Για την αλληλεπίδραση με τα εναλλασσόμενα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία επιλέχθηκε ως πηγή των πεδίων αυτών ένα μοτέρ ονομαστικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την αλληλεπίδραση με τα εναλλασσόμενα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία επιλέχθηκε ως πηγή των πεδίων αυτών ένα μοτέρ ονομαστικής"

Transcript

1 Αντικείμενο μελέτης Εξέταση πέντε αντικειμένων (δοκίμια Α, Β, Γ, Δ, Ε) από ορυκτό άλας ως προς: - Την αλληλεπίδρασή τους με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - Την αλληλεπίδρασή τους με εναλλασσόμενα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία - Την αλληλεπίδρασή τους με μαγνητοστατικά πεδία - Εκπομπή ραδιενέργειας Όργανα μέτρησης Υψίσυχνη ακτινοβολία: Aaronia Spectran HF Υψίσυχνη ακτινοβολία: Aaronia Spectran Hyperlog Υψίσυχνη ακτινοβολία: Cornet Microsystems ET-85EX Χαμηλόσυχνη ακτινοβολία: Aaronia Spectran NF-5035 Ραδιενέργεια: Gamma scout Μαγνητοστατικά πεδία: Πυξίδα ακριβείας Μεθοδολογία - Για την αλληλεπίδραση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επιλέχθηκε ως πηγή ακτινοβολίας ένα ασύρματο τηλέφωνο (DECT, 1890 MHz) Phillips Gigaset C470 IP (ακουστικό με βάση στο ίδιο σημείο) το οποίο καλούσε αδιάλειπτα. Κάθε δοκίμιο μετρήθηκε σε δύο θέσεις με σκοπό να διερευνηθεί η συμπεριφορά του τόσο όταν παρεμβάλλεται μεταξύ πηγής και δέκτη, όσο και όταν βρίσκεται στο χώρο εκπομπής ( της πηγής) χωρίς να παρεμβάλλεται (βλέπε ακόλουθο σχήμα). Επίσης, μετρήσεις έγιναν τοποθετώντας όλα τα δοκίμια μαζί της πηγής. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις μετρήσεις χωρίς την παρουσία δοκιμίου και με τις μετρήσεις ς κοινού πετρώματος παρόμοιας μάζας και όγκου με τα προς εξέταση (βλέπε ακόλουθο σχήμα). Για την αλληλεπίδραση με τα εναλλασσόμενα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία επιλέχθηκε ως πηγή των πεδίων αυτών ένα μοτέρ ονομαστικής Ανακρέοντος 11 Ζωγράφου, Τ: , , F: , ΣΕΛ. 1/8

2 ισχύος 1600 W το οποίο λειτουργούσε στο 80% της ισχύος. Κάθε δοκίμιο μετρήθηκε σε θέση ς με συχνότητα καταγραφής τα 50 Hz. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις μετρήσεις χωρίς να παρεμβάλλεται κανένα δοκίμιο και με τις μετρήσεις ς κοινού πετρώματος παρόμοιας μάζας και όγκου με τα προς εξέταση (βλέπε ακόλουθο σχήμα). Για την αλληλεπίδραση με τα μαγνητοστατικά πεδία χρησιμοποιήθηκε πυξίδα ακριβείας. Για την μέτρηση ραδιενέργειας χρησιμοποιήθηκε το βιολογικό ισοδύναμο ακτίνων α+β+γ. Μετρήσεις Ακολουθούν οι μετρήσεις: Ανακρέοντος 11 Ζωγράφου, Τ: , , F: , ΣΕΛ. 2/8

3 Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Θόρυβος υποβάθρου: 1.4 nw/m² Peak Max περιόδου 10 sec Μονάδες: μw/m² Α/Α Χωρίς δοκίμιο Παρεμβολή πέτρας Δοκίμιο Α, Δοκίμιο Α, Δοκίμιο Β, Δοκίμιο Β, Δοκίμιο Γ, Δοκίμιο Γ, Δοκίμιο Δ, Δοκίμιο Δ, Δοκίμιο Ε, Δοκίμιο Ε, Όλα τα δοκίμια Μ.Ο Ανακρέοντος 11 Ζωγράφου, Τ: , , F: , ΣΕΛ. 3/8

4 Μετρήσεις εναλλασσόμενων μαγνητικών πεδίων Θόρυβος υποβάθρου: nt 3 axis Περίοδος 5 sec Μονάδες: nt Α/Α Χωρίς δοκίμιο Παρεμβολή πέτρας Δοκίμιο Α, Δοκίμιο Β, Δοκίμιο Γ, Δοκίμιο Δ, Δοκίμιο Ε, Μ.Ο Ανακρέοντος 11 Ζωγράφου, Τ: , , F: , ΣΕΛ. 4/8

5 Μετρήσεις εναλλασσόμενων ηλεκτρικών πεδίων Θόρυβος υποβάθρου: 1.90 V/m 1 axis Περίοδος 5 sec Μονάδες: V/m Α/Α Χωρίς δοκίμιο Παρεμβολή πέτρας Δοκίμιο Α, Δοκίμιο Β, Δοκίμιο Γ, Δοκίμιο Δ, Δοκίμιο Ε, Μ.Ο Μετρήσεις μαγνητοστατικών πεδίων Πυξίδα ακριβείας Δοκίμιο Α Δοκίμιο Β Δοκίμιο Γ Δοκίμιο Δ Δοκίμιο Ε μηδενική μηδενική μηδενική μηδενική μηδενική Μετρήσεις ραδιενέργειας Θόρυβος υποβάθρου: Μονάδες: 90 nsv/h Βιολογικό ισοδύναμο ακτίνων α+β+γ nsv/h Δοκίμιο Α Δοκίμιο Β Δοκίμιο Γ Δοκίμιο Δ Δοκίμιο Ε Ανακρέοντος 11 Ζωγράφου, Τ: , , F: , ΣΕΛ. 5/8

6 Συμπεράσματα - Γενικά Τα δοκίμια έχουν διαφορετικό σχήμα και διαστάσεις. Θα μπορούσαμε να εξάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα εάν τα δοκίμια είχαν όλα το ίδιο κανονικό σχήμα και διαστάσεις (π.χ. κύβοι ίδιων διαστάσεων). Οι λόγοι είναι οι εξής: α) Οι συγκρίσεις μεταξύ των δοκιμίων θα ήταν ακριβέστερες, β) Η τοποθέτηση στη θέση ς θα μπορούσε θα να γίνει ακριβώς στο κέντρο βάρους της μάζας, γ) Τόσο στη θέση ς όσο και στη θέση της πηγής η επιφάνεια σκίασης και ανάκλασης θα ήταν η ίδια. - Αλληλεπίδραση με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ % ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΤΡΑ Α Β Γ Δ Ε ΔΟΚΙΜΙΑ Ιδιαίτερα αποδοτικό στην προστασία έναντι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εμφανίζεται το δοκίμιο Γ με μείωση 84.11% στη θέση ς. Μάλιστα εάν συνυπολογίσουμε ότι το δοκίμιο αυτό έχει τις μικρότερες διαστάσεις, θα πρέπει να ερμηνεύσουμε την απόδοσή του στις φυσικές του ιδιότητες και στη δομή του κρυσταλλικού του πλέγματος. Κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω διερεύνηση των ιδιοτήτων του ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ % ΜΕΙΩΣΗ Α Β Γ Δ Ε ΟΛΑ ΔΟΚΙΜΙΑ Ανακρέοντος 11 Ζωγράφου, Τ: , , F: , ΣΕΛ. 6/8

7 Αντίθετα στη θέση, κανένα δοκίμιο δεν μειώνει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία περισσότερο από 6.59 %, μάλιστα το δοκίμιο Γ αυξάνει την ακτινοβολία κατά 0.84 %. Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες ιδιότητες (μείωσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χωρίς να παρεμβάλλονται) πέραν εκείνων όπου δημιουργούν ισχυρά πεδία, θα ερμηνεύσουμε τις θετικές τιμές ως σφάλματα (και την τιμή 6.59 % ως τη μέγιστη τιμή σφάλματος). Επίσης πιθανό κρίνεται η αύξηση της μετρούμενης ακτινοβολίας από το Γ να οφείλεται στις μεγάλες ανακλαστικές του ιδιότητες. - Αλληλεπίδραση με εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ % ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΤΡΑ Α Β Γ Δ Ε ΔΟΚΙΜΙΑ Είναι γνωστό ότι τα εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία είναι πολύ δύσκολο να περιοριστούν. Τα υλικά που το επιτυγχάνουν αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό είναι τα μέταλλα λόγω των ελευθέρων ηλεκτρονίων τους. Ιδιαίτερα αποδοτικοί είναι οι κάποιοι φερίτες και τα κράματά τους. Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμενο, οι μειώσεις που παρατηρήσαμε είναι μικρές < 9.27 % με την πιθανότητα ότι το μεγαλύτερο μέρος τους είναι σφάλμα (της τάξης του 6 %). Σκόπιμη θα ήταν η μέτρηση με αντικείμενα μεγαλύτερων διαστάσεων (εν είδη φύλλου) για την ορθότερη διερεύνηση των ιδιοτήτων τους έναντι των μαγνητικών πεδίων. - Αλληλεπίδραση με εναλλασσόμενα ηλεκτρικά πεδία ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ % ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΤΡΑ Α Β Γ Δ Ε ΔΟΚΙΜΙΑ Ανακρέοντος 11 Ζωγράφου, Τ: , , F: , ΣΕΛ. 7/8

8 Παρατηρούμε ότι όλα τα δοκίμια πέτυχαν μεγαλύτερη μείωση των εναλλασσόμενων ηλεκτρικών πεδίων από μία κοινή πέτρα. Όμως, οι μεταξύ τους διαφορές δεν θα πρέπει να αποδοθούν τόσο στις διαφορετικές τους ιδιότητες όσο στο διαφορετικό μέγεθος και σχήμα τους. Σκόπιμη θα ήταν η μέτρηση με αντικείμενα μεγαλύτερων διαστάσεων (εν είδη φύλλου) για την ορθότερη διερεύνηση των ιδιοτήτων τους έναντι των ηλεκτρικών πεδίων. - Αλληλεπίδραση με μαγνητοστατικά πεδία Δεν ανιχνεύτηκε καμία αλληλεπίδραση με μαγνητοστατικά πεδία. - Εκπομπή ραδιενέργειας Δεν ανιχνεύτηκε εκπομπή ραδιενέργειας (ακτίνες α+β+γ) Περίληψη Οι συχνότητες που χρησιμοποιήθηκαν στις παρούσες μετρήσεις, είναι οι συχνότητες που κατά κόρον ανιχνεύονται σε χώρους οικιών και γραφείων (ασύρματα τηλέφωνα, καλώδια και συσκευές ρεύματος). Για πληρέστερη κατανόηση των ιδιοτήτων των δοκιμίων χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σε διαφορετικές συχνότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δοκίμιο Γ του οποίου η συμπεριφορά στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Σκόπιμη θα ήταν η μέτρηση των δοκιμίων αυτών σε διαστάσεις φύλλου έναντι ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Ζωγράφου, Ιπποκράτης Ποιμενίδης Μηχανολόγος μηχανικός aktinovolia.net Μέτρηση & αντιμετώπιση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Ανακρέοντος, 11, Ζωγράφου, Τ: , , F: Ανακρέοντος 11 Ζωγράφου, Τ: , , F: , ΣΕΛ. 8/8

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Τμήμα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Διεσπαρμένης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Αθανασίου Έκτορας 1, Γούλα Μαρία 1, Κλαδάς Αθανάσιος 1, Κοτσαβασίλογλου Λήδα 1, Μαρκούδης Ευάγγελος 1 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ηλεκτρική τάση προκαλεί ηλεκτρικά πεδία - το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά πεδία. Επειδή όλες οι ανθρώπινες λειτουργίες (συστολή μυών, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΤΟΥΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΕΜC ASPECTS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτρης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ...12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα q Θεωρία: Η απάντηση που ζητάτε είναι αποτέλεσμα μαθηματικών πράξεων και εφαρμογή τύπων. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο q Πείραμα: Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυναμική συμπεριφορά συστήματος καλωδίου και μετασχηματιστή διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης.,

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., Study of the operating modes in induction heating and melting technology with power electronic

Διαβάστε περισσότερα

National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training

National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Elements Training TR-12/2009 Machinery Maintenance Th. Costopoulos, A. Bechara

Διαβάστε περισσότερα