ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΒΕΡΟΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, Μάιος 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΒΕΡΟΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, Μάιος 2005"

Transcript

1

2 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, που έχει ως θέµα τις «Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στις τοπικές αγορές της Βέροιας, της Κοζάνης και των Γρεβενών». Η επιµέλεια της έρευνας και της παρούσας Έκθεσης έγινε από το Μανόλη Τρανό (επιστηµονικός συνεργάτης Παρατηρητηρίου Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Στη διεξαγωγή της έρευνας και στη σύνταξη της Έκθεσης συνέβαλαν τα ακόλουθα στελέχη και συνεργάτες του Παρατηρητηρίου: Αθηνά Γιαννακού (επιστηµονική σύµβουλος ρ Χωροταξίας Πολεοδοµίας), Βασίλης Φούρκας (προϊστάµενος ρ Χωροταξίας-Ψηφιακής Πολεοδοµίας), Θεόφιλος Μουρατίδης (Μηχανικός Γεωπληροφορικής) και η Ιωάννα Καραµανώλη (γραµµατειακή υποστήριξη). Η επιµέλεια του εξώφυλλου έγινε από το Μανούσο Τρουλινό (διαχειριστής GIS). Τέλος, θερµές ευχαριστίες οφείλονται στο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γιώργο Πετράκο, για τις εποικοδοµητικές παρατηρήσεις του. Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείµενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύµφωνη γνώµη της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για µη εµπορικούς σκοπούς µε την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.). Internet: Εγνατία Οδός Α.Ε

3 Σύνοψη Ερευνητικός στόχος του παρόντος είναι οι επιδράσεις που επιφέρει η Εγνατία Οδός στις τοπικές αγορές της Βέροιας, της Κοζάνης και των Γρεβενών. Είναι γνωστό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία πως οι νέες µεταφορικές υποδοµές µπορεί να προκαλέσουν φαινόµενα οικονοµικής αφαίµαξης, αφού η βελτίωση της σύνδεσης ενός ισχυρού οικονοµικού κέντρου µε µια λιγότερο ανεπτυγµένη περιφέρεια θα αυξήσει το χωρικό ανταγωνισµό, θα ενισχύσει τη διεισδυτικότητα των επιχειρήσεων του κέντρου, περιορίζοντας προφανώς τα µονοπωλιακά πλεονεκτήµατα κάποιων επιχειρήσεων των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών και θα εντείνει την αποµύζηση των παραγωγικών συντελεστών τους. Η δράση των φαινοµένων οικονοµικής αφαίµαξης δεν περιορίζεται προφανώς στην τοπική αγορά. Αφορά ποικίλες οικονοµικές δραστηριότητες και παραγωγικούς συντελεστές. Αυτό που µπορεί να προκύψει από µία έρευνα σχετικά µε την τοπική αγορά είναι η αύξηση των µετακινήσεων µεταξύ πόλεων µε σκοπό την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Η έρευνα έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου σε 193 επιχειρήσεις των τριών πόλεων, που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο και εδρεύουν στα πολεοδοµικά κέντρα των πόλεων. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε η αύξηση των µετακινήσεων για καταναλωτικές δαπάνες, ο προσδιορισµός των πόλεων από τις προέρχονται και προς τις οποίες κατευθύνονται οι νέες µετακινήσεις των καταναλωτών, οι λόγοι της αύξησης των µετακινήσεων, η επίδραση της αύξησης των µετακινήσεων στην πελατεία της επιχείρησης και τέλος οι προσδοκίες που δηµιουργούνται στους επιχειρηµατίες του δείγµατος από την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, σχετικά µε την τοπική αγορά και την πορεία της προσωπικής τους επιχείρησης. Η Εγνατία Οδός, ως νέα µεταφορική υποδοµή, προκαλεί ποικίλες µεταβολές στη διασύνδεση των κόµβων του αστικού δικτύου της περιοχής µελέτης, αφού εκτρέπει αλλά και δηµιουργεί νέες ροές. Στόχος της έρευνας αυτής δεν είναι η αποτύπωση της µεταβολής του όγκου των οδικών µετακινήσεων αλλά η εκτίµηση των επιδράσεων που προκαλεί η µεταβολή της προσπελασιµότητας και οι συνδεόµενες µε αυτή νέες ροές, στις τοπικές αγορές των πόλεων που διατρέχει η Εγνατία Οδός. Τα οφέλη των τοπικών αγορών των πόλεων συνδέονται µε την έλξη που ασκούν αυτές σε µετακινήσεις για καταναλωτικούς σκοπούς από άλλες πόλεις, ενώ οι απώλειες µε τη διαφυγή καταναλωτών προς άλλες πόλεις για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Επιγραµµατικά, τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας είναι τα εξής: Η Θεσσαλονίκη απορροφάει το µεγαλύτερο ποσοστό των νέων µετακινήσεων. Οι απώλειες καταναλωτικού κοινού καταγράφονται χαµηλότερες για τη Βέροια, η τοπική αγορά της οποίας οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο ανταγωνιστική µεταξύ των τριών πόλεων του δείγµατος, και εντονότερες για την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά και η Κοζάνη, προσελκύουν καταναλωτές από άλλες πόλεις λόγω των τουριστικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η Βέροια λόγω της ανταγωνιστικότητας της τοπικής της αγοράς. Παρατηρείται αύξηση της διασύνδεσης µεταξύ Βέροιας και Κοζάνης. Οι επιχειρηµατίες της Βέροιας εµφανίζονται περισσότερο ευνοηµένοι και αισιόδοξοι σε σχέση µε τους αντίστοιχους της Κοζάνης και των Γρεβενών. 2

4 1. Εισαγωγή ταυτότητα της έρευνας Στόχος της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των επιδράσεων που επιφέρει η Εγνατία Οδός στις τοπικές αγορές των πόλεων που διέρχεται. Είναι γνωστό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία πως οι νέες µεταφορικές υποδοµές µπορεί να προκαλέσουν φαινόµενα οικονοµικής αφαίµαξης ή άντλησης (bump effects), αφού η βελτίωση της σύνδεσης ενός ισχυρού οικονοµικού κέντρου µε µια λιγότερο ανεπτυγµένη περιφέρεια θα αυξήσει το χωρικό ανταγωνισµό, θα ενισχύσει τη διεισδυτικότητα των επιχειρήσεων του κέντρου περιορίζοντας προφανώς τα µονοπωλιακά πλεονεκτήµατα κάποιων επιχειρήσεων και ίσως προκαλέσει φαινόµενα οικονοµικής αποδυνάµωσης της λιγότερο ανεπτυγµένης περιφέρειας 1. Η µείωση της απόστασης, της χρονοαπόστασης και του µεταφορικού κόστους που προκαλεί µια νέα µεταφορική υποδοµή, έχει ως αποτέλεσµα, πέραν των άλλων και την αύξηση της κινητικότητας των παραγωγικών συντελεστών. Έτσι, διευκολύνεται η εγκατάσταση ή η δραστηριοποίηση των παραγωγικών συντελεστών των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών στις πιο πλούσιες περιφέρειες, όπου η παραγωγικότητά τους είναι µεγαλύτερη. Το τελευταίο συµβαίνει γιατί η παραγωγική δοµή της πιο πλούσιας περιφέρειας χαρακτηρίζεται συνήθως από εκτεταµένες οικονοµίες συγκέντρωσης, υψηλό παραγωγικό δυναµικό, ενσωµάτωση της τεχνολογίας και της καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία και άρα από αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Αποτέλεσµα των παραπάνω διεργασιών είναι η επέκταση της ζώνης επιρροής των κεντρικών περιφερειών και η αύξηση της συγκέντρωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιφέρειες. Αντίστοιχα, µειώνεται η παραγωγική δραστηριότητα στις λιγότερο ανεπτυγµένες και αυξάνεται η εξάρτησή τους από τις κεντρικές. Η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στην επίδραση που έχει η Εγνατία Οδός στην τοπική αγορά τριών πόλεων και συγκεκριµένα της Βέροιας, της Κοζάνης και των Γρεβενών. Η επιλογή των τριών αυτών πόλεων έγινε µε βάση την εγγύτητα στον άξονα και τη µεταβολή της προσπελασιµότητας λόγω της Εγνατίας Οδού, που είναι ιδιαίτερα µεγάλη στα Γρεβενά και στην Κοζάνη. Η δράση των φαινοµένων οικονοµικής αφαίµαξης δεν περιορίζεται προφανώς στην τοπική αγορά. Αφορά ποίκιλλες οικονοµικές δραστηριότητες και παραγωγικούς συντελεστές. Αυτό που µπορεί να προκύψει από µία έρευνα σχετικά µε την τοπική αγορά είναι η αύξηση των µετακινήσεων µεταξύ πόλεων µε σκοπό την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Το τελευταίο έχει ως αποτέλεσµα τµήµα της αγοραστικής δύναµης µιας τοπικής αγοράς να καταναλώνεται σε µια άλλη πόλη/περιφέρεια, µεταφέροντας έτσι εισόδηµα από µια πόλη/περιφέρεια σε µία άλλη. Με απλά λόγια, η παρούσα έρευνα εστιάζεται στην αύξηση των µετακινήσεων κατοίκων, για παράδειγµα των Γρεβενών, προς την Κοζάνη, τη Βέροια ή τη Θεσσαλονίκη για καταναλωτικούς λόγους. Για να ξοδέψουν δηλαδή χρήµατα για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. 1 Πολύζος Σ. 2003, «ιαπεριφερειακές µεταφορικές υποδοµές και περιφερειακή ανάπτυξη: Μια θεωρητική προσέγγιση». ΤΟΠΟΣ 20-21, σσ

5 2. Μεθοδολογία Η µέθοδος που επιλέχτηκε για την εκτίµηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στις τοπικές αγορές ήταν η διεξαγωγή έρευνας µε ερωτηµατολόγιο στους επιχειρηµατίες των τριών πόλεων, που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο. Η έρευνα έγινε µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου και επιλεγµένου δείγµατος. Το ερωτηµατολόγιο επικεντρώθηκε στις εξής πέντε παραµέτρους: (α) αύξηση των µετακινήσεων για καταναλωτικές δαπάνες, (β) πόλεις από τις προέρχονται και προς τις οποίες κατευθύνονται οι νέες µετακινήσεις των καταναλωτών, (γ) λόγους της αύξησης των µετακινήσεων, (δ) επίδραση της αύξησης των µετακινήσεων στην πελατεία της επιχείρησης και τέλος (ε) προσδοκίες που δηµιουργούνται στους επιχειρηµατίες του δείγµατος από την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, σχετικά µε την τοπική αγορά και την πορεία της προσωπικής τους επιχείρησης. Το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο Παράρτηµα 1. Το δείγµα που επιλέχτηκε αφορούσε επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου που εντάσσονται στις κατηγορίες 524 (Λιανικό εµπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα) και 525 (Άλλο λιανικό εµπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα) του ΣΤΑΚΟ 2, εδρεύουν στο πολεοδοµικό κέντρο των πόλεων και βρίσκονται στο ισόγειο. Το δείγµα ανέρχεται συνολικά σε 193 άτοµα επιχειρήσεις. Από αυτά τα 63 βρίσκονται στη Βέροια, τα 66 στα Γρεβενά και τα 64 στην Κοζάνη. Η επιλογή έγινε µε βάση το µέγεθος των επιχειρήσεων, επιλέγοντας πρώτα τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πέρα από αυτούς τους περιορισµούς, η επιλογή έγινε µε τυχαίο τρόπο. Η κλαδική σύνθεση του δείγµατος παρατίθεται στο Παράρτηµα 2. Τα ερωτηµατολόγια συλλέχθηκαν µε προσωπικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν την Πέµπτη 24/3/2005 στη Βέροια, τη ευτέρα 7/4/2005 στα Γρεβενά και τη ευτέρα 18/4/2005 στην Κοζάνη. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουµε πως η παράδοση των τµηµάτων που συνδέουν τις πόλεις που µελετάµε έχει ως εξής: Κοζάνη Γρεβενά: 2001, Βέροια Θεσσαλονίκη: 2003 (πλήρως) και Βέροια Κοζάνη: 2004 (υπολείπονται 10 km στον Πολύµυλο). Οπότε, ακόµα και για το πιο πρόσφατο τµήµα, η ηµεροµηνία διεξαγωγής της έρευνας απέχει 4 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης του έργου και άρα µπορούµε να θεωρήσουµε πως η χωρική διασύνδεση λειτουργεί σχετικά ισορροπηµένα χωρίς να επηρεάζεται από αυξηµένες µετακινήσεις λόγω περιέργειας ή ενθουσιασµού. Επιπλέον, σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι µέχρι και τη διεξαγωγή της έρευνας δεν είχαν επιβληθεί ακόµα διόδια, τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν τις διανοµαρχιακές µετακινήσεις. 3. Αναλυτικά αποτελέσµατα Παρακάτω παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα αναλυτικά. Το ερωτηµατολόγιο καθώς και ο συνολικός πίνακας µε τα αποτελέσµατα ανά πόλη και για το σύνολο του δείγµατος παρατίθεται στο Παράρτηµα (1 και 3 αντίστοιχα). 2 Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας. 4

6 3.1. Αύξηση των µετακινήσεων για καταναλωτικές δαπάνες Στο τµήµα αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που αφορούν στη µεταβολή των µετακινήσεων από την πόλη του ερωτώµενου προς άλλες πόλεις και στη µεταβολή των µετακινήσεων από άλλες πόλεις προς την πόλη του ερωτώµενου για καταναλωτικές δαπάνες. Στο ιάγραµµα 1 παρουσιάζονται οι απόψεις των επιχειρηµατιών σχετικά µε το αν η παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού οδηγεί σε αύξηση των µετακινήσεων των συµπολιτών τους από την πόλη τους προς όλες τις άλλες για να αγοράσουν αγαθά ή να απολαύσουν υπηρεσίες. ιάγραµµα 1: Εκτίµηση της αύξηση των µετακινήσεων από την πόλη του ερωτώµενου προς τις άλλες πόλεις 100% 90% 80% 70% 88% 88% 79% Ναι Όχι.Γ. /.Α. 60% 50% 60% 40% 30% 40% 20% 10% 0% 20% 11% 11% 0% 2% 2% 1% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο Φαίνεται πως οι δύο δυτικότερες πόλεις (Κοζάνη και Γρεβενά), οι οποίες δέχονται µεγάλη µεταβολή της προσπελασιµότητας λόγω της παράδοσης τµηµάτων της Εγνατίας οδού, είναι αυτές στις οποίες παρατηρείται και η µεγαλύτερη έξοδος καταναλωτών. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στα Γρεβενά και στην Κοζάνη φτάνει το 88% και των αρνητικών µόλις το 11%. Η Βέροια φαίνεται πως υπολείπεται αρκετά στην αύξηση των µετακινήσεων για καταναλωτικούς λόγους, καθώς το 60% των επιχειρηµατιών δηλώνει πως έχει παρατηρήσει αύξηση της εξόδου των καταναλωτών ενώ το 40% δεν παρατήρησε κάτι τέτοιο. Στο ιάγραµµα 2, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η έλξη που ασκούν οι τρεις πόλεις προς τους καταναλωτές όλων των υπόλοιπων. Και στις τρεις πόλεις 62% - 64% των επιχειρηµατιών λιανικού εµπορίου διαπίστωσε αύξηση των µετακινήσεων κατοίκων άλλων πόλεων προς τη δική τους για να αγοράσουν αγαθά ή να απολαύσουν υπηρεσίες. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τις τοπικές οικονοµίες αφού σηµαίνει πως µπορούν να προσελκύσουν αγοραστικό κοινό από άλλες πόλεις. Έχει µεγάλη αξία όµως η διερεύνηση των λόγων που οδηγούν σε αυτή την αύξηση, κάτι που εξετάζεται στη συνέχεια. 5

7 ιάγραµµα 2: Εκτίµηση της αύξηση των µετακινήσεων από τις άλλες πόλεις προς την πόλη του ερωτώµενου 70% 60% 50% 63% 62% 64% 63% Ναι Όχι.Γ. /.Α. 40% 38% 30% 30% 33% 34% 20% 10% 0% 6% 0% 3% 3% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο 3.2 Πόλεις προορισµού και προέλευσης της αύξησης των µετακινήσεων για καταναλωτικούς λόγους Στο τµήµα αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που αφορούν στις πόλεις από τις οποίες ή προς τις οποίες αυξήθηκαν οι µετακινήσεις για καταναλωτικούς σκοπούς. Στο διάγραµµα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις στην ερώτηση 1.2, που αναφέρεται στις πόλεις προς τις οποίες έχει αυξηθεί η κίνηση για καταναλωτικούς λόγους. Στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν οι πόλεις του δείγµατος και στον κατακόρυφο οι πόλεις προς τις οποίες αυξήθηκαν οι µετακινήσεις από τις πόλεις του δείγµατος. Τα ποσοστά δεν αντιστοιχούν στο σύνολο του δείγµατος σε κάθε πόλη, αλλά στο σύνολο αυτών που σε κάθε πόλη πιστεύουν πως η Εγνατία Οδός συµβάλλει στην αύξηση των µετακινήσεων, δηλαδή σε αυτούς που στην ερώτηση 1 απάντησαν θετικά. 100% ιάγραµµα 3: Προορισµός των νέων µετακινήσεων για καταναλωτικούς λόγους 80% 60% 40% 20% 0% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Θεσσαλονίκη άλλη.γ. /.Α. Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο 6

8 Η Θεσσαλονίκη είναι ο βασικός πόλος έλξης των νέων µετακινήσεων. Πάνω από το 80% των επιχειρηµατιών του δείγµατος των τριών πόλεων που πιστεύουν πως έχουν αυξηθεί οι µετακινήσεις για καταναλωτικούς λόγους, θεωρούν τη Θεσσαλονίκη ως το βασικό προορισµό των καταναλωτών. Η µεγαλύτερη αύξηση της έλξης της Θεσσαλονίκης εµφανίζεται στην Κοζάνη, αφού πάνω από το 90% αυτών που πιστεύουν πως αυξήθηκε η έξοδος των καταναλωτών από την πόλη της Κοζάνης, θεωρούν ως βασικό αποδέκτη των νέων µετακινήσεων τη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί µε µικρή διαφορά η Βέροια (87%) ενώ η έλξη που ασκεί η Θεσσαλονίκη στα Γρεβενά φαίνεται ελαφρώς µικρότερη (72%). Η Κοζάνη παρουσιάζεται ως η δεύτερη πιο ευνοηµένη πόλη λόγω της ολοκλήρωσης της Εγνατίας Οδού, αφού συνολικά φαίνεται να προσελκύει το 14% των νέων µετακινήσεων. Τη µεγαλύτερη έλξη την ασκεί στα Γρεβενά. Το 28% των επιχειρηµατιών που πιστεύουν πως αυξάνονται οι µετακινήσεις για καταναλωτικούς λόγους από τα Γρεβενά, θεωρεί πως αυτή η αύξηση κατευθύνεται προς την Κοζάνη. Εκείνο όµως που προκαλεί εντύπωση είναι αύξηση των µετακινήσεων που παρατηρούνται από τη Βέροια προς την Κοζάνη. Το 13% του δείγµατος στη Βέροια που διακρίνει αύξηση των µετακινήσεων, θεωρεί ως σηµείο προορισµού της αύξησης την Κοζάνη. Το σηµαντικό είναι πως η αύξηση έχει την αντίθετη κατεύθυνση προς όλες τις υπόλοιπες κινήσεις που έχουν καταγραφεί και είναι αντίρροπη προς την ελκτική δύναµη της Θεσσαλονίκης. Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε πως ο προορισµός της αύξησης των µετακινήσεων για καταναλωτικούς σκοπούς φαίνεται να ακολουθεί τη λειτουργική ιεραρχία των τριών αστικών κέντρων. Μετά τη Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη είναι η πόλη που δέχεται τη δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση των µετακινήσεων και ακολουθεί η Βέροια. Σε ότι αφορά στη λειτουργική ιεραρχία των τριών αστικών κέντρων, µπορούµε να πούµε πως η Κοζάνη βρίσκεται στην πρώτη θέση µεταξύ των τριών κέντρων, αφού είναι έδρα Περιφέρειας και η Βέροια βρίσκεται πάνω από τα Γρεβενά, γιατί παρά το γεγονός πως και οι δύο πόλεις είναι πρωτεύουσες Νοµών, ο πληθυσµός της Βέροιας είναι τετραπλάσιος των Γρεβενών. Στο διάγραµµα 4 παρουσιάζονται οι απαντήσεις στην ερώτηση 3.2, που αναφέρεται στις πόλεις από τις οποίες έχουν αυξηθεί οι µετακινήσεις για καταναλωτικούς λόγους. Στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν οι πόλεις του δείγµατος και στον κατακόρυφο οι πόλεις από τις οποίες αυξήθηκαν οι µετακινήσεις προς τις πόλεις του δείγµατος. Τα ποσοστά δεν αντιστοιχούν στο σύνολο του δείγµατος σε κάθε πόλη, αλλά στο σύνολο αυτών που σε κάθε πόλη πιστεύουν πως η Εγνατία Οδός συµβάλλει στην αύξηση των µετακινήσεων, δηλαδή σε αυτούς που στην ερώτηση 3 απάντησαν θετικά. Στο σύνολο της περιοχής µελέτης, το µεγαλύτερο τµήµα της όποιας αύξησης προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη (33%) και ακολουθεί πολύ κοντά η Κοζάνη (26%) και τα Γρεβενά (13%). Στη Βέροια, το µεγαλύτερο τµήµα της αύξησης φαίνεται πως προέρχεται από την Κοζάνη, ενώ σηµαντικό ποσοστό καταλαµβάνουν και άλλες πόλεις. Στα Γρεβενά, το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης των µετακινήσεων φαίνεται πως προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριµένα, το 59% της αύξησης προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και το 22% από την Κοζάνη. Παρόµοια εµφανίζεται η κατάσταση και στην Κοζάνη. Το µεγαλύτερο τµήµα των νέων µετακινήσεων φαίνεται 7

9 να προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη (33%) και πολύ κοντά φαίνεται να ακολουθούν τα Γρεβενά. Συµπεραίνεται λοιπόν, πως η αύξηση των επισκεπτών στα Γρεβενά προέρχεται κυρίως από τη Θεσσαλονίκη ενώ η αύξηση των µετακινήσεων προς τη Βέροια τροφοδοτείται κατά βάση από την Κοζάνη. Η πρώτη ροή ήταν αναµενόµενη και όπως θα δούµε και στη συνέχεια οφείλεται κυρίως σε λόγους αναψυχής, µιας και ο Νοµός Γρεβενών θεωρείται τουριστικός προορισµός. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η αύξηση των ροών ανάµεσα στην Κοζάνη και στη Βέροια, όπως αυτή απεικονίζεται και στα δύο διαγράµµατα. Αποδεικνύεται λοιπόν πως η Εγνατία Οδός συµβάλλει όχι µόνο στην αύξηση των ροών από και προς τη Θεσσαλονίκη αλλά και στην αύξηση της διασύνδεσης των πόλεων που διατρέχει, τουλάχιστον όπως αυτή απεικονίζεται από την αύξηση των µετακινήσεων για καταναλωτικούς σκοπούς. 100% ιάγραµµα 4: Προέλευση των νέων µετακινήσεων για καταναλωτικούς λόγους 80% 60% 40% 20% Βέροια Γρεβεν ά Κοζάν η Θεσσαλονίκη άλλη.γ. /.Α. 0% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο 3.3. Αιτίες αύξησης των µετακινήσεων για καταναλωτικούς σκοπούς Στο τµήµα αυτό παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που αφορούν τις αιτίες αύξησης των µετακινήσεων για καταναλωτικούς σκοπούς. Οι ερωτήσεις και οι προκαθορισµένες απαντήσεις φαίνονται στο Παράρτηµα 1. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουµε µια οµαδοποίηση των απαντήσεων που περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο. Μπορούµε να πούµε πως οι τρεις πρώτες απαντήσεις αντιστοιχούν στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγοράς της πόλης προορισµού, ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται στη συνολική ελκτική ικανότητα της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής προορισµού λόγω των υπηρεσιών ή των δραστηριοτήτων που προσφέρει, πέρα από την τοπική αγορά. Στην περίπτωση αυτή αναφερόµαστε και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί οι δραστηριότητες αναψυχής συνδέονται εξ ορισµού και µε τουριστικούς πόρους που µπορεί να βρίσκονται εκτός των ορίων της πόλης. 8

10 Πίνακας 1: Αιτίες αύξησης των µετακινήσεων Προκαθορισµένες απαντήσεις στις ερωτήσεις 1.1 και 3.1 Γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές γιατί βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων Γιατί εξυπηρετούνται καλύτερα για λόγους αναψυχής (π.χ. για να κάνουν βόλτα) για να συνδυάσουν τα ψώνια µε άλλες δουλειές (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες) Συµπέρασµα σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα Ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγοράς (της πόλης προορισµού) Προσφερόµενες υπηρεσίες - δραστηριότητες (της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής προορισµού) Στο ιάγραµµα 5 παρουσιάζονται οι λόγοι που ωθούν τους καταναλωτές των τριών πόλεων να µετακινηθούν προς άλλες πόλεις για να απολαύσουν υπηρεσίες ή να αγοράσουν αγαθά. Τα ποσοστά και σε αυτή την περίπτωση είναι εκφρασµένα σε σχέση µε το πλήθος των ερωτώµενων που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 1. Συνολικά, η πιο συχνή αιτία που ωθεί τους καταναλωτές να µετακινηθούν είναι ο συνδυασµός των αγορών µε άλλες δουλειές, όπως οι συναλλαγές µε δηµόσιες υπηρεσίες (28,3%) και ακολουθεί η πεποίθηση ότι στις πόλεις προορισµού µπορεί κανείς να βρει µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (27%). Ως τρίτη αιτία παρουσιάζεται η αναψυχή (19,1%) και στη συνέχεια αναφέρονται οι φθηνότερες τιµές που βρίσκουν οι µετακινούµενοι στις πόλεις προορισµού (9,2%). 40% ιάγραµµα 5: Αιτίες αύξησης των µετακινήσεων των καταναλωτών από τις τρεις πόλεις του δείγµατος 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο Γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές Γιατί βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων Για λόγους αναψυχής (π.χ. για να κάνουν βόλτα) Γιατί για να συνδυάσουν τα ψώνια µε άλλες δουλείες (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες.γ. /.Α. Γιατί εξυπηρετούνται καλύτερα Άλλο 9

11 Μπορούµε δηλαδή να πούµε πως το 47,4% της αύξησης των µετακινήσεων οφείλεται στις προσφερόµενες υπηρεσίες δραστηριότητες της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής προορισµού και το 37,5% σε λόγους ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγοράς. Στη Βέροια, το 32% θεωρεί πως η αύξηση των µετακινήσεων γίνεται για να συνδυαστούν οι αγορές µε άλλες δουλειές, το 29% γιατί στις άλλες πόλεις βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία, το 18% για λόγους αναψυχής και το 5% γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές. ηλαδή, σύµφωνα µε τις απαντήσεις το 50% της αύξησης της εξόδου των καταναλωτών της Βέροιας οφείλεται στις δραστηριότητες και στις υπηρεσίες που προσφέρονται και το 37% στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγοράς στην πόλη προορισµού. Στα Γρεβενά, το 33% θεωρεί πως η αύξηση των µετακινήσεων γίνεται για να συνδυαστούν τα ψώνια µε άλλες δουλειές, το 21% για λόγους αναψυχής, το 16% γιατί βρίσκουν στις πόλεις προορισµού µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και το 7% γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές. Το 54% δηλαδή αποδίδει την αύξηση των µετακινήσεων στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πόλεις προορισµού. Στην Κοζάνη, ως πρώτη αιτία για την αύξηση των µετακινήσεων θεωρείται η µεγαλύτερη ποικιλία που µπορούν να βρουν οι καταναλωτές στην πόλη προορισµού (32%), ως δεύτερη ο συνδυασµός των αγορών µε άλλες δουλειές (21%) και ακολουθούν οι λόγοι αναψυχής (18%) και οι φθηνότερες τιµές στην αγορά προορισµού (14%). Συνολικά δηλαδή, το 52% της αύξησης των µετακινήσεων οφείλεται σε λόγους ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγοράς της πόλης προορισµού. Παρατηρούµε πως µόνο οι επιχειρηµατίες της Κοζάνης αποδίδουν την αύξηση των µετακινήσεων για καταναλωτικούς σκοπούς στην ανταγωνιστικότητα των αγορών των άλλων πόλεων και όχι στην ελκτική ικανότητα της περιοχής προορισµού λόγω των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που προσφέρει. Άρα, σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους, η τοπική αγορά της Κοζάνης είναι η λιγότερο ανταγωνιστική της περιοχής µελέτης, αφού είναι η µόνη πόλη της οποίας οι µετακινήσεις των κατοίκων αυξήθηκαν µετά την Εγνατία Οδό επειδή οι αγορές των πόλεων προορισµού είναι περισσότερο ανταγωνιστικές της δικής της. Στο ιάγραµµα 6 παρουσιάζονται οι αιτίες αύξησης της έλξης των πόλεων µετά την παράδοση των τµηµάτων. Ως σηµαντικότερη αιτία αύξησης των µετακινήσεων προς τις τρεις πόλεις που εξετάζουµε θεωρούνται οι λόγοι αναψυχής (43%) και ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά ο συνδυασµός των αγορών µε άλλες δουλειές (18%). Ως τρίτη αιτία παρουσιάζεται η µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων στις πόλεις προορισµού (16%) και ως τέταρτη οι φθηνότερες τιµές αγοράς (11%). Βλέπουµε δηλαδή, πως η αύξηση της ελκτικής ικανότητας των πόλεων µετά την παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού οφείλεται κυρίως στην ανάδειξη των προσφερόµενων δυνατοτήτων αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή των πόλεων. 10

12 70% ιάγραµµα 6: Αιτίες αύξησης των µετακινήσεων των καταναλωτών προς τις τρεις πόλεις του δείγµατος 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Βέροια Γρεβεν ά Κοζάν η Σύνολο Γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές Γιατί βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων Για λόγους αναψυχής (π.χ. για να κάνουν βόλτα) Γιατί για να συνδυάσουν τα ψώνια µε άλλες δουλείες (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες.γ. /.Α. Γιατί εξυπηρετούνται καλύτερα Άλλο Αναλυτικά ανά πόλη προορισµού, η Βέροια φαίνεται πως έλκει µετακινήσεις γιατί οι επισκέπτες µπορούν να συνδυάσουν τις αγορές τους µε άλλες δουλειές (30%). εύτερη αιτία θεωρείται η ποικιλία των προσφερόµενων προϊόντων στην αγορά της (25%) και ακολουθούν οι φθηνές τιµές της αγοράς της (18%) και τέλος οι λόγοι αναψυχής. Το 45% δηλαδή της αύξησης των µετακινήσεων προς τη Βέροια αποδίδεται σε λόγους ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγοράς και το 40% στην ελκτικότητα της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη αξία έχει το ότι η Βέροια είναι η µόνη πόλη που αυξάνει τις µετακινήσεις καταναλωτών από άλλες πόλεις προς αυτήν εξαιτίας της ανταγωνιστικότητας της αγοράς της. Η αύξηση των µετακινήσεων προς τα Γρεβενά οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δυνατότητα που προσφέρεται για δραστηριότητες αναψυχής (66%) και ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά, οι φθηνές τιµές της τοπικής αγοράς (7%). Συνολικά, η αύξηση των µετακινήσεων προς τα Γρεβενά εξηγείται κατά 76% από τις προσφερόµενες δραστηριότητες και µόλις κατά 10% από την ανταγωνιστικότητά της. Παρόµοια παρουσιάζεται η εικόνα και στην Κοζάνη, µε το 68% της αύξησης των µετακινήσεων να εκτιµάται πως οφείλεται στις προσφερόµενες δραστηριότητες και υπηρεσίες και το 29% σε αιτίες που άπτονται της ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Αναλυτικά, το 54% θεωρεί ως πρώτη αιτία αύξησης των µετακινήσεων την αναψυχή, το 20% την ποικιλία των προϊόντων της αγοράς της Κοζάνης και το 7% τις φθηνές τιµές. Συνοψίζοντας, βλέπουµε πως η µεγάλη αύξηση των µετακινήσεων του αγοραστικού κοινού των πόλεων της υτικής Μακεδονίας οφείλεται σε διαφορετικούς 11

13 λόγους. Η χαµηλή ή η υψηλή ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγοράς απωθεί ή έλκει καταναλωτές (Κοζάνη και Βέροια αντίστοιχα) ενώ οι προσφερόµενες δραστηριότητες αναψυχής των Γρεβενών κατά κύριο λόγο και της Κοζάνης δευτερευόντως, είναι η βασική αιτία αύξησης των µετακινήσεων προς αυτές Η επίδραση της αύξησης των µετακινήσεων στην επιχείρηση Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων 2 και 4 (παράρτηµα 1). Αυτές αφορούν τις επιδράσεις που επιφέρει η παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού ιάγραµµα 7: Εκτίµηση της µείωσης των ντόπιων στην πελατεία των πελατών λόγω της αύξησης µετακινήσεων επιχειρήσεων που 80% Ναι θεωρούν πως έχει 76% 70% Όχι παρατηρηθεί αύξηση.γ. /.Α. 60% των µετακινήσεων. 54,9% Συγκεκριµένα, στην 50% 52% 50% 48% ερώτηση 2 εξετάζεται 40% 41% το αν η αύξηση της 39,9% 30% εξόδου των καταναλωτών έχει ως 20% αποτέλεσµα να 17% 10% µειωθεί το αγοραστικό 6% 2% 8% 5,2% κοινό της επιχείρησης 0% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο που κατοικεί στην πόλη του ερωτώµενου. Στην ερώτηση 4 εξετάζεται το αν η αύξηση των µετακινήσεων καταναλωτών από άλλες πόλεις προς την πόλη του ερωτώµενου έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των πελατών της επιχείρησης που προέρχονται από τις πόλεις αυτές. Όπως φαίνεται στο ιάγραµµα 7, περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις του δείγµατος (54,9%) δε φαίνεται να φοβούνται το ενδεχόµενο µείωση της πελατείας τους λόγο της Εγνατίας Οδού, ενώ το 40% θεωρεί πως η αύξηση των µετακινήσεων λόγω της Εγνατίας Οδού έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των πελατών της. Οι απαντήσεις είναι εκφρασµένες ως ποσοστά αυτών που στην ερώτηση 1 απάντησαν θετικά. Περισσότερο σίγουροι εµφανίζονται οι επιχειρηµατίες της Βέροιας, αφού το 76% δε θεωρεί πως η παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των πελατών της επιχείρησης. Στα Γρεβενά τα ποσοστά µεταξύ του «ναι» και του «όχι» είναι µοιρασµένα ενώ το 52% στην Κοζάνη θεωρεί πως θα µειωθούν οι πελάτες της επιχείρησής τους. Στο ιάγραµµα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης 4. Συνολικά φαίνεται πως το 54% των επιχειρηµατιών που θεωρούν πως έχουν αυξηθεί οι µετακινήσεις προς την πόλη τους, δεν έχει παρατηρήσει αύξηση των πελατών τους που προέρχονται από άλλη πόλη, ενώ το 35% έχει παρατηρήσει τέτοια αύξηση. Χαρακτηριστικό είναι πως το 11% δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. 12

14 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ιάγραµµα 8: Εκτίµηση της αύξηση των πελατών από άλλες πόλεις λόγω της αύξησης µετακινήσεων 46% 35% 19% 32% 62% 6% 28% 64% Τα αποτελέσµατα ανά πόλη διαφοροποιούνται αισθητά. Το 46% των επιχειρηµατιών της Βέροιας που απάντησε θετικά στην ερώτηση 1, θεωρεί πως έχουν αυξηθεί οι πελάτες που κατοικούν σε άλλες πόλεις, το 35% δεν έχει παρατηρήσει αύξηση ενώ το 19% απάντησε «εν Γνωρίζω / εν Απαντώ». Αντίθετα, στις δύο πόλεις της υτικής Μακεδονίας, πάνω από το 60% των επιχειρηµατιών απάντησαν πως δε έχει σηµειωθεί αύξηση των πελατών τους από άλλες πόλεις. Οι επιχειρηµατίες των Γρεβενών εµφανίζονται ελαφρώς πιο ευνοηµένοι, καθώς το 32% θεωρεί πως έχουν αυξηθεί οι µη ντόπιοι πελάτες, έναντι του 28% στην Κοζάνη. Συνοψίζοντας, φαίνεται πως τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων 2 και 4 επαληθεύουν την προηγούµενη ενότητα. Οι επιχειρηµατίες της Βέροιας φέρονται ως οι πιο ευνοηµένοι, κάτι που προφανώς συνδέεται µε το ότι η αγορά της Βέροιας εµφανίζεται ως η πιο ανταγωνιστική. Οι επιχειρήσεις της Κοζάνης εµφανίζονται ως οι λιγότερο ευνοηµένοι ενώ σε λίγο καλύτερη θέση φαίνεται πως βρίσκονται οι επιχειρηµατίες των Γρεβενών, λόγω του ότι προσελκύουν επισκέπτες για τις προσφερόµενες τουριστικές δραστηριότητες Προσδοκίες από την Εγνατία Οδό 8% Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι προσδοκίες των επιχειρηµατιών από την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού τόσο ως προς την τοπική αγορά όσο και ως προς τη δικιά τους επιχείρηση. Στο ιάγραµµα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στην ερώτηση 4, σχετικά µε τις προσδοκίες για την τοπική αγορά. Συνολικά, το 45% προσµένει σε θετικές εξελίξεις στην τοπική αγορά. Περισσότερο αισιόδοξοι εµφανίζονται οι επιχειρηµατίες της Βέροιας, το 62% των οποίων θεωρεί πως η Εγνατία Οδός θα επιφέρει θετικές επιδράσεις στην αγορά της πόλης τους. Αντίθετα, το 29% δεν προσµένει σε θετικές εξελίξεις ενώ το 10% έπλεξε την απάντηση «.Γ. /.Α». Οι επιχειρηµατίες των δύο πόλεων της υτικής Μακεδονίας εµφανίζονται και πάλι λιγότερο αισιόδοξοι. Το 41% του δείγµατος στα Γρεβενά, θεωρεί περιµένει θετικές εξελίξεις, ενώ το 32% θεωρεί πως η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού θα έχει αρνητικές συνέπειες για την τοπική αγορά. Στην Κοζάνη, οι τρεις απαντήσεις συγκέντρωσαν παρόµοια ποσοστά, µε το υψηλότερο να σηµειώνεται στην απάντηση ότι δε θα επιφέρει ούτε θετικές ούτε Ναι Όχι.Γ. /.Α. 35% 54% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο 11% 13

15 αρνητικές συνέπειες. Το δείγµα της τελευταίας εµφανίζεται και πάλι το λιγότερο αισιόδοξο. ιάγραµµα 9: Προσδοκίες για την τοπική αγορά από την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού 70% 60% 50% 62% κυρίω ς θετικές προσδοκίες ούτε θετικές ούτε αρν ητικές προσδοκίες κυρίω ς αρν ητικές προσδοκίες.γ. /.Α. 40% 41% 45% 30% 20% 29% 26% 32% 34% 33% 30% 30% 24% 10% 10% 0% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο Στο ιάγραµµα 10 παρουσιάζονται οι απαντήσεις στην ερώτηση 6 σχετικά µε τις προσδοκίες για τη δική τους επιχείρηση από την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού. Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζονται πιο συγκρατηµένες. Στο σύνολο του δείγµατος, το 40% θεωρεί πως η Εγνατία Οδός θα επιφέρει θετικές επιδράσεις, το 38% δεν αναµένει ούτε θετικές ούτε αρνητικές επιπτώσεις ενώ το 20% θεωρεί πως η επιχείρησή του θα υποστεί αρνητικές συνέπειες. ιάγραµµα 10: Προσδοκίες για την προσωπική επιχείρηση από την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού 70% 60% 50% 60% κυρίω ς θετικές προσδοκίες ούτε θετικές ούτε αρν ητικές προσδοκίες κυρίω ς αρν ητικές προσδοκίες.γ. /.Α. 40% 30% 20% 37% 45% 36% 32% 27% 28% 25% 40% 38% 20% 10% 0% 3% 0% 5% 2% 2% Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο Αναλυτικά ανά πόλη, οι επιχειρηµατίες της Βέροιας εµφανίζονται και πάλι οι πιο αισιόδοξοι, καθώς το 60% του δείγµατος θεωρεί πως η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού θα συµβάλλει θετικά στις επιχειρήσεις τους, ενώ µόλις το 3% περιµένει 14

16 αρνητικές συνέπειες. Στα Γρεβενά µόνο το 36% των επιχειρηµατιών αναµένουν θετικές εξελίξεις για τις επιχειρήσεις τους λόγω της Εγνατίας Οδού, ενώ το 59% αναµένει αρνητικές ή καθόλου επιδράσεις. Τέλος, οι επιχειρηµατίες της Κοζάνης είναι οι λιγότερο αισιόδοξοι, αφού µόλις ένας στους τέσσερις έχει θετικές προσδοκίες. Συνοψίζοντας, οι προσδοκίες των επιχειρηµατιών του δείγµατος των τριών πόλεων ακολουθούν το διαφαινόµενο πρότυπο. Το δείγµα της Βέροιας αναµένει θετικές εξελίξεις τόσο για την τοπική αγορά της πόλης όσο και τις προσωπικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρηµατίες των Γρεβενών και της Κοζάνης είναι λιγότερο αισιόδοξοι µε τους τελευταίους να αναµένουν αρνητικές εξελίξεις για τις προσωπικές τους επιχειρήσεις. 4. Γενικά συµπεράσµατα Από τα παραπάνω µπορεί κανείς να συµπεράνει πως η Εγνατία Οδός προκαλεί ποικίλες µεταβολές στη διασύνδεση των κόµβων του αστικού δικτύου της περιοχής µελέτης. Ως νέα µεταφορική υποδοµή εκτρέπει αλλά και δηµιουργεί νέες ροές. Στόχος της έρευνας αυτής δεν είναι η αποτύπωση της µεταβολής του όγκου των οδικών µετακινήσεων αλλά η εκτίµηση των επιδράσεων που προκαλεί η µεταβολή της προσπελασιµότητας και οι συνδεόµενες µε αυτή νέες ροές, στις τοπικές αγορές των πόλεων που διατρέχει η Εγνατία Οδός. Έτσι, µπορούµε να εξάγουµε κάποια αρχικά συµπεράσµατα σχετικά µε το ποιες αγορές και γιατί διαφαίνεται πως αποκοµίζουν οφέλη από το νέο χωρικό πρότυπο που δηµιουργείται από τη σταδιακή ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, και ποιες όχι. Τα οφέλη των τοπικών αγορών των πόλεων συνδέονται µε την έλξη που ασκούν αυτές σε µετακινήσεις για καταναλωτικούς σκοπούς από άλλες πόλεις, ενώ οι απώλειες µε τη διαφυγή καταναλωτών προς άλλες πόλεις για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Παρενθετικά να αναφέρουµε πως η ορθότερη µεθοδολογία για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου είναι η έρευνα κοινής γνώµης σε κοµβικά σηµεία του οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού για τις αιτίες της µετακίνησης. Η σύγκριση των ευρηµάτων µιας τέτοιας έρευνας θα µπορούσε να γίνει µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας 10ετούς Έρευνας Προέλευσης Προορισµού (2003), όταν αυτά δηµοσιοποιηθούν. Λόγω όµως του κόστους µιας τέτοιας εκτεταµένης έρευνας πεδίου αλλά και της µη ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων της Έρευνας Προέλευσης Προορισµού του 2003, διερευνήθηκαν οι απόψεις µιας επαγγελµατικής οµάδας που συνδέεται άµεσα µε το ερευνητικό ερώτηµα, τους επιχειρηµατίες που ασχολούνται µε το λιανικό εµπόριο. Και για να ξεπεράσουµε το πρόβληµα της σύγκρισης των αποτελεσµάτων µε αντίστοιχα στοιχεία πριν την παράδοση των τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, τα ερωτήµατα της έρευνας εστιάστηκαν στη µεταβολή των ροών. Πρέπει επίσης να αναφέρουµε πως τα αποτελέσµατα αυτής της εµπειρικής µελέτης είναι δύσκολο να γενικευτούν. Αναφέρονται στην εκτίµηση των επιδράσεων που δέχεται µια συγκεκριµένη χωρική ενότητα από ένα συγκεκριµένο µεταφορικό δίκτυο σε ορισµένη χρονική περίοδο και µε βάση συγκεκριµένο δείγµα. Γενικά µπορούµε να πούµε πως στο αναδυόµενο χωρικό πρότυπο συνυπάρχουν τόσο κεντροµόλες όσο και φυγόκεντρες ροές. Μεγάλο ποσοστό των επιχειρηµατιών 15

17 του δείγµατος θεωρούν πως έχουν αυξηθεί οι µετακινήσεις των συµπολιτών τους προς άλλες πόλεις για καταναλωτικούς σκοπούς, µε τη Θεσσαλονίκη να απορροφάει το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών. Χαρακτηριστικό είναι όµως πως οι απώλειες καταγράφονται χαµηλότερες για τη Βέροια, η οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο ανταγωνιστική αγορά των µεταξύ των τριών πόλεων του δείγµατος (παρά την εγγύτητα µε τη Θεσσαλονίκη). Σηµαντική είναι επίσης, η αύξηση της διασύνδεσης Βέροιας Κοζάνης. Στην πρώτη κατευθύνονται οι καταναλωτές λόγω της ανταγωνιστικής αγοράς της ενώ στη δεύτερη για λόγους αναψυχής. Αντίστοιχα, σε όλες τις πόλεις σηµειώνεται αύξηση των µετακινήσεων προς αυτές. Στα Γρεβενά και στην Κοζάνη κύριος πόλος έλξης είναι οι προσφερόµενες δραστηριότητες αναψυχής ενώ στη Βέροια η αγορά της. Η ανταγωνιστικότητα της αγοράς της Βέροιας έχει ως αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις της να χαρακτηρίζονται ως οι πιο ευνοηµένες, λόγω της αύξησης των πελατών τους από άλλες πόλεις και της αποφυγής, σε ικανοποιητικό βαθµό, της εκτροπής των καταναλωτών της προς αυτές. Επιπλέον, οι επιχειρηµατίες της εµφανίζονται ως οι πιο αισιόδοξοι. Ως λιγότερο ευνοηµένοι και αισιόδοξοι εµφανίζονται οι επιχειρηµατίες της Κοζάνης, µε µικρές όµως διαφορές σε σχέση µε τα Γρεβενά. Επιγραµµατικά, τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας είναι τα εξής: Η Θεσσαλονίκη απορροφάει το µεγαλύτερο ποσοστό των νέων µετακινήσεων. Οι απώλειες καταναλωτικού κοινού καταγράφονται χαµηλότερες για τη Βέροια, η τοπική αγορά της οποίας οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο ανταγωνιστική µεταξύ των τριών πόλεων του δείγµατος, και εντονότερες για την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά και η Κοζάνη, προσελκύουν καταναλωτές από άλλες πόλεις λόγω των τουριστικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η Βέροια λόγω της ανταγωνιστικότητας της τοπικής της αγοράς. Παρατηρείται αύξηση της διασύνδεσης µεταξύ Βέροιας και Κοζάνης. Οι επιχειρηµατίες της Βέροιας εµφανίζονται περισσότερο ευνοηµένοι και αισιόδοξοι σε σχέση µε τους αντίστοιχους της Κοζάνης και των Γρεβενών. Τα φαινόµενα οικονοµικής αφαίµαξης, στο βαθµό που αυτά συνδέονται µε τις τοπικές αγορές, στην περίπτωσή µας ισοδυναµούν µε µεγάλη αύξηση των ροών προς τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες εντείνονται µε την παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού. Συνοδεύονται όµως και µια αύξηση των µετακινήσεων από το κέντρο προς την περιφέρεια, λόγω κυρίως των τουριστικών πόρων της (Νοµός Γρεβενών αλλά και Νοµός Κοζάνης). Είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες που συµβαίνουν ταυτόχρονα στο χώρο. Το σηµείο στο οποίο θα ισορροπήσει το χωρικό σύστηµα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, µιας και υπεισέρχονται εξωτερικοί παράγοντες. Προφανώς, η περιφερειακή πολιτική θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των δύο παράλληλων φαινοµένων και άρα στα οφέλη που θα αποκοµίσουν οι πόλεις και οι νοµοί της περιοχής µελέτης από τη νέα µεταφορική υποδοµή. 16

18 Παράρτηµα 1: Ερωτηµατολόγιο Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού µε τη χρήση δεικτών προσπελασιµότητας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο πλαισιώνει µία ευρύτερη έρευνα που διεξάγεται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. σχετικά µε τις αναπτυξιακές επιδράσεις του άξονα στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από το ερωτηµατολόγιο αυτό θα τροφοδοτήσουν την έρευνα µε στοιχεία σχετικά µε την επίδραση του άξονα στην εµπορική δραστηριότητα των βασικών αστικών κέντρων που διατρέχει. Απώτερος στόχος της έρευνα αυτής είναι να αποτελέσει εισροή στην περιφερειακή πολιτική έτσι ώστε να ενδυναµωθεί ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του έργου. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι παρεχόµενες πληροφορίες σ αυτό το ερωτηµατολόγιο είναι απολύτως εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικές αναλύσεις Θα επιθυµούσατε να σας ενηµερώσουµε για τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας; Ναι Όχι 0. Στοιχεία του ερωτώµενου Ονοµατεπώνυµο: Όνοµα Επιχείρησης: Θέση στην Επιχείρηση: Κλάδος Επιχείρησης: Επικοινωνία: Τηλ: Όνοµα πόλης: Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Ηλικία: Σπουδές: ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Πανεπιστήµιο / Κολλέγιο 1. Θεωρείτε πως η παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, που συνδέουν την πόλη σας µε τις γειτονικές, έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθεί ο αριθµός των συµπολιτών σας που πηγαίνουν σε αυτές για να αγοράσουν προϊόντα ή να απολαύσουν υπηρεσίες; (µία απάντηση) Ναι Όχι 17

19 1.1 Αν θεωρείτε πως µετά την παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, οι συµπολίτες σας προτιµούν άλλες πόλεις για να αγοράσουν προϊόντα ή να απολαύσουν υπηρεσίες περισσότερο από ότι πριν, αυτό πιστεύεται πως γίνεται: (µία απάντηση) γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές γιατί βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων για λόγους αναψυχής (π.χ για να κάνουν βόλτα) γιατί εξυπηρετούνται καλύτερα για να συνδυάσουν τα ψώνια µε άλλες δουλειές (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες)... (άλλο).γ. /.Α. 1.2 Αν θεωρείτε πως µετά την παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, οι συµπολίτες σας προτιµούν άλλες πόλεις για να αγοράσουν προϊόντα ή να απολαύσουν υπηρεσίες περισσότερο από ότι πριν, τότε ποιες είναι αυτές; (µέχρι δύο απαντήσεις, 1=περισσότερο, 2=λιγότερο) Βέροια Γρεβενά Θεσσαλονίκη Κοζάνη... (άλλη).γ. /.Α. 2. Θεωρείτε πως η παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, που συνδέουν την πόλη σας µε τις γειτονικές, έχει ως αποτέλεσµα να µειωθούν οι πελάτες της επιχείρησής σας που κατοικούν στην πόλη σας; (µία απάντηση) Ναι Όχι.Γ. /.Α. 3. Θεωρείται πως η παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, που συνδέουν την πόλη σας µε τις γειτονικές, έχει ως αποτέλεσµα να µετακινούνται περισσότεροι κάτοικοι από άλλες πόλεις στη δικιά σας για να αγοράσουν προϊόντα ή να απολαύσουν υπηρεσίες; (µία απάντηση) Ναι Όχι.Γ. /.Α. 3.1 Αν θεωρείτε πως µετά την παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, κάτοικοι από άλλες πόλεις µετακινούνται στη δικιά σας για να αγοράσουν προϊόντα ή να απολαύσουν υπηρεσίες περισσότερο από ότι πριν, αυτό πιστεύεται πως γίνεται: (µία απάντηση) γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές γιατί βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων για λόγους αναψυχής (π.χ για να κάνουν βόλτα) γιατί εξυπηρετούνται καλύτερα για να συνδυάσουν τα ψώνια µε άλλες δουλειές (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες)... (άλλο).γ. /.Α. 18

20 3.2 Αν θεωρείτε πως µετά την παράδοση Εγνατίας Οδού, κάτοικοι από άλλες πόλεις προτιµούν τη δικιά σας για να αγοράσουν προϊόντα ή να απολαύσουν υπηρεσίες περισσότερο από ότι πριν, τότε ποιες είναι οι πόλεις από τις οποίες προέρχονται; (µέχρι δύο απαντήσεις, 1=περισσότερο, 2=λιγότερο) Βέροια Γρεβενά Θεσσαλονίκη Κοζάνη... (άλλη).γ. /.Α. 4. Θεωρείτε πως η παράδοση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, που συνδέουν την πόλη σας µε τις γειτονικές, έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθούν οι πελάτες της επιχείρησής σας που κατοικούν σε γειτονικές πόλεις; (µία απάντηση) Ναι Όχι.Γ. /.Α. 5. Γενικά και ανεξάρτητα από τη δικιά σας επιχείρηση, πιστεύεται πως η Εγνατία Οδός: θα επιφέρει κυρίως θετικές επιδράσεις στην τοπική αγορά της πόλης σας, καθώς η πιθανή προσέλκυση πελατών από γειτονικές πόλεις αναµένεται να είναι µεγαλύτερη από πιθανές απώλειες προς αυτές. δε θα επιφέρει ούτε θετικές ούτε αρνητικές επιδράσεις στην τοπική αγορά της πόλης σας, καθώς η πιθανή προσέλκυση πελατών από γειτονικές πόλεις θα ισούται µε τις πιθανές απώλειες πελατών προς αυτές. θα επιφέρει κυρίως αρνητικές επιδράσεις στην τοπική αγορά της πόλης σας, καθώς η πιθανή προσέλκυση πελατών από γειτονικές πόλεις αναµένεται να είναι µικρότερη από τις πιθανές απώλειες προς αυτές;.γ. /.Α. 6. Σε ότι αφορά τη δικιά σας επιχείρηση, πιστεύεται πως η Εγνατία Οδός: θα επιφέρει κυρίως θετικές επιδράσεις, καθώς η πιθανή προσέλκυση πελατών από γειτονικές πόλεις αναµένεται να είναι µεγαλύτερη από πιθανές απώλειες προς αυτές; δε θα επιφέρει ούτε θετικές ούτε αρνητικές επιδράσεις, καθώς η πιθανή προσέλκυση πελατών από γειτονικές πόλεις θα ισούται µε τις πιθανές απώλειες πελατών προς αυτές; θα επιφέρει κυρίως αρνητικές επιδράσεις, καθώς η πιθανή προσέλκυση πελατών από γειτονικές πόλεις αναµένεται να είναι µικρότερη από τις πιθανές απώλειες προς αυτές;.γ. /.Α. Ευχαριστούµε για το χρόνο σας 19

21 Παράρτηµα 2:Κλαδική σύνθεση του δείγµατος Κλάδοι επιχειρήσεων δείγµατος Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Ενδύµατα 79 40,9% Κοσµήµατα 14 7,3% Υποδήµατα 14 7,3% Λευκά Είδη 10 5,2% Ηλεκτρικά 6 3,1% Οπτικά 6 3,1% Είδη δώρων 5 2,6% Υαλικά 5 2,6% ερµάτινα 4 2,1% Έπιπλα 4 2,1% Βιβλία 4 2,1% Αξεσουάρ 3 1,6% Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 3 1,6% Μουσικά είδη 3 1,6% Παιχνίδια 3 1,6% Τσάντες 3 1,6% Φωτογραφικά 3 1,6% εν δήλωσαν κλάδο 3 1,6% ισκοπωλείο 2 1,0% Νυφικά 2 1,0% Σιδηρικά 2 1,0% Υφάσµατα 2 1,0% Είδη εκδροµής 1 0,5% Ηλεκτρολογικά 1 0,5% Ηλεκτρονικά 1 0,5% Καύσιµα 1 0,5% Κλωστές 1 0,5% Κυνηγετικά είδη 1 0,5% Μπαταρίες 1 0,5% Πίνακες ζωγραφικής 1 0,5% Τηλεπικοινωνίες 1 0,5% Χαλιά 1 0,5% Χαρακτικό εµπόριο 1 0,5% Κουφώµατα 1 0,5% Ενδύµατα, Βιοτεχνία 1 0,5% Σύνολο ,0% 20

22 Παράρτηµα 3: Συνολικά αποτελέσµατα Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο Ερώτηση Απάντηση Απόλυτη σχετική απόλυτη σχετική απόλυτη σχετική απόλυτη σχετική συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα Ναι 38 60% 58 88% 56 88% % 1 Όχι 25 40% 7 11% 7 11% 39 20% Γ/ Α 0 0% 1 2% 1 2% 2 1% γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές 2 5% 4 7% 8 14% 14 9,2% γιατί βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων 11 29% 9 16% 21 38% 41 27,0% για λόγους αναψυχής (π.χ για να κάνουν βόλτα) 7 18% 12 21% 10 18% 29 19,1% γιατί εξυπηρετούνται καλύτερα 1 3% 1 2% 0 0% 2 1,3% Σχετική συχνότητα ως ποσοστό του "Ναι" στην ερώτηση 1 για να συνδυάσουν τα ψώνια µε άλλες δουλειές (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες) 12 32% 19 33% 12 21% 43 28,3%... (άλλο) 5 13% 8 14% 3 5% 16 10,5%.Γ. /.Α. 0 0% 5 9% 2 4% 7 4,6% Βέροια 0 0% 0 0% 4 7% 4 2,6% Γρεβενά 0,25 1% 0 0% 0,5 1% 0,75 0,5% Θεσσαλονίκη 33 87% 42 72% 51,5 92% 126,5 83,2% Κοζάνη 4,75 13% 16 28% 0 0% 20,75 13,7%... (άλλη) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0%.Γ. /.Α. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% Ναι 11 17% 33 50% 33 52% 77 39,9% Όχι 48 76% 32 48% 26 41% ,9% Γ/ Α 4 6% 1 2% 5 8% 10 5,2% Ναι 40 63% 41 62% 41 64% % Όχι 19 30% 25 38% 21 33% 65 34% Γ/ Α 4 6% 0 0% 2 3% 6 3% γιατί βρίσκουν πιο φτηνές τιµές 7 18% 3 7% 3 7% 13 11% γιατί βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων 10 25% 1 2% 8 20% 19 16% για λόγους αναψυχής (π.χ για να κάνουν βόλτα) 4 10% 27 66% 22 54% 53 43% γιατί εξυπηρετούνται καλύτερα 1 3% 0 0% 1 2% 2 2% για να συνδυάσουν τα ψώνια µε άλλες δουλειές (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες) 12 30% 4 10% 6 15% 22 18%... (άλλο) 5 13% 0 0% 1 2% 6 5%.Γ. /.Α. Σχετική συχνότητα ως ποσοστό του "Ναι" στην ερώτηση 3 1 3% 6 15% 0 0% 7 6% 21

23 Βέροια Γρεβενά Κοζάνη Σύνολο Ερώτηση Απάντηση Απόλυτη Σχετική Απόλυτη Σχετική Απόλυτη Σχετική Απόλυτη Σχετική συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα συχνότητα Βέροια 0 0% 1,5 4% 7,75 19% 9,25 8% Γρεβενά 4 10% 0 0% 11,5 28% 15,5 13% Θεσσαλονίκη 2,5 6% 24 59% 13,5 33% 40 33% Κοζάνη 22,5 56% 9 22% 0 0% 31,5 26%... (άλλη) 10 25% 4,5 11% 6,25 15% 20,75 17%.Γ. /.Α. 1 3% 2 5% 2 5% 5 4% Ναι 29 46% 21 32% 18 28% 68 35% Όχι 22 35% 41 62% 41 64% % Γ/ Α 12 19% 4 6% 5 8% 21 11% θα επιφέρει κυρίως θετικές % 27 41% 21 33% 87 45% δε θα επιφέρει ούτε θετικές ούτε αρνητικές % 17 26% 22 34% 57 30% θα επιφέρει κυρίως αρνητικές % 21 32% 19 30% 46 24% Γ/ Α 0 1 2% 2 3% 3 2% θα επιφέρει κυρίως θετικές % 24 36% 16 25% 78 40% 6 δε θα επιφέρει ούτε θετικές ούτε αρνητικές % 21 32% 29 45% 73 38% θα επιφέρει κυρίως αρνητικές % 18 27% 18 28% 38 20% Γ/ Α 0 3 5% 1 2% 4 2% 22

24 1

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν κείµενο εργασίας πραγµατεύεται τις συνέπειες που έχει ή εκτιµάται ότι θα έχει στο µέλλον η Εγνατία Οδός στην εγκατάσταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε περιφερειακές περιοχές, χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 23 Απριλίου 2003 το κατοχικό καθεστώς επέτρεψε για πρώτη φορά τη µαζική είσοδο Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά µεγέθη Ελληνικού τουρισµού κατά την περίοδο 2000 2012 1.1. Συµµετοχή στο ΑΕΠ και στην απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

TOURISM SOCIETY OF CORFU ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / ΠΑΞΟΥΣ

TOURISM SOCIETY OF CORFU ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / ΠΑΞΟΥΣ ΕΡΕΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ / ΠΑΞΟΥΣ 1.Πόσες φορές έχετε κάνει διακοπές στην Ελλάδα; 1 101 24,3 24,3 24,3 2 63 15,2 15,2 39,5 3 47 11,3 11,3 50,8 4 33 8,0 8,0 58,8 5 34 8,2 8,2 67,0 6 17 4,1 4,1

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα είχε ως στόχο την αποτύπωση των τάσεων κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, την καταγραφή της διαχρονικής τους εξέλιξης, τη γνώση των γενικότερων κριτηρίων που ορίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου»

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πετράκος Κώστας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αντικείμενο αυτής της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα)

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα