ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ"

Transcript

1 ª ıëì ÙÈÎ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ POE PO Θεοφάνης Σαπατίνας π ƒ ƒ Aλέκος Bίδρας KA H HT Aλέκος Bίδρας Γιώργος Γεωργίου Παντελής Δαμιανού Aνδρέας Kαραγιώργης Σταμάτης Kουμάντος Ευστάθιος Παπαροδίτης Θεοφάνης Σαπατίνας Γιώργος Σωκράτης Σμυρλής Xριστόδουλος Σοφοκλέους Νικόλαος Στυλιανόπουλος Τάσος Χριστοφίδης ANA HPøTE KA H HTE Aλέξανδρος Kαραγρηγορίου Γεώργιος Κυριαζής Xρίστος Ξενοφώντος Xρίστος Παλλήκαρος Eυαγγελία Σαμίου Nικόλαος Τζιόλας Kωνσταντίνος Φωκιανός EKTOP Εμμανουήλ Μηλάκης Κλεοπάτρα Χριστοφόρου π ø Η πασίγνωστη πλατωνική επιγραφή Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω έχει υιοθετηθεί άμεσα ή έμμεσα από τα περισσότερα πανεπιστήμια και, ορθότατα, το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ανήκει στην ομάδα των τμημάτων με τα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου άρχισε τη λειτουργία του το Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή, μέσω της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, των Μαθηματικών Επιστημών. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, απαραίτητων για τη συνέχιση της πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Παράλληλα, η κεντρική θέση των Μαθηματικών και της Στατιστικής στο χώρο των θετικών επιστημών καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός τμήματος υψηλού επιπέδου. Σημαντικά βήματα για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου αποτελούν αφενός οι επιστημονικές επαφές με ανάλογα ιδρύματα του εξωτερικού και αφετέρου ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1992, είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η επέκτασή του σε μεταπτυχιακές σπουδές. Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει δύο πτυχία προπτυχιακού επιπέδου: Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής Πτυχίο Μαθηματικών με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά µ π ƒ º ƒπ º π Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος διαιρούνται σε τέσσερα επίπεδα και έξι ομάδες. Το επίπεδο αντιστοιχεί κυρίως σε μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών, το επίπεδο αντιστοιχεί κυρίως σε μαθήματα του δεύτερου έτους σπουδών, το επίπεδο αντιστοιχεί κυρίως σε μαθήματα του τρίτου έτους σπουδών και, τέλος, το επίπεδο αντιστοιχεί κυρίως σε μαθήματα του τέταρτου έτους

2 105 σπουδών (βλ. πίνακα Α). Το επίπεδο περιλαμβάνει μαθήματα (βλ. Πίνακα Β), που καλύπτουν τις ανάγκες άλλων τμημάτων και δεν προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής (εκτός από το ΜΑΣ 007, βλέπε Απαιτήσεις Πτυχίου ). Οι ομάδες στις οποίες κατατάσσονται τα μαθήματα του προγράμματος αντιστοιχούν, περίπου, στις ακόλουθες περιοχές των Μαθηματικών: Ανάλυση, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Πιθανότητες-Στατιστική, Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Η ομάδα στην οποία ανήκει ένα μάθημα καθορίζεται από το δεύτερο ψηφίο του κωδικού του. Οι χαρακτηριστικοί αριθμοί των έξι πιο πάνω ομάδων είναι αντίστοιχα 0 και 1, 2, 3, 5 και 6, 7 και 8 (δεύτερο ψηφίο κωδικού μαθήματος) και αναφέρονται στον Πίνακα Α. A AITH EI TYXIOY Για την απόκτηση πτυχίου Mαθηματικών ή πτυχίου Mαθηματικών και Στατιστικής απαιτείται η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Συγκεκριμένα απαιτούνται: (1) 17 appleô ÚˆÙÈÎ Ì ı Ì Ù ÎÔÚÌÔ : MΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι ΜΑΣ 122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών ΜΑΣ 203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι ΜΑΣ 211 Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών ΜΑΣ 261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες ΜΑΣ 262 Εισαγωγή στη Στατιστική ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση Ι ΜΑΣ 331 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Δύο από τα τρία μαθήματα κορμού: ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ (2) Ô Ì ıëì 031 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ ÌÌ ÙÈÛÌfi (7 ECTS) (3) ª ı Ì Ù ÂÏ ıâúë ÂappleÈÏÔÁ ÂÎÙfi Ì Ì ÙÔ : ECTS πρέπει να προέρχονται από μαθήματα άλλων τμημάτων. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να είναι από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές σχολές. Η οικεία σχολή μπορεί να είναι η μία από τις σχολές. Μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής, σε περίπτωση που ο φοιτητής παρακολούθησε μαθήματα πρώτου επιπέδου. (4) Ô Âapple appleâ ÔappleÔÈ Û appleôùâ Í ÓË ÁÏÒÛÛ, Î Ù ÓÂÌËÌ Ó ÛÂ Ô ÂÍ ÌËÓ. (5) ÓÓ Ì ı Ì Ù ÂÓÙfi Ì Ì ÙÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË ÛappleÔ ÒÓ: (α) Κατεύθυνση: Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής Απαιτούνται επτά από τα πιο κάτω 13 μαθήματα: ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις ΜΑΣ 361 Θεωρία Πιθανοτήτων ΜΑΣ 362 Στατιστική Θεωρία ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι ΜΑΣ 452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ ΜΑΣ 454 Απαραμετρική Στατιστική ΜΑΣ 455 Θεωρία Δειγματοληψίας ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές ΜΑΣ 458 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΜΑΣ 459 Πολυμεταβλητή Ανάλυση ΜΑΣ 466 Ανάλυση Επιβίωσης ΜΑΣ 468 Θέματα Πιθανοτήτων-Στατιστικής Ι ΜΑΣ 469 Θέματα Πιθανοτήτων-Στατιστικής ΙΙ

3 106 Ì Ì ª ıëì ÙÈÎÒÓ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ Τα υπόλοιπα δύο μαθήματα μπορούν να είναι μαθήματα οποιασδήποτε κατεύθυνσης του Τμήματος (μαθήματα περιορισμένης επιλογής). (β) Κατεύθυνση: Πτυχίο Μαθηματικών Καθαρά Μαθηματικά Απαιτούνται τα πιο κάτω: ΦΥΣ 111 Γενική Φυσική Ι (8 ECTS) ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στην Άλγεβρα ΜΑΣ 433 Εισαγωγή στην Αλγεβρική Τοπολογία Τα υπόλοιπα έξι μαθήματα μπορούν να είναι μαθήματα οποιασδήποτε κατεύθυνσης του Τμήματος (μαθήματα περιορισμένης επιλογής). Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Απαιτούνται τα πιο κάτω: ΦΥΣ 111 Γενική Φυσική Ι (8 ECTS) Τρία από τα πιο κάτω οκτώ μαθήματα: ΜΑΣ 403 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ ΜΑΣ 420 Θεωρία Προσεγγίσεως ΜΑΣ 471 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων ΜΑΣ 472 Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων ΜΑΣ 473 Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων ΜΑΣ 481 Εφαρμοσμένη Ανάλυση ΜΑΣ 482 Κλασική Μηχανική ΜΑΣ 483 Ρευστοδυναμική Τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα, μπορούν να είναι μαθήματα οποιασδήποτε κατεύθυνσης του Τμήματος (Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής). ª πø π (α) Επιλογή κατεύθυνσης σπουδών εντός Τμήματος: Οι φοιτητές επιλέγουν και δηλώνουν την κατεύθυνση που ακολουθούν κατά το δεύτερο έτος φοίτησης (αρχές Εαρινού Εξαμήνου). Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης θα πρέπει να αποστέλλεται γραπτή αίτηση στον Πρόεδρο του Τμήματος πριν από την έναρξη του εξαμήνου κατά το οποίο επιθυμούν να γίνει η σχετική αλλαγή. (β) (γ) Οι φοιτητές μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιλέξουν δύο το πολύ μαθήματα περιορισμένης επιλογής κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος (μόνο ένα μάθημα εκ των δύο μπορεί να είναι σεμινάριο), με την έγκριση του διδάσκοντος και του ακαδημαϊκού συμβούλου. (Απαιτείται σταθμικός μέσος όρος 8.5 στα μαθήματα του Τμήματος). Οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με περισσότερα από 240 ECTS, αναλόγως των μαθημάτων επιλογής εντός και εκτός Τμήματος που θα αποφασίσουν να επιλέξουν. (δ) Ενδεικτικά προγράμματα σπουδών για το πτυχίο Μαθηματικών με έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά, με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και για το πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής δίνονται στους Πίνακες Γ1, Γ2, και Γ3 αντίστοιχα. (ε) Στο προπτυχιακό επίπεδο δεν προσφέρεται εξατομικευμένη μελέτη (reading course). Οι φοιτητές αντί εξατομικευμένης μελέτης μπορούν να εγγράφονται στην Ανεξάρτητη Εργασία. (στ) Δύο από τις επιλογές εκτός Τμήματος μπορεί να αντικατασταθούν με τα μαθήματα ΜΑΣ 007 Ιστορία των Μαθηματικών (5 ECTS), ΜΑΣ 499 Ανεξάρτητη Εργασία (7 ECTS) και ΜΑΣ 857*, ΜΑΣ 858* Τεχνικές Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων. À ƒ À ƒ ƒ ªª À ø ª ª π Για το δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά, απαιτούνται τα εξής οκτώ μαθήματα: ΜΑΣ 101, ΜΑΣ 102, ΜΑΣ 121, ΜΑΣ 131, ΜΑΣ 261 ή ΜΑΣ 262, ΜΑΣ 271, ΜΑΣ 007, καθώς και ένα ακόμη μάθημα, που πιστώνεται με 7 ECTS. ª ª π ª ª Τα μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά σε άλλα τμήματα και τα αντίστοιχα ECTS, περιλαμβάνονται στον Πίνακα Β.

4 107 ƒπ ƒ º ª ª ø ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι (8 ECTS) Βασικές ιδιότητες των πραγματικών αριθμών. Ελάχιστα άνω φράγματα, μέγιστα κάτω φράγματα ενός συνόλου πραγματικών αριθμών Α, βασικές ιδιότητες των supa, infa. Ακολουθίες, όρια ακολουθιών, ιδιότητες συγκλινουσών ακολουθιών, υπακολουθίες, βασικά θεωρήματα, αρχή κιβωτισμού (καλύπτονται πολύ συνοπτικά). Συναρτήσεις, όρια συναρτήσεων, ακολουθιακός ορισμός ορίων. Συνέχεια συναρτήσεων, θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, θεώρημα μεγίστουελαχίστου, συνέχεια αντίστροφης συνάρτησης, ομοιόμορφη συνέχεια. Παράγωγοι, βασικά θεωρήματα, παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης, μελέτη συναρτήσεως, θεώρημα του Rolle, θεώρημα Μέσης Τιμής του Cauchy, Κανόνας του L Hopital. ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός II (8 ECTS) Διαμερίσεις, άνω και κάτω αθροίσματα, ολοκλήρωμα Riemann σε κλειστό διάστημα. θεωρήματα υπάρξεως του ολοκληρώματος για διάφορες κλάσεις συναρτήσεων. Υπολογισμοί όγκων και εμβαδών. Τα θεμελιώδη θεωρήματα του απειροστικού λογισμού, γενικευμένα ολοκληρώματα. Η λογαριθμική και η εκθετική συνάρτηση. Στοιχειώδεις μέθοδοι ολοκλήρωσης. Ολοκλήρωση κατά μέρη, ο τύπος της αντικατάστασης, αναγωγικοί τύποι, ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων. Ο τύπος του Taylor, μέθοδοι υπολογισμού του τύπου του Taylor. Προσέγγιση λείων συναρτήσεων με πολυωνυμικές συναρτήσεις, ο e είναι άρρητος. Σειρές πραγματικών αριθμών. Κριτήρια σύγκλισης. Το κριτήριο της σύγκρισης, κριτήρια του Cauchy, του λόγου, της v-οστής ρίζας και του ολοκληρώματος. Απολύτως και υπό συνθήκη συγκλίνουσες σειρές, το θεώρημα του Leibniz, τα κριτήρια των Abel και Dirichlet, γινόμενα σειρών. ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι (8 ECTS) Αριθμοί, σχέσεις ισοδυναμίας. Ομάδες, παραδείγματα (συμμετρική, κυκλική, διεδρική), ισομορφισμός. Δακτύλιοι και σώματα, παραδείγματα. Διανυσματικοί χώροι, βάση, διάσταση. Γραμμικές απεικονίσεις, πίνακας γραμμικής απεικόνισης. Τάξη, πίνακας αλλαγής βάσης. Ορίζουσα. Γραμμικά συστήματα. ΜΑΣ 122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (8 ECTS) Δακτύλιος πολυωνύμων, Θ.Θ. Άλγεβρας. Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα. Διαγωνοποίηση, εφαρμογές (π.χ. αρμονικός ταλαντωτής). Θ. Cayley-Hamilton (ελάχιστον πολυώνυμο). Γενικευμένοι ιδιοχώροι, μηδενοδύναμοι ενδομορφισμοί. Κανονική μορφή Jordan. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο (Gram- Schmidt). Ορθογώνιοι, αυτοσυζυγείς ενδομορφισμοί. Διγραμμικές, τετραγωνικές μορφές. ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά (8 ECTS) Μέθοδος και εφαρμογές της παραγώγισης. Μέθοδοι ολοκλήρωσης και εφαρμογές. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Δυναμοσειρές. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δυναμοσειρών. Σειρές Fourier. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας στο επίπεδο και στο χώρο. Συναρτήσεις και επιφάνειες. Πολικές συντεταγμένες. Μερική παραγώγιση και πολλαπλασιαστές Lagrange. Πολλαπλή ολοκλήρωση και Ιακωβιανή. ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές (8 ECTS) Εισαγωγικά: Βασικές εντολές της MATLAB ως γλώσσας προγραμματισμού. Πραγματικοί και μιγαδικοί αριθμοί, διανύσματα: Παράσταση αριθμών διανυσμάτων, πινάκων. Πράξεις αριθμών, διανυσμάτων, πινάκων. Δημιουργία και εκτέλεση προγραμμάτων MATLAB. Πίνακες: Γενικά περί πινάκων, πράξεις πινάκων μέσω MATLAB. Υπολογισμός οριζουσών και αντιστρόφων. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα: Γενικά περί ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. Υπολογισμός αυτών μέσω MATLAB. Έμφαση στη μιγαδική περίπτωση. Μελέτη περιπτώσεων διαγωνιοποιησίμων πινάκων. Κατασκευή γραφικών μέσω MATLAB: Απλές γραφικές παραστάσεις. Διδιάστατα γραφήματα. Τριδιάστατα γραφήματα. ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών (8 ECTS) Πολλαπλά ολοκληρώματα για συνεχείς συναρτήσεις με συμπαγή φορέα: (σε Q = I1xI2xI3x... In, βαθμωτές συναρτήσεις). Θεώρημα μετασχηματισμών (αλλαγή μεταβλητών) (για γραμμικούς και C1 αντιστρέψιμους). Ολοκληρώσιμες συναρτήσεις και σύνολα, ιδιότητες. Υπολογισμός όγκων: Θεώρημα Fubini (Αρχή του Cavalieri) (π.χ. σφαίρα, κύλινδρος, κώνος). Θεωρήματα σύγκλισης (εναλλαγή ορίου και ολοκληρώματος). Θεώρημα μετασχηματισμών (χωρίς απόδειξη), εφαρμογές. Παραμετρικοποιημένες επιφάνειες, διαμέριση της μονάδας. Επιφανειακά και επικαμπύλια ολοκληρώματα (υπολογισμός εμβαδού επιφανειών). Διαφορικές μορφές, Θεώρημα Stokes (Green, Gauss, Stokes), εφαρμογές. ΜΑΣ 203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι (8 ECTS) Βασικές έννοιες. Τεχνικές επιλύσεως εξισώσεων πρώτης τάξεως και φυσικές εφαρμογές. Θεωρήματα υπάρξεως και μοναδικότητος. Γραμμικά συστήματα και εκθετική πινάκων. Γραμμικές εξισώσεις υψηλοτέρας τάξεως. Μέθοδοι δυναμοσειρών: Ομαλές και ιδιάζουσες λύσεις. Ομαλή εξάρτηση λύσεων από παραμέτρους. ΜΑΣ 211 Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών (8 ECTS) Χώροι με στάθμη (παραδείγματα, ο n-διάστατος Ευκλείδειος χώρος ισοδύναμες στάθμες, ανισότητα των Cauchy-Schwarz). Ανοικτά-κλειστά σύνολα, όρια, συνέχεια. Συμπάγεια (Θεώρημα Heine-Borel, Bolzano-Weierstrass). Διανυσματικές συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής (παραγώγιση, μήκος τόξου, μετασχηματισμοί παραμέτρου). Μερικές παράγωγοι (κάθε τάξης) (διανυσματικά πεδία [απόκλιση, στροβιλισμός], τελεστής Laplace). Ολικό διαφορικό (κατευθυνόμενη παράγωγος, κριτήριο διαφορισιμότητας, κανόνες υπολογισμού: κανόνας αλυσίδας κ.λπ.). Θεώρημα Μέσης Τιμής,

5 108 Ì Ì ª ıëì ÙÈÎÒÓ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ παραγώγιση ολοκληρωμάτων ως προς παράμετρο. Θεώρημα Taylor, τοπικά ακρότατα. Θεώρημα πεπλεγμένης συνάρτησης και αντίστροφης απεικόνισης. Ακρότατα υπό συνθήκη (πολλαπλασιαστές Lagrange). ΜΑΣ 222 Θεωρία Αριθμών (7 ECTS) Διαιρετότητα στους ακεραίους, αλγόριθμος του Ευκλείδη. Πρώτοι αριθμοί και η κατανομή τους. Ισοδυναμία ακεραίων modulo n, θεώρημα του Fermat, τετραγωνική αντιστροφή. Τέλειοι αριθμοί, έκφραση ακεραίων ως αθροίσματος τετραγώνων. Συνεχή κλάσματα, εξίσωση Pell. ΜΑΣ 261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (8 ECTS) Πιθανότητα, συνδυαστική, τυχαίες μεταβλητές, αθροιστική συνάρτηση κατανομής, ανεξαρτησία, αναμενόμενη τιμή, ροπογεννήτρια, νόμοι μεγάλων αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα, πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, δεσμευμένες κατανομές, δεσμευμένη μέση τιμή. ΜΑΣ 262 Εισαγωγή στη Στατιστική (8 ECTS) Στατιστικές συναρτήσεις, επάρκεια, πληρότητα, εκθετικές οικογένειες κατανομών, αμεροληψία, αμερόληπτες εκτιμήτριες ομοιόμορφα ελαχίστης διασποράς, φράγμα Cramer Rao, μέθοδος ροπών, εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχο υποθέσεων. ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι (8 ECTS) Μετάδοση και ανάλυση σφαλμάτων σε αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων: Επαναληπτικές μέθοδοι σταθερού σημείου, ανάλυση των μεθόδων Newton και της τέμνουσας, μέθοδοι της διχοτόμησης και της εσφαλμένης θέσεως. Επίλυση γραμμικών συστημάτων: Άμεσες μέθοδοι (Απαλοιφή Gauss και LUπαραγοντοποίηση), η μέθοδος Cholesky για συμμετρικά και θετικά ορισμένα συστήματα, ο υπολογισμός της ορίζουσας και του αντιστρόφου ενός n x n πίνακα, η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για υπερκαθορισμένα συστήματα. Πολυωνυμική παρεμβολή κατά Lagrange και Hermite: Ύπαρξη μοναδικότητα και σφάλμα παρεμβολής. Αριθμητική ολοκλήρωση: Κανόνες Newton-Cotes, κανόνες του τραπεζίου και Simpson, σύνθετοι κανόνες. ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση (8 ECTS) Το σύνολο των πραγματικών αριθμών R, ιδιότητα της πληρότητας. Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα, το σύνολο του Cantor. Βασική θεωρία Μετρικών Χώρων. Τοπολογία του R και του R n. Συμπάγεια. Αρχή κιβωτισμού, θεώρημα Heine-Borel. Θεώρημα Bolzano-Weierstrass. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών, οριακοί αριθμοί, ανώτερο και κατώτερο όριο ακολουθίας. Ακολουθίες Cauchy, πληρότητα. Πλήρεις μετρικοί χώροι, θεώρημα Cantor, θεώρημα σταθερού σημείου με εφαρμογές. Σειρές πραγματικών αριθμών. Συνέχεια συναρτήσεων. Θεώρημα ολικής συνέχειας. Ομοιόμορφη συνέχεια, θεώρημα της συνεχούς επέκτασης, συναρτήσεις Lipschitz. Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, ομοιόμορφη σύγκλιση, θεωρήματα συνέχειας, παραγώγισης και ολοκλήρωσης ακολουθιών συναρτήσεων. Ο χώρος των συνεχών συναρτήσεων, τοπολογία της ομοιόμορφης σύγκλισης. ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση Ι (8 ECTS) Μιγαδικοί αριθμοί, αναλυτικές συναρτήσεις, εξισώσεις Cauchy- Riemann, αρμονικές συναρτήσεις. Εκθετικές, τριγωνομετρικές, λογαριθμικές συναρτήσεις. Ολοκληρώματα, θεώρημα του Cauchy, ολοκληρωτικός τύπος του Cauchy. Θεώρημα Morera, θεώρημα Liouville, αρχή μεγίστου μέτρου, Θεμελιώδες θεώρημα της Άλγεβρας. Σειρές Taylor, σειρές Laurent, λογισμός των καταλοίπων. Σύμμορφες απεικονίσεις, γραμμικοί ρητοί μετασχηματισμοί. ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (7 ECTS) Χωρισμός των μεταβλητών Σειρές Fourier. ΜΔΕ πρώτης τάξης. Μη γραμμικές ΜΔΕ πρώτης τάξης. Γραμμικές ΜΔΕ δεύτερης τάξης. Ελλειπτικές, Παραβολικές, Υπερβολικές ΜΔΕ. ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση (7 ECTS) Μετρικοί χώροι: Παραδείγματα και στοιχεία της θεωρίας μετρικών χώρων. Χώρος Banach: Στάθμη, διάσταση και συμπάγεια, φραγμένοι γραμμικοί τελεστές, γραμμικές μορφές, δυϊκός χώρος, οι χώροι lp, 1 p. Χώροι Hilbert: Εσωτερικά γινόμενα, ορθογώνια σύνολα, ορθοκανονικές βάσεις, αναπαραστάσεις γραμμικών μορφών, ο συζυγής ενός γραμμικού τελεστή, αυτο-συζυγείς, μοναδιαίοι και κανονικοί γραμμικοί τελεστές. Θεμελιώδη Θεωρήματα Χώρων Banach: Θεώρημα Hahn-Banach, συζυγής τελεστής, χώροι ανακλαστικοί, θεώρημα ομοιόμορφου φράγματος, ασθενής και ισχυρή σύγκλιση, θεώρημα ανοιχτής απεικόνισης, κλειστοί τελεστές, θεώρημα κλειστού γραφήματος. Εφαρμογές: Το θεώρημα σταθερού σημείου και εφαρμογή του στη θεωρία των γραμμικών, ολοκληρωτικών και διαφορικών εξισώσεων, εφαρμογές στη θεωρία προσέγγισης. ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στην Άλγεβρα (7 ECTS) Βασικές ιδιότητες ομάδων. Θεώρημα Cayley. Υποομάδες και θεώρημα Lagrange. Κανονικές υποομάδες, ομάδα πηλίκο. Πρώτο θεώρημα ισομορφισμών. Δράση ομάδων. Βασικές ιδιότητες δακτυλίων. Ιδεώδη. R μόδια υπεράνω δακτυλίων κυρίων ιδεωδών και το θεμελιώδες θεώρημα των πεπερασμένα παραγομένων αβελιανών ομάδων. ΜΑΣ 331 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία (8 ECTS) Καμπύλες στον R n (παραμέτρηση, προσανατολισμός, μήκος). Καμπύλες στον R 2 (κανονικό πεδίο, καμπυλότητα, εξισώσεις Frenet). Ισοπεριμετρική ανισότητα. Καμπύλες στον R 3 (καμπυλότητα, στρέψη, εξισώσεις Frenet). Επιφάνειες στον R 3 : παραμέτρηση, το εφαπτόμενο επίπεδο, πρώτη θεμελιώδης μορφή, δεύτερη θεμελιώδης μορφή, καμπυλότητα (Gauss, μέση), γεωμετρική ερμηνεία καμπυλότητας, παραδείγματα. Εσωτερική γεωμετρία επιφανειών (τοπική ισομετρία, σύμβολα Christoffel, Theorema Egregium του Gauss, Διανυσματικά

6 109 πεδία, παράλληλη μετατόπιση, γεωδαισιακές). Το θεώρημα των Gauss-Bonnet. ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις (7 ECTS) Βασικές έννοιες, ανελίξεις Markov σε διακριτό και συνεχή χρόνο, ανελίξεις γεννήσεως και θανάτου, ανέλιξη Poisson, εισαγωγή στα martingales, κίνηση Brown. ΜΑΣ 361 Θεωρία Πιθανοτήτων ΙI (8 ECTS) Χώροι μέτρου και σ-άλγεβρες, στοχαστική ανεξαρτησία κλάσεων ενδεχομένων, μετρήσιμες συναρτήσεις και τυχαίες μεταβλητές, ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών, συνάρτηση κατανομής, ολοκλήρωμα Lebesgue και μέση τιμή, συγκλíσεις ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών, νόμοι μεγάλων αριθμών, χαρακτηριστική συνάρτηση, κεντρικά οριακά θεωρήματα, δεσμευμένη πιθανότητα, δεσμευμένη μέση τιμή. ΜΑΣ 362 Στατιστική Θεωρία (7 ECTS) Στοχαστικές συγκλίσεις, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών με τη μέθοδο των ροπών, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών μέγιστης πιθανοφάνειας, ασυμπτωτική κανονικότητα και αποδοτικότητα, έλεγχοι υποθέσεων, ασυμπτωτικές ιδιότητες και αποδοτικότητα στατιστικών ελέγχων. ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ (7 ECTS) Βασικοί ορισμοί και θεωρήματα Γραμμικής Άλγεβρας. Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων: Ορισμοί και ιδιότητες, επαγόμενες νόρμες πινάκων, διαταραγμένα γραμμικά συστήματα, κατάσταση γραμμικών συστημάτων. Μέθοδοι υπολογισμού ιδιοσυστημάτων: Θεωρήματα Gerschgorin, οι μέθοδοι της δυνάμεως και της αντίστροφης επανάληψης, μέθοδοι μετασχηματισμών, βασικές μορφές των αλγορίθμων LR και QR. Επαναληπτικές μέθοδοι για γραμμικά συστήματα: Γενική επαναληπτική μέθοδος, οι μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel και SOR. Ορθογώνια πολυώνυμα: Ρίζες ορθογωνίων πολυωνύμων, αναδρομική σχέση τριών όρων, κλασικά ορθογώνια πολυώνυμα. Κανόνες ολοκλήρωσης Gauss. ΜΑΣ 401 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης (7 ECTS) Γενική ανασκόπηση: Σύνολα, διατάξεις, πληθικοί αριθμοί, μετρικοί χώροι. Μέτρα: Άλγεβρες και σ άλγεβρες συνόλων, προσθετικά και σ προσθετικά μέτρα, εξωτερικά μέτρα, μέτρα Borel στην πραγματική ευθεία. Ολοκλήρωση: μετρήσιμες συναρτήσεις, ολοκλήρωση θετικών συναρτήσεων, ολοκλήρωση συναρτήσεων με μιγαδικές τιμές, τρόποι συγκλίσεως, μέτρα γινόμενο, το n διάστατο ολοκλήρωμα Lebesgue, ολοκλήρωση σε πολικές συντεταγμένες. Προσεσημασμένα μέτρα, το θεώρημα Radon-Nikodym, μιγαδικά μέτρα, διαφόριση σε Ευκλείδειους χώρους, συναρτήσεις φραγμένης κύμανσης. Χώροι L P : Βασική θεωρία χώρων L P, οι δυϊκοί των χώρων L P, οι χρήσιμες ανισότητες, η συνάρτηση κατανομής, ασθενείς L P χώροι, θεωρήματα παρεμβολής. ΜΑΣ 402 Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ (7 ECTS) Συμπάγεια και σύγκλιση στο χώρο των αναλυτικών συναρτήσεων. O χώρος των μερομορφικών συναρτήσεων, Θεώρημα απεικονίσεως του Riemann, Θεώρημα παραγοντοποιήσεως του Weierstrass. Αναλυτική Συνέχιση, Αρχή ανακλάσεως του Schwarz, Θεώρημα Μονοδρομίας. Ακέραιες συναρτήσεις, Στοιχεία γεωμετρικής θεωρίας. ΜΑΣ 403 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (7 ECTS) Ασυμπτωτική συμπεριφορά μη γραμμικών συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων: ευστάθεια. Θεωρία διαταραχών συστημάτων τα οποία έχουν περιοδική λύση. Διαταραχές διδιαστάτων αυτονόμων συστημάτων. Η θεωρία Poincaré-Bendixson. ΜΑΣ 418 Εισαγωγή στην Ανάλυση Fourier (7 ECTS) Χώροι εσωτερικού γινομένου, χώροι Hilbert, ορθογώνια συστήματα, πληρότητα, περιοδικές συναρτήσεις, τριγωνομετρικά πολυώνυμα και σειρές, σειρές Fourier, σημειακή σύγκλιση σειρών Fourier, θεώρημα Dirichlet, φαινόμενο Gibbs, θεώρημα Parseval, Αθροισιμότητα σειρών κατά Cesàro και Abel, θεώρημα Fejér, θεώρημα Poisson, Λήμμα Riemann-Lebesgue, σύγκλιση ειδικών τριγωνομετρικών σειρών, τοπικό θεώρημα Riemann. Παραγώγιση και ολοκλήρωση σειρών Fourier. Μετασχηματισμός Fourier, θεώρημα της αντιστροφής, ταυτότητα του Plancherel, συνέλιξη, εφαρμογές στις μερικές διαφορικές εξισώσεις. ΜΑΣ 419 Ειδικά Θέματα Ανάλυσης (7 ECTS) Θέματα από Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση ή Διαφορικές Εξισώσεις. ΜΑΣ420 Θεωρία Προσεγγίσεως (7 ECTS) Γραμμικοί χώροι με στάθμη και χώροι εσωτερικού γινομένου. Φραγμένοι γραμμικοί τελεστές. Μέθοδοι σταθερού σημείου. Επαναληπτικές μέθοδοι για την επίλυση γραμμικών συστημάτων. Βέλτιστη προσέγγιση σε σταθμικούς γραμμικούς χώρους και σε χώρους εσωτερικού γινομένου. Ορθογώνια πολυώνυμα. ΜΑΣ 422 Εισαγωγή στη Θεωρία Κωδίκων (7 ECTS) Εισαγωγή στα πεπερασμένα σώματα. Διανυσματικοί χώροι υπεράνω πεπερασμένων σωμάτων. Γραμμικοί κώδικες. Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση με γραμμικό κώδικα. Αποκωδικοποίηση με σύνδρομα. Κώδικες Hamming. Κυκλικοί κώδικες. ΜΑΣ 424 Θεωρία Δακτυλίων και Μοδίων (7 ECTS) Δακτύλιοι και ιδεώδη. Θεωρήματα ομομορφισμών. Περιοχές κύριων ιδεωδών και μοναδικής παραγοντοποίησης. Δακτύλιοι πηλίκων. Πρώτα και μεγιστικά ιδεώδη. R μόδια και ομομορφισμοί. Πεπερασμένα παραγόμενα R μόδια. Δακτύλιοι Noether.

7 110 Ì Ì ª ıëì ÙÈÎÒÓ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ ΜΑΣ 425 Θεωρία Ομάδων (7 ECTS) Γεννήτορες και σχέσεις. Θεωρήματα ομομορφισμών. Ευθέα και ημιευθέα γινόμενα. Δράση ομάδων. Θεωρήματα Sylow και p- ομάδες. Απλές ομάδες. Συνθετικές σειρές και θεώρημα Jordan Hölder. Επιλύσιμες και μηδενοδύναμες ομάδες. ΜΑΣ 426 Θεωρία Galois (7 ECTS) Δακτύλιοι πολυωνύμων, ανάγωγα πολυώνυμα. Επεκτάσεις σωμάτων, σώματα διάσπασης. Αυτομορφισμοί και σταθερά σώματα. Κανονικές επεκτάσεις και επεκτάσεις Galois. Το θεμελιώδες θεώρημα της θεωρίας Galois. Επίλυση με ριζικά. ΜΑΣ 427 Αναπαραστάσεις Ομάδων (7 ECTS) Αναπαραστάσεις. FG-μόδια, FG-υπομόδια, FG-ομομορφισμοί. Θεώρημα του Maschke και Λήμμα του Schur. Ανάγωγα μόδια. Η άλγεβρα ομάδας, το κέντρο άλγεβρας ομάδας. Χαρακτήρες, σχέση μεταξύ χαρακτήρων και αναπαραστάσεων. ΜΑΣ 429 Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (7 ECTS) Θέματα από Άλγεβρα. ΜΑΣ 431 Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες (7 ECTS) Πολλαπλότητες. Εφαπτόμενοι χώροι. Διαμέριση της μονάδας. Κανονικές Τιμές. Θεώρημα Sard. Διανυσματικά πεδία, ροές. Θεώρημα Frobenius. Διαφορικές μορφές. Θεώρημα Stokes. Θεώρημα de Rham. ΜΑΣ 432 Εισαγωγή στη Γεωμετρία Riemann (7 ECTS) Πολλαπλότητες Riemann. Γεωδαισιακές, Εκθετική απεικόνιση, κανονικές συντεταγμένες, Λήμμα του Gauss. Θεώρημα του Hopf-Rinow. Καμπυλότητα. Πεδία Jacobi. Θεωρήματα των Bonnet-Myers, Synge-Weinstein και Hadamard-Cartan. ΜΑΣ 433 Εισαγωγή στην Αλγεβρική Τοπολογία (7 ECTS) Τοπολογικοί χώροι. Συνεχείς απεικονίσεις. Διαχωριστικά αξιώματα. Συμπάγεια. Συνεκτικότητα. Ομοτοπία. Θεμελιώδης ομάδα. Επικαλυπτικοί χώροι. Εισαγωγή στη θεωρία ομολογίας. ΜΑΣ 434 Αλγεβρική Τοπολογία (7 ECTS) Θεωρία ομολογίας και εφαρμογές. Συνομολογία. Καθολικό θεώρημα συντελεστών. Γινόμενα. Τύπος Kuenneth. Thom ισομορφισμός. Δυϊκότητα Poincare. ΜΑΣ 439 Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας (7 ECTS) Θέματα από Διαφορική Γεωμετρία, Αλγεβρική Γεωμετρία και Αλγεβρική Τοπολογία. ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι (7 ECTS) Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης: Εκτίμηση, Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων. Πολλαπλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης: Εκτίμηση, Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων. Έλεγχοι Καταλληλότητας Μοντέλων και Επιλογή Μοντέλου. Πολυωνυμική Παλινδρόμηση. ΜΑΣ 452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ (7 ECTS) Ανάλυση διακύμανσης κατά έναν ή περισσότερους σταθερούς παράγοντες, ανάλυση διακύμανσης κατά έναν ή περισσότερους τυχαίους παράγοντες, ανάλυση συνδιακύμανσης, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα: εκτίμηση σε ορισμένα παραδείγματα, όπως λογιστική ή λογαριθμική παλινδρόμηση, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών. ΜΑΣ 454 Απαραμετρική Στατιστική (7 ECTS) Διατεταγμένες τυχαίες μεταβλητές και οι κατανομές τους. Έλεγχοι προσήμου, έλεγχοι τάξης, διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι. Συντελεστές συσχέτισης και έλεγχοι γραμμικής παλινδρόμησης. Έλεγχοι Kolmogorov-Smirnov, έλεγχοι Lilliefors. Πίνακες συνάφειας, έλεγχοι χ² καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας και ομοιογένειας. ΜΑΣ 455 Θεωρία Δειγματοληψίας (7 ECTS) Σχεδιασμός δειγματοληπτικών σχημάτων. Απλή τυχαία δειγματοληψία, στρωματοποιημένη, συστηματική, κατά συστάδες, πολυσταδιακή δειγματοληψία. Εκτίμηση μέσων και διασπορών, λογοεκτιμήτριες, εκτιμήτριες παλινδρόμησης, βέλτιστη επιλογή δειγματικού μεγέθους, μεροληψία στις δειγματοληπτικές μεθόδους. ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές (7 ECTS) Στάσιμες ανελίξεις, ροπές δεύτερης τάξης. ARMA και ARIMA ανελίξεις. Εκτιμήτριες ροπών, εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας και ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμήτριες Yule Walker. Πρόβλεψη στάσιμων χρονοσειρών. ΜΑΣ 458 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (7 ECTS) Διαγνωστική Στατιστική. Γραμμικά μοντέλα και εφαρμογές. Ανάλυση διασποράς, ανάλυση ταξινομήσεων κατά παράγοντες, ανάλυση δομών δεδομένων, διαγνωστικές μέθοδοι. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα. Μη γραμμικά μοντέλα. Ευσταθείς μέθοδοι. Μέθοδοι σχεδιασμού πειραμάτων. Μέθοδοι προσομοίωσης και πακέτα. Βιομετρικές, οικονομετρικές και λοιπές εφαρμογές. ΜΑΣ 459 Πολυμεταβλητή Ανάλυση (7 ECTS) Πολυδιάστατη κανονική κατανομή, εκτίμηση διανυσματικού μέσου και πίνακα διασποράς. Εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας. Συντελεστής συσχέτισης, μερικός συντελεστής συσχέτισης και η κατανομή του. Η ελεγχοσυνάρτηση Τ2 και η κατανομή της, έλεγχος υποθέσεων με την Τ2. Κατανομή του δειγματικού πίνακα διασποράς, κατανομή Wishart. Πρωτεύοντες παράγοντες, κανονικές συσχετίσεις, ανάλυση κατά συστάδες, διαχωριστική ανάλυση. Αναφορά στην πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς: εκτίμηση παραμέτρων και έλεγχοι υποθέσεων.

8 111 ΜΑΣ 466 Ανάλυση Επιβίωσης (7 ECTS) Λογοκριμένα Δεδομένα, Περικομμένα Δεδομένα. Συνάρτηση επιβίωσης και συνάρτηση κινδύνου. Απαραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης συνάρτησης επιβίωσης και συνάρτησης κινδύνου. Παραμετρικά μοντέλα για τη συνάρτηση κινδύνου. Ανελίξεις απαρίθμησης, martingales. Ημιπαραμετρικό μοντέλο του Cox. Έλεγχοι για ένα ή περισσότερα δείγματα. Έλεγχοι της κλάσης Κ. ΜΑΣ 468 Θέματα Πιθανοτήτων-Στατιστικής Ι (7 ECTS) Θέματα από Πιθανότητες. ΜΑΣ 469 Θέματα Πιθανοτήτων-Στατιστικής ΙΙ (7 ECTS) Θέματα από Στατιστική. ΜΑΣ 471 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (7 ECTS) Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων: γραμμικές μέθοδοι πολλαπλού βήματος-θεωρία και εφαρμογές, μέθοδοι Runge-Kutta, συστήματα πρώτης τάξης και το πρόβλημα της δυσκαμψίας, προβλήματα συνοριακών τιμών. ΜΑΣ 472 Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (7 ECTS) Υπερβολικές ΜΔΕ πρώτης και δεύτερης τάξης, η μέθοδος των χαρακτηριστικών, τεχνικές πεπερασμένων διαφορών, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. Παραβολικές ΜΔΕ, μέθοδοι για την επίλυση της μονοδιάστατης και δισδιάστατης εξίσωσης της θερμότητας. Ελλειπτικές ΜΔΕ, μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για προβλήματα Laplace και Poisson. ΜΑΣ 473 Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων (7 ECTS) Μεταβολικές διατυπώσεις προβλημάτων συνοριακών τιμών. Μέθοδος Galerkin. Συναρτήσεις βάσεως και διακριτοποίηση. Πίνακας ακαμψίας και μέθοδοι επιλύσεως γραμμικών προβλημάτων. Εκτιμήσεις σφάλματος. Μέθοδοι ταξιθεσίας, ελαχίστων τετραγώνων και Rayleigh-Ritz. Μέθοδοι επιλύσεως παραβολικών προβλημάτων. ΜΑΣ 481 Εφαρμοσμένη Ανάλυση (7 ECTS) Λογισμός των μεταβολών. Μετασχηματισμός του Laplace. Ανάλυση Fourier. Ειδικές συναρτήσεις. Ολοκληρωτικές εξισώσεις. Ασυμπτωτική Ανάλυση. ΜΑΣ 482 Κλασική Μηχανική (7 ECTS) Οι νόμοι του Newton. Κεντρικές Δυνάμεις. Κινούμενα Συστήματα Συντεταγμένων. Συστήματα Σωματιδίων. Κίνηση Στερεών Σωμάτων. Εξισώσεις του Lagrange. ΜΑΣ 483 Ρευστοδυναμική (7 ECTS) Βασικές έννοιες και συστήματα συντεταγμένων. Διανυσματικός και τανυστικός λογισμός. Θεωρία επιφανειών και ολοκληρωτικά θεωρήματα. Νόμοι διατήρησης. Εξισώσεις Navier-Stokes. Στοιχεία μερικών διαφορικών εξισώσεων και μέθοδοι επίλυσης. Προβλήματα ροής με αναλυτική λύση. Θεωρία δυναμικού ροής και σχετικά προβλήματα. ΜΑΣ 484 Εισαγωγή στη Μαθηματική Μοντελοποίηση (7 ECTS) Σ αυτό το μάθημα δίδεται έμφαση στο ρόλο της μαθηματικής μοντελοποιήσεως ως εργαλείου εκμαθήσεως και κατανοήσεως μαθηματικών τεχνικών. Οι εφαρμογές προέρχονται από ποικίλες περιοχές, όπως: διακριτά δυναμικά συστήματα, γραφήματα και δίκτυα, γραμμικός προγραμματισμός. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λαμβάνει χώραν εκτενής χρήση λογισμικών. ΜΑΣ 497, ΜΑΣ 498 Τεχνικές Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων (4 ECTS) Το μάθημα προορίζεται για προπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και παράλληλα, αποσκοπεί στην προετοιμασία φοιτητών που συμμετέχουν σε μαθηματικές ολυμπιάδες. Η έμφαση θα είναι σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης και επιτυχή παρουσίαση των λύσεων. Στο μάθημα θα παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές και, ακολούθως, παραδείγματα και ασκήσεις για κάθε τεχνική. Τα προβλήματα θα προέρχονται από διάφορες περιοχές των μαθηματικών, όπως άλγεβρα, ανάλυση, συνδυαστική, θεωρία αριθμών, γεωμετρία κ.ά. Το μάθημα θα είναι επιλογής, αλλά θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη (ή θα είναι υποχρεωτικό) για την επιλογή των φοιτητών που θα εκπροσωπούν το Τμήμα στις διεθνείς ολυμπιάδες. ΜΑΣ 499 Ανεξάρτητη Εργασία (7 ECTS) Εκπόνηση εργασίας με επαρκή στοιχεία πρωτοβουλίας, αυτοδύναμης μελέτης και πρωτοτυπίας υπό την καθοδήγηση μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού. ÂÚÈÁÚ Ê ª ıëì ÙˆÓ appleô ÚÔÛÊ ÚÔÓÙ È ÛÂ ÏÏ Ì Ì Ù ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι (6 ECTS) Συναρτήσεις, Όρια και συνέχεια συναρτήσεων, Παράγωγος, Εφαρμογές των παραγώγων, Ολοκληρώματα, Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων, Λογαριθμική, Εκθετική και Υπερβολικές συναρτήσεις. ΜΑΣ 002 Μαθηματικά ΙΙ (6 ECTS) Τεχνικές ολοκλήρωσης, Γενικευμένα ολοκληρώματα, Ακολουθίες, Σειρές, Δυναμοσειρές, Διαφορικές εξισώσεις, Μερικές παράγωγοι, Γραμμικά συστήματα, Πίνακες, Ορίζουσες, Διανυσματικοί χώροι, Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα.

9 112 Ì Ì ª ıëì ÙÈÎÒÓ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ ΜΑΣ 004 Εισαγωγικά Μαθηματικά για Φυσικούς Ι (8 ECTS) Συναρτήσεις, Όρια και συνέχεια συναρτήσεων, Παράγωγος, Εφαρμογές των παραγώγων, Ολοκληρώματα, Υπερβολικές συναρτήσεις, Τεχνικές ολοκλήρωσης, Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων, Γενικευμένα ολοκληρώματα, Ακολουθίες, Σειρές, Δυναμοσειρές, Μιγαδικοί αριθμοί. ΜΑΣ 005 Εισαγωγικά Μαθηματικά για Φυσικούς ΙΙ (7.5 ECTS) Διανύσματα, Διανυσματικές συναρτήσεις, Μερικές παράγωγοι, Γραμμικά συστήματα, Πίνακες, Ορίζουσες, Διανυσματικοί χώροι, Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, Γραμμικοί μετασχηματισμοί. ΜΑΣ 006 Μιγαδική Ανάλυση για Φυσικούς (7.5 ECTS) Μιγαδικοί αριθμοί, αναλυτικές συναρτήσεις, εξισώσεις Cauchy- Riemann, αρμονικές συναρτήσεις. Εκθετικές, τριγωνομετρικές, λογαριθμικές συναρτήσεις. Ολοκληρώματα, θεώρημα του Cauchy, ολοκληρωτικός τύπος του Cauchy. ΜΑΣ 007 Ιστορία των Μαθηματικών (5 ECTS) Μεταβλητή ύλη από αρχαία ελληνικά Μαθηματικά, Μεσαίωνα και σύγχρονη περίοδο. ΜΑΣ 014 Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι (6 ECTS) Συναρτήσεις, Όρια και συνέχεια συναρτήσεων, Παράγωγος, Εφαρμογές των παραγώγων, Ολοκληρώματα, Υπερβολικές συναρτήσεις, Τεχνικές ολοκλήρωσης, Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων, Γενικευμένα ολοκληρώματα, Ακολουθίες, Σειρές, Δυναμοσειρές, Μιγαδικοί αριθμοί. ΜΑΣ 015 Εισαγωγικά Μαθηματικά ΙΙ (6 ECTS) Διανύσματα, Διανυσματικές συναρτήσεις, Μερικές παράγωγοι, Γραμμικά συστήματα, Πίνακες, Ορίζουσες, Διανυσματικοί χώροι, Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, Γραμμικοί μετασχηματισμοί. ΜΑΣ 016 Γραμμική Άλγεβρα για Πληροφορική (8 ECTS) Γραμμικοί χώροι. Γραμμική ανεξαρτησία. Βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου. Θεωρία πινάκων και ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα και μέθοδος απαλοιφής Gauss. Αντιστροφή πίνακα. Γραμμικές απεικονίσεις, εικόνα και πυρήνας. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα τετραγωνικού πίνακα. Διαγωνοποίηση. MΑΣ 021 Απειροστικός Λογισμός Ι (6 ECTS) Αριθμοί, απόλυτες τιμές και ανισότητες. Συναρτήσεις. Συστήματα συντεταγμένων. Όρια και ρυθμός μεταβολής: 'Ορια και συνέχεια. Παράγωγος συνάρτησης. Τύποι παραγώγισης. Παράγωγοι κάθε τάξης. Παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής (ταχύτητα, εφαρμογές παραγώγων, σχεδιασμός καμπυλών: Θεώρημα μέσης τιμής. Μέγιστα, ελάχιστα και σημεία καμπής. Οριζόντιες και κάθετες ασύμπτωτες. Προβλήματα μεγίστου και ελαχίστου. Ο κανόνας L Hospital, επιτάχυνση). Κανόνας αλυσίδας. Διαφορικό και προσέγγιση κατά Newton. Ολοκλήρωση: Εμβαδόν και ορισμένο ολοκλήρωμα. Αντίπαράγωγος και θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού. Αόριστα ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Εκτιμήσεις ορισμένων ολοκληρωμάτων και αριθμητική ολοκλήρωση. Εφαρμογές ολοκληρωμάτων: Χρήση πινάκων ολοκληρωμάτων. Εμβαδόν μεταξύ καμπυλών. Όγκος, γενικευμένα ολοκληρώματα. Ορμή και κέντρο μάζας. Μέση τιμή μιας συνάρτησης. MΑΣ 022 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (6 ECTS) Ολοκλήρωση και εφαρμογές. Τεχνικές ολοκλήρωσης. Ολοκλήρωση κατά μέρη. Απλά κλάσματα. Ολοκλήρωση τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Ολοκληρώματα των α2 ± χ2 και χ2 ± α2. Ρητές εκφράσεις σε sin x και cos x. Ακολουθίες και σειρές. Κριτήρια σύγκλισης. Απόλυτη σύγκλιση. Εναλλάσουσες σειρές. Δυναμοσειρές. Σειρές Taylor και Maclaurin. Πολικές συντεταγμένες. Εμβαδόν σε πολικές συντεταγμένες παραμετρικές εξισώσεις. Μήκος τόξου και ταχύτητα μιας καμπύλης. Εμβαδόν μιας επιφάνειας εκ περιστροφής. Διανύσματα: Άλγεβρα διανυσμάτων. Διανύσματα στο χώρο. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο. Ευθείες και επίπεδα. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Γραφήματα εξισώσεων και καμπύλες στάθμης. Μερικές παράγωγοι. Εφαπτόμενα επίπεδα και διαφορικό. Ο κανόνας της αλυσίδας. Κατευθυνόμενες παράγωγοι, κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός. Κρίσιμα σημεία και ακρότατα. MΑΣ 023 Γραμμική Αλγεβρα και Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού (6 ECTS) Πολλαπλά ολοκληρώματα: Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Διπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνια και γενικότερα χωρία. Ολοκληρώματα σε κυλινδρικές, σφαιρικές και πολικές συντεταγμένες. Εφαρμογές: Εμβαδά επιφανειών, μέση τιμή και κέντρο βάρους. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα: Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Θεμελιώδες θεώρημα επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων. Θεωρήματα Green και Stokes. Θεώρημα Απόκλισης. Γραμμική Άλγεβρα: Επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων. Αλγόριθμος του Gauss. Γραμμική ανεξαρτησία, βάση, διάσταση. Αντιστροφή πίνακα και ψευδοαντίστροφος. Εσωτερικά γινόμενα και προβολές. Ορθογώνιες βάσεις και πίνακες. Ορθοκανονικοποίηση Gram- Schmidt. Ορίζουσες: Ιδιότητες οριζουσών. Τύποι για ορίζουσες. Εφαρμογές οριζουσών. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα: Χαρακτηριστικές εξισώσεις και υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. Διαγωνοποίηση πίνακα. Εφαρμογές. Μετασχηματισμοί ομοιότητας και τριγωνικές μορφές. MΑΣ 024 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (6 ECTS) Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: Επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Διαχωρίσιμες εξισώσεις, πλήρεις εξισώσεις, Εφαρμογές. Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης: θεμελιώδεις λύσεις ομογενών εξισώσεων. Το μη ομογενές πρόβλημα. Μέθοδος των προσδιοριστέων

10 113 συντελεστών και μεταβολής των σταθερών. Σειρές λύσεων. Εφαρμογές στα ηλεκτρικά δίκτυα. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές. Μιγαδικές ιδιοτιμές. Επαναλαμβανόμενες ιδιοτιμές. Μη ομογενή γραμμικά συστήματα. Μερικές διαφορικές εξισώσεις: χωρισμός μεταβλητών και σειρές Fourier. Μη-γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και ανάλυση ευστάθειας: Επίπεδα φάσης και ευστάθεια. Μέθοδος Liapunov. ΜΑΣ 031 Απειροστικός Λογισμός Ι (5 ECTS) Το σύστημα των πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις. Όρια ακολουθιών και πραγματικών συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Συνέχεια και παραγώγιση. Ολοκλήρωμα Riemann. Εφαρμογές παραγώγων και ολοκληρωμάτων. Τεχνικές ολοκλήρωσης. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Κανόνας de l Hopital. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. ΜΑΣ 032 Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS) Γραμμικοί χώροι. Γραμμική ανεξαρτησία. Βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου. Θεωρία πινάκων και ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα και μέθοδος της απαλοιφής Gauss. Αντιστροφή πίνακα. Βαθμός πίνακα. Γραμμικές απεικονίσεις, εικόνα και πυρήνας. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα τετραγωνικού πίνακα. Διαγωνοποίηση. ΜΑΣ 033 Μαθηματικά για Μηχανικούς (5 ECTS) Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης. Εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Πλήρεις εξισώσεις και ολοκληρωτικοί παράγοντες. Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης. Μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών και μέθοδος της μεταβολής των παραμέτρων. Λύσεις με δυναμοσειρές. Συναρτήσεις δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Μερικές παράγωγοι. Κανόνας της αλυσίδας. Παράγωγοι κατά κατεύθυνση και κλίση. Ακρότατα συναρτήσεων δύο μεταβλητών. Πολλαπλασιαστές Lagrange. Διανυσματικές συναρτήσεις. Απόκλιση και στροβιλισμός διανυσματικού πεδίου. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Εισαγωγή στις μερικές διαφορικές εξισώσεις. Χωρισμός των μεταβλητών. Η εξίσωση θερμότητας. ΜΑΣ 034 Στατιστική και Πιθανότητες για Μηχανικούς Περιγραφική στατιστική. Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. Πιθανότητα. Τυχαίες μεταβλητές. Συνάρτηση Κατανομής. Κατανομές. Ανεξαρτησία. Μέση τιμή. Συνδιακύμανση. Ροπογεννήτριες. Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών. Οριακά θεωρήματα. Νόμοι μεγάλων αριθμών. Εκθετικές οικογένειες κατανομών. Εκτιμητική, Έλεγχοι Υποθέσεων, Απλή γραμμική παλινδρόμηση, ανάλυση διασποράς. ΜΑΣ 042 Γραμμική Άλγεβρα για ΜΜΜΠ (6 ECTS) Περιγραφή ίδια με το ΜΑΣ 032. ΜΑΣ 043 Μαθηματικά για ΠΜΜΠ (6 ECTS) Περιγραφή ίδια με το ΜΑΣ 033. ΜΑΣ 044 Στατιστική και Πιθανότητες για ΠΜΜΠ (6 ECTS) Περιγραφή ίδια με το ΜΑΣ 034. ΜΑΣ 051 Στατιστικές Μέθοδοι (5 ECTS) Περιγραφική στατιστική, πιθανότητα, διωνυμική κατανομή, κανονική κατανομή, δειγματοληψία, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων, συσχέτιση, ανάλυση παλινδρόμησης, εισαγωγή στην ανάλυση διασποράς. ΜΑΣ 055 Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική (5 ECTS) Πιθανότητα. Τυχαίες μεταβλητές. Συνάρτηση κατανομής. Κατανομές. Ανεξαρτησία. Μέση τιμή. Ροπογεννήτριες. Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών. Οριακά θεωρήματα. Σημειοεκτιμητική (επάρκεια και πληρότητα), διαστήματα εμπιστοσύνης. Εκθετικές οικογένειες κατανομών. Έλεγχοι υποθέσεων, έλεγχοι X2. Απλή γραμμική παλινδρόμηση, ανάλυση διασποράς. ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση Ι (6 ECTS) Περιγραφική στατιστική. Μοντέλα πιθανοτήτων. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή. Δειγματοληψία. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Εκτιμητική. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης. ΜΑΣ 062 Στατιστική Ανάλυση ΙΙ (6 ECTS) Ανάλυση παλινδρόμησης. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Έλεγχοι X2. Ανάλυση διασποράς. Απαραμετρικές μέθοδοι. Χρονοσειρές. Θεωρία αποφάσεων. ΜΑΣ 066 Βιοστατιστική (6 ECTS) Κατανομές πληθυσμών, Δείγματα, Κατανομές συχνοτήτων, Περιγραφή δεδομένων, Γραφικές μέθοδοι, Αριθμητικοί στατιστικοί δείκτες ή μέτρα Κεντρικής τάσης (Μέση τιμή, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή), Διασπορά της διασποράς, Εκτιμητική, Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι υποθέσεων, Ανάλυση διακύμανσης, Μη Παραμετρική Στατιστική. ΜΑΣ 041 Απειροστικός Λογισμός Ι για ΜΜΜΠ (6 ECTS) Περιγραφή ίδια με το ΜΑΣ 031.

11 114 Ì Ì ª ıëì ÙÈÎÒÓ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ π : ø π π π π π ª ª ø π À º π À ª ª ª ª π ø π π π Κωδικοί και Τίτλοι Μαθημάτων ECTS Καθαρά Μαθηματικά Εφαρμοσμ. Mαθηματικά Στατιστική MΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι 8 ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 8 ΜΑΣ 121 Γραμμική Αλγεβρα Ι 8 ΜΑΣ 122 Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ 8 ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά 8 ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές 8 ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 8 ΜΑΣ 203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι 8 ΜΑΣ 211 Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 8 ΜΑΣ 222 Θεωρία Αριθμών 7 ΜΑΣ 261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες 8 ΜΑΣ 262 Εισαγωγή στη Στατιστική 8 ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι 8 ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση 8 ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση Ι 8 ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στην Άλγεβρα 7 ΜΑΣ 331 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία 8 ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις 7 ΜΑΣ 361 Θεωρία Πιθανοτήτων 8 ΜΑΣ 362 Στατιστική Θεωρία 7 ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ ΜΑΣ 401 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 7 ΜΑΣ 402 Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ 7 ΜΑΣ 403 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 7 ΜΑΣ 418 Εισαγωγή στην Ανάλυση Fourier 7 ΜΑΣ 419 Ειδικά Θέματα Ανάλυσης 7 ΜΑΣ 420 Θεωρία Προσεγγίσεως 7 ΜΑΣ 422 Εισαγωγή στη Θεωρία Κωδίκων 7 ΜΑΣ 424 Θεωρία Δακτυλίων και Μοδίων 7 ΜΑΣ 425 Θεωρία Ομάδων 7 ΜΑΣ 426 Θεωρία Galois 7 ΜΑΣ 427 Αναπαραστάσεις Ομάδων 7 ΜΑΣ 429 Ειδικά Θέματα Αλγεβρας 7 ΜΑΣ 431 Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες 7 ΜΑΣ 432 Εισαγωγή στη Γεωμετρία Riemann 7

12 115 Κωδικοί και Τίτλοι Μαθημάτων ECTS Καθαρά Μαθηματικά Εφαρμοσμ. Mαθηματικά Στατιστική ΜΑΣ 433 Εισαγωγή στην Αλγεβρική Τοπολογία 7 ΜΑΣ 434 Αλγεβρική Τοπολογία 7 ΜΑΣ 439 Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας 7 ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι 7 ΜΑΣ 452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ 7 ΜΑΣ 454 Απαραμετρική Στατιστική 7 ΜΑΣ 455 Θεωρία Δειγματοληψίας 7 ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές 7 ΜΑΣ 458 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 7 ΜΑΣ 459 Πολυμεταβλητή Ανάλυση 7 ΜΑΣ 466 Ανάλυση Επιβίωσης 7 ΜΑΣ 468 Θέματα Πιθανοτήτων Στατιστικής I 7 ΜΑΣ 469 Θέματα Πιθανοτήτων Στατιστικής II 7 ΜΑΣ 471 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 7 ΜΑΣ 472 Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων 7 ΜΑΣ 473 Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων 7 ΜΑΣ 481 Εφαρμοσμένη Ανάλυση 7 ΜΑΣ 482 Κλασική Μηχανική 7 ΜΑΣ 483 Ρευστοδυναμική 7 ΜΑΣ 484 Εισαγωγή στη Μαθηματική Μοντελοποίηση 7 ΜΑΣ 499 Ανεξάρτητη Εργασία 7 ΜΑΣ 857*/ΜΑΣ 858* Τεχνικές Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων 4 Επεξηγήσεις: * = Το μάθημα προσφέρεται σε οποιοδήποτε έτος σπουδών και γι αυτό δεν ανήκει στους συνήθεις κωδικούς των προπτυχιακών μαθημάτων = Υποχρεωτικό Μάθημα = Επιλέγονται τουλάχιστον τρία από οκτώ μαθήματα = Επιλέγονται δύο από οκτώ μαθήματα + = Επιλέγονται δύο από τρία μαθήματα = Μπορεί να αντικαταστήσει ένα μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος ΜΑΣΧΧ: Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (Μάθημα οποιασδήποτε κατεύθυνσης εντός Τμήματος). Όποιο μάθημα δε φέρει το χαρακτηριστικό σύμβολο ( ) αποτελεί μάθημα περιορισμένης επιλογής, με την προϋπόθεση ότι έχουν ικανοποιηθεί οι ειδικές απαιτήσεις της κατεύθυνσης του φοιτητή.

13 116 Ì Ì ª ıëì ÙÈÎÒÓ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ π µ: ª ª À ƒ º ƒ π π π ª ª Κωδικός και Τίτλος Μαθήματος Τμήμα ECTS ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι ΟΙΚ, ΔΔΕ, ΒΙΟ 6 ΜΑΣ 002 Μαθηματικά ΙΙ ΔΔΕ, ΒΙΟ 6 ΜΑΣ 004 Εισαγωγικά Μαθηματικά για Φυσικούς Ι ΦΥΣ 8 ΜΑΣ 005 Εισαγωγικά Μαθηματικά για Φυσικούς ΙΙ ΦΥΣ 7,5 ΜΑΣ 006 Μιγαδική Ανάλυση για Φυσικούς ΦΥΣ 7,5 ΜΑΣ 007 Ιστορία των Μαθηματικών ΜΑΣ, «Ε» 5 ΜΑΣ 014 Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι ΧΗΜ, 6 ΜΑΣ 015 Εισαγωγικά Μαθηματικά ΙΙ ΧΗΜ 6 ΜΑΣ 016 Γραμμική Άλγεβρα για Πληροφορική ΕΠΛ 7,5 ΜΑΣ 017 Απειροστικός Λογισμός για ΕΠΛ ΕΠΛ 7,5 ΜΑΣ 021 Απειροστικός Λογισμός Ι ΗΜΜΥ 6 ΜΑΣ 022 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ ΗΜΜΥ 6 ΜΑΣ 023 Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού ΗΜΜΥ 6 ΜΑΣ 024 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΗΜΜΥ 6 ΜΑΣ 031 Απειροστικός Λογισμός Ι ΠΜΜΠ 5 ΜΑΣ 032 Γραμμική Άλγεβρα ΠΜΜΠ 5 ΜΑΣ 033 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΠΜΜΠ 5 ΜΑΣ 034 Στατιστική και Πιθανότητες για Μηχανικούς ΠΜΜΠ 5 ΜΑΣ 041 Απειροστικός Λογισμός Ι για ΜΜΜΠ ΜΜΜΠ 6 ΜΑΣ 042 Γραμμική Άλγεβρα για ΜΜΜΠ ΜΜΜΠ 6 ΜΑΣ 043 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΜΜΜΠ 6 ΜΑΣ 044 Στατιστική και Πιθανότητες για Μηχανικούς ΜΜΜΠ 6 ΜΑΣ 051 Στατιστικές Μέθοδοι Ι ΕΠΑ, ΚΠΕ, ΨΥΧ 5 ΜΑΣ 052 Στατιστικές Μέθοδοι ΙΙ ΨΥΧ 5 ΜΑΣ 055 Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική ΕΠΛ 7 ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση Ι ΟΙΚ, ΔΔΕ 6 ΜΑΣ 062 Στατιστική Ανάλυση ΙΙ ΔΔΕ 6 ΜΑΣ 066 Βιοστατιστική ΒΙΟ 6 Επεξηγήσεις: «Ε» = Προσφέρεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής = Μπορεί να αντικαταστήσει ένα μάθημα επιλογής εκτός Τμήματος (για φοιτητές Τμήματος ΜΑΣ)

14 117 INAKA 1: ƒ ª ª π - π π ƒ ƒ ªª À ø ECTS 1Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι 8 ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά 8 ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι 8 Ξένη Γλώσσα Ι 5 2Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 8 ΜΑΣ 122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 8 ΕΠΛ 031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 7 ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές 8 3Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 211 Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 8 ΜΑΣ 261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες 8 ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι 8 Ξένη Γλώσσα ΙΙ 5 4Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 8 ΜΑΣ 203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις I 8 ΜΑΣ 262 Εισαγωγή στη Στατιστική 8 ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στη Άλγεβρα 7 ECTS 5Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση 8 Επιλογή Ι* (π.χ. ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις) 7 ΜΑΣΧΧ (Μάθημα περιορισμένης Επιλογής) 7 ΦΥΣ 111 Γενική Φυσική Ι 8 Σύνολο 30 6Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση Ι 8 ΜΑΣ 331 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία 8 ΜΑΣΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 Επιλογή ΙΙ* (π.χ. ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση) 7 Σύνολο 30 7Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 433Εισαγωγή στην Αλγεβρική Τοπολογία 7 ΜΑΣΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 8Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 ΜΑΣΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 ΜΑΣΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 240 Επεξηγήσεις: ΜΑΣΧΧ = Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Επιλογή Ι*, ΙΙ* = Επιλογή 2 εκ των 3 πιο κάτω: (α) ΜΑΣ304 Συναρτησιακή Ανάλυση (β) ΜΑΣ303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (γ) ΜΑΣ371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ

15 118 Ì Ì ª ıëì ÙÈÎÒÓ Î È Ù ÙÈÛÙÈÎ INAKA 2: º ƒª ª ª ª π - π π ƒ ƒ ªª À ø ECTS 1Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι 8 ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά 8 ΜΑΣ 121 Γραμμική Αλγεβρα Ι 8 Ξένη Γλώσσα Ι 5 2Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 8 ΜΑΣ 122 Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ 8 ΕΠΛ 031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 7 ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές 8 3Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 201 Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 8 ΜΑΣ 261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες 8 ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι 8 Ξένη Γλώσσα ΙΙ 5 4Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 8 ΜΑΣ 203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι 8 ΜΑΣ 262 Εισαγωγή στη Στατιστική 8 ΜΑΣ ΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 ECTS 5Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση 8 ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ή ΜΑΣ (Εφ)** 7 ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ ή ΜΑΣ (Εφ)** 7 ΦΥΣ 111 Γενική Φυσική 8 Σύνολο 30 6Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση Ι 8 ΜΑΣ 331 Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία 8 ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση ή ΜΑΣ (Εφ)** 7 ΜΑΣΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 Σύνολο 30 7Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ ή ΜΑΣ (Εφ)** 7 ΜΑΣ ΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 8Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση ή ΜΑΣ (Εφ)** 7 ΜΑΣ ΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 ΜΑΣ ΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 240 Επεξηγήσεις: ΜΑΣ ΧΧ = Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΜΑΣ (Εφ)** = Μαθήματα Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Τρία από τα πιο κάτω οκτώ μαθήματα: ΜΑΣ 403 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ ΜΑΣ 420 Θεωρία Προσεγγίσεως ΜΑΣ 471 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων ΜΑΣ 472 Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων ΜΑΣ 473 Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων ΜΑΣ 481 Εφαρμοσμένη Ανάλυση ΜΑΣ 482 Κλασική Μηχανική ΜΑΣ 483 Ρευστοδυναμική = Επιλογή μαθημάτων έτσι ώστε να πληρείται ο κανόνας 2 εκ των 3 μαθημάτων κορμού

16 119 INAKA 3: ª ª π / π π - π π ƒ ƒ ªª À ø ECTS 1Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι 8 ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά 8 ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι 8 Ξένη Γλώσσα Ι 5 2Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 8 ΜΑΣ 122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 8 ΕΠΛ 031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 7 ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές 8 3Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 211 Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 8 ΜΑΣ 261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες 8 ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι 8 Ξένη Γλώσσα ΙΙ 5 4Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 8 ΜΑΣ 203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις I 8 ΜΑΣ 262 Εισαγωγή στη Στατιστική 8 ΜΑΣΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 ECTS 5Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση 8 ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις 7 Επιλογή Ι* 7 ΜΑΣ 361 Θεωρία Πιθανοτήτων 8 Σύνολο 30 6Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση Ι 8 ΜΑΣ 331 Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία 8 ΜΑΣ 362 Στατιστική Θεωρία 7 ΜΑΣ (Στατ.)*** 7 Σύνολο 30 7Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι 7 ΜΑΣΧΧ (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής) 7 8Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΜΑΣ 452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ 7 ΜΑΣ (Στατ.)*** 7 Επιλογή ΙΙ* 7 Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 240 Επεξηγήσεις: ΜΑΣ ΧΧ = Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Επιλογή Ι*, ΙΙ* = Επιλογή 2 εκ των 3 πιο κάτω: (α) ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση (β) ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (γ) ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ ΜΑΣ (Στατ.)*** = Επιλογή από τα πιο κάτω μαθήματα της κατεύθυνσης Στατιστικής: (α) ΜΑΣ454 Απαραμετρική Στατιστική (β) ΜΑΣ455 Θεωρία Δειγματοληψίας (γ) ΜΑΣ456 Χρονοσειρές (δ) ΜΑΣ458 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ε) ΜΑΣ 459 Πολυμεταβλητή Ανάλυση (στ) ΜΑΣ 466 Ανάλυση Επιβίωσης (ζ) ΜΑΣ 468 Θέματα Πιθανοτήτων-Στατιστικής Ι (η) ΜΑΣ 469 Θέματα Πιθανοτήτων -Στατιστικής ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Σαπατίνας ΑΝΤΙΠPOEΔPOΣ Aλέκος Bίδρας KAΘHΓHTEΣ Aλέκος Bίδρας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

243 Μαθηματικών Αθήνας

243 Μαθηματικών Αθήνας 243 Μαθηματικών Αθήνας Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)

251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) 251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Από την ίδρυσή του, το 1977, λειτούργησε με τρόπο διαφορετικό από άλλα Τμήματα Μαθηματικών της εποχής εκείνης. Έδωσε έμφαση στην ευελιξία του Προγράμματος Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2014-2016

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2014-2016 Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Συμπλήρωμα 2014-2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Αγγλικών Σπουδών... 6 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών... 8 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα στόχο έχει την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2004 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ... 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕYΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΣ 2015 Περιεχόμενα 1 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) 230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για

Διαβάστε περισσότερα

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015 FountasBooks ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 FountasBooks Books for Engineers and Scientists Κεντρική διάθεση : FountasBooks, Στουρνάρη 36 & Γ Σεπτεμβρίου, Αθήνα, Οροφος 4ος Παραγγελίες 24ώρες το 24ωρο στο www.fountasbooks.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταύρος Ιεζεκιήλ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Έλληνας ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Χριστόφορος Χατζηκωστής ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ 225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ η Επιστήμη και Τεχνολογία του ΑΤΜ Η μελέτη και η εφαρμογή της Γεωμετρίας της Γης και οτιδήποτε σχετίζεται με τη γεωμετρία αυτή (από το φυσικό και τον ανθρωπογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2012 ΠΕΡΙΕXΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193

Διαβάστε περισσότερα