Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Λ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Μ Ε Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 09 Ιανουαρίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ Κατηγορίες Υπηρεσιών Πληροφορίες και Επικοινωνία Οργάνωση του Συστήματος Υπηρεσιών του ΕΙΜ Πλαίσιο Συνεργασίας Κόστος Υπηρεσιών Επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις Όροι και Υποχρεώσεις Όροι πληρωμής Προγραμματισμός και Προτεραιότητες στην Εκτέλεση των Υπηρεσιών του ΕΙΜ 4 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΖΑΣ (CAL-MAS) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΗΣ (CAL-FLO) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΓΚΟΥ (CAL-VOL) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ (CAL-PRE) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (CAL-TEM) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (CAL-DIM) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (CAL-ELF) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (CAL-TFR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (CAL-EΗF) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (MES) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσίες Διακρίβωσης Μετρολογικού Εξοπλισμού Εκπτώσεις σε Ομάδες Παρόμοιων Οργάνων Εκπτώσεις σε Περιπτώσεις Ρύθμισης και Επαναδιακρίβωσης Εξοπλισμού Εκπτώσεις Κλίμακας Βάσει Αξίας Υπηρεσιών (μεμονωμένων αιτημάτωνπροσφορών) Υπηρεσίες στα Πλαίσια Έγκρισης Τύπου Υπηρεσίες Μετρολογικής Υποστήριξης Σεμινάρια Εκπαίδευσης (MES-TKT-110, 120, 121) Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Εφαρμογή (MES-TKT-140) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπτώσεις στα Πλαίσια Συμβάσεων Εκπτώσεις σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια της Χώρας... 36

3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ Το ΕΙΜ, o Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της Ελλάδος, παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια επίτευξης των σκοπών λειτουργίας του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Καταστατικό του και νόμο της Ελληνικής Πολιτείας (Ν.2231/94). Οι υπηρεσίες καθορίζονται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας, ποιότητας, αξιοπιστίας και διαφάνειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, συμφωνίες και υποχρεώσεις που διέπουν τη λειτουργία του. Στόχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι: Η υποστήριξη του μετρολογικού συστήματος της χώρας με την εξασφάλιση της απαραίτητης ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων στα εθνικά πρότυπα της Ελλάδος που τηρούνται στα εργαστήρια του ΕΙΜ. Η υποστήριξη του μετρολογικού συστήματος της χώρας με την μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και μετρολογικής γνώσης για την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία του προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας. Η κάλυψη εξειδικευμένων μετρολογικών αναγκών κατά προτεραιότητα στο υψηλότερο επίπεδο τεχνικής επάρκειας και ακρίβειας. Η διάδοση της μετρολογίας και της επιστήμης των μετρήσεων. Η συμβολή στην ποιότητα και στη συνεχή της βελτίωση. Οι υπηρεσίες του ΕΙΜ δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έσοδα προερχόμενα από την παροχή υπηρεσιών μπορούν να καλύπτουν μέρος των λειτουργικών του δαπανών με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει η Ελληνική Πολιτεία στο ΕΙΜ. Οι υπηρεσίες του ΕΙΜ δεν είναι ανταγωνιστικές έναντι άλλων μετρολογικών φορέων ή εργαστηρίων. Οι υπηρεσίες προσφέρονται με όρους μη ανταγωνιστικούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και δημιουργίας των υποδομών του ΕΙΜ ως Εθνικής Υποδομής της χώρας. Οι τιμές και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΙΜ: Καθορίζονται με διαφάνεια και με όρους μη ανταγωνιστικούς έναντι των εργαστηρίων διακρίβωσης. Αποτυπώνουν το επίπεδο της τεχνικής-επιστημονικής επάρκειας του προσωπικού, τις τεχνικές δυνατότητες των υποδομών του και το επίπεδο της αξιοπιστίας και της εξειδίκευσης τους. Προωθούν σε συνδυασμό με το προδιαγραφόμενο επίπεδο τεχνικής επάρκειας και αξιοπιστίας, συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των μετρολογικών υπηρεσιών της χώρας. Αποτελούν σημείο αναφοράς των τιμών και της τεχνικής επάρκειας στη μετρολογική αγορά. Οι όροι και οι προτεραιότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζονται με τρόπο διαφανή και με κριτήρια ιεράρχησης τη βέλτιστή χρήση των πόρων και μέσων του ΕΙΜ και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Ο έλεγχος των επιδόσεων των υπηρεσιών είναι συνεχής ως προς την τήρηση των απαιτήσεων ποιότητας, αξιοπιστίας και την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 1

4 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ 1.1. Κατηγορίες Υπηρεσιών Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του ΕΙΜ καθορίζονται από το Ν.2231/94 και είναι οργανωμένες σε δύο βασικές κατηγορίες: 1. Υπηρεσίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού. 2. Υπηρεσίες μετρήσεων για την έγκριση τύπου εξοπλισμού μετρήσεων. 3. Υπηρεσίες μετρολογικής υποστήριξης. Κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες περιλαμβάνει επιμέρους ομάδες και είδη υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται στις επόμενες ενότητες του Καταλόγου Υπηρεσιών Πληροφορίες και Επικοινωνία Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΙΜ μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει μέσω τηλεφώνου/fax ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΜ ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: , Fax: , Στην ιστοσελίδα του ΕΙΜ (www.eim.gr) βρίσκονται: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών διακρίβωσης και ελέγχου μετρολογικού εξοπλισμού,, οι οποίες αποτυπώνονται στον Κατάλογο Τεχνικών Δυνατοτήτων (Technical Capabilities). Ο κατάλογος των εξειδικευμένων σεμιναρίων που διοργανώνει το ΕΙΜ στα πλαίσια των υπηρεσιών μετρολογικής υποστήριξης και τα περιεχόμενα τους, είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΙΜ Οργάνωση του Συστήματος Υπηρεσιών του ΕΙΜ Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτεται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και λειτουργίας του ΕΙΜ, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 17025, ISO 9001:2000 και της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του. Αιτήματα παροχής υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως. Κάθε αίτημα υπηρεσιών μπορεί να αφορά την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ή τμηματικά σε διαφορετικούς χρόνους. Στη δεύτερη περίπτωση, η εκτέλεση των υπηρεσιών εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό υπηρεσιών του ΕΙΜ και πραγματοποιείται βάσει των χρόνων που συμφωνούνται. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας που επιθυμεί να εντάξει τις αιτούμενες υπηρεσίες στον ετήσιο προγραμματισμό, ενθαρρύνεται να επικοινωνεί με το ΕΙΜ στο τέλος κάθε έτους. Οι επιδόσεις του συστήματος παροχής υπηρεσιών του ΕΙΜ παρακολουθούνται, αξιολογούνται με τη μορφή ποσοτικών δεικτών, όπως προκύπτουν από στοιχεία που καταγράφονται και επεξεργάζονται. Τυχόν παράπονα, κρίσεις, απόψεις και προτάσεις επί των υπηρεσιών και των επιδόσεων του ΕΙΜ μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο ΕΙΜ είτε σποραδικά είτε στο τέλος κάθε έτους κατά την τακτική αξιολόγηση των υπηρεσιών του Πλαίσιο Συνεργασίας Κόστος Υπηρεσιών Το κόστος υπηρεσιών του ΕΙΜ καθορίζεται με βάση:: Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 2

5 Α.. Τις τιμές των υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στον Κατάλογο Υπηρεσιών. Ειδικότερα: 1. Η τιμή κάθε υπηρεσίας καθορίζεται ανά κατηγορία και είδος/κωδικό υπηρεσίας στον εγκεκριμένο κατάλογο υπηρεσιών του ΕΙΜ (κεφ.2 και 3). 2. Οι τιμές υπηρεσιών που δεν περιέχονται στον κατάλογο των υπηρεσιών του ΕΙΜ, καθορίζονται βάσει χρονοχρέωσης ανά ανθρωποώρα απασχόλησης και ανασκόπησης. Το κόστος της ανθρωποώρας ορίζεται από σχετική απόφαση της διοίκησης του ΕΙΜ. Β. Το ύψος των εκπτώσεων, όπως καθορίζονται βάσει των κριτηρίων του κεφ.4 του καταλόγου υπηρεσιών. Γ. Το κόστος τυχόν δαπανών που επιβαρύνουν τον πελάτη, ως λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίες καθορίζονται στην παρ του καταλόγου υπηρεσιών Επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις Ο πελάτης καλείται να καλύψει επιπλέον δαπάνες στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες παρέχονται εκτός των εγκαταστάσεων του ΕΙΜ: 1. Μεταφοράς και ασφάλισης του εξοπλισμού του ΕΙΜ που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση υπηρεσιών διακρίβωσης και μετρήσεων. 2. Μετακίνησης του προσωπικού του ΕΙΜ, ειδικότερα: Κάλυψη του κόστους εισιτηρίων. Κάλυψη του κόστους χιλιομετρικής αποζημίωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΕΙΜ. 3. Διανυκτέρευσης, εφόσον απαιτείται, στο ποσό των 80 ανά διανυκτέρευση και άτομο. 4. Αποζημίωσης ύψους: 40 ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης του προσωπικού του ΕΙΜ, το οποίο αυξάνεται στο ποσό των 100 για απασχόληση σε ημέρες αργιών, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται σε απόσταση μικρότερη των 40 χλμ από τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ. 160 ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης του προσωπικού του ΕΙΜ, το οποίο αυξάνεται στο ποσό των 250 για απασχόληση σε ημέρες αργιών, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται σε απόσταση άνω των 40 χλμ από τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ Όροι και Υποχρεώσεις Οι πελάτες των υπηρεσιών διακρίβωσης καθώς και διενέργειας μετρήσεων στα πλαίσια έγκρισης τύπου μετρητικού εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση: 1. Να αναλάβουν τη μέριμνα και την ευθύνη για τη μεταφορά και ασφάλιση του προς διακρίβωση και μέτρηση εξοπλισμού τους προς και από τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ. 2. Να διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα, τα μέσα και τους πόρους για την ασφαλή εκφόρτωση και φόρτωση με δική τους μέριμνα και ευθύνη, εφόσον απαιτείται: Του υπό διακρίβωση/μέτρηση εξοπλισμού τους που αποστέλλεται στο ΕΙΜ, όπως ενδεικτικά μεγάλα πρότυπα βάρη, μεγάλα πρότυπα όγκου, κλπ. Του πρότυπου εξοπλισμού του ΕΙΜ που χρησιμοποιείται σε διακριβώσεις του εξοπλισμού τους εκτός των εγκαταστάσεων του ΕΙΜ. 3. Να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. 4. Να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και τους πόρους, εφόσον απαιτούνται, για την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με σχετική οικονομική προσφορά ή τη σύμβαση συνεργασίας. Ενδεικτικά: Διάθεση τεχνικού υποστηρικτικού ή βοηθητικού προσωπικού για τη διενέργεια μετρήσεων ή ρυθμίσεων στις εγκαταστάσεις τους. Διάθεση ή κατασκευή παρελκομένων (υποδοχών, προσαρμογών, κλπ.) αποκλειστικά για την προσαρμογή εξοπλισμού τους στον εξοπλισμό του ΕΙΜ. 5. Να τηρούν και να ικανοποιούν τους ειδικούς όρους που αναφέρονται ανά Εργαστήριο στον κατάλογο υπηρεσιών και στις προσφορές του ΕΙΜ. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 3

6 Όροι πληρωμής Η πληρωμή των τελών διακρίβωσης πραγματοποιείται πριν την αποστολή των πιστοποιητικών διακρίβωσης στον πελάτη Η πληρωμή των τελών συμμετοχής σε προγράμματα και σεμινάρια εκπαίδευσης μεταφοράς τεχνογνωσίας του ΕΙΜ πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων και την αποστολή των πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες Η πληρωμή των τελών λοιπών υπηρεσιών μετρολογικής υποστήριξης που παρέχει το ΕΙΜ πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους συνεργασίας που αναφέρονται στην προσφορά Προγραμματισμός και Προτεραιότητες στην Εκτέλεση των Υπηρεσιών του ΕΙΜ Το ΕΙΜ εφαρμόζει ετήσιο προγραμματισμό των υπηρεσιών διακρίβωσης και ελέγχου εξοπλισμού. Ο προγραμματισμός αυτός καταρτίζεται στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο σε συνεννόηση και συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους και καθορίζει με ακρίβεια την ημέρα παραλαβής από το ΕΙΜ του προς διακρίβωση εξοπλισμού. Οι προτεραιότητες εκτέλεσης των υπηρεσιών του ΕΙΜ ιεραρχούνται κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: 1. Πρώτη προτεραιότητα έχουν υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό. Παρεκκλίσεις γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας με τον πελάτη. 2. Ακολουθούν σε προτεραιότητα κατά σειρά: Υπηρεσίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας και υψηλής εξειδίκευσης. Υπηρεσίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων Διακρίβωσης της χώρας. Λοιπές υπηρεσίες που αιτούνται κατ αποκοπή και μεμονωμένα. Βασικό κριτήριο του προγραμματισμού και της ιεράρχησης προτεραιοτήτων είναι η βέλτιστη χρήση των πόρων και των μέσων που διαθέτει το ΕΙΜ και η συνεπής ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών του. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 4

7 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΖΑΣ (CAL-MAS) Προσδιορισμός Μάζας και Συμβατικής Μάζας ** Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας Ε1, OIML R111 (2005) Διακρίβωση προτύπων βαρών (χωρίς προσδιορισμό όγκου) Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-100 Σταθερό τέλος διακρίβωσης μεμονωμένων προτύπων βαρών 100 ( ) CAL-MAS-101 Μεμονωμένα πρότυπα βάρη 1 kg 100 ( / τεμ) CAL-MAS-102 Μεμονωμένα πρότυπα βάρη τιμής διαφορετικής του 1 kg Ανασκόπηση CAL-MAS-111 Σετ 13 τεμ. προτύπων βαρών 1 g 1 kg 900 ( /σετ) CAL-MAS-112 Σετ 25 τεμ. προτύπων βαρών 1 mg 1 kg ( /σετ) CAL-MAS-113 Σετ 29 τεμ. προτύπων βαρών 1 mg 10 kg ( /σετ) Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματη σύγκριση με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα βάσει σχήματος ζύγισης (Η διάδοση της κλίμακας της μάζας στις τιμές 1mg 1 kg στο ΕΙΜ), με την προϋπόθεση ότι η πυκνότητα των υπό διακρίβωση προτύπων βαρών είναι γνωστή. Προσδιορισμός Μάζας, Συμβατικής Μάζας ** και Όγκου Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας Ε1, OIML R111 (2005) Διακρίβωση προτύπων βαρών (με προσδιορισμό όγκου) Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-150 Σταθερό τέλος διακρίβωσης μεμονωμένων προτύπων βαρών 100 ( ) CAL-MAS-151 Μεμονωμένα πρότυπα βάρη 1 kg 150 ( / τεμ) CAL-MAS-152 Μεμονωμένα πρότυπα βάρη τιμής διαφορετικής του 1 kg Ανασκόπηση CAL-MAS-161 Σετ 13 τεμ. προτύπων βαρών 1 g 1 kg ( /σετ) CAL-MAS-162 Σετ 25 τεμ. προτύπων βαρών 1 mg 1 kg ( /σετ) CAL-MAS-163 Σετ 29 τεμ. προτύπων βαρών 1 mg 10 kg ( /σετ) Μέθοδος Διακρίβωσης: Προσδιορισμός του όγκου των υπό διακρίβωση προτύπων βαρών με υδροστατική ζύγιση και αυτόματη σύγκριση με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα βάσει σχήματος ζύγισης (Η διάδοση της κλίμακας της μάζας στις τιμές 1mg.. 1 kg στο ΕΙΜ). Σημειώνεται ότι ο όγκος προσδιορίζεται μόνο για πρότυπα βάρη με τιμές μάζας από 1 g και άνω, σύμφωνα με την OIML-R 111. Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας Ε2, OIML R111 (2005) Περιγραφή/ Τιμή ( ) CAL-MAS-200 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg 500 mg 45 ( / τεμ) CAL-MAS g 1 kg 40 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 55 ( / τεμ) CAL-MAS kg 80 ( / τεμ) CAL-MAS kg 100 ( / τεμ) CAL-MAS-211 Διακρίβωση σετ προτύπων βαρών Ε2 Βάσει αριθμού τεμαχίων CAL-MAS-212 Διακρίβωση μεμονωμένων προτύπων βαρών Ε2 Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματη σύγκριση ένα προς ένα με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 6 κύκλους ζύγισης ΑΒΒΑ. Συμβατική Μάζα ** : Η μάζα υποθετικού πρότυπου βάρους αναφοράς, πυκνότητας kg/m 3 το οποίο σε θερμοκρασία 20 0 C και σε πυκνότητα αέρα 1,2 kg/m 3, ασκεί δύναμη ικανή να ισορροπήσει το προς διακρίβωση πρότυπο βάρος (OIML-R 33). Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 5

8 Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας F1/F2, OIML R111 (2005) Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-300 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg 500 mg 35 CAL-MAS g 1 kg 30 CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 40 CAL-MAS kg 60 CAL-MAS kg 80 CAL-MAS kg, 200 kg 180 CAL-MAS-311 Διακρίβωση σετ προτύπων βαρών F1/F2 Βάσει αριθμού τεμαχίων CAL-MAS-312 Διακρίβωση μεμονωμένων προτύπων βαρών F1/F2 Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματη σύγκριση ένα προς ένα με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κύκλους ζύγισης ΑΒΒΑ, χωρίς ρύθμιση. Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Αβεβαιότητα Ίση του 1/3mpe της Τάξης Ακρίβειας M, OIML R111 (2005) Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-400 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg - 1 kg 30 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 35 ( / τεμ) CAL-MAS kg 50 ( / τεμ) CAL-MAS kg 65 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 200 kg 160 ( / τεμ) CAL-MAS kg 200 ( / τεμ) CAL-MAS-411 Διακρίβωση προτύπων βαρών Μ Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Σύγκριση ένα προς ένα με πρότυπα αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κύκλους ζύγισης ΑΒΑ χωρίς ρύθμιση. Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Ονομαστικές Τιμές μη-ακέραια Πολλαπλάσια ή Υποπολλαπλάσια του 1 kg και Σχετ. Αβεβαιότητα 1,5 ppm Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-500 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg 1kg 40 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 50 ( / τεμ) CAL-MAS kg 70 ( / τεμ) CAL-MAS kg 90 ( / τεμ) CAL-MAS-511 Διακρίβωση προτύπων βαρών Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Αυτόματη σύγκριση ένα προς ένα με συνδυασμό προτύπων αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κύκλους ζύγισης ΑΒΒΑ, χωρίς ρύθμιση. Συμβατική Μάζα ** : Η μάζα υποθετικού πρότυπου βάρους αναφοράς, πυκνότητας kg/m 3 το οποίο σε θερμοκρασία 20 0 C και σε πυκνότητα αέρα 1,2 kg/m 3, ασκεί δύναμη ικανή να ισορροπήσει το προς διακρίβωση πρότυπο βάρος (OIML-R 33). Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 6

9 Προσδιορισμός Συμβατικής Μάζας ** - Διακρίβωση Προτύπων Βαρών με Ονομαστικές Τιμές μη Ακέραια Πολλαπλάσια ή Υποπολλαπλάσια του 1 kg και Σχετική Αβεβαιότητα 5 ppm Περιγραφή/ Τιμή CAL-MAS-600 Σταθερό τέλος διακρίβωσης 80 ( ) CAL-MAS mg 1kg 30 ( / τεμ) CAL-MAS kg, 5 kg, 10 kg 40 ( / τεμ) CAL-MAS kg 55 ( / τεμ) CAL-MAS kg 75 ( / τεμ) CAL-MAS-610 Διακρίβωση προτύπων βαρών Βάσει αριθμού τεμαχίων Μέθοδος Διακρίβωσης: Σύγκριση ένα προς ένα με συνδυασμό προτύπων αναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα με 4 κύκλους ζύγισης ΑΒΑ, χωρίς ρύθμιση. Καθορισμός τιμών υπηρεσιών διακρίβωσης προτύπων βαρών Η τιμή διακρίβωσης σετ προτύπων βαρών ή ομάδας μεμονωμένων προτύπων βαρών με Ν τεμάχια διαμορφώνεται ως εξής: [Τιμή] = [σταθερό τέλος] + Ν * [τιμή/τεμάχιο] Διακρίβωση της Ένδειξης Μη Αυτόματων Ηλεκτρονικών Ζυγών H ανάληψη διακριβώσεων πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ειδικής ανασκόπησης. Τιμή ( / κλίμακα) CAL-MAS g από 220 ανάλογα με τη CAL-MAS kg από 250 διακριτική ικανότητα CAL-MAS kg από 300 και τη μέθοδο CAL-MAS kg από 600 CAL-MAS-805 μεγαλύτερο από 120 kg καθορίζεται μετά από ειδική τεχνική ανασκόπηση Μέθοδος: Εφαρμόζεται η διαδικασία «Διακρίβωση Μη Αυτόματων Ηλεκτρονικών Ζυγών» που περιγράφεται στην Τεχνική Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΙΜ (ΜΜ-ΜΑ-01a) έκδοσης Φεβρ.2003 ή άλλη κατάλληλη μέθοδος. (CAL-MAS-850) Διακρίβωση Ζυγιστικών Συστημάτων Βιομηχανικών Διεργασιών Η ανάληψη διακριβώσεων γίνεται μόνο κατόπιν ειδικής ανασκόπησης και ανάλογα καθορίζεται η τιμή διακρίβωσης. (CAL-MAS-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Παρατηρήσεις 1. Υπηρεσίες διακρίβωσης ζυγών παρέχονται από το ΕΙΜ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν ανασκόπησης της αναγκαιότητας. 2. Η διακρίβωση ζυγών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Συμβατική Μάζα ** : Η μάζα υποθετικού πρότυπου βάρους αναφοράς, πυκνότητας kg/m 3 το οποίο σε θερμοκρασία 20 0 C και σε πυκνότητα αέρα 1,2 kg/m 3, ασκεί δύναμη ικανή να ισορροπήσει το προς διακρίβωση πρότυπο βάρος (OIML-R 33). Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 7

10 2.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ (CAL-FOR) Υπηρεσίες Διακρίβωσης αισθητήρων δύναμης (δυναμοκυψέλες, δακτύλιοι) σε εφελκυσμό ή θλίψη Αισθητήρες σε συνοδεία με ενδείκτη, δακτύλιοι (kn) Τιμή ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Ηλεκτρονικοί αισθητήρες ή διατάξεις με συμβατό interface (kn) Τιμή ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Υπηρεσίες διακρίβωσης αισθητήρων δύναμης (δυναμοκυψέλες, δακτύλιοι) σε εφελκυσμό και θλίψη Αισθητήρες σε συνοδεία με ενδείκτη, δακτύλιοι (kn) Τιμή ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Ηλεκτρονικοί αισθητήρες ή διατάξεις με συμβατό interface (kn) Τιμή ( ) CAL-FOR , 1, 2, CAL-FOR , 20, 50, CAL-FOR , 500, CAL-FOR , CAL-FOR , Μέθοδος Διακρίβωσης: Η διακρίβωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 376:2004, τροπολογία του ή αντίστοιχο ισοδύναμο με απαίτηση του πελάτη και με τη χρήση των αντίστοιχων μηχανών δύναμης: Μηχανής νεκρού φορτίου δύναμης στο εύρος 50 N 5 kn (κλάση ακρίβειας έως 00) Μηχανής νεκρού φορτίου δύναμης στο εύρος 1 kn 110 kn (κλάση ακρίβειας έως 00) Μηχανής πολλαπλασιασμού μοχλού στο εύρος 10 kn 1100 kn (κλάση ακρίβειας έως 00) Υδραυλικής μηχανής δύναμης στο εύρος 200 kn 5000 kn (κλάση ακρίβειας έως 05) (CAL-FOR-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Παρατηρήσεις 1. Με τον όρο «διακρίβωση ηλεκτρονικών αισθητήρων» νοείται η διακρίβωση βάσει τιμών σε mv/v με χρήση ηλεκτρονικής διάταξης ένδειξης του Εργαστηρίου Δύναμης του ΕΙΜ. 2. Με τον όρο «συμβατό interface» νοείται η δυνατότητα επικοινωνίας της υπό διακρίβωση ηλεκτρονικής διάταξης ένδειξης με το πρόγραμμα Force Manager που διαθέτει το Εργαστήριο Δύναμης του ΕΙΜ. 3. Τα εξαρτήματα προσαρμογής των υπό διακρίβωση δυναμοκυψελών στις πρότυπες μηχανές δύναμης που απαιτούνται στις περιπτώσεις διακρίβωσης σε εφελκυσμό, διατίθενται από τον πελάτη. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 8

11 2.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΗΣ (CAL-FLO) Διακρίβωση ροομέτρων αερίου με χρήση πρωτευόντων προτύπων : 0,5 430 L/h (Πρότυπα ροής τύπου πιστονιού) : L/h (Πρότυπο ροής τύπου καμπάνας) Είδος Τιμή ( ) CAL-FLO-101 Ροόμετρα τύπου πλωτήρα ή μπίλιας (Rotameters) 400 CAL-FLO-102 Μετρητές αερίου τύπου διαφράγματος (Diaphragm Gas Meters) 540 CAL-FLO-103 Ροόμετρα ρύθμισης μαζικής παροχής (Mass Flow Controllers) 550 CAL-FLO-104 Πρότυπα ροόμετρα τύπου πιστονιού (Primary Flow Meters) 480 CAL-FLO-105 Ροόμετρα τύπου φυσαλίδας (Soap-film Flow Meters) 400 CAL-FLO-106 Wet Gas Meters 540 Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση στο κύκλωμα ροής του αντίστοιχου πρωτεύοντος προτύπου σε πέντε σημεία με τρεις επαναλήψεις ανά σημείο. Παρατήρηση: Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται σύμφωνα με την προτεινόμενη μέθοδο του ΕΙΜ για τη διακρίβωση σε πέντε σημεία. Εφόσον ωστόσο είναι επιθυμητή η διακρίβωση σε λιγότερα ή περισσότερα σημεία, η τιμή διαμορφώνεται με βάση μία σταθερή χρέωση και επιπλέον χρέωση ανά σημείο: CAL-FLO-101: / σημείο CAL-FLO-102: / σημείο CAL-FLO-103: / σημείο CAL-FLO-104: / σημείο CAL-FLO-105: / σημείο CAL-FLO-106: / σημείο Διακρίβωση ροομέτρων υγρών με χρήση πρωτευόντων προτύπων : 2, kg/h (Υλοποίηση της ροής με ζυγιστική μέθοδο) : L/h (Υλοποίηση της ροής με ογκομετρική μέθοδο) Είδος Τιμή ( ) CAL-FLO-201 Ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα νερού (Mag meters) 540 Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση στο κύκλωμα ροής του αντίστοιχου πρωτεύοντος προτύπου σε πέντε σημεία με τρεις επαναλήψεις ανά σημείο Είδος Τιμή ( ) CAL-FLO-202 Ροόμετρα τουρμπίνας (Turbine Meters) 700 Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση στο κύκλωμα ροής του αντίστοιχου πρωτεύοντος προτύπου σε δέκα (10) σημεία με δύο (2) επαναλήψεις ανά σημείο Διακριβώσεις ροής στις εγκαταστάσεις του πελάτη Η ανάληψη διακριβώσεων γίνεται μόνο κατόπιν ειδικής ανασκόπησης. Το τέλος διακρίβωσης καθορίζεται με βάση το τέλος χρέωσης ανά ανθρωποώρα σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ΕΙΜ. (CAL-FLO-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 9

12 2.4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΓΚΟΥ (CAL-VOL) Διακρίβωση Γυάλινων Ογκομετρικών Δοχείων Μέθοδος: Βαρυμετρική Τιμή ( ) CAL-VOL-101 1ml 5 L 150 Διακρίβωση Μεταλλικών Ογκομετρικών Δοχείων Μέθοδος: Βαρυμετρική Τιμή ( ) CAL-VOL L 250 CAL-VOL L 100 L 400 CAL-VOL L 200 L 550 Διακρίβωση Μεταλλικών Ογκομετρικών Δοχείων Τιμή ( ) CAL-VOL L 200 CAL-VOL L 100 L 330 CAL-VOL L 200 L 450 CAL-VOL L και άνω Καθορίζεται κατόπιν ειδικής ανασκόπησης Μέθοδος: Ογκομετρική (CAL-VOL-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 10

13 2.5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ (CAL-PRE) Διακρίβωση οργάνων θετικής σχετικής/ διαφορικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE έως 70 barg (αέρας ή χειρότερη από 0,6% fs 130 CAL- PRE -102 άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 155 CAL- PRE έως 700 barg (λάδι) καλύτερη από 0,1% fs 180 Διακρίβωση οργάνων αρνητικής (ή συνδυασμού θετικής & αρνητικής) σχετικής/ διαφορικής πίεσης, άμεσης ανάγνωσης Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE -201 χειρότερη από 0,6% fs 190 CAL- PRE ,9 έως 70 barg (άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 220 CAL- PRE -203 καλύτερη από 0,1% fs 250 Διακρίβωση οργάνων σχετικής/ διαφορικής πίεσης με ηλεκτρική έξοδο Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE έως 70 barg (αέρας ή χειρότερη από 0,6% fs 140 CAL- PRE -302 άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 180 CAL- PRE έως 700 barg (λάδι) καλύτερη από 0,1% fs 200 Διακρίβωση οργάνων αρνητικής (ή συνδυασμού θετικής & αρνητικής) σχετικής/ διαφορικής πίεσης με ηλεκτρική έξοδο Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE -401 χειρότερη από 0,6% fs 210 CAL- PRE ,9 έως 70 barg (άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 230 CAL- PRE -403 καλύτερη από 0,1% fs 260 Διακρίβωση διακριβωτών πίεσης (pressure calibrators) Διακριβωτές θετικής σχετικής πίεσης Τιμή ( ) CAL- PRE έως 70 barg (αέρας ή άζωτο) 0 έως 1400 barg (λάδι) / επιπλέον module Διακριβωτές αρνητικής (ή συνδυασμού θετικής & αρνητικής) σχετικής πίεσης Τιμή ( ) CAL- PRE ,9 έως 70 barg (άζωτο) / επιπλέον module Διακρίβωση οργάνων απόλυτης πίεσης, άμεσης ανάγνωσης Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE -601 χειρότερη από 0,6% fs 190 CAL- PRE έως 70 bara (άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 220 CAL- PRE -603 καλύτερη από 0,1% fs 250 Διακρίβωση οργάνων απόλυτης πίεσης, με ηλεκτρική έξοδο Ακρίβεια Τιμή ( ) CAL- PRE -701 χειρότερη από 0,6% fs 210 CAL- PRE έως 70 bara (άζωτο) μεταξύ 0,6% και 0,1% fs 230 CAL- PRE -703 καλύτερη από 0,1% fs 260 Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 11

14 Διακρίβωση ζυγών πίεσης (pressure balances) ή ζυγών νεκρού φορτίου (dead weight testers) Ζυγοί πίεσης με ένα σύστημα πιστονιού-εμβόλου: εύρος 0-70 barg (αέρας) και barg (λάδι) Παράμετροι διακρίβωσης Τιμή 900 μάζες και ενεργός επιφάνεια CAL- PRE /μάζα σε μορφή δίσκου συστήματος πιστονιού/ εμβόλου / επιπλέον σύστημα πιστονιού εμβόλου / επιπλέον σύστημα πιστονιού CAL- PRE -802 παραγόμενη πίεση εμβόλου Διακρίβωση αισθητήρων κενού * Τιμή CAL- PRE έως 1000 mbara 550 για δύο διαστήματα τάξης μεγέθους του 10 (6 σημεία) κάθε επιπλέον διάστημα τάξης μεγέθους του 10 (3 σημεία) Μέθοδος Διακρίβωσης (CAL-PRE-100 έως CAL-PRE-700) Οι διακριβώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της κατευθυντήριας οδηγίας DKD-R 6-1 : Calibration of Pressure Gauges (2003) & EA-10/17: Guidelines on the calibration of electromechanical manometers (2002) σε αριθμό κύκλων και σημεία διακρίβωσης όπως αναφέρονται παρακάτω : ακρίβεια χειρότερη από 0,6% fs : 1 αυξανόμενη & 1 μειούμενη σειρά, 5 σημεία διακρίβωσης ακρίβεια μεταξύ 0,6% και 0,1% fs : 2 αυξανόμενες & 1 μειούμενη σειρές, 9 σημεία διακρίβωσης ακρίβεια καλύτερη από 0,1% fs : 2 αυξανόμενες & 2 μειούμενες σειρές, 9 σημεία διακρίβωσης Μέθοδος Διακρίβωσης (CAL-PRE-800) Οι διακριβώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Διακρίβωσης EAL- G26 Calibration of Pressure Balances (1997). (CAL-PRE-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Ειδικοί όροι 1. Προϋπόθεση για την ανάληψη διακρίβωσης κάθε οργάνου είναι η δυνατότητα σύνδεσής του με τα πρότυπα του εργαστηρίου. 2. Το μέσο πίεσης που χρησιμοποιείται για τη διακρίβωση εξοπλισμού του πελάτη (είτε λάδι είτε αέριο) επιλέγεται από το εργαστήριο, εκτός και αν καθορίζεται ρητά από τον πελάτη. 3. Το Εργαστήριο Πίεσης δεν προβαίνει σε ρύθμιση, εκτός και αν ζητηθεί ρητά από τον πελάτη. Η ρύθμιση αποτελεί επιπλέον υπηρεσία, η τιμή της οποίας καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. 4. Η ανάληψη υπηρεσιών διακρίβωσης εξοπλισμού κενού από το Εργαστήριο Πίεσης του ΕΙΜ πραγματοποιείται μόνον εφόσον υπάρχει η διαβεβαίωση του πελάτη ότι ο υπό διακρίβωση εξοπλισμός του είναι απαλλαγμένος επιμολύνσεων. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 12

15 2.6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (CAL-TEM) Διακρίβωση θερμομέτρων διαστολής υγρού σε εύρος από -80 ο C έως 270 ο C Είδος Τιμή ( ) CAL-TEM-101 0,5 ο C ή μεγαλύτερη 120 Θερμόμετρα μικρότερης CAL-TEM-102 0,2, 0,1 ή 0,05 ο C 140 διαβάθμισης κλίμακας CAL-TEM-103 0,02 ή 0,01 ο C 180 CAL-TEM-104 ένα (1) σημείο 80 Έλεγχος θερμομέτρων σε CAL-TEM-105 τρία (3) σημεία 115 Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά με τη χρήση 2 Pt100 (CAL-TEM-101) ή 2 SPRT (υπόλοιπες υπηρεσίες) ως πρότυπα Διακρίβωση αισθητήρων με ψηφιακή ένδειξη σε 5 σημεία σε εύρος από -80 ο C έως 1200 ο C Θερμοκρασία Διακριτική ικανότητα Τιμή CAL-TEM-201 έως 300 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-202 έως 550 ο C 0,1 ο C ή μεγαλύτερη / επιπλέον σημείο CAL-TEM-203 έως 1200 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-204 έως 450 ο C 0,01 ο C ή μεγαλύτερη / επιπλέον σημείο Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά και φούρνους με τη χρήση 2 Pt100 (CAL-TEM-201, 202, 203) ή 2 θερμοζευγών τύπου R (CAL-TEM-203) ή 2 SPRT (CAL-TEM-204) ως πρότυπα Διακρίβωση θερμοζευγών Απλών Μετάλλων (Base Metals K,J,N,...) ως προς την παραγόμενη ηλεκτρική τάση σε εύρος από -80 ο C έως 1200 ο C Διακρίβωση Θερμοκρασία Τιμή CAL-TEM-301 έως 300 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-302 σε 5 σημεία έως 550 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-303 έως 1200 ο C / επιπλέον σημείο Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά (CAL-TEM-301) και φούρνους (CAL-TEM-302, 303) με τη χρήση 2 Pt100 (CAL-TEM-301) ή 2 θερμοζευγών τύπου R (CAL-TEM-302, 303) ως πρότυπα και πολυμέτρου αναφοράς για τη μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης. Διακρίβωση θερμοζευγών Ευγενών Μετάλλων (Noble Metals R, S, B, T...) ως προς την παραγόμενη ηλεκτρική τάση σε εύρος από -80 ο C έως 1200 ο C Διακρίβωση Τιμή CAL-TEM-401 έως 300 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-402 σε 5 σημεία έως 550 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-403 έως 1200 ο C / επιπλέον σημείο CAL-TEM-404 απευθείας στα σταθερά σημεία της ITS 150 / σημείο (Sn, Zn) και / σημείο (Al, Ag, Cu) Μέθοδος: Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά (CAL-TEM-401) και φούρνους (CAL-TEM-402,403) με τη χρήση 2 Pt100 (CAL-TEM-401) ή 2 θερμοζευγών τύπου R (CAL-TEM-402,403) ως πρότυπα και πολυμέτρου αναφοράς για τη μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης. Υλοποίηση των σταθερών σημείων της ITS 90 με πρότυπες κυψέλες (CAL-TEM-404). Διακρίβωση Αισθητήρων αντίστασης Λευκοχρύσου (PRT Pt100) ως προς την ηλεκτρική αντίσταση Διακρίβωση αισθητήρων Λευκοχρύσου, βιομηχανικών ή προτύπων σε έως 5 σημεία ( ο C) Μέθοδος Τιμή Συγκριτική διακρίβωση σε λουτρά με τη χρήση 2 SPRT / επιπλέον CAL-TEM-501 ως πρότυπα και γέφυρας αντίστασης θερμομέτρων για σημείο τη μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης Διακρίβωση προτύπων θερμομέτρων αντίστασης Λευκοχρύσου (SPRT) απευθείας στα σταθερά Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 13

16 σημεία της ITS 90 CAL-TEM-502 Υλοποίηση των σταθερών σημείων της ITS 90 με πρότυπες κυψέλες 200 / σημείο (Ar, Hg) 100 / σημείο (H 2 O, Ga) 200 / σημείο (In, Sn, Zn) 300 / σημείο (Al, Ag) Παρατηρήσεις: Τα σταθερά σημεία της κλίμακας ITS 90 αντιστοιχούν στις θερμοκρασίες ισορροπίας φάσεων των στοιχείων: Ar Hg H 2 O Ga In Sn Zn Al Ag -189,3 o C -38,8 o C 0,01 o C 29,8 o C 156,6 o C 231,9 o C 419,5 o C 660,3 o C 961,8 o C Η διακρίβωση των SPRT σύμφωνα με την ITS 90, γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές: H 2 Ο Ag: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn, Al, Ag Η 2 Ο Al: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn, Al Η 2 Ο Zn: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, Sn, Zn Η 2 Ο Sn: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, In, Sn Η 2 Ο In: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga, In Η 2 Ο Ga: διακρίβωση στα σημεία H 2 Ο, Ga Ηg Ga: διακρίβωση στα σημεία Hg, H 2 O, Ga Όργανα σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας Διακρίβωση ως προς την παράμετρο της σχετικής υγρασίας σε μέχρι 5 διαφορετικά σημεία για μία συγκεκριμένη θερμοκρασία ενδιαφέροντος. Μέθοδος Τιμή CAL-TEM-601 Συγκριτική διακρίβωση σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών με τη χρήση προτύπου οργάνου σημείου δρόσου και Pt100 ως προτύπου αναφοράς. Διακρίβωση ως προς την παράμετρο της θερμοκρασίας σε 5 σημεία Συγκριτική διακρίβωση σε θάλαμο CAL-TEM-602 ελεγχόμενων συνθηκών με τη χρήση Pt100 ως προτύπου αναφοράς. Διακρίβωση οργάνων σημείου δρόσου σε 5 σημεία Συγκριτική διακρίβωση σε θάλαμο CAL-TEM-603 ελεγχόμενων συνθηκών με πρότυπο όργανο σημείου δρόσου / επιπλέον σημείο σχετικής υγρασίας / επιπλέον σημείο θερμοκρασίας (για επανάληψη των μετρήσεων υγρασίας σε επιπλέον θερμοκρασίας) / επιπλέον σημείο θερμοκρασίας / επιπλέον σημείο Διακρίβωση οργάνων σημείου δρόσου (-30 o C έως + 90 o C) απευθείας στην πρότυπη γεννήτρια υγρασίας Υλοποίηση σημείου δρόσου με τη χρήση CAL-TEM / σημείο πρότυπης γεννήτριας υγρασίας Εργαστηριακοί Φούρνοι, Θάλαμοι θερμοκρασίας, Λουτρά, Incubators κλπ Διακρίβωση εργαστηριακών φούρνων, θάλαμοι θερμοκρασίας, λουτρών, incubators κλπ (επιτόπου) Μέθοδος Τιμή / χωρικό σημείο για μία τιμή Προσδιορισμός θερμοκρασιακού προφίλ CAL-TEM-701 σε διάφορα χωρικά σημεία (min 9 σημεία) θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας CAL-TEM-702 Διακρίβωση αισθητήρων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας σε φούρνους και θαλάμους / τιμή θερμοκρασίας + 40 / τιμή υγρασίας + 30 / αισθητήρα Παρατήρηση: Ο αριθμός των χωρικών σημείων ορίζεται με τρόπο ώστε η απόσταση ανάμεσα σε 2 διαδοχικά σημεία να είναι μικρότερη από 1 m. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 14

17 Φούρνοι διακρίβωσης με ισοθερμικό μπλοκ (dry block calibrator) Μέθοδος Τιμή ( ) CAL-TEM-801 έως 250 o C Διακρίβωση με χρήση 2 Pt100 σύμφωνα 550 CAL-TEM-802 έως 1200 o C με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΑ-10/ (CAL-TEM-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 15

18 2.7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (CAL-DIM) Διακρίβωση προτύπων πλακιδίων και ράβδων μήκους Είδος Τιμή CAL-DIM-100 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-110 Διακρίβωση ως προς κεντρικό μήκος, επιπεδότητα και παραλληλότητα πλευρών [Συμβολομετρία] ISO 3650 (grade K, 0) {( ,41 2 L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} CAL-DIM-120 CAL-DIM-121 CAL-DIM-130 CAL-DIM-131 Πλακίδια μήκους mm Πλακίδια μήκους mm Ράβδοι μήκους mm Διακρίβωση με σύγκριση πλακίδιο προς πλακίδιο ως προς κεντρικό μήκος, επιπεδότητα και παραλληλότητα πλευρών ISO 3650 (grade K,0,1,2), αβεβαιότητα:{(50 2 +L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} Διακρίβωση με σύγκριση με 9 πλακίδια ως προς κεντρικό μήκος, επιπεδότητα και παραλληλότητα πλευρών ISO 3650 (grade 0,1,2), αβεβαιότητα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} Διακρίβωση με χρήση αισθητήρων επαφής και συμβολομέτρου ISO 3650, αβεβαιότητα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} Διακρίβωση/μέτρηση με χρήση αισθητήρων επαφής και συμβολομέτρου Renishaw, αβεβαιότητα: {( L 2 ) 0.5 (nm), L σε mm} Διακρίβωση γωνιακών πρότυπων πλακιδίων και αντικειμένων /τεμ /τεμ /τεμ /τεμ /τεμ Είδος Τιμή CAL-DIM-200 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-210 Γωνιακά πλακίδια / τεμ Οπτικά πολύγωνα CAL-DIM / τεμ (12 πλευρών) με χρήση γωνιακής τράπεζας και autocollimator Οπτικά πολύγωνα CAL-DIM / τεμ (24 πλευρών) CAL-DIM-222 Λοιπά οπτικά Κατόπιν πολύγωνα ανασκόπησης CAL-DIM-230 Μοιρογνωμόνια με χρήση γωνιακής τράπεζας 120 / τεμ Διακρίβωση κυλίνδρων, σφαιρών, δακτυλίων και προτύπων ευθύτητας Είδος Τιμή CAL-DIM-300 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-310 Μέτρηση Διακρίβωση με τη μηχανή Mahr 828 διαμέτρου /τεμ CAL-DIM-311 Μέτρηση κυκλικότητας ευθύτητας και καθετότητας Διακρίβωση με τη μηχανή Talyrond / τεμ CAL-DIM-320 CAL-DIM-330 Πρότυπα ευθύτητας (Knife Edges) Κύλινδροι Διακρίβωση προτύπων ευθύτητας με τη μηχανή Talyrond 290 Διακρίβωση με τη μηχανή Mahr 828 & τη μηχανή Talyrond / τεμ 350 / τεμ Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 16

19 Διακρίβωση επιπεδότητας και τραχύτητας προτύπων και αντικειμένων Είδος Τιμή CAL-DIM-400 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή Οπτικά επίπεδα 50 CAL-DIM-410 (optical flats) Διακρίβωση με χρήση μονοχρωματικού φωτός /τεμ CAL-DIM-415 CAL-DIM-420 CAL-DIM-430 Οπτικά παράλληλα Τράπεζες ως προς την επιπεδότητα Τραχύτητα επιφανειών αντικειμένων Διακρίβωση laser διαστατικών μετρήσεων Διακρίβωση με χρήση μονοχρωματικού φωτός και συγκριτή Διακρίβωση επιτόπου με χρήση laser συμβολόμετρου Διακρίβωση με αισθητήρες βελόνας (stylus instrument) σε εύρος 250 μm έως +250 μm κάθετα στην επιφάνεια Είδος Μέθοδος Τιμή Σύγκριση με το πρότυπο σταθεροποιημένο με Laser σε συχνότητα CAL-DIM-510 ατμούς ιωδίου laser του Εργαστηρίου (εθνικό 633 nm πρότυπο) CAL-DIM-511 Laser σε συχνότητα 543 nm Διακρίβωση κανόνων και μικροκλιμάκων Διακρίβωση επιτόπου με χρήση laser συμβολόμετρου /τεμ από 760 / τεμ / τεμ 550 / τεμ 550 / τεμ Είδος Τιμή CAL-DIM-600 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-610 Μικροκλίμακες Διακρίβωση με χρήση μικροσκοπίου έως 200Χ100 mm CAL-DIM-620 CAL-DIM-621 CAL-DIM-630 Κανόνες μεγάλης ακρίβειας (glass scales) Κανόνες mm Κανόνες μήκους mm Διακρίβωση μετρητικών οργάνων Διακρίβωση με χρήση μικροσκοπίου έως 200 mm Διακρίβωση με χρήση laser συμβολόμετρου ( / σημείο)/ τεμ 150 / τεμ / τεμ 150 / τεμ Είδος Τιμή CAL-DIM-700 Σταθερό τέλος διακρίβωσης Όπως αποτυπώνεται στις τιμές των επί μέρους υπηρεσιών ως σταθερός όρος Είδος Μέθοδος Τιμή CAL-DIM-710 Απλά αλφάδια Διακρίβωση με χρήση γωνιακής τράπεζας CAL-DIM-711 CAL-DIM-720 CAL-DIM-721 Αλφάδια τετραγωνικού πλαισίου Παχύμετρα mm Παχύμετρα mm Διακρίβωση με χρήση γωνιακής τράπεζας και μετρήσεις ευθύτητας, παραλληλότητας και καθετότητας Διακρίβωση με χρήση πλακιδίων μήκους / τεμ / τεμ / τεμ / τεμ Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 17

20 CAL-DIM-730 CAL-DIM-731 CAL-DIM-732 CAL-DIM-740 CAL-DIM-741 CAL-DIM-750 CAL-DIM-760 Μικρόμετρα Βαθύμετρα Προτύπων παχών (fillers) Αντικείμενα ως προς τη μορφή, το μήκος και την καμπυλότητα σε δύο (2) διαστάσεις Αντικείμενα ως προς τη μορφή, το μήκος και την καμπυλότητα σε τρεις (3) διαστάσεις Προσδιορισμόςμέτρηση διαστάσεων (μήκος, γωνίες, κλπ.) αντικειμένων Γωνίες Διακρίβωση με μηχανικές μετρήσεις ενός άξονα UMM Διακρίβωση με μηχανικές μετρήσεις ενός άξονα UMM Μέτρηση με χρήση μηχανής συντεταγμένων σε δύο (2) διαστάσεις Μέτρηση με χρήση μηχανής συντεταγμένων σε τρεις (3) διαστάσεις Μέτρηση με χρήση οπτικού μικροσκοπίου έως 200 mm X 100 mm Μέτρηση καθετότητας και ευθύτητας (χρήση Talyrond 290 ή CMM) / τεμ / τεμ / τεμ από 200 / τεμ. ανάλογα με τον αριθμό μετρήσεων / τεμ Μηχανές Σύγκρισης Πλακιδίων και Επεξεργασίας Είδος Μέθοδος Τιμή Μηχανές σύγκρισης Διακρίβωση με χρήση ειδικών πλακιδίων CAL-DIM / τεμ πλακιδίων επιτόπου Μηχανές Διακρίβωση έλεγχος με χρήση laser από 1000 / CAL-DIM-820 μηχανουργικής συμβολόμετρου επιτόπου τεμ επεξεργασίας CNC (CAL-DIM-999) Υπηρεσίες διακρίβωσης το κόστος των οποίων καθορίζεται κατόπιν ανασκόπησης. Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 18

21 2.8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (CAL-ELF) Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος της Αντίστασης Διακρίβωση Πρότυπων Αντιστάσεων σε μια ή περισσότερες τιμές ρεύματος και θερμοκρασίας. Θερμοκρασία: 23 ο C±0,01 ο C (αντιστάσεις ελαίου), 23 ο C±0,5 ο C (αντιστάσεις αέρος) Ονομαστική Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή τιμή CAL-ELF μΩ έως <1Ω 1 ppm έως 3 ppm CAL-ELF-102 0,1Ω - 10 kω 1 ppm CAL-ELF-103 1Ω - 10 kω σε βήματα δεκάδας Χαμηλότερη αβεβαιότητα: 0,005 ppm CAL-ELF-104 1Ω ΜΩ > 10 ppm Σύγκριση με πρότυπη αντίσταση με χρήση Γέφυρας Συγκριτή Ρεύματος και Range Extender. Μέγιστη τιμή ρεύματος: 10Α Σύγκριση με πρότυπη αντίσταση με χρήση Γέφυρας Συγκριτή Ρεύματος Σύγκριση με το Πρωτεύον Πρότυπο (Quantum Hall Effect), με τη χρήση Κρυογενικής Γέφυρας Σύγκρισης Σύγκριση με Πρότυπη αντίσταση με τη χρήση ψηφιακού πολυμέτρου / επιπλέον τιμή ρεύματος / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή ρεύματος + 70 / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας Διακρίβωση Πρότυπων Αντιστάσεων σε μια τιμή τάσης και μια θερμοκρασία Θερμοκρασία: 23 ο C±0,01 ο C (αντιστάσεις ελαίου), 23 ο C±0,5 ο C (αντιστάσεις αέρος) Ονομαστική Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή τιμή CAL-ELF-105 >10 kω έως 100 ΜΩ 2 ppm έως 6 ppm Σύγκριση με Πρότυπη αντίσταση με την ποτενσιομετρική μέθοδο / επιπλέον τιμή τάσης + 70 / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας Διακρίβωση Πρότυπων Αντιστάσεων σε δύο τιμές τάσης και μια θερμοκρασία. Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Ονομαστική Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή τιμή CAL-ELF-106 CAL-ELF-107 CAL-ELF-108 >100 ΜΩ έως 1 ΤΩ >1 ΤΩ έως 100 ΤΩ >100 ΤΩ έως 10 ΡΩ 10 ppm έως 200 ppm 200 ppm έως 600 ppm >0,3% Σύγκριση με Πρότυπη αντίσταση με τη χρήση τροποποιημένης γέφυρας Wheatstone / επιπλέον τιμή τάσης / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας /επιπλέον τιμή τάσης /επιπλέον τιμή θερμοκρασίας / επιπλέον τιμή τάσης / επιπλέον τιμή θερμοκρασίας Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 19

22 Μέτρηση Αντίστασης Μόνωσης επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998 Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή >1% εξαρτάται από τις Διακρίβωση σε μια τιμή τάσης και σε 5 CAL-ELF-110 συνθήκες (για επιτόπιες σημεία της επιφάνειας. Μέτρηση με Μετρητή Υψηλών τιμών /5 επιπλέον σημεία μετρήσεις) αντίστασης Διακρίβωση Δεκαδικών Αντιστάσεων (Διακρίβωση σε μια θερμοκρασία). Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF-120 1Ω -100 ΜΩ >20 ppm Μέτρηση με Διακριβωτή Αντίστασης 120 η πρώτη δεκάδα+ 40 / επιπλέον δεκάδα Διακρίβωση Διακριβωτών Αντίστασης Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF-130 1Ω -100 ΜΩ >1 ppm Σύγκριση με πρότυπη αντίσταση με χρήση Ψηφιακού Πολυμέτρου / επιπλέον αντίσταση Διακρίβωση Γέφυρας Αντίστασης Σύγκρισης Ρεύματος για μέτρηση Αντίστασης εύρους 1Ω έως 10 kω Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF-140 Διακρίβωση του λόγου 10: Μέτρηση προτύπων αντιστάσεων CAL-ELF-141 1Ω -10 kω >1 ppm Γραμμικότητα της γέφυρας για λόγο από 10 Ω έως 100 Ω 500 CAL-ELF-142 Διακρίβωση του λόγου 1:1 Μέτρηση προτύπων αντιστάσεων 300 Διακρίβωση συσκευών ως προς το μέγεθος της Συνεχούς (DC) Τάσης Διακρίβωση Πρoτύπων Zener σε μια τιμή τάσης και μια θερμοκρασία Θερμοκρασία: 23 ο C±0,5 ο C Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF V, 1,018V 0,2 ppm Τουλάχιστον 20 σημεία σε διάστημα 10 ημερών. Σύγκριση με ομάδα 4 προτύπων τάσης Zener. 350 Διακρίβωση DC Πρότυπων Αναφοράς Χαμηλότερη δυνατή αβεβαιότητα: Εξαρτάται από την προς διακρίβωση συσκευή Μέθοδος CAL-ELF-202 1V -10V Μετά από συνεννόηση. Σύγκριση με Πρωτεύον Πρότυπο Josephson Διακρίβωση ψηφιακών βολτομέτρων Χαμηλότερη δυνατή αβεβαιότητα: Εξαρτάται από την προς διακρίβωση συσκευή Μέθοδος Σύγκριση με το Πρωτεύον Πρότυπο CAL-ELF mV -10 V Γραμμικότητα μιας κλίμακας. 20 σημεία και για τις δύο πολικότητες τάσης. Τιμή Από 520 / τιμή τάσης Τιμή / γραμμικότητα σε μια άλλη κλίμακα Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 20

23 Διακρίβωση διακριβωτών DC Τάσης Βλέπε Διακριβωτές πολλαπλών λειτουργιών (multifunction calibrator) CAL-ELF-701,702,751,752 Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος του λόγου Τάσης Διακρίβωση διαιρετών τάσης CAL-ELF-251 1:10 και 1:100 Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή 0,5 ppm Λόγοι 1000 V:10 V, 100 V: 10 V Τάση εισόδου έως 1000 V Σύγκριση με πρότυπο διαιρέτη Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος της Χωρητικότητας 400 Διακρίβωση Πρότυπων Πυκνωτών Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF pF -100 nf >1 ppm Διακρίβωση σε μια τιμή συχνότητας Συχνότητα:1 khz, 1,452 khz Σύγκριση με πρότυπο πυκνωτή με τη χρήση Γέφυρας Σύγκρισης Χωρητικότητας. CAL-ELF af - 10 μf >10 ppm CAL-ELF-303 CAL-ELF-304 0,01fF - 9,9999F 0,1fF - 100mF >0,05% >0,15% Διακρίβωση σε μία τιμή συχνότητας και μια θερμοκρασία. Συχνότητα: 10 Hz έως 100 khz. Διακρίβωση με χρήση Γέφυρας Χωρητικότητας. Διακρίβωση σε μια τιμή συχνότητας. Συχνότητα:20 Hz έως 1MHz Διακρίβωση με Μετρητή LCR. Διακρίβωση σε μια τιμή συχνότητας. Συχνότητα:5 Hz έως 13MHz Διακρίβωση με Μετρητή LCR / επιπλέον τιμή συχνότητας / επιπλέον τιμή συχνότητας / επιπλέον τιμή συχνότητας / επιπλέον τιμή συχνότητας Διακρίβωση Δεκαδικών Πυκνωτών Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF pf - 10 μf > 10 ppm Διακρίβωση της πρώτης δεκάδας σε μία τιμή συχνότητας και μια θερμοκρασία. Συχνότητα: 10 Hz έως 100 khz. Διακρίβωση με χρήση Γέφυρας Χωρητικότητας. CAL-ELF-306 CAL-ELF-307 0,01fF - 9,9999F 0,1fF - 100mF >0,05% >0,15% Διακρίβωση της πρώτης δεκάδας σε μια τιμή συχνότητας. Συχνότητα:20 Hz έως 1MHz Διακρίβωση με Μετρητή LCR. Διακρίβωση της πρώτης δεκάδας σε μια τιμή συχνότητας. Συχνότητα:5 Hz έως 13MHz Διακρίβωση με Μετρητή LCR / επιπλέον τιμή συχνότητας / επιπλέον δεκάδα / επιπλέον τιμή συχνότητας + 90 / επιπλέον δεκάδα / επιπλέον τιμή συχνότητας + 90 / επιπλέον δεκάδα Διακρίβωση Γέφυρας Σύγκρισης Χωρητικότητας Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή ( ) CAL-ELF pf - 1 μf > 7 ppm Συχνότητες 50 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 1 khz, 1,452 khz 800 Μέτρηση με πρότυπους πυκνωτές CAL-ELF pf - 1 μf - Σε 5 συχνότητες διαφορετικών τιμών Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 21

24 Διακρίβωση Μετρητών LCR CAL-ELF pf μf > 100 ppm CAL-ELF pf μf > 100 ppm Διακριβώσεις συσκευών ως προς τον συντελεστή απώλειας από την CAL-ELF-308 Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή ( ) Συχνότητες 50 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 1 khz, 5 khz Μέτρηση με πρότυπους πυκνωτές Σε 5 συχνότητες διαφορετικών τιμών από την CAL-ELF-310 Διακρίβωση Πρότυπων Πυκνωτών Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF ,1 >8Χ10-6 Διακρίβωση σε μία τιμή συχνότητας και μια θερμοκρασία. Συχνότητα: 10 Hz έως 100 khz. Διακρίβωση με χρήση Γέφυρας Χωρητικότητας / επιπλέον τιμή συχνότητας Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος της DC Έντασης Διακρίβωση ψηφιακών αμπερομέτρων Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή CAL-ELF-401 1μΑ - 10Α >0,2 ppm Διακρίβωση με πηγή αναφοράς σε θερμοκρασία 23 ο C± 0,5 o C. Τα σημεία ανά κλίμακα εξαρτώνται από την διακριτική ικανότητα της συσκευής. Από 60 CAL-ELF Α - 100A Ελάχιστη αβεβαιότητα: Εξαρτάται από την προς διακρίβωση συσκευή Μέτρηση με διακλαδωτήρα αντίστασης. Διακρίβωση διακριβωτών DC Έντασης Βλέπε Διακριβωτές πολλαπλών λειτουργιών (multifunction calibrator) CAL-ELF-703, CAL-ELF-753 Διακριβώσεις συσκευών ως προς το μέγεθος της AC/DC Μεταφοράς Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ Μετά από συνεννόηση. Διακριβώσεις που αφορούν AC/DC διαφορά Μέθοδος: Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς AC/DC. Θερμοκρασία 23 ºC. 10 Hz- 1 MHz Συσκευή προς Αριθμός σημείων Αβεβαιότητα διακρίβωση Τιμή Πρότυπο για AC/DC CAL-ELF-501 μεταφορά τάσης 2 mv - Μετά από Μετά από >0,2 ppm (AC/DC voltage 1000 V συνεννόηση συνεννόηση transfer standard) CAL-ELF-502 CAL-ELF-503 Πρότυπο για AC/DC μεταφορά τάσης, Fluke 792A Πρότυπο για AC/DC μεταφορά τάσης, Fluke mv V 10 mv V >0,2 ppm >0,2 ppm CAL-ELF-504 Πρότυπο για 0,45V, 1V, >0,2 ppm 5 συχνότητες 890

25 AC/DC μεταφορά τάσης, 1395Α 3V, 6V Διακριβώσεις που αφορούν AC/DC διαφορά Μέθοδος: Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς AC/DC μεταφοράς. Θερμοκρασία 23 ºC. Συχνότητα: 1 ΜHz έως 100 MHz CAL-ELF-505 Συσκευή προς διακρίβωση Πρότυπο για AC/DC μεταφορά τάσης σε υψηλές συχνότητες 500 mv - 30 V Αβεβαιότητα >40 ppm Αριθμός σημείων Μετά από συνεννόηση Διακριβώσεις που αφορούν AC/DC διαφορά Μέθοδος: Διακρίβωση με πηγή αναφοράς σε θερμοκρασία 23 ο C± 0,5 o C. Τα σημεία ανά κλίμακα εξαρτώνται από την διακριτική ικανότητα της συσκευής. CAL-ELF-506 CAL-ELF-507 Συσκευή προς διακρίβωση Ψηφιακό Βολτόμετρο AC Τάσης Ψηφιακό Αμπερόμετρο AC Έντασης 100mV V 10 ma - 20Α Αβεβαιότητα 15 ppm έως 2600 ppm 70 ppm έως 190 ppm Αριθμός σημείων Μετά από συνεννόηση Μετά από συνεννόηση Τιμή Μετά από συνεννόηση Τιμή Από 40 Από 40 Διακριβώσεις που αφορούν διακρίβωση AC τάσης Μέθοδος: Σύγκριση της DC αναφοράς της προς διακρίβωση συσκευής με Ψηφιακό Πολύμετρο αναφοράς και υπολογισμός των χαρακτηριστικών της λειτουργίας AC τάσης Θερμοκρασία 23 ºC. Συχνότητα: 10 Hz έως 1 MHz Σύγκριση με πρότυπο αναφοράς AC/DC μεταφοράς CAL-ELF-508 Συσκευή προς διακρίβωση Πρότυπο για AC/DC μεταφορά τάσης, Fluke mv V Αβεβαιότητα Αριθμός σημείων Τιμή >0,2 ppm Διακρίβωση διακριβωτών ΑC Τάσης και AC Έντασης Βλέπε Διακριβωτές πολλαπλών λειτουργιών (multifunction calibrator) CAL-ELF-700 και CAL-ELF-750. Διακριβώσεις ψηφιακών πολυμέτρων ως προς τα μεγέθη: DC Τάση:10 μv έως 1200V DC Ένταση: 2μΑ έως 10Α AC Τάση: 1mV έως 750V, 10Hz έως 100kHz AC Ένταση: 2μΑ έως 10Α, 10Hz έως 20kHz Αντίσταση: 10Ω έως 100ΜΩ Συχνότητα: 10Hz έως >100ΜHz Μέθοδος: Σύμφωνα με την διαδικασία ΕΑ-10/15. Για την διακρίβωση της συχνότητας, δύο σημεία ανά κλίμακα (0 και Πλήρης Κλίμακα-FS).Διακρίβωση με πρότυπη πηγή αναφοράς και γεννήτρια συχνοτήτων (Θερμοκρασία 23 ο C±0,5 o C). Συσκευή προς διακρίβωση Αβεβαιότητα Τιμή CAL-ELF ½ ψηφίων Ανάλογα με το /ανά μέγεθος CAL-ELF ½ ψηφίων μετρούμενο μέγεθος /ανά μέγεθος CAL-ELF ½ ψηφίων /ανά μέγεθος CAL-ELF ½ ψηφίων /ανά μέγεθος Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 23

26 CAL-ELF ½ ψηφίων /ανά μέγεθος CAL-ELF ½ ψηφίων /ανά μέγεθος Διακριβώσεις Διακριβωτών Πολλαπλών Λειτουργιών Υψηλής Ακρίβειας Μέθοδος: Μέτρηση με πολύμετρο αναφοράς (Θερμοκρασία 23 ο C± 0,5 o C) Μέγεθος Αριθμός σημείων Αβεβαιότητα CAL-ELF μv - Πρώτη κλίμακα-5 >2 ppm 1200V σημεία DC Τάση Έλεγχος CAL-ELF V - 20V >2 ppm γραμμικότητας-10 σημεία CAL-ELF-703 DC Πρώτη κλίμακα-5 2μΑ - 10Α >2 ppm Ένταση σημεία CAL-ELF-704 CAL-ELF-705 AC Τάση AC Ένταση 1mV - 750V, 10Hz - 100kHz 2μΑ -10Α, 20Hz - 10kHz >15 ppm >60 ppm Πρώτη κλίμακα-5 σημεία Πρώτη κλίμακα-5 σημεία Τιμή / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα CAL-ELF-706 Αντίσταση 0,1Ω - Πρώτη κλίμακα-5 >1 ppm 100ΜΩ σημεία CAL-ELF-707 Συχνότητα 10Hz - Όλες οι κλίμακες-2 >100ΜHz σημεία 70 CAL-ELF-749 Ρύθμιση 100 Διακριβώσεις Διακριβωτών Πολλαπλών Λειτουργιών Χαμηλής Ακρίβειας Μέθοδος: Μέτρηση με πολύμετρο αναφοράς (Θερμοκρασία 23 ο C± 0,5 o C) Μέγεθος Αριθμός σημείων Αβεβαιότητα 10 μv - Πρώτη κλίμακα-5 CAL-ELF-751 >10 ppm 1200V σημεία DC Τάση Έλεγχος CAL-ELF V - 20V >10 ppm γραμμικότητας-10 σημεία CAL-ELF-753 DC Πρώτη κλίμακα-5 2μΑ - 10Α >10 ppm Ένταση σημεία CAL-ELF-754 CAL-ELF-755 AC Τάση AC Ένταση 1mV - 750V, 10Hz - 100kHz 2μΑ - 10Α, 20Hz - 10kHz >100 ppm >100 ppm Πρώτη κλίμακα-5 σημεία Πρώτη κλίμακα-5 σημεία / επιπλέον κλίμακα Τιμή / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα / επιπλέον κλίμακα CAL-ELF-756 Αντίσταση 0,1Ω - Πρώτη κλίμακα-5 >10 ppm 100ΜΩ σημεία CAL-ELF-757 Συχνότητα 10Hz - Όλες οι κλίμακες-2 >100ΜHz σημεία 30 CAL-ELF-799 Ρύθμιση 100 Διακριβώσεις Προσομοιωτών Θερμοκρασίας / επιπλέον κλίμακα Μετρήσεις: 15 σημεία σε όλη την θερμοκρασιακή κλίμακα. Μέγεθος Αβεβαιότητα Μέθοδος Τιμή Κατάλογος Υπηρεσιών και Τελών του ΕΙΜ σελ. 24

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ι.Μ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ι.Μ.) (Ε.Ι.Μ.) Είναι ΝΠΙΔ, εποπτεύεται από τη ΓΓΒ/ΥΠΑΝ Είναι ο Σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα μετρήσεων και μετρολογίας Εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης Αποτελεί εθνική υποδομή για την ποιότητα Υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 263-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & της LINK LAB ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων Μέγεθος / Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετρολογία στην Έρευνα

Η Μετρολογία στην Έρευνα ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η Μετρολογία στην Έρευνα Εισηγητής: Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΙ Το ΕΙΜ ως

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ Γ. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας, Ε. Φλουδά, Μ. Αναγνώστου, Φ. Στρέλε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-0 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 999 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 1239 Ημερομηνία: 23/06/2015 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Οι συγγραφείς

Πρόλογος. Οι συγγραφείς Πρόλογος Οι διαστατικές μετρήσεις είναι ένας ζωτικός κρίκος μεταξύ κατασκευαστικού σχεδίου και προϊόντος. Ο σχεδιαστής μηχανικός δίνει λεπτομερειακές προδιαγραφές σε διαστασιολογημένα σχέδια και ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας. 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας

Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας. 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Λαμπρινή (Λώρα) Πλατή Τάσος Μανάρας 04 Φεβρουαρίου 2012 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας Περιεχόμενα Σημεία Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AC-DC ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ AC ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AC-DC ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ AC ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AC- ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ AC ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΧΟΛΙΑΣΤΟΥ, Ε. ΦΛΟΥΔΑ, Σ. ΣΔΡΑΚΑΣ, Θ. ΤΟΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ holiastou@eim.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Εισαγωγή Καλωσόρισμα Να ευχαριστήσουμε - Όλους εσάς που σήμερα είστε κοντά μας - Τους διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ Πείραµα του J. Joule που αποδεικνύει τη διατήρηση της ενέργειας URL: http://www. hcc.hawaii.edu 95 9.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η µελέτη του φαινοµένου Joule και ο προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα PFG05 Σειρά: με πτερύγια / Για υλικά: Στερεά Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ Αρχικι ζκδοςθ: 9 Ιανουαρίου 2008 Επικαιροποίθςθ: 24 Απριλίου 2015 Κατάλογοσ Υπθρεςιών και Τελών του ΕΙΜ ςελ. 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Πολιτικι Τπθρεςιϊν...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CL ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CALPAK CL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟY ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό: Λαμαρίνα Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη Προστασίας: Glass Εμαγιέ ( Σμάλτο)

Διαβάστε περισσότερα

INNTENSOL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

INNTENSOL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ INNTENSOL 2014 INNTENSOL ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 21, ΤΚ: 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610424680 FAX: 2610426850 website: www.inntensol.gr, email: info@inntensol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ISTOS-100-S

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ISTOS-100-S ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ISTOS-100-S Ο θερμοκρασιακός αισθητήρας ISTOS-100-S είναι ένας χαμηλού, κόστους, ανθεκτικός αισθητήρας τύπου PT-100 με ειδικά σχεδιασμένο σκίαστρο που παρέχει υψηλή προστασία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ενότητα 2: Όργανα Μετρήσεων Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Αριστείδης Νικ. Παυλίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Δειγματολήπτες Αιωρούμενων Σωματιδίων με φίλτρο High Volume Impactor Κρουστικός διαχωριστής που συλλέγει σωματίδια διαμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΖΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΖΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΖΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η συνειδητή χρήση των κανόνων ασφαλείας στο εργαστήριο. Η εξοικείωση στη χρήση του υποδεκάμετρου και του διαστημόμετρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ... 15

Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ... 15 1.1 ΜΕΤΡΗΣΗ (ΜΕΑSUREMENT)... 15 1.2 ΑΚΡΙΒΕΙΑ (PRECISION)... 15 1.3 ΟΡΘΟΤΗΤΑ (ACCURACY)... 16 1.4 ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ (UNCERTAINTY)... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 (Οξύτητα, Υπεροξείδια, Κ 232, Κ 270, ΔΚ) Αριστομένους 32, 12135 Περιστέρι Τηλ. : 2105785970, φαξ : 2105785973 E-mail: scientific@analytika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Ζωή Α. Μεταξιώτου Προϊσταμένη Εργαστηρίου Ροής & Όγκου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΜΜ-ΡΟ-01α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 1 Copyright 2004, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5: ΜΕΤΡΗΣH ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ

ΑΣΚΗΣΗ 5: ΜΕΤΡΗΣH ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ημερομηνία:... /.... /... Τμήμα:..... Ομάδα: ΑΣΚΗΣΗ 5: ΜΕΤΡΗΣH ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ Για την διεξαγωγή της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό : Λαμαρίνα Κόλληση:Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

KRIOS AC. Μηχανήματα πλήρωσης. Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα

KRIOS AC. Μηχανήματα πλήρωσης. Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα KRIOS AC Μηχανήματα πλήρωσης Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα Μηχανήματα πλήρωσης Η KRIOS διαθέτει στην γκάμα της μηχανήματα πλήρωσης (STAZIONI DI CARICA) ψυκτικών υγρών και ψυκτέλαιων,

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Μέτρηση αντιστάσεων με ωμόμετρο 1. Ρυθμίζουμε το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC Κατασκευαστές Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Συσκευών Ηλεκτρικών Συσκευών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ ΥΣ ΤΗ Μ ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισηγητής: Δρ. Δ.Γ. Κυριακίδης Δ/ντής ΔΔΠΕΥ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 45, Σίνδος 57022 Θεσσαλονίκη 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σφάλματα Εγγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο. δ. γ.3 β.4 α Λ β Σ γ Λ δ Σ ε Λ.5 Φυσικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Δ/νση Ηλεκτρικών Μεγεθών Εργαστήριο Χαμηλών Συχνοτήτων ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ DC ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Τερζίδης Αναστάσιος, Φλουδά Ειρήνη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EΜ-AN-01

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (m) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (m) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (m) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Χρήστος Μπαντής Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Οικ. Τετρ. 45 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα