Θέματα υλοποίησης αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με τον επίκουρο καθηγητή Σ. Σκιαδόπουλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέματα υλοποίησης αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με τον επίκουρο καθηγητή Σ. Σκιαδόπουλο (spiros@uop.gr)"

Transcript

1 Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (πληροφορίες: Επίκουρος καθηγητής Κ. Μασσέλος Θέματα προγραμματισμού FPGAs με χρήση παραλλαγών της γλώσσας C 1. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος σε FPGAs με χρήση της γλώσσας Impulse C Η σύγχρονη τάση στον προγραμματισμό των FPGAs είναι η χρήση γλωσσών που μοιάζουν σημαντικά με την ANSI C. Η χρήση τέτοιων γλωσσών θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους ανάπτυξης εφαρμογών σε FPGAs ενώ θα δώσει τη δυνατότητα προγραμματισμού FPGAs και στους παραδοσιακούς προγραμματιστές λογισμικού. Ο στόχος αυτού του συνόλου των εργασιών είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος με χρήση της γλώσσας Impulse C και η μεταγλώττιση τους σε FPGAs. Έμφαση θα δοθεί στην βελτιστοποίηση του πηγαίου κώδικα (σε Impulse C) με χρήση μετασχηματισμών κώδικα. 2. Ανάπτυξη αλγορίθμων επίλυσης του προβλήματος εύρεσης του Minimum Cost Hamiltonian Tour σε γράφους σε FPGAs με χρήση της γλώσσας Impulse C Τα FPGAs μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέρα από εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και τηλεπικοινωνιών και σε εφαρμογές επιστημονικής υπολογιστικής. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη κώδικα για την επίλυση με εξαντλητική προσέγγιση του προβλήματος εύρεσης του Minimum Cost Hamiltonian Tour σε γράφους σε γλώσσα Impulse C και η μεταγλώττιση του σε FPGAs. Η εξαντλητική επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος βελτιστοποίησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη υπολογιστικά ιδιαίτερα όσο ο αριθμός των κόμβων του γράφου μεγαλώνει. Έμφαση θα δοθεί στην σύγκριση της ταχύτητας επεξεργασίας που επιτυγχάνεται σε σχέση με εκείνη που επιτυγχάνεται σε παραδοσιακούς επεξεργαστές λογισμικού. 3. Σχεδιασμός Μεταγλωττιστών Οι μεταγλωττιστές στους υπολογιστές είναι λογισμικό που αυτοματοποιεί την μετάφραση γλωσσών υψηλού επιπέδου ( C, C++, Java κ.τ.λ.) σε γλώσσα μηχανής (Assembly) δηλαδή σε γλώσσα που καταλαβαίνει κάποιος συγκεκριμένος επεξεργαστής. Οι μεταγλωττιστής ως εφαρμογή δεν είναι αμιγής αλλά αποτελείται από πολλά διαφορετικά κομμάτια λογισμικού που συνεργάζονται προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της μετάφρασης. Επιπλέον τα κομμάτια αυτά συνδυάζουν γνώσεις από πολλές διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (π.χ. μαθηματικά, αναγνώριση προτύπων, αρχιτεκτονική υπολογιστών, ψηφιακή σχεδίαση, αλγόριθμοι κ.τ.λ. ). Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η συγκέντρωση, περιγραφή της χρησιμότητας των τμημάτων αυτών καθώς και των μεταξύ τους εξαρτήσεων από την οπτική γωνία ενός σχεδιαστή μεταγλωττιστών. Δηλαδή η περιγραφή δεν αφορά το θεωρητικό υπόβαθρό του κάθε τμήματος του μεταγλωττιστή αλλά την περιγραφή του πως αυτό το υπόβαθρο εφαρμόζεται για την υλοποίηση του μεταγλωττιστή. Στην παρούσα διπλωματική δύναται να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός φοιτητές. Θέματα υλοποίησης αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με τον επίκουρο καθηγητή Σ. Σκιαδόπουλο 1. Αξιολόγηση απόδοσης και βελτιστοποίηση αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε επεξεργαστές λογισμικού Η μεγάλη πλειοψηφία των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων περιλαμβάνει εφαρμογές βάσεων δεδομένων. Οι εφαρμογές βάσεων δεδομένων περιλαμβάνουν πολύπλοκους αλγορίθμους ιδιαίτερα απαιτητικούς από άποψη υπολογιστικής ισχύος. Ο στόχος αυτού του συνόλου των εργασιών είναι η ανάπτυξη κώδικα C για αλγορίθμους που συναντώνται σε βάσεις δεδομένων και η αξιολόγηση της απόδοσης και βελτιστοποίηση του κώδικα σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές όπως η οικογένεια των

2 επεξεργαστών της INTEL και ο ARM. Στόχος είναι η δημιουργία συστηματικών μεθοδολογιών βελτιστοποίησης σε επίπεδο πηγαίου κώδικα για τη συγκεκριμένη κατηγορία αλγορίθμων. 2. Υλοποίηση αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε FPGAs Η μεγάλη πλειοψηφία των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων περιλαμβάνει εφαρμογές βάσεων δεδομένων. Οι εφαρμογές βάσεων δεδομένων περιλαμβάνουν πολύπλοκους αλγορίθμους ιδιαίτερα απαιτητικούς από άποψη υπολογιστικής ισχύος. Ο στόχος αυτού του συνόλου των εργασιών είναι η αξιολόγηση της υλοποίησης αλγορίθμων που συναντώνται σε βάσεις δεδομένων σε FPGAs. Για την περιγραφή των αλγορίθμων θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα Impulse C. Έμφαση θα δοθεί στην σύγκριση της ταχύτητας επεξεργασίας που επιτυγχάνεται σε σχέση με εκείνη που επιτυγχάνεται σε παραδοσιακούς επεξεργαστές λογισμικού. Θέματα σχεδίασης coarse grain επαναπροσδιοριζόμενων αρχιτεκτονικών σε συνεργασία με το μέλος ΕΕΔΙΠ Γ. Δημητρουλάκο 1. Σχεδίαση και υλοποίηση επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (System-On-Chip) για εφαρμογές πολυμέσων Οι αλγόριθμοι περιγραφής σύγχρονων εφαρμογών πολυμέσων περιέχουν συχνά απαιτητικά τμήματα σε ότι αφορά τη διεκπεραίωση υπολογισμών. Αυτά απαιτούν τη σχεδίαση εξειδικευμένων κυκλωμάτων επιτάχυνσης ώστε να ικανοποιείται ένα επίπεδο απόδοσης που είναι απαραίτητο για αυτές τις εφαρμογές. Οι coarse grain επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση βρόχων επανάληψης σε εφαρμογές πολυμέσων που υλοποιούνται σε ενσωματωμένα συστήματα. Αυτές οι αρχιτεκτονικές συνδυάζουν την υψηλή απόδοση των ASICs και την ευελιξία των επεξεργαστών λογισμικού. Το πλεονέκτημα αυτό κάνει τις coarse grain επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές ολοένα και πιο επικρατέστερες σε σχέση με τα ASICs. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται σε επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές τύπου πίνακα. Αυτός ο τύπος της αρχιτεκτονικής κινεί ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον λόγω της ευκολίας υλοποίησης, της ευκολίας επέκτασης με περισσότερα επεξεργαστικά στοιχεία και της χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Η υλοποίηση αλγορίθμων σε επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές απαιτεί τον: 1) Τον προσδιορισμό της αρχιτεκτονικής. Είναι ο καθορισμός των παραμέτρων της αρχιτεκτονικής σε ότι αφορά τον αριθμό και τον τύπο των επεξεργαστικών στοιχείων, τις μεταξύ τους διασυνδέσεις και τις διασυνδέσεις με την εξωτερική μνήμη. Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής γίνεται σε γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. 2) Τον χρονοπρογραμματισμό των λειτουργιών. Στο βήμα αυτό προσδιορίζεται η χρονική στιγμή και το επεξεργαστικό στοιχείο όπου θα εκτελεστεί η λειτουργία. Για τον χρονοπρογραμματισμό λαμβάνονται υπόψη οι εξαρτήσεις του αλγορίθμου προς υλοποίηση. 3) Τον επαναπροσδιορισμό της αρχιτεκτονικής: Το είδος της λειτουργίας που υλοποιείται σε κάθε επεξεργαστικό στοιχείο προσδιορίζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Για αυτό το λόγο ο σχεδιαστής αναλαμβάνει την υλοποίηση των κατάλληλων κυκλωμάτων υποστήριξης αυτής της δυνατότητας καθώς και την οδήγηση αυτών των κυκλωμάτων με τα κατάλληλα σήματα ελέγχου. Τα κυκλώματα αυτά θα περιγραφούν επίσης σε VHDL και θα ενσωματωθούν στην αρχιτεκτονική. Το αποτέλεσμα στην παρούσα διπλωματική θα είναι η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής σε FPGA ή σε ASIC. Από την σύνθεση θα προκύψουν οι παράμετροι υλοποίησης όπως (maximum clock cycle, area, power). H σύγκριση των επιδόσεων του αλγορίθμου στόχου σε μονο-επεξεργαστικό σύστημα και στην επαναπροσδιοριζόμενη αρχιτεκτονική, θα δείξει τη βελτίωση που επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των κρίσιμων τμημάτων του αλγορίθμου στην επαναπροσδιοριζόμενη αρχιτεκτονική. Απαιτούμενες γνώσεις: Γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL, Γλώσσα προγραμματισμού C/C++

3 Θέματα ανάπτυξης εργαλείων σχεδίασης και μεταγλώττισης σε συνεργασία με το μέλος ΕΕΔΙΠ Γ. Δημητρουλάκο 1. Υλοποίηση εφαρμογών αυτοματοποίησης ανάλυσης και βελτιστοποίησης εφαρμογών πολυμέσων με στόχο την ταχύτητα και την κατανάλωσης ισχύος Οι εφαρμογές πολυμέσων σήμερα απαντώνται σε πολλά ηλεκτρονικά προϊοντα όπως κινητά τηλέφωνα, PDAs, MP3 Players κ.τ.λ. Η τροφοδοσία αυτών των συσκευών γίνεται κυρίως απο μπαταρίες. Ο μεγάλος χρόνος αυτονομίας αυτών των συσκευών είναι σημαντικό κριτήριο για την αποδοχή μιας συσκευής. Η πρόοδος της τεχνολογίας των μπαταριών δεν υπόσχεται γρήγορα αποτελέσματα σε ότι αφορά τον χρόνο αυτονομίας τους. Επιπλέον η αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης των εφαρμογών σε αυτές τις συσκευές είναι επιτακτική λόγω των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων σε ποιότητα υπηρεσίας. Ενα τμήμα της προσπάθειας βελτιστοποίησης επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του κώδικα των εφαρμογών η οποία υπόσχεται σημαντική βελτίωση των δύο προηγούμενων παραμέτρων (ταχύτητας, ισχύος). Η βελτιστοποίηση μπορεί να γίνει με μετασχηματισμούς σε επίπεδο πηγαίου κώδικα δηλαδή μετατροπή του αρχικού κώδικα της εφαρμογής σε μια άλλη βελτιστοποιημένη μορφή πριν αυτή μεταγλωττιστεί σε κάποιον επεξεργαστή. Η αποδοτική βελτιστοποίηση του κώδικα των εφαρμογών είναι σημαντικό πρόβλημα και μπορεί να πραγματοποίηθεί αποτελεσματικά από έναν έμπειρο προγραμματιστή όταν η πολυπλοκότητα δεν είναι μεγάλη. Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση έργαλείων ανάλυσης και βελτιστοποίησης που αυτοματοποιούν το στάδιο των μετασχηματισμών Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα έχει στόχο την αυτόματη εφαρμογή κάποιων από τους μετασχηματισμούς βελτιστοποίησης. Το εργαλείο θα έχει δύο στάδια. Στο πρώτο ο κώδικας της εφαρμογής θα αναλύεται από το εργαλείο ενώ στο δεύτερο θα τροποποιείται κατάλληλα προς την βελτιστοποιημένη έκδοση. Η πληροφορία που θα εξάγεται κατά το στάδιο της ανάλυσης θα καθοδηγεί τις ενέργειες στο στάδιο των μετασχηματισμών. Απαιτούμενες γνώσεις: Γλώσσα προγραμματισμού C/C++, Εργαλεία λεκτικής και συντακτικής ανάλυσης lex & yacc ή flex & bison, Γλώσσα XML 2. Υψηλού επιπέδου σύνθεση (High Level Synthesis) εφαρμογών σε επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές Κύριο χαρακτηριστικό των επαναπροσδιοριζόμενων αρχιτεκτονικών είναι η ευελιξία ανάπτυξης και αναβάθμισης εφαρμογών σε αυτές σε αντίθεση με τα ASICs τα οποία αν και αποδοτικά έχουν μεγάλο κόστος κατασκευής και αναβάθμισης. Οι επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για την επιτάχυνση απαιτητικών τμημάτων αλγορίθμων και διακρίνονται σε λεπτής υφής (fine-grain) όπως είναι τα FPGAs και χονδροειδούς υφής (coarse-grain) ανάλογα με το μέγεθος των δεδομένων που διαχειρίζονται. Ο μικρός χρόνος σχεδίασης είναι μια σημαντική απαίτηση και εδω και χρόνια ερευνώνται τρόποι επίτευξης του. Η πιο αποδοτική μέθοδος από πλευράς χρόνου αλλά και ποιότητας είναι η χρήση εργαλείων μετατροπής των περιγραφών των εφαρμογών από γλώσσα υψηλού επιπέδου π.χ C, C++, MATLAB κ.τ.λ σε γλώσσα περιγραφής υλικού (VHDL) που αναπαριστά μια αρχιτεκτονική που αντιστοιχεί στο αλγόριθμο της εφαρμογής. Τα περισσότερο απαιτητικά τμήματα των εφαρμογών βρίσκονται μέσα στους βρόχους επανάληψης. Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την ανάπτυξη εργαλείου μετατροπής κώδικα από γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα περιγραφής υλικού (VHDL). Μετά την ανάλυση του κώδικα θα προκύπτουν τα πιο απαιτητικά κομμάτια τα οποία θα είναι και η είσοδος στο εργαλείο. Το αποτέλεσμα είναι η περιγραφή σε γλώσσα VHDL της αρχιτεκτονικής που θα επιταχύνει το βρόχο που εισάγεται στο εργαλείο ως είσοδος. Η αρχιτεκτονική αυτή θα υλοποιηθεί σε FPGA χρησιμοποιώντας την σουίτα εργαλείων της Xilinx. Απαιτούμενες γνώσεις: Γλώσσα προγραμματισμού C/C++, Εργαλεία λεκτικής και συντακτικής ανάλυσης lex & yacc ή flex & bison, Γλώσσα XML, Γλώσσα VHDL

4 Θέματα αξιολόγησης απόδοσης και βελτιστοποίησης λογισμικού για ενσωματωμένους επεξεργαστές και επεξεργαστές γενικού σκοπού 1. Αξιολόγηση της απόδοσης και βελτιστοποίηση κώδικα υλοποιήσεων του δύο διαστάσεων μετασχηματισμού Wavelet για εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και video σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές Ο δύο διαστάσεων wavelet μετασχηματισμός χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πρότυπα επεξεργασίας εικόνας και video όπως τα (JPEG 2000, MPEG4). Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η αξιολόγηση της απόδοσης κωδίκων C για διαφορετικές υλοποιήσεις του δύο διαστάσεων μετασχηματισμού Wavelet σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές όπως οι επεξεργαστές της INTEL, ο ARM, οι επεξεργαστές C6x της Texas Instruments και ο Philips TriMedia TM1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης στους επεξεργαστές αυτούς θα μελετηθούν σε πρώτη φάση. Η εργασία θα περιλαμβάνει επίσης αναλυτική αξιολόγηση της πολυπλοκότητας των υλοποιήσεων του δύο διαστάσεων μετασχηματισμού Wavelet σε αφηρημένο επίπεδο (αριθμός πράξεων, προσπελάσεων πινάκων κλπ). Τέλος θα διερευνηθούν οι πιθανότητες βελτιστοποίησης (ως προς την ταχύτητα επεξεργασίας) των υλοποιήσεων του αλγορίθμου. Θέματα σχεδίασης υλικού με γλώσσες περιγραφής υλικού και υλοποίηση σε FPGAs 1. Σχεδίαση και υλοποίηση του ευθύ και αντίστροφου μετασχηματισμού Wavelet δύο διαστάσεων Ο δύο διαστάσεων wavelet μετασχηματισμός χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πρότυπα επεξεργασίας εικόνας και video όπως τα (JPEG 2000, MPEG4). Ο στόχος αυτού του συνόλου των εργασιών θα είναι η σχεδίαση διαφορετικών αρχιτεκτονικών για τον ευθύ και αντίστροφο μετασχηματισμό wavelet με χρήση γλώσσας περιγραφής υλικού (VHDL, Verilog). Οι αρχιτεκτονικές που θα αναπτυχθούν θα αφορούν διαφορετικά σύνολα φίλτρων που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές του JPEG 2000 και διαφορετικές τεχνικές σάρωσης της εικόνας (row-column, line based, block based). Οι αρχιτεκτονικές που θα αναπτυχθούν θα υλοποιηθούν σε FPGAs και θα αξιολογηθούν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού (σε γλώσσα C) για διαφορετικές υλοποιήσεις του δύο διαστάσεων ευθύ και αντίστροφου wavelet μετασχηματισμού. Το λογισμικό θα απεικονιστεί σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές και οι υλοποιήσεις θα συγκριθούν ως προς την απόδοσης τους. 2. Σχεδίαση γεννητριών αρχιτεκτονικών αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος σε VHDL/Verilog Οι ευέλικτοι, παραμετροποιημένοι πυρήνες σχεδίασης (IP cores) είναι πολύ δημοφιλείς στη σχεδίαση σε FPGAs αλλά και στη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Είναι δυνατή η χρήση τους για την παραγωγή αρχιτεκτονικών με βάση τις αλγοριθμικές παραμέτρους ενός δεδομένου αλγορίθμου. Αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας σήματος χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε διαφορετικά πεδία εφαρμογών όπως οι επικοινωνίες και τα πολυμέσα. Ο στόχος αυτού του συνόλου των εργασιών είναι η ανάπτυξη πυρήνων σχεδίασης σε γλώσσες περιγραφής υλικού (VHDL, Verilog) παραμετροποιημένων ώστε να μπορούν να παράγουν αρχιτεκτονικές για διαφορετικές παραμέτρους του αλγορίθμου. Οι αλγόριθμοι για τους οποίους θα αναπτυχθούν γεννήτριες περιλαμβάνουν: o Finite Impulse Response φίλτρα o Fast Fourier Transform o Discrete Cosine Transform o Full Search Motion Estimation o Vector Quantization for Image Processing Οι πυρήνες που θα αναπτυχθούν θα υλοποιηθούν και θα αξιολογηθούν σε FPGAs.

5 Θέματα ανάπτυξης λογισμικού επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης σε γράφους για χρήση σε μεταγλωττιστές και εργαλεία σύνθεσης υλικού 1. Ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποίησης σχεδίασης βασισμένο στο πρόβλημα του minimum cost Hamiltonian tour Η εύρεση της ελάχιστου κόστους Hamiltonian διαδρομής σε ένα γράφημα είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πρόβλημα βελτιστοποίησης. Η ιδέα αυτού του προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της σύνθεσης αρχιτεκτονικής ψηφιακών κυκλωμάτων/συστημάτων. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την λύση παραλλαγών του προβλήματος εύρεσης της ελάχιστου κόστους Hamiltonian διαδρομής. Οι ρουτίνες βελτιστοποίησης που θα αναπτυχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αποδοτική σύνθεση αρχιτεκτονικής αλγορίθμων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος. Θέματα ανάπτυξης υλικού και λογισμικού για συστήματα τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με την εταιρεία Intracom Telecom 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός γενικής χρήσης επεξεργαστή πακέτων επιπέδου 2 και 3 σε FPGA για εφαρμογές bridging και routing. Η ολοένα αυξανόμενη χρήση IP στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, απαιτεί επεξεργαστές ειδικούς στην ανάλυση των πακέτων με φτηνό γρήγορο και παραμετροποιήσιμο τρόπο. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένας εύπλαστος επεξεργαστής (soft core) σε FPGA που με εξειδικευμένο hardware θα αναλύει κάθε πακέτο σε πραγματικό χρόνο και θα το μετατρέπει / προωθεί καταλλήλως βάση προγραμματισμού σε C. Θα χρειαστεί η ανάπτυξη εξειδικευμένου hardware ανάλυσης πακέτων και η σύνδεσή του απευθείας στον πυρήνα του επεξεργαστή. Πρωτότυπη πλακέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τελική ανάπτυξη και επίδειξη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε C και VHDL. 2. Ανάπτυξη εφαρμογής σε PC με VISUAL C++ platform για απεικόνιση/αλλαγή των RPR καταχωρητών (RS232 σύνδεση) Η τεχνολογία RPR (Resilient Packet Ring, IEEE ) συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των SONET και Ethernet πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται σήμερα σε τοπολογίες δακτυλίων. Βασίζεται σε πακέτα και επιτρέπει μια πιο δυναμική χρήση του διαθέσιμου bandwidth σε σχέση με ένα circuit switched SONET δακτύλιο. Παράλληλα χρησιμοποιεί την τοπολογία δακτυλίου για την υλοποίηση μηχανισμών προστασίας και αλγορίθμων δίκαιας κατανομής του διαθέσιμου bandwidth (fairness algorithms). H εργασία απαιτεί την ανάπτυξη εφαρμογής σε PC με VISUAL C++ platform, για την απεικόνιση/αλλαγή των καταχωρητών ενός RPR συστήματος. Η επικοινωνία θα βασισθεί στην RS232 διασύνδεση." Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών C Σχεδίαση βασικών μονάδων επεξεργασίας (data paths) από την περιοχή εφαρμογών Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (DSP), με χρήση μεθοδολογίας High-Level Synthesis με Impulse C Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας των σχεδιάσεων σε προϊόντα με ολοκληρωμένα κυκλώματα VLSI (Very Large Scale of Integration), γίνεται όλο και πιο ελκυστική και ζητούμενη στην βιομηχανία ηλεκτρονικών η σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών DSP για τηλεπικοινωνίες με την χρήση τεχνικών περιγραφής και σύνθεσης υψηλού επιπέδου. Ένα παράδειγμα τέτοιας μεθοδολογίας είναι η σχεδίαση βασικών μονάδων data paths για εφαρμογές DSP με την χρήση π.χ. των εργαλείων σύνθεσης Impulse C. Στόχος είναι η αξιολόγηση αυτής της μεθοδολογίας και της καταλληλότητάς της για την κατηγορία αυτών των εφαρμογών (DSP data paths). Οι εφαρμογές αυτές θα περιλαμβάνουν (όχι αποκλειστικά και μόνον) DSP data paths, όπως 35-tap και άνω φίλτρα FIR, μεγάλα FFTs (π.χ. 256 σημείων), και μονάδες Discrete Cosine Transform. Η αξιολόγηση αυτή θα επιτευχθεί με σχεδίαση και υλοποίηση με τα εργαλεία Σύνθεσης Υψηλού Επιπέδου (Impulse C), και με σύγκριση αυτών των

6 υλοποιήσεων με υλοποιήσεις κατευθείαν σε VHDL. Η σύγκριση αυτή θα γίνει μέσω ανάλυσης του παραγόμενου κώδικα και εξομοιώσεων των μοντέλων VHDL, καθώς από τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω μεθόδων από υλοποιήσεις σε κατάλληλα Xilinx FPGAs (Spartan family). 4. Σχεδίαση βασικών μονάδων ελέγχου (control paths) από την περιοχή εφαρμογών scheduling IEEE d και επιλεγμένων benchmarks, με χρήση μεθοδολογίας High-Level Synthesis με Impulse C Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας των σχεδιάσεων σε προϊόντα με ολοκληρωμένα κυκλώματα VLSI (Very Large Scale of Integration), γίνεται όλο και πιο ελκυστική και ζητούμενη στην βιομηχανία ηλεκτρονικών η σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών ελέγχου για τηλεπικοινωνίες με την χρήση τεχνικών περιγραφής και σύνθεσης υψηλού επιπέδου. Ένα παράδειγμα τέτοιας μεθοδολογίας είναι η σχεδίαση του βασικού μέρους του control path ενός scheduler, ή και του convergence layer που χρησιμοποιούνται στο πρωτόκολλο MAC του IEEE d, με την χρήση π.χ. των εργαλείων σύνθεσης Impulse C και άλλων. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο αποτελεί και γενικά αποδεκτό benchmark για εργαλεία και τεχνικές σύνθεσης υψηλού επιπέδου, είναι κώδικας προγράμματος που να περιλαμβάνει έναν αριθμό από φωλιασμένους βρόχους (2-5) και με 100 επαναλήψεις στον κάθε βρόγχο. Στόχος είναι η αξιολόγηση αυτής της μεθοδολογίας και της καταλληλότητάς της για την κατηγορία αυτών των εφαρμογών (control paths). Η αξιολόγηση αυτή θα επιτευχθεί με σχεδίαση και υλοποίηση με τα εργαλεία Σύνθεσης Υψηλού Επιπέδου (Impulse C), και με σύγκριση αυτών των υλοποιήσεων με υλοποιήσεις κατευθείαν σε VHDL. Η σύγκριση αυτή θα γίνει μέσω ανάλυσης του παραγόμενου κώδικα και εξομοιώσεων των μοντέλων VHDL, καθώς από τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω μεθόδων από υλοποιήσεις σε κατάλληλα Xilinx FPGAs (Spartan family). 5. Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGAs κρίσιμων τμημάτων πρωτοκόλλων ασύρματων δικτύων Τα ασύρματα δίκτυα είναι μια από τις περισσότερο δημοφιλείς τεχνολογικές εφαρμογές σήμερα, υπόσχοντας να υλοποιήσουν σύντομα το όραμα connected anytime, anywhere. Βασικό ρόλο στα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα αλλά όπως διαφαίνεται και στα μελλοντικά, παίζει η τεχνολογία διαμόρφωσης OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Το αντικείμενο αυτού του συνόλου των διπλωματικών εργασιών θα είναι η σχεδίαση κρίσιμων τμημάτων του φυσικού επιπέδου πρωτοκόλλων όπως τα IEEE d/e/j που στηρίζονται στην τεχνολογία OFDM και η υλοποίηση τους σε FPGAs. Η σχεδίαση θα γίνει με την καθιερωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε γλώσσες περιγραφής υλικού όπως η VHDL. Τυπικά εργαλεία σύνθεσης και υλοποίησης θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση για την απεικόνιση σε FPGAs. Kρίσιμα τμήματα τα οποία πιθανά θα εξεταστούν περιλαμβάνουν: FFT/IFFT, Convolutional Encoder/Viterbi Decoder, Reed Solomon Encoder/Decoder, Interleaver/Deinterleaver, Mapper/Demapper, Cyclic Prefix Insertion/Extraction. Στόχοι των διπλωματικών εργασιών αυτής της ομάδας θα είναι: α) η ανάπτυξη αποδοτικών υλοποιήσεων για τους αλγορίθμους που θα επιλεγούν β) όσο το δυνατό μεγαλύτερη παραμετροποίηση των υλοποιήσεων ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των υλοποιήσεων 6. Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA αναιρέτη ηχούς (Echo canceller) Η ηχώ στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι ένα ενοχλητικό φαινόμενο που υποβαθμίζει αισθητά τις επικοινωνίες. Ειδικά ψηφιακά κυκλώματα χρησιμοποιούνται για την αναίρεση της ηχούς και ακολουθούνε τις υποδείξεις (recommendations) της ITU G.165 και G.168. Στη συγκεκριμένη διπλωματική θα γίνει στην αρχή ανάλυση των υποδείξεων της ITU (G.165 και G.168) και μετά μοντελοποίηση κάποιων αλγορίθμών οι οποίοι είναι ικανοί να αναιρέσουν την ηχώ. Τελικά θα γίνει σχεδίαση και ανάπτυξη των αλγορίθμών σε FPGA με τη χρήση εύπλαστου επεξεργαστή (soft core) μαζί με εξειδικευμένο hardware Πρωτότυπη πλακέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τελική ανάπτυξη και επίδειξη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε C και VHDL

7 7. Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA συμπιεστών φωνής (Voice compression codecs) Για την διάδοση της ομιλίας στα ψηφιακά κυκλώματα χρησιμοποιούνται συμπιεστές φωνής έτσι ώστε να γίνει καλύτερη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου φάσματος. Υπάρχουν αρκετές υποδείξεις (recommendations) της ITU G.711, G.726, G.729x, G και άλλων όπως ilbc που χρησιμοποιούνται σήμερα σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Στη συγκεκριμένη διπλωματική θα γίνει στην αρχή ανάλυση κάποιων υποδείξεων και μετά μοντελοποίηση τους και ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Τελικά θα γίνει σχεδίαση και ανάπτυξη σε FPGA κάποιων συμπιεστών με τη χρήση εύπλαστου επεξεργαστή (soft core) μαζί με εξειδικευμένο hardware Πρωτότυπη πλακέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τελική ανάπτυξη και επίδειξη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε C και VHDL 8. Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA μηχανής εκμάθησης και αναζήτησης διευθύνσεων (Lookup table search engine) Για τη κυκλοφορία των πακέτων σε ένα δίκτυο χρειάζεται μία μηχανή εκμάθησης και γρήγορης αναζήτησης των διευθύνσεων των πακέτων για τη σωστή δρομολόγηση τους στους κατάλληλους αποδέκτες. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα γίνει στην αρχή έρευνα αλγορίθμων για γρήγορη εύρεση διευθύνσεων και μετά ανάλυση και σύγκριση μεταξύ τους. Στη συνέχεια θα επιλεγεί ο ένας από αυτούς όπου και θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL σε FPGA. Πρωτότυπη πλακέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τελική ανάπτυξη και επίδειξη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε VHDL. 9. Υλοποίηση σε FPGA εξυπηρετητή ιστοσελίδων (web server) σε Linux Ένας εξυπηρετητή ιστοσελίδων (web server) είναι χρήσιμος για την εύκολη και με μικρό κόστος παραμετροποίηση υλικού. Σήμερα, με τη χρήση εύπλαστων επεξεργαστών (soft processors) σε FPGA και με τη χρήση ανοικτών λειτουργικών συστημάτων όπως είναι το LINUX είναι εύκολη η ανάπτυξη ενός εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Στη πρώτη φάση αυτής της διπλωματικής θα γίνει η μεταφορά (porting) του λειτουργικού συστήματος Linux χρησιμοποιώντας μια διαθέσιμη και ελεγμένη έκδοση του για τo συγκεκριμένο FPGA και επεξεργαστή. Σε δεύτερη φάση θα γίνει η ανάπτυξη της ιστοσελίδας με της ανάλογες εφαρμογές για την εισαγωγή και παρακολούθηση των παραμέτρων του υλικού. Θα χρησιμοποιηθεί πρωτότυπη πλακέτα για την ανάπτυξη και την τελική επίδειξη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε C και VHDL 10. Υλοποίηση σε FPGA εξυπηρετητή ιστοσελίδων (web server) Ένας εξυπηρετητής ιστοσελίδων (web server) είναι χρήσιμος για την εύκολη και με μικρό κόστος παραμετροποίηση υλικού. Σήμερα, με τη χρήση εύπλαστων επεξεργαστών (soft processors) και χωρίς την χρήση κάποιου λειτουργικού μπορεί να γίνει η ανάπτυξη ενός εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Στη πρώτη φάση αυτού του έργου θα γίνει έρευνα για το είδος των πακέτων πού χρειάζεται να παρέχει ο επεξεργαστής και σε δεύτερη φάση θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση με τη χρήση εύπλαστου επεξεργαστή και χρησιμοποιώντας γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL για την υλοποίησή του. Θα χρησιμοποιηθεί πρωτότυπη πλακέτα για την ανάπτυξη και την τελική επίδειξη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε C και VHDL 11. Υλοποίηση σε FPGA μορφοποιητή κυκλοφορίας (traffic shaper) Σε όλα τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα είναι αναγκαία η μορφοποίηση κυκλοφορίας για κάθε εφαρμογή έτσι ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση του διαθέσιμου εύρους. Στη συγκεκριμένη διπλωματική θα γίνει ανάπτυξη παραμετρικών μορφοποιητών κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL

8 Θα χρησιμοποιηθεί πρωτότυπη πλακέτα για την ανάπτυξη και την τελική επίδειξη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε VHDL 12. Υλοποίηση σε FPGA ουρών προτεραιοτήτων (priority queues) Σε όλα τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα είναι αναγκαία η διαφοροποίηση των πακέτων ανά προτεραιότητα ανάλογα με την εφαρμογή. Ειδικά κυκλώματα χρησιμοποιούνται όπως και ανάλογοι αλγόριθμοι για να πετύχουν την αναγκαία ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service). Στη πρώτη φάση αυτής της διπλωματικής θα αναλυθούν διαφορετικές τεχνικές κατηγοριοποίησης προτεραιοτήτων σε ουρές όπως επίσης και διαφορετικές τεχνικές άντλησης των πακέτων από αυτές. Στη δεύτερη φάση θα επιλεχθεί μία τεχνική κατηγοριοποίησης και μία άντλησης πακέτων και θα γίνει η υλοποίηση τους χρησιμοποιώντας γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Θα χρησιμοποιηθεί πρωτότυπη πλακέτα για την ανάπτυξη και την τελική επίδειξη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε VHDL Θέματα ασύρματων δικτύων επικοινωνιών σε συνεργασία με την εταιρεία Antcor SA 1. Μελέτη πρωτοκόλλου OFDMA και παρουσίαση εναλλακτικού μοντέλου κατανομής υποφερουσών Tο πρωτόκολλο «πολλαπλής πρόσβασης με ορθογώνια διαίρεση συχνότητας» (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA), το οποίο αποτελεί βάση του φυσικού μέσου της τεχνολογίας WiMax, αποτελεί την επικρατέστερη πρόταση για σχήμα πολλαπλής πρόσβασης στα τέταρτης γενιάς δίκτυα κινητών επικοινωνιών (LTE - Long Term Evolution). Η διαμόρφωση OFDMA δύναται να αναθέσει υποσύνολα υποφερουσών σε διακριτούς χρήστες, αξιολογώντας τις υφιστάμενες συνθήκες του μέσου με απότερο στόχο την μέγιστη φασματική απόδοση (spectral efficiency) και την ελαχιστοποίηση της πιθανής αλληλοπαρεμβολής. Στις υπάρχουσες υλοποιήσεις εφαρμόζεται ένα μοντέλο ψευδοτυχαίας κατανομής των υποφερουσών το οποίο αν και οδηγεί σε επαρκή αποτελέσματα, χρίζει σημαντικής βελτίωσης. Σκοπός της διπλωματικής είναι η έρευνα της εφαρμογής του OFDMA σε υπάρχουσες τεχνολογίες όπως και η μελλοντική εφαρμογή του σε τεχνολογίες που πρόκειται να επικρατήσουν στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Εν συνεχεία κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια έρευνα με στόχο την πιθανη παρουσίαση μοντέλου συνδυασμένων αλγορίθμων που θα συνθέτουν μια εναλλακτική υλοποίηση για την κατανομή των υποφερουσών στο κανάλι για βέλτιστη απόδοση. Keywords: OFDMA, WiMAX, LTE, Selective Frequency, Selective scheduler, Subcarrier Allocation 2. Μελέτη και ορισμός προβλημάτων που προκύπτουν από την μεταφορά υπηρεσιών Video μέσω ασύρματων τεχνολογιών WiFi και WiMAX. Έρευνα πιθανών λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Η μεταφορά υπηρεσιών Video σε ασύρματα δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης (WiFi, WiMAX) αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των εν λόγω υπηρεσιών. Υπηρεσίες όπως η Video-τηλεφωνία, Video on demand, IPTV χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες προδιαγραφές σε απόδοση καναλιού, επιτρεπτή καθυστέρηση πακέτου αλλά και ποιότητα μετάδοσης. Αυτό σε συνδυασμό με την ιδιάζουσα φύση των ασύρματων τεχνολογιών καθιστά την ποιοτική μετάδοση τους ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Σκοπός της διπλωματικής είναι η λεπτομερής ανάλυση του προβλήματος μελετώντας διάφορους παράγοντες σχετιζόμενους με: διαφορετικές κωδικοποιήσεις Video, δυναμική κατάσταση ασύρματου μέσου (noise, spectrum efficiency, interference), πιθανότητα περιαγωγής (roaminghandoff) σε κινητά δίκτυα (802.16e). Επίσης κρίνεται σκόπιμο να μελετηθούν πιθανές λύσεις που μπορεί να προταθούν με χρήση τεχνικών που θα έχουν βάση είτε σε χρήση των υπάρχοντων δυνατοτήτων που δίνονται μέσω των προτοκόλλων (Quality Of Service frameworks), είτε σε χρήση νέων μη εφαρμοσμένων τεχνικών (αλγόριθμοι διάγνωσης λάθους (FEC), μηχανισμοί επαναμετάδοσης πακέτων (ARQ) κτλ). Keywords: Video on Demand, Wireless Video Transmission, QOS, Video codecs, WME

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2006 2007 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2006 2007 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2006 2007 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής 1. Πτυχιακές εργασίες στην περιοχή του ελέγχου ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης Θεματική Ενότητα: Ενσωματωμένα Συστήματα Θέμα 1 Μεθοδολογία εκτίμησης επιδόσεων ιεραρχιών σκιώδους μνήμης εντολών σε ενσωματωμένα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Forward Error Correction σε multicast μετάδοση πάνω από 4G κινητά δίκτυα ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατεύθυνση: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Συστημάτων Software Radio στο MATLAB ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσομοίωση Συστημάτων Software Radio στο MATLAB ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Προσομοίωση Συστημάτων Software Radio στο MATLAB ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P»

«Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4G ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜ: ΜΤΕ 1040

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψηφιακή Τηλεόραση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πρότυπα DVB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πρωτόκολλο IP

Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψηφιακή Τηλεόραση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πρότυπα DVB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πρωτόκολλο IP Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψηφιακή Τηλεόραση... 6 1.1 Κωδικοποιήσεις οικογένειας Mpeg... 9 1.1.1 MPEG - 1... 10 1.1.2 MPEG -2... 10 1.1.3 MPEG-4... 12 1.1.4 H.261... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πρότυπα DVB... 14 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού. Νικόλαος Βώρος

Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού. Νικόλαος Βώρος Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού Νικόλαος Βώρος Περιεχόμενα Εισαγωγή Πρακτικές σχεδίασης συστημάτων στη βιομηχανία Εννοιολογικό μοντέλο σχεδίασης συστημάτων Βασικές αρχές γλωσσών σχεδίασης συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία του σπουδαστή Στεφανουδάκη Μιχάλη Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτριος Ηράκλειο, Μάιος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών Ε εξεργαστών για την Παροχή Εξελιγµένων Υ ηρεσιών ικτύου. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών Ε εξεργαστών για την Παροχή Εξελιγµένων Υ ηρεσιών ικτύου. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ Ιωακείμ Συκοπετρίτης asykopetritis@gmail.com Διατριβή Μάστερ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Έλεγχος Συνδεσιμότητας Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων. Επιβλέπων: Καθηγητής Αντώνιος Τζες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Έλεγχος Συνδεσιμότητας Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων. Επιβλέπων: Καθηγητής Αντώνιος Τζες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: Ελένης Αντιγόνης Παπαγεωργακοπούλου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ιπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ιευθυντής: Καθηγητής ρ.-μηχ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα