2002 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA) στην «Κοινωνιολογία με Ερευνητική Εκπαίδευση», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2002 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA) στην «Κοινωνιολογία με Ερευνητική Εκπαίδευση», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία"

Transcript

1 Στεφανία Καλογεράκη Λέκτορας στις Ποσοτικές Μεθόδους στην Κοινωνιολογία Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιόπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, Ελλάδα, Tηλ. : Ηλεκ. Ταχ. : Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2007 Διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία (Τίτλος διατριβής: Οι επιδράσεις του πολιτισμικού συστήματος στην χρήση ναρκωτικών των εφήβων: Μια δια-χωρική μελέτη μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Σουηδίας και Ελλάδας), Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία 2002 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA) στην «Κοινωνιολογία με Ερευνητική Εκπαίδευση», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία 1998 Πτυχίο Στατιστικής, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνεργάτης στην ελληνική ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος FP7 LIVEWHAT: Living with Hard Times: How Citizens React to Economic Crises and Their Social and Political Consequences. Συντονίστρια Πανεπιστημίου Κρήτης: Καθ. Κούση Μ., Τμήμα Κοινωνιολογίας (http://www.livewhat.unige.ch/?p=1) Συνεργάτης στην ελληνική ερευνητική ομάδα του ερευνητικού προγράμματος GGCRISI: The Greeks, the Germans and the Crisis. Συντονίστρια Πανεπιστημίου Κρήτης: Καθ. Κούση Μ., Τμήμα Κοινωνιολογίας. (http://www.ggcrisi.info/index.html) 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνη, Ερευνητικό πρόγραμμα (μικρού μεγέθους-τύπου Ι) «Η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των ξενοφοβικών τάσεων της ελληνικής κοινωνίας εν καιρώ κρίσης», ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4029) 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνη, Ερευνητικό πρόγραμμα (μικρού μεγέθους-τύπου Ι) «Τοπική κοινωνία και μετανάστες: Διερεύνηση των δράσεων αλληλεγγύης και των επιπτώσεων τους στους μετανάστες Χανίων Κρήτης», ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης (Κ.Α. 3781) Συνεργάτης, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Παρατηρητήριο εργασιακών σχέσεων». Συντονιστής: Σερντεδάκις N., Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα Συνεργάτης, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Υλοποίηση εναλλακτικού αναπτυξιακού προγράμματος των Δήμων Ανωγείων, Ρούβα και Επισκοπής». Συντονιστής: Καθ. Παπαιωάννου Σ. Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας. Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα 1

2 2003 Συνεργάτης, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Στρατηγικά-Επιχειρησιακά Σχέδια Νοσοκομείων Σητείας, Αγίου Νικολάου και Ψυχιατρείου Σούδας». Συντονιστής: Καθ. Φιλαλήθης A. Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα 2003 Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)». Συντονιστής: Κόνσολας N. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Άσθμα και ατοπία στην Κρήτη». Συντονιστές: Cullinan P., Imperial College School of Medicine (NHLI) and Royal Brompton and Harefield Hospital, Αγγλία και Μπιμπάκης Ι., Αντιφυματική Μονάδα Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Κρήτη, Ελλάδα 1998 Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Περιγεννητικός έλεγχος στην Κρήτη». Συντονιστής: Καθ. Καφάτος Α. Τμήμα Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Βιβλία 2010 Καλογεράκη, Σ. Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία. Αθήνα: Gutenberg Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά 2014 Kalogeraki, S. The upsurge in intolerance against migrants during the Greek recession. The International Journal of Diverse Identities (forthcoming) 2014 Kalogeraki, S. Exploring potential impacts of using different operational definitions of migrants in quantitative research. The International Journal of Community Diversity, 13( 2): Kalogeraki, S. On the benefits and constraints of the web-based illicit drug survey. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6(5): Kalogeraki, S. The role of ethnic threat perceptions in explaining anti-immigrant sentiments: The case of Greece. The International Journal of Civic, Political, and Community Studies, 10 (3): Παπαδάκη, Μ. & Καλογεράκη, Σ. Διερευνώντας την χρήση και την «αναγκαστική μη χρήση» κινητού τηλεφώνου στους εφήβους. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τεύχος Kalogeraki, S. Migrant-related attitudes and perceived ethnic threats between ingroups and out-groups: The cases of Greece and Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 2 (3): Kalogeraki, S. The measurement of children s well-being during recessionary times. The International Journal of Health, Wellness and Society, 2 (1): Kalogeraki, S. Preliminary evidence of gender differentiated patterns of mobile communication among teenagers. The International Journal of the Humanities, 9(1),

3 2011 Καλογεράκη, Σ. Η χρήση ναρκωτικών και οι παράγοντες επικινδυνότητας σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων εφήβων. Νέοι, Έγκλημα και Κοινωνία, (5) Kalogeraki, S. & Papadaki, M. The impact of mobile use on teenagers socialization. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5 (4), Kalogeraki, S. & Allegakis, A. Disponiert individualismus als kulturmerkmal zu einem erhöhten jugendlichen drogengebrauch? Ein exploratorischer dreiländervergleich. Abhängigkeiten, Καλογεράκη, Σ. Η επίδραση του κοινωνικού δεσμού και της διαφορικής συναναστροφής στη χρήση ναρκωτικών σε φοιτητές Βρετανικού Πανεπιστημίου. Νέοι, Έγκλημα και Κοινωνία, (2), Kalogeraki, S. The divergence hypothesis in modernization theory across three European countries: the UK, Sweden and Greece. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 1(10), Καλογεράκη, Σ. Οικογενειακά μοντέλα και γονική επιτήρηση: Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Σουηδίας και Ελλάδας. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 3(2), Barnes, M., Cullinan, P., Athanasaki. P., MacNeill, S., Hole, A., Harris, J., Kalogeraki, S., Chatzinikolaou, M., Drakonakis, N., Bibaki-Liakou, V., Newman Taylor, A., Bibakis I. Crete: Does farming explain urban and rural differences in atopy? Clinical and Experimental Allergy, 31, 12, Κεφάλαια σε Βιβλία 2015 Kalogeraki, S. & Papadaki, M. The impact of mobile phones on teenagers socialization and emancipation. In Y. Zheng (ed), Encyclopedia of Mobile Phone Behavior. Hershley:IGI Global 2014 Kalogeraki, S. Migrant-related attitudes among the ethnic majority and migrant group during prosperous and recessionary times: The case of Greece. In N. Petropoulos & G.Tsobanoglou (eds), The debt crisis in the Eurozone: Social impacts (pp ). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013 Kalogeraki, S. The potentialities of online mixed method school-based drug research. In J. Fountain, M. Wouters, D. Korf (Eds.) Snapshots of Social Drug Research in Europe (pp.66-68). Lengerich, Germany: Pabst Science Publishers 2013 Καλογεράκη, Σ. O διερευνητικός ακολουθιακός σχεδιασμός στην κατασκευή εργαλείων μέτρησης κοινωνικών ερευνών, στο Μ. Πουρκός (Επιμ.) Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα των Προοπτικών Διεύρυνσης του Ερευνητικού Σχεδιασμού (κεφ. 8). Αθήνα: Ίων Καλογεράκη, Σ. Δευτερογενής ανάλυση ποσοτικών δεδομένων: Μια μεθοδολογική επιλογή με πολλαπλά οφέλη και περιορισμούς, στο Γ. Τσιώλης, Ν. Σερντεδάκις, Γ. Κάλλας (Επιμ) Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα (σελ ). Αθήνα: Νήσος. Κείμενα σε Πρακτικά Συνεδρίων 2014 Καλογεράκη Σ. Μεταναστευτικές στάσεις στη γηγενή και τη μεταναστευτική ομάδα 3

4 σε καιρούς οικονομικής ευημερίας και ύφεσης: Η περίπτωση της Ελλάδας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Proceedings of the Conference on the Social Impacts of the Eurozone Debt Crisis, Lesvos 13-14/09/2012, (Λέσβος, Σεπτεμβρίου 2012). Η έκδοση έλαβε χώρα με τη στήριξη της Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνιολόγων. Υπό δημοσίευση 2013 Καλογεράκη Σ. Η κοινωνικοποίηση ως ακρογωνιαίος λίθος στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Στο Ν. Τάτσης (Επιμ.) Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (Αθήνα, Ιανουαρίου 2009) (Ενότητα: Κοινωνιολογία της Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς 9.1 σελ.1-12). Αθήνα, Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία. IV. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2014 Kalogeraki, S. Exploring recession s impacts on the so-called Southern European model of migration. Accepted paper to be presented at the European Sociological Association (ESA) Interim Conference, Research Network 8 Disaster, Conflict and Social Crisis Research Network (DSCRN) and Social Crises: Causes, Impacts and Responses, University of Crete, Rethymno, September Kalogeraki, S., Alexandridis, S. & Papadaki, M. Exploring social support actions as alternative forms of resilience in a Greek urban community. Accepted paper to be presented at ECPR General Conference 2014, University of Glasgow, Glasgow, 3-6 September Kalogeraki, S. Disentangling Greek xenophobia during recession. Accepted paper to be presented at XVIII ISA Word Conference of Sociology Facing and Unequal World: Challenges for Global Sociology (RC05 Racism, Nationalism and Ethnic Relations), Yokohama, Japan, July Kalogeraki, S. Unveiling Correlates of Don't Know Responses in the Left-Right Scale. Accepted paper to be presented at XVIII ISA Word Conference of Sociology Facing and Unequal World: Challenges for Global Sociology (RC33 Logic and Methodology in Sociology), Yokohama, Japan, July Καλογεράκη, Σ. Η διερεύνηση της έλλειψης ιδεολογικού αυτό προσδιορισμού στην κλίμακα «Αριστερά-Δεξιά» ως έκφραση της οικονομικο-πολιτικής κρίσης. Εισήγηση στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) - Κοινωνικές Ταυτότητες και Κοινωνική Συνοχή: Προκλήσεις και Προοπτικές», Αθήνα, Δεκεμβρίου Kalogeraki, S., Papadaki, M. & Alexandridis, S. Solidarity actions towards migrants during an era of anti-immigrant rhetoric: An explorative study in a Greek local community. Paper presented at the ESA Conference Crisis, Critique and Change, Turin August 2013 Καλογεράκη, Σ. O λειτουργικός ορισμός του «μετανάστη» στην ποσοτική διερεύνηση ενδοομαδικών εθνοτικών σχέσεων κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Θεματικό εργαστήριο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία», Όψεις ερευνητικών πρακτικών στη διερεύνηση κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ελλάδα, 24 Μαΐου 2013 Kalogeraki, S. A methodological critique of child material well-being measures. Paper presented at the 5th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, July 2013 Kalogeraki, S. The impact of migrants' operationalization on evaluating intra-group 4

5 relations in Sweden and Greece. Paper presented at the 5th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, July 2012 Kalogeraki, S. Migrant-related attitudes among the ethnic majority and migrant group during prosperous and recessionary times: The case of Greece. Paper presented at the European Sociological Association (ESA) Interim Conference, Research Network 8 Disaster, Conflict and Social Crisis Research Network (DSCRN) The debt crisis in the Eurozone: Social impacts, Lesvos, Greece, September 2012 Καλογεράκη, Σ. Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες σε διαφορετικές περιόδους οικονομικής ανάπτυξης. Θεματικό εργαστήριο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία», Διαστάσεις της τρέχουσας κρίσης & Κοινωνία και κρίση, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ελλάδα, Μαΐου 2011 Kalogeraki, S. The measurement of anomie and self-esteem in ESPAD questionnaire. Paper presented at the 4th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), University of Lausanne, Lausanne, Switzerland, July 2011 Kalogeraki, S. The value of optimising quantitative instrument development via qualitative techniques in political science research. Paper presented at the 6th ECPR General Conference, University of Iceland, Reykjavik, 25-27August 2011 Kalogeraki, S. Preliminary evidence of the impact of integration policy on citizens and immigrants perceived ethnic threats. Paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, University of St Gallen, St Gallen, Switzerland, April 2009 Καλογεράκη, Σ. Η κοινωνικοποίηση ως ακρογωνιαίος λίθος στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Εισήγηση στο Α Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, Θεματική Ενότητα: Κοινωνιολογία της Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς, Αθήνα, Ελλάδα, Ιανουαρίου 2009 Καλογεράκη, Σ. Η αλληλεπίδραση χώρου και ατομικών χαρακτηριστικών στην αποκλίνουσα συμπεριφορά. Εισήγηση στο 16ο Εντατικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο- Συνέδριο: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2009 Καλογεράκη, Σ. Ατομικισμός και διαζυγιότητα: Μια σχέση για περαιτέρω ανάλυση και προβληματισμό. Εισήγηση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, Αθήνα, Ελλάδα, 5-7 Νοεμβρίου 2008 Καλογεράκη, Σ. Το πολιτιστικό σύστημα του Parsons ως μεθοδολογικό εργαλείο στις συγκριτικές κοινωνιολογικές μελέτες. Εισήγηση στο 15ο Εντατικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο-Συνέδριο: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ελλάδα, 3-6 Οκτωβρίου 2008 Kalogeraki, S. Cultural orientation and drug use: Cross-national differences on the types of drugs used among British, Swedish and Greek teenagers. Paper presented in the 9th Annual Conference, European Society for Social Drug Research (ESSD), Eötvös Loránd University, Budapest, 2-4 October 5

6 V. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2013 Καλογεράκη, Σ. Κούση, Μ. & Παπαδάκη Μ. (συνδιοργάνωση) (2013) Θεματικό εργαστήριο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία», Όψεις ερευνητικών πρακτικών στη διερεύνηση κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 24 Μαΐου 2012 Τσιώλης Γ. & Καλογεράκη Σ. (συνδιοργάνωση). Θεματική Μεθόδων στο 19ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Οκτωβρίου 2010 Τσιώλης Γ. & Καλογεράκη Σ. (συνδιοργάνωση). Θεματική Μεθόδων στο 17ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Σεπτεμβρίου VII. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1/ σήμερα Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα 9/ /2011 Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα Λέκτορας καθορισμένων εξαμήνων (χειμερινά εξάμηνα), Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία Βοηθός Διδασκαλίας (χειμερινό εξάμηνο), Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία VIII. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ st GESIS Summer School in Survey Methodology, Structural equation models with Mplus & Measurement models, error and equivalence, GESIS, Cologne, Germany, Cologne, August th European Social Survey (ESS) Training Course, Prediction of the quality of Survey questions using the program SQP: Improvement of questions and correction for measurement errors, ESS, Ljubljana, Slovenia, October 8-9 ΙΧ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία 2002 Διάκριση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Sociology with Research Training» Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία Χ. ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ European Society for Social Drug Research (ESSD) European Survey Research Association (ESRA) European Consortium for Political Research (ECPR) 6

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke. ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1991 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορική Κοινωνιολογία. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος Ραιδεστού 43 Τηλ.: 210 7277523 E-mail: vpavlop@psych.uoa.gr 121 32 Περιστέρι Fax: 210 7277534 URL: http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Fax: 210 7277534 URL: http://users.uoa.gr/~vpavlop/

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Fax: 210 7277534 URL: http://users.uoa.gr/~vpavlop/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος Τηλ.: 210 7277523 E-mail: vpavlop@psych.uoa.gr Fax: 210 7277534 URL: http://users.uoa.gr/~vpavlop/ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 1998 Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28/03/1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος. Τηλ.:(22410) 99147. Φαξ: (22410) 27785. E- mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γραμματικόπουλου Βασιλείου Ιούνιος 2014 Όνομα Επίθετο Θέση Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα e- mail Βασίλης Γραμματικόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: e-mail: Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαδιαμαντάκη Λέκτορας Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μπακάλης, Ph.D

Χρήστος Μπακάλης, Ph.D Χρήστος Μπακάλης, Ph.D Α. Βιογραφικά Στοιχεία και Σπουδές Β. Εργασιακές θέσεις - απασχόληση Γ. Ερευνητική Εμπειρία Α.1 Προσωπικά στοιχεία Α.2 Εκπαίδευση Τόπος γέννησης: Αγρίνιο, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή. Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς

Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή. Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ψυχολογίας στο γνωστικό αντικείµενο Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. e-mail : afouxenidis@ekke.gr,afouxenidis@hotmail.com

Βιογραφικό Σημείωμα. e-mail : afouxenidis@ekke.gr,afouxenidis@hotmail.com Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα : Αλέξανδρος Αφουξενίδης BA, PhD Διεύθυνση : Kρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα, 105 52 Τηλέφωνο : 210 7491 657/6909917632 e-mail : afouxenidis@ekke.gr,afouxenidis@hotmail.com 1. Tίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Dr ΘEΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΖΟΛΙΑΣ Λέκτορας Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Ημερ/νία Γένν. : 09/07/1972 Εθνικότητα : Ελληνική Οικογ. Κατάσταση : Έγγαμος με ένα παιδί Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΡΣΗ Π. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα -

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Συµεωνάκη ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μαρία Συµεωνάκη ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μαρία Συµεωνάκη Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Συγγρού 136, 176 71, Αθήνα T: +30 2109201747 (W)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011. Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011. Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011 Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24 Σοφία Τριλίβα Ημερομηνία Γέννησης: 1 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης: Καστός, Λευκάδος Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-12-1973 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα