ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ"

Transcript

1

2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ», το οποίο θα καλείται στο εξής για συντομία «ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» και δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και της Επιτροπής Ομίλων του ΤΕΥ-ATHK. Στον Όμιλο συνυπάρχουν μέλη από όλες τις αναγνωρισμένες Σχολές, Ομίλους, Οργανισμούς και Ομοσπονδίες Καταδύσεων, που προσφέρουν παγκόσμια αναγνωρισμένα διπλώματα αυτοδυτών. Ο Όμιλος δεν εκπροσωπεί και δεν συνεργάζεται αποκλειστικά με οποιαδήποτε Σχολή, Όμιλο, Οργανισμό ή Ομοσπονδία Καταδύσεων. 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 2.1 Η ενασχόληση των μελών του Ομίλου με το άθλημα των αυτόνομων καταδύσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, όπως υποβρύχια φωτογράφηση και κινηματογράφηση και υποβρύχια αθλήματα, θέτοντας σαν πρωταρχική αρχή την τήρηση αυστηρών προτύπων ασφάλειας. 2.2 Η ενθάρρυνση και διευκόλυνση της εκπαίδευσης των μελών του Ομίλου για σκοπούς απόκτησης διπλώματος αυτοδύτη και ειδικοτήτων αυτοδύτη, μέσω αναγνωρισμένων Σχολών. 2.3 Η διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα Ναυαγοσωστικής, Πρώτων Βοηθειών, Κανονισμών Ασφάλειας και άλλων συναφών θεμάτων. 2.4 Η ανάπτυξη και προώθηση θαλάσσιας περιβαλλοντικής συνείδησης. 2.5 Η κοινωνική προσφορά μέσω διοργάνωσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες και με άλλους φορείς. 2.6 Η ανάπτυξη και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών του Ομίλου και η ψυχαγωγία τους. 2.7 Η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και του αισθήματος της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών. 2.8 Η προσέλκυση νέων μελών και των οικογενειών τους, για να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με το άθλημα των καταδύσεων. 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 3.1 Οι ετήσιες συνδρομές των μελών. 3.2 Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του Ομίλου. 3.3 Οι χορηγίες του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. 3.4 Άλλες χορηγίες ή δωρεές. Αναθεώρηση 24/09/2008 Καταστατικό Ομίλου Σελ. 2/9

3 4. ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα και Επίτιμα, όπως αναφέρεται πιο κάτω. Εγγράφονται δε στο Μητρώο Μελών του Ομίλου, που τηρείται από το Γραμματέα, αφού υποβάλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ομίλου, κατάλληλα συμπληρωμένη, την «Αίτηση Εγγραφής Μέλους» και καταβάλουν την ετήσια τους Συνδρομή (όπου εφαρμόζεται). Για τα εγγεγραμμένα μέλη εκδίδεται «Κάρτα Μέλους», η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η επίδειξη έγκυρης Κάρτας Μέλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαμβάνουν τα μέλη ειδικές τιμές ή προσφορές μέσω του Ομίλου. 4.1 Τακτικά Μέλη Δικαίωμα εγγραφής έχει το προσωπικό της Cyta και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι της Cyta, που είναι μέλη του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. H ιδιότητα τους σαν τακτικά μέλη παύει να ισχύει άμεσα, εάν αποχωρήσουν από τη Cyta ή/και το ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Παραμένουν όμως προσωρινά, σαν έκτακτα μέλη, μέχρι τη λήξη της ετήσιας συνδρομή τους. Για τα επόμενα έτη, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής σαν έκτακτα μέλη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Έκτακτα Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι ακόλουθοι: Οι πρώτου (1 ου ) βαθμού συγγενείς (σύζυγοι, παιδιά, αδέλφια, γονείς) των μελών του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Απαιτείται η συγκατάθεση του μέλους του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ στην Αίτηση Εγγραφής Μέλους Το μόνιμο προσωπικό της Cyta, που δεν είναι μέλος του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ Μέχρι 2 συνοδοί για κάθε τακτικό μέλος, με την προϋπόθεση ότι θα συστηθούν από τακτικό μέλος, με έγγραφη δήλωση του στην Αίτηση Εγγραφής. H ιδιότητα τους σαν έκτακτα μέλη ισχύει μόνο για ένα χρόνο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, οπότε χρειάζεται η υποβολή νέας Αίτησης Εγγραφής, για τον επόμενο χρόνο Το συμβασιούχο προσωπικό και το προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών της Cyta. H ιδιότητα τους σαν έκτακτα μέλη παύει να ισχύει την 31 Δεκεμβρίου του έτους τερματισμού της εργοδότησης τους. 4.3 Επίτιμα Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του ΔΣ, πρόσωπα που έχουν διαπρέψει στην κοινωνία και έχουν παράσχει ή μπορούν να παράσχουν εξαιρετικές υπηρεσίες για ευόδωση των σκοπών του Ομίλου. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του ΔΣ. 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 5.1 Να εκλέγουν ή να εκλέγονται μέλη του ΔΣ, νοουμένου ότι δεν έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές προς τον Όμιλο. 5.2 Να ενημερώνονται από το ΔΣ για τις αποφάσεις του, την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και γενικά για κάθε θέμα που αφορά τον Όμιλο. 5.3 Να παρευρίσκονται και να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα ψήφου. Αναθεώρηση 24/09/2008 Καταστατικό Ομίλου Σελ. 3/9

4 5.4 Να υποβάλλουν εισηγήσεις, προτάσεις, απόψεις ή/και παράπονα για τις δραστηριότητες του Ομίλου. 5.5 Να συμμετέχουν σ όλες τις δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις του Ομίλου. 5.6 Να απολαμβάνουν τις οποιεσδήποτε προσφορές και επιχορηγήσεις, τις οποίες εξασφαλίζει ο Όμιλος. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ και ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 6.1 Να παρευρίσκονται και να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του ΔΣ. 6.2 Να υποβάλλουν εισηγήσεις, προτάσεις, απόψεις ή/και παράπονα για τις δραστηριότητες του Ομίλου. 6.3 Να συμμετέχουν σ όλες τις δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις του Ομίλου. 6.4 Να απολαμβάνουν τις οποιεσδήποτε προσφορές, τις οποίες εξασφαλίζει ο Όμιλος. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 7.1 Όλα τα μέλη οφείλουν να τηρούν πιστά το Καταστατικό του Ομίλου, να συμμορφώνονται αυστηρά με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ΔΣ και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προαγωγή των σκοπών του Ομίλου, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. 7.2 Όλα τα μέλη που θα ασχοληθούν με τις καταδύσεις πρέπει να εφαρμόζουν τους εκάστοτε κανονισμούς της Ομοσπονδίας/Οργανισμού, της οποίας κατέχουν το δίπλωμα. Η αυτόνομη κατάδυση γίνεται πάντοτε με την ευθύνη του αυτοδύτη. 7.3 Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, οφείλουν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους με την εγγραφή τους και το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου για κάθε επόμενο έτος. Για διευκόλυνση της εξόφλησης της συνδρομής, τα μέλη μπορούν να δώσουν προς τον Όμιλο τη συγκατάθεση τους για «Πάγια Εντολή Εξόφλησης μέσω Μισθολογίου της Cyta», όπου εφαρμόζεται. 7.4 Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, τα τακτικά μέλη χάνουν το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του ΔΣ. Πέραν τούτου, όλα τα μέλη, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις/δραστηριότητες του Ομίλου και δεν απολαμβάνουν επιδοτήσεις ή προσφορές μέσω του Ομίλου. 7.5 Τα έκτακτα μέλη (συμβασιούχο προσωπικό ή προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών της Cyta) οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά το Όμιλο, σε περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης τους. 8. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 8.1 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Όμιλο με «έγγραφη δήλωση» του προς το ΔΣ του Ομίλου, νοουμένου ότι έχει διευθετήσει οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές του προς τον Όμιλο. 8.2 Σε περίπτωση τερματισμού εργοδότησης έκτακτου μέλους (συμβασιούχο προσωπικό ή προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών της Cyta), το ΔΣ προχωρεί σε διαγραφή του μέλους από 1 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, νοουμένου ότι έχουν διευθετηθεί οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές του μέλους προς τον Όμιλο. Αναθεώρηση 24/09/2008 Καταστατικό Ομίλου Σελ. 4/9

5 8.3 Μέλος, που αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του ΔΣ, δεν καταβάλλει τη συνδρομή του για ένα χρόνο, παρ όλες τις σχετικές ειδοποιήσεις, διαγράφεται από το μητρώο μελών. Σε περίπτωση που επιθυμεί να επανέλθει, χρειάζεται έγκριση σχετικής αίτησης του προς το ΔΣ και καταβολή όλων των οφειλόμενων συνδρομών. 8.4 Η μη τήρηση των εκάστοτε Κανονισμών Ασφαλείας ή η μη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς της εκάστοτε Ομοσπονδίας/Οργανισμού Αυτοδυτών, της οποίας το μέλος κατέχει δίπλωμα, δίνει το δικαίωμα στο ΔΣ να αποφασίσει για τη διαγραφή του μέλους από τον Όμιλο. 8.5 Το ΔΣ, με πλειοψηφία πέντε (5) μελών του, έχει δικαίωμα να αποβάλει μέλος του, το οποίο αποδεδειγμένα και έκδηλα αντιστρατεύτηκε με λόγια ή έργα τους σκοπούς ή/και το Καταστατικό του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να ξαναψηφίσει ως μέλος, με απλή πλειοψηφία πρόσωπο που διαγράφηκε. 9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Τα Διοικητικά Όργανα του Ομίλου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση β) Το Διοικητικό Συμβούλιο 10. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ομίλου και διακρίνεται σε Τακτική, Έκτακτη και Καταστατική Τακτική Γενική Συνέλευση Συγκαλείται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο, με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη ή/και ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Ομίλου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστο μέρες πριν τη σύγκλιση της. Στην πρόσκληση/ανακοίνωση αναφέρονται τα θέματα, η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Συνέλευση επιλαμβάνεται των πιο κάτω θεμάτων: (α) (β) (γ) (δ) Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ. Ενημέρωση για την Οικονομική Κατάσταση του Ομίλου. Εκλογή νέων μελών του ΔΣ για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Άλλα θέματα που θα αποφασίσει το απερχόμενο ΔΣ ή που θα υποβάλουν γραπτώς πέντε (5) τουλάχιστο μέλη του Ομίλου προς το ΔΣ Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50% + 1) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και οσαδήποτε μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη, που έχουν πλήρως διευθετημένες τις συνδρομές τους προς τον Όμιλο. Μέλος που οφείλει συνδρομές δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Συνέλευση, ούτε να εκλεγεί σε οποιοδήποτε Σώμα του Ομίλου Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των Συνελεύσεων, θέτει τα θέματα για συζήτηση και ψηφοφορία, παραχωρεί και αφαιρεί το λόγο, αποφασίζει πάνω σε θέματα Αναθεώρηση 24/09/2008 Καταστατικό Ομίλου Σελ. 5/9

6 διαδικασίας και γενικά κατευθύνει τη διαδικασία στη Συνέλευση και διευθύνει τις εργασίες της Υποψηφιότητες για την εκλογή μελών του νέου ΔΣ, υποβάλλονται γραπτώς προς το απερχόμενο ΔΣ, το αργότερο σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης Η διαδικασία εκλογής των νέων μελών του ΔΣ διεξάγεται από το απερχόμενο ΔΣ σε συνεργασία με τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση, για σκοπούς διαφύλαξης του αδιάβλητου της διαδικασίας Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, με ανάταση των χεριών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει τη νικώσα ψήφο. Το αποτέλεσμα διαπιστώνεται και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο, καταγράφεται στα πρακτικά και είναι τελεσίδικο και δεσμευτικό για τα μέλη. Μυστική ψηφοφορία απαιτείται στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) (β) (γ) (δ) στην εκλογή των μελών του ΔΣ σε ψήφισμα μομφής κατά του ΔΣ για διάλυση του Ομίλου αν το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε (5) από τα παρευρισκόμενα μέλη Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ ή αν το ζητήσει γραπτώς τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου Οι εργασίες της διεξάγονται με βάση τις πρόνοιες που διέπουν τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μετά από αίτηση των μελών του Ομίλου, διαλύεται και δεν επαναλαμβάνεται όταν μετά την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών, που δίδεται ως παράταση, δεν σχηματιστεί απαρτία (50% + 1 των μελών) Καταστατική Γενική Συνέλευση Συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ ή αν το ζητήσει γραπτώς τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των μελών, με γραπτή αίτηση, στην οποία να αναφέρεται το κείμενο με τις εισηγήσεις για τροποποίηση των όρων ή προνοιών του Καταστατικού Οι εργασίες της διεξάγονται με βάση τις πρόνοιες που διέπουν τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών, με δικαίωμα ψήφου Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει τη νικώσα ψήφο Ειδικά όμως για λήψη απόφασης για μεταβολή σκοπού του Ομίλου, απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Ομίλου Οι Τροποποιήσεις του Καταστατικού κοινοποιούνται προς το ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Αναθεώρηση 24/09/2008 Καταστατικό Ομίλου Σελ. 6/9

7 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) 11.1 Απαρτίζεται από επτά (7) τακτικά μέλη: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία, δύο (2) Τεχνικούς Συμβούλους και ένα Μέλος. Καταρτίζεται δε σε Σώμα στην πρώτη του Συνεδρία Η θητεία του είναι μονοετής, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους Η εκλογή του ΔΣ γίνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Το νεοεκλεγέν ΔΣ αναλαμβάνει πλήρη καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του, το νεοεκλεγέν ΔΣ ενημερώνεται από το απερχόμενο ΔΣ και καταρτίζει τον Προϋπολογισμό του Ομίλου για το επόμενο έτος, τον οποίο θα είναι υπεύθυνο να υλοποιήσει, όπως αναφέρεται στα και Τα μέλη του ΔΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα, όταν προσκληθεί από το Γραμματέα, με υπόδειξη του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν γραπτώς τρία (3) τουλάχιστο μέλη του ΔΣ, εκθέτοντας το λόγο ή τους λόγους της αίτησης τους Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδρίες, τίθεται αυτόματα εκτός ΔΣ Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τη νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος ή, αν απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος Εκτός αν προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό αυτό, ο Όμιλος δεσμεύεται γενικά με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα, όταν αυτοί υπογράφουν μαζί Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση στο ΔΣ, τότε αυτή πληρείται κατά σειρά προτεραιότητας από τους επιλαχόντες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες το ΔΣ έχει δικαίωμα να διορίσει στη κενή θέση οποιοδήποτε τακτικό μέλος, του οποίου η θητεία θα λήγει με τη λήξη της θητείας του ΔΣ. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός αυτών που έχουν διοριστεί με τον πιο πάνω τρόπο ξεπερνά το ένα τρίτο (1/3) των εκλεγμένων μελών του ΔΣ, τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ΔΣ Το ΔΣ μπορεί να παύσει οποιοδήποτε από τα μέλη του, αν αυτό συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Ομίλου, ή/και διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα ή παράπτωμα ή επιδείξει διαγωγή που τείνει να προσβάλει τον Όμιλο και τα μέλη του. Νοείται ότι οποιαδήποτε παύση για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω λόγους αποφασίζεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του ΔΣ, εξαιρουμένου του υπό παύση μέλους. Νοείται επίσης ότι το παυθέν μέλος μπορεί να επιδιώξει ακύρωση της απόφασης αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την οποία το ΔΣ έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, αν αυτό ζητηθεί γραπτώς από το ενδιαφερόμενο μέλος. Το δικαίωμα για επιδίωξη ακύρωσης, μπορεί να ασκηθεί από το μέλος μέσα σε δύο βδομάδες από τη μέρα που του κοινοποιήθηκε γραπτώς η απόφαση του ΔΣ Καθορίζει/τροποποιεί την ετήσια Συνδρομή Κατά το μήνα Σεπτέμβριο, το νεοεκλεγέν ΔΣ, που δεν έχει ακόμα αναλάβει πλήρη καθήκοντα, ετοιμάζει τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το υφιστάμενο (απερχόμενο) ΔΣ υποβάλλει τον προϋπολογισμό για έγκριση στο ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Αναθεώρηση 24/09/2008 Καταστατικό Ομίλου Σελ. 7/9

8 11.13 Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και υλοποίηση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Διευθύνει τις ενέργειες του Ομίλου σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Φροντίζει να ακολουθούνται οι πρόνοιες και οι διατάξεις του Καταστατικού Αντιπροσωπεύει τον Όμιλο και καταρτίζει πρόγραμμα δράσης για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου και την πρόοδο και επιμόρφωση των μελών του Μπορεί να διορίζει ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από τακτικά ή/και έκτακτα μέλη, για τη μελέτη θεμάτων, τη διεξαγωγή εκδηλώσεων ή/και δραστηριοτήτων του Ομίλου καθώς και να διορίσει συνδέσμους σε κάθε επαρχία για γρηγορότερη και καλύτερη ενημέρωση/συντονισμό των μελών του Ομίλου Ανακηρύσσει σε Επίτιμα μέλη, πρόσωπα που έχουν διαπρέψει στην κοινωνία και έχουν παράσχει ή μπορούν να παράσχουν εξαιρετικές υπηρεσίες για ευόδωση των σκοπών του Ομίλου. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του ΔΣ Προσκαλεί μέλη του Ομίλου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ, όπου κρίνεται αναγκαίο. αλλά χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. 12. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προεδρεύει στις συνεδριάσεις Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Ομίλου Συγκαλεί σε συνεδρία το ΔΣ με πρόσκληση που ορίζει τη μέρα, ώρα και θέματα της συνεδρίασης Συγκαλεί έκτακτα το ΔΣ όταν τουλάχιστον 4 μέλη του το ζητήσουν Εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον τρίτων, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το ΔΣ Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος 12.2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ Είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Ομίλου Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τις επιστολές και τηρεί αρχείο όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων επιστολών και εγγράφων Τηρεί αρχείο όλων των πρωτότυπων εγγράφων και εντύπων Τηρεί μητρώο μελών το οποίο ενημερώνει ανελλιπώς Εκπροσωπεί, μαζί με τον Πρόεδρο, τον Όμιλο. Αναθεώρηση 24/09/2008 Καταστατικό Ομίλου Σελ. 8/9

9 12.3 ΤΑΜΙΑΣ Τηρεί τα λογιστικά βιβλία Κάνει όλες τις πληρωμές που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, αφού υπογράφει τις επιταγές και ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή όποιος δικαιούται από το ΔΣ Τηρεί Αρχείο Περιουσιακών Στοιχείων του Ομίλου Είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Ομίλου Μετά από απόφαση του ΔΣ ανοίγει λογαριασμό στο όνομα του Ομίλου στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΤΗΚ Καταθέτει στον λογαριασμό του Ομίλου όλα τα χρήματα που εισπράττει, από συνδρομές, εισφορές ή από οποιανδήποτε άλλη πηγή εσόδων Δίνει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί από το ΔΣ και στο τέλος κάθε χρόνου παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Πρέπει απαραιτήτως να είναι κάτοχοι Διπλώματος Εκπαιδευτή Καταδύσεων. Όσες θέσεις Τεχνικού Συμβούλου δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω μη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτών στο ΔΣ, μετατρέπονται σε θέσεις απλού μέλους του ΔΣ, και το ΔΣ μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου σε επιτροπή που θα διορίσει Κύρια ευθύνη τους είναι να συμβουλεύουν το ΔΣ σε τεχνικά θέματα εξοπλισμού, τεχνικές προδιαγραφές, θέματα γενικών προδιαγραφών σε σχέση με τον Όμιλο και θέματα Ασφαλείας για υποβρύχιες δραστηριότητες Οι αποφάσεις ή/και οδηγίες τους είναι υπεύθυνες και πρέπει να υιοθετούνται/ακολουθούνται τόσο από το ΔΣ όσο και από τα υπόλοιπα μέλη του Ομίλου Συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ Έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν τη συμμετοχή ενός μέλους σε κατάδυση, εάν κρίνουν ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στον εξοπλισμό ή στις ικανότητες του μέλους, με βάση το δίπλωμά του. 13. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 13.1 Ο Όμιλος παύει να υφίσταται και διαλύεται κατά την ημέρα που τα τακτικά του μέλη θα είναι λιγότερα από επτά (7) Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Ομίλου, το υπόλοιπο της περιουσίας του περιέρχεται υπό την κυριότητα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Αναθεώρηση 24/09/2008 Καταστατικό Ομίλου Σελ. 9/9

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) Αρ. Μητρώου: 991 (Αναθεώρηση 2014) ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ PANCYPRIAN SOCIETY OF PSYCHOLOGISTS ΕΔΡΑ: ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031 ΛΕΜΕΣΟΣ Τηλ.: 25-738199, fax: 25736199 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα