ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SAGE10 Δρ Ν. Βολακάκης

2 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Γενική Εισαγωγή Σκοπός Πεπραγμένα και Αποτελέσματα Καταγραφή προβλημάτων κλαδέματος Ανάλυση καταγραφών Προτάσεις βελτίωσης κλαδέματος Βελτίωση κλαδέματος Συμπεράσματα και Συζήτηση αποτελεσμάτων Παράρτημα εικόνων Εκπαιδευτικό υλικό Βιβλιογραφία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ... 19

3 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στα προβλήματα κλαδέματος ανά πιλοτική περιοχή και προτείνονται μέθοδοι βελτίωσής του με στόχο τη διατήρηση της παραγωγής, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προστασία της βιοποικιλότητας. Επίσης γίνεται αναφορά σε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας. Για τις ανάγκες των οδηγιών στο Παράρτημα υπάρχει παρουσίαση μεγέθους 60 διαφανειών για περαιτέρω μελέτη θεμάτων κλαδέματος της ελιάς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος και την οριστική κατάργηση της καύσης τους στον αγρό. Για τις ανάγκες της πρακτικής εκπαίδευσης και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και κυρίως των προβλημάτων κλαδέματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο πεδίο με εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γεωπόνωνκαι των παραγωγών και πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις κλαδέματος. Τα αρχεία καταγραφών αποτέλεσαν ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης, για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης και για τις προτάσεις βελτίωσης του κλαδέματος και των μεθόδων βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας.

4 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 1. Γενική Εισαγωγή Σκοπός Είναι γενικά παραδεκτό ότι το κλάδεμα της ελιάς είναι μια από τις σημαντικότερες καλλιεργητικές εργασίες που εφαρμόζονται στην ελαιοκομία, ωστόσο πολλές φορές η εφαρμογή του στην πράξη δεν είναι σωστή με αποτέλεσμα να παρατηρούνται απώλειες στην παραγωγή, υψηλό κόστος καλλιέργειας και μόλυνση του περιβάλλοντος από τη λάθος διαχείριση των υπολειμμάτων. Μεταξύ άλλων, δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες για καλές αποδόσεις σε ένα ελαιώνα είναι ο τύπος του κλαδέματος που εφαρμόζεται καθώς και το σύστημα μόρφωσης και η πυκνότητα φύτευσης που έχει επιλεγεί. Για να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν αυτοί οι παράγοντες απαιτείται κατανόηση της βιολογίας του ελαιοδένδρου, κατανόηση των αλληλεπιδράσεων του ελαιοδένδρου με το περιβάλλον, τεχνική εμπειρία, ανοιχτό πνεύμα και οικονομική σοφία. Η σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος μέσω της μη καύσης μπορεί να συμβάλει στην ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων καθώς και στην αποφυγή της ρύπανσης του αέρα και των γειτνιαζόντων ελαιώνων που δεν έχουν συγκομισθεί. Και στις 3 πιλοτικές περιοχές συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε αξιόλογα ποσοστά ελαιώνες στους οποίους εφαρμόζονται οι αρχές της βιολογικής γεωργίας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των καλλιεργητικών πρακτικών και της βιοποικιλότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν η εκπαίδευση των γεωπόνων και των παραγωγών με βάση την καταγραφή των προβλημάτων κλαδέματος και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων τεχνικών κλαδέματος σε κάθε μια από τις τρεις Πιλοτικές περιοχές. Επίσης παρατίθενται δράσεις για τη βελτίωση της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας.

5 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 2. Πεπραγμένα και Αποτελέσματα 2.1. Καταγραφή προβλημάτων κλαδέματος Σε πολλούς ελαιώνες και των τριών Πιλοτικών περιοχών παρατηρήθηκε μικρή σχέση φύλλων/ξύλο. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε κόμη με πολύ ξύλο και λίγα αναλογικά φύλλα (Εικ. 1-σελ. 16). Η αποκατάσταση του ισοζυγίου φύλλα/ξύλο γίνεται με τη σταδιακή αφαίρεση χονδρών και εξαντλημένων βραχιόνων (Εικ. 2-σελ. 16) που στη θέση τους θα αναπτυχθούν νέοι βλαστοί με πολλά φύλλα και λίγο αναλογικά ξύλο (Εικ. 3 σελ. 17). Και στις τρείς Πιλοτικές περιοχές η καύση των υπολειμμάτων του κλαδέματος ως μέθοδος διαχείρισης συνεχίζει να υφίσταται (Εικ. 4β σελ. 17). Ακόμα και παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στη βιολογική γεωργία χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο διαχείρισης κυρίως για λόγους μείωσης του κόστους. Απλές εναλλακτικές μέθοδοι είναι η χρήση καταστροφέα (Εικ. 4γ σελ. 17) για το σπάσιμο των υπολειμμάτων ή η χρήση θρυμματιστή (Εικ. 4α σελ. 17) για τον θρυμματισμό τους Πιλοτική περιοχή Τριφυλίας Η πυκνή πολύ συχνά φύτευση σε συνδυασμό με το μεγάλο μέγεθος των δένδρων λόγω ηλικίας περιορίζει την ανάπτυξη σε πλάτος των ελαιοδένδρων (Εικ.5α) Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρούνται ξυλοφόροι βλαστοί (Εικ. 6) οι οποίοι αναπτύσσονται σε βάρος των καρποφόρων κλάδων. Ένα επίσης πρόβλημα ήταν η λάθος κατανομή των κύριων βραχιόνων σε περιπτώσεις ανανέωσης των ελαιοδένδρων (Εικ. 7). Στις περιοχές που συμβαίνει παγετός παρατηρήθηκαν προβλήματα στους κύριους βραχίονες των ελαιοδένδρων Πιλοτική περιοχή Πεζών Ένα επιπλέον πρόβλημα στην Πιλοτική περιοχή των Πεζών ήταν η λάθος κατανομή των κύριων βραχιόνων (Εικ. 8). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνταν υψηλότερης έντασης κλαδέματα από το κανονικό με αποτέλεσμα την διατάραξη της σχέσης φύλλα/ρίζες (Εικ. 9δ,ε) Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου Σε ελαιώνες της Πιλοτική περιοχής του Μεραμβέλλου παρατηρήθηκε υπερβολικά πυκνή φύτευση και πολλοί κύριοι βραχίονες με κακή κατανομή. Συστήθηκε κατά περίπτωση η αραίωση των δένδρων και η σταδιακή αφαίρεση των κύριων βραχιόνων με λάθος θέση και κατεύθυνση. Επίσης παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός ξυλοφόρων κλάδων (Εικ. 10). 3. Ανάλυση καταγραφών

6 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Η μέθοδος IAP και τα αρχεία καταγραφών αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης και για το σχεδιασμό στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών. Για την ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης του κλαδέματος και των μεθόδων βιολογικής γεωργίας αναλύθηκαν από τα αρχεία καταγραφών συγκεκριμένες παράμετροι. Τα δεδομένα της ανάλυσης συνέβαλαν και στον καλύτερο σχεδιασμό της εκπαίδευση των γεωπόνων και των παραγωγών. Σύστημα παραγωγής (PARAMETER CODE: PAR141) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών το 83,5% των ελαιώνων είναι συμβατικοί, το 2,5% βιολογικοί σε μεταβατικό στάδιο και το 14% βιολογικοί. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου το 78% των ελαιώνων είναι συμβατικοί, το 4% βιολογικοί σε μεταβατικό στάδιο και το 18% βιολογικοί. Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας το 76% των ελαιώνων είναι συμβατικοί και το 24% βιολογικοί. Ηλικία δένδρων (PARAMETER CODE: PAR203) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών το 69% των ελαιώνων αποτελείται από μεγάλης ηλικίας δένδρα (έτος φύτευσης πριν το 1965), το 7,5% από μέσης ηλικίας (έτη φύτευσης ) και το 23,5% από μικρής ηλικίας (έτη φύτευσης ). Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου το 74,5% των ελαιώνων αποτελείται από μεγάλης ηλικίας δένδρα (έτος φύτευσης πριν το 1965), το 16,5% από μέσης ηλικίας (έτη φύτευσης ) και μόλις το 9% από μικρής ηλικίας (έτη φύτευσης ). Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας στο 46% των ελαιώνων υπάρχουν μεγάλης ηλικίας δένδρα (φύτευση πριν το 1960), στο 50,5% μέσης ηλικίας δένδρα (φύτευση μεταξύ ) και μόνο στο 3,5% μικρής ηλικίας (φύτευση μεταξύ ). Ποικιλίες ελιάς και πυκνότητα φύτευσης (PARAMETERS CODES: PAR201, PAR202, RAPA16, RAPA17) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών η επικρατούσα ποικιλία ελιάς είναι η Κορωνέϊκη. Στο 24% των ελαιώνων η φύτευση χαρακτηρίζεται πολύ αραιή με λιγότερα από 15 δένδρα ανά στρέμμα, στο 34,5% αραιή/κανονική με δένδρα ανά στρέμμα, στο 22% κανονική με δένδρα ανά στρέμμα ενώ στο 19,5% πυκνή με περισσότερα από 25 δένδρα ανά στρέμμα. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου η επικρατούσα ποικιλία ελιάς είναι η Κορωνέϊκη. Στο 22,5% των ελαιώνων η φύτευση χαρακτηρίζεται πολύ αραιή με λιγότερα από 15 δένδρα ανά στρέμμα, στο 27% αραιή/κανονική με δένδρα ανά στρέμμα, στο 26% κανονική με δένδρα ανά στρέμμα ενώ στο 24,5% πυκνή με περισσότερα από 25 δένδρα ανά στρέμμα.

7 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας η επικρατούσα ποικιλία ελιάς είναι η Κορωνέϊκη με ποσοστό δένδρων 78% ενώ υπάρχει και η Μαυρολιά σε ποσοστό 22%. Στο 62,5 % των ελαιώνων απαντώνται και οι δυο ποικιλίες (Μικτοί ελαιώνες), ενώ στο υπόλοιπο 37,5% υπάρχουν μόνο δένδρα ποικιλίας Κορωνέικη (Αμιγείς Κορωνέικης). Στο 31,5% του συνόλου των ελαιώνων υπάρχουν λιγότερα από 15 δένδρα ανά στρέμμα, στο 40% δένδρα ανά στρέμμα, στο 22% δένδρα ανά στρέμμα ενώ στο 6,5% περισσότερα από 25 δένδρα ανά στρέμμα. Άρδευση (PARAMETER CODE: PAR150) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών το 80,5% είναι ξηρικοί και το 19,5% ποτιστικοί. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου το 53% είναι ξηρικοί και το 47% ποτιστικοί. Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας το 75 % είναι ξηρικοί και το 25% ποτιστικοί. Συχνότητα κλαδέματος (PARAMETER CODE: BPIPA01) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών στο 73,5% των ελαιώνων εφαρμόζονταν κλάδεμα μια φορά/έτος, στο 23% των ελαιώνων μια φορά/2 έτη και μόνο στο 3,5% μια φορά/τρία έτη και πάνω. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου στο 98% των ελαιώνων εφαρμόζονταν κλάδεμα μια φορά/τρία έτη και πάνω και μόνο στο 2% 1 φορά/2 έτη. Στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας στο 97% των ελαιώνων εφαρμόζονταν κλάδεμα μια φορά/έτος, στο 2% περισσότερο από μια φορά/έτος και στο 1% μια φορά/δύο έτη. Οργανικά λιπάσματα (PARAMETER CODE: LRIPA13) Στην Πιλοτική περιοχή Πεζών κατά την τριετία εφαρμόστηκαν οργανικά λιπάσματα σε συνολικά 60,7 στρέμματα σε 11 αγροτεμάχια ενός παραγωγού. Στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου κατά την τριετία εφαρμόστηκαν οργανικά λιπάσματα σε 4 ελαιώνες (2% του συνόλου). Κατά την τριετία στην Πιλοτική περιοχή Νηλέας πραγματοποιήθηκαν από 2 εφαρμογές οργανικών λιπασμάτων στο 1% των ελαιώνων ενώ πραγματοποιήθηκε από 1 εφαρμογή σε 37 ελαιώνες (18,5% του συνόλου). Σπορά φυτών εδαφοκάλυψης (PARAMETER CODE: PAR111)

8 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Την τριετία στις Πιλοτικές περιοχές Πεζών και Νηλέα δεν πραγματοποιήθηκε καμία σπορά, ενώ στην Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλλου πραγματοποιήθηκε από 1 σπορά στο 2,5% των αγροτεμαχίων (5/200 αγροτεμάχια). 4. Προτάσεις βελτίωσης κλαδέματος 4.1 Βελτίωση κλαδέματος Για την αποκατάσταση της ισορροπίας φύλλα/ξύλο προτείνεται η σταδιακή αφαίρεση χονδρών και εξαντλημένων βραχιόνων κυρίως για να μην διαταραχθεί σημαντικά η ισορροπία φύλλα/ρίζες αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους αν λάβουμε υπ όψιν ότι η κόμη αποτελεί καταφύγιο για την ιπτάμενη πανίδα (ωφέλιμα έντομα, πουλιά κτλ). Προτείνεται οι ξυλοφόροι κλάδοι να αφαιρούνται έγκαιρα για να αποφεύγεται η υπερβολική τους ανάπτυξη σε βάρος των καρποφόρων κλάδων. Σε περιπτώσεις υπερβολικού αριθμού κύριων βραχιόνων προτείνεται η σταδιακή αφαίρεση των πλεοναζόντων με λάθος θέση και κατεύθυνση. 3-4 βραχίονες καλά κατανεμημένοι είναι συνήθως αρκετοί. Στις περιπτώσεις ελαιώνων που υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης παγετού συστήνεται το κλάδεμα να πραγματοποιείται τέλος χειμώνα-αρχές Άνοιξης. Η ένταση του κλαδέματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην διαταράσσεται η σχέση φύλλα/ρίζες. Σημαντικό κριτήριο για να ληφθεί απόφαση για την ένταση του κλαδέματος είναι το μήκος της ετήσιας βλάστησης. Η ένταση του κλαδέματος που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος της ετήσιας βλάστησης. Για την αποφυγή της καύσης ως μεθόδου διαχείρισης των υπολειμμάτων του κλαδέματος (εκτός από τις περιπτώσεις που λόγοι φυτοϋγείας επιβάλουν την καύση) οι ομάδες παραγωγών μπορούν να προμηθευτούν θρυμματιστή που θα χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς, κατά προτίμηση αυτόνομο μοντέλο που δεν απαιτεί γεωργικό ελκυστήρα για τη λειτουργία του ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται και από παραγωγούς που δεν διαθέτουν γεωργικό ελκυστήρα, με δυνατότητα θρυμματισμού κλάδων διαμέτρου έως 13 εκατοστά. Μοντέλο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχει δοκιμαστεί πιλοτικά σε ελαιώνες στην πεδιάδα της Μεσσαράς Κρήτης με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

9 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 5. Συμπεράσματα και Συζήτηση αποτελεσμάτων Με δεδομένο τις πολλές διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν σε θέματα κλαδέματος, η στρατηγική της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο θέμα είναι μια δράση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Σκοπός ήταν να εκπαιδευτούν οι γεωπόνοι και παραγωγοί να εντοπίζουν το εκάστοτε πρόβλημα κλαδέματος και όχι η επίδειξη συγκεκριμένης τεχνικής κλαδέματος. Αρχικά μέσω της θεωρητικής εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν οι γενικές αρχές του κλαδέματος και επιδιώχτηκε η κατανόηση της βιολογίας του ελαιοδένδρου και των αλληλεπιδράσεων του ελαιοδένδρου με το περιβάλλον. Επίσης κατά τη θεωρητική εκπαίδευση τονίζονταν τα καταγεγραμμένα κατά πιλοτική περιοχή προβλήματα με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους από τους παραγωγούς. Στη συνέχεια οι πρακτικές εκπαιδεύσεις στο πεδίο σαν σκοπό είχαν την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσω της λεπτομερούς κατ αρχήν ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και την από κοινού κατάρτιση στρατηγικών για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις των γεωπόνων και των παραγωγών σε θέματα κλαδέματος και βελτιώθηκαν οι δεξιότητές τους. Ως αποτέλεσμα αναμένεται η βελτίωση της παραγωγής, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας. Τόσο οι γεωπόνοι όσο και οι παραγωγοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο κατά τις θεωρητικές όσο και κατά τις πρακτικές εκπαιδεύσεις και η συμμετοχή τους ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Επίσης υπήρξε συνεργασία των έργων SAGE10 και OliveClima με σκοπό τη διατύπωση κοινών βασικών αρχών κλαδέματος.

10 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 6 Παράρτημα εικόνων Εικόνα 1. Δένδρο με χαμηλή σχέση φύλλα/ξύλο Εικόνα 2. Αφαίρεση χονδρών κλάδων σε μεγάλης ηλικίας ελαιόδενδρο για την αποκατάσταση του ισοζυγίου φύλλα/ξύλο

11 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Εικόνα 3. Δένδρο που η κόμη έχει υψηλή σχέση φύλλα/ξύλο (α) (β) (γ) Εικόνα 4 Διαφορετικές μέθοδοι διαχείρισης των κλαδιών σε ελαιώνες (α) Θρυμματισμός, (β) Καύση και (γ) Σπάσιμο

12 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 (α) (β) Εικόνα 5 Ελαιώνες (α) με πολύ μικρές και (β) πολύ μεγάλες αποστάσεις φύτευσης Εικόνα 6. Υπερβολική ανάπτυξη ξυλοφόρου κλάδου (οριζόντιο βέλος) σε βάρος του καρποφόρου (κάθετο βέλος)

13 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Εικόνα 7. Λάθος κατανομή βραχιόνων μετά από κλάδεμα ανανέωσης Εικόνα 8. Λάθος κατανομή των κύριων βραχιόνων (Ο.Π. Πεζών)

14 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Εικόνα 9. Ελαιόδενδρο που έχει δεχτεί κλάδεμα διαφορετικής έντασης (α) Χωρίς κλάδεμα, (β) Ελαφρύ, (γ) Μέτριο, (δ) Βαρύ, και (ε),(στ) Πολύ βαρύ

15 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Εικόνα 10. Μεγάλος αριθμός ξυλοφόρων κλάδων (Ο.Π. Μεραμβέλλου) Εικόνα 11. Πρακτική εκπαίδευση παραγωγών (Ο.Π. Νηλέας)

16 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Εικόνα 12. Κίνηση γεωργικού ελκυστήρα (οριζόντια και κάθετα βέλη) εντός του ελαιώνα για τη δημιουργία νησίδων ακαλλιέργητης βλάστησης

17 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 7. Εκπαιδευτικό υλικό Παρουσίαση Powerpoint Για τις ανάγκες της θεωρητικής εκπαίδευσης προετοιμάστηκε παρουσίαση Powerpoint μεγέθους 60 διαφανειών με διάρκεια παρουσίασης 1,5 ώρα περίπου. Η παρουσίαση είναι στη διάθεση των επιβλεπόντων. 8. Βιβλιογραφία Η βιβλιογραφία και γενικότερα η επιστημονικές πηγές για το κλάδεμα της ελιάς είναι περιορισμένες. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω βιβλιογραφία. Anonymous Olive production in California. Olivae 11: Balatsouras, G The olive tree. Cultivation with modern methods, Athens: Pelekanos (In Greek). Cantini, C. and Panicucci, M Managing of a traditional olive orchard by timesaving biennial pruning. Acta Horticulturae: IV International Symposium on Olive Growing. 586: Gucci, R. and Cantini, C Pruning and training systems for modern olive growing. Australia, Csiro Publishing. Kabourakis, E Prototyping and dissemination of ecological olive production systems. A methodology for designing and dissemination of prototype ecological olive production systems (EOPS) in Crete, Thesis Landbouw Universiteit, Wageningen. Kabourakis, E Code of practices for ecological olive production systems. Olivae 77: Karamaouna, F., V. Kati, N. Volakakis, V. Kalliakaki, K. Varikou, F. Andrinopoulos,L. Economou & E. Markellou Is ground cover with selected flowering plant species a sustainable practice for beneficial insects and pollinators in olive crops? Integrated Protection of Olive Crops IOBC-WPRS Bulletin Vol. 79, p Manios, T Organic Residues Composting. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). Manios, T. and Maniadakis, K Notes for practicals of Organic Residues Composting. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). Metzidakis, I., Martinez-Vilela, A., Castro Nieto, G. and Basso, B Intensive olive orchards on sloping land: Good water and pest management are essential. Journal of Environmental Management 89: Petousis, G Notes for practicals of Arboriculture III (Olives-Citrus). Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek).

18 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10 Volakakis, N Development of strategies to improve the quality and productivity of organic and low input olive production systems in semi-arid Mediterranean regions. PhD Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, UK.

19 LIFE09 ENV/GR/ SAGE10

20 Το κλάδεμα της ελιάς. Τέχνη ή Επιστήμη;

21 Το σωστό κλάδεμα εξασφαλίζει: Κανονική καρποφορία Μακρά παραγωγική ζωή του δένδρου Καλή προσαρμογή του δένδρου στις τοπικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια, έδαφος) Καλύτερη ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας Πρόληψη εχθρών και ασθενειών λόγω καλύτερου αερισμού και ευκολότερου ελέγχου

22 Το σωστό κλάδεμα εξασφαλίζει: Οικονομία νερού (λόγω μείωσης της διαπνοής του φυλλώματος-σημαντικό για ημιξηρικές περιοχές) Ανανέωση των δένδρων Ρύθμιση των αναγκών σε θρεπτικά Ευκολότερη συγκομιδή

23 Γενικές αρχές και πληροφορίες Βιολογικός κύκλος Τρόπος καρποφορίας της ελιάς Αυτονομία μερών Σωστές κοπές

24 Τα μέρη του δένδρου Κόμη (βραχίονες, κλάδοι, κλαδίσκοι, φύλλωμα, καρπός) Κορμός Ριζικό σύστημα

25 Το ριζικό σύστημα Απορροφά τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό Στηρίζει το δένδρο στο έδαφος Το πάχος των ριζών φθίνει όσο απομακρυνόμαστε από τον κορμό Καταλήγει στα ριζικά τριχίδια (τούφες μαλλιών)

26 Ανατομία του κορμού Το ξύλο και ο φλοιός αποτελούνται από αγγεία (σωλήνες) που συνδέουν το ριζικό σύστημα με την κόμη

27 Απλουστευμένος τρόπος θρέψης - Ήλιος - CO 2 πράσινα φύλλα θρεπτικός χυμός ξύλο φλοιός θρεπτικά στοιχεία νερό κλαδίσκους-κλάδους βραχίονες-κορμό ρίζα

28 Το κάμβιο με απλά λόγια Bρίσκεται μεταξύ φλοιού και ξύλου Είναι αόρατο με το μάτι Κάθε Άνοιξη αυξάνεται Καταναλώνει θρεπτικό χυμό Δίνει προς τα έξω φλοιό και προς τα μέσα ξύλο

29 Σημαντικές ισορροπίες Φύλλα Ρίζες

30 Σημαντικές ισορροπίες Φύλλα Ξύλο

31 Τρόπος καρποφορίας της ελιάς Η ελιά καρποφορεί σε ξύλο δύο ετών

32 «Φλοιός καρποφορίας» σε ενήλικο δένδρο Το δένδρο καρποφορεί στην περιφέρεια της κόμης ως ένα βάθος που εξαρτάται από την πυκνότητα φύτευσης

33 Σχήματα κόμης του ελαιοδένδρου Σφαιρικό (φυσική τάση) Λοβώδες (ευρύτερη εξωτερική επιφάνεια)

34 Ελαιοπεριεκτικότητα και μέσο βάρος ελαιοκάρπου Κάθε περιοχή δέχεται διαφορετικό ηλιακό φως Ο ελαιόκαρπος των κορυφών υπερέχει σε μέγεθος και ελαιοπεριεκτικότητα

35 Κατεύθυνση των κλάδων Ισχύει ο ανταγωνισμός μεταξύ ζωηρότητας βλάστησης και καρποφορίας Μεγαλύτερη ζωηρότητα στους κατακόρυφους Μεγαλύτερη καρποφορία στις ποδιές

36 Σωστή διαδικασία αφαίρεσης πλάγιου βλαστού a. Βλαστός πριν την αφαίρεση b. Σωστή κοπή c. Το εναπομένον τμήμα μετά το κόψιμο πολύ μακρύ d. Κοπή πολύ κοντά στον κύριο βλαστό

37 Αλληλουχία κατάλληλης διαδικασίας πραγματοποίησης μεγάλης κοπής σε πλάγιο κλάδο 1. Εγκοπή 2. 1η κοπή 3. Εγκοπή 4. Τελική κοπή

38 Περιποίηση μεγάλων τομών Σε τομές μεγαλύτερες των 50 mm επάλειψη με: Πάστα εμβολιασμού Χαλκούχα σκευάσματα Επικαλυπτικό πληγών (π.χ. Novaril) Λειωμένη παραφίνη

39 Εποχή κλαδέματος Γενικά από το Φθινόπωρο μέχρι τους πρώτους μήνες της Άνοιξης Σε παγετόπληκτες περιοχές μετά το χειμώνα (η βλάστηση προστατεύει σαν «ασπίδα») Πριν αρχίσει η διακίνηση των χυμών, διαφορετικά οι πληγές επουλώνονται δύσκολα Σε περίπτωση κλαδέματος κατά τη διακίνηση των χυμών αφήνεται μικρό «δόντι» και αφαιρείται στο επόμενο κλάδεμα εφόσον γίνει την κατάλληλη εποχή

40 Κύριοι τύποι κλαδέματος Μόρφωσης Καρποφορίας Ανανέωσης

41 Κλάδεμα μόρφωσης Σκοπός Να δώσει στο δένδρο ένα σχήμα που θα του εξασφαλίζει την καλή υγιεινή κατάσταση Να εξασφαλίζει την κανονική καρποφορία

42 Σχήματα μόρφωσης 1. The two-branch shape, which is common in Andalucia, Spain, for table olive varieties. 2. The candlestick shape used in Tunisia. 3. The double or triple trunk shape used in Seville. 4. The multi-conical shape, in which every branch has the shape of a cone, found in some regions in Italy. 5. The spherical cup shape seen in France, Italy and Greece. 6. The spherical shape, which is not so common because it does not give ample light to the whole tree. 7. The short cylindrical shape. 8. The non-trunk shape seen in Tunisia. 9. The free palmate. This shape presents some difficulties and is not widely used, at least for olive oil producing varieties.

43 Κλάδεμα μόρφωσης - Ξεκινά με τη φύτευση

44 Κλάδεμα μόρφωσης Ολοκληρώνεται με τη δημιουργία του «μόνιμου» σκελετού Τ= Κορμός Β1= Πρωτεύων Κλάδος Β2= Δευτερέων Κλάδος Β3= Τριτεύων Κλάδος

45 Κλάδεμα νεαρών δένδρων ανάλογα με το σχήμα μόρφωσης Κοπές Αφαίρεση βλαστού Κουτσοκόρφισμα κύριου άξονα Κουτσοκόρφισμα πλάγιου βλαστού

46 Κλάδεμα νεαρών δένδρων-υπερβολικός αριθμός πλάγιων βλαστών που ανταγωνίζονται τον κεντρικό βλαστό

47 Κλάδεμα νεαρών δένδρων-ανισορροπία

48 Κλάδεμα νεαρών δένδρων Λάθη Έχουν αφαιρεθεί πάρα πολλοί βλαστοί από τη βάση Απουσία στηρίγματος

49 Κλάδεμα καρποφορίας Για διατήρηση της παραγωγικότητας Σκοπός η δημιουργία βλαστών μέτριας ζωηρότητας

50 Καρποφόρος κλάδος ενήλικου δένδρου Επικρατούντες βλαστοί/ζώνη Ξυλοφόροι Μεικτοί Καρποφόροι Εξαντλημένοι

51 Παράδειγμα κλαδέματος καρποφόρου κλάδου κατά τη διάρκεια 2 ετών

52 Τρόπος αφαίρεσης της ποδιάς

53 Κλάδεμα καρποφόρου κλάδου σε διαφορετικά επίπεδα αυστηρότητας a. Επίπεδο αυστηρότητας 1 Κατάλληλο για ετήσιο κλάδεμα Χρονοβόρο b. Επίπεδο αυστηρότητας 2 Κατάλληλο για διετές κλάδεμα c. Επίπεδο αυστηρότητας 3 Κατάλληλο όταν το κλάδεμα δε γίνεται συχνά

54 Περιοδικότητα κλαδέματος (κάθε πόσα χρόνια) Ο καθορισμός της περιοδικότητας του κλαδέματος βασίζεται στους παρακάτω παράγοντες: Βαθμός ανάπτυξης ετήσιων βλαστών Φορτίο παραγωγής Σύστημα μόρφωσης Πυκνότητα φύτευσης Γονιμότητα εδάφους Κλίμα

55 Ετήσιο κλάδεμα Όταν πρέπει να επιτευχθεί συγκεκριμένο σχήμα Όταν η ανάπτυξη των ετήσιων βλαστών είναι περιορισμένη (χαμηλή γονιμότητα εδάφους, ξηρασία, βραχύα περίοδος ανάπτυξης, μεγάλη ηλικία δένδρων) Απαραίτητο σε επιτραπέζιες ποικιλίες Υψηλό κόστος

56 Διετές κλάδεμα Μπορεί να εφαρμοστεί στην πλειοψηφία συνθηκών καλλιέργειας Στην περιοχή Μεσσαρά Κρήτης για την ποικιλία Κορωνέικη η παρενιαυτοφορία είναι επιθυμητή κυρίως για μείωση του κόστους συλλογής Τη χρονιά με μεγάλη καρποφορία πραγματοποιείται βαρύ κλάδεμα

57 Κλάδεμα κάθε 3-4 χρόνια Ακατάλληλο για ορθότονες και ευαίσθητες σε ασθένειες φυλλώματος ποικιλίες (πυκνή-υψηλή κόμη) Μόνο υπό ευνοϊκές συνθήκες Εδαφικής γονιμότητας Διαθεσιμότητας νερού Κλίματος Αν οι παραπάνω συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές Παρατηρείται μείωση των αποδόσεων Δραστικό κλάδεμα στο τέλος του 4ετούς κύκλου

58 Συνέπειες αυστηρού κλαδέματος Παρενιαυτοφορία Λαίμαργοι βλαστοί Προβλήματα από υψηλές θερμοκρασίες Ηλιοκάματα του κορμού και των κύριων βραχιόνων

59 Κλάδεμα ανανέωσης Εφαρμόζεται σε δένδρα: Γηρασμένα Κατεστραμμένα από παγετό Κατεστραμμένα από φωτιά Μετά την ανανέωση απαιτείται ρύθμιση της λίπανσης και της άρδευσης ώστε να αποφευχθεί υπερβολική βλάστηση

60 Ανανέωση γέρικου ελαιόδενδρου

61 Ανανεωτικό κλάδεμα τύπου Jaen (Ισπανία)

62 Κλάδεμα και φυτοπροστασία Γενικά το σωστό κλάδεμα συμβάλλει στην πρόληψη εχθρών και ασθενειών Λάθος τεχνικές κλαδέματος μπορούν να επιδεινώσουν προβλήματα κυρίως από: Καρκίνωση της ελιάς (Pseudomonas savastanoi) Το δίδυμο καπνιά-λεκάνιο (Fumago vagans & Saissetia oleae)

63

64

65 Μερικές πρακτικές οδηγίες (1) Πρέπει να αφαιρούνται: Αδύναμοι κλάδοι ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν από δυνατότερους Νεκροί, άρρωστοι ή πολύ πυκνοί κλάδοι επειδή προσβάλλονται εύκολα από ασθένειες Κλάδοι που δημιουργούν σκίαση για καλύτερο φωτισμό και αερισμό της ζώνης καρποφορίας του δένδρου Ο κορμός και οι κύριοι βραχίονες δεν πρέπει να παραμένουν χωρίς κάλυψη με υπερβολική αφαίρεση βλαστών

66 Μερικές πρακτικές οδηγίες (2) Η αυστηρότητα του κλαδέματος εξαρτάται: Γονιμότητα εδάφους-άρδευση Γόνιμα αρδευόμενα = πιο ελαφρύ Άγονα ξηρά = πιο αυστηρό Ύψος βροχοπτώσεων Πολλές βροχές = πιο ελαφρύ Λίγες βροχές = πιο αυστηρό

67 Μερικές πρακτικές οδηγίες (3) Κλαδεύουμε χωριστά τα δένδρα που είναι προσβεβλημένα από καρκίνωση Απολυμαίνουμε τα εργαλεία του κλαδέματος με αλκοόλη για να αποφύγουμε τη μετάδοση του βακτηρίου από δένδρο σε δένδρο

68 Είναι σημαντικό τα υπολείμματα του κλαδέματος να επιστρέφουν στον ελαιώνα σαν οργανική ουσία και όχι να καίγονται

69 Κομποστοποίηση Φύλλα ελιάς μπορούν να κομποστοποιηθούν από μόνα τους Κλαδοκάθαρα ελαιοδένδρων Ατεμάχιστα (1 κυβικό ζυγίζει λιγότερο από 150 κιλά) Τεμαχισμένα (1 κυβικό ζυγίζει κιλά) Τα τεμαχισμένα κλαδοκάθαρα αποτελούν καλή πρώτη ύλη και μπορούν να συνδυαστούν με υπολείμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, κοπριά κ.α. για δημιουργία κόμποστ

70 Cantini C, Panicucci M Managing of a traditional olive orchard by timesaving biennial pruning. Acta Horticulturae: IV International Symposium on Olive Growing. 586: Περίληψη Μια μέθοδος κλαδέματος βασισμένη σε μεγάλες κοπές που πραγματοποιήθηκαν με αλυσοπρίονο κάθε δεύτερο χρόνο σε ολόκληρη την κόμη μεγάλων ελαιόδεντρων έχει δοκιμαστεί σε σύγκριση με ετήσιο επιδέξιο κλάδεμα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών στην Ιταλία. Τα δένδρα που κλαδεύονταν κάθε δύο έτη, παρήγαγαν 20% λιγότερο από τον μάρτυρα, ο χρόνος για κλάδεμα μειώθηκε κατά 80%, περνώντας από 57 στα 12 λεπτά ανά δένδρο / έτος και το ύψος των δένδρων μειώθηκε κατά 35%. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι σαν αποτέλεσμα είχαμε την ακατάστατη και παχύτερη κόμη ακατάλληλη για τις ποικιλίες ευαίσθητα στις ασθένειες φυλλώματος. Αυτή η μέθοδος κλαδέματος μπορεί να εφαρμοστεί στους περισσότερους από τους παραδοσιακές ελαιώνες μειώνοντας αισθητά την απαίτηση σε εργασία.

71 Αλλαγή ποικιλίας σε μεγάλα ελαιόδενδρα Με εγκεντρισμό (υπόφλοιος στεφανίτης) ture=related Όταν έχει αρχίσει η διακίνηση των χυμών (ο φλοιός αποκολλάται/γλιστράει=μάρτη-απρίλη-μάη) Εγκάρσια τομή (προτιμώνται βραχίονες μέχρι 15 εκατοστά διάμετρο) Να διατηρείται τουλάχιστο 1 βραχίονας (για φυλλική επιφάνεια) που θα αποκοπεί όταν τα εμβόλια αποκτήσουν τη δική τους φυλλική επιφάνεια

72 Αλλαγή ποικιλίας σε μεγάλα ελαιόδενδρα Εμβόλια Ηλικίας 1-2 ετών Διάμετρο 0,5-1 εκατοστό Μήκος 12 εκατοστά 2 κόμβους (4 μάτια) Να προέρχονται από δένδρα υγιή και παραγωγικά

73 Βιβλιογραφία 1. Anonymous Olive production in California. Olivae 11: Balatsouras, G The olive tree. Cultivation with modern methods, Athens: Pelekanos (In Greek). 3. Cantini, C. and Panicucci, M Managing of a traditional olive orchard by timesaving biennial pruning. Acta Horticulturae: IV International Symposium on Olive Growing. 586: Gucci, R. and Cantini, C Pruning and training systems for modern olive growing. Australia, Csiro Publishing. 5. Kabourakis, E Prototyping and dissemination of ecological olive production systems. A methodology for designing and dissemination of prototype ecological olive production systems (EOPS) in Crete, Thesis Landbouw Universiteit, Wageningen. 6. Kabourakis, E Code of practices for ecological olive production systems. Olivae 77:

74 7. Manios, T Organic Residues Composting. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). 8. Manios, T. and Maniadakis, K Notes for practicals of Organic Residues Composting. Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). 9. Metzidakis, I., Martinez-Vilela, A., Castro Nieto, G. and Basso, B Intensive olive orchards on sloping land: Good water and pest management are essential. Journal of Environmental Management 89: Pondikis, K Olive Production. Piraeus: Stamoulis (In Greek). 11. Petousis, G Notes for practicals of Arboriculture III (Olives-Citrus). Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete, School of Agricultural Technology, Heraklion, Greece. (In Greek). Σημείωση: Οι φωτογραφίες προέρχονται από: Αργυράκης Κώστας, Βολακάκης Νικόλαος, Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλατσούρας Γεώργιος, Πετούσης Γεώργιος, Ποντίκης Κώστας, R. Gucci and C. Cantini και World Wide Web.

75 Το κλάδεμα της ελιάς. Τέχνη ή Επιστήμη; «Πολλοί κόβουν λίγοι κλαδεύουν..» «Οι περισσότερες γνώσεις σχετικά με το κλάδεμα προέρχονται από την εμπειρία παρά από επιστημονικά πειράματα..»

Α.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗ «Γ.ΙΙΙ.1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ» (ΚΑΝ. (ΕΕ) 611/2015)

Α.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗ «Γ.ΙΙΙ.1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ» (ΚΑΝ. (ΕΕ) 611/2015) Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗ «Γ.ΙΙΙ.1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ» () Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης: η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ Φυσιολογία της ελιάς. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ Για να γίνουν πιο κατανοητά αυτά στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω επιβάλλεται πριν όλων να κάνουμε μια περιγραφή της φυσιολογίας της Ελιάς. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΑΝΝΟΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ 30/7/2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πυρκαγιά της 30/7/2012 στην περιοχή Βιάννου καθώς και αυτή που την ακολούθησε σχεδόν αμέσως στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαν σαν αποτέλεσμα τεράστιες καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος του κλαδέματος, αν βάλλουμε μέσα και την λειψή παραγωγή που προκύπτει από τα λαθεμένα κλαδέματα, μπορεί να φράσει το κόστος της συλλογής.

Το κόστος του κλαδέματος, αν βάλλουμε μέσα και την λειψή παραγωγή που προκύπτει από τα λαθεμένα κλαδέματα, μπορεί να φράσει το κόστος της συλλογής. Το κλάδεμα της ελιάς Tο κλάδεμα είναι ίσως η σπουδαιότερη σε σχέση με όλες τις άλλες ελαιοκαλλιεργιτικές εργασίες. Απ αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η καρποφορία και η μακροζωία των ελαιοδέντρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 2ο έτος υλοποίησης Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ

ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΓΕΩΠΟ ΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής Νεότερα συστήματα καλλιέργειας της ελιάς Σταύρος Βέμμος Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών Για αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας της κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας της κερασιάς τ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - Οπωροφόρα δένδρα Το κλάδεμα καρποφορίας της κερασιάς Συμεών Μαρνασίδης 1 & Κωνσταντίνος Καζαντζής 2 1 Γεωπόνος (MSc), Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πέλλας 2 Γεωπόνος ΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 2 ο έτος υλοποίησης Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) H άρδευση έχει ευνοϊκή επίδραση στη βλάστηση, ανθοφορία και καρποφορία των ελαιόδεντρων. Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και για αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΕΥΜΑ. Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε:

ΚΛΑΔΕΥΜΑ. Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε: ΚΛΑΔΕΥΜΑ Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε: Στα νεαρά δένδρα το μέγεθος και το σχήμα τους Στα ενήλικα δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 1 ο έτος υλοποίησης Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιώνων

Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιώνων Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιώνων Δρ. Γ. Κουμπούρης Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών & Αμπέλου Χανίων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ζημιές από πυρκαγιά Στοιχείο Ζημιά Ενέργεια Ελαιόκαρπος Μεγάλη ή ολική στα πυρόπληκτα Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΣΣΙΝΙΑ ΒΥΣΣΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρού µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΒΥΣΣΙΝΙΑ ΒΥΣΣΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρού µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΒΥΣΣΙΝΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus cerasus P2 Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρού µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή, ελλειψοειδή και διπλά διπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10 LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (FinalReport) Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες καλής πρακτικής για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας

Οδηγίες καλής πρακτικής για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας Οδηγίες καλής πρακτικής για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το ΓΠΑ στο πλαίσιο του έργου LIFE09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της μηλιάς

Ασθένειες της μηλιάς Ασθένειες της μηλιάς Οι ασθένειες μηλιάς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από δενδροκομικής και οικονομικής πλευράς είναι: το φουζικλάδιο, το ωίδιο, το βακτηριακό κάψιμο και οι σηψιριζίες (σημαντικότερη η Φυτόφθορα).

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος

Δασική Εδαφολογία. Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος Δασική Εδαφολογία Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος Μέρος 1 ο ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του σ αυτή και η επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Είδη κλαδέματος ανάλογα με την ηλικία ή την παραγωγική ζωή (περίοδο) των δένδρων. α) Περίοδος νεανικότητας - κλάδεμα μόρφωσης β) Περίοδος εισόδου στην παραγωγή. Συμπλήρωμα κλαδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Αύξηση: από την έκπτυξη των οφθαλμών (θ>10 0 C) μέχρι την ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΕΩΝΕΣ 1. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Τρόφιµα ασφαλή, υψηλής ποιότητας και µε παραγωγικές διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον Ποια είναι η απάντηση; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Εκριζώσεις

Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Εκριζώσεις Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Εκριζώσεις Στοιχεία επικοινωνίας Όνομα: e-mail: Αρ.τηλ.: Επάγγελμα: Χώρα: Στοιχεία Αγροτεμαχίου (Το ερωτηματολόγιο αφορά ένα είδος καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Φυσιολογίας 1

Στοιχεία Φυσιολογίας 1 Στοιχεία Φυσιολογίας 1 Διαφοροποίηση ανθοφόρων οφθαλμών τον Ιούνιο. Ελάχιστη ανάπτυξη ανθοφόρων οφθαλμών όλο το καλοκαίρι. Συλλογή ωρών χαμηλών θερμοκρασιών το Χειμώνα και ελάχιστη ανάπτυξη. Πέρας ληθάργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΡΟΔΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΡΟΔΙΑΣ ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΚΟΣΤΟΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ Πίνακας Περιεχομένων 1. Γνωριμία με το φυτό 2. Κλίμα και έδαφος 2.1. Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Ποιότητα Σταφυλιών Στάδια Ανάπτυξης της Ράγας Δυνατότητα Επίτευξης Βέλτιστης Τεχνολογικής Ωριμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2015-2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2016 // ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ με βάση την απόφαση 993/12-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Κλαδέματα

Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Κλαδέματα Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Κλαδέματα Στοιχεία επικοινωνίας Όνομα: e-mail: Αρ.τηλ.: Επάγγελμα: Χώρα: Στοιχεία Αγροτεμαχίου (Το ερωτηματολόγιο αφορά ένα είδος καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κλαδέματος των Λαχανικών

Αρχές Κλαδέματος των Λαχανικών Αρχές Κλαδέματος των Λαχανικών Φυτά που συνίσταται συστηματικό κλάδεμα Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα Αγγούρι Πεπόνι Καρπούζι Αφαίρεση βλαστών Επεμβάσεις κλαδέματος Κορυφολόγηση βλαστών Αφαίρεση φύλλων Αραίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝΠροπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ660 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ Σπορά τον Απρίλιο σε βάθος 2-3 cm και σε απόσταση 15 cm Μικρή βλαστική ικανότητα σπόρων (περίπου 3-4 έτη) Αδύνατη η πιστή αναπαραγωγή των ποικιλιών Καθυστέρηση εισόδου πρέμνων σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οι καλλιεργητικές εργασίες του εδάφους που πρέπει να προηγούνται της εγκατάστασης των δενδρυλλίων είναι οι εξής:

Οι καλλιεργητικές εργασίες του εδάφους που πρέπει να προηγούνται της εγκατάστασης των δενδρυλλίων είναι οι εξής: Διαχείριση εδάφους Επιλογή κατάλληλης θέσης για την εγκατάσταση νέων ελαιώνων Για την εγκατάσταση νέων ελαιώνων πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη θέση για την καλή ανάπτυξη και καρποφορία των δέντρων, την

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ Επιλογή τοποθεσίας Εποχικές Θερμοκρασίες Θερμοκρασία σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για διακοπή λήθαργου Ελάχιστες θερμοκρασίες Ημέρες απαλλαγμένες παγετού Επίδραση υδάτινων όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής Οδεσμόςτηςελιάςμετη Χαλκιδική ξεκίνησε στα βάθη των αιώνων αποδείξεις για

Διαβάστε περισσότερα

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΚΕΡΑΣΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus avium Prunus mahaleb(µαχαλέπιος κερασιά) Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ του Γεωργίου Α. Δαουτοπούλου, Καθηγητή Γεωπονίας Α.Π.Θ. Απορρόφηση & συγκράτηση των θρεπτικών στοιχείων Συγκράτηση του νερού Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus armeniaca Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή, καρδιόσχηµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της ισορροπίας στην άμπελο και η σχέση της με την ποιότητα των παραγόμενων οίνων. Γεωπόνος Οινολόγος Msc

Η έννοια της ισορροπίας στην άμπελο και η σχέση της με την ποιότητα των παραγόμενων οίνων. Γεωπόνος Οινολόγος Msc Η έννοια της ισορροπίας στην άμπελο και η σχέση της με την ποιότητα των παραγόμενων οίνων Ιωάννης Σ. Κανάκης Γεωπόνος Οινολόγος Msc Επιστημονικό Συμπόσιο «Σύγχρονες Αμπελόοινικές Τάσεις Η Πρόκληση της

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ελιά στη σύγχρονη εποχή Η Ελαιοκαλλιέργεια στην σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα Οι γενικές αρχές λίπανσης...... αξιοποιούνται μαζί με τις Εδαφολογικές και Φυλλοδιαγνωστικές Αναλύσεις και τα στοιχεία από τα Ερωτηματολόγια Λίπανσης για την έκδοση των Οδηγιών Λίπανσης στο κάθε αγροτεμάχιο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού Βιοκαλλιέργεια αμπελιού E. Καμπουράκης Εργαστήριο Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 302300, Fax. 2810 245873

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε;

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε; Θρέψη φυτού Θρέψη αζώτου: τον Χειμώνα όχι πρόσληψη Ν, Άνοιξη έως και άνθιση έδαφος ψυχρό και απαιτήσεις μηδαμινές άρα ελάχιστη πρόσληψη Ν, με εκβλάστηση μεγάλες απαιτήσεις από αποθηκευμένο Ν και από το

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική Ανθοκομία. Ορτανσία. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγική Ανθοκομία. Ορτανσία. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου TEI Πελοποννήσου Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία Θέμα Παραγωγική Ανθοκομία Ποικιλίες Καλλιέργεια Απαιτήσεις Ορτανσία Προβλήματα Ασθένειες Εχθροί Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Εκριζώσεις

Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Εκριζώσεις Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Εκριζώσεις Στοιχεία Αγροτεμαχίου (Το ερωτηματολόγιο αφορά ένα είδος καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο) Δήμος : Gouria Etoloakarnanias Γεωγραφικό πλάτος : 38.476281

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙΑ. Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ. Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp. ΦΙΣΤΙΚΙΑ Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο, δίοικο, πρωτανδρικό Μεγάλο μέγεθος Μακρόβιο Φύλλα Σύνθετα - περιττόληκτα, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2016-2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εφαρμογής Yγρών Aποβλήτων 3-φασικού Eλαιοτριβείου (YAE) σε ελαιώνες στα πλαίσια του έργου LIFE - olive CLIMA*

Μελέτη εφαρμογής Yγρών Aποβλήτων 3-φασικού Eλαιοτριβείου (YAE) σε ελαιώνες στα πλαίσια του έργου LIFE - olive CLIMA* Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» Μελέτη εφαρμογής Yγρών Aποβλήτων 3-φασικού Eλαιοτριβείου (YAE) σε ελαιώνες στα πλαίσια του έργου LIFE - olive CLIMA* Γ. Ψαρράς 1, Α. Παπαφιλιππάκη 1, Γ. Κουμπούρης

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα Εισβολή της φυλλοξήρας στην Ευρώπη από την Αμερική το 1864. Φυλλοξήρα ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Συκολόγου. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Συκολόγου. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2015-2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΑΣ Συκολόγου Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2016 // ΑΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΑΣ Συκολόγου με βάση την απόφαση 1943/13-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΩΝ ΙΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΩΝ ΙΤΕ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 2810 391577, Φαξ: 2810 391579 Site: www.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

Μ27 Μ9 Μ26 ΜΜ106 ΜΜ111

Μ27 Μ9 Μ26 ΜΜ106 ΜΜ111 Πολλαπλασιασμός Παλιότερα: εμβολιασμό της ποικιλίας σε σπορόφυτο φιρικιού. Πολύ ζωηρά δέντρα, καθυστέρηση στην είσοδο στην καρποφορία. Τώρα διεθνώς και στην Ελλάδα: εμβολιασμός της ποικιλίας πάνω σε κλωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1 ΑΡΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΚΑΛ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ., έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου TEI Πελοποννήσου Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία Θέμα Παραγωγική Ανθοκομία Ποικιλίες Καλλιέργεια Απαιτήσεις Γυψοφίλη Προβλήματα Ασθένειες Εχθροί Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Κλαδέματα

Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Κλαδέματα Ερωτηματολόγιο για τη Δειγματοληψία Χωραφιού- Κλαδέματα Στοιχεία Αγροτεμαχίου (Το ερωτηματολόγιο αφορά ένα είδος καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο) Δήμος : Trzebnica Γεωγραφικό πλάτος : 51.248173 Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Η καλλιέργεια της ελιάς Η καλλιέργεια της ελιάς Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 3 Καλλιεργητική τεχνική ελαιοδένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αμειψισπορά Αλληλουχία

Αμειψισπορά Αλληλουχία Βιολογική Γεωργία Αμειψισπορά Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 ** Σημειώσεις από το Βιβλίο του Ιωάννη Πολυμεράκη Αμειψισπορά Καλείται η συστηματική και προγραμματισμένη κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 : Εξατμισοδιαπνοή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - βλάπτει την υγεία των & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα