18ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ Μαϊου th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 21-24 Μαϊου 2013 18th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C."

Transcript

1 18ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ Μαϊου th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. 21st-24th May 2013, Athens Hilton Hotel, GREECE A.P.P.A.C.: 18 AEGIALIAS STR., MAROUSSI, GREECE TEL: FAX: WEBSITE : A.P.P.A.C.:28 years celebration! ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ SΟΜΕ PRESENTATIONS FOR THE 18th A.P.P.A.C. CONGRESS THE PROBLEM OF THE COMMUNICATION OF THE ALCOHOL- IC YOUNG PEOPLE: POWER, AMBIGUITY AND SUBMISSION Prof. M Tosi (Invited Speaker) Department of Clinical Sociology, University St Pio, Rome, ITALY DO IT YOURSELF HEALTH: TEACHING CHILDREN HOW TO MAKE HEALTHIER LIFESTYLE CHOICES ON THEIR OWN Chair: Assoc. Prof. H Vrailas Bateman, in cooperation with the Development and Community Research Group (DCRG) The University of the South Sewanee, Tennessee, USA INTIMATE PARTNER VIOLENCE AND DOMESTIC VIOLENCE IN SAME-SEX RELATIONSHIPS Assoc. Prof. L Rolle PhD, A Caldarera, E Marino PhD, Prof. P Brustia Department of Psychology, University of Turin, ITALY THE REPRESENTATION OF DOMESTIC VIOLENCE IN THREE ITALIAN DAILY NEWSPAPERS Assoc. Prof. L Rolle PhD, N Allocco, S Fauda, R Fazzino, R Tarantino, AC Vighi, Prof. P Brustia Department of Psychology, University of Turin, ITALY INTELLIGENCE TEST REVISIONS - PROFIT FOR PATIENTS? M Vanhanen, Neuropsychologist/PhD Niuvanniemi Hospital, Kuopio, FINLAND PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF INTERNET GAME ADDICTION PATIENTS IN THE CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC CLINIC EJ Oh, SY Bhang, JH Ahn, SH Choi, MR Hwang, SW Choi, HK Lee Department of Psychiatry, Ulsan University Hospital, University of Ulsan College of Medicine, Department of Addiction Rehabilitation and Social Welfare, Eulji University, Department of Psychiatry, Uijeongbu St. Mary s Hospital, The Catholic University of Korea, KOREA BRAIN MECHANISMS OF CREATIVITY: POSSIBLE WAY FOR ENHANCING COGNITIVE ABILITY AND SOCIAL-BEHAVIORAL REHABILITATION A Rodionov PhD candidate/psychophysiologist/psychologist, M Starchenko, O Pinina N.P. Bechtereva Institute of Human Brain RAS, Saint Petersburg, RUSSIA P300 SUBCOMPONENTS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRE- NIA AND OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER MV Pronina, YI Poliakov, VA Ponomarev, A Müller, Prof. JD Kropotov Bechtereva Institute of the Human Brain of Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, RUSSIA PSYCHOLOGY ENVIRONMENTAL LATIN AMERICAN PAM Chavez Department of Psychology, Central University of Ecuador, ECUADOR BURNOUT AND SOCIODEMOGRAPHIC - ORGANIZATIONAL FACTORS IN HEALTH PROFESSIONALS ~ Prof. R Yslado PhD, R Atoche, B Cermeno, D Rodrιguez, J Sanchez Universidad Nacional Santiago Antunez De Mayolo, PERU STATUS POST MENINGITIS AND ENCEPHALITIS? 20 YEARS AFTER INFECTION - PSYCHIATRIC CONSEQUENCES SD Kaludjerovic PhD/Medical Neurologist/Psychiatrist Day Care Hospital, Belgrade, SERBIA ` `

2 EDITORIAL KNOWLEDGE CONSTRUCTION THROUGH THE PROBLEM- SOLVING AND OTHER COGNITIVE PROCESSES Stavroula Samartzi Professor of Cognitive Psychology Panteion University, Department of Psychology Σταυρούλα Σαμαρτζή Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιo, Τμήμα Ψυχολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ανθρώπινη σκέψη είναι σύστημα σύνθετο και ευέλικτο. Για την οικοδόμηση της γνώσης που πραγματοποιείται σε αυτό απαιτείται η συνεισφορά όλων των νοητικών λειτουργιών (μάθηση, αντίληψη, προσοχή, γλώσσα, μνήμη, αναπαραστάσεις, κατανόηση εννοιών και επίλυση προβλημάτων) καθώς και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Η συνεργασία των γνωστικών λειτουργιών κορυφώνεται στην περίπτωση της επίλυσης προβλημάτων, σε συνθήκες δηλαδή οι οποίες απαιτούν προγραμματισμό της δράσης, ενεργοποίηση κανόνων και αποτελεσματικών για την επίτευξη του στόχου στρατηγικών, καθώς και διαρκή αξιολόγηση των επιλογών του λύτη ώστε να επαναπροσδιορισθεί η θέση του ως προς το πρόβλημα. Το άρθρο αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της επίλυσης προβλήματος, καθώς και στο ρόλο που αυτή παίζει στην οικοδόμηση της γνώσης. Επιπλέον, εξετάζει ορισμένες από τις κυριότερες γνωστικές λειτουργίες περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με την επίλυση προβλήματος, συνεισφέροντας στην κατάκτηση της γνώσης. Λέξεις κλειδιά: Γνώση, Γνωστικές Λειτουργίες, Επίλυση προβλήματος ABSTRACT: Human cognition is a complex and flexible system. All the cognitive processes (learning, perception, attention, language, memory, representations, comprehension and problem-solving) and their interactions, contribute to the construction of knowledge, which takes place in this system. The cooperation of the cognitive processes peaks in the problem-solving case that is, under conditions requiring act-planning, efficient cognitive strategies activation as well as, a constant evaluation of the solver s choices, in order to determine him/her action face to the problem. This paper refers to the features and the process of problemsolving and also, to the role of problem solving in the knowledge construction procedure. In addition, the paper investigates certain main cognitive processes, throwing light on the way they interact with problem-solving in order to contribute to the knowledge acquisition. Key words: Knowledge, Cognitive Processes, Problem-Solving Η γνώση είναι ανεκτίμητο αγαθό για τον άνθρωπο. Οικοδομείται στη διάρκεια όλης της ζωής, κάθε φορά που νέες πληροφορίες εισβάλλουν στο γνωστικό σύστημα διεκδικώντας μια θέση, στην εκεί εγκαθιδρυμένη γνώση. Η γνώση «οικοδομείται» σημαίνει ότι απαντά σε αρχές που διέπουν κάθε οικοδόμημα, δηλαδή: - κτίζεται σε γερές βάσεις - κτίζεται σταδιακά - εξελίσσεται και διαμορφώνεται συνεχώς βελτιούμενη - η βελτίωση αφορά σε αλλαγές τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές - η ποιότητα της κατασκευής αξιολογείται άμεσα αλλά, κυρίως, σε βάθος χρόνου κλπ... Ας πάρουμε την περίπτωση ενός τυπικού πεδίου, που είναι τα μαθηματικά: για να είναι αποτελεσματική η μαθηματική γνώση οφείλει να στηρίζεται σε θεμελιώδεις αλήθειες που είναι στέρεες και ξεκάθαρες (π.χ. η σχέση των αριθμών στην αριθμητική κλίμακα). Επιπλέον, η μαθηματική γνώση κτίζεται σταδιακά και εξελίσσεται βελτιούμενη προς μια κατεύθυνση ποσοτικών αλλαγών (π.χ. η κατάκτηση της έννοιας των φυσικών αριθμών αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση της έννοιας των πραγματικών αριθμών) αλλά και αλλαγών ποιοτικού χαρακτήρα (π.χ. η πράξη του πολλαπλασιασμού μπορεί αρχικά να εκληφθεί ως επανάληψη της γνωστής διαδικασίας της πρόσθεσης και μόνο αργότερα, να εκληφθεί ως «συγγενής» αλλά διαφορετική από την πρόσθεση διαδικασία.). Ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές είναι αλληλένδετες: Αναδόμηση της γνώσης (ποιοτική μεταβολή) σημαίνει ενσωμάτωση των νέων στοιχείων (ποσοτική μεταβολή) στα υπάρχοντα. Τέλος, η σταθερή και συνεκτική μαθηματική γνώση δεν χάνεται, αντίθετα, διατηρείται μέσα στο χρόνο παρότι η μειωμένη εξάσκηση και άλλοι παράγοντες μπορούν να την καταστήσουν ανενεργό. Η γνώση «οικοδομείται» σημαίνει όμως και ότι η γνώση «κατακτάται» και υπό αυτή την έννοια, πρόκειται για διαδικασία η οποία ενέχει μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε άλλα οικοδομήματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαφοροποίησης των ατόμων και είναι, μεταξύ άλλων : - τα κίνητρα (προσωπική ικανοποίηση, βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων, επένδυση για το μέλλον, διάκριση, αύξηση της αυτοεκτίμησης, επιβεβαίωση, επιβράβευση, ανταπόκριση στις προσδοκίες του περιβάλλοντος, κ.ά.) - το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον (παραδείγματα συμπεριφοράς προς μίμηση ή προς αποφυγή, περιπτώσεις που εμπνέουν ή απωθούν, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, κ.ά.) - η εμπειρία (π.χ. ο ρόλος της προηγούμενης γνώσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων διαφόρων τύπων) - η προσωπικότητα (π.χ. συναισθηματικότητα, εργατικότητα, εξωστρέφεια, αυτονομία, αποτελεσματικότητα, κ.ά.). Στην οικοδόμηση της γνώσης συνεισφέρουν όλες οι νοητικές λειτουργίες, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Η συνεργασία των γνωστικών λειτουργιών (μάθηση, αντίληψη, προσοχή, γλώσσα, μνήμη, αναπαραστάσεις) κορυφώνεται στην περίπτωση της επίλυσης προβλημάτων, σε συνθήκες δηλαδή οι οποίες απαιτούν προγραμματισμό της δράσης, ενεργοποίηση κανόνων και αποτελεσματικών στρατηγικών, καθώς και διαρκή αξιολόγηση των επιλογών του λύτη ώστε να επαναπροσδιορισθεί η θέση του ως προς το πρόβλημα. Η επίλυση προβλημάτων θεωρείται η πλέον σύνθετη, ανώτερου επιπέδου γνωστική διεργασία, η οποία απαιτεί τον έλεγχο -και συχνά αποτελεί στόχο- γνωστικών διεργασιών οι οποίες είναι πιο απλές και από την άποψη αυτή πιο θεμελιώδεις (Durand, Hulme, Larkin & Showling, 2005). Ας δούμε πώς συμβαίνουν όλα αυτά: Τα προβλήματα και η επίλυσή τους Στη γνωστική ψυχολογία ως πρόβλημα ορίζεται κάθε κατάσταση που απαιτεί χειρισμό προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος. Συνεπώς, περιλαμβάνει ένα σύνολο δεδομένων, το στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, καθώς και ένα σύνολο περιορισμών που διέπουν την πορεία προς τον στόχο. Όλες οι «εν δυνάμει» λύσεις αποτελούν το χώρο του προβλήματος ενώ ως λύση ορίζεται η διαδρομή, εντός του χώρου του προβλήματος, από την αρχική κατάσταση στην κατάσταση-στόχο. Η διαδικασία της επίλυσης ξεκινά όταν ο λύτης δεν γνωρίζει πώς να μεταβεί από μια δεδομένη κατάσταση στην επιθυμητή κατάσταση-στόχο. Νέες, άγνωστες καταστάσεις για την αντιμετώπιση των οποίων δεν διαθέτουμε έτοιμες λύσεις δημιουργούν την αίσθηση της δυσκολίας, ταυτίζοντας τη γνωστική έννοια «πρόβλημα» με την τρέχουσα σημασία του όρου στην καθημερινή ζωή (Mayer, 1992). Καθώς τα προβλήματα ποικίλουν ως προς τον τύπο και το βαθμό δυσκολίας τους, απαιτούν διαφορετικές νοητικές αναπαραστάσεις και προσεγγίσεις για την επίλυσή τους (Whimbey & Lockhead, 1999). Πρόβλημα σημαίνει αβεβαιότητα αλλά, σε κάθε περίπτωση, η σωστή επίλυση απαιτεί την εξέταση διαφόρων προοπτικών και επιλογών, προσεκτικές αναλύσεις και αξιολόγηση των λύσεων. Στο πλαίσιο της σύγχρονης γνωστικής ψυχολογίας, η μελέτη της ανθρώπινης σκέψης ανάγεται συχνά στη μελέτη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα που αντανακλά την σκέψη την κατευθυνόμενη προς ένα στόχο. Η αναγωγή αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η τελευταία προϋποθέτει την πρώτη, ενεργοποιώντας και αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά της νόησης που αποτελούν έκφραση των γνωστικών λειτουργιών. Η λογική της ανθρώπινης σκέψης δεν ταυτίζεται με την τυπική λογική. Τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της αναφέρονται συχνά ως σφάλματα ή ως λάθη, στην πραγματικότητα όμως απλώς αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα και την ευελιξία του γνωστικού συστήματος. Στην επίλυση προβλημάτων γίνεται διάκριση μεταξύ ευρετικών (συντομεύσεις που προκύπτουν από υποθέσεις και εικασίες) και αλγοριθμικών (χρήση εδραιωμένων κανόνων) μεθόδων επίλυσης (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982). Όταν οι συνθήκες επίλυσης δεν επιτρέπουν στο λύτη να αποφασίσει άμεσα για την επόμενη κίνησή του, είναι υποχρεωμένος να εξετάσει διάφορες πιθανές ακολουθίες δράσης. Η φάση αυτή, γνωστή ως λήψη απόφασης, ενεργοποιεί μια διαδικασία αναζήτησης. Η χρήση ενός αλγορίθμου εξασφαλίζει τη λύση ενός προβλήματος αλλά απαιτεί χρόνο και κόπο. Το κόστος αυτό της αναζήτησης μπορεί να περιοριστεί με την εφαρμογή ευρετικών μεθόδων οι οποίες αντικαθιστούν τους αλγόριθμους. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή του κόστους αναζήτησης μειώνεται, σε βάρος όμως της αποτελεσματικότητας (Σαμαρτζή, 2008, 2011). Οι ευρετικές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι περιλαμβάνουν εκτός των άλλων, και στοιχεία που αφορούν στην ατομική αλλά και την κοινωνική τους ταυτότητα και εμπειρία. Έτσι, η ιδιαίτερη λογική της ανθρώπινης σκέψης κατά το χειρισμό και την επίλυση ενός προβλήματος, εκφράζεται ως ικανότητα να λαμβάνει κανείς υπόψη του, εκτός από τα στοιχεία του προβλήματος αυτά καθαυτά και στοιχεία που αφορούν παραμέτρους όπως, για παράδειγμα, ποιες ενέργειες είναι επιτρεπτές, ποιες από αυτές είναι ικανός να πραγματοποιήσει ο λύτης, ποιες επιθυμεί ή έχει το κίνητρο να πραγματοποιήσει, ποιες έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι αποτελεσματικές, πόσο έχει επενδύσει σε μια κατάσταση, κλπ. Σε αυτή τη δυνατότητα του ανθρώπινου γνωστικού συστήματος να λαμβάνει υπόψη του διαφορετικά πλαίσια οφείλεται η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του, καθώς και η διαφορά του από οποιοδήποτε άλλο λογικό σύστημα. Συνήθως, στόχος της λήψης μιας απόφασης είναι η μεγιστοποίηση της ακρίβειας και η ελαχιστοποίηση της καταβαλλόμενης προσπάθειας, αυτό όμως εξαρτάται από το πόσο σημαντική είναι η απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε. Με άλλα λόγια, η λήψη απόφασης καθορίζεται από την αξιολόγηση της σχέσης κόστους/οφέλους ωστόσο, οι αποφάσεις διαφέρουν ως προς τον βαθμό δυσκολίας τους, ο οποίος εξαρτάται με τη σειρά του από παράγοντες, όπως είναι η πολυπλοκότητα του προβλήματος, ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών, και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. Η Μάθηση Μάθηση είναι η διεργασία που εκδηλώνεται με μόνιμες αλλαγές της συμπεριφοράς οι οποίες βασίζονται στην εμπειρία και οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης, είτε αυτή αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων είτε στην (βαθύτερη) κατανόηση της πραγματικότητας. Η μάθηση είναι αποτέλεσμα νοητικών διεργασιών κωδικοποίησης των πληροφοριών και μεταφοράς της γνώσης που έχει αποκομίσει το άτομο σε άλλα πλαίσια. Οι διεργασίες αυτές ποικίλουν αλλά, γενικά, οι μέθοδοι κωδικοποίησης και οι στρατηγικές που περιλαμβάνουν την επεξεργασία των πληροφοριών, την οργάνωση και την κατανόησή τους θεωρούνται πιο αποτελεσματικές επειδή αυξάνουν τον όγκο των πληροφοριών που μπορούμε να μάθουμε και προάγουν το διαρκή χαρακτήρα της μάθησης (Hintzman, 1990). Μάθηση και επίλυση προβλήματος είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες, με μια σχέση αμφίδρομη. Από τη μία πλευρά, μέσω της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος παράγεται νέα γνώση και συνεπώς μάθηση, από την άλλη, πολλές μαθημένες συμπεριφορές ευθύνονται για την επιλογή ειδικών μορφών επίλυσης και συνεπώς, για τις επιδόσεις του λύτη (Stroulia & Goel, 1994). Όσον αφορά στην πρώτη κατεύθυνση, σημαντικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της γνωστικής, της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της παιδαγωγικής έχουν 2

3 δείξει ότι στρατηγικές μάθησης οι οποίες βασίζονται στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων είναι αποτελεσματικές, οδηγώντας σε βελτίωση της επίδοσης των μαθητών (Hmelo-Silver, 2004; Kirschner, Sweller & Clark, 2006). Η ευεργετική αυτή επίδραση μπορεί να μην είναι εμφανής στην αρχή της διαδικασίας επίλυσης, γίνεται όμως όλο και σημαντικότερη καθώς οι λύτες αποκτούν εμπειρία, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς που θέτει το γνωστικό τους σύστημα (Sweller, 1988; 2006). Άλλες έρευνες δείχνουν ότι η μάθηση μέσω επίλυσης μπορεί να επωφελής τόσο για μαθητές όσο και για διδάσκοντες (VanLehn, Siler, Murray, Yamauchi & Baggett, 2003). Πάντως, η προσπάθεια επίτευξης ενός συγκεκριμένου στόχου κατά την επίλυση προβλήματος μπορεί να έχει θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα για τη μάθηση. Η θετική συνέπεια συνίσταται στην ανατροφοδότηση του λύτη και τη γενίκευση της δράσης του, ενώ η αρνητική, στην υποτίμηση της απόστασης που τον χωρίζει από τη λύση και τη μείωση των προσπαθειών του για επίτευξη του στόχου (Zanga, Richard & Tijus, 2004). Τα φαινόμενα μάθησης και επίλυσης συμβαίνουν συγχρόνως και αλληλεπιδρασιακά: έχουμε «μάθηση ως προϊόν επίλυσης» και «επίλυση ως προϊόν μάθησης». Η μάθηση με δοκιμή και σφάλμα είναι ενδεικτική του αμφίδρομου αυτού χαρακτήρα: Η καμπύλη μάθησης περιγράφει την αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ του αριθμού των δοκιμών που απαιτούνται για την επίλυση ενός έργου και του χρόνου που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή του (Thorndike, 1911). Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι η επανειλημμένη αντιμετώπιση έργων των οποίων η επίλυση απαιτεί μια διαδικασία τύπου «δοκιμή-σφάλμα» οδηγεί τον λύτη στην ανάπτυξη διαφόρων τάσεων με ανασταλτικό για την επίλυση προβλημάτων χαρακτήρα. Τέτοιες είναι (α) η προσδιοριστική τάση (υιοθέτηση μεθόδων επίλυσης γνωστών από παρόμοια προβλήματα και αδυναμία χρήσης άλλων, απλούστερων και συντομότερων, Luchins, 1942) και (β) η λειτουργική προσήλωση (αδυναμία απόδοσης στα αντικείμενα ιδιοτήτων που ξεπερνούν τις συνηθισμένες λειτουργίες τους, Glucksberg, 1962). Σε κάποιες περιπτώσεις, η μάθηση έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης. Η σκέψη αυτή ορίζεται και ως αποκλίνουσα ως προς τις μαθημένες μορφές γνώσης (Hudson, 1966), ή αλλιώς, ως πλάγια σκέψη (de Bono, 1977). Εδώ, ο λύτης ενός προβλήματος μπορεί να συλλάβει νέες ιδέες και να υιοθετήσει, πέρα από τις καθιερωμένες, πρωτότυπες μεθόδους και προσεγγίσεις αντιμετώπισης ενός ζητήματος (Boden, 1994; Smith, Ward, & Finke,1995). H δημιουργικότητα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της γνώσης σχετικά με το πρόβλημα και την ενεργοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης (Graham & Perry, 1993). Αποτελεί λοιπόν ένα επακόλουθο της μάθησης με διευκολυντικό, για την επίλυση προβλημάτων, χαρακτήρα. Άλλες εφαρμογές της μάθησης, υπό την έννοια της προηγούμενης γνώσης, σχετίζονται με την κατ αναλογία επίλυση προβλημάτων και με τις ειδικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι έμπειροι λύτες (Bilalic, McLoad & Gobet, 2008). Ορισμένες φορές, όταν πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα για το οποίο δεν διαθέτουμε τις απαραίτητες, απευθείας εφαρμόσιμες γνώσεις, χρησιμοποιούμε την προηγούμενη εμπειρία μας σχετικά με προβλήματα που θεωρούμε παρόμοια και τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό οι γνώσεις μας εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα έμμεσα, μέσω μιας αναλογικής αντιστοιχίας μεταξύ του γνωστού και του άγνωστου προβλήματος (Bassok, 1990; Gentner, 1983; Gick & Holyoak,1980; Holyoak, 1985; Mestre, 2005). Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η δημιουργία νέων ιδεών οφείλεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει ή και να «οικοδομεί» αναλογίες μεταξύ του προβλήματος προς επίλυση με άλλες καταστάσεις, συσχετίζοντας έτσι την αναλογική ευχέρεια με την πρωτοτυπία (Khatena, 1975). Όσο αφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι έμπειροι λύτες, αυτά συνίστανται: α) στη γνώση των γεγονότων του πεδίου στο οποίο ειδικεύονται, β) στη σημασιολογική γνώση (γνώση για τον κόσμο γενικότερα), γ) στη σχηματική γνώση (σχηματοποιημένοι τύποι προβλημάτων) και δ) στη στρατηγική γνώση (γνώση αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης) (Chi, Glaser & Rees, 1983; Larkin, 1979). Γενικότερα, η κατάκτηση του status του έμπειρου λύτη μπορεί να επιτευχθεί μέσω μάθησης αναδυόμενης σε συνθήκες γνωστικής σύγκρουσης, την οποία ο λύτης επεξεργάζεται, περνώντας από την επιφανειακή στην αφαιρετική, γενικευμένη γνώση (Madoglou & Samartzi, 2004).. Η Αντίληψη Αντίληψη είναι η διεργασία μέσω της οποίας επιλέγουμε, οργανώνουμε και αναγνωρίζουμε, δηλαδή λαμβάνουμε γνώση και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες του περιβάλλοντος (Kagan & Havemann, 1980; Σαμαρτζή, 1995). Η συνεχής ροή ερεθισμάτων που δεχόμαστε καθιστά την αντίληψη μια διαρκή γνωστική δραστηριότητα. Με τις αισθήσεις προσλαμβάνουμε και καταγράφουμε τα γεγονότα του εξωτερικού κόσμου και με την αντίληψη ερμηνεύουμε αυτά που ανιχνεύουν οι αισθήσεις (Garner, 1962). Γνώση προκύπτει από αυτήν ακριβώς την διαδικασία επιλεκτικής νοηματοδότησης των πληροφοριών. Ωστόσο, η γνώση για τον κόσμο που μας παρέχει το αντιληπτικό μας σύστημα, μολονότι προσαρμοσμένη στην εμπειρία μας και συνεπώς χρήσιμη, δεν είναι απαραίτητα και ακριβής. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, οι Μορφολογιστές ψυχολόγοι στη Γερμανία έδειξαν ότι η αντιληπτική λειτουργία διέπεται από βασικές οργανωτικές αρχές που έχουν ως αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα ως ενιαίες μορφές. Οι ιδιαιτερότητες του ανθρώπινου αντιληπτικού συστήματος παρεμβαίνουν λοιπόν στην εξωτερική πραγματικότητα «αποφασίζοντας», κατά κάποιο τρόπο, για τη γνώση που θα αποκομίσει, «διορθώνοντας» κάποιες φορές την πραγματικότητα. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση «διόρθωσης» αποτελούν οι αντιληπτικές σταθερότητες: αντιλαμβανόμαστε ορισμένα χαρακτηριστικά των αντικειμένων όπως το μέγεθος και το σχήμα τους (π.χ. το ορθογώνιο σχήμα μιας πόρτας) ως σταθερά, παρά το γεγονός ότι το είδωλο που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή διαφέρει ανάλογα με τη γωνία θέασής τους. Τέλος, το αντιληπτικό σύστημα του ανθρώπου ορισμένες φορές παραπλανάται από σχήματα, μορφές και αντικείμενα τα οποία φαίνονται διαφορετικά από ό,τι πραγματικά είναι. Πρόκειται για αντιληπτικές πλάνες, οι οποίες οφείλονται στην προβληματική οργάνωση ή/και ερμηνεία των πληροφοριών. Εξαρτώνται δε από ποικίλους παράγοντες (Σαμαρτζή & Βατάκη, 2010) γνωστικής (κίνητρα, προϋπάρχουσα γνώση) ή μη γνωστικής φύσης, (συναισθηματική ή οργανική κατάσταση). Η αντίληψη επιδρά στην ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων επηρεάζοντας καταρχάς τον τρόπο με τον οποίο τα προβλήματα προσλαμβάνονται ως προς τη δομή τους. Η πρόσληψη ενός προβλήματος ως ενιαίο πακέτο δεδομένων και διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε εμπνεύσεις και σε λύσεις ενορατικού τύπου (Eisenstandt & Wasd, 1985). Ως ενόραση νοείται η αιφνίδια κατανόηση ενός προβλήματος ή μιας στρατηγικής μέσω της «επαναπρόσληψης» των πληροφοριών (Sternberg, 2003). Η αντίληψη όμως παρεμβαίνει στην επίλυση προβλημάτων κυρίως μέσω μιας λογικού τύπου διαδικασίας, η οποία συνίσταται στην ανάλυση των δεδομένων της κατάστασης και στην επεξεργασία και οργάνωση των πληροφοριών προκειμένου αυτές να αποκτήσουν νόημα και να οδηγήσουν τον λύτη στην κατασκευή μιας συνεκτικής αναπαράστασης. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τον απεγκλωβισμό του λύτη από τα άμεσα αντιληπτά στοιχεία που προσφέρει, π.χ., η οπτική αντίληψη, και την ικανότητα να λαμβάνει υπόψη του τους περιορισμούς αλλά και τη διπλή όψη που συνήθως έχουν τα πράγματα, ανάγοντάς τα από μεμονωμένα στοιχεία σε τμήματα ενός συνόλου και εξασφαλίζοντας έτσι μια επιτυχή ερμηνεία των πληροφοριών (Montague, 1997; Taylor, 1975; Williams, 2006). Δρώντας η αντίληψη με τον τρόπο αυτό οδηγεί στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων. Όπως στην περίπτωση της μάθησης, έτσι και στην περίπτωση της αντίληψης, ο ρόλος της προηγούμενης γνώσης του λύτη είναι πολύ σημαντικός. Η γνώση αυτή μπορεί να προσδιορίσει για παράδειγμα τον βαθμό επίδρασης μιας οπτικής πλάνης στο γνωστικό σύστημα του ανθρώπου (Gregory, 1997) αλλά και γενικότερα, το επίπεδο εμπειρίας του λύτη ενός προβλήματος (Schoenfeld & Herrmann, 1982). Η Προσοχή Η Προσοχή αναφέρεται στην ικανότητα επιλογής ορισμένων ερεθισμάτων, τα οποία θα υποστούν επεξεργασία από το γνωστικό σύστημα. Η επιλεκτικότητα οφείλεται αφενός στο ότι υπάρχει ένα ανώτατο όριο ερεθισμών τους οποίους μπορούμε να προσλάβουμε ανά μονάδα χρόνου και αφετέρου, στο μέγεθος της προσπάθειας, της νοητικής δηλαδή ενέργειας, που απαιτεί η εκτέλεση ενός δεδομένου έργου (Kahneman, 1973). Η προσοχή παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης. Η συντηρούμενη προσοχή (διατήρηση της προσοχής σε μια δραστηριότητα) επηρεάζεται από το επίπεδο διέγερσης του οργανισμού: Η καμπύλη που περιγράφει τη σχέση μεταξύ διέγερσης και επίδοσης έχει τη μορφή ανεστραμμένου U (Govier, 1980). Αυτό σημαίνει ότι, μέχρις ενός σημείου, όσο αυξάνεται η εγρήγορση τόσο βελτιώνεται η επίδοση αλλά πέρα από το σημείο αυτό, η αύξηση της εγρήγορσης οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή στη μείωση της επίδοσης. Η προσοχή μας μπορεί επίσης να επικεντρώνεται σε έναν ερεθισμό αποκλείοντας τους άλλους (επικεντρωμένη ακουστική ή οπτική προσοχή) ή αντίθετα, να μοιράζεται συγχρόνως σε πολλά ερεθίσματα (κατανεμημένη προσοχή). Στην πρώτη περίπτωση γνωρίζουμε ότι αυτό που καθορίζει αν θα προσέξουμε ένα μήνυμα ή όχι είναι τα φυσικά του χαρακτηριστικά (Broadbent, 1958). Στη δεύτερη περίπτωση η επίδοση εξαρτάται από επιβαρυντικούς παράγοντες όπως η δυσκολία των έργων (Sullivan, 1976) ή υποβοηθητικούς όπως η εξάσκηση (Spelke, Hirst & Neisser, 1976). Στην επίλυση προβλημάτων η προσοχή παρεμβαίνει σε πολλαπλά επίπεδα. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, μεταξύ των οποίων η προσοχή φιλτράρει, περιορίζει και επιλέγει εκείνες που θα εισέλθουν στα ανώτερα επίπεδα της σκέψης. Η εκτέλεση οποιουδήποτε γνωστικού έργου που ξεπερνά την απλή αντανακλαστική συμπεριφορά απαιτεί την προσοχή μας. Πόσω μάλλον η επίλυση, μια διεργασία που είναι ανώτερου επιπέδου εξ ορισμού και η οποία απαιτεί την εκούσια συμμετοχή του λύτη και την ενεργοποίηση της σκέψης και της λογικής του προκειμένου να σχεδιάσει τη δράση του, να επιλέξει στρατηγικές και να λάβει δύσκολες, ορισμένες φορές, αποφάσεις. Η προσοχή έχει ενεργό ρόλο ακόμη και στην περίπτωση της ενορατικής επίλυσης προβλημάτων και έχει δειχθεί ότι οι δύο ικανότητες συνδέονται στενά (Duncker, 1945; Murray & Byrne, 2005). Άλλες έρευνες συνάγουν την επικέντρωση της (οπτικής) προσοχής μέσω της μελέτης των οφθαλμικών κινήσεων και τη συναρτούν με την επίλυση προβλημάτων, γενικότερα (Grant & Spivey, 2003; Knoblich, Ohlsson & Raney, 2001). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, στην καθημερινή ζωή σπάνια τα άτομα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα και μόνο πρόβλημα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (όπως ενδεχομένως θα μπορούσε να συμβεί σε συνθήκες εργαστηρίου) και συνεπώς, εκτός από τη διατήρηση της προσοχής στο στόχο, απαιτούνται επίσης υψηλές ικανότητες κατανομής της προσοχής σε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται συγχρόνως. Η Γλώσσα Η γλώσσα είναι πρωταρχικής σημασίας γνωστική δραστηριότητα και η σχέση της με τη γνώση είναι άμεση. Η μελέτη της γλώσσας παραπέμπει σε δύο πλευρές της: (α) στην πρόσληψη και την κατανόηση των πληροφοριών (μέσω των ακουστικών μηνυμάτων και της ανάγνωσης) και (β) στην παραγωγή των πληροφοριών (μέσω της ομιλίας και της γραφής). Στην πρώτη περίπτωση η γλώσσα διαμορφώνει τη γνώση που θα προσλάβει ο δέκτης ενώ στη δεύτερη, διαμορφώνεται από τη γνώση που διαθέτει ο πομπός. Ένα μεγάλο μέρος της γλωσσικής δραστηριότητας πραγματοποιείται εντός του κοινωνικού πλαισίου και έχει τη μορφή συζητήσεων. Στις συζητήσεις ενεργοποιούνται, εκτός από τις γλωσσικές γνώσεις των συνομιλητών, και οι γενικές γνώσεις τους για τον κόσμο και το ευρύτερο, εξω-γλωσσικό, περιβάλλον. Η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης είναι αυτή που θα επιτρέψει στους συνομιλητές να γεφυρώσουν τα κενά που προκύπτουν από τις, συχνές στη γλώσσα, λεκτικές ασάφειες και παραλείψεις, θα τους οδηγήσει στην κατασκευή υποθέσεων και συμπερασμάτων και εντέλει, στην ερμηνεία και την κατανόηση των πληροφοριών (Bransford & Johnson, 1972). Η πρόσληψη ακουστικών πληροφοριών αφενός και πληροφοριών που προέρχονται από την ανάγνωση αφετέρου, φαίνεται να στηρίζονται σε διαφορετικούς μηχανισμούς (Mattingly & Lieberman, 1988). Τα λεκτικά σήματα της ομιλίας ενέχουν συχνά ένα χαρακτήρα αμφισημίας, αμφιβολίας και διφορούμενης ταυτότητας σε αντίθεση με τις πληροφορίες ενός γραπτού κειμένου. Κατά την πρόσληψη της ομιλίας και την κατανόηση ενός μηνύματος, η επεξεργασία αυτών των χαρακτηριστικών βασίζεται και στην αποκωδικοποίηση των συμφραζόμενων, καθώς και των μη λεκτικών σημάτων (χρωματισμός και ένταση της φωνής του ομιλητή, κινήσεις των χειλιών, εκφράσεις του προσώπου, κλπ.). Από την άλλη πλευρά, η γνώση που προέρχεται από την ανάγνωση έχει ερμηνευθεί ως προϊόν μιας διαδικασίας μετάφρασης από τον γραπτό στον προφορικό λόγο (Levin & Williams, 1970) αλλά και ως επιλεκτική αναζήτηση πληροφοριών, ανάλογα με την προϋπάρχουσα γνώση του αναγνώστη (Kennedy, 1984). Η παραγωγή των πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της ομιλίας και της γραφής. Προκειμένου τα εκφερόμενα μηνύματα να είναι κατανοητά από τον ακροατή και παρά το γεγονός ότι έχουμε την εντύπωση πως όταν μιλάμε το κάνουμε αυθόρμητα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, η ομιλία ακολουθεί ένα προγραμματισμένο σχέδιο βάσει του οποίου οι ιδέες που θέλουμε να εκφράσουμε μετατρέπονται σε λεκτικές πληροφορίες. Τήρηση ενός σχεδίου παραγωγής σημαίνει ότι ο νους του ομιλητή βρίσκεται σε εκείνα που θα πει κάποια δευτερόλε- 3

4 πτα αργότερα και όχι σε όσα ακούγονται από το στόμα του τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα σχετικά μοντέλα περιγράφουν μια γραμμική επεξεργασία με κατεύθυνση από το νόημα του μηνύματος στη συντακτική και γραμματική του δομή, στη συνέχεια στη συγκεκριμενοποίηση των ενοτήτων που πρόκειται να εκφραστούν και τέλος, στη φωνητική εκφορά του μηνύματος (Dell, 1986; Garett, 1984). Η δεύτερη μορφή γλωσσικής παραγωγής, η γραφή, πραγματοποιείται επίσης στη βάση προκαθορισμένου σχεδίου, το οποίο φαίνεται να αποτελείται από το στάδιο του σχεδιασμού, της παραγωγής προτάσεων και της επανάληψης-αξιολόγησης (Hayes & Flower, 1986). Ένα ενδιαφέρον ζήτημα που έχει απασχολήσει από παλιά την ψυχολογία αφορά στη σχέση μεταξύ γλώσσας και σκέψης (Piaget, 1948; Whorf, 1956). Η σχέση αυτή μπορεί να αναχθεί σε σχέση μεταξύ γλώσσας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Η γλώσσα συνεισφέρει στην ικανότητα επίλυσης ενεργοποιώντας στοιχεία της προϋπάρχουσας γνώσης του λύτη που βρίσκονται στο γνωστικό του σύστημα σε λανθάνουσα κατάσταση και τα οποία είναι χρήσιμα για τον καθορισμό του πλαισίου επίλυσης. Η συσχέτιση γλώσσας-επίλυσης είναι ακόμη πιο προφανής στην περίπτωση των λεκτικών προβλημάτων, μιας κατηγορίας από τις δυσκολότερες στην κατανόηση των δεδομένων, μέσω της κωδικοποίησης, της εξαγωγής και της ερμηνείας των «χρήσιμων» πληροφοριών (Vergnaud,1985). Η Μνήμη Η μνήμη είναι παρούσα στις απλούστερες αλλά και στις πλέον σύνθετες δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας, αλληλεπιδρώντας συνεχώς με διεργασίες όπως η αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων (συγκράτηση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους) ή η μάθηση (συγκράτηση των εμπειριών και της γνώσης, εν γένει). Αρχικά, τα μνημονικά φαινόμενα μελετήθηκαν πειραματικά στο πλαίσιο του εργαστηρίου (Ebbinghaus, 1885; McGeoch, 1942). Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες της καθημερινότητας, στις οποίες παρεμβαίνουν παράγοντες όπως η προϋπάρχουσα γνώση του ατόμου, το σύστημα των προσωπικών και κοινωνικών του αξιών, τα συναισθήματά του, κ.ά. (Loftus & Loftus, 1975; Bower, Minteiro & Gilligan,1978; Neisser, 1982). Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στην οργάνωση των πληροφοριών του γνωστικού συστήματος, καθορίζοντας την ενσωμάτωση της νέας γνώσης στα νοητικά πλαίσια που διαθέτουμε. Η λειτουργία της μνήμης πραγματοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια: την κωδικοποίηση των πληροφοριών (μετατροπή τους σε νοητικές αναπαραστάσεις), τη συγκράτηση και την ανάσυρσή τους. Η αρχιτεκτονική του μνημονικού συστήματος περιλαμβάνει την αισθητηριακή μνήμη, τη μνήμη εργασίας και την μακρόχρονη μνήμη. Στην αισθητηριακή μνήμη συγκρατούνται τα κύρια μόνο χαρακτηριστικά των πληροφοριών και παραμένουν εκεί για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με τη μορφή εντύπωσης. Αν στις «εντυπώσεις» αυτές αποδοθεί προσοχή, θα μεταφερθούν για περαιτέρω επεξεργασία στη μνήμη εργασίας. Η τελευταία είναι μια δυναμική, εργαζόμενη, λειτουργική μνήμη η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που εκτελούμε μια νοητική δραστηριότητα συγκρατώντας πληροφορίες, συνδέοντάς τες με άλλες γνώσεις και κρατώντας εναργή το στόχο των προσπαθειών μας (Baddeley & Hitch, 1974). Το πλήθος των πληροφοριών που μπορεί να συγκρατήσει η μνήμη εργασίας είναι περιορισμένο και οι πληροφορίες μένουν εκεί για περιορισμένο χρόνο, όσο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο νοητικό έργο. Η μακρόχρονη μνήμη τέλος, είναι το μέρος του μνημονικού συστήματος το οποίο μπορεί να συγκρατήσει θεωρητικά απεριόριστο αριθμό πληροφοριών για, θεωρητικά, απεριόριστο χρονικό διάστημα. Εδώ υπάρχει αποθηκευμένη όλη η γνώση που διαθέτουμε για εμάς τους ίδιους, για το περιβάλλον μας και για τον κόσμο (Tulving, 1972). Η συγκράτηση της γνώσης, όποιου είδους και αν είναι αυτή, εξαρτάται σημαντικά από το «βάθος» της επεξεργασίας που έχει υποστεί (Craik & Lockhart,1974) Η οικοδόμηση της γνώσης που πραγματοποιείται κατά την επίλυση προβλημάτων με τη συνεισφορά της μνημονικής λειτουργίας συμβαίνει με διάφορους τρόπους. Πρόσφατες έρευνες οι οποίες διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ χωρητικότητας της μνήμης εργασίας και γενικής νοημοσύνης (συσχετίζοντας τη νοημοσύνη με τη συλλογιστική ικανότητα) έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές συνάφειες μεταξύ τους (Barett, Tugade & Engle, 2004; Conway, Kane & Engle, 2003). Επίσης, έχει καταδειχθεί η επίδραση της μνήμης εργασίας και της ικανότητας κατηγοριοποίησης και οργάνωσης των πληροφοριών στην επίλυση λεκτικών (Swanson, Cooney & Brock, 1993) και μαθηματικών προβλημάτων (Henry & Mac Lean, 2003; Swanson, 2006) από τα παιδιά. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι η εξειδίκευση και ο βαθμός εμπειρίας αποτελούν τον κοινό παράγοντα που οδηγεί τα άτομα σε υψηλές επιδόσεις, τόσο ως προς τη μνημονική τους ικανότητα, όσο και ως προς την ικανότητα επίλυσης (Bilalic, McLeod & Gobet, 2009). Για παράδειγμα, η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το επίπεδο εμπειρίας του λύτη, το οποίο παραπέμπει σε ποιοτικά διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας των πληροφοριών (Fleck, 2008). Βρέθηκε ότι για τους πιο έμπειρους λύτες η καταλληλότερη στρατηγική είναι η ανάλυση ενώ οι αρχάριοι εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις όταν υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση, η οποία είναι και πιο διαισθητική (Pretz, 2008). Από την άλλη πλευρά, ευρήματα που προέρχονται από το χώρο των νευροεπιστημών εντοπίζουν ορισμένες επιδράσεις της φυσιολογίας, όπως είναι το επίπεδο του άγχους ενός οργανισμού, οι οποίες φαίνεται να δρούν στις δύο ικανότητες με τρόπο αντίθετο: ως ένα ορισμένο επίπεδο, το άγχος είναι πιθανό να δρα κινητοποιητικά για τη μνήμη αλλά ανασταλτικά για την επίλυση προβλημάτων (Hillier, Alexander & Beversdorf, 2006). Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της γνώσης στη μνήμη εργασίας: πληροφορίες που φέρουν νόημα σε σχέση με αυτές που δεν φέρουν, λιγότερο σύνθετες πληροφορίες, πληροφορίες που εντάσσονται σε σαφές πλαίσιο αναφοράς, πληροφορίες που σχετίζονται με τα κίνητρα και την εμπλοκή του λύτη (Hoffman, McCrudden, Schraw & Hartley, 2008; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997; 2005; Morris, Gruneberg, Sykes & Merrick, 1981). Οι περιορισμένες ικανότητες της μνήμης εργασίας μπορεί να ευθύνονται για τις μέτριες ή χαμηλές επιδόσεις που εμφανίζει ένα άτομο στην επίλυση προβλημάτων. Επίσης, οι ατομικές διαφορές στο επίπεδο της μνήμης εργασίας, οι οποίες συνήθως αντανακλούν διαφορές στην προϋπάρχουσα γνώση, οδηγούν στη συνέχεια σε διαφορές ως προς τη μάθηση. Οι Αναπαραστάσεις Η σύγχρονη γνωστική ψυχολογία εξετάζει τις νοητικές λειτουργίες στο πλαίσιο της προσέγγισης της επεξεργασίας των πληροφοριών. Πρόκειται για προσέγγιση η οποία, εκλαμβάνοντας την ανθρώπινο νου σαν επεξεργαστή πληροφοριών, τον προσομοιάζει ως προς τη λειτουργία του με τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι εκείνο το οποίο υφίσταται επεξεργασία δεν είναι η πληροφορία στη φυσική της διάσταση, αλλά κάποια αναπαράσταση αυτής της πληροφορίας. Ο όρος λοιπόν αναπαράσταση στη γνωστική ψυχολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η γνώση, οι πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο, αντιπροσωπεύονται νοητικά στο γνωστικό μας σύστημα από σύνολα σημείων και συμβόλων (Βοσνιάδου, 2001; Σαμαρτζή, 1995). Υπάρχουν διάφορα είδη αναπαραστάσεων: Εξωτερικές ή εσωτερικές, κατανεμημένες ή συμβολικές, προτασιακές ή αναλογικές (Eysenck & Keane, 1990; Zhang, 1997). Ο ρόλος της αναπαράστασης στην επίλυση προβλημάτων είναι καίριας σημασίας, καθώς επιτρέπει στο άτομο να αξιολογεί τις συνθήκες του παρελθόντος και να προβλέπει και να επινοεί καταστάσεις στο μέλλον, και επομένως, να σχεδιάζει τη δράση του και να τροποποιεί το παρόν ανάλογα. Οι νοητικές αναπαραστάσεις μας παρέχουν τη δυνατότητα να επιλύουμε προβλήματα, ακόμη και αν αυτά δεν μας απασχολούν απαραίτητα τη συγκεκριμένη στιγμή. Όπως και στην περίπτωση της μάθησης, η σχέση μεταξύ αναπαράστασης και επίλυσης ενός προβλήματος είναι αμφίδρομη: Κατά την αντιμετώπιση ενός δεδομένου προβλήματος, το είδος της αναπαράστασης του λύτη είναι εκείνο που θα ρυθμίσει τους χειρισμούς του και θα κατευθύνει τη δράση του, προσδιορίζοντας έτσι και το βαθμό δυσκολίας του προβλήματος. Καλύτερες, πληρέστερες και πιο συνεκτικές αναπαραστάσεις οδηγούν σε ταχύτερες και σωστότερες λύσεις. Από την άλλη πλευρά, οι στρατηγικές επίλυσης που υιοθετεί ο λύτης δρουν αντίστροφα, οδηγώντας στην οικοδόμηση νέας γνώσης μέσω της τροποποίησης, της βελτίωσης και της προσαρμογής της υπάρχουσας αναπαράστασης του προβλήματος στις νέες συνθήκες (Alibali, Phillips & Fischer, 2009). Κατά τη διάρκεια της γνωστικής ανάπτυξης, τόσο τα παιδιά όσο και αργότερα οι έφηβοι και οι ενήλικοι, χρησιμοποιούν στρατηγικές διαφορετικού τύπου προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα, όχι μόνο διαφορετικού, αλλά συχνά, και του ίδιου τύπου (Siegler, 2002). Καθώς επικρατεί η, εύλογη, υπόθεση ότι η στρατηγική επίλυσης ενός προβλήματος αντανακλά την αναπαράσταση που διαθέτει ο λύτης για το εν λόγω πρόβλημα (Fan & Zhu, 2007; Karmiloff-Smith, 1992; Samartzi & Kazi, 2010) μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ποικιλία των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται αντιστοιχεί σε μια μεγάλη ποικιλία αναπαραστάσεων (Rosengrant, van Heuvelen & Etkina, 2006). Το έργο της κατανόησης του προβλήματος αυτό καθαυτό, δηλαδή της εφαρμογής μιας εσωτερικής αναπαράστασης των καταστάσεων και των χειρισμών που το αφορούν, έχει καταλυτική επίδραση στην επίλυση του προβλήματος, δεδομένου ότι ορισμένες αναπαραστάσεις περιλαμβάνουν πολύ απλούστερους χειρισμούς επεξεργασίας των δεδομένων απ ό,τι άλλες (Kotovsky, Hayes & Simon, 1985). Τα προβλήματα μπορούν να αναπαρασταθούν σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης (Gick & Holyoak, 1980). Όσο πιο αφαιρετικές είναι οι αναπαραστάσεις τόσο περισσότερο πριμοδοτούν το ουσιαστικό, γενικό περιεχόμενο και τα κύρια σημεία μιας κατάστασης (Kintsch & Van Dijk, 1978). Η επιτυχής αντιμετώπιση κάθε προβλήματος απαιτεί συνήθως την κατασκευή μιας επαρκώς αφαιρετικής, γενικευμένης, «επιστημονικής» αναπαράστασης, την οποία να μπορούν να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν οι λύτες, κατά την ανάλυση διαφορετικών καταστάσεων. Ωστόσο, ένα είδος «μη επιστημονικής», αφελούς αναπαράστασης που χρησιμοποιείται συχνά στην επίλυση προβλημάτων είναι τα νοερά μοντέλα, ένας τύπος αναλογικών (Johnson- Laird, 1983α) ή προτασιακών (Gentner & Stevens, 1983) αναπαραστάσεων της φυσικής πραγματικότητας, οι οποίες αποτελούν απλοϊκές θεωρίες ερμηνείας του κόσμου. Τα νοερά μοντέλα ως τύπος αναπαράστασης είναι αντιπροσωπευτικά του γεγονότος ότι η λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης περιλαμβάνει το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται, καθώς και την ευρύτερη γνώση για τον κόσμο που διαθέτει το άτομο. Περισσότερη γνώση για τον κόσμο οδηγεί στη δημιουργία καταλληλότερων και πιο αποτελεσματικών για την επίλυση προβλημάτων νοερών μοντέλων (Johnson-Laird, 1983β). Βιβλιογραφία Alibali, M. W., Phillips, K.M.O., & Fischer, A.D. (2009). Learning new problem-solving strategies leads to changes in problem representation. Cognitive Development, 24 (2), Antonietti, A. (1999). Can students predict when imagery will allow them to discover the problem solution? Cognitive psychology, 11 (3) Baddeley, A. & Hitch, G. (1974). Working memory. In H. Bower (Eds.), The psychology of learning and motivation, Vol. 8. (pp ). London: Academic Press Barett, L. F., Tugade, M. M. & Engle, R. W. (2004). individual differences in working memory capacity and dual-process theories of the mind. Psychological Bulletin, 130, Barone, R., & Cheng, P. C-H. (2004). Representations for problem solving: On the benefits of integrated structure, Proceedings of the Information Visualisation, Eighth International Conference, Bassok, M. (1990). Transfer of domain-specific problem-solving procedures. Journal of Experimental Psychology, 16, Bilalic, M., McLoad, P. & Gobet, F. (2008). Inflexibility of experts-reality or myth? Quantigying the Einstellung effect in chess masters, Cognitive Science, 56, Bilalic, M., McLeod, P., & Gobet, F. (2009). Specialization effect and its influence on memory and problem solving in expert chess players, Cognitive Science, 33 (6) Boden, M. (1994). Dimensions of creativity. Cambridge: MIT Press Bono, E. de (1977). Lateral Thinking. Harmondsworth: Penguin Βοσνιάδου, Σ. (2001). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμος. Α, Βιολογικές, Αναπτυξιακές και Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις. Γνωστική ψυχολογία. Αθήνα: Gutemberg Bower, G. H., Minteiro, K. P. & Gilligan, S. G. (1978). Emotional mood as context for learning and recall. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 17, Bransford, J. D. & Johnson, M. K. (1972). Contextual prerequisites for understanding: Some investigations of comprehension and recall. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11, Broadbent, D. E. (1958). Perception and Communication. Oxford: Pergamon Press Chi, M.T.H. Glaser, R. & Rees, E. (1983). Expertise in problem solving. In R. J. Sternberg (Ed.), Advances in the psychology of human intelligence. Hillsdale, NJ: Erlbaum Conway, A. R. A., Kane, M. J. & Engle, R. W. (2003). Working memory capacity and its relation to general intelligence. Trends in Cognitive Sciences, 7, Craik, F. i. M. & Lockhart, R. S. (1974). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 11, Dell, G. S. (1986). A spreading-activation theory of retrieval in sentance production. Psychological Review, 93, Duncker, K. (1945). On problem solving. Psychological Monographs, 58:5, Whole No.270 Durand, M., Hulme, C., Larkin, R., & Showling, M. (2005). The cognitive foundations of reading and arithmetic skills in 7 to 10-year-olds, Journal of Experimental Child Psychology, 91, Ebbinghaus, H. (1885). Memory: A contribution to experimental psychology (rev. edn 1964). New York: Dover Eisenstandt, Μ. & Wasd, P. (1985). Μάθηση και εκπαίδευση. Αθήνα: Κουτσούμπος Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (1990). Cognitive Psychology: A Student s Handbook. Hillsdale, N. J.: Laurence Erlbaum Associates Inc. Fan, L., & Zhu, Y. (2007). Representations of problem-solving procedures: A comparative look at China, Singapore and US mathematics textbooks, Educational Studies in Mathematics, 66 (1) Fleck, J. I. (2008). working memory demands in insight versus analytic problem solving. European journal of cognitive psychology, 20(1), Garett, M. F. (1984). The organisation of processing structure for language production: Applications to aphasic speech. In D. Caplan, A. R. Lecours, & A. Smith (Eds), Bological perspectives on language. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press Garner, W. R. (1962). Uncertainty and structure as psychological concepts. New York: Willey Gentner, D. (1983). Structure mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive Science, 7, Gentner, D., & Stevens, A. L. (1983). Mental models. Hillsdale, NJ: Erlbaum Gick, M. L. & Holyoak, K. J. (1980). Analogical problem solving. Cognitive Psychology, 12, Glucksberg, S. (1962). The influence of strength of drive on functional fixedness and perceptual recognition. Journal of Experimental Psychology, 63, Govier, E. (1980). Attention. In J. Radford & E. Govier (eds.), A Textbook of Psychology. London: Sheldon Graham, T. & Perry, M. (1993). Indexing transitional knowledge. Developmental Psychology, 29,

5 Grant, E. R. & Spivey, M. J. (2003). Eye mouvements and problem solving: Guiding attention guides thought, Psychological Science, 14 (5), Gregory, R. l. (1997). Knowledge in perception and illusion, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 352, Hayes, J. R. & Flower, L. S. (1986). Writing research and the writer. American Psychologist, 41, Henry, L., & Mac Lean, M. (2003). Relationships between working memory, expressive vocabulary and arithmetical reasoning in children with and without intellectual disabillities, Educational and Child Psychology, 20 (3), Hillier, A., Alexander, J. K., & Beversdorf, D. F. (2006). The effect of auditory stressors on cognitive flexibility, Neurocase, 12 (4) Hintzman, D. L. (1990). Human learning and memory: Connections and dissociations. Palo Alto, CA: Annual Reviews Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16 (3), Hoffman, B., McCrudden, M. T., Schraw, G., & Hartley, K. (2008). The effects of informational complexity and woring memory on problem-solving efficiency, Asia Pasicif Educational review, 9 (4), Holyoak, K. J. (1985). The pragmatic of analogical transfer. The psychology of Learning and Motivation, 19, Hudson, L. (1966). Contrary Imaginations: a Psychological Study of English Schoolboy. Harmondsworth: Penguin Johnson-Laird, P. N. (1983α). Mental models. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press Johnson-Laird, P. N. (1983β). Ninth Bartlett memorial lecture: Thinking as a skill. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 34, 1-29 Kagan, J. & Havemann, E. (1980). Psychology: An Introduction. New York: Harcourk Brace Jovanovich., Inc Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge, UK.: Cambridge University Press Karmiloff-Smith, A. (1992). Beyond Modularity: a developmental perspective on cognitive science. London: Bradford Book/MIT Press Kennedy, Α. (1984). The Psychology of Reading. London: Methuen Kintsch, W. & Van Dijk, T.A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review, 85, Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41 (2), Khatena, J. (1975). Creative imagination, imagery and analogy. Gifted Child Quarterly, 19, Knoblich, G., Ohlsson, S., & Raney, G. E. (2001). An eye movement study of insight problem solving. Memory & Cognition, 29, Kotovsky, K., Hayes, J.R. & Simon, H. A. (1985). Why are some problems hard? Evidence from the Tower of Hanoi. Cognitive Psychology, 17, Κωσταρίδου-Ευκλείδη, A. (1997).Ψυχολογία κινήτρων, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Larkin, J. H. (1979). Information processing models and science instruction. In J. lockhead & J. Clement (Eds.), Cognitive process instruction. Philadelphia: Franklin Institute Press Levin, H. & Williams, J. P. (1970). Basic Studies on Reading. New York: Basic Books Levin, I. (1977). The development of time concepts in young children: Reasoning about duration. Child Development, 48, Loftus, G. R. & Loftus, E. F. (1975). Human memory: The processing of information. New York: Halsted Press Luchins, A. S. (1942). Mechanisation in problem-solving: the effects of Einstellung. Psychological Monographs 54, no. 248 Madoglou, A. & Samartzi, S. (2004). The role of conflict and information in the resolution of problems of unfamiliar physics concepts. Psychology, 11 (1), Mattingly, I. G. & Lieberman, A. M. (1988). Specialised perceiving systems for speech and other biological significant sounds. In G. W. Edelman, W. E. Gall & W. M. Cowan (eds), Functions of the auditory system. New York: Wiley Mayer, R. E. (1992). Thinking, problem solving, cognition. New York: Freeman McGeoch, J. A. (1942). The psychology of human learning: An introduction. New York: Longman Mestre, J. P. (2005). Transfer of learning from a modern multidisciplinary perspective. Greenwich, CT: Information Age Publishing Montague, M. (1997). Student perception, mathematical problem solving and learning disabilities, Remedial and Special Education, 18 (1), Morris, P. E., Gruneberg, M.M., Sykes, R. N. & Merrick, A. (1981). Football knowledge and the acquisition of new results. British Journal of Psychology, 72, Murray, M. A. & Byrne, R. M. J. (2005). Attention and working memory in insight problem-solving. In B. Bara, L. Barsakiu & M. Bucciareli (Eds.), Proceedings of 27th Annual Meeting of Cognitive Science Society (pp ) Mahwah, NJ: Erlbaum Neisser, U. (1982). Memory observed: Remembering in natural contexts. San Fransisco: W. H. Freeman Piaget, J. (1948). Le language et la pensée chez l`enfant. Lausanne: Delachaux et Niestlé Pretz, J. (2008). Ιntuition versus analysis: Strategy and experience in complex everyday problem solving. Memory & Cognition, 36(3), Rosengrant, D., van Heuvelen, A., & Etkina, E. (2006). Case study: Student s use of multiple representations in problem solving, Proceedings of Psysics Education Research, vol.818, Σαμαρτζή, Σ. (2011). Ο Χρόνος ως πρόβλημα προς επίλυση: Αναπαραστάσεις και γνωστικές στρατηγικές, Αθήνα : Πεδίο. Σαμαρτζή, Σ. (1995). Εισαγωγή στις Γνωστικές Λειτουργίες, Αθήνα: Παπαζήσης Σαμαρτζή, Σ. (2008). Από τη γνωστική ψυχολογία στις Δυνητικές Κοινότητες, Στο: Κ. Κοσκινά και Σ. Αρσένη (επιμ.) Δυνητικές κοινότητες και διαδίκτυο: Κοινωνιο-Ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρμογές (σελ ).Αθήνα : Κλειδάριθμος. Σαμαρτζή, Σ. & Βατάκη, Α. (2010), (επιμ.), Hermann, D. J., Yoder, C. Y., Gruneberg, M. & Payne, D. G., Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία, Αθήνα: Πεδίο Samartzi, S. & Kazi, S. (2010) Children s mental representations of temporal relations: Number and figure as time s magnitude measures. Journal of Science Education, 2(11), Schoenfeld, A. H., & Herrmann, D. J. (1982). Problem perception and knowledge structure in expert and novice mathematical problem solvers, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 8 (5), Siegler, R. S. (1995). How does change occur: A microgenetic study of number conservation. Cognitive Psychology, 28, Siegler. R (2002). Πώς σκέφτονται τα παιδιά, Αθήνα: Guteneberg Siegler, R. S., Adolph, K. E., & Lemaire, P. (1996). Strategy choices across the life span. In L. E. Reder (Ed.), Implicit memory and metacognition (p.p ). Hillsdale. N.J: Erlbaum Smith, S. M., Ward, T. B. & Finke, R. A. (1995). The creative cognition approach. Cambridge: MIT Press Solaz-Portoles, J. J., & Lopez, V. S. (2007). Representations in problem solving in science: Directions for practice, Asia Pqcific Forum on Science Learning and Teaching, Vol.8, Article 4 Spelke, E., Hirst, W. & Neisser, U. (1976). Skills of divided atttention. Cognition, 4, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η επιθετική συμπεριφορά δεν είναι μια απλή συμπεριφορά όταν οι ειδικοί δικανικοί επιστήμονες εξετάζουν την επιθετική συμπεριφορά, με σκοπό να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο θα βοηθήσει στην απονομή της δικαιοσύνης. Έχουν μελετηθεί πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να θεωρηθούν σαν περιεχόμενο αυτής της συμπεριφοράς, εντούτοις, ως τυπολογία της επιθετικής συμπεριφοράς λίγα έχουν γραφτεί. Αυτό το άρθρο παραθέτει μία από τις επιστημονικές τυπολογίες της επιθετικής συμπεριφοράς. ABSTRACT: Aggressive behavior is not a simple behavior when the specialized juridical scientists examine aggressive behavior aiming to end up to a certain result, which will help the dispensation of justice. Many elements have been studied which may be considered as the content of this behavior, however, a few things have been written about the typology of aggressive behavior. This article presents one of the scientific typologies of aggressive behavior. Sternberg, R. (2003). Cognitive Psychology. USA: Thomson Wadsworth Stroulia, E. & Goel, A. K. (1994). Learning problem solving concepts by reflecting on problem solving. In F. Bergadano and L. D. Raedt (Eds.), Problem solving, European Conference on Machine Learning (pp ), Vol. 784, Catania: Springer-Verlag Sullivan, L. (1976). Selective attention and secondary message analysis: a reconsideration of Broadbent s filter model of selective attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 28, Swanson, H. L. (2006). Cognitive processes that underline mathematical precociousness in young children, Journal of Experimental Child Psychology, 93 (3) Swanson, H. L., Cooney, J. B., & Brock, S. (1993). The influence of working memory and classification ability on children s word problem solution, Journal of Experimental Child Psychology, 55, Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects of learning. Cognitive Science, 12 (2), Sweller, J. (2006). The worked example effect and human cognition. Learning and Instruction, 16 (2), Taylor, R. (1975). Perception of problem constraints, Management Science, 22 (1), LITERATURE REVIEW ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σάββας Μενελάου Κλινικός Ψυχολόγος -Υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής Νομικής Ψυχολογίας Η επίθεση ως συμπεριφορά και πράξη της επιθετικότητας και η επιθετικότητα ως συνθετικός μηχανισμός της επίθεσης, είναι μια πολύπλευρη κατάσταση, διαδικασία και διαμόρφωση. Οι παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν όλα αυτά, ταυτόχρονα μπορούν να χαρακτηριστούν αυτόνομα αλλά και εξαρτώμενα. Η επίθεση και η επιθετικότητα, αν και κατατάσσονται στη κατηγορία των αισθημάτων και της συμπεριφοράς, κατά την μελέτη τους θα διαπιστώσουμε πως εφαρμόζονται όλοι οι παράγοντες σύνθεσης της οποιασδήποτε ψυχικής λειτουργίας, όπως ο βιολογικός, ψυχικός και κοινωνικός παράγοντας. Ο κοινωνικός παράγοντας στη περίπτωση της επιθετικότητας ερευνά και εξετάζει τις εξωτερικές συνθήκες και παραμέτρους ως βασικές παρακινήσεις που υποβοηθούν στην ανάπτυξη της επιθετικότητας και της επίθεσης. Ο τελευταίος παράγοντας, ο ψυχολογικός, παρατηρείται σε ποικιλία προσεγγίσεων προς στο αντικείμενο. Όπως έχουμε αναφέρει, οι παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν την επίθεση και την επιθετικότητα, ταυτόχρονα μπορούν να χαρακτηριστούν αυτόνομοι αλλά και εξαρτώμενοι. Η ψυχολογική ιστορία ως πρός την προσέγγιση της επίθεσης και της επιθετικότητας είναι πολύ παλιά. Από την επιστήμη της ψυχολογίας ο Leonard Berkowitz είναι αυτός ο οποίος μελέτησε και σύνθεσε τις θεωρείς για την επιθετικότητα και απόδωσε με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά της μέσα από πολλές έρευνες, μελέτες και πειράματα. Η επίθεση και η επιθετικότητα μπορεί να μελετηθεί ξεχωριστά και ταυτόχρονα κάτω από τις πολλές ειδικότητες και κατευθύνσεις της εγκληματολογικής δικαστικής ψυχολογίας, της εγκληματολογικής δικαστικής κλινικής ψυχολογίας και της εγκληματολογικής δικαστικής ψυχιατρικής. Από ψυχαναλυτικής πλευράς έχουν αποδοθεί πολλά στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε και να προσεγγίσουμε την επιθετικότητα όπως ο S. Freud (instincts) C.G.Jung (archetypes), G. Kartman - E. Chris - E. Enokolopov (psychoanalysis), A. Adler (need satisfaction), E.From (social determinism), S Feshbach (motivation aggression), από γνωσιο - συμπεριφορικής άποψης J. Dollard (frustration), Miller (aggression), Berkowitz Zillman (frustration aggression), από εγκληματολογικής ψυχολογικής πλευράς Curt R. Bartol, Ronald Blackburn, Buss, Bertilson, Donnerstein, E.Enikolopov, E.A.Koudravtsev, N.A. Ratinova, F.C. Safouanov. Ας δούμε λοιπόν μερικές πτυχές για το πως μπορούμε να συστήσουμε την επίθεση και την επιθετικότητα. Συστήνεται να ληφθούν υπόψη οι ανασταλτικοί παράγοντες και οι μηχανισμοί της επίθεσης και της επιθετικότητας όπως, αξίες, κοινωνικές τοποθετήσεις, διατάξεις, αισθήματα, νόηση και ψυχολογικοί μηχανισμοί. Εάν τοποθετήσουμε πιθανή τυπολογική επιθετικότητα στα πλαίσια αναλυτικής προσέγγισης, τότε είναι εύκολο να παρατηρήσουμε ότι αυτή, μειώνεται σε διχοτομία χαμηλής επιθετικότητας και υψηλής επιθετικότητας, δηλαδή, παρατηρούνται επιθετικές ενέργειες σε ενιαία κλίμακα. Σε ένα υψηλό επίπεδο της επιθετικότητας θα ήταν συνεπής με την επιθετική συμπεριφορά και χαμηλά μη επιθετική. Στο υψηλό επίπεδο επιθετικότητας θα αναλογεί επιθετική συμπεριφορά και στο χαμηλό επίπεδο επιθετικότητας θα αναλογεί μη επιθετική συμπεριφορά. Σε αντίθεση με την μονορυθμιστική ταξινόμηση δια μέσου των θεωριών των ενστίκτων, η εισαγωγή των μεταβλητών καταστάσεων, επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια δυσδιάστατη τυπολογία λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της επιθετικότητας ως ατομικές ιδιότητες του ατόμου και της προσωπικότητας του, και των χαρακτηριστικών της κατάστασης, κατά την οποία αναπτύσσονται επιθετικές ενέργειες, δηλαδή, προβλέπουν ήδη τέσσερις τύπους εγκληματικής επιθετικής συμπεριφοράς. Οι σύγχρονες θεωρίες της παρακίνησης της επιθετικότητας εξετάζουν σε ποιότητα βασικών προσωπικών παραγόντων της επιθετικής συμπεριφορά, μαζί με επιθετικές τάσεις (επιθετική βάση του ατόμου) καθώς και τις τάσεις της αναστολής (ή κατάργησης) της επιθετικότητας, τα οποία συχνά θεωρούνται ως τα κίνητρα που έχουν ανασταλτική επίδραση στην εκδήλωση της επιθετικότητας στη συμπεριφορά. Αυτό επιτρέπει την επιλογή σε ποιότητα τρίτης παραμέτρου ψυχολογικής τυπολογίας της εγκληματικής επιθετικότητας, υιοθετώντας την εκφραστικότητα της ανασταλτικής επιθετικότητας στη δομή της προσωπικότητας. Στη τρισδιάστατη τυπολογική φόρμουλα εγκληματικών πράξεων, κατά ψυχολογική έρευνα των κινήτρων της συμπεριφοράς λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η αρχή της αλληλεπίδρασης των προσωπικών καταστάσεων και παραγόντων, αλλά και η αρχή του συστήματος ανάλυσης των πιο δομικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων πλευρών της οργάνωσης της προσωπικότητας. Η επιθετικότητα μπορεί να εξεταστεί σε τρία επίπεδα. Σε πολλές περιπτώσεις, ενεργεί ως προτρεπτική τάση, ως εσωτερική παρακίνηση και κίνητρο για πραγματοποίηση επιθετικών πράξεων. Κατοχυρώνεται τόσο με τον συνήθη τρόπο που αντιδρά σε διαφορετικές καταστάσεις, μια τάση, που εμφανίζεται ήδη ως ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Εάν η επιθετικότητα στην καθημερινή ζωή δεν εμφανίζεται και δεν αποκαλύπτεται σε κανονικές συνθήκες, αλλά μόνο κατά ψυχοτραυματικά Thorndike, E. L. (1911). Animal Intelligence: Experimental Studies. New York: Macmillan Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving & W. Donaldson (Eds.), Organisation of memory. New York: Academic Press VanLehn, K., Siler, S., Murray, C., Yamauchi, T., & Baggett, W. B. (2003). Why do some events cause learning during human tutoring? Cognition and Instruction, 21, Vergnaud, G. (1985). Concepts et schèmes dans une théorie opératoire de la représentation, Psychologie Française, 30, Whimbey, A., & Lockhead, J. (1999). Problem solving and comprehension (6th edn.). Mahwah, N.J.: Erlbaum Whorf, B. L. (1956). Language, thought and reality. Cambridge, Mass.: M. I. T. Press Williams, L. R. T. (2006). Cognition, perception and action: processes underlying problem-solving and well-being in single and double worlds, Mai Review, Target Article 2, 1-11 Zanga, A., Richard, J. F., & Tijus, C. (2004). Implicit learning in rule induction and problem solving, Thinking and Reasoning, 10 (1), Zhang, J. (1997). The nature of external representations in problem solving, Cognitive Science 21 (2)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χάρης Ψάλτης Στέλιος Γεωργίου Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου ii Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση στην Εφηβεία: Γνωστικές και Συναισθηματικές Συνιστώσες

Μάθηση στην Εφηβεία: Γνωστικές και Συναισθηματικές Συνιστώσες Στο Θ. Δραγώνα & Μ. Ντάβου (Επιμ.), Εφηβεία: Προσδοκίες και Αναζητήσεις, Αθήνα, Παπαζήσης, 1991, 221-241. Μάθηση στην Εφηβεία: Γνωστικές και Συναισθηματικές Συνιστώσες Μπετίνα Ντάβου Η παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία: «Εκτίμηση ορθότητας και βεβαιότητας των απαντήσεων στο μάντεμα λέξεων από ενήλικες μαθητές της Ιταλικής γλώσσας»

Μεταπτυχιακή εργασία: «Εκτίμηση ορθότητας και βεβαιότητας των απαντήσεων στο μάντεμα λέξεων από ενήλικες μαθητές της Ιταλικής γλώσσας» ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία: «Εκτίμηση ορθότητας και βεβαιότητας των απαντήσεων στο μάντεμα λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Β ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Β ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Β ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ Συγγραφέας: Ευθυμίου Μαρία Τμήμα: Λογοθεραπείας Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βικτωρία Ζακοπούλου ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Σαμαρτζή Σταυρούλα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Σαμαρτζή Σταυρούλα ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ----------------------------------------------------- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης και ενδεχόµενες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Πέτρος Κλιάπης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, pkliapis@gmail.com Petros Kliapis Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μεταγνώση

Πληροφορική Μεταγνώση Εισαγωγή... 8 Ορισµός της Μάθησης... 8 Υπολογιστές (Μαθησιακής φύσεως) ΤΠΕ... 10 Πρότυπο GOMS (Card, Moran & Newell)...11 Μινιµαλισµός (J. Carroll)... 12 Η θεωρία του M. Knowles ΤΠΕ... 13 Κοινωνική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ- ΗΓΕΣΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Ελένη Σεφερτζή. ερευνητική μονάδα URENIO

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Ελένη Σεφερτζή. ερευνητική μονάδα URENIO ΕΝΙΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΙΙΟΥΡΓΙΙΚΟΤΗΤΑΣ Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας ερευνητική μονάδα URENIO Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000 1 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή 1.1 Τι είναι η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες :μέθοδοι παρέμβασης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες :μέθοδοι παρέμβασης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες :μέθοδοι παρέμβασης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκακιστική Μνήμη και Επίδραση των Συγκινήσεων

Σκακιστική Μνήμη και Επίδραση των Συγκινήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου Όσο και αν επαινούνται και θεωρούνται ιδιαίτερα προοδευτικοί κάποιοι τρόποι διδασκαλίας και ορισμένες εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο 843 Hughes, M. et al. (2000). Numeracy and Beyond. Buckingham: Open University Press. Jensen, R. J. (Ed), (1993). Research Ideas for the Classroom, Volume 1: Early Childhood Mathematics. New York, NY:

Διαβάστε περισσότερα