Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Μ Ε Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 09 Ιανουαρίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ Κατηγορίες Υπηρεσιών Πληροφορίες και Επικοινωνία Οργάνωση του Συστήματος Υπηρεσιών του ΕΙΜ Πλαίσιο Συνεργασίας Κόστος Υπηρεσιών Επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις Όροι και Υποχρεώσεις Όροι πληρωμής Προγραμματισμός και Προτεραιότητες στην Εκτέλεση των Υπηρεσιών του ΕΙΜ 4 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΖΑΣ (CAL-MAS) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΗΣ (CAL-FLO) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΓΚΟΥ (CAL-VOL) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ (CAL-PRE) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (CAL-TEM) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (CAL-DIM) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (CAL-ELF) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (CAL-TFR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (CAL-EΗF) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (MES) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσίες Διακρίβωσης Μετρολογικού Εξοπλισμού Εκπτώσεις σε Ομάδες Παρόμοιων Οργάνων Εκπτώσεις σε Περιπτώσεις Ρύθμισης και Επαναδιακρίβωσης Εξοπλισμού Εκπτώσεις Κλίμακας Βάσει Αξίας Υπηρεσιών (μεμονωμένων αιτημάτωνπροσφορών) Υπηρεσίες στα Πλαίσια Έγκρισης Τύπου Υπηρεσίες Μετρολογικής Υποστήριξης Σεμινάρια Εκπαίδευσης (MES-TKT-110, 120, 121) Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Εφαρμογή (MES-TKT-140) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπτώσεις στα Πλαίσια Συμβάσεων Εκπτώσεις σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια της Χώρας... 36

3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ Το ΕΙΜ, o Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της Ελλάδος, παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια επίτευξης των σκοπών λειτουργίας του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Καταστατικό του και νόμο της Ελληνικής Πολιτείας (Ν.2231/94). Οι υπηρεσίες καθορίζονται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας, ποιότητας, αξιοπιστίας και διαφάνειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, συμφωνίες και υποχρεώσεις που διέπουν τη λειτουργία του. Στόχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι: Η υποστήριξη του μετρολογικού συστήματος της χώρας με την εξασφάλιση της απαραίτητης ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων στα εθνικά πρότυπα της Ελλάδος που τηρούνται στα εργαστήρια του ΕΙΜ. Η υποστήριξη του μετρολογικού συστήματος της χώρας με την μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και μετρολογικής γνώσης για την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία του προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας. Η κάλυψη εξειδικευμένων μετρολογικών αναγκών κατά προτεραιότητα στο υψηλότερο επίπεδο τεχνικής επάρκειας και ακρίβειας. Η διάδοση της μετρολογίας και της επιστήμης των μετρήσεων. Η συμβολή στην ποιότητα και στη συνεχή της βελτίωση. Οι υπηρεσίες του ΕΙΜ δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έσοδα προερχόμενα από την παροχή υπηρεσιών μπορούν να καλύπτουν μέρος των λειτουργικών του δαπανών με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει η Ελληνική Πολιτεία στο ΕΙΜ. Οι υπηρεσίες του ΕΙΜ δεν είναι ανταγωνιστικές έναντι άλλων μετρολογικών φορέων ή εργαστηρίων. Οι υπηρεσίες προσφέρονται με όρους μη ανταγωνιστικούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και δημιουργίας των υποδομών του ΕΙΜ ως Εθνικής Υποδομής της χώρας. Οι τιμές και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΙΜ: Καθορίζονται με διαφάνεια και με όρους μη ανταγωνιστικούς έναντι των εργαστηρίων διακρίβωσης. Αποτυπώνουν το επίπεδο της τεχνικής-επιστημονικής επάρκειας του προσωπικού, τις τεχνικές δυνατότητες των υποδομών του και το επίπεδο της αξιοπιστίας και της εξειδίκευσης τους. Προωθούν σε συνδυασμό με το προδιαγραφόμενο επίπεδο τεχνικής επάρκειας και αξιοπιστίας, συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των μετρολογικών υπηρεσιών της χώρας. Αποτελούν σημείο αναφοράς των τιμών και της τεχνικής επάρκειας στη μετρολογική αγορά. Οι όροι και οι προτεραιότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζονται με τρόπο διαφανή και με κριτήρια ιεράρχησης τη βέλτιστή χρήση των πόρων και μέσων του ΕΙΜ και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Ο έλεγχος των επιδόσεων των υπηρεσιών είναι συνεχής ως προς την τήρηση των απαιτήσεων ποιότητας, αξιοπιστίας και την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 1

4 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ 1.1. Κατηγορίες Υπηρεσιών Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του ΕΙΜ καθορίζονται από το Ν.2231/94 και είναι οργανωμένες σε δύο βασικές κατηγορίες: 1. Υπηρεσίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού. 2. Υπηρεσίες μετρήσεων για την έγκριση τύπου εξοπλισμού μετρήσεων. 3. Υπηρεσίες μετρολογικής υποστήριξης. Κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες περιλαμβάνει επιμέρους ομάδες και είδη υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται στις επόμενες ενότητες του Καταλόγου Υπηρεσιών Πληροφορίες και Επικοινωνία Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΙΜ μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει μέσω τηλεφώνου/fax ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΜ ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: , Fax: , Στην ιστοσελίδα του ΕΙΜ (www.eim.gr) βρίσκονται: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών διακρίβωσης και ελέγχου μετρολογικού εξοπλισμού,, οι οποίες αποτυπώνονται στον Κατάλογο Τεχνικών Δυνατοτήτων (Technical Capabilities). Ο κατάλογος των εξειδικευμένων σεμιναρίων που διοργανώνει το ΕΙΜ στα πλαίσια των υπηρεσιών μετρολογικής υποστήριξης και τα περιεχόμενα τους, είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΙΜ Οργάνωση του Συστήματος Υπηρεσιών του ΕΙΜ Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτεται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και λειτουργίας του ΕΙΜ, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 17025, ISO 9001:2000 και της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως. Κάθε αίτημα υπηρεσιών μπορεί να αφορά την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ή τμηματικά σε διαφορετικούς χρόνους. Στη δεύτερη περίπτωση, η εκτέλεση των υπηρεσιών εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό υπηρεσιών του ΕΙΜ και πραγματοποιείται βάσει των χρόνων που συμφωνούνται. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας που επιθυμεί να εντάξει τις αιτούμενες υπηρεσίες στον ετήσιο προγραμματισμό, ενθαρρύνεται να επικοινωνεί με το ΕΙΜ στο τέλος κάθε έτους. Οι επιδόσεις του συστήματος παροχής υπηρεσιών του ΕΙΜ παρακολουθούνται, αξιολογούνται με τη μορφή ποσοτικών δεικτών, όπως προκύπτουν από στοιχεία που καταγράφονται και επεξεργάζονται. Τυχόν παράπονα, κρίσεις, απόψεις και προτάσεις επί των υπηρεσιών και των επιδόσεων του ΕΙΜ μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο ΕΙΜ είτε σποραδικά είτε στο τέλος κάθε έτους κατά την τακτική αξιολόγηση των υπηρεσιών του Πλαίσιο Συνεργασίας Κόστος Υπηρεσιών Το κόστος υπηρεσιών του ΕΙΜ καθορίζεται με βάση:: Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 2

5 Α.. Τις τιμές των υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στον Κατάλογο Υπηρεσιών. Ειδικότερα: 1. Η τιμή κάθε υπηρεσίας καθορίζεται ανά κατηγορία και είδος/κωδικό υπηρεσίας στον εγκεκριμένο κατάλογο υπηρεσιών του ΕΙΜ (κεφ.2 και 3). 2. Οι τιμές υπηρεσιών που δεν περιέχονται στον κατάλογο των υπηρεσιών του ΕΙΜ, καθορίζονται βάσει χρονοχρέωσης ανά ανθρωποώρα απασχόλησης και ανασκόπησης. Το κόστος της ανθρωποώρας ορίζεται από σχετική απόφαση της διοίκησης του ΕΙΜ. Β. Το ύψος των εκπτώσεων, όπως καθορίζονται βάσει των κριτηρίων του κεφ.4 του καταλόγου υπηρεσιών. Γ. Το κόστος τυχόν δαπανών που επιβαρύνουν τον πελάτη, ως λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίες καθορίζονται στην παρ του καταλόγου υπηρεσιών Επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις Ο πελάτης καλείται να καλύψει επιπλέον δαπάνες στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες παρέχονται εκτός των εγκαταστάσεων του ΕΙΜ: 1. Μεταφοράς και ασφάλισης του εξοπλισμού του ΕΙΜ που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση υπηρεσιών διακρίβωσης και μετρήσεων. 2. Μετακίνησης του προσωπικού του ΕΙΜ, ειδικότερα: Κάλυψη του κόστους εισιτηρίων. Κάλυψη του κόστους χιλιομετρικής αποζημίωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΕΙΜ. 3. Διανυκτέρευσης, εφόσον απαιτείται, στο ποσό των 80 ανά διανυκτέρευση και άτομο. 4. Αποζημίωσης ύψους: 40 ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης του προσωπικού του ΕΙΜ, το οποίο αυξάνεται στο ποσό των 100 για απασχόληση σε ημέρες αργιών, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται σε απόσταση μικρότερη των 40 χλμ από τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ. 160 ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης του προσωπικού του ΕΙΜ, το οποίο αυξάνεται στο ποσό των 250 για απασχόληση σε ημέρες αργιών, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται σε απόσταση άνω των 40 χλμ από τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ Όροι και Υποχρεώσεις Οι πελάτες των υπηρεσιών διακρίβωσης καθώς και διενέργειας μετρήσεων στα πλαίσια έγκρισης τύπου μετρητικού εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση: 1. Να αναλάβουν τη μέριμνα και την ευθύνη για τη μεταφορά και ασφάλιση του προς διακρίβωση και μέτρηση εξοπλισμού τους προς και από τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ. 2. Να διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα, τα μέσα και τους πόρους για την ασφαλή εκφόρτωση και φόρτωση με δική τους μέριμνα και ευθύνη, εφόσον απαιτείται: Του υπό διακρίβωση/μέτρηση εξοπλισμού τους που αποστέλλεται στο ΕΙΜ, όπως ενδεικτικά μεγάλα πρότυπα βάρη, μεγάλα πρότυπα όγκου, κλπ. Του πρότυπου εξοπλισμού του ΕΙΜ που χρησιμοποιείται σε διακριβώσεις του εξοπλισμού τους εκτός των εγκαταστάσεων του ΕΙΜ. 3. Να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. 4. Να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και τους πόρους, εφόσον απαιτούνται, για την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με σχετική οικονομική προσφορά ή τη σύμβαση συνεργασίας. Ενδεικτικά: Διάθεση τεχνικού υποστηρικτικού ή βοηθητικού προσωπικού για τη διενέργεια μετρήσεων ή ρυθμίσεων στις εγκαταστάσεις τους. Διάθεση ή κατασκευή παρελκομένων (υποδοχών, προσαρμογών, κλπ.) αποκλειστικά για την προσαρμογή εξοπλισμού τους στον εξοπλισμό του ΕΙΜ. 5. Να τηρούν και να ικανοποιούν τους ειδικούς όρους που αναφέρονται ανά Εργαστήριο στον κατάλογο υπηρεσιών και στις προσφορές του ΕΙΜ. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 3

6 Όροι πληρωμής Η πληρωμή των τελών διακρίβωσης πραγματοποιείται πριν την αποστολή των πιστοποιητικών διακρίβωσης στον πελάτη Η πληρωμή των τελών συμμετοχής σε προγράμματα και σεμινάρια εκπαίδευσης μεταφοράς τεχνογνωσίας του ΕΙΜ πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων και την αποστολή των πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες Η πληρωμή των τελών λοιπών υπηρεσιών μετρολογικής υποστήριξης που παρέχει το ΕΙΜ πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους συνεργασίας που αναφέρονται στην προσφορά Προγραμματισμός και Προτεραιότητες στην Εκτέλεση των Υπηρεσιών του ΕΙΜ Το ΕΙΜ εφαρμόζει ετήσιο προγραμματισμό των υπηρεσιών διακρίβωσης και ελέγχου εξοπλισμού. Ο προγραμματισμός αυτός καταρτίζεται στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο σε συνεννόηση και συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους και καθορίζει με ακρίβεια την ημέρα παραλαβής από το ΕΙΜ του προς διακρίβωση εξοπλισμού. Οι προτεραιότητες εκτέλεσης των υπηρεσιών του ΕΙΜ ιεραρχούνται κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: 1. Πρώτη προτεραιότητα έχουν υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό. Παρεκκλίσεις γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας με τον πελάτη. 2. Ακολουθούν σε προτεραιότητα κατά σειρά: Υπηρεσίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας και υψηλής εξειδίκευσης. Υπηρεσίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων Διακρίβωσης της χώρας. Λοιπές υπηρεσίες που αιτούνται κατ αποκοπή και μεμονωμένα. Βασικό κριτήριο του προγραμματισμού και της ιεράρχησης προτεραιοτήτων είναι η βέλτιστη χρήση των πόρων και των μέσων που διαθέτει το ΕΙΜ και η συνεπής ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών του. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 4

7 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΖΑΣ (CAL-MAS) Προσδιορισμός Μάζας και Συμβατικής Μάζας ** Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας Ε1, OIML R111 (2005) Διακρίβωση προτύπων βαρών (χωρίς προσδιορισμό όγκου) Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-100 Σταθερό τέλος διακρίβωσης μεμονωμένων προτύπων βαρών 100 ( ) CAL-MAS-101 Μεμονωμένα πρότυπα βάρη 1 kg 100 ( / τεμ) CAL-MAS-102 Μεμονωμένα πρότυπα βάρη τιμής διαφορετικής του 1 kg Ανασκόπηση CAL-MAS-111 Σετ 13 τεμ. προτύπων βαρών 1 g 1 kg 900 ( /σετ) CAL-MAS-112 Σετ 25 τεμ. προτύπων βαρών 1 mg 1 kg ( /σετ) CAL-MAS-113 Σετ 29 τεμ. προτύπων βαρών 1 mg 10 kg ( /σετ) Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματη σύγκριση με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα βάσει σχήματος ζύγισης (Η διάδοση της κλίμακας της μάζας στις τιμές 1mg 1 kg στο ΕΙΜ), με την προϋπόθεση ότι η πυκνότητα των υπό διακρίβωση προτύπων βαρών είναι γνωστή. Προσδιορισμός Μάζας, Συμβατικής Μάζας ** και Όγκου Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας Ε1, OIML R111 (2005) Διακρίβωση προτύπων βαρών (με προσδιορισμό όγκου) Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-150 Σταθερό τέλος διακρίβωσης μεμονωμένων προτύπων βαρών 100 ( ) CAL-MAS-151 Μεμονωμένα πρότυπα βάρη 1 kg 150 ( / τεμ) CAL-MAS-152 Μεμονωμένα πρότυπα βάρη τιμής διαφορετικής του 1 kg Ανασκόπηση CAL-MAS-161 Σετ 13 τεμ. προτύπων βαρών 1 g 1 kg ( /σετ) CAL-MAS-162 Σετ 25 τεμ. προτύπων βαρών 1 mg 1 kg ( /σετ) CAL-MAS-163 Σετ 29 τεμ. προτύπων βαρών 1 mg 10 kg ( /σετ) Μέθοδος Διακρίβωσης: Προσδιορισμός του όγκου των υπό διακρίβωση προτύπων βαρών με υδροστατική ζύγιση και αυτόματη σύγκριση με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα βάσει σχήματος ζύγισης (Η διάδοση της κλίμακας της μάζας στις τιμές 1mg.. 1 kg στο ΕΙΜ). Σημειώνεται ότι ο όγκος προσδιορίζεται μόνο για πρότυπα βάρη με τιμές μάζας από 1 g και άνω, σύμφωνα με την OIML-R 111. Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας Ε2, OIML R111 (2005) Περιγραφή/ Τιμή ( ) CAL-MAS-200 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg 500 mg 45 ( / τεμ) CAL-MAS g 1 kg 40 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 55 ( / τεμ) CAL-MAS kg 80 ( / τεμ) CAL-MAS kg 100 ( / τεμ) CAL-MAS-211 Διακρίβωση σετ προτύπων βαρών Ε2 Βάσει αριθμού τεμαχίων CAL-MAS-212 Διακρίβωση μεμονωμένων προτύπων βαρών Ε2 Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματη σύγκριση ένα προς ένα με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 6 κύκλους ζύγισης ΑΒΒΑ. Συμβατική Μάζα ** : Η μάζα υποθετικού πρότυπου βάρους αναφοράς, πυκνότητας kg/m 3 το οποίο σε θερμοκρασία 20 0 C και σε πυκνότητα αέρα 1,2 kg/m 3, ασκεί δύναμη ικανή να ισορροπήσει το προς διακρίβωση πρότυπο βάρος (OIML-R 33). Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 5

8 Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας F1/F2, OIML R111 (2005) Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-300 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg 500 mg 35 CAL-MAS g 1 kg 30 CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 40 CAL-MAS kg 60 CAL-MAS kg 80 CAL-MAS kg, 200 kg 180 CAL-MAS-311 Διακρίβωση σετ προτύπων βαρών F1/F2 Βάσει αριθμού τεμαχίων CAL-MAS-312 Διακρίβωση μεμονωμένων προτύπων βαρών F1/F2 Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματη σύγκριση ένα προς ένα με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κύκλους ζύγισης ΑΒΒΑ, χωρίς ρύθμιση. Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας M, OIML R111 (2005) Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-400 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg - 1 kg 30 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 35 ( / τεμ) CAL-MAS kg 50 ( / τεμ) CAL-MAS kg 65 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 200 kg 160 ( / τεμ) CAL-MAS kg 200 ( / τεμ) CAL-MAS-411 Διακρίβωση προτύπων βαρών Μ Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Σύγκριση ένα προς ένα με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κύκλους ζύγισης ΑΒΑ χωρίς ρύθμιση. Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Ονομαστικές Τιμές μη-ακέραια Πολλαπλάσια ή Υποπολλαπλάσια του 1 kg και Σχετ. Αβεβαιότητα 1,5 ppm Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-500 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg 1kg 40 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 50 ( / τεμ) CAL-MAS kg 70 ( / τεμ) CAL-MAS kg 90 ( / τεμ) CAL-MAS-511 Διακρίβωση προτύπων βαρών Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματη σύγκριση ένα προς ένα με συνδυασμό προτύπων αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κύκλους ζύγισης ΑΒΒΑ, χωρίς ρύθμιση. Συμβατική Μάζα ** : Η μάζα υποθετικού πρότυπου βάρους αναφοράς, πυκνότητας kg/m 3 το οποίο σε θερμοκρασία 20 0 C και σε πυκνότητα αέρα 1,2 kg/m 3, ασκεί δύναμη ικανή να ισορροπήσει το προς διακρίβωση πρότυπο βάρος (OIML-R 33). Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 6

9 Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Ονομαστικές Τιμές μη Ακέραια Πολλαπλάσια ή Υποπολλαπλάσια του 1 kg και Σχετική Αβεβαιότητα 5 ppm Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-600 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg 1kg 30 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 40 ( / τεμ) CAL-MAS kg 55 ( / τεμ) CAL-MAS kg 75 ( / τεμ) CAL-MAS-610 Διακρίβωση προτύπων βαρών Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Σύγκριση ένα προς ένα με συνδυασμό προτύπων αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κύκλους ζύγισης ΑΒΑ, χωρίς ρύθμιση. Καθορισμός τιμών υπηρεσιών διακρίβωσης προτύπων βαρών Η τιμή διακρίβωσης σετ προτύπων βαρών ή ομάδας μεμονωμένων προτύπων βαρών με Ν τεμάχια διαμορφώνεται ως εξής: [Τιμή] = [σταθερό τέλος] + Ν * [τιμή/τεμάχιο] Διακρίβωση της Ένδειξης Μη Αυτόματων Ηλεκτρονικών Ζυγών H ανάληψη διακριβώσεων πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ειδικής ανασκόπησης. Τιμή ( / κλίμακα) CAL-MAS g από 220 ανάλογα με τη CAL-MAS kg από 250 διακριτική ικανότητα CAL-MAS kg από 300 και τη μέθοδο CAL-MAS kg από 600 CAL-MAS-805 μεγαλύτερο από 120 kg καθορίζεται μετά από ειδική τεχνική ανασκόπηση Μέθοδος: Εφαρμόζεται η διαδικασία «Διακρίβωση Μη Αυτόματων Ηλεκτρονικών Ζυγών» που περιγράφεται στην Τεχνική Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΙΜ (ΜΜ-ΜΑ-01a) έκδοσης Φεβρ.2003 ή άλλη κατάλληλη μέθοδος. (CAL-MAS-850) Διακρίβωση Ζυγιστικών Συστημάτων Βιομηχανικών Διεργασιών Η ανάληψη διακριβώσεων γίνεται μόνο κατόπιν ειδικής ανασκόπησης και ανάλογα καθορίζεται η τιμή διακρίβωσης. (CAL-MAS-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Παρατηρήσεις 1. Υπηρεσίες διακρίβωσης ζυγών παρέχονται από το ΕΙΜ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν ανασκόπησης της αναγκαιότητας. 2. Η διακρίβωση ζυγών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Συμβατική Μάζα ** : Η μάζα υποθετικού πρότυπου βάρους αναφοράς, πυκνότητας kg/m 3 το οποίο σε θερμοκρασία 20 0 C και σε πυκνότητα αέρα 1,2 kg/m 3, ασκεί δύναμη ικανή να ισορροπήσει το προς διακρίβωση πρότυπο βάρος (OIML-R 33). Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 7

10 2.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ (CAL-FOR) Υπηρεσίες Διακρίβωσης αισθητήρων δύναμης (δυναμοκυψέλες, δακτύλιοι) σε εφελκυσμό ή θλίψη Αισθητήρες σε συνοδεία με ενδείκτη, δακτύλιοι (kn) Τιμή ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Ηλεκτρονικοί αισθητήρες ή διατάξεις με συμβατό interface (kn) Τιμή ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Υπηρεσίες διακρίβωσης αισθητήρων δύναμης (δυναμοκυψέλες, δακτύλιοι) σε εφελκυσμό και θλίψη Αισθητήρες σε συνοδεία με ενδείκτη, δακτύλιοι (kn) Τιμή ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Ηλεκτρονικοί αισθητήρες ή διατάξεις με συμβατό interface (kn) Τιμή ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Μέθοδος Διακρίβωσης: Η διακρίβωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 376:2004, τροπολογία του ή αντίστοιχο ισοδύναμο με απαίτηση του πελάτη και με τη χρήση των αντίστοιχων μηχανών δύναμης: Μηχανής νεκρού φορτίου δύναμης στο εύρος 50 N 5 kn (κλάση ακρίβειας έως 00) Μηχανής νεκρού φορτίου δύναμης στο εύρος 1 kn 110 kn (κλάση ακρίβειας έως 00) Μηχανής πολλαπλασιασμού μοχλού στο εύρος 10 kn 1100 kn (κλάση ακρίβειας έως 00) Υδραυλικής μηχανής δύναμης στο εύρος 200 kn 5000 kn (κλάση ακρίβειας έως 05) (CAL-FOR-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Παρατηρήσεις 1. Με τον όρο «διακρίβωση ηλεκτρονικών αισθητήρων» νοείται η διακρίβωση βάσει τιμών σε mv/v με χρήση ηλεκτρονικής διάταξης ένδειξης του Εργαστηρίου Δύναμης του ΕΙΜ. 2. Με τον όρο «συμβατό interface» νοείται η δυνατότητα επικοινωνίας της υπό διακρίβωση ηλεκτρονικής διάταξης ένδειξης με το πρόγραμμα Force Manager που διαθέτει το Εργαστήριο Δύναμης του ΕΙΜ. 3. Τα εξαρτήματα προσαρμογής των υπό διακρίβωση δυναμοκυψελών στις πρότυπες μηχανές δύναμης που απαιτούνται στις περιπτώσεις διακρίβωσης σε εφελκυσμό, διατίθενται από τον πελάτη. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 8

11 2.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΗΣ (CAL-FLO) Διακρίβωση ροομέτρων αερίου με χρήση πρωτευόντων προτύπων : 0,5 430 L/h (Πρότυπα ροής τύπου πιστονιού) : L/h (Πρότυπο ροής τύπου καμπάνας) Είδος Τιμή ( ) CAL-FLO-101 Ροόμετρα τύπου πλωτήρα ή μπίλιας (Rotameters) 400 CAL-FLO-102 Μετρητές αερίου τύπου διαφράγματος (Diaphragm Gas Meters) 540 CAL-FLO-103 Ροόμετρα ρύθμισης μαζικής παροχής (Mass Flow Controllers) 550 CAL-FLO-104 Πρότυπα ροόμετρα τύπου πιστονιού (Primary Flow Meters) 480 CAL-FLO-105 Ροόμετρα τύπου φυσαλίδας (Soap-film Flow Meters) 400 CAL-FLO-106 Wet Gas Meters 540 Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση στο κύκλωμα ροής του αντίστοιχου πρωτεύοντος προτύπου σε πέντε σημεία με τρεις επαναλήψεις ανά σημείο. Παρατήρηση: Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται σύμφωνα με την προτεινόμενη μέθοδο του ΕΙΜ για τη διακρίβωση σε πέντε σημεία. Εφόσον ωστόσο είναι επιθυμητή η διακρίβωση σε λιγότερα ή περισσότερα σημεία, η τιμή διαμορφώνεται με βάση μία σταθερή χρέωση και επιπλέον χρέωση ανά σημείο: CAL-FLO-101: / σημείο CAL-FLO-102: / σημείο CAL-FLO-103: / σημείο CAL-FLO-104: / σημείο CAL-FLO-105: / σημείο CAL-FLO-106: / σημείο Διακρίβωση ροομέτρων υγρών με χρήση πρωτευόντων προτύπων : 2, kg/h (Υλοποίηση της ροής με ζυγιστική μέθοδο) : L/h (Υλοποίηση της ροής με ογκομετρική μέθοδο) Είδος Τιμή ( ) CAL-FLO-201 Ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα νερού (Mag meters) 540 Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση στο κύκλωμα ροής του αντίστοιχου πρωτεύοντος προτύπου σε πέντε σημεία με τρεις επαναλήψεις ανά σημείο Είδος Τιμή ( ) CAL-FLO-202 Ροόμετρα τουρμπίνας (Turbine Meters) 700 Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση στο κύκλωμα ροής του αντίστοιχου πρωτεύοντος προτύπου σε δέκα (10) σημεία με δύο (2) επαναλήψεις ανά σημείο Διακριβώσεις ροής στις εγκαταστάσεις του πελάτη Η ανάληψη διακριβώσεων γίνεται μόνο κατόπιν ειδικής ανασκόπησης. Το τέλος διακρίβωσης καθορίζεται με βάση το τέλος χρέωσης ανά ανθρωποώρα σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ΕΙΜ. (CAL-FLO-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 9

12 2.4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΓΚΟΥ (CAL-VOL) Διακρίβωση Γυάλινων Ογκομετρικών Δοχείων Μέθοδος: Βαρυμετρική Τιμή ( ) CAL-VOL-101 1ml 5 L 150 Διακρίβωση Μεταλλικών Ογκομετρικών Δοχείων Μέθοδος: Βαρυμετρική Τιμή ( ) CAL-VOL L 250 CAL-VOL L 100 L 400 CAL-VOL L 200 L 550 Διακρίβωση Μεταλλικών Ογκομετρικών Δοχείων Τιμή ( ) CAL-VOL L 200 CAL-VOL L 100 L 330 CAL-VOL L 200 L 450 CAL-VOL L και άνω Καθορίζεται κατόπιν ειδικής ανασκόπησης Μέθοδος: Ογκομετρική (CAL-VOL-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 10

13 2.5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ (CAL-PRE) Διακρίβωση οργάνων θετικής σχετικής/ διαφορικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE έως 70 barg (αέρας ή χειρότερη από 0,6% fs 130 CAL- PRE -102 άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 155 CAL- PRE έως 700 barg (λάδι) καλύτερη από 0,1% fs 180 Διακρίβωση οργάνων αρνητικής (ή συνδυασμού θετικής & αρνητικής) σχετικής/ διαφορικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE -201 χειρότερη από 0,6% fs 190 CAL- PRE ,9 έως 70 barg (άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 220 CAL- PRE -203 καλύτερη από 0,1% fs 250 Διακρίβωση οργάνων σχετικής/ διαφορικής πίεσης με ηλεκτρική έξοδο Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE έως 70 barg (αέρας ή χειρότερη από 0,6% fs 140 CAL- PRE -302 άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 180 CAL- PRE έως 700 barg (λάδι) καλύτερη από 0,1% fs 200 Διακρίβωση οργάνων αρνητικής (ή συνδυασμού θετικής & αρνητικής) σχετικής/ διαφορικής πίεσης με ηλεκτρική έξοδο Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE -401 χειρότερη από 0,6% fs 210 CAL- PRE ,9 έως 70 barg (άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 230 CAL- PRE -403 καλύτερη από 0,1% fs 260 Διακρίβωση διακριβωτών πίεσης (pressure calibrators) Διακριβωτές θετικής σχετικής πίεσης Τιμή ( ) CAL- PRE έως 70 barg (αέρας ή άζωτο) 0 έως 1400 barg (λάδι) / επιπλέον module Διακριβωτές αρνητικής (ή συνδυασμού θετικής & αρνητικής) σχετικής πίεσης Τιμή ( ) CAL- PRE ,9 έως 70 barg (άζωτο) / επιπλέον module Διακρίβωση οργάνων απόλυτης πίεσης, άμεσης ανάγνωσης Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE -601 χειρότερη από 0,6% fs 190 CAL- PRE έως 70 bara (άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 220 CAL- PRE -603 καλύτερη από 0,1% fs 250 Διακρίβωση οργάνων απόλυτης πίεσης, με ηλεκτρική έξοδο Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE -701 χειρότερη από 0,6% fs 210 CAL- PRE έως 70 bara (άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 230 CAL- PRE -703 καλύτερη από 0,1% fs 260 Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 11

14 Διακρίβωση ζυγών πίεσης (pressure balances) ή ζυγών νεκρού φορτίου (dead weight testers) Ζυγοί πίεσης με ένα σύστημα πιστονιού-εμβόλου: εύρος 0-70 barg (αέρας) και barg (λάδι) Παράμετροι διακρίβωσης Τιμή 900 μάζες και ενεργός επιφάνεια CAL- PRE /μάζα σε μορφή δίσκου συστήματος πιστονιού/ εμβόλου / επιπλέον σύστημα πιστονιού εμβόλου / επιπλέον σύστημα πιστονιού CAL- PRE -802 παραγόμενη πίεση εμβόλου Διακρίβωση αισθητήρων κενού * Τιμή CAL- PRE έως 1000 mbara 550 για δύο διαστήματα τάξης μεγέθους του 10 (6 σημεία) κάθε επιπλέον διάστημα τάξης μεγέθους του 10 (3 σημεία) Μέθοδος Διακρίβωσης (CAL-PRE-100 έως CAL-PRE-700) Οι διακριβώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της κατευθυντήριας οδηγίας DKD-R 6-1 : Calibration of Pressure Gauges (2003) & EA-10/17: Guidelines on the calibration of electromechanical manometers (2002) σε αριθμό κύκλων και σημεία διακρίβωσης όπως αναφέρονται παρακάτω : ακρίβεια χειρότερη από 0,6% fs : 1 αυξανόμενη & 1 μειούμενη σειρά, 5 σημεία διακρίβωσης ακρίβεια μεταξύ 0,6% και 0,1% fs : 2 αυξανόμενες & 1 μειούμενη σειρές, 9 σημεία διακρίβωσης ακρίβεια καλύτερη από 0,1% fs : 2 αυξανόμενες & 2 μειούμενες σειρές, 9 σημεία διακρίβωσης Μέθοδος Διακρίβωσης (CAL-PRE-800) Οι διακριβώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Διακρίβωσης EAL- G26 Calibration of Pressure Balances (1997). (CAL-PRE-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Ειδικοί όροι 1. Προϋπόθεση για την ανάληψη διακρίβωσης κάθε οργάνου είναι η δυνατότητα σύνδεσής του με τα πρότυπα του εργαστηρίου. 2. Το μέσο πίεσης που χρησιμοποιείται για τη διακρίβωση εξοπλισμού του πελάτη (είτε λάδι είτε αέριο) επιλέγεται από το εργαστήριο, εκτός και αν καθορίζεται ρητά από τον πελάτη. 3. Το Εργαστήριο Πίεσης δεν προβαίνει σε ρύθμιση, εκτός και αν ζητηθεί ρητά από τον πελάτη. Η ρύθμιση αποτελεί επιπλέον υπηρεσία, η τιμή της οποίας καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. 4. Η ανάληψη υπηρεσιών διακρίβωσης εξοπλισμού κενού από το Εργαστήριο Πίεσης του ΕΙΜ πραγματοποιείται μόνον εφόσον υπάρχει η διαβεβαίωση του πελάτη ότι ο υπό διακρίβωση εξοπλισμός του είναι απαλλαγμένος επιμολύνσεων. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 12

15 2.6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (CAL-TEM) Διακρίβωση θερμομέτρων διαστολής υγρού σε εύρος από -80 ο C έως 270 ο C Είδος Τιμή ( ) CAL-TEM-101 0,5 ο C ή μεγαλύτερη 120 Θερμόμετρα μικρότερης CAL-TEM-102 0,2, 0,1 ή 0,05 ο C 140 διαβάθμισης κλίμακας CAL-TEM-103 0,02 ή 0,01 ο C 180 CAL-TEM-104 ένα (1) σημείο 80 Έλεγχος θερμομέτρων σε CAL-TEM-105 τρία (3) σημεία 115 Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά με τη χρήση 2 Pt100 (CAL-TEM-101) ή 2 SPRT (υπόλοιπες υπηρεσίες) ως πρότυπα Διακρίβωση αισθητήρων με ψηφιακή ένδειξη σε 5 σημεία σε εύρος από -80 ο C έως 1200 ο C Θερμοκρασία Διακριτική ικανότητα Τιμή CAL-TEM-201 έως 300 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-202 έως 550 ο C 0,1 ο C ή μεγαλύτερη / επιπλέον σημείο CAL-TEM-203 έως 1200 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-204 έως 450 ο C 0,01 ο C ή μεγαλύτερη / επιπλέον σημείο Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά και φούρνους με τη χρήση 2 Pt100 (CAL-TEM-201, 202, 203) ή 2 θερμοζευγών τύπου R (CAL-TEM-203) ή 2 SPRT (CAL-TEM-204) ως πρότυπα Διακρίβωση θερμοζευγών Απλών Μετάλλων (Base Metals K,J,N,...) ως προς την παραγόμενη ηλεκτρική τάση σε εύρος από -80 ο C έως 1200 ο C Διακρίβωση Θερμοκρασία Τιμή CAL-TEM-301 έως 300 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-302 σε 5 σημεία έως 550 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-303 έως 1200 ο C / επιπλέον σημείο Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά (CAL-TEM-301) και φούρνους (CAL-TEM-302, 303) με τη χρήση 2 Pt100 (CAL-TEM-301) ή 2 θερμοζευγών τύπου R (CAL-TEM-302, 303) ως πρότυπα και πολυμέτρου αναφοράς για τη μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης. Διακρίβωση θερμοζευγών Ευγενών Μετάλλων (Noble Metals R, S, B, T...) ως προς την παραγόμενη ηλεκτρική τάση σε εύρος από -80 ο C έως 1200 ο C Διακρίβωση Τιμή CAL-TEM-401 έως 300 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-402 σε 5 σημεία έως 550 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-403 έως 1200 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-404 απευθείας στα σταθερά σημεία της ITS 150 / σημείο (Sn, Zn) και / σημείο (Al, Ag, Cu) Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά (CAL-TEM-401) και φούρνους (CAL-TEM-402,403) με τη χρήση 2 Pt100 (CAL-TEM-401) ή 2 θερμοζευγών τύπου R (CAL-TEM-402,403) ως πρότυπα και πολυμέτρου αναφοράς για τη μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης. Υλοποίηση των σταθερών σημείων της ITS 90 με πρότυπες κυψέλες (CAL-TEM-404). Διακρίβωση Αισθητήρων αντίστασης Λευκοχρύσου (PRT Pt100) ως προς την ηλεκτρική αντίσταση Διακρίβωση αισθητήρων Λευκοχρύσου, βιομηχανικών ή προτύπων σε έως 5 σημεία ( ο C) Μέθοδος Τιμή Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά με τη χρήση 2 SPRT / επιπλέον CAL-TEM-501 ως πρότυπα και γέφυρας αντίστασης θερμομέτρων για σημείο τη μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης Διακρίβωση προτύπων θερμομέτρων αντίστασης Λευκοχρύσου (SPRT) απευθείας στα σταθερά Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 13

16 σημεία της ITS 90 CAL-TEM-502 Υλοποίηση των σταθερών σημείων της ITS 90 με πρότυπες κυψέλες 200 / σημείο (Ar, Hg) 100 / σημείο (H 2 O, Ga) 200 / σημείο (In, Sn, Zn) 300 / σημείο (Al, Ag) Παρατηρήσεις: Τα σταθερά σημεία της κλίμακας ITS 90 αντιστοιχούν στις θερμοκρασίες ισορροπίας φάσεων των στοιχείων: Ar Hg H 2 O Ga In Sn Zn Al Ag -189,3 o C -38,8 o C 0,01 o C 29,8 o C 156,6 o C 231,9 o C 419,5 o C 660,3 o C 961,8 o C Η διακρίβωση των SPRT σύμφωνα με την ITS 90, γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές: H 2 Ο Ag: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn, Al, Ag Η 2 Ο Al: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn, Al Η 2 Ο Zn: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn Η 2 Ο Sn: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, In, Sn Η 2 Ο In: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, In Η 2 Ο Ga: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga Ηg Ga: διακρίβωση στα σημεία Hg, H 2 O, Ga Όργανα σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας Διακρίβωση ως προς την παράμετρο της σχετικής υγρασίας σε μέχρι 5 διαφορετικά σημεία για μία συγκεκριμένη θερμοκρασία ενδιαφέροντος. Μέθοδος Τιμή CAL-TEM-601 Συγκριτική διακρίβωση σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών με τη χρήση προτύπου οργάνου σημείου δρόσου και Pt100 ως προτύπου αναφοράς. Διακρίβωση ως προς την παράμετρο της θερμοκρασίας σε 5 σημεία Συγκριτική διακρίβωση σε θάλαμο CAL-TEM-602 ελεγχόμενων συνθηκών με τη χρήση Pt100 ως προτύπου αναφοράς. Διακρίβωση οργάνων σημείου δρόσου σε 5 σημεία Συγκριτική διακρίβωση σε θάλαμο CAL-TEM-603 ελεγχόμενων συνθηκών με πρότυπο όργανο σημείου δρόσου / επιπλέον σημείο σχετικής υγρασίας / επιπλέον σημείο θερμοκρασίας (για επανάληψη των μετρήσεων υγρασίας σε επιπλέον θερμοκρασίας) / επιπλέον σημείο θερμοκρασίας / επιπλέον σημείο Διακρίβωση οργάνων σημείου δρόσου (-30 o C έως + 90 o C) απευθείας στην πρότυπη γεννήτρια υγρασίας Υλοποίηση σημείου δρόσου με τη χρήση CAL-TEM / σημείο πρότυπης γεννήτριας υγρασίας Εργαστηριακοί Φούρνοι, Θάλαμοι θερμοκρασίας, Λουτρά, Incubators κλπ Διακρίβωση εργαστηριακών φούρνων, θάλαμοι θερμοκρασίας, λουτρών, incubators κλπ (επιτόπου) Μέθοδος Τιμή / χωρικό σημείο για μία τιμή Προσδιορισμός θερμοκρασιακού προφίλ CAL-TEM-701 σε διάφορα χωρικά σημεία (min 9 σημεία) θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας CAL-TEM-702 Διακρίβωση αισθητήρων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας σε φούρνους και θαλάμους / τιμή θερμοκρασίας + 40 / τιμή υγρασίας + 30 / αισθητήρα Παρατήρηση: Ο αριθμός των χωρικών σημείων ορίζεται με τρόπο ώστε η απόσταση ανάμεσα σε 2 διαδοχικά σημεία να είναι μικρότερη από 1 m. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 14

17 Φούρνοι διακρίβωσης με ισοθερμικό μπλοκ (dry block calibrator) Μέθοδος Τιμή ( ) CAL-TEM-801 έως 250 o C Διακρίβωση με χρήση 2 Pt100 σύμφωνα 550 CAL-TEM-802 έως 1200 o C με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΑ-10/ (CAL-TEM-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 15

18 2.7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (CAL-DIM) Διακρίβωση προτύπων πλακιδίων και ράβδων μήκους Είδος Τιμή CAL-DIM-100 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-110 Διακρίβωση ως προς κεντρικό μήκος, επιπεδότητα και παραλληλότητα πλευρών [Συμβολομετρία] ISO 3650 (grade K, 0) {( ,41 2 L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} CAL-DIM-120 CAL-DIM-121 CAL-DIM-130 CAL-DIM-131 Πλακίδια μήκους mm Πλακίδια μήκους mm Ράβδοι μήκους mm Διακρίβωση με σύγκριση πλακίδιο προς πλακίδιο ως προς κεντρικό μήκος, επιπεδότητα και παραλληλότητα πλευρών ISO 3650 (grade K,0,1,2), αβεβαιότητα:{(50 2 +L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} Διακρίβωση με σύγκριση με 9 πλακίδια ως προς κεντρικό μήκος, επιπεδότητα και παραλληλότητα πλευρών ISO 3650 (grade 0,1,2), αβεβαιότητα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} Διακρίβωση με χρήση αισθητήρων επαφής και συμβολομέτρου ISO 3650, αβεβαιότητα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} Διακρίβωση/μέτρηση με χρήση αισθητήρων επαφής και συμβολομέτρου Renishaw, αβεβαιότητα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} Διακρίβωση γωνιακών πρότυπων πλακιδίων και αντικειμένων /τεμ /τεμ /τεμ /τεμ /τεμ Είδος Τιμή CAL-DIM-200 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-210 Γωνιακά πλακίδια / τεμ Οπτικά πολύγωνα CAL-DIM / τεμ (12 πλευρών) με χρήση γωνιακής τράπεζας και autocollimator Οπτικά πολύγωνα CAL-DIM / τεμ (24 πλευρών) CAL-DIM-222 Λοιπά οπτικά Κατόπιν πολύγωνα ανασκόπησης CAL-DIM-230 Μοιρογνωμόνια με χρήση γωνιακής τράπεζας 120 / τεμ Διακρίβωση κυλίνδρων, σφαιρών, δακτυλίων και προτύπων ευθύτητας Είδος Τιμή CAL-DIM-300 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-310 Μέτρηση Διακρίβωση με τη μηχανή Mahr 828 διαμέτρου /τεμ CAL-DIM-311 Μέτρηση κυκλικότητας ευθύτητας και καθετότητας Διακρίβωση με τη μηχανή Talyrond / τεμ CAL-DIM-320 CAL-DIM-330 Πρότυπα ευθύτητας (Knife Edges) Κύλινδροι Διακρίβωση προτύπων ευθύτητας με τη μηχανή Talyrond 290 Διακρίβωση με τη μηχανή Mahr 828 & τη μηχανή Talyrond / τεμ 350 / τεμ Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 16

19 Διακρίβωση επιπεδότητας και τραχύτητας προτύπων και αντικειμένων Είδος Τιμή CAL-DIM-400 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή Οπτικά επίπεδα 50 CAL-DIM-410 (optical flats) Διακρίβωση με χρήση μονοχρωματικού φωτός /τεμ CAL-DIM-415 CAL-DIM-420 CAL-DIM-430 Οπτικά παράλληλα Τράπεζες ως προς την επιπεδότητα Τραχύτητα επιφανειών αντικειμένων Διακρίβωση laser διαστατικών μετρήσεων Διακρίβωση με χρήση μονοχρωματικού φωτός και συγκριτή Διακρίβωση επιτόπου με χρήση laser συμβολόμετρου Διακρίβωση με αισθητήρες βελόνας (stylus instrument) σε εύρος 250 μm έως +250 μm κάθετα στην επιφάνεια Είδος Μέθοδος Τιμή Σύγκριση με το πρότυπο σταθεροποιημένο με Laser σε συχνότητα CAL-DIM-510 ατμούς ιωδίου laser του Εργαστηρίου (εθνικό 633 nm πρότυπο) CAL-DIM-511 Laser σε συχνότητα 543 nm Διακρίβωση κανόνων και μικροκλιμάκων Διακρίβωση επιτόπου με χρήση laser συμβολόμετρου /τεμ από 760 / τεμ / τεμ 550 / τεμ 550 / τεμ Είδος Τιμή CAL-DIM-600 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-610 Μικροκλίμακες Διακρίβωση με χρήση μικροσκοπίου έως 200Χ100 mm CAL-DIM-620 CAL-DIM-621 CAL-DIM-630 Κανόνες μεγάλης ακρίβειας (glass scales) Κανόνες mm Κανόνες μήκους mm Διακρίβωση μετρητικών οργάνων Διακρίβωση με χρήση μικροσκοπίου έως 200 mm Διακρίβωση με χρήση laser συμβολόμετρου ( / σημείο)/ τεμ 150 / τεμ / τεμ 150 / τεμ Είδος Τιμή CAL-DIM-700 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-710 Απλά αλφάδια Διακρίβωση με χρήση γωνιακής τράπεζας CAL-DIM-711 CAL-DIM-720 CAL-DIM-721 Αλφάδια τετραγωνικού πλαισίου Παχύμετρα mm Παχύμετρα mm Διακρίβωση με χρήση γωνιακής τράπεζας και μετρήσεις ευθύτητας, παραλληλότητας και καθετότητας Διακρίβωση με χρήση πλακιδίων μήκους / τεμ / τεμ / τεμ / τεμ Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 17

20 CAL-DIM-730 CAL-DIM-731 CAL-DIM-732 CAL-DIM-740 CAL-DIM-741 CAL-DIM-750 CAL-DIM-760 Μικρόμετρα Βαθύμετρα Προτύπων παχών (fillers) Αντικείμενα ως προς τη μορφή, το μήκος και την καμπυλότητα σε δύο (2) διαστάσεις Αντικείμενα ως προς τη μορφή, το μήκος και την καμπυλότητα σε τρεις (3) διαστάσεις Προσδιορισμόςμέτρηση διαστάσεων (μήκος, γωνίες, κλπ.) αντικειμένων Γωνίες Διακρίβωση με μηχανικές μετρήσεις ενός άξονα UMM Διακρίβωση με μηχανικές μετρήσεις ενός άξονα UMM Μέτρηση με χρήση μηχανής συντεταγμένων σε δύο (2) διαστάσεις Μέτρηση με χρήση μηχανής συντεταγμένων σε τρεις (3) διαστάσεις Μέτρηση με χρήση οπτικού μικροσκοπίου έως 200 mm X 100 mm Μέτρηση καθετότητας και ευθύτητας (χρήση Talyrond 290 ή CMM) / τεμ / τεμ / τεμ από 200 / τεμ. ανάλογα με τον αριθμό μετρήσεων / τεμ Μηχανές Σύγκρισης Πλακιδίων και Επεξεργασίας Είδος Μέθοδος Τιμή Μηχανές σύγκρισης Διακρίβωση με χρήση ειδικών πλακιδίων CAL-DIM / τεμ πλακιδίων επιτόπου Μηχανές Διακρίβωση έλεγχος με χρήση laser από 1000 / CAL-DIM-820 μηχανουργικής συμβολόμετρου επιτόπου τεμ επεξεργασίας CNC (CAL-DIM-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 18

21 2.8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (CAL-ELF) Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος της Αντίστασης Διακρίβωση Πρότυπων Αντιστάσεων σε μια ή περισσότερες τιμές ρεύματος και θερμοκρασίας. Θερμοκρασία: 23 ο C±0,01 ο C (αντιστάσεις ελαίου), 23 ο C±0,5 ο C (αντιστάσεις αέρος) Ονομαστική Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή τιμή CAL-ELF μΩ έως <1Ω 1 ppm έως 3 ppm CAL-ELF-102 0,1Ω - 10 kω 1 ppm CAL-ELF-103 1Ω - 10 kω σε βήματα δεκάδας Χαμηλότερη αβεβαιότητα: 0,005 ppm CAL-ELF-104 1Ω ΜΩ > 10 ppm Σύγκριση με πρότυπη αντίσταση με χρήση Γέφυρας Συγκριτή Ρεύματος και Range Extender. Μέγιστη τιμή ρεύματος: 10Α Σύγκριση με πρότυπη αντίσταση με χρήση Γέφυρας Συγκριτή Ρεύματος Σύγκριση με το Πρωτεύον Πρότυπο (Quantum Hall Effect), με τη χρήση Κρυογενικής Γέφυρας Σύγκρισης Σύγκριση με Πρότυπη αντίσταση με τη χρήση ψηφιακού πολυμέτρου / επιπλέον τιμή ρεύματος / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή ρεύματος + 70 / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας Διακρίβωση Πρότυπων Αντιστάσεων σε μια τιμή τάσης και μια θερμοκρασία Θερμοκρασία: 23 ο C±0,01 ο C (αντιστάσεις ελαίου), 23 ο C±0,5 ο C (αντιστάσεις αέρος) Ονομαστική Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή τιμή CAL-ELF-105 >10 kω έως 100 ΜΩ 2 ppm έως 6 ppm Σύγκριση με Πρότυπη αντίσταση με την ποτενσιομετρική μέθοδο / επιπλέον τιμή τάσης + 70 / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας Διακρίβωση Πρότυπων Αντιστάσεων σε δύο τιμές τάσης και μια θερμοκρασία. Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Ονομαστική Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή τιμή CAL-ELF-106 CAL-ELF-107 CAL-ELF-108 >100 ΜΩ έως 1 ΤΩ >1 ΤΩ έως 100 ΤΩ >100 ΤΩ έως 10 ΡΩ 10 ppm έως 200 ppm 200 ppm έως 600 ppm >0,3% Σύγκριση με Πρότυπη αντίσταση με τη χρήση τροποποιημένης γέφυρας Wheatstone / επιπλέον τιμή τάσης / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας /επιπλέον τιμή τάσης /επιπλέον τιμή θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή τάσης / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 19

22 Μέτρηση Αντίστασης Μόνωσης επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998 Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή >1% εξαρτάται από τις Διακρίβωση σε μια τιμή τάσης και σε 5 CAL-ELF-110 συνθήκες (για επιτόπιες σημεία της επιφάνειας. Μέτρηση με Μετρητή Υψηλών τιμών /5 επιπλέον σημεία μετρήσεις) αντίστασης Διακρίβωση Δεκαδικών Αντιστάσεων (Διακρίβωση σε μια θερμοκρασία). Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF-120 1Ω -100 ΜΩ >20 ppm Μέτρηση με Διακριβωτή Αντίστασης 120 η πρώτη δεκάδα+ 40 / επιπλέον δεκάδα Διακρίβωση Διακριβωτών Αντίστασης Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF-130 1Ω -100 ΜΩ >1 ppm Σύγκριση με πρότυπη αντίσταση με χρήση Ψηφιακού Πολυμέτρου / επιπλέον αντίσταση Διακρίβωση Γέφυρας Αντίστασης Σύγκρισης Ρεύματος για μέτρηση Αντίστασης εύρους 1Ω έως 10 kω Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF-140 Διακρίβωση του λόγου 10: Μέτρηση προτύπων αντιστάσεων CAL-ELF-141 1Ω -10 kω >1 ppm Γραμμικότητα της γέφυρας για λόγο από 10 Ω έως 100 Ω 500 CAL-ELF-142 Διακρίβωση του λόγου 1:1 Μέτρηση προτύπων αντιστάσεων 300 Διακρίβωση συσκευών ως προς το μέγεθος της Συνεχούς (DC) Τάσης Διακρίβωση Πρoτύπων Zener σε μια τιμή τάσης και μια θερμοκρασία Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF V, 1,018V 0,2 ppm Τουλάχιστον 20 σημεία σε διάστημα 10 ημερών. Σύγκριση με ομάδα 4 προτύπων τάσης Zener. 350 Διακρίβωση DC Πρότυπων Αναφοράς Χαμηλότερη δυνατή αβεβαιότητα: Εξαρτάται από την προς διακρίβωση συσκευή Μέθοδος CAL-ELF-202 1V -10V Μετά από συνεννόηση. Σύγκριση με Πρωτεύον Πρότυπο Josephson Διακρίβωση ψηφιακών βολτομέτρων Χαμηλότερη δυνατή αβεβαιότητα: Εξαρτάται από την προς διακρίβωση συσκευή Μέθοδος Σύγκριση με το Πρωτεύον Πρότυπο CAL-ELF mV -10 V Γραμμικότητα μιας κλίμακας. 20 σημεία και για τις δύο πολικότητες τάσης. Τιμή Από 520 / τιμή τάσης Τιμή / γραμμικότητα σε μια άλλη κλίμακα Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 20

23 Διακρίβωση διακριβωτών DC Τάσης Βλέπε Διακριβωτές πολλαπλών λειτουργιών (multifunction calibrator) CAL-ELF-701,702,751,752 Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος του λόγου Τάσης Διακρίβωση διαιρετών τάσης CAL-ELF-251 1:10 και 1:100 Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή 0,5 ppm Λόγοι 1000 V:10 V, 100 V: 10 V Τάση εισόδου έως 1000 V Σύγκριση με πρότυπο διαιρέτη Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος της Χωρητικότητας 400 Διακρίβωση Πρότυπων Πυκνωτών Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF pF -100 nf >1 ppm Διακρίβωση σε μια τιμή συχνότητας Συχνότητα:1 khz, 1,452 khz Σύγκριση με πρότυπο πυκνωτή με τη χρήση Γέφυρας Σύγκρισης Χωρητικότητας. CAL-ELF af - 10 μf >10 ppm CAL-ELF-303 CAL-ELF-304 0,01fF - 9,9999F 0,1fF - 100mF >0,05% >0,15% Διακρίβωση σε μία τιμή συχνότητας και μια θερμοκρασία. Συχνότητα: 10 Hz έως 100 khz. Διακρίβωση με χρήση Γέφυρας Χωρητικότητας. Διακρίβωση σε μια τιμή συχνότητας. Συχνότητα:20 Hz έως 1MHz Διακρίβωση με Μετρητή LCR. Διακρίβωση σε μια τιμή συχνότητας. Συχνότητα:5 Hz έως 13MHz Διακρίβωση με Μετρητή LCR / επιπλέον τιμή συχνότητας / επιπλέον τιμή συχνότητας / επιπλέον τιμή συχνότητας / επιπλέον τιμή συχνότητας Διακρίβωση Δεκαδικών Πυκνωτών Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF pf - 10 μf > 10 ppm Διακρίβωση της πρώτης δεκάδας σε μία τιμή συχνότητας και μια θερμοκρασία. Συχνότητα: 10 Hz έως 100 khz. Διακρίβωση με χρήση Γέφυρας Χωρητικότητας. CAL-ELF-306 CAL-ELF-307 0,01fF - 9,9999F 0,1fF - 100mF >0,05% >0,15% Διακρίβωση της πρώτης δεκάδας σε μια τιμή συχνότητας. Συχνότητα:20 Hz έως 1MHz Διακρίβωση με Μετρητή LCR. Διακρίβωση της πρώτης δεκάδας σε μια τιμή συχνότητας. Συχνότητα:5 Hz έως 13MHz Διακρίβωση με Μετρητή LCR / επιπλέον τιμή συχνότητας / επιπλέον δεκάδα / επιπλέον τιμή συχνότητας + 90 / επιπλέον δεκάδα / επιπλέον τιμή συχνότητας + 90 / επιπλέον δεκάδα Διακρίβωση Γέφυρας Σύγκρισης Χωρητικότητας Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή ( ) CAL-ELF pf - 1 μf > 7 ppm Συχνότητες 50 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 1 khz, 1,452 khz 800 Μέτρηση με πρότυπους πυκνωτές CAL-ELF pf - 1 μf - Σε 5 συχνότητες διαφορετικών τιμών Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 21

24 Διακρίβωση Μετρητών LCR CAL-ELF pf μf > 100 ppm CAL-ELF pf μf > 100 ppm Διακριβώσεις συσκευών ως προς τον συντελεστή απώλειας από την CAL-ELF-308 Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή ( ) Συχνότητες 50 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 1 khz, 5 khz Μέτρηση με πρότυπους πυκνωτές Σε 5 συχνότητες διαφορετικών τιμών από την CAL-ELF-310 Διακρίβωση Πρότυπων Πυκνωτών Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF ,1 >8Χ10-6 Διακρίβωση σε μία τιμή συχνότητας και μια θερμοκρασία. Συχνότητα: 10 Hz έως 100 khz. Διακρίβωση με χρήση Γέφυρας Χωρητικότητας / επιπλέον τιμή συχνότητας Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος της DC Έντασης Διακρίβωση ψηφιακών αμπερομέτρων Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF-401 1μΑ - 10Α >0,2 ppm Διακρίβωση με πηγή αναφοράς σε θερμοκρασία 23 ο C± 0,5 o C. Τα σημεία ανά κλίμακα εξαρτώνται από την διακριτική ικανότητα της συσκευής. Από 60 CAL-ELF Α - 100A Ελάχιστη αβεβαιότητα: Εξαρτάται από την προς διακρίβωση συσκευή Μέτρηση με διακλαδωτήρα αντίστασης. Διακρίβωση διακριβωτών DC Έντασης Βλέπε Διακριβωτές πολλαπλών λειτουργιών (multifunction calibrator) CAL-ELF-703, CAL-ELF-753 Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος της AC/DC Μεταφοράς Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ Μετά από συνεννόηση. Διακριβώσεις που αφορούν AC/DC διαφορά Μέθοδος: Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς AC/DC. Θερμοκρασία 23 ºC. 10 Hz- 1 MHz Συσκευή προς Αριθμός σημείων Αβεβαιότητα διακρίβωση Τιμή Πρότυπο για AC/DC CAL-ELF-501 μεταφορά τάσης 2 mv - Μετά από Μετά από >0,2 ppm (AC/DC voltage 1000 V συνεννόηση συνεννόηση transfer standard) CAL-ELF-502 CAL-ELF-503 Πρότυπο για AC/DC μεταφορά τάσης, Fluke 792A Πρότυπο για AC/DC μεταφορά τάσης, Fluke mv V 10 mv V >0,2 ppm >0,2 ppm CAL-ELF-504 Πρότυπο για 0,45V, 1V, >0,2 ppm 5 συχνότητες 890

25 AC/DC μεταφορά τάσης, 1395Α 3V, 6V Διακριβώσεις που αφορούν AC/DC διαφορά Μέθοδος: Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς AC/DC μεταφοράς. Θερμοκρασία 23 ºC. Συχνότητα: 1 ΜHz έως 100 MHz CAL-ELF-505 Συσκευή προς διακρίβωση Πρότυπο για AC/DC μεταφορά τάσης σε υψηλές συχνότητες 500 mv - 30 V Αβεβαιότητα >40 ppm Αριθμός σημείων Μετά από συνεννόηση Διακριβώσεις που αφορούν AC/DC διαφορά Μέθοδος: Διακρίβωση με πηγή αναφοράς σε θερμοκρασία 23 ο C± 0,5 o C. Τα σημεία ανά κλίμακα εξαρτώνται από την διακριτική ικανότητα της συσκευής. CAL-ELF-506 CAL-ELF-507 Συσκευή προς διακρίβωση Ψηφιακό Βολτόμετρο AC Τάσης Ψηφιακό Αμπερόμετρο AC Έντασης 100mV V 10 ma - 20Α Αβεβαιότητα 15 ppm έως 2600 ppm 70 ppm έως 190 ppm Αριθμός σημείων Μετά από συνεννόηση Μετά από συνεννόηση Τιμή Μετά από συνεννόηση Τιμή Από 40 Από 40 Διακριβώσεις που αφορούν διακρίβωση AC τάσης Μέθοδος: Σύγκριση της DC αναφοράς της προς διακρίβωση συσκευής με Ψηφιακό Πολύμετρο αναφοράς και υπολογισμός των χαρακτηριστικών της λειτουργίας AC τάσης Θερμοκρασία 23 ºC. Συχνότητα: 10 Hz έως 1 MHz Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς AC/DC μεταφοράς CAL-ELF-508 Συσκευή προς διακρίβωση Πρότυπο για AC/DC μεταφορά τάσης, Fluke mv V Αβεβαιότητα Αριθμός σημείων Τιμή >0,2 ppm Διακρίβωση διακριβωτών ΑC Τάσης και AC Έντασης Βλέπε Διακριβωτές πολλαπλών λειτουργιών (multifunction calibrator) CAL-ELF-700 και CAL-ELF-750. Διακριβώσεις ψηφιακών πολυμέτρων ως προς τα μεγέθη: DC Τάση:10 μv έως 1200V DC Ένταση: 2μΑ έως 10Α AC Τάση: 1mV έως 750V, 10Hz έως 100kHz AC Ένταση: 2μΑ έως 10Α, 10Hz έως 20kHz Αντίσταση: 10Ω έως 100ΜΩ Συχνότητα: 10Hz έως >100ΜHz Μέθοδος: Σύμφωνα με την διαδικασία ΕΑ-10/15. Για την διακρίβωση της συχνότητας, δύο σημεία ανά κλίμακα (0 και Πλήρης Κλίμακα-FS).Διακρίβωση με πρότυπη πηγή αναφοράς και γεννήτρια συχνοτήτων (Θερμοκρασία 23 ο C±0,5 o C). Συσκευή προς διακρίβωση Αβεβαιότητα Τιμή CAL-ELF ½ ψηφίων Ανάλογα με το /ανά μέγεθος CAL-ELF ½ ψηφίων μετρούμενο μέγεθος /ανά μέγεθος CAL-ELF ½ ψηφίων /ανά μέγεθος CAL-ELF ½ ψηφίων /ανά μέγεθος Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 23

26 CAL-ELF ½ ψηφίων /ανά μέγεθος CAL-ELF ½ ψηφίων /ανά μέγεθος Διακριβώσεις Διακριβωτών Πολλαπλών Λειτουργιών Υψηλής Ακρίβειας Μέθοδος: Μέτρηση με πολύμετρο αναφοράς (Θερμοκρασία 23 ο C± 0,5 o C) Μέγεθος Αριθμός σημείων Αβεβαιότητα CAL-ELF μv - Πρώτη κλίμακα-5 >2 ppm 1200V σημεία DC Τάση Έλεγχος CAL-ELF V - 20V >2 ppm γραμμικότητας-10 σημεία CAL-ELF-703 DC Πρώτη κλίμακα-5 2μΑ - 10Α >2 ppm Ένταση σημεία CAL-ELF-704 CAL-ELF-705 AC Τάση AC Ένταση 1mV - 750V, 10Hz - 100kHz 2μΑ -10Α, 20Hz - 10kHz >15 ppm >60 ppm Πρώτη κλίμακα-5 σημεία Πρώτη κλίμακα-5 σημεία Τιμή / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα CAL-ELF-706 Αντίσταση 0,1Ω - Πρώτη κλίμακα-5 >1 ppm 100ΜΩ σημεία CAL-ELF-707 Συχνότητα 10Hz - Όλες οι κλίμακες-2 >100ΜHz σημεία 70 CAL-ELF-749 Ρύθμιση 100 Διακριβώσεις Διακριβωτών Πολλαπλών Λειτουργιών Χαμηλής Ακρίβειας Μέθοδος: Μέτρηση με πολύμετρο αναφοράς (Θερμοκρασία 23 ο C± 0,5 o C) Μέγεθος Αριθμός σημείων Αβεβαιότητα 10 μv - Πρώτη κλίμακα-5 CAL-ELF-751 >10 ppm 1200V σημεία DC Τάση Έλεγχος CAL-ELF V - 20V >10 ppm γραμμικότητας-10 σημεία CAL-ELF-753 DC Πρώτη κλίμακα-5 2μΑ - 10Α >10 ppm Ένταση σημεία CAL-ELF-754 CAL-ELF-755 AC Τάση AC Ένταση 1mV - 750V, 10Hz - 100kHz 2μΑ - 10Α, 20Hz - 10kHz >100 ppm >100 ppm Πρώτη κλίμακα-5 σημεία Πρώτη κλίμακα-5 σημεία / επιπλέον κλίμακα Τιμή / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα CAL-ELF-756 Αντίσταση 0,1Ω - Πρώτη κλίμακα-5 >10 ppm 100ΜΩ σημεία CAL-ELF-757 Συχνότητα 10Hz - Όλες οι κλίμακες-2 >100ΜHz σημεία 30 CAL-ELF-799 Ρύθμιση 100 Διακριβώσεις Προσομοιωτών Θερμοκρασίας / επιπλέον κλίμακα Μετρήσεις: 15 σημεία σε όλη την θερμοκρασιακή κλίμακα. Μέγεθος Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 24

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ Αρχικι ζκδοςθ: 9 Ιανουαρίου 2008 Επικαιροποίθςθ: 24 Απριλίου 2015 Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Πολιτικι Τπθρεςιϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ Γ. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας, Ε. Φλουδά, Μ. Αναγνώστου, Φ. Στρέλε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-0 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 999 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΣΥ Π Ι/02/02/16-1-2014 1/16 ΕΣΥ Π Ι Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007 1/25 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ. 1 από 101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Μ.Φ.Α.... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 1. Μετρούμενα Μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3 Προδιαγραφές μετρητών και μετρήσεις μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786 «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισης του» ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Γρηγοριάδου Ελπίδα Τηλ.: 2524021030

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως»

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως» Σχόλια Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012, την απόφαση 40534/4859/16.8.2013, την ΠΟΛ.1206/30.8.2013, την Φ2 515/24.2.2014 και την Φ2 2204/4.9.2014 και την κ.υ.α. 79789/31.12.2014 (Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισηγητής: Δρ. Δ.Γ. Κυριακίδης Δ/ντής ΔΔΠΕΥ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 45, Σίνδος 57022 Θεσσαλονίκη 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σφάλματα Εγγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : Γκαλανάκης Μανόλης Μηχαηλίδης Στέλιος Τηλέφωνο : 2810379392,2810379307

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕ.ΜΕ.Α. Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825

Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825 Προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποιησης Δ/νση Τυποποίησης Αιτηση Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825 Θέμα : Χορήγηση Βεβαίωσης Σύμφωνα με την Οδηγία 98/34/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα