ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γραμματεία Δ.Σ.: Γκαγκαμάνου Αθανασία Τηλέφωνο: FAX: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 20ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Στα Τρίκαλα σήμερα την 4 Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Διοικητή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Γιώργο Αλ. Σουφλιά, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μπάρδα Κωνσταντίνο, την κ. Καταβούτα Μαρία τακτικό μέλος, τον κ. Μυλωνά Στέφανο τακτικό μέλος, την κ. Κόσυβα Σταυρούλα τακτικό μέλος και της γραμματέως κ. Γκαγκαμάνου Αθανασία. Στη συνεδρίαση προσήλθαν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., για την παροχή διευκρινίσεων στα προς συζήτηση θέματα οι : κ. Καραμέτου Μαρίνα, Νομική Σύμβουλος κ. Τσίγκας Αθανάσιος, Προϊστάμενος Οικονομικού τμήματος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος). κ. Γάκη Βασιλική, Υπάλληλος Οικονομικού τμήματος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος). κ. Μαργαρίτη Καλλιόπη, Υπάλληλος τμήματος Προμηθειών (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2 ου θέματος). Χασιώτη Αικατερίνη, Υπεύθυνη Φαρμακείου (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4 ου θέματος) Οι ανωτέρω παρείχαν συμπληρωματικές πληροφορίες και επεξηγήσεις, όταν παρίστατο ανάγκη κατά την συζήτηση έκαστου θέματος και εξέρχονταν της αίθουσας συνεδριάσεων. Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργου Αλ. Σουφλιά, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση:... ΑΠΟΦΑΣΗ 351

2 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποιημένου πρακτικού οικονομικών κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Τρικάλων 315/18/ και του αριθμ. πρωτ. 8950/ έγγραφο της εταιρείας BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ όψη: 1. Την αριθμ. πρωτ / εισήγηση του γραφείου προμηθειών σχετική με έγκριση πρακτικού τροποποιημένου πρακτικού οικονομικών κατόπιν της απόφασης του ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων 315/18/ και του αριθμ πρωτ 8950/ έγγραφο της εταιρείας BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ., όπου αναφέρονται τα εξής: «Εχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του 2522/97 Τις διατάξεις του Ν. 2889/01, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3329/05. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τον Ν. 2303/95. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" Την αριθμ. 36/2/ απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης Την αριθμ 92/5/ απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης πρακτικού προσφυγών τεχνικής αξιολόγησης. Την αριθμ 183/11/ απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου έγκρισης πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης. Την αριθμ 315/18/ απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου έγκρισης πρακτικού προσφυγών οικονομικής αξιολόγησης. Την αριθμ.12768/2014 Διακήρυξη. Σας διαβιβάζουμε το τροποποιημένο πρακτικό οικονομικών κατόπιν της απόφασης του ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων 315/18/ και του αριθμ πρωτ 8950/ έγγραφο της εταιρείας BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ που αφορά στην προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά». 2. Το πρακτικό της επιτροπής ήτοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τροποποιμένο πρακτικό Οικονομικής αξιολόγησης του δημόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του ΓΝ Τρικάλων κατόπιν της αποφάσεως του ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων 315/18/ , του υπ αριθμ. πρωτ 8950/ έγγραφο της εταιρείας BBD ΝΙΚ.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ότι αδυνατεί να αποδεχτεί την παράταση ισχύος της προσφοράς του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/118/2007. Α/Α. 1. Δείκτες δοκιμασίας υγρού κλιβάνου Colussi α) Δείκτες δοκιμασίας υγρού κλιβάνου. 250τεμ. - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 2,85 ευρώ - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 1,67 ευρώ κωδικός

3 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 1,67 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:240 x 1,67=400,8 x 23%= 492,98 ευρώ με Α/Α 1β) Εξωτερικός δείκτης για πακέτο 3/4 υγρού κλιβάνου 960τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 1,8714 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 1,6700 ευρώ κωδικός ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 3,68 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 5,65 ευρώ - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 2,95 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 1,6700 ευρώ κωδικό Ήτοι:960x1,6700=1603,20x23%=1971,94 ευρώ με Α/Α 1 γ) Εσωτερικός δείκτης πακέτο υγρού κλιβάνου. Να αντιδρούν σε όλες τις παραμέτρους(θερμοκρασία-ατμός-χρόνος). Να έχουν κατασκευή μετακινούμενης χημικής μελάνης τεμ. -KANELLOS MEDICALS προς 0,1200 ευρώ - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,14 ευρώ - ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,0692(μεγάλος) και προς 0,0346 ευρώ(μικρός)τον κωδικό Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,149 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,0346 ευρώ(μικρός) τον κωδικό Ήτοι:12000x0,0346=415,20x23%=510,70 ευρώ με Α/Α 1δ) Βιολογικοί δείκτες για υγρό κλίβανο 3 ωρών. Άμεση ερμηνεία σε μέγιστο χρόνο 3 ωρών 1.500τεμ. - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 5,95 ευρώ κωδικός 1292 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 5,95 ευρώ κωδικός 1292 Ήτοι:1500x5,95=8925,00x13%=10.085,25 ευρώ με Α/Α 1ε) Φίλτρα αντιμικροβιακά. 3τεμ. - Y-LOGIMED AE προς 0,17 τον κωδικο SMP H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Y-LOGIMED AE προς 0,17 τον κωδικο SMP Ήτοι:3x0,17=0,51x23%=0,63 ευρώ με Α/Α 1στ) Αυτοκόλλητες ετικέτες σήμανσης για σύστημα ελέγχου ιχνηλασιμότητας καταγραφής και αρχειοθέτησης αποστείρωσης για κλίβανο ατμού Colussi τεμ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,03 κωδικός προς 0,03/τμ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,03 κωδικός προς 0,03/τμ τον κωδικό Ήτοι:9.750x0,03=292,5x23%=359,78 ευρώ με Α/Α 1ζ) Τσιμούχες (λάστιχα) για πόρτες κλιβάνων Colussi 10τεμ. Η επιτροπή προτείνει την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο. Α/Α 1η) Xαρτί καταγραφικό για κλίβανο ατμού Colussi 100τεμ. - THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,20 ευρώ κωδικός 8915 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,20 ευρώ τον κωδικό 8915 Ήτοι:100x3,20=320,00x23%=393,60 ευρώ με

4 Α/Α 2.Αναλώσιμο υλικό για κλίβανο αποστείρωσης με πλάσμα Η202 και χαμηλή θερμοκρασία (Sterrad 100S) 1) Κασσέτα αποστείρωσης 20τεμ - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 102,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 102,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:20x102,00=2040,00x23%=2.509,20 ευρώ με Α/Α 2.2.)Βιολογικός δείκτης αποστείρωσης 60τεμ. -KANELLOS MEDICALS προς 5,50 ευρώ - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 8,00 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 5,50 ευρώ Ήτοι:60x5,50=330,00x23%=405,90 ευρώ με Α/Α 2.3) Χημικός δείκτης αποστείρωσης 750τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,0733 ευρώ - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,15ευρώ - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,34 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,0733 ευρώ Ήτοι:750χ0,0733=54,98x23%=67,62 ευρώ με Α/Α 2.4) α) Σακκούλες Sterrad Pouch 75x200mm 1.500τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,17 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,17 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1500x0,17=255,00x23%=313,65 ευρώ με Α/Α 2.4β) Σακκούλες Sterrad Pouch 100x260mm 1.750τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,28 τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,28 τον κωδικό Ήτοι:1750x0,28=490,00x23%=602,7 ευρώ με Α/Α 2.4γ) Σακκούλες Sterrad Pouch 150x320mm 3.500τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,48 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,48 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:3500x0,48=1680x23%=2.066,40 ευρώ με Α/Α 2.4δ) Σακκούλες Sterrad Pouch 150x420mm 1.750τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,56 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,56 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1500x0,56=840,00x23%=1.033,2 ευρώ με Α/Α 2.4ε) Σακκούλες Sterrad Pouch 200x400mm 1.750τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,77 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,77 ευρώ τον κωδικό 12340

5 Ήτοι:1.500x0,77=1.155,00x23%=1.420,65 ευρώ με Α/Α 2.4στ) Σακκούλες Sterrad Pouch 250x480mm 1.000τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 1,20 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 1,20 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1200x1,20=1440,00x23%=1.771,2 ευρώ με Α/Α 2.4ζ) Σακκούλες Sterrad Pouch 320x560mm 750τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 1,64 τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 1,64 τον κωδικό Ήτοι:800x1,64=1.312,00x23%=1.613,76 ευρώ με Α/Α 2.4 η) Σακκούλες Sterrad Pouch 100x350mm 1.000τεμ. -JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,38 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,38 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1000x0,38=380,00x23%=467,40 ευρώ με Α/Α 2.5) α) Θήκη ρολλό 75x70mm 3τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 19,00 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 15,68 ευρώ τον κωδικό KANELLOS MEDICALS προς 17,23 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 15,68 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:3x15,68=47,04x23%=57,86 ευρώ με Α/Α 2.5 β) Θήκη ρολλό 200x70mm 4τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 60,00 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 43,90 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 39,45 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 39,45 ευρώ Ήτοι:4x39,45=157,80x23%=194,09 ευρώ με Α/Α 2.5 γ) Θήκη ρολλό 500x70mm 3 τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 160,00 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 117,00 ευρώ τον κωδικό KANELLOS MEDICALS προς 147,54 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 117,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:3x117,00=351,00x23%=431,73 ευρώ με Α/Α 2.5 δ) Χαρτί καταγραφικό για κλίβανο πλάσματος Sterrad 100S 30τεμ. - THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 10,00 ευρώ - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 6,00 τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 6,00 τον κωδικό Ήτοι:36x6,00=216,00x23%=265,68 ευρώ με

6 Α/Α 3.Ρόλοι αποστείρωσης με πιέτα α) 7,5x200mm χωρίς πιέτα 6 ρολά - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 8,60 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 27,13 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 16,42 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 13,2685 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 8,60 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x8,60=51,60x23%=63,47 ευρώ με Α/Α 3β) 150x50x100 με πιέτα 10 ρολά - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 13,60 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 45,16 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 23,03 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 21,60 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 13,60 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:10x13,60=136,00x23%=167,28 ευρώ με Α/Α 3γ) 150x100mm χωρίς πιέτα 6 ρολά - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 17,00 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 51,57 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 33,15 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 20,81 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 17,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x17,00=102,00x23%=125,46 ευρώ με Α/Α 3δ) 300x100mm με πιέτα 20 ρολά - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 23,80 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 81,29 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 42,87 ευρώ KANELLOS MEDICALS προς 38,34 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 23,80 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:20x23,80=476,00x23%=585,48 ευρώ με Α/Α 3ε) 250x 200mm χωρίς πιέτα 8 ρολά - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 28,60 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 84,39 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 54,18 ευρώ KANELLOS MEDICALS προς 36,38 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 28,60 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:8x28,60=228,80x23%=281,42 ευρώ με Α/Α 4.Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης ατμού που αποτελούνται από την χάρτινη και πλαστική πλευρά α) 90x230mm 7.000φ. - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0210 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,085 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,0414 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0210 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:7000x0,0210=147,00x23%=180,81 ευρώ με

7 Α/Α 4β) 90x135mm φ. - ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,078 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A προς 0,021 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,021 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:70.000x0,021=1470,00x23%=1.808,10 ευρώ με Α/Α 4γ) 130x290mm φ. - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0330 τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,102 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 0,0457 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0330 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:15000x0,0330=495,00x23%=608,85 ευρώ με Α/Α 4δ) 190x370mm 3.000φ. - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0540 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,1984 ευρώ KANELLOS MEDICALS προς 0,0822 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0540 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:3000x0,0540=162,00x23%=199,26 ευρώ με Α/Α 4ε) 300x430mm 3.000φ. - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,1120 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,354 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 0,1257 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,1120 ευρώ τον κωδικό Ήτοι3000x0,1120=336,00x23%=413,28 ευρώ με Α/Α 5.Χαρτί αποστείρωσης α) 50Χ50εκ. Μαλακό, υψηλής ανθεκτικότητας για ασφαλή και αποτελεσματική αποστείρωση φ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,19 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0550 ευρώ τον κωδικό SWGC ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,10 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,103 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0550 ευρώ τον κωδικό SWGC5050 Ήτοι:7000x0,0550=385,00x23%=473,55 ευρώ με Α/Α 5β) 100Χ100εκ. Χωρίς ύφανση, μεγάλη αντοχή και ασφάλεια κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες φ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,62 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,2450 ευρώ τον κωδικό Μ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,386 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,2450 ευρώ τον κωδικό Μ Ήτοι:4000x0,2450=980,00x23%=1205,40 ευρώ με

8 Α/Α 5γ) 130 x 150cm εναλλασσόμενο μπλέ-πράσινο. Να είναι και τα δυο φύλλα ίδιας ποιότητας. Το χαρτί να είναι τύπου Non woven-συνύπαρξη συνθετικών και κυτταρινούχων ινών), να ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ862-2 και τα ISO και 02, να έχει συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη, ώστε να επιτρέπει την άσηπτη παραλαβή του περιεχομένου, να είναι πολύ ανθεκτικό και απαλό με δυνατότητα 6μηνης διατήρησης της αποστείρωσης και να είναι κατάλληλο για περιτύλιγμα μεγάλων set και χειρουργικών πεδίων-ιματισμού, αδιαπέραστο από το οινόπνευμα και τα αντισηπτικά φ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,90 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A προς 0,5000 ευρώ τον κωδικό Μ. H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,5000 ευρώ τον κωδικό Μ Ήτοι:4000x0,5000=2000,00x23%=2.460,00 ευρώ με Α/Α 6.Aπορρυπαντικά πλυντηρίου (τα είδη α,β,γ, θα είναι από την ίδια εταιρεία λόγω εύρυθμης λειτουργίας των πλυντηρίων) ( η προσφορά θα δοθεί με τιμή αραίωσης/λίτρο επί ποινή απόρριψης ) α) Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων. Να είναι ελαφρά αλκαλικό με PH 8-9, χαμηλού αφρισμού με γαλακτωματοποιητική δράση, χωρίς ένζυμα, να μην είναι διαβρωτικό ή ερεθιστικό, καυστικό και να είναι βιοδιασπώμενο. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια και πλυντήρια υπερήχων. 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 34,00 /5λίτρα -6,80 /λίτρο- 0,013 τιμή αραίωσης - GATEX προς 21,60 /4λίτρα -5,40 /λίτρο - 0,0054 /τιμή αραίωσης (τον κωδικό ) H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 21,60 /4λίτρα -5,40 /λίτρο -0,0054 / τιμή αραίωσης (τον κωδικό ) Ήτοι:100 x 5,40=540,00 x 23%= 664,20 ευρώ με Α/Α 6β) Ουδετεροποιητικό υγρό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων. Να ουδετεροποιεί τα αλκαλικά υπολείμματα, να μην περιέχει τασιενεργά στη σύνθεσή του. 100 lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 34,00 /5λιτρα -6,80 /λιτρο -0,0068 / τιμή αραίωσης - GATEX προς 19,80 /4λίτρα- 4,95 /λίτρο- 0,0049 /τιμή αραίωσης(τον κωδικό ) H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 19,80 /4λίτρα- 4,95 /λίτρο -0,0049 / τιμή αραίωσης (τον κωδικό ) Ήτοι:100 x 4,95=495,00 x 23%= 608,85 ευρώ με Α/Α 6γ) Διαβρεκτικό υγρό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων. Να εξαλείφει τα στίγματα, στεγνώματος των εργαλείων και να μην είναι διαβρωτικό ή ερεθιστικό. 240lt. να μειώνει τον χρόνο - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 29,00ευρώ /5λίτρα-5,80ευρώ/λίτρο-0,00174ευρώ /τιμή αραίωσης - GATEX προς 17,80 /4λίτρα- 4,45 /λίτρο- 0,0004 /τιμή αραίωσης H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 17,80 /4λίτρα -4,45 /λίτρο -0,0004 /τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:240x 4,45=1068,00 x 23%= 1313,64 ευρώ με 7.Υγρά απολύμανσης (η προσφορά θα δοθεί με τιμή αραίωσης/λίτρο επί ποινή απόρριψης) α) Υγρό μικροβιοκτόνο εργαλείων να φονεύει όλα τα παθογόνα, ιούς και HIV. 350lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 72,50 /5λίτρα -14,50 /λίτρο -0,0725 /τιμή αραίωσης τον κωδικό PAUL HARTMANN HELLAS προς 79,76 /8λίτρα -9,97 /λίτρο -0,099 /τιμή αραίωσης τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 72,50 /5λίτρα -14,50 /λίτρο -0,0725 /τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:350x14,50=5.075x13%=5.734,75 ευρώ με Α/Α 7β) Απορρυπαντικό υγρό για τον μηχανικό καθαρισμό των ενδοσκοπίων και χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι, πλυντηρίου υπερήχων και αυτόματα πλυντήρια, να είναι ενζυματικό με αναφορά στα

9 ένζυμα που περιέχονται, να έχει ουδέτερο PH 7-8, φιλικό προς το περιβάλλον και να είναι βιοδιασπώμενο. Να μην είναι διαβρωτικό ή ερεθιστικό και να είναι άοσμο. 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 62,50 /5λίτρα -12,50 /1λίτρο -0,00625 τιμή αραίωσης τον κωδικό GATEX προς 50,00 /4λίτρα -12,50 /1λίτρο -0,0062 τιμή αραίωσης τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 50,00 /4λίτρα -12,50 /1λίτρο -0,0062 τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:50x12,50=625,00x23%=768,75 ευρώ με Η προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 62,50 /5λίτρα -12,50 /1λίτρο -0,00625 τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:50x12,50=625,00x23%=768,75 ευρώ με Α/Α 7γ) Αντισκωριακό υγρό χειρουργικών εργαλείων. Να είναι κατάλληλο για χρήση με βυθισμό και σε πλυντήριο υπερήχων και να είναι βιοδιασπώμενο. Να είναι αποτελεσματικό χωρίς να φθείρει τα εργαλεία και να είναι ελαφρύ διάλυμα φωσφορικού οξέος και να μην καταστρέφει το χρυσό των εργαλείων σε οποιαδήποτε αραίωση. 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,90 /λίτρο -0,0945 τιμή αραίωσης - GATEX προς 9,50 /λιτρο 0,019 τιμή αραίωσης τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία- GATEX προς 9,50 /λιτρο -0,019 τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:100x9,50=950,00x23%=1168,50 ευρώ με Α/Α 7δ) Ενζυματικός αφρός για τον καθαρισμό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων. Να εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει. Να έχει σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων και των αναρροφήσεων, να καθαρίζει σε λίγα λεπτά και να έχει ουδέτερο PH. 20τεμ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,00/750ml τον κωδικό ΟΒ - GATEX προς 16,00/410gr H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία- Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,00/750ml τον κωδικό ΟΒ Ήτοι:20x18,00=360,00x13%=406,8 ευρώ με Α/Α 7ε) Λιπαντικό spray χειρουργικών εργαλείων. Nα είναι σε μορφή γάλακτος με αντλία χωρίς προωθητικό αέριο. Να μην είναι τοξικό, χωρίς σιλικόνη και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να μην επηρεάζει την αποστείρωση με ατμό. 15τεμ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 9,50 /400ml (ευρώ) - GATEX προς 9,00/500ml τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία- GATEX προς 9,00/500ml τον κωδικό Ήτοι:15x9,00=135,00x23%=166,05 ευρώ με Α/Α 7στ) Καθαριστικό ιωδιούχων λεκέδων με βάση το ιώδιο, χωρίς κατάλοιπα και κίτρινα σημάδια, να μην είναι τοξικό. 15τεμ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 9,20/750ml τον κωδικό ΟΒ - GATEX προς 12,00/500ml H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία-- Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 9,20/750mlτον κωδικό ΟΒ Ήτοι:15x9,20=138,00x13%=155,94 ευρώ με Α/Α 7ζ) Υγρό μικροβιοκτόνο σποροκτόνο θερμοευαίσθητων εργαλείων να φονεύει όλα τα παθογόνα, ιούς HBV και HIV. α) να προκύπτει εύκολα με ανάμιξη 2 συστατικών χωρίς δοσολογία β) να είναι συμβατό με τα χειρουργικά εργαλεία και τα ενδοσκοπικά όργανα (να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης υπεύθυνες δηλώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας του προϊόντος, ότι τυχόν βλάβες σε εργαλεία και ενδοσκόπια, θα αποζημιωθούν από την εταιρεία)

10 γ) να περιέχει υψηλού βαθμού απολύμανση και σποροκτονία (αποστείρωση σύμφωνα με ISO 14937) καταστρέφοντας ιούς, βακτήρια, μύκητες, μυκοβακτηρίδια (συμπεριλαμβανομένου της φυματίωσης)και τους σπόρους αυτών σε χρονικό διάστημα έως 15 λεπτά. δ) να είναι ασφαλές προς το προσωπικό (βασισμένο σε διεθνή πρότυπα ελέγχου ορίων έκθεσης) ε) να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νόρμες στ) να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και να αποβάλλεται με απλό και συνήθη τρόπο στο σύστημα αποχέτευσης ζ) να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά μέσα και έξω από την συσκευασία η) να συνοδεύεται από ειδικούς δείκτες ελέγχου θ) σταθερότητα διαλύματος έως 5 ημέρες ή 50 χρήσεις ι) να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. 200lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 47,5 /5λίτρα -9,50 /λίτρο -PAUL HARTMANN HELLAS προς 35,00 /5λίτρα 7,00 /λίτρο τον κωδικό JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 45,00 /5λίτρα -9,00 /λίτρο H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία-paul HARTMANN HELLAS προς 35,00 /5λίτρα- 7,00 /λίτρο τον κωδικό Ήτοι:200x7,00=1400,00x13%=1582,00 ευρώ με Α/Α 8.Αντισηπτικό υγρό δαπέδων χειρουργείου, επίπλων, χώρου. Με αντιμικροβιακή δράση έναντι GRAM (+) και (-) μικροβίων, ιών (HBV, HCV, HIV), μυκήτων, μυκοβακτηριδίων, αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, κατάλληλο για ευαίσθητα πατώματα και επιφάνειες χωρίς αλδεΰδες 100lt., - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 37,00/5litra ευρώ ή 7,40/litro ευρώ -PAUL HARTMANN HELLAS προς 26,15/5litra ευρώ ή 5,23/litro ευρώ τον κωδικό GATEX προς 8,00/litro ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία PAUL HARTMANN HELLAS προς 26,15/5litra ή 5,23/litro τον κωδικό Ήτοι:100x5,23=523,00x13%=590,99 ευρώ με το Α/Α 9.Υγρό απολυμαντικό επίπλων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείου 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 4,50/litro ευρώ τον κωδικό OC -PAUL HARTMANN HELLAS προς 4,71/litro ευρώ -BIOKON προς 9,00/500ml H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 4,50/litro ευρώ τον κωδικό OC Ήτοι:100x4,50=450,00x13%=508,5 ευρώ με το Α/Α 10.Υγρό καθαριστικό επίπλων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείου με απορρυπαντική δράση 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,00/5litra ή 3,60/litro τον κωδικό SE -BIOKON προς 9,80/500ml H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,00/5litra ή 3,60/litro τον κωδικό SE Ήτοι:100x3,60=360,00x23%=442,8 ευρώ με το Α/Α 11.Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών - δέρματος 200lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 4,40/500ml -PAUL HARTMANN HELLAS προς 2,50/litro τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία PAUL HARTMANN HELLAS προς 2,50/litro τον κωδικό Ήτοι:199,5x2,50=498,75x13%=563,59 ευρώ με το Α/Α 12.Αεραγωγός τύπου Berman (για εισαγωγή του βρογχοσκοπίου) μήκος 80mm, 90mm και 100mm. 500lt. Α/Α 13.Αντιμικροβιακό ταχείας δράσης για την αντισηψία του άθικτου δέρματος

11 50lt -PAUL HARTMANN HELLAS προς 2,50/litro τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία PAUL HARTMANN HELLAS προς 2,50/litro τον κωδικό Ήτοι:47,5x2,50=118,75x13%=134,19 ευρώ με το Α/Α 14.Βουρτσάκια καθαρισμού εργαλείων Να είναι πολλαπλών χρήσεων, τύπου οδοντόβουρτσας, με νάιλον και άλλες με ατσάλινη λεπτή τρίχα για τον καθαρισμό των εργαλείων με επίμονους λεκέδες. α) Βουρτσάκια διπλής άκρης με ανοξείδωτες ατσάλινες τρίχες με πλαστική λαβή 18cm μήκος 3 σειρές στη μια άκρη και μια σειρά στην άλλη 5τεμ. - GATEX προς 7,00/τμ- σετ 2/τεμ προς 14,00 ευρώ ρτον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,00/τμ- σετ 2/τεμ προς 14,00 ευρώ ρτον κωδικό Ήτοι:6x7,00=42,00x23%=51,66 ευρώ με το Α/Α 14β) Βούρτσες καθαρισμού ορθοπεδικών εργαλείων(reamers) 3mm διαμέτρου με νάυλον τρίχες λαβής 79cm 5τεμ. - GATEX προς 30,00/τεμ-σετ 3/τεμ 90,00ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 30,00/τεμ-σετ 3/τεμ 90,00ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x30,00=180,00x23%=221,40 ευρώ με το Α/Α 14γ) Βούρτσες καθαρισμού ορθοπεδικών εργαλείων (reamers) 7mm και ναυλον τρίχες λαβής 79cm 5τεμ. - GATEX προς 30,00/τεμ-σετ 3/τεμ 90,00ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 30,00/τεμ-σετ 3/τεμ 90,00ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x30,00=180,00x23%=221,40 ευρώ με το Α/Α 14δ) Βούρτσες καθαρισμού εργαλείων και αναρροφήσεων πολλαπλών χρήσεων με ανοξείδωτη λαβή και νάυλον τρίχες διαστάσεων 1) 12mm x 40,5cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το Α/Α 14δ 2) 5τεμ. 10mm x 40,5cm - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το Α/Α 14 δ 3)10mm x 61cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το Α/Α 14 δ 4)7mm x 40,5cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό

12 Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το Α/Α 14 δ 5) 7mm x 61cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το Α/Α 14 δ 6) 6mm x 30cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το Α/Α 14 δ 7) 4mm x 30cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το Α/Α 14 δ 8) 5mm x 30cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το Α/Α 14 ε) Βούρτσα καθαρισμού πολύ μακριά με νάιλον τρίχες σε ανοξείδωτη λαβή με ελαστικό σύρμα για δύσκολα σημεία. Στρογγυλή λαβή στην μια άκρη. 5τεμ. - GATEX προς 75,00/τεμ τον κωδικό BR-3300 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία GATEX προς 75,00/τεμ τον κωδικό BR-3300 Ήτοι:5x75,00=375,00x23%=461,25 ευρώ με το Α/Α 15.Βούρτσες μ. χ. εμποτισμένες με αντισηπτικό 3.000τεμ. -ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 1,00 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,2790 ευρώ τον κωδικό ΝΕΧ-Ρ2 -ENVIVO προς 0,317 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 0,2900 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,2790 ευρώ τον κωδικό ΝΕΧ-Ρ2 Ήτοι:3000x0,2790=837,00x23%=1029,51 ευρώ με το Α/Α 16.Σφουγγαράκια μ. χ. πλύσεως ασθενών με αντισηπτικό τεμ. - BIOKON προς 0,12 τον κωδικό CV00100L -ΣΗΑΤ ΒΛΑΧΟΥ Α.&ΣΙΑ ΟΕ προς 0,16 ευρώ.-χρ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,125 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 0,12 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία BIOKON προς 0,12 τον κωδικό CV00100L Ήτοι:5000x0,12=600,00x23%=738,00 ευρώ με το H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,12 ευρώ

13 Ήτοι:5000x0,12=600,00x23%=738,00 ευρώ με το Α/Α 17.Σύστημα καθαρισμού με αντισηπτικό Να αποτελείται τουλάχιστον από 8 πανάκια (από μείγμα ρεγιόν, πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου)περίπου 20χ20cm εμποτισμένα με Allantoin & Aloe Vera (για την προστασία από ερεθισμούς και την ανακούφιση του δέρματος ),Benzalkonium Chloride (για την μείωση των βακτηριδίων στο δέρμα,και την μείωση των οσμών),κ.α. Το κάθε πανάκι αναλογεί σε συγκεκριμένη περιοχή του σώματος(8περιοχές σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο για το καθαρισμό των ασθενών). Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.Να διατίθεται σε τέσσερις τύπους. 100τεμ. -BIOKON προς 2,00 ευρώ τους κωδικούς RSC901 & RSC902 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία BIOKON προς 2,00 ευρώ τους κωδικούς RSC901 & RSC902 Ήτοι:100x2,00=200,00x23%=246,00 ευρώ με το Α/Α 18.Σύστημα καθαρισμού ασθενούς Με ή χωρίς αντισηπτικό αποτελούμενο από υγρά πανάκια εμποτισμένα με ειδικό αντιβακτηριακό υγρό πλύσης σώματος που επιτρέπει τον πλήρη καθαρισμό του ασθενούς σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH. 250τεμ. -Y-LOGIMED AE προς 5,3 ευρώ/64τεμ ή 0,0828/τεμ ευρώ με κωδικό MDC BIOKON προς 3,00 ευρώ /25τεμ ή 0,12/τεμ - ΣΗΑΤ ΒΛΑΧΟΥ Α.&ΣΙΑ ΟΕ προς 2,20 ευρώ/8τεμ ή 0,088 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία--y-logimed AE προς 5,3 ευρώ/64τεμ ή 0,0828/τεμ ευρώ με κωδικό MDC Ήτοι:250x5,3=1325,00x23%=1629,75 ευρώ με Α/Α 19.Σύστημα πλύσης τριχωτού κεφαλής Ειδικό καπέλο(σκουφάκι)λουσίματος κεφαλής ασθενών.να περιλαμβάνει σαμπουάν και μαλακτικό και να μη χρειάζεται ξέβγαλμα με νερό. Να αφαιρεί από τα μαλλιά αίματα,ιώδιο, gel ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κ.λ.π. Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH 500τεμ. -KANELLOS MEDICALS προς 2,30 ευρώ -BIOKON προς 2,30 ευρώ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προς 2,19 ευρώ τον κωδικό csc1 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προς 2,19 ευρώ τον κωδικό csc1 Ήτοι:500x2,19=1095,00x23%=1346,85 ευρώ με το Α/Α 20.Παιδικό σαμπουάν 30τεμ. -Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 3,40/500ml ευρώ τον κωδικό CANA A.E. προς 3,35/250ml ευρώ - Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 4,50/750ml H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 4,50/750ml Ήτοι:30x4,50=135,00x23%=166,05 ευρώ με το Α/Α 21.Απολυμαντικά πλυντηρίων σκωραμίδων και ουροδοχείων 130lt. -Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 55,00/5litra ή 11,00/litro τον κωδικό SE H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 55,00/5litra ή 11,00/litro τον κωδικό SE Ήτοι:130x11,00=1430,00x13%=1615,90 ευρώ με το Α/Α 22.Προστατευτικές άκρες εργαλείων Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη για όλα τα είδη εργαλείων και χρώματα με τρύπες ή χωρίς 500τεμ.

14 -Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,219/τεμ τους κωδ (λευκό), (μπλέ), 01462(πράσινο), (κόκκινο), (κίτρινο), ( βιολετί), (πορτοκαλί), (καφέ), (μαύρο) -GATEX προς 0,22 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς0,219 /ΤΕΜ τους κωδ (λευκό), (μπλέ), 01462(πράσινο), (κόκκινο), (κίτρινο), ( βιολετί), (πορτοκαλί), (καφέ), (μαύρο) Ήτοι:500x0,219=109,5x23%=134,69 ευρώ με το Α/Α 23.Βαλβίδες καθαρισμού (αναρρόφησης) του βρογχοσκοπίου KARL STORZ μίας χρήσης κωδ eE 800τεμ. Α/Α 24.Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα, υποαλλεργικά με ξέστρο ενηλίκων 4000τεμ. - Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,348 ευρώ τον κωδικό 2259 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,348 ευρώ τον κωδικό 2259 Ήτοι:4000χ0,348=1392,00x23%=1712,16 ευρώ με το Α/Α 25.Κλίπς ομφαλίου λώρου 500τεμ. -KANELLOS MEDICALS προς 0,12 ευρώ -ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε Γ. προς 0,12 ευρώ -ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 0,83 εθυρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,12 ευρώ Ήτοι:250x0,12=30,00x23%=36,90 ευρώ με το H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε Γ. προς 0,12 ευρώ Ήτοι:250x0,12=30,00x23%=36,90 ευρώ με το Α/Α 26.Λάστιχα αναρρόφησης σιλικόνης α) 10χ3mm 100μ. Α/Α 26 β) 1χ1m 10μ. Α/Α 26 γ) 2χ 1mm 10μ. Α/Α 26δ) 5χ2,5mm 10μ. Α/Α 26ε )6χ2mm 10μ. Α/Α 26στ) 8χ 3mm 100μ. Α/Α 27.Λάστιχα αυξομειούμενου πάχους 7χιλ. 500μ.

15 -KANELLOS MEDICALS προς 0,3615 ευρώ/μέτρο -ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ προς 0,35 ευρώ/μέτρο τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ προς 0,35 ευρώ/μέτρο τον κωδικό Ήτοι:500x0,35=175,00x23%=215,25 ευρώ με το Α/Α 28.Λάστιχο παροχέτευσης από κίτρινο λάτεξ 6x2, 8x2, 10x2 100μ. Α/Α 29.Ουροσυλλέκτες Ουροσυλλέκτες τεσσάρων (4)λίτρων περισυλλογής διαλυμάτων έκπλυσης με ειδική βαλβίδα που επιτρέπει την απόρριψη του περιεχόμενου υγρού η οποία ανοίγει και κλείνει ερμητικά. 300 τεμ. -TELEFLEX MEDICAL HELLAS A.E.E προς 3,20 ευρώ με τον κωδικό COLOPLAST Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ προς 7,28 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία TELEFLEX MEDICAL HELLAS A.E.E προς 3,20 ευρώ με τον κωδικό Ήτοι:300x3,20=960,00x23%=1180,80 ευρώ με το Α/Α 30.Διουρηθρική συσκευή ουρολογικών εφαρμογών μ.χ. με διακλάδωση Υ και δείκτη ροής 300τεμ. -Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε προς 2,750 ευρώ τον κωδικό EL ARITI προς 4,80 ευρώ -ΒΙΟΣΕΡ προς 5,00 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία-ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε προς 2,750 ευρώ τον κωδικό EL Ήτοι:300x2,750=825,00x23%=1014,75 ευρώ με το Α/Α 31.Αντιμικροβιακός σύνδεσμος Σύνδεσμος για ενδοφλέβια χορήγηση χωρίς βελόνα με αντιμικροβιακή επίστρωση νανοσωματιδίων αργύρου. Να διατίθεται με ή χωρίς προέκταση απλή ή τύπου Υ και προσαρμογέα male Luer Lock. Nα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίοδο 7 ημερών 200τεμ. - BIOKON προς 0,80 τον κωδικό 011-C ARETEION MEDICALS προς 1,09 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία BIOKON προς 0,80 τον κωδικό 011-C3300 Ήτοι:200x0,80=160,00x23%=196,8 ευρώ με το Α/Α 32.Πολυαυλική παροχέτευση 9 αυλών με δυνατότητα διαχωρισμού από 100% σιλικόνη, ακτινοσκιερή, αποστειρωμένη μήκους 40 cm. 100τεμ. - COLOPLAST Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ προς 6,90 ευρώ τον κωδικό GA MEDICARE HELLAS AE προς 9,00 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία COLOPLAST Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ προς 6,90 ευρώ τον κωδικό GA1035 Ήτοι:100x6,90=690,00x23%=848,7 ευρώ Α/Α 33.Προφυλακτικά για κολπικό υπέρηχο μαιευτικής τεμ. -MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 0,1790 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,08 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,08 ευρώ Ήτοι:3000x0,08=240,00x23%=295,2 ευρώ με το Α/Α 34.Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μιας χρήσης σε πακέτα των 100 τεμαχίων τεμ.

16 - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0069 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από τo ελεύθερο εμπόριο. Α/Α 35.Λάμες χειρουργικές, ανοξείδωτες αποστειρωμένες χωρίς λαβή(νο ) τεμ - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0224 ευρώ -V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0232 ευρώ H προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0232 ευρώ Ήτοι:10.000x0,0232=232,00x23%=285,36 ευρώ με το Α/Α 36.Μαχαιρίδιο, με λαβή αποστειρωμένο 150τεμ. -V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,1028 ευρώ - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,1027 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία- V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,1028 ευρώ Ήτοι:150x0,1028=15,42x23%=18,97 ευρώμε το Α/Α 37.GEL για απιδινωτή και ηλεκτρόδια υπερήχων σε σωληνάρια 1300τεμ. -THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 0,820 ευρώ/250 ml τον κωδικό VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,84 ευρώ/250ml - KANELLOS MEDICALS προς 0,8428 ευρώ/250ml H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 0,820 ευρώ/250 ml τον κωδικό Ήτοι:1300x0,820=1066x23%=1.311,18 ευρώμε το Α/Α 38.Τσιμπίδια για ΗΚΓ σετ 50τεμ. - THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,00 ευρώ με τον κωδικό DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ προς 3,10 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,00 ευρώ με τον κωδικό Ήτοι:50x3,00=150,00x23%=184,50 ευρώ με το Α/Α 39.Συλλεκτικές φιάλες για αναπνευστήρα AVEA. 20τεμ. Α/Α 40.Πίεστρα για ΜΤΝ (μανταλάκια) 60τεμ. - THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,00 ευρώ τον κωδικό ARITI Α.Ε προς 9,50 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:60x3,00=180,00x23%=221,4 ευρώμε το Α/Α 41.Ξυριστικές μηχανές για το χειρουργείο με δοντάκια μονής κοπής με διπλή λεπίδα τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,072 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,072 ευρώ Ήτοι:10.000χ0,072=720,00x23%=885,6 ευρώμε το

17 Α/Α 42.Λεπίδες-ξυραφάκια για ηλεκτρικές μηχανές ξυρίσματος. απαιτούνται. 150τεμ. Να προσφερθούν δωρεάν, όσες ξυριστικές μηχανές -ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε. προς 2,56 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 2,25 ευρώ τον κωδικό 9600 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 2,25 ευρώ τον κωδικό 9600 Ήτοι:150x2,25=337,5x23%=415,13 ευρώμε το Α/Α 43.Επιστόμια μ. χ. για το ηλεκτρικό σπιρόμετρο 25Χ27,4Χ τεμ. THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 0,155 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 0,155 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1000x0,155=155,00x23%=190,65 ευρώμε το Α/Α 44.Πλάκες γείωσης μ. χ.(για παιδιά και ενήλικες)αδιάβροχη, με επίστρωση υποαλλεργικής αγώγιμης κόλλας τεμ. - ENVIVO προς 0,817 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,5700 ευρώ - VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,5700 ευρώ τον κωδικό Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,98 ευρώ - ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΕ προς 0,60 ευρώ - Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 1,00 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,5700 ευρώ Ήτοι:500x0,5700=285,00x23%=350,55 ευρώμε το H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,5700 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:500x0,5700=285,00x23%=350,55 ευρώμε το Α/Α 45.Σπρέι για τραύματα 500τεμ. Προσφέρει η εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 35,00 ευρώ το κωδικό DM002 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 35,00 ευρώ τον κωδικό DM002 Ήτοι:500x35,00=17.500,00x13%=19.775,00 ευρώμε το Α/Α 46.Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα και μη α) Αποστειρωμένα τεμνόμενα αυτοκόλλητα διαφανή οθόνια (πεδία)60χ35 200τεμ. Προσφέρουν οι εταιρείες - ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 7,37 ευρώ - DUCASCO-ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. προς 3,70 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 2,4480 ευρώ τον κωδικό ΙΝ Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 3,30 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 2,4480 ευρώ τον κωδικό ΙΝ3535 Ήτοι:200x2,4480=489,60x13%=553,25 ευρώμε το Α/Α 46β) Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία ενσωματωμένη στην κόλλα τους. Η αντιμικροβιακή συμπεριφορά του οθονίου να υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες. Διαστάσεων: 60x35 200τεμ. - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 7,10 ευρώ με τον κωδικό 6640 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 7,10 ευρώ με τον κωδικό 6640 Ήτοι:200x7,10=1420,00x13%=1604,60 ευρώμε το Α/Α 46γ) Αποστειρωμένα Χειρουργικά πεδία 1x1,80cm

18 200τεμ. - ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 3,65 ευρώ τον κωδικό H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 3,65 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:210x3,65=766,50x23%=942,80 ευρώμε το Α/Α 46δ) Αποστειρωμένα τετράγωνα απλά 45x45cm τεμ. Προσφέρουν οι εταιρείες - ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 0,64 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 0,1190 ευρώ τον κωδικό 15234MG - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,1320 ευρώ - PAUL HARTMANN HELLAS προς 0,221 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 0,1190 ευρώ τον κωδικό 15234MG Ήτοι:2250x0,1190=267,75 x 13%= 302,56 ευρώ με το Α/Α 46ε) Χειρουργικά πεδία TUR ουρολογικά με περικνημίδες. 20τεμ. Προσφέρουν οι εταιρείες -ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 32,22 ευρώ - DUCASCO-ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. προς 8,50 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 8,1970 ευρώ τον κωδικό 29361MGM - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 27,10 ευρώ - PAUL HARTMANN HELLAS προς 10,822 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 8,1970 ευρώ τον κωδικό 29361MGM Ήτοι:24 x 8,1970 = 196,73 x 13%= 222,30 ευρώμε το Α/Α 46στ) Σάκοι τραπεζιδίων MAYO δυο στρωμάτων από ενισχυμένο non-woven + πράσινο φίλμ αδιάβροχο αντιστατικό διαστάσεων τουλάχιστον 145x170cm. 600τεμ. - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,8340 ευρώ με τον κωδικό 8339MG H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,8340 ευρώ με τον κωδικό 8339MG Ήτοι:660 x 0,8340 = 550,44 x 13%= 622,00 ευρώμε το Α/Α 46 ζ) Κάλυμμα καλωδίου και 18x250 cm, διπλωμένο τηλεσκοπικά, διπλωμένο από την εσωτερική πλευρά του. 80τεμ. Προσφέρουν οι εταιρείες - ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 7,16 ευρώ - ENVIVO προς 0,916 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,90 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,8080 ευρώ τον κωδικό 1104MG -DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ προς 0,99 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,8080 ευρώ τον κωδικό 1104MG Ήτοι:80x0,8080=64,64x23%=79,51 ευρώμε το Α/Α 47.Ποδονάρια χειρουργείου μ.χ από ανθεκτικό πλαστικό α) Ποδονάρια προσωπικού πλαστικά με λάστιχο τεμ Προσφέρουν οι εταιρείες - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0092 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,0100 ευρώ - VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,0100 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε προς 0,0104 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,0100 ευρώ Ήτοι:10000x0,0100=100,00x23%=123,00 ευρώ με το H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,0100 ευρώ

19 Ήτοι:10000x0,0100=100,00x23%=123,00 ευρώ με το Α/Α 47β) Ποδονάρια ασθενών μακριά δετά χάρτινα 3.000τεμ. - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,4980 ευρώ τον κωδικό 791 H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH AE τον κωδικό 791 Ήτοι:3000x0,4980=1494,00x23%=1837,62 ευρώμε το Α/Α 48.Σκούφιες χειρουργείου μιας χρήσης ανδρών, γυναικών και ορθοπεδικές για κάλυψη όλης της κεφαλής με κορδόνι που δένει πίσω, με λάστιχο πίσω, με λάστιχα ολόγυρα, διάτρητες για καλό αερισμό, κατασκευασμένες από υποαλλεργικό υλικό υψηλού βαθμού αντοχής, απόλυτα φιλικό προς το δέρμα και να τηρούν διεθνείς προδιαγραφές CE. α) Ορθοπεδικές δετές 3.000τεμ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,1490 ευρώ τον κωδικό HC130B H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,1490 ευρώ τον κωδικό HC130B Ήτοι:3200 x 0,1490 = 476,80 x 23%= 586,46 ευρώμε το Α/Α 48 β) Ανδρών δετές τεμ - KANELLOS MEDICALS προς 0,0780 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0740 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε προς 0,0340 ευρώ τον κωδικό HC140B H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε προς 0,0340 ευρώ τον κωδικό HC140B Ήτοι: x 0,0340= 459,00 x 23%= 564,57 ευρώμε το Α/Α 48γ) Γυναικών με λάστιχο πίσω μεγάλου μεγέθους 8.500τεμ. - VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,0740 ευρώ τον κωδικό MILONAS HEALTH.Α.Ε προς 0,0750 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,0740 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:8500x0,0740=626,00x23%=773,67 ευρώμε το Α/Α 49.Υδατοπαγίδες για αναπνευστήρα AVEA. 20τεμ. Α/Α 50.Ποδιές πλαστικές χειρουργείου 4.000τεμ. - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0256 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,0400 ευρώ - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,0245 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,0245 ευρώ Ήτοι:4000x0,0245=98,00x23%=120,54 ευρώμε το Α/Α 51.Αντιθολοτικό σπρέι για βρογχοσκόπιο ULTRA STOP 10ζεύγη Α/Α 52.Φακαρόλα πλάτους 5mm σε μέτρα (κουβάρι) 500μ.

20 Α/Α 53.Νάυλον γαλακτώδες σε ρολό για κλίνες μετρ. - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,53 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,53 ευρώ Ήτοι:3000x0,53=1590,00x23%=1955,70 ευρώμε το Α/Α 54.Βραχιολάκια αναγνώρισης νεογνών, παίδων, ενηλίκων Αδιάβροχα, λευκό, ρόζ, σιέλ με κούμπωμα, δυνατότητα αναγραφής ονόματος, πλαστικά μαλακά. 700τεμ.παίδων 3000 τεμ ενηλίκων - KANELLOS MEDICALS προς 0,0320 ευρώ -ενηλίκων -V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,0450 ευρώ(ενηλίκων παίδων) H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,0320 ευρώ -ενηλίκων Ήτοι:3000x0,0320=96,00x23%=118,08 ευρώμε το H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,0450 ευρώ(παίδων) Ήτοι:700x0,0450=31,50x23%=38,75 ευρώμε το Α/Α 55.Άγκιστρο ρήξης εμβρυικού υμένος 500τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,80 ευρώ - Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 1,20 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,80 ευρώ Ήτοι:500χ0,80=400,00x23%=492,00 ευρώμε το Α/Α 56.Σπάτουλες πλαστικές για TEST PAP 1500τεμ. - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,026 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,026 ευρώ Ήτοι:1500x0,026=39,00x23%=47,97 ευρώ με το Α/Α 57.Ψήκτρες για TEST PAP 700τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,0450 ευρώ H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,0450 ευρώ Ήτοι:700x0,0450=31,50x23%=38,75 ευρώμε το Α/Α 58.Μητροσκόπια μ. χ τεμ. - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,1742 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,1780 ευρώ -V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,1720(small-medium-large) H προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,1720(small-medium-large) Ήτοι:2000x0,1720=344,00x23%=423,12 ευρώμε το Α/Α 59.Σικύες μ.χ. 400τεμ. Α/Α 60.Βάλβες μ. χ. 800τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς1,50/2τεμ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Λαµία. Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Λαµία. Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λαµία Αρ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θέμα: Πρακτικό αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΟΜΑΔΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ή 13% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 25079001 2 71063001 3 71071007 4 71071008 5 71088022 6 71095008 7 71117003 8 71158017 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές Διαπραγματεύσεις ) ΣΧΕΤ: α. ΠΔ 118/2007 β. Φ.814/363/185240/Σ.1378/29 Οκτ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 Ο.

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές Διαπραγματεύσεις ) ΣΧΕΤ: α. ΠΔ 118/2007 β. Φ.814/363/185240/Σ.1378/29 Οκτ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 Ο. ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 92 / 17918 Σ. 5239 Θεσσαλονίκη, 5 Νοε 2014 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4)

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4) ιακήρυξη 75/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 21954/23-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 687 Πορσελάνη - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοικονόμηση χώρου Πολύ συχνά ο διαθέσιμος χώρος είναι αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του προιόντος. Ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δράμα 14 09-2012 Πληροφορίες :Αλεξιάδου Μαρία Αρ.Πρωτ./ 7666 Τηλέφωνο : 2521350222 FAX:2521025997 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔH ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 0210136000)

ΕΙΔH ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ) CPV 0210136000) ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 30.05.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα