ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Διαγενεακή κινητικότητα και αντικείμενο σπουδών των πρωτοετών φοιτητών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα» Φοιτήτρια Νικολίτσα Κουμπούλη Τριμελής Επιτροπή Μιχαήλ Ντεμούσης (Επιβλέπων Καθηγητής) Άννα Νταούλη (Μέλος) Νικόλαος Γιαννακόπουλος (Μέλος) Πάτρα Φεβρουάριος 2011

2 Περιεχόμενα Λίστα Πινάκων... 2 Λίστα Διαγραμμάτων... 3 Περίληψη... 4 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική αναφορά α. Θεωρητικές προσεγγίσεις β. Εμπειρική ένδειξη παγκόσμιας οικονομίας γ. Εμπειρική ένδειξη Ελλάδας Κεφάλαιο 3. Πηγές Στατιστικών δεδομένων και περιγραφή τους α. Χρονοσειρές για το σύνολο της χώρας β. Πρωτογενή δεδομένα για την οικονομετρική ανάλυση Κεφάλαιο 4. Ανάλυση των δεδομένων α. Χρονοσειρές για σύνολο χώρας β. Πρωτογενή δεδομένα για την οικονομετρική ανάλυση Κεφάλαιο 5. Οικονομετρική προσέγγιση α. Δυαδικό υπόδειγμα probit (Binary Probit) β. Διατεταγμένο υπόδειγμα probit (Ordered Probit) Κεφάλαιο 6. Αποτελέσματα οικονομετρικής ανάλυσης α. Επιλογή αντικειμένου σπουδών - Δυαδικό υπόδειγμα β. Επιλογή αντικειμένου σπουδών με βάση τις προεξοφληθείσες αποδόσεις-διατεταγμένο υπόδειγμα (Ordered probit) γ. Επιλογή αντικειμένου σπουδών σύμφωνα με το οικογενειακό εισόδημα Κεφάλαιο 7: Σύνοψη και Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα

3 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1. Ταξινόμηση επαγγελμάτων ανά κατηγορία ειδίκευσης..27 Πίνακας 2. Κατανομή πρωτοετών φοιτητών της ανωτάτης εκπαίδευσης ανά επίπεδο εκπαίδευσης γονέων...28 Πίνακας 3. Ταξινόμηση τμημάτων ανά επιστημονικό- επαγγελματικό πεδίο...76 Πίνακας 4. Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων μεταβλητών στα υποδείγματα. 29 Πίνακας 5. Περιγραφική ανάλυση των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών.. 38 Πίνακας 6. Ποσοστά κατανομής των πρωτοετών φοιτητών του έτους 2006 ανά ομάδα ειδίκευσης γονέων και για τους δύο γονείς..41 Πίνακας 7. Αποδόσεις της εκπαίδευσης ανά αντικείμενο σπουδών και έτος- ταξινόμηση αποδόσεων Πίνακας 8. Binary Probit εκτίμηση των δημογραφικών μεταβλητών ανά αντικείμενο σπουδών (Marginal effects)..50 Πίνακας 9. Binary Probit εκτίμηση με την πλήρη εξειδίκευση ανά αντικείμενο σπουδών (Marginal effects) Πίνακας 10.Επίδραση δημογραφικών μεταβλητών και χαρακτηριστικών οικογενειακού υπόβαθρου στην πιθανότητα επιλογής αντικειμένου σπουδών με διάταξη σύμφωνα με τις αποδόσεις της εκπαίδευσης. (Ordered Probit)...60 Πίνακας 11. Αποτελέσματα οικονομετρικής εκτίμησης διατεταγμένου υποδείγματος probit μετά την εισαγωγή της μεταβλητής του οικογενειακού εισοδήματος (FamIncome).65 2

4 Λίστα Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1. Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των πρωτοετών φοιτητών στην ανωτάτη εκπαίδευση ανά κατηγορία ειδίκευσης πατέρα.31 Διάγραμμα 2. Διαχρονική εξέλιξη ποσοστού πρωτοετών φοιτητών που προέρχονται από πατέρα γεωργό ή κτηνοτρόφο Διάγραμμα 3. Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των πρωτοετών φοιτητών στην ανωτάτη εκπαίδευση με γονείς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης..34 Διάγραμμα 4. Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των πρωτοετών φοιτητών στην ανωτάτη εκπαίδευση με γονείς με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης.35 Διάγραμμα 5. Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των πρωτοετών φοιτητών στην ανωτάτη εκπαίδευση με γονείς με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.36 3

5 Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκε η επιλογή του πρωτοετών φοιτητών αναφορικά με το τμήμα της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, αυτή η επιλογή αξιολογείται μέσω δυο μεταβλητών. Η πρώτη αφορά το αντικείμενο σπουδών με βάση το επιστημονικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και η δεύτερη αφορά τις προεξοφλημένες αποδόσεις ανά αντικείμενο σπουδών. Για λόγους εκτίμησης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για το έτος 2006 από το Ατομικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελ.ΣΤΑΤ) και εφαρμόστηκαν υποδείγματα διακριτής επιλογής με διάταξη (ordered probit) αλλά και χωρίς διάταξη (binary probit). Ως επεξηγηματικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελμα των γονέων και μια ευρεία δέσμη δημογραφικών μεταβλητών (ηλικία, φύλο, τόπος γέννησης, κ.λπ.). Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης η επιλογή του πανεπιστημιακού τμήματος (είτε με βάση το αντικείμενο σπουδών είτε με βάση τις προεξοφλημένες αποδόσεις) επηρεάζεται σημαντικά από το οικογενειακό υπόβαθρο (εκπαίδευση, επάγγελμα) του πρωτοετή φοιτητή. Επίσης, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του οικογενειακού εισοδήματος και της επιλογής πανεπιστημιακού τμήματος με βάση τις μελλοντικές αποδόσεις και βρέθηκε να υπάρχει μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των δυο μεταβλητών. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, η δια-γενεακή κινητικότητα στην Ελλάδα (που σχετίζεται με την επιλογή του πανεπιστημιακού τμήματος από τους πρωτοετείς φοιτητές) αναμένεται να είναι χαμηλή. 4

6 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Είναι γνωστό στην οικονομική επιστήμη ότι τα άτομα εκφράζουν ζήτηση για εκπαίδευση σε σχετικά μικρές ηλικίες με σκοπό να εξασφαλίσουν μια μακρά χρονική περίοδο στη ζωή τους αναφορικά με την συλλογή των αποδόσεων της επένδυσης σε εκπαίδευση (Ben-Porath, 1967). Βέβαια η εκπαιδευτική διαδικασία διαφοροποιείται ανά ηλικιακή ομάδα και συνήθως διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού συστήματος και της χώρας αναφοράς (Education Statistics- UNESCO). Επίσης, είναι γνωστό ότι η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο σπουδών και το επίπεδο εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση αποτελεί μια στοχαστική διαδικασία στην οποία το απόθεμα γνώσης είναι προσδιοριστικός παράγοντας της μελλοντικής γνώσης και του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι τα άτομα ολοκληρώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποφασίζουν για το αντικείμενο σπουδών τους με δεδομένο ότι έχουν επιλέξει να συνεχίσουν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (τριτοβάθμια εκπαίδευση). Η διαδικασία επιλογής αντικειμένου σπουδών και κατά συνέπεια επαγγέλματος αποτελεί για το άτομο μια σημαντική διαδικασία, η οποία αφενός καθορίζει την υπόσταση και την κοινωνική του ταυτότητα, αφετέρου η εργασία κατέχει ιδιαίτερη θέση στην οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών μέσα στις οποίες τα άτομα δρουν και αναπτύσσονται. Ο Becker (1979) επισημαίνει τη σπουδαιότητα της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, κατάρτιση, μάθηση πάνω στη δουλειά) υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η διαμόρφωση του εισοδήματος για το άτομο είναι αποτέλεσμα του συσσωρευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου και κάποιων άλλων αστάθμητων παραγόντων. Ταυτόχρονα, το εισόδημα σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας, δηλαδή, το προϊόν που παράγεται ανά 5

7 μονάδα εργασίας (προσφερόμενες ώρες εργασίας). Επίσης, το παραγόμενο προϊόν διαφοροποιείται ανά τύπο εργασίας που προσδιορίζεται με βάση την επαγγελματική εξειδίκευση, την κατάτμηση της παραγωγής και την ανάληψη επί μέρους έργων από τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, η επιλογή του αντικειμένου σπουδών από τους μελλοντικούς εργαζόμενους αποτελεί σημαντικό ζήτημα προς ανάλυση. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών οικονομολόγων διεθνώς και παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στο επίπεδο αποδοχών των αποφοίτων με διαφορετικά γνωστικά πεδία-αντικείμενα σπουδών (Blackaby et al., 1999; Walker and Zhu, 2001; Chevalier et al., 2002; Bratti and Mancini, 2003 και Sloane and O Leary, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα επιλέγουν το αντικείμενο σπουδών τους αξίζει να διερευνηθεί για αρκετούς λόγους. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) γνωρίζοντας τους παράγοντες που καθορίζουν την εν λόγω επιλογή μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να ανταποκριθούν σε θέματα δικής τους οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και να εκτιμούν την μεγαλύτερη ή μικρότερη ζήτηση των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν και να διαμορφώνουν αναλόγως την στρατηγική όπου θα ακολουθήσουν. Επίσης, η επιλογή του αντικειμένου σπουδών αποτελεί σημαντικό ζήτημα ανάλυσης για την κοινωνία σαν σύνολο. Για παράδειγμα, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών μπορεί να παρατηρηθεί έλλειψη ενδιαφέροντος για συγκεκριμένου τύπου επιστημονική εξειδίκευση (Bratti, 2004). Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι η διερεύνηση της επιλογής του αντικειμένου σπουδών αφορά τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής και οικονομικής πολιτικής καθώς ένα από τα θέματα ενδιαφέροντος είναι η ενίσχυση της διαγενεακής κινητικότητας μεταξύ των γενεών στο πλαίσιο του περιορισμού της ανισότητας των ευκαιριών αλλά και των εισοδημάτων. Ειδικότερα, στην Ελλάδα φαίνεται να υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των εισοδημάτων των γονέων και των 6

8 παιδιών τους καθώς και του επιπέδου εκπαίδευσης αυτών [βλ. Demoussis et al. (2009), Patrinos (1995), Psacharopoulos and Soumelis (1979), Tsakoglou and Antoninis (1999)]. Κατά κανόνα, η επιλογή αντικειμένου σπουδών αποτελεί μια προσωπική επιλογή που επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση διαφόρων ατομικών χαρακτηριστικών, προσόντων, ικανοτήτων και προτιμήσεων με τις υπάρχουσες κοινωνικές, οικονομικές, ψυχολογικές και άλλες συνθήκες του ευρύτερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, έχει βρεθεί ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων ασκεί σημαντική επίδραση στο συνολικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των παιδιών. Για παράδειγμα, ένα υποστηρικτικό-μαθησιακό περιβάλλον στο σπίτι, που είναι πιο πιθανό να υπάρχει όταν οι γονείς έχουν υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, επιδρά θετικά στο να αποκτήσουν τα παιδιά υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Επίσης, αναμένεται ότι οι γονείς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης θα έχουν και υψηλά εισοδήματα με αποτέλεσμα να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Πέραν των επιδράσεων του οικογενειακού υπόβαθρου στην σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το φύλο του ατόμου σχετίζεται με την επιλογή του αντικειμένου σπουδών υπογραμμίζοντας τη σημασία την πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες (Blau and Ferber, 1991; Flyer, 1997). Σύμφωνα με τον Freedman (1971) τα άτομα επιλέγουν το αντικείμενο σπουδών ή το επάγγελμα που τους προσφέρει την μεγαλύτερη συνολική αναμενόμενη (γραμμική) χρησιμότητα. Επίσης, ο Becker (1988) υποστηρίζει πως τα άτομα επιλέγουν αντικείμενο σπουδών βάση των προεξοφληθεισών αποδόσεων της εκπαίδευσης. Δηλαδή, τις αποδόσεις που αναμένουν τα άτομα να λάβουν μελλοντικά σύμφωνα με την πληροφόρηση που διαθέτουν για τις αποδόσεις που ισχύουν την παρούσα χρονική στιγμή και σηματοδοτούν την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Βέβαια, κατά την επιλογή αντικειμένου σπουδών τα άτομα επηρεάζονται λιγότερο από τα αρχικά επίπεδα του μισθού εκκίνησης των επαγγελμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους και 7

9 επηρεάζονται περισσότερο από το εύρος των κερδών που αυτά τα επαγγέλματα μπορούν να αποδώσουν (Berger (1988)). Οι Paglin and Rufolo (1990) δείχνουν πως τα άτομα επιλέγουν αντικείμενο σπουδών βάση του συγκριτικού πλεονεκτήματος ως προς τις ικανότητες και δεξιότητες που μπορεί να επιδεικνύουν σε διαφορετικά αντικείμενα σπουδών. Υποστηρίζει πως η ποσοτικοποιημένη ικανότητα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της εν λόγω επιλογής. Ενώ, οι Turner and Bowen (1999) παρατηρούν πως οι παρατηρούμενες διαφορές στην επιλογή αντικειμένου σπουδών μεταξύ ανδρών και γυναικών αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις της προπανεπιστημιακής προετοιμασίας. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την επιλογή αντικειμένου σπουδών των πρωτοετών φοιτητών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η εξαγωγή συμπερασμάτων που υποδηλώνουν ένδειξη ύπαρξης χαμηλής ή υψηλής διαγενεακής κινητικότητας της εκπαίδευσης στην χώρα. Οι κύριοι παράγοντες που παρουσιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία και επηρεάζουν με συστηματικό τρόπο την επιλογή αντικειμένου σπουδών από τους πρωτοετείς φοιτητές είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ειδίκευσης των γονέων τους. Ωστόσο διερευνώνται και παράγοντες που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του υπό εξέταση δείγματος. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την Ελληνική στατιστική αρχή για τα έτος 2006 τα οποία συλέχθησαν από το ατομικό στατιστικό δελτίο που συμπληρώνει κάθε πρωτοετής φοιτητής κατά την εγγραφή του στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Αρχικά, εξετάζεται η ύπαρξη συγκεκριμένων δομών και τάσεων στις χρονοσειρές για τα έτη του ποσοστού των πρωτοετών φοιτητών της χώρας ανά επίπεδο ειδίκευσης του πατέρα τους καθώς και ανά επίπεδο εκπαίδευσης τόσο του πατέρα αλλά και της μητέρας. Τέλος, χρησιμοποιώντας τα πρωτογενή δεδομένα από την στατιστική υπηρεσία του ατομικού στατιστικού δελτίου φοιτητή για την 8

10 χρονιά 2006, εκτιμώνται οικονομετρικά σε πρώτο στάδιο διάφορες εξειδικεύσεις υποδειγμάτων επιλογής αντικειμένου σπουδών ανά επιστημονικό πεδίο. Σε δεύτερο στάδιο εκτιμάται ένα υπόδειγμα επιλογής με βάση της προεξοφληθείσες αποδόσεις ώστε να δούμε σφαιρικά την επίδραση των υπό εξέταση παραγόντων προς την επιλογή χαμηλών ή υψηλών αποδόσεων σχολές και σε τρίτο στάδιο διερευνάται η επίδραση του επιπέδου του οικογενειακού εισοδήματος στην διαμόρφωση της επιλογής χαμηλών ή υψηλών αποδόσεων σχολών ως αντικείμενο σπουδών. Σημαντικό επίσης, στοιχείο στην παρούσα εργασία αποτελεί και η συσχέτιση της επιλογής επαγγέλματος με το φαινόμενο της διαγενεακής κινητικότητας, δηλαδή την δυνατότητα του ατόμου να μετακινείτε μέσα σε ένα σύστημα από μια κατάσταση σε μία άλλη, ανώτερη ή κατώτερη από αυτήν των γονέων του, ή να παραμείνει στην ίδια, γεγονός που υποδηλώνει την δυναμική μιας κοινωνίας και τις δυνατότητες εξέλιξης αυτής. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης η επιλογή του πανεπιστημιακού τμήματος (είτε με βάση το αντικείμενο σπουδών είτε με βάση τις προεξοφλημένες αποδόσεις) επηρεάζεται σημαντικά από το οικογενειακό υπόβαθρο (εκπαίδευση, επάγγελμα) του πρωτοετή φοιτητή. Επίσης, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του οικογενειακού εισοδήματος και της επιλογής πανεπιστημιακού τμήματος με βάση τις μελλοντικές αποδόσεις και βρέθηκε να υπάρχει μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των δυο μεταβλητών. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, η διαγενεακή κινητικότητα στην Ελλάδα (που σχετίζεται με την επιλογή του πανεπιστημιακού τμήματος από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα) αναμένεται να είναι χαμηλή. Η παρούσα εργασία δομείται ως εξής. Στο Κεφάλαιο 2 αρχικά παρουσιάζεται ένα θεωρητικό πλαίσιο της επιλογής αντικειμένου σπουδών καθώς και κάποιες εισαγωγικές έννοιες του όρου της διαγενεακής κινητικότητας. Επίσης, παρουσιάζεται η διεθνής και εγχώρια 9

11 βιβλιογραφία που σχετίζεται με τα παραπάνω θέματα. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα χρησιμοποιούμενα στατιστικά στοιχεία, η περιγραφική ανάλυση τους και η παρουσίαση κάποιων χρονοσειρών σε επίπεδο χώρας για την εξέλιξη του ποσοστού των πρωτοετών φοιτητών ανά επάγγελμα πατρός και ανά επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους. Το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει την μεθοδολογική προσέγγιση και τα χρησιμοποιούμενα οικονομετρικά υποδείγματα. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των οικονομετρικών εκτιμήσεων. Τέλος στο Κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική αναφορά 2α. Θεωρητικές προσεγγίσεις Κατά κανόνα το αντικείμενο σπουδών επιλέγεται με βάση τις αναμενόμενες αποδόσεις των επιμέρους επιστημονικών πεδίων του αντικειμένου της εκπαίδευσης (Montmarquette et al., 2002). Ειδικότερα, κάθε άτομο με δεδομένες τις προτιμήσεις του επιλέγει το αντικείμενο σπουδών μεγιστοποιώντας την χρησιμότητα του από την εν λόγω επιλογή λαμβάνοντας υπόψη το όφελος αυτής της επιλογής (μελλοντική επιβεβαίωση των προεξοφλημένων αποδόσεων) και το κόστος (αναμενόμενες αποδοχές σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του αντικειμένου σπουδών). Στο πλαίσιο αυτό όταν το άτομο έχει να επιλέξει μεταξύ διαφόρων αντικειμένων σπουδών λαμβάνει υπόψη τη διαφορά των αναμενόμενων αποδόσεων των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τα δύο αντικείμενα σπουδών. Βέβαια στην περίπτωση των ατόμων με αυξημένο επίπεδο ικανοτήτων (δεδομένη η επιτυχίας σε όλα τα επιστημονικά πεδία) οι αποδόσεις της εκπαίδευσης θα πρέπει να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο απ ότι οι πιθανότητες επιτυχίας. Πριν την επιλογή του αντικειμένου σπουδών προηγείται η απόφαση για το αν το άτομο θα 10

12 φοιτήσει ή όχι στην ανωτάτη εκπαίδευση. Για τουλάχιστον ένα αντικείμενο σπουδών, οι προεξοφληθείσες αναμενόμενες αποδόσεις από τα επιπλέον έτη εκπαίδευσης είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες αποδόσεις της εναλλακτικής συν οποιοδήποτε κόστος αφορά την απόφαση τους για ανωτάτη εκπαίδευση π.χ. το κόστος των διδάκτρων αν αυτό υπάρχει. Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης διαφοροποιείται ως προς τις υποθέσεις και τις παραδοχές που κάνει ο κάθε ερευνητής σύμφωνα και με το θέμα που θέλει να αναδείξει. Για παράδειγμα, ο Bratti (2004) ακολουθώντας τους Todd and Wolpin (2003) στηρίζει το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της συμπεριφοράς των φοιτητών κατά την διάρκεια επιλογής αντικειμένου σπουδών σε συναρτήσεις παραγωγής του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Εν συνεχεία, μιας και το θέμα της επιλογής αντικειμένου σπουδών αποκτά ενδιαφέρον για τα συμπεράσματα που προκύπτουν σε όρους διαγενεακής κινητικότητας, παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη θεωρητική προσέγγιση για το τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο διαγενεακή κινητικότητα και πως την μελετάμε. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος της διαγενεακής κινητικότητας αναφέρεται στην κινητικότητα μεταξύ των γενών και ορίζεται ως η μεταβολή της κοινωνικό-οικονομικής υπόστασης των ατόμων από την αντίστοιχη υπόσταση των γονέων τους. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο ανάλυσης διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων όπως η ισότητα ευκαιριών που υπάρχει σε μία κοινωνία, η εισοδηματική ανισότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης, η επιλογή επαγγέλματος και άλλα ζητήματα. Αποτελεί δηλαδή, μια ρεαλιστική προσέγγιση που μετρά πόση από την μελλοντική οικονομική εκπαιδευτική- επαγγελματική υπόσταση κάποιου καθορίζεται από τα οικογενειακά χαρακτηριστικά (όπως επάγγελμα γονέων, επίπεδο εκπαίδευσης γονέων, αριθμός μελών οικογένειας κ.α.) και πόση από τα ατομικά χαρακτηριστικά, ταλέντα και δεξιότητες του ατόμου. Η διαγενεακή κινητικότητα γενικά μετράται σε όρους στατιστικής συσχέτισης της κοινωνικό-οικονομικής υπόστασης μεταξύ 11

13 γονέων και παιδιών. Όσο υψηλότερη εμφανίζεται η διαγενεακή ελαστικότητα τόσο λιγότερη κινητικότητα λέμε πως υπάρχει στην κοινωνία και άρα τόσο μεγαλύτερο ρόλο παίζουν τα οικογενειακά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις ατομικές δεξιότητες και ταλέντα. Η διαγενεακή κινητικότητα της εκπαίδευσης, όπου προσεγγίζεται στη παρούσα εργασία, αφορά την κινητικότητα ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και το αντίστοιχο των ατόμων, δεδομένου ότι το επίπεδο εκπαίδευσης του κάθε ατόμου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το επάγγελμα που το άτομο εξασκεί καθώς και το εισόδημά του. Γενικότερα, το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης- μέτρησης της διαγενεακής κινητικότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ διαφορετικών γενεών της ίδιας οικογένειας αλλά και την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ διαφορετικών οικογενειών της ίδιας γενιάς. Αν και στο παρελθόν το θέμα της διαγενεακής κινητικότητας και της ανισότητας προσεγγιζόταν μεμονωμένα από κοινωνιολόγους και οικονομολόγους αντίστοιχα, μετέπειτα έρευνες έδειξαν πως μια ενοποιημένη προσέγγιση της διαγενεακής κινητικότητας και της ανισότητας είναι δυνατή. Το πλαίσιο ανάλυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου δείχνει πως η ανισότητα μπορεί να προέλθει από την συμπεριφορά μεγιστοποίησης των οικονομικών μονάδων χωρίς σημαντική εξάρτηση από τον παράγοντα τύχη και άλλες στοχαστικές δυνάμεις. Η μελέτη των Becker and Tomes (1979) αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της μετέπειτα έρευνας τόσο για το θέμα της οικονομικής ανισότητας όσο και για το θέμα της διαγενεακής κινητικότητας. Ένα ερώτημα που διαπραγματεύονται τόσο η μελέτη αυτή όσο και μια μετέπειτα μελέτη των Becker και Tomes (1986) στην ουσία είναι κατά πόσο τα παιδιά που προέρχονται από εύπορους γονείς (με υψηλά εισοδήματα και μάλλον υψηλόμισθο επάγγελμα) τείνουν να είναι λιγότερο ή περισσότερο εύπορα από τους γονείς τους και κατά πόσο τα παιδιά που προέρχονται από γονείς 12

14 χαμηλών εισοδημάτων τείνουν να έχουν υψηλότερα εισοδήματα από τους γονείς τους. Το ερώτημα αυτό προσεγγίζεται και από την παρούσα εργασία. 2β. Εμπειρική ένδειξη παγκόσμιας οικονομίας Στην βιβλιογραφία συναντάται συχνά η πεποίθηση πως η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το άτομο και η οικογένειά του επιδρά σημαντικά στην επιλογή του αντικειμένου σπουδών του. Το θέμα αυτό έχει προσεγγιστεί τόσο από κοινωνιολόγους όσο και από οικονομολόγους. Ξεκινώντας από την κοινωνιολογική βιβλιογραφία, ο Boudon (1974) με το υπόδειγμα της ορθολογικής δράσης υποστηρίζει πως οι εκπαιδευτικές επιλογές εξαρτώνται από την ανάλυση κόστους-οφέλους για κάθε διαθέσιμη εναλλακτική εκπαιδευτική επιλογή. Για την επιλογή αντικειμένου σπουδών μια σχετική, παρόμοια υπόθεση που παρουσιάζεται από τον Kelsall et al. (1972) είναι ότι οι χαμηλής κοινωνικής τάξης φοιτητές μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να επιλέξουν αντικείμενα σπουδών που προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί διότι οι μελλοντικές αποδοχές της εργασίας θα είχαν μεγαλύτερη σημασία για την επιλογή σπουδών για τους χαμηλής κοινωνικής τάξης φοιτητές απ ότι για τους υψηλής κοινωνικής τάξης αφού οι τελευταίοι ανεξαρτήτου του αντικειμένου σπουδών που θα επιλέξουν θα λάβουν υψηλές αποδοχές λόγω των οικογενειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Kelsall et al. (1972) βρίσκει πιο πιθανό οι πρωτοετείς φοιτητές της χαμηλής κοινωνικής τάξης να επιλέξουν τεχνολογικά πεδία σπουδών τα οποία βρίσκονται εκ φύσεως πιο κοντά στην χειρωνακτική εργασία των πατέρων τους. Σύμφωνα με τον Becker (1975), το κόστος και οι αποδόσεις της εκπαίδευσης είναι οι κύριοι παράγοντες που προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές επιλογές. Επίσης, συναντάται η άποψη πως κάποια επιστημονικά πεδία σπουδών μπορεί να είναι πιο στενά συνδεδεμένα με επαγγέλματα για τα 13

15 οποία η παρουσία των κοινωνικών διασυνδέσεων να είναι πιο σημαντική στην επίτευξη καλύτερης εργασιακής σταδιοδρομίας και στην απολαβή μεγαλύτερων αποδόσεων από την επένδυση σε εκπαίδευση. Οι Blakemore and Low (1984) εφαρμόζουν μια προσέγγιση της θεωρίας ανθρώπινου κεφαλαίου για να εξηγήσουν την επιλογή επαγγέλματος μέσω της επιλογής αντικειμένου σπουδών και βρίσκουν πως οι γυναίκες πρωτοετείς φοιτήτριες επιλέγουν ως αντικείμενο σπουδών σχολές οι οποίες εκτίθενται λιγότερο σε ατροφία και απαξίωση. Ο Hansen (2001) για παράδειγμα, βρήκε πως η μεταγενέστερη επίδραση των κοινωνικών τάξεων στις αποδόσεις της εκπαίδευσης ποικίλει ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία σπουδών και τείνει να είναι μεγαλύτερη στα ανθρωπιστικά παιδαγωγικά πεδία σπουδών. Επιπλέον, αφού, υπό την παρουσία ατελειών στην αγορά κεφαλαίου τα χαμηλής κοινωνικής τάξης άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κλασσική οικονομική θεωρία προβλέπει ότι αυτά τα άτομα θα διεκδικήσουν υψηλότερες αποδόσεις για την επένδυση τους σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτές οι υψηλές αποδόσεις θα αποκτηθούν με την επιλογή υψηλού κόστους αντικειμένου σπουδών. Για αυτόν τον λόγο οι φοιτητές της χαμηλής κοινωνικής τάξης θα επιλέξουν υψηλών αποδόσεων σχολές. Οι Oosterbeek and Webbink (1997) χρησιμοποίησαν δεδομένα από την Ολλανδία προκειμένου να αναλύσουν την επιλογή του να επιλέξει κάποιος ή όχι τις τεχνολογικές σχολές σπουδών. Οι ερευνητές αυτοί βρήκαν πως οι φοιτητές που προέρχονταν από υψηλού εισοδήματος οικογένειες ήταν λιγότερο πιθανό να επιλέξουν τα τεχνικά πεδία σπουδών αλλά πιο πιθανό να εμείνουν στην επιλογή τους άπαξ και επέλεξαν τα εν λόγω πεδία σπουδών. Ο Van de Werfhorst et al. (2001) χρησιμοποιώντας δεδομένα για την Ολλανδία κατέληξε πως τα παιδιά της πολιτιστικής ελίτ τάξης τείνουν να επιλέξουν αντικείμενα σπουδών όπου μπορούν να 14

16 αποκτήσουν πολιτιστικό κεφάλαιο για παράδειγμα δεν επιλέγουν τεχνολογικά πεδία ειδίκευσης, ενώ, τα παιδιά της οικονομικής ελίτ τάξης υπο-εκπροσωπούνται στις σχολές τεχνών και στις ανθρωπιστικές σχολές. Σε αντίθεση οι φοιτητές της χαμηλής κοινωνικής τάξης υπερεκπροσωπούνται στα οικονομικά και στις μηχανολογικές επιστήμες (προσοδοφόρα πεδία σπουδών). Οι Davies and Guppy (1997) ανέλυσαν την επιλογή αντικειμένου σπουδών χρησιμοποιώντας μίκρο-δεδομένα από τις Η.Π.Α. Παρατήρησαν πως οι άνδρες ήταν πιο πιθανό από τις γυναίκες να επιλέξουν προσοδοφόρα επιστημονικά πεδία σπουδών. Επιπλέον, υψηλών ικανοτήτων άτομα και χαμηλής κοινωνικής τάξης άτομα είναι πιο πιθανό να εισαχθούν σε υψηλών αποδόσεων σχολές. Οι Rochat και Demeulemeester (2001) διερεύνησαν την διαδικασία επιλογής αντικειμένου σπουδών χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Βέλγιο. Βρήκαν πως οι φοιτητές με πατέρα υψηλής ειδίκευσης όπως μάνατζερ, δημόσιους υπαλλήλους και διδακτικό προσωπικό, έχουν σχετικά μεγαλύτερη πιθανότητα να εγγραφούν σε σύντομο κύκλο σπουδών όπως σπουδές καλών τεχνών και παιδαγωγικές σχολές και από τα μεγαλύτερης διάρκειας διδακτικά προγράμματα στις σχολές μηχανολογίας. Ταυτόχρονα είναι συγκριτικά λιγότερο πιθανό να επιλέξουν από τα μεγάλης διάρκειας προγράμματα τις κοινωνικό-οικονομικές σχολές. Οι Montmarquette et al. (2002) εκτιμώντας διάφορα υποδείγματα, όπως multinomial logit υπόδειγμα, probit υπόδειγμα και Heteroscedastic extreme value υπόδειγμα, με στοιχεία από τον Καναδά για τη διερεύνηση της επιλογής αντικειμένου σπουδών παρατήρησαν πως η επιλογή αντικειμένου σπουδών από τους πρωτοετείς φοιτητές εξαρτάται από τις ολοκληρωμένες αναμενόμενες αποδόσεις της εκπαίδευσης σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία που θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει. Τις αναμενόμενες αποδόσεις της εκπαίδευσης τις εξετάζουν σύμφωνα με την διαφαινόμενη πιθανότητα επιτυχίας ή αποτυχίας ως προς την ολοκλήρωση των 15

17 σπουδών στην επιστήμη επιλογής. Κατέληξαν πως η αναμενόμενες αποδόσεις της εκπαίδευσης σχετίζονται ισχυρά με την επιλογή αντικειμένου σπουδών. Υπάρχουν βέβαια διαφορές στην εν λόγω επίδραση από το φύλο και την φυλή. Οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από τις αναμενόμενες αποδόσεις της εκπαίδευσης απ ότι οι άνδρες ως προς την επιλογή αντικειμένου σπουδών. Σύμφωνα με τους ίδιους τους ερευνητές αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι οι γυναίκες παρατάνε για μη ακαδημαϊκούς λόγους τις ανώτατες σπουδές με μεγαλύτερη ευκολία απ ότι οι άνδρες. Ως εκ τούτου, η διαφαινόμενη πιθανότητα επιτυχίας σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών για αυτές δεν είναι τόσο σημαντική. Ως προς την φυλή παρατηρείται πως οι αναμενόμενες αποδόσεις αναφορικά με την επιλογή αντικειμένου σπουδών είναι πιο σημαντικές για τους λευκούς παρά για τους μαύρους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τα τρία διαφορετικά υποδείγματα εκτίμησης που χρησιμοποιούν. Ακόμη, παρατηρούν πως οι πρωτοετείς φοιτητές που έλαβαν δάνειο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξουν ως αντικείμενο σπουδών τις παιδαγωγικές σχολές και τις σχολές τεχνών απ ότι οι φοιτητές με πατέρα αντίστοιχου επιπέδου εξειδίκευσης. Για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου οι Van de Werfhorst et al. (2003) ανέλυσαν τις εκπαιδευτικές επιλογές των ατόμων και τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις για την γενιά Βρετανών του 1958 χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Παιδικής Ανάπτυξης (National Child Development Study). Εστίασαν στον ρόλο των κοινωνικών τάξεων, του πολιτιστικού και οικονομικού κεφαλαίου και των ικανοτήτων στην απόφαση προς φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Βρετανία. Εκτίμησαν ένα multinomial logit υπόδειγμα για τα αντικείμενα σπουδών που αποφοίτησαν οι φοιτητές και έλαβαν ως ερμηνευτικές μεταβλητές, μεταβλητές σχετικές το οικογενειακό περιβάλλον (όπως κοινωνική τάξη γονέων, μέτρα για το 16

18 απόθεμα πολιτιστικού κεφαλαίου κ.α.) τις ικανότητες (προφορικές και μαθηματικές ικανότητες) καθώς και μέτρα για συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αντικείμενα σπουδών ανάμεσα στους φοιτητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά που προέρχονται από γονείς επιστημονικού τομέα ειδίκευσης προτιμούν πεδία σπουδών όπως η ιατρική και η νομική ακόμη και μετά τον έλεγχο για διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων ανάμεσα στο δείγμα. Παρόλο αυτά οι συγγραφείς δεν εντόπισαν περαιτέρω επιδράσεις ως προς τις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις αλλά όπως οι ίδιοι υποστήριξαν αυτό μπορεί να οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των δεδομένων τα οποία επέλεξαν προς εξέταση. Ακόμη μία έρευνα για την Βρετανία από τον Massimiliano Bratti (2004) διερευνά την πιθανότητα επιλογής συγκεκριμένου αντικειμένου σπουδών σύμφωνα με την κοινωνική τάξη από την οποία προέρχεται ο πρωτοετής φοιτητής. Εκτιμώντας ένα trinomial probit υπόδειγμα για αρκετές γενεές παρατήρησε πως δεν εμφανίζονται διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις ως προς την επιλογή διαφορετικού αντικειμένου σπουδών. Η διεθνής εμπειρική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της διαγενεακής κινητικότητας της εκπαίδευσης περιστρέφεται γύρω από την κεντρική ιδέα πως υπάρχει ισχυρή, θετική συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και της εκπαίδευσης που θα λάβουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολλές μελέτες που παρουσιάζουν εκτενή αναφορές σχετικά με τον βαθμό συσχέτισης του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων και των ατόμων ανά γενεά. Στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης μελετάται η διαγενεακή κινητικότητα και παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα συμπεράσματα από την διεθνή βιβλιογραφία. Οι Zaidi and Zolyomi (2007) χρησιμοποίησαν στοιχεία από την βάση δεδομένων EU-SILC για το έτος 2005 και μελέτησαν τη διαγενεακή κινητικότητα στην εκπαίδευση για διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και κατέληξαν πως υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση του επιπέδου 17

19 εκπαίδευσης του πατέρα και των παιδιών τους για όλες τις υπό εξέταση χώρες. Ακόμη, βρέθηκε πως το χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων επηρεάζει αρνητικά την ευκαιρία των παιδιών να λάβουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση δηλαδή η επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πατέρα βρέθηκε να επηρεάζει συστηματικά την πιθανότητα των παιδιών να λάβουν τριτοβάθμια-ανωτάτη εκπαίδευση. Η πιθανότητα τα παιδιά να έχουν αποκτήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση ως αποτέλεσμα του ότι οι γονείς έχουν λάβει ανώτατου επιπέδου εκπαίδευση είναι υψηλή για χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία και η Πορτογαλία. Αντίθετα, στη Γερμανία η σχέση αυτή εμφανίζεται να είναι περιορισμένη. Η επίδραση αυτή των γονέων φαίνεται να διαφοροποιείται με βάση το φύλο των παιδιών. Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα φάνηκε να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια απ ότι τα κορίτσια όμως αυτό δεν αποτελεί κανόνα για όλες τις υπό εξέταση χώρες. Επιβεβαιώνεται για παράδειγμα για την Σουηδία αλλά απορρίπτεται για χώρες όπως η Φινλανδία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται όταν τα αποτελέσματα ερευνώνται για την μητέρα. Φαίνεται πως η επίδραση των μητέρων είναι αυξημένη στην περίπτωση των κοριτσιών συγκριτικά με την περίπτωση των αγοριών. Ακόμη, ο ρόλος της μητέρας παρατηρείται να είναι μεγαλύτερος στην διαγενεακή μεταφορά της δυσχερής θέσης στην ανωτάτη εκπαίδευση παρά στα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη έρευνα καταλήγει στο ότι εφόσον επιβεβαιώνεται ένας μηχανισμός μεταφοράς χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά θα πρέπει να κατανοηθεί και να διερευνηθεί η δομή του ώστε να προσδιοριστεί το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο τα άτομα δρουν και αναπτύσσονται. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος των θεσμικών παραγόντων στη διαμόρφωση του βαθμού της διαγενεακής κινητικότητας στο επίπεδο εκπαίδευσης. Οι Checchi et al. (1999) συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα των Η.Π.Α. και Ιταλίας και εξάγουν συμπεράσματα για την 18

20 εισοδηματική ανισότητα και την διαγενεακή κινητικότητα των επαγγελμάτων αλλά και του μορφωτικού επιπέδου για αυτές τις χώρες. Οι Η.Π.Α. προάγουν την Ιδιωτική εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών να φοιτεί σε ιδιωτικά σχολεία ενώ, η Ιταλία στηρίζει την Δημόσια εκπαίδευση η οποία εξυπηρετείτε από τα κρατικά φορολογικά έσοδα. Δεδομένων αυτών των εκπαιδευτικών συνθηκών προκύπτει πως η Ιταλία χαρακτηρίζεται από ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση διότι τα παιδιά από φτωχές οικογένειες δεν αποκλείονται από τα δημόσια πανεπιστήμια ενώ στις ΗΠΑ η ανισότητα αμβλύνεται από το γεγονός ότι οι φτωχότερες οικογένειες αδυνατούν να επενδύσουν αρκετά σε καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά τους για παράδειγμα να επιλέξουν ένα καλύτερο και μάλλον ακριβότερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο- οπότε αυτό επηρεάζει το μελλοντικό εισόδημα των παιδιών. Αν και την παραπάνω διαπίστωση σχετικά με την εισοδηματική ανισότητα επιβεβαιώνει η εμπειρική ανάλυση για τις δυο χώρες ωστόσο, η παρατηρούμενη διαγενεακή κινητικότητα παρουσιάζεται χαμηλότερη στην Ιταλία και υψηλότερη στις Η.Π.Α. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα το πιθανότερο σενάριο εξήγησης είναι πως οι φτωχότερες οικογένειες στην Ιταλία υποτιμούν τον παράγοντα της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης διότι θεωρούν πως μεγαλύτερη προσωπική προσπάθεια τον αντισταθμίζει υποτιμούν επίσης τα ταλέντα των παιδιών τους καλλιεργώντας έτσι στις επόμενες γενιές μία αίσθηση χαμηλής αυτοεκτίμησης όπου συγκρατεί τις επενδύσεις σε εκπαίδευση και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο που ευθύνεται για την χαμηλή κινητικότητα στην Ιταλία. Στις Η.Π.Α. αντιθέτως, η πληθώρα εκπαιδευτικών ιδρυμάτωνεπιλογών που υπάρχει, παρά την αποκεντρωμένη λειτουργία τους, προσελκύει μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και οι φτωχότερες οικογένειες διατίθενται να αναλάβουν ένα υψηλότερο κόστος ώστε να λάβουν τα παιδιά τους καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται στις Η.Π.Α. υψηλότερη διαγενεακή κινητικότητα. Η 19

21 παραπάνω θεωρητική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στην προσπάθεια επεξήγησης της αντίφασης των δύο χωρών, αποκαλείται στην βιβλιογραφία ως θεωρία παγίδας κινήτρων. Οι Chevalier et al. (2003) σε μία διακρατική μελέτη αναλύουν διάφορες πτυχές της διαγενεακής κινητικότητας της εκπαίδευσης. Δεδομένης της θετικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ γονικού επιπέδου εκπαίδευσης και του επιπέδου εκπαίδευσης των παιδιών τους προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν την σχέση αυτή για ένα μεγάλο αριθμό χωρών χρησιμοποιώντας διάφορες μεθοδολογίες ώστε να εξετάσουν και τον βαθμό κινητικότητας της εκπαίδευσης. Ως κινητικότητα της εκπαίδευσης θεωρούν οποιαδήποτε μεταβολή που προήλθε από την επίδραση του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα όσον αφορά το επάγγελμα του, την επίδραση της εκπαίδευσης που έλαβε το παιδί σχετικά με το επάγγελμα που εξασκεί, την επίδραση του επαγγέλματος του πατέρα επί του επαγγέλματος του παιδιού καθώς και την επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης του πατέρα στο επίπεδο εκπαίδευσης του παιδιού. Χρησιμοποιώντας διαστρωματικά δεδομένα ανά γενεά για κάθε χώρα εκτιμούν κάποιους γνωστούς από την βιβλιογραφία δείκτες ανισότητας και κινητικότητας και συμπεραίνουν πως τα ελεύθερα, δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα οπού υπάρχει ισότητα πρόσβασης χαρακτηρίζονται από αυξημένη διαγενεακή κινητικότητα στο επίπεδο εκπαίδευσης. Από την εμπειρική αυτή ανάλυση δεν επιβεβαιώνεται γενικά η θεωρία της παγίδας κινήτρων σύμφωνα με την οποία τα κίνητρα που δημιουργεί στα άτομα και ιδιαίτερα στα φτωχά άτομα ένα τέτοιο δημόσιο σύστημα δεν ευνοεί την διαγενεακή κινητικότητα της εκπαίδευσης. Η μελέτη αυτή δεν επιβεβαιώνει την παραπάνω θεωρία ούτε στην περίπτωση της Ιταλίας και Η.Π.Α. όπως είδαμε να υποστηρίζουν οι Checchi et al. (1999) οι οποίοι καταλήγουν πως αυτά τα άτομα επωφελούνται περισσότερο από ένα λιγότερο ομογενές και αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. 20

22 Σε δεύτερο στάδιο ανάλυσης στην παρούσα εργασία οι Chevalier et al. (2003) βρήκαν πως η κινητικότητα της εκπαίδευσης τείνει να είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες ενώ, η εκπαιδευτική ανισότητα τείνει, ασθενώς μεν, να συσχετίζεται αρνητικά με την οριακή απόδοση της εκπαίδευσης και για τα δύο φύλα. Ακόμη βρίσκουν ενδείξεις πως η κινητικότητα ως ισότητα ευκαιριών έχει αυξηθεί διαχρονικά αλλά η κινητικότητα ως μεταβολή του επαγγέλματος ανά γενεά ή του επιπέδου εκπαίδευσης ένα γενεά έχει σχετικά μείνει αμετάβλητη. Ωστόσο, δεν παρατηρείτε τάση σύγκλισης των χωρών. Τέλος, οι διαφορές των οριακών τιμών των αποτελεσμάτων ανάμεσα στα δύο φύλα υποδηλώνουν πως η διαγενεακή κινητικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τους θεσμικούς κρατικούς παράγοντες. 2γ. Εμπειρική ένδειξη Ελλάδας Οι εμπειρικές μελέτες στην Ελλάδα που πραγματεύονται το θέμα της διαγενεακής κινητικότητας σε σχέση με διάφορα ζητήματα της αγοράς εργασίας και την εισοδηματική ανισότητα είναι περιορισμένες. Βέβαια περισσότερο περιορισμένες είναι οι μελέτες για τη διαγενεακή κινητικότητα πάνω σε θέματα εκπαίδευσης. Οι περισσότερες έρευνες πάνω στο αντικείμενο έχουν στηριχθεί κυρίως σε απλά περιγραφικά στατιστικά μέτρα και καταλήγουν πως τα παιδιά που προέρχονται από γονείς με καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης και καλύτερο επαγγελματικό υπόβαθρο είναι πιο πιθανό να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και άρα να λάβουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση απ ότι οι μαθητές που προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, υπονοώντας έτσι πως υπάρχει άνιση πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες στην Ελλάδα.( Psacharopoulos and Papas(1987, 1991); Psacharopoulos (1988); Polydoridis (1995); Psacharopoulos and Tassoulas (2004); Psacharopoulos and Papakonstantinou (2005). 21

23 Οι Daouli, et al., (2010) μελέτησαν εμπειρικά την ύπαρξη του μηχανισμού της διαγενεακής κινητικότητας στο μορφωτικό επίπεδο των Ελληνίδων. Χρησιμοποίησαν δεδομένα από την βάση δεδομένων της Ελληνικής Έρευνας Οικογενειακού Προϋπολογισμού (Greek Household Budget Survey) που δίνει την δυνατότητα αντιστοιχίας του μορφωτικού επιπέδου των ατόμων με αυτό των γονέων τους. Διερεύνησαν τις συσχετίσεις των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων διαμέσου των γενών, εκτιμώντας Μαρκοβιανές μήτρες και πολλούς δείκτες κινητικότητας για ομάδες ατόμων που γεννήθηκαν μεταξύ των ετών και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η κινητικότητα από την επίδραση της εκπαίδευσης μεταξύ μητέρας κόρης και πατέρα-κόρης συγκλίνει διαχρονικά. Για παράδειγμα, μία κόρη που γεννήθηκε την περίοδο από έναν πατέρα με "υψηλό" μορφωτικό επίπεδο έχει 2,6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να λάβει ίδιου επιπέδου εκπαίδευση από μία κόρη της οποίας ο πατέρας ανήκει στο "βασικό" επίπεδο εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια βρέθηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας έχει σημαντικά μεγαλύτερη επίδραση στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών. Οι Chryssakis and Soulis (2001) διερεύνησαν την ύπαρξη συνθηκών άνισης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Από την έρευνά τους προκύπτει πως τα παιδιά των ατόμων που ασκούν χειρονακτική εργασία υποεκπροσωπούνται στα Ελληνικά πανεπιστήμια. Το ίδιο συμβαίνει με τα παιδιά των ατόμων που ασκούν γεωργικά επαγγέλματα, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά των συνταξιούχων. Ενώ τα παιδιά που προέρχονται από γονείς που ασκούν διοικητικά επαγγέλματα, επαγγέλματα γραφείου ή πωλήσεων είναι σχεδόν δύο φορές πιθανότερο από τον εθνικό μέσο όρο να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, οι Antoninis and Tsakoglou (2001) διαπιστώνουν ότι το ποσοστό των μαθητών που παρακολουθεί τεχνικό λύκειο έναντι του ενιαίου λυκείου είναι μεγαλύτερο για τα παιδιά- 22

24 μαθητές που προέρχονται από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, οι συγκεκριμένοι ερευνητές υπογραμμίζουν τον ρόλο του οικογενειακού εισοδήματος ως μια σημαντική πηγή δημιουργίας άνισης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των δαπανών για φροντιστηριακά μαθήματα. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη διαπίστωση συνδέονται στενά με τη κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της οικογένειας των μαθητών και δεν είναι τυχαίο ότι κατά μέσο όρο η επένδυση σε συμπληρωματικά φροντιστηριακά μαθήματα των παιδιών είναι 3,7 φορές μεγαλύτερη στις οικογένειες με υψηλά εισοδήματα. Παρόμοια στοιχεία παρουσιάζουν οι Psacharopoulos and Papakonstantinou (2005) οπού βρήκαν ότι τα παιδιά των πιο εκπαιδευμένων άρα και καλύτερα αμειβομένων εργαζομένων υπερεκπροσωπούνται εντονότερα στις επιστήμες υγείας και κυρίως την ιατρική καθώς και στις πολυτεχνικές επιστήμες, ενώ σε χαμηλότερο βαθμό στις οικονομικό-διοικητικές επιστήμες. Επίσης, οι Tsakoglou and Antoninis (1999) αποδίδουν την εμμονή των εισοδηματικών ανισοτήτων διαμέσου των γενιών σε αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι δηλαδή τα παιδιά των προνομιούχων υπερεκπροσωπούνται στις υψηλού κόστους σχολές όπως είναι η ιατρική και η μηχανική. Ο Patrinos (1992, 1995) χρησιμοποιώντας δεδομένα για την περίοδο διερευνά κατά πόσο το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο των ατόμων επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσής τους και άρα τυχόν μισθολογικές ανισότητες. Δεδομένου ότι η ανώτατη εκπαίδευση είναι το πιο δαπανηρό και ταυτόχρονα το καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης από πλευρά διεκδίκησης μελλοντικών αμοιβών, ερευνά τον βαθμό στον οποίο η πρόσβαση του παιδιού στο πανεπιστήμιο επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα του. Αποδεικνύει ότι τα άτομα με πατέρες με υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης είναι πιθανότερο και τα ίδια να λάβουν αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευση. Επιπλέον, υποστηρίζει πως στην περίπτωση της Ελλάδας η απόδοση της εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερη για αυτούς με υψηλότερο κοινωνικό-οικονομικό 23

25 υπόβαθρο και εξηγεί πως αυτό μάλλον συμβαίνει διότι στην Ελλάδα η αγορά εργασίας λειτουργεί κατά ένα μεγάλο βαθμό με διασυνδέσεις και γνωριμίες, τις οποίες οι σε μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο πατέρες κατέχουν και κληροδοτούν στα παιδιά τους. Ακόμη, οι οικονομικά προνομιούχοι είναι σε θέση να υποστηρίξουν μεγαλύτερη περίοδο αναζήτησης εργασίας απ ότι οι ασθενέστεροι που θα επιλέξουν για βιοποριστικούς λόγους σχετικά πιο γρήγορα μια εργασία που ίσως δεν θα ανταμείβει πλήρως την επένδυση σε εκπαίδευση που έλαβαν. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι ο Gouvias (1998) υποστηρίζει πως οι ανισότητες που έχουν διαπιστωθεί σε ότι αφορά την επαγγελματική κατάσταση των γονέων είναι μεγαλύτερες απ ότι οι ανισότητες σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Κεφάλαιο 3. Πηγές Στατιστικών δεδομένων και περιγραφή τους 3α. Χρονοσειρές για το σύνολο της χώρας Τα δεδομένα προς ανάλυση για την δημιουργία χρονοσειρών για το σύνολο της χώρας προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) και αφορούν την ανωτάτη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο πως ως ανωτάτη εκπαίδευση θεωρούμε μόνο τα τμήματα επιστημών του Α.Ε.Ι. ενώ στην παρούσα εργασία με τον όρο ανωτέρα εκπαίδευση θα εννοούμε από εδώ και στο εξής την φοίτηση στα τμήματα σπουδών του Τ.Ε.Ι. Τα δεδομένα αφορούν κατανομές που έχουν σχέση με τον εγγραφόμενο σπουδαστικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, αφορούν τον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών της ανωτάτης εκπαίδευσης τα έτη ανά επάγγελμα πατρός και ανά επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Να σημειωθεί ωστόσο πως δεν αναφερόμαστε στον πραγματικό αριθμό των πρωτοετών φοιτητών στις αναφερθείσες χρονιές αλλά στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών για τους οποίους διαθέτουμε τα ζητούμενα στοιχεία. Βέβαια το δείγμα αυτό δεν απέχει πολύ από τον 24

26 πραγματικό αριθμό των πρωτοετών φοιτητών στην ανωτάτη εκπαίδευση και όσο φτάνουμε στο σήμερα, στις υπό εξέταση χρονοσειρές, τα δεδομένα καλύπτουν με μεγαλύτερη πληρότητα το σύνολο του πραγματικού πληθυσμού των πρωτοετών φοιτητών. Τα δεδομένα για τις χρονιές εκδίδονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ σε ετήσιο τεύχος, τη «Στατιστική της Εκπαιδεύσεως». Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν από το έτος 1926/7 ωστόσο η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών σε σχέση με τις κατηγορίες όπου ενδιαφέρουν την παρούσα εργασία ξεκινάει από τα προαναφερθέντα υπό εξέταση έτη. Τα στοιχεία της «Στατιστική της Εκπαιδεύσεως» προκύπτουν από τακτικές έρευνες που διενεργεί κάθε χρόνο η Υπηρεσία Στατιστικής στο Υπουργείο Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Η έρευνες αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις των διεθνών Οργανισμών (ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΟΣΑ κ.λ.π) και σε αυτές εφαρμόζεται η απογραφική μέθοδος των συνολικών στοιχείων καθώς και η μέθοδος των ατομικών στοιχείων. Για τα έτη υπάρχει ένα κενό στοιχείων για τις υπό εξέταση κατανομές ανά κατηγορία ενδιαφέροντος ενώ για τα έτη αντλούμε δεδομένα από τα «στατιστικά θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» της ίδιας στατιστικής υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν πρωτογενή στοιχεία από το Ατομικό Δελτίο Φοιτητή Σπουδαστή που αφορούν στους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά ή όχι ανά σχολή-τμήμα, γραμματικές γνώσεις γονέων και επαγγέλματα αυτών. Το χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης είναι σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο ταξινόμησης για την εκπαίδευση της UNESCO (ISCED) και καλύπτονται όλες οι σχολές-τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Στις παραπάνω χρονοσειρές αρχικά, εξετάζεται η ύπαρξη συγκεκριμένων δομών και τάσεων στην διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των πρωτοετών φοιτητών της χώρας ανά επίπεδο 25

27 ειδίκευσης του πατέρα καθώς και ανά επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους. Η τάση που προκύπτει διορθώνεται με σταθμιστές έτσι ώστε να αφαιρεθεί η επίδραση της γενικότερης αύξησης του πληθυσμού ανά κατηγορία ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα για τα έτη οι σταθμιστές που χρησιμοποιήθηκαν για το επίπεδο ειδίκευσης των γονέων αφορούν το ποσοστό αύξησης ή μείωσης των ανδρών άνω των 40 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Ενώ για τα ίδια έτη οι σταθμιστές για τα επίπεδα εκπαίδευσης των γονέων αφορούν την αύξηση ή μείωση γενικά του ποσοστού των ανδρών και των γυναικών άνω των 40 ετών ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον πληθυσμό. Οι εν λόγω σταθμιστές προέκυψαν από τις απογραφές των ετών 1971, 1981, 1991 και 2001 και για τις ενδιάμεσες χρονιές δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την μέθοδο γραμμικής παρεμβολής. Ενώ, για τα έτη χρησιμοποιήθηκαν τα δημοσιευμένα στοιχεία από την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού (β τρίμηνο) για τους άνδρες απασχολούμενους άνω των 45 ετών στο σύνολο του ανδρικού εργατικού πληθυσμού και για τα άτομα άνω των 45 ετών ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον αντίστοιχο, ως προς το φύλο των ατόμων, πληθυσμό. Το επάγγελμα του πατέρα έχει ταξινομηθεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ειδίκευσης, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Ταξινόμηση, που έγινε προσπαθώντας να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια των ομάδων ειδίκευσης όσον αφορά τα επίπεδα εξειδίκευσης των επαγγελμάτων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία. Για παράδειγμα, τα επαγγέλματα που ανήκουν στην κατηγορία υψηλής ειδίκευσης απαιτούν στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων την κατοχή κάποιου τίτλου σπουδών της ανωτάτης ή ανωτέρας εκπαίδευσης. Σε αντίθεση, με τα περιλαμβανόμενα επαγγέλματα της κατηγορίας μέσης ειδίκευσης όπου αρκεί το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τίτλος σπουδών κάποιας επαγγελματικής τεχνικής μεταλυκειακής σχολής. 26

28 Πίνακας 1. Ταξινόμηση επαγγελμάτων πατέρα ανά κατηγορία ειδίκευσης -Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων -Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά επαγγέλματα -Επαγγέλματα διοικήσεως & διευθύνσεως -Ελεύθερα επαγγέλματα, τεχνικά & άλλα παρεμφερή Υψηλής ειδίκευσης -Τεχνολόγοι βοηθοί & ασκούντες συναφή επαγγέλματα -Υπάλληλοι γραφείου & ασκούντες συναφή επαγγέλματα -Έμποροι, πωλητές & άλλα συναφή επαγγέλματα -Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών Μέσης ειδίκευσης -Ειδικευμένοι τεχνίτες & ασκούντες συναφή επαγγέλματα -Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) και χειριστές μεταφορικών μέσων -Απασχολούμενοι σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία & γεωτρήσεις -Απασχολούμενοι σε μεταφορές & επικοινωνίες -Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Χαμηλής ειδίκευσης -Γεωργικά, αλιευτικά & δασικά επαγγέλματα -Ειδικευμένοι, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι -Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες & μικροπωλητές -Υπηρεσίες προστασίας & προσωπικές εν γένει υπηρεσίες &ψυχαγωγίας Σημείωση: Η κατηγοριοποίηση έγινε προσπαθώντας να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια ως προς τον βαθμό εξειδίκευσης κάθε επιπέδου όσο και μισθολογική ομοιογένεια ανά επίπεδο. Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων έχει ταξινομηθεί σε τρία επίπεδα όπως αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 2. Η ταξινόμηση έγινε σύμφωνα με την βαθμίδα εκπαίδευσης που ολοκλήρωσε ο κάθε γονέας και μας επιτρέπει να διακρίνουμε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των φοιτητών των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ένα από περιγραφόμενα εκπαιδευτικά επίπεδα. Οι απαραίτητες διορθώσεις με σταθμιστές ώστε να αφαιρεθούν οι πληθυσμιακές αλλαγές έχουν γίνει. Στον ίδιο πίνακα μπορεί να δει κανείς πώς κατανέμονται τα ποσοστά των πρωτοετών φοιτητών ανά γονέα και ανά επίπεδο εκπαίδευσης των τελευταίων για τις χρονιές Βέβαια, δεν ήταν δυνατό να βρεθούν στοιχεία από την ίδια στατιστική πηγή για τις ενδιάμεσες χρονιές: και

29 Πίνακας 2. Κατανομή πρωτοετών φοιτητών της ανωτάτης εκπαίδευσης ανά επίπεδο εκπαίδευσης γονέων. Σύνολο πρωτοετών φοιτητών ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτορικό δίπλωμα - Μεταπτυχιακό δίπλωμα - Πτυχιούχοι ανωτάτωνανωτέρων σχολών ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Απόφοιτοι λυκείουγυμνασίου ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Απόφοιτοι δημοτικού σχολείου - Μη περατώσαντες το δημοτικό σχολείο - Αναλφάβητοι Πατέρας Μητέρα Πατέρας Μητέρα Πατέρας Μητέρα Έτος % 9.75% 31.23% 34.06% 45.41% 56.19% % 9.70% 30.74% 31.95% 47.82% 58.35% % 10.16% 31.14% 32.69% 45.90% 57.15% % 20.27% 30.42% 35.48% 36.27% 44.25% % 21.74% 31.31% 36.93% 34.23% 41.33% % 24.96% 31.73% 37.91% 30.84% 37.13% % 26.20% 32.99% 39.34% 28.30% 34.46% % 28.55% 32.99% 40.18% 26.50% 31.27% % 32.97% 35.58% 42.81% 20.30% 24.22% % 33.53% 40.43% 49.11% 16.25% 17.36% % 34.82% 40.83% 49.12% 15.08% 16.06% % 35.12% 41.45% 49.78% 14.50% 15.10% % 37.07% 41.61% 49.71% 13.13% 13.22% % 38.99% 41.27% 49.34% 12.00% 11.67% % 39.73% 42.75% 49.18% 11.42% 11.09% % 40.30% 43.11% 49.18% 11.22% 10.52% % 42.22% 43.17% 48.62% 10.02% 9.16% Πηγή: Ελληνική Στατιστική αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Σημείωση: Για τα έτη και δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από την στατιστική υπηρεσία. Το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών της κάθε χρονιάς αναφέρεται στο σύνολο των επεξεργασμένων ατομικών στατιστικών δελτίων φοιτητών. Παρουσιάζονται τα ποσοστά πριν την διόρθωση με σταθμιστές όπως περιγράφεται στο κείμενο. 3β. Πρωτογενή δεδομένα για την οικονομετρική ανάλυση Τα πρωτογενή δεδομένα προς επεξεργασία προήλθαν από την Ελληνική στατιστική υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Τα δεδομένα αυτά αφορούν ένα σύνολο πληροφοριών που ζητούνται να 28

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση

Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Ανεργία, μισθοί και αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και κατά την κρίση Νικόλαος Κανελλόπουλος (ΚΕΠΕ) Θεόδωρος Μητράκος (Τράπεζα της Ελλάδος) Πάνος Τσακλόγλου (ΟΠΑ/ΣΟΕ) Ιωάννης Χολέζας (ΚΕΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Ι. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών αξόνων, επάνω στους οποίους θα κινηθεί η αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ερευνητικών δεδομένων :

Πηγές ερευνητικών δεδομένων : Έργο : Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στοιχεία : βάση δεδομένων 2004 και 2008 Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Δημήτριος Μπάκας** και Ευαγγελία Παπαπέτρου*, ** 27 Νοεμβρίου 2012 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 και 14 Μαρτίου 2010 ευτεροβάθµια Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Ανάγκη για ριζικές αλλαγές, χωρίς τα σφάλµατα του παρελθόντος Σταύρος Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 11/2012 3-2013 Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 2012 Ημερομηνία δημοσίευσης 26/2/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2011 ΧΑΣΜΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Φώτιος Μονιούκας Βασίλειος Αγγελής Εισαγωγή Η μετάβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα