ΘΕΜΑ : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία: 08/03/2003 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ) /νση: 3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λαµίας-Αθηνών Τηλέφωνο: FΑΧ: ΠΡΟΣ: - Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ» Η παρούσα έκδοση εµπεριέχει τις Αποφάσεις του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας σχετικά µε την υποβολή και υλοποίηση αιτηµάτων προµήθειας υλικών που είναι αναγκαία για την λειτουργία των Τµηµάτων και των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος. Οι εν λόγω Αποφάσεις εµπίπτουν στην προσπάθεια της αναβάθµισης των λειτουργιών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας που βασίζεται στην άµεση υλοποίηση αιτηµάτων, στην πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών και στην προστασία των συµφερόντων του Ιδρύµατος. Ελπίζουµε ότι η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει ένα «εργαλείο» στην προσπάθεια ολοκληρωµένης ενηµέρωσης µας καθώς και στην υποχρέωση µας για πιστή τήρηση των Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων ιοίκησης του Ιδρύµατος. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαµίας Γεώργιος Γιόφτσος Αν. Καθηγητής 1

2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Σύµφωνα µε τις Αποφάσεις του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας: 1) Πρακτικό αριθµ 279/ , θέµα 8 ο και 2) Πρακτικό αριθµ. 291/ θέµα 12 ο Α) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το σύστηµα προµηθειών πρέπει να βασίζεται σε µαζικές προµήθειες για κάλυψη αναγκών τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για το σκοπό αυτό τα Όργανα, οι Σχολές, οι Υπηρεσίες, τα Γραφεία και τα Παραρτήµατα του Τ.Ε.Ι. συγκεντρώνουν τις ετήσιες ανάγκες τους σε υλικά: Μόνιµα Μικρής διάρκειας Αναλώσιµα ώστε να γίνονται µαζικές προµήθειες κατάλληλα οµαδοποιηµένες (π,χ γραφική ύλη, αναλώσιµο ηλεκτρολογικό υλικό, αναλώσιµο φαρµακευτικό υλικό κλπ), κατά Σχολή, Παράρτηµα, Υπηρεσία ή αυτοτελές γραφείο. 1. Για το σκοπό αυτό κάθε χρόνο, µέχρι τέλους Φεβρουάριου, φτάνουν στο Τ.Ε.Ι. από τα Όργανα, τις Σχολές, τα Παραρτήµατα, τις Υπηρεσίες και τα Γραφεία οι συνολικές Προτάσεις για τις ετήσιες ανάγκες τους. Αυτές καταγράφονται σε ειδικό έντυπο του Τµ. Οικονοµικών Υποθέσεων - βλ. συνηµµένο έντυπο Α - το οποίο µε ευθύνη του Τµ. Οικονοµικών Υποθέσεων έχει ήδη από πριν εφοδιάσει τα αρµόδια Όργανα, τις Σχολές, τα Παραρτήµατα, τις Υπηρεσίες, τα Γραφεία, κ.λ. του Τ.Ε.Ι. (Εννοείται ότι πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική προετοιµασία από τους Τοµείς, τα Τµήµατα, Σχολές, κ.λ.). Τα έντυπα Α θα πρέπει να φέρουν, σε κάθε σελίδα, το ονοµατεπώνυµο και την υπογραφή αυτού που ζητά την προµήθεια. Για προµήθειες υλικών τα οποία αποτελούν πάγιες ανάγκες του Ιδρύµατος (π.χ. γραφική ύλη), οφείλει η οικονοµική υπηρεσία να παρέχει έντυπα τύπου Α τα οποία θα έχουν συµπληρωµένο τον κατάλογο των διαθέσιµων στην αγορά υλικών και οι αιτούντες θα συµπληρώνουν µόνο τις αναγκαίες ποσότητες. Σ αυτή την περίπτωση, που θα υφίσταται για διευκόλυνση των υπηρεσιών, µπορούν οι αιτούντες να ζητούν και υλικά τα οποία δεν υπάρχουν στον κατάλογο της οικονοµικής υπηρεσίας του εντύπου Α. 2. Τα ζητούµενα υλικά που θα αναγράφονται στο έντυπο Α θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά µε ευθύνη του αιτούντα µε σκοπό να µπορεί να πραγµατοποιείται η προµήθεια των καλύτερων ποιοτικά υλικών στο µικρότερο κόστος, λαµβάνοντας πάντα υπόψη το συµφέρον του Ιδρύµατος. 3. Τα ζητούµενα Υλικά πρέπει να φθάνουν στην Οικονοµική Υπηρεσία µέσω του Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι., οµαδοποιηµένα και συγκεντρωµένα κατά Σχολή, Παράρτηµα, Υπηρεσία, Γραφείο (δηλ. το αίτηµα θα πρέπει να εµπεριέχει την συνολική αναγκαία ποσότητα ανά υλικό). 4. Για την προµήθεια των υλικών εισηγείται το Συµβούλιο του Τµήµατος, το Συµβούλιο της Σχολής και η σχολή διαβιβάζει τα αιτήµατα στο Τ.Ε.Ι µέσω πρωτοκόλλου. Για προµήθεια υλικών των υπηρεσιών του Ιδρύµατος, εισηγείται ο αρµόδιος προϊστάµενος και ο Γενικός Γραµµατέας. 5. Με σκοπό να αποφασισθεί από το Συµβούλιο του ΤΕΙ η πραγµατοποίηση µιας προµήθειας θα πρέπει να συνοδεύεται από το Έντυπο Α1 6. Προκειµένου για πρόχειρους ή τακτικούς διαγωνισµούς, για την επικύρωση του αποτελέσµατός τους από το Συµβούλιο του ΤΕΙ, θα πρέπει να υπάρχει το Έντυπο Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Σε έκτακτες περιπτώσεις (πχ βλάβες ή ανάγκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν), συµπληρώνεται ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ - Υπηρεσιακό Σηµείωµα (βλ. συνηµµένο έντυπο ΕΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ & έντυπο τύπου Β) το οποίο συντάσσεται και διανέµεται από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων στα Τµήµατα, τις Υπηρεσίες, τα Γραφεία κ.λ. Θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα διότι σε διαφορετική περίπτωση τα έγγραφα θα θεωρούνται άκυρα και θα σταµατά η περαιτέρω προώθηση τους: 2

3 1. Τα έντυπα Β θα πρέπει να φέρουν, σε κάθε σελίδα, το ονοµατεπώνυµο και την υπογραφή αυτού που ζητά την προµήθεια. 2. Τα ζητούµενα υλικά που θα αναγράφονται στο έντυπο Β θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά µε ευθύνη του αιτούντα µε σκοπό να µπορεί να πραγµατοποιείται η προµήθεια των καλύτερων ποιοτικά υλικών στο µικρότερο κόστος, λαµβάνοντας πάντα υπόψη το συµφέρον του Ιδρύµατος. 3. Θα πρέπει να αναγράφεται ο λόγος που τα αιτούµενα υλικά δεν συµπεριλήφθηκαν στον προγραµµατισµό των ετήσιων αναγκών. 4. Θα πρέπει να προτείνεται τρόπος προµήθειας των αιτούµενων υλικών και να αιτιολογείται η πιθανή αιτούµενη απευθείας ανάθεση κατονοµάζοντας και το κατάλληλο προµηθευτή. Το αίτηµα προµήθειας υλικών µε την διαδικασία του εγκριτικού σηµειώµατος, υποβάλλεται και εγκρίνεται µε την εξής διαδικασία: ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ αξίας µέχρι 500 Ευρώ µπορεί να προτείνεται απ' ευθείας από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος ενώ ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ αξίας µεγαλύτερης από 500 Ευρώ προτείνεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος. Πρωτότυπα εγκριτικά σηµειώµατα και αποφάσεις έγκρισης αυτών διαβιβάζονται στη Σχολή. Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ή της Υπηρεσίας τηρείται αρχείο στο οποίο αναγράφεται το ποσό κάθε "ΕΓΚΡΙΤΙΚΟΥ", από ποιόν συντάχθηκε, πότε εγκρίθηκε και από ποιόν κ.λ.π., καθώς επίσης και επικυρωµένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων που διαβιβάστηκαν στη Σχολή. ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ αξίας µέχρι 1500 Ευρώ µπορεί να προτείνεται απ' ευθείας µόνο από τον ιευθυντή της Σχολής ενώ ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ αξίας µεγαλύτερης από 1500 Ευρώ προτείνεται από το Συµβούλιο της Σχολής. Πρωτότυπα εγκριτικά σηµειώµατα και αποφάσεις έγκρισης αυτών διαβιβάζονται στο Τ.Ε.Ι. Από τη Γραµµατεία της Σχολής ή της Υπηρεσίας τηρείται αρχείο στο οποίο αναγράφεται το ποσό κάθε "ΕΓΚΡΙΤΙΚΟΥ", από ποιόν συντάχθηκε, πότε εγκρίθηκε και από ποιόν κ.λ.π., καθώς επίσης και επικυρωµένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων που διαβιβάστηκαν στο Τ.Ε.Ι. Το ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο, µπορεί να εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ή από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Στην τελική έγκριση αναγράφεται ο τρόπος προµήθειας. Στο πρωτότυπο έντυπο του εγκριτικού σηµειώµατος αναγράφεται η ηµεροµηνία που έλαβε χώρα οποιοδήποτε από τα παραπάνω (π.χ. υποβολή, έγκριση από Προϊστάµενο κτλ) µε σκοπό να είναι δυνατή η ανεύρεση του υπεύθυνου σε περιπτώσεις καθυστέρησης υλοποίησης των αιτηµάτων προµήθειας υλικών. Το τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων τηρεί αρχείο στο οποίο θα καταγράφεται το αίτηµα και η περαιτέρω πορεία του (πότε υποβλήθηκε, πότε εγκρίθηκε από το Συµβούλιο ή τον Πρόεδρο, ο τρόπος προµήθειας, η ηµεροµηνία ενηµέρωσης της επιτροπής αγορών - άφιξης των υλικών στο Τ.Ε.Ι. - έκδοσης επιταγής κ.λ.π. ). Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί µε το πρόγραµµα µηχανογράφησης που ήδη έχει προµηθευτεί το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων και µέχρι την πλήρη οργάνωση του, από υπάλληλο της Οικονοµικής Υπηρεσίας που θα ορίσει ο Προϊστάµενός της. Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εκτός από τους ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, δυνατοί τρόποι προµήθειας υλικών είναι: 1. Ο Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός (µε τους όρους που ισχύουν σήµερα). Η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο που κρίνει το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε ευθύνη υπαλλήλου της που ορίζεται από τον Προϊστάµενο της. Η Επιτροπή κατά την κρίση της µπορεί να απευθύνεται και σε όποιους προµηθευτές (τουλάχιστον τρεις) κρίνει αυτή και τους καλεί να καταθέσουν κλειστή προσφορά στο πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. µέχρι την συγκεκριµένη ηµεροµηνία που ορίζεται στην απόφαση πραγµατοποίησης του διαγωνισµού. Μετά το πέρας των ιαγωνισµών η Επιτροπή συντάσσει το συνηµµένο 3

4 έντυπο (Γ) ή αν κρίνεται αναγκαία η λεπτοµερής περιγραφή των προσφορών και δεν επαρκή το έντυπο (Γ), συντάσσει αναλυτικό πρακτικό. 2. Με την Επιτροπή Αγορών: Η Επιτροπή κατά την κρίση της απευθύνεται σε όποιους προµηθευτές (τουλάχιστον τρεις) κρίνει αυτή και τους καλεί να της καταθέσουν κλειστή προσφορά. Όταν συγκεντρωθούν οι απαιτούµενες προσφορές, τα µέλη της επιτροπής µονογράφουν τους φακέλους, προβαίνουν στο άνοιγµα των προσφορών και στη συνέχεια συντάσσουν το "Πρακτικό Αγοράς" - βλ. το συνηµµένο έντυπο ( ) - το οποίο διατίθεται από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων. Σε έκτακτες περιπτώσεις είναι δυνατή η µη λήψη κλειστών προσφορών. Σε αυτή την περίπτωση η επιτροπή συνεδριάζει και προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία µε ικανοποιητικό αριθµό προµηθευτών για να πραγµατοποιήσει έλεγχο αγοράς και πραγµατοποιεί την προµήθεια συντάσσοντας πρακτικό - βλ. το συνηµµένο έντυπο ( 1) - όπου αναγράφει τις επωνυµίες των προµηθευτών που ρωτήθηκαν τηλεφωνικά, την προσφορά που έκαναν και την ηµεροµηνία και την ώρα που έγιναν οι κλήσεις. Απευθύνεται, µε απ' ευθείας ανάθεση, σ' όποιον προµηθευτή κρίνει αυτή και συντάσσει πρακτικό - βλ. συνηµµένο έντυπο (Ε) - που αναφέρει γιατί προτίµησε τον συγκεκριµένο προµηθευτή. 3. Αγορά από συγκεκριµένο προµηθευτή που κατονοµάζεται στην απόφαση του οργάνου που εγκρίνει την προµήθεια 4. Για προµήθεια υλικών µέχρι του ποσού των 500 η προµήθεια των οποίων έχει εγκριθεί από το Συµβούλιο του ΤΕΙ ή τον Πρόεδρο µε συγκεκριµένες προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγκριτικό σηµείωµα και δεν υπάρχουν στην αγορά µπορεί να γίνει προµήθεια υλικών αντίστοιχων προδιαγραφών µετά απ γραπτή σύµφωνη γνώµη του αιτούντα τα υλικά αυτά. Σε αυτή την περίπτωση η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει τα υλικά σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές του αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση η "Επιτροπή Αγορών" ενηµερώνει γραπτά την Οικονοµική Υπηρεσία και την αποθήκη υποβάλλοντας και το σχετικό πρακτικό. Η επιτροπή προβαίνει στην παραγγελία ορίζοντας στον προµηθευτή ότι τα υλικά πρέπει να τα παραδώσει στην αποθήκη του ΤΕΙ εργάσιµες ηµέρες και ώρες και εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση µε τον Υπεύθυνο Αποθήκης του Τ.Ε.Ι. ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΟΡΩΝ 1. Θα υπάρχουν οι εξής Επιτροπές αγορών : Επιτροπή Αγορών Τ.Ε.Ι. Επιτροπή Αγορών ΣΤΕΦ Επιτροπή Αγορών ΣΕΥΠ Επιτροπή Αγορών Παραρτήµατος Καρπενησίου Επιτροπή Αγορών Παραρτήµατος Άµφισσας 2. Οι επιτροπές ορίζονται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. και είναι όλες 3µελείς συν ένα (1) Αναπληρωµατικό µέλος. Η θητεία των επιτροπών είναι ετήσια. Ο πρώτος αναφερόµενος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Τα αρµόδια Όργανα του Τ.Ε.Ι. είναι δυνατόν να "προσθέσουν" ένα ακόµη µέλος, που µπορεί να είναι ο ενδιαφερόµενος (ο αιτών) την συγκεκριµένη προµήθεια ή ένας "ειδικός - σχετικός" µε το υπό προµήθεια υλικό. Επίσης µπορούν να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα µέλη της επιτροπής µε άλλο - (άλλους) "ειδικό - σχετικό" µε το υπό προµήθεια είδος ή µε τον ενδιαφερόµενο (τον αιτούντα) την προµήθεια. 3. Αρµόδιος υπάλληλος της Οικονοµικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τον Προϊστάµενό της, παραδίδει την απόφαση υλοποίησης της Προµήθειας - Αγοράς (Απόσπασµα πρακτικού ή Γνωστοποίηση Απόφασης Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. ή Έγκριση Προέδρου), στον πρόεδρο της Επιτροπής Αγοράς µαζί µε επικυρωµένο από τον προϊστάµενο Οικονοµικής Υπηρεσίας αντίγραφο του εγκεκριµένου υπηρεσιακού σηµειώµατος, εξασφαλίζοντας την υπογραφή του. Τα πρωτότυπα εγκριτικά σηµειώµατα φυλάσσονται από τον αρµόδιο υπάλληλο της Ο.Υ. Σε ορισµένες περιπτώσεις -που απαιτείται - µπορεί να δοθεί (στην Επιτροπή Αγορών) από την Ο.Υ ή τη Γραµµατεία 4

5 του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι. προφορική (ή γραπτή) ειδοποίηση - εντολή. Η Επιτροπή Αγορών υλοποιεί ΑΜΕΣΑ την εντολή που έλαβε (αν χρειαστεί έρχεται σε συνεννόηση µε το Τµ. Οικονοµικών Υποθέσεων ή την Γραµµατεία του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.). Σε περιπτώσεις προφορικής ή τηλεφωνικής ενηµέρωσης της επιτροπής αγορών, τηρείται από τον αρµόδιο υπάλληλο της Οικονοµικής Υπηρεσίας βιβλίο κλήσεων όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία και η ώρα ενηµέρωσης της επιτροπής. 4. Έργο της Επιτροπής Αγοράς είναι η έρευνα της αγοράς και η προµήθεια των καλύτερων ποιοτικά υλικών στην χαµηλότερη δυνατή τιµή, προκειµένου να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του Τ.Ε.Ι. κατά την προµήθεια των συγκεκριµένων ειδών. Η Επιτροπή Αγορών υλοποιεί την εντολή Προµήθειας - Αγοράς σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην Γ) & ) της απόφασης αυτής. 5. Η υλοποίηση της προµήθειας πρέπει να γίνει άµεσα. Κάθε καθυστέρηση µεγαλύτερη από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση της Επιτροπής Αγοράς µέχρι την παραγγελία πρέπει να δικαιολογείται και να αναγράφεται στο πρακτικό της Επιτροπής Αγορών Ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. i. Τα υλικά εισάγονται στην Αποθήκη, µε ευθύνη του προµηθευτή, συνοδευόµενα από Τιµολόγιο - ελτίο Αποστολής ii. Η Αποθήκη θα τηρεί αρχείο στο οποίο θα καταχωρεί πότε παρέλαβε τα Υλικά από τον Αρµόδιο, που τοποθετήθηκαν και πότε. iii. Η Επιτροπή Παραλαβής συνεδριάζει τακτικά µία φορά την εβδοµάδα στο χώρο της διαχείρισης σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα της εβδοµάδας που ορίζεται από την ίδια την επιτροπή και γνωστοποιείται στο Τ.Ε.Ι. Η επιτροπή µπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. όταν τα υπό προµήθεια υλικά χρειάζονται άµεσα για την οµαλή λειτουργία του ΤΕΙ) να συνεδριάσει εκτάκτως µετά από αίτηµα του προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας ή του προϊσταµένου αυτού που ζήτησε την προµήθεια. iv. Η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των ειδών σύµφωνα µε: το Εγκριτικό Σηµείωµα, το Πρακτικό της Επιτροπής Αγοράς και το Τιµολόγιο. Καθυστέρηση πέραν της εβδοµάδος είναι αδικαιολόγητη. Το τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων θα συντάξει σχετικό - βλ. συνηµµένο έντυπο (Ζ) - ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή καλής εκτέλεσης ανάλογα µε την περίπτωση. v. Η διαχείριση µε τον ενδιαφερόµενο µεταφέρουν τα υλικά στο χώρο εγκατάστασης τους και ενηµερώνεται το αρχείο που τηρείται στον συγκεκριµένο χώρο vi. Η διαχείριση στέλνει όλα τα έγγραφα στο τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων και καταχωρεί τα υλικά στο αρχείο της, όπου φαίνεται ο χώρος εγκατάστασης και ο χρήστης vii. Το τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων ελέγχει όλα τα έγγραφα και κάνει ενέργειες για την πληρωµή Ζ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Θα υπάρχουν οι εξής Επιτροπές Παραλαβής : Επιτροπή Παραλαβής Τ.Ε.Ι. Επιτροπή Παραλαβής ΣΤΕΦ Επιτροπή Παραλαβής ΣΕΥΠ Επιτροπή Παραλαβής Παραρτήµατος Καρπενησίου Επιτροπή Παραλαβής Παραρτήµατος Άµφισσας 2. Οι επιτροπές ορίζονται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. και είναι όλες 3µελείς συν ένα (1) Αναπληρωµατικό µέλος. Η θητεία των επιτροπών είναι ετήσια. Ο πρώτος αναφερόµενος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Τα αρµόδια Όργανα του Τ.Ε.Ι. είναι δυνατόν να "προσθέσουν" ένα ακόµη µέλος, που µπορεί να είναι ο ενδιαφερόµενος (ο αιτών) την συγκεκριµένη προµήθεια ή ένας "ειδικός - σχετικός" µε το υπό προµήθεια υλικό. Επίσης µπορούν, αν κριθεί αναγκαίο (π.χ., για την ποιοτική παραλαβή ορισµένων εξειδικευµένων υλικών) να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα µέλη της επιτροπής µε άλλο - (άλλους) "ειδικό - σχετικό" µε το υπό προµήθεια είδος ή µε τον ενδιαφερόµενο (τον αιτούντα) την προµήθεια. 5

6 Τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή υλικών συγκεκριµένης προµήθειας, πραγµατοποιείται όταν δίνεται η έγκριση γι αυτή την προµήθεια από τα αρµόδια όργανα. 3. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. µπορεί να ορίζει κατά την κρίση του, ακόµα και µετά το πέρας της παραλαβής, και δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής για πραγµατοποίηση δευτεροβάθµιου ποιοτικού ποσοτικού ελέγχου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αν δεν έχει, απ' τα αρµόδια όργανα αποφασιστεί διαφορετικά, για κάθε απάνη πάνω από 500 Ευρώ επιλαµβάνεται η Επιτροπή Αγορών. Χωρίς το σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Αγορών ο αρµόδιος υπάλληλος της αποθήκης καθώς και η επιτροπή παραλαβής δεν θα παραλαµβάνουν τα υλικά ενώ ο Προϊστάµενος του Τµ. Οικονοµικών Υποθέσεων δεν θα προωθεί στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. την εν λόγω Εντελλόµενη απάνη. Ο Προϊστάµενος του Τµ. Οικονοµικών Υποθέσεων δεν φέρνει καµία πρόταση για Πρόχειρο ή Τακτικό ιαγωνισµό στο Συµβούλιο Τ.Ε.Ι. αν δεν είναι χαρακτηρισµένο από τον Πρόεδρο, το αίτηµα της δαπάνης, µε την ένδειξη «Συµβούλιο ΤΕΙ» σύµφωνα και µε τις ειληµµένες αποφάσεις του Συµβουλίου του Τ.Ε.I. Όλα τα απαραίτητα έντυπα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης θα χορηγούνται από το Τµ. Οικονοµικών Υποθέσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Όλα τα έντυπα τα οποία χρησιµοποιούνται µε σκοπό να δοθεί έγκριση προµήθειας υλικών από τα αρµόδια όργανα, θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένα. Σε κανένα έντυπο που σχετίζεται µε οικονοµικά θέµατα, δεν επιτρέπονται διορθώσεις ή ξέσµατα. Σε αυτή την περίπτωση τα έγγραφα θα θεωρούνται άκυρα και θα σταµατά η περαιτέρω προώθηση τους. Οι αιτούντες την προµήθεια υλικών θα πρέπει να αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο τους και να υπογράφουν σε όλα τα σχετικά έντυπα. Οφείλουν επίσης να υπογράφουν τις προδιαγραφές των υλικών. Σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω έντυπα θεωρούνται άκυρα και θα σταµατά η περαιτέρω προώθησης τους. Η διακίνηση των εγγράφων θα γίνεται µέσω των Βιβλίων ιεκπεραίωσης, πρωτοκόλλου που τηρούν τα Τµήµατα, η Σχολή, το τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων και Αποθήκη Υλικών Οι εντελλόµενες δαπάνες θα πρέπει να συνοδεύονται από υπηρεσιακό σηµείωµα συνηµµένο έντυπο Θ στο οποίο θα βεβαιώνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και τον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας ότι επισυνάπτονται τα απαιτούµενα νόµιµα παραστατικά και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου, το Τµ. Οικονοµικών Υποθέσεων και το Πρωτόκολλο θα πρέπει να αποφεύγουν καθυστερήσεις και να δρουν άµεσα για την υλοποίηση των Προµηθειών. Το ίδιο ισχύει και για τις Επιτροπές Αγορών και Παραλαβής Ο Προϊστάµενος του Τµ. Οικονοµικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την σωστή τήρηση της παρούσας απόφασης και την γρήγορη υλοποίηση των αιτηµάτων προµήθειας υλικών. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις θα ελέγχονται. Τα Έντυπα της ανωτέρω απόφασης (11) στο σύνολό τους τύπου Α, Β, Γ,, 1, Ε, Ζ, Θ, καθώς και Α1, Β1 και σχετικό Εγκριτικό Σηµείωµα, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος, διανέµονται σε ηλεκτρονική µορφή από τα Τµήµατα του Ιδρύµατος και βρίσκονται στην ιστοσελίδα 6

7 Οι επιτροπές αγορών και παραλαβής υλικών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, που ορίστηκαν από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. µε θητεία που διαρκεί για ένα έτος (έως ) είναι οι ακόλουθες: Α. Επιτροπή αγορών Τ.Ε.Ι. Β. Επιτροπή Παραλαβής Τ.Ε.Ι. 1. Ζάρπας Αθανάσιος, Πρόεδρος 1.Αποστολόπουλος Σταύρος, Πρόεδρος 2. Ματίκας Κυρίτσης, ως µέλος 2. Γλυκής Κων/νος, ως µέλος 3. αµιανίδου Λουϊζα, ως µέλος 3. Ανδρίτσου ήµητρα, ως µέλος 4. Λάµπος Ιωάννης, αναπλ. µέλος 4. Χαντζής Θωµάς, αναπλ. µέλος Α. Επιτροπή αγορών Σ.Τ.ΕΦ. Β. Επιτροπή Παραλαβής Σ.Τ.ΕΦ. 1. Παπάζογλου Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Βλαχογιάννης Ιωάννης, Πρόεδρος 2. Γαλάνη Ιουλία, ως µέλος 2. Τζεβελέκου Ευγενία, ως µέλος 3. Φέκας Γεώργιος, ως µέλος 3. Λάµπος Ιωάννης, ως µέλος 4. Σαγιάς Κων/νος, αναπλ. µέλος 4. Λιτοσελίτης ηµήτριος, αναπλ. µέλος Α. Επιτροπή αγορών Σ.Ε.Υ.Π. Β. Επιτροπή Παραλαβής Σ.Ε.Υ.Π. 1. ηµητρόπουλος ηµήτριος, Πρόεδρος 1. ελτσίδου Αννα, Πρόεδρος 2. Νέλλα Αθηνά, ως µέλος 2. Σούρλης Κων/νος, ως µέλος 7

8 3. Πρασσά ήµητρα, ως µέλος 3. Ματσούκα Κων/να, ως µέλος 4. Θεοδώρου Χρήστος, αναπλ. µέλος 4. Ζαβερδινού Ρόζα, αναπλ. Μέλος 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, / / 200_ Αριθµ. Πρωτ.: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ... ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ.... Ε Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σας παρακαλούµε να εγκρίνετε το ποσό των ΕΥΡΩ ( ) (ολογράφως), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την αγορά των ειδών τα οποία αναφέρονται στο συνηµµένο υπηρεσιακό σηµείωµα. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ο ιευθυντής Σχολής Ο/Η Αιτών/ούσα Εφ όσον δεν είναι εκπαιδευτικό υλικό Ο Γενικός Γραµµατέας Ονοµατεπώνυµο & Υπογραφή Χαλδούπης Γεώργιος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Καταχωρήθηκε Βεβαιώνεται ότι υπάρχει πίστωση το ποσό των ΕΥΡΩ για την παραπάνω δαπάνη του σε βάρος του Κ.Α.Ε. προϋπολογισµού έτους 200_ Λαµία, / / 200_ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τσέλος Κων/νος 9

10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ (Α) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 279/ Απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ) Λαµία,.. ΣΧΟΛΗ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ... ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ετήσιες ανάγκες) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Είδη Υλικών : ΜΟΝΙΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ α/α Είδος Αναλυτική Περιγραφή υλικού προδιαγραφές Ποσό τητα Τιµή Μονά δος Συνολική τιµή Παρατηρήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Ο/Η Αιτών/ούσα Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 10

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ (Β) - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 279/ Απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Μόνιµα, Αναλώσιµα, Ενσωµατούµενα, Παροχή Υπηρεσιών Σκοπός της προµήθειας: Τα προτεινόµενα για προµήθεια είδη δεν συµπεριλήφθησαν στον συνολικό προγρ/µό διότι: Τα είδη θα εγκατασταθούν: Η προµήθεια προτείνεται να γίνει: από το ελεύθερο εµπόριο µε ανάθεση από τον προµηθευτή ΙΟΤΙ Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑ- ΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Ο Σ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. : ΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 11

12 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 1. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Λαµία, / / 200_ Τµήµα: Πρακτικό Νο:.. 2. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Λαµία, / / 200_ Σχολή:... Πρακτικό Νο.. 3. α) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του ΤΕΙ Λαµία, / / 200_ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. Επιτροπή Αγορών 2. Επιτροπή α. β. γ. β) Συµβούλιο Τ.Ε.Ι. Λαµίας Αριθµ. 4. Η Επιτροπή Αγορών Ενηµερώθηκε από τον/την στις / / 200_ και ώρα.. Υπογραφή.. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εφόσον πραγµατοποιηθεί η ανωτέρω προµήθεια το Υπηρεσιακό Σηµείωµα κατατίθεται στον αποθηκάριο µαζί µε το τιµολόγιο αγοράς ή υπηρεσίας, και το πρωτόκολλο αγοράς όπου απαιτείται. 12

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ (Γ) (Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 279/ Απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Επιτροπής Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Σήµερα ηµέρα. και ώρα..,συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια που έχει ορισθεί µε την αριθµ απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, βάσει της αριθµ. απόφασης του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, άνοιξε τους φακέλους των προσφερόντων που είναι οι εξής: Στη συνέχεια συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών, µε κριτήριο τη σειρά που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. Λαµίας α/α Επωνυµία Προµηθευτή Συµφωνία µε τις Τεχ. Προδιαγραφές του ιαγωνισµού Συνολική Προσφερόµενη Τιµή µε Φ.Π.Α. Σχόλια- Παρατηρήσεις Η Επιτροπή αφού εξέτασε τη συµφωνία των προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ιαγωνισµού και τις προσφερόµενες τιµές, διαπιστώνει ότι µειοδότης του παρόντος ιαγωνισµού είναι ο / η.. Με ύψος συνολικής οικονοµικής προσφοράς Ευρώ µε το Φ.Π.Α. και εισηγείται την πραγµατοποίηση της προµήθειας από τον παραπάνω µειοδότη-προµηθευτή. 13

14 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ ( ) (Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 279/ Απόφαση του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι.) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΟΡΩΝ Σήµερα.. ηµέρα και ώρα, συνήλθε η επιτροπή αγορών Τ.Ε.Ι. για την υλοποίηση του υπ αριθµ.. Εγκριτικού σηµειώµατος που έχει ορισθεί µε την αριθµ. / _ απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Λαµίας ή βάσει της απόφασης του Συµβουλίου του ΤΕΙ Λαµίας αριθµ. / _. Η επιτροπή ζήτησε να κατατεθούν προσφορές από τους: Η επιτροπή αγορών παρέλαβε και άνοιξε τους φακέλους των προσφορών που είναι οι εξής: Στη συνέχεια συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών: Α/Α 1. Επωνυµία Προµηθευτή Συµφωνία µε Τεχν. Προδιαγραφές Προσφερόµενη τιµή Παρατηρήσεις Η επιτροπή αφού εξέτασε τη συµφωνία των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές των αιτουµένων ειδών και τις προσφερόµενες τιµές, διαπιστώνει ότι µειοδότης για τη συγκεκριµένη προµήθεια είναι..... µε ύψος συνολικής οικονοµικής προσφοράς.. (. ) ΕΥΡΩ µε το Φ.Π.Α. και θα πραγµατοποιήσει την προµήθεια από τον παραπάνω µειοδότη προµηθευτή. 14

15 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ ( 1) (Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 279/ Απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΟΡΩΝ Σήµερα.. ηµέρα και ώρα, συνήλθε η επιτροπή αγορών Τ.Ε.Ι. για την υλοποίηση του υπ αριθµ.. Εγκριτικού σηµειώµατος που έχει ορισθεί µε την αριθµ. / _ απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Λαµίας ή βάσει της απόφασης του Συµβουλίου του ΤΕΙ Λαµίας αριθµ. / _. Για την συγκεκριµένη προµήθεια χρησιµοποιήθηκε η διαδικασία της τηλεφωνικής κλήσης διότι. Η επιτροπή ζήτησε τηλεφωνικά προσφορές από τους: 1 Ώρα κλήσης.. 2 Ώρα κλήσης.. 3. Ώρα κλήσης.. 4 Ώρα κλήσης.. Η επιτροπή αγορών έλαβε απάντηση στο αίτηµα της από τους : Στη συνέχεια συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών: Α/Α 1. Επωνυµία Προµηθευτή Συµφωνία µε Τεχν. Προδιαγραφές Προσφερόµενη τιµή Παρατηρήσεις Η επιτροπή αφού εξέτασε τη συµφωνία των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές των αιτουµένων ειδών και τις προσφερόµενες τιµές, διαπιστώνει ότι µειοδότης για τη συγκεκριµένη προµήθεια είναι.. 15

16 ... µε ύψος συνολικής οικονοµικής προσφοράς.. (. ) ΕΥΡΩ µε το Φ.Π.Α. και θα πραγµατοποιήσει την προµήθεια από τον παραπάνω µειοδότη προµηθευτή. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ (Ε) (Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 279/ Απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΟΡΩΝ Σήµερα.. ηµέρα και ώρα, συνήλθε η επιτροπή αγορών Τ.Ε.Ι. για την υλοποίηση του υπ αριθµ.. Εγκριτικού σηµειώµατος που έχει ορισθεί µε την αριθµ. / _ απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Λαµίας ή βάσει της απόφασης του Συµβουλίου του ΤΕΙ Λαµίας αριθµ. / _. Η επιτροπή προτείνει να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια από τον προµηθευτή.... επειδή Η επιτροπή αφού εξέτασε τη συµφωνία των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές των αιτουµένων ειδών αποφάσισε να προβεί στην αγορά τους, στην συνολική τιµή των.. ( ) ΕΥΡΩ µε το Φ.Π.Α. από τον παραπάνω προµηθευτή. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ (Ζ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στη Λαµία σήµερα την / / 200_ τα µέλη της επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών που ορίσθηκαν µε την αριθµ. / _ απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Λαµίας για το Οικονοµικό έτος 200_. Παραλάβαµε από:..... το αριθµ. τιµολόγιο/α: συνολικής αξίας:(.....) ΕΥΡΩ ολογράφως), µε τα εξής υλικά ή υπηρεσίες: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ Παρατηρήσεις 17

18 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ (Θ) (Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 279/ Απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βεβαιώνεται ότι η επισυναπτόµενη εντελλόµενη δαπάνη µε τα εξής στοιχεία: Αριθµό Πρωτοκόλλου :.. Ονοµατεπώνυµο δικαιούχου :.. Περιγραφή :. Συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα νόµιµα παραστατικά και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες κατά την υλοποίηση της. Λαµία /.. / 200. Ο Αρµόδιος Υπάλληλος Ο Προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας 18

19 Παναγιωτόπουλος Σπύρος Τσέλος Κων/νος ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α1 Σχετικά µε την αριθµ. πρωτ µελετήθηκε ο φάκελος πρόταση εξετάστηκε η σκοπιµότητα πραγµατοποίησης της ανωτέρω δαπάνης κατόπιν αυτού εισηγούµαι / δεν εισηγούµαι Ηµεροµηνία Ο Εισηγητής Βεβαιώνεται ότι υπάρχει / δεν υπάρχει πίστωση για τη παραπάνω δαπάνη η οποία εντάσσεται στο ΚΑΕ. 19

20 Ο Αρµόδιος Υπάλληλος Ηµεροµηνία.. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικών Υποθέσεων Β1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετικά µε τον πρόχειρο / τακτικό διαγωνισµό ή τη δαπάνη αριθµ. πρωτ.. που αφορά. διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν / δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες. Κατόπιν τούτου εισηγούµαι / δεν εισηγούµαι να τεθεί για τελική έγκριση στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. εντάσσοντας τη δαπάνη στο ΚΑΕ Ο Αρµόδιος Υπάλληλος. Ηµεροµηνία Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικών Υποθέσεων 20

21 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 35100 Λαµία Τηλέφωνο: 22310-44252 FAX: 22310-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Οκτώβριος, 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795606 2015-05-22

15PROC002795606 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: ΘΗΒΩΝ 46-48 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOY ΠΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 137/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 137/2015 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063542 2015-09-18

15PROC003063542 2015-09-18 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 18.9.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/5001/1712 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Αθήνα, 1-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το Έργο: " Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα