ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:"

Transcript

1

2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση της Αποσυναρµολόγησης Υπό Παναγιώτη ηµόπουλου Εξεταστική Επιτροπή: Πρώτος Εξεταστής: Μ. Σφαντζικόπουλος, Καθηγητής (επιβλέπων) Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. εύτερος Εξεταστής: Στ. ιπλάρης, Επίκ. Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Τρίτος Εξεταστής: Θ. Κωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2004

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ( ΑΗΗΕ ). Στην διαδικασία της ανακύκλωσης είναι απαραίτητη η αποσυναρµολόγηση των συσκευών, καθώς και ο περιβαλλοντικά ευαίσθητος σχεδιασµός τους. Το θέµα αυτό έχει προκύψει σε παγκόσµιο επίπεδο την τελευταία δεκαετία, πράγµα που το καθιστά πολύ ενδιαφέρον, αλλά και δύσκολο. Οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εκπόνηση είναι: υσχέρεια πρόσβασης στην κατάλληλη βιβλιογραφία Λόγω του µικρού διαστήµατος που έχει αναδειχθεί το θέµα, οι πηγές περιορίζονται ουσιαστικά σε ξενόγλωσση αρθρογραφία. Για να την αποκτήσει κανείς έπρεπε να διαθέσει ένα σοβαρό χρηµατικό ποσό. Καταναλώθηκε πολύς κόπος και χρόνος για να συλλεγεί το απαραίτητο υλικό, που ήταν δύσκολα προσβάσιµο. Το θέµα είναι πολύ ευρύ Μέχρι σήµερα στην Ελλάδα, από ό,τι είναι γνωστό, δεν έχει διεξαχθεί παρόµοια µελέτη για την αποσυναρµολόγηση των συσκευών στο τέλος της ζωής τους, ούτε και για τον ευρύτερο περιβαλλοντικά ευαίσθητο σχεδιασµό. Όπως φάνηκε, το θέµα είναι πολύ ευρύ και δυσχερές να οργανωθεί σε ενότητες. Περιορισµός σε βασική έρευνα Οι προσπάθειες που έχουν γίνει παγκοσµίως, βρίσκονται ακόµα σε πολύ αρχικά στάδια, στην βασική έρευνα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι πολλοί 2

4 ερευνητές αναρωτιούνται ακόµη και σήµερα αν αξίζει να ασχολούµαστε µε το πρόβληµα της αποσυναρµολογήσεως. Όλα τα παραπάνω µας οδήγησαν να κινηθούµε ως εξής: 1. Να συλλέξουµε όσον το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας βιβλιογραφίας και να το καταστήσουµε εύκολα προσβάσιµο για επόµενους ερευνητές, διαθέτοντας το σε ηλεκτρονική µορφή. Επετεύχθη να εντοπιστεί και να συλλεγεί η κύρια βιβλιογραφία 20 ακαδηµαϊκών φορέων που πρωταγωνίστησαν σε παγκόσµιο επίπεδο την περασµένη δεκαετία στο αντικείµενο. 2. Να εντοπίσουµε το πρόβληµα και να παρουσιάσουµε το περιβάλλον που περικλείει την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ ( κοινωνικούς προβληµατισµούς, νοµοθεσία, οικολογικό πρόβληµα κ.α. ), έτσι ώστε ακόµη και ο ανίδεος αναγνώστης να κατατοπίζεται γενικώς. 3. Να τεκµηριώσουµε την ανάγκη για αποσυναρµολόγηση, όπου εντόνως αµφισβητείται. 4. Να παρουσιάσουµε τις τάσεις που επικρατούν παγκοσµίως για τον περιβαλλοντικά ευαίσθητο σχεδιασµό καθώς και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αποσυναρµολόγησης. οµή ιπλωµατικής Στο πρώτο κεφάλαιο εντοπίζεται το πρόβληµα των ΑΗΗΕ και αναδεικνύεται το µέγεθός του. Περιγράφονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι µέχρι σήµερα διαδικασίες αντιµετώπισής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το νοµοθετικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό και εθνικό, και σηµειώνονται οι βασικοί του άξονες που θα χρειαστούν στην περαιτέρω διαπραγµάτευση. 3

5 Στο τρίτο κεφάλαιο διακρίνονται διάφοροι µέθοδοι ανακύκλωσης και µε καταγραφή των χαρακτηριστικών τους, εντοπίζεται η διάστασή τους µε την νοµοθεσία και αναδεικνύεται η ανάγκη για αποσυναρµολόγηση. Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγµατεύεται αναλυτικά την διαδικασία της αποσυναρµολόγησης εντοπίζοντας τα ευαίσθητα σηµεία και τις τεχνικές δυσκολίες της, αλλά και τα θετικά που µπορεί να προσφέρει µια τέτοια διαδικασία. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον σύγχρονο µηχανολογικό σχεδιασµό και την επίδρασή του στην αποσυναρµολόγηση. Ο σχεδιασµός για αποσυναρµολόγηση είναι η λύση στο πρόβληµα. Αναφέρονται διάφορες µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό και τα αποτελέσµατά τους. Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται µία σύγκριση ανάµεσα στις διάφορες απόψεις ανακύκλωσης και ιδίως αποσυναρµολόγησης, και προτείνονται γενικότερες ιδέες που µπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια. Σκοπός της εργασίας στα πρώτα κεφάλαια είναι να αναδείξει το πρόβληµα των ΑΗΗΕ και όχι να το αναλύσει διεξοδικά. Για την λεπτοµερή ανάλυση του προβλήµατος παρατίθενται σύγχρονες µελέτες που µπορεί ο αναγνώστης να συµβουλευθεί για περαιτέρω πληροφορίες: 1. ΕΣ ΚΝΑ, Επτά ΕΠΕ, Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ιαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, Αθήνα, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Βιώσιµη ιαχείριση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών στην Ελλάδα, Αθήνα, Υλικό που παραδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή CD: Βασική και περαιτέρω βιβλιογραφία ιευθύνσεις στο ιαδίκτυο Η κείµενη νοµοθεσία Video από εργοστάσια ανακύκλωσης Η µελέτη του Ε.Σ..Κ.Ν.Α. Η µελέτη της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης 4

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα απ όλους, θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωµατικής µου εργασίας, καθηγητή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. κ. Μιχάλη Σφαντζικόπουλο για την πρότασή του να ασχοληθώ µε αυτό το καινοτόµο θέµα, αλλά και για την πολύτιµη βοήθειά του. Επίσης, ευχαριστίες οφείλονται στους καθηγητές και ερευνητές ακαδηµαϊκών φορέων, που ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή µου και µου απέστειλαν εργασίες τους, κ.κ. G. Seliger, S.M. Gupta, A.J.D. Lambert, C. Boks, J. Chiodo, R. Gadh, H.C. Zhang, T. Mcaloone, E. Zussman, E. Kroll, P. Kopacek, W. Dewulf. Θέλω ακόµη να ευχαριστήσω τον µηχανικό κ. ιονύσιο Μπουντουβά της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», την Οικολογική Eταιρεία Ανακύκλωσης, τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών Σ.Β.Ε.Η.Σ. και την γραµµατέα του κ. Βίκυ Κουµάντου για την πρόθυµη προσφορά πολύτιµων στοιχείων και των µελετών που πραγµατοποίησαν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα µου, ηµήτριο ηµόπουλο, Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο, για τις κριτικές του παρατηρήσεις, όπως και τη έσποινα Σαµουρέλη και την αδελφή µου, Φωτεινή ηµοπούλου, για την βοήθεια στην υλοποίηση της παρουσιάσεως της εργασίας. 5

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι φυσικοί πόροι και τα απόβλητα Το αυξανόµενο πρόβληµα των ΑΗΗΕ Ποσοτικά στοιχεία Περιβαλλοντικά προβλήµατα από την διαχείριση των ΑΗΗΕ Σπατάλη πρώτων υλών και ενεργείας Έλλειψη χώρων ταφής Η συνολική οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα Επικίνδυνες ουσίες στα ΑΗΗΕ Η διαχείριση των ΑΗΗΕ έως σήµερα Αποτέφρωση των ΑΗΗΕ Υγειονοµική ταφή των ΑΗΗΕ Ανάκτηση ενεργείας ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΗΗΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνική Νοµοθεσία Βασικοί άξονες νοµοθεσίας Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ Μέθοδοι πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 35 6

8 Η ευθύνη των εµπλεκόµενων φορέων Ενηµέρωση των χρηστών Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή αξιοποίηση Περιορισµός χρήσης επικίνδυνων ουσιών στα ΑΗΗΕ Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ Πληροφορίες που αφορούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΗΕ Ανακύκλωση κλειστού τύπου Επαναπώληση / Επαναχρησιµοποίηση Επισκευή / Αναµόρφωση Ανακύκλωση ανοιχτού τύπου υσκολίες στην ανακύκλωση ιαφορές παραγωγής ανακύκλωσης Είδη τεχνικών ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ Τεµαχισµός ιαχωρισµός ιάσταση Νοµοθεσίας - διαδικασίας τεµαχισµού Μεταλλουργική Επεξεργασία Αποσυναρµολόγηση Κόστος της ανακύκλωσης Η θέση της βιοµηχανίας Η κατάσταση στα κράτη µέλη της Ε.Ε. 66 7

9 3.9. Στόχοι της έρευνας για ανακύκλωση των ΑΗΗΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΗΗΕ Είδη αποσυναρµολόγησης Θετικές επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Οικονοµικές Τεχνικές δυσκολίες ιαφορές συναρµολόγησης αποσυναρµολόγησης Ανάγκη για σύγχρονο σχεδιασµό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 77 ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.1. Περιβαλλοντικά ευαίσθητος σχεδιασµός προϊόντος Ανάλυση κύκλου ζωής Σχεδιασµός για το περιβάλλον Σχεδιασµός για αποδοτική αποσυναρµολόγηση Σχεδιασµός για αποσυναρµολόγηση Θεωρία Υποσυνόλων Θεωρία Συνδέσµων Σχεδιασµός ακολουθίας αποσυναρµολόγησης Γενική επισκόπηση του προβλήµατος Είδη αλγορίθµων Μηχανολογική προσέγγιση 103 8

10 ΑΝD/OR γραφική παράσταση Μαθηµατικός προγραµµατισµός Πίνακας προτεραιοτήτων αποσυναρµολόγησης Petri Nets Βασικές Μεθοδολογίες ένδρο προτεραιοτήτων Υπολογισµός βάθους αποσυναρµολόγησης Σχεδιασµός βοηθητικού λογισµικού Σχεδιασµός για ανακύκλωση Μέθοδοι και εργαλεία αποσυναρµολόγησης Τριαξονική αποσυναρµολόγηση Αποσυναρµολόγηση στον χώρο Ενεργητική αποσυναρµολόγηση Αποσυναρµολόγηση ηλεκτρονικών πλακετών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Πολιτεία Οι Καταναλωτές Οι Παραγωγοί Η λύση του σχεδιασµού Το παράδειγµα του αναρριχητή Οι Ανακυκλωτές ίκτυο Πληροφοριών Σύγχρονες Τάσεις Έρευνας Επίλογος 150 9

11 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 151 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 170 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 173 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 177 Α. ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Γ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΗΗΕ Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ Ζ. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 10

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανθρωπότητα περνά στον 21 ο αιώνα, µετά από την εκρηκτική ανάπτυξη της βιοµηχανικής επανάστασης. Είναι φανερή η έκπληξη, ιδίως στους ηλικιωµένους, για τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας. Τον αιώνα που πέρασε, αυξήθηκαν οι ταχύτητες, εκµηδενίστηκαν οι αποστάσεις, όλος ο πλανήτης έγινε µια γειτονιά. Αυτό ήταν καθοριστικό να κατανοήσουµε ότι ο χώρος στον οποίο ζούµε, ο πλανήτης µας, είναι πεπερασµένος και δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατάλες, για καταχρήσεις. Το ραγδαίο οικολογικό πρόβληµα που ανέκυψε, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην ανθρωπότητα και την ανάγκασε να αναλάβει τις ευθύνες της. Αρχίζει πια να γίνεται αντιληπτό ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν αρκεί από µόνη της για να τύχει αναγνώρισης, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να συµβάλλει σε έναν ανώτερο σκοπό, την «αειφόρο ανάπτυξη» 1. Είναι αλήθεια, ότι άλλαξε µέσα σε τρεις γενεές ξαφνικά η ζωή µας και ότι αποκτήσαµε εργαλεία που οι παππούδες µας δεν φαντάζονταν. Για να συγκρίνει, όµως, κανείς το µέγεθος της βιοµηχανικής επανάστασης µε κάτι σταθερό, αρκεί να αναλογιστεί ότι οδηγήσαµε την Γη ηλικίας εκατοµµυρίων χρόνων σε εξαιρετικά κρίσιµο σηµείο µέσα σε ένα διάστηµα 100 χρόνων. Κατανοητό γίνεται, λοιπόν, ότι το ανώριµο ξέσπασµα των ανθρώπινων ικανοτήτων καλείται να ωριµάσει και να διορθώσει την στρεβλή πορεία της επαναστάσεως αυτής. Τώρα πια, ο καθένας µας οφείλει να συµβάλλει, εάν επιθυµούµε ένα βιώσιµο µέλλον. 1.1 Οι φυσικοί πόροι και τα απόβλητα Οι φυσικοί πόροι, όπως το γλυκό νερό, το έδαφος και τα ορυκτά δεν µπορούν να αναπληρωθούν όταν εξαντληθούν 2. Οι γαίες είναι επίσης πεπερασµένος πόρος δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε περισσότερες. Εντούτοις µε συνετή διαχείριση µπορούµε να τους εκµεταλλευόµαστε, χωρίς να καταστρέψουµε τα αποθέµατα για το µέλλον. Αυτό συνεπάγεται περιορισµό της κατανάλωσης των πόρων που φθίνουν και 1 Ως αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. 2 πρβλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιλέγουµε ένα πιο οικολογικό µέλλον, σελ. 6 και 17 11

13 εξεύρεση άλλων τρόπων διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, µε νέες πολιτικές και τεχνολογίες, καθώς και µε καινοτοµίες. Είναι κοινά αντιληπτό, ότι όσο ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας µας, τόσο αυξάνεται ο όγκος των αποβλήτων περίπου 2 δις. τόνοι ετησίως µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ ) και η διάθεσή τους συχνά προκαλεί ρύπανση µε βλαβερές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου. Στην Ελλάδα παράγουµε πάνω από 4 εκατοµµύρια τόνους αποβλήτων ετησίως. Τα σκουπίδια αυτά θα γέµιζαν µια λεωφόρο από την Αθήνα ως την Θεσσαλονίκη, πλάτους 35 m και ύψους 1 m. Αµέσως αναδύονται τα εξής θέµατα: Πού θα πάνε αυτά τα απόβλητα; Πόσο ακόµα θα µπορούµε να εξορύσσουµε πρώτες ύλες; 1.2 Το αυξανόµενο πρόβληµα των ΑΗΗΕ 3 - ( WEEE ) 4 εν υπάρχει άνθρωπος στις ανεπτυγµένες χώρες που να µην έχει αισθανθεί την εξέλιξη και την έντονη παρουσία στην ζωή µας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (ΗΗΕ) 5. Η χρήση των ΗΗΕ έχει αλλάξει και βελτιώσει τον τρόπο ζωής µας. Σε κάθε τοµέα της ζωής µας η επίδρασή τους είναι επιβλητική. Οι νέες εφαρµογές των ΗΗΕ αυξάνονται ουσιαστικά. Η παραγωγή ειδών ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της βιοµηχανικής παραγωγής στον δυτικό κόσµο. Η ανάπτυξη, όµως, αυτή καθιστά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ( ΑΗΗΕ ) ως µία από τις κρισιµότερες κατηγορίες αποβλήτων 6. Η κατηγορία των ΑΗΗΕ διακρίνεται από τις υπόλοιπες κατηγορίες αστικών αποβλήτων για τους εξής λόγους: 3 βλ. Παράρτηµα Α: για όρους µε πλάγια γράµµατα 4 WEEE: waste of electrical and electronic equipment 5 Στους νόµους χρησιµοποιείται ως συντοµογραφία: Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 6 πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ. 5 12

14 Προβληµατισµό προκαλεί η ταχεία αύξηση των ΑΗΗΕ. Κατά το 1998 η παραγωγή ΑΗΗΕ ανήλθε στην Ευρώπη σε 6 εκατ. τόνους (4% της κατηγορίας των αστικών αποβλήτων). Αναµένεται ότι η ετήσια αύξηση του όγκου τους θα κυµαίνεται µεταξύ 3% και 5%. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε 5 χρόνια παράγονται περίπου 16-28% περισσότερα ΑΗΗΕ και η συνολική ποσότητά τους διπλασιάζεται εντός 12 ετών. Η αύξηση των ΑΗΗΕ είναι περίπου 3 φορές υψηλότερη από την µέση αύξηση των αστικών αποβλήτων. Τα ΑΗΗΕ αποτελούν συναρµολογηµένα σύνολα που εµπεριέχουν πολύπλοκο µείγµα υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων. Εµπεριέχουν «επικίνδυνες ουσίες» για το περιβάλλον. Χρειάζονται, δηλαδή, κατά την διαχείρισή τους την δέουσα επεξεργασία για να εξουδετερωθούν οι ουσίες αυτές. εδοµένου 7 ότι εκ των ΑΗΗΕ ποσοστό υψηλότερο του 90% αποτελεί αντικείµενο υγειονοµικής ταφής, καύσης ή «ανάκτησης»-(reuse) δίχως προεπεξεργασία, µεγάλο µέρος των διαφόρων ρύπων που απαντούν στην κατηγορία των αστικών αποβλήτων προέρχεται από τα ΑΗΗΕ. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την παραγωγή ΗΗΕ υπερβαίνει κατά πολύ την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που συνδέεται µε την παραγωγή των υλικών που αποτελούν άλλες υποκατηγορίες των αστικών αποβλήτων. Ως εκ τούτου η «ανακύκλωση»-(recycling) των ΑΗΗΕ θα πρέπει να συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην εξοικονόµηση των πόρων, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξοικονόµηση ενεργείας. Η εκρηκτική ανάπτυξη των ΗΗΕ οφείλεται πρώτα απ όλα στην συνεχή καλπάζουσα τεχνολογική πρόοδο, στις εταιρείες που προωθούν στην αγορά νέα µοντέλα, αλλά και στην απαίτηση των καταναλωτών για διαρκώς νέα και καινοτόµα προϊόντα. Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τοµέα των ΗΗΕ, έχει ως αποτέλεσµα την γρήγορη απόσυρση και τελικά «αχρήστευση» προϊόντων και συσκευών, πολύ πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη διάρκεια ζωής τους. Ως αποτέλεσµα έχουµε τον παρακάτω τεράστιο όγκο ΑΗΗΕ. 7 πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ. 5 13

15 1.2.1 Ποσοτικά στοιχεία Όπως ανεφέρθη, τα αριθµητικά στοιχεία συνεχώς µεταβάλλονται µε ραγδαίους ρυθµούς. Για αυτό τον λόγο, θα δοθούν ενδεικτικά 8 απλώς στοιχεία για να γίνει κατανοητό το µέγεθος του προβλήµατος. Η.Π.Α.: Τα στοιχεία που παρατίθενται αναφέρονται στους Η/Υ, αλλά είναι αντιπροσωπευτικά του µεγέθους των ΑΗΗΕ. Η διάρκεια ζωής τους υπολογίζεται 3 5 χρόνια. Πίνακας 1.1: Στοιχεία για Η.Π.Α. Χρονικό ιάστηµα Ποσότητα σε εκατ. τεµάχια σήµερα Η/Υ 300 οθόνες Η/Υ Αναµένεται να πουληθούν το Η/Υ µε οθόνη καθοδικού σωλήνα ( CRT ) Αναµένεται να αποσυρθούν το Η/Υ Ευρώπη: Τα ΑΗΗΕ αποτελούν, όπως ανεφέρθη, περίπου 4% των δηµοτικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνιστούν ένα από τα ταχύτερα αυξανόµενα ρεύµατα αποβλήτων. Τα αναµενόµενα ποσοστά αύξησης κυµαίνονται µεταξύ 3-5% ετησίως. Αυτό το υψηλό ποσοστό αύξησης οφείλεται στο γρήγορο ρυθµό της τεχνολογικής ανάπτυξης και ειδικά στην τεχνολογία πληροφοριών (IT) που οδηγούν στη συχνότερη αντικατάσταση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Πίνακας 1.2: Στοιχεία για Ευρώπη Χρονικό ιάστηµα ΑΗΗΕ σε εκατ. τόνους ετησίως Σήµερα 7 Αναµένεται το πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ. 4 και 5 14

16 Η ποσότητα και το είδος των αποβλήτων µεταβάλλεται ως συνέπεια τεχνολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραµέτρων. Πάντως, λαµβάνεται ως δεδοµένο ότι κατά µέσον όρο η ποσότητα ΑΗΗΕ στην Ε.Ε. είναι κιλά ανά κάτοικο το χρόνο, αν και οι τιµές αυτές µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή, ανάλογα µε την χώρα αλλά και από χρόνο σε χρόνο. Ελλάδα: Για την χώρα µας αναφέρονται πιο συγκεκριµένα στοιχεία που συνέλεξε ειδική µελέτη 9 : Η ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ στη χώρα µας για την περίοδο 2003 έως 2008 υπολογίζεται µεταξύ και τόνους το χρόνο, αντιπροσωπεύοντας περίπου 3.8% του συνόλου των δηµοτικών αποβλήτων και ισοδυναµεί κατά µέσο όρο µε 14.4 Kg ανά κάτοικο το χρόνο. Η παραγωγή των ΑΗΗΕ υπολογίζεται ως το άθροισµα των ΑΗΗΕ οικιακής και εµπορικής χρήσης. Από τη διεθνή εµπειρία, έχει υπολογιστεί ότι τα οικιακά ΑΗΗΕ εκπροσωπούν περίπου το 56% του συνόλου της παραγωγής, ενώ τα εµπορικά το 44% αυτού. Για τα οικιακά ΑΗΗΕ, η παραγωγή τους ανά νοικοκυριό υπολογίζεται µε τη βοήθεια του Πίνακα πρβλ. ΕΣ ΚΝΑ, Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης..., σελ

17 Πίνακας 1.3: Παραγωγή ΑΗΗΕ Οικιακής Χρήσης (ανά νοικοκυριό) Κατηγορία Οικιακά ΑΗΗΕ Τεµάχια/ Βάρος ιάρκεια Ανανέωση Βάρος(kg) Βάρος(kg) Οικία (kg/τεµάχιο) Ζωής σε 20 έτη σε 20 έτη / έτος Βάρος % 1 Πλυντήρια ρούχων ,00 26,69 1 Ψυγεία ,75 6,67 1 Κουζίνα ,00 11,44 1 Απορροφητήρας ,25 0,95 1 Φούρνος µικροκυµάτων 0, ,50 1,91 1 Πλυντήριο πιάτων 0, ,60 2,29 1 Καταψύκτης 0, ,70 2,67 1 Κλιµατιστικά ,3 66,3 3,32 12,64 1 Ηλεκτρική σόµπα 0, ,10 0,38 2 Λοιπά κουζινικά 0, ,10 0,38 2 Ηλεκτρική σκούπα ,80 3,05 2 Σίδερο ,10 0,38 2 Ηλεκτρικό Gril ή τοστιέρα ,10 0,38 2 Μίξερ 0, ,6 0,08 0,30 2 Πιστολάκι (µαλλιά) ,3 1,3 0,07 0,25 3 Κοµπιούτερ ,5 75 3,75 14,30 3 Άλλα ηλεκτρονικά 0, ,10 0,38 3 Τηλέφωνο ,20 0,76 3 Κινητά τηλέφωνα 2 0, ,10 0,38 4 Τηλεόραση 1, ,5 48,7 2,44 9,28 4 Βίντεο 0, ,25 0,95 4 Συστήµατα Hi-Fi 0, ,3 5,2 0,26 0,99 4 Ράδιο ,3 1,3 0,07 0,25 6 Τρυπάνια 0, ,8 0,09 0,34 6 Πριόνια 0, ,2 0,01 0,04 6 Ραπτοµηχανές 0, ,3 0,8 0,04 0,15 6 Λοιπά ηλεκτρικά 0, ,05 0,19 7 Λοιπά ηλεκτρονικά (παιχνίδια, είδη αθλητισµού) 0, ,4 0,42 1,60 ΣΥΝΟΛΟ 524,6 26,23 100,00 16

18 Λαµβάνοντας ως µέσο όρο 3 κατοίκους / νοικοκυριό και τα παραπάνω ποσοστά (56% για τα οικιακά και 44% για τα εµπορικά), υπολογίζεται η ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ σε εθνικό επίπεδο για τα έτη , όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.4. Πίνακας 1.4: Ετήσια Παραγωγή ΑΗΗΕ σε Εθνικό Επίπεδο Έτος Συνολικός πληθυσµός Ποσότητα σε (t) Μετά την κατάργηση των ειδικών δασµών στις ηλεκτρικές συσκευές το 1993, ο κλάδος Πληροφορικής τείνει να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και δυναµικούς της Ελληνικής οικονοµίας. Συγκεκριµένα 10 : Πίνακας 1.5: Στοιχεία για κλάδο πληροφορικής Χρονικό ιάστηµα Αυξήσεις (%) αγοράς πληροφορικής στην Ελλάδα Αυξήσεις (%) αγοράς πληροφορικής στην Ευρώπη % 10% % 11,5% 2001, 2002, 2003 Πάνω από 30% 10-11% Παρ όλα αυτά, η Ελλάδα παραµένει ακόµη στην τελευταία θέση της Ε.Ε. όσον αφορά τις δαπάνες για είδη και υπηρεσίες πληροφορικής, κάτι που προϊδεάζει ότι η παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο θα αυξηθεί ραγδαία τα επόµενα χρόνια. 10 πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

19 1.3 Περιβαλλοντικά προβλήµατα από την διαχείριση των ΑΗΗΕ Το πρόβληµα που προκύπτει από την παραγωγή ΑΗΗΕ σχετίζεται τόσο µε τον αυξανόµενο όγκο τους, την σπατάλη πρώτων υλών κι ενέργειας όσο και µε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους κατά την διάθεσή τους ( ταφή, καύση κ.λ.π.) Σπατάλη πρώτων υλών κι ενέργειας Είναι προφανές, ότι για την παραγωγή των ΗΗΕ δεσµεύονται σηµαντικές ποσότητες πρώτων υλών καθώς και ενεργείας, ενώ χρησιµοποιούνται και αρκετά χηµικά προϊόντα. Η όλο και πιο γρήγορη αχρήστευσή τους συνεπάγεται σηµαντική απώλεια πρώτων υλών, αλλά και απώλεια µια για πάντα της ενεργείας που καταναλώθηκε για να εξορυχθούν οι πρώτες ύλες, για να βιοµηχανοποιηθούν και για την µεταφορά των προϊόντων. Εκτός αυτού, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολύτιµες πρώτες ύλες, όπως διάφορα µέταλλα, πλαστικό, γυαλί κ.α.. Για να κατασκευαστεί ένας υπολογιστής ( σκληρός δίσκος, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι) χρειάζονται 11, εκτός των άλλων, περίπου 2,5 κιλά πολυστυρένιο. Κάθε, λοιπόν, καινούργιος υπολογιστής για να κατασκευασθεί 3 χρειάζεται 5,5 l. αργό πετρέλαιο και 85 m φυσικό αέριο. Εποµένως, όταν απορρίπτεται παλιός ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, στην ουσία απορρίπτονται πολύτιµες πρώτες ύλες, η αντίστοιχη ενέργεια (που και των δύο τα αποθέµατα είναι πεπερασµένα), καθώς επίσης προκαλείται και περαιτέρω ρύπανση από την προσπάθεια να αναπληρωθούν αυτά για την παραγωγή νέων προϊόντων. Ο Πίνακας 1.6 παρουσιάζει την ποικιλία και την ποσότητα των υλικών που συναντώνται σε κάθε τόνο ηλεκτρονικών πλακετών. 11 πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

20 Πίνακας 1.6: Υλικά σε 1t ηλεκτρονικών πλακετών Υλικά που περιέχονται σε έναν τόνο ηλεκτρονικών πλακετών Υλικό Kg/t Υλικό Kg/t Πλαστικό 273 Κάδµιο 0,36 Χαλκός 130 Ταντάλιο 0,17 Σίδηρο 41 Μολυβδένιο 0,14 Βρώµιο 26 Παλλάδιο 0,11 Κασσίτερος 20 Κοβάλτιο 0,08 Νικέλιο 18 ηµήτριο 0,05 Αντιµόνιο 10 Λευκόχρυσος 0,03 Ψευδάργυρος 4 Λανθάνιο 0,03 Άργυρος 0,45 Υδράργυρος 0,01 Χρυσός 0,45 Πηγή: Technical University of Denmark Έλλειψη χώρων ταφής Οι περιορισµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ), αλλά και ο τεράστιος και αυξανόµενος όγκος των ΑΗΗΕ δεν µας επιτρέπουν να τα οδηγούµε στην ταφή. εν διαθέτουµε στον πλανήτη µας τόσους χώρους για χωµατερές Η συνολική οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα Η «οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα» 12, δηλαδή η συνολική ποσότητα αποβλήτων που προκύπτουν για την παραγωγή ενός προϊόντος, π.χ. ενός ψυγείου, ή µιας τηλεόρασης είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την ποσότητα αποβλήτων που παράγονται από την απόρριψη των προϊόντων όταν ολοκληρώσουν την ζωή τους. Η συνολική οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα που προκαλεί, για παράδειγµα, ένας υπολογιστής που ζυγίζει περίπου 30 κιλά φτάνει τα 1500 κιλά αποβλήτων, αν υπολογιστούν τα απόβλητα που παράγονται καθ όλο τον κύκλο ζωής του ( από την εξόρυξη πρώτων υλών µέχρι την απόρριψη στα «σκουπίδια» ). 12 πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

21 Πίνακας 1.7: Συνολική οικολογική επιβάρυνση Μη ορατή οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα για ολόκληρο τον κύκλο της ζωής των προϊόντων Προϊόντα Ποσότητα αποβλήτων Προσωπικός Υπολογιστής κιλά Φορητός Υπολογιστής 400 κιλά Κινητό τηλέφωνο 75 κιλά Η παραγωγή ενός προϊόντος απαιτεί συχνά τη χρήση χηµικών ουσιών, πολλές φορές επικίνδυνων. Σύµφωνα µε το Worldwatch Institute η παραγωγή µικροτσίπ 2 γραµµαρίων µιας µνήµης 32 ΜΒ DRAM απαιτεί 800πλάσια ποσότητα ορυκτών καυσίµων και πλάσια ποσότητα νερού και 36πλάσια ποσότητα χηµικών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ιδίου ινστιτούτου το 2001 αντιστοιχούσε παραγωγή transistors ανά άτοµο. Πίνακας 1.8: Πρώτες ύλες για µικροτσίπ Απαιτήσεις για την παραγωγή ενός µικροτσίπ 2 γραµµαρίων Απαιτήσεις Ποσότητα Ορυκτά καύσιµα γραµµάρια Χηµικές ουσίες 72 γραµµάρια Νερό γραµµάρια Συστατικά αέρια ( κυρίως άζωτο ) 700 γραµµάρια Πηγή: Worldwatch Institute, Vital signs

22 1.3.4 Επικίνδυνες ουσίες στα ΑΗΗΕ Πολλά από τα προβλήµατα περιβάλλοντος και υγείας 13 που προκαλούνται από τη σηµερινή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ( ΑΗΗΕ ) συνδέονται µε την ύπαρξη των «επικίνδυνων ουσιών» σε αυτά τα προϊόντα. Έκαστο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν αποτελείται από συνδυασµό πολλαπλών δοµικών µονάδων 14. Οι βασικές δοµικές µονάδες που είναι κοινές στα ΗΗΕ είναι: πλακέτες συναρµολόγησης τυπωµένων κυκλωµάτων, καλώδια και σύρµατα, πλαστικά τα οποία περιέχουν επιβραδυντικά φλόγας, διακόπτες και µεταλλάκτες υδραργύρου, είδη που χρησιµοποιούνται σε οθόνες όπως οι λυχνίες καθοδικών ακτινών και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων, συσσωρευτές και ηλεκτρικά στοιχεία, µέσα αποθήκευσης δεδοµένων, ελαφρές γεννήτριες, πυκνωτές, αντιστάσεις και ρωστήρες, αισθητήρες και σύνδεσµοι. Μεταξύ των ουσιών που περιλαµβάνουν τα συγκεκριµένα δοµικά, οι πλέον προβληµατικές από περιβαλλοντική σκοπιά είναι τα βαρέα µέταλλα, όπως ο υδράργυρος, το κάδµιο και το χρώµιο, οι αλογονωµένες ουσίες, όπως οι χλωροφθοράνθρακες ( CFC ), πολυχλωροδιφαινύλια ( PCB ), χλωριούχο πολυβινύλιο ( PVC ) και τα βρωµιούχα επιβραδυντικά, καθώς επίσης και ο αµίαντος και το αρσενικό. Τα αποτελέσµατα των πιο πρόσφατων µελετών παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε Συµβούλιο Υπουργών των Σκανδιναβικών Χωρών (βλ. P. Hedelman et al.1995). Το συµπέρασµα ήταν ότι υψηλά ποσοστά επικίνδυνων ουσιών περιέχονται σε αναλογικά λίγα τµήµατα των συσκευών. Συγκεκριµένα 15 : Υδράργυρος: χρησιµοποιείται σε ποσοστό µεγαλύτερο από 90% σε µπαταρίες και αισθητήρες. Υπολογίζεται ότι το 22% του υδραργύρου που καταναλώνεται ετησίως σε παγκόσµιο επίπεδο χρησιµοποιείται σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Μόλυβδος: ποσοστό πάνω από 90% χρησιµοποιείται σε µπαταρίες και µικρότερο σε κράµατα PBAs, λάµπες φωτισµού και φθορισµού. 13 βλ. Παράρτηµα Β 14 πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

23 Κάδµιο: ποσοστό πάνω από 90% χρησιµοποιείται στις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Εξασθενές χρώµιο: χρησιµοποιείται ως αντιδιαβρωτικό κυρίως στα ψυκτικά συστήµατα των ψυγείων. PCB: το 90% αυτών χρησιµοποιείται στους πυκνωτές. Βρωµιούχα επιβραδυντικά καύσης (Πέντε-, Οκτα και έκα-bde): το 80% αυτών χρησιµοποιείται στις πλακέτες, τα καλώδια και τα πλαστικά καλύµµατα των υπολογιστών, ενώ ένα µικρό ποσοστό χρησιµοποιείται στις τηλεοράσεις και στις οικιακές συσκευές της κουζίνας. ΤΒΒΑ: το 90% αυτών χρησιµοποιείται στα PBAs, PWBs και στα συστατικά τους. Χλωροπαραφίνες: το 90% χρησιµοποιείται στα καλώδια PVC. Άλλα υλικά που περιέχονται στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και επιδρούν στο περιβάλλον: Άργυρος, βάριο και αντιµόνιο Χαλκός: τα µικρά απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αποτελούν την πηγή του 40% του χαλκού που περιέχεται στην τελική τέφρα από την καύση στερεών αστικών αποβλήτων στην Ολλανδία. Η αυξηµένη περιεκτικότητα σε χαλκό στη σκουριά των εγκαταστάσεων καύσης δηµιουργεί προβλήµατα στη χρήση της ως οικοδοµικό υλικό κατά τρόπο φιλικό στο περιβάλλον. PCN: χρησιµοποιείται για τον εµποτισµό των χάρτινων περιβληµάτων των καλωδίων και στους πυκνωτές. Υγροί κρύσταλλοι: περισσότερο από 2000 συστατικά, πολλά εκ των οποίων είναι δηλητηριώδη, µπορούν να σχηµατίσουν υγρούς κρυστάλλους. Οπτικά υλικά: ίνδιο, γάλλιο, αρσενικό και κάδµιο Κράµα χαλκού-βηρυλλίου 22

24 Υψηλής θερµοκρασίας αγωγοί που περιέχουν υδράργυρο Η σοβαρότητα των προβληµάτων στο περιβάλλον που µπορούν να δηµιουργήσουν τα παραπάνω υλικά εξαρτάται από την τοξικότητά τους και από τις ποσότητες που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, ως αποτέλεσµα της διαχείρισης των αποβλήτων. Για την καλύτερη ανάλυση του προβλήµατος πρέπει να υπολογιστούν: Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την διάθεση των παραπάνω ποσοτήτων. Οι ποσότητες των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Εκποµπές φθοροχλωρανθράκων από ψυγεία, κλιµατιστικά και µονωτικά υλικά. Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ πρέπει να εξαλειφθεί η χρήση φθοροχλωρανθράκων, που καταστρέφουν το στρατοσφαιρικό όζον και συµβάλλουν στο «φαινόµενο του θερµοκηπίου». Όπως θα εξηγήσουµε παρακάτω, αυτές οι επικίνδυνες ουσίες δυσχεραίνουν όλη την διαχείριση των ΑΗΗΕ, οποιαδήποτε διαδικασία εναλλακτικής διαχείρισης κι αν επιλέξουµε. Χρειάζονται ειδικές προεπεξεργασίες για την εξουδετέρωσή τους, πράγµα που αυξάνει το κόστος υπέρογκα. 23

25 1.4 Η διαχείριση 16 των ΑΗΗΕ ως σήµερα Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις κατηγορίες των παραπάνω αποβλήτων δεν αντιµετωπίζονται δεόντως από την ήδη ακολουθούµενη πρακτική σε ό,τι αφορά την διαχείρισή µετά το τέλος της ζωής τους. Η τύχη των ΑΗΗΕ µετά το τέλος του κύκλου της ζωής τους βρισκόταν στις εξής επιλογές 17 : αποτέφρωση, διάθεση (ταφή), «ανάκτηση (ενεργείας)». Εκτιµάται ότι το 90% των ΑΗΗΕ καταλήγει σήµερα για ταφή, αποτέφρωση ή ανάκτηση αλλά χωρίς καµιά προεργασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καταλήγουν στους χώρους ταφής και καύσης εκτός των πολύτιµων πρώτων υλών και πολλά επικίνδυνα απόβλητα Αποτέφρωση των ΑΗΗΕ Η αποτέφρωση ΑΗΗΕ σε ειδικές εγκαταστάσεις συµβάλλει στην αύξηση των ρύπων ( ιδιαίτερα τοξικών ενώσεων, όπως βαρέα µέταλλα, διοξίνες, φουράνια κλπ ) που εκλύονται στην ατµόσφαιρα ή παρακρατούνται στην τέφρα των µονάδων. Πρόσφατες µελέτες στην Γερµανία υπολόγισαν ότι περιέχονται ετησίως σε εκποµπές από αποτέφρωση αποβλήτων 36 τόνοι υδραργύρου και 16 τόνοι καδµίου. Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι η αποτέφρωση µη επικίνδυνων αποβλήτων είναι η µεγαλύτερη πηγή εκποµπών διοξινών και φουρανίων στην ατµόσφαιρα της Ευρώπης. Επίσης, τα ΑΗΗΕ περιέχουν σοβαρές ποσότητες PVC ( αποτελεί το 20% τουλάχιστον των πλαστικών στα ΑΗΗΕ ). Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι το PVC δεν προσφέρεται για αποτέφρωση, ιδίως σε σχέση µε την ποσότητα και τον επικίνδυνο χαρακτήρα των παραγόµενων καυσαερίων κατά την αποτέφρωση. Κατά την υγειονοµική ταφή του, αναγνωρίζεται ευρύτατα ότι ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Σήµερα, ανακυκλώνονται πολύ µικρές ποσότητες αποβλήτου PVC από τα ΑΗΗΕ. 16 Εναλλακτική διαχείριση ορίζεται η οποιαδήποτε αξιοποίηση των ΑΗΗΕ, δηλ. ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργείας. Η ταφή και η αποτέφρωση ( χωρίς ανάκτηση ενεργείας ) που θα αναπτυχθούν στο κεφ δεν αποτελούν επιλογές της εναλλακτικής διαχείρισης. 17 πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα