ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ( , c Ε. Γαλλόπουλος) ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. Ε. Γαλλόπουλος. ΤΜΗΥΠ Πανεπιστήµιο Πατρών. ιαφάνειες διαλέξεων 21-24/2/12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (2011-12, c Ε. Γαλλόπουλος) ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. Ε. Γαλλόπουλος. ΤΜΗΥΠ Πανεπιστήµιο Πατρών. ιαφάνειες διαλέξεων 21-24/2/12"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ε. Γαλλόπουλος ΤΜΗΥΠ Πανεπιστήµιο Πατρών ιαφάνειες διαλέξεων 21-24/2/12

2 Το µάθηµα στο Web Στο ϑα ϐρείτε (µερικές ϕορές µε κωδικό): Πληροφορίες Ωρες γραφείου, προγραµµατισµό µαθήµατος, ανακοινώσεις. Πηγές Συγγράµµατα (µε κωδικό). Ηµερολόγιο µαθήµατος εκ των υστέρων παράθεση στοιχείων που συζητήσαµε στο µάθηµα και σύνδεση µε τις διαφάνειες. Κανόνες σχετικά µε την αξιολόγηση - είναι σηµαντικό να γνωρίζετε από την αρχή τους κανόνες που διέπουν το µάθηµα.

3 Εικόνα ηµερολογίου (2008!)

4 Σύνοψη κανόνων Η αξιολόγηση επίδοσης στο µάθηµα ϑα προκύψει από τα εξής: α) Την τελική εξέταση, ϐ) την ενεργή συµµετοχή σας στο µάθηµα. Οι ερωτήσεις στην εξέταση έχουν για στόχο να αναδειχτεί ο ϐαθµός κατανόησης των ϐασικών εννοιών του µαθήµατος. ϐ) Να σας δοθεί η ευκαιρία να δείτε το σύνολο της ύλης µε επακόλουθο το καλύτερο δέσιµο των εννοιών και την αναγνώριση όποιων αδυναµιών τους. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής εκπλήρωση της εξέτασης πρέπει να είναι ϕυσικό επακόλουθο της συστηµατικής παρακολούθησης του µαθήµατος και όχι αυτοσκοπός.

5 Να Ϲητήσω εξωπανεπιστηµιακή ϐοήθεια; Πεταµένα λεφτά (απολύτως µη πιστοποιηµένα κέντρα... ) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς, δείτε στις σχετικές ιστοσελίδες του µαθήµατος.

6 Πηγές

7 Τοπογραφία της περιοχής ιανύσµατα και διανυσµατικοί χώροι υπόχωροι, γραµµική ανεξαρτησία, ϐάσεις, διάσταση Μητρώα (ή πίνακες) αλγεβρικές πράξεις, «ειδικός» πολλαπλασιασµός Γεωµετρία αντιστοιχίσεις στο χώρο, αναλυτική γεωµετρία Λογισµός µητρώων Πράξεις, συναρτήσεις, διαφορικός λογισµός

8 Γραµµική άλγεβρα και ϑεωρία µητρώων Linear algebra, linear analysis Matrix theory, matrix analysis Συγγενείς περιοχές Μαθηµατικά και Φυσική Συναρτησιακή ανάλυση, ϑεωρία τελεστών (οπερατορ τηεορψ), ϑεωρία διαταραχών. Επιστήµη Υπολογιστών Υπολογιστική γραµµική άλγεβρα, υπολογιστική µητρώων, αριθµητική ανάλυση, επιστηµονικός υπολογισµός, επαναληπτικές µέθοδοι επίλυσης γραµµικών συστηµάτων, αλγόριθµοι προσεγγίσης και παραµβολής, ϑεωρία και ανάλυση γράφων. Στατιστική Γραµµική παλινδρόµηση, ανάλυση κυρίαρχων κατευθύνσεων Μηχανική ελέγχου και επεξεργασίας σηµάτων Θεωρία ευστάθειας, ϕίλτρα,...

9 «Απρόσµενες» εφαρµογές

10 «Απρόσµενες» εφαρµογές

11 ιανύσµατα ως γεωµετρικά αντικείµενα Σηµεία στο «χώρο» Κατευθυνόµενα ευθύγραµµα τµήµατα Ενδεχοµένως δείχνουν από συγκεκριµένη «αρχή» σε ένα άκρο ιανυσµατικός λογισµός

12 Leibnitz (1679)... εν είµαι ακόµα ικανοποιηµένος µε την άλγεβρα γιατί δεν οδηγεί στις ϐραχύτερες µεθόδους και στις πιο όµορφες κατασκευές στη γεωµετρία.... Πιστεύω ότι όσον αφορά στη γεωµετρία, χρειάζεται ακόµα µια ανάλυση που είναι γεωµετρική ή γραµµική και που εκφράζει άµεσα τη ϑέση (σιτυς) όπως η άλγεβρα εκφράζει άµεσα το µέγεθος.

13 Γεωµετρική ερµηνεία µιγαδικών Caspar Wessel ( ) On the Analytic Representation of Direction, 1799 Η παρούσα προσπάθεια αναφέρεται στο ερώτηµα, πώς να αναπαραστήσουµε την κατεύθυνση (direction) αναλυτικά ύο ευθύγραµµα τµήµατα προστίθενται αν τις ενώσουµε έτσι ώστε η δεύτερη γραµµή να αρχίζει εκεί που τελειώνει η πρώτη και µετά σχηµατίσουµε το ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει την αρχή της πρώτης γραµµής µε το τέλος της δεύτερης. Argand (1806): Essai sur une maniere de representer les quantites imaginaires dans les constructions geometriques γεωµετρία µιγαδικών και πράξεών τους.

14 Αριθµοί σε 4 διαστάσεις Τα τετραδόνια quaternions του Hamilton In the THEORY OF SINGLE NUMBERS, the symbol 1 is absurd, and denotes an IMPOSSIBLE EXTRACTION, or a merely IMAGINARY NUMBER; but in the THEORY OF COUPLES, the same symbol 1 is significant, and denotes a POSSIBLE EXTRACTION, or a REAL COUPLE, namely... the principal square root of the couple ( 1,0). In the latter theory, therefore, though not in the former, this sign may be properly employed; and we may write, if we choose, for any couple (a 1,a 2 ) whatever (a 1,a 2 ) = a 1 + a Theory of conjugate functions, or algebraic couples (1837)

15 As to Triplets, I must acknowledge that though I fancied myself at one time to be in a possession of something worth publishing about them, I never could resolve the problem ˆ to assign two symbols Ω and ω such that the one symbolical equation a + bω + cω = a 1 + b 1 Ω + c 1 ω shall give the three equations a = a 1,b = b 1,c = c 1. But if my view of Algebra is just, it must be possible, in some way or other, to introduce not only triplets but polyplets, so as in some sense to satisfy the symbolical equation a = (a 1,a 2,,a n ); a being here one symbol, as indicative of one (complex) thought; and a 1,a 2,..., an denoting real numbers, positive or negative, in other words, n dates, in the chronological sense of the word,...

16 ιανύσµατα - ως σηµεία 1 διάσταση Ενας αριθµός µπορεί να αναπαραστήσει ένα σηµείο σε µια ευθεία, εφόσον έχουµε επιλέξει την αρχή (0) και τη µονάδα µήκους. 2δ Ενα Ϲεύγος αριθµών (α, β) µπορεί να αναπαραστήσει ένα σηµείο στο «επίπεδο» εφόσον έχουµε επιλέξει την αρχή και µονάδες µήκους για κάθε «συνιστώσα». 3δ Τρείς αριθµοί (α, β, γ) αναπαριστούν ένα σηµείο στο 3-διάστατο ευκλείδειο χώρο ν-δ n αριθµοί (α 1,α 2,...,α n ) αναπαριστούν ένα σηµείο στο n-διάστατο ευκλείδειο χώρο

17 Συµβολισµοί αριθµοί (ϐαθµωτοί) Πεζά ελληνικά γράµµατα για ϐαθµωτούς, π.χ. α,β,ξ,ψ, ενδεχοµένως µε δείκτες. διαστάσεις, δείκτες πεζά λατινικά, π.χ. i, j, k, m, n διανύσµατα πεζά λατινικά, π.χ. x, y, a, b µητρώα Κεφαλαία λατινικά για µητρώα π.χ. A,B,X,Y,P Κεφαλαίο λατινικό πεζό λατινικό πεζό ελληνικό

18 Παραδείγµατα Θέση σηµείου στο χώρο y = [ψ 1,ψ 2,ψ 3 ]... που µπορεί να εξαρτάται από το χρόνο y(t) = [ψ 1 (t),ψ 2 (t),ψ 3 3(t)] Θέση απλού γεωµετρικού αντικειµένου που καθορίζεται από τις ϑέσεις οδηγών στο χώρο, π.χ. 8 = 2 3 κορυφές ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου Αν το αντικείµενο ήταν σε περισσότερες διαστάσεις, χρειαζόµαστε περισσότερους οδηγούς και συντεταγµένες για τον κάθε ένα.

19 Παράδειγµα Στις 3 διαστάσεις, ένα πολύπλοκο αντικείµενο µπορεί να χρειάζεται s σηµεία για να προσεγγιστεί καλά, τότε τα διανύσµατα των οδηγών καθορίζουν έναν πίνακα µε 3 γραµµές και s στήλες. Y = [y 1,y 2,,y s ] = ψ 11 ψ 12 ψ 1s ψ 21 ψ 22 ψ 2s ψ 31 ψ 32 ψ 3s Το Y είναι µητρώο/πίνακας s στηλών και 3 γραµµών (αν είµαστε στις 2 ή 3 διαστάσεις). Λέµε ότι είναι µητρώο 3 s

20 Παράδειγµα στα χρηµατοοικονοµικά Πίνακας επενδύσεων σε (µετοχές) 5 συγκεκριµένων κατηγοριών σε Κιλοευρώ Κάθε επενδυτής είναι ένα σηµείο στον 5-διαστατο χώρο! Εφόσον έχουµε αποφασίσει για τους άξονες (Κατασκευές, Τράπεζες,...) και για τις µονάδες, το διάνυσµα [4.5, 3.2, 1.7, 3.9, 1.5] είναι αρκετό για να παραστήσει το συγκεκριµένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. κατασκευές 4.5 τράπεζες 3.2 τρόφιµα 1.7 µέταλλα 3.9 είδη ένδυσης 1.5

21 Πράξεις µε διανύσµατα Πρόσθεση c = a + b Πολλαπλασιασµός µε αριθµό (ϐαθµωτό) c = ψa Ερµηνείες: αριθµητική: πώς συνδυάζονται οι συνιστώσες γεωµετρική: Τι συµβαίνει στο χώρο

22 ιάλεξη: 24/2/12 Γραµµικός συνδυασµός και ιάνοιγµα Ορισµός Εστω η συλλογή των διανυσµάτων U = {u 1,u 2,...,u s } και οι (µη µηδενικοί) ϐαθµωτοί α 1,..,α s. Η έκφραση α 1 u 1 + α 2 u α s u s αποκαλείται γραµµικός συνδυασµός (των εν λόγω s διανυσµάτων). Το σύνολο Υ όλων των διανυσµάτων u τ.ώ. U := {u = α 1 u 1 + α 2 u α s u s α j R } λέγεται διάνοιγµα (span) των διανυσµάτων του U. Παρατήρηση Θεωρούµε τα διανύσµατα δοθέντα και τους συντελεστές α j παραµέτρους που µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιµή.

23 ιάλεξη: 24/2/12 Ενδιαφέροντα ερωτήµατα Εστω πως µας δίνεται ένα σύνολο από διανύσµατα, π.χ. U = {u 1,...,u s } (ϑεωρούµε πάντα ότι εκκινούν από το 0). Ποιό είναι το διάνοιγµα του U; οθέντος ενός διανύσµατος v, µπορούµε να το γράψουµε ως γραµµικό συνδυασµό των διανυσµάτων του U; Παράδειγµα 1 Αν U = {u 1 } το διάνοιγµα είναι όλα τα σηµεία της ευθείας που περιέχει το u 1. Παράδειγµα 2 Αν U = {u 1,u 2 } και δεν είναι συγγραµµικά, το διάνοιγµα είναι όλο το επίπεδο που ορίζεται από τις 2 ευθείες επί των οποίων κείνται τα διανύσµατα. Παράδειγµα 3 είτε την επόµενη σελίδα

24 ιάλεξη: 24/2/12 Εστω ότι p,q R 2 όπως δείχνουµε στις 3 εικόνες. Προσπαθούµε να γράψουµε το διάνυσµα που αντιστοιχεί στη «ϕατσούλα» ως γραµµικό συνδυασµό των p,q. είτε πώς αλλάζει ο συνδυασµός: αν η γωνία µεταξύ p,q είναι µικρή, γενικά ϕαίνεται να χρειάζεται να µεγάλη αλλαγή (επέκταση ή σµίκρυνση) των p,q (εντέλει, γίνεται αδύνατον όταν τα p,q είναι συγγραµµικά, εκτός αν και η ϕατσούλα είναι επίσης συγγραµµική.

25 ιάλεξη: 24/2/12 Ορολογία Πραγµατικό διάνυσµα = ιάνυσµα µε στοιχεία που λαµβάνουν πραγµατικές τιµές Μιγαδικό διάνυσµα = ιάνυσµα µε στοιχεία που λαµβάνουν µιγαδικές τιµές R n ο πραγµατικός ευκλείδειος χώρος: Αναφερόµαστε στο χώρο που αποτελείται από το σύνολο των σηµείων (n-tuples) του Καρτεσιανού γινοµένου R n := R R R = {(α 1,α 2,...,α n ) α 1 R,...,α n R} Στη συνέχεια ϑεωρούµε ότι όλα τα διανύσµατα στα οποία αναφερόµαστε έχουν ίδια µορφή οπότε µπορούν να συνδυαστούν γραµµικά.

26 ιάλεξη: 24/2/12 Εσωτερικό γινόµενο, µήκος, µοναδιαίο διάνυσµα Εσωτερικό (ή ϐαθµωτό) γινόµενο Ορίζεται ως µια ϐαθµωτή συνάρτηση (δηλ. το αποτέλεσµα είναι ϐαθµωτός), ενός διατεταγµένου Ϲεύγους διανυσµάτων (a, b) τέτοια ώστε a, b = b, a ξ 1 a 1 + ξ 2 a 2,b = ξ 1 a 1,b + ξ 2 a 2,b a,a 0 και a,a = 0 a = 0 Μήκος πραγµατικού διανύσµατος, µοναδιαίο διάνυσµα Το µήκος διανύσµατος a (επίσης, ευκλείδια νόρµα ή νόρµα-2 ) ορίζεται ως 1. a := a,a

27 ιάλεξη: 24/2/12 Παρατηρήσεις Εστω ότι υπάρχει κάποιος χώρος 2 V από τον οποίο αντλούµε διανύσµατα. Επίσης συµβολίζουµε µε R + τους πραγµατικούς µη αρνητικούς αριθµούς. Οταν τα διανύσµατα είναι πραγµατικά, προσέξτε ότι ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες για τη συνάρτηση, : V V R: συµµετρία γραµµικότητα ως προς κάθε µεταβλητή (διγραµµικότητα) αυστηρή ϑετικότητα του a, a για κάθε µη µηδενικό a. Το σύµβολο που ονοµάσαµε νόρµα είναι συνάρτηση : V V R +. 2 Σύντοµα ϑα δούµε τι χώρος είναι αυτός (γραµµικός διανυσµατικός χώρος)

28 ιάλεξη: 24/2/12 Μοναδιαίο διάνυσµα Μοναδιαίο αποκαλείται κάθε διάνυσµα µήκους 1. Οποιοδήποτε µη µηδενικό διάνυσµα µπορεί να «κανονικοποιηθεί» ώστε να παραχθεί ένα «συγγραµµικό» διάνυσµα µήκους 1: â = 1 a a

29 ιάλεξη: 24/2/12 Στον Ευκλείδειο χώρο Για πραγµατικά διανύσµατα a,b := a = n j=1 ( n α 2 j j=1 α j β j ) 1/2 Για µιγαδικά διανύσµατα (δείτε και παρακάτω) a,b := a = n j=1 α j β j ( n j=1 α j 2 ) 1/2

30 ιάλεξη: 24/2/12 Καθετότητα / ορθογωνιότητα - γωνίες Ορθογωνιότητα Λέµε ότι δύο διανύσµατα a,b είναι κάθετα ή ορθογώνια µεταξύ τους αν a,b = 0. Γωνία µεταξύ διανυσµάτων Το συνηµίτονο της γωνίας µεταξύ διανυσµάτων a, b ορίζεται ως η τιµή cosφ := 1 a b a,b Απόσταση (ευκλείδεια) µεταξύ διανυσµάτων Ορίζεται ως a b. Παρατηρήστε ότι µε τον ορισµό αυτό, το µήκος ενός διανύσµατος a είναι η απόστασή του από το 0.

31 ιάλεξη: 24/2/12 Παράδειγµα στα χρηµατοοικονοµικά Πίνακας επενδύσεων σε (µετοχές) 5 συγκεκριµένων κατηγοριών σε Κιλοευρώ Κάθε επενδυτής είναι ένα σηµείο στον 5-διαστατο χώρο! Εφόσον έχουµε αποφασίσει για τους άξονες (Κατασκευές, Τράπεζες,...) και για τις µονάδες, το διάνυσµα [4.5, 3.2, 1.7, 3.9, 1.5] είναι αρκετό για να παραστήσει το συγκεκριµένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. κατασκευές 4.5 τράπεζες 3.2 τρόφιµα 1.7 µέταλλα 3.9 είδη ένδυσης 1.5 Ενδιαφέρον: Το µέγεθος της επένδυση µπορεί να εκφραστεί ως < v,e > όπου e := [1,1,1,1,1].

32 ιάλεξη: 24/2/12 Στον µιγαδικό ευκλείδιο χώρο C n Αναφερόµαστε στο χώρο που αποτελείται από το σύνολο των σηµείων (n-tuples) του Καρτεσιανού γινοµένου C n := C C C = {(α 1,α 2,...,α n ) α 1 C,...,α n C} Τότε a,b := n j=1 α j β j Προσέξτε ότι η παραπάνω τροποποίηση είναι απαραίτητη, ειδάλλως µπορεί να ισχύει ότι a,a < 0, κάτι που δεν ϑέλουµε. Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιούσαµε τον ορισµό για τα πραγµατικά διανύσµατα για το διάνυσµα a = [ι,0], τότε ϑα είχαµε για µήκος τη τετραγωνική ϱίζα του ι ι + 0 = 1. Με τον τροποποιηµένο ορισµό, a,a = ( ι)ι + 0 = 1 εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα (προκύπτει ότι a = 1.)

33 ιάλεξη: 24/2/12 Ενδιαφέροντα διανύσµατα e τα διανύσµατα µε 1 σε όλες τις ϑέσεις. e j Παράδειγµα στον R 3, e = τα διανύσµατα µε µοναδικό µη µηδενικό στοιχείο στη ϑέση j,, e 1 = 1 0 0, e 2 = 0 1 0, e 3 =

34 ιάλεξη: 24/2/12 Ιδέα εφαρµογής Εχουµε ένα «µαύρο κουτί» που υπολογίζει το εσωτερικό γινόµενο ρ = a,x ενός a (για το οποίο αποφασίζουµε εµείς) και ενός «κρυµµένου» x, που γνωρίζουµε πως έχει διάσταση n. Αθροιση στοιχείων Επιλέγουµε x = e διάστασης n (δηλ. x R n ), επιστρέφεται n j=1 ξ j = e,x. Ανάκτηση στοιχείου j Επιλέγουµε x = e j διάστασης, επιστρέφεται ξ j = e j,x Ανάκτηση όλου Χρησιµοποιούµε το κουτί n ϕορές µε είσοδο τα διανύσµατα e 1,e 2,...,e n.

35 ιάλεξη: 24/2/12 Εφαρµογή Εστω συνεχείς πραγµατικές συναρτήσεις f, g στο διάστηµα [ δ, δ] για κάποιο δ, π.χ. δ = 1. Τότε µπορούµε να ορίσουµε: δ f,g := f(t)g(t)dt δ Οι f(t) := cos(mt) και g(t) = sin(nt) είναι ορθογώνιες! Με λίγη Ανάλυση 3 συµµετρία γιατί 1 1 f(t)g(t)dt = 1 1 g(t)f(t)dt διγραµµικότητα γιατί αν f = α 1 f 1 + α 2 f 2 όπου f 1,f 2 είναι συνεχείς συναρτήσεις στο [ 1, 1], τότε από τη γραµµικότητα της ολοκλήρωσης 1 1 f(t)g(t)dt = α f 1(t)g(t)dt + α f 2(t)g(t)dt ϑετικότητα γιατί 1 1 f 2 (t)dt 0 µε ισότητα µόνον αν f 0. 3 Ισως χρειάζεται να ϑυµηθείτε ιδιότητες της ολοκλήρωσης!

36 ιάλεξη: 24/2/12 Ανισότητες Θεωρούµε ότι a,b,a 1,...,a s είναι οµοιόµορφα διανύσµατα. Schwarz a, b a b Bessel Αν γ j = a,a j τότε s j=1 α j 2 a 2. Εποµένως ισχύουν και τα παρακάτω που επιβεβαιώνουν ότι η συνάρτηση δ(a, b) := a b είναι «µαθηµατική απόσταση»: δ(a, b) = δ(b, a) δ(a,b) 0 και ισχύει ισότητα µόνον αν a = b. δ(a, b) δ(a, c) + δ(c, b) τριγωνική ανισότητα δ(a,b) = δ(a + c,b + c)

37 ιάλεξη: 24/2/12 Μαθηµατική Οµάδα Οµάδα είναι ένα σύνολο F µαζί µε µία πράξη + : F F F έτσι ώστε (Α1) α + (β + γ) = (α + β) + γ για κάθε α, β, γ F. (Α2) υπάρχει ένα στοιχείο 0 F τέτοιο ώστε α + 0 = α για κάθε α F. (Α3) για κάθε α F, υπάρχει ένα στοιχείο ( α) F τέτοιο ώστε α + ( α) = 0. Αν επίσης ισχύει και ότι (Α4) α + β = β + α για κάθε α, β F. τότε είναι Αβελιανή Οµάδα. Είναι εκπληκτικό πόσα πολλά µπορούν να ειπωθούν και τί ϑεωρίες να ϑεµελιωθούν χρησιµοποιώντας µόνον αυτές τις ιδιότητες

38 ιάλεξη: 24/2/12 Μαθηµατικό Σώµα (ή Πεδίο) Σώµα είναι ένα σύνολο F µαζί µε δυο πράξεις +, : F F F έτσι ώστε (Α1) α + (β + γ) = (α + β) + γ για κάθε α, β, γ F. (Α2) υπάρχει ένα στοιχείο 0 F τέτοιο ώστε α + 0 = α για κάθε α F. (Α3) για κάθε α F, υπάρχει ένα στοιχείο ( α) F τέτοιο ώστε α + ( α) = 0. (Α4) α + β = β + α για κάθε α, β F. (Μ1) α (β γ) = (α β) γ για κάθε α, β, γ F. (Μ2) υπάρχει ένα στοιχείο 1 F τέτοιο ώστε α 1 = α για κάθε α F. (Μ3) για κάθε α F, α 0, υπάρχει ένα στοιχείο α 1 F τέτοιο ώστε α α 1 = 1. (Μ4) α β = β α για κάθε α, β F. ( ) α (β + γ) = α β + α γ για κάθε α, β, γ F.

39 ιάλεξη: 24/2/12 ιανυσµατικός χώρος Μια πρώτη ϑεώρηση Ονοµάζεται διανυσµατικός χώρος επί του σώµατος F ένα σύνολο V µαζί µε δυο πράξεις + : V V V και : F V V τέτοια ώστε (V1) το (V, +) είναι Αβελιανή οµάδα. (V2) (α β) v = α (β v) για κάθε α, β F και για κάθε v V. (V3) (α + β) v = α v + β v για κάθε α, β F και για κάθε v V. (V4) α (v + w) = α v + α w για κάθε α F και για κάθε v, w V. (V5) 1 v = v για κάθε v V (1 F). Ενας διανυσµατικός χώρος συµβολίζεται µε (V,F) ή απλά V, εφόσον δεν υπάρχει ϑέµα σύγχυσης ως προς το υποκείµενο σώµα.

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο Κεφάλαιο 3 ιανύσµατα στον -διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο 3.1 Εισαγωγή στα ιανύσµατα (Γεωµετρική) Πολλές ϕυσικές ποσότητες, όπως το εµβαδόν, το µήκος, η µάζα και η ϑερµοκρασία, περιγράφονται πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Κεφάλαιο Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων και Πίνακες Εισαγωγή στα Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων Η µελέτη των συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων και των λύσεών τους είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικοί αλγόριθµοι και εφαρµογές στη γεωµετρία

Αλγεβρικοί αλγόριθµοι και εφαρµογές στη γεωµετρία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Αλγεβρικοί αλγόριθµοι και εφαρµογές στη γεωµετρία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων

Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων Πανεπιστηµιο Πατρων Τµηµα Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων & Πληροφορικης Εργαστηριο Επεξεργασιας Σηµατων και Τηλεπικοινωνιων Ταυτοποίηση Μη Γραµµικών Συστηµάτων Υψηλής Τάξης : Μία προσέγγιση ϐασισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Μοντελοποίηση Δεδοµένων στη γλώσσα R

Στατιστική Μοντελοποίηση Δεδοµένων στη γλώσσα R Στατιστική Μοντελοποίηση Δεδοµένων στη γλώσσα R Μπιτζίνης Γιάννης Ιούνιος 2013 Πτυχιακή εργασία για το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρµοσµένων Επιστηµών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές του µετασχηµατισµού Radon στην αναγνώριση εικόνας και υλοποίηση σε ψηφιακό επεξεργαστή σήµατος (DSP) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρµογές του µετασχηµατισµού Radon στην αναγνώριση εικόνας και υλοποίηση σε ψηφιακό επεξεργαστή σήµατος (DSP) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Εφαρµογές του µετασχηµατισµού Radon στην αναγνώριση εικόνας και υλοποίηση σε ψηφιακό επεξεργαστή σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικες Μορφες Λογαριθµων Αλγεβρικων Αριθµων και Εφαρµογες

Γραµµικες Μορφες Λογαριθµων Αλγεβρικων Αριθµων και Εφαρµογες Γραµµικες Μορφες Λογαριθµων Αλγεβρικων Αριθµων και Εφαρµογες Νικόλαος Κατσίπης Μεταπτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης Τµήµα Μαθηµατικών - Πανεπιστήµιο Κρήτης Φθινοπωρινό εξάµηνο 2007 έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες Τα σήµατα ταξινοµούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες: 1. Αιτιοκρατικά (deterministic): Αναπαράγονται ακριβώς ίδια µε επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Παράδειγµα το µοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

3 õ a õ#, 6 õ b õ, 9 õ g õú.

3 õ a õ#, 6 õ b õ, 9 õ g õú. . Η έννοια του χώρου Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας είναι µια φυσική θεωρία, µε την ακόλουθη διπλή έννοια. Αποτελεί, πρώτ απ όλα µιαν εικόνα για τον τρόπο µε τον οποίο κινούνται και αλληλεπιδρούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 010 ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις Σελίδα 1 από 9 Κεφάλαιο 8 1 Γραµµικές Απεικονίσεις Τα αντικείµενα µελέτης της γραµµικής άλγεβρας είναι σύνολα διανυσµάτων που χαρακτηρίζονται µε την αλγεβρική δοµή των διανυσµατικών χώρων. Όπως λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με την χρήση AHRS

Αυτόματη πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με την χρήση AHRS Αυτόματη πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με την χρήση AHRS Φοιτητής: ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέποντες: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα