Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:"

Transcript

1 Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εισαγωγή Η οµάδα προϊόντων καθαρισµού και συντήρησης περιέχει ένα πολύ µεγάλο εύρος προϊόντων, από προϊόντα καθαρισµού σκληρών επιφανειών µέχρι απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων και ρούχων. Οι ακριβείς τύποι προϊόντων που καλύπτονται από τα βασικά κριτήρια Procura + προσδιορίζονται στην ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, αυτές οι οδηγίες προωθούν περιβαλλοντικά πιο φιλικές και υγιείς πρακτικές καθαρισµού Βασικές περιβαλλοντικές/ κοινωνικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηµατισµός όζοντος (φωτοχηµικού νέφους), βιοσυσσώρευση ή έκθεση της τροφικής αλυσίδας και ίσως απειλή για τους υδρόβιους οργανισµούς εξαιτίας της χρήσης ορισµένων χηµικών στα συστατικά καθαρισµού Αρνητική επίπτωση στην υγεία των υπαλλήλων, εξαιτίας της χρήσης συγκεκριµένων συστατικών καθαρισµού που περιέχουν διαλύτες χαρακτηρισµένους ως επιβλαβείς για την υγεία. Προσέγγιση Αποφυγή µη απαραίτητων προϊόντων. Αποφυγή συγκεκριµένων ουσιών ή συστατικών, στα προϊόντα καθαρισµού. Σύµβαση προµηθειών / χρήση προϊόντων που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες Ο τακτικός καθαρισµός των δηµόσιων κτηρίων είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση υγιεινών εσωτερικών συνθηκών και για τη διατήρηση τους σε καθαρή κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο, ο καθαρισµός βοηθά στην επιµήκυνση του ωφέλιµου χρόνου ζωής του εξοπλισµού του κτηρίου, καθώς και των χαλιών/µοκετών των δαπέδων, συνεισφέροντας έτσι στην υγιεινή και στη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος. Εκτός από αυτές τις εµφανείς απαιτήσεις και πλεονεκτήµατα, η χρήση συστατικών καθαρισµού µπορεί να προκαλέσει αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το περιβάλλον και συγκεκριµένα Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 1

2 το υδάτινο περιβάλλον, επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη επιβλαβών χηµικών στα προϊόντα, όπως χηµικά τα οποία είναι ελάχιστα ή καθόλου βιοδιασπώµενα. Πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις εξαιτίας της χρήσης συστατικών καθαρισµού, είναι συνέπειες στην υγεία των υπαλλήλων, δηλαδή του προσωπικού που έχει άµεση επαφή µε τις ουσίες και του προσωπικού που εργάζεται στο περιβάλλον στον οποίο χρησιµοποιούνται τα καθαριστικά. Αυτές ποικίλουν από ερεθισµό του δέρµατος ή αλλεργικές αντιδράσεις µέχρι βλάβη στο δέρµα, τα µάτια ή και σε υλικά, ενώ εγκυµονούν και σε βάθος χρόνου και κίνδυνο για την υγεία από την έκθεση του δέρµατος ή των πνευµόνων στις ουσίες που περιέχονται σε αυτά. Απαγορεύοντας ορισµένα χηµικά από τα προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούµε, τα περισσότερα από αυτά τα προβλήµατα µπορούν να ελαττωθούν σηµαντικά. Άλλες προσεγγίσεις για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιλαµβάνουν την αναθεώρηση της µεθόδου καθαρισµού, της συχνότητας και της χρησιµοποιούµενης δοσολογίας, τη βελτιστοποίηση και µείωση της ακτίνας δράσης του προϊόντος, την εκπαίδευση του προσωπικού καθαρισµού κ.α. Ο όγκος των συσκευασιών αποτελεί επίσης ένα πρόβληµα µετά τη χρήση των προϊόντων, συνεπώς η σύµβαση για προµήθεια µεγαλύτερων συσκευασιών, η χρήση δοχείων που µπορούν να ξαναγεµίσουν, η αγορά συµπυκνωµένων προϊόντων καθαρισµού κ.α., είναι στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη Προβληµατισµοί σχετικά µε τις συµβάσεις Όπως µε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε αγορές, είναι απαραίτητο όχι µόνο να ληφθεί υπόψη το τι αγοράζεται, αλλά επίσης το πόσο αποδοτικά χρησιµοποιούνται τα προϊόντα και ακόµη εάν είναι απαραίτητο να γίνουν συµβάσεις για προµήθειες. Αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο στην περίπτωση των προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση µε τον καθαρισµό, όπου η επανεξέταση των µεθόδων καθαρισµού και η εξέταση κατά πόσον µια υπηρεσία απαιτείται πραγµατικά, µπορούν να οδηγήσουν σε αξιοσηµείωτη µείωση, όχι µόνο στις ποσότητες των επιβλαβών ουσιών που χρησιµοποιούνται, αλλά επίσης και στην κατανάλωση νερού και δαπάνες του οργανισµού. Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε µία αυξανόµενη τάση για τη µίσθωση υπηρεσιών καθαρισµού. Κίνητρα για τη µίσθωση της υπηρεσίας σε επαγγελµατίες αποτελούν η πιθανή µείωση κόστους και η εγγύηση της ποιότητας του καθαρισµού,. Ωστόσο, όσον αφορά στην ποιότητα, η οριστική ερώτηση δεν είναι ποιος πραγµατοποιεί τον καθαρισµό (εσωτερικοί υπάλληλοι ή εργολάβοι), αλλά το ζήτηµα της εκπαίδευσης και παρακολούθησης του προσωπικού. Τα βασικά κριτήρια του Procura + είναι κατάλληλα, τόσο για προϊόντα για εσωτερικό καθαρισµό που αγοράζονται κατευθείαν, όσο και όταν υπηρεσίες καθαρισµού ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες. Από τη νοµική πλευρά, είναι αποδεκτό να δοθεί µία λίστα επιβλαβών ουσιών, τα οποία ο ανάδοχος δεν πρέπει να χρησιµοποιήσει στην παροχή της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί µε σκοπό να αποκλειστούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι που δεν πληρούν τις προκαθορισµένες ελάχιστες προδιαγραφές. Επίσης, πρέπει να καθιερωθεί η σύνταξη ενός καταλόγου ορόφων και ενός πλάνου καθαρισµού, ή τουλάχιστον µία αρκετά ακριβής περιγραφή των απαιτήσεων καθαρισµού, για τον ακριβή προσδιορισµό της υπηρεσίας κατά την προσφορά Επιπτώσεις στο κόστος Στα προϊόντα καθαρισµού, η διαφορά της τιµής για αγορά προϊόντων σε συµµόρφωση µε τα βασικά κριτήρια είναι ελάχιστη και δεν οδηγεί σε σηµαντική αύξηση των δαπανών. Το 90% µε 95% των χρηµάτων που δαπανώνται στον καθαρισµό, σε κάθε περίπτωση, δαπανώνται σε έξοδα προσωπικού. Αντίθετα, αλλαγές στη συµπεριφορά µε την οποία πραγµατοποιείται ο καθαρισµός, µπορεί να έχει ως Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 2

3 αποτέλεσµα σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων µέσω της µειωµένης ανάγκης για προϊόντα καθαρισµού. Προφανώς, µία οργανωµένη ταξινόµηση µειώνει επίσης τις προσπάθειες για προσκλήσεις σε προσφορά, αποθήκευση και χειρισµό και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση. Το παράδειγµα της Βιέννης που παρουσιάζεται στο Πλαίσιο 1 παρακάτω, περιγράφει ξεκάθαρα την εξοικονόµηση που µπορεί να επιτευχθεί. Ακολουθώντας µία ανάλυση ροής υλικών, που πραγµατοποιήθηκε εκ µέρους του Συνδέσµου Νοσοκοµείων της Βιέννης το 1996, ένας αριθµός από προϊόντα και συστατικά καθαρισµού αναγνωρίστηκαν ως περιβαλλοντικά επιβλαβή. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, αναπτύχθηκαν περιβαλλοντικά κριτήρια ώστε να χρησιµοποιηθούν κατά την προκήρυξη για προϊόντα ή υπηρεσίες καθαρισµού. Παράλληλα µε την εφαρµογή αυτών των κριτηρίων, έγιναν προσπάθειες να εκπαιδευτεί προσωπικό για να µειωθεί η ποσότητα χηµικών που χρησιµοποιούνται στον καθαρισµό. Ως άµεσο αποτέλεσµα αυτής της προσέγγισης, επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα µεταξύ 1996 και 2000: Μείωση στον αριθµό των προϊόντων που χρησιµοποιούνται από περίπου 500 σε 42 (20 οικολογικά ήπια και 22 οικολογικά αποδεκτά) Μείωση της τάξης του 23% στις ποσότητες των συστατικών καθαρισµού που χρησιµοποιούνται, από τόνους ετησίως σε τόνους Μείωση στις δαπάνες της τάξεως του 10%, από ετησίως σε Επί του παρόντος, το νοσοκοµείο κινείται προς τη χρήση ενδυµάτων από µικροίνες για καθαρισµό και δοκιµάζει µαγνητικούς δίσκους πλυσίµατος, για να αποτρέψει τη χρήση χηµικών συστατικών. Πλαίσιο 1: Εξοικονόµηση και µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο Σύνδεσµος των Νοσοκοµείων Βιέννης 1.4. Σχετική Ευρωπαϊκή νοµοθεσία Η Ευρωπαϊκή αγορά για προϊόντα καθαρισµού είναι ιδιαίτερα ετερογενής, κάτι που υποδηλώνεται από το γεγονός ότι ο ιεθνής Σύνδεσµος για Σαπούνια, Καθαριστικά, Προϊόντα Συντήρησης (AISE), καλύπτει περισσότερες από 1000 εταιρίες µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις οποίες σχεδόν το 60% είναι µικροµεσαίες. Το Σεπτέµβριο του 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε µία πρόταση για έναν Κανονισµό για καθαριστικά [COM(2002) 485 τελικός]. Η πρόταση στοχεύει στην αύξηση της προστασίας του υδρόβιου περιβάλλοντος ενάντια στις βλαβερές επιδράσεις των απορρυπαντικών 1, µέσω αυστηρότερων δοκιµών βιοδιασπασιµότητας. Ο σκοπός διευρύνθηκε επίσης, ώστε να συµπεριλάβει όλους τους τύπους καθαριστικών, επειδή για παράδειγµα για ορισµένα απορρυπαντικά που εµπεριέχονταν σε µαλακτικά δεν είχαν τεθεί περιορισµοί. Αυστηρές απαιτήσεις πιστοποίησης για καθαριστικά και προϊόντα καθαρισµού, είναι επίσης να γίνουν δεσµευτικές. Αυτός ο κανονισµός για πρώτη φορά, θα εξασφαλίσει την οµοιόµορφη εφαρµογή λεπτοµερών τεχνικών απαιτήσεων στα κράτη µέλη και θα διευκολύνει διαδοχικές τροποποιήσεις, οι οποίες θα απαιτούνται ώστε να συµβαδίσει µε την αναπτυσσόµενη επιστηµονική γνώση. Το Σεπτέµβριο του 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε µία πρόταση για έναν κανονισµό για καθαριστικά [COM(2002) 485 τελικός]. Η πρόταση σκοπεύει στην αύξηση της προστασίας του υδρόβιου περιβάλλοντος µε δοκιµές στην τελική αντί για την αρχική βιοδιασπασιµότητα των απορρυπαντικών των καθαριστικών. Κατιόντα και επαµφοτερίζοντα απορρυπαντικά, περιλαµβάνονται τώρα επίσης στον κανονισµό. Τα απορρυπαντικά θα πρέπει να είναι εύκολα βιοδιασπάσιµα. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 3

4 Οι σχετικές ταξινοµήσεις, είναι εκείνες οι οποίες σχεδιάστηκαν στην Οδηγία της ΕΕ 1999/45/EΚ και την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 67/548/ΕΣ. Η Οδηγία της ΕΕ 1999/45/EΚ, αφορά στη διαδικασία προσέγγισης των νόµων, κανονισµών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που σχετίζονται µε την ταξινόµηση, συσκευασία και σηµατοδότηση επικίνδυνων παρασκευασµάτων. Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 67/548/ΕΣ αφορά στη διαδικασία προσέγγισης των νόµων, κανονισµών και διοικητικών διατάξεων που σχετίζονται µε την ταξινόµηση, συσκευασία και σηµατοδότηση επικίνδυνων ουσιών. Η προκήρυξη βιοµηχανικών υπηρεσιών καθαρισµού εµπίπτει στην Οδηγία Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών (Οδηγία Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 92/50/ΕΣ). 2 Βασικά κριτήρια Procura + Άµεσες αγορές προϊόντων καθαρισµού Τα βασικά κριτήρια της Procura + για άµεσες αγορές προϊόντων καθαρισµού, εστιάζουν σε δύο βασικά ζητήµατα: Απαγόρευση κάποιων ουσιών ή συστατικών: Για τα συστατικά καθαρισµού, προτείνονται η απαγόρευση προϊόντων και ουσιών που θεωρούνται πιο επιβλαβείς για το τοπικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς υπάρχουν διαθέσιµες πιο αποτελεσµατικές εναλλακτικές λύσεις. Η ταξινόµηση αυτών των ουσιών αναφέρεται στην Οδηγία 1999/45/EΚ και στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 67/548/ΕΣ. Περισσότερες πληροφορίες για τις απαγορευµένες ουσίες περιλαµβάνονται στην ενότητα 5 παρακάτω. οσολογία και οδηγίες χρήσης: Σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται υπερβολικές ποσότητες προϊόντων καθαρισµού, επειδή οι χρήστες δεν είναι ενήµεροι για τη σωστή δοσολογία ή επειδή δεν έχουν κατάλληλους δοσοµετρητές. Σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη µπορούν να προκύψουν αν τα προϊόντα συνοδεύονται από κατάλληλους δοσοµετρητές και οδηγίες χρήσης. Τα κριτήρια ισχύουν για συνηθισµένα προϊόντα καθαρισµού που χρησιµοποιούνται για γενικό καθαρισµό και συντήρηση κτηρίων: προϊόντα γενικής χρήσεως και ουδέτερα καθαριστικά, καθαριστικά για πλαστικές ή µεταλλικές επιφάνειες, προϊόντα καθαρισµού εγκαταστάσεων υγιεινής και καθαριστικά τουαλέτας, καθαριστικά µπάνιου, απορρυπαντικό για πλύσιµο πιάτων (για πλύσιµο στο χέρι ή για πλυντήριο πιάτων), απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, µαλακτικά, καθαριστικά τζαµιών, καθαριστικά χαλιών, προϊόντα για τη φροντίδα δαπέδων. Τα κριτήρια δεν ισχύουν για απολυµαντικά, βιοµηχανικά προϊόντα καθαρισµού και ειδικές εφαρµογές καθαρισµού (αφαίρεση λεκέδων, γυαλιστικά επίπλων, καθαριστικά σχάρας, καθαριστικά σωληνώσεων ή προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε αυτόνοµα συστήµατα). Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 4

5 Αγορές προϊόντων καθαρισµού για εσωτερικούς χώρους Αντικείµενο: Αγορά φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισµού Προδιαγραφές: Όλα τα υπό προµήθεια προϊόντα πρέπει να παραδίδονται µε ξεκάθαρες οδηγίες χρήσεως και κατάλληλους δοσοµετρητές και πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ακόλουθα κριτήρια: εν είναι ταξινοµηµένο σαν ευαισθητοποιητικά (µε R42 και/ ή R43), ή σαν επικίνδυνο για το περιβάλλον (Ν) σύµφωνα µε την Οδηγία για τα επικίνδυνα Παρασκευάσµατα (1999/45/EΚ). εν περιέχουν Πτητικές Οργανικές Ενώσεις σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 10% του βάρους του προϊόντος (ή 20% στην περίπτωση των προϊόντων για τον καθαρισµό των δαπέδων). Οι ακόλουθοι διαλύτες επιτρέπονται µέχρι 30%: αιθανόλη, ισοπρανόλη, προπανόλη-n και ακετόνη. εν περιέχουν συντηρητικά µε δυναµικό βιοσυσσώρευσης P(ow)> 3 ή exp. BCF>100. εν περιέχουν τασιενεργές ουσίες που δεν βιοδιασπώνται εύκολα (OECD 301A-F). Οι τασιενεργές ουσίες πρέπει να συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό για τα Απορρυπαντικά 648/2004/EΚ χωρίς εφαρµογή των Άρθρων 5 και 6 (εξαίρεση). εν περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά:- - Συστατικά ταξινοµηµένα σαν καρκινογόνα, µεταλλαξογόνα ή τοξικά στην αναπαραγωγή (R45,46,49,60,61), ή πολύ τοξικά ή τοξικά για υδρόβιους οργανισµούς ή που να µπορούν µακροπρόθεσµα να αποβούν επιζήµια για το υδάτινο περιβάλλον (R50/53, 51/53) σύµφωνα µε την Οδηγία για Επικίνδυνες Ουσίες (67/548/ΕΣ) σε ποσότητες που ξεπερνούν το 0,01% κατά βάρος στο τελικό προϊόν. Αυτό περιλαµβάνει επίσης και κάθε ουσία που χρησιµοποιείται για το σχηµατισµό του προϊόντος που υπερβαίνει το 0,01% κατά βάρος στο τελικό προϊόν. - Αιθυλοµενοδιαµινοτετραοξικό οξύ (EDTA) - Aλκυλοφαινολαιθοξυλικά άλατα (APEO) - Λευκαντικές ουσίες µε βάση το χλώριο (ουσίες ενεργού χλωρίου) - Νιτρικό µόσχο ή πολυκυκλικές ουσίες µόσχου Η προσθήκη αρωµάτων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα IFRA. Βαφές Οι χρωστικές ουσίες πρέπει να περιλαµβάνονται στην Οδηγία για τα Καλλυντικά 2003/15/ΕΚ ή να επιτρέπονται για χρήση ως χρωµατικές ουσίες σε τρόφιµα. Πιστοποίηση: Οι προµηθευτές πρέπει να παρέχουν επαρκείς αποδείξεις για τη συµµόρφωση των προϊόντων τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Προϊόντα τα οποία φέρουν το Οικολογικό σήµα της Ε.Ε. (EU Flower) ή το Σκανδιναβικό Κύκνο θεωρούνται ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Παρατηρήσεις: Τµηµατικές συµβάσεις: Καθώς οι συµβάσεις για προϊόντα καθαρισµού τείνουν να καλύψουν ένα µεγάλο εύρος κατηγοριών προϊόντων όπως αναφέρεται παραπάνω θα ήταν ίσως επιθυµητό η προκήρυξη να είναι χωρισµένη σε κατηγορίες. Αυτό σηµαίνει ότι ένας προµηθευτής µπορεί να επιλέξει να κάνει προσφορά για κάποιες κατηγορίες και όχι για άλλες. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιλέξει το καλύτερο προϊόν σε κάθε κατηγορία, ακόµη και αν προέρχονται από διαφορετικούς προµηθευτές. Σύµβαση για υπηρεσίες καθαρισµού Τα βασικά κριτήρια Procura + για τις υπηρεσίες καθαρισµού εστιάζουν στα ακόλουθα ζητήµατα: Απαγόρευση κάποιων ουσιών ή συστατικών: Για τα συστατικά καθαρισµού, προτείνονται η απαγόρευση προϊόντων και ουσιών που θεωρούνται πιο επιβλαβείς για το τοπικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς υπάρχουν διαθέσιµες πιο αποτελεσµατικές εναλλακτικές λύσεις. Η ταξινόµηση αυτών των ουσιών αναφέρεται στην Οδηγία 1999/45/EΚ και στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 67/548/ΕΣ. Περισσότερες πληροφορίες για τις απαγορευµένες ουσίες περιλαµβάνονται στον Τοµέα 5 παρακάτω. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 5

6 Υπεύθυνες πρακτικές καθαρισµού: Το προσωπικό καθαρισµού είναι µονίµως σε επαφή µε ουσίες που περιέχουν χηµικά συστατικά που µπορεί να είναι ερεθιστικά, διαβρωτικά, κλπ. Συνεπώς για να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλείας, το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί και να ακολουθούνται σαφείς οδηγίες κατά τη διαδικασία καθαρισµού. Σύµβαση για υπηρεσίες καθαρισµού Αντικείµενο: Σύµβαση για υπηρεσίες καθαρισµού φιλικές προς το περιβάλλον. Προδιαγραφές: Τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται από την υπηρεσία καθαρισµού πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια (εισάγετε τα κριτήρια από την ενότητα Άµεσες αγορές προϊόντων καθαρισµού ) Πιστοποίηση: Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει µία λίστα των προϊόντων που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της σύµβασης, µαζί µε πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν στα τεύχη του διαγωνισµού. Στο τέλος κάθε χρόνου πρέπει να υποβάλλεται ένα ισοζύγιο, ο οποίος θα υποδεικνύει το όνοµα και την ποσότητα των προϊόντων καθαρισµού που χρησιµοποιήθηκαν. Για προϊόντα που δεν αναφέρονται στην αρχική προσφορά, πρέπει να υποβάλλονται ξανά πληροφορίες οι οποίες θα αποδεικνύουν ότι αυτά πληρούν τις προδιαγραφές. Κριτήρια επιλογής: Ο ανάδοχος πρέπει είτε: Να εφαρµόζει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ ) για υπηρεσίες καθαρισµού ( όπως το EMAS ή το ISO 14001) Να δεσµευτεί να αναπτύξει ακριβείς οδηγίες εργασίας σχετικά µε την περιβαλλοντική προστασία και µε τα πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να παρουσιάζονται στην αναθέτουσα αρχή κατά τις πρώτες εβδοµάδες µετά την έναρξη της σύµβασης και πρέπει να εκτίθενται στα κτήρια µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί το συνεργείο καθαρισµού να ανατρέχει σε αυτές οποιαδήποτε στιγµή. Παραδείγµατα οδηγιών εργασίας περιλαµβάνουν την αναγνώριση και κατάλληλη µεταχείριση των επικίνδυνων προϊόντων, κατάλληλες διαδικασίες για την αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών, ακριβείς οδηγίες δοσολογίας, διαχωρισµό και διάθεση αποβλήτων και προστασία επιδερµίδας. Όροι σύµβασης: α) Προσωπικό και Οργάνωση Το προσωπικό καθαρισµού πρέπει να έχει εκπαιδευτεί για τα διάφορα καθήκοντα του. Ένα αρχείο αυτών των µέτρων εκπαίδευσης (εισαγωγική/ επαγγελµατική εκπαίδευση) πρέπει να φυλάσσεται και να παρουσιάζεται στην αναθέτουσα αρχή. Ένας συντονιστής του συνεργείου καθαρισµού πρέπει να διορίζεται για να οργανώνει και να επιβλέπει τον καθαρισµό. Ο υπεύθυνος πρέπει να µένει σε επαφή µε την αναθέτουσα αρχή και να είναι εύκολο να επικοινωνήσει κάποιος µαζί του τις ώρες εργασίας. Ο υπεύθυνος πρέπει να έχει εκπαιδευτεί επαρκώς σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας, τεχνικές εφαρµογής και περιβαλλοντικά θέµατα. β) Προµήθειες, Υλικά και Εξοπλισµός που θα παρέχει ο ανάδοχος Από απαίτηση της αναθέτουσας αρχής, πρέπει να γίνεται ισολογισµός όλων των παροχών για το καθαρισµό που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση, ανάλογα µε την ποσότητα τους. Το πρώτο ισοζύγιο πρέπει να γίνεται έξι µήνες µετά την έναρξη της σύµβασης. Ακολούθως, το ετήσιο ισοζύγιο πρέπει να υπολογίζεται κάθε χρόνο και να υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το προσύµφωνο συνεργασίας. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 6

7 Παρατηρήσεις: Κριτήρια επιλογής (ΣΠ ): Η παρουσίαση ενός πιστοποιηµένου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ ) θα είναι αποδεικτικό στοιχείο της τεχνικής ικανότητας του αναδόχου να παρέχει µία υπηρεσία καθαρισµού µε περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Ωστόσο το ΣΠ σχετίζεται µε την απόδοση της υπηρεσίας και όχι µε άλλα θέµατα που δε σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης. Όροι εκτέλεσης σύµβασης (τεύχη διαγωνισµού): Αυτοί οι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να έχουν διευκρινιστεί σε όσους ενδεχοµένως κάνουν προσφορά, στα τεύχη του διαγωνισµού Όροι εκτέλεσης σύµβασης (ποινές για µη συµµόρφωση): Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας, πρέπει να περιλαµβάνονται στη σύµβαση κατάλληλες ποινές για µη συµµόρφωση, για παράδειγµα, µε παρακράτηση πληρωµής µέχρι να γίνει συµµόρφωση µε τους όρους αυτούς. 3 Πρόσθετες ιδέες Προτείνεται η δηµιουργία µίας οµάδας εργασίας, που θα εµπλέκει εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το συντονισµό των υπηρεσιών καθαρισµού µέσα στον δηµόσιο οργανισµό, µαζί µε υπαλλήλους των τµηµάτων περιβάλλοντος και προµηθειών, ώστε να συζητηθούν τα ακόλουθα ζητήµατα Αυστηρότερα πρότυπα Ο οργανισµός σας ενδέχεται να θέλει να εφαρµόσει υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως αυτά που δίνονται. Μπορείτε τότε να ζητήσετε προϊόντα τα οποία δεν έχουν ταξινοµηθεί ως επιβλαβή (Xn), διαβρωτικά (C): R34, R35, ευαισθητοποιητικά (X i, µε R41, R43). Μπορεί επίσης να επιθυµείτε να απαγορεύσετε προϊόντα τα οποία περιέχουν συστατικά που έχουν ταξινοµηθεί ως R39 (κίνδυνος πολύ σοβαρών µη-αναστρέψιµων επιπτώσεων), ή R48 (κίνδυνος πολύ σοβαρής ζηµιάς στην υγεία από παρατεταµένη έκθεση), αν και είναι απίθανο αυτά να συµπεριληφθούν στα προσφερόµενα προϊόντα. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι προς το παρόν, µόνο προϊόντα πιστοποιηµένα µε το Σκανδιναβικό Οικολογικό σήµα (Nordic Swan) συµµορφώνονται πλήρως µε αυτά τα κριτήρια. Το Οικολογικό σήµα της Ε.Ε. δεν αποτελεί ικανοποιητική απόδειξη ότι πληρούνται τα κριτήρια, κι ως εκ τούτου επιπλέον αποδείξεις θα πρέπει να ζητηθούν από τον προµηθευτή. Επιπλέον, σε χώρες που συνηθίζεται η επεξεργασία των αποβλήτων µε αναερόβιες διαδικασίες, θα ήταν χρήσιµο να συµπεριληφθεί ένα επιπλέον κριτήριο: Τα προϊόντα να µην περιέχουν τασιενεργές ουσίες που είναι µη-βιοαποικοδοµήσιµες µη µη-αναερόβιο τρόπο (OECD 11734). Αυτή είναι µια απαίτηση τόσο του Οικολογικού σήµατος της Ε.Ε., όσο και του Νορβηγικού Κύκνου, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως απόδειξη συµµόρφωσης. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 7

8 3.2. Συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Το Οικολογικό σήµα της Ε.Ε. απαιτεί κι αυτό από τα προϊόντα να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια σχετικά µε την τοξικότητά τους στο υδάτινο περιβάλλον, µε βάση τον «κρίσιµο όγκο αραίωσης» (CDV TOX ). Αυτός είναι ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος να εξασφαλιστεί η αγορά του καλύτερου προϊόντος, απαιτεί όµως αρκετούς υπολογισµούς από την αναθέτουσα αρχή ή εναλλακτικούς τρόπους να αξιολογηθούν τα προϊόντα που προσφέρονται, καθώς τα στοιχεία αυτά δε συµπεριλαµβάνονται στις βασικές πληροφορίες του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έγγραφο κριτηρίων του Οικολογικού σήµατος της Ε.Ε.: Συσκευασία Το είδος της συσκευασίας που χρησιµοποιείται για προϊόντα καθαρισµού, όπως συµβαίνει µε όλα τα προϊόντα, επίσης σχετίζεται µε το περιβάλλον. Πιθανά κριτήρια για χρήση είτε στις προδιαγραφές ή στη φάση ανάθεσης είναι τα παρακάτω: Η διανοµή να γίνεται σε κοντέινερ τα οποία µπορούν να ξαναγεµίσουν Τα υλικά συσκευασίας να µην περιέχουν PVC Να δίνεται απόδειξη για τη διάθεση ή αποδοχή των συσκευασιών ή ο υποψήφιος ανάδοχος να συµµετέχει σε επίσηµα αναγνωρισµένο σύστηµα συλλογής συσκευασιών και ανακύκλωσης. Οποιαδήποτε εξωτερική συσκευασία να επιστρέφεται στον έµπορο/ παραγωγό 3.4. Περιορισµός του εύρους των προϊόντων που χρησιµοποιούνται Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται έως 50 και πλέον διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων καθαρισµού, τη στιγµή που οι δηµόσιες αρχές µε οργανωµένη ταξινόµηση, επιβεβαιώνουν ότι η χρήση µόνο 15 κατηγοριών προϊόντων είναι το ίδιο αποτελεσµατική. Σε πολλές περιπτώσεις, χρησιµοποιούνται διάφορα προϊόντα τα οποία εκπληρώνουν τον ίδιο σκοπό. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι δυνατό να γίνει αποφυγή ορισµένων κατηγοριών προϊόντων. Το εύρος των προϊόντων πρέπει να ελέγχεται για να προσδιοριστεί εάν όλα τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται είναι απαραίτητα στην πράξη. Επανεξετάστε την ανάγκη για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: Καθαριστικά λεκάνης τουαλέτας, πρόσθετα δεξαµενών, αποσµητικά ουρητηρίων Εάν οι τουαλέτες καθαρίζονται τακτικά, αυτά τα προϊόντα προτείνονται να αποφευχθούν, κυρίως επειδή χρωµατίζουν και αρωµατίζουν τα λύµατα. Οι αρωµατικές ενώσεις εµπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία εξαιτίας πιθανών κινδύνων για την υγεία και ειδικότερα πιθανότητας πρόκλησης αλλεργιών. Αποφύγετε ειδικά τη χρήση αρωµατικών για τα ουρητήρια που περιέχουν παραδιχλωροβενζόλιο. Αποσµητικά αέρα Εάν οι τουαλέτες και τα λουτρά καθαρίζονται τακτικά και µπορούν να ανοιχτούν παράθυρα για αερισµό, αυτά τα προϊόντα µπορούν να αποφευχθούν. Οι αρωµατικές ενώσεις εµπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία εξαιτίας πιθανών κινδύνων για την υγεία και ειδικότερα πιθανότητας πρόκλησης αλλεργιών. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 8

9 Χηµικά καθαριστικά αποχέτευσης Αυτά περιέχουν διαβρωτικά χηµικά, κυρίως αλκαλικές ουσίες. Μπορούν να αντικατασταθούν από τη χρήση βεντουζών ξεβουλώµατος ως µία ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά πιο φιλική εναλλακτική λύση. Μαλακτικά Αυτά δε χρησιµεύουν στον καθαρισµό των υφασµάτων, αλλά κάνουν τα υφάσµατα πιο απαλά και τους προσδίδουν µία ευχάριστη οσµή. Μέσω της χρήσης µαλακτικών, η ικανότητα απορρόφησης των υφασµάτων µειώνεται και αυτά λερώνονται ευκολότερα. Υλικά για επένδυση δαπέδων, βασισµένα σε αδιάλυτα πολυµερή Για τέτοιες χρήσεις, χρησιµοποιείστε προϊόντα που διαρκούν περισσότερο, αλλά αποφύγετε την τακτική συντήρηση µε υλικά που έχουν ως βάση αδιάλυτα πολυµερή. Αυτά δηµιουργούν λεπτά στρώµατα τα οποία είναι δαπανηρό να αποµακρυνθούν. Απολυµαντικά στα καθαριστικά Κανένα καθαριστικό δε θα πρέπει να περιέχει απολυµαντικά. Οι διαδικασίες καθαρισµού και απολύµανσης, πρέπει να είναι ξεχωριστές. Ο αποκλεισµός απολυµαντικών από τα γενικά καθαριστικά, τα καθαριστικά µπάνιου, δαπέδου κλπ., θα ελαττώσει την τοξικότητα αυτών των προϊόντων και την ποσότητα των χρησιµοποιούµενων απολυµαντικών χηµικών ουσιών. Η αγορά καθαριστικών µε απολυµαντικό εµπεριέχει κινδύνους, καθώς ενδέχεται απολυµαντικές ουσίες να καταναλώνονται για σκοπούς όπου δεν είναι απαραίτητη η απολύµανση. Οι βιοκτόνες ουσίες είναι κυρίως τοξικές για οργανισµούς οι οποίοι ζουν στο νερό, κάποιες από αυτές φαίνεται να µην είναι εύκολα βιοδιασπάσιµες και υπάρχει το ρίσκο η αντίσταση των µικροοργανισµών σε άλλες αντιβιοτικές ουσίες να αυξηθεί. οχεία µε αεροζόλ και Κανένα προϊόν δεν πρέπει να διανέµεται σε δοχεία µε προωθητικό αεροζόλ. Όλες οι κατηγορίες προϊόντων πρέπει να είναι διαθέσιµες σε µία µορφή χωρίς αεροζόλ, όπως σπρέι µε αντλία. Η αποφυγή προωθητικών αερίων (κυρίως προπανίου και βουτανίου) συµβάλει στην εξοικονόµηση πόρων. Προϊόντα µε υψηλό περιεχόµενο σε προωθητικά αέρια ταξινοµούνται µε τα σύµβολα κινδύνου και τις φράσεις κινδύνου «F+ Εξαιρετικά εύφλεκτο» ή «F πολύ εύφλεκτο». Τρίψιµο δαπέδων Η φροντίδα των σκληρών δαπέδων εµπλέκει ένα από τα πιο επιβλαβή προϊόντα που χρησιµοποιούνται στον τοµέα καθαρισµού. Αυτά τα προϊόντα χρησιµοποιούνται για να αποµακρύνουν κολληµένες ουσίες και περιέχουν αξιοσηµείωτες ποσότητες βλαβερών χηµικών, όπως διαλύτες και αλκαλικά συστατικά. Η αποφυγή των καθαρισµών ή η αύξηση των διαστηµάτων ανάµεσα στους καθαρισµούς, έχει σηµαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία, αλλά επίσης βοηθά να εξοικονοµηθούν χρήµατα. Εναλλακτικές είναι ο καθαρισµός µε σπρέι ή ο στεγνός καθαρισµός. Τα σπρέι έχουν ένα µάλλον υψηλό διαλυτών, ωστόσο εξαιτίας του γεγονότος πως απαιτούνται σηµαντικά µικρότερες ποσότητες προϊόντος, οι βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον µειώνονται δραστικά. Τα διαστήµατα µεταξύ των καθαρισµών µπορούν να αυξηθούν βελτιώνοντας την αντίσταση των προς αφαίρεση ουσιών µέσω της χρήσης περιστροφικών µηχανηµάτων δαπέδου. Για την εύκολη συντήρηση και καθαρισµό πατωµάτων, προτείνεται να αγοραστούν επικαλυπτικά υψηλής ποιότητας για τα οποία δεν απαιτείται ιδιαίτερη µεταχείριση µε προστατευτικά συστατικά. Τέλος, πρέπει να αποφεύγονται πολυµερή που περιέχουν µεταλλικά άλατα. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 9

10 Ισχυρά όξινα καθαριστικά Πολλά καθαριστικά λεκάνης τουαλέτας και ειδών υγιεινής περιέχουν οξέα, τα οποία µπορεί να είναι βλαβερά για την υγεία και το περιβάλλον. Πρέπει να πραγµατοποιείται τακτικός καθαρισµός των µπάνιων µε ήπια καθαριστικά, όπως γενικά καθαριστικά. Προϊόντα που περιέχουν οξέα, χρησιµοποιούνται για να αποµακρύνουν λεκέδες, σκουριά ή άλλα δύσκολα ιζήµατα. Εάν γίνεται καθαρισµός τακτικά, τα ήπια όξινα καθαριστικά (π.χ. αυτά τα οποία βασίζονται στο κιτρικό οξύ) είναι επαρκή για αυτό το σκοπό και ανάλογα µε τη χρήση των χώρων, ο εβδοµαδιαίος καθαρισµός µε όξινα καθαριστικά µπορεί να είναι αρκετός. Τα υγειονοµικά καθαριστικά που βασίζονται στο κιτρικό οξύ, έχουν σχετικά χαµηλές τιµές ph (κάτω από 2,0). Για να αποµακρυνθούν πολύ δύσκολοι λεκέδες µπορεί να είναι απαραίτητα ισχυρότερα καθαριστικά. Αυτά τα καθαριστικά περιέχουν π.χ. αµιδοσουλφονικό οξύ (τα όξινα καθαριστικά µέσης ισχύος περιέχουν περίπου 10 15%) ή φωσφορικό οξύ. Ιδιαιτέρως όξινα καθαριστικά µπορεί να περιέχουν µέχρι 25% ή ακόµη περισσότερο φωσφορικό οξύ. Όσο πιο δυνατό είναι ένα όξινο καθαριστικό, τόσο πρέπει να αποφεύγεται ή να χρησιµοποιείται µόνο για βαθύ καθάρισµα δύσκολων ιζηµάτων, αλλά σε καµία περίπτωση τακτικά για γενικό καθαρισµό. Μην αναµείξετε όξινα καθαριστικά µε προϊόντα που περιέχουν χλωριούχα λευκαντικά συστατικά, καθώς η µίξη δηµιουργεί πολύ τοξικό αέριο χλωρίνης. Απολυµαντικά Οι απολυµαντικές ουσίες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται από το νόµο ή συνιστάται από υγειονοµικό προσωπικό, για παράδειγµα σε νοσοκοµεία, κουζίνες, κυλικεία. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε τουαλέτες, η απολύµανση δεν είναι απαραίτητη σε τακτική βάση Επιλογή µεθόδων και τεχνικών καθαρισµού Σκεφθείτε την αντικατάσταση µεθόδων καθαρισµού που περιλαµβάνουν τη χρήση επιβλαβών προϊόντων, από πιο φιλικές στο περιβάλλον µεθόδους. Χρήση "οικολογικών τεχνικών καθαρισµού": Η χρήση σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων καθαρισµού (π.χ. περιστροφικές µηχανές δαπέδου, συστήµατα σφουγγαρίσµατος, καθαρισµός µε τη µέθοδο του κυπέλλου (δείτε το Πλαίσιο 2 παρακάτω) και τα καροτσάκια καθαρισµού) διευκολύνει το έργο του προσωπικού καθαρισµού, υποστηρίζει τον εργονοµικό καθαρισµό, αυξάνει την παραγωγικότητα και µπορεί επίσης να συνεισφέρει σε µία µείωση στη χρήση συστατικών καθαρισµού και νερού. Τα τελευταία χρόνια ένας αριθµός από καινοτόµα προϊόντα και τεχνικές έχουν εµφανιστεί στην αγορά (π.χ. ρούχα ινών όπως τα ρούχα µικρο-ινών, ρούχα συνθετικών ινών, ή ρούχα ιστών κυτταρίνης), τα οποία εµπλέκουν µία πολύ µικρότερη, ή ακόµη και µηδενική χρήση χηµικών συστατικών καθαρισµού και οι οποίες είναι όσο αποτελεσµατικές είναι οι παραδοσιακές τεχνικές. Υλικά που χρησιµοποιούνται: - ένας κουβάς µε νερό και σαπούνι - µια βεντούζα - δύο σφουγγαρίστρες Με το κύπελλο: ρίξτε νερό από τον κουβά στο δάπεδο και χρησιµοποιείστε µία σφουγγαρίστρα για να πλύνετε το δάπεδο (να βραχεί) και στη συνέχεια χρησιµοποιείστε άλλη σφουγγαρίστρα για να το σκουπίσετε. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 10

11 Τα νήµατα της σφουγγαρίστρας αλλάζουν όταν λερώνονται και δεν έχουν επαφή µε το νερό στον κουβά. Το πλεονέκτηµα είναι πως δεν είναι απαραίτητο να αλλάζετε νερό στον κουβά συχνά. Κατά αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση νερού και συστατικών καθαρισµού µειώνονται. Ένα πλεονέκτηµα για το προσωπικό καθαρισµού είναι ότι δεν χρειάζεται να στύβεται η σφουγγαρίστρα ή το πανί. Πλαίσιο 2: Μέθοδος κυπέλλου για σφουγγάρισµα 3.6. Συχνότητα καθαρισµού Απαιτούµενος καθαρισµός: Ο καθαρισµός πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αρχή ο λιγότερος δυνατό, όσος χρειάζεται. Συχνά παρατηρείται το φαινόµενο του υπερβάλλοντα καθαρισµού ενός κτηρίου, επειδή ψυχολογικά αισθανόµαστε ότι κάτι δεν είναι καθαρό, εκτός αν γυαλίζει και έχει ευχάριστη οσµή. Είναι επίσης ξεκάθαρο πως κάποια µέρη των κτηρίων χρειάζονται λιγότερο καθάρισµα από άλλα, αλλά συχνά αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις τεχνικές καθαρισµού. Μία συζήτηση γύρω από κάποιες κεντρικές ερωτήσεις, η καταγραφή της περιοχής δαπέδου και η επακόλουθη εγκαθίδρυση ενός πλάνου καθαρισµού, θα οδηγήσει σε µία κατά πολύ πιο αποδοτική προσέγγιση καθαρισµού, βασισµένη σε πραγµατικές ανάγκες Εκπαίδευση του προσωπικού καθαρισµού Εκπαίδευση προσωπικού: Η εκπαίδευση υπαλλήλων είναι εξέχουσας σηµασίας για την επιτυχία των προγραµµάτων οικολογικού καθαρισµού, την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και την κατάλληλη εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών καθαρισµού. Πρέπει να µελετηθεί η εκτεταµένη εκπαίδευση για το νέο προσωπικό και η τακτική εκπαίδευση για το µόνιµο προσωπικό. Πρέπει να καλυφθεί ένας αριθµός σηµαντικών θεµάτων, που αφορούν ιδιαιτέρως στη δοσολογία και στις συσκευές δοσολογίας, σε νέες τεχνικές και προϊόντα καθαρισµού, στην ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους για την υγεία και την καθοδήγηση για την χρήση. 4 Σχετικά Οικολογικά Σήµατα Οικολογικό σήµα της Ε.Ε Προϊόντα γενικής χρήσεως και καθαριστικά εγκαταστάσεων υγιεινής (Οδηγία 2002/344/EC) Απορρυπαντικά για πλυντήριο πιάτων (Οδηγία 2003/31/EC) Απορρυπαντικά για πλύσιµο πιάτων στο χέρι (Οδηγία 2005/342/EC) Απορρυπαντικά πλυντηρίου (Οδηγία 2000/200/EC) Σκανδιναβικό Οικολογικό Σήµα (Nordic Swan) Καθαριστικά γενικής χρήσης Καθαριστικά εγκαταστάσεων υγιεινής Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων Απορρυπαντικά για πλύσιµο πιάτων στο χέρι Προϊόντα φροντίδας δαπέδου Σαµπουάν και σαπούνι Απορρυπαντικά πλυντηρίου environment/ecolabel/ Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 11

12 Απορρυπαντικά για πλύσιµο πιάτων στο χέρι UZ 19 Απορρυπαντικά πιάτων UZ 20 πλυντηρίου Γερµανικό Οικολογικό Σήµα (Blue Angel) Απορρυπαντικό πλυντηρίου RAL UZ 70 Αυστριακό Οικολογικό Σήµα Απορρυπαντικά πλυντηρίου υφασµάτων UZ 21 Προϊόντα γενικής χρήσεως και καθαριστικά εγκαταστάσεων υγιεινής UZ 30 (πανοµοιότυπα µε το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σήµατος) Καθαριστικά χεριού (GS-41) Οικολογικό Σήµα από το πρόγραµµα περιβαλλοντικής επιλογής, Καναδάς Καθαριστικά γενικής χρήσης Βιοµηχανικά και διαφηµιστικά καθαριστικά Οικολογικό Σήµα (Green Seal) Καθαριστικά Βιοµηχανιών και ιδρυµάτων: Καθαριστικά γενικής χρήσης (GS- 37) Λευκαντικά πλυντηρίου (GC-11) Καθαριστικά τζαµιών (GS-37) Προϊόντα φροντίδας δαπέδου (GS-40) 5 Βλαβερές ουσίες επιπλέον πληροφορίες 5.1. Ταξινόµηση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων Η ταξινόµηση και σηµατοδότηση περιλαµβάνει αξιολόγηση της επικινδυνότητας µιας ουσίας ή παρασκευάσµατος σε συµφωνία µε την Οδηγία 67/548/EΣ (ουσίες) και 1999/45/ΕΚ (παρασκευάσµατα). Η αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες και την επίδραση στην υγεία ή το περιβάλλον. Η ταξινόµηση των χηµικών µε φράσεις που δείχνουν κίνδυνο, οι οποίες δίνονται στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 67/548/ΕΚ, είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για την εισαγωγή κριτηρίων στις συµβάσεις προµηθειών. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν περίπου προϊόντα στην αγορά, αλλά µέχρι τώρα µόνο κάποια από αυτά έχουν ταξινοµηθεί επίσηµα στην Οδηγία 67/548/ ΕΚ. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 12

13 N O E C Επικίνδυνο για το περιβάλλον Οξειδωτικά Εκρηκτικά ιαβρωτικά F+ Xn T+ Εξαιρετικά εύφλεκτο Επιβλαβές Πολύ τοξικό F Xi T Πολύ εύφλεκτο Ευαισθητοποιητικό Τοξικό Σχήµα 1: Σύµβολα και ενδείξεις κινδύνου 5.2. ph Η τιµή του ph είναι ένα µέτρο για διαβρωτικές ιδιότητες µιας ουσίας ή διαλύµατος. Οι χαµηλές τιµές του ph προκύπτουν από ισχυρά οξέα ενώ οι υψηλές τιµές ph προκύπτουν από αλκαλικές ουσίες (βάσεις). Πολύ όξινα ή αλκαλικά διαλύµατα µπορεί να προκαλέσουν τραύµατα στο δέρµα ή τα µάτια. Βιοµηχανικά και εµπορικά καθαριστικά πιστοποιούνται µε το Καναδικό Οικολογικό Σήµα, δεν επιτρέπεται να έχουν ph χαµηλότερο του 2,0 ή µεγαλύτερο από 13,0. Η τελευταία αναφορά σχετικά µε την Ανάπτυξη Κριτηρίων Οικολογικών Σηµάτων για όλες τις χρήσεις και για Υγειονοµικά Καθαριστικά, προτείνει η τιµή του ph των οικιακών προϊόντων, να είναι µεγαλύτερη του 2,5 και µικρότερη του 11,5. Ωστόσο, δεν προτείνεται να περιοριστεί το ph για καθιερωµένα προϊόντα, κυρίως επειδή η απόδοση στον καθαρισµό αυξάνει σηµαντικά εάν η τιµή του ph είναι µικρότερη του 2. εν προτείνονται όρια για τιµές ph στα βασικά κριτήρια, επειδή θεωρείται πως το προσωπικό το οποίο χειρίζεται καθιερωµένα προϊόντα, έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα µε αποτέλεσµα η πιθανότητα τραυµατισµού να θεωρείται µικρή. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 13

14 5.3. Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) Είναι θέµα ορισµού εάν ένα χηµικό θεωρείται πτητικό ή όχι. Η πρόταση για µία Οδηγία για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών µιγµάτων, εξαιτίας της χρήσης οργανικών διαλυτών στις διακοσµητικές βαφές και βερνίκια και γυαλιστικά αυτοκινήτων [COM/2002/0750 τελική], ορίζει τη σηµασία ενός πτητικού οργανικού µείγµατος ως: οποιοδήποτε οργανικό µείγµα το οποίο έχει σηµείο βρασµού µικρότερο ή ίσο µε 250ºC µετρούµενο σε σταθερή πίεση 101,3 kpa. Από τη στιγµή που οι διαλύτες εξατµίζονται σχετικά γρήγορα συγκαταλέγονται στις ΠΟΕ. Κάποια άλλα συστατικά στα καθαριστικά όπως οργανικά οξέα, οργανικό αλκαλικό υλικό ή συντηρητικά είναι πτητικά επίσης (π.χ. φορµικό οξύ, αµµωνία ή φορµαλδεύδη). Οι ΠΟΕ είναι µία πιθανή πηγή εσωτερικής µόλυνσης και ενδέχεται να προκαλέσουν πονοκεφάλους, κόπωση ή ερεθισµό στα µάτια, µύτη, λαιµό, πνεύµονες ή δέρµα. Επιπρόσθετα, κάποιοι διαλύτες µπορούν επίσης να απορροφηθούν από το δέρµα. Οι ΠΟΕ περνούν από χηµικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα, οι οποίες προκαλούν έναν αριθµό από έµµεσες επιπτώσεις, όπως για παράδειγµα το σχηµατισµό φωτοχηµικών οξειδωτικών ουσιών, όπως το τροποσφαιρικό όζον. Όταν η συγκέντρωσή του στον αέρα είναι υψηλή, το όζον µπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία και το δάσος, τη βλάστηση και τις σοδειές, µειώνοντας την παραγωγή Αιθυλοµενοδιαµινοτετραοξικό οξύ (EDTA) Το οξύ αυτό είναι ένας συνθετικός παράγοντας και χρησιµοποιείται στα καθαριστικά για να βελτιώσει την απόδοση καθαρισµού, απενεργοποιώντας τη σκληρότητα του νερού. Οι συνθετικοί παράγοντες δε συνδυάζονται απλά µε τα ιόντα ασβεστίου και µαγνησίου του σκληρού νερού, αλλά µπορούν να επανακινητοποιήσουν τα βαριά µέταλλα των ιζηµάτων των ποταµών όταν αυτά εκρέουν στο υδάτινο περιβάλλον. Ενώ αυτό ισχύει για όλους τους συνθετικούς παράγοντες, το οξύ αυτό είναι ειδικού ενδιαφέροντος, επειδή είναι σπανίως βιοδιασπώµενο και έχει ισχυρότερες συνθετικές ιδιότητες από άλλες ουσίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται για αύξηση της δράσης (π.χ. NTA) Aλκυλοφαινολαιθοξυλικά άλατα (APEO) Τα άλατα αυτά µετασχηµατίζονται στο περιβάλλον σε προϊόντα µεταβολισµού, τα οποία είναι πιο τοξικά από τα αρχικά απορρυπαντικά και τόσο αυτά όσο και τα προϊόντα τους εικάζεται πως έχουν επιπτώσεις σε ορµόνες και οιστρογόνα κι έχουν υψηλούς παράγοντες βιοσυσσώρευσης. Σήµερα τα άλατα αυτά έχουν αντικατασταθεί σε µεγάλο βαθµό, κυρίως στα οικιακά απορρυπαντικά και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, ως αποτέλεσµα οικειοθελούς συµφωνίας µεταξύ δηµοσίων αρχών και της βιοµηχανίας Νιτρικός µόσχος ή πολυκυκλικές ενώσεις µόσχου Αυτές οι ενώσεις εικάζεται πως είναι καρκινογόνες και δείχνουν τάση συσσώρευσης στο µητρικό γάλα. Αν και η επιστηµονικές απόψεις διίστανται σχετικά µε την απαγόρευση ή περιορισµό ορισµένων ουσιών µόσχου, για λόγους πρόληψης προτείνεται η απαγόρευση όλων των αρωµάτων νιτρικού µόσχου Απολυµαντικά Τα απολυµαντικά είναι από τα πιο σηµαντικά προϊόντα καθαρισµού, χάρη στην ικανότητα τους να υγραίνουν υδρόφοβες επιφάνειες και να αποµακρύνουν τις ακαθαρσίες. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 14

15 Υπάρχουν τέσσερις τύποι απολυµαντικών: Τα ανιονικά απολυµαντικά είναι φορτισµένα αρνητικά σε υδατικά διαλύµατα. Το σαπούνι είναι ίσως το πιο γνωστό ανιονικό απολυµαντικό. Χρησιµοποιούνται κυρίως στα απορρυπαντικά πλυντηρίου, τα καθαριστικά και τα απορρυπαντικά για πλύσιµο πιάτων, όπως επίσης και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Τα µη-ιοντικά απολυµαντικά δεν ιονίζονται στα υδάτινα διαλύµατα. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε συνδυασµό µε ανιονικά απολυµαντικά σε απορρυπαντικά πλυντηρίου, καθαριστικά και απορρυπαντικά για πλύσιµο πιάτων, όπως επίσης και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και χρησιµοποιούνται κυρίως στα καθιερωµένα και τα βιοµηχανικά καθαριστικά. Τα κατιονικά απολυµαντικά είναι φορτισµένα θετικά στα υδάτινα διαλύµατα. Τα µείγµατα αµµωνίου είναι τυπικά παραδείγµατα. Τα κατιονικά απολυµαντικά χρησιµοποιούνται κυρίως σε µαλακτικά και προϊόντα φροντίδας µαλλιών. Τα επαµφοτερίζοντα απολυµαντικά έχουν τόσο όξινες όσο και αλκαλικές ιδιότητες. Χρησιµοποιούνται σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και παράγοντες γενικού καθαρισµού Τασιενεργές ουσίες Οι τασιενεργές ουσίες είναι από τα πιο σηµαντικά προϊόντα καθαρισµού, χάρη στην ικανότητα τους να υγραίνουν υδροφοβικές επιφάνειες και να αποµακρύνουν τις ακαθαρσίες. Υπάρχουν τέσσερις τύποι τασιενεργών ουσιών: Οι ανιονικές τασιενεργές ουσίες είναι φορτισµένα αρνητικά στα υδάτινα διαλύµατα. Το σαπούνι είναι ίσως η πιο γνωστή ανιονική τασιενεργός ουσία. Χρησιµοποιούνται κυρίως στα απορρυπαντικά πλυντηρίου, τα καθαριστικά και τα απορρυπαντικά για πλύσιµο πιάτων, όπως επίσης και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Οι µη-ιοντικές τασιενεργές ουσίες δεν ιονίζονται στα υδάτινα διαλύµατα. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε συνδυασµό µε ανιονικές σε απορρυπαντικά πλυντηρίου, καθαριστικά και απορρυπαντικά για πλύσιµο πιάτων, όπως επίσης και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και χρησιµοποιούνται κυρίως στα καθιερωµένα και τα βιοµηχανικά καθαριστικά. Οι κατιονικές τασιενεργές ουσίες είναι φορτισµένα θετικά στα υδάτινα διαλύµατα. Οι ενώσεις µε τεταρτοταγές αµµώνιο είναι τυπικά παραδείγµατα. Αυτές χρησιµοποιούνται κυρίως σε µαλακτικά και προϊόντα φροντίδας µαλλιών. Επαµφοτερίζοντες τασιενεργές ουσίες έχουν τόσο όξινες όσο και αλκαλικές ιδιότητες. Χρησιµοποιούνται σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και παράγοντες γενικού καθαρισµού. Ως αποτέλεσµα της δράσης των ενεργών συστατικών τους, οι τασιενεργές ουσίες είναι σχετικά τοξικές για υδρόβιους οργανισµούς και πρέπει συνεπώς να βιοδιασπώνται ταχέως. Βιοδιάσπαση είναι η βιολογική διάσπαση των χηµικών ή οργανικών ενώσεων, διεργασία όπου βιολογικοί παράγοντες δρουν ως καταλύτης. Στην περίπτωση των τασιενεργών ουσιών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη δύο τύποι βιοδιάσπασης: Πρωτογενής βιοδιάσπαση: ιάσπαση της χηµικής δοµής µίας ουσίας µέσω βιολογικής δράσης που περιλαµβάνει την απώλεια της συγκεκριµένης ιδιότητας των οργανικών συστατικών, που σηµαίνει απώλεια των ιδιοτήτων ενεργούς δράσης σε επιφάνειες. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 15

16 Τελική βιοδιάσπαση: Ολοκληρωµένη διάσπαση ενός οργανικού συστατικού µέσω µικροοργανισµών, περιλαµβάνοντας την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (σε αερόβια κατάσταση), νερού, µεταλλικών αλάτων και νέων κυτταρικών συστατικών για τη βιοµάζα. Το Σεπτέµβριο του 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε µία πρόταση για έναν κανονισµό για απορρυπαντικά [COM(2002) 485 τελική]. Η πρόταση σκοπεύει να αυξήσει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος, απαιτώντας οι δοκιµές να γίνονται για την τελική αντί για την πρωτογενή βιοδιασπασιµότητα των ουσιών αυτών. Οι κατιονικές και επαµφοτερίζουσες τασιενεργές ενώσεις περιλαµβάνονται τώρα επίσης στον κανονισµό και πρέπει να είναι εύκολα βιοδιασπάσιµες, σύµφωνα µε µία από τις ακόλουθες δοκιµές: Αποδόµηση σε οργανική ύλη, σύµφωνα µε τις δοκιµές OECD 301 B (Modif. Sturm Test) ή 60% CO 2 Headspace Test (ISO 14593) ή OECD 301 C (Modif. MITI-Test) ή OECD 301 D (Closed Bottle Test) ή OECD 301 F (Manometric Respirometry) ή OECD 301 A (DOC Die-Away Test) ή 70% OECD 301 E (Modif. OECD Screening Test) 5.9. Συντηρητικά Τα συντηρητικά είναι χηµικοί παράγοντες οι οποίοι εµποδίζουν την ανάπτυξη µικρο-οργανισµών στο προϊόν και χρησιµοποιούνται τυπικά σε υγρά προϊόντα τα οποία δεν έχουν ακραίο ph ή υψηλές συγκεντρώσεις τασιενεργών ουσιών ή διαλυτών. Οι περισσότερες ουσίες που χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης ως απολυµαντικά. Όπως ήδη αναφέρθηκε νωρίτερα, ο καθαρισµός και η απολύµανση πρέπει να διαχωρίζονται. Κάποια συντηρητικά είναι βιοσυσσωρευτικά. Ένας τρόπος για τον προσδιορισµό της βιοσυσσώρευσης ενός χηµικού είναι η µέτρηση της αναλογίας (partition) µεταξύ οκτανόλης και νερού. Αυτή η αναλογία εκφράζεται ως POW. Η δοκιµή περιγράφεται στις οδηγίες OECD No. 107 και 117. Εάν η διαλυτότητα της ουσίας στην οκτανόλη είναι τουλάχιστον 1000 φορές µεγαλύτερη από ότι στο νερό. (logpow>3), η ουσία θεωρείται ότι βιοσυσσωρεύεται, εκτός εάν έχει αποδειχτεί το αντίθετο, π.χ. προσδιορίζοντας πειραµατικά τον παράγοντα βιοσυγκέντρωσης (BCF) στα ψάρια σε συµφωνία µε τις µεθόδους της δοκιµής OECD 305 A-E. Εάν το BCF της ουσίας είναι 100 ή περισσότερο, η ουσία θεωρείται ότι βιοσυσσωρεύεται. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 16

17 5.10. Αρωµατικές ουσίες Οι αρωµατικές ουσίες µπορεί να αποτελούνται από εκατοντάδες συστατικά ή επίσης από απλές χηµικές ουσίες ή από βοτανικά αποστάγµατα, τα οποία προστίθενται στο προϊόν. Στις αρωµατικές ουσίες δίνεται προσοχή εξαιτίας του πιθανού κινδύνου για την υγεία και επίσης εξαιτίας της βιοσυσσωρευτικής τους δυνατότητας. Ο βασικός κίνδυνος για την υγεία είναι πως µπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες. Η σύνδεση αλλεργιών µε αρώµατα υφίσταται µε σχετικά υψηλή συχνότητα. υστυχώς, στοιχεία σχετικά µε την περιβαλλοντική επίπτωση και τις εγγενείς ιδιότητες των αρωµάτων είναι ελλιπή. Επιπλέον, το είδος της οσµής συνήθως δεν προσδιορίζεται στους τύπους. Οι περισσότεροι παρασκευαστές που χρησιµοποιούν αρωµατικές ουσίες στις χηµικές τους ενώσεις αναφέρονται στον Κώδικα Πρακτικής της ιεθνούς Ένωσης Αρωµατικών Ουσιών (IFRA): Είναι απαραίτητο να ενηµερωθούν όσοι υποφέρουν από αλλεργίες, σχετικά µε το αν ένα προϊόν περιέχει αρωµατικές ουσίες, συντηρητικά ή άλλες πιθανά ερεθιστικές ουσίες. Η Επιστηµονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά και Προϊόντα διαφορετικά από Τροφές (SSCCNFP), αναγνώρισε 24 ουσίες που είναι γνωστό πως είναι αλλεργιογενή συστατικά αρωµατικών ουσιών (άποψη SCCNFP/0017/98). Η Οδηγία για τα Καλλυντικά 2003/15/ΕΚ έχει δηµιουργήσει λίστα 26 ουσιών, τα οποία είναι γνωστό πως είναι αλλεργιογενή συστατικά αρωµατικών ουσιών. Σχετικά µε τη συµµόρφωση των αρωµατικών ουσιών, µέχρι να υπάρξει εναρµόνιση µεταξύ του κανονισµού για τα απορρυπαντικά και της Οδηγίας για τα καλλυντικά, συνιστάται να καταφεύγετε στην Οδηγία για τα καλλυντικά. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας Οδηγός για Βιώσιµες και Συµφέρουσες ηµόσιες Προµήθειες 17

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Σειρά 2 Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Προκλήσεις και έξοδα για τη φροντίδα εγκαταστάσεων Οι προκλήσεις σας: Διαχείριση και ασφάλεια προσωπικού Διατήρηση της απόδοσης καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση καλυπτικό πόρων και προϊόν βάσης για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαρισμού ασημικών επαγγελματικού τύπου με εμβάπτιση Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Υγρό λευκαντικό πλύσης ιµατισµού, επαγγελµατικής χρήσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προχωρημένες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM ACTIVE 17/04/2009

OPTIMUM ACTIVE 17/04/2009 Σελίδα 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Όνοµα προϊόντος: OPTIMUM ACTIVE Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού και απολύµανσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡ.15216/9-12-16 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Σήμερα, Δευτέρα 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, συγκεντρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

R 100 ROCA pregno Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 7

R 100 ROCA pregno Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση ειδικός εµποτιστής για δάπεδα από πέτρα, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: dill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό διάλυσης αλάτων Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τμήμα πληροφοριών: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ Ημερ. Έκδοσης : ΙΑΝ 2008 Αναθεώρηση: ΟΚΤ 2011 Έκδοση: 4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz GmbH Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: IVEDOR Ημερομηνία αναθεώρησης : 04/09/2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana-Chemie GmbH - Mainz. Εµπορική ονοµασία: FLOOR & SURFACE CLEANER Ηµεροµηνία αναθεώρησης :

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana-Chemie GmbH - Mainz. Εµπορική ονοµασία: FLOOR & SURFACE CLEANER Ηµεροµηνία αναθεώρησης : ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana-Chemie GmbH - Mainz Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εµπορική ονοµασία: FLOOR & SURFACE CLEANER Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 22.05.2006 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Seabor Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Στόχος του εργαλείου - Να βοηθήσει Δήμους στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Πολιτική Πράσινων Προμηθειών Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LOOEX ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LOOEX ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LOOEX ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Ημερ. Έκδοσης : ΙΑΝ 2008 Αναθεώρηση: ΝΟΕ 2011 Έκδοση: 3 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ LOOEX ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIC AUTO WINDSCREEN CLEANER Ημερ. Έκδοσης : ΣΕΠΤ 2014 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ UNIC WINDSCREN CLEANER ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα;

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Περιοδικός πίνακας - Αλκάλια- Χημικά στοιχεία - Άνθρακας - Πυρίτιο - Αλογόνα 127 Αλογόνα: Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Όνομα προϊόντος: Κώδικας προϊόντος του κατασκευαστή:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Όνομα προϊόντος: Κώδικας προϊόντος του κατασκευαστή: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όνομα προϊόντος: Άλλο όνομα: Κατηγορία επικίνδυνων προϊόντων: Κώδικας προϊόντος του κατασκευαστή: Χρήση: PERFECT Φυσικός Βιοδιεγέρτης για βελτίωση του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου, Δρ. Α. Κουτσοδήμου Χημικά προϊόντα ECHA European Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΡΓΑΛΕΙΟ E Πρότυπες Προδιαγραφές Περιληπτική παρουσίαση 1. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου Η παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων σημαντικών αγαθών. 2. Πλεονεκτήματα του εργαλείου Το εργαλείο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Πληροφόρηση κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Eυρύ κοινό ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης αυτοκινήτου, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές 21.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 907/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 6-12-36 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

NOVATEC triplo 15-9-15

NOVATEC triplo 15-9-15 1. Προσδιορισμός της ουσίας / παρασκευάσματος και εταιρείας / επιχείρησης Πληροφορίες προϊόντων Εμπορική ονομασία: : Χρήση της ουσίας / Προετοιμασία: : λίπασμα Εταιρία : COMPO GmbH & Co. KG Gildenstraße

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή τροφίμων. Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα. Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι

Υγιεινή τροφίμων. Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα. Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι Υγιεινή τροφίμων Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι Καταστροφή επικίνδυνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών Απομάκρυνση υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ..ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗ Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ χημικές ουσίες μορφές ενέργειας ακτινοβολίες ήχοι θερμότητα ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές ενδείξεις νια τους κινδύνους που προκαλεί στον άνθρωπο και στο περιβάλλον Το προϊόν προκαλεί ελαφρά μόλυνση υδάτων.

Ειδικές ενδείξεις νια τους κινδύνους που προκαλεί στον άνθρωπο και στο περιβάλλον Το προϊόν προκαλεί ελαφρά μόλυνση υδάτων. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: LAMITAN Ημερομηνία αναθεώρησης : 18/2/2003 1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : BRIX IN Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Περιέχει ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Rim ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RIM Κωδικός: 2.02.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικά μελετημένο προϊόν που καθαρίζει και γυαλίζει τις ζάντες. Ψεκασμός και σκούπισμα ή ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

SLIC

SLIC SLIC www.chemicalscampaign.eu Εισαγωγή Οι εργασίες στη διαδικασία παραγωγής στα αρτοποιεία εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως η σκόνη από τα άλευρα και άλλα συστατικά, τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ Έλεγχος Ποιότητας Υλικών ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ Αριθμός Πιστοποιητικού 91215 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Το παρόν πιστοποιητικό απονέμεται στον Οργανισμό: Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης 23/03/2012 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα