Elizabeth Observatory of Athens,Πρόεδρος Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Μέλος Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elizabeth Observatory of Athens,Πρόεδρος Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Μέλος Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης 2"

Transcript

1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΗΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΛΙΚΕΣ ΕΚΛΗΨΕΙΣ Ι.Μ.Δ.Στρίκης 1, Αθ. Κουλουμβάκος 2, Γ. Ξυστούρης2 1 Elizabeth Observatory of Athens,Πρόεδρος Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Μέλος Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Μηχανικής Διαστήματος. Περίληψη: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα αποτελέσματα των πρώτων αναλύσεων των παρατηρήσεων που έγιναν από ερασιτέχνες αστρονόμους κατά την διάρκεια των Ολικών εκλείψεων Ηλίου του 2006 και 2009 που συμπληρώνονται από παρατηρησιακά δεδομένα επαγγελματιών αστρονόμων του Οι παρατηρήσεις αυτές περιλαμβάνουν την αποτύπωση του φάσματος της Ηλιακής Χρωμόσφαιρας και του Ηλιακού Στέμματος, αλλά και απεικόνιση του Ηλιακού Στέμματος στο Ορατό φώς με τεχνικές που μας αποκαλύπτουν λεπτές δομές από το χείλος του Ηλιακού δίσκου μέχρι και πολλές Ηλιακές Ακτίνες μακριά. Τα πρώτα αποτελέσματα των φασματοσκοπικών αναλύσεων δείχνουν μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στην ενεργειακή κατάσταση του Ηλιακού στέμματος στην διάρκεια και καταδεικνύουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αυτού. Επίσης μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται ενώ ταυτόχρονα η ανάλυση της μορφολογίας του Στέμματος από τις εικόνες του Ολικού φωτός δημιουργούν και νέα επιστημονικά ερωτήματα σε σχέση με την κατά πολύ καθυστερημένη έναρξη του νέου Ηλιακού Κύκλου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωρίζοντας την σπουδαιότητα της μελέτης του Ηλιακού Στέμματος για πολλούς λόγους, αλλά βλέποντας και την ταυτόχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας που έκανε πραγματικά αξιόλογο εξοπλισμό (τηλεσκόπια, CCD κάμερες, φίλτρα) προσβάσιμο σε μεγάλο ποσοστό ερασιτεχνών ανά τον κόσμο αποφασίστηκε το 2005 η δημιουργία μίας άτυπης ομάδας για την παρατήρηση των ολικών εκλείψεων Ηλίου. Η ομάδα αυτή αποτελείτε τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες αστρονόμους. Κοινός στόχος όλων είναι η συμβολή σε όποιο βαθμό είναι δυνατό στην κατανόηση και πιθανή λύση μερικών από τα μεγαλύτερα μυστήρια του δικού μας Ήλιου μέσα από την μέθοδο της «Παρατήρησης Καταγραφής Ανάλυσης». Οι παρατηρήσεις που έγιναν τα έτη 2006 & 2009 επιβλέπονταν από τον κ. Μουσσά Ξενοφώντα Αναπληρωτή καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. και υλοποιήθηκαν από τους ερασιτέχνες αστρονόμους Στρίκη Ιάκωβο και Πιζάνια Μάριο, ενώ για το 2008 έγιναν συμπληρωματικές παρατηρήσεις από τον ερασιτέχνη Χασιώτη Ηλία. Τέλος για την συμπλήρωση των δεδομένων υπήρξε συνεργασία των ανωτέρω με την ομάδα του κ. Miloslav Drukmiller του BRNO University της Τσεχικής Δημοκρατίας και με τον κ. Βούλγαρη Αριστείδη επίσης ερασιτέχνη. Στις δύο περιπτώσεις 2006 και 2009 έγιναν από την ομάδα μας οι εξής παρατηρήσεις: Φασματοσκοπική παρατήρηση του Ηλιακού Στέμματος, Φωτογράφησή του σε όλο το ορατό φάσμα, και φωτογράφισή του μέσω πολωτικών φίλτρων. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο περιπτώσεις ήταν κατά κύριο λόγο υλικό που μπορεί κανείς να βρει πολύ εύκολα στο εμπόριο και σε μαζική παραγωγή. Μόνον σε λίγες περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν ιδιοκατασκευές. Παρατηρήσεις και Εξοπλισμός: Ο εξοπλισμός λοιπών ενδεικτικά για το Καστελόριζο είχε ως εξής: 3 φωτογραφικές μηχανές DSLR της Canon με ανάλυση 8,2 MPixel.

2 2 φασματογράφοι μικρής και μεσαίας διασποράς, ο ένας εργαστηριακού τύπου με τριγωνικό πρίσμα και ο άλλος ιδιοκατασκευή της ομάδας. 2 φακοί φωτογραφικού τύπου (διαθλαστικοί) με εστιακές αποστάσεις 600 και 800 χιλιοστά αντίστοιχα. 1 κυκλικό πολωτικό φίλτρο (βαθμονομημένο) μπροστά από τον φακό 600 ων χιλιοστών. Τέλος μία ψηφιακή βιντεοκάμερα που κατέγραφε όλο το φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο στο ολικό φώς. Όλος αυτός ο εξοπλισμός ήταν τοποθετημένος πάνω σε ισημερινή στήριξη με αστροστάτη (γερμανικού τύπου), ενώ οι δύο φωτογραφικές μηχανές (ολικό φώς και πολωτής) λειτουργούσαν με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ενώ η τρίτη (φασματογράφοι) λειτουργούσε χειροκίνητα. Τα δεδομένα μας συμπληρώθηκαν με την ευγενική παραχώρηση των δεδομένων του κ. Miloslav Drukmiller του BRNO University. Αυτά περιλαμβάνουν υψηλής ανάλυσης εικόνες του Στέμματος στο ορατό φώς αλλά και εικόνες στην συχνότητα εκπομπής του ιονισμένου Σιδήρου 14 (Fe XIV). Η συγκριτική ανάλυση που έγινε στις φασματοσκοπικές παρατηρήσεις των δύο εκλείψεων έδηξε μεγάλη αύξηση του ποσοστού του κατά 10 φορές Ιονισμένου Σιδήρου, ενώ έδηξε και ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού του κατά 14 φορές Ιονισμένου Σιδήρου. Επίσης η ανάλυση των εικόνων του ορατού φωτός μας έδωσε πληροφορίες για τις πρώτες μεταβολές που υφίσταται η μαγνητική δομή του Ηλιακού Στέμματος όταν ο Ήλιος μπαίνει στον νέο ενεργειακό κύκλο. Τέλος η σύγκριση των εικόνων του ολικού φωτός, με αυτές της γραμμής του κατά 14 φορές Ιονισμένου Σιδήρου μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός με τον οποίο ο υψηλά ιονισμένος Σίδηρος, κατά το Ηλιακό ελάχιστο, ανιχνεύετε μόνον σε τοπικά φαινόμενα και σε χαμηλή πυκνότητα. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΗΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2006: Αριστερά φαίνεται η πρωτότυπη εικόνα όπως αυτή τραβήχτηκε από τον φασματογράφο μεσαίας ανάλυσης και αποτύπωσε τα φάσματα της χρωμόσφαιρας και του στέμματος. Από αυτήν χρησιμοποιήθηκαν μόνον οι 2η και 3η εικόνα από πάνω. Αρχικά εφαρμόστηκε αποθορυβοποίηση των εικόνων και στην συνέχεια μετατράπηκαν όλες σε μονοχρωματικές. Τέλος ελήφθησαν οριζόντιες τομές αυτών και εκεί έγινε η ταυτοποίηση των χημικών στοιχείων για την εικόνα του φάσματος της Χρωμόσφαιρας και μέτρηση των σχετικών εντάσεων για τις γραμμές εκπομπής του Ηλιακού Στέμματος. Έτσι καταλήξαμε στην επόμενη εικόνα που αφορά την ταυτοποίηση της χρωμόσφαιρας.

3 Οι κύριες γραμμές εκπομπής που αναγνωρίστηκαν στην ανωτέρω φωτογραφία, όπως φαίνεται και στο γράφημα είναι με σειρά από τα ερυθρά μέρη του φάσματος όπως αυτά καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Υδρογόνο α (Ηα ) Βάριο (Ba) Νάτριο (Na) Ήλιο (He) Μαγνήσιο (Mg) Μαγνήσιο (Mg) Σίδηρος (Fe) Υδρογόνο β (Hβ ) Ήλιο (He) Υδρογόνο γ (Hγ ) Υδρογόνο δ (Ηδ ) Ασβέστιο (Ca) Ασβέστιο (Ca) 656.3nm 649.7nm 589.6nm 587.6nm 518.3nm 516.7nm 501.8nm 486.1nm 447.2nm 434.0nm 410.2nm 396.8nm 393.3nm Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε μέτρηση των σχετικών εντάσεων των γραμμών του πολλαπλά ιονισμένου Σιδήρου στις οποίες εκπέμπει το Ηλιακό Στέμμα, οι γραμμές αυτές είναι του Σιδήρου 10 & 14 (FeX & FeXIV). Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η σχέση: Σχετική Ένταση Γραμμής Feion=Iλ-Ic/Ic (Voulgaris et.al. 2009). Όπου Iλ είναι η μετρούμενη ένταση της γραμμής του ιονισμένου Σιδήρου και Ic είναι η μετρούμενη ένταση του κοντινού συνεχούς υποβάθρου. Έτσι λοιπόν για την Ολική Έκλειψη Ηλίου του 2006 έχουμε τον παρακάτω πίνακα: Line Fe X Fe XIV Fe X / Fe XIV Relative Intensity Από αυτόν τον πίνακα συμπεραίνουμε ότι η ένταση του Σιδήρου 14 είναι αρκετά ισχυρότερη από αυτήν του Σιδήρου 10, αυτό σημαίνει ότι κατά το 2006 υπήρχε μεγάλη πυκνότητα του ιονισμένου κατά 14 φορές Σιδήρου. Αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι η θερμοκρασία του στέμματος ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να δικαιολογήσει αυτήν την πυκνότητα.

4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΗΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2009: Για το 2009 πραγματοποιήθηκαν φασματοσκοπικές παρατηρήσεις μόνον του Στέμματος και ποιο συγκεκριμένα μόνον στις γραμμές του 10 & 14 φορές ιονισμένου Σιδήρου. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκε από τον Βούλγαρη Αριστείδη φασματογράφος υψηλής διασποράς με ανακλαστικό φράγμα περίθλασης (1200 γραμμές ανά χιλιοστό) και απεικονιστή φακό 400χιλ. εστιακής αποστάσεως. Έτσι έχουμε τις παρακάτω εικόνες. Στις εικόνες αυτές, όπως και για τις αντίστοιχες του 2006 εφαρμόστηκαν πρώτα η αποθορυβοποίηση και στην συνέχεια μετατράπηκαν σε μονοχρωματικές. Εφαρμόζοντας λοιπών την σχέση για την μέτρηση της σχετικής έντασης των γραμμών του πολλαπλά ιονισμένου Σιδήρου έχουμε τον παρακάτω πίνακα. Line Fe X Fe XIV Fe X / Fe XIV Relative Intensity Από τον παραπάνω πίνακα έχουμε την δραματική μείωση της έντασης (πυκνότητας) της γραμμής του κατά 14 φορές ιονισμένου Σιδήρου, ενώ έχουμε τεράστια αύξηση της πυκνότητας του κατά 10 φορές ιονισμένου Σιδήρου. Αυτό υποδηλώνει και άμεση μείωση της ενεργειακής κατάστασης του Στέμματος, μείωση δηλαδή της θερμοκρασίας αυτού. Συσχετισμός με τις εκλείψεις του: και υπολογισμός της θερμοκρασίας στην περιοχή του ισημερινού. Για την συμπλήρωση των δεδομένων έγινε σχετική έρευνα στο διαδίκτυο όπου βρέθηκαν εικόνες από τις εκλείψεις του 1970 (March 7, 1970, by William C. Atkinson and Frank B. Dow, Jr.), 1999 (1999 solar eclipse Corona spectrum ) και 2008 (Total Solar Eclipse 2008: Flash spectrum with the Dados slit spectrograph Manfred Rudolf). Έτσι λοιπόν έχουμε τις παρακάτω εικόνες:

5 Με την ίδια μεθοδολογία ανάλυσης όπως στις εκλείψεις του 2006 και 2009 έχουμε τον παρακάτω πίνακα σχετικών εντάσεων συγκεντρωτικά: Line Relative Intensity (France) (Greece) (China) 1970 (Nantucket) Fe X Fe XIV Fe X / Fe XIV (China) Έτσι καταλήγουμε στο παρακάτω γράφημα που μας δείχνει τις μεταβολές του Σιδήρου 10 σε σχέση με αυτές του Σιδήρου 14 από το 1999 έως και το 2009, δηλαδή τις μεταβολές που ανιχνεύτηκαν στην τελευταία 10ετία. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Fe X Fe XIV Πολυωνυμική (Fe X) Πολυωνυμική (Fe XIV) Πιο συγκεκριμένα για την περίοδο έχουμε: 0,12 Fe X 0,12 Fe XIV 0,1 0,1031 0,0734 0,08 0,0531 0,06 0,04 0,02 0,0045 0, Από τα δύο αυτά γραφήματα μπορούμε να δούμε την τεράστια πτώση στην πυκνότητα των δύο γραμμών του Σιδήρου (επάνω γράφημα) ταυτόχρονα με την πτώση του αριθμού Wolf. Στο δεύτερο γράφημα όμως βλέπουμε ότι η ταυτόχρονη αύξηση και πτώση των δύο γραμμών του Σιδήρου κατά την περίοδο είναι σχεδόν ανάλογες. Τέλος πρέπει να δούμε και την θερμοκρασία του στέμματος και πώς αυτή εξελίσσεται, τουλάχιστον στην περιοχή του ισημερινού που στην παρούσα φάση μελετάμε. Για τον σκοπό αυτό καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας. FeX FeXIV FeXIV/FeX Log(FeXIV/FeX) 1970 Nantucket France Relative Intensity Greece China China Από τον πίνακα αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο λογάριθμος των φασματικών γραμμών που μελετάμε. Για να υπολογίσουμε την θερμοκρασία χρησιμοποιήσαμε το

6 γράφημα (κάτω) που προκύπτει από τα μοντέλα υπολογισμού α) των Mason (1975) και β) Brickhouse, Raimond και Smith (1993) το οποίο περιγράφεται στην εργασία των Esser, Brickhouse και Habbal (1995 Journal of Geophysical Research). Στις καμπύλες που υπάρχουν στο διάγραμμα τοποθετήσαμε τα δικά μας δεδομένα από το 1970 μέχρι και σήμερα (σημεία με χρώμα). Από εκεί μετρώντας πού τέμνει το σημείο μας τον άξονα των Χ Χ βρήκαμε τις θερμοκρασίες στη περιοχή του ισημερινού όπως αυτές κατανέμονται στο παρακάτω διάγραμμα. Ποιο συγκεκριμένα για τον τελευταίο ηλιακό κύκλο προκύπτει το αμέσως επόμενο διάγραμμα. Από αυτό βλέπουμε ότι η θερμοκρασία του στέμματος και με τα δύο μοντέλα δεν έχει πέσει κάτω από τα 1,1 εκατομμύρια βαθμούς Κέβιν. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο στο διάγραμμα αριστερά είναι η συνεχής πτώση της θερμοκρασίας του στέμματος από το 2006 μέχρι και το 2009 κάτι που συμπίπτει και με το παρατεταμένο ελάχιστο που παρατηρούμε στις Ηλιακές κηλίδες και το οποίο αναλύουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Από το γράφημα αυτό και τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι η πτώση της θερμοκρασίας από το 2006 μέχρι και το 2009 είναι περίπου βαθμοί (Mason) και βαθμοί (Brickhouse). Mason Brickhouse Equatorial Temperature by 1975 and 1993 models Nantucket France Greece China China

7 Τέλος από το ανωτέρω διάγραμμα έχουμε ένα συνδυασμό δεδομένων που περιλαμβάνει α). τον Ενδεκαετή Ηλιακό Κύκλο από πλευράς κηλίδων, β). τον αριθμό των εκλάμψεων όπως κατεγράφησαν από το Goes, και τέλος γ). την θερμοκρασία του Στέμματος στον Ισημερινό. Αυτό που μπορούμε να πούμε βλέποντας το διάγραμμα αυτό (με κάθε επιφύλαξη) είναι ότι το μέγιστο των θερμοκρασιών στο στέμμα είναι πολύ κοντά στο μέγιστο των εκλάμψεων που παρατηρεί το Goes και όχι κοντά στο μέγιστο του αριθμού των Ηλιακών κηλίδων. Μοιάζει λοιπών η θερμοκρασία του Στέμματος και οι εκλάμψεις στις ακτίνες Χ να είναι σχεδόν σύγχρονες και με μία μικρή διαφορά φάσης ως προς τον κύκλο των Ηλιακών κηλίδων. Βέβαια σύμφωνα με την εργασία των Moussas, Preka, Kouloumvakos et al. (to be published) η αύξηση των εκλάμψεων από το 2004 μέχρι και το 2007 είναι εκλάμψεις τύπου Β που γενικότερα χαρακτηρίζονται σαν Β Micro-Flares και δεν είναι γεγονότα μεγάλης παραγωγής ενέργειας με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε αν είναι ικανές να επηρεάσουν την θερμοκρασία του Στέμματος. Γνωρίζοντας ότι οι μετρήσεις μας για τον τελευταίο κύκλο στην θερμοκρασία του στέμματος είναι μόνον 4 δεν μπορούμε παρά τα παραπάνω να τα εκφράζουμε ως μία πολύ ισχυρή πιθανότητα η οποία χρήζει σίγουρα περεταίρω μελέτης. Επιπλέον από την έκλειψη του 1970 (1 χρόνο μετά το μέγιστο) διαπιστώθηκε ότι η μέτρηση ταιριάζει στην καμπύλη θερμοκρασιών που προκύπτουν από τις δικές μας μετρήσεις. Ανάλυση δομής του Στέμματος και Φασματικές συσχετίσεις Οι εικόνες που αφορούν τις εκλείψεις του παρουσιάζουν εν μέρει χαμηλή ηλιακή δραστηριότητα όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο αφού ο ηλιακός κύκλος προχωράει εκείνη την εποχή προς το ελάχιστο αλλά οι μαγνητικές διαταραχές και οι στρεμματικοί μικροσχηματισμοί δεν λείπουν από την εγγύτατη περιοχή των ενεργών ηλιακών τμημάτων.

8 Η εικόνα που ακολουθεί αφορά την έκλειψη που παρατηρήθηκε το 2006 στο Καστελόριζο. Το 2006 πλησιάζαμε στο τέλος του 11ετούς κύκλου και όπως ήταν αναμενόμενο η ηλιακή δραστηριότητα ήταν στο ελάχιστο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το ηλιακό στέμμα να παρουσιάζει κλασική μορφή διπολικού στέμματος. Ο δίσκος την ημέρα της έκλειψης είχε στο ανατολικό χείλος μια μικρή ενεργή περιοχή η οποία προκαλούσε την διαταραχή που παρατηρούμε στη παρακάτω εικόνα. Αριστερά βλέπουμε την βάση του σχηματισμού πάνω από την ενεργή περιοχή, που χάριν σχήματος ονομάσαμε φυσαλίδα. Μπορούμε να διακρίνουμε την περίπλοκη δομή που εμφανίζεται στη βάση του σχηματισμού ο οποίος στο κοντινό μέλλον έδωσε μιας μετρίου εντάσεως CME (Στεμματική εκτόξευση μάζας). Με εξαίρεση τον παραπάνω σχηματισμό στο υπόλοιπο στέμμα δεν υπήρχαν σχηματισμοί που να μας καταδεικνύουν βίαια γεγονότα αλλά και περίπλοκες δομές. Όπως ήταν αναμενόμενο οι υπόλοιποι σχηματισμοί του στέμματος περιορίζονται σε Streamers και Helmet Streamers στις περιοχές από -60ο έως +60ο ηλιογραφικό πλάτος. Στους πόλους όπου στο ηλιακό ελάχιστο παρουσιάζονται οι στεμματικές οπές παρατηρούμε τους σχηματισμούς των Polar Plumes στους οποίους παρατηρούμε κατά πολύ μειωμένη πυκνότητα σε σχέση με το υπόλοιπο στέμμα. Για την έκλειψη του 2008 στην Ρωσία με βάση τις εικόνες του κ. Χασιώτη Ηλία έχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

9 Ο ηλιακός κύκλος έχοντας περάσει πλέον σε ένα παρατεταμένο ελάχιστο και το γεγονός ότι ηλιακές κηλίδες δεν είχαν εμφανιστεί για αρκετές μέρες (περίπου το 73% του έτους) του 2008 είχε ως αποτέλεσμα η μορφολογία του στέμματος να μην παρουσιάζει περίπλοκους σχηματισμούς. Σε περιοχές του στέμματος όπου εδρεύουν στη χρωμόσφαιρα προεξοχές παρατηρούμε το σχηματισμό βρόχων στο εγγύς στέμμα αλλά σε γενικότερα πλαίσια η δραστηριότητά του ήταν πολύ μικρή. Συγκρίνοντας τη μορφολογία του σε σχέση με την αντίστοιχη εικόνα του 2006 παρατηρούμε ότι τα polar plumes έχουν μειωμένη πυκνότητα με αυτά του 2006 ενώ υπάρχει ένα ενιαίο streamer στο δυτικό χείλος του οποίου η βάση εκτείνεται από τις -60ο έως +60ο ηλιογραφικό πλάτος γεγονός το οποίο μας δείχνει για ακόμα μια φορά το ελάχιστο της ηλιακής δραστηριότητας το οποίο μας θυμίζει πολύ την έκλειψη του1994. Από την εικόνα του So.H.O (EIT 171) παρατηρούμε ότι οι στεμματικές οπές συνεχίζουν να βρίσκονται στους δύο πόλους όπως είναι εξάλλου αναμενόμενο και μάλιστα επηρεάζουν και την δομή των Polar Plumes στο ολικό φως δημιουργώντας λεπτούς σκοτεινούς σχηματισμούς ανάμεσα σε αυτά. Αριστερά παρατίθεται η εικόνα του So.H.O (EIT 171) για την μέρα της έκλειψης του Έντονα εμφανής είναι η στεμματική οπή του βορείου ημισφαιρίου καθώς και η έλλειψη στεμματικών οπών σε χαμηλότερα πλάτη γεγονός συνδεόμενο με το ελάχιστο του ηλιακού κύκλου.

10 Τέλος παρατίθεται (κάτω) και η εικόνα του ορατού φωτός στην οποία προσπαθήσαμε να μετρήσουμε την μετατόπιση της θέσης μερικών αστέρων κατά την διάρκεια της έκλειψης για την επιβεβαίωση του πειράματος του Edinghton. Παρά την σύγχρονη τεχνολογία απεικόνισης με μέγεθος ψηφίδας στους αισθητήρες 7,4μm η θεωρητική μετατόπιση των αστέρων είναι οριακά ανιχνεύσιμη από την ανάλυση που μας παρείχε ο εξοπλισμός μας. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την τυρβώδη ροή της ατμόσφαιρας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί οποιουδήποτε τέτοιου είδους μέτρηση. Αυτό δημιουργεί περεταίρω αμφιβολίες για την εγκυρότητα του αποτελέσματος που ανακοίνωσε ο Edinghton. Το πιο λεπτόκοκκο φιλμ εκείνης της εποχής είχε μέγεθος κόκκου 15μm και σε συνδυασμό με τα μέτριας ποιότητας οπτικά που είχε στη διάθεσή του (υπολογίζοντας και την ατμοσφαιρική διαταραχή) θεωρούμε ότι η μέτρηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

11 Τέλος για την ανάλυση του ολικού φωτός παραθέτουμε και την εικόνα της έκλειψης του 2009 από την Κίνα. Κατά την διάρκεια του 2009 θα έπρεπε τα πρώτα σημάδια του νέου κύκλου να είναι εμφανή. Ωστόσο το παρατεταμένο ελάχιστο φαίνεται πως επηρέασε και το έτος 2009 αφού μετρήθηκαν 259 μέρες από τις 350 χωρίς κηλίδες ενώ το ποσοστό των ημερών χωρίς κηλίδες φτάνει το 76% μέτρηση η οποία ξεπερνάει και τα ποσοστά του Το αποτέλεσμα της χαμηλής δραστηριότητας του 2009 αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους κύριους σχηματισμούς στις φωτογραφίες του στέμματος. Τα πολικά φτερά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το 2008 και οι στρεμματικοί πίδακες (streamers) απλώνονται σε μέγεθος χωρίς ξεκάθαρα όρια. Οι μαγνητικές περιελίξεις αντιθέτως που δημιουργούν στη βάση του στέμματος περίπλοκους σχηματισμούς αν και δεν είναι εμφανείς στην παραπάνω εικόνα υπάρχουν και είναι αρκετά περίπλοκες. Μια πιο προσεκτική ανάλυση των εικόνων μεγαλύτερης ευκρίνειας και η σύγκριση του στέμματος των δυο τελευταίων εκλείψεων δείχνει ότι η δυναμική του στέμματος για το 2009 είναι μεγαλύτερη από αυτή του 2008 αποτέλεσμα το οποίο μας δείχνει ότι ο νέος ηλιακός κύκλος σε επίπεδο μαγνητικής δυναμικής του στέμματος είναι εμφανής.

12 Παρακάτω παρουσιάζουμε τις εικόνες των εκλείψεων του 2008 και 2009 από την καταγραφή του Miloslav Druckmüller στο μήκος κύματος του FeXIV. Στην εικόνα του FeXIV παρατηρούμε ότι διατηρείται η διαταραχή που προκαλούν οι προεξοχές στο εσωτερικό στέμμα ενώ η ένταση του σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη φωτοσφαιρική δραστηριότητα είναι αυξημένη. Επίσης όπως είναι αναμενόμενο στις πολικές περιοχές όπου εδρεύουν οι στεμματικές οπές η ένταση του FeXIV είναι κατά πολύ μειωμένη σε σχέση με το υπόλοιπο στέμμα. Δεξιά παρουσιάζεται η εικόνα του 2009 για το FeXIV. Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με το 2008 οι σχηματισμοί που εμφανίζονται στη γραμμή του FeXIV είναι λιγότεροι αλλά με μεγαλύτερη πυκνότητα υλικού. Επίσης όπως το 2008 έτσι και τώρα στις πολικές περιοχές δεν διακρίνεται κάποιος σχηματισμός. Συγκριτικά αν δούμε τις εικόνες στην φασματική γραμμή FeXIV για τα έτη (κάτω εικόνα) θα δούμε ότι όσο πιο ανενεργός είναι ο ήλιος και προχωράμε προς το ελάχιστο οι σχηματισμοί γίνονται πιο σπάνιοι και ο FeXIV γίνεται πιο εντοπισμένος στην εσωτερική περιοχή του στέμματος.

13 Σύνοψη Συμπεράσματα: Κατά την φασματοσκοπική μελέτη της Χρωμόσφαιρας και του Στέμματος το 2006 μπορέσαμε να καταγράψουμε τα υλικά από τα οποία αποτελείται η Χρωμόσφαιρα (πίνακας 01) σαν βάση. Συλλέγοντας τα φασματοσκοπικά δεδομένα από το 1970 μέχρι και το 2009 μπορέσαμε να μετρήσουμε την θερμοκρασία στον ισημερινό του Ήλιου και να καταγράψουμε την πτώση της θερμοκρασίας αυτού από το 2006 μέχρι και σήμερα. Αποδείξαμε έτσι ότι η παρατεταμένη χαμηλή δραστηριότητα στην φωτόσφαιρα και έλλειψη Ηλιακών κηλίδων επηρέασε άμεσα την Θερμοκρασία του στέμματος. Αυτό μας αποδεικνύει ότι είναι πλέον απαραίτητες οι φασματοσκοπικές παρατηρήσεις τέτοιου τύπου για της μελλοντικές εκλείψεις ώστε να προσθέσουμε στοιχεία στην λύση ενός πολύ σημαντικού προβλήματος. Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκάλεσε το ότι κατά την ανάλυση του φάσματος της χρωμόσφαιρας του 2009 δεν ανιχνεύτηκαν οι φασματικές γραμμές με υψηλή θερμοκρασία ιονισμού Ca XIII (2.3x106K), Ca XV (3.8x106K) και Ni XV(2.3x106K). Αυτό δίνει έναν επιπλέον συσχετισμό του πώς πιθανόν επηρεάζεται η θερμοκρασία του Στέμματος από Φωτοσφαιρικά και Χρωμοσφαιρικά φαινόμενα. Η ανάλυση των εικόνων του Ολικού φωτός από τις εικόνες του 2006 (Στρίκης) και 2008(Χασιώτης) ήταν όπως αναμενόταν λόγω του παρατεταμένου ελαχίστου που παρουσιάζει ο Ήλιος. Για το 2009 όμως μας προκαλεί εντύπωση η περιπλοκότητα των σχηματισμών στο εσωτερικό και κατώτερο στέμμα, αυτό μας έδειξε ότι ο νέος Ηλιακός Κύκλος ξεκίνησε και οι μαγνητικές γραμμές του στέμματος άρχισαν να περιελίσσονται. Αυτό μας δημιούργησε την απορία της καθυστερημένης εμφάνισης των Ηλιακών κηλίδων στον τελευταίο κύκλο. Η ανάλυση των εικόνων στην γραμμή του FeXIV που μας παραχώρησε ο κ. Druckmiller έδηξε ότι όσο προχωράει ο Ήλιος στο ελάχιστο η πυκνότητα του μειώνεται δραματικά και ταυτόχρονα εντοπίζεται σε μόνον σε περιορισμένη ποσότητα σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα.. Τέλος οι φασματοσκοπικές παρατηρήσεις αλλά και οι παρατηρήσεις της φωτόσφαιρας, χρωμόσφαιρας δείχνουν ότι ο Ήλιος συνεχίζει να πηγαίνει προς ένα ακόμα βαθύτερο ελάχιστο. Ενώ αντίθετα οι παρατηρήσεις στην μορφολογία του Ολικού φωτός δείχνουν ότι το «Στεμματικό» ελάχιστο τελείωσε στα τέλη του 2008 και το 2009 ξεκίνησε να επαναδραστηριοποιείτε. Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε συνολικά ότι για την κατανόηση της λειτουργίας της Ηλιακής δραστηριότητας είναι απαραίτητη η συνεχής μελέτη του Ηλιακού στέμματος κατά την διάρκεια των ολικών εκλείψεων σε όλα τα επίπεδα. Φασματοσκοπικές παρατηρήσεις αλλά και παρατηρήσεις στο ολικό φώς και σε συχνότητες όπως αυτές του Ιονισμένου Σιδήρου είναι απαραίτητες για την μακροπρόθεσμη μελέτη της δομής και της ενεργειακής κατάστασης του Στέμματος.

14

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΗΣ ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΗΣ ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΗΣ ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Βο ύ λγα ρη ς Αρισ τ ε ίδη ς Π ρό ε δρο ς τ ο υ Ο μίλο

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ενεργής περιοχής ΝΟΑΑ 0756 ΣΤΡΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ELIZABETH OBSERVATORY

Μελέτη της ενεργής περιοχής ΝΟΑΑ 0756 ΣΤΡΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ELIZABETH OBSERVATORY Μελέτη της ενεργής περιοχής ΝΟΑΑ 0756 ΣΤΡΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ELIZABETH OBSERVATORY Εισαγωγή - Τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου. Ενεργή περιοχή 0756, μεγάλη και πολυσύνθετη ταυτοχρόνως ήταν ένα υπέροχο θέαμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος. Γενικά. Δομή του ήλιου

«Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος. Γενικά. Δομή του ήλιου «Ο Ήλιος» επιμέλεια: Κουλουμβάκος Αθανάσιος Γενικά Ο ήλιος είναι μια θερμή σφαίρα αερίων στο εσωτερικό της οποίας γίνονται θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Αποτέλεσμα των αντιδράσεων είναι η παραγωγή ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Διαστημικός καιρός. Αποτελεί το σύνολο της ηλιακής δραστηριότητας (ηλιακός άνεμος, κηλίδες, καταιγίδες, εκλάμψεις, προεξοχές, στεμματικές εκτινάξεις ηλιακής μάζας) που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

6. Ατομικά γραμμικά φάσματα

6. Ατομικά γραμμικά φάσματα 6. Ατομικά γραμμικά φάσματα Σκοπός Κάθε στοιχείο έχει στην πραγματικότητα ένα χαρακτηριστικό γραμμικό φάσμα, οφειλόμενο στην εκπομπή φωτός από πυρωμένα άτομα του στοιχείου. Τα φάσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ο Ήλιος είναι ένα κοινό αστέρι της Κυρίας Ακολουθίας, (νάνος αστέρας) φασματικού τύπου G2V και ενεργού θερμο-κρασίας 5780 Κ. Η απόστασή του από τη Γη κυμαίνεται μετα-ξύ 147.000.000-152.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος»

Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος» Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος» Σωτήρης Τσαντίλας (PhD, MSc), Μαθηματικός Αστροφυσικός Σύντομη περιγραφή: Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Πληροφοριακό υλικό Κέντρο Επισκεπτών Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικ 1 Μετόπη από το ναό της Αθηνάς στην Τροία με ανάγλυφη παράσταση του Ήλιου πάνω στο άρμα του. (Staatliche Museen, Βερολίνο) ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Μέση Απόσταση = 21.392.000 x 10 33 gr ΜD

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ 1. Ο Ήλιος μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της περιοχής μας, του Γαλαξία μας αλλά και του σύμπαντος (NASA Science, εικόνα 1), όντας ο μοναδικός στο ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ;

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; Α) Ακτίνα αστέρων (Όγκος). Στον Ήλιο, και τον Betelgeuse, μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας τη γωνιακή διαμέτρο, α, των αστεριών. Αν γνωρίζουμε αυτή τη γωνία, τότε: R ( ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ θα το αποστείλετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail). Απλά το αναρτήσαμε για την δική σας διευκόλυνση. Μόλις βρείτε τις απαντήσεις που γνωρίζετε και τις σημειώσετε σ αυτό το έντυπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι:

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 IOYNIOY 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης.

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Ο9 Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 1 Σκοπός Όταν αναλύεται το φως που εκπέμπεται από ένα σώμα τότε λαμβάνεται το φάσμα του. Ειδικά το φάσμα των αερίων αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD)

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Επίδειξη-Πείραμα Σκοπός Με την άσκηση αυτή θέλουμε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα φαινόμενα της συμβολής και περίθλασης, χρησιμοποιώντας ένα καθημερινό και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ Εισαγωγή στην κβαντομηχανική και στην ατομική Φυσική ΦΩΣ = Ηλεκτρομαγνητικό κύμα με σωματιδιακές ιδιότητες (δυική φύση) Τα «σωματίδια» του φωτός ονομάζονται ΦΩΤΟΝΙΑ και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

d = 10(m-M+5)/5 pc. (m-m distance modulus)

d = 10(m-M+5)/5 pc. (m-m distance modulus) Παρατηρησιακά χαρακτηριστικά αστέρων Α. Πόσο μακρυά βρίσκονται τα αστέρια; Μέση απόσταση Γης-'Ηλιου=1AU=149597870,7 km Απόσταση αστέρα: 206264 d= AU ή p'' d= 1 pc, p' ' όπου p είναι η παράλλαξη του αστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Πληροφορίες για τον Ήλιο: Πληροφορίες για τον Ήλιο: 1) Ηλιακή σταθερά: F ʘ =1.37 kw m -2 =1.37 10 6 erg sec -1 cm -2 2) Απόσταση Γης Ήλιου: 1AU (~150 10 6 km) 3) L ʘ = 3.839 10 26 W = 3.839 10 33 erg sec -1 4) Διαστάσεις: Η διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

σωµάτων. φωτός και η µελέτη του φάσµατός της. τις οποίες αποτελείται.

σωµάτων. φωτός και η µελέτη του φάσµατός της. τις οποίες αποτελείται. Φάσµατα Το φαινόµενο του διασκεδασµού του φωτός αξιοποιείται στα φασµατοσκόπιαµε µε τα οποία παίρνουµε τα φάσµατατων των σωµάτων. Το φασµατοσκόπιοείναι ένα όργανο µε το οποίο γίνεται η ανάλυσηµίας δέσµης

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Σκιά και παρασκιά

Φύλλο Εργασίας. Σκιά και παρασκιά Φύλλο Εργασίας Σκιά και παρασκιά Η ώρα της πρόβλεψης Στη μοναδική και ιστορική αυτή φωτογραφία, που πάρθηκε από τον δορυφορικό σταθμό ΜΙR, στις 11 Αυγούστου 1999, φαίνεται η Γη κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του ηλεκτροοπτικού φαινομένου (φαινόμενο Pockels) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για κρύσταλλο KDP και ο προσδιορισμός της τάσης V λ/4. Στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Υπότιτλος - Ερευνητικό Ερώτημα: Από τι αποτελείται ο Ήλιος και ποια η δομή του;

Υπότιτλος - Ερευνητικό Ερώτημα: Από τι αποτελείται ο Ήλιος και ποια η δομή του; 9 Ο Γενικό Λύκειο Πατρών Τάξη Α' Τμήμα Ερευνητικής Εργασίας 1 Κυρίως Θέμα: Ήλιος πηγή ενέργειας & ζωής Υπότιτλος - Ερευνητικό Ερώτημα: Από τι αποτελείται ο Ήλιος και ποια η δομή του; Από την ομάδα Darkangels:

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με φωτογράφιση πτώσης φωτοδιόδου LED

Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με φωτογράφιση πτώσης φωτοδιόδου LED Στη στήλη παρουσιάζονται ιδέες, πρακτικές και σχέδια μαθήματος που έχουν εφαρμοστεί στην τάξη και προτείνουν μια πρωτότυπη, διαφορετική, καινοτόμα διδακτική προσέγγιση που προκαλεί το ενδιαφέρον στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 Αστρονομία στο Υπέρυθρο - Ένας Αθέατος Κόσμος Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΑΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 3. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6 Η ηλιόσφαιρα 285 Η ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ Ο Ήλιος κατέχει το 99,87% της συνολικής µάζας του ηλιακού συστήµατος. Ως σώµα κυριαρχεί βαρυτικά στον χώρο του και το µαγνητικό του πεδίο απλώνεται πολύ µακριά.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 Φ230: Αστροφυσική Ι Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 1. Ο Σείριος Α, έχει φαινόμενο οπτικό μέγεθος mv - 1.47 και ακτίνα R1.7𝑅 και αποτελεί το κύριο αστέρι ενός διπλού συστήματος σε απόσταση 8.6

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακόπουλος Αντώνης. Τύποι Αστροφωτογραφίας - Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

Φαρμακόπουλος Αντώνης. Τύποι Αστροφωτογραφίας - Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός Ο παρόν οδηγός απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την Αστροφωτογραφία ή στον αρχάριο που έχει ήδη ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα. Σκοπός του είναι να τον βοηθήσει να κατανοήσει τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε επιστήµονας του Κασίνι για µια µέρα (Cassini Scientist for a Day Essay)

Γίνε επιστήµονας του Κασίνι για µια µέρα (Cassini Scientist for a Day Essay) ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Γίνε επιστήµονας του Κασίνι για µια µέρα (Cassini Scientist for a Day Essay) Για µαθητές από 10-18 ετών Καλωσορίσατε στην 3 η Ελληνική έκδοση και 11 η διεθνή του µαθητικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα βρίσκεται στην ομώνυμη κορυφή του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη στην κεντρική Κρήτη, σε υψόμετρο 1750 μ., σε απευθείας απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην παρατήρηση και τον αστρονομικό εξοπλισμό

Εισαγωγή στην παρατήρηση και τον αστρονομικό εξοπλισμό Εισαγωγή στην παρατήρηση και τον αστρονομικό εξοπλισμό Θεόφιλος Στεργίου Αστρονομική Εταιρία ΩΡΙΩΝ Είδη Ερασιτεχνικής αστρονομίας (Δεν είναι αστροφυσική) Αστρονόμος του καναπέ Παρατηρησιακός αστρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τον Ερασιτέχνη Αστρονόμο. Χάρης Καμπάνης

Εξοπλισμός για τον Ερασιτέχνη Αστρονόμο. Χάρης Καμπάνης Εξοπλισμός για τον Ερασιτέχνη Αστρονόμο Χάρης Καμπάνης Τι μας ενδιαφέρει να παρατηρούμε πώς και από πού. Μας Ενδιαφέρει Παρατήρηση Πλανητών, Ηλιακή Παρατήρηση, Βαθύς Ουρανός; Θα Παρατηρούμε μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική Εισαγωγή Η πιο κάτω παρουσίαση είναι η αρχή του δρόµου στη µακριά λεωφόρο της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου 7 Μαρτίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013. 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων

18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013. 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω: 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρακα και το κομπιουτεράκι

Διαβάστε περισσότερα

Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Μια πρόταση καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης της αστρονομίας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, μέσα από σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Πιερράτος Θεόδωρος, Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε.

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. Άσκηση 6 Μελέτη φασμάτων Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η βαθμολογία φασματοσκοπίου και η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: PR-4 ΜΑΘΗΤΕΣ: ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΘΩΜΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 682 ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Παπαχρήστου Βασίλειος Χημικός, MSc στη διδακτική της Χημείας vasipa@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν CD-Rom αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Φωτογράφηση

Δημιουργική Φωτογράφηση Φωτογραφική Ομάδα «Πολύμορφο» 2η Παρουσίαση: Δημιουργική Φωτογράφηση Πάτρα, Νοέμβρης 2010 Σύνοψη Παρουσίαση 1η: Βασικοί κανόνες αισθητικής στη φωτογραφία. Παρουσίαση 2η: Τεχνικές Δημιουργικής Φωτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Γ Γυμνασίου 20 Απριλίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A, B, Γ, Δ μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εκροή ύλης από μαύρες τρύπες

Εκροή ύλης από μαύρες τρύπες Εκροή ύλης από μαύρες τρύπες Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης Η µελέτη του θέµατος ξεκίνησε ως διδακτορική διατριβή του Δηµήτρη Γιαννίου (Princeton) και συνεχίζεται. Ιωάννινα, 8-9-11 Κατ αρχάς, πώς ξέρομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Project σε 2 βασικές τεχνικές φωτογραφίας! Αγγελοπούλου Αφροδίτη Αρμάου Αλίκη Αναγνωστοπούλου Φωτεινή Γαλάνη Χρυσάνθη Γκοντζή Ελένη

Παρουσίαση Project σε 2 βασικές τεχνικές φωτογραφίας! Αγγελοπούλου Αφροδίτη Αρμάου Αλίκη Αναγνωστοπούλου Φωτεινή Γαλάνη Χρυσάνθη Γκοντζή Ελένη Παρουσίαση Project σε 2 βασικές τεχνικές φωτογραφίας! Αγγελοπούλου Αφροδίτη Αρμάου Αλίκη Αναγνωστοπούλου Φωτεινή Γαλάνη Χρυσάνθη Γκοντζή Ελένη Καθηγητης: κ.μαυροειδής Τμήμα: Α1 Το βάθος πεδίου (Depth of

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήλιος, οι πλανήτες και η θέση τους σε σχέση μ αυτόν. Βασικά χαρακτηριστικά του ήλιου

Ο ήλιος, οι πλανήτες και η θέση τους σε σχέση μ αυτόν. Βασικά χαρακτηριστικά του ήλιου Ήλιος Ο ήλιος, οι πλανήτες και η θέση τους σε σχέση μ αυτόν. Βασικά χαρακτηριστικά του ήλιου Μάζα: 332,830 γήινες µάζες Μέση πυκνότητα: 1.410 gm/cm 3 Περίοδος περιστροφής: 25 έως 36 µέρες Μέση θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: 39th Iteratioal Physis Olympiad - Haoi - Vietam - 008 Theoretial Problem No. Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις και κάθε μια από

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ. Επιμέλεια: Νίκος Νικολουδάκης

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ. Επιμέλεια: Νίκος Νικολουδάκης ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Επιμέλεια: Νίκος Νικολουδάκης Ηλιακές και Σεληνιακές Εκλείψεις Είδη εκλείψεων Ηλίου: Ολική Μερική Δακτυλιοειδής Είδη εκλείψεων Σελήνης: Ολική Μερική Παρασκιάς Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

Κίμωνας Παπαθανασόπουλος kimonpapas@gmail.com

Κίμωνας Παπαθανασόπουλος kimonpapas@gmail.com «Ευθαλείς και Ευθυτενείς απέναντι στον Ήλιο: Η Προετοιμασία, η Οργάνωση, το Οδοιπορικό, η Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση της Ολικής Έκλειψης Ηλίου της 1ης Αυγούστου 2008, στο Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας»

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή δραστηριότητα και διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Ηλιακή δραστηριότητα και διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1327 Ηλιακή δραστηριότητα και διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Π. Η λιόπουλος, SV3DCX Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, piliopoulos@ote.gr Μέλος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η φωτεινότητα των διπλών εκλειπτικών συστημάτων

Η φωτεινότητα των διπλών εκλειπτικών συστημάτων Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Διπλών εκλειπτικών συστημάτων Κέντρο μάζας: Βρίσκεται πάντα στην ευθεία που ενώνει τις δύο μάζες και πλησιέστερα στην μεγαλύτερη. m 1 / m 2 =r 2 / r 1 x cm = m 1 x 1 + m 2 x 2 + m

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ MAΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Το λαμπρότερο αστέρι στον νυχτερινό ουρανό είναι ο Σείριος Α του αστερισμού του Μεγάλου Κυνός (a Canis Majoris) και αποτελεί μέρος διπλού συστήματος αστέρων. Απέχει από το ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα