ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2016 (FINANCIAL CONGLOMERATES DIRECTIVE) ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Παράγραφος 1 Τίτλος και Σκοπός. 3 Παράγραφος 2 Ερμηνείες.. 3 Παράγραφος 3 Κατώτατα όρια για τον προσδιορισμό ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων. 8 Παράγραφος 4 Προσδιορισμός ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΜΗΜΑ 1 Παράγραφος 5 ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας των τραπεζών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο (β) 11 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Παράγραφος 6 Κεφαλαιακή επάρκεια. 12 Παράγραφος 7 Συγκέντρωση κινδύνων Παράγραφος 8 Συναλλαγές εντός ομίλου.. 14 Παράγραφος 9 Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων.. 15 ΤΜΗΜΑ 3 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παράγραφος 10 Μεικτή επιτροπή Παράγραφος 10Α Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων.. 16 Παράγραφος 11 Αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας (συντονιστής). 16 Παράγραφος 12 Καθήκοντα συντονιστή. 18 Παράγραφος 13 Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων εποπτικών αρχών Παράγραφος 14 Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Μεικτή Επιτροπή 20 Παράγραφος 15 ιαχειριστικό σώμα των εταιρειών χρηματοπιστωτικών συμμετοχών.. 21 Παράγραφος 16 Πρόσβαση στις πληροφορίες. 21 Παράγραφος 17 Επιβεβαίωση.. 21 Παράγραφος 18 Μέτρα επιβολής της εφαρμογής.. 21 Παράγραφος 19 Πρόσθετες εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας.. 22 ΤΜΗΜΑ 4 ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Παράγραφος 20 Μητρική επιχείρηση σε τρίτη χώρα Παράγραφος 21 ιαγράφηκε Παράγραφος 21Α Ενιαίο μορφότυπο σε σχέση με τις μεθόδους υπολογισμού. 22 1

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Παράγραφος 22 Εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Παράγραφος 23 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ενημέρωση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Ομίλων Ετερογενών ραστηριοτήτων.. 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Παράγραφος 24 Συμμόρφωση με την παρούσα Οδηγία από πρόσωπα που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα. 24 Παράγραφος 25 Έναρξη ισχύος.. 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ

4 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Α ΕΙ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ, ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ. ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ.8) ΤΟΥ 2015 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων 1997 έως (Αρ. 8) του 2015 εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων». ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΙΤΛΟΣ, ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Συνοπτικός τίτλος και σκοπός 1. (α) Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως οι περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών ραστηριοτήτων Οδηγίες του 2012 και (β) Η παρούσα Οδηγία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων. Ερμηνείες για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας. 4(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (Ι) του Τηρουμένων των ερμηνειών που περιλαμβάνονται στους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 8) του 2015, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3

5 26(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του «αντασφαλιστική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2011, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «αρμόδιες αρχές» σημαίνει: (α) στην περίπτωση της ημοκρατίας, την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και την Έφορο Ασφαλίσεων και. (β) στην περίπτωση άλλου κράτους-μέλους, τις εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι εξουσιοδοτημένες βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης να εποπτεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων είτε σε ατομική βάση είτε σε επίπεδο ομίλου» Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 174, , σ. 1 «διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων» σημαίνει τον διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), ιβ) και αβ) της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή επιχείρησης η οποία έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτη χώρα και η οποία θα ήταν υποχρεωμένη, σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, να ζητήσει άδεια λειτουργίας, εάν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης «εντός ομίλου συναλλαγές» σημαίνει όλες τις συναλλαγές με τις οποίες ρυθμιζόμενες οντότητες που ανήκουν σε ένα χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων στηρίζονται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τις επιχειρήσεις του ομίλου αυτού με στενούς δεσμούς, για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης, είτε συμβατικής είτε όχι, είτε επ' αμοιβή είτε όχι 73(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που συνεστήθη και λειτουργεί δυνάμει των περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμων του 2009 και 2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» ή «Ε.Π.Ε.Υ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των Περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και ραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «εταιρεία διαχείρισης» από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και επιχείρηση η οποία έχει το εγγεγραμμένο της γραφείο σε τρίτη χώρα και η οποία 4

6 θα ήταν υποχρεωμένη να ζητήσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ εάν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Κοινότητας 144(Ι) του (Ι) του «εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών («mixed financial holding company») σημαίνει τη μητρική επιχείρηση, πλην της ρυθμιζόμενης οντότητας, η οποία, μαζί με τις θυγατρικές της, από τις οποίες μία τουλάχιστον είναι ρυθμιζόμενη οντότητα με καταστατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλες οντότητες, συνιστά ΧΟΕ «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ)» σημαίνει τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών «Έφορος Ασφαλίσεων» σημαίνει τον, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2011, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ασκούντα καθήκοντα Εφόρου Ασφαλίσεων δημόσιο λειτουργό Κεφ του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι)του Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, σ. 12 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, σ. 48 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L σ. 84 «θυγατρική επιχείρηση» σημαίνει την κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ θυγατρική επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση επί της οποίας, κατά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών, μια μητρική επιχείρηση ασκεί ουσιαστικά δεσπόζουσα επιρροή ή όλες οι θυγατρικές αυτών των θυγατρικών επιχειρήσεων «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» σημαίνει τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010» σημαίνει τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» σημαίνει τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 5

7 Αξιών και Αγορών) 138(I) του (I) του (Ι) του «Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου «Μεικτή Επιτροπή» σημαίνει τη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) που συγκροτήθηκε δυνάμει των άρθρων 54 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, αντίστοιχα «μητρική επιχείρηση» σημαίνει την κατά την έννοια του άρθρου 1 της εβδόμης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς μητρική επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία, κατά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών, ασκεί ουσιαστικά δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση» 66(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Νόμος» σημαίνει τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 8) του 2015 όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L , σ. 1 «Οδηγία 2009/138/ΕΚ» σημαίνει την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (αναδιατύπωση), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. «όμιλος» σημαίνει τον όμιλο επιχειρήσεων ο οποίος αποτελείται από: (i) τη μητρική επιχείρηση, (ii) τις θυγατρικές της μητρικής επιχείρησης, (iii) τις οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή ή (iv) επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ και περιλαμβάνει τυχόν υπό-όμιλο. 6

8 Νοείται ότι για σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σε περίπτωση που η μητρική επιχείρηση δεν έχει θυγατρικές οντότητες αλλά κατέχει συμμετοχή σε οντότητες όπως καθορίζεται στο σημείο (iii) πιο πάνω, η μητρική επιχείρηση και οι εν λόγω οντότητες δύναται να αποτελέσουν χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων τηρουμένων των διατάξεων του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων ή ΧΟΕ». «ρυθμιζόμενη οντότητα» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων «στενοί δεσμοί» σημαίνει μια κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με έλεγχο ή συμμετοχή, ή μια κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μονίμως με ένα και το αυτό πρόσωπο με σχέση ελέγχου «συγκέντρωση κινδύνων» σημαίνει κάθε έκθεση σε κίνδυνο με πιθανότητα ζημίας, η οποία είναι αρκετά μεγάλη ώστε να απειλεί τη φερεγγυότητα ή τη γενική χρηματοοικονομική κατάσταση των ρυθμιζόμενων οντοτήτων του ΧΟΕ, ανεξάρτητα από το εάν η έκθεση σε κίνδυνο μπορεί να είναι αποτέλεσμα κινδύνων αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικών κινδύνων, επενδυτικών κινδύνων, ασφαλιστικών κινδύνων, κινδύνων της αγοράς ή άλλων κινδύνων, ή συνδυασμού ή αλληλεπίδρασης αυτών των κινδύνων «συμμετοχή» σημαίνει την κατοχή δικαιωμάτων στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, ενσωματωμένα σε τίτλους ή όχι, τα οποία δημιουργώντας διαρκή δεσμό ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις, προορίζονται να συμβάλουν στις δραστηριότητες της επιχείρησης αυτής που κατέχει τα δικαιώματα στο κεφάλαιο, ή την άμεση ή έμμεση κατοχή του 20% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης «συνδεόμενες επιχειρήσεις» σημαίνει: (α) τη μητρική επιχείρηση και μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με τις οποίες η μητρική επιχείρηση δεν συνδέεται με τις σχέσεις που αναφέρονται στα σημεία (β) ή (γ) του ορισμού του όρου «όμιλος» και οι οποίες έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί με τη μητρική επιχείρηση ή σύμφωνα με όρους των ιδρυτικών εγγράφων και των καταστατικών τους, ή (β) τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της μητρικής επιχείρησης καθώς και μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, με τις οποίες η μητρική επιχείρηση δεν συνδέεται με τις σχέσεις που αναφέρονται στα σημεία (β) ή (γ) του ορισμού του όρου «όμιλος», αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών «συντονιστής» σημαίνει την αρμόδια εποπτική αρχή η οποία διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 της παρούσας οδηγίας, ως η αρμόδια εποπτική αρχή υπεύθυνη για το συντονισμό και άσκηση συμπληρωματικής εποπτείας σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων «σχετικές αρμόδιες αρχές» σημαίνει: (α) τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την τομεακή εποπτεία σε επίπεδο ομίλου οποιασδήποτε από τις ρυθμιζόμενες οντότητες ενός ΧΟΕ ιδιαίτερα της τελικής μητρικής επιχείρησης ενός τομέα (β) το συντονιστή, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 11, σε περίπτωση που είναι άλλος από τις αρχές που αναφέρονται στο σημείο (α) 7

9 (γ) όπου κρίνεται σκόπιμο άλλες αρμόδιες αρχές, εφόσον είναι σχετικές, κατά τη γνώμη των αρχών που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) πιο πάνω. Μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που υιοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 21α, παράγραφος 1, στοιχείο β) της Οδηγίας 2011/89 η γνώμη αυτή διαμορφώνεται, ιδίως, λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι ρυθμιζόμενες οντότητες του ομίλου σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως αν υπερβαίνει το 5%, και τη σημασία που έχει στα πλαίσια του ΧΟΕ οποιαδήποτε ρυθμιζόμενη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος. «τομεακοί κανόνες» σημαίνει τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προληπτική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων, όπως θεσπίζεται ιδίως με τις οδηγίες 2004/39/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ, και 2009/138/ΕΚ. «τρίτη χώρα» σημαίνει κράτος άλλο από κράτος μέλος «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων» ή «ΧΟΕ» σημαίνει τον όμιλο ή υπό-όμιλο, όπου επικεφαλής του ομίλου ή του υπό-ομίλου είναι ρυθμιζόμενη οντότητα, ή όπου τουλάχιστον μια από τις θυγατρικές του ομίλου ή του υπό-ομίλου αποτελεί ρυθμιζόμενη οντότητα, και που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) στην περίπτωση που επικεφαλής του ομίλου ή υπό-ομίλου είναι ρυθμιζόμενη οντότητα (i) πρόκειται για μητρική επιχείρηση οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή για επιχείρηση που κατέχει συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή για επιχείρηση συνδεόμενη με επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σχέση κατά την έννοια του ορισμού του όρου «συνδεόμενες επιχειρήσεις» στην παρούσα παράγραφο (ii) μία τουλάχιστον από τις οντότητες του ομίλου ή του υπό-ομίλου υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και (iii) οι ενοποιημένες ή αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του ομίλου ή υπόομίλου στον ασφαλιστικό τομέα και των οντοτήτων στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών είναι αμφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των υποπαραγράφων (2) ή (3) της παραγράφου 3 (β) στην περίπτωση που δεν είναι επικεφαλής του ομίλου ή του υπό-ομίλου ρυθμιζόμενη οντότητα: (i) οι δραστηριότητες του ομίλου ή του υπό-ομίλου ασκούνται κυρίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα κατά την έννοια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3 (ii) μία τουλάχιστον από τις οντότητες του ομίλου ή του υπό-ομίλου υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και (iii) οι ενοποιημένες ή αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του ομίλου ή του υπόομίλου στον ασφαλιστικό τομέα και των οντοτήτων στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, είναι αμφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των υποπαραγράφων (2) ή (3) της παραγράφου 3. «χρηματοπιστωτικός τομέας» σημαίνει τον τομέα που αποτελείται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιχειρήσεις: (α) πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών (στο εξής υπό τη συλλογική ονομασία "τραπεζικός τομέας") (β) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία 8

10 χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 212(1)(στ) της Οδηγίας 2009/138/ΕΕ (γ) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Κατώτατα όρια για τον προσδιορισμό ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων 3. (1) Προκειμένου να προσδιορισθεί αν οι δραστηριότητες ενός ομίλου ασκούνται κυρίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα, κατά την έννοια του σημείου (γ) του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων» ο λόγος του συνόλου του ισολογισμού των ρυθμιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα του ομίλου προς το σύνολο του ισολογισμού ολόκληρου του ομίλου πρέπει να υπερβαίνει το 40%. (2) (α) Προκειμένου να προσδιορισθεί αν οι δραστηριότητες στους διάφορους χρηματοπιστωτικούς τομείς είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια του υποσημείου (iii) του σημείου (α) ή του υποσημείου (iii) του σημείου (β) του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων», για κάθε χρηματοπιστωτικό τομέα, ο μέσος όρος του λόγου του συνόλου του ισολογισμού του εν λόγω χρηματοπιστωτικού τομέα προς το σύνολο του ισολογισμού των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα του ομίλου και του λόγου των απαιτήσεων φερεγγυότητας του ιδίου χρηματοπιστωτικού τομέα προς το σύνολο των απαιτήσεων φερεγγυότητας των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα του ομίλου πρέπει να υπερβαίνει το 10%. (β) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως μικρότερος χρηματοπιστωτικός τομέας σε έναν χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, νοείται ο τομέας με το μικρότερο μέσο όρο και ως σημαντικότερος χρηματοπιστωτικός τομέας εκείνος με τον υψηλότερο μέσο όρο. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου και τη μέτρηση του μικρότερου και του σημαντικότερου χρηματοπιστωτικού τομέα, συνυπολογίζονται ο τραπεζικός τομέας και ο τομέας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. (γ) Οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προστίθενται στον τομέα στον οποίο ανήκουν εντός του ομίλου. Εάν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν τομέα εντός του ομίλου, προστίθενται στο μικρότερο χρηματοπιστωτικό τομέα. (δ) Οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων προστίθενται στον τομέα στον οποίο ανήκουν εντός του ομίλου. Εάν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν τομέα εντός του ομίλου, προστίθενται στο μικρότερο χρηματοπιστωτικό τομέα.» (3) (α) Οι διατομεακές δραστηριότητες θεωρούνται επίσης ουσιώδεις, κατά την έννοια του υποσημείου (iii) του σημείου (α) και του υποσημείου (iii) του σημείου (β) του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων», εάν το σύνολο του ισολογισμού του μικρότερου χρηματοπιστωτικού τομέα του ομίλου υπερβαίνει το ποσό των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. (β) Εάν ο όμιλος δεν αγγίζει το όριο που αναφέρεται στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω, η Κεντρική Τράπεζα, κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις υπόλοιπες σχετικές αρμόδιες αρχές δύναται να αποφασίζει να μην θεωρήσει τον όμιλο ως χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, ή να μην εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 ή 9, εφόσον κρίνουν ότι η ένταξη του ομίλου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων δεν είναι αναγκαία ή ότι θα ήταν ανάρμοστη ή παραπλανητική σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας. (γ) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν σημείο στις άλλες αρμόδιες αρχές και, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τις δημοσιοποιεί. (3α) (α) Εάν ο όμιλος αγγίξει το όριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (2) της παρούσας παραγράφου, αλλά ο μικρότερος τομέας δεν υπερβαίνει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, η 9

11 Κεντρική Τράπεζα δύναται να αποφασίσει κοινή συναινέσει με τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές να μη θεωρήσουν τον όμιλο ΧΟΕ ή να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 ή 9, εάν κρίνουν ότι η ένταξη του ομίλου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή η εφαρμογή τέτοιων διατάξεων δεν είναι απαραίτητη ή θα ήταν ανάρμοστη ή παραπλανητική σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας. (β) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί στις άλλες αρμόδιες αρχές τις αποφάσεις που λαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο και, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τις δημοσιοποιεί. (4) (α) Για την εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων (1), (2) και (3), η Κεντρική Τράπεζα, κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές δύναται: (i) να αποκλείει συγκεκριμένη οντότητα κατά τον υπολογισμό των δεικτών, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (5) της παραγράφου 6 εκτός εάν η οντότητα μετέφερε την καταστατική της έδρα από την Κυπριακή ημοκρατία σε τρίτη χώρα και τεκμαίρεται ότι η οντότητα άλλαξε τη διεύθυνσή της για να αποφύγει τη ρύθμιση (ii) να θεωρεί ότι πληρούνται από το χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (1) και (2) επί τρία συνεχή έτη ώστε να αποφεύγονται απότομες αλλαγές καθεστώτος, και να μην θεωρεί ότι πληρούνται τα κατώτατα όρια επί τρία συνεχή έτη αν υπάρχουν ουσιαστικές μεταβολές στη δομή του ομίλου. (iii) να αποκλείει μία ή περισσότερες συμμετοχές στο μικρότερο τομέα, εάν οι συμμετοχές αυτές είναι καθοριστικές για τον προσδιορισμό ενός ΧΟΕ και συλλογικά είναι αμελητέας σημασίας σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας. (β) Όταν ο προσδιορισμός ενός ΧΟΕ γίνεται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (1), (2) και (3), οι αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται στο σημείο (α) λαμβάνονται με βάση πρόταση του συντονιστή του εν λόγω ΧΟΕ. (5) Για την εφαρμογή των υποπαραγράφων (1) και (2) πιο πάνω, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις σχετικές αρμόδιες αρχές, να αντικαθιστά το κριτήριο που βασίζεται στο σύνολο του ισολογισμού με μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες παραμέτρους ή να προσθέτει μία ή και περισσότερες από τις παραμέτρους αυτές, εάν είναι της γνώμης ότι οι εν λόγω παράμετροι έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σκοπό της συμπληρωματικής εποπτείας που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία: (α) δομή εσόδων, (β) δραστηριότητες εκτός ισολογισμού και (γ) σύνολο ενεργητικού υπό διαχείριση. (6) Για την εφαρμογή των υποπαραγράφων (1) και (2), εάν οι δείκτες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους αυτές είναι κατώτεροι του 40% και του 10%, αντιστοίχως, για τους ΧΟΕ που ήδη υπόκεινται σε συμπληρωματική εποπτεία, ισχύουν χαμηλότεροι δείκτες ύψους 35% και 8%, αντιστοίχως, για την επόμενη τριετία, ώστε να αποφεύγονται απότομες αλλαγές καθεστώτος. Νοείται ότι, για την εφαρμογή της υποπαραγράφου (3), εάν το σύνολο του ισολογισμού του μικρότερου χρηματοπιστωτικού τομέα του ομίλου είναι κατώτερο των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους ΧΟΕ που ήδη υπόκεινται σε συμπληρωματική εποπτεία, ισχύει το χαμηλότερο ποσό των πέντε (5) δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία, ώστε να αποφεύγονται απότομες αλλαγές καθεστώτος. Νοείται περαιτέρω ότι κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, ο συντονιστής μπορεί, με τη συγκατάθεση των άλλων σχετικών αρμόδιων εποπτικών αρχών, να αποφασίζει ότι παύουν να ισχύουν οι χαμηλότεροι δείκτες ή το χαμηλότερο ποσό που 10

12 ορίζονται στην παρούσα υποπαράγραφο. (7) Οι υπολογισμοί που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο σχετικά με τον ισολογισμό βασίζονται στο συνολικό αθροιστικό ισολογισμό των επιχειρήσεων του ομίλου, βάσει των ετήσιων λογαριασμών τους. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού, οι επιχειρήσεις στις οποίες κατέχεται συμμετοχή λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά το ποσό του συνολικού ισολογισμού τους που αντιστοιχεί αναλογικά στο αθροιστικό μερίδιο που κατέχεται από τον όμιλο. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρχουν ενοποιημένοι λογαριασμοί, είναι αυτοί που λαμβάνονται υπόψη αντί των αθροιστικών λογαριασμών. Νοείται ότι οι απαιτήσεις φερεγγυότητας που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (2) και (3), υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών τομεακών κανόνων. (8) Η Κεντρική Τράπεζα επανεξετάζει σε ετήσια βάση τις παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της συμπληρωματικής εποπτείας και αναθεωρεί τους ποσοτικούς δείκτες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και τις με βάση τον κίνδυνο αξιολογήσεις που εφαρμόζονται στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Προσδιορισμός ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων 4. (1) Η Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια εποπτική αρχή για την έκδοση άδειας δυνάμει των διατάξεων των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων 1997 έως (Αρ. 8) του 2015, προσδιορίζει, δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5, κάθε όμιλο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Για το σκοπό αυτό: (α) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά, με τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων (β) εάν η Κεντρική Τράπεζα είναι της γνώμης ότι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ανήκει σε όμιλο που ενδέχεται να αποτελεί χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων και ο οποίος δεν έχει ήδη προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87, η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί τη γνώμη της στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές καθώς και στη Μεικτή Επιτροπή. (2) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως ο συντονιστής, ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθμιζόμενες οντότητες του ομίλου και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας των ΑΠΙ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο (β) 5. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων σχετικά με την εποπτεία που προβλέπουν οι τομεακοί κανόνες, η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει τη συμπληρωματική εποπτεία των ΑΠΙ που αναφέρονται στο σημείο (β) της παραγράφου 1, στο βαθμό και κατά τον τρόπο που προβλέπει η παρούσα οδηγία. (2) Οι ακόλουθες ρυθμιζόμενες οντότητες υπόκεινται σε συμπληρωματική εποπτεία στο επίπεδο του ΧΟΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 19: (α) οποιαδήποτε ΑΠΙ που αναφέρεται στο σημείο (β) της παραγράφου 1, η οποία είναι επικεφαλής ΧΟΕ (β) οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή 11

13 Ένωση (γ) οποιαδήποτε ΑΠΙ που αναφέρεται στο σημείο (β) της παραγράφου 1, η οποία συνδέεται με άλλη επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σχέση κατά την έννοια του ορισμού του όρου «συνδεόμενες επιχειρήσεις» στην παράγραφο 2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων αποτελεί υπο-όμιλο άλλου ΧΟΕ ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου (α), τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 17 μόνο στις ρυθμιζόμενες οντότητες του δεύτερου αναφερόμενου πιο πάνω ομίλου και όχι στον υπο-όμιλο. Οιαδήποτε δε μνεία στην παρούσα οδηγία, των εννοιών του ομίλου και του ΧΟΕ, εξυπακούεται ότι αφορά το δεύτερο αναφερόμενο πιο πάνω όμιλο. (3) Κάθε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δεν υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2) πιο πάνω και η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι ρυθμιζόμενη οντότητα ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία στο επίπεδο του ΧΟΕ, στο βαθμό και κατά τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 20. (4) (α) Στην περίπτωση όπου πρόσωπα κατέχουν συμμετοχή σε μία ή περισσότερες ρυθμιζόμενες οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή έχουν κεφαλαιακούς δεσμούς με τις εν λόγω οντότητες, ή ασκούν ουσιώδη επιρροή χωρίς να κατέχουν συμμετοχή ούτε να έχουν κεφαλαιακούς δεσμούς, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (2) και (3), η Κεντρική Τράπεζα, κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές και δυνάμει του εθνικού δικαίου προσδιορίζει αν και σε ποιο βαθμό οι ρυθμιζόμενες οντότητες υπόκεινται σε συμπληρωματική εποπτεία, ως εάν ανήκαν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων. (β) Η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει τέτοια συμπληρωματική εποπτεία όταν μία τουλάχιστον από τις οντότητες είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποσημείων (ii) και (iii) των σημείων (α) και (β) του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων». Προκειμένου να λάβει αυτή την απόφαση, η Κεντρική Τράπεζα συνεννοείται με τις σχετικές αρμόδιες αρχές και λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας, όπως καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία. (γ) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του σημείου (α) σε ομίλους ΣΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα κατόπιν συμφωνίας με τις άλλες σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις δημόσιες οικονομικές υποχρεώσεις αυτών των ομίλων έναντι άλλων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων. (5) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 15, η άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας στο επίπεδο του ΧΟΕ δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την υποχρέωση για τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να αναλάβουν εποπτικό ρόλο, έναντι εταιρειών χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ρυθμιζόμενων οντοτήτων τρίτων χωρών ΧΟΕ, ή μη ρυθμιζόμενων οντοτήτων ΧΟΕ, σε ατομική βάση. ΤΜΗΜΑ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κεφαλαιακή επάρκεια Παράρτημα Ι Παράρτημα Ι 6. (1) Τηρουμένων των τομεακών κανόνων, η συμπληρωματική εποπτεία σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των ρυθμιζόμενων οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (2) έως (5) της παραγράφου 9 και στο Παράρτημα I. (2) (α) Οι ρυθμιζόμενες οντότητες που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων οφείλουν να μεριμνούν ώστε να έχουν πάντοτε διαθέσιμα ίδια κεφάλαια στο 12

14 επίπεδο του ΧΟΕ ύψους τουλάχιστον ίσου με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα I. (β) Οι εν λόγω ρυθμιζόμενες οντότητες οφείλουν να διαθέτουν ικανοποιητική πολιτική κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο ΧΟΕ. (γ) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) υπόκεινται σε εποπτικό έλεγχο από το συντονιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 3. (δ) Ο συντονιστής εξασφαλίζει ότι ο υπολογισμός στον οποίο αναφέρεται το σημείο (α) πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, είτε από τις ρυθμιζόμενες οντότητες είτε από την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. (ε) Τα αποτελέσματα του υπολογισμού και τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό υποβάλλονται στο συντονιστή (i) από το ΑΠΙ ή (ii) σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου (3) της παραγράφου 11, από τη ρυθμιζόμενη οντότητα που έλαβε άδεια λειτουργίας από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, η οποία είναι επικεφαλής του ΧΟΕ, ή, (iii) στην περίπτωση που ο χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων δεν έχει επικεφαλής του ΑΠΙ, από την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή από τη ρυθμιζόμενη οντότητα του ΧΟΕ που ορίζεται από το συντονιστή μετά από διαβούλευση με τις άλλες σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές και το χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων. (3) Για τον σκοπό υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που αναφέρονται στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (2), οι ακόλουθες οντότητες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας σύμφωνα με το Παράρτημα I: (α) πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών (β) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου (γ) επιχείρηση επενδύσεων (δ) εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Παράρτημα Ι (4) (α) Σε περίπτωση που οι συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για ένα ΧΟΕ υπολογίζονται, σύμφωνα με τη Μέθοδο 1 ( Λογιστική ενοποίηση ) που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, τα ίδια κεφάλαια και οι απαιτήσεις φερεγγυότητας των οντοτήτων του ομίλου υπολογίζονται εφαρμόζοντας τους αντίστοιχους τομεακούς κανόνες με τη μορφή και την έκταση της ενοποίησης, όπως καθορίζονται ιδίως: (i) με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και με βάση την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, (ii) στα άρθρα 67 έως 74 των περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και ραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 και 2014 και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Οδηγιών και (iii) στην παράγραφο (Α) του Μέρους Α του Εβδόμου Παραρτήματος των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως

15 (β) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η Μέθοδος 2 ( Αφαίρεση και συνένωση ) που αναφέρεται στο Παράρτημα I, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, η μητρική επιχείρηση ή η επιχείρηση η οποία κατέχει συμμετοχή σε άλλη οντότητα του ομίλου. (5) (α) Ο συντονιστής μπορεί να αποφασίσει να μην συμπεριλάβει μια συγκεκριμένη οντότητα στο πεδίο εφαρμογής κατά τον υπολογισμό των συμπληρωματικών κεφαλαιακών απαιτήσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) εάν η οντότητα ευρίσκεται σε τρίτη χώρα όπου υπάρχουν νομικά εμπόδια στη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των τομεακών κανόνων σχετικά με την υποχρέωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών να αρνούνται την έκδοση άδειας λειτουργίας σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας τους (ii) εάν η οντότητα έχει αμελητέα σημασία έναντι των στόχων της συμπληρωματικής εποπτείας των ρυθμιζόμενων οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων (iii) εάν ο συνυπολογισμός της οντότητας δεν είναι σκόπιμος ή είναι παραπλανητικός σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας. (β) Ωστόσο, εάν ορισμένες οντότητες αποκλείονται σύμφωνα με το σημείο (α)(ii) πιο πάνω, αυτές, εν τούτοις, πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό, εάν αθροιστικά έχουν μη αμελητέα σημασία. (γ) Στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο (α)(iii) πιο πάνω, ο συντονιστής, εκτός από επείγουσες καταστάσεις, διαβουλεύεται με τις άλλες σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές προτού λάβει απόφαση. (δ) Σε περίπτωση που ο συντονιστής δεν περιλαμβάνει ΑΠΙ στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων που προβλέπονται στα σημεία (α)(ii) και (iii) πιο πάνω, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητά από την οντότητα που είναι επικεφαλής του ΧΟΕ, πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την εποπτεία της εν λόγω ρυθμιζόμενης οντότητας. Συγκέντρωση κινδύνων Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙ 7. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των τομεακών κανόνων, ασκείται συμπληρωματική εποπτεία στη συγκέντρωση κινδύνων των ρυθμιζόμενων οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στις υποπαραγράφους (2) έως (4) της παραγράφου 9 και στο Παράρτημα II. (2) Οι ρυθμιζόμενες οντότητες ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών οφείλουν να αναφέρουν σε τακτά διαστήματα και, τουλάχιστον, μία φορά το χρόνο στο συντονιστή, οποιαδήποτε σημαντική συγκέντρωση κινδύνων στο επίπεδο του ΧΟΕ, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και το Παράρτημα II. Ο συντονιστής θα καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται καθώς και τη συχνότητα και τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών. Οι αναγκαίες πληροφορίες υποβάλλονται στο συντονιστή από: (α) Τη ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, η οποία είναι επικεφαλής του ΧΟΕ ή, (β) στην περίπτωση που ο χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων δεν έχει επικεφαλής του ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, από την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή (γ) από τη ρυθμιζόμενη οντότητα του ΧΟΕ που ορίζεται από το συντονιστή μετά από διαβούλευση με τις άλλες σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές και το χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων. 14

16 Η εν λόγω συγκέντρωση κινδύνων υπόκειται σε εποπτικό έλεγχο από το συντονιστή σύμφωνα με το Τμήμα 3 του παρόντος Κεφαλαίου. (3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει ποσοτικά όρια ή να λαμβάνει άλλα εποπτικά μέτρα προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της συμπληρωματικής εποπτείας, όσον αφορά οποιαδήποτε συγκέντρωση κινδύνων στο επίπεδο ΧΟΕ. (4) Στην περίπτωση που επικεφαλής ενός ΧΟΕ είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, οι τομεακοί κανόνες για τη συγκέντρωση κινδύνων του σημαντικότερου χρηματοπιστωτικού τομέα του ΧΟΕ, εφόσον υφίστανται, εφαρμόζονται στον τομέα συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Συναλλαγές εντός ομίλου Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙ 8. (1) Τηρουμένων των τομεακών κανόνων, ασκείται συμπληρωματική εποπτεία στις εντός ομίλου συναλλαγές των ρυθμιζόμενων οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (2) έως (4) της παραγράφου 9 και στο Παράρτημα II. (2) Οι ρυθμιζόμενες οντότητες ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών οφείλουν να αναφέρουν σε τακτά διαστήματα και, τουλάχιστον, μια φορά το χρόνο στο συντονιστή, όλες τις ουσιώδεις εντός ομίλου συναλλαγές των ρυθμιζόμενων οντοτήτων εντός ενός ΧΟΕ, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και το Παράρτημα II. Ο συντονιστής θα καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται καθώς και τη συχνότητα και τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών. Στο μέτρο που τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος II δεν έχουν καθορισθεί, μια εντός ομίλου συναλλαγή θεωρείται ουσιώδης σε περίπτωση που το ποσό της υπερβαίνει το 5% τουλάχιστον του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στο επίπεδο του ΧΟΕ. Οι αναγκαίες πληροφορίες υποβάλλονται στο συντονιστή: (α) Από τη ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, η οποία είναι επικεφαλής του ΧΟΕ ή, (β) στην περίπτωση που ο χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων δεν έχει ως επικεφαλής του ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, από την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή (γ) από τη ρυθμιζόμενη οντότητα του ΧΟΕ που ορίζεται από το συντονιστή, μετά από διαβούλευση με τις άλλες σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές και το χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω εντός ομίλου συναλλαγές υπόκεινται σε εποπτικό έλεγχο από το συντονιστή. (3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει ποσοτικά όρια και απαιτήσεις ποιότητος. ή να λαμβάνει άλλα εποπτικά μέτρα προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της συμπληρωματικής εποπτείας, όσον αφορά τις εντός ομίλου συναλλαγές των ρυθμιζόμενων οντοτήτων εντός ενός ΧΟΕ. (4) Στην περίπτωση που επικεφαλής ενός ΧΟΕ είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, οι τομεακοί κανόνες για τις εντός ομίλου συναλλαγές του σημαντικότερου χρηματοπιστωτικού τομέα του ΧΟΕ εφαρμόζονται στον τομέα αυτόν συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων 9. (1) Οι ρυθμιζόμενες οντότητες οφείλουν να διαθέτουν σε επίπεδο ΧΟΕ κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών. (2) Οι διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) Ορθή διακυβέρνηση και διαχείριση, με την έγκριση και την περιοδική επισκόπηση της στρατηγικής και της πολιτικής από τα κατάλληλα διοικητικά όργανα στο επίπεδο του ΧΟΕ 15

17 όσον αφορά όλους τους κινδύνους που αναλαμβάνονται Παράρτημα Ι (β) κατάλληλη πολιτική κεφαλαιακής επάρκειας ώστε να λαμβάνονται υπόψη εκ των προτέρων οι επιπτώσεις της επιχειρηματικής τους στρατηγικής στο προφίλ κινδύνου και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 6 και το Παράρτημα I (γ) κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι τα συστήματα παρακολούθησης των κινδύνων είναι πλήρως ενσωματωμένα στο γενικότερο οργανωτικό σχήμα και ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα που εφαρμόζονται στο σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο πεδίο της συμπληρωματικής εποπτείας συνάδουν ούτως ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμώνται, να επιτηρούνται και να ελέγχονται οι κίνδυνοι στο επίπεδο του ΧΟΕ. (δ) ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, εάν χρειαστεί, επαρκών διακανονισμών και σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα. (3) Οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) Επαρκείς μηχανισμούς όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια ώστε να εντοπίζονται και να εκτιμώνται όλοι οι πραγματικοί κίνδυνοι που έχουν επέλθει και να συσχετίζονται καταλλήλως τα ίδια κεφάλαια προς τους κινδύνους (β) ορθές διαδικασίες υποβολής στοιχείων και λογιστικής καταχώρησης ώστε να εντοπίζονται, να μετρώνται, να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι εντός ομίλου συναλλαγές και η συγκέντρωση κινδύνων. (4) (α) Όλα τα ΑΠΙ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με την παράγραφο 5, οφείλουν να διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για την παραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων και πληροφοριών που θα ήταν χρήσιμα για τους σκοπούς της συμπληρωματικής εποπτείας. (β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διενεργεί ελέγχους για διασφάλιση της υιοθέτησης, εφαρμογής και επάρκειας των μηχανισμών που αναφέρονται στο σημείο (α). (γ) Τα ΑΠΙ που είναι ρυθμιζόμενες οντότητες, οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Κεντρική Τράπεζα, λεπτομερή στοιχεία στο επίπεδο του ΧΟΕ, για τη νομική δομή τους, το σύστημα διακυβέρνησης και την οργανωτική δομή τους, περιλαμβάνοντας όλες τις ρυθμιζόμενες οντότητες, τις μη ρυθμιζόμενες θυγατρικές και τα σημαντικά υποκαταστήματα. (δ) Τα ΑΠΙ που είναι ρυθμιζόμενες οντότητες δημοσιοποιούν, στο επίπεδο του ΧΟΕ, σε ετήσια βάση, είτε αυτούσια είτε με παραπομπές σε ισοδύναμες πληροφορίες, περιγραφή της νομικής δομής τους, του συστήματος διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής τους. (5) Οι αναφερόμενες στις υποπαραγράφους (1), (2), (3) και (4) διαδικασίες και μηχανισμοί υπόκεινται σε εποπτικό έλεγχο από το συντονιστή. (6) Η Κεντρική Τράπεζα εναρμονίζει την εφαρμογή της συμπληρωματικής εποπτείας σε σχέση με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, με τις διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης που προβλέπονται στα εδάφια (6) έως (9) του άρθρου 26 του Νόμου. Μεικτή Επιτροπή ΤΜΗΜΑ 3 «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 10. H συνεπής διατομεακή και διασυνοριακή εποπτεία και συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ένωσης διασφαλίζεται από τη Μεικτή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 56 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντίστοιχα. 16

18 Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων 10Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως συντονιστής διασφαλίζει τη διεξαγωγή κατάλληλων και τακτικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων από τους ΧΟΕ. (2) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως ο συντονιστής, κοινοποιεί τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στη Μεικτή Επιτροπή. (3) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν δεν ενεργεί ως συντονιστής, συνεργάζεται πλήρως με τον συντονιστή για τους σκοπούς διασφάλισης της διεξαγωγής κατάλληλων και τακτικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας (συντονιστής) 11. (1) Προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων ΧΟΕ, ορίζεται ένας συντονιστής, υπεύθυνος για το συντονισμό και την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας, μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών αρχών του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Η ταυτότητα του συντονιστή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Μεικτής Επιτροπής. (2) Ο ορισμός του συντονιστή βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: (α) Σε περίπτωση που επικεφαλής του ΧΟΕ είναι ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια εποπτική αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας της ρυθμιζόμενης οντότητας βάσει των σχετικών τομεακών κανόνων (β) σε περίπτωση που επικεφαλής του ΧΟΕ δεν είναι ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια εποπτική αρχή που προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή των ακόλουθων αρχών: (i) όταν η μητρική επιχείρηση ρυθμιζόμενης οντότητας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια εποπτική αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας αυτής της ρυθμιζόμενης οντότητας βάσει των ισχυόντων τομεακών κανόνων (ii) όταν τουλάχιστον δύο ρυθμιζόμενες οντότητες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως μητρική επιχείρηση την ίδια εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών και μια από αυτές τις ρυθμιζόμενες οντότητες έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια για την εν λόγω ρυθμιζόμενη οντότητα στο εν λόγω κράτος μέλος. Σε περίπτωση που περισσότερες της μιας ρυθμιζόμενες οντότητες οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς χρηματοπιστωτικούς τομείς έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια εποπτική αρχή για τη ρυθμιζόμενη οντότητα που δραστηριοποιείται στο σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Περαιτέρω, σε περίπτωση που επικεφαλής του ΧΟΕ είναι περισσότερες από μια εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που έχουν την έδρα τους σε διάφορα κράτη μέλη και υπάρχει μια ρυθμιζόμενη οντότητα σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη αυτά, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια εποπτική αρχή για τη ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού, εφόσον οι οντότητες αυτές δραστηριοποιούνται στον ίδιο χρηματοπιστωτικό τομέα, ή η αρμόδια εποπτική αρχή για τη ρυθμιζόμενη οντότητα που δραστηριοποιείται στο σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα (iii) όταν τουλάχιστον δύο ρυθμιζόμενες οντότητες που έχουν την καταστατική τους έδρα 17

19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως μητρική την ίδια εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών αλλά καμία από τις οντότητες αυτές δεν έχει λάβει άδεια στο κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας για τη ρυθμιζόμενη οντότητα με το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού στον σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα (iv) όταν ο χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων είναι ένας όμιλος χωρίς μητρική επιχείρηση ως επικεφαλής, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια εποπτική αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας στη ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη ημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος με το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού στο σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα. (3) Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, η Κεντρική Τράπεζα, κατόπιν συμφωνίας με τις σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές δύναται, να μην εφαρμόζει τα κριτήρια της υποπαραγράφου (2), εάν η εφαρμογή τους δείχνει απρόσφορη, λαμβανομένης υπόψη της δομής του ΧΟΕ και της σχετικής βαρύτητας των δραστηριοτήτων του σε διάφορες χώρες, και να ορίζει μια διαφορετική αρμόδια εποπτική αρχή ως συντονιστή. Στις περιπτώσεις αυτές, η Κεντρική Τράπεζα και οι άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές, προτού λάβουν την απόφασή τους, παρέχουν στο χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων την ευκαιρία να εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Καθήκοντα του συντονιστή 12. (1) Τα καθήκοντα του συντονιστή όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία περιλαμβάνουν: (α) Συντονισμό της συγκέντρωσης και διάδοσης των χρήσιμων ή ουσιωδών πληροφοριών κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (going concern) καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης πληροφοριών που είναι σημαντικές για το εποπτικό έργο των αρμόδιων εποπτικών αρχών σύμφωνα με τους τομεακούς κανόνες (β) εποπτικό έλεγχο και εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ΧΟΕ (γ) εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια, τη συγκέντρωση κινδύνων και τις εντός ομίλου συναλλαγές, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 (δ) αξιολόγηση της δομής, της οργάνωσης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του ΧΟΕ, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 9 (ε) προγραμματισμό και συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων, κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις, σε συνεργασία με τις ενεχόμενες σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές (στ) άλλα καθήκοντα, μέτρα και αποφάσεις που ανατίθενται στο συντονιστή με την παρούσα οδηγία ή που απορρέουν από συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του συντονιστή και σχετικών αρμόδιων εποπτικών αρχών. (2) Προκειμένου να διευκολυνθεί και να εδραιωθεί η συμπληρωματική εποπτεία σε ευρεία νομική βάση, ο συντονιστής και οι άλλες σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές και, όπου απαιτείται, άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες εποπτικές αρχές, διαθέτουν συμφωνίες συντονισμού. Οι συμφωνίες συντονισμού μπορούν να αναθέτουν πρόσθετα καθήκοντα στο συντονιστή και μπορούν να προσδιορίζουν τις διαδικασίες: (α) Λήψης αποφάσεων από τις σχετικές αρμόδιες εποπτικές αρχές, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3, 4, στην υποπαράγραφο (4) της παραγράφου 5, 6, στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 13, 18 και 20 και (β)) συνεργασίας με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές. 18

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

(FINANCIAL CONGLOMERATES DIRECTIVE)

(FINANCIAL CONGLOMERATES DIRECTIVE) Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4044, 27.10.2005 3895 Κ.Λ.Π. 495/2005 Αριθμός 495 ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΕΥ 1/2005 ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ EillTPOΠHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική Απόφαση δυνάμει του άρθρου 41Ζ. Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ)

Κανονιστική Απόφαση δυνάμει του άρθρου 41Ζ. Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4034 Κ.Δ.Π. 511/2005 Αρ. 4049, 11.11.2005 Αριθμός 511 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ EillTPOllHΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕL4Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΠ(ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-00424/2002 2001/0095(COD) EL 23/09/2002 Κοινή θέση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/113 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ L 035 της 11.2. 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016 Ν. 20(Ι)/2016 20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 5(Ι)/2015 5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.8.2015 COM(2015) 388 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ on the rules governing the levels of application of banking prudential requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/17.12.2018 Θέμα 2: Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/16.5.2016

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΟΕΕ

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΟΕΕ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Γενικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4216, 23/10/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4216, 23/10/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. ΕΕ: L 247, 21.9.2007, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/382 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/586 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 Άρθρο 1 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/08.01.2019 Θέμα 2: Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5463 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών

1.0 Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 320 Κ.Δ.Π. 61/2005 Αρ. 3953, 11.2.2005 Αριθμός 61 Ο Π ΕΡΙ ΕΙΆΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.9.2018 L 227/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1221 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4597, 13.4.2017 305 Ν. 38(Ι)/2017 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ «αρμόδιες εποπτικές αρχές» σημαίνει τις ακόλουθες Αρχές:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ «αρμόδιες εποπτικές αρχές» σημαίνει τις ακόλουθες Αρχές: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμος του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

N. 38(I)/2016. της Ε.Ε., L 35, σ. 1.

N. 38(I)/2016. της Ε.Ε., L 35, σ. 1. N. 38(I)/2016-4561, 11 2016 357 A 2016 52. Αριθμός 38(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του 2014 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς - ΕΕ.: L 247, 21.9.2007, σ. 1. εναρμόνισης με τα Άρθρα 5, 7 και 8 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2007/44/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TΟΥΣ ΠΕΡΙ TΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα