΕΛ Θήβας», προϋπολογισμού ,77 ΕΠΠΕΡΑΑ) Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, («Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού ,02 ΕΠΠΕ- ΡΑΑ, «Προμήθεια εξοπλισμού Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας»,

5 στερεά ελλάδα 5 ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ » προϋπολογισμού ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ, «Αποκατάσταση επτά (7) ανενεργών ΧΑΔΑ Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας», προϋπολογισμού ,93 ΕΠΠΕΡΑΑ, «Επέκταση και αναβάθμιση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ΘΗΒΑΣ», προϋπολογισμού ,59 ΕΠΠΕΡΑΑ, «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», προϋπολογισμού ,11 ΕΠΠΕΡΑΑ) Η εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια («Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ) Η ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας, κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης («Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων», προϋπολογισμού ,00 ΕΠ Διοικητική μεταρρύθμιση, συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανοιχτοί δρόμοι στην κοινωνική οικονομία (ΤΟΠΕΚΟ)», προϋπολογισμού ,00 ΕΠ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού) Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση («Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού ,31 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, συμμετοχή στα προγράμματα «Δημιουργική Απασχόληση και Ανάπτυξη Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (ΤΟΠΣΑ)», προϋπολογισμού ,00 και «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στη Βοιωτία (ΤΟΠΣΑ)», προϋπολογισμού ,00 ΕΠ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού) Η Ανατολική παράκαμψη της πόλης της Θήβας που παραμένει ζητούμενο και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης που αναμένεται άμεσα, απαιτείται η εξεύρεση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων για την υλοποίηση του έργου. Οι εντάξεις για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ανέρχονται στο ποσό των ,22, σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται προτάσεις προϋπολογισμού ,67 καθώς και προτάσεις προϋπολογισμού ,31 στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος. Φορείς υλοποίησης των ενταγμένων δράσεων είναι ο Δήμος Θηβαίων, η ΔΕΥΑΘ, η ΔΕΠΟΔΑΘ και το Υπουργείο πολιτισμού. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ε.Υ.Δ. ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επικαιροποίηση του σχεδιασμού δράσεων επί του εκχωρημένου ποσού του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » στην Ε.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας. Διερευνήθηκε σε βάθος η δυνατότητα έκδοσης νέων προσκλήσεων και ένταξης στο Πρόγραμμα νέων ώριμων έργων, και πιο συγκεκριμένα στις θεματικές ενότητες: Προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και πόσιμου νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανομή) Επεξεργασία υδάτων (λύματα) Πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων (αντιπλημμυρικά έργα) Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων (Αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ, Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων) Στα πλαίσια της συνάντησης, τα στελέχη των δύο υπηρεσιών αντάλλαξαν απόψεις και συμφώνησαν στην ακόμη πιο στενή συνεργασία για την εξασφάλιση της απορρόφησης όλων των εκχωρημένων κονδυλίων, εντός του χρονοδιαγράμματος, στοχεύοντας στην κατασκευή έργων απαραίτητων και χρήσιμων, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας.

6 6 στερεά ελλάδα ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ Η Γλύφα Η Γλύφα ανήκει στον Δήμο Στυλίδας και μάλιστα βρίσκεται στο ανατολικότερό του άκρο. Αποτελεί μία πανέμορφη, γραφική, παραθαλάσσια κωμόπολη με όμορφες, χρυσές αμμουδιές και θάλασσες με γαλαζοπράσινα νερά. Αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες και παραθεριστές κάθε καλοκαίρι. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή έχουν έλθει στο φως ταφικά ευρήματα των πρώιμων μυκηναϊκών χρόνων στη θέση "Φανός", ερείπια της ακρόπολης της αρχαίας Αντρώνας (4ος π.χ. αι.) καθώς και σπήλαια συνδεδεμένα με τη λατρεία της Δήμητρας. Επιπλέον, η Γλύφα αποτελεί αφετηρία του πορθμείου Γλύφας -Αγιόκαμπος Εύβοιας και κατ επέκταση δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας με την Εύβοια (κυρίως τη Βόρεια Εύβοια), με αποτέλεσμα να διέρχονται από αυτή πλήθος οδηγών και μεταφορέων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο δρόμος σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας Ο δρόμος σύνδεσης του Οδικού Άξονα Πατρών Αθήνας Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΠΑΘΕ) με το Πορθμείο Γλύφας θα έχει συνολικό μήκος μέτρα και πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσω δύο ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων, συνολικού προϋπολογισμού 12,59 εκ.. Το πρώτο έργο: «Κατασκευή της οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας» έχει προϋπολογισμό 5,34 εκ. και αποτελεί έργο γέφυρα από το Γ ΚΠΣ. Το συγκεκριμένο έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση η κύρια αρτηρία μήκους μέτρα. Συγκεκριμένα, έχει παραδοθεί το τμήμα του δρόμου από την υφιστάμενη οδό, που συνδέει τους οικισμούς Πελασγία - Βαθύκοιλο στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου με την Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης μέχρι τη χιλιομετρική θέση 8+120, λίγο πριν την κωμόπολη της Γλύφας. Κατασκευάστηκε επίσης η προσωρινή σύνδεση της νέας οδού με την υφιστάμενη, μήκους 550 μέτρων. Στα τμήματα αυτά εκτελέστηκαν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες κατασκευής των απαραίτητων τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης, φύτευσης καθώς και μετατόπισης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Την εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του δρόμου από το σημείο, που έχει ήδη ολοκληρωθεί μέχρι τα όρια της κωμόπολης της Γλύφας. Το τμήμα, που θα κατασκευαστεί, θα έχει μήκος μέτρα, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι 7,25 εκ.. Αφορά στην βελτίωση σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του εναπομείναντος τμήματος της επαρχιακής οδού ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης, ασφάλισης, υδραυλικών, μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας καθώς και κατασκευή 2 ισόπεδων κόμβων. Επίσης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου καθώς επίσης και η αρχαιολογική διερεύνηση του έργου και τυχόν ανασκαφικές εργασίες, που θα απαιτηθούν.

7 στερεά ελλάδα 7 Τα δύο έργα σχεδιάστηκαν με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον και την αποφυγή μεγάλων απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών. Συνεπώς, η χάραξη του νέου δρόμου ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, προσφέροντας στους διερχομένους μια ασφαλή αλλά και όμορφη διαδρομή κατά μήκος της γραφικής ακτογραμμής της Βορειοανατολικής Φθιώτιδας προς τη Γλύφα. Η σκοπιμότητα της κατασκευής του δρόμου Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του δρόμου σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας αναμένεται να είναι σημαντικά και πολύπλευρα. Κατ αρχήν, θα εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι, οι παραθεριστές και οι επισκέπτες της Γλύφας και της Βόρειας Εύβοιας, αφού πλέον θα τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στη κωμόπολη καθώς και στο πορθμείο, μέσω ενός σύγχρονου και ασφαλούς δρόμου διεθνών προδιαγραφών. Αποτελεί κοινή παραδοχή το γεγονός ότι ο παλιός δρόμος απέτρεπε μεγάλο αριθμό πολιτών από το να επισκεφθεί τις συγκεκριμένες περιοχές και να γίνει κοινωνός της αξεπέραστης φυσικής και πολιτιστικής τους ομορφιάς. Επιπλέον, πέραν της τουριστικής ανάπτυξης αναμένεται να υπάρξει σαφής τόνωση της εμπορικής κίνησης από και προς τη Βόρεια Εύβοια μέσω του πορθμείου. Ο νέος δρόμος θα εγγυάται την απρόσκοπτη και ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και θα αποτελέσει εφόδιο, μέσω της ευρείας αξιοποίησής του, για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών, των βιοτεχνών, των εμπόρων και γενικότερα όλων των κατοίκων της Β. Εύβοιας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί πλήθος αναπτυξιακών δράσεων μέσω του ΕΣΠΑ. Κατά τον σχεδιασμό, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα των σύγχρονων οδικών υποδομών, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην βελτίωση της προσβασιμότητας σε όλη την έκτασή της. Σ αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια, ο νέος δρόμος σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας αποτελεί πρωταρχικό στόχο και σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της διασύνδεσης της Ηπειρωτικής Ελλάδας με την Εύβοια.

8 8 στερεά ελλάδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδας, μεταξύ των προϊσταμένων της Υπηρεσίας και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πιο συγκεκριμένα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρευρέθησαν οι Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, κα. Μυρτώ Ζορμπαλά και η κα. Χρυσούλα Τσιακαλάκη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκπροσώπησε η κα. Τζένη Μαμάη, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά τα εξής: Η πρόοδος και οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων, που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των έργων προτεραιότητας (priority projects). Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος πραγματοποιήθηκε αναλυτική αποτύπωση της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, του ποσοστού εκπλήρωσης των δεικτών και των ενεργειών επιτάχυνσης, προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή του πορεία του Προγράμματος. Οι προβλέψεις δαπανών για το υπόλοιπο του έτους 2012 καθώς και για τα έτη Οι δράσεις δημοσιότητας πληροφόρησης, που προβλέπονται μέσω του επικοινωνιακού σχεδίου της Περιφέρειας καθώς και άλλων σημαντικών επικοινωνιακών δράσεων, που έχουν σχεδιαστεί για την ενημέρωση του κοινού. Ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης επιτόπιων ελέγχων από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Το σχέδιο δράσης για το κλείσιμο της τρίτης Προγραμματικής Περιόδου Η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και οι προτάσεις της Υπηρεσίας. Η προετοιμασία για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο Η συνάντηση κρίθηκε ιδιαιτέρως εποικοδομητική, καθώς αντλήθηκαν συμπεράσματα για τη συνέχιση της απρόσκοπτης εξέλιξης του Προγράμματος σε όλες τις διαστάσεις του. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδήλωσαν την πλήρη ικανοποίησή τους για τις ενέργειες και τον σχεδιασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ενώ υπήρξε η δέσμευση από κοινού για ακόμη πιο άμεση και στενή συνεργασία. Στο ευρύτερο πλαίσιο της επίσκεψης των εκπροσώπων της Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του Τομέα Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στη συνάντηση συμμετείχε εκ μέρους της Περιφέρειας, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ευάγγελος Ψαθάς, η εκπρόσωπος της Ε.Ε. κα. Μυρτώ Ζορμπαλά, η Υποδιοικήτρια της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, κα. Βίκυ Σκιαδοπούλου και η Προϊσταμένη της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας, κα. Αλεξάνδρα Παπαθανασίου. Θεματολογία της συζήτησης αποτέλεσαν οι προκλήσεις και προτεραιότητες στον Τομέα της Υγείας σε όλα τα επίπεδα για την νέα Προγραμματική Περίοδο, η ανάπτυξη υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τη δημιουργία νέων δομών και οι τρόποι χρηματοδότησης τους, το αντίκτυπο εφαρμογής του Ν. 4052/12 στην οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για δράσεις πρόληψης, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αποκατάστασης και η καθιέρωση πρωτοκόλλων ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συμφώνησαν ότι βασική επιδίωξη όλων είναι η περαιτέρω ανάπτυξη στον Τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας, προκειμένου όλοι οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας να απολαμβάνουν άμεση, ποιοτική και υψηλής εξειδίκευσης φροντίδα και περίθαλψη.

9 στερεά ελλάδα 9 Εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 9 έργα προϋπολογισμού ,45 Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, οι αποφάσεις ένταξης εννέα (9) έργων συνολικού προϋπολογισμού ,45. Αναλυτικότερα: Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπλασης Πραγματοποιήθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων», το οποίο έχει προϋπολογισμό συγχρηματοδότησης ,00. Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην ανάπλαση διαμόρφωση δημόσιων χώρων της πόλης της Θήβας, συνολικής επιφάνειας τ.μ. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την ανάπλαση της οδού Επαμεινώνδα, την κεντρική οδό της Καδμείας καθώς και ορισμένες εκ των καθέτων σε αυτή (Μπινιάρη, Δράκου, Μαντινείας, Δίρκης, Σκουρτανιώτου, Παυσανίου, Οιδίποδος, Πλουτάρχου, Δημοκρίτου, Αντιγόνης, Κρέοντος, Βουρδουμπά, Κέβητος, Αγ. Αποστόλων, Αγ. Ελεούσας κλπ). Κατά το σχεδιασμό της πράξης έχει ληφθεί υπόψη, η ενσωμάτωση βιοκλιματικών παραμέτρων, για τη βελτίωση τοπικά του μικροκλίματος του αστικού χώρου και του αισθήματος της θερμικής άνεσης των περιπατητών, η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με περιορισμένες κινητικές δυνατότητες, η κίνηση και στάθμευση των οχημάτων, και η εξυπηρέτηση των καταστημάτων της περιοχής. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Θηβαίων, που αναμένεται να αναβαθμίσει αισθητά τη λειτουργικότητα και την αισθητική μεγάλου μέρους του κέντρου της πόλης, καθώς στοχεύεται αφενός η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών και αφετέρου η δημιουργία προϋποθέσεων για την εμπορική και τουριστική ανάταση της πόλης. Επίσης, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο: «Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου και Φίλωνος)», το οποίο έχει προϋπολογισμό συγχρηματοδότησης ,00.. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να κατασκευασθούν πεζοδόμια συνολικής έκτασης τ.μ. Πρόκειται για ένα καίριο έργο για την πόλη της Λιβαδειάς, με το οποίο επιδιώκεται η βελτίωση της προσπελασιμότητας των πεζών, η αρτιότερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η τόνωση της εμπορικής κίνησης. Παράλληλα, κατά την ίδια χρονική περίοδο, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) mini bus», το οποίο εμπεριέχεται στο σχέδιο ανάπλασης του Δήμου Λαμιέων και έχει προϋπολογισμό συγχρηματοδότησης ,00. Τα δύο (2) mini-bus θα έχουν τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, δεδομένου ότι οι δρόμοι της πόλης στους οποίους έχει προγραμματιστεί να κινούνται είναι στενοί, με μικρά πεζοδρόμια και αρκετά έντονες κλίσεις σε ορισμένα σημεία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην πλήρη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και για το λόγο αυτό στο κάθε λεωφορείο προβλέπεται να υπάρχει ράμπα και μια θέση (χώρος) για αναπηρικό αμαξίδιο. Τα λεωφορεία θα διαθέτουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου πλήρους οχήματος, λεωφορείου αστικού τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών καθώς και πιστοποιητικό αμαξώματος σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2001/85/ΕΚ. Προστασία Περιβάλλοντος και πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων Τέσσερα απαραίτητα έργα για την διαχείριση των αποβλήτων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού ,17 εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και χωροθετούνται στους Δήμους Θηβαίων, Μακρακώμης, Αγίου Κων/νου Μώλου και Αμφίκλειας Ελάτειας. Πιο συγκεκριμένα: «Επέκταση και αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Θήβας», με προϋπολογισμό ,17. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο προβλέπεται από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΣΔΑ), αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του Β Κυττάρου του ΧΥΤΑ Θήβας και την αναβάθμιση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Το Α Κύτταρο του ΧΥΤΑ Θήβας, όπως και τα περισσότερα από τα απαιτούμενα έργα υποδομής, έχουν ήδη κατασκευαστεί και είναι εν λειτουργία. Αναφορικά με το Β Κύτταρο, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο του έργου, η έκτασή του ανέρχεται σε 26,5 στρέμματα και η χωρητικότητά του, μαζί με τη συναρμογή του με το Α Κύτταρο, είναι της τάξης των m3. Η χωρητικότητα αυτή δύναται να παρατείνει την υγειονομική ταφή των αστικών στερεών αποβλήτων στη 2η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Βοιωτίας για τουλάχιστον 5 επιπλέον έτη. Σημειώνεται ότι οι χωμα-

10 10 στερεά ελλάδα τουργικές εργασίες διαμόρφωσης του Β Κυττάρου έχουν ολοκληρωθεί, επομένως το συνολικό φυσικό αντικείμενο το οποίο απομένει να υλοποιηθεί και προβλέπεται βάσει του έργου είναι το εξής: - Στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών Β Κυττάρου - Έργα συλλογής στραγγισμάτων Β Κυττάρου και μεταφοράς τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων - Έργα συλλογής παραγόμενου βιοαερίου Β Κυττάρου και μεταφοράς του στον πυρσό καύσης - Έργα διευθέτησης ομβρίων Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν και κάποιες εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, όπως είναι ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης, κατασκευή χώρων δειγματοληψίας ανακυκλώσιμων και πλύσης οχημάτων-μηχανημάτων «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μακρακώμης», με προϋπολογισμό ,00. Με το παρόν έργο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πλήρης αποκατάσταση δύο (2) ΧΑΔΑ στο Δήμο Μακρακώμης, στη θέση Παλιάμπελα Δ.Ε. Μακρακώμης έκτασης 28,3 στρέμματα και στη θέση Κοντογιάννη ή Ανοίματα Δ.Ε. Σπερχειάδας έκτασης 34,6 στέμματα. «Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων», με προϋπολογισμό ,00. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αγίου Κων/νου Μώλου, ο οποίος αναμένεται να εξοπλιστεί με δύο (2) απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3, ένα (1) ανατρεπόμενο όχημα με αρπάγη μικτού φορτίου 19 τόνων, ένα (1) όχημα πλυντηρίου κάδων 4000 λίτρων και ένα (1) πλήρες όχημα ελκυστήρας και ημιρυμουλκούμενο μεταφοράς απορριμμάτων χωρητικότητας 56 m3. «Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Αγιαννόρεμα και Λαμψακου του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας», με προϋπολογισμό ,00. Με το παρόν έργο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πλήρης αποκατάσταση δύο (2) ΧΑΔΑ, στο Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας στη θέση Αγιαννόρεμα έκτασης 6,6 στρέμματα και στη θέση Λαμψάκου έκτασης 17,8 στέμματα. Υδρεύσεις Δύο σημαντικά έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ,28 εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για δύο έργα υψηλής προτεραιότητας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μιας και συνδέονται άμεσα με τη φροντίδα της δημόσιας υγείας, την προστασία των φυσικών πόρων και την εξασφάλιση βασικών κοινωνικών αγαθών για τους πολίτες της. Πραγματοποιήθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο: «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου», με προϋπολογισμό ,00 (συγχρημ. Δαπάνη). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης της Λαμίας από τις πηγές Γοργοποτάμου, σε συνολικό μήκος 10,3 χιλιόμετρα από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου καθώς και της κεντρικής δεξαμενής στην κεφαλή του αγωγού χωρητικότητας m3. Επίσης στα πλαίσια του έργου πρόκειται να κατασκευαστούν τροφοδοτικοί αγωγοί ύδρευσης από σωλήνες για τις περιοχές Ροδίτσας, Μεγάλης Βρύσης, Αγίας Παρασκευής, Βιομηχανικής περιοχής, Κόμματος, Φραντζή, Κωσταλέξη, Λυγαριάς, Αφράτης, Ευρυτάνων σε συνολικό μήκος 21,2 χιλιομέτρων και τροφοδοτικός αγωγός στη Λαμία μήκους 1,1 χλμ. Επίσης, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου - τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός (Δ. Ορχομενού)», το οποίο έχει προϋπολογισμό ,28. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Ορχομενού. Το έργο χωροθετείται στο σύνολο του Δήμου Ορχομενού και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Ορχομενού, στην 1η και 2η ΥΓ (υδρογεώτρηση) Ορχομενού, στις ΥΓ Αγ. Δημητρίου και Αγ. Σπυρίδωνα στη θέση Γύφτισσα, στην ΔΞ (δεξαμενή) Ορχομενού, στην ΥΓ Διονύσου, στην ΔΞ Διονύσου, στις 1η και 2η ΥΓ Παύλου, στην ΔΞ Παύλου, στην ΥΓ Πύργου, στην ΔΞ Πύργου, στην ΥΓ Στροβικίου, στην δεξαμενή Στροβικίου, στις 1η και 2η ΥΓ Κάστρου, στην ΔΞ Κάστρου, στην ΔΞ Κάστρου, στις 1η, 2η και ΕΥΔΑΠ ΥΓ Ακραιφνίου, στην ΔΞ Ακραιφνίου, στην 1η και 2η ΥΓ Κοκκίνου, στην ΔΞ/ΑΣ (αντλιοστάσιο) Κοκκίνου και στην δεξαμενή Κοκκίνου. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της πράξης προβλέπεται η ανακαίνιση των οικίσκων στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές για την καθαριότητα των χώρων από υγειονομικής άποψης, η τοποθέτηση αισθητηρίων οργάνων για την μέτρηση των υδραυλικών και των ηλεκτρικών παραμέτρων, την τοποθέτηση συστημάτων χλωρίωσης για την σωστή απολύμανση του πόσιμου νερού, η τοποθέτηση συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση του εξωτερικού υδραγωγείου, η τοποθέτηση αντικεραυνικού συστήματος για την προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας για την προστασία των εγκαταστάσεων από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

11 στερεά ελλάδα 11 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,47 Υπεγράφησαν οι συμβάσεις υλοποίησης δύο (2) σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού ,47, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Ειδικότερα: Στις 5 Απριλίου 2012, υπογράφηκε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας», προϋπολογισμού ,00 και συμβατικού αντικειμένου ,03. Με το έργο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν: η πλήρης καθαίρεση των αποσαθρωμένων τμημάτων της εξωτερικής τοιχοποιίας και των ξύλινων τμημάτων του κτίσματος, η στερέωση του υφιστάμενου διώροφου κτίσματος ώστε να ενισχυθεί η στατική του επάρκεια, η πλήρης ανακατασκευή του μεσοπατώματος, των κουφωμάτων από ξύλο, των εξωστών και της ξύλινης κλίμακας των εσωτερικών τοιχοποιιών στον όροφο, η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου, η ανέγερση στη βόρεια πλευρά του αύλειου χώρου νέου ισογείου κτίσματος και προμήθεια κατασκευή κινητών στοιχείων εξοπλισμού για την έκθεση των αντικειμένων της συλλογής. Πρόκειται για ένα αξιόλογο έργο, που στοχεύει στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της διατήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της χρήσης της τεχνολογίας ως εργαλείο μελέτης και αναβίωσης της ιστορίας. Στις 12 Απριλίου 2012 υπεγράφη η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή παλαιάς πτέρυγας Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας και προμήθεια εξοπλισμού», το οποίο έχει προϋπολογισμό ,47, με συμβατικό αντικείμενο ,03. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό το έργο αναμένεται να ξεκινήσει με όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή της παλαιάς πτέρυγας Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας (αποξηλώσεις, ανακατασκευή δαπέδων & λουτρών, δημιουργία χωρισμάτων, χρωματισμοί κ.α.). Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κρεβάτια, ντουλάπες, πλυντήρια, εξοπλισμό κουζίνας κ.λ.π.), κλιματιστικών μονάδων (88 μονάδες), εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου νοσηλευτικού τμήματος, αυτοκινήτου ΑΜΕΑ. Στο τελικό στάδιο της πράξης θα εκπονηθεί μελέτη για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Ασθενών και η ανάπτυξη διαδραστικού Portal). Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση των υποδομών υγείας και πρόνοιας της Ευρυτανίας, εξασφαλίζοντας αρτιότερες και σαφώς βελτιωμένες συνθήκες νοσηλείας.

12 12 στερεά ελλάδα ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, για το μέρος του Προγράμματος, που αφορά την Στερεά Ελλάδα (εκχωρημένο ποσό 525 εκατ. ): είχαν δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις ύψους 1.105,2 εκ. είχαν ενταχθεί συνολικά στο Πρόγραμμα πράξεις προϋπολογισμού 835,4 εκ. (ποσοστό 159,1 % επί της εκχώρησης) είχαν είχαν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 629,3 εκ. (ποσοστό 119,9 %) και πραγματοποιηθεί πληρωμές 379,9 εκ. (ποσοστό 72,4 %) (Δείτε ιστόγραμμα Ι) Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει εκχωρηθεί το ποσό των 252,57 εκ. (περιλαμβανομένου του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA ), προκειμένου να πραγματοποιηθούν αναπτυξιακές δράσεις. Ως το τέλος Ιουνίου 2012, η ΕΔΑ έχει δημοσιοποιήσει 63 προσκλήσεις προς τους τελικούς δικαιούχους, προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα, καθώς και 7 προσκλήσεις στα πλαίσια των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Συνοπτικά, έως , παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της οικείας ΕΔΑ: Στο Ε.Π. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου: 302 ενταγμένα έργα προϋπολογισμού 420,3 εκατ., με συνολικό ποσό συμβάσεων 286,9 εκατ., για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 172,4 εκ., ήτοι ποσοστό απορρόφησης 68,3 %. (Δείτε ιστόγραμμα ΙΙ) Στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη: 57 ενταγμένα έργα προϋπολογισμού 36,4 εκ., με συνολικό ποσό συμβάσεων 9,6 εκατ. και δαπάνες 8,2 εκ.. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ στερεά ελλάδα Ε Κ Δ Ι Δ Ε ΤΑ Ι Α Π Ο Τ Η Ν Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Διεύθυνση: Υψηλάντη 12 Τ.Κ ΛΑΜΙΑ Τηλ.: Fax: web-site: Eπίβλεψη έκδοσης: Ιωάννης Κούτσικος Δημιουργικό-εκτύπωση: ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ α.ε. To έντυπο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350907 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ457ΛΚ-ΥΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ457ΛΚ-ΥΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος Θ. Σιάππας Τηλέφωνο :2231350922

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813404522-2813404529

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα