Παραδείγµατα Εφαρµογής των Μεθόδων Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (C.V.M.) και Ανάλυσης Κόστους Ταξιδίου (T.C.M.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδείγµατα Εφαρµογής των Μεθόδων Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (C.V.M.) και Ανάλυσης Κόστους Ταξιδίου (T.C.M.)"

Transcript

1 Παραδείγµατα Εφαρµογής των Μεθόδων Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (C.V.M.) και Ανάλυσης Κόστους Ταξιδίου (T.C.M.). αµίγος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σπ. Ζώη, ασολόγος Α.Π.Θ. Περίληψη Αφορµή για την παρούσα εισήγηση αποτέλεσε η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Μετσόβιο Κέντρο ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ..Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στα πλαίσια του προπτυχιακού µαθήµατος «Περιβαλλοντική Οικονοµία: Εφαρµογές σε Ζητήµατα Ορεινών Περιοχών» τον εκέµβριο του Αντικείµενο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της συµβολής της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην τουριστική ανάπτυξη του οικισµού του Μετσόβου. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτιµηθεί η αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού, υπό το πρίσµα και τις αναλυτικές τεχνικές του κλάδου της περιβαλλοντικής οικονοµίας. Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της οικονοµίας προς την επίτευξη µιας αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει σηµαντικός. Ειδικά την τελευταία δεκαετία, υπάρχει µια αυξανόµενη προσπάθεια να χρησιµοποιούνται χρηµατικές αξίες σε διάφορα επίπεδα λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων (π.χ. για πολιτικές, νοµοθεσίες ή έργα). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εντεινόµενη χρήση των µεθόδων περιβαλλοντικής αποτίµησης οι οποίες επιδιώκουν την εκτίµηση της οικονοµικής αξίας της µεταβολής στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσες και έµµεσες µέθοδοι οι σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι: η Μέθοδος Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method CVM), και η Ανάλυση Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method TCM). Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης συγκεντρώθηκαν 9 τον αριθµό παραδείγµατα που πραγµατοποιήθηκαν ανά τον κόσµο, σε διάφορες χρονικές περιόδους και στα οποία είχαν εφαρµοστεί οι παραπάνω δύο µέθοδοι. Όσον αφορά εφαρµογές της Μεθόδου Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης, συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία 4 παραδείγµατα: «Η Αποτίµηση της αξίας της καταστροφής που προκάλεσε η πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez», «H Αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», «Η Αποτίµηση της αξίας αναψυχής του οροπεδίου Campogrosso στις Ιταλικές Άλπεις», «Η Αποτίµηση της αξίας αποκατάστασης παραδοσιακού Αραβικού Πύργου στην Ισπανία». Όσον αφορά τη µέθοδο Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού εξετάστηκαν από τη βιβλιογραφία 5 παραδείγµατα: «Η Αποτίµηση της αξίας αναψυχής του Φαραγγιού της Κόλασης (Hell Canyon)», «Εκτίµηση οικονοµικών οφελών των βελτιώσεων της ποιότητας του νερού στους επισκέπτες των παραλίων στην περιοχή κόλπου Chesapeake», «ιαµόρφωση τιµής εισιτηρίου επίσκεψης της προστατευόµενης περιοχής Annapurna στο Νεπάλ», «Η Αποτίµηση της αξίας του παραδοσιακού χωριού Urueña στην Ισπανία» και «Η Αποτίµηση της ψυχαγωγικής αξίας της αναρρίχησης στην Σκωτία». Ως γενικό συµπέρασµα της εργασίας θα λέγαµε ότι, γίνεται αντιληπτή η αξία εφαρµογής των παραπάνω µεθόδων περιβαλλοντικής οικονοµίας, µέσω των αποτελεσµάτων της έρευνας, τα οποία είναι ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν την σηµαντική οικονοµική αξία των διαφόρων περιβαλλοντικών και µη αγαθών που παρουσιάζονται στις παραπάνω 9 περιπτώσεις. Εισαγωγή

2 Η προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων από µια οικονοµική οπτική γωνία προϋποθέτει την αποτίµηση των αγαθών και υπηρεσιών του περιβάλλοντος σε χρηµατικές µονάδες. Σε αυτή την κατεύθυνση, χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες µέθοδοι της Περιβαλλοντικής Οικονοµίας, µε την εφαρµογή των οποίων καθίσταται εφικτή η «διόρθωση» των τιµών της αγοράς (ιδιωτικά κόστη και οφέλη), έτσι ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν το πραγµατικό κόστος που δηµιουργεί µια παραγωγική διαδικασία στην κοινωνία (κοινωνικά κόστη και οφέλη). Στην εργασία παρουσιάζονται µέσω κάποιων περιπτώσεων εφαρµογής τους σε όλο τον κόσµο, οι δύο σηµαντικότερες µέθοδοι περιβαλλοντικής αποτίµησης: η Μέθοδος Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method CVM), η οποία στηρίζεται στην κεντρική υπόθεση ότι το κόστος επίσκεψης στον χώρο αναψυχής (καύσιµα, διόδια, κ.λπ.), αντανακλά, κατά κάποιο τρόπο, την ψυχαγωγική του αξία και χρησιµοποιεί συνεντεύξεις των επισκεπτών του χώρου µέσω ερωτηµατολογίων για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και η µέθοδος της Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method TCM), η οποία εκτιµά µε άµεσο τρόπο την οικονοµική αξία ενός περιβαλλοντικού αγαθού εξαρτώντας την από τις εκφρασµένες προτιµήσεις των µελών µιας κοινωνίας (ατόµων ή των νοικοκυριών). Μεθοδολογία Για την παρουσίαση του παραπάνω σκοπού συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία 9 τον αριθµό παραδείγµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσµο, σε διάφορες χρονικές περιόδους και στα οποία είχαν εφαρµοστεί οι παραπάνω µέθοδοι τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 1 ο Παράδειγµα. Η πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez. Στις 24 Μαρτίου 1989 το βυτιοφόρο Exxon Valdez προσέκρουσε στον ύφαλο Bligh στο Prince William Sound της Αλάσκα. Προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση αφού διέρρευσαν 10,1 εκατοµµύρια γαλόνια αργού πετρελαίου σε µια περιοχή µε έντονη παραγωγικότητα και βιοποικιλότητα. Παραµένει έως σήµερα η µεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα που εµφανίστηκε στα αµερικανικά ύδατα. Εικόνα 1. Το βυτιοφόρο Exxon Valdez. Photo 1. The Exxon Valdez tankship. Η εκτενής κάλυψη των µέσων ενηµέρωσης µεταβίβασε τις εικόνες των µολυσµένων από πετρέλαιο ακτών, της νεκρής άγριας φύσης και χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούσαν να καθαρίσουν τις ακτές. Το πετρέλαιο επεκτάθηκε σε µια ευρεία περιοχή καλύπτοντας πάνω από µίλια της ακτογραµµής της Αλάσκα. 2

3 Η εταιρεία Exxon συµφώνησε να πληρώσει το ποσό των 2,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, για τον καθαρισµό της περιοχής και επιπλέον ποσό 1,025 δισεκατοµµυρίων δολαρίων στις διάφορες πολιτειακές και εθνικές αρχές για τις ζηµιές που υπέστησαν (Dorfman, 1992). Επιπλέον, η εταιρεία, βρισκόµενη σε δικαστική διαµάχη µε την Πολιτεία της Αλάσκα, αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο καταβολής συµπληρωµατικών αποζηµιώσεων, που µπορούν να ανέλθουν στο ποσό των 16,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (Dorfman, 1994). Στα πλαίσια αυτής της διαµάχης, η Πολιτεία της Αλάσκα ανέθεσε στους Carson et al. (1992) να εξετάσουν µε τη µέθοδο της Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) τη συνολική οικονοµική ζηµιά που προκλήθηκε. Οι Carson et al. πρότειναν η συντριπτική πλειοψηφία του πανεθνικού δείγµατος να µην αποτελείται από χρήστες της περιοχής, ώστε να είναι εφικτή η εκτίµηση της συνολικής αξίας. Εικόνες 2, 3, 4. Μερικά από τα εκατοµµύρια θύµατα της πετρελαιοκηλίδας. Photos 2, 3, 4. Some of the millions of oil spill victims. Η µελέτη είχε σχεδιαστεί σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις. Όλες είχαν ως βασική ερώτηση: «Πόσα χρήµατα προτίθεστε να διαθέσετε για να αποτρέψετε µια µελλοντική ρύπανση από µεγάλη πετρελαιοκηλίδα στην ίδια περιοχή;» Η διαφορά κάθε έκδοσης βρίσκεται στο προκαθορισµένο ποσό που καλείται να επιλέξει ο ερωτώµενος. Έτσι, η Α έκδοση προτείνει αρχικά το ποσό των $10 (σε θετική απόκριση το ποσό αυξάνεται σε $30, σε αρνητική µειώνεται σε $5), η Β το ποσό των $30 (σε θετική απόκριση το ποσό αυξάνεται σε $60, σε αρνητική µειώνεται σε $10), η Γ το ποσό των $60 και η των $120 (σε θετική απόκριση το ποσό αυξάνεται σε $120 και $250, σε αρνητική µειώνεται σε $30 και $60, αντίστοιχα). Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων υπολογίστηκε (χρησιµοποιώντας το διάµεσο) ότι η συνολική αξία της καταστροφής ανέρχεται σε 2,816 δισεκατοµµύρια δολάρια. Οι Coller & Harrison (1995) υιοθετώντας την «ελάχιστη νόµιµη επιθυµία για πληρωµή», που έδωσε µια µέση τιµή $23,423 ανά νοικοκυριό (Harrison & Kroström, 1994), κατέληξαν σε παρόµοιο αποτέλεσµα, ήτοι 2,128 δισεκατοµµύρια δολάρια, λαµβάνοντας υπόψη, όπως και η πρωτότυπη µελέτη το σύνολο των νοικοκυριών στις Η.Π.Α. Σηµειώνεται ότι η µελέτη στηρίχθηκε σε ερωτηµατολόγια. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το µέσο κόστος των συνεντεύξεων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Carson (1991) είναι περίπου $ για ερωτηµατολόγια, µόνο το κόστος συλλογής των ερωτηµατολογίων ανήλθε σε $ Το συνολικό κόστος της µελέτης έφτασε τα $ (Passell, 1993). 2 ο Παράδειγµα. Αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε εφαρµογή της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM). Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 1996 µε την Κ.Υ.Α 5796/ των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ. Ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης. Ως σήµερα 3

4 είναι η µεγαλύτερη χερσαία προστατευόµενη περιοχή της χώρας µας µε συνολική έκταση Ha, που περιλαµβάνει τρία ευρεία υγροτοπικά συµπλέγµατα, από τα 11 που προστατεύονται από τη Συνθήκη Ραµσάρ στην Ελλάδα ( έλτα Νέστου, Λ. Βιστονίδα και Λ. Ισµαρίδα). ύο λίµνες, πέντε ποτάµια, δεκαεπτά λιµνοθάλασσες και πολυάριθµοι άλλοι βιότοποι φιλοξενούν µία εντυπωσιακή ποικιλία πουλιών, χλωρίδας και οικοτόπων. Τα επιµέρους υγροτοπικά συµπλέγµατα του Εθνικού Πάρκου έχουν ενταχθεί στο ίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύµφωνα µε την Οδηγία Ε.Ε. 92/43 για την Προστασία της Χλωρίδας της Πανίδας και των Βιοτόπων µε τους κωδικούς GR , GR , GR και GR Επίσης, είναι Περιοχές Ειδικής Προστασίας σύµφωνα µε την Οδηγία Ε.Ε. 79/409 για την προστασία της Άγριας Πτηνοπανίδας. Πολλά φυτικά και ζωικά είδη του Εθνικού Πάρκου προστατεύονται από την Σύµβαση της Βέρνης, την Σύµβαση της Βόννης, την Οδηγία Cites ή αναφέρονται στον κατάλογο απειλούµενων ειδών της IUCN και στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Εικόνα 5. Άποψη του Εθνικού Πάρκου. Photo 5. National Park view. Για την αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εφαρµόστηκε η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) µε τους ακόλουθους στόχους: (1) τον εντοπισµό των πλέον κρίσιµων και σηµαντικών θεµάτων, στα οποία, σύµφωνα µε την άποψη των ερωτωµένων, πρέπει να δοθεί έµφαση στα διαχειριστικά σχέδια και (2) τη διερεύνηση της επιθυµίας του κοινού να επιβαρυνθεί µε ένα ποσό, ετησίως, το οποίο θα διατεθεί για τη διαχείριση και προστασία της περιοχής. Η αποτίµηση της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήµατος βοηθά στο να υπάρξει κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη της διαχειριστικής πολιτικής και συµµετοχή του κοινού στην εφαρµογή της. Η έρευνα διεξήχθη από το Νοέµβριο του 2001 έως το Νοέµβριο του 2002 µε τη µέθοδο της κατά πρόσωπο συνέντευξης και για τις ανάγκες της καταρτίστηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο (Παυλικάκης 2002). Το τυχαίο δείγµα αποτελούσαν άτοµα, άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, κάτοικοι της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και των πόλεων Ξάνθης και Κοµοτηνής. Μεταξύ των άλλων, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν: 1). Ποιο αγαθό από αυτά που παρέχει το οικοσύστηµα έχει, κατά τη γνώµη τους, ιδιαίτερη αξία. 2). Αν θα ήταν διατεθειµένοι να επιβαρυνθούν µε ένα ποσό κάθε χρόνο, το οποίο θα διατεθεί για τη διαχείριση και την προστασία της περιοχής. Εδώ οι ερωτηθέντες είχαν να επιλέξουν ανάµεσα σε ποσά, τα οποία κυµαίνονταν από 0 έως ). Σε τι ποσοστό θα ήθελαν να κατανεµηθεί το ποσό που ανάφεραν: α) για προστασία της περιοχής για χρήση του ιδίου του ερωτώµενου, β) για προστασία της περιοχής για χρήση των 4

5 κατοίκων της, γ) για προστασία της περιοχής για χρήση του ευρύτερου κοινού, δ) για προστασία της περιοχής έστω και αν δεν χρησιµοποιείται και ε) για άλλο λόγο. Από την πλευρά του κοινού, οι περιπτώσεις γ) και δ) αντανακλούν την παθητική αξία χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών. Από τους ερωτηθέντες, οι 840 (52,57%) θεωρούν ότι η περιοχή έχει σηµαντική οικολογική αξία, οι 188 (11,76%) πιστεύουν το αντίθετο, ενώ 570 (35,67%) δεν απάντησαν. Το κυριότερο περιβαλλοντικό αγαθό του οικοσυστήµατος είναι η σπάνια χλωρίδα και πανίδα (49,17%) και κατά δεύτερο λόγο η αισθητική του τοπίου (22,29%). Ακολουθούν τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα (8,99%), η τουριστική ανάπτυξη (6,74%), η αλιεία (4,59%), η ιστορία (3,52%), το κυνήγι (2,25%), η επιστηµονική αξία (1,47%) και τα βιοµηχανικά προϊόντα (0,98%). Όσον αφορά στο ποσό το οποίο θα ήταν διατεθειµένο να πληρώσει το κοινό, το ιάγραµµα 1 παρουσιάζει την κατανοµή του Π Ε (απαντήσεις ατόµων που απάντησαν θετικά). Η µέση τιµή του ποσού είναι 36,15. Σχήµα 1. Κατανοµή θετικών απαντήσεων. Figure 1. Distribution of positive answers. Σχετικά µε την επιθυµία του κοινού να κατανείµει το ποσό, το οποίο διατίθεται να πληρώσει για τη διαχείριση και την προστασία της περιοχής: α) µέσο ποσοστό 21,37% του ποσού διατίθεται για προστασία της περιοχής εφ όσον τη χρησιµοποιεί ο ίδιος ο ερωτηθείς, β) 22,96% διατίθεται για προστασία της περιοχής για χρήση των κατοίκων της, γ) 34,14% διατίθεται για προστασία της περιοχής για χρήση του ευρύτερου κοινού, δ) 19,93% διατίθεται για προστασία της περιοχής έστω και αν δεν χρησιµοποιείται και ε) 1,60% του ποσού θα διατεθεί για άλλο σκοπό. Η αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών που παρέχει το οικοσύστηµα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε τη χρήση της CVM, έδειξε τα ακόλουθα: 1).Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων δείχνει µια λεξικογραφική προτίµηση του κοινού, σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες του οικοσυστήµατος και ως εκ τούτου και οι αποφάσεις και ενέργειες, που θα αφορούν στη διαχείριση της περιοχής, ιεραρχούνται και κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας. Ως σηµαντικότερα αγαθά θεωρούνται η πανίδα και η χλωρίδα και η αισθητική του οικοσυστήµατος, ενώ αγαθά τα οποία αποφέρουν άµεσα οικονοµικά οφέλη, όπως η τουριστική ανάπτυξη, τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και η αλιεία, έρχονται σε δεύτερη µοίρα. 2). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι η κατανοµή του ποσού, που είναι διατεθειµένο να επιβαρυνθεί το κοινό, ακολουθεί µία εκθετική καµπύλη µε R2 = 0,84 ( ιάγραµµα 1). Η 5

6 µελέτη της κατανοµής µπορεί να οδηγήσει στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς του συνόλου του πληθυσµού. Έτσι, το πραγµατικό Π Ε έχει µεγάλη πιθανότητα να προσεγγίζει αυτό που υπολογίστηκε και να χρησιµοποιηθεί στην αξιολόγηση εναλλακτικών διαχειριστικών σχεδίων (Παυλικάκης 2002). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας σηµαντικός αριθµός απαντήσεων αφορούσε στο ποσό των 0 γιατί οι ερωτηθέντες: α) θεωρούσαν ότι πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση (11,20%), β) δεν είχαν οικονοµική δυνατότητα (37,07%), γ) δήλωσαν για άλλους λόγους (33,20%) (όπως δεν µε ενδιαφέρει, είναι ανώφελο, δεν είµαι οικολόγος, δεν εµπιστεύοµαι το κράτος, κλπ.) και δ) ένα ποσοστό 18,53% δεν εξήγησε την απάντησή του. 3). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θα ήθελε να επιβαρυνθεί οικονοµικά προκειµένου να προστατευθεί το οικοσύστηµα ευνοώντας, οριακά έστω, την προστασία για χρήση από το κοινό ή µη χρήση του οικοσυστήµατος (συνολικό ποσοστό 54,07%). Το κοινό δείχνει µία προτίµηση για διαχειριστικές ενέργειες, οι οποίες θα έχουν αειφορικό χαρακτήρα. 3 ο Παράδειγµα. Οροπέδιο Campogrosso στις Ιταλικές Άλπεις. Πρόκειται για τις Ιταλικές Άλπεις και συγκεκριµένα για την περιοχή του οροπεδίου Campogrosso στην επαρχία Trento και Vicenza στο Βόρειο τµήµα της Ιταλίας, µε υψόµετρο µ. Το οροπέδιο έκτασης 500ha περιλαµβάνει 5 αλπικά λιβάδια, κοιλάδες, και αποτελεί περιοχή µε µεγάλη επισκεψιµότητα τουριστών, λόγω της απαράµιλλης φυσικής οµορφιάς του. Εικόνα 6. Άποψη της περιοχής. Photo 6. View of the area. Σ αυτή την περίπτωση, το σενάριο αποτίµησης ήταν ο καθορισµός της οικονοµικής αξίας που αποδίδεται από την κοινωνία στη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής και στην αποδοτικότητα της χρήσης της ως βοσκοτόπου. όθηκε έµφαση στο τοπίο και την αξία αναψυχής. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης Contingent Valuation Method (CVM). Το δείγµα πάρθηκε το καλοκαίρι του 1998 και το αποτελούσαν επισκέπτες της περιοχής. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τα παρακάτω: 1). Η µέση προθυµία πληρωµής (WTP) για εισιτήριο εισόδου στην περιοχή εκτιµήθηκε στα 3,25. Η συνολική ετήσια οικονοµική αξία για την περίπτωση αυτή υπολογίστηκε µεταξύ και ). Η µέση προθυµία πληρωµής (WTP) για την αναβίωση της περιοχής µετά από πιθανή εγκατάλειψη 10 ετών υπολογίστηκε στα 6,5. Η συνολική οικονοµική αξία για την παραπάνω περίπτωση εκτιµήθηκε µεταξύ και

7 3). Για την προστασία της περιοχής για τις επόµενες γενεές η µέση προθυµία πληρωµής (WTP) εκτιµήθηκε στα 8 4). Τέλος, η συνολική οικονοµική αξία της περιοχής -λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση της περιοχής το καλοκαίρι εκτιµήθηκε περίπου στα (απαισιόδοξο σενάριο, επιτόκιο 3%) ή στα περίπου (αισιόδοξο σενάριο, επιτόκιο 1%). 4 ο Παράδειγµα. Αποτίµηση της αξίας αποκατάστασης ενός παραδοσιακού Αραβικού Πύργου του 13ου αιώνα στην Ισπανία. Πρόκειται για έναν Αραβικό πύργο ο οποίος βρίσκεται στην µικρή πόλη Gobella, πληθυσµού κατοίκων, πολύ κοντά στη Βαλένθια. Ο Αραβικός πύργος, γνωστός και ως «Πύργος των Πειρατών», κινδυνεύει να χαθεί, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει λάβει τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. Το κόστος διατήρησης του µνηµείου εκτιµάται σε , περίπου. Σ αυτή την περίπτωση, ως σενάριο αποτίµησης τέθηκε η εθελοντική εισφορά σε έναν φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για να προστατεύσει τον «Πύργο των Πειρατών» για µια περίοδο δύο ετών (όσο αναµένεται να διαρκέσουν οι εργασίες αποκατάστασης). Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης Contingent Valuation Method (CVM). Το δείγµα πάρθηκε το καλοκαίρι του 2002 και έγινε µε προσωπική συνέντευξη σε 252 άτοµα. Εικόνα 7. Ο Πύργος των Πειρατών. Photo 7. Pirates tower. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τα παρακάτω: 1). Ένα ποσοστό 32% του δείγµατος αρνήθηκε να συνεισφέρει στο φορέα για λόγους «διαµαρτυρίας», δηλώνοντας ότι το κόστος θα πρέπει να αναληφθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. 2). Κατά µέσο όρο, οι ερωτώµενοι ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν µεταξύ (µέσος όρος 53 ). 3). Η κοινωνική οικονοµική αξία των έργων διατήρησης του Πύργου κυµαίνονται µεταξύ , τα οποία υπερκαλύπτουν το κόστος συντήρησης των Σε αυτή τη βάση προτάθηκε η υλοποίηση των εργασιών. 7

8 5 ο Παράδειγµα. Το Φαράγγι της Κόλασης (Hell Canyon). Το Φαράγγι της Κόλασης διασχίζει ο ποταµός Snake River που χωρίζει το Όρεγκον και το Αϊντάχο και προσφέρει υπέροχη θέα και δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες στους επισκέπτες που πηγαίνουν από όλη τη χώρα και παρέχει ένα σηµαντικό βιότοπο για τα ψάρια και την άγρια φύση. Έχει επίσης την οικονοµική δυνατότητα σαν περιοχή να αναπτύξει εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της ενέργειας του νερού του ποταµού που διασχίζει το φαράγγι. Για την αξιοποίηση της ενέργειας του νερού απαιτείται η κατασκευή ενός φράγµατος και πίσω από αυτό η διαµόρφωση µιας µεγάλης τεχνητής λίµνης. Το φράγµα και η προκύπτουσα λίµνη θα άλλαζαν σηµαντικά και µόνιµα τα οικολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του φαραγγιού κόλασης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, υπήρξαν σηµαντικές διαµάχες σχετικά µε το µέλλον του Φαραγγιού της Κόλασης. Οι περιβαλλοντικοί οικονοµολόγοι από τον οργανισµό «Resources For The Future» στην Ουάσιγκτον, κλήθηκαν να αναπτύξουν µια οικονοµική ανάλυση για να αποδείξουν ότι η διατήρηση του Φαραγγιού της Κόλασης στην αρχική φυσική του κατάσταση οικονοµικά πιο συµφέρουσα από την δηµιουργία φράγµατος και τεχνητής λίµνης για την αξιοποίηση της υδροδυναµικής ενέργειας. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η καθαρή οικονοµική αξία (εξοικονόµηση κόστους) της αξιοποίησης της υδροδυναµικής ενέργειας του ποταµού Snake River που διασχίζει το Φαράγγι της Κόλασης που δεν ήταν περιβαλλοντικά ευαίσθητη λύση ήταν κατά $ υψηλότερη από την διατήρηση του φαραγγιού στην αρχική του κατάσταση. Στη συνέχεια πραγµατοποίησαν µια χαµηλού κόστους/ χαµηλής ακρίβειας έρευνα µε τη µέθοδο Travel Cost για να υπολογίσουν την ψυχαγωγική αξία του Φαραγγιού της Κόλασης στην αρχική φυσική του κατάσταση και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αξία του ήταν περίπου $ Εικόνες 8, 9. Άποψη του Φαραγγιού. Photos 8, 9. View of the canyon. Οι άνθρωποι που υποστήριζαν την διατήρηση του φαραγγιού ως έχει, παρείχαν χάρτες στους οποίους φαινόταν οι περιοχές που υποδείχθηκαν ως κρίσιµες µονάδες βιότοπων για τα ψάρια. Ορισµένοι κρατικοί και οµοσπονδιακοί αξιωµατούχοι υποστήριζαν ότι οι συνδυασµένες δαπάνες για βελτίωση των βιότοπων και για περιορισµούς στην παραγωγή ενέργειας από το νερό ήταν πάρα πολύ δαπανηροί και είχαν υποβάλει µια πρόταση να µην γίνουν ενέργειες για την προστασία και διατήρηση των βιοτόπων της περιοχής. 8

9 Εικόνες 10, 11. Κατάβαση του ποταµού Snake River. Photos 10, 11. Descent of Snake River Οι ερευνητές δεν προσπάθησαν να υπερασπίσουν έντονα την επιστηµονική αξιοπιστία της µεθόδου αξιολόγησης που χρησιµοποίησαν ή τα αποτελέσµατα. Εντούτοις, στις δηµόσιες ακροάσεις, υπογράµµισαν ότι, ακόµα κι αν η αληθινή αξία από την αναψυχή στο Φαράγγι της Κόλασης ήταν δέκα φορές µικρότερη από την εκτίµησή τους, αυτή θα ήταν πάλι µεγαλύτερη από την οικονοµική δαπάνη των $ για την εξόφληση των εξόδων από την αξιοποίηση της υδροδυναµικής ενέργειας, της άλλης πρότασης. Επίσης, διευκρίνισαν ότι η γενική απαίτηση του κόσµου για την υπαίθρια αναψυχή, για την οποία η καταβολή οποιασδήποτε είδους εργασίας είναι περιορισµένη, ανέβαινε, ενώ στην περιοχή είναι διαθέσιµες πολλές άλλες πηγές ενέργειας εκτός από την υδροδυναµική ενέργεια του ποταµού που διασχίζει το Φαράγγι της Κόλασης. Τα µέλη του Κογκρέσου βασισµένα κατά ένα µεγάλο µέρος στην οικονοµική ανάλυση και τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης, ψήφισε να απαγορευτεί η περαιτέρω ανάπτυξη του Φαραγγιού της Κόλασης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των επιστηµόνων αυτή η λύση αναµενόταν να έχει ως αποτέλεσµα στα επόµενα 15 χρόνια την ανάπτυξη ορισµένων ειδών ψαριών τα οποία µέχρι τότε ήταν υπό εξαφάνιση. 6 ο Παράδειγµα. Βελτιώσεις στην ποιότητα του νερού στον κόλπο Chesapeake. O κόλπος του Chesapeake αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους των Η.Π.Α. Βρίσκεται στα ανοικτά του Ατλαντικού Ωκεανού και περιβάλλεται από το Μέρυλαντ και την Βιρτζίνια. Εκτείνεται σε 166,534 χλµ 2 στην περιοχή της Ουάσιγκτον και διέρχεται από 6 πολιτείες: Νέα Υόρκη, Πενσυλβάνια, Ντέλαγουερ, Μέρυλαντ, Βιρτζίνια και υτική Βιρτζίνια. Πάνω από 150 ποτάµια και ρέµατα εκβάλλουν σε αυτόν. Είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο οικοσύστηµα που περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό οικοτόπων και των τροφικών πλεγµάτων. Ο κόλπος και τα ποτάµια, οι υγρότοποι και τα δάση παρέχουν κατοικία, φαγητό και πολύπλοκες οµάδες για την προστασία των ζώων και των φυτών. Ψάρια όλων των τύπων και µεγεθών, είτε ζουν στον κόλπο είτε µεταναστεύουν κατά µήκος της ανατολικής ακτής. 9

10 Εικόνα 12. Άποψη του κόλπου του Chesapeake. Photo 12. View of Chesapeake bay. Οι δαπάνες στους αγρότες και τους φορολογούµενους της εφαρµογής καλύτερων πρακτικών διαχείρισης στις φάρµες για να µειωθούν το ίζηµα και η απορροή θρεπτικών ουσιών στον κόλπο Chesapeake είναι γνωστές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 προέκυψαν διαµάχες σχετικά µε τα οφέλη από την βελτίωση της ποιότητας του νερού της περιοχής. Οι οικονοµολόγοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα οικονοµικά οφέλη των βελτιώσεων της ποιότητας του νερού στους επισκέπτες των παραλίων στην περιοχή κόλπου Chesapeake. Έπρεπε να δηµιουργήσουν τους συνδέσµους µεταξύ των διαφορών που υπήρχαν στην ποιότητα του νερού και των διαφορών που υπήρχαν όσον αφορά στην προθυµία να πληρώσουν για τη χρήση παραλίων. Η υπόθεση που έπρεπε να εξεταστεί σε αυτή την περίπτωση, µετά από την εφαρµογή της µεθόδου Travel Cost στους επισκέπτες διαφόρων παραλιών της περιοχής, ήταν ότι η µέση τιµή της προθυµίας ενός επισκέπτη να πληρώσει για να χρησιµοποιήσει την παραλία, συσχετίστηκε θετικά σε σχέση µε την βελτίωση της ποιότητας του νερού. Εάν η υπόθεση στην οποία κατέληξαν ήταν σωστή, τότε τα εµπειρικά αποτελέσµατα θα επέτρεπαν στους ερευνητές να υπολογίσουν την αύξηση της προθυµίας των επισκεπτών να πληρώσουν για να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού σε όλες τις παραλίες. Οι ερευνητές επέλεξαν ως δείκτη της ποιότητας του νερού στην παραλία, τη συγκέντρωση του αζώτου και του φωσφόρου στο νερό στο σταθµό ελέγχου που βρισκόταν πλησιέστερα στην παραλία. Αυτό υποτίθεται ότι απεικόνισε το επίπεδο από την απαράδεκτη θέα και άλλων χαρακτηριστικών που έχουν επιπτώσεις στην αξία της χρήσης των παραλιών. Μια διατοµική ανάλυση των στοιχείων από την εφαρµογή της µεθόδου Travel Cost σε έρευνα κατά την οποία έγινε συλλογή δεδοµένων από 484 ανθρώπους σε 11 δηµόσιες παραλίες, χρησιµοποιήθηκε για να καταλογίσει τη συνολική προθυµία των επισκεπτών να πληρώσουν κάποιο χρηµατικό ποσό έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού κατά 20%, η οποία υποτίθεται ότι συνδέθηκε µε µια µείωση 20% στις συνολικές συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου στο νερό. Τα µέσα ετήσια οφέλη σε όλους τους χρήστες παραλιών της Μέρυλαντ από την βελτίωση στην ποιότητα του νερού της περιοχής υπολογίστηκαν να είναι $35 εκατοµµύρια δολάρια το Τα αποτελέσµατα αυτά ήταν πιθανά συντηρητικά για διάφορους λόγους, που περιλαµβάνουν: Η αξία από τις βελτιώσεις στην ποιότητα του νερού αποδείχθηκε ότι οδήγησε µόνο στην αύξηση της αξίας χρήσης των παραλιών. Εντούτοις, η βελτιωµένη ποιότητα του νερού αναµένεται να αυξήσει τη γενική αξία χρήσης των παραλιών. 10

11 Οι εκτιµήσεις, που έγιναν, αγνοούν τους επισκέπτες που προέρχονται έξω από τη στατιστική µητροπολιτική περιοχή δειγµατοληψίας Βαλτιµόρη-Ουάσιγκτον. Ο πληθυσµός και τα εισοδήµατα αυτού στις ζώνες προέλευσης κοντά στις περιοχές των παραλιών του κόλπου Chesapeake αυξήθηκαν, το οποίο είναι πιθανό να αυξήσει τους επισκέπτες που πηγαίνουν στην περιοχή για ολοήµερες εκδροµές ή µόνο για να επισκεφτούν τις παραλίες για κολύµπι και έτσι τη συνολική προθυµία αυτών να πληρώσουν. 7 ο Παράδειγµα. Προστατευόµενη περιοχή Annapurna στο Νεπάλ. Πρόκειται για την µεγαλύτερη σε έκταση, χλµ 2, προστατευόµενη περιοχή του Νεπάλ, µε υψηλότερη κορυφή στα 8.091µ. και βαθύτερη κοιλάδα αυτή του ποταµού Kali Gandaki. ιαχειρίζεται από τον αυτόνοµο µη-κυβερνητικό οργανισµό National Trust for Nature Conservation. Είναι από τους πιο δηµοφιλείς προορισµούς για trekking µε τιµή υπάρχοντος εισιτηρίου για επίσκεψη 27$. Εικόνα 13. Άποψη της περιοχής. Photo 13. View of the area. Σ αυτή την περίπτωση, µε σενάριο αποτίµησης την αύξηση της τιµής του εισιτηρίου εισόδου στην περιοχή, επιλέχθηκε η µέθοδος Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού Travel Cost (TCM). Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε το χωριό Ghorepani το οποίο αποτελεί κοµβικό σηµείο για όλους τους τουρίστες. Το δείγµα αποτέλεσαν 315 ξένοι τουρίστες οι οποίοι ερωτηθήκανε τους µήνες Απρίλιο και Μάιο του Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τα παρακάτω: 1). Ένα ποσοστό των τουριστών 10% αρνήθηκε να πληρώσει 2). Κατά µέσο όρο οι τουρίστες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν εισιτήριο 70$ για την είσοδό τους στην περιοχή 3). Σε ετήσια βάση η συνολική προθυµία πληρωµής δηµιουργεί ένα επιπρόσθετο έσοδο µεταξύ 1,3 και 2,7 εκατ. $ 4). Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας προτάθηκε η θέσπιση εισιτηρίου 50$. 8 ο Παράδειγµα. Αποτίµηση της αξίας του παραδοσιακού χωριού Urueña στην Ισπανία. Το µικρό χωριό Urueña βρίσκεται στην Ισπανία, στην περιοχή της Castilla y León. Το χωριό κτίστηκε µεταξύ του 13ου 14ου αιώνα και διατηρείται σχεδόν ανέπαφο. Εξαιτίας του παραδοσιακού του χαρακτήρα συγκεντρώνει ένα σηµαντικό αριθµό τουριστών. 11

12 Εικόνες 14, 15. Πανοραµική άποψη του χωριού και παραδοσιακό κτίριο. Photos 14, 15. Panoramic view of the village and a traditional building. Σ αυτή την περίπτωση, ως σενάριο αποτίµησης τέθηκε η αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του χωριού και πως αντανακλάται στο κόστος ταξιδιού των τουριστών. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού Travel Cost (TCM). Το δείγµα πάρθηκε το καλοκαίρι του 1998 και έγινε µε προσωπική συνέντευξη σε 130 άτοµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ανέρχεται σε 2,1 ανά επισκέπτη (σε τιµές 1998). Αν και το ποσό αυτό φαίνεται αρχικά µικρό, σε σηµερινές τιµές, για την Ελλάδα, αντιστοιχεί σε περίπου 3. 9 ο Παράδειγµα. Αποτίµηση της ψυχαγωγικής αξίας της αναρρίχησης στη Σκωτία. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε οκτώ διάσηµους ορειβατικούς προορισµούς στη Σκωτία: Northern Highlands, Creag Meagaidh, Ben Nevis (including Glen Nevis), Glen Coe (including Glen Etive), Isle of Arran, Arrochar, Cullins of Skye και Cairngorms. Εικόνες 16,17. Northern Highlands, Ben Nevis. Photos 16, 17. Northern Highlands, Ben Nevis. 12

13 Εικόνες 18, 19, 20. Creag Meagaidh, Glen Coe, Isle of Arran. Photos 18, 19, 20. Creag Meagaidh, Glen Coe, Isle of Arran. Η ορειβασία είναι µια ιδιαίτερα δηµοφιλής δραστηριότητα στη Σκωτία. Εκτιµάται ότι κάθε χρόνο επισκέπτονται τις περιοχές της έρευνας περίπου ορειβάτες. Οι δαπάνες των ορειβατών στις περιοχές εκτιµώνται σε , ενώ οι θέσεις εργασίες ανέρχονται στο 3% της συνολικής απασχόλησης της περιοχής. Εικόνες 21, 22, 23. Arrochar, Cullins of Skye, Cairngorms. Photos 21, 22, 23. Arrochar, Cullins of Skye, Cairngorms. Σ αυτή την περίπτωση, ως σενάριο αποτίµησης τέθηκε η ψυχαγωγική αξία της ορειβασίας και πως αντανακλάται στο κόστος ταξιδιού των ορειβατών. Σε αυτή τη βάση εξετάστηκαν τα χρήµατα που δαπανούν οι ορειβάτες για να επισκεφτούν την περιοχή, καθώς και η µεταβολή στον αναµενόµενο αριθµό των ταξιδιών αν αλλάξουν ορισµένα χαρακτηριστικά των χώρων (π.χ. µείωση του χρόνου ταξιδιού, βελτίωση της ποιότητας του τοπίου, κ.ά.). Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού Travel Cost (TCM). Το δείγµα πάρθηκε το έτος 1999 και έγινε µε ταχυδροµική συλλογή 267 ερωτηµατολογίων από ορειβατικούς συλλόγους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η ψυχαγωγική αξία της περιοχής, όπως αντανακλάται στους επισκέπτες ορειβάτες, ανέρχεται σε 29,25 ανά ταξίδι. Λαµβάνοντας υπόψη τα ταξίδια που πραγµατοποιούνται στην περιοχή, η ετήσια αξία εκτιµάται σε Βιβλιογραφία Καλιαµπάκος. και αµίγος., Σηµειώσεις µαθήµατος: Περιβαλλοντική Οικονοµία: Εφαρµογές σε Ζητήµατα Ορεινών Περιοχών, ΠΜΣ ΕΜΠ: "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών", Μέτσοβο,

14 Μεταπτυχιακοί φοιτητές ιεπιστηµονικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του ΕΜΠ: "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών", στα πλαίσια του προπτυχιακού µαθήµατος «Περιβαλλοντική Οικονοµία: Εφαρµογές σε Ζητήµατα Ορεινών Περιοχών» ακαδηµαϊκού έτους , Μεταπτυχιακή Εργασία: Η σηµασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, Μέτσοβο, ικτυακοί Τόποι homepage.ntlworld.com/eastwoods/news.htm news.bbc.co.uk/.../2/hi/in_pictures/ stm Examples of Contingent Valuation Method (C.V.M.) and Travel Cost Method (T.C.M.) D. Damigos, Assistant Professor N.T.U.A. Sp. Zoi, Forester A.U.Th. Abstract The reason of the present introduction was the research which was realized under the supervision and coordination of the Metsovion Interdisciplinary Research Center (M.I.R.C.) of National Technical University of Athens (N.T.U.A.) due to the postgraduate lesson «Environmental Economics in mountain regions» in December The subject of the research was the investigation of the traditional architecture s contribution to the tourist development of Metsovo. Aim of the research was to valuate the value of traditional 14

15 architecture of Metsovo under the use of several analytical methods of Environmental Economics. It s true that in recent years, the role of economics towards a sound environmental policy within EU has risen. Especially during the last decade, there is a growing effort to incorporate monetary values in several areas and levels of environmental decision-making processes (e.g. policies, regulations or projects). This will enhance a wider use of monetary valuation techniques which pursue to estimate the economic value of the change in environmental quality. In this direction can be used direct and indirect methods the most popular of which are: the Contingent Valuation Method CVM, and the Travel Cost Method TCM. Due to this introduction where collected 9 examples of the two methods, which held in several regions around the world and in different periods of time. As long as Contingent Valuation Method (CVM) concerns, where collected 4 examples from the bibliography: «The valuation of the value caused by the Exxon Valdez spill disaster», «The valuation of the value of the environmental goods of the National Park of Eastern Macedonia and Thrace», «The valuation of the value of the recreation in Campogrosso plateau in Italian Alpes», «The valuation of the benefits of the old Arab tower restoration in Spain». As far as Travel Cost Method (TCM) concerns, where collected 5 examples from the bibliography: «The valuation of the recreation rate in Hell Canyon», «Assessment of economic benefits of the improvement in water quality of Chesapeake Bay», «The configuration of the ticket prise played by the visitors in the protected area of Annapurna in Nepal», «The valuation of the value of the traditional village Urueña in Spain» and «The valuation of the recreation rate of climbing in Scotland». As a general conclusion of this introduction we could say that the value of the application of the above Environmental Economic methods became perceivable, due the encouraging results of the research which prove the significant economic value of the several environmental or not goods that are representing in the above 9 cases. 15

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αποτίμηση του περιβάλλοντος. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Αποτίμηση του οφέλους 4/18/10

Εισαγωγή. Αποτίμηση του περιβάλλοντος. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Αποτίμηση του οφέλους 4/18/10 Αποτίμηση του περιβάλλοντος Οι μέθοδοι Κεφάλαιο 3 Προσάραξη δεξαμενόπλοιου της Exxon Valdez ανοιχτά του Πρινς Γουίλιαμ Σάουντ, κοντά στην Αλάσκα στις 24 Μαρτίου 1989 Διέρρευσαν 11 εκατ. γαλόνια αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000. Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000. κατά την περίοδο 2007-2013

NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000. Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000. κατά την περίοδο 2007-2013 NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000 Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000 κατά την περίοδο 2007-2013 Αλεξάνδρα Βάκρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Περιβάλλοντος 14 εκεµβρίου 2006, Αθήνα Η παρουσίαση θα καλύψει n n Το ίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΠΕ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΞΙΑ ΓΗΣ και είναι περισσότερες... μέσα στο Amsterdam Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μάντσεστερ

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / /20 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ο τουρισμός που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εμπειρία τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος

Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Χατζηνίκος Ευάγγελος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Αλεξίου Βασίλειος M.Sc. Δασολόγος Βιοοικολόγος Διερεύνηση των απόψεων των κυνηγών της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Η. Ζάχου, Σ. Πολύζος, Τ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Η. Ζάχου, Σ. Πολύζος, Τ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ Η. Ζάχου, Σ. Πολύζος, Τ. Πνευματικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Σχετ.: Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3097/02-09-2010 έγγραφο σας.

Προς: Κοιν.: Σχετ.: Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3097/02-09-2010 έγγραφο σας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ------------------------------ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379 ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα και η διαχείριση του νερού

Τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα και η διαχείριση του νερού Τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα και η διαχείριση του νερού Γιώργος Βλάχος Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών Αγροτικών Συστηµάτων Αγροτικής Κοινωνιολογίας Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

20 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ

20 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Natura2000Value Crete

LIFE Natura2000Value Crete Έρευνα καταγραφής πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών ως προς το Δίκτυο NATURA 2000 της Κρήτης, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας. «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές ήµος Ιεράπετρας, ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Ρούβα, ήµος Θραψανού, ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση της Αξίας του Μετσόβου ως Τουριστικού Προορισµού µε Χρήση της Μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού

Αποτίµηση της Αξίας του Μετσόβου ως Τουριστικού Προορισµού µε Χρήση της Μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού Αποτίµηση της Αξίας του Μετσόβου ως Τουριστικού Προορισµού µε Χρήση της Μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού Μ. Μέγα, Πολιτικός Μηχανικός, Μ..Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Μ..Ε. «Υδραυλική Μηχανική» Σ. Μπαλαµπέκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ"

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Northern Aegean Dolphin Project

Northern Aegean Dolphin Project Northern Aegean Dolphin Project Corporate Traveling Πρόταση Συνεργασίας MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας Γενική Περίληψη του Προγράμματος: Το Northern Aegean Dolphin Project

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εθνικοί ρυµοί της Ελλάδας...υπό την προστασία µου!

Οι Εθνικοί ρυµοί της Ελλάδας...υπό την προστασία µου! Οι Εθνικοί ρυµοί της Ελλάδας...υπό την προστασία µου! Aλεξανδροπούλου Παυλίνα Graphic designer - «Pi Beliefs, οπτική επικοινωνία περιβάλλοντος & πολιτισµού» email: pavlinac@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 2. Γενικά στοιχεία --------------------------------------------------------------------12 2.1 Εκπόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα

Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Τοποθέτηση & Λειτουργία Μηχανών Θαλάσσιας Ενέργειας: Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Αναστασία Μήλιου Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας www.archipelago.gr Αρχικό στάδιο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

BUILDING RENOVATION TOWARDS LOW ENERGY CONSUMPTION ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

BUILDING RENOVATION TOWARDS LOW ENERGY CONSUMPTION ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ BUILDING RENOVATION TOWARDS LOW ENERGY CONSUMPTION ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Το World Sustainable Energy Days (WSED), ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια συνέδρια στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική Αξία της αναστήλωσης του Γεφυριού της Πλάκας υπό το πρίσμα της Πολιτιστικής Οικονομίας

Η Κοινωνική Αξία της αναστήλωσης του Γεφυριού της Πλάκας υπό το πρίσμα της Πολιτιστικής Οικονομίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η Κοινωνική Αξία της αναστήλωσης του Γεφυριού της Πλάκας υπό το πρίσμα της Πολιτιστικής Οικονομίας Υπ. Έρευνας: Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα