ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις Οκτώβριος 2008

2 Περιεχόμενα Άσκηση 1: LED Decoder... 3 Άσκηση 2: Ιεραρχική Σχεδίαση Άσκηση 3: Πλήρης Αθροιστής Άσκηση 4: Πολυπλέκτης 4 σε Άσκηση 5: D Flip-Flop Παράρτημα Α: Εξοπλισμός Εργαστηρίου Παράρτημα Β: Ροή Σχεδίασης και VHDL

3 ΑΣΚΗΣΗ 1 LED Decoder Περιγραφή Το ψηφιακό κύκλωμα αυτού του εργαστηρίου είναι ένας αποκωδικοποιητής LED (LED decoder). Συγκεκριμένα το κύκλωμα δέχεται 4-bit σαν είσοδο και έχει 7-bit έξοδο με τα οποία οδηγούμε τo 7-segment LED της πλακέτας XSA-50. Τα τμήματα του LED θα πρέπει να οδηγηθούν έτσι ώστε να αναπαριστούν τη δεκαεξαδική τιμή των 4-bit όπως στον παρακάτω πίνακα: Four-bit Input Hex Digit LED Display A 1011 B 1100 C 1101 D 1110 E 1111 F Πίνακας A b C d E F Για την κατασκευή του κυκλώματος θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία της VHDL. 3

4 Ένα υψηλού επιπέδου διάγραμμα του LED-decoder είναι: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργήστε ένα νέο project Προσθέστε ένα αρχείο πηγαίου κώδικα σε VHDL (VHDL Module) που θα υλοποιεί τη λειτουργία του αποκωδικοποιητή. Αναθέστε τις 4 γραμμές εισόδου του κυκλώματος σε 4 γραμμές δεδομένων της παράλληλης θύρας τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε από την εφαρμογή gxsport. Αναθέστε τα 7 bit της εξόδου του κυκλώματος στα τμήματα του LED της XSA-50. Μεταφέρετε το κύκλωμα στην XSA-50. Ελέγξετε το αποτέλεσμα με την εφαρμογή gxsport. 1. Δημιουργία νέου Project Δημιουργήστε ένα νέο project. Ξεκινήστε την εφαρμογή ISE. Για να δημιουργήσετε ένα νέο project χρησιμοποιείστε το μενού File -> New Project 4

5 Στην επιλογή Top-Level Source Type επιλέξτε HDL. Μετά την επιλογή του πλήκτρου Next εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου πρέπει να εισάγετε κάποιες χαρακτηριστικές τιμές του FPGA chip που θα χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε σωστά τις παραμέτρους της πλακέτας XSA-50 Αυτές είναι: Στη συνέχεια επιλέξτε Next. Device Family Device Package Speed Grade Spartan2 xc2s50 tq

6 2. Δημιουργία του αρχείου VHDL Επιλέξτε το xc2s50-5tq144 και δημιουργήστε ένα νέο αρχείο πηγαίου κώδικα, είτε με διπλόκλικ στο Create New Source, είτε με δεξί κλικ και επιλέγοντας το New Source. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε VHDL module και ονομάστε το leddcd. 6

7 Στο παράθυρο Define VHDL Source που εμφανίζεται μπορείτε να ορίσετε τις εισόδους και εξόδους του κυκλώματος του LED decoder. Στην πρώτη γραμμή εισάγετε το γράμμα d στο πεδίο Port Name (το όνομα της εισόδου του LED decoder). Η είσοδος d έχει εύρος 4-bits, οπότε στο πεδίο MSB εισάγετε το 3 αφήνοντας το LSB στο 0. Η ίδια διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί στη δεύτερη γραμμή και για την 7-bit έξοδο s. Πρέπει επίσης να δηλώσετε ότι η s είναι έξοδος (out.) Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, ένας σκελετός προγράμματος σε VHDL θα εμφανιστεί στο παράθυρο του επεξεργαστή κειμένου (editor pane). Προσέξτε ότι το αρχείο leddcd.vhd έχει προστεθεί στο παράθυρο των πηγαίων προγραμμάτων (sources pane). Έχουν προστεθεί κλήσεις στη βιβλιοθήκη της IEEE και σε πακέτα που περιέχουν χρήσιμους ορισμούς για τη δημιουργία ενός ψηφιακού κυκλώματος. Έχουν ορισθεί οι είσοδοι και οι έξοδοι του LED decoder. Η συμπεριφορά του LED decoder για κάθε συνδυασμό των σημάτων εισόδου πρέπει να προστεθεί μεταξύ των γραμμών με τα begin και end. 7

8 Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ολοκληρωμένος ο κώδικας VHDL για το LED decoder. 8

9 Σφάλματα στον κώδικα VHDL μπορούν να εντοπιστούν με διπλό κλικ στην επιλογή Check Syntax, η οποία εμφανίζεται στο process pane όταν έχουμε επιλεγμένο το αντικείμενο ledddcd από το source pane. 3. Σύνθεση Αν ο κώδικάς σας δεν περιέχει λάθη, τότε το επόμενο στάδιο είναι η μετατροπή του σε λογικό κύκλωμα. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το αντικείμενο leddcd από το παράθυρο πηγαίων προγραμμάτων (source pane) και στη συνέχεια κάνοντας διπλό κλικ στην επιλογή Synthesize-XST του παραθύρου διεργασιών (process pane) όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 9

10 Το πρόγραμμα θα διαβάσει τον VHDL κώδικα και θα τον μετατρέψει σε ένα netlist από πύλες. Αν η μετατροπή ολοκληρωθεί με επιτυχία μπορείτε να δείτε το κύκλωμα που προέκυψε από το κώδικα VHDL επιλέγοντας το View RTL Schematic και τις διάφορες επιλογές που χρησιμοποιήθηκαν στη μετατροπή με View Synthesis Report. 4. Προσαρμογή του κυκλώματος στο FPGA Μέχρι στιγμής έχει κατασκευαστεί το λογικό κύκλωμα για το LED decoder, όμως για να χρησιμοποιηθεί στην πραγματικότητα πρέπει να μεταφραστεί και να μεταφερθεί στους διαθέσιμους πόρους του FPGA (translate, map και place & route). Η διαδικασία αυτή εκτελείται επιλέγοντας το αντικείμενο leddcd από το παράθυρο των αρχείων πηγαίου κώδικα (sources pane) και στη συνέχεια κάνοντας διπλό κλικ στο Implement design, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 10

11 Η διαδικασία translate μετατρέπει το netlist (output του synthesizer) σε μια εξειδικευμένη μορφή, προσθέτοντας τυχόν περιορισμούς (θα αναφερθούμε περισσότερο αργότερα σε αυτούς). 2. Η διαδικασία map αναλύει (decompose) τη netlist και την επανασυνθέτει με τέτοιο τρόπο ώστε να υλοποιείται με στοιχεία του FPGA chip της XSA-50 (ή όποιου FPGA έχετε επιλέξει). 3. Τέλος, η διαδικασία Place & Route αντιστοιχεί τα στοιχεία του κυκλώματος σε συγκεκριμένες θέσεις στο FPGA chip και προγραμματίζει τους στοιχειώδεις «διακόπτες» του FPGA με τέτοιο τρόπο ώστε να δρομολογεί τα σήματα μεταξύ των λογικών στοιχείων. 4. Με την επιλογή Place & Route Report και την Pad Report μπορείτε να δείτε ποιο ποσοστό του FPGA χρησιμοποιεί το κύκλωμά σας και ποια pins είναι οι είσοδοι και έξοδοι του κυκλώματος. 5. Αναθέσεις των pin (Περιορισμοί) Αν δεν τεθούν κάποιοι περιορισμοί, οι αναθέσεις των pin στις εισόδους και εξόδους του κυκλώματος γίνονται αυτόματα (τυχαία) κατά τη διαδικασία της προσαρμογής. 11

12 Μπορούμε να επιλέξουμε τα pins που θα χρησιμοποιήσουμε με αρχεία περιορισμών (constraints). Το FPGA λαμβάνει οκτώ εισόδους μέσω τις παράλληλης θύρας. Τέσσερις από αυτές θα χρησιμοποιήσουμε για την είσοδο του LED decoder, όπως στον πίνακα που ακολουθεί: LED Decoder Input XSA-50 d0 d1 d2 d3 P50 P48 P42 P47 Οι έξοδοι του LED decoder πρέπει να ανατεθούν στο 7-segment LED σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. LED Decoder Output XSA-50 s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 P67 P39 P62 P60 P46 P57 P49 Για τη δημιουργία του αρχείου των περιορισμών επιλέξτε αρχικά το αντικείμενο leddcd (source pane) και με δεξί κλικ δημιουργήστε ένα νέο αρχείο τύπου Implementation Constraints File (ονομάστε το leddcd). 12

13 Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ένα αρχείο με όνομα leddcd.ucf έχει προστεθεί στο source pane. Επιλέγοντας αυτό το αρχείο και κάνοντας διπλό κλικ στη διεργασία Assign Package Pins στο παράθυρο διεργασιών ξεκινά η διαδικασία εκχώρησης των εισόδων εξόδων του LED decoder στα επιθυμητά pins του FPGA Στο παράθυρο Xilinx PACE που εμφανίζεται, επιλέγοντας το Ports tab εμφανίζεται μια λίστα των τρεχουσών αναθέσεων των pins εισόδου και εξόδου του LED decoder. Αλλαγές στις αναθέσεις των pins γίνονται από το παράθυρο Design Object List I/Ο pins. 13

14 Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών και την αποθήκευση τους είναι απαραίτητη η επανεκτέλεση της διεργασίας Imlement Design. 6. Δημιουργία του αρχείου για το προγραμματισμό του FPGA (bitstream) Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση του κυκλώματος και έχει γίνει η σωστή ανάθεση των εισόδων και εξόδων του LED decoder στα pins του FPGA. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του bitstream που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του chip. Επιλέξτε το αντικείμενο leddcd από το sources pane και με διπλό κλικ στη διεργασία Generate Programming File δημιουργείστε το bitstream (αρχείο leddcd.bit). 7. Μεταφόρτωση του αρχείου bitstream στο FPGA Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή gxsload για να προγραμματίσετε το FPGA της XSA-50. Απλώς σύρετε το.bit αρχείο στο πλαίσιο FPGA/CPLD και κατόπιν πατήστε το κουμπί "Load". 8. Έλεγχος του κυκλώματος Ο έλεγχος του κυκλώματος γίνεται με την εφαρμογή gxsport, με την οποία ελέγχονται οι οκτώ είσοδοι του FPGA μέσω του παράλληλου καλωδίου. Οι είσοδοι d0, d1, d2, και d3 του LED decoder έχουν ανατεθεί στα pins που ελέγχονται από τα bits D0, D1, D2 και D3 της εφαρμογής gxsport. Για να δώσετε για παράδειγμα την τιμή 1110 στην είσοδο του LED 14

15 decoder θέστε (D3,D2,D1,D0) = (1,1,1,0) και πατήστε το πλήκτρο Strobe. To γράμμα Ε θα εμφανιστεί στο LED. Προσοχή: Το bit D7 της παράλληλης θύρας ελέγχει τον προγραμματισμό του FPGA. Αν δώσετε τη τιμή 0 θα διαγραφεί ο προγραμματισμός και θα πρέπει να μεταφέρετε το bitstream ξανά με την εφαρμογή gxsload. Επαληθεύστε ότι το κύκλωμα σας αποδίδει όλες τις τιμές του πίνακα 1-1. Παραδοτέο Αναφορά στην οποία πρέπει να εξηγήσετε τον κώδικα που γράψατε για την περιγραφή του LED Decoder. Ποια είναι η λειτουργία της εντολής when else; 15

16 ΑΣΚΗΣΗ 2 Ιεραρχική Σχεδιάση Περιγραφή Στην άσκηση αυτή θα χρησιμοποιήσετε το κύκλωμα του LED decoder που φτιάξατε στο προηγούμενο εργαστήριο. Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι η απόκτηση εμπειρίας στην ιεραρχική σχεδίαση καθώς και σχεδίαση κυκλωμάτων μέσω λογικών μονάδων από βιβλιοθήκες. Θα κατασκευάσετε έναν μετρητή των 4 bit, η τιμή του οποίου θα εμφανίζεται στο LED της XSA-50 μέσω του LED decoder. Ένα διάγραμμα υψηλού επιπέδου του υπό κατασκευή κυκλώματος δίνεται στο επόμενο σχήμα: Η σχεδίαση αυτή είναι ιεραρχική. Τόσο ο LED decoder όσο και ο μετρητής είναι αυτόνομες μονάδες που συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας άλλης μονάδας υψηλότερου επιπέδου, ώστε να δημιουργήσουν το τελικό κύκλωμα. 1. Δημιουργία νέου Project Δημιουργήστε ένα νέο project όπως και στην προηγούμενη άσκηση. Στο σημείο όπου η εφαρμογή σας προτρέπει να προσθέσετε ήδη υπάρχοντα αρχεία πηγαίου κώδικα, επιλέξτε την προσθήκη κώδικα σε VHDL και προσθέστε το αρχείο leddcd.vhd από τον κατάλογο του προηγούμενου εργαστηρίου. 16

17 2. Προσθήκη της μονάδας counter Στο σημείο αυτό πρέπει να προσθέσετε τη μονάδα counter του μετρητή (VHDL module). O μετρητής έχει μια είσοδο που θα προέλθει από το clock της πλακέτας XSA-50 και μία έξοδο 4-bit. Ορίστε την είσοδο και την έξοδο όπως στην εικόνα που ακολουθεί: 17

18 Στο παράθυρο του επεξεργαστή κειμένου προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα VHDL για το counter module (γραμμές 17-25): Η γραμμή 17 ορίζει ένα 28-bit σήμα (signal) cnt, το οποίο αναπαριστά την τρέχουσα τιμή του counter. H process (γραμμές 19-24) καθορίζει πότε η τιμή του counter αυξάνεται. Η συνθήκη της γραμμής 21 είναι αληθής μόνο όταν το σήμα clk πηγαίνει από 1 σε 0. Η δήλωση στη γραμμή 22 αυξάνει την τιμή του cnt κατά 1. Τέλος στη γραμμή 25, τα πρώτα 4-bit της τρέχουσας τιμής του counter οδηγούνται προς την έξοδο του module. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα πρώτα 4-bit από ένα 28-bit signal, είναι για να μειώσουμε τη συχνότητα με την οποία θα αναβοσβήνει το LED της πλακέτας ώστε να είναι παρατηρήσιμο. Η XSA-50 είναι εφοδιασμένη με ένα clock συχνότητας 50 MHz. Με αυτή τη συχνότητα το LED θα αναβόσβηνε υπερβολικά γρήγορα για να είναι παρατηρήσιμο. Χρησιμοποιώντας όμως μόνο τα πρώτα 4-bit, το LED θα αλλάζει μόνο κάθε 2 24 κύκλους του ρολογιού ή κάθε 2 24 / (50 x 10 6 ) = δευτερόλεπτα, αρκετά αργά για να παρατηρηθεί. Στο σημείο αυτό έχουμε δύο ανεξάρτητα modules τα οποία θα πρέπει να τα συνδέσετε μεταξύ τους. Πριν από αυτό πρέπει να δημιουργήσετε το σχηματικό του κυκλώματος (schematic) τόσο για τον LED decoder όσο και για τον counter. Για να δημιουργήσουμε το counter schematic επιλέγουμε το αντικείμενο counter στο source pane και εκτελούμε τη διεργασία Create Schematic Symbol. Όμοια δημιουργούμε και το schematic για το LED decoder. 18

19 Προσθέστε ένα schematic υψηλότερου επιπέδου για να συνδέσετε τα δύο modules. Επιλέγοντας το αντικείμενο xc2s50-5tq144, δημιουργήστε ένα νέο schematic με όνομα disp_cnt. 19

20 Με διπλό κλικ στο disp_cnt εμφανίζεται ο επεξεργαστής σχεδίου όπου μπορούμε να σχεδιάσουμε το κύκλωμα μας. Επιλέγοντας την κατηγορία c:/tmp/fpga_designs/design2 βρίσκουμε τα σχηματικά (schematics) που δημιουργήσαμε λίγο νωρίτερα στη symbol list. Μπορούμε να μεταφέρουμε τα δύο αυτά σχηματικά στην επιφάνεια σχεδίασης. Προσθέστε καλώδια στο σχέδιο του κυκλώματος ώστε να συνδέσετε τα δύο modules μεταξύ τους. Αυτό γίνεται με το πλήκτρο από τη μπάρα εργαλείων. Επιλέξτε με αριστερό κλικ αρχικά το count(3:0) και στη συνέχεια το d(3:0) ώστε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση δημιουργώντας ένα 4-bit δίαυλο (bus). 20

21 Επιλέξτε την κατηγορία IO (Input Output) και επιλέξτε ένα buffer εξόδου (OBUF) από τη λίστα των συμβόλων. Συνδέστε τον OBUF στην έξοδο του LED decoder. 21

22 Για να δημιουργήσετε το σωστό εύρος διάλου του OBUF, χρησιμοποιείστε τις ιδιότητες του αντικείμενου για να το ονομάσετε mybuf(6:0). Με το τρόπο αυτό έχετε μετατρέψει την έξοδο του ενός bit του buffer σε έξοδο επτά bits. 22

23 Μπορείτε να ελέγξετε το σχέδιο του κυκλώματος για λάθη με το πλήκτρο. Στο επόμενο βήμα πρέπει να συνδέσετε ένα Ι/Ο marker εισόδου στην είσοδο του ρολογιού του counter. Μετονομάστε τον I/O marker σε clk και κάντε ακόμη ένα έλεγχο για σφάλματα στο σχέδιο του κυκλώματος. Αν δεν υπάρχει κανένα σφάλμα, αποθηκεύστε το κύκλωμα και εξέλθετε από τον επεξεργαστή των σχεδίων. Προσέξτε ότι τώρα έχει αλλάξει η ιεραρχία των modules (στο sources pane). Τα modules counter και leddcd εμφανίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα από το displ_cnt. 23

24 3. Προσαρμογή του κυκλώματος στο FPGA Επιβάλλετε περιορισμούς (constraints) όπως και στο προηγούμενο εργαστήριο, χρησιμοποιώντας το αντικείμενο displ_cnt, ώστε η είσοδος clk να ανατεθεί στο σήμα του ρολογιού των 50MHz του FPGA και τα pins του LED όπως και στο προηγούμενο εργαστήριο (βλ. παρακάτω πίνακα). I/O Signal XSA-50 clk P88 s0 P67 s1 P39 s2 P62 s3 P60 s4 P46 s5 P57 s6 P49 24

25 1. Αποθηκεύστε τις αναθέσεις των pin και εξέλθετε από το παράθυρο Xilinx PACE. Από το σημείο αυτό συνεχίστε όπως σε προηγούμενο εργαστήριο για να: 2. Δημιουργήσετε τη netlist του λογικού κυκλώματος (disp_cnt -> Synthesize). 3. Εκτελέσετε τις διεργασίες translate, map και place & route (διπλό κλικ στο Implement Design). 4. Δημιουργήσετε το bitstream disp_cnt.bit και να προγραμματίστε το FPGA χρησιμοποιώντας το gxsload. Μόλις ολοκληρωθεί προγραμματισμός του FPGA το LED θα μετράει συνεχόμενα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F με περίοδο 5.4 sec. 25

26 4. Έλεγχος Χρονισμού Για να δείτε πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει ο μετρητής που δημιουργήσατε, χρησιμοποιείστε τη διαδικασία Generate Post-Place & Route Timing. Η διαδικασία αυτή προσδιορίζει τις μέγιστες χρονικές καθυστερήσεις μεταξύ των λογικών στοιχείων του κυκλώματος (καλωδίωση). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της ανάλυσης από την επιλογή Text-based Post-Place & Route Static Timing Report. 26

27 Σε αυτή την ανάλυση μπορείτε να δείτε ότι η ελάχιστη περίοδος (μέγιστη συχνότητα) του clock που μπορεί να γίνει αντιληπτή από το κύκλωμα είναι ns που αντιστοιχεί σε συχνότητα 189.9MHz αρκετά μεγαλύτερη από τα 50 MHz του clock της XSA-50. Παραδοτέα Στην αναφορά σας πρέπει να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 1. Τι είναι κάθε ένα από τα παρακάτω κυκλώματα, ακολουθιακό ή συνδυαστικό, και γιατί; a) 4-bit Counter b) LED Decoder c) Όλο το κύκλωμα της άσκησης 2. Εξηγήστε επίσης: a) Πώς λειτουργεί ο κώδικας για τον counter (συνοπτικά). b) Γιατί ορίζουμε 28-bit signal για τον counter και όχι 4-bit που τελικά χρησιμοποιούμε; 27

28 ΑΣΚΗΣΗ 3 Πλήρης Αθροιστής Περιγραφή Σκοπός του σημερινού εργαστηρίου είναι: Να σχεδιάσετε έναν πλήρη αθροιστή (γράφοντας ένα απλό πρόγραμμα σε VHDL). Το κύκλωμα πρέπει να έχει τρεις εισόδους (a, b, c) και δύο εξόδους (sum, carry) εύρους 1-bit. Αναλυτική περιγραφή του κυκλώματος μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4-4 του βιβλίου «Ψηφιακή Σχεδίαση» (συγγραφέας: Morris Mano). Αναθέστε την καθεμία από τις εισόδους σε 3 διακόπτες (dip-switches) της πλακέτας ή σε 3 γραμμές δεδομένων της παράλληλης θύρας και τις εξόδους σε 2 τμήματα του LED. Μεταφορτώστε το κύκλωμα που σχεδιάσατε στην πλακέτα XSA-50 και επαληθεύστε τον πίνακα αληθείας του κυκλώματος. Μελετήστε τις χρονικές καθυστερήσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή Text-based Post-Place & Route Static Timing Report. Παραδοτέα Αναφορά στην οποία θα απαντάτε στα ακόλουθα: 1. Δώστε τον πίνακα αλήθειας του πλήρους αθροιστή και τις συναρτήσεις που υλοποιήσατε στον κώδικα. 2. Παραθέστε τον κώδικα που γράψατε για την υλοποίηση του πλήρους αθροιστή. 3. Αναφέρετε σε ποια pins αναθέσατε τις εισόδους και τις εξόδους του κυκλώματος. 4. Ποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στο κύκλωμα και ποιες είναι οι τιμές τους; 28

29 ΑΣΚΗΣΗ 4 Πολυπλέκτης 4-σε-1 Περιγραφή Σκοπός του σημερινού εργαστηρίου είναι: Να σχεδιάσετε έναν πολυπλέκτη 4-σε-1 (γράφοντας ένα απλό πρόγραμμα σε VHDL). Το κύκλωμα πρέπει να έχει τέσσερις εισόδους (a, b, c, d), δύο γραμμές επιλογών (s0, s1) και μια έξοδο (out) εύρους 1-bit. Αναλυτική περιγραφή του κυκλώματος μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4-10 του βιβλίου «Ψηφιακή Σχεδίαση» (συγγραφέας: Morris Mano). Αναθέστε την καθεμία από τις εισόδους στους 4 διακόπτες (dip-switches) της πλακέτας και την έξοδο σε 1 τμήμα του LED. Χρησιμοποιήστε δύο γραμμές δεδομένων της παράλληλης θύρας για τις δύο γραμμές επιλογών. Μεταφορτώστε το κύκλωμα που σχεδιάσατε στην πλακέτα XSA-50 και επαληθεύστε τον πίνακα αληθείας του κυκλώματος. Μελετήστε τις χρονικές καθυστερήσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή Text-based Post-Place & Route Static Timing Report. Παραδοτέα Αναφορά στην οποία θα απαντάτε στα ακόλουθα: 1. Το κύκλωμα της άσκησης (πολυπλέκτης 4-σε-1) είναι ακολουθιακό ή συνδυαστικό και γιατί; 2. Παραθέστε τον κώδικα που γράψατε για την περιγραφή του πολυπλέκτη 4-σε-1 και εξηγείστε τον. a. Ποια είναι η λειτουργία των εντολών που χρησιμοποιήσατε; b. Η περιγραφή σας είναι structural, dataflow ή behavioral και γιατί; 3. Αναφέρετε σε ποια pins αναθέσατε τις εισόδους και τις εξόδους του κυκλώματος. 4. Ποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στο κύκλωμα και ποιες είναι οι τιμές τους; 29

30 ΑΣΚΗΣΗ 5 D Flip-Flop Περιγραφή Σκοπός του σημερινού εργαστηρίου είναι: Να σχεδιάσετε ένα D-Flip-Flop (DFF) γράφοντας ένα πρόγραμμα σε VHDL. Το DFF πυροδοτείται κατά την άνοδο του σήματος του ρολογιού (clk). Όταν η είσοδος reset (rst) είναι «1» η έξοδος πρέπει να είναι «0», ανεξάρτητα από την τιμή του clk. Διαφορετικά η έξοδος είναι ίση με την είσοδο τη στιγμή της αλλαγής της κατάστασης του clk από «0» σε «1». Υπόδειξη: Για να περιγράψετε τη λειτουργία του flip-flop χρησιμοποιείστε μία PROCESS. Αυτή θα εκτελείται κάθε φορά που θα υπάρχει μια αλλαγή στα σήματα (rst, clk). Αναθέστε την είσοδο clk στο ρολόι της πλακέτας και την rst σε ένα διακόπτη της XSA-50, ενώ την έξοδο σε 1 τμήμα του 7-segment LED. Μεταφορτώστε το κύκλωμα που σχεδιάσατε στην πλακέτα XSA-50 και επαληθεύστε τον πίνακα αληθείας του κυκλώματος. Παραδοτέα Αναφορά στην οποία θα απαντάτε στα ακόλουθα: 1. Εξηγείστε τη λειτουργία του D Flip-Flop. 2. Παραθέστε τον κώδικα που γράψατε για την περιγραφή του D Flip-Flop και εξηγείστε τον. Είναι structural, dataflow ή behavioral και γιατί; 3. Αναφέρετε σε ποια pins αναθέσατε τις εισόδους του D Flip-Flop και την έξοδό του. 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Εξοπλισμός Εργαστηρίου Τα εργαστήρια ψηφιακής σχεδίασης πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την πλακέτα XSA-50, η οποία είναι εφοδιασμένη με ένα FPGA chip της εταιρείας Xilinx. Η πλακέτα δέχεται τροφοδοσία 9V DC, ενώ για την υλοποίηση όχι πολύ γρήγορων κυκλωμάτων μπορεί να τροφοδοτηθεί και μέσω της εισόδου PS-2. Οι τάσεις που απαιτούνται από τα επιμέρους στοιχεία της πλακέτας δημιουργούνται από τους σταθεροποιητές τάσης (voltage regulators). Προσέξτε, κατά τη λειτουργία της πλακέτας οι σταθεροποιητές θερμαίνονται αρκετά. Για την τροφοδοσία της πλακέτας μέσω της θύρας PS-2 πρέπει να τοποθετηθεί βραχυκυκλωτήρας (jumper) μεταξύ των pins 1 και 2 του J7. H πλακέτα XSA-50 συνδέεται μέσω της παράλληλης θύρας με ένα PC. Μέσω κατάλληλου λογισμικού (XSTools) μπορεί να γίνει η μεταφορά και ο έλεγχος των ψηφιακών κυκλωμάτων στο FPGA chip. Η πλακέτα διαθέτει έξοδο VGA, για τη χρήση της όμως απαιτείται η κατασκευή ενός κυκλώματος VGA driver στο FPGA. Με την κατασκευή κατάλληλου driver (ψηφιακό κύκλωμα) η XSA-50 είναι δυνατό να δεχθεί είσοδο από πληκτρολόγιο ή ποντίκι μέσω της θύρας PS-2. 31

32 Χαρακτηριστικά της XSA-50 Η πλακέτα XSA-50 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: XC2S50 Spartan-II FPGA: Είναι το κύριο στοιχείο υλοποίησης των ψηφιακών κυκλωμάτων που σχεδιάζονται με το κατάλληλο λογισμικό (ISE). XC9572XL CPLD: Το CPLD χρησιμοποιείται για να ελέγχει την επικοινωνία της πλακέτας με τον Η/Υ μέσω της παράλληλης θύρας. Osc: Προγραμματιζόμενος ταλαντωτής, δημιουργεί το σήμα του clock που αποστέλλεται στην πλακέτα. Flash: Μνήμα flash των 128 KByte, όπου μπορούν να αποθηκευτούν μόνιμα δεδομένα. SDRAM: 8 MByte SDRAM για την παροδική αποθήκευση δεδομένων τα οποία είναι προσβάσιμα από το FPGA. LED: Ένα LED επτά τμημάτων (7-segment display) για την παρουσίαση οπτικών αποτελεσμάτων κατά την λειτουργία της πλακέτας. DIP switch: Ένας διακόπτης τεσσάρων θέσεων (DIP-switch) με τον οποίο εισάγονται ρυθμίσεις (δεδομένα) στην XSA-50 ή καθορίζεται η ανώτερη διεύθυνση της μνήμης. Pushbutton: Διακόπτης πιέσεως για την αποστολή στιγμιαίων πληροφοριών στο FPGA. Όταν ο διακόπτης είναι πιεσμένος, χαμηλή τάση εφαρμόζεται στο αντίστοιχο pin του FPGA. Parallel Port: Η παράλληλη θύρα αποτελεί την κύρια δίοδο επικοινωνίας της πλακέτας με το PC. Mέσω αυτής μεταφέρονται δεδομένα καθώς και τα bits προγραμματισμού του FPGA για την υλοποίηση των ψηφιακών κυκλωμάτων (bitstreams). PS/2 Port: Είσοδος PS/2 για την σύνδεση πληκτρολογίου ή ποντικιού VGA Port: Θύρα VGA για σύνδεση με VGA monitor. Η πλακέτα XSA-50 μπορεί να συνδεθεί με μία πλακέτα επέκτασης, την XST-2.x (XSTend) του σχήματος που ακολουθεί. 32

33 Η πλακέτα XST 2.x είναι εφοδιασμένη με: USB 1.1: Επιτρέπει τη σύνδεση ενός H/Y με την πλακέτα XSTend μέσω ενός καλωδίου USB (είσοδος J5). RS-232: Επιτρέπει τη σύνδεση της πλακέτας μέσω ενός 9-pin RS-232 καλωδίου με τον H/Y. Stereo Input: Μία έξοδος ήχου μπορεί να συνδεθεί στην είσοδο J1 για την επεξεργασία του από κατάλληλο ψηφιακό κύκλωμα. Stereo Output: Μέσω της εξόδου J2 μπορεί να σταλεί ήχος σε ζεύγος (stereo). IDE: Μια διεπαφή IDE επιτρέπει στην XSA-50 να αποθηκεύει και να διαβάζει δεδομένα σε σκληρό δίσκο. Τροφοδοσία της πλακέτας XSA-50 και XST 2.x Τροφοδοσία μπορεί να εφαρμοσθεί στην πλακέτα XSA-50 και στην XST 2.x με τους ακόλουθους τρόπους. 33

34 Άμεσα στην XSA-50 με το τροφοδοτικό των 9V DC Με το τροφοδοτικό των 9V DC στην πλακέτα XSTend 34

35 Μέσω ενός συνήθους τροφοδοτικού ATX PC στην πλακέτα XSTend (υποδοχή J6) Με διπλή τροφοδοσία 5V / 3.3V στις εισόδους της XST 2.x Έλεγχος καλής λειτουργίας Για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά η XSA-50 μετά τη σύνδεση της μέσω του παράλληλου καλωδίου με το PC και τη τροφοδοσία της με 9V DC, εκτελέστε την εφαρμογή GXTEST. Στο παράθυρο που θα εμφανισθεί επιλέξτε την XSA-50 σαν Board Type και την LPT1 σαν θύρα εισόδου. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο TEST για να αρχίσει η διαδικασία ελέγχου. Η εφαρμογή GXSTEST θα ρυθμίσει το FPGA για την διαδικασία ελέγχου. Αν αυτή είναι επιτυχής, θα εμφανισθεί η ένδειξη O στο LED της πλακέτας και η εφαρμογή θα σας ενημερώσει για την επιτυχία του ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση ο χαρακτήρας Ε θα 35

36 εμφανισθεί στο LED της πλακέτας. Ρύθμιση της συχνότητας του ταλαντωτή Η πλακέτα XSA-50 είναι εφοδιασμένη με ένα κύκλωμα παραγωγής συχνότητας 100 ΜΗz (ταλαντωτής - Dallas Semiconductor DS1075Z-100). Η κύρια αυτή συχνότητα μπορεί να διαιρεθεί με τους παράγοντες 1, 2,... μέχρι το 2052 παρέχοντας τις αντίστοιχες συχνότητες του ρολογιού. Η συχνότητα αυτή αποστέλλεται στα υπόλοιπα μέρη της πλακέτας σαν σήμα ρολογιού. Η επιλογή του κατάλληλου διαιρέτη της βασικής συχνότητας γίνεται μέσω της εφαρμογής GXSSETCLK. Με την εκτέλεση της εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε το τύπο της πλακέτας (XSA-50), τη θύρα επικοινωνίας με τον Η/Υ και το διαιρέτη της βασικής συχνότητας (από 1 έως 2052). Πιέζοντας το πλήκτρο SET και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή GXSSETCLK για την τροφοδοσία και την θέση των βραχυκυκλωτήρων (jumpers) γίνεται ο επαναπρογραμματισμός της συχνότητας. Παράλληλη θύρα Η παράλληλη θύρα είναι η κύρια μονάδα διασύνδεσης της XSA-50. Η γραμμή C0 (control line) συνδέεται απευθείας με τον ταλαντωτή DS1075 και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του διαιρέτη της συχνότητας όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Η γραμμή S6 συνδέεται απευθείας στο FPGA και χρησιμοποιείται σαν δίαυλος επικοινωνίας από το FPGA προς το PC. Τα υπόλοιπα 15 pins χρησιμοποιούνται μέσω του CPLD ως εξής: Οι γραμμές επικοινωνίας (control lines) C1-C3 συνδέονται στα JTAG pins μέσω των οποίων γίνεται ο προγραμματισμός του CPLD. Πληροφορίες από το CPLD επιστρέφουν στον Η/Υ μέσω της γραμμής S7 (status line). Οι οκτώ γραμμές δεδομένων, D0-D7, και οι υπόλοιπες γραμμές κατάστασης, S3-S5, συνδέονται σε pins γενικής χρήσης του CPLD. To CPLD μπορεί να προγραμματιστεί (π.χ. με 36

37 το αρχείο dwnldpar.svf) ώστε λειτουργεί σαν μονάδα διασύνδεσης μεταξύ της παράλληλης θύρας και του FPGA. Ρυθμίσεις της εφαρμογής ISE 8.1 για χρήση με την πλακέτα XSA- 50 Οι παράμετροι της πλακέτας XSA-50 που θα πρέπει να δοθούν στο Xilinx ISE 8.1 κατά το σχεδιασμό των ψηφιακών κυκλωμάτων είναι: Device Family Spartan2 Device xc2s50 Package tq144 Speed -5 LEDs S6 S5 S2 S3 S0 S4 S1 DP Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα χρησιμοποιήσουμε τα LED s της XSA-50 για την παρουσίαση αποτελεσμάτων. Οι αναθέσεις των pins που αφορούν το κάθε τμήμα του LED δίδονται στον ακόλουθο πίνακα. LED Decoder Output XSA-50 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 DP P67 P39 P62 P60 P46 P57 P49 P44 37

38 Επικοινωνία μέσω της παράλληλης θύρας Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η αντιστοιχία των pins με τα bits της παράλληλης θύρας (εφαρμογή GXSPort): Port Bit D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Pin Assignment P50 P48 P42 P47 P65 P51 P58 P43 Το D7 (P43) δεν πρέπει να το πειράζετε γιατί χάνεται ο προγραμματισμός του FPGA. Clock I/O Signal XSA-50 clk P88 PushButton I/O Signal PushButton XSA-50 P93 Dip-Switches DIP Switch pins 1 P54 2 P64 3 P63 4 P56 38

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ροή Σχεδίασης και VHDL Ροή Σχεδίασης Πριν περάσουμε σε περιγραφή της γλώσσας VHDL είναι χρήσιμο να δούμε το περιβάλλον και τη ροή της σχεδίασης. Τα βήματα μιας σχεδίασης βασισμένης σε VHDL μπορούν να ομαδοποιηθούν σε front-end και back-end. Σχεδίαση Αρχικά ψηφιακά κυκλώματα μπορούν να σχεδιασθούν με το κατάλληλο λογισμικό. Μεγαλύτερα κυκλώματα μπορούν να σχεδιασθούν ιεραρχικά από μικρότερα κυκλώματα (δομικές μονάδες). Λεπτομέρειες της σχεδίασης μπορούν να συμπληρωθούν αργότερα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα VHDL (text based). Συγγραφή Στο επόμενο βήμα γράφεται ο κώδικας VHDL που περιγράφει επακριβώς τα δομικά στοιχεία, τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και λεπτομέρειες της εσωτερικής τους δομής. Compilation Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή του κώδικα, αυτός πρέπει να περάσει από τη φάση της συμβολομετάφρασης (compilation). Ένας VHDL compiler αναλύει τον κώδικα για συντακτικά λάθη και ελέγχει τη συμβατότητά του με τμήματα του κώδικα από τον οποίο εξαρτάται. Επίσης, στη φάση αυτή δημιουργούνται και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη φάση της προσομοίωσης του κυκλώματος. Προσομοίωση Στη φάση αυτή, με τη βοήθεια ενός εξομοιωτή της VHDL, ορίζονται διάφορες τιμές για τις εισόδους του κυκλώματος και προσδιορίζονται οι τιμές των εξόδων, χωρίς να κατασκευαστεί το φυσικό κύκλωμα. Για μικρά κυκλώματα είναι αρκετό να δοθούν διάφορες τιμές εισόδου και να παρατηρηθεί η έξοδος χειροκίνητα. Σε μεγάλα όμως κυκλώματα, η VHDL παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός test-bench, που θέτει αυτόματα διάφορες τιμές στις εισόδους και τις συγκρίνει με την αναμενόμενη τιμή εξόδου. Verification Η διαδικασία της προσομοίωσης είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας που λέγεται verification και έχει σαν σκοπό να ελέγξει διεξοδικά την ορθή λειτουργία του κυκλώματος. Μεγάλο μέρος της προσπάθειας καταβάλλεται στο καθορισμό σεναρίων που ελέγχουν το κύκλωμα σε μεγάλο εύρος λογικών συνθηκών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διακριθεί σε δύο μέρη, τo Functional Verification και τo Timing Verification. Functional Verification. Κατά το functional verification, η λειτουργία του κυκλώματος ελέγχεται ανεξάρτητα από το χρόνο. Τόσο οι καθυστερήσεις στις πύλες όσο και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι 39

40 χρόνου θεωρούνται μηδέν. Timing Verification Στο δεύτερο μέρος, το timing verification, ελέγχεται η λειτουργία του κυκλώματος λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη χρονική καθυστέρηση των πυλών, καθώς και τις χρονικές απαιτήσεις ακολουθιακών στοιχείων όπως τα flip-flops. Είναι σύνηθες να ολοκληρώνεται η διαδικασία του functional simulation, προτού αρχίσουν τα βήματα που αναφέρονται σαν back-end. Όμως η ικανότητα να πραγματοποιήσουμε με ακρίβεια timing simulation στο σημείο αυτό είναι περιορισμένη, μια και το αποτέλεσμα είναι ισχυρά εξαρτώμενο από τις επόμενες διαδικασίες της Σύνθεσης (synthesis) και της Προσαρμογής (Fitting). Σύνθεση (Synthesis) Κατά τη διάρκεια της σύνθεσης, η VHDL περιγραφή του κυκλώματος μεταφράζεται σε ένα πλήθος από δομικά στοιχεία και συνδέσεις (netlist), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να κατασκευαστούν στην τεχνολογία για την οποία προορίζεται το κύκλωμα. Προσαρμογή (Fitting, Place & Route) Στη διαδικασία αυτή, το κατάλληλο λογισμικό προσαρμόζει τα δομικά στοιχεία που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο βήμα στους διαθέσιμους πόρους της συσκευής ή της τεχνολογίας για την οποία προορίζεται το κύκλωμα. Ο σχεδιαστής στο βήμα αυτό μπορεί να εισάγει περιορισμούς τόσο για την τοποθέτηση των δομικών στοιχείων όσο και για τα pins εισόδου και εξόδου του κυκλώματος. Το τελευταίο βήμα είναι το timing verification του προσαρμοσμένου κυκλώματος, όπου μπορούν να ληφθούν υπόψη οι χρονικοί περιορισμοί που εισάγουν οι πύλες, το μήκος των καλωδίων, το fan-out του κυκλώματος κτλ. Σε αυτό το βήμα ελέγχονται τα ίδια σενάρια με την περίπτωση του functional verification, γνωρίζοντας όμως με ακρίβεια το τρόπο με τον οποίο θα δομηθεί το κύκλωμα. Δομή προγράμματος VHDL H VHDL είναι μια γλώσσα που δημιουργήθηκε έχοντας υπόψη τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. Στη VHDL ο ορισμός των εισόδων και των εξόδων ενός κυκλώματος διαχωρίζεται από την εσωτερική του δομή. Συγκεκριμένα, με τη δήλωση entity ορίζονται οι είσοδοι και έξοδοι μιας αυτοτελούς μονάδας (module), ενώ με τη δήλωση architecture περιγράφεται η εσωτερική δομή και λειτουργία της αυτοτελούς μονάδας. 40

41 Στο αρχείο μίας VHDL περιγραφής, η δήλωση entity και architecture είναι διαχωρισμένες όπως στο παραπάνω σχήμα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μίας περιγραφής σε γλώσσα VHDL: entity Inhibit is -- also known as 'BUT-NOT' port (X,Y: in BIT; --as in 'X but not Y' Z: out BIT); --(see [Klir, 1972]) end Inhibit; architecture Inhibit_arch of Inhibit is begin Z <= '1' when X='1' and Y='0' else '0'; end Inhibit_arch; Όπως σε κάθε γλώσσα, έτσι και στη VHDL υπάρχει μια σειρά από δεσμευμένες λέξεις. Στο ανωτέρω πρόγραμμα τέτοιες είναι οι entity, port, is, in, out, end, architecture, begin, when, else και not. Με τη δήλωση entity ορίζεται το όνομα της αυτοτελούς μονάδας, καθώς και οι είσοδοι και έξοδοι της (χρησιμοποιώντας τη δεσμευμένη λέξη port). Τα X, Y, Z αποτελούν τα σήματα εισόδου/ εξόδου στη μονάδα. Η κατεύθυνσή τους προσδιορίζεται με τη χρήση των λεκτικών in, out και inout. Ορίζεται επίσης και το είδος του σήματος π.χ. bit, real, integer, Boolean κτλ. Με τη δήλωση architecture ορίζεται η εσωτερική δομή της μονάδας. Τα σήματα (εισόδου & εξόδου) πηγάζουν από τη δήλωση entity που έχει προηγηθεί. Το architecture μπορεί να περιλαμβάνει, επίσης, σήματα και δηλώσεις που είναι τοπικά (local) κατ αναλογία με τις γνωστές γλώσσες υψηλού επιπέδου. 41

42 Σε αντιστοιχία με τις γλώσσες υψηλού επιπέδου, μια VHDL function, δέχεται ένα σύνολο από ορίσματα και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα. Η δομή μιας συνάρτησης (function) VHDL είναι ως εξής: function function-name ( signal-names : signal-type; signal-names : signal-type;... signal-names : signal-type ) return return-type is type declarations constant declarations function definitions procedure definitions begin sequential-statement... sequential-statement end function-name; Μια VHDL procedure (ρουτίνα) είναι παρόμοια με τη συνάρτηση (function) με τη διαφορά ότι δεν επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα. Μια ρουτίνα (procedure) δέχεται ορίσματα τύπου out ή inout. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτό να επιστρέψει κάποιο αποτέλεσμα. Libraries and Packages Μια βιβλιοθήκη (library) VHDL αποτελεί το χώρο όπου ο VHDL compiler αποθηκεύει πληροφορίες για μια σχεδίαση ενός project, συμπεριλαμβάνοντας και ενδιάμεσα αρχεία που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση, προσομοίωση και σύνθεση του κυκλώματος. Για την τρέχουσα σχεδίαση σε VHDL ο compiler δημιουργεί αυτόματα και χρησιμοποιεί στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη που ονομάζεται work. Η βιβλιοθήκη work (συνήθως ένας υποκατάλογος στο κατάλογο του project) δεν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για ένα συγκεκριμένο project. Ακόμη και πολύ μικρά κυκλώματα είναι δυνατό να χρησιμοποιούν ορισμούς από άλλες βιβλιοθήκες, όπως για παράδειγμα τη βιβλιοθήκη της IEEE. Για να συμπεριληφθεί η βιβλιοθήκη αυτή στον κώδικα VHDL απαιτείται η δήλωση: library ieee; H δήλωση library work; υπονοείται και δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί στην αρχή κάθε αρχείου VHDL. Σε μια βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται αυτοτελείς μονάδες (entities & architectures), όχι όμως και ορισμοί μεταβλητών, τύπων σημάτων κτλ. Τέτοιες πληροφορίες αποθηκεύονται σε VHDL packages (πακέτα). Η πρόσβαση στους ορισμούς ενός package γίνεται δυνατή με τη χρήση του λεκτικού use. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιηθούν όλοι οι ορισμοί του πακέτου IEEE standard logic 1164 απαιτείται η δήλωση: use ieee.std_logic_1164.all; 42

43 Processes H δήλωση process στη VHDL είναι ο κυριότερος τρόπος περιγραφής ακολουθιακών κυκλωμάτων (π.χ. μνήμης, registers). Η βασική δομή μίας process είναι η ακόλουθη: architecture arch_name of end_name is begin process_name: process(sensitivity_list) local declaration; local declaration;. begin sequential statement; sequential statement; end process; end arch_name; H sensitivity_list είναι προαιρετική και δηλώνει τα σήματα στα οποία όταν ανιχνευθεί μια αλλαγή θα εκτελεσθεί η process. Καθίσταται απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν εντολές wait στην process για να αναστείλουν την εκτέλεση της. Ένα flip-flop είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που περιγράφεται με μια process. Παραμένει αδρανές χωρίς να αλλάζει κατάσταση μέχρι να συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός (π.χ. αλλαγή του ρολογιού ή κάποιο γεγονός reset) το οποίο μπορεί να το οδηγήσει σε άλλη κατάσταση. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η λειτουργία μίας process η οποία περιγράφει έναν register δύο λειτουργιών (παράλληλη φόρτωση όταν Load = '1' και αριστερή ολίσθηση όταν Load = '0') με ασύγχρονο reset: reg: process(rst, Clk) variable Qreg: std_logic_vector(0 to 7); begin if Rst= 1 then --async reset Qreg := ; elseif (Clk = 1 and Clk event) then if (Load = 1 ) then Qreg := Data; else Qreg := Qreg(1 to 7 ) & Qreg(0); end if; end if; Q <=Qreg; end process; Τα σήματα Rst και Clk είναι τα μόνα που μπορούν να ενεργοποιήσουν την process. Αν δεν υπάρξει κανένα γεγονός σε αυτά, τότε η process βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 43

44 Αν υπάρξει κάποιο γεγονός στην είσοδο Rst που τη φέρει στη κατάσταση 1, η πρώτη δήλωση if θα εκτελεστεί και η μεταβλητή Qreg θα λάβει τη τιμή Αν συμβεί κάποιο γεγονός στο σήμα Clk, τότε και πάλι η διεργασία θα εκτελεσθεί. Αν το Rst έχει τη τιμή 1, θα εκτελεσθεί το πρώτο if όπως και νωρίτερα. Αν όμως το Rst δεν έχει τη τιμή 1 η έκφραση (Clk = 1 and Clk event) θα επαληθευθεί. Για να ανιχνευθεί η μεταβολή από τη θέση 0 στη θέση 1 αρκεί η δήλωση Clk = 1. Όμως αν η process εκτελέστηκε εξαιτίας κάποιου γεγονότος στο Rst, π.χ. την αλλαγή της τιμής του από 1 σε 0, δεν επιθυμούμε να εκτελεσθεί το μέρος του κώδικα που αφορά γεγονός στο Clk. Για να το διασφαλίσουμε αυτό έχουμε προσθέσει και τη δήλωση Clk event. Σήματα και Μεταβλητές Δύο είναι οι κύριοι τύποι των αντικειμένων που συναντάμε στην VHDL για τη μεταφορά δεδομένων: σήματα (signals) και μεταβλητές (variables). Συνήθως, για την περιγραφή των διαφόρων κυκλωμάτων χρησιμοποιούμε τα σήματα. Ανάλογα με την περιγραφή του κυκλώματος, ένα σήμα μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιο καλώδιο ή σε κάποιο στοιχείο αποθήκευσης πληροφορίας (flip-flop). 44

VHDL Introduction. Subtitle

VHDL Introduction. Subtitle VHDL Introduction Subtitle Getting Started VHDL means Very Hard Difficult Language That s a lie!!! τα αρχικά VHDL είναι συντομογραφία του VHSIC Hardware Description Language, ενώ το VHSIC αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-225. Verilog HDL. Τα βασικά...

ΗΥ-225. Verilog HDL. Τα βασικά... ΗΥ-225 Verilog HDL. Τα βασικά... Βασική Ροή Σχεδίασης Requirements RTL Model Simulate Synthesize Gate-level Model Simulate Test Bench ASIC or FPGA Place & Route Timing Model Simulate ΗΥ-225 Ιάκωβος Μαυροειδής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός Μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Για να δημιουργήσετε τη δική σας Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που σας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.sch.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Γιώργος Δημητρακόπουλος Ελεγκτής VGA οθόνης και αντιμετώπιση μεγαλύτερων κυκλωμάτων Συνεχίζοντας από την 3 η άσκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog Αρης Ευθυμίου Τι είναι η γλώσσα Verilog Γλώσσα περιγραφής υλικού (hardware descripjon language) Επιτρέπει τη περιγραφή (μοντελοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Σχεδιαστικά Στυλ & Αρχιτεκτονική Ο σχεδιαστής επιλέγει Σχεδιαστικό στυλ prioritized interrupt instruction buffer bus-oriented datapath serial I/O direct memory access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ των φοιτητών Μαρίας Ματζιούνη 419 Στολτίδη Ιωάννη 451 Σε αυτό το κείμενο περιγράφεται η εργασία των φοιτητών του τέταρτου εξαμήνου (δεύτερου έτους) των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1.

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1. Εργαστήριο 3 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διευθυνσιοδότηση Μοντέλα Διευθυνσιοδότησης και Καθορισμός Διευθύνσεων Στόχος Στόχος σε αυτό το εργαστήριο είναι η εξοικείωση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ 3 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΣΕΙΣ 3 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΣΕΙΣ 3 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2006 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές: τείνουν να αντικαταστήσουν τους υπολογιστές και άλλες συσκευές. Τα δημοφιλέστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΒ002 Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με βίδες. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΒ003 Αυτή η πινακίδα E-block

Διαβάστε περισσότερα