ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ"

Transcript

1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Λώρη Ναλμπαντιάν, Ευδοκία Πατρικιάδου, Βασίλης Ζασπάλης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Άννα Πατρικίδου, Ελεάνα Χατζηδάκη, Χρήστος Ν. Παπανδρέου Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μαγνητικά νανοσωματίδια μπορούν να βρουν ένα πλήθος βιοϊατρικών εφαρμογών, τόσο διαγνωστικών όσο και θεραπευτικών, ιδιαίτερα όταν κατευθύνονται εκλεκτικά σε συγκεκριμένα όργανα ή ιστούς με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων συζευγμένων με αυτά. Με στόχο την σήμανση καρκινικών κυττάρων και την ευκολότερη ανίχνευση τους με μαγνητική τομογραφία (MRI), στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων με στενή κατανομή μεγέθους, την δραστικοποίηση αυτών, και την σύζευξη τους με ειδικά αντισώματα έναντι καρκινικών αντιγόνων. Τα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, ρόφηση Ν 2, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM), Μικροανάλυση ακτίνων Χ (EDS) και Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR). Σαν δείγμα ελέγχου προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα νανοσωματίδια που παρασκευάστηκαν είναι ικανά να συζευχθούν με πρωτεΐνες και να βελτιστοποιηθεί η μέθοδος, χρησιμοποιήθηκε η βοείας προέλευσης πρωτεΐνη αλβουμίνη (Bovine Serum Albumin, BSA). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια, οι μαγνητικές ιδιότητες νανοσωματιδιακών κόνεων οξειδίων του σιδήρου όπως a-fe 2 O 3, γ-fe 2 O 3 και Fe 3 O 4 έχουν μελετηθεί ευρέως και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον επειδή τα μαγνητικά νανοσωματίδια μπορούν να βρουν ένα πλήθος βιοϊατρικών εφαρμογών [1]. Μεταξύ των άλλων, τα μαγνητικά νανοσωματίδια προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες στην βελτίωση της ποιότητας και διαγνωστικής ευαισθησίας της απεικόνισης με Μαγνητική Τομογραφία (Magnetic Resonance Imaging, MRI) [2,3]. Υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου χρησιμοποιούνται σαν σκιαγραφικές ουσίες για βιοϊατρική διαγνωστική απεικόνιση με MRI. Παρόλο που διατίθενται ήδη κάποια εμπορικά σκευάσματα, υπάρχει έντονη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την επίτευξη αρκετά μεγάλης ευαισθησίας η οποία είναι απαραίτητη για την ανίχνευση κακοηθειών σε πρώιμα στάδια. Οι πιο σημαντικές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν όταν οι σκιαγραφικές ουσίες κατευθύνονται εκλεκτικά σε συγκεκριμένα όργανα ή ιστούς με χρήση δραστικών παραγόντων (π.χ. μονοκλωνικών αντισωμάτων) συζευγμένων με νανοσωματίδια [4]. Οι βιοϊατρικές εφαρμογές απαιτούν νανοσωματίδια διακριτά και υπερπαραμαγνητικά με μικρή διάμετρο σωματιδίων και στενή κατανομή μεγέθους, ούτως ώστε να έχουν ενιαίες φυσικοχημικές ιδιότητες. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων, τα οποία μετά από την κατάλληλη κατεργασία δραστικοποίησης είναι σε θέση να συζευχθούν με αντισώματα. Όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα επιλεγμένα αντισώματα, τα οποία ανιχνεύουν συγκεκριμένα είδη καρκινικών κυττάρων, τα μαγνητικά νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται για την σήμανση των καρκινικών κυττάρων και την ευκολότερη ανίχνευση τους με μαγνητική τομογραφία.

2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η παρασκευή των νανοσωματιδίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Σύνθεση καθαρών μαγνητικών νανοσωματιδίων (Fe 3 O 4 ) - Μέθοδος συγκαταβύθισης Σε φιάλη με αποσταγμένο νερό προστίθενται FeCl 3 6H 2 O και FeCl 2 4H 2 O (αναλογία mol 2:1) υπό συνεχή ανάδευση και παρουσία αζώτου σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια προστίθεται αργά, σε σταγόνες, υδατικό διάλυμα NaOH 1.5 Μ (ph=12 ή 9) και αμέσως καταβυθίζεται σαν μαύρο ίζημα ο μαγνητίτης (Fe 3 Ο 4 ) σύμφωνα με την αντίδραση: Fe Fe OH - Fe 3 O 4 + 4H 2 O (1) Το διάλυμα αναδεύεται μηχανικά επί 20-30min σε θερμοκρασία δωματίου και με υπερήχους για 30min, γίνεται διήθηση υπό κενό, πλύση με αποσταγμένο νερό, πλύση με αιθανόλη και τέλος ξήρανση στον αέρα για μία νύχτα. Επίστρωση νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου με silica Για την επικάλυψη των νανοσωματιδίων με silica χρησιμοποιήθηκαν δύο τεχνικές: (α) Τα νανοσωματίδια Fe 3 O 4 που παρασκευάστηκαν με την μέθοδο συγκαταβύθισης προστίθενται σε διάλυμα αιθανόλης- νερού, αναδεύονται στη συσκευή υπερήχων για 10 min, στη συνέχεια προσαρμόζεται το ph τους στο 9, προστίθεται Tetraethoxysilane (TEOS). Το προϊόν αναδεύεται για 10 hrs στη συνέχεια θερμαίνεται για άλλες 12 hrs στους ~50 C, διηθείται, πλένεται με νερό και αιθανόλη και ξηραίνεται. (β) Στα νανοσωματίδια Fe 3 O 4 προστίθεται διάλυμα sodium silicate με ph=11.3. Το μίγμα αναδεύεται στη συσκευή υπερήχων για 30 min θερμαίνεται στους C για 30 min. Τέλος προστίθεται HCl για να προσαρμοστεί το ph του διαλύματος στο 6 περίπου. Τα νανοσωματίδια που παρασκευάστηκαν πλένονται με διήθηση πολλές φορές με νερό και ξηραίνονται υπό κενό για μία νύχτα. Δραστικοποίηση νανοσωματιδίων Η δραστικοποίηση αφορά την δημιουργία και ενεργοποίηση αμινικών ομάδων στην επιφάνεια της πυριτίας, ώστε να καταστεί δυνατή η σύζευξη των επικαλυμμένων νανοσωματιδίων με μόρια πρωτεϊνών. Χρησιμοποιείται διάλυμα 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) σε μεθανόλη και στη συνέχεια προστίθεται γλυκερόλη. Τέλος προστίθεται γλουταραλδεΰδη για την μετατροπή των αμινικών ομάδων που βρίσκονται στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων σε αλδεϋδικές ομάδες οι οποίες μπορούν να αντιδράσουν με τις αμινικές ομάδες των πρωτεϊνών. Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Οι κρυσταλλικές ενώσεις που σχηματίστηκαν ταυτοποιήθηκαν με περίθλαση ακτινών Χ (XRD) (Siemens D-500). Η ειδική επιφάνεια των σωματιδίων μετρήθηκε με φυσική ρόφηση αζώτου (Tristar, Micromeritics). Η μορφολογία των νανοσωματιδίων μελετήθηκε με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης σε συνδυασμό με Μικροανάλυση Ακτίνων Χ (SEM- EDS) και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM). Η παρουσία ενεργών ομάδων στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων μελετήθηκε με φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR). Τα φάσματα FTIR ελήφθησαν σε φασματόμετρο Bruker Tensor 27, με διακριτική ικανότητα 4 cm -1, στην περιοχή cm -1. Για την λήψη των φασμάτων FTIR τα στερεά δείγματα διεσπάρησαν σε KBr (σε αναλογία 10:90). Τα φάσματα υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) ελήφθησαν σε φαματοφωτόμετρο Hitachi U-3010, στην περιοχή nm, με ταχύτητα 60 nm/min και διακριτική ικανότητα 2 nm, σε κυψελίδες από χαλαζία με μήκος οπτικής διαδρομής 1 cm. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Καθαρά μαγνητικά νανοσωματίδια (Fe 3 O 4 ). Με βάση τα ακτινογραφήματα XRD διαπιστώθηκε, σε όλα τα δείγματα, ο σχηματισμός καθαρού μαγνητίτη (Fe 3 Ο 4 ). Με βάση το σχήμα των κορυφών XRD υπολογίστηκαν, μέσω της εξίσωσης Scherrer, τα μεγέθη των κρυσταλλιτών, τα οποία κυμαίνονται στην περιοχή 9-12 nm.

3 intensity θ ( ) Σχήμα 1. Ακτινογράφημα XRD καθαρών μαγνητικών νανοσωματιδίων Οι ειδικές επιφάνειες ήταν m 2 /gr οι οποίες δεικνύουν καθαρά την παρουσία νανοσωματιδίων με διάμετρο 8-12 nm, σε απόλυτη συμφωνία με τα αποτελέσματα του XRD. Από την μελέτη με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία διαπιστώθηκε ότι τα σωματίδια είναι κρυσταλλικά και έχουν μέση διάμετρο 10-15nm, αποτέλεσμα που βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με αυτά του XRD και της φυσικής ρόφησης Ν 2. Σχήμα 2. Απεικόνιση HRTEM των καθαρών μαγνητικών νανοσωματιδίων Νανοσωματίδια επικαλυμμένα με πυριτία Η επίστρωση των νανοσωματιδίων με πυριτία (SiO 2 ) προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι βιοσυμβατή, μη τοξική, υδρόφιλη και αποτρέπει την ηλεκτροστατική έλξη και συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων, ενώ οι υδροξυλικές ομάδες στην επιφάνεια της μπορούν εύκολα να δραστικοποιηθούν [5]. Η παρουσία πυριτίας γύρω από τα νανοσωματίδια ελέγχτηκε με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM) σε συνδυασμό με Μικροανάλυση ακτίνων Χ (EDS). Στο σχήμα 3 διακρίνονται τα κρυσταλλικά νανοσωματίδια μαγνητίτη, τα οποία έχουν επικαλυφθεί με ένα λεπτό στρώμα άμορφης πυριτίας. Επίσης η παρουσία πυριτίας διαπιστώθηκε με φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR). Στο σχήμα 5 φαίνονται τα φάσματα που ελήφθησαν από καθαρά νανοσωματίδια μαγνητίτη και από τα αντίστοιχα σωματίδια μετά την επικάλυψη. Στην περιοχή μηκών κύματος nm, εμφανίζεται στο φάσμα των επικαλυμμένων σωματιδίων (Σχ. 4c) μια ευρεία κορυφή με κέντρο περίπου στα 1080 nm η οποία αποδίδεται στις δονήσεις έκτασης της ομάδας Si OH [6].

4 Σχήμα 3. Απεικόνιση HRTEM μαγνητικών νανοσωματιδίων επικαλυμμένων με πυριτία Σύζευξη αλβουμίνης (BSA). Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα νανοσωματίδια που παρασκευάστηκαν είναι ικανά να συζευχθούν με πρωτεΐνες χρησιμοποιήθηκε η βοείας προέλευσης πρωτεΐνη αλβουμίνη (Bovine Serum Albumin, BSA) σαν δείγμα ελέγχου. Τα δραστικοποιημένα νανοσωματίδια διασπείρονται σε PBS (Phosphate Buffer Saline) στο οποίο έχει διαλυθεί κατάλληλη ποσότητα πρωτεΐνης (BSA). Το μίγμα αναδεύεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στο τέλος τα μαγνητικά νανοσωματίδια διαχωρίζονται με μαγνήτη. Για τον προσδιορισμό της ποσότητας BSA που παρακρατήθηκε από τα νανοσωματίδια, μετράται η απορρόφηση του διηθήματος στα 280nm σε φασματοφωτόμετρο υπεριώδους ορατού (UV-Vis) και συγκρίνεται με την αντίστοιχη απορρόφηση του αρχικού διαλύματος BSA. H ποσότητα BSA που παρακρατήθηκε από τα νανοσωματίδια υπολογίζεται με βάση το ισοζύγιο μάζας της πρωτεΐνης, στα 20 mg BSA/g στερεού. mgr BSA attached / mgr solid Initial concentration BSA mgr BSA attached / mgr solid time (min) Σχήμα 4. Ποσότητα συζευγμένου BSA σαν συνάρτηση της αρχικής συγκέντρωσης του διαλύματος και του χρόνου αντίδρασης Στο σχήμα 4α παρουσιάζεται η εξάρτηση της ποσότητας συζευγμένης από τα δραστικοποιημένα νανοσωματίδια πρωτεΐνης, σαν συνάρτηση της αρχικής συγκέντρωσης του διαλύματος. Στο σχήμα 4β φαίνεται η επίδραση του χρόνου αντίδρασης στην ποσότητα συζευγμένης πρωτεΐνης.

5 Σχήμα 5. Φάσματα FTIR από (a) καθαρή βοείας προέλευσης πρωτεΐνη αλβουμίνη (BSA) (b) καθαρά νανοσωματίδια μαγνητίτη (c) νανοσωματίδια επικαλυμμένα με πυριτία και (d) νανοσωματίδια επικαλυμμένα με πυριτία και συζευγμένα με BSA Η παρουσία συζευγμένης πρωτεΐνης στα νανοσωματίδια επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία FTIR. Στο σχήμα 5 συγκρίνονται τα φάσματα των ασύζευκτων νανοσωματιδίων (σχήμα 5b και 5c) με το φάσμα που ελήφθη από νανοσωματίδια μετά την σύζευξη τους με πρωτεϊνη (σχήμα 5d). Στο ίδιο σχήμα φαίνεται επίσης το φάσμα FTIR της καθαρής πρωτεϊνης (σχήμα 5α). Οι κορυφές στα 1649 και 1535 cm -1, που εμφανίζονται μόνο στο φάσμα των συζευγμένων νανοσωματιδίων, αντιστοιχούν στον αμιδικό δεσμό του BSA [6]. Επομένως, η ανάλυση FTIR αποδεικνύει ότι η πρωτείνη BSA έχει επιτυχώς προσδεθεί πάνω στα επικαλυμμένα με πυριτία νανοσωματίδια. Σύζευξη καρκινικών αντισωμάτων. Για την σύζευξη των νανοσωματιδίων που παρασκευάστηκαν με καρκινικά αντισώματα επιλέχθηκε πολυκλωνικό αντίσωμα έναντι του Προστατικού Ειδικού Αντιγόνου (Prostate- Specific Antigen, PSA; κλώνος C-19, Santa Cruz Biotechnology, Inc.) και ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για την σύζευξη της πρωτεΐνης BSA. Για να ελεγχθεί η επίτευξη της σύζευξης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ηλεκτροφόρησης σε γέλη πολυακρυλαμίδης με SDS και ανοσοαποτύπωσης πρωτεϊνών με τεχνική Western Blotting. Τα νανοσωματίδια με τα οποία είχαν συζευχθεί πρωτογενή καρκινικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου PSA επωάστηκαν σε μεμβράνη όπου είχαν προηγουμένως αποτυπωθεί ολικά κυτταρικά πρωτεϊνικά εκχυλίσματα από κυτταρικές σειρές ανδρογονο-εξαρτώμενου καρκίνου προστάτου (LnCaP). Σαν δείγμα ελέγχου, σε μια δεύτερη μεμβράνη στην οποία είχαν αποτυπωθεί τα ίδια πρωτεϊνικά εκχυλίσματα, προστέθηκαν μη συνδεδεμένα αντισώματα έναντι PSA. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε στήλη ελέγχου στη οποία αποτυπώθηκαν μόνο νανοσωματίδια (χωρίς προηγούμενη σύνδεση με αντίσωμα). Η ανίχνευση έγινε με χρήση κατάλληλου δευτερογενούς αντισώματος και τεχνική χημειοφωταύγειας. Η εικόνα των δύο μεμβρανών δείχνει ότι τόσο στις θέσεις όπου βρίσκεται το δείγμα ελέγχου με το μη συνδεδεμένο αντίσωμα, όσο και στις θέσεις όπου χρησιμοποιήθηκε νανοσυνδεδεμένο αντίσωμα ανιχνεύθηκε σήμα ειδικό για την πρωτεΐνη PSA (επιβεβαίωση με χρήση δείκτη μοριακού βάρους). Το γεγονός ότι ο διαχωρισμός του νανο-συνδεδεμένου αντισώματος που χρησιμοποιήθηκε στην δεύτερη μεμβράνη έγινε με βάση μαγνητικές

6 ιδιότητες, αποκλείει την πιθανότητα ύπαρξης ελεύθερου (μη νανο-συνδεδεμένου) αντισώματος στο επωαστικό διάλυμα στο οποίο να οφείλεται το θετικό σήμα. Οι στήλες ελέγχου στις οποίες αποτυπώθηκαν ελεύθερα νανοσωματίδια δεν έδωσαν καθόλου σήμα, όπως αναμενόταν. Σχήμα 6. Απεικονίζονται με σκούρο χρώμα τα καρκινικά αντισώματα PSA τα οποία έχουν συζευχθεί με τα αντίστοιχα καρκινικά κύτταρα. Στις θέσεις 2-4 προστέθηκαν ελεύθερα αντισώματα PSA ενώ στις θέσεις 6-10 προστέθηκαν νανοσωματίδια στα οποία είχαν συζευχθεί τα αντισώματα. Στις θέσεις 1 και 5 προστέθηκαν ελεύθερα νανοσωματίδια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα παραπάνω τεκμηριώνουν επιτυχή ανάπτυξη μεθοδολογίας για σύνθεση, δραστικοποίηση και σύνδεση νανοσωματιδίων με ειδικά αντισώματα έναντι καρκινικών αντιγόνων, με επιτυχή αναγνώριση των αντιγόνων αυτών σε εργαστηριακό επίπεδο. Οι τεχνικές αυτές βεβαίως χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης σε in vitro κυτταρικά συστήματα και in vivo ζωικά μοντέλα, με απώτερο στόχο την χρήση τους σε βιοϊατρικές εφαρμογές απεικόνισης και έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. [1]. LaConte L., Nitin N., Bao G., Materials Today, 8:32 (2005) [2]. Tartaj P., Morales M. d. P., Veintemillas-Verdaguer S., Gonzalez-Carreno T., Serna C.S., J. Phys. D: Appl. Phys. 36:R184 (2003) [3]. Berry C.C., Curtis A.S.G., J. Phys. D: Appl. Phys. 36:R200 (2003) [4]. Arruebo M., Fernadez-Racheco R, Velasco B., Marquina C., Arbiol J., Irusta S., Ibarra R. M., Santamaria J., Adv. Funct. Mater. 17:1473 (2007) [5]. He Y.P., Wang S.Q., Li C.R, Miao Y.M., Wu Z.Y., Zou B.S., J. Phys. D: Appl. Phys. 38:1344 (2005) [6]. Yu C.H., Tam K.Y., Lo C.C.H., and Tsang S.C., IEEE Trans. on Magn., 43:2436 (2007)

Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα (Ga 1-x Zn x )(N 1-x Ox), TaON: ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΟΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α. Πεταλά, Δ. Ι. Κονταρίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απόδοση σε αιθυλένιο% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού»

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος «Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε. Μοσχοπούλου 1,2, Ι. Μπούνος 1, Θ. Ιωαννίδης 1, Γ. Βογιατζής 1 1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 2 Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΜ: 977

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 5. ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σπαθής Ά.,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Γ. Καστρινάκη, Ε. Δάσκαλος, Χ. Παγκούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Κ.Μ. Παπαζήση Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία:

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Αικατερίνη Κ. Μαρκοπούλου-Αλμπάνη Επικ. Καθηγήτρια Φαρμ. Ανάλυσης ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Ασκούμενοι Φοιτητές Ονοματεπώνυμο 1ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ «Ανάπτυξη μαγνητικών υβριδικών νανοσωματιδίων για την ελεγχόμενη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεώργιος Βογιατζής Χρήστος Κοντογιάννης Μαλβίνα Όρκουλα - ΠΑΤΡΑ 2008 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους

Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ Εισαγωγή Το λίπος είναι ένα συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΜΑ: Φασματοσκοπία Raman και εφαρμογές Κούσουλας Νικόλαος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκοντας: Δρ. Γκανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της χρήσης λιποσωμάτων ωs in vitro μοντέλο πρόγνωσης της κυτταροτοξικότητας εκδόχων

Διερεύνηση της χρήσης λιποσωμάτων ωs in vitro μοντέλο πρόγνωσης της κυτταροτοξικότητας εκδόχων Διερεύνηση της χρήσης λιποσωμάτων ωs in vitro μοντέλο πρόγνωσης της κυτταροτοξικότητας εκδόχων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εμπλουτισμός χρυσοφόρου μεταλλεύματος μαγγανίου» Δημητρίου Μήνα Εξεταστική Επιτροπή Σταμπολιάδης Ηλίας, Καθηγητής (επιβλέπωv) Περδικάτσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε.

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. «Παραγωγή Βιοδραστικού Παραδοσιακού Γιαουρτιού με Ενσωμάτωση Φυτικών Πολυφαινολών» Αρ. Κουπονιού: 69206003 01 000050 Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΙΟΣ 2005 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών.

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών του Ιωσήφ Χάφεζ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΤΡΑ, 2006 ΕYXAΡΙΣΤΙΕΣ Η εκπόνηση αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία «Συγκεντρώσεις βαρέων και τοξικών μετάλλων, με έμφαση στον υδράργυρο, σε δείγματα από την περιοχή των Χανίων. Διερεύνηση ανθρωπογενούς

Διαβάστε περισσότερα