Μαθηµατικά-ΙIΙ (Θεωρία),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθηµατικά-ΙIΙ (Θεωρία),"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθηµατικά-Ι (Θεωρία), Μαθηµατικά-ΙΙ (Θεωρία), Μαθηµατικά-ΙIΙ (Θεωρία), Μαθηµατικά-ΙIΙ (Εργαστήριο για τα Μαθηµατικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Ασαφής Λογική (Θεωρία & Εφαρµογές). Τα µαθήµατα διδάσκονται από τον Καθηγητή Θεοδώρου Ιωάννη, σύµφωνα µε το ακόλουθο Αναλυτικό ιάγραµµα:

2 Μαθηµατικά-Ι (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ (4 ώρες ανά εβδοµάδα) 1. Στοιχεία βασικών συναρτήσεων µιας ανεξάρτητης µεταβλητής (πολυωνυµικές, ρητές, εκθετικές-τριγωνοµετρικές-υπερβολικές και οι αντίστροφές τους)- Υπενθυµίσεις από την Μ. Εκπ/ση 2. ιαφορικός Λογισµός συναρτήσεων µιας ανεξάρτητης µεταβλητής (παράγωγοιδιαφορικά-τυπολόγιο), (Α µέρος) 3. ιαφορικός Λογισµός συναρτήσεων µιας ανεξάρτητης µεταβλητής (Μελέτη συναρτήσεων µέσω των παραγώγων-εφαρµογές διαφορικών), (Β µέρος) 4. Ολοκληρωτικός Λογισµός συναρτήσεων µιας ανεξάρτητης µεταβλητής, Αόριστα Ολοκληρώµατα-Τυπολόγιο-Μέθοδοι Ολοκλήρωσης, (Α µέρος) 5. Ολοκληρωτικός Λογισµός συναρτήσεων µιας ανεξάρτητης µεταβλητής, Μέθοδοι Ολοκλήρωσης, Ανάλυση ρητών συναρτήσεων σε απλά κλάσµατα, (Β µέρος) 6. Ορισµένα ολοκληρώµατα, Εφαρµογές-µήκος τόξου καµπύλης-εµβαδά 7. Γενικευµένα Ολοκληρώµατα (ιδίως α είδους) 8. Στοιχεία Σειρών (κριτήρια σύγκλισης, δυναµοσειρές Taylor-MacLaurin) 9. Μιγαδικοί Αριθµοί (µέτρο-όρισµα-πράξεις-µορφές- δυνάµεις-ρίζες, Τύποι Euler) 10. Στοιχεία ιανυσµατικής Άλγεβρας (πράξεις-γινόµενα διανυσµάτων-εφαρµογές) 11. Στοιχεία Αναλυτικής Γεωµετρίας (ευθεία-κύκλος-παραβολή-υπερβολή-έλλειψηεπίπεδο-σφαίρα) 12. Στοιχεία Γραµµικής Άλγεβρας και Θεωρίας Πινάκων (πράξεις πινάκων, ορίζουσες, ιδιοτιµές-ιδιοδιανύσµατα, γραµµικά συστήµατα) (Α µέρος) 13. Στοιχεία Αριθµητικής Ανάλυσης (αριθµητική λύση εξισώσεων-παραγώγισηςολοκλήρωσης, µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Άµεση µελέτη και αναλυτική διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος Μαθηµατικά-ΙΙ: 1) Από τις ιδακτικές Σηµειώσεις (σύµφωνα µε τις παραδόσεις) του διδάσκοντα, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Ι, που µπορεί κανείς να «κατεβάσει» και από την Ιστοσελίδα του τµήµατος. 2) Από τα βιβλία του διδάσκοντα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Ι, Τόµοι Α, Β, και Γ : Α ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ), Β (ΆΛΓΕΒΡΑ), Γ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ), Ι. Θεοδώρου,. Αναστασάτος, Φ. Κοµισόπουλος Π. Κικίλιας, Α. Πετράκης, και άλλοι, Εκδόσεις ΗΡΟΣ, Αθήνα ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Murray Spiegel, McGraw-Hill, New York, Σειρά SCHAUM S (ΕΣΠΙ, Μετάφραση Ιωάννης Σχοινάς), Αθήνα. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, McGraw-Hill, New York, Σειρά SCHAUM S (ΕΣΠΙ, Μετάφραση Σωτήριος Περσίδης), Αθήνα. 3. ENGINEERING MATHEMATICS, Mary Attenborough, McGraw-Hill, (UK) ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS, Erwin Kreyszig, JOHN WILEY & SONS, New York ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, Θ. Ιωαννίδου, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ/κη ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, Α. Αθανασιάδης, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ/κη Άλλες χρήσιµες πληροφορίες: πρόγραµµα (βλ. πίνακα ανακοινώσεων τµ. Ηλ/κής-ΣΤΕΦ-ΤΕΙ Λαµίας).

3 Μαθηµατικά-ΙΙ (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ (6 ώρες ανά εβδοµάδα) 1. Συναρτήσεις πολλών ανεξάρτητων µεταβλητών, Μερικές παράγωγοι 2. Ολικά διαφορικά, Ακρότατα πολυµεταβλητών συναρτήσεων 3. Εισαγωγή στις ιαφορικές Εξισώσεις ( Ε), βασικές Ε 1 ης τάξης, χωριζόµενων µεταβλητών, οµογενείς, πλήρεις 4. Γραµµικές Ε 1 ης τάξης, Ε Bernoulli, κτλ 5. Εισαγωγή στις ιαφορικές Εξισώσεις 2 ης και ανώτερης τάξης, Γραµµικές Ε ( ΕΓ) 2 ης και ανώτερης τάξης, Οµογενείς ΕΓ 2 ης τάξης µε σταθερούς συντελεστές 6. Οµογενείς Γραµµικές Ε ν οστης τάξης µε σταθερούς συντελεστές, ΕΓ-µερική λύση-µέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών 7. ΕΓ-µερική λύση-µέθοδος Lagrange, Επανάληψη Ε 8. Εισαγωγή στην πολλαπλή ολοκλήρωση, ιπλά Ολοκληρώµατα 9. Τριπλά-Πολλαπλά Ολοκληρώµατα, Εφαρµογές-Επαναλήψεις 10. Στοιχεία ιανυσµατικής Ανάλυσης, κλίση-απόκλιση-περιστροφή 11. Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Στοιχεία Συνδυαστικής Ανάλυσης 12. Τυχαίες Μεταβλητές, Κατανοµές, Μέση Τιµή, ιασπορά 13. Στοιχεία Στατιστικής, Στατιστικές Σειρές, Συνδιασπορά, Συντελεστής Συσχέτισης Άµεση µελέτη και αναλυτική διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος Μαθηµατικά-ΙΙ: 1) Από τις ιδακτικές Σηµειώσεις (σύµφωνα µε τις παραδόσεις) του διδάσκοντα, α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙ, και β) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, που µπορεί κανείς να «κατεβάσει» και από την Ιστοσελίδα του τµήµατος Ηλεκτρονικής. 2) Από τα βιβλία του διδάσκοντα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙ, Τόµοι Α, Β, και Γ : Α ) Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών, Β ) ιαφορικές Εξισώσεις, και Γ ) Πιθανότητες-Στατιστική, Ι. Θεοδώρου,. Αναστασάτος, Φ. Κοµισόπουλος Π. Κικίλιας,. Παλαµούρδας, Α. Πετράκης και άλλοι, Εκδόσεις ΗΡΟΣ, Αθήνα ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Murray R. Spiegel, McGraw-Hill, New York, Σειρά SCHAUM S (ΕΣΠΙ, Μετάφραση Ιωάννης Σχοινάς), Αθήνα. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, Richard Bronson, McGraw-Hill, New York, Σειρά SCHAUM S (ΕΣΠΙ, Μετάφραση Σωτήριος Περσίδης), Αθήνα. 3. ADVANCED MODERN ENGINEERING MATHEMATICS, Glyn James et al., Addison-Wesley, ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERS, Wilfred Kaplan (University of Michigan), Addison-Wesley, ENGINEERING MATHEMATICS, Mary Attenborough, McGraw-Hill, (UK) ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS, Erwin Kreyszig, JOHN WILEY & SONS, New York ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, Τάκης Παπαϊωάννου, Εκδ. Σταµούλη, Αθήνα PROBABILITY AND STATISTICS, Michael Evans, Jeffrey Rosenthall, Εκδ. W. H. Freeman & Co Ltd, Άλλες χρήσιµες πληροφορίες: πρόγραµµα (βλ. πίνακα ανακοινώσεων τµ. Ηλ/κής-ΣΤΕΦ-ΤΕΙ Λαµίας).

4 Μαθηµατικά-ΙΙΙ ή Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ (4 ώρες ανά εβδοµάδα) 1. Εισαγωγή στα Μαθηµατικά µοντέλα-γενικά περί Χρονοσυνεχών και Χρονοδιακριτών Σηµάτων-Συστηµάτων 2. Είδη, ιδιότητες και βασικά χαρακτηριστικά των Χρονοσυνεχών και Χρονοδιακριτών Σηµάτων-Συστηµάτων 3 Γραµµικά Συστήµατα και Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί 4. Μετασχηµατισµός LAPLACE (ML), Ιδιότητες 5. Ευθύς και αντίστροφος Μετασχηµατισµός LAPLACE 6. Εφαρµογές του ML στα Γραµµικά Χρονοαµετάβλητα LTI Συστήµατα, 7. Επίλυση Γραµµικών ιαφορικών Εξισώσεων-Συστηµάτων µέσω ML 8. Αρµονική Ανάλυση (Σειρές FOURIER) 9. Μετασχηµατισµός FOURIER (MF), Ιδιότητες, Ευθύς και αντίστροφος MF, 10. Εφαρµογές τού MF στα Γραµµικά Χρονοαµετάβλητα LTI Συστήµατα-Επίλυση Γραµµικών ιαφορικών Εξισώσεων µέσω του MF, Συνάρτηση Μεταφοράς και Απόκριση Συστήµατος 11. Μετασχηµατισµός ΖΗΤΑ, Ιδιότητες, Ευθύς και αντίστροφος MΖ 12. Εφαρµογές Μετασχηµατισµού ΖΗΤΑ στην ανάλυση χρονοδιακριτών LTI συστηµάτων-επίλυση Γραµµικών Εξισώσεων ιαφορών 13. Ειδικά Κεφάλαια Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών (συναρτήσεις Bessel, Γάµµα), Γενική Επανάληψη Άµεση µελέτη και αναλυτική διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙΙ: Από το βιβλίο του διδάσκοντα: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ LAPLACE, FOURIER, ΖΗΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Εφαρµογές στα Σήµατα-Συστήµατα), Ι. Θεοδώρου, Ν. Γαγαλής, Π. Κικίλιας και άλλοι, Εκδόσεις ΗΡΟΣ, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερµπερίδης, (Παν/µια Αθήνας-Πάτρας), ΤΥΠΟΘΗΤΩ-Γ. άρδανος, Αθήνα SIGNALS and SYSTEMS, Alan Oppenhaim, Alan Willsky, M.I.T. and S. Nawab, (Boston Univ.), Prentice-Hall, MATHEMATIQUES POUR L ELECTRONIQUE, Jean-Claude Belloc, Patrice Shiller, (IUT), Masson, Paris ADVANCED MODERN ENGINEERING MATHEMATICS, Glyn James et al., Addison-Wesley, LAPLACE and the Z-TRANSFORM, A.C. Grove, (Nottingham Polytechnic), Prentice-Hall SCHAUM S MATHEMATICA, Συγγραφέας Don, Εκδόσεις ΚΛΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ, Άλλες χρήσιµες πληροφορίες πρόγραµµα (βλ. πίνακα ανακοινώσεων τµ. Ηλ/κής).

5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μαθηµατικά-ΙΙΙ ή Γραµ. Μετασχ. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ 4 Ο ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΜΑΘΗΜΑ 9 Ο ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο ΜΑΘΗΜΑ 12 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 ώρες ανά εβδοµάδα) Εισαγωγή στο MATLAB (Βασικές εντολές, συµβολισµοί και µαθηµατικές πράξεις). Βασικές συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις (τριγωνοµετρικές, εκθετικές, υπερβολικές, και οι αντίστροφές τους). Πολυώνυµα (ρίζες, τιµές, εύρεση πολυωνύµου από ρίζες, κτλ). Πίνακες (Πράξεις, βαθµός, ίχνος, Ιδιοτιµές-Ιδιοδιανύσµατα, κτλ). Επίλυση Εξισώσεων και Συστηµάτων (γραµµικών και µη). Μιγαδικοί αριθµοί (Πράξεις, µορφές, µέτρο, πρωτεύον όρισµα, κτλ), Ανάπτυγµα σε Σειρές Taylor,Mac-Laurin (συσχέτιση τριγωνοµετρικών και εκθετικών συναρτήσεων, σχέσεις Euler). Υπολογισµός: Παράγωγοι (1 ης και ανώτερης τάξης, µερικές παράγωγοι, κτλ), Ολοκληρώµατα (διπλά-τριπλά, εµβαδά, κτλ), Λύση βασικών ιαφορικών Εξισώσεων. Γραφήµατα (απλές γραφικές παραστάσεις των προαναφερόµενων εννοιών, αναλυτικά δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφήµατα). Υπολογισµός: Μετασχηµατισµός Laplace (ML), αντίστροφος ML, Λύση Γραµ. ιαφορικών Εξισώσεων µέσω του ML, Εφαρµογές σε LTI αναλογικά συστήµατα. Υπολογισµός: Μετασχηµατισµός Fourier (MF), αντίστροφος MF, Ανάπτυγµα σε Σειρά Fourier, Λύση Γραµ. ιαφορικών Εξισώσεων µέσω του MF, Εφαρµογές σε LTI αναλογικά συστήµατα Υπολογισµός: Μετασχηµατισµός Ζήτα (MΖ), αντίστροφος MΖ, Λύση Γραµ. Εξισώσεων ιαφορών µέσω του MΖ, Εφαρµογές σε LTI ψηφιακά συστήµατα. Ανάλυση χρονοδιακριτών (ψηφιακών) και χρονοσυνεχών (αναλογικών) LTI Σηµάτων-Συστηµάτων: a) στο πεδίο του χρόνου, και b) στο πεδίο της συχνότητας. Επαναληπτικό Μάθηµα Σύντοµη Επανάληψη-Σύνοψη όλων των προηγούµενων µαθηµάτων, (όλων των βασικών µαθηµατικών πράξεων και εντολών). Επαναληπτικό Μάθηµα Σύντοµη Επανάληψη-Σύνοψη όλων των προηγούµενων µαθηµάτων, (όλων των βασικών µαθηµατικών πράξεων και εντολών). Άµεση µελέτη και αναλυτική διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙΙ: Από τις αντίστοιχες ιδακτικές Σηµειώσεις των διδασκόντων: Θεοδώρου Ιωάννης, Κεχρινιώτης Αριστείδης, Τριανταφύλλου Χρ., (Λαµία, 2012), που µπορεί κανείς να «κατεβάσει» και από την Ιστοσελίδα του τµήµατος Ηλεκτρονικής. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙΙ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Επιλογή 1: MATLAB για Επιστήµονες και Μηχανικούς, Χατζίκος Ευάγγελος, 34812, Επιλογή 2 :Matlab 6 για µηχανικούς, Biran Adrian, Breiner Moshe, 9505 Άλλες χρήσιµες πληροφορίες Τα ανωτέρω εργαστηριακά µαθήµατα γίνονται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης (1 ος όροφος, ΥΚ), σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα (βλ. πίνακα ανακοινώσεων τµ. Ηλ/κής). Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις απευθύνεστε στον διδάσκοντα Γιάννη Θεοδώρου µέσω και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης:

6 Εφαρµογές της ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ στην Τεχνολογία Άµεση µελέτη και αναλυτική διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος, «Εφαρµογές της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία», από το βιβλίο του διδάσκοντα: «Εισαγωγή στην ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ - Fuzzy Logic», Γιάννης Α. Θεοδώρου Βασικές Αρχές της Ασαφούς Λογικής µε Εφαρµογές στην Τεχνολογία (MATLAB) Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη , (ISBN ). ΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ασαφής Λογική - Κατ επιλογήν υποχρεωτικό (2 ώρες ανά εβδοµάδα, Θεωρία-Εφαρµογές στο MATLAB) 1. Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική (ασαφές και κλασικό σύνολο) 2. Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική (βασικά χαρακτηριστικά ασαφών συνόλων) 3 Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική (Aλγεβρα ασαφών συνόλων) 4. Ασαφής Αριθµητική (Ασαφής αριθµός) 5. Ασαφής Αριθµητική ((πράξεις διαστηµάτων & πράξεις ασαφών αριθµών), 6. Ασαφής Αριθµητική (πράξεις L-R, τριγωνικοί και τραπεζοειδείς ασαφείς αριθµοί), 7. Γεωµετρία Ασαφών Συνόλων (Ασαφείς Υπερκύβοι) 8. Εφαρµογές της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία (fuzzy control, αυτοκινούµενα οχήµατα, βιοµηχανικές εφαρµογές, κλπ, χρήση MATLAB- Fuzzy Logic Toolbox) 9. Εφαρµογές της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία (fuzzy control, αυτοκινούµενα οχήµατα, βιοµηχανικές εφαρµογές, κλπ, χρήση MATLAB- Fuzzy Logic Toolbox) 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία - MATLAB 11. ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία - MATLAB 12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία - MATLAB 13. ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία - MATLAB 1) FUZZY SETS and FUZZY LOGIC, G. Klir, B. Yuan, Prentice-Hall, New Jersey ) FUZZY ENGINEERING, B. Kosko, Upper Saddle River, N J-Prentice Hall, ) FUZZY SETS AND SYSTEMS: THEORY AND APPLICATIONS, D. Dubois, H. Prade, Academic Press, New York, ) AN INTRODUCTION TO FUZZY LOGIC APPLICATIONS IN INTELLIGENT SYSTEMS, Lotfi Zadeh, R. Yager, Kluwer academic Publishers, ) FUZZY LOGIC, H. Nguyen, E. Walker, Chapman & Hall/CRS, ) FUZZY CONTROL and FUZZY SYSTEMS, W. Pedrycz, Research Studies Press, ) FUZZY LOGIC with ENGINEERING APPLICATIONS, Timothy J. Ross, McGraw-Hill, Inc., ) MULTISTAGE FUZZY CONTROL, J. Kacprzyk, John Wiley & Sons, England Άλλες χρήσιµες πληροφορίες πρόγραµµα (βλ. πίνακα ανακοινώσεων τµ. Ηλ/κής).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΜΙΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ECTS. Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ECTS. Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2012-2013 1 Πίνακας Περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ... 4 Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Γραµµική Άλγεβρα Στόχος του είναι η εξοικείωση του σπουδαστή µε την έννοια του πίνακα και της Ορίζουσας, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 Πάτρα 31/12/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ECTS (Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Ιστορικό του Τμήματος iii 2. Γενικές Πληροφορίες iii 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAI ΕYΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ YΠΟ ΟΜΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ρ. Θεοδώρου Ιωάννης, Τακτικός Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 64 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Ο Στόχος του τος Αυτοματισμού είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 3 ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310 60167 8 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιανουάριος 2014 Επιτροπή κατάρτισης προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8.0 1 ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α/Α Τ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 010-011 Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Θ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ. ΜΑΘ. ΕΞ. Υ/ΥΕ/ ΕΕ Ι ΑΣΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 1/89 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το Ν. 1404/83 και την Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοτρονικά Συστήµατα

Μηχανοτρονικά Συστήµατα Αγαπητέ φοιτητή/τρια, Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστηµάτων & Αυτοµατισµού Μηχανοτρονικά Συστήµατα Έκδοση 29 ης Σεπτεµβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Σαπατίνας ΑΝΤΙΠPOEΔPOΣ Aλέκος Bίδρας KAΘHΓHTEΣ Aλέκος Bίδρας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ιστορικό Τμήματος Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας είναι ένα από τα επτά Τμήματα Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τo Τμήμα έχει μεγάλo αριθμό φoιτητών (πάνω από 1.200 πρoπτυχιακoύς και περίπoυ 70 μεταπτυχιακoύς).

Τo Τμήμα έχει μεγάλo αριθμό φoιτητών (πάνω από 1.200 πρoπτυχιακoύς και περίπoυ 70 μεταπτυχιακoύς). 257 Φυσικής Πάτρας Σκοπός Τo Τμήμα Φυσικής ασχoλείται με τη διδασκαλία και μελέτη των θεμελιωδών νόμων και φαινoμένων της φύσης, από τη δoμή των βασικών μoρίων στη δoμή τoυ Σύμπαντoς. Επιπρόσθετα, δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2013 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Οδηγός Σπουδών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Οδηγός Σπουδών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ... 3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο... 3 Γενική Περιγραφή... 4 Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012 2013 Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2012 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ... 5 1.1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι... 5 1.2 ΦΥΣΙΚΗ Ι...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών http://eed.stef.teicrete.gr Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιωάννης Α. Θεοδώρου. Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιωάννης Α. Θεοδώρου. Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννης Α. Θεοδώρου Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Διδάκτωρ (PhD) Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών Μεταπτυχιακό (DEA/MSc) Μαθηματικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015 FountasBooks ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 FountasBooks Books for Engineers and Scientists Κεντρική διάθεση : FountasBooks, Στουρνάρη 36 & Γ Σεπτεμβρίου, Αθήνα, Οροφος 4ος Παραγγελίες 24ώρες το 24ωρο στο www.fountasbooks.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 για εισαχθέντες ως το 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Για τους εισαχθέντες ως το 2013-2014 Α ΜΑΧΙΜΩΝ Χειµερινό εξάµηνο Ωρες

Διαβάστε περισσότερα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα α) (µ) Θεωρούµε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 7 Ιουλίου 3 (διάρκεια: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα