ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SAGE10 Δρ Ν. Βολακάκης

2 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Γενική Εισαγωγή Σκοπός Πεπραγμένα και Αποτελέσματα Καταγραφή προβλημάτων κλαδέματος Ανάλυση καταγραφών Προτάσεις βελτίωσης κλαδέματος Βελτίωση κλαδέματος Συμπεράσματα και Συζήτηση αποτελεσμάτων Παράρτημα εικόνων Εκπαιδευτικό υλικό Βιβλιογραφία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ... 19

3 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στα προβλήματα κλαδέματος ανά πιλοτική περιοχή και προτείνονται μέθοδοι βελτίωσής του με στόχο τη διατήρηση της παραγωγής, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προστασία της βιοποικιλότητας. Επίσης γίνεται αναφορά σε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας. Για τις ανάγκες των οδηγιών στο Παράρτημα υπάρχει παρουσίαση μεγέθους 60 διαφανειών για περαιτέρω μελέτη θεμάτων κλαδέματος της ελιάς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος και την οριστική κατάργηση της καύσης τους στον αγρό. Για τις ανάγκες της πρακτικής εκπαίδευσης και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και κυρίως των προβλημάτων κλαδέματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο πεδίο με εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γεωπόνωνκαι των παραγωγών και πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις κλαδέματος. Τα αρχεία καταγραφών αποτέλεσαν ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης, για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης και για τις προτάσεις βελτίωσης του κλαδέματος και των μεθόδων βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας.

4 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 1. Γενική Εισαγωγή Σκοπός Είναι γενικά παραδεκτό ότι το κλάδεμα της ελιάς είναι μια από τις σημαντικότερες καλλιεργητικές εργασίες που εφαρμόζονται στην ελαιοκομία, ωστόσο πολλές φορές η εφαρμογή του στην πράξη δεν είναι σωστή με αποτέλεσμα να παρατηρούνται απώλειες στην παραγωγή, υψηλό κόστος καλλιέργειας και μόλυνση του περιβάλλοντος από τη λάθος διαχείριση των υπολειμμάτων. Μεταξύ άλλων, δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες για καλές αποδόσεις σε ένα ελαιώνα είναι ο τύπος του κλαδέματος που εφαρμόζεται καθώς και το σύστημα μόρφωσης και η πυκνότητα φύτευσης που έχει επιλεγεί. Για να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν αυτοί οι παράγοντες απαιτείται κατανόηση της βιολογίας του ελαιοδένδρου, κατανόηση των αλληλεπιδράσεων του ελαιοδένδρου με το περιβάλλον, τεχνική εμπειρία, ανοιχτό πνεύμα και οικονομική σοφία. Η σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος μέσω της μη καύσης μπορεί να συμβάλει στην ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων καθώς και στην αποφυγή της ρύπανσης του αέρα και των γειτνιαζόντων ελαιώνων που δεν έχουν συγκομισθεί. Και στις 3 πιλοτικές περιοχές συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε αξιόλογα ποσοστά ελαιώνες στους οποίους εφαρμόζονται οι αρχές της βιολογικής γεωργίας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των καλλιεργητικών πρακτικών και της βιοποικιλότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν η εκπαίδευση των γεωπόνων και των παραγωγών με βάση την καταγραφή των προβλημάτων κλαδέματος και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων τεχνικών κλαδέματος σε κάθε μια από τις τρεις Πιλοτικές περιοχές. Επίσης παρατίθενται δράσεις για τη βελτίωση της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας.

5 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 2. Πεπραγμένα και Αποτελέσματα 2.1. Καταγραφή προβλημάτων κλαδέματος Σε πολλούς ελαιώνες και των τριών Πιλοτικών περιοχών παρατηρήθηκε μικρή σχέση φύλλων/ξύλο. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε κόμη με πολύ ξύλο και λίγα αναλογικά φύλλα (Εικ. 1-σελ. 16). Η αποκατάσταση του ισοζυγίου φύλλα/ξύλο γίνεται με τη σταδιακή αφαίρεση χονδρών και εξαντλημένων βραχιόνων (Εικ. 2-σελ. 16) που στη θέση τους θα αναπτυχθούν νέοι βλαστοί με πολλά φύλλα και λίγο αναλογικά ξύλο (Εικ. 3 σελ. 17). Και στις τρείς Πιλοτικές περιοχές η καύση των υπολειμμάτων του κλαδέματος ως μέθοδος διαχείρισης συνεχίζει να υφίσταται (Εικ. 4β σελ. 17). Ακόμα και παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στη βιολογική γεωργία χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο διαχείρισης κυρίως για λόγους μείωσης του κόστους. Απλές εναλλακτικές μέθοδοι είναι η χρήση καταστροφέα (Εικ. 4γ σελ. 17) για το σπάσιμο των υπολειμμάτων ή η χρήση θρυμματιστή (Εικ. 4α σελ. 17) για τον θρυμματισμό τους Πιλοτική περιοχή Τριφυλίας Η πυκνή πολύ συχνά φύτευση σε συνδυασμό με το μεγάλο μέγεθος των δένδρων λόγω ηλικίας περιορίζει την ανάπτυξη σε πλάτος των ελαιοδένδρων (Εικ.5α) Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρούνται ξυλοφόροι βλαστοί (Εικ. 6) οι οποίοι αναπτύσσονται σε βάρος των καρποφόρων κλάδων. Ένα επίσης πρόβλημα ήταν η λάθος κατανομή των κύριων βραχιόνων σε περιπτώσεις ανανέωσης των ελαιοδένδρων (Εικ. 7). Στις περιοχές που συμβαίνει παγετός παρατηρήθηκαν προβλήματα στους κύριους βραχίονες των ελαιοδένδρων Πιλοτική περιοχή Πεζών Ένα επιπλέον πρόβλημα στην Πιλοτική περιοχή των Πεζών ήταν η λάθος κατανομή των κύριων βραχιόνων (Εικ. 8). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνταν υψηλότερης έντασης κλαδέματα από το κανονικό με αποτέλεσμα την διατάραξη της σχέσης φύλλα/ρίζες (Εικ. 9δ,ε) Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου Σε ελαιώνες της Πιλοτική περιοχής του Μεραμβέλλου παρατηρήθηκε υπερβολικά πυκνή φύτευση και πολλοί κύριοι βραχίονες με κακή κατανομή. Συστήθηκε κατά περίπτωση η αραίωση των δένδρων και η σταδιακή αφαίρεση των κύριων βραχιόνων με λάθος θέση και κατεύθυνση. Επίσης παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός ξυλοφόρων κλάδων (Εικ. 10). 3. Ανάλυση καταγραφών

6 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Η μέθοδος IAP και τα αρχεία καταγραφών αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης και για το σχεδιασμό στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών. Για την ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης του κλαδέματος και των μεθόδων βιολογικής γεωργίας αναλύθηκαν από τα αρχεία καταγραφών συγκεκριμένες παράμετροι. Τα δεδομένα της ανάλυσης συνέβαλαν και στον καλύτερο σχεδιασμό της εκπαίδευση των γεωπόνων και των παραγωγών. Σύστημα παραγωγής (PARAMETER CODE: PAR141) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών το 83,5% των ελαιώνων είναι συμβατικοί, το 2,5% βιολογικοί σε μεταβατικό στάδιο και το 14% βιολογικοί. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου το 78% των ελαιώνων είναι συμβατικοί, το 4% βιολογικοί σε μεταβατικό στάδιο και το 18% βιολογικοί. Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας το 76% των ελαιώνων είναι συμβατικοί και το 24% βιολογικοί. Ηλικία δένδρων (PARAMETER CODE: PAR203) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών το 69% των ελαιώνων αποτελείται από μεγάλης ηλικίας δένδρα (έτος φύτευσης πριν το 1965), το 7,5% από μέσης ηλικίας (έτη φύτευσης ) και το 23,5% από μικρής ηλικίας (έτη φύτευσης ). Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου το 74,5% των ελαιώνων αποτελείται από μεγάλης ηλικίας δένδρα (έτος φύτευσης πριν το 1965), το 16,5% από μέσης ηλικίας (έτη φύτευσης ) και μόλις το 9% από μικρής ηλικίας (έτη φύτευσης ). Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας στο 46% των ελαιώνων υπάρχουν μεγάλης ηλικίας δένδρα (φύτευση πριν το 1960), στο 50,5% μέσης ηλικίας δένδρα (φύτευση μεταξύ ) και μόνο στο 3,5% μικρής ηλικίας (φύτευση μεταξύ ). Ποικιλίες ελιάς και πυκνότητα φύτευσης (PARAMETERS CODES: PAR201, PAR202, RAPA16, RAPA17) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών η επικρατούσα ποικιλία ελιάς είναι η Κορωνέϊκη. Στο 24% των ελαιώνων η φύτευση χαρακτηρίζεται πολύ αραιή με λιγότερα από 15 δένδρα ανά στρέμμα, στο 34,5% αραιή/κανονική με δένδρα ανά στρέμμα, στο 22% κανονική με δένδρα ανά στρέμμα ενώ στο 19,5% πυκνή με περισσότερα από 25 δένδρα ανά στρέμμα. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου η επικρατούσα ποικιλία ελιάς είναι η Κορωνέϊκη. Στο 22,5% των ελαιώνων η φύτευση χαρακτηρίζεται πολύ αραιή με λιγότερα από 15 δένδρα ανά στρέμμα, στο 27% αραιή/κανονική με δένδρα ανά στρέμμα, στο 26% κανονική με δένδρα ανά στρέμμα ενώ στο 24,5% πυκνή με περισσότερα από 25 δένδρα ανά στρέμμα.

7 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας η επικρατούσα ποικιλία ελιάς είναι η Κορωνέϊκη με ποσοστό δένδρων 78% ενώ υπάρχει και η Μαυρολιά σε ποσοστό 22%. Στο 62,5 % των ελαιώνων απαντώνται και οι δυο ποικιλίες (Μικτοί ελαιώνες), ενώ στο υπόλοιπο 37,5% υπάρχουν μόνο δένδρα ποικιλίας Κορωνέικη (Αμιγείς Κορωνέικης). Στο 31,5% του συνόλου των ελαιώνων υπάρχουν λιγότερα από 15 δένδρα ανά στρέμμα, στο 40% δένδρα ανά στρέμμα, στο 22% δένδρα ανά στρέμμα ενώ στο 6,5% περισσότερα από 25 δένδρα ανά στρέμμα. Άρδευση (PARAMETER CODE: PAR150) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών το 80,5% είναι ξηρικοί και το 19,5% ποτιστικοί. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου το 53% είναι ξηρικοί και το 47% ποτιστικοί. Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας το 75 % είναι ξηρικοί και το 25% ποτιστικοί. Συχνότητα κλαδέματος (PARAMETER CODE: BPIPA01) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών στο 73,5% των ελαιώνων εφαρμόζονταν κλάδεμα μια φορά/έτος, στο 23% των ελαιώνων μια φορά/2 έτη και μόνο στο 3,5% μια φορά/τρία έτη και πάνω. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου στο 98% των ελαιώνων εφαρμόζονταν κλάδεμα μια φορά/τρία έτη και πάνω και μόνο στο 2% 1 φορά/2 έτη. Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας στο 97% των ελαιώνων εφαρμόζονταν κλάδεμα μια φορά/έτος, στο 2% περισσότερο από μια φορά/έτος και στο 1% μια φορά/δύο έτη. Οργανικά λιπάσματα (PARAMETER CODE: LRIPA13) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών κατά την τριετία εφαρμόστηκαν οργανικά λιπάσματα σε συνολικά 60,7 στρέμματα σε 11 αγροτεμάχια ενός παραγωγού. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου κατά την τριετία εφαρμόστηκαν οργανικά λιπάσματα σε 4 ελαιώνες (2% του συνόλου). Κατά την τριετία στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας πραγματοποιήθηκαν από 2 εφαρμογές οργανικών λιπασμάτων στο 1% των ελαιώνων ενώ πραγματοποιήθηκε από 1 εφαρμογή σε 37 ελαιώνες (18,5% του συνόλου). Σπορά φυτών εδαφοκάλυψης (PARAMETER CODE: PAR111)

8 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Την τριετία στις Πιλοτικές περιοχές Πεζών και Νηλέα δεν πραγματοποιήθηκε καμία σπορά, ενώ στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου πραγματοποιήθηκε από 1 σπορά στο 2,5% των αγροτεμαχίων (5/200 αγροτεμάχια). 4. Προτάσεις βελτίωσης κλαδέματος 4.1 Βελτίωση κλαδέματος Για την αποκατάσταση της ισορροπίας φύλλα/ξύλο προτείνεται η σταδιακή αφαίρεση χονδρών και εξαντλημένων βραχιόνων κυρίως για να μην διαταραχθεί σημαντικά η ισορροπία φύλλα/ρίζες αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους αν λάβουμε υπ όψιν ότι η κόμη αποτελεί καταφύγιο για την ιπτάμενη πανίδα (ωφέλιμα έντομα, πουλιά κτλ). Προτείνεται οι ξυλοφόροι κλάδοι να αφαιρούνται έγκαιρα για να αποφεύγεται η υπερβολική τους ανάπτυξη σε βάρος των καρποφόρων κλάδων. Σε περιπτώσεις υπερβολικού αριθμού κύριων βραχιόνων προτείνεται η σταδιακή αφαίρεση των πλεοναζόντων με λάθος θέση και κατεύθυνση. 3-4 βραχίονες καλά κατανεμημένοι είναι συνήθως αρκετοί. Στις περιπτώσεις ελαιώνων που υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης παγετού συστήνεται το κλάδεμα να πραγματοποιείται τέλος χειμώνα-αρχές Άνοιξης. Η ένταση του κλαδέματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην διαταράσσεται η σχέση φύλλα/ρίζες. Σημαντικό κριτήριο για να ληφθεί απόφαση για την ένταση του κλαδέματος είναι το μήκος της ετήσιας βλάστησης. Η ένταση του κλαδέματος που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος της ετήσιας βλάστησης. Για την αποφυγή της καύσης ως μεθόδου διαχείρισης των υπολειμμάτων του κλαδέματος (εκτός από τις περιπτώσεις που λόγοι φυτοϋγείας επιβάλουν την καύση) οι ομάδες παραγωγών μπορούν να προμηθευτούν θρυμματιστή που θα χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς, κατά προτίμηση αυτόνομο μοντέλο που δεν απαιτεί γεωργικό ελκυστήρα για τη λειτουργία του ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται και από παραγωγούς που δεν διαθέτουν γεωργικό ελκυστήρα, με δυνατότητα θρυμματισμού κλάδων διαμέτρου έως 13 εκατοστά. Μοντέλο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχει δοκιμαστεί πιλοτικά σε ελαιώνες στην πεδιάδα της Μεσσαράς Κρήτης με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

9 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 5. Συμπεράσματα και Συζήτηση αποτελεσμάτων Με δεδομένο τις πολλές διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν σε θέματα κλαδέματος, η στρατηγική της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο θέμα είναι μια δράση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Σκοπός ήταν να εκπαιδευτούν οι γεωπόνοι και παραγωγοί να εντοπίζουν το εκάστοτε πρόβλημα κλαδέματος και όχι η επίδειξη συγκεκριμένης τεχνικής κλαδέματος. Αρχικά μέσω της θεωρητικής εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν οι γενικές αρχές του κλαδέματος και επιδιώχτηκε η κατανόηση της βιολογίας του ελαιοδένδρου και των αλληλεπιδράσεων του ελαιοδένδρου με το περιβάλλον. Επίσης κατά τη θεωρητική εκπαίδευση τονίζονταν τα καταγεγραμμένα κατά πιλοτική περιοχή προβλήματα με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους από τους παραγωγούς. Στη συνέχεια οι πρακτικές εκπαιδεύσεις στο πεδίο σαν σκοπό είχαν την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσω της λεπτομερούς κατ αρχήν ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και την από κοινού κατάρτιση στρατηγικών για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις των γεωπόνων και των παραγωγών σε θέματα κλαδέματος και βελτιώθηκαν οι δεξιότητές τους. Ως αποτέλεσμα αναμένεται η βελτίωση της παραγωγής, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας. Τόσο οι γεωπόνοι όσο και οι παραγωγοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο κατά τις θεωρητικές όσο και κατά τις πρακτικές εκπαιδεύσεις και η συμμετοχή τους ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Επίσης υπήρξε συνεργασία των έργων SAGE10 και OliveClima με σκοπό τη διατύπωση κοινών βασικών αρχών κλαδέματος.

10 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 6 Παράρτημα εικόνων Εικόνα 1. Δένδρο με χαμηλή σχέση φύλλα/ξύλο Εικόνα 2. Αφαίρεση χονδρών κλάδων σε μεγάλης ηλικίας ελαιόδενδρο για την αποκατάσταση του ισοζυγίου φύλλα/ξύλο

11 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Εικόνα 3. Δένδρο που η κόμη έχει υψηλή σχέση φύλλα/ξύλο (α) (β) (γ) Εικόνα 4 Διαφορετικές μέθοδοι διαχείρισης των κλαδιών σε ελαιώνες (α) Θρυμματισμός, (β) Καύση και (γ) Σπάσιμο

12 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 (α) (β) Εικόνα 5 Ελαιώνες (α) με πολύ μικρές και (β) πολύ μεγάλες αποστάσεις φύτευσης Εικόνα 6. Υπερβολική ανάπτυξη ξυλοφόρου κλάδου (οριζόντιο βέλος) σε βάρος του καρποφόρου (κάθετο βέλος)

13 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Εικόνα 7. Λάθος κατανομή βραχιόνων μετά από κλάδεμα ανανέωσης Εικόνα 8. Λάθος κατανομή των κύριων βραχιόνων (Ο.Π. Πεζών)

14 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Εικόνα 9. Ελαιόδενδρο που έχει δεχτεί κλάδεμα διαφορετικής έντασης (α) Χωρίς κλάδεμα, (β) Ελαφρύ, (γ) Μέτριο, (δ) Βαρύ, και (ε),(στ) Πολύ βαρύ

15 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Εικόνα 10. Μεγάλος αριθμός ξυλοφόρων κλάδων (Ο.Π. Μεραμβέλλου) Εικόνα 11. Πρακτική εκπαίδευση παραγωγών (Ο.Π. Νηλέας)

16 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Εικόνα 12. Κίνηση γεωργικού ελκυστήρα (οριζόντια και κάθετα βέλη) εντός του ελαιώνα για τη δημιουργία νησίδων ακαλλιέργητης βλάστησης

17 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 7. Εκπαιδευτικό υλικό Παρουσίαση Powerpoint Για τις ανάγκες της θεωρητικής εκπαίδευσης προετοιμάστηκε παρουσίαση Powerpoint μεγέθους 60 διαφανειών με διάρκεια παρουσίασης 1,5 ώρα περίπου. Η παρουσίαση είναι στη διάθεση των επιβλεπόντων. 8. Βιβλιογραφία Η βιβλιογραφία και γενικότερα η επιστημονικές πηγές για το κλάδεμα της ελιάς είναι περιορισμένες. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω βιβλιογραφία. Anonymous Olive production in California. Olivae 11: Balatsouras, G The olive tree. Cultivation with modern methods, Athens: Pelekanos (In Greek). Cantini, C. and Panicucci, M Managing of a traditional olive orchard by timesaving biennial pruning. Acta Horticulturae: IV International Symposium on Olive Growing. 586: Gucci, R. and Cantini, C Pruning and training systems for modern olive growing. Australia, Csiro Publishing. Kabourakis, E Prototyping and dissemination of ecological olive production systems. A methodology for designing and dissemination of prototype ecological olive production systems (EOPS) in Crete, Thesis Landbouw Universiteit, Wageningen. Kabourakis, E Code of practices for ecological olive production systems. Olivae 77: Karamaouna, F., V. Kati, N. Volakakis, V. Kalliakaki, K. Varikou, F. Andrinopoulos,L. Economou & E. Markellou Is ground cover with selected flowering plant species a sustainable practice for beneficial insects and pollinators in olive crops? Integrated Protection of Olive Crops IOBC-WPRS Bulletin Vol. 79, p Manios, T Organic Residues Composting. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). Manios, T. and Maniadakis, K Notes for practicals of Organic Residues Composting. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). Metzidakis, I., Martinez-Vilela, A., Castro Nieto, G. and Basso, B Intensive olive orchards on sloping land: Good water and pest management are essential. Journal of Environmental Management 89: Petousis, G Notes for practicals of Arboriculture III (Olives-Citrus). Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek).

18 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Volakakis, N Development of strategies to improve the quality and productivity of organic and low input olive production systems in semi-arid Mediterranean regions. PhD Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, UK.

19 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10

20 Το κλάδεμα της ελιάς. Τέχνη ή Επιστήμη;

21 Το σωστό κλάδεμα εξασφαλίζει: Κανονική καρποφορία Μακρά παραγωγική ζωή του δένδρου Καλή προσαρμογή του δένδρου στις τοπικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια, έδαφος) Καλύτερη ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας Πρόληψη εχθρών και ασθενειών λόγω καλύτερου αερισμού και ευκολότερου ελέγχου

22 Το σωστό κλάδεμα εξασφαλίζει: Οικονομία νερού (λόγω μείωσης της διαπνοής του φυλλώματος-σημαντικό για ημιξηρικές περιοχές) Ανανέωση των δένδρων Ρύθμιση των αναγκών σε θρεπτικά Ευκολότερη συγκομιδή

23 Γενικές αρχές και πληροφορίες Βιολογικός κύκλος Τρόπος καρποφορίας της ελιάς Αυτονομία μερών Σωστές κοπές

24 Τα μέρη του δένδρου Κόμη (βραχίονες, κλάδοι, κλαδίσκοι, φύλλωμα, καρπός) Κορμός Ριζικό σύστημα

25 Το ριζικό σύστημα Απορροφά τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό Στηρίζει το δένδρο στο έδαφος Το πάχος των ριζών φθίνει όσο απομακρυνόμαστε από τον κορμό Καταλήγει στα ριζικά τριχίδια (τούφες μαλλιών)

26 Ανατομία του κορμού Το ξύλο και ο φλοιός αποτελούνται από αγγεία (σωλήνες) που συνδέουν το ριζικό σύστημα με την κόμη

27 Απλουστευμένος τρόπος θρέψης - Ήλιος - CO 2 πράσινα φύλλα θρεπτικός χυμός ξύλο φλοιός θρεπτικά στοιχεία νερό κλαδίσκους-κλάδους βραχίονες-κορμό ρίζα

28 Το κάμβιο με απλά λόγια Bρίσκεται μεταξύ φλοιού και ξύλου Είναι αόρατο με το μάτι Κάθε Άνοιξη αυξάνεται Καταναλώνει θρεπτικό χυμό Δίνει προς τα έξω φλοιό και προς τα μέσα ξύλο

29 Σημαντικές ισορροπίες Φύλλα Ρίζες

30 Σημαντικές ισορροπίες Φύλλα Ξύλο

31 Τρόπος καρποφορίας της ελιάς Η ελιά καρποφορεί σε ξύλο δύο ετών

32 «Φλοιός καρποφορίας» σε ενήλικο δένδρο Το δένδρο καρποφορεί στην περιφέρεια της κόμης ως ένα βάθος που εξαρτάται από την πυκνότητα φύτευσης

33 Σχήματα κόμης του ελαιοδένδρου Σφαιρικό (φυσική τάση) Λοβώδες (ευρύτερη εξωτερική επιφάνεια)

34 Ελαιοπεριεκτικότητα και μέσο βάρος ελαιοκάρπου Κάθε περιοχή δέχεται διαφορετικό ηλιακό φως Ο ελαιόκαρπος των κορυφών υπερέχει σε μέγεθος και ελαιοπεριεκτικότητα

35 Κατεύθυνση των κλάδων Ισχύει ο ανταγωνισμός μεταξύ ζωηρότητας βλάστησης και καρποφορίας Μεγαλύτερη ζωηρότητα στους κατακόρυφους Μεγαλύτερη καρποφορία στις ποδιές

36 Σωστή διαδικασία αφαίρεσης πλάγιου βλαστού a. Βλαστός πριν την αφαίρεση b. Σωστή κοπή c. Το εναπομένον τμήμα μετά το κόψιμο πολύ μακρύ d. Κοπή πολύ κοντά στον κύριο βλαστό

37 Αλληλουχία κατάλληλης διαδικασίας πραγματοποίησης μεγάλης κοπής σε πλάγιο κλάδο 1. Εγκοπή 2. 1η κοπή 3. Εγκοπή 4. Τελική κοπή

38 Περιποίηση μεγάλων τομών Σε τομές μεγαλύτερες των 50 mm επάλειψη με: Πάστα εμβολιασμού Χαλκούχα σκευάσματα Επικαλυπτικό πληγών (π.χ. Novaril) Λειωμένη παραφίνη

39 Εποχή κλαδέματος Γενικά από το Φθινόπωρο μέχρι τους πρώτους μήνες της Άνοιξης Σε παγετόπληκτες περιοχές μετά το χειμώνα (η βλάστηση προστατεύει σαν «ασπίδα») Πριν αρχίσει η διακίνηση των χυμών, διαφορετικά οι πληγές επουλώνονται δύσκολα Σε περίπτωση κλαδέματος κατά τη διακίνηση των χυμών αφήνεται μικρό «δόντι» και αφαιρείται στο επόμενο κλάδεμα εφόσον γίνει την κατάλληλη εποχή

40 Κύριοι τύποι κλαδέματος Μόρφωσης Καρποφορίας Ανανέωσης

41 Κλάδεμα μόρφωσης Σκοπός Να δώσει στο δένδρο ένα σχήμα που θα του εξασφαλίζει την καλή υγιεινή κατάσταση Να εξασφαλίζει την κανονική καρποφορία

42 Σχήματα μόρφωσης 1. The two-branch shape, which is common in Andalucia, Spain, for table olive varieties. 2. The candlestick shape used in Tunisia. 3. The double or triple trunk shape used in Seville. 4. The multi-conical shape, in which every branch has the shape of a cone, found in some regions in Italy. 5. The spherical cup shape seen in France, Italy and Greece. 6. The spherical shape, which is not so common because it does not give ample light to the whole tree. 7. The short cylindrical shape. 8. The non-trunk shape seen in Tunisia. 9. The free palmate. This shape presents some difficulties and is not widely used, at least for olive oil producing varieties.

43 Κλάδεμα μόρφωσης - Ξεκινά με τη φύτευση

44 Κλάδεμα μόρφωσης Ολοκληρώνεται με τη δημιουργία του «μόνιμου» σκελετού Τ= Κορμός Β1= Πρωτεύων Κλάδος Β2= Δευτερέων Κλάδος Β3= Τριτεύων Κλάδος

45 Κλάδεμα νεαρών δένδρων ανάλογα με το σχήμα μόρφωσης Κοπές Αφαίρεση βλαστού Κουτσοκόρφισμα κύριου άξονα Κουτσοκόρφισμα πλάγιου βλαστού

46 Κλάδεμα νεαρών δένδρων-υπερβολικός αριθμός πλάγιων βλαστών που ανταγωνίζονται τον κεντρικό βλαστό

47 Κλάδεμα νεαρών δένδρων-ανισορροπία

48 Κλάδεμα νεαρών δένδρων Λάθη Έχουν αφαιρεθεί πάρα πολλοί βλαστοί από τη βάση Απουσία στηρίγματος

49 Κλάδεμα καρποφορίας Για διατήρηση της παραγωγικότητας Σκοπός η δημιουργία βλαστών μέτριας ζωηρότητας

50 Καρποφόρος κλάδος ενήλικου δένδρου Επικρατούντες βλαστοί/ζώνη Ξυλοφόροι Μεικτοί Καρποφόροι Εξαντλημένοι

51 Παράδειγμα κλαδέματος καρποφόρου κλάδου κατά τη διάρκεια 2 ετών

52 Τρόπος αφαίρεσης της ποδιάς

53 Κλάδεμα καρποφόρου κλάδου σε διαφορετικά επίπεδα αυστηρότητας a. Επίπεδο αυστηρότητας 1 Κατάλληλο για ετήσιο κλάδεμα Χρονοβόρο b. Επίπεδο αυστηρότητας 2 Κατάλληλο για διετές κλάδεμα c. Επίπεδο αυστηρότητας 3 Κατάλληλο όταν το κλάδεμα δε γίνεται συχνά

54 Περιοδικότητα κλαδέματος (κάθε πόσα χρόνια) Ο καθορισμός της περιοδικότητας του κλαδέματος βασίζεται στους παρακάτω παράγοντες: Βαθμός ανάπτυξης ετήσιων βλαστών Φορτίο παραγωγής Σύστημα μόρφωσης Πυκνότητα φύτευσης Γονιμότητα εδάφους Κλίμα

55 Ετήσιο κλάδεμα Όταν πρέπει να επιτευχθεί συγκεκριμένο σχήμα Όταν η ανάπτυξη των ετήσιων βλαστών είναι περιορισμένη (χαμηλή γονιμότητα εδάφους, ξηρασία, βραχύα περίοδος ανάπτυξης, μεγάλη ηλικία δένδρων) Απαραίτητο σε επιτραπέζιες ποικιλίες Υψηλό κόστος

56 Διετές κλάδεμα Μπορεί να εφαρμοστεί στην πλειοψηφία συνθηκών καλλιέργειας Στην περιοχή Μεσσαρά Κρήτης για την ποικιλία Κορωνέικη η παρενιαυτοφορία είναι επιθυμητή κυρίως για μείωση του κόστους συλλογής Τη χρονιά με μεγάλη καρποφορία πραγματοποιείται βαρύ κλάδεμα

57 Κλάδεμα κάθε 3-4 χρόνια Ακατάλληλο για ορθότονες και ευαίσθητες σε ασθένειες φυλλώματος ποικιλίες (πυκνή-υψηλή κόμη) Μόνο υπό ευνοϊκές συνθήκες Εδαφικής γονιμότητας Διαθεσιμότητας νερού Κλίματος Αν οι παραπάνω συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές Παρατηρείται μείωση των αποδόσεων Δραστικό κλάδεμα στο τέλος του 4ετούς κύκλου

58 Συνέπειες αυστηρού κλαδέματος Παρενιαυτοφορία Λαίμαργοι βλαστοί Προβλήματα από υψηλές θερμοκρασίες Ηλιοκάματα του κορμού και των κύριων βραχιόνων

59 Κλάδεμα ανανέωσης Εφαρμόζεται σε δένδρα: Γηρασμένα Κατεστραμμένα από παγετό Κατεστραμμένα από φωτιά Μετά την ανανέωση απαιτείται ρύθμιση της λίπανσης και της άρδευσης ώστε να αποφευχθεί υπερβολική βλάστηση

60 Ανανέωση γέρικου ελαιόδενδρου

61 Ανανεωτικό κλάδεμα τύπου Jaen (Ισπανία)

62 Κλάδεμα και φυτοπροστασία Γενικά το σωστό κλάδεμα συμβάλλει στην πρόληψη εχθρών και ασθενειών Λάθος τεχνικές κλαδέματος μπορούν να επιδεινώσουν προβλήματα κυρίως από: Καρκίνωση της ελιάς (Pseudomonas savastanoi) Το δίδυμο καπνιά-λεκάνιο (Fumago vagans & Saissetia oleae)

63

64

65 Μερικές πρακτικές οδηγίες (1) Πρέπει να αφαιρούνται: Αδύναμοι κλάδοι ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν από δυνατότερους Νεκροί, άρρωστοι ή πολύ πυκνοί κλάδοι επειδή προσβάλλονται εύκολα από ασθένειες Κλάδοι που δημιουργούν σκίαση για καλύτερο φωτισμό και αερισμό της ζώνης καρποφορίας του δένδρου Ο κορμός και οι κύριοι βραχίονες δεν πρέπει να παραμένουν χωρίς κάλυψη με υπερβολική αφαίρεση βλαστών

66 Μερικές πρακτικές οδηγίες (2) Η αυστηρότητα του κλαδέματος εξαρτάται: Γονιμότητα εδάφους-άρδευση Γόνιμα αρδευόμενα = πιο ελαφρύ Άγονα ξηρά = πιο αυστηρό Ύψος βροχοπτώσεων Πολλές βροχές = πιο ελαφρύ Λίγες βροχές = πιο αυστηρό

67 Μερικές πρακτικές οδηγίες (3) Κλαδεύουμε χωριστά τα δένδρα που είναι προσβεβλημένα από καρκίνωση Απολυμαίνουμε τα εργαλεία του κλαδέματος με αλκοόλη για να αποφύγουμε τη μετάδοση του βακτηρίου από δένδρο σε δένδρο

68 Είναι σημαντικό τα υπολείμματα του κλαδέματος να επιστρέφουν στον ελαιώνα σαν οργανική ουσία και όχι να καίγονται

69 Κομποστοποίηση Φύλλα ελιάς μπορούν να κομποστοποιηθούν από μόνα τους Κλαδοκάθαρα ελαιοδένδρων Ατεμάχιστα (1 κυβικό ζυγίζει λιγότερο από 150 κιλά) Τεμαχισμένα (1 κυβικό ζυγίζει κιλά) Τα τεμαχισμένα κλαδοκάθαρα αποτελούν καλή πρώτη ύλη και μπορούν να συνδυαστούν με υπολείμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, κοπριά κ.α. για δημιουργία κόμποστ

70 Cantini C, Panicucci M Managing of a traditional olive orchard by timesaving biennial pruning. Acta Horticulturae: IV International Symposium on Olive Growing. 586: Περίληψη Μια μέθοδος κλαδέματος βασισμένη σε μεγάλες κοπές που πραγματοποιήθηκαν με αλυσοπρίονο κάθε δεύτερο χρόνο σε ολόκληρη την κόμη μεγάλων ελαιόδεντρων έχει δοκιμαστεί σε σύγκριση με ετήσιο επιδέξιο κλάδεμα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών στην Ιταλία. Τα δένδρα που κλαδεύονταν κάθε δύο έτη, παρήγαγαν 20% λιγότερο από τον μάρτυρα, ο χρόνος για κλάδεμα μειώθηκε κατά 80%, περνώντας από 57 στα 12 λεπτά ανά δένδρο / έτος και το ύψος των δένδρων μειώθηκε κατά 35%. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι σαν αποτέλεσμα είχαμε την ακατάστατη και παχύτερη κόμη ακατάλληλη για τις ποικιλίες ευαίσθητα στις ασθένειες φυλλώματος. Αυτή η μέθοδος κλαδέματος μπορεί να εφαρμοστεί στους περισσότερους από τους παραδοσιακές ελαιώνες μειώνοντας αισθητά την απαίτηση σε εργασία.

71 Αλλαγή ποικιλίας σε μεγάλα ελαιόδενδρα Με εγκεντρισμό (υπόφλοιος στεφανίτης) ture=related Όταν έχει αρχίσει η διακίνηση των χυμών (ο φλοιός αποκολλάται/γλιστράει=μάρτη-απρίλη-μάη) Εγκάρσια τομή (προτιμώνται βραχίονες μέχρι 15 εκατοστά διάμετρο) Να διατηρείται τουλάχιστο 1 βραχίονας (για φυλλική επιφάνεια) που θα αποκοπεί όταν τα εμβόλια αποκτήσουν τη δική τους φυλλική επιφάνεια

72 Αλλαγή ποικιλίας σε μεγάλα ελαιόδενδρα Εμβόλια Ηλικίας 1-2 ετών Διάμετρο 0,5-1 εκατοστό Μήκος 12 εκατοστά 2 κόμβους (4 μάτια) Να προέρχονται από δένδρα υγιή και παραγωγικά

73 Βιβλιογραφία 1. Anonymous Olive production in California. Olivae 11: Balatsouras, G The olive tree. Cultivation with modern methods, Athens: Pelekanos (In Greek). 3. Cantini, C. and Panicucci, M Managing of a traditional olive orchard by timesaving biennial pruning. Acta Horticulturae: IV International Symposium on Olive Growing. 586: Gucci, R. and Cantini, C Pruning and training systems for modern olive growing. Australia, Csiro Publishing. 5. Kabourakis, E Prototyping and dissemination of ecological olive production systems. A methodology for designing and dissemination of prototype ecological olive production systems (EOPS) in Crete, Thesis Landbouw Universiteit, Wageningen. 6. Kabourakis, E Code of practices for ecological olive production systems. Olivae 77:

74 7. Manios, T Organic Residues Composting. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). 8. Manios, T. and Maniadakis, K Notes for practicals of Organic Residues Composting. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). 9. Metzidakis, I., Martinez-Vilela, A., Castro Nieto, G. and Basso, B Intensive olive orchards on sloping land: Good water and pest management are essential. Journal of Environmental Management 89: Pondikis, K Olive Production. Piraeus: Stamoulis (In Greek). 11. Petousis, G Notes for practicals of Arboriculture III (Olives-Citrus). Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). Σημείωση: Οι φωτογραφίες προέρχονται από: Αργυράκης Κώστας, Βολακάκης Νικόλαος, Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλατσούρας Γεώργιος, Πετούσης Γεώργιος, Ποντίκης Κώστας, R. Gucci and C. Cantini και World Wide Web.

75 Το κλάδεμα της ελιάς. Τέχνη ή Επιστήμη; «Πολλοί κόβουν λίγοι κλαδεύουν..» «Οι περισσότερες γνώσεις σχετικά με το κλάδεμα προέρχονται από την εμπειρία παρά από επιστημονικά πειράματα..»

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ IOBC ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΙΙ 2001 Τελικό σχέδιο Νοέμβριος Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει γενικές αρχές, τα ελάχιστα κριτήρια και οδηγίες για Ολοκληρωμένη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αρδευομενη Γεωργια

Μη Αρδευομενη Γεωργια Μη Αρδευομενη Γεωργια Giovanni Quaranta Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 1 Αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας του 2 εδάφους σε νερό Μείωση της επιφανειακής απορροής 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο 5/28/14 6:09 PM ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Οι αγώνες δεν κερδίζονται στην ταχύτητα αλλά στα φρένα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Μεγέθη, κατανοµή, κλήρος, πόροι και βιωσιµότητα ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΣ Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Δαμιανάκης Εμμανουήλ 1, Σαμπαθιανάκης Ιωάννης 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Δαμιανάκης Εμμανουήλ 1, Σαμπαθιανάκης Ιωάννης 2 Δαμιανάκης Εμμανουήλ 1, Σαμπαθιανάκης Ιωάννης 2 1 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2 Καθηγητής στην Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ο ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΥΡΑ ΚΑΙ GDC KAI

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

µε παράλληλη προσοχή στο περιβάλλον» που αρχικά

µε παράλληλη προσοχή στο περιβάλλον» που αρχικά Μέρος 1ο ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΕΠ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η πρόταση της ΡόδαξΑγρο ΕΠΕ για ένα µοντέλο οργανωµένης γεωργίας - Κορωνέϊκη Ελιά για λάδι Γ. Μιχαλόπουλος www.rodaxagro.gr και για

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών

Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών Στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ Ο ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ Τ ΦΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ Υ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ Λ Ν ΔΕΝΔΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ Ρ Ν Ν 201 01 01 01 01 01 01 01

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ σε εδάφη [ Αξιολόγηση μιας καλλιέργειας του ψευδοσιτηρού χωρίς γλουτένη κουινόας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα