ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

3 2

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Ηµεροµηνία έκδοσης: 02/12/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα OCTOBER 2005 Publication date: 02/12/2005 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...29 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

5 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...54 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓ Ε ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ Ε Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...61 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4 REVOCATION OF GRANDENT EUROPEAN PATENTS BY EPO PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

6 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

7 6

8 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

9 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A45B 25/00 IPC7: G09F 13/00 IPC7: G09F 23/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ άφνης 1, ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Γ'ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 3ης Σεπτεµβρίου 19,10432 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΟΜΠΡΕ- ΛΑ Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε ένα σύστηµα φωτεινής διαφηµιστικής οµπρέλας µε διπλή οροφή, όπου άνωθεν της τέντας υπάρχει µικρό καπέλο µε εσωτερική πηγή φωτισµού, κατά τρόπον ώστε ο φωτισµός να διαχέεται οµοιόµορφα επί της εξωτερικής επιφανείας της τέντας της οµπρέλας. Το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει είτε µε ηλεκτρική ενέργεια, είτε µε ηλιακή που µετατρέπεται σε ηλεκτρική, είτε µε µπαταρία. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B65D 81/34 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νέας Εφέσσου 55, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΡΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΡΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λεωφόρος Ρόδου-Λίνδου,85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΕ ΑΤΟ- ΜΙΚΑ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Συσκευασµένος καφές σε ατοµικά φακελάκια φίλτρου (1) που αποτελείται από µια κλωστή όπου η µια του άκρη συνδέεται µε τον φάκελο και το άλλο άκρο της χρησιµοποιείται για να εισάγεται και να εξάγεται από την κούπα. Το φακελάκι εισάγεται εισάγεται στηνκούπα όπου προστίθεται ζεστό νερό και το ρόφηµα καφέ φίλτρου είναι έτοιµο. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι, ότι µε αυτά τα φακελάκια καφέ φίλτρου µπορεί κανείς να έχει το αγαπηµένο του ρόφηµα σε ελάχιστο χρόνο καθώς και ότι µπορεί να χρησιµποιηθεί από το σπίτι και το γραφείο έως καφετέριες, αεροπορικές εταιρίες και οπουδήποτε έχουν περιορισµένο χρόνο για να προσφέρουν αυτό το ρόφηµα καθώς και ελάχιστό χώρο για αποθήκευση και για απορρίµµατα. 9

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24J 2/00 IPC7: F24J 2/34 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ιερολοχιτών 81, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ναυµαχίας Έλλης 1, Αγ. Βασίλειος, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιπποκράτους 17, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):2)ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ- ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Ηλιακός θερµοσίφωνας ολοκληρωµένου τύπου συλλέκτη - αποθήκης που αποτελείται από δοχείο αποθήκευσης της θερµότητας (1) παραλληλεπίπεδου ή κυλινδρικού σχήµατος εντός του οποίου υπάρχει σωληνωτός εναλλάκτης (2) τοποθετηµένος σε άµεση ή έµµεση επαφή µετα τοιχώµατα του δοχείου και αντλία ή κυκλοφορητής (3) εκτός του δοχείου αποθήκευσης της θρµότητας (1) ή αναδευτήρας (4) εντός του δοχείου αποθήκευσης της θερµότητας (1). Η αντλία ή ο κυκλοφορητής (3) ή ο αναδευτήρας (4) τίθενται σε λειτουργία κατόπιν εντολής αισθητήρων (5) (για παράδειγµα πρεσοστατικών διακοπτών) τα οποία είναι τοποθετηµένα στηνείσοδο (6) ή στην έξοδο (7) του εναλλάκτη (2) όταν υπάρξει ζήτηση ζεστού νερού από τον χρήστη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G07D 1/08 IPC7: G07D 9/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΕΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Βύρωνος 52, ΠΕΥΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΡΕΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΕΡΜΑΤΟ ΕΚΤΗΣ Ο ηµιαυτόµατος κερµατοδέκτης αποτελείται από θαλάµους (15) µε παραλληλόγραµµο σχήµα και µε ύψος ανάλογο µε τον αριθµό των κερµάτων που θα αποθηκεύονται, οι θάλαµοι (15) µοντάρονται καθ' ύψος και συγκρατούνται µε δύο ντίζες (13), κάθε θάλαµος (15) εσωτερικά έχει διαφορετικά τοιχώµατα για κάθε µέγεθος των κερµάτων και επανδρώνεται από ένα εξωλκέα (6) ένα πίρο (11) και ένα ελατήριο στρέψεως (4) ενώµπροστά στο κάτω µέρος σχηµατίζετε µια µακρόστενη σχισµή (17) για να µπαίνω βγαίνουν τα κέρµατα και να προεξέχει ένα µικρό του εξωλκέα (6) όπου κινώντας το να αποθηκεύουµε και να εξωλκέουµε κέρµατα. 10

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B65H 75/34 IPC7: E04F 10/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χαριλάου Τρικούπη 22, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ Ο αυτοµατισµός µε τη µέθοδο της αντίστροφης περιέλιξης σώµατος, αποτλείται από κύλινδρο (1) επί τον οποίον στερώνονται και περιελίσσονται αντίστροφα συρµατόσχοινα (2) (3), τα οποία στερεώνονται σε αντίθετα άκρα και τίθενται υπό τάση από έναν ρυθµιστή τάσεως (4). Η διάταξη αυτή επιτρέπει την αυτόµατη επαναφορά του κυλίνδρου στην αρχική του θέση εκτελώντας ευθύγραµµες, κυκλικές ή σύνθετες κινήσεις. Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία όταν επενεργεί µια εξωτερική δύναµη. Στην ουσία είναι ένα ελατήριο (χωρίς εξήλαση σιδήρου) το οποίο κατασκευάζεται µε διάφορα εύκαµπτα υλικά, όπως επί παραδείγµατι η τέντα σκίασης (πανί και ιµάντες) όπου το ίδιο το εργαλείο είναι και χρηστικό αντικείµενο. Η µέθοδος αυτή ανοίγει ένα νέο τοµέα εφαρµογών στην εφαρµοσµένη µηχανική και τους µηχανισµούς αυτοµατοποίησης. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της εφεύρεσης είναι η απλότητα των κατασκευών που εγγυώνται χαµηλό κόστος κατασκευής και περισσότερο µηχανικών βλαβών µε αποτέλεσµα την µακροβιότητα των προϊόντων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04F 13/08 IPC7: E04F 21/18 IPC7: E06B 1/34 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Επιδαύρου 59, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕ- ΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η στήριξη πλάκων µαρµάρου ή γρανίτη ή άλλου υλικού κάλυψης όψεων κτιρίων γίνεται περιµετρικά µε προφίλ αλουµινίου, των οποίων οι απολήξεις εισχωρούν µέσα σε εγκοπές που δηµιουργούνται στις παρειές των πλακών (11). Τα προφίλ αλουµινίου που χρησιµποιούνται αποτελούνται από τα οριζόντια (21), τα οποία στηρίζουν και συγκρατούν οριζόντια σε όλο το µήκος των οριζοντίων πλευρών τους τις υπερκείµενες και υποκείµενες πλάκες (22) (23), και από τα κατακόρυφα (24) (25), τα οποία συγκρατούν τις πλάκες κατακόρυφα µεταξύ τους (26). Οι διαστάσεις και η µορφή των προφίλ καθώς και των απολήξεων τους εξαρτώνται από τις διαστάσεις των πλακών και τις αποστάσεις των πλακών µεταξύ τους, οριζόντια ή κατακόρυφα, ενώ το βάθος και πλάτος των εγκοπών των πλακών εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα του υλικού. Ηκατεύθυνση των απολήξεων των προφίλ αλουµινίου εξαρτάται από το επίπεδο της ορθοµαρµαρώσεως, όπως στο σχήµα 2, όπου το επίπεδο των πλακών είναι το ίδιο, ή στα σχήµατα 3 και 4, όπου τα επίπεδα είναι διαφορετικά. Τα προφίλ αλουµινίου στηρίζονται επί µεταλλικού σκελετού ικανού να φέρει κατακόρυφα φορτία της ορθοµαρµαρώσεως καθώς και τα φορτία από τις ανεµοπιέσεις. 11

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G06F 3/00 IPC7: G06F 3/033 IPC7: G09B 23/28 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΕΛΛΑ Α 2)ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μπιζανίου 14, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3) ΟΥΝΑΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Θάλειας 33, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 4)ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Μικράς Ασίας 75, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 5)ΜΠΑΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ελβίνου 72, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 6)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Φανερωµένης 16, ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2)ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3) ΟΥΝΑΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 4)ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 5)ΜΠΑΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 6)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα ιατρικού εκπαιδευτικού εξοµοιωτή, ο οποίος είναι εξειδικευµένος σε ουρολογικές ενδοσκοπικές επεµβάσεις. Ο ιατρικός εκπαιδευτικός εξοµοιωτής περιλαµβάνει απτικό µηχανισµό ανάδρασης δυνάµεων ελάχιστης µάζας, αδράνειας και τριβής, σύστηµα γραφικής απεικόνισης πραγµατικού χρόνου της ανθρώπινης ουρήθρας και των παραµορφώσεων της και κατάλληλο µοντέλο περιγραφής δυνάµεων αλληλεπίδρασης ιστών και εργαλείων. Η εφεύρεση συµπληρώνεται από το σύστηµα ελέγχου, το οποίο συντονίζει και ελέγχει τον απτικό µηχανισµό ανάδρασης δυνάµεων και το εικονικό µοντέλο ανθρώπινης ουρήθρας. Ο µηχανισµός ανάδρασης δυνάµεων πέντε ενεργών βαθµών ελευθερίας αποτελείται από α) έναν παράλληλο µηχανισµό πέντε ράβδων (1) και από β) µία σφαιρική άρθρωση (2), σε σειρά. Ο µηχανισµός είναι στατικά ζυγοσταθµισµένος χρησιµοποιώντας µάζες ζυγοστάθµισης (3). Οι κινητήρες όλων των βαθµών ελευθερίας βρίσκονται στη βάση του απτικού µηχανισµού (4). Για τη µετάδοση της κίνησης χρησιµοποιούνται µικροτροχαλίες (5) και ειδικά µκροµηχανήµατα (6), καθώς και capstan drives (7). Το σύστηµα µετάδοσης σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε α) οι στροφικοί βαθµοί ελευθερίαςνα είναι αποσυζευγµένοι µεταξύ τους και β) οι στροφικοί βαθµοί ελευθερίας να είναι αποσυζευγµένοι από τους µεταφορικούς. Κύρια χρήση της εφεύρεσης είναι η εκπαίδευση ειδικευόµενων και νέων χειρουργών ουρολόγων ιατρών σε ενδοσκοπικές ουρολογικές επεµβάσεις. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E02D 27/34 IPC7: E02D 31/08 IPC7: E04B 1/98 IPC7: E04H 9/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (71):1)ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μεγίστης 49, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α (72):1)ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΚΡΙΤΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μεγίστης 49,11364 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ- ΣΙΑΣ Θεµέλια αντισεισµικής προστασίας κατασκευασµένων κτιρίων παρουσιάζουν ένα σύστηµα αντισεισµικής προστασίας. Το σύστηµα αυτό αποτελείται από µία πλάκα (2) η οποία εδράζεται πάνω στο χαλίκι. Η πλάκα αυτή στην περίµετρο της φέρει τοίχο αντιστήριξης (3). Στην επιφάνεια της πλάκας αυτής (2) ενσωµατώνονται µεταλλικές πλάκες (5). Επί των µεταλλικών πλακών εδράζονται µεταλλικά πλακάκια (4). Η έδραση τους επί του εδάφους είναι ελεύθερη (δεν συγκολλείται βλ. λεπτ. 1,2,3). Επί των µεταλλικών πλακάκιων (4)εδράζονται στυλίσκοι οπλισµένου σκυροδέµατος (7) οι οποίοι διαθέτουν στην κεφαλή και τον πόδα τουςµεταλλικές πλάκες (6), (8) οι οποίες είναι αγκυρούµενες στο σώµα του υποστυλώµατος. Η έδραση του εν λόγω υποστυλώµατος επί του εδάφους είναι ελεύθερη (δεν συγκολείται βλ. λεπτ. 1,2,3). Περιµετρικά ο χώρος µεταξύ των τοιχωµάτων της πλάκας και του πριβάλλοντος εδάφους γεµίζει µε χαλίκι (9), (βλ. σχέδιο -4). Επί των πλακών (4) των στυλίσκων (7) κατασκευάζεται πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα (11) ελευθέρως εδραζόµενη επί των στυλίσκων (δεν συγκολλείται βλ. λεπτ. 1,2,3). Στις αντίστοιχες θέσεις των στυλίσκων τοποθετούνται µεταλλικές πλάκες (10). Πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι τα θεµέλια της παραπάνω περιγραφής παρουσιάζουν ένα σύστηµα αντισεισµικής προστασίας. 12

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B21D 28/36 IPC7: B26F 1/10 IPC7: E04F 11/18 IPC7: F16B 17/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΟΥΤΣΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κρυστάλλη 24, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΟΥΤΣΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙ Ω- ΜΑΤΟΣ Ένα προφίλ 1 για κατασκευή κιγκλιδώµατος το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι κατασκευάζεται από λαµαρίνα πάχους τριών χιλιοστών και ανά συγκεκριµένα διαστήµατα φέρει τετράγωνες οπές 2, οι οποίες δηµιουργούνται παράλληλα µε την κατασκευή του, από κυκλικό περιστροφικό µηχάνηµα που διαθέτει τετράγωνα εξογκώµατα 6, προκειµένου να το διαπερνά το κάθετο στέλεχος 4 και να δηµιουργείται το κιγκλίδωµα. Προκειµένου να συγκρατούνται σταθερά τα κάθετα στελέχη 4 επί των προφίλ 1 χρησιµοποιούνται κοχλίες και περικόχλια (µπουλώνια) 5 τα οποία σφίγγουν και σταθεροποιούν τα κάθετα στελέχη επί των προφίλ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01G 27/00 IPC7: G01F 11/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΤΣΙ Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΜΕ- ΤΑΛΛΕΥΤΕΤΑΙ ΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ιακόπτης νερού που αποτελείται από ένα δοχείο (1) σχήµα 1 το οποίο γεµίζοντας βραίνει και βυθίζεται, οπότε η επιφάνεια (17) σχήµα 1 αφήνει την διέλευση του νερού ενώ όταν αδειάζει αναδύεται λόγω της άνωσης και η επιφάνεια (17) κλείνει την δίοδο τουνερού. Με αυτό τον τρόπο, ο διακόπτης αυτός µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να ανοίγει κάθε ορισµένο χρόνο και µε τον τρόπο αυτό να ποτίζεται ο αγρός σε καθορισµένο χρόνο. Μπορεί επίσης να ρυθµιστεί να κλείνει σε καθορισµένο χρόνο σταµατώντας την παροχή νερού. Γι' αυτό ο διακόπτης αυτός έχει χρήση στον αυτόµατο τρόπο ποτίσµατος των αγρών γιατί µπορεί ναρυθµιστεί ο χρόνος διακόπτης και ο χρόνος παροχής νερού στον αγρό. Και αυτό µε τη δύναµη του νερού και όχι µε την χρήση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας. 13

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01N 25/28 IPC7: A01N 43/40 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 27-1, Shinkawa 2-chome, CHUO- KU TOKYO, ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/02/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /03/2004-JP ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)OTSUBO TOSHIRO 2)MARUYAMA SHOJI 3)TAKEBAYASHI YOSHIHIRO 4)KURODA KOUSEI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Xατζηγιάννη Μέξη 7, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Μικροενθυλακωµένη σύνθεση ρύθµισης ανάπτυξης εντόµου περιλαµβάνουσα δραστικό συστατικό ρύθµισης ανάπτυξης εντόµου σε ένα τοίχωµα που σχηµατίζεται από πολυοθρεθάνη ή πολυουρία, που έχει µέση διάµετροσωµατιδίου από 1 έως 40 mm, πάχος τοιχώµατος από έως 0.5 mm, αναλογία πάχους τοιχώµατος/µέση διαµέτρου σωµατιδίου από έως 0.003, και αναλογία όγκου µικροενθυλακωµένων σωµατιδίων που έχουν διάµετρο σωµατιδίου όχι µικρότερη από 50 mm όχι περισσότερο από 20 τοις εκατό κατ' όγκον επί τη βάσει του συνολικού όγκου των µικροενθυλακωµένων σωµατιδίων ικανοποιητικά εξασκεί αποτελασµατικότητα του δραστικού συστατικού, δηλαδή, την δραστικότητα ρύθµισης ανάπτυξης εντόµου. 14

16 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 04/03/2004 ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ /03/2004 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΕ- ΚΤΗ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗ- ΣΗΣ /03/2004 ΦΡΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΦΙΛ- ΤΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ /03/2004 ΡΕΤΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΕΡΜΑΤΟ ΕΚΤΗΣ /03/2004 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΕ- ΛΙΞΗΣ 18/03/2004 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ /03/2004 ΟΥΝΑΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΟΥΡΟΛΟ- ΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ /03/2004 ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ /03/2004 ΒΟΥΤΣΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΟΣ /03/2004 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΤΑΙ ΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ /02/2005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIM- ITED ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΟΜΟΥ

17 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMIT- ED ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΟΜΟΥ 14/02/ ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24/03/ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΟΥΡΟΛΟ- ΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 19/03/ ΒΟΥΤΣΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΟΣ 24/03/ ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 05/03/ ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ 04/03/ ΟΥΝΑΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΟΥΡΟΛΟ- ΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΕ- ΛΙΞΗΣ 19/03/ /03/ ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 05/03/ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΧΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΟΥΡΟΛΟ- ΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΟΥΡΟΛΟ- ΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΟΥΡΟΛΟ- ΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΟΥΡΟΛΟ- ΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 19/03/ /03/ /03/ /03/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 05/03/ ΡΕΤΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΕΡΜΑΤΟ ΕΚΤΗΣ 12/03/ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΤΑΙ ΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΦΙΛ- ΤΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 26/03/ /03/ /03/

18 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ηροδότου 15, ΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρόκειται για ένα Σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας και αύξησης του βαθµού απόδοσης Ατµοηλεκτρικών Σταθµών µε καύση λιγνίτη ή και άλλων καυσίµων το οποίο συνίσταται στην χρησιµοποίηση ενός ειδικού εναλλάκτη θερµότητας Παράκαµψης του LUVO µέσα στον οποίο οδηγείται ποσοστό της παροχής των καυσαερίων (π.χ. 40%) µε σηµείο λήψης µετά τον Οικονοµητήρα και πριν το LUVO και σηµείο εκβολής πριν το Η/Σ Φίλτρο για την παραγωγή ατµού που υποκαθιστά τον αποµαστευόµενο ατµό του Στροβίλου για την προθέρµανση του νερού του Λέβητα µε αποτέλεσµα την αύξηση της αποδιδόµενης ηλεκτρικής ισχύος σε ποσοστό άνω των 1,5% (π.χ. περίπου 4,5MW για σταθµό 300MW) µε παράλληλη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του Ανθρακα κατά µερικές δεκάδες χιλιάδες τόνους ανά έτος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Aλκιβιάδου , ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Πραξιτέλους ,18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥ ΙΠΛΗΣ ΕΠΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Είναι µια νέα µοντέρνα ιδέα. Είναι πολύ πιο εύκολο να στείλεις και να λάβεις µήνυµα όταν είναι προσαρµοσµένη στον καρπό. Εχει διπλή χρήση του ρολογιού και του βοµβητή (πεϊτζερ). Ακόµη µπορεί να αντικαταστήσει το ρολόϊ. ηµιουργεί µία νέα αγορά για τα παιδιά, γιατροί, µοτοσυκλετιστές, κωφάλλαλοι, χρήστες βοµβητών και χρήστες κινητών τηλεφώνων που χρησιµοποιούν το κινητό κυρίως για αποστολή µηνυµάτων (SMS). Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι είναι δύσκολο να κλαπεί όταν το φοράς. Ο βοµβητής Καρπού ιπλής Επικοινωνίας (1) είναι ένα εντελώς µοναδικό προϊόν εύκολο στη χρήση για αποστολή και λήψη µηνυµάτων. 17

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΕΜΠΕΡΛΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ε.Βενιζέλου 39, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΤΣΕΜΠΕΡΛΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Η ΝΕΑ ΠΥΞΙ Α Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα νέο είδος πυξίδας, όπου σε έναν οποιονδήποτε χάρτη πχ της Ελλάδας αντικαθίστανται οι δρόµοι µε λεπτά σωληνάκια τα οποία περιέχουν απεσταγµένο νερό µαζί µε ένα πλεούµενο έλασµα σχήµατος σφαίρας. Ολόκληρο το αναφερθέν σύστηµα τοποθετείται σε επίπεδο κυκλικό δίσκο και στο κέντρο του υπάρχει άξονας πέριξ του οποίου περιστρέφεται ο δίσκος. Με την κίνηση του οχήµατος και τα διανυόµενα χιλιόµετρα σε κλίµακα το σφαιρικό έλασµα θα κινείται µε τον µαγνήτη, συµπαρασύροντας καιτο σωληνάκι. Για την επιθυµητή διαδροµή τοποθετούνται σφυγκτήρες στις διακλαδώσεις των αρτηριών, έτσι ώστε να µην επιτρέπουν τη διέλευση του σφαιρικού ελάσµατος. Το όλο σύστηµα συνδέεται µε ταχογράφο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Κοραή 26, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΝΤΟΜΑΤΑΣ-ΦΑΣΟΛΙΑΣ Κ.Λ.Π.) Το σύστηµα στήριξης κηπευτικών φυτών αποτελείται από εξαρτήµατα συναρµολόγησης: (1) Αιχµή στήριξης, (2) Συνδετήρα στήριξης, (3) Συνδετήρα επιµήκυνσης. Ο συνδετήρας στήριξης: (1) εισχωρεί στο χώµα και στερεώνει µαζί µε άλλους το σύστηµα, που µε τουςσυνδετήρες, (2), (3) επεκτείνεται σε 3 διαστάσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του κήπου. Το πλεονέκτηµα της εφεύρεσης είναι η εύκολη, γρήγορη και ποιοτική στήριξη των φυτών (ντοµάτας, φασόλου, κ.λ.π.). 18

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ικτίνου 11, ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/03/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΙ- ΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CNC Περιγράφεται διάταξη που απεικονίζεται στο Σχήµα 6 για την πλήρη επεξεργασία ενός τεµαχίου 10 πρώτης ύλης ξύλου ή συναφούς προς παραγωγή επιθυµητού τελικού αντικειµένου στην επιπλοποιϊα,π.χ. ποδιού τραπεζιού ή καρέκλας, κολώνας µπουφέ ή κεφαλόσκαλου, κλπ. µε µία µόνο τοποθέτηση του στο κέντρο εργασίας και ολοκλήρωση της κατεργασίας µε διαδοχικές προεπιλεγµένες περιστροφές του τεµαχίου στις επιθυµητές, προκαθορισµένες θέσεις εργασίας, µε ταυτόχρονο προγραµµατισµό του κέντρου εργασίας CNC για τηνεκτέλεση του πλήρους προγράµµατος επεξεργασίας ενός τεµαχίου. Η διάταξη περιλαµβάνειτο φορείο 1 στο οποίο µεταξύ διατάξεως 7a,b εγκαθίσταται το προς κατεργασία τεµάχιο 10 και στο οποίο µέσω διατάξεως αισθητηρίων 28 προγραµµατιζοµένων µέσω πίνακος ελέγχου 2 δίδονται διαδοχικές εντολές περιστροφής µέσω κινητήρα 8-µειωτήρα 9 ή και κλίσης µέσω κινητήρα 26 και ανυψωτικού κοχλία 27 του τεµαχίου πρώτης ύλης προς εκτέλεση της επεξεργασίας του κατά το επιλεγόµενο σχέδιο. 19

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα