Κινητό και γλωσσικές επιπτώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινητό και γλωσσικές επιπτώσεις"

Transcript

1 Κινητό και γλωσσικές επιπτώσεις Αδαλόγλου Χριστίνα 1, Γιαννόπουλος ηµήτρης 1, Θεοδωρακάκης Κωνσταντίνος 1, Κασσαµανόλη Μαρία 1 και Λέκκα Ευγενία 1. 1 Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κινητό έχει εισχωρήσει πλέον στην καθηµερινότητά όλων των ανθρώπων για να διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ τους. Ειδικότερα, έχει γίνει αντιληπτό ότι το κινητό έχει γίνει απαραίτητο στην άµεση επικοινωνία των νέων. Λόγο της βιασύνης και της αµεσότητας οι νέοι επιλέγουν να χρησιµοποιούν έναν γλωσσικό κώδικα, µε συχνά συντακτικά λάθη. Η χρήση αυτού του γλωσσικού κώδικα έχει γλωσσικές επιπτώσεις και το ερώτηµα είναι ο βαθµός του προβλήµατος που προκύπτει καθώς και ιδιαιτερότητες αυτής της διαλέκτου. Η οµάδα µας έχει προχωρήσει σε µία έρευνα µέσω ενός ερωτηµατολογίου µε ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµαζόµενη διάλεκτο των greeklish. Επιπλέον, έχουµε βιβλιοδετήσει ένα λεξικό µε λέξεις που χρησιµοποιούνται συχνότερα από του νέους και τις νέες σε συνοµιλίες τους στο κινητό αλλά και µέσω του ιστότοπου ώστε να βοηθηθούµε στην κατανόηση του συγκεκριµένου τρόπου επικοινωνίας. Έχουµε συµπεράνει ότι παραπάνω από 9 στους 10 νέους χρησιµοποιούν τα greeklish στην καθηµερινότητα τους για συνοµιλίες στο διαδίκτυο αλλά και στο κινητό. Επιπλέον, διαπιστώνουµε πως τα greeklish δεν είναι κάτι παραπάνω από ελληνικές λέξεις γραµµένες µε λατινικούς χαρακτήρες, µε εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις από τα φωνήεντα λείπουν από τις λέξεις, και αυτό για λόγους εξοικονόµησης χρόνου. Είναι λοιπόν φανερό ότι τα greeklish έχουν αντικαταστήσει τη χρήση της νεοελληνικής γλώσσας από τους νέους της χώρας µας µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη ή αρκετά δύσκολη η χρήση της µε συντακτικά, ορθογραφικά και λεκτικά λάθη. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: κινητό, γλωσσικές επιπτώσεις, νέοι, greeklish και νεοελληνική γλώσσα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί αντικείµενο προβληµατισµού και συνεργασίας µαθητών λυκείου. Το θέµα που έχει επιλεγεί έχει να κάνει µε ένα «εργαλείο» ευρείας χρήσης, το κινητό. Αντιστρόφως ανάλογο µε τον αριθµό των παιδιών που θέλουν να έχουν κινητό είναι το ενδιαφέρον τους για τις επιπτώσεις που έχει αυτό σε διάφορους τοµείς της ζωής τους. Η οµάδα των παιδιών που εργαστήκαµε για τη συγκεκριµένη εργασία διαφοροποιούµαστε από αυτή τη γενική διαπίστωση και διερευνούµε µ αυτή την προσπάθειά µας τις γλωσσικές επιπτώσεις των κινητών. Πιστεύουµε ότι παρουσιάζει µεγάλη σηµασία αυτό το θέµα, επειδή τα κινητά είναι ευρέως διαδεδοµένα σε όλο τον κόσµο και επιπλέον έχει αναπτυχθεί, από τη νεολαία ιδιαίτερα, ένας ειδικός γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας µεταξύ των

2 χρηστών των κινητών. Πιο συγκεκριµένα διερευνάται η χρήση των greeklish µέσω των κινητών. Βασικά ερωτήµατα που τίθενται είναι αν τα greeklish θεωρούνται ευκολότερα και πιο πρακτικά, αν αλλοιώνουν τη µητρική γλώσσα, πώς αντιµετωπίζονται και αν επηρεάζουν τη απόδοση του µαθητή. Για την προσέγγιση του θέµατος δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου για να το συµπληρώσουν. Από τα ερωτηµατολόγια έχουµε λάβει αρκετά συµπεράσµατα για την σχέση των νέων µε το κινητό και παράλληλα µε τα greeklish. Στη συνέχεια, πήραµε µια συνέντευξη από έναν καθηγητή του σχολείου µας, τον κ. Μούργο, για να διαπιστώσουµε αν η ψηφιακή γλώσσα έχει όντως αρνητικές επιπτώσεις στους νέους. Τελικά, δηµιουργήσαµε ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο που περιέχει ένα λεξικό των greeklish. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σκοπός της εργασίας µας είναι να αποδείξουµε πως η ψηφιακή γλώσσα προκαλεί γλωσσικά προβλήµατα. Με τη βοήθεια του διαδικτύου και διάφορων ιστοσελίδων (π.χ. µπορέσαµε και βρήκαµε πληροφορίες σχετικά µε τα greeklish. Έχει αποδειχθεί πως όντως τα greeklish αλλοιώνουν την γλώσσας µας. ηµιουργήσαµε ένα ερωτηµατολόγιο για µαθητές για να µάθουµε την άποψη τους για τα greeklish, αν τα χρησιµοποιούν σε καθηµερινή βάση και αν τα προτιµούνε από τα ελληνικά. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές προτιµούν τα greeklish από τα ελληνικά και τα χρησιµοποιούν σε καθηµερινή βάση. Στο ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήσαµε ο σκοπός µας ήταν να δούµε αν οι µαθητές χρησιµοποιούν τα greeklish για την άµεση επικοινωνία µε τους φίλους τους. Θέλαµε να διερευνήσουµε αν βρίσκουν εύκολη την πληκτρολόγηση των greeklish παρά των ελληνικών. Γι αυτό το λόγο τους ρωτήσαµε αν φοβούνται τα ορθογραφικά λάθη γράφοντας ελληνικά, και αν είναι αυτός ο λόγος που προτιµούν τα greeklish. Θέσαµε το ερώτηµα αν πιστεύουν ότι τα greeklish είναι ευκολότερα από τα ελληνικά και τους. Ζητήσαµε να µας πουν την προσωπική τους γνώµη για τα greeklish. Ακόµη αναρωτηθήκαµε αν τα greeklish αλλοιώνουν την µητρική µας γλώσσα. Επίσης τους ρωτήσαµε αν χρησιµοποιούν τα greeklish και που τα χρησιµοποιούν. Αναρωτηθήκαµε αν τους ενοχλεί αυτός ο κώδικας επικοινωνίας.ο στόχος µας ήταν να ρωτήσουµε µε ποιους τρόπους µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα greeklish. Τέλος ο στόχος µας ήταν να δούµε αν συµφωνούν στην κατάργηση των greeklish. Επιπλέον πήραµε µια συνέντευξη από ένα καθηγητή του σχολείου µας, τον κύριο Μούργκο, ώστε να µας δώσει κάποιες πληροφορίες για τις επιδόσεις των µαθητών σε γραπτά κείµενα και για τις σχέσεις τους µε τη γλώσσα µας λόγω της χρήσης των greeklish. Στη συνέντευξη αυτή προσπαθήσαµε να συλλέξουµε πληροφορίες µε τη βοήθεια κάποιων ερωτήσεων. Αρχικά ρωτήσαµε εάν γνωρίζει τι είναι τα greeklish. Στη συνέχεια αναρωτηθήκαµε εάν, ως καθηγητής των αρχαίων ελληνικών, πιστεύει πως τα greeklish επηρεάζουν τη γλωσσικά ικανότητα των µαθητών. Επιπλέον, ρωτήσαµε για την πιθανότητα να απαλλαγούµε από τη <<µάστιγα>> των greeklish. Ακόµα ρωτήσαµε για το τι µπορεί να κάνει το σχολείο για την απαλλαγή των greeklish από την καθηµερινότητα των εφήβων. Επίσης, ενδιαφερθήκαµε να µάθουµε για την προσωπική χρήση των greeklish στο κινητό και το κοµπιούτερ. Τέλος, ρωτήσαµε αν είναι υπέρ ή κατά των greeklish. Αποτελέσµατα ή θεωρητική ανάλυση Όπως είναι γνωστό τα greeklish έχουν γίνει µέρος της καθηµερινότητάς µας. Η χρήση της ψηφιακής γλώσσας, ιδιαίτερα από τους νέους, έχει αποφέρει κάποιες γλωσσικές επιπτώσεις στη µητρική µας γλώσσα. Με βάση ενός ερωτηµατολογίου καταλήξαµε σε κάποια αποτελέσµατα.

3 Σχήµα 1 ο : Το ποσοστό των ατόµων που χρησιµοποιούν τα greeklish. (1=ΝΑΙ, 2=ΟΧΙ, 3=ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ) Καταρχάς τα αγόρια χρησιµοποιούν περισσότερο τα greeklish από τα κορίτσια για την άµεση επικοινωνία τους στο διαδίκτυο µε τους/τις φίλους/φίλες και ένα µικρό ποσοστό δεν τα χρησιµοποιεί καθόλου, µε κύριο λόγο την ευκολία και την ταχύτητα τους. Επιπλέον, τα αγόρια και τα κορίτσια µικρής ηλικίας βρίσκουν πιο εύκολη την πληκτρολόγηση των greeklish σε αντίθεση µε τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας που την θεωρούν πιο δύσκολη, αυτό πιστεύουµε πως συµβαίνει επειδή τα µικρότερα παιδιά ακολουθούν ένα είδος µόδας. Στη συνέχεια, το µεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών και των κοριτσιών πιστεύουν πως ο λόγος που χρησιµοποιούν τα greeklish δεν επηρεάζεται από το φόβο των ορθογραφικών λαθών. Επίσης, ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών (αγόρια και κορίτσια) πιστεύουν ότι τα greeklish αλλοιώνουν τη µητρική µας γλώσσα, ενώ τα παιδιά µικρότερης ηλικίας πιστεύουν το αντίθετο. Σχήµα 2 ο : Πιστεύετε πως τα greeklish αλλοιώνουν τη γλώσσα µας; Αυτό συµβαίνει επειδή τα µικρότερα παιδιά δεν αντιλαµβάνονται την ουσία του προβλήµατος. Επιπρόσθετα, τα αγόρια και τα κορίτσια χρησιµοποιούν τη ψηφιακή γλώσσα στο διαδίκτυο περισσότερο από το κινητό τηλέφωνο. Εν αντιθέσει τα παιδιά µικρότερης ηλικίας τη χρησιµοποιούν και στα δύο, γιατί έχουν περισσότερη ώρα για το διαδίκτυο παρά για το διάβασµα. Ακόµα, η

4 πλειοψηφία των παιδιών δεν ενοχλείται από αυτό το κώδικα επικοινωνίας, ενώ µερικά παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας κάποιες φορές δυσκολεύονται στην κατανόηση τους και ενοχλούνται. Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά και κυρίως τα αγόρια πιστεύουν πως για την αντιµετώπιση των greeklish θα πρέπει όλοι να γυρίσουµε τη γλώσσα του πληκτρολογίου µας στα ελληνικά. Θα βοηθούσε επίσης να µοιραστεί ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο που να ενθαρρύνει τους χρήστες των υπολογιστών να γράφουν σε ελληνικά, αυτό θα βοηθούσε στην µείωση του γλωσσικού προβλήµατος. Στη συνέχεια, το µεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων συµφωνούν µε τη κατάργηση των greeklish, ενώ ένα µικρό κοµµάτι θέλει τα greeklish να συνεχίσουν να υπάρχουν για πρακτικούς λόγους. Επίσης, µόνο ένα µικρό ποσοστό των εφήβων χρησιµοποιούν τα ελληνικά στις συνοµιλίες τους στο διαδίκτυο αλλά και στο κινητό σε αντίθεση µε τη πλειοψηφία που χρησιµοποιεί τα greeklish µονάχα για λόγους ευκολίας και ταχύτητας. Επιπρόσθετα, οι έφηβοι µεγαλύτερης ηλικίας πιστεύουν ότι η ψηφιακή γλώσσα επηρεάζει την απόδοση του µαθητή στο σχολείο, ενώ παιδιά µικρότερης ηλικίας δεν το πιστεύουν κάτι τέτοιο, αλλά και όµως υπάρχουν κρούσµατα επιρροής από τα greeklish σε µαθητές όλων των τάξεων. Ακόµα, οι περισσότεροι έφηβοι δεν γνωρίζουν αν η ψηφιακή γλώσσα είναι µια αιτία της δυσλεξίας αλλά υποθέτουν πως υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να συµβαίνει, γιατί δεν έχουν προσωπικές εµπειρίες. Τέλος, οι περισσότεροι νέοι πιστεύουν ότι αν χρησιµοποιούµε όλοι την ελληνική γλώσσα στο διαδίκτυο και στα κινητά τηλέφωνα µπορεί να απαλλαγούµε από την επονοµαζόµενη << µάστιγα >> των greeklish. Μέχρι στιγµής δεν νοµίζουµε να έχουµε κάνει κάτι λάθος. Στη συνέχεια έχουµε πάρει µια συνέντευξη από ένα καθηγητή του σχολείου µας µε αφορµή µια σκέψη, αν τα greeklish επηρεάζουν την απόδοση των µαθητών. <<Υπάρχει εµφανή παραφθορά της χρήσης της γλώσσας µας από όλες τις ηλικιακές κλίµακες. Πολλοί νέοι είναι ανορθόγραφοι, επειδή δεν διαβάζουν βιβλία, ποιοτική λογοτεχνία, περιοδικά και εφηµερίδες. Η χρήση των greeklish από µαθητές λυκείου αλλά περισσότερο γυµνασίου γίνεται αντιληπτή ιδιαίτερα εύκολα από απαντήσεις µαθητών σε επίσηµα γραπτά, µε greeklish.>> Αυτή ήταν η απάντηση που πήραµε στο κύριο ερώτηµά µας και δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Πιστεύουµε πως άτοµα διαφόρων ηλικιών συχνά µπερδεύουν τη ψηφιακή γλώσσα µε την µητρική τους µε αποτέλεσµα τα γραπτά τους να προκαλούν σύγχυση και αυτό γίνεται διότι έχουν συνηθίσει σε µία γραφή εύκολη και γρήγορη, η οποία είναι δύσκολο να µη χρησιµοποιηθεί. <<Σήµερα διανύουµε µιαν εποχή ευκολίας, οπότε θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να απαλλαγούµε από τη µόδα της ψηφιακής γλώσσας.>> Κάτι εξίσου σηµαντικό είναι ότι διανύουµε µια εποχή ευκολίας όπου αναζητάµε διάφορους τρόπους γραφής κυρίως για εξοικονόµηση χρόνου. <<Στη τάξη ο καθηγητής προσπαθεί πάντα να βοηθήσει τα παιδιά µαθαίνοντας τους τη σωστή χρήση της γλώσσας µας. Αυτό πρέπει να αρχίσει από παιδιά του δηµοτικού να διαβάζουν βιβλία και εφηµερίδες και όχι να είναι όλη µέρα στο διαδίκτυο. Η έσχατη λύση είναι η χρήση τιµωρίας των µαθητών που κάνουν λανθασµένη χρήση των ελληνικών.>> µονάχα το σχολείο µπορεί να µας σώσει από τη λεγόµενη <<µάστιγα>> των greeklish αλλά ακόµα και αυτό γίνεται περιορισµένα και ακαθόριστα. Πάντα πρέπει να µαθαίνουν, τα µικρά παιδιά, τη µητρική τους γλώσσα γιατί αυτά είναι το µέλλον όλου του κόσµου. Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών σε ερώτηση που τους θέσαμε για το ποιες λέξεις χρησιμοποιούν συχνότερα στα greeklish συντάξαμε ένα κατάλογο αυτών των λέξεων με την επεξήγησή τους στη νέα ελληνική γλώσσα.: Σχήμα 3 ο : Πίνακας που δείχνει λέξεις στα greeklish και τη σημασία τους στα ελληνικά. GREEKLICH Smr Klmr xd ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σήµερα Καληµέρα Χαµογέλα

5 Ni, yap Prm,w8 Tlk Propo Thl,tlfn Ya c 8es Dld Filo Kans Agaph,agp Oraia, nc Telia Gt Tlm,ta leme Tr Mln Flk, muts Ok ty,fxaristw Tespa Bb Nope Vsk Omg T kns Kl Kt Pl Dn Plk Cu Ναι Περίµενε Τελικά Προπόνηση Τηλέφωνο Γεια σου Θες-θέλεις ηλαδή Φύλο ή φίλος ή φύλλο Κανένας Αγάπη Ωραία Τέλεια Γιατί Τα λέµε Τώρα Μάλλον Φιλάκια Όλα καλά ευχαριστώ Τέλος πάντων Αντίο Τίποτα Βασικά Ωω θέε µου Τι κάνεις Καλά Κάτι Πολύ εν Πλάκα Τα λέµε Μάλιστα, για να γίνει ευρέως γνωστό δημιουργήσαμε ένα φυλλάδιο το οποίο το μοιράσαμε στο σχολείο και σε φίλους μας. Συµπεράσµατα H βασική µας υπόθεση ότι τα greeklish επηρεάζουν τον γλωσσική ικανότητα ενός ατόµου. Σύµφωνα µε τις έρευνες που διεξήγαµε είχαµε τα εξής συµπεράσµατα. Πρώτον, αν και ήταν αναµενόµενα τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου, εκπλαγήκαµε από τον αρκετά µεγάλο

6 βαθµό ατόµων που χρησιµοποιεί τα greeklish για τις επικοινωνίες του καθηµερινά στο κινητό και το διαδίκτυο. Ακόµα, ήταν αρκετά φανερό πως τα αγόρια είναι πιο επιρρεπείς στη χρήση της ψηφιακής γλώσσας σε αντίθεση µε το βαθµό των κοριτσιών. Αυτό αποδεικνύει πως τα αγόρια (όλων των ηλικιών) έχουν την τάση να ακολουθούν την µόδα που επικρατεί µονάχα για να γίνουν αποδεκτοί από την κοινωνική τους οµάδα. Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει στα κορίτσια, που έχουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν τη χρησιµότητα ενός πράγµατος και κατά αυτόν τον τρόπο δεν κάνουν χρήση της ψηφιακής γλώσσας σε µεγάλο βαθµό, ώστε να δείξουν συµπτώµατα ενός ατόµου που νοιάζεται για κάτι ανώφελο. Οι έφηβοι που πηγαίνουν πια στις τελευταίες τάξεις του γυµνασίου αλλά περισσότερο στο λύκειο καταλαβαίνουν πως τα greeklish δεν ωφελούν και δηµιουργούν γλωσσικά προβλήµατα, κάτι που µπορεί να αποβεί µοιραίο για την εκπαιδευτική τους σταδιοδροµία. Αντιθέτως, τα παιδιά σε µικρότερη ηλικία δεν βλέπουν πέρα από το κοντινό µέλλον, λέγοντας κοντινό µέλλον εννοούµε µερικούς µήνες, και δεν αντιλαµβάνονται τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τα greeklish. Τέλος, πιστεύεται πως το γλωσσικό πρόβληµα των greeklish µπορεί να δοθεί ένα τέλος µέσα από την αλλαγή της γλώσσας στο πληκτρολόγιο του κινητού αλλά και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ευχαριστίες Ευχαριστούµε τις καθηγήτριές µας στο µάθηµα του Project για την άµεση υποστήριξή και την βοήθειά τους, Κοκκίνου Ελένη και Παπαχρήστου Μαρία. Βιβλιογραφία Ιστοσελίδα Wikipedia, Κύριος Μούργκος, καθηγητής αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Γουγούλη- ηµητριάδου Ελένη 1, Γρηγοριάδου έσποινα 1, Εύδου έσποινα 1, Κατσίφας Κωνσταντίνος 1, Μήτογλου Κωνσταντίνος 1 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: εθισµός, αποξένωση, κοινωνικές επαφές.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: εθισµός, αποξένωση, κοινωνικές επαφές. PAPER ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ Γωνιωτάκη Κατερίνα,, Κουτσαυτάκη Εύη, Κωνσταντινίδου Σοφία, Καραβίτης Ευθύµης, Λιασκόπουλος Νικόλας Μαθητές της Α λυκείου του Αριστοτελείου Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η γέννηση των Greeklish από τις παλαιότερες εποχές και η πρώτη τους εµφάνιση...4

1.1. Η γέννηση των Greeklish από τις παλαιότερες εποχές και η πρώτη τους εµφάνιση...4 Περιεχόµενα @Greeklish, λώσσα των νέων@` Εισαγωγή...3 1. Η Ιστορία των Greeklish...4 1.1. Η γέννηση των Greeklish από τις παλαιότερες εποχές και η πρώτη τους εµφάνιση...4 1.2. Tα γλωσσικά ιδιώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδακτικό Υλικό στο Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων της Γ τάξης του ηµοτικού: Τρόπος Κατανόησης και ιαχείρισής του από Μαθητές και ασκάλους Χρυσάνθη Σκουµπουρδή και Φραγκίσκος Καλαβάσης Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Σειρά: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2009 Επιμέλεια έκδοσης Φιλολογική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ευχρηστία διεπιφανειών που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

Ευχρηστία διεπιφανειών που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ( Α. Σ. Π. Α. Ι. Τ. Ε.) Παράρτηµ α Θεσσαλονίκης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠ. ΠΑΙ. Κ.) Ευχρηστία διεπιφανειών που απευθύνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΕΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΟΜΑΔΑ: ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΑ ΛΕΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΟΜΑΔΑ: ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013 2014 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΛΕΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΟΜΑΔΑ: ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ιωάννης Κοκκινομάτης Κωνσταντίνος Καπούλας Αναστασία Γεωργιαδου Ηλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014 1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΟΜΑΔΑ 1 : Ισχυρές Επιρροές Βασιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

µελέτη περίπτωσης του HOMO EDUCANDUS- ΑΓΩΓΗ

µελέτη περίπτωσης του HOMO EDUCANDUS- ΑΓΩΓΗ HOMO EDUCANDUS ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θέµα: Περί του σχολικού εκφοβισµού (bullying): Η µελέτη περίπτωσης του HOMO EDUCANDUS- ΑΓΩΓΗ Συγγραφείς (µε αλφαβητική σειρά):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Αναγνωσιµότητα και Eικόνες ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλία, Στυλιανή Καταλάνου Μοδεστίνα Μοδέστου, Ορτάνζια Ιωάννου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Εισαγωγή...5 Πλαίσιο, Στόχοι...6 Μεθοδολογία...7 Συλλογή εδομένων...8 1. Social Networking και «φιλίες»...8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ 24 Ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PROJECT 3 ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΟΥΓΑΖΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία "Μελέτη περιπτώσεων και ανάλυση δυνατοτήτων λογισµικών υποδοµής για εφαρµογές δηµιουργίας και υποστήριξης ερωτηµατολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σπουδάστριες Βούργα Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ.3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ σελ.4 ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ σελ.9 ΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ σελ.14 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ σελ.17 ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ σελ.19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών Μια µελέτη περίπτωσης (case study) στη χρήση των δυνατοτήτων των Nέων Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για την εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες Αθανάσιος Μαλέτσκος άσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα