ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)... 5 ΙΙ. ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ... 7 ΙΙΙ. ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΙΚΑΙΟ IV. ΠΡΩΣΙΚΟ ΙΚΑΙΟ V. ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Α) Με την Πολ ικ/ Γενικά Ειδικά περί ακατάσχετων i) Άρθρο 885 Πολ ικ/ ii) Άρθρο 920 Πολ ικ/ iii) Ακατάσχετα που είχαν θεσπιστεί από ειδικούς νόμους B) Συζητήσεις συντακτικής επιτροπής Γ) Αναθεώρηση ΚΠολ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΑΓΓΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι. Γενικές αρχές εκτέλεσης ΙΙ. Κατάσχεση κινητών πραγμάτων του οφειλέτη ( ιαδικασία της «fieri facias»). Προστασία ΙΙΙ. Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη (Κατάσχεση σε χέρια τρίτου - Garnishee Proceedings). Προστασία IV. Κριτική Αξιολόγηση ΙΙ. ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ I. Γενικές αρχές εκτέλεσης... 45

2 X Περιεχόμενα II. Κατάσχεση των κινητών πραγμάτων του οφειλέτη. Προστασία (άρθρα 250, 251, 251a, 252, 263 ΕΟ) ) Ακατάσχετα κινητά πράγματα (Άρθρο 250 ΕΟ) ) Περιορισμοί της κατάσχεσης ΙΙΙ. Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη (κατάσχεση σε χέρια τρίτου). Προστασία (άρθρα ΕΟ) ) Απόλυτα ακατάσχετες απαιτήσεις ) Περιορισμένα κατασχετές απαιτήσεις ) ιαδικασία ΙV. Κριτική Αξιολόγηση ΙΙΙ. ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ I. Γενικές αρχές εκτέλεσης ΙΙ. Κατάσχεση κινητών πραγμάτων του οφειλέτη. Προστασία ) Γενικές αρχές Κατάσχεση ) Περιουσία εξαιρούμενη της κατάσχεσης Ακατάσχετα ΙΙΙ. Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη (κατάσχεση σε χέρια τρίτου - saisie arrêt). Προστασία ΙV. Κριτική Αξιολόγηση IV. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ I. Γενικές αρχές εκτέλεσης ΙI. Κατάσχεση κινητών πραγμάτων του οφειλέτη. Προστασία III. Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη (κατάσχεση σε χέρια τρίτου). Προστασία ) Προστασία οφειλέτη από την κατάσχεση των εργασιακών του εισοδημάτων και λοιπές απαγορεύσεις (Άρθρα k, 851, 852 ZPO) ) Προστασία οφειλέτη από κατάσχεση παροχών κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 54 και 55 SGB) ) Ακατάσχετες απαιτήσεις από το ουσιαστικό δίκαιο. (BGB) ΙV. Κριτική Αξιολόγηση V. ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ I. Γενικές αρχές εκτέλεσης ΙΙ. Κατάσχεση των κινητών πραγμάτων του οφειλέτη. Προστασία ΙΙΙ. Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη (κατάσχεση σε χέρια τρίτου). Προστασία IV. Κριτική Αξιολόγηση VI. ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ I. Γενικές αρχές εκτέλεσης ΙΙ. Κατάσχεση των κινητών πραγμάτων του οφειλέτη. Προστασία (άρθρα ΙτΚΠολ ) ) Ακατάσχετα κινητά πράγματα ) Περιορισμοί κατάσχεσης... 96

3 Περιεχόμενα XI ΙΙΙ. Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη (κατάσχεση σε χέρια τρίτου). Προστασία ΙV. Κριτική Αξιολόγηση VII. ΣΟΥΗ ΙΚΟ ΙΚΑΙΟ I. Γενικές αρχές εκτέλεσης ΙΙ. Κατάσχεση κινητών πραγμάτων του οφειλέτη. Προστασία ΙΙΙ. Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη (κατάσχεση σε χέρια τρίτου). Προστασία IV. Κριτική - Αξιολόγηση ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ) Κοινές αρχές διαγνωστικής δίκης και διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης Α. Αρχή της συζητήσεως ή της ανακρίσεως Β. Αρχή της ακροάσεως Γ. Αρχή της δημοσιότητας Αρχές της καλής πίστεως και των χρηστών ηθών Ε. Αρχή της διαθέσεως ΣΤ. Αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος δανειστή Ζ. Αρχή της αναλογικότητας ) Ιδιαίτερες αρχές Α. Αρχές της σύμμετρης και αυτούσιας ικανοποίησης Β. Αρχή της τυπικότητας Γ. Αρχή του περιορισμού των ειδών και μέσων της εκτέλεσης Ειδικότερες αρχές της αναγκαστικής εκτέλεσης ΙΙΙ. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ) Προέλευση Έννοια ) Απόψεις Θεωρίας i) Ξενόγλωσση ii) Ελληνική iii) Ίδια Θέση ) Εφαρμογή στο ελληνικό δίκαιο ) Τα ακατάσχετα ως συγκεκριμενοποίηση της αρχής της αναλογικότητας

4 XII Περιεχόμενα i) Αναγκαστική κατάσχεση για ικανοποίηση ελάχιστης απαίτησης του δανειστή. («υσαναλογία» μεταξύ της απαίτησης και των εξόδων της κατάσχεσης) ii) Ύπαρξη εμφανούς «δυσαναλογίας» μεταξύ της απαίτησης και του κατασχεμένου αντικειμένου του οφειλέτη iii) Ιδιαίτερες δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης του οφειλέτη Α) Ιδιαίτερα μειονεκτικές συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης Β) Προστασία από την οικονομική εξόντωση του οφειλέτη iv) Κατάσχεση αντικειμένου που δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των εξόδων της εκτέλεσης. (Άσκοπη κατάσχεση) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι. ΘΕΣΜΟΣ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (20 ΠΑΡ. 1 Σ.) ) Συνταγματικό δικονομικό δικαίωμα έννοια και περιεχόμενο ) Τα ακατάσχετα ως νομοθετικός περιορισμός αυτού του δικαιώματος. Πότε κρίνεται συνταγματικός και πότε όχι ΙΙ. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ) ) Τα ακατάσχετα ως εξειδίκευση της αρχής του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου i) ικαίωμα ζωής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας ii) Προστασία της υγείας iii) Προστασία της ιδιωτικής ζωής και οικογένειας ) Τα ακατάσχετα ως περιορισμός της κρατικής επέμβασης στην ιδιωτική σφαίρα και ιδιωτική πρωτοβουλία i) Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας ii) Ελευθερία κινήσεως και εγκαταστάσεως iii) Ελευθερία γνώμης και πληροφορίας α) Ελευθερία γνώμης β) Ελευθερία της πληροφορίας iv) Ελευθερία τύπου v) Ραδιοτηλεόραση vi) Ελευθερία τέχνης, επιστήμης, έρευνας και διδασκαλίας vii) Ελευθερία ενώσεως Συνδικαλιστική ελευθερία ) Καταχρηστική άσκηση κατάσχεσης i) Είναι δυνατή η εφαρμογή του 25 παρ. 3Σ στην αναγκαστική εκτέλεση; ii) Ποια η σχέση του με το 281 ΑΚ;

5 Περιεχόμενα XIII ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ Α. Ισχύον ίκαιο ) Ακατάσχετα τιθέμενα εκ λόγων ανθρωπισμού ) Προστασία Εθνικής Οικονομίας Β. Ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στις σύγχρονες εξελίξεις ) Βασικές έννοιες της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου ) Κριτήρια για τον περιορισμό ή τη διεύρυνση του θεσμού των ακατάσχετων i) Συμφέρον δανειστή ii) Συμφέρον οφειλέτη iii) Συμφέρον οικονομίας εθνικής οικονομίας α) Οικονομική ανάλυση θεσμού ακατάσχετων i) Ακατάσχετα από ανθρωπιστικούς λόγους ii) Ακατάσχετα για τη συνέχιση της προσωπικής εργασίας του οφειλέτη iii) Ακατάσχετα υπέρ της εθνικής οικονομίας β) Σχέση θεσμού πτώχευσης (και εξυγίανσης επιχειρήσεων) με το θεσμό των ακατάσχετων i) Σκοπός της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης και της πτώχευσης ii) Ακατάσχετα και εξωπτωχευτική περιουσία iii) Η αναστολή των ατομικών διώξεων ως μορφή καθολικού ακατάσχετου iv) Η δέσμευση των πιστωτών και η αναστολή των ατομικών διώξεων κατά το δίκαιο της εξυγίανσης ως μορφή ακατάσχετου. Η συμφωνία των άρθρων 44 και 45 του Ν. 1892/1990 και η συμφωνία κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής του νέου ΠτωχΚ ) Συμπέρασμα Α. Κανόνας: Προτεραιότητα στην ανάγκη ικανοποίησης των απαιτήσεων του δανειστή Β. Κανόνας: Προστασία της προσωπικότητας του οφειλέτη (αξία ανθρώπου) II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ III. ΕΙ ΙΚΑ ) Άρθρο 953 ΚΠολ i) Γενικά α) Έννοια κινητών πραγμάτων β) Η Κατοχή ως προϋπόθεση της κατάσχεσης

6 XIV Περιεχόμενα γ) Εξουσία προς διάθεση δ) Μεταβίβαση κινητών που διαρρήχθηκε ως καταδολιευτική ii) Ειδικά α) Ακατάσχετα εκ της φύσεως των πραγμάτων και της σχέσης τους με τον οφειλέτη (άρθρο 953 παρ. 3 περ. α και β ) i) Ακατάσχετο πραγμάτων προσωπικής χρήσης ii) Ακατάσχετο τροφίμων και καύσιμης ύλης β) Ακατάσχετα εκ λόγων προστασίας της προσωπικότητας του οφειλέτη και των οικογενειακών του παραδόσεων (άρθρο 953 παρ. 3 περ. γ και δ ) i) Ακατάσχετο παρασήμων, αναμνηστικών αντικειμένων, χειρογράφων, επιστολών, οικογενειακών εγγράφων και επαγγελματικών βιβλίων ii) Ακατάσχετο βιβλίων, μουσικών οργάνων και εργαλείων τέχνης γ) Ακατάσχετα για τη συνέχιση της εργασίας του οφειλέτη (άρθρο 953 παρ. 4) i) Ακατάσχετο των πραγμάτων που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της εργασίας του οφειλέτη, όπως εργαλείων, μηχανημάτων και βιβλίων ii) Ειδικά ακατάσχετα των γεωργών, κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων δ) Ακατάσχετα για την προάσπιση της εθνικής οικονομίας (άρθρο 953 παρ. 5) i) Αυτοτελής κατάσχεση των ασυγκόμιστων καρπών ii) Κατάσχεση των μεταξοσκωλήκων ) Άρθρο 982 ΚΠολ i) Γενικά α) Σημασία της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου β) Ακατάσχετα. Γενικές έννοιες ii) Ειδικά α) Ακατάσχετα ενσώματα κινητά πράγματα του οφειλέτη (953 παρ. 3 και 4 και 982 παρ. 2 περ. α ) i) Ακατάσχετο κινητών πραγμάτων του οφειλέτη στα χέρια τρίτου ii) Ακατάσχετο πραγμάτων που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά β) Ακατάσχετες απαιτήσεις του οφειλέτη (982 παρ. 2 περ. β έως ε ) i) Ακατάσχετη η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες ii) Ακατάσχετες οι απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και

7 Περιεχόμενα XV οι απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας iii) Ακατάσχετες οι απαιτήσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών iv) Ακατάσχετες οι κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς v) Κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης α) Οι απόψεις της θεωρίας και η εφαρμογή του ν.δ. 1059/ β) Ο ν. 2915/2001 (άρθρο 24) α) Σύμβαση ανοίγματος πίστωσης β) Τραπεζική ενέγγυα πίστωση γ) Εγγυητική επιστολή δ) Αλληλόχρεος λογαριασμός ε) Κινητά μισθωμένης θυρίδας σε τράπεζα iii) Κατάσχεση στα χέρια οφειλέτη του δημοσίου ως τρίτου και κατάσχεση στα χέρια του δημοσίου ως τρίτου α) Κατάσχεση στα χέρια οφειλέτη του δημοσίου ως τρίτου β) Κατάσχεση στα χέρια του δημοσίου, ΟΤΑ, νπδδ και ΤΠ ως τρίτων i) Κατάσχεση στα χέρια του δημοσίου ως τρίτου ii) Κατάσχεση στα χέρια ΟΤΑ ως τρίτου iii) Κατάσχεση στα χέρια νπδδ ως τρίτου iv) Κατάσχεση στα χέρια του ΤΠ ως τρίτου ) Άρθρα 710 και 729 παρ. 3 ΚΠολ i) Άρθρο 710 ΚΠολ ii) Άρθρο 729 παρ. 3 ΚΠολ ) Άρθρο 1022 ΚΠολ i) Γενικά ii) Ειδικά α) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας β) Ευρεσιτεχνία γ) Εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών δ) Απαιτήσεις εξαρτώμενες από αντιπαροχή ε) ικαίωμα στην επιχείρηση ως σύνολο στ) ικαίωμα στην εμπορική επωνυμία ζ) ικαίωμα σε διακριτικό γνώρισμα η) ικαίωμα σε εμπορικό σήμα θ) Απαίτηση από προσύμφωνο και εργολαβικό αντάλλαγμα

8 XVI Περιεχόμενα IV. ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ - ΚΕ Ε ) Ακατάσχετα από άλλους νόμους. Άρθρο 52 ΕισΝΚΠολ ) Ακατάσχετα από το ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης ημοσίων Εσόδων» (ΚΕ Ε) i) Άρθρο 17 ΚΕ Ε ii) Άρθρο 31 ΚΕ Ε ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...475

Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Σελ. XXXVII Β. ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ Σελ. XXXIX ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1 1. Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 2 3 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Ιστορία της Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 1 Ι. Η διδασκαλία των µαθηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των προτάσεων του συµβουλίου διδασκόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

117 Νομικής Αθήνας. Σκοπός. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Πρόγραμμα Σπουδών. α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31):

117 Νομικής Αθήνας. Σκοπός. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Πρόγραμμα Σπουδών. α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31): 117 Νομικής Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα της Νομικής έχουν σκοπό να εφοδιάσουν τους φοιτητές τους με τις απαραίτητες γνώσεις των διαφόρων κλάδων του Δικαίου, να τους εξοικειώσουν με τη νομική σκέψη και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8 Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... 8 Α. Έννοια και ορισμός του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πανεπιστηµιακές παραδόσεις στις Γενικές Αρχές του Αστικού ικαίου Μάθηµα: Εµπορικό ίκαιο ιδάσκων: Βασίλης Τουντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Αστικό δίκαιο 5 II. Πολιτική δικονομία 11 III. Εμπορικό δίκαιο 15 IV.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Επιµέλεια: Κουκουβίνου Ελένη (Α.Μ: 1340200000721) Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Η Εξάµηνο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι. Έννοια και διακρίσεις της εταιρίας... 43 ΙΙ. Εταιρίες με την

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌÈÎ. π ø. ƒ øƒπ POE PO. ƒ øƒπ π POE PO KA H HT E IKOYPOI KA H HTE. ÀÃπ ªπ EKTOP. Ανδρέας Καπαρδής. Νικήτας Χατζημιχαήλ.

ÔÌÈÎ. π ø. ƒ øƒπ POE PO. ƒ øƒπ π POE PO KA H HT E IKOYPOI KA H HTE. ÀÃπ ªπ EKTOP. Ανδρέας Καπαρδής. Νικήτας Χατζημιχαήλ. ÔÌÈÎ ƒ øƒπ POE PO Ανδρέας Καπαρδής ƒ øƒπ π POE PO Νικήτας Χατζημιχαήλ KA H HT Ανδρέας Καπαρδής E IKOYPOI KA H HTE Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού Νικήτας Χατζημιχαήλ EKTOP Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΜΕΡΟΣ 1ο 1) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 61 Α) ΓΕΝΙΚΩΣ... 61 Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων»

«Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία με θέμα: «Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων» Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [1] Σύνταγµα της Ελλάδας [1975/1986/2001] ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του Πολιτεύµατος [Άρθρο 2 παρ. 1]... 3 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.Έννοια της ιδιοκτησίας 6 2.Περιεχόµενο των δικαιωµάτων επί της ιδιοκτησίας 7 α. ιατήρηση της ιδιοκτησίας 7 β. Συντήρηση της ιδιοκτησίας 7 γ. Χρήση και κάρπωση της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I)

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I) ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I) Διδάσκουσα: Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου & Χρηματοπιστωτικού Δικαίου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας Μέχρι ποιο σημείο είναι δυνατόν να φτάσει το δικαίωμα του δανειστή να κατάσχει τραπεζικές καταθέσεις;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Κλαβανίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της δικαιοσύνης 4 2. Δεοντολογία Νομοθεσία για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ι έκδοσης Πρόλογοι προηγουµένων εκδόσεων Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 1. Έµποροι Εµπορικές Πράξεις Ι. Β της 2/14 Μαΐου 1835 «Περί αρµοδιότητος των Εµποροδικείων» ΙΙ. Εµπορικός Νόµος. Άρθρα 17 Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ανδρέου Νικόλαος Αρ. Μητρώου 13867 Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα