Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES"

Transcript

1 Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Συνήθεις ερωτήσεις Γενικά Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» (Your first EURES job YFEJ) Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στη διαδικτυακή πύλη του EURES στη διεύθυνση: ή στη διαδικτυακή πύλη Europa στη διεύθυνση: Στη διαδικτυακή πύλη του EURES θα βρείτε μια γενική παρουσίαση του προγράμματος. Μπορεί ακόμη να κατεβάσετε τον Οδηγό του YFEJ όπου επεξηγούνται τα μέτρα και οι κανόνες του προγράμματος. Ποιοι φορείς υλοποιούν το YFEJ; Το YFEJ υλοποιείται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που είναι μέλη του δικτύου EURES. Μπορεί όμως να συμμετέχουν και άλλοι φορείς της αγοράς εργασίας. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες του προγράμματος, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες. Τι υπηρεσίες παρέχουν οι υπηρεσίες απασχόλησης YFEJ; Οι υπηρεσίες απασχόλησης YFEJ παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης, πρόσληψης, αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και υποστήριξης της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, σε συνδυασμό με χρηματοδοτική στήριξη τόσο στους νέους όσο και στους εργοδότες. Πώς χρηματοδοτείται το YFEJ; Το πρόγραμμα YFEJ χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) , στο πλαίσιο του άξονα EURES. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό μέσο που συμβάλλει στην εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής. Παρατήρησα ότι δεν παρέχουν όλα τα κράτη μέλη υπηρεσίες YFEJ. Τι μπορώ να κάνω αν η χώρα μου δεν παρέχει αυτές τις υπηρεσίες;

2 Αν η χώρα σας δεν παρέχει ακόμη αυτές τις υπηρεσίες, παρακαλούμε να αποταθείτε σε κάποιον από τους φορείς που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του YFEJ στη διαδικτυακή πύλη του EURES, και κατά προτίμηση στις κύριες υπηρεσίες απασχόλησης. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση ή εγγραφή για υποστήριξη μέσω του YFEJ; Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους δικτυακούς τόπους των υπηρεσιών απασχόλησης του YfEj και να ακολουθήσετε τη διαδικασία αίτησης ή εγγραφής ή να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους επικοινωνίας που παρατίθενται διαδικτυακά. Πολλοί δικτυακοί τόποι είναι γραμμένοι και στην εκάστοτε εθνική γλώσσα και στα αγγλικά. Άτομα που αναζητούν εργασία Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κάνω αίτηση για υποστήριξη από το YFEJ; Κάθε υποψήφιος πρέπει να είναι από 18 μέχρι 35 χρονών, υπήκοος ενός από τα 28 κράτη μέλη, της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας και κάτοικος μιας απ' αυτές τις χώρες. Παρατήρησα ότι το YFEJ απευθύνεται σε νέους ηλικίας ετών. Σύντομα θα μπω στα 36 μου. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν θα μπορώ να κάνω αίτηση; Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 μέχρι 35 ετών κατά τη στιγμή της υποβολής αίτησης, δηλαδή πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πριν μπουν στα 36. Έχω ήδη επαγγελματική εμπειρία. Μπορώ να συμμετέχω στο YFEJ; Το YFEJ δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Νέοι με πολλά ή λίγα προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία μπορούν να κάνουν αίτηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Τι γίνεται με τους νέους που έλαβαν υποστήριξη από το YFEJ στο παρελθόν; Μπορούν να ξανακάνουν αίτηση για άλλη θέση εργασίας; Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουν σπουδάσει ή εργαστεί ήδη σε άλλο κράτος μέλος λαμβάνοντας υποστήριξη από κάποιο πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ. Δεν είμαι υπήκοος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, αλλά έχω νόμιμη άδεια διαμονής. Μπορώ να εγγραφώ στο YFEJ; Όχι, μόνο υπήκοοι της ΕΕ και του ΕΟΧ μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα YFEJ. Τι είδους χρηματοδοτική στήριξη μπορώ να περιμένω από το YFEJ; Οι κανόνες χρηματοδοτικής στήριξης περιγράφονται λεπτομερώς στον οδηγό του YFEJ που μπορείτε να κατεβάσετε από τη διαδικτυακή πύλη του EURES Η χρηματοδότηση βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε απλοποιημένες επιλογές κόστους (π.χ. κατ' αποκοπή ποσά και εφάπαξ παροχές) που καλύπτουν τα οδοιπορικά έξοδα των νέων για συνεντεύξεις και κόστος μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα μπορεί 2

3 επίσης να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για το κόστος εκμάθησης γλώσσας και αναγνώρισης προσόντων ή σε νέους με ειδικές ανάγκες. Ποιες θέσεις εργασίας είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος YFEJ; Το YFEJ καλύπτει κάθε θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με την εθνική εργατική νομοθεσία (ή κανονιστικό πλαίσιο), παρέχει έμμισθη εργασία και έχει ελάχιστη συμβατική διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στον οδηγό του YFEJ, μερικές υπηρεσίες απασχόλησης του YFEJ μπορεί να μην καλύπτουν κενές θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση και/ή μαθητεία. Μια επιχείρηση μού έκανε προσφορά για θέση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος. Μπορώ να επωφεληθώ από τη χρηματοδοτική στήριξη του YFEJ; Τα άτομα που αναζητούν εργασία πρέπει πάντα να εγγράφονται σε κάποια υπηρεσία απασχόλησης του YFEJ. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της υποστήριξης από το YFEJ αν η πρόσληψη έγινε από κάποιον άλλο φορέα. Εντόπισα μια κενή θέση εργασίας σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, η οποία ταιριάζει στο προφίλ μου. Τι μπορώ να κάνω; Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία απασχόλησης του YFEJ, να εγγραφείτε και να αιτηθείτε για μια συγκεκριμένη κενή θέση εργασίας. Η υπηρεσία μπορεί να συμφωνήσει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη για περαιτέρω πληροφορίες, να του/της προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του YFEJ και να σας βοηθήσει στην ανάληψη της θέσης. Είναι υποχρεωτικό να μιλάω μια ξένη γλώσσα για να κάνω αίτηση για θέση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος; Η γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ/ΕΟΧ δεν είναι υποχρεωτική για να βρείτε δουλειά στο εξωτερικό, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα. Σε μερικά κράτη μέλη η γνώση της εθνικής γλώσσας μπορεί ακόμα και να είναι υποχρεωτική π.χ. στη Γερμανία. Για μερικές θέσεις εργασίας μπορεί να είναι απαραίτητη η άπταιστη χρήση μιας συγκεκριμένης γλώσσας, ενώ σε άλλες χώρες και θέσεις εργασίας μπορεί να προέχουν άλλες δεξιότητες (για παράδειγμα σε τεχνικά επαγγέλματα). Παρέχει το YFEJ υποστήριξη για την εκμάθηση γλώσσας; Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση μιας γλώσσας έχει άμεση σχέση με την κινητικότητα στην εργασία, το YFEJ παρέχει συγκεκριμένη υποστήριξη π.χ. καλύπτοντας μέρος του κόστους των μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας για προεπιλεγμένους υποψήφιους, προσφέροντας δωρεάν προπαρασκευαστική κατάρτιση ή παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που οργανώνουν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας σε νεοπροσληφθέντες. Σύμφωνα με τον οδηγό του YFEJ, οι υποψήφιοι προερχόμενοι από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ δικαιούνται συμπληρωματικό επίδομα μετεγκατάστασης. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές; 3

4 Οι εννέα εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΕΕ είναι οι εξής: Μαρτινίκα, Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Ρεϊνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία), Μαδέρα και Αζόρες (Πορτογαλία) και τα Κανάριοι Νήσοι (Ισπανία). Ισχύει ο ίδιος κανόνας και για υποψήφιους που μετακινούνται μεταξύ δύο περιφερειακών περιοχών ή χωρών της επικράτειας του ΕΟΧ; Ναι, ισχύει ακριβώς το ίδιο. Πώς δικαιούμαι να πάρω το συμπληρωματικό επίδομα μετεγκατάστασης; Όπως ορίζεται στον οδηγό του YFEJ, για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση δαπανών μετακίνησης και διαμονής που υπερβαίνουν τα κατ' αποκοπή ποσά που ορίζονται από το YFEJ. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται σε μια υπηρεσία απασχόλησης του YFEJ. Εργοδότες Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο YFEJ; Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε νόμιμα συσταθείσα επιχείρηση ή άλλος οργανισμός (με μερικές εξαιρέσεις) των 28 κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα), ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή τον οικονομικό τομέα που ανήκει. Ωστόσο, μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δικαιούνται χρηματοδοτική στήριξη. Ποιοι εργοδοτικοί οργανισμοί εξαιρούνται; Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σε ευρωπαϊκά όργανα και φορείς, ούτε σε άλλους διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς οργανισμούς (όπως τα ΗΕ, ο ΟΟΣΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης κτλ.), ή υπερεθνικούς ρυθμιστικούς φορείς και τις υπηρεσίες τους. Τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν και για δίκτυα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ή άλλους οργανισμούς παρόμοιας μορφής. Τι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ); Στο πλαίσιο του YFEJ, ως μικρομεσαία επιχείρηση νοείται κάθε εταιρεία ή άλλος εργοδοτικός οργανισμός που απασχολεί μέχρι 250 εργαζόμενους. Τι είδους χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη για τις ΜΜΕ; Διατίθεται χρηματοδοτική στήριξη με τη μορφή του εφάπαξ ποσού για την κάλυψη των δαπανών για ένα πρόγραμμα ένταξης του νεαρού νεοπροσληφθέντα εργαζόμενου, μαθητευόμενου ή ασκούμενου. Το πρόγραμμα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα όπως π.χ. εκμάθηση γλώσσας, αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον οδηγό του YFEJ. 4

5 Είναι υποχρεωτικό μια ΜΜΕ να παρέχει ένα πρόγραμμα ένταξης προκειμένου να συμμετέχει στο YFEJ; Είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε ΜΜΕ (εργοδότη) να οργανώσει πρόγραμμα ένταξης. Ανεξάρτητα από το εάν θα το πράξει, μπορεί να επωφεληθεί από την υποστήριξη και τις υπηρεσίες πρόσληψης του YFEJ. Έχω ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες πρόσληψης ενός ευρωπαίου εργαζόμενου. Μπορώ να λάβω υποστήριξη του YFEJ; Έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από την υποστήριξη του YFEJ αρκεί να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης. Ο εργοδότης πρέπει να επικοινωνήσει με μια υπηρεσία απασχόλησης του YFEJ, να δηλώσει την κενή θέση εργασίας, να επιλέξει τον υποψήφιο και να ζητήσει την παροχή των υπηρεσιών πρόσληψης για την παραπάνω θέση εργασίας. Θα ήθελα να προσλάβω έναν νεαρό ευρωπαίο εργαζόμενο, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι είδους πρόγραμμα ένταξης θα μπορούσα να του/της παρέχω. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία απασχόλησης του YFEJ. Μ' αυτόν τον τρόπο θα εντοπίσετε τις ανάγκες σας και θα καθορίσετε ένα κατάλληλο και εφικτό πρόγραμμα ένταξης για τον μελλοντικό σας εργαζόμενο. * * * 5

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Κοινωνική Ευρώπη Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES TMHMA ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES TMHMA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES TMHMA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES Δίκτυο συνεργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης των 28 Κρατών- Μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία-Ισλανδία-Λίχτενσταϊν) + Ελβετίας 2 EURES

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1. ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η μετάβαση από την φοιτητική στην επαγγελματική ζωή μπορεί να αποβεί δύσκολη. Συχνά η φάση της υποβολής αιτήσεων εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Νορβηγία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Νορβηγία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Νορβηγία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες με μια ματιά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ. Οι υπηρεσίες μας για εργοδότες. Bundesagentur für Arbeit

Όλες οι υπηρεσίες με μια ματιά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ. Οι υπηρεσίες μας για εργοδότες. Bundesagentur für Arbeit Όλες οι υπηρεσίες με μια ματιά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Οι υπηρεσίες μας για εργοδότες Bundesagentur für Arbeit ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώστες, η διαδικασία αναζήτησης κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 Διεθνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εκπαίδευση, κατάρτιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας νεολαία και αθλητισμός Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οδηγία περί του Ειδικού Ομοσπονδιακού Προγράμματος για την "Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας των ενδιαφερόμενων για περαιτέρω εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Σελίδα 1 από 9 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οδηγία για το Ειδικό Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα για την «Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας ενδιαφερόμενων για εκπαίδευση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EUROPEISKA ΕΠΙΤΡΟΠΗ KOMMISSIONEN

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EUROPEISKA ΕΠΙΤΡΟΠΗ KOMMISSIONEN Yπηρεσίες πληροφόρησης και βοήθειας της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EUROPEISKA ΕΠΙΤΡΟΠΗ KOMMISSIONEN Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του παρόντος φυλλαδίου καθώς και άλλες σύντομες, σαφείς επεξηγήσεις για την ΕΕ σε απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008 Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες Παρουσίαση των νέων δημοσιονομικών κανόνων και των δυνατοτήτων κατά την περίοδο 2007 2013 Οδηγός για αρχάριους Έκδοση του 2008 i Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Πηγή: Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φιλανδίας, ΟΟΣΑ, Δίκτυο «Ευριδίκη» Μετάφραση: (κατά προσέγγιση απόδοση) Γ. Θεοδωρακόπουλος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Συγγραφείς Μαρία -Ντανιέλλα Μαρούδα, Ελένη Κουτσουράκη, Θεόδωρος Φούσκας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Μάθε τα δικαιώματά σου, άσκησε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ www.stop-discrimination.org.cy Σιμωνίδου 14, (Κτίριο ΕΤΚΑ/ΠΕΟ), 1045 Λευκωσία, Τηλ: 22877673, Φαξ: 22877672 Web: www.inek.org.cy - e-mail:info@inek.org.cy 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα