Οδηγός καλών πρακτικών µη δεσµευτικού χαρακτήρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός καλών πρακτικών µη δεσµευτικού χαρακτήρα"

Transcript

1 Οδηγός καλών πρακτικών Εύχρηστος οδηγός καλών πρακτικών για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από τον αµίαντο σε εργασίες που συνεπάγονται (ή µπορεί να συνεπάγονται) έκθεση στον αµίαντο: για εργοδότες, εργαζοµένους και επιθεωρητές εργασίας. Οδηγός που εκδίδεται από την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) Οδηγός καλών πρακτικών µη δεσµευτικού χαρακτήρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις Κοινωνικός διάλογος, κοινωνικά δικαιώµατα, συνθήκες εργασίας, προσαρµογή στην αλλαγή Υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

2 Οδηγός καλών πρακτικών Εύχρηστος οδηγός καλών πρακτικών για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από τον αµίαντο σε εργασίες που συνεπάγονται (ή µπορεί να συνεπάγονται) έκθεση στον αµίαντο: για εργοδότες, εργαζοµένους και επιθεωρητές εργασίας. Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) αναγνώρισε την ανάγκη σύνταξης ενός εύχρηστου οδηγού σχετικά µε τους καλύτερους τρόπους αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τον αµίαντο σε διάφορες εργασίες που συνεπάγονται ή µπορεί να συνεπάγονται έκθεση στον αµίαντο. Ο παρών οδηγός εκπονήθηκε για να χρησιµοποιηθεί κατά την εκστρατεία επιθεώρησης «αµίαντος 2006» που διεξάγεται πανευρωπαϊκά από έναν ανεξάρτητο φορέα (ΙΟΜ - Ίδρυµα Ιατρικής της Εργασίας) βάσει σύµβασης που του ανατέθηκε µετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών. Παρέχει µια κοινή βάση πληροφοριών για τον επιθεωρητή εργασίας, τον εργοδότη και τον εργαζόµενο. Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι (εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και εργοδοτικών ενώσεων), µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας, συµµετείχαν στις συζητήσεις επί του σχεδίου στο πλαίσιο της διευθύνουσας επιτροπής. Στην Ευρώπη η εθνική νοµοθεσία αντικατοπτρίζει τις κοινές απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών. Ωστόσο, η νοµοθεσία εφαρµόζεται µέσω εθνικών κανονιστικών διατάξεων οι οποίες µπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Ορισµένα κράτη µέλη διαθέτουν επίσης αναλυτικές οδηγίες. Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να προωθήσει τις καλές πρακτικές, όπως εφαρµόζονται σε οποιοδήποτε κράτος µέλος ή αλλού, περιλαµβάνει δε τις βελτιώσεις της αιχµής της τεχνολογίας στην πράξη. Καρπός της ευρωπαϊκής συνόδου για τον αµίαντο το 2003 ήταν η «διακήρυξη της ρέσδης για την προστασία των εργαζοµένων από τον αµίαντο», η οποία συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη SLIC να καταρτίσουν πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές όπως οι παρούσες (Zieschang κ.ά., 2003). Ο παρών οδηγός αφορά κυρίως την πρόληψη στην πράξη και καλύπτει ευρύ φάσµα εργασιών που συνεπάγονται ή µπορεί να συνεπάγονται έκθεση στον αµίαντο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SLIC) ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΟΜΑ Α Mr Bernhard Brückner Chair of the SLIC Steering Group Vorsitzender des SLIC Lenkungsausschusses "Europäische Asbestkampagnge 2006" stellvertretener Leiter der Abteilung "Arbeitsschutz" Hessisches Sozialministerium Dostojewskistr. 4 DE WIESBADEN Germany Mr Gerd Albracht Senior Specialist in Occupational Safety and Health Coordinator Development of Inspection Systems International Labour Office - SafeWork - CH-1211 Geneva 22 : Dr Michael Au SLIC delegate Hessisches Sozialministerium Postfach 3140, Dostojewskistraße. 4 DE Wiesbaden - Germany Mr Angel Carcoba ACSH Confederation Sindical de Comisiones Obreras C/. Fernández de la Hoz 12 ES MADRID - Spain Mrs Roisin McEneany SLIC delegate Senior Inspector Health and Safety Authority Head of Occupational Hygiene Unit 10 Hogan Place Dublin 2 Ireland Dr Jean-Marie De Coninck Expert Secretariat to SLIC European Commission Health Safety and Hygiene at Work Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Euroforum Building, 10 Rue Robert Stumper, L2557 Luxembourg Mr Kevin Enright ACSH Manager Safety Services - ESB Lower Fitzwilliam Street Dublin 2 - Ireland Mr Mieczyslaw Foltyn SLIC delegate Senior Expert, Department of Occupational Hazards Chief Labour Inspectorate 38/42 Krucza St. PL Warsaw - Poland Dr Martin Gibson SLIC delegate Health and Safety Executive Belford House 59 Belford Road Edinburgh EH4 3UE - United Kingdom Mrs Lidija Korat SLIC delegate Inšpektorica I in vodja območne enote Inšpektorat RS za delo Parmova Ljubljana Slovenija ii

4 Mrs Mathilde Merlo SLIC delegate DRT - Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Sous-direction des conditions de travail Bureau de la protection de la santé en milieu de travail 39-43,quai André Citroên FR PARIS CEDEX 15 France Dr François Pellet ACSH UIMM 56, Avenue de Wagram FR PARIS Cedex 17 France Mr Lars Vedsmand ACSH Occupational Health and Safety Executive BAT - Kartellet Kampmannsgade, 4 DK København V Denmark ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ AD Jones Institute of Occupational Medicine (IOM) Research Avenue North, Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP, UK J Tierney Institute of Occupational Medicine (IOM) Research Avenue North, Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP, UK AG Sheel Institute of Occupational Medicine (IOM) Research Avenue North, Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP, UK C James Institute of Occupational Medicine (IOM) Research Avenue North, Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP, UK iii

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ IX 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 4 3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ 7 4 ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 19 5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 38 7 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 49 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ 58 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 66 v

6 11.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ο Ο ΗΓΟΣ ΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Ο Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 132 vi

7 18.2 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ vii

8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ευρωπαϊκή σύνοδος για τους κινδύνους του αµιάντου, που πραγµατοποιήθηκε το 2003 στη ρέσδη και την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι χωρών από όλη την Ευρώπη, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΓΕ, επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι ο αµίαντος παραµένει ο πρωταρχικός καρκινογόνος τοξικός παράγοντας στο χώρο εργασίας στις περισσότερες χώρες. Με θανάτους από καρκίνο του πνεύµονα και περιστατικά µεσοθηλιώµατος ετησίως, κατ εκτίµηση, στις βιοµηχανικές χώρες της υτικής Ευρώπης, της Βόρειας Αµερικής και στην Ιαπωνία, είναι σαφές πως η έκθεση στον αµίαντο εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβληµα υγείας που πρέπει να επανέλθει στην ηµερήσια διάταξη και να εξεταστεί ως ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πρόληψης που εφαρµόζουµε. Ο αµίαντος παραµένει βασικό µέληµα κατά τον καθορισµό των µέτρων διαφύλαξης της υγείας των εργαζοµένων. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία έχει απαγορεύσει την εµπορία και τη χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή ουσιών από τον Ιανουάριο του 2005 (οδηγία 1999/77/ΕΚ). Από τις 15 Απριλίου 2006 ισχύουν αυστηρότερα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους της έκθεσης σε ίνες αµιάντου (οδηγία 2003/18/EΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ). Παρά τις νοµικές αυτές εξελίξεις, το πρακτικό πρόβληµα της πρόληψης της έκθεσης στον αµίαντο κατά τις εργασίες αφαίρεσης, κατεδάφισης, συντήρησης και επισκευής εξακολουθεί να υφίσταται. Επιπλέον, στην εποχή των στενών οικονοµικών δεσµών και της παγκοσµιοποίησης που ζούµε, οφείλουµε να προσέξουµε να µην µαταιώσουµε τις προσπάθειές µας επανεισάγοντας υλικά που περιέχουν αµίαντο. Σύµφωνα µε τις συστάσεις της διακήρυξης της ρέσδης, η επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC) συνέστησε µια οµάδα εργασίας µε σκοπό να εκπονήσει πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές καλής πρακτικής για τις εναποµένουσες δραστηριότητες που περικλείουν κίνδυνο έκθεσης στον αµίαντο και να δροµολογήσει µια ευρωπαϊκή εκστρατεία το 2006 για την παρακολούθηση της ενσωµάτωσης και εφαρµογής των σχετικών οδηγιών. Ο «οδηγός καλών πρακτικών» θα βοηθήσει στον εντοπισµό του αµιάντου και των προϊόντων αµιάντου κατά τη χρήση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και κτιρίων και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την παρουσία τους θα περιγράψει τις καλές πρακτικές αφαίρεσης του αµιάντου (µεταξύ άλλων, καταστολή σκόνης, περίβληµα και µέσα ατοµικής προστασίας) και διακίνησης προϊόντων και αποβλήτων αµιαντοτσιµέντου θα ενθαρρύνει, όσον αφορά τα µέσα ατοµικής προστασίας και τον προστατευτικό ιµατισµό, την εφαρµογή µιας προσέγγισης που να συνεκτιµά τον ανθρώπινο παράγοντα και τη διαφορετικότητα του κάθε ατόµου. Θα διατεθεί σε εργοδότες και εργαζοµένους. Η εκστρατεία επιθεώρησης εργασίας θα ολοκληρωθεί το δεύτερο ήµισυ του 2006 σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία διεξάγονται εργασίες συντήρησης, κατεδάφισης, αφαίρεσης ή αποκοµιδής υλικών που περιέχουν αµίαντο, για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων. Οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν από τα εθνικά σώµατα επιθεώρησης εργασίας (και, κατά περίπτωση, από τις αρχές υγείας της εργασίας). Ο στόχος της εκστρατείας είναι να υποστηρίξει την εφαρµογή ix

10 της οδηγίας 2003/18/EΚ, η οποία τροποποιεί την οδηγία 83/477/ΕΟΚ και της οποίας οι διατάξεις θα πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία όλων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις 15 Απριλίου 2006 το αργότερο. Πριν από την εκστρατεία επιθεώρησης θα διεξαχθούν δραστηριότητες ενηµέρωσης και κατάρτισης. Όσον αφορά τους εταίρους µας εκτός Ευρώπης, τα σώµατα επιθεώρησης εργασίας των κρατών µελών της ΕΕ προσφέρουν τη βοήθειά τους. Το υφιστάµενο επιµορφωτικό υλικό της SLIC, τα έγγραφα της εκστρατείας επιθεώρησης του 2006 και οι κατευθυντήριες γραµµές καλής πρακτικής µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οποιαδήποτε άλλη χώρα επιθυµεί να αντιµετωπίσει τους κινδύνους για την υγεία από τον αµίαντο και τη χρήση του. Για τις χώρες αυτές, η σύµβαση 162 της ΟΕ µπορεί να χρησιµεύσει ως ελάχιστο πρότυπο η σύµβαση αυτή και τα παραδείγµατα καλών πρακτικών αντιπροσωπεύουν το στοιχειώδες επίπεδο κάτω από το οποίο δεν πρέπει να πέσει η διεθνής κοινότητα. Αγαπητέ αναγνώστη, Ο παρών «εύχρηστος οδηγός καλής πρακτικής για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από τον αµίαντο σε εργασίες που συνεπάγονται (ή µπορεί να συνεπάγονται) έκθεση στον αµίαντο» είναι ο καρπός της κοινής δραστηριότητας της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας και των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζοµένων στο πλαίσιο της συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία της Επιτροπής της ΕΕ οι οποίοι προχωρούν ένα ακόµη βήµα προς την κατεύθυνση της αποµάκρυνσης του αµιάντου από τους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας. Ελπίζουµε ότι θα τον διαβάσεις και θα τον χρησιµοποιήσεις. Οι βασικές οµάδες στις οποίες απευθύνεται ο οδηγός είναι οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι και οι επιθεωρητές εργασίας. Για τον εργοδότη, ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την αιχµή της τεχνολογίας όσον αφορά τους τεχνικούς και οργανωτικούς όρους, την ατοµική ασφάλεια και τα µέτρα προστασίας της υγείας που είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει. Για τον εργαζόµενο, ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα προστασίας, δίνει έµφαση στα βασικά θέµατα στα οποία θα πρέπει να εκπαιδευθεί ο εργαζόµενος και τον παροτρύνει να συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας. Για τον επιθεωρητή, ο οδηγός περιγράφει τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν σε µια επίσκεψη επιθεώρησης. Ο οδηγός συµπληρώνεται από έναν ειδικό δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στον οποίο θα βρεις περισσότερες πληροφορίες και ειδικούς συνδέσµους προς εθνικούς δικτυακούς τόπους σχετικά µε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας που σχετίζονται µε τους κινδύνους της έκθεσης στον αµίαντο. x

11 Ο παρών οδηγός, πέρα από τη χρησιµοποίησή του κατά την εκστρατεία επιθεώρησης «αµίαντος 2006», θα παράσχει σε όλους τους συντελεστές που εργάζονται σε τοµείς στους οποίους κινδυνεύουν να εκτεθούν σε αµίαντο µια κοινή ευρωπαϊκή βάση καλών πρακτικών. ρ Bernhard Brückner Αναπλ. ιευθυντής Τµήµα Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων Έσσης Γερµανία κ. Jose-Ramon Biosca de Sagastuy Προϊστάµενος Μονάδας Γ Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ισότητας των ευκαιριών Υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία Λουξεµβούργο xi

12 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός εκδίδεται από την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC), σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους (εκπροσώπους συνδικαλιστικών και εργοδοτικών ενώσεων), µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας (ACSH). Προορίζεται να αποτελέσει µια ενιαία και κοινή πηγή πληροφοριών που θα χρησιµοποιείται από επιθεωρητές εργασίας, εργοδότες και εργαζοµένους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο οδηγός καταρτίστηκε για να υποστηρίξει την εκστρατεία «αµίαντος 2006» αλλά και µε την πρόθεση να εξακολουθήσει να χρησιµεύει και µετά το 2006 και, γι' αυτό, να αναθεωρηθεί, ενδεχοµένως, ώστε να συµπεριλάβει τις εξελίξεις της καλής πρακτικής τα επόµενα χρόνια. Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι φιλόδοξος, επειδή περιέχει πληροφορίες για τρεις καταστάσεις: εργασία η οποία µπορεί να συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο (π.χ. σε κτίρια στα οποία υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί αµίαντος απροσδόκητα είτε επειδή τα σχετικά αρχεία είναι ελλιπή είτε επειδή δεν αφαιρέθηκε εντελώς) εργασία κατά την οποία η έκθεση στον αιωρούµενο αµίαντο αναµένεται να είναι χαµηλή εργασία που συνεπάγεται µεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε αιωρούµενο αµίαντο και αναλαµβάνεται από ειδικευµένους εργολάβους. Γι αυτό, ο οδηγός περιλαµβάνει αρκετά κεφάλαια που αφορούν και τις τρεις καταστάσεις και µερικά που αφορούν την καθεµία ειδικά. Τα κεφάλαια 1 έως 4 δίνουν τις βασικές πληροφορίες, εξηγώντας τι είναι ο αµίαντος, ποιες είναι οι επιπτώσεις του στην υγεία, ποια υλικά περιέχουν αµίαντο και πού µπορούν να βρεθούν. Τα κεφάλαια 5 έως 7 περιγράφουν το σχεδιασµό και τις προετοιµασίες πριν από την ανάληψη των εργασιών, δηλαδή την εκτίµηση κινδύνου, τη σύνταξη γραπτών οδηγιών (ή σχεδίου εργασίας), τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις εργασίες που θα αναληφθούν, κατά πόσον θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως γνωστοποιήσιµες, κατά πόσον απαιτείται ιατρική παρακολούθηση και πώς πρέπει να εκπαιδευθεί το προσωπικό. Τα κεφάλαια 8 έως 12 περιγράφουν τις πρακτικές διευθετήσεις για την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται (ή µπορεί να συνεπάγονται) έκθεση σε αµίαντο. Το κεφάλαιο 8 περιγράφει τον εξοπλισµό που χρειάζεται, το κεφάλαιο 9 περιγράφει τη γενική προσέγγιση για τον έλεγχο της έκθεσης, το κεφάλαιο 10 περιγράφει τις διαδικασίες που τηρούνται κατά τις εργασίες συντήρησης στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί αµίαντος Το κεφάλαιο 11 περιγράφει τις διαδικασίες που τηρούνται για εργασίες οι οποίες έχουν εκτιµηθεί ως χαµηλού κινδύνου τέλος, το κεφάλαιο 12 περιγράφει τις διαδικασίες που τηρούνται για τις γνωστοποιήσιµες εργασίες αµιάντου (π.χ. εργασίες αφαίρεσης αµιάντου). Τα κεφάλαια 13 έως 17 αναπτύσσουν συγκεκριµένες πτυχές: κατεδάφιση (κεφάλαιο 13), ο εργαζόµενος και το περιβάλλον εργασίας (κεφάλαιο 14), διάθεση αποβλήτων (κεφάλαιο 15), παρακολούθηση και µετρήσεις (κεφάλαιο 16), άλλα άτοµα που ασκούν κάποιον ειδικό ρόλο, π.χ. ο πελάτης, οι αρχιτέκτονες και οι υπεύθυνοι των κτιριακών εγκαταστάσεων (κεφάλαιο 17) και ο αµίαντος σε άλλα σηµεία, π.χ. σε οχήµατα και µηχανήµατα (κεφάλαιο 18). 1

13 Το κεφάλαιο 19 περιγράφει την ιατρική επίβλεψη. Η εργασία µε τον αµίαντο µπορεί να συνεπάγεται εργασία σε ύψος, σε θερµές συνθήκες, µε στενόχωρα και άβολα µέσα ατοµικής προστασίας. Επειδή ο παρών οδηγός αφορά κυρίως την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται µε τον αµίαντο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι δεν πρέπει να λησµονούνται και οι άλλοι κίνδυνοι (όπως ο κίνδυνος πτώσης από ύψος, µετά από υποχώρηση, όπως είναι πιθανό, µιας εύθραυστης οροφής αµιαντοτσιµέντου). Υπάρχουν κάποιες διακριτές διαφορές προσέγγισης µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις πρακτικές για τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την έκθεση στον αµίαντο. Γενικά, σε κάθε προσέγγιση υπάρχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και ο οδηγός περιέχει σχόλια και εξηγήσεις στις περιπτώσεις που υπάρχουν εναλλακτικές µέθοδοι οι οποίες βάσιµα αποτελούν «καλές πρακτικές» για τη συγκεκριµένη προσέγγιση και κατάσταση. Τα κριτήρια επιλογής µιας µεθόδου ως κατάλληλης για να συµπεριληφθεί στον οδηγό ήταν ότι η πρακτική θα έπρεπε να αποτελεί είτε: αξιόπιστη προσέγγιση µε αποδεδειγµένα αποτελέσµατα, που είναι δεδοµένο ότι λειτουργεί καλά είτε πρακτική η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά από διαφορετικές πηγές προσανατολισµού και, γι αυτό, θα πρέπει θεωρητικά να είναι η καλύτερη είτε πρακτική η οποία είναι µε βάσιµα επιχειρήµατα η καλύτερη στις συγκεκριµένες περιστάσεις είτε πρόοδο της αιχµής της τεχνολογίας στην πράξη. Πρόθεση των συντακτών ήταν η εκπόνηση ενός οδηγού όσο το δυνατόν σύντοµου, περιεκτικού και ευανάγνωστου και η αποφυγή κάθε επανάληψης. Γι αυτό, υπάρχουν κάποιες παραποµπές από ένα τµήµα του οδηγού σε άλλο για να εξηγηθεί, για παράδειγµα, µία µόνο φορά το σκεπτικό στο οποίο στηρίχθηκε η επιλογή και η χρήση προστατευτικής ενδυµασίας. Σε έναν σύντοµο οδηγό, που καλύπτει ευρύ φάσµα πρακτικών καθηκόντων, µπορεί να έχουν παραληφθεί πότε πότε κάποιες λεπτοµέρειες. Οι παραλείψεις εποµένως δεν θα πρέπει να θεωρούνται σκόπιµη αποσιώπηση άλλων ενεργειών. Η ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 83/477/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/ΕΚ, ενσωµατώνεται στο δίκαιο των κρατών µελών µέσω εθνικών κανονιστικών διατάξεων που µπορεί να διαφέρουν ως προς τις πρακτικές λεπτοµέρειες. Γι αυτό, ο παρών οδηγός σκόπιµα χαρακτηρίζεται ως µη δεσµευτικού χαρακτήρα, ώστε να µπορεί να προσφέρει τις καλύτερες πρακτικές συµβουλές χωρίς περιορισµό για το κατά πόσο η τάδε καλή πρακτική πρέπει να αποτελεί δεσµευτική απαίτηση στο κάθε εθνικό ρυθµιστικό σύστηµα κάθε κράτους µέλους της ΕΕ. Το παράρτηµα 1 περιλαµβάνει κατάλογο των οικείων εθνικών ρυθµίσεων, όπως παρασχέθηκαν από τα κράτη µέλη. Επειδή ο παρών οδηγός αφορά την πρόληψη των κινδύνων από την έκθεση στον αµίαντο, δεν επιχειρεί να καλύψει τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα κινητά εργοτάξια (92/57/ΕΟΚ). Έτσι, για παράδειγµα, οι χώροι υγιεινής για ατοµική απολύµανση θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς υποδοµές ευεξίας (χώρους διαµονής και κυλικείο), όπως για οποιαδήποτε εργασία γίνεται σε κινητό εργοτάξιο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σχέδιο για την ασφάλεια και 2

14 την προστασία της υγείας βάσει της οδηγίας για τα κινητά εργοτάξια, το σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρµόζονται για τις εργασίες µε τον αµίαντο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται φάκελος µε τα στοιχεία της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας, βάσει της ίδιας οδηγίας, ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει έγγραφα σχετικά µε την αντιµετώπιση του αµιάντου στο χώρο εργασιών (π.χ. πιστοποιητικά καθαρισµού). Ο παρών οδηγός περιλαµβάνει παρατηρήσεις που απευθύνονται συγκεκριµένα στον εργοδότη, στον εργαζόµενο και στον επιθεωρητή εργασίας. Ωστόσο, οι αναγνώστες είναι πιθανό να βρουν κατατοπιστικές και για τους ίδιους τις οδηγίες που απευθύνονται σε άλλους. Περιλαµβάνεται ακόµη ένα κεφάλαιο ειδικά για να βοηθήσει τρίτα άτοµα που έχουν κάποια σχέση µε εργασίες αµιάντου, όπως τον πελάτη που ζητεί την αφαίρεση του αµιάντου ή τα άτοµα που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο µετά την αφαίρεση του αµιάντου ή το σύµβουλο για θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ο σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να παράσχει πρακτικές συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο αποφυγής ή ελαχιστοποίησης της έκθεσης στον αιωρούµενο αµίαντο. Το περιεχόµενό του, κατά το µεγαλύτερο µέρος, επικεντρώνεται στις καλές και βέλτιστες πρακτικές µείωσης της έκθεσης στον αµίαντο. 3

15 2 ΑΜΙΑΝΤΟΣ Αµίαντος είναι η ινώδης µορφή διάφορων ορυκτών που απαντώνται στη φύση. Οι κύριοι τύποι αµιάντου είναι οι εξής: Χρυσότιλος (λευκός αµίαντος) Κροκιδόλιθος (µπλε αµίαντος) Γρουνερίτης αµίαντος (αµοσίτης, καφέ αµίαντος) Ακτινολιθικός αµίαντος Ανθοφυλλιτικός αµίαντος Τρεµολιθικός αµίαντος. Οι τρεις πρώτοι είναι οι βασικές εµπορικές ποικιλίες του αµιάντου. Μολονότι είναι γνωστοί από το χρώµα τους, δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν αξιόπιστα µόνο από το χρώµα τους απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση. Ο αµίαντος µπορεί να είναι ενσωµατωµένος σε ένα φάσµα προϊόντων (βλ. κεφάλαιο 4). Εάν µπορούν να αποδεσµευτούν οι ίνες, ο κίνδυνος προέρχεται από την εισπνοή αιωρούµενων ινών. Οι µικροσκοπικές ίνες µπορούν να επικαθήσουν στους πνεύµονες, να παραµείνουν εκεί για πολλά χρόνια και να προκαλέσουν νόσο πολλά χρόνια, συνήθως δεκαετίες, αργότερα. Εάν οι ίνες αµιάντου συγκρατούνται χαλαρά στο προϊόν ή στο υλικό, λόγω του εύθρυπτου χαρακτήρα ή της κατάστασης του προϊόντος/υλικού, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος αποδέσµευσης ινών. Απεναντίας, εάν οι ίνες είναι σταθερά εγκλωβισµένες σε µη εύθρυπτο υλικό, τότε είναι λιγότερο πιθανό να αποδεσµευτούν. Αρκετά κράτη µέλη έχουν διαδικασίες οι οποίες παρέχουν προτεραιότητα στην αφαίρεση υλικών που περιέχουν αµίαντο και θεωρούνται πιο επικίνδυνα. Όλες οι ποικιλίες αµιάντου είναι καρκινογόνα κατηγορίας 1, δηλαδή είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο. Η ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 83/477/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/18/ΕΚ, απαιτεί να διατηρείται η έκθεση του εργαζοµένου κάτω των 0,1 ινών/ml για όλους τους τύπους αµιάντου. Η έκθεση σε όλους τους τύπους αµιάντου πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο και εν πάση περιπτώσει κάτω της οριακής τιµής. Ορισµένα κράτη µέλη απαιτούν να λαµβάνεται επίσης υπόψη ο τύπος του αµιάντου όταν λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε την προτεραιότητα αντιµετώπισης ενός κινδύνου. Η εξήγηση είναι ότι τα επιδηµιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι για δεδοµένη συγκέντρωση ινών (η οποία µετριέται σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο για τους χώρους εργασίας) ο κροκιδόλιθος αµίαντος είναι πιο επικίνδυνος από τον αµοσίτη, ο οποίος, µε τη σειρά του, είναι πιο επικίνδυνος από το χρυσότιλο. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει την πρακτική απαίτηση να εφαρµόζεται η καλύτερη πρακτική ώστε να αποφεύγεται η έκθεση σε οποιονδήποτε τύπο αµιάντου. Ο παρών οδηγός δίνει πρακτικές οδηγίες για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε οποιονδήποτε τύπο αµιάντου. Η ετήσια κατανάλωση αµιάντου στην Ευρώπη παρουσιάζει µεγάλες µεταβολές στη διάρκεια του 20ού αιώνα, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1. Τα δεδοµένα [συγκεντρωτικά δεδοµένα για την κατανάλωση περισσότερων από 27 ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία αναφέρθηκαν από τη Virta (2003)] δηλώνουν σαφώς ότι η κατανάλωση αυξήθηκε µε γρήγορους ρυθµούς από το 1950 ως το 1980 και στη συνέχεια άρχισε να µειώνεται, επειδή ορισµένα κράτη µέλη εισήγαγαν περιορισµούς ή απαγορεύσεις στη χρήση του αµιάντου. Η πτώση της 4

16 κατανάλωσης επιταχύνθηκε µε τις απαγορεύσεις που εισήγαγαν οι ευρωπαϊκές οδηγίες τη δεκαετία του Από την 1η Ιανουαρίου 2005 άρχισε να ισχύει ολική απαγόρευση χρήσης και εµπορίας αµιαντούχων προϊόντων (ύστερα από την έκδοση της οδηγίας 1999/77/ΕΚ της Επιτροπής). Τον Απρίλιο του 2006 άρχισαν να ισχύουν απαγορεύσεις εξόρυξης αµιάντου και κατασκευής και επεξεργασίας αµιαντούχων προϊόντων (ύστερα από την έκδοση της οδηγίας 2003/18/ΕΚ για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο). Συνεπώς, το πρόβληµα του αµιάντου που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη οφείλεται στον αµίαντο που έχει τοποθετηθεί σε κτίρια, εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό. Σηµαντικές διαφορές υπήρχαν επίσης µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, αφού ορισµένες χώρες άρχισαν να µειώνουν την κατανάλωση αµιάντου από το 1980 ενώ άλλες εξακολούθησαν να τον χρησιµοποιούν ως το τέλος του αιώνα. estimated annual consumption / tonnes Σχήµα 2.1 Συνολική κατανάλωση αµιάντου στην Ευρώπη κατ εκτίµηση από το 1920 έως το 2000 (πηγή δεδοµένων Virta (2003)). 5

17 Σχήµα 2.2 Εικόνα από σαρωτικό ηλεκτρονικό µικροσκόπιο που δείχνει ίνες χρυσοτιλικού αµιάντου Σχήµα 2.3 Εικόνα από σαρωτικό ηλεκτρονικό µικροσκόπιο που δείχνει ίνες αµοσιτικού αµιάντου 6

18 3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ Ο αµίαντος είναι επικίνδυνος όταν διασκορπίζεται στον αέρα µε τη µορφή πολύ µικρών ινών, αόρατων στο γυµνό µάτι. Η εισπνοή αυτών των ινών αµιάντου µπορεί να προκαλέσει µία από τις ακόλουθες τρεις νόσους: Αµιάντωση, ουλή του πνευµονικού ιστού Καρκίνο του πνεύµονα Μεσοθηλίωµα, καρκίνο του υπεζωκότος (του λείου υµένα που επενδύει τον πνεύµονα) ή του περιτοναίου (του λείου, διπλού υµένα που επενδύει το εσωτερικό της κοιλιακής κοιλότητας). Η αµιάντωση προκαλεί σοβαρή δύσπνοια και µπορεί να αποτελέσει δευτερεύουσα αιτία θανάτου. Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι θανατηφόρος στο 95% των περιπτώσεων. Ο καρκίνος του πνεύµονα µπορεί επίσης να εµφανιστεί ύστερα από την αµιάντωση. Το µεσοθηλίωµα δεν θεραπεύεται και οδηγεί κατά κανόνα στο θάνατο σε διάστηµα 12 έως 18 µηνών ύστερα από τη διάγνωση. Έχει υποστηριχθεί ότι η έκθεση στον αµίαντο µπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του λάρυγγα ή της γαστρεντερικής οδού. Η κατάποση αµιάντου (π.χ. πίνοντας µολυσµένο νερό) έχει θεωρηθεί πιθανή αιτία γαστρεντερικού καρκίνου και τουλάχιστον µία µελέτη έχει καταδείξει αυξηµένο κίνδυνο από ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις αµιάντου που εισέρχεται στο σώµα µε την κατάποση µολυσµένου νερού. Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν αποδειχθεί µε σαφήνεια από τα στοιχεία των σχετικών µελετών. Η έκθεση στον αµίαντο µπορεί επίσης να προκαλέσει τη δηµιουργία υπεζωκοτικών πλακών. Οι υπεζωκοτικές πλάκες είναι ασυνεχείς ινώδεις ή µερικώς ασβεστοποιηµένες, αυξηµένης πυκνότητας περιοχές στο τοίχωµα του υπεζωκότα, που µπορούν να εντοπιστούν µε ακτινογραφία θώρακα ή µε υπολογιστική τοµογραφία (CT). Οι υπεζωκοτικές πλάκες δεν γίνονται κακοήθεις και δεν προκαλούν κανονικά διαταραχές στην αναπνευστική λειτουργία. Στην Ευρώπη σηµειώνονται πολλές χιλιάδες θάνατοι ετησίως από ασθένειες που σχετίζονται µε τον αµίαντο. Σε συνέδριο για τον αµίαντο που διεξήχθη το 2003 (µε πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της EΚ), εκτιµήθηκε ότι ο συνολικός αριθµός θανάτων σε 7 ευρωπαϊκές χώρες κατ έτος (Ην. Βασίλειο, Βέλγιο, Γερµανία, Ελβετία, Νορβηγία, Πολωνία, Εσθονία) ανέρχεται περίπου σε Στο ίδιο συνέδριο, η σχέση µεταξύ της κατανάλωσης αµιάντου στη Γερµανία και των νέων αποζηµιώµεων που χορηγήθηκαν για ασθένειες συνδεόµενες µε τον αµίαντο καθυστερηµένης επίπτωσης περιγράφηκε από τον Woitowitz µε τη γραφική παράσταση που αναπαράγεται στο σχήµα 2.1 παρακάτω. Καθυστερηµένη επίπτωση σηµαίνει ότι νέα περιστατικά παθήσεων που συνδέονται µε τον αµίαντο θα εξακολουθήσουν να εµφανίζονται λόγω έκθεσης κατά την περίοδο στην οποία η κατανάλωση αµιάντου βρισκόταν στην αιχµή της. Τώρα που η παραγωγή αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών έχει διακοπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στον αµίαντο από υλικά και προϊόντα που παραµένουν σε κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. 7

19 Σχήµα 3.1 Ετήσια κατανάλωση αµιάντου και ετήσια επίπτωση νόσων στη Γερµανία (αναπαραγωγή από τον Woitowitz (2003) Στο Ηνωµένο Βασίλειο καταγράφονταν περίπου 1900 θάνατοι ετησίως από µεσοθηλίωµα κατά τα έτη 2001, 2002 και 2003 η δε επίπτωση του µεσοθηλιώµατος αναµένεται να φτάσει στην αιχµή της, που θα είναι 2000 έως 2400 θάνατοι, µεταξύ του 2011 και του 2015 (http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/meso01.htm). Οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύµονα λόγω έκθεσης στον αµίαντο εκτιµάται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους θανάτους από µεσοθηλίωµα. Έτσι, ο συνολικός αριθµός θανάτων ετησίως από καρκίνο που συνδέεται µε την έκθεση στον αµίαντο εκτιµάται ότι είναι σήµερα έως µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η διάγνωση και οι στατιστικές για τους καρκίνους (ιδίως για το µεσοθηλίωµα, του οποίου η διάγνωση είναι δύσκολη) µπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστες σε κράτη στα οποία υπάρχει µικρότερη ευαισθητοποίηση γύρω από τους κινδύνους του αµιάντου. Οι παθήσεις αυτές γενικά χρειάζονται µεγάλο χρονικό διάστηµα για να αναπτυχθούν και κανονικά δεν εµφανίζονται παρά µετά από τουλάχιστον 10 έως 60 ή περισσότερα χρόνια µετά την πρώτη έκθεση. Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η λανθάνουσα κατάσταση ύστερα από την πρώτη έκθεση είναι κατά µέσο όρο περίπου χρόνια για το µεσοθηλίωµα. Η µέση λανθάνουσα περίοδος για τον καρκίνο του πνεύµονα εκτιµήθηκε ότι είναι της τάξης των 20 µε 40 ετών. εν συνειδητοποιείται αµέσως κάποια βλάβη από την εισπνοή ινών αµιάντου. Ο κίνδυνος της αµιάντωσης προέρχεται από την υψηλή έκθεση στον αµίαντο επί χρόνια, ενώ η πάθηση εκδηλώνεται συνήθως µετά από µία δεκαετία και περισσότερο ύστερα από την 8

20 πρώτη έκθεση. Η επίπτωση της αµιάντωσης που εξακολουθεί να αναφέρεται στη υτική Ευρώπη προέρχεται σχεδόν µε βεβαιότητα από υψηλή έκθεση πριν από δεκαετίες. Οι κίνδυνοι καρκίνου του πνεύµονα και µεσοθηλιώµατος που συνδέεται µε τον αµίαντο αυξάνονται µε την έκθεση. Όταν η έκθεση στον αµίαντο διατηρείται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο, µειώνεται ο κίνδυνος νόσησης, ωστόσο δεν είναι γνωστό κάποιο ελάχιστο όριο κάτω από το οποίο να µην υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος πρόκλησης αυτών των καρκίνων. Γι αυτό, είναι σηµαντικό να εφαρµόζεται η καλύτερη πρακτική για να εξαλείφεται ή να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της έκθεσης. Ο διά βίου κίνδυνος µεσοθηλιώµατος θεωρείται υψηλότερος για κάποιον που έχει εκτεθεί σε νεαρή ηλικία παρά για κάποιον που έχει εκτεθεί σε µεγαλύτερη ηλικία. Αναγνωρίζεται ευρέως ότι ο καρκίνος του πνεύµονα είναι πολύ πιο συνηθισµένος στους καπνιστές παρά στους µη καπνιστές. Ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύµονα που συνδέεται µε τον αµίαντο είναι επίσης πολύ µεγαλύτερος για τον καπνιστή σε σχέση µε το µη καπνιστή. Εάν απασχολείτε άτοµα που η εργασία τους συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο θα πρέπει: να ακολουθείτε την καλύτερη πρακτική (όπως αναφέρεται στον οδηγό) να εξασφαλίζετε ότι είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα και ενηµερωµένα για τους κινδύνους να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει αποτελεσµατική επικοινωνία (π.χ. ότι δεν δυσχεραίνεται λόγω γλώσσας) να εξασφαλίζετε ότι κατανοούν πόσο σπουδαία είναι η ελαχιστοποίηση της έκθεσης να παρέχετε πληροφορίες σχετικά µε τους αυξηµένους κινδύνους από το συνδυασµό καπνίσµατος και έκθεσης στον αµίαντο για να ενθαρρύνετε τους καπνιστές να σταµατήσουν το κάπνισµα να τηρείτε τους εθνικούς κανονισµούς σχετικά µε την εργασία που συνεπάγεται έκθεση στον αµίαντο. Εάν η εργασία σας συνεπάγεται πιθανώς έκθεση στον αµίαντο, θα πρέπει: να γνωρίζετε τους κινδύνους της έκθεσης στον αµίαντο να κατανοείτε πόσο σπουδαίο είναι να διατηρείτε την έκθεση σε όσο το δυνατόν χαµηλότερο επίπεδο εάν καπνίζετε, σκεφτείτε µήπως θα πρέπει να σταµατήσετε το κάπνισµα και εφαρµόστε την καλύτερη πρακτική, όπως αναφέρεται στον παρόντα οδηγό, για την εργασία µε τον αµίαντο. Εάν είστε ο επιθεωρητής εργασίας, θα πρέπει: να εξετάζετε κατά πόσον είναι διαθέσιµες πληροφορίες και υποµνήσεις (πόστερ, φυλλάδια κ.λπ.) σχετικά µε τους κινδύνους για την υγεία που προέρχονται από την 9

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών

Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Φράγκων 14 Θεσσαλονίκη Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πυριτικό ορυκτό σε ινώδη μορφή ΕΙΔΗ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΤΙΛΟΣ (λευκός αμίαντος) ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΟΣΙΤΗΣ (καφέ αμίαντος) ΚΡΟΚΙΔΟΛΙΘΟΣ (κυανός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος της Μόνιµης Επιτροπής του ΤΕΕ για τα θέµατα Ασφάλειας και Υγιεινής στους Εργασιακούς Χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο αμίαντος; Γιατί είναι τόσο επικίνδυνος;

Τι είναι ο αμίαντος; Γιατί είναι τόσο επικίνδυνος; Αμίαντος: ο μεγάλος εχθρός Θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα υλικά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Υπάρχει ακόμη και σήμερα στις οικοδομές, στις παλαιότερες σωληνώσεις ύδρευσης και θέρμανσης, στις πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ-ΓΣΕΕ. Αµίαντος: Μια διαρκής απειλή -Προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισής τους. 30 και 31 Οκτωβρίου 2006

ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ-ΓΣΕΕ. Αµίαντος: Μια διαρκής απειλή -Προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισής τους. 30 και 31 Οκτωβρίου 2006 ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ-ΓΣΕΕ Αµίαντος: Μια διαρκής απειλή -Προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισής τους 30 και 31 Οκτωβρίου 2006 Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής 1. Εισαγωγή Η παρούσα εκδήλωση στοχεύει στην κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 Χωματουργικές Εργασίες - Κατασκευαστικές Εργασίες σε ίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Το Τμήμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ Σπύρος ρίβας - Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι ο αµίαντος; Aµίαντος είναι η συλλογική ονοµασία ορισµένων ορυκτών ινώδους µορφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης απέναντι στην αναμενόμενη «επιδημία» ασθενειών που προκαλούνται από τον Αμίαντο.

Η αξία της πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης απέναντι στην αναμενόμενη «επιδημία» ασθενειών που προκαλούνται από τον Αμίαντο. Η αξία της πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης απέναντι στην αναμενόμενη «επιδημία» ασθενειών που προκαλούνται από τον Αμίαντο. Μακρόπουλος Βασίλειος, MD, PhD, Καθηγητής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της έκθεσης σε Αµίαντο στην Υγεία των εργαζοµένων. Β. Μακρόπουλος Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Καθηγητής Ε.Σ..Υ.

Επιπτώσεις της έκθεσης σε Αµίαντο στην Υγεία των εργαζοµένων. Β. Μακρόπουλος Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Καθηγητής Ε.Σ..Υ. Επιπτώσεις της έκθεσης σε Αµίαντο στην Υγεία των εργαζοµένων Β. Μακρόπουλος Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Καθηγητής Ε.Σ..Υ. Ministry of Labour and Social Security, General Directorate of Working Conditions and

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 148 "Για την προστασία των εργαζοµένων από τους επαγγελµατικούς κινδύνους που οφείλονται στη µόλυνση τους αέρα, στο θόρυβο και στους κραδασµούς µέσα στους χώρους εργασίας" Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ.

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ. : 10/2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13.1 Εισαγωγή Συνήθως, ένας ΧΥΤΑ απομονώνεται από την γύρω περιοχή με φράκτες και άλλα εμπόδια, όπως τάφρους, δάση και μεγάλες αχρησιμοποίητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013.

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Αγαπητοί Σύντροφοι, Χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI Seminar on Health and Safety at Work Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October 2003 Anastasios YIANNAKI Department of Labour Inspection 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2 Πηγή Κινδύνου/Επικίνδυνη Κατάσταση/ Προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

- Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών (όπως π.χ. το νερό)

- Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών (όπως π.χ. το νερό) Οικιακές Συσκευές Διάφορες οικιακές συσκευές χρησιμοποιούνται εκτός από τον οικιακό τομέα και σε άλλους φορείς, εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα. Για παράδειγμα, οι πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες συναντούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.10.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0090/2006, του Malte Magold, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Günther Schmidt, σχετικά με απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/148/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/148/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 330/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/148/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Η ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Η ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Η ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Εισηγητής: Δρ.Κ.Αραβώσης, Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ, Λέκτορας ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός CPV. 45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:

Κωδικός CPV. 45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΕΩΣ XX ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ (Οδηγία 2014/25/ΕΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΟΝΙΟ - Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

ΡΑΔΟΝΙΟ - Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες ΡΑΔΟΝΙΟ - Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες. Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες στο εξωτερικό. Στη χώρα μας πολύ πρόσφατα άρχισε ν' απασχολεί εντονότερα τους ειδικούς. Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης : 1 /2017 Παροχή υπηρεσιών: «Ιατρού Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο ήµο Σερρών για το από την υπογραφή της σύµβασης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.2.2009 COM(2009) 71 τελικό 2009/0021 (COD) C7-0206/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ Έλεγχος Ποιότητας Υλικών ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1) NACE Αναθ. 1 (1) 45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: 45000000 νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις επισκευές 45.1 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με Αμίαντο ή / και Αμιαντούχα Υλικά Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι και Έντυπο Ειδοποίησης για Εργασίες με Αμίαντο

Εργασίες με Αμίαντο ή / και Αμιαντούχα Υλικά Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι και Έντυπο Ειδοποίησης για Εργασίες με Αμίαντο Λευκωσία, 17 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εργασίες με Αμίαντο ή / και Αμιαντούχα Υλικά Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 32.258,06 ΦΠΑ : 7.741,94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017"

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017 --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Μάιος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης :3/2017 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία : 14/3/2017 Αριθμ. Πρωτ. : 2984/ΠΡ416

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Το 2002, μέσα στις εκατοντάδες εναρμονιστικά Νομοσχέδια, υπήρχε και το Νομοσχέδιο για τη ιαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

η οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 περί προσεγγίσεως των

η οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 περί προσεγγίσεως των Οδηγία του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Safety and health at work is everyone s concern. It s good for you.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Οι εργασίες ασφαλούς αποµάκρυνσης του αµίαντου προϋποθέτουν αφ ενός µεν την χρησιµοποίηση εξειδικευµένων και αδειοδοτηµένων εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ / 07/ 2017 ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα