ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:"

Transcript

1

2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση της Αποσυναρµολόγησης Υπό Παναγιώτη ηµόπουλου Εξεταστική Επιτροπή: Πρώτος Εξεταστής: Μ. Σφαντζικόπουλος, Καθηγητής (επιβλέπων) Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. εύτερος Εξεταστής: Στ. ιπλάρης, Επίκ. Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Τρίτος Εξεταστής: Θ. Κωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2004

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ( ΑΗΗΕ ). Στην διαδικασία της ανακύκλωσης είναι απαραίτητη η αποσυναρµολόγηση των συσκευών, καθώς και ο περιβαλλοντικά ευαίσθητος σχεδιασµός τους. Το θέµα αυτό έχει προκύψει σε παγκόσµιο επίπεδο την τελευταία δεκαετία, πράγµα που το καθιστά πολύ ενδιαφέρον, αλλά και δύσκολο. Οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εκπόνηση είναι: υσχέρεια πρόσβασης στην κατάλληλη βιβλιογραφία Λόγω του µικρού διαστήµατος που έχει αναδειχθεί το θέµα, οι πηγές περιορίζονται ουσιαστικά σε ξενόγλωσση αρθρογραφία. Για να την αποκτήσει κανείς έπρεπε να διαθέσει ένα σοβαρό χρηµατικό ποσό. Καταναλώθηκε πολύς κόπος και χρόνος για να συλλεγεί το απαραίτητο υλικό, που ήταν δύσκολα προσβάσιµο. Το θέµα είναι πολύ ευρύ Μέχρι σήµερα στην Ελλάδα, από ό,τι είναι γνωστό, δεν έχει διεξαχθεί παρόµοια µελέτη για την αποσυναρµολόγηση των συσκευών στο τέλος της ζωής τους, ούτε και για τον ευρύτερο περιβαλλοντικά ευαίσθητο σχεδιασµό. Όπως φάνηκε, το θέµα είναι πολύ ευρύ και δυσχερές να οργανωθεί σε ενότητες. Περιορισµός σε βασική έρευνα Οι προσπάθειες που έχουν γίνει παγκοσµίως, βρίσκονται ακόµα σε πολύ αρχικά στάδια, στην βασική έρευνα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι πολλοί 2

4 ερευνητές αναρωτιούνται ακόµη και σήµερα αν αξίζει να ασχολούµαστε µε το πρόβληµα της αποσυναρµολογήσεως. Όλα τα παραπάνω µας οδήγησαν να κινηθούµε ως εξής: 1. Να συλλέξουµε όσον το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας βιβλιογραφίας και να το καταστήσουµε εύκολα προσβάσιµο για επόµενους ερευνητές, διαθέτοντας το σε ηλεκτρονική µορφή. Επετεύχθη να εντοπιστεί και να συλλεγεί η κύρια βιβλιογραφία 20 ακαδηµαϊκών φορέων που πρωταγωνίστησαν σε παγκόσµιο επίπεδο την περασµένη δεκαετία στο αντικείµενο. 2. Να εντοπίσουµε το πρόβληµα και να παρουσιάσουµε το περιβάλλον που περικλείει την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ ( κοινωνικούς προβληµατισµούς, νοµοθεσία, οικολογικό πρόβληµα κ.α. ), έτσι ώστε ακόµη και ο ανίδεος αναγνώστης να κατατοπίζεται γενικώς. 3. Να τεκµηριώσουµε την ανάγκη για αποσυναρµολόγηση, όπου εντόνως αµφισβητείται. 4. Να παρουσιάσουµε τις τάσεις που επικρατούν παγκοσµίως για τον περιβαλλοντικά ευαίσθητο σχεδιασµό καθώς και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αποσυναρµολόγησης. οµή ιπλωµατικής Στο πρώτο κεφάλαιο εντοπίζεται το πρόβληµα των ΑΗΗΕ και αναδεικνύεται το µέγεθός του. Περιγράφονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι µέχρι σήµερα διαδικασίες αντιµετώπισής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το νοµοθετικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό και εθνικό, και σηµειώνονται οι βασικοί του άξονες που θα χρειαστούν στην περαιτέρω διαπραγµάτευση. 3

5 Στο τρίτο κεφάλαιο διακρίνονται διάφοροι µέθοδοι ανακύκλωσης και µε καταγραφή των χαρακτηριστικών τους, εντοπίζεται η διάστασή τους µε την νοµοθεσία και αναδεικνύεται η ανάγκη για αποσυναρµολόγηση. Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγµατεύεται αναλυτικά την διαδικασία της αποσυναρµολόγησης εντοπίζοντας τα ευαίσθητα σηµεία και τις τεχνικές δυσκολίες της, αλλά και τα θετικά που µπορεί να προσφέρει µια τέτοια διαδικασία. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον σύγχρονο µηχανολογικό σχεδιασµό και την επίδρασή του στην αποσυναρµολόγηση. Ο σχεδιασµός για αποσυναρµολόγηση είναι η λύση στο πρόβληµα. Αναφέρονται διάφορες µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό και τα αποτελέσµατά τους. Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται µία σύγκριση ανάµεσα στις διάφορες απόψεις ανακύκλωσης και ιδίως αποσυναρµολόγησης, και προτείνονται γενικότερες ιδέες που µπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια. Σκοπός της εργασίας στα πρώτα κεφάλαια είναι να αναδείξει το πρόβληµα των ΑΗΗΕ και όχι να το αναλύσει διεξοδικά. Για την λεπτοµερή ανάλυση του προβλήµατος παρατίθενται σύγχρονες µελέτες που µπορεί ο αναγνώστης να συµβουλευθεί για περαιτέρω πληροφορίες: 1. ΕΣ ΚΝΑ, Επτά ΕΠΕ, Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ιαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, Αθήνα, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Βιώσιµη ιαχείριση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών στην Ελλάδα, Αθήνα, Υλικό που παραδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή CD: Βασική και περαιτέρω βιβλιογραφία ιευθύνσεις στο ιαδίκτυο Η κείµενη νοµοθεσία Video από εργοστάσια ανακύκλωσης Η µελέτη του Ε.Σ..Κ.Ν.Α. Η µελέτη της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης 4

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα απ όλους, θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωµατικής µου εργασίας, καθηγητή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. κ. Μιχάλη Σφαντζικόπουλο για την πρότασή του να ασχοληθώ µε αυτό το καινοτόµο θέµα, αλλά και για την πολύτιµη βοήθειά του. Επίσης, ευχαριστίες οφείλονται στους καθηγητές και ερευνητές ακαδηµαϊκών φορέων, που ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή µου και µου απέστειλαν εργασίες τους, κ.κ. G. Seliger, S.M. Gupta, A.J.D. Lambert, C. Boks, J. Chiodo, R. Gadh, H.C. Zhang, T. Mcaloone, E. Zussman, E. Kroll, P. Kopacek, W. Dewulf. Θέλω ακόµη να ευχαριστήσω τον µηχανικό κ. ιονύσιο Μπουντουβά της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», την Οικολογική Eταιρεία Ανακύκλωσης, τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών Σ.Β.Ε.Η.Σ. και την γραµµατέα του κ. Βίκυ Κουµάντου για την πρόθυµη προσφορά πολύτιµων στοιχείων και των µελετών που πραγµατοποίησαν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα µου, ηµήτριο ηµόπουλο, Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο, για τις κριτικές του παρατηρήσεις, όπως και τη έσποινα Σαµουρέλη και την αδελφή µου, Φωτεινή ηµοπούλου, για την βοήθεια στην υλοποίηση της παρουσιάσεως της εργασίας. 5

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι φυσικοί πόροι και τα απόβλητα Το αυξανόµενο πρόβληµα των ΑΗΗΕ Ποσοτικά στοιχεία Περιβαλλοντικά προβλήµατα από την διαχείριση των ΑΗΗΕ Σπατάλη πρώτων υλών και ενεργείας Έλλειψη χώρων ταφής Η συνολική οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα Επικίνδυνες ουσίες στα ΑΗΗΕ Η διαχείριση των ΑΗΗΕ έως σήµερα Αποτέφρωση των ΑΗΗΕ Υγειονοµική ταφή των ΑΗΗΕ Ανάκτηση ενεργείας ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΗΗΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνική Νοµοθεσία Βασικοί άξονες νοµοθεσίας Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ Μέθοδοι πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 35 6

8 Η ευθύνη των εµπλεκόµενων φορέων Ενηµέρωση των χρηστών Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή αξιοποίηση Περιορισµός χρήσης επικίνδυνων ουσιών στα ΑΗΗΕ Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ Πληροφορίες που αφορούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΗΕ Ανακύκλωση κλειστού τύπου Επαναπώληση / Επαναχρησιµοποίηση Επισκευή / Αναµόρφωση Ανακύκλωση ανοιχτού τύπου υσκολίες στην ανακύκλωση ιαφορές παραγωγής ανακύκλωσης Είδη τεχνικών ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ Τεµαχισµός ιαχωρισµός ιάσταση Νοµοθεσίας - διαδικασίας τεµαχισµού Μεταλλουργική Επεξεργασία Αποσυναρµολόγηση Κόστος της ανακύκλωσης Η θέση της βιοµηχανίας Η κατάσταση στα κράτη µέλη της Ε.Ε. 66 7

9 3.9. Στόχοι της έρευνας για ανακύκλωση των ΑΗΗΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΗΗΕ Είδη αποσυναρµολόγησης Θετικές επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Οικονοµικές Τεχνικές δυσκολίες ιαφορές συναρµολόγησης αποσυναρµολόγησης Ανάγκη για σύγχρονο σχεδιασµό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 77 ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.1. Περιβαλλοντικά ευαίσθητος σχεδιασµός προϊόντος Ανάλυση κύκλου ζωής Σχεδιασµός για το περιβάλλον Σχεδιασµός για αποδοτική αποσυναρµολόγηση Σχεδιασµός για αποσυναρµολόγηση Θεωρία Υποσυνόλων Θεωρία Συνδέσµων Σχεδιασµός ακολουθίας αποσυναρµολόγησης Γενική επισκόπηση του προβλήµατος Είδη αλγορίθµων Μηχανολογική προσέγγιση 103 8

10 ΑΝD/OR γραφική παράσταση Μαθηµατικός προγραµµατισµός Πίνακας προτεραιοτήτων αποσυναρµολόγησης Petri Nets Βασικές Μεθοδολογίες ένδρο προτεραιοτήτων Υπολογισµός βάθους αποσυναρµολόγησης Σχεδιασµός βοηθητικού λογισµικού Σχεδιασµός για ανακύκλωση Μέθοδοι και εργαλεία αποσυναρµολόγησης Τριαξονική αποσυναρµολόγηση Αποσυναρµολόγηση στον χώρο Ενεργητική αποσυναρµολόγηση Αποσυναρµολόγηση ηλεκτρονικών πλακετών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Πολιτεία Οι Καταναλωτές Οι Παραγωγοί Η λύση του σχεδιασµού Το παράδειγµα του αναρριχητή Οι Ανακυκλωτές ίκτυο Πληροφοριών Σύγχρονες Τάσεις Έρευνας Επίλογος 150 9

11 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 151 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 170 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 173 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 177 Α. ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Γ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΗΗΕ Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ Ζ. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 10

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανθρωπότητα περνά στον 21 ο αιώνα, µετά από την εκρηκτική ανάπτυξη της βιοµηχανικής επανάστασης. Είναι φανερή η έκπληξη, ιδίως στους ηλικιωµένους, για τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας. Τον αιώνα που πέρασε, αυξήθηκαν οι ταχύτητες, εκµηδενίστηκαν οι αποστάσεις, όλος ο πλανήτης έγινε µια γειτονιά. Αυτό ήταν καθοριστικό να κατανοήσουµε ότι ο χώρος στον οποίο ζούµε, ο πλανήτης µας, είναι πεπερασµένος και δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατάλες, για καταχρήσεις. Το ραγδαίο οικολογικό πρόβληµα που ανέκυψε, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην ανθρωπότητα και την ανάγκασε να αναλάβει τις ευθύνες της. Αρχίζει πια να γίνεται αντιληπτό ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν αρκεί από µόνη της για να τύχει αναγνώρισης, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να συµβάλλει σε έναν ανώτερο σκοπό, την «αειφόρο ανάπτυξη» 1. Είναι αλήθεια, ότι άλλαξε µέσα σε τρεις γενεές ξαφνικά η ζωή µας και ότι αποκτήσαµε εργαλεία που οι παππούδες µας δεν φαντάζονταν. Για να συγκρίνει, όµως, κανείς το µέγεθος της βιοµηχανικής επανάστασης µε κάτι σταθερό, αρκεί να αναλογιστεί ότι οδηγήσαµε την Γη ηλικίας εκατοµµυρίων χρόνων σε εξαιρετικά κρίσιµο σηµείο µέσα σε ένα διάστηµα 100 χρόνων. Κατανοητό γίνεται, λοιπόν, ότι το ανώριµο ξέσπασµα των ανθρώπινων ικανοτήτων καλείται να ωριµάσει και να διορθώσει την στρεβλή πορεία της επαναστάσεως αυτής. Τώρα πια, ο καθένας µας οφείλει να συµβάλλει, εάν επιθυµούµε ένα βιώσιµο µέλλον. 1.1 Οι φυσικοί πόροι και τα απόβλητα Οι φυσικοί πόροι, όπως το γλυκό νερό, το έδαφος και τα ορυκτά δεν µπορούν να αναπληρωθούν όταν εξαντληθούν 2. Οι γαίες είναι επίσης πεπερασµένος πόρος δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε περισσότερες. Εντούτοις µε συνετή διαχείριση µπορούµε να τους εκµεταλλευόµαστε, χωρίς να καταστρέψουµε τα αποθέµατα για το µέλλον. Αυτό συνεπάγεται περιορισµό της κατανάλωσης των πόρων που φθίνουν και 1 Ως αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. 2 πρβλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιλέγουµε ένα πιο οικολογικό µέλλον, σελ. 6 και 17 11

13 εξεύρεση άλλων τρόπων διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, µε νέες πολιτικές και τεχνολογίες, καθώς και µε καινοτοµίες. Είναι κοινά αντιληπτό, ότι όσο ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας µας, τόσο αυξάνεται ο όγκος των αποβλήτων περίπου 2 δις. τόνοι ετησίως µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ ) και η διάθεσή τους συχνά προκαλεί ρύπανση µε βλαβερές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου. Στην Ελλάδα παράγουµε πάνω από 4 εκατοµµύρια τόνους αποβλήτων ετησίως. Τα σκουπίδια αυτά θα γέµιζαν µια λεωφόρο από την Αθήνα ως την Θεσσαλονίκη, πλάτους 35 m και ύψους 1 m. Αµέσως αναδύονται τα εξής θέµατα: Πού θα πάνε αυτά τα απόβλητα; Πόσο ακόµα θα µπορούµε να εξορύσσουµε πρώτες ύλες; 1.2 Το αυξανόµενο πρόβληµα των ΑΗΗΕ 3 - ( WEEE ) 4 εν υπάρχει άνθρωπος στις ανεπτυγµένες χώρες που να µην έχει αισθανθεί την εξέλιξη και την έντονη παρουσία στην ζωή µας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (ΗΗΕ) 5. Η χρήση των ΗΗΕ έχει αλλάξει και βελτιώσει τον τρόπο ζωής µας. Σε κάθε τοµέα της ζωής µας η επίδρασή τους είναι επιβλητική. Οι νέες εφαρµογές των ΗΗΕ αυξάνονται ουσιαστικά. Η παραγωγή ειδών ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της βιοµηχανικής παραγωγής στον δυτικό κόσµο. Η ανάπτυξη, όµως, αυτή καθιστά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ( ΑΗΗΕ ) ως µία από τις κρισιµότερες κατηγορίες αποβλήτων 6. Η κατηγορία των ΑΗΗΕ διακρίνεται από τις υπόλοιπες κατηγορίες αστικών αποβλήτων για τους εξής λόγους: 3 βλ. Παράρτηµα Α: για όρους µε πλάγια γράµµατα 4 WEEE: waste of electrical and electronic equipment 5 Στους νόµους χρησιµοποιείται ως συντοµογραφία: Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 6 πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ. 5 12

14 Προβληµατισµό προκαλεί η ταχεία αύξηση των ΑΗΗΕ. Κατά το 1998 η παραγωγή ΑΗΗΕ ανήλθε στην Ευρώπη σε 6 εκατ. τόνους (4% της κατηγορίας των αστικών αποβλήτων). Αναµένεται ότι η ετήσια αύξηση του όγκου τους θα κυµαίνεται µεταξύ 3% και 5%. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε 5 χρόνια παράγονται περίπου 16-28% περισσότερα ΑΗΗΕ και η συνολική ποσότητά τους διπλασιάζεται εντός 12 ετών. Η αύξηση των ΑΗΗΕ είναι περίπου 3 φορές υψηλότερη από την µέση αύξηση των αστικών αποβλήτων. Τα ΑΗΗΕ αποτελούν συναρµολογηµένα σύνολα που εµπεριέχουν πολύπλοκο µείγµα υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων. Εµπεριέχουν «επικίνδυνες ουσίες» για το περιβάλλον. Χρειάζονται, δηλαδή, κατά την διαχείρισή τους την δέουσα επεξεργασία για να εξουδετερωθούν οι ουσίες αυτές. εδοµένου 7 ότι εκ των ΑΗΗΕ ποσοστό υψηλότερο του 90% αποτελεί αντικείµενο υγειονοµικής ταφής, καύσης ή «ανάκτησης»-(reuse) δίχως προεπεξεργασία, µεγάλο µέρος των διαφόρων ρύπων που απαντούν στην κατηγορία των αστικών αποβλήτων προέρχεται από τα ΑΗΗΕ. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την παραγωγή ΗΗΕ υπερβαίνει κατά πολύ την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που συνδέεται µε την παραγωγή των υλικών που αποτελούν άλλες υποκατηγορίες των αστικών αποβλήτων. Ως εκ τούτου η «ανακύκλωση»-(recycling) των ΑΗΗΕ θα πρέπει να συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην εξοικονόµηση των πόρων, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξοικονόµηση ενεργείας. Η εκρηκτική ανάπτυξη των ΗΗΕ οφείλεται πρώτα απ όλα στην συνεχή καλπάζουσα τεχνολογική πρόοδο, στις εταιρείες που προωθούν στην αγορά νέα µοντέλα, αλλά και στην απαίτηση των καταναλωτών για διαρκώς νέα και καινοτόµα προϊόντα. Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τοµέα των ΗΗΕ, έχει ως αποτέλεσµα την γρήγορη απόσυρση και τελικά «αχρήστευση» προϊόντων και συσκευών, πολύ πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη διάρκεια ζωής τους. Ως αποτέλεσµα έχουµε τον παρακάτω τεράστιο όγκο ΑΗΗΕ. 7 πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ. 5 13

15 1.2.1 Ποσοτικά στοιχεία Όπως ανεφέρθη, τα αριθµητικά στοιχεία συνεχώς µεταβάλλονται µε ραγδαίους ρυθµούς. Για αυτό τον λόγο, θα δοθούν ενδεικτικά 8 απλώς στοιχεία για να γίνει κατανοητό το µέγεθος του προβλήµατος. Η.Π.Α.: Τα στοιχεία που παρατίθενται αναφέρονται στους Η/Υ, αλλά είναι αντιπροσωπευτικά του µεγέθους των ΑΗΗΕ. Η διάρκεια ζωής τους υπολογίζεται 3 5 χρόνια. Πίνακας 1.1: Στοιχεία για Η.Π.Α. Χρονικό ιάστηµα Ποσότητα σε εκατ. τεµάχια σήµερα Η/Υ 300 οθόνες Η/Υ Αναµένεται να πουληθούν το Η/Υ µε οθόνη καθοδικού σωλήνα ( CRT ) Αναµένεται να αποσυρθούν το Η/Υ Ευρώπη: Τα ΑΗΗΕ αποτελούν, όπως ανεφέρθη, περίπου 4% των δηµοτικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνιστούν ένα από τα ταχύτερα αυξανόµενα ρεύµατα αποβλήτων. Τα αναµενόµενα ποσοστά αύξησης κυµαίνονται µεταξύ 3-5% ετησίως. Αυτό το υψηλό ποσοστό αύξησης οφείλεται στο γρήγορο ρυθµό της τεχνολογικής ανάπτυξης και ειδικά στην τεχνολογία πληροφοριών (IT) που οδηγούν στη συχνότερη αντικατάσταση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Πίνακας 1.2: Στοιχεία για Ευρώπη Χρονικό ιάστηµα ΑΗΗΕ σε εκατ. τόνους ετησίως Σήµερα 7 Αναµένεται το πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ. 4 και 5 14

16 Η ποσότητα και το είδος των αποβλήτων µεταβάλλεται ως συνέπεια τεχνολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραµέτρων. Πάντως, λαµβάνεται ως δεδοµένο ότι κατά µέσον όρο η ποσότητα ΑΗΗΕ στην Ε.Ε. είναι κιλά ανά κάτοικο το χρόνο, αν και οι τιµές αυτές µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή, ανάλογα µε την χώρα αλλά και από χρόνο σε χρόνο. Ελλάδα: Για την χώρα µας αναφέρονται πιο συγκεκριµένα στοιχεία που συνέλεξε ειδική µελέτη 9 : Η ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ στη χώρα µας για την περίοδο 2003 έως 2008 υπολογίζεται µεταξύ και τόνους το χρόνο, αντιπροσωπεύοντας περίπου 3.8% του συνόλου των δηµοτικών αποβλήτων και ισοδυναµεί κατά µέσο όρο µε 14.4 Kg ανά κάτοικο το χρόνο. Η παραγωγή των ΑΗΗΕ υπολογίζεται ως το άθροισµα των ΑΗΗΕ οικιακής και εµπορικής χρήσης. Από τη διεθνή εµπειρία, έχει υπολογιστεί ότι τα οικιακά ΑΗΗΕ εκπροσωπούν περίπου το 56% του συνόλου της παραγωγής, ενώ τα εµπορικά το 44% αυτού. Για τα οικιακά ΑΗΗΕ, η παραγωγή τους ανά νοικοκυριό υπολογίζεται µε τη βοήθεια του Πίνακα πρβλ. ΕΣ ΚΝΑ, Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης..., σελ

17 Πίνακας 1.3: Παραγωγή ΑΗΗΕ Οικιακής Χρήσης (ανά νοικοκυριό) Κατηγορία Οικιακά ΑΗΗΕ Τεµάχια/ Βάρος ιάρκεια Ανανέωση Βάρος(kg) Βάρος(kg) Οικία (kg/τεµάχιο) Ζωής σε 20 έτη σε 20 έτη / έτος Βάρος % 1 Πλυντήρια ρούχων ,00 26,69 1 Ψυγεία ,75 6,67 1 Κουζίνα ,00 11,44 1 Απορροφητήρας ,25 0,95 1 Φούρνος µικροκυµάτων 0, ,50 1,91 1 Πλυντήριο πιάτων 0, ,60 2,29 1 Καταψύκτης 0, ,70 2,67 1 Κλιµατιστικά ,3 66,3 3,32 12,64 1 Ηλεκτρική σόµπα 0, ,10 0,38 2 Λοιπά κουζινικά 0, ,10 0,38 2 Ηλεκτρική σκούπα ,80 3,05 2 Σίδερο ,10 0,38 2 Ηλεκτρικό Gril ή τοστιέρα ,10 0,38 2 Μίξερ 0, ,6 0,08 0,30 2 Πιστολάκι (µαλλιά) ,3 1,3 0,07 0,25 3 Κοµπιούτερ ,5 75 3,75 14,30 3 Άλλα ηλεκτρονικά 0, ,10 0,38 3 Τηλέφωνο ,20 0,76 3 Κινητά τηλέφωνα 2 0, ,10 0,38 4 Τηλεόραση 1, ,5 48,7 2,44 9,28 4 Βίντεο 0, ,25 0,95 4 Συστήµατα Hi-Fi 0, ,3 5,2 0,26 0,99 4 Ράδιο ,3 1,3 0,07 0,25 6 Τρυπάνια 0, ,8 0,09 0,34 6 Πριόνια 0, ,2 0,01 0,04 6 Ραπτοµηχανές 0, ,3 0,8 0,04 0,15 6 Λοιπά ηλεκτρικά 0, ,05 0,19 7 Λοιπά ηλεκτρονικά (παιχνίδια, είδη αθλητισµού) 0, ,4 0,42 1,60 ΣΥΝΟΛΟ 524,6 26,23 100,00 16

18 Λαµβάνοντας ως µέσο όρο 3 κατοίκους / νοικοκυριό και τα παραπάνω ποσοστά (56% για τα οικιακά και 44% για τα εµπορικά), υπολογίζεται η ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ σε εθνικό επίπεδο για τα έτη , όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.4. Πίνακας 1.4: Ετήσια Παραγωγή ΑΗΗΕ σε Εθνικό Επίπεδο Έτος Συνολικός πληθυσµός Ποσότητα σε (t) Μετά την κατάργηση των ειδικών δασµών στις ηλεκτρικές συσκευές το 1993, ο κλάδος Πληροφορικής τείνει να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και δυναµικούς της Ελληνικής οικονοµίας. Συγκεκριµένα 10 : Πίνακας 1.5: Στοιχεία για κλάδο πληροφορικής Χρονικό ιάστηµα Αυξήσεις (%) αγοράς πληροφορικής στην Ελλάδα Αυξήσεις (%) αγοράς πληροφορικής στην Ευρώπη % 10% % 11,5% 2001, 2002, 2003 Πάνω από 30% 10-11% Παρ όλα αυτά, η Ελλάδα παραµένει ακόµη στην τελευταία θέση της Ε.Ε. όσον αφορά τις δαπάνες για είδη και υπηρεσίες πληροφορικής, κάτι που προϊδεάζει ότι η παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο θα αυξηθεί ραγδαία τα επόµενα χρόνια. 10 πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

19 1.3 Περιβαλλοντικά προβλήµατα από την διαχείριση των ΑΗΗΕ Το πρόβληµα που προκύπτει από την παραγωγή ΑΗΗΕ σχετίζεται τόσο µε τον αυξανόµενο όγκο τους, την σπατάλη πρώτων υλών κι ενέργειας όσο και µε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους κατά την διάθεσή τους ( ταφή, καύση κ.λ.π.) Σπατάλη πρώτων υλών κι ενέργειας Είναι προφανές, ότι για την παραγωγή των ΗΗΕ δεσµεύονται σηµαντικές ποσότητες πρώτων υλών καθώς και ενεργείας, ενώ χρησιµοποιούνται και αρκετά χηµικά προϊόντα. Η όλο και πιο γρήγορη αχρήστευσή τους συνεπάγεται σηµαντική απώλεια πρώτων υλών, αλλά και απώλεια µια για πάντα της ενεργείας που καταναλώθηκε για να εξορυχθούν οι πρώτες ύλες, για να βιοµηχανοποιηθούν και για την µεταφορά των προϊόντων. Εκτός αυτού, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολύτιµες πρώτες ύλες, όπως διάφορα µέταλλα, πλαστικό, γυαλί κ.α.. Για να κατασκευαστεί ένας υπολογιστής ( σκληρός δίσκος, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι) χρειάζονται 11, εκτός των άλλων, περίπου 2,5 κιλά πολυστυρένιο. Κάθε, λοιπόν, καινούργιος υπολογιστής για να κατασκευασθεί 3 χρειάζεται 5,5 l. αργό πετρέλαιο και 85 m φυσικό αέριο. Εποµένως, όταν απορρίπτεται παλιός ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, στην ουσία απορρίπτονται πολύτιµες πρώτες ύλες, η αντίστοιχη ενέργεια (που και των δύο τα αποθέµατα είναι πεπερασµένα), καθώς επίσης προκαλείται και περαιτέρω ρύπανση από την προσπάθεια να αναπληρωθούν αυτά για την παραγωγή νέων προϊόντων. Ο Πίνακας 1.6 παρουσιάζει την ποικιλία και την ποσότητα των υλικών που συναντώνται σε κάθε τόνο ηλεκτρονικών πλακετών. 11 πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

20 Πίνακας 1.6: Υλικά σε 1t ηλεκτρονικών πλακετών Υλικά που περιέχονται σε έναν τόνο ηλεκτρονικών πλακετών Υλικό Kg/t Υλικό Kg/t Πλαστικό 273 Κάδµιο 0,36 Χαλκός 130 Ταντάλιο 0,17 Σίδηρο 41 Μολυβδένιο 0,14 Βρώµιο 26 Παλλάδιο 0,11 Κασσίτερος 20 Κοβάλτιο 0,08 Νικέλιο 18 ηµήτριο 0,05 Αντιµόνιο 10 Λευκόχρυσος 0,03 Ψευδάργυρος 4 Λανθάνιο 0,03 Άργυρος 0,45 Υδράργυρος 0,01 Χρυσός 0,45 Πηγή: Technical University of Denmark Έλλειψη χώρων ταφής Οι περιορισµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ), αλλά και ο τεράστιος και αυξανόµενος όγκος των ΑΗΗΕ δεν µας επιτρέπουν να τα οδηγούµε στην ταφή. εν διαθέτουµε στον πλανήτη µας τόσους χώρους για χωµατερές Η συνολική οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα Η «οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα» 12, δηλαδή η συνολική ποσότητα αποβλήτων που προκύπτουν για την παραγωγή ενός προϊόντος, π.χ. ενός ψυγείου, ή µιας τηλεόρασης είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την ποσότητα αποβλήτων που παράγονται από την απόρριψη των προϊόντων όταν ολοκληρώσουν την ζωή τους. Η συνολική οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα που προκαλεί, για παράδειγµα, ένας υπολογιστής που ζυγίζει περίπου 30 κιλά φτάνει τα 1500 κιλά αποβλήτων, αν υπολογιστούν τα απόβλητα που παράγονται καθ όλο τον κύκλο ζωής του ( από την εξόρυξη πρώτων υλών µέχρι την απόρριψη στα «σκουπίδια» ). 12 πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

21 Πίνακας 1.7: Συνολική οικολογική επιβάρυνση Μη ορατή οικολογική επιβάρυνση σε απόβλητα για ολόκληρο τον κύκλο της ζωής των προϊόντων Προϊόντα Ποσότητα αποβλήτων Προσωπικός Υπολογιστής κιλά Φορητός Υπολογιστής 400 κιλά Κινητό τηλέφωνο 75 κιλά Η παραγωγή ενός προϊόντος απαιτεί συχνά τη χρήση χηµικών ουσιών, πολλές φορές επικίνδυνων. Σύµφωνα µε το Worldwatch Institute η παραγωγή µικροτσίπ 2 γραµµαρίων µιας µνήµης 32 ΜΒ DRAM απαιτεί 800πλάσια ποσότητα ορυκτών καυσίµων και πλάσια ποσότητα νερού και 36πλάσια ποσότητα χηµικών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ιδίου ινστιτούτου το 2001 αντιστοιχούσε παραγωγή transistors ανά άτοµο. Πίνακας 1.8: Πρώτες ύλες για µικροτσίπ Απαιτήσεις για την παραγωγή ενός µικροτσίπ 2 γραµµαρίων Απαιτήσεις Ποσότητα Ορυκτά καύσιµα γραµµάρια Χηµικές ουσίες 72 γραµµάρια Νερό γραµµάρια Συστατικά αέρια ( κυρίως άζωτο ) 700 γραµµάρια Πηγή: Worldwatch Institute, Vital signs

22 1.3.4 Επικίνδυνες ουσίες στα ΑΗΗΕ Πολλά από τα προβλήµατα περιβάλλοντος και υγείας 13 που προκαλούνται από τη σηµερινή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ( ΑΗΗΕ ) συνδέονται µε την ύπαρξη των «επικίνδυνων ουσιών» σε αυτά τα προϊόντα. Έκαστο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν αποτελείται από συνδυασµό πολλαπλών δοµικών µονάδων 14. Οι βασικές δοµικές µονάδες που είναι κοινές στα ΗΗΕ είναι: πλακέτες συναρµολόγησης τυπωµένων κυκλωµάτων, καλώδια και σύρµατα, πλαστικά τα οποία περιέχουν επιβραδυντικά φλόγας, διακόπτες και µεταλλάκτες υδραργύρου, είδη που χρησιµοποιούνται σε οθόνες όπως οι λυχνίες καθοδικών ακτινών και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων, συσσωρευτές και ηλεκτρικά στοιχεία, µέσα αποθήκευσης δεδοµένων, ελαφρές γεννήτριες, πυκνωτές, αντιστάσεις και ρωστήρες, αισθητήρες και σύνδεσµοι. Μεταξύ των ουσιών που περιλαµβάνουν τα συγκεκριµένα δοµικά, οι πλέον προβληµατικές από περιβαλλοντική σκοπιά είναι τα βαρέα µέταλλα, όπως ο υδράργυρος, το κάδµιο και το χρώµιο, οι αλογονωµένες ουσίες, όπως οι χλωροφθοράνθρακες ( CFC ), πολυχλωροδιφαινύλια ( PCB ), χλωριούχο πολυβινύλιο ( PVC ) και τα βρωµιούχα επιβραδυντικά, καθώς επίσης και ο αµίαντος και το αρσενικό. Τα αποτελέσµατα των πιο πρόσφατων µελετών παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε Συµβούλιο Υπουργών των Σκανδιναβικών Χωρών (βλ. P. Hedelman et al.1995). Το συµπέρασµα ήταν ότι υψηλά ποσοστά επικίνδυνων ουσιών περιέχονται σε αναλογικά λίγα τµήµατα των συσκευών. Συγκεκριµένα 15 : Υδράργυρος: χρησιµοποιείται σε ποσοστό µεγαλύτερο από 90% σε µπαταρίες και αισθητήρες. Υπολογίζεται ότι το 22% του υδραργύρου που καταναλώνεται ετησίως σε παγκόσµιο επίπεδο χρησιµοποιείται σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Μόλυβδος: ποσοστό πάνω από 90% χρησιµοποιείται σε µπαταρίες και µικρότερο σε κράµατα PBAs, λάµπες φωτισµού και φθορισµού. 13 βλ. Παράρτηµα Β 14 πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

23 Κάδµιο: ποσοστό πάνω από 90% χρησιµοποιείται στις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Εξασθενές χρώµιο: χρησιµοποιείται ως αντιδιαβρωτικό κυρίως στα ψυκτικά συστήµατα των ψυγείων. PCB: το 90% αυτών χρησιµοποιείται στους πυκνωτές. Βρωµιούχα επιβραδυντικά καύσης (Πέντε-, Οκτα και έκα-bde): το 80% αυτών χρησιµοποιείται στις πλακέτες, τα καλώδια και τα πλαστικά καλύµµατα των υπολογιστών, ενώ ένα µικρό ποσοστό χρησιµοποιείται στις τηλεοράσεις και στις οικιακές συσκευές της κουζίνας. ΤΒΒΑ: το 90% αυτών χρησιµοποιείται στα PBAs, PWBs και στα συστατικά τους. Χλωροπαραφίνες: το 90% χρησιµοποιείται στα καλώδια PVC. Άλλα υλικά που περιέχονται στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και επιδρούν στο περιβάλλον: Άργυρος, βάριο και αντιµόνιο Χαλκός: τα µικρά απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αποτελούν την πηγή του 40% του χαλκού που περιέχεται στην τελική τέφρα από την καύση στερεών αστικών αποβλήτων στην Ολλανδία. Η αυξηµένη περιεκτικότητα σε χαλκό στη σκουριά των εγκαταστάσεων καύσης δηµιουργεί προβλήµατα στη χρήση της ως οικοδοµικό υλικό κατά τρόπο φιλικό στο περιβάλλον. PCN: χρησιµοποιείται για τον εµποτισµό των χάρτινων περιβληµάτων των καλωδίων και στους πυκνωτές. Υγροί κρύσταλλοι: περισσότερο από 2000 συστατικά, πολλά εκ των οποίων είναι δηλητηριώδη, µπορούν να σχηµατίσουν υγρούς κρυστάλλους. Οπτικά υλικά: ίνδιο, γάλλιο, αρσενικό και κάδµιο Κράµα χαλκού-βηρυλλίου 22

24 Υψηλής θερµοκρασίας αγωγοί που περιέχουν υδράργυρο Η σοβαρότητα των προβληµάτων στο περιβάλλον που µπορούν να δηµιουργήσουν τα παραπάνω υλικά εξαρτάται από την τοξικότητά τους και από τις ποσότητες που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, ως αποτέλεσµα της διαχείρισης των αποβλήτων. Για την καλύτερη ανάλυση του προβλήµατος πρέπει να υπολογιστούν: Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την διάθεση των παραπάνω ποσοτήτων. Οι ποσότητες των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Εκποµπές φθοροχλωρανθράκων από ψυγεία, κλιµατιστικά και µονωτικά υλικά. Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ πρέπει να εξαλειφθεί η χρήση φθοροχλωρανθράκων, που καταστρέφουν το στρατοσφαιρικό όζον και συµβάλλουν στο «φαινόµενο του θερµοκηπίου». Όπως θα εξηγήσουµε παρακάτω, αυτές οι επικίνδυνες ουσίες δυσχεραίνουν όλη την διαχείριση των ΑΗΗΕ, οποιαδήποτε διαδικασία εναλλακτικής διαχείρισης κι αν επιλέξουµε. Χρειάζονται ειδικές προεπεξεργασίες για την εξουδετέρωσή τους, πράγµα που αυξάνει το κόστος υπέρογκα. 23

25 1.4 Η διαχείριση 16 των ΑΗΗΕ ως σήµερα Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις κατηγορίες των παραπάνω αποβλήτων δεν αντιµετωπίζονται δεόντως από την ήδη ακολουθούµενη πρακτική σε ό,τι αφορά την διαχείρισή µετά το τέλος της ζωής τους. Η τύχη των ΑΗΗΕ µετά το τέλος του κύκλου της ζωής τους βρισκόταν στις εξής επιλογές 17 : αποτέφρωση, διάθεση (ταφή), «ανάκτηση (ενεργείας)». Εκτιµάται ότι το 90% των ΑΗΗΕ καταλήγει σήµερα για ταφή, αποτέφρωση ή ανάκτηση αλλά χωρίς καµιά προεργασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καταλήγουν στους χώρους ταφής και καύσης εκτός των πολύτιµων πρώτων υλών και πολλά επικίνδυνα απόβλητα Αποτέφρωση των ΑΗΗΕ Η αποτέφρωση ΑΗΗΕ σε ειδικές εγκαταστάσεις συµβάλλει στην αύξηση των ρύπων ( ιδιαίτερα τοξικών ενώσεων, όπως βαρέα µέταλλα, διοξίνες, φουράνια κλπ ) που εκλύονται στην ατµόσφαιρα ή παρακρατούνται στην τέφρα των µονάδων. Πρόσφατες µελέτες στην Γερµανία υπολόγισαν ότι περιέχονται ετησίως σε εκποµπές από αποτέφρωση αποβλήτων 36 τόνοι υδραργύρου και 16 τόνοι καδµίου. Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι η αποτέφρωση µη επικίνδυνων αποβλήτων είναι η µεγαλύτερη πηγή εκποµπών διοξινών και φουρανίων στην ατµόσφαιρα της Ευρώπης. Επίσης, τα ΑΗΗΕ περιέχουν σοβαρές ποσότητες PVC ( αποτελεί το 20% τουλάχιστον των πλαστικών στα ΑΗΗΕ ). Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι το PVC δεν προσφέρεται για αποτέφρωση, ιδίως σε σχέση µε την ποσότητα και τον επικίνδυνο χαρακτήρα των παραγόµενων καυσαερίων κατά την αποτέφρωση. Κατά την υγειονοµική ταφή του, αναγνωρίζεται ευρύτατα ότι ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Σήµερα, ανακυκλώνονται πολύ µικρές ποσότητες αποβλήτου PVC από τα ΑΗΗΕ. 16 Εναλλακτική διαχείριση ορίζεται η οποιαδήποτε αξιοποίηση των ΑΗΗΕ, δηλ. ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργείας. Η ταφή και η αποτέφρωση ( χωρίς ανάκτηση ενεργείας ) που θα αναπτυχθούν στο κεφ δεν αποτελούν επιλογές της εναλλακτικής διαχείρισης. 17 πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ πρβλ. Πρόταση οδηγίας..., COM ( 2000 ) 347 τελικό, σελ πρβλ. Σκουπίδια και ανακύκλωση, τεύχος 47, σελ

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα MEMO/05/248 Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα 1) Ποιο είναι το πρόβληµα µε τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά απορρίµµατα;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ηµήτριος Γεωργίου Βαλαβάνης ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία

Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία ηµήτρης ηµητρίου Υπηρεσία Περιβάλλοντος 25 Ιουνίου 2010 Περιεχόµενα 1. Υποχρεώσεις Κατόχου/Παραγωγού - ιαχειριστή. 2. Ευθύνη Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (AHHE) - Σχεδιασµός για Αποσυναρµολόγηση

ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (AHHE) - Σχεδιασµός για Αποσυναρµολόγηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (AHHE) - Σχεδιασµός για Αποσυναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ιµία µέθοδος που µπορεί να µειώσει σηµαντικά τον όγκο των παραγοµένων. απορριµµάτων. Tα πιθανά οφέλη από την ανακύκλωση είναι τα παρακάτω:

Είναι ιµία µέθοδος που µπορεί να µειώσει σηµαντικά τον όγκο των παραγοµένων. απορριµµάτων. Tα πιθανά οφέλη από την ανακύκλωση είναι τα παρακάτω: Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα Κέντρα Ανακύκλωσης είναι μονάδες επεξεργασίας, σωστά οργανωμένοι χώροι, κυρίως δημοτικοί, στους οποίους μπορεί να μεταφέρουν οι δημότες μόνοι τους διάφορα υλικά για επαναχρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σύσταση των ΑΗΗΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σύσταση των ΑΗΗΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική αυτή έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά: µε τα χαρακτηριστικά των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ΑΗΗΕ (σύσταση, επικίνδυνα συστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε ζωή ανακυκλώνοντας τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές!

Δίνουμε ζωή ανακυκλώνοντας τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές! Tel: 7000 9333 (7000 WEEE) Tel: 7000 9333 (7000 WEEE) Δίνουμε ζωή ανακυκλώνοντας τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές! ΗΛΕΚΤΡΟΚΥΚΛΩΣH WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;'

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' 'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;' Kωνσταντίνος Συµεωνίδης, ιευθυντής Περιβάλλοντος ΚΤΕ, Α.Ε. Tσιµέντων ΤΙΤΑΝ) Οδηγία 1999/31/EK Η πρόληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ Α.Μ. 31114

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Στα εγκαίνια του Εργοστασίου Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κυρίες και κύριοι, Σήµερα, εδώ στην περιοχή των Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου Η τρύπα του όζοντος Η μόλυνση της ατμόσφαιρας Η μόλυνση του νερού Η μόλυνση του εδάφους Όξινη βροχή Ρύπανση του περιβάλλοντος Ραδιενεργός ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή. Κωνσταντίνος Πούλος. Πανεπιστήµιο Πατρών

Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή. Κωνσταντίνος Πούλος. Πανεπιστήµιο Πατρών Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή Κωνσταντίνος Πούλος Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Πατρών 18 ος αιώνας 19 ος αιώνας Νέα προϊόντα Κοινωνικές Οικονοµικές ηµογραφικές αλλαγές Ανάπτυξη της Επιστήµης & της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Ιανουαρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α2 ΤΑΞΗ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α2 ΤΑΞΗ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α2 ΤΑΞΗ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Τόπος μοναδικής φυσικής ομορφιάς, προικισμένος με πράσινο και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Παρουσίαση προγράμματος LIFE Infocycle Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Τίτλος έργου «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/ Δεκεμβρίου 2015

LIFE ENV/GR/ Δεκεμβρίου 2015 30 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, συμβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Πιο αναλυτικά:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Πιο αναλυτικά: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παραδοτέο αυτό αποτελείται από τρία διακριτά Μέρη (Μέρος Α έως Γ), σε κάθε ένα από τα οποία παρουσιάζεται ξεχωριστά η τεχνο-οικονοµική µελέτη για τα συστήµατα διαχείρισης των υπό εξέταση τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Μαρία Δημητρίου Δ τάξη

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Μαρία Δημητρίου Δ τάξη ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ Μαρία Δημητρίου Δ τάξη Τι είναι η ανακύκλωση; Τι είναι ανακύκλωση Τι είναι ανακύκλωση Ανακύκλωση; Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων

Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 18-26 Νοεμβρίου 2017 Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων Με το σλόγκαν «Δώστου μια καινούρια ζωή» πραγματοποιείται φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στερεά απόβλητα απορρίμματα

Στερεά απόβλητα απορρίμματα Στερεά απόβλητα απορρίμματα Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Ο δυτικός τρόπος ζωής είναι βασισμένος στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και στη μετατροπή τους σε απορρίμματα Κάθε ευρωπαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου

Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου Οικιακή Οικονομία Περιβαλλοντικά Προβλήματα της πόλης μου Κουτσάκη Μαρία Χρυσή Β 4 Η ρύπανση του περιβάλλοντος: το σύγχρονο πρόβλημα του 21ου αιώνα Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μια ευρεία έννοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Η Εναλλακτική ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ρ Αδαµάντιος Σκορδίλης Aν. Πρόεδρος ΕΠΕ ΧΑΝΙΑ 2008 Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Βασικό στοιχείο του Νόµου είναι η Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΟΠΠ αποτελεί Ευρωπαϊκή προσέγγιση µε στόχοτην: Εγκαθίδρυση µοντέλου ανάπτυξης µε γνώµονα τη βιωσιµότητα Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΤΕΜΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα.

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

- Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών (όπως π.χ. το νερό)

- Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών (όπως π.χ. το νερό) Οικιακές Συσκευές Διάφορες οικιακές συσκευές χρησιμοποιούνται εκτός από τον οικιακό τομέα και σε άλλους φορείς, εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα. Για παράδειγμα, οι πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες συναντούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα ΥΠΕΧΩ Ε «Ανακύκλωση, αξιοποίηση στερεών αποβλήτων» 14 Μαρτίου Divani CARAVEL, Αθήνα. Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Ηµερίδα ΥΠΕΧΩ Ε «Ανακύκλωση, αξιοποίηση στερεών αποβλήτων» 14 Μαρτίου Divani CARAVEL, Αθήνα. Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Αντιπροέδρου ΣΕΒ Ηµερίδα ΥΠΕΧΩ Ε «Ανακύκλωση, αξιοποίηση στερεών αποβλήτων» 14 Μαρτίου 2003 Divani CARAVEL, Αθήνα Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Αντιπροέδρου ΣΕΒ Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, Η σηµερινή εκδήλωση δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα