Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ του Ιωάννη Ψάρρα Η μεταμορφωτική ποιητική διαδρομή του Θεραπευτή δια μέσου του δικού του τραύματος και η παράλληλη επανάκτηση του (Λ)λόγου του. Ο Θεραπευόμενος ως κείμενο που αφηγείται. Η Σχέση Θεραπευτή Θεραπευόμενου, ως κοινή συγγραφική δραστηριότητα. Α ΜΕΡΟΣ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ Λ[λ]ΟΓΟΥ ΤΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ: µετά +µορφόω-ώ, µεταβάλλω τη µορφή ή το σχήµα-[µετφ]:µεταβάλλω τη φύση, τις ιδιότητες, τον χαρακτήρα. ΠΟΙΗΤΙΚΗ-ός=ο εξαιρετικής ωραιότητας, αντιθ. πεζός: ποιέ-ώ: κατασκευάζω, δηµιουργώ. ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: συντακτικός όρος που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγµα από το οποίο προέρχεται το πάθος[=το πάθος θέλει ακροατήριο, Σταντάλ]του υποκειµένου του ρήµατος. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: θεραπεύω, θεράπων: υπηρετώ, φροντίζω, περιποιούµαι, ασχολούµαι µε ζήλο, καλλιεργώ, επανορθώνω ζηµία. ΥΠΗΡΕΤΩ, υπηρέτης: αυτός που µε ζήλο και αφοσίωση εργάζεται, προσπαθεί για κάτι. ΤΡΑΥΜΑ: εκ του τιτρώσκω, πληγή. λαβωµατιά. [ιατρ]: βλάβη του σώµατος που προκαλεί λύση της συνέχειας των ιστών και αιµορραγία.[ψυχολ.]: διαταραχή της ψυχικής ισορροπίας του ατόµου, που προκαλείται από γεγονός ή κατάσταση. Λ[λ]όγος: οµιλία, λαλιά. σκοπός, πρόθεση. Φράση αρχαία: λόγος έργου σκιά [ο λόγος είναι η σκιά της πράξης/του έργου, το αψευδέστερον στοιχείο του χαρακτήρα του ανθρώπου. [ ηµόκριτος, Πλούταρχος: λόγος έργου σκιή.. Σολωµός: λόγος είδωλον έργου].

2 ΛΟΓΟΣ: Σκοπός ή τέλος των πράξεων αλλά και αρχή τους ή αιτία, εκφράζει παράλληλα το µέσο, τη ρύθµιση ή τον νόµο που τις διέπει, την αναλογία, ενώ αποτελεί και το όνοµα της πιο δηµοφιλούς ανάµεσά τους, της οµιλίας. Τέτοιο είναι το εννοιολογικό ανάπτυγµα του Λόγου στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία. ΟΜΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ (ΒΙΟΝ) ή η ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ή ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ οµικό σφάλµα, λάθος µετάφραση, αρχική απροσεξία, ονοµάζω τις µη λεκτικές αποφάσεις του παιδιού, πριν τα τρία του χρόνια, ουσιαστικά την περίοδο που δεν οµιλεί και είναι κατ εξοχήν αποφάσεις επιβίωσης και όχι ζωής. Είναι πάντα προς το συµφέρον του εγώ του υποκειµένου, άσχετα αν είναι τελείως λάθος ως προς την Ύπαρξη και στηρίζονται πρωτίστως στο φόβο, στη βία που έχει υποστεί και στις ταυτίσεις. Όταν το δοµικό-βασικό σφάλµα ενός ανθρώπου δεν έχει επι-λυθεί, οτιδήποτε και να βάλει, οποιαδήποτε διδασκαλία, µεταφράζεται πάντα βάσει αυτού του δοµικού του σφάλµατος. Η ΙΑΛΕΞΗ Το 1997, στο Χώρο Πολιτισµού και Έρευνας ΣΥΝΘΕΣΙΣ, εγκαινιάσθηκε η µέθοδος της ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, στην Πραγµατεία επί των Επτά Ακτίνων. (Για περισσότερα: >ΤΜΗΜΑΤΑ>ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ). Είναι ένα τριετές πρόγραµµα που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Εκεί, σε αυτά τα σεµινάρια, δεν µιλάµε για ένα σώµα, αλλά για σώµατα. Αναλυτικά: Για το φυσικό σώµα, µαζί µε το ενεργειακό σώµα που το περιβάλει, το λεγόµενο αιθερικό (αυτά τα δύο θεωρούνται σαν ένα σώµα). Το συναισθηµατικό σώµα. Το νοητικό. Το σώµα της Προσωπικότητας (που ουσιαστικά συναθροίζει τα τρία προηγούµενα σώµατα ) και το σώµα της Ψυχής. Σύνολον: πέντε.

3 Κατά την Ψυχοενεργειακή δεν υπάρχει ένα τραύµα, αλλά τρία, ένα για κάθε σώµα, από την Ψυχή και κάτω. Η Ψυχή θεωρείται ατραυµάτιστη, είναι ο Θεραπευτής, ο Στοχαστής, ο Παρατηρητής, ο Εσωτερικός Ψυχολόγος, αυτή που ουσιαστικά εποπτεύει το όλον σύστηµα. Τα τρία δοµικά σφάλµατα-τραύµατα των σωµάτων είναι οι συνιστώσες του βασικού -τραύµατος-άποψη-θέση της Προσωπικότητας του ατόµου - ως η συνισταµένη των άλλων τριών -και που βασίζεται στο φόβο, στην αγάπη για δύναµη και στην επιθυµία για γνώση που χρησιµοποιείται µόνον για ιδιοτελείς-εγωιστικούς σκοπούς του υποκειµένου. Αυτά τα τραύµατα, αλληλοσχετίζονται, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοσυνδιαλέγονται, δεν είναι γραµµικά βαλµένα, είναι σε συνεχή διάλογο µεταξύ τους, είναι η βασική συνοµιλία του υποκειµένου. [Ωραία λοιπόν, δεν µας έφτανε το ένα που ξέραµε, µας βάζεις κι άλλα δύο εσύ τώρα + ένα της προσωπικότητας, κοντίσιονερ, δηλαδή.! ] Αυτά τα δοµικά τραύµατα βρίσκονται στην περιοχή του µη λεχθέντος της συνείδησης, στον χώρο που η γλώσσα δεν έχει ακόµα κατοικήσει, είναι αποφάσεις επιβίωσης του όντος και έχουν απόλυτη σχέση µε το έλλειµµα που το ον παρατηρεί στο περιβάλλον του. Καταγράφοντας αυτό το έλλειµµα δηµιουργεί για κάθε σώµα µια πρόταση δίχως λόγια, µια άποψη για τον κόσµο που το περιβάλει. Αυτή η άποψη-θέση έχει να κάνει µε το πώς το εγώ θα επιβιώσει σε αυτόν τον κόσµο, που εξ αρχής του είναι ξένος, ανοίκειος, εχθρικός. Αυτή η άποψη είναι τελείως λάθος,βασίζεται σε λανθασµένη ερµηνεία [υπερεκτίµηση των δυνάµεών του, µια αρχική απροσεξία ] και είναι δε πάρα πολύ ισχυρή γιατί βασίζεται στην παιδική παντοδυναµία, µια παντοδυναµία που προέρχεται από τη µνήµη της ενδοµήτριας ζωής και όχι µόνον. Για να συνοψίσω: -Το παιδί, το πολύ µικρό παιδί, στην περίοδο της ζωής του που δεν µιλάει, σε τελείως µη λεκτική βάση, παίρνει µία απόφαση σε σχέση µε τους γονείς του και το περιβάλλον του, που είναι µία απόφαση επιβίωσης. Το κάνει από φόβο ή από ταύτιση µε κάποιον γονέα ή και µε τους δύο. Σα να λέει : τι µπορεί να θέλει-επιθυµεί αυτός/ή για να µε αγαπήσει ή τι είναι αυτό που θα τον σώσει, αυτό που θα του απαλύνει τον πόνο, το φόβο του θανάτου, την κούραση, την έλλειψη απόλαυσης; -Αυτή η µη λεκτική απόφαση καθορίζει ένα τµήµα του βίου του αν και στις περισσότερες φορές όλον το βίο. -Είναι ένα[το] δοµικό του σφάλµα, ο ψευδής εαυτός, η ιδιωτική του λογική. Η ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, µια αρχική ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ.

4 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΑΥΜΑ Όταν ένα παιδί εισέρχεται στον κόσµο έρχεται µε ένα πολύ υψηλό βολτάζ, µε ένα εξέχον και προεξέχον φως. Κυριολεκτικά κοµίζει φως και η είσοδός του µέσα στον κόσµο των ανθρώπων είναι µια είσοδος µέσα στο φως τους. Σ αυτή την επαφή τω δύο φώτων, το εκπάγλου οµορφιάς και δυναµικής φως του παιδιού συρρικνώνεται, αµαυρώνεται. Από όπου και το πρώτο τραύµα, απ όπου και ο φόβος, ο φόβος που δεν αναπαρίσταται. Μια αυτόµατη εγγραφή στον ερπετοειδή εγκέφαλο-τον ενστικτώδη εγκέφαλο -του φόβου και όχι του οποιοδήποτε φόβου, αλλά του φόβου του θανάτου. Βαθύτατα µέσα του το ον -το κάθε ον- άµα τη εµφανίσει στον κόσµοεκπλήσσεται από το ρίγος του κόσµου. Παρ ότι γύρω του µπορούν να γελούν και να χαίρονται για την εµφάνισή του, αυτό αντιλαµβάνεται το ανερµήνευτο κενό του [φόβου] του θανάτου που φέρουν. Από όπου και η εγκαθίδρυση εντός του του φόβου, του φόβου του θανάτου. Ως στοιχείο, συνάφειας, συγγένειας, ενός ελλείµµατος προς επίλυσιν, µια ταύτιση µε την ανθρωπότητα. Ο φόβος του θανάτου το καθιστά οικείο µε την κοινότητα των ανθρώπων, για να ενταχθεί σε αυτούς εκχωρεί το δικό του φως, το δικό του άφοβο και άτρωτο στοιχείο και ταυτίζεται µε την εκποµπή των γύρω του. Αρνείται το φως του, αρνείται τη Ζωή και αυτοεντάσσεται σε αυτό το πλάσµα της φαντασίας που είναι ο φόβος του θανάτου, εγκαταλείποντας ουσιαστικά τη βούλησή του, τη δύναµή του, στις θελήσεις των άλλων, στην εξουσία τους. Ο φόβος του θανάτου ως το καταρχήν και κατ εξακολούθησιν συνδετικό-συγχωνευτικό στοιχείο των όντων. Η δια του φόβου του θανάτου κοινότητα των ανθρώπων, η µόνη πραγµατική κοινότητα. και οµορφιά \και θάνατος /και φίλη γη /και σώµα Αυτή η κοινότητα είναι όµως µια κοινότητα ερηµίας-διότι ο θάνατος και ο φόβος του είναι ένας σπασµένος καθρέφτης, µια κατακερµατισµένη συνείδηση-µια κοινότητα περιτυλιγµένη µε τη ταινία του φόβου, σε πλήρη αποµόνωση και διαχωρισµό των µελών της, παρά τη φαντασιακή ανάγκη της ενότητας. ΑΝΑΓΑΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

5 Κουταλιανοί Σφουγγαράδες Επεζήτησα τη µελαγχολία, επεζήτησα το θάνατο η ερηµία των µελών µου είναι εµφανής δεν βρίσκω που µπορώ να πάω θλιβεροί οι ήλιοι µηρυκάζω την ταφή µου για διαθήκη δεν αφήνω τίποτα και που; Μόνος υπήρξα Στα χρόνια και στο σύµπαν Το πρώτο τραύµα, ΛΟΙΠΌΝ, το πρώτο δοµικό σφάλµα, η πρώτη λάθος µετάφραση έχει εγκαθιδρυθεί. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΡΝΗΘΩ, ΟΦΕΙΛΩ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΝΑ ΦΟΒΑΜΑΙ, ή ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

6 ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΩ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, θα µπορούσε να είναι η µη λεκτική πρόταση. Από τότε και καθ όλη τη διάρκεια του βίου του, η προσπάθεια του όντος ασυνείδητα στην αρχή, συνειδητά αργότερα, αν είναι τυχερό, είναι η πάλη µε αυτή τη πρόταση µια πάλη να θανατώσει την αρχική του άρνηση, να αρνηθεί την άρνηση και όταν συµβεί αυτό να εγκαινιάσει το ον την αληθινή του δραστηριότητα επί της γης. Αυτό το πρώτο-πρώτο τραύµα διασπά το αιθερικό-ενεργειακό σώµα του όντος και το εισαγάγει στον κόσµο των παθήσεων. Αυτό το τραύµα αφορά την ίδια τη σωµατικότητα του όντος και την εφ εξής σχέση του σώµατός του µε τον κόσµο. όλα τα σώµατα µια αναλαµπή ένα τροµαγµένο γαλάζιο ***[η Γέννηση αυτή καθ αυτή δεν είναι τραυµατική, είναι η σχέση που µέσω της γεννήσεως δεν αποκαθίσταται και καθιστά τη γέννηση τραυµατική ]. Οι ποιητές συνοµιλούν κατ αρχήν και κατ εξακολούθησιν µε το θάνατο, η ποίησις όπως λέγεται και είναι, είναι µελέτη θανάτου, ο θεραπευτής ως ένας ποιητής εν αναπτύξει οφείλει καταρχάς και οπωσδήποτε να ασχοληθεί µε το φαινόµενο, λέω φαινόµενο, του φόβου του θανάτου, όχι οποιουδήποτε και ακαδηµαϊκά, αλλά αυτού του ιδίου. Ο ποιητής-θεραπευτής είναι ο Ιερέας που ιερουργεί καθ εκάστην στα Άδυτα του Άδη. Αλλιώς θα περιφέρει το αρχικό του τραύµα από σεµινάριο σε σεµινάριο και από συνεδρία σε συνεδρία, περιµένοντας µέσα στα χρόνια αντιµεταβιβαστικά µήπως και λυθεί από τον εκάστοτε θεραπευόµενο. Εις µάτην. ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΩΡΑ Εδώ έχουµε τη µητέρα, αυτή που έχει αναλυθεί τόσο πια που δεν ξέρω τι άλλο µένει. Εδώ εισερχόµεθα στη θλίψη. Θλίψις: πίεση, συµπίεση, ζούληγµα, ψυχικό άλγος. Το παιδί απορροφά τη θλίψη της γυναίκας-µητέρας.

7 Το παιδί θλίβεται-συνθλίβεται κάτω από τον όγκο της θλίψης της µητέρας του. Ο µαστός, η θηλή, το γάλα, αυτά που κοµίζουν µια ολόκληρη κουλτούρα και όχι απλά ένα λοφίσκο µε το εκκλησάκι του, µεταφέρουν τη σκοτεινή πλευρά της µητέρας, το αναπόφευκτον της ελλειµµατικής της απόλαυσης. Η λάθος µετάφραση εδώ σχεδόν επιβάλλεται. ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΘΛΙΒΕΤΑΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΕΓΩ ΘΑ ΤΙΣ ΣΩΣΩ, ΘΑ ΜΑΛΩΝΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΟΥΝ, ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Μια απόφαση βαθιά, καθοριστική, ίσως και ο λόγος ύπαρξης του υποκειµένου, ο κοινός ταυτισιακός λόγος µε τη µάνα, η δια της via delorosa, την οδό της θλίψεως, νοηµατοδότηση της υπάρξεως µέσα στο γίγνεσθαι, ο µυστικιστικός δρόµος, ο δρόµος των αναχωρητών, ο δρόµος του µυθιστορήµατος, των πολλών σελίδων, γιατί τι άλλο µπορεί να είναι τα µυθιστορήµατα του κόσµου, παρά τα δάκρυα των µητέρων που δεν κυλίσανε και που οι γιοι και οι κόρες τα γράψανε ή τα διαβάσανε! εν πρόκειται εδώ για ποιητικό λόγο, αλλά για τα χιλιάδες λόγια, τα κουτσοµπολιά των αιώνων, οι συνεδρίες οι ατέλειωτες, που δεν οδήγησαν στο ποθούµενο. Μια αναπόφευκτη διαδροµή του θεραπευτή -πάρα µα πάρα πολύ οδυνηρή- στην προσπάθειά του δια µέσου του δικού του τραύµατος της επανάκτησης του Λόγου του. Εδώ πολλοί θεραπευτές θα αναγνωρίσουν το λόγο που ακολούθησαν τη θεραπευτική τέχνη. Εδώ είναι ακριβώς η στιγµή της απόφασης της εγκατάλειψης σε άλλον θεραπευτή και σε εποπτείες, µε την παράλληλη δραστηριότητα των συνεδριών και για όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο, αν και κατά τη δική µου άποψη και για τον παρόντα ιστορικό χρόνο, θα ήτο χρήσιµον για όλη τη διάρκεια του βίου. Σε αυτό το σηµείο, δηλαδή, άµα τη επιθυµία να ασχοληθεί κανείς µε τη θεραπευτική τέχνη, οιασδήποτε µορφής, δηλαδή να επιθυµήσει να εργασθεί µε τον άνθρωπο, θα οφείλει εξ αρχής να γνωρίζει ή και να του ανακοινωθεί-εδώ έχουν τεράστια ευθύνη οι ανά τον κόσµον εκπαιδευτές ή δάσκαλοι-ότι εισέρχεται βιαίως εις τον χώρον της κατά-θλιψης, έναν χώρον που αν δεν τον αποδεχθεί, δεν τον διαπλεύσει και δεν συστηθεί µαζί του στα ίσια, είναι καλό να ξέρει ότι παραµυθιάζει τόσο τον εαυτό του, όσο και τον θεραπευόµενο. [Όρα: Ιωάννη Ψάρρα: Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ( ένα ) ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟ ΟΝ,

8 εν σώζονται οι µητέρες του κόσµου, από τους γιούς τους και από τις κόρες τους που δεν εθλίβησαν, συν-εθλίβησαν εξ ίσου µε αυτές. Η αποδοχή και η κατάφαση στο τεθλιµένον, του άλλου µισού του ουρανού, είναι η επιστροφή στην αθωότητα του σχετίζεσθαι. [Όρ: Ιωάννη Ψάρρα: ΣΧΕΤΙΖΕΣΘΑΙ,www.e-synthesis.gr, >ΑΡΘΡΑ] Η ενσυναίσθηση δεν έρχεται µε τεχνικές, αλλά µε το να εισέλθεις στην καρδιά του συνανθρώπου σου και να δεις τη θλίψη του, αλλά αυτό µπορεί να συµβεί µόνον εάν εσύ ο ίδιος έχεις πάρει ντοκτορά µε τη δική σου. Το πέρασµα δεν δωρίζεται, ο θεραπευτής οφείλει να αφηγηθεί επί µακρόν και να εκδιπλώσει έµπροσθεν ενός άλλου [του θεραπευτή του ή και του επόπτη του] τη θλίψη της µητέρας ή των µητέρων του κόσµου, αυτές τις φανερές ή κρυφές µοιρολογίστρες - όπως αυτός τη µετέφρασεκαι να συν-θλιβεί µέσα στην οδύνη,της αρχικής του απόφασης. ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Η ψευδαίσθηση του ανεκπλήρωτου Ή ο φόβος της αγάπης. Η παράδοση άνευ όρων Σε µια αγκαλιά ή Στην καµπύλη του σύµπαντος Πρέπει συχνά να πηγαίνω Αν όχι µε το σώµα Τουλάχιστον µε τον νου Στον Αη Γιανν στον Κάσπακα Στη Λήµνο Όλα τα δειλινά του Όρους Ν αφήνω να µε ζωγραφίζουν. ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Σιγά-σιγά ανηφορίζουµε προς το νοητικό σώµα. Εδώ κατοικεί ο πατέρας. Αυτός που έχει σχέση µε τη γνώση. Με τον νου, µε τη Θέληση, µε τον σκοπό. Κατά την ίδια λογική και ακολουθώντας το σκεπτικό µας το παιδί εισαγάγει µία πρόταση αυτή τη φορά σε σχέση µε το Έλλειµµα του πατρός. Βλέπει τον πόνο του ανδρός και θέλει να επικοινωνήσει µαζί του να κάνει επαφή.

9 ΕΓΩ ΘΑ ΠΙΑΣΩ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ, ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ, ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ, ΕΧΕΙ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΣ, ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΝΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ, από όπου και ο πόνος, ο καηµός. Οι πατέρες δεν µιλάνε, ακόµα κι αν µιλάνε, αυτό βλέπει το παιδί και αντιλαµβάνεται το παιδί, βιώνει, νοιώθει, ταυτίζεται, πονάει ο εγκέφαλός του, έχει διαρκείς ηµικρανίες, από την αναγνώριση του αειθαλούς πόνου του µεγάλου αυτού Άλλου και ορκίζεται µέσα του, ορκίζεται ότι θα τον βγάλει τον ασπάλακα από το λαγούµι του, αυτόν τον τυφλοπόντικα θα τον βγάλει στο φως, να δει τα φωτόνια του κόσµου, να θαυµάσει τα ανοιξιάτικα ζουµπούλια,να πει ένα α,αα. Εις µάτην! Ματαίως! Από όπου όµως και η δική εισαγωγή στην ανυπαρξία. Το πείσµα εδώ του παιδιού να συµβεί η επικοινωνία είναι ανυπέρβλητο, θέλει οπωσδήποτε να γίνει, αυτό όµως το οδηγεί στην µετριότητα. Μπορεί να τον βλέπετε να έρχεται, να έρχεται από µακριά. Μια µορφή γνώριµη, µια κίνηση οικεία, µε αργό βηµατισµό να πλησιάζει. Σας προσπερνά. Απλώνετε το χέρι, φεύγει, κοιτάτε µια πλάτη να αποµακρύνεται, ένα κορµί βουβό. Ή Είναι βαρύς από µυστικά κι αυτός το διαισθάνοµαι και θα πρέπει να σκέφτεται ολοένα το ίδιο πράγµα. Γιώργος Ιωάννου: Για ένα φιλότιµο Αυτή η τραγικότητα που είµαι: Άνδρας. ηλαδή: έρηµος. Όπως κάθε έρηµος. Κι όπου βρω αγάπη να φεύγω. Συνήθεια ή κατάσταση; Πως ζει ένας άνδρας; Τι κάνει αυτό το ον; Πως διευθετεί το χάος του;

10 Λυπάται. Λυπάµαι. Θρηνεί. ίχως δάκρυα. Εκεί κι ο σπαραγµός του. Και φεύγει,φυγάς, πρόσ-φυγας. Εσαεί. Ποιά πατρίδα, ποιός θεός; Μοναξιασµένοι βηµατισµοί, σε αµµουδιές απόµακρες. Πονάω. εν είναι επιλογή αυτή. Προυπήρχε. Το βρήκα ερχόµενος. Κι αν δεν πάλεψα να τ αποφύγω. Κι αν δε µάτωσα να λυτρωθώ. Ματαίως. Σπαράζω. Αγαπάει ένας άνδρας; Μπορεί; Θέλει; Επιβάλλεται: πρέπει να αγαπήσει. Τι είναι αγάπη για έναν άνδρα; Ξέρει; Κι όποιος ξέρει να το πει, να µας το διδάξει. Χωρίς ασάφειες, συγκεκριµένα και ονοµαστικά. Από το δοκίµιο: Τενερέ Το παιδί αντιλαµβάνεται - βιώνει αυτόν τον βαθύ και ανοµολόγητο φόβο του Πατρός, και ταυτίζεται µαζί του. Θέλει µες την παιδική του παντοδυναµία να λυτρώσει αυτόν τον άνδρα από την οδύνη του, το βάζει το παιδί σαν τον βασικό του σκοπό στη ζωή, δεν έχει τίποτε άλλο πέραν αυτού, αν αυτό δεν συµβεί το ίδιο δεν έχει λόγο -κυριολεκτικά και µεταφορικά- και δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτήν την απόφαση την έχει πάρει προσωπικά το παιδί στα χρόνια που δεν είχε ακόµα εγκαθιδρυθεί η γλώσσα εντός του, άλαλο ον, ηλαδή, επαναλαµβάνω, πριν τα τρία του χρόνια, γι αυτό και αργότερα του είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιληφθεί το ίδιο αυτή του την απόφαση, διότι τα λόγια, πέρα από το ότι είναι σφραγισµένα από τον µηοµιλούντα Πατέρα, δεν αρκούν, δεν επαρκούν για να φτάσουν σ αυτό το βάθος της αιτίας. Εκεί σταµατούν οι πιο πολλές αν και µακροχρόνιες αναλύσεις. Εδώ η γλώσσα δεν εφάπτεται -καν-στην ουσία. ΕΓΩ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΩ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ από όπου και ο αδιανόητος κόπος να αντιληφθεί,να κατανοήσει, κανείς τι διαβάζει! Ταυτίζεται µε το έλλειµµα του πατρός, παραµένοντας το ίδιο έλλειµµα. ηλαδή δίχως θέληση, δηλαδή, αυτά που θα σας πω: Ο ΜΗ ΟΜΙΛΩΝ ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ Η ΘΕΛΗΣΗ

11 [ Απόσπασµα από διάλεξη του Ιωάννη Ψάρρα,στο Χώρο Πολιτισµού και Έρευνας: ΣΥΝΘΕΣΙΣ, τον Μάρτη του 2012 µε θέµα: Ο ΜΗ ΟΜΙΛΩΝ ΠΑΤΗΡ, όρα: ***Ο µη οµιλών πατήρ αρνείται τη θέληση της αγάπης,αρνείται την εγγύτητα, γιατί η αγάπη, το σχετίζεσθαι, επιτυγχάνεται δια της θελήσεως και όπου δεν υπάρχει θέληση κυριαρχεί ο φόβος, ο φόβος ακυρώνει το Αξιακό λέγειν, δηλαδή την οµιλία πάνω στις Αξίες και την οµιλία µε Αξίες. Ο ρόλος του οµιλούντος Πατρός είναι εξαιρετικά και απόλυτα σηµαντικός, ως ο κατ εξοχήν πολιτικός λόγος, ο οποίος βασίζεται στην υπέρβαση του φόβου του θανάτου, στην έκφραση της Θέλησης για Ζωή και στην εκφορά των βιωµατικών Αξιών που κατέχει ένα ον που επανέκτησε το Λόγο [του]. Το Αξιακό υλικό αυτού του Οµιλούντος όντος αποτελείται από: 1. ύναµη, 2.Θάρρος, 3.Σταθερότητα, 4.Ελικρίνεια που προκύπτει από απόλυτη έλλειψη φόβου[αφοβία], 5.Ηγετική δύναµη, 6. Ικανότητα να αντιλαµβάνεται και να συλλαµβάνει µεγάλα θέµατα/προβλήµατα µε τη µέγιστη δυνατή ευρύτητα του νου 7. την δυνατότητα να χειρίζεται µε καλή θέληση, τρυφερότητα, ταπεινοφροσύνη, ανεκτικότητα, συµπάθεια και υποµονή τους συνανθρώπους του και τις καταστάσεις που προκύπτουν από τη συνάφεια του κόσµου, 8.Χρησιµοποιεί τη θέληση της δύναµης την οποία κατέχει µε αποκλειστικό και µόνο σκοπό τη συνεργασία και αυτή τούτη τη δύναµη της επιτρέπει να γίνεται αντιληπτή ως το κύριο εργαλείο της αγάπης και έχει θέσει ως µοναδικό του σκοπό αυτό το Οµιλόν-πλέον- Ον, 9.τον πλήρη και τελεσίδικο τερµατισµό της αποµόνωσης και της µη Οµιλίας των όντων µεταξύ τους και 10.την ουσιαστική τους ταύτιση µε το ρυθµό του Όλου. Είναι η εποχή της Θέλησης, όχι οποιασδήποτε θέλησης, αλλά της Θέλησης να ζήσω µε Αξίες, να θέλω να οµιλώ γι αυτές και µε αυτές, να τις κατέχω ως το µοναδικό µου ένδυµα,να δια-λογίζοµαι µε αυτές, να είµαι ΑΥΤΕΣ! Πολλά τα χρόνια µες το γίγνεσθαι, µες τις µητέρες δηλαδή, µες τα µυθιστορήµατα του ασυνεχούς µητρικού λόγου, που δεν απήλαυσε, δεν αγαπήθηκε, που µας µπέρδεψε.

12 Ο λεγόµενος πατριαρχικός πολιτισµός, υπήρξε ο πολιτισµός υιών, εντός του Οιδιποδείου, υπήρξε η εκδίκηση των µητέρων όπου γης, για το ανάγαπο του καθηµερινού τους βίου, υπήρξε το γίγνεσθαι της ψυχρότητας των όντων, της αποµόνωσής τους, της διανοητικής τους υπερηφάνειας, της ασάφειας, της ιδιοτέλειας, της επίκρισης, της εντονότατης υλιστικής τάσης και δραστηριότητας, των εσφαλµένων κινήτρων, της λαχτάρας για δόξα και οµορφιά,πάντα µε υλιστική κατεύθυνση, της καταβύθισης στις πλάνες και στις αυταπάτες. Ο Καπιταλισµός είναι ο λόγος της µητέρας, ο λόγος της ύλης, της γυναίκας που δεν αγαπήθηκε, το σύστηµα της θλίψης και της οδύνης, το σύστηµα του φόβου του θανάτου, της µη αποδοχής της θνητότητας, το σύστηµα της άρνησης της έλλειψης, του ελλείµµατος, το κατ εξοχήν φλύαρο σύστηµα του µη Οµιλούντος Όντος, το σύστηµα που παγίδευσε το Λόγο του Πατρός και τον οδήγησε στην αφάνιση και στην µη Οµιλία, άρα και στην µη εκδίπλωση και εµφάνιση στο προσκήνιο της Θέλησης για το Καλό και το Αγαθό. Ο καιρός όµως είναι.

13 Πατήρ και Υιός, ΠΟΡΟΣ 1960

14 Είναι ο καιρός για το ΕΙΝΑΙ, για το ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, για την επαναφορά του Λόγου του Πατρός, για την εγκαθίδρυση της θέλησης, τη θέληση που εγκαινιάζει, τη θέληση που ενοποιεί, τη θέληση που εξελίσσει, τη θέληση που εναρµονίζει, τη θέληση που δρα, τη θέληση να προκαλεί, τη θέληση να εκφράζει, είναι εκείνη η θέληση που εξεγείρει και προκαλεί µύηση, εκείνη η θέληση που είναι η αιτία του οράµατος ή η ικανότητα να βλέπουµε, εκείνη που αναπτύσσει την ευαίσθητη αντίληψη σε γνώση, τη γνώση σε σοφία, και τη σοφία σε παντογνωσία, εκείνη που είναι η φωτισµένη θέληση, η βάση της ενόρασης, εκείνη που είναι το κοσµικό σπέρµα της απελευθέρωσης, εκείνη η θέληση που είναι η αιτία της ικανότητας να δοµούνται µορφές σκέψης, που σχετίζονται µε τη δηµιουργική παρόρµηση, εκείνη τη θέληση που είναι η αρχή της τάξης,αυτά όλα είναι συνώνυµα, και ο έλλογος αυτός Λόγος είναι λόγος ποιητικός, είναι λόγος για τον καιρό του ποιείσαι, τον καιρό του ποιείν, του αγαθώς πράττειν, ο κατ εξοχήν λόγος, ο δικός µας λόγος, των όντων που ανένυψαν, που διήλθαν από τη στενωπό της ύλης/θλίψης και που έχουν λόγο, λόγο κοινό, συνεργατικό, λόγο ύπαρξης και αυτός είναι ο καιρός τους, ο δικός τους καιρός και αυτός ο καιρός είµαστε εµείς, τα εν πλήρει θελήσει ιστορικά υποκείµενα που δρουν στον ενεστώτα Χρόνο του Είναι τους, δηλαδή ΤΩΡΑ! Εδώ έχουµε τη δοκιµιακή ποιητική γραφή και το διήγηµα. Η ΘΕΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΙΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΑΓΚΝΙ ΓΙΟΓΚΑ-Η ΓΙΟΓΚΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

15 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και Η ΨΥΧΗ Η θλίψη είναι η αντίδραση, η άρνηση των δυνάμεων της ύλης στις ενέργειες που προέρχονται από τη Ψυχή. Έχοντας αυτή την οικοσκευή,αυτή την ποιητική διαδροµή µέσω του λόγου και των λόγων των µεταφράσεων του, το άτοµο τοποθετεί τη µεγάλη του συνισταµένη που αφορά όλη την προσωπικότητα του και όπως είπαµε στην αρχή έχει πάντα σχέση µε µια πρόταση ορόσηµο του βίου -που βασίζεται αποκλειστικά, αυτή η θέση-πρόταση, στο φόβο, στην αγάπη της δύναµης και στην απόκτηση της γνώσης για ιδιοτελείςεγωκεντρικούς σκοπούς. Αυτή είναι η λεγόµενη σκιά της ύπαρξης, η ψευδής αποτύπωση µέσα στη συνείδηση της πραγµατικότητας, ο αντεστραµµένος κόσµος, γιατί εδώ κυριολεκτικά ο κόσµος είναι αντεστραµµένος. Το είδωλον και ο καθρέφτης του. Όταν βρεθεί αυτή η λάθος µετάφραση που έχει κάνει το σύνολο της προσωπικότητας ως προς τον κόσµο που το περιβάλλει και όταν λόγω των προηγουµένων αναγνωρίσεων, διότι οι άνθρωποι προχωρούν µε αναγνωρίσεις, το ον, το κάθε ον συνταρράσσεται, σπαράζει από το ψεύδος που αυτό το ίδιο δηµιούργησε. Η έλξη των αισθήσεων Η φοβερή έλξη Μα ο νους προσπερνά το c τετράγωνο Τη στιγµή της καµπύλης Και η έλξη της αγάπης µε ανυψώνει. ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ. Του δωρίζεται η Χάρις, η Χάρις πάντοτε δίδεται στους ταπεινούς που εµόχθησαν λόγω του προηγούµενου του µόχθου, να εισέλθει εις τον οικειοθελή ευνουχισµό του, κατανοώντας πλήρως τα της διαδροµής του και έχοντας αυτή τη διαδροµή ως οδηγό, εισέρχεται αυτοβούλως στο φως της ψυχής. Η ψυχή, ως ο διδάσκαλος, ο θεραπευτής, ο παρατηρητής, ο στοχαστής, ο ψυχολόγος, περιµένει αυτόν τον άσωτο υιό στην ολική του επαναφορά στο όντως είναι. Στην αλήθεια. Ο Λόγος της Ψυχής πάντοτε παρών σε όλη αυτή τη διαδροµή,ένας Λόγος που ουδέποτε εγκατέλειψε το υποκείµενο, είναι εδώ στο τέλος µιας κοπιώδους διαδικασίας και είναι αυτός που λειτουργώντας

16 παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια -µυστικά- δίδασκε υποµονετικά, δίχως να ενσπύρει το φόβο, εξαίχουσα µήτηρ και εξαίχων πατήρ ταυτοχρόνως, δίχως θλίψη και οµιλών, είναι αυτός που πιστοποιεί σε πλήρη εγρήγορση την επανάκτηση του Λόγου του όντος, στον ενεστώτα χρόνο της απολύτρωσης. Αυτή η µεταµόρφωση της φύσης, του χαρακτήρα, των ιδιοτήτων, η δηµιουργική ενασχόληση µε ζήλο και φροντίδα της λαβωµατιάς µας καθιστά τον κάθε θεραπευτή µία Οδό που και άλλοι µέσω αυτού µπορούν να διατρέξουν και καθιστά το θεραπευτή ένα ον που εξανθρωπίστηκε και επανέκτησε τον Λόγο του και το λόγο του Λόγου του και έχει πλέον λόγο δια να οµιλεί και λόγο να σιωπά. Είναι µια ηρωική, ποιητική, ευγενική διαδροµή, διαδροµή µονόδροµος, γι αυτόν που επέλεξε ή επελέγη να ασχοληθεί µε τον ανθρώπινο πόνο -, µη λησµονώντας ποτέ ότι και ο ίδιος κατάγεται από τη φυλή των ανθρώπων. Εδώ έχουµε το λόγο της Επιστήµης και της Φιλοσοφίας. Πέρασµα δια µέσου αντεραστών Ο πυρήνας της δικής µου ελιάς Πολλά τα αθλήµατα της δικής µου φωτιάς Συν ένα ακόµη: της αντοχής µου.

17 Κουταλιανός ύτης Αναδ (λ) υόµενος

18 Η ΠΡΟΤΑΣΗ -Στην πορεία και λόγω των συχνών επαναλήψεων και της κοπώσεως από αυτές και πάντα µε σχετική βοήθεια- µπορεί να του αποκαλυφθεί αυτή η αρχική του θέση επιβίωσης µέσα στον κόσµο. -Όχι πάντως άνευ οδύνης. -Τότε όµως είναι ένα έλλογο ον, ένα ον που οµιλεί, που κάνει προτάσεις, που σκέπτεται, ανεξάρτητα από το βαθµό σε όλα αυτά. -Οφείλει τότε να ξαναδεί, να ξανακούσει, να αισθανθεί, να βιώσει, να παραδεχθεί τις αρχικές του µη λεκτικές προτάσεις, αυτή την κακή µετάφραση του βίου του, αυτή την προς επιβίωσιν και όχι προς τη Ζωή θέση. -Τότε για να ξεπεράσει την άποψή του και να ιαθεί, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ των αρχικών µη λεκτικών πρότασεων. -ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ µια έλλογη αντίθετη ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ, που να αφορά ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ, την λάθος αρχική µετάφραση του κόσµου. -ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η ποιότητα του ΘΑΡΡΟΥΣ και ο -ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ -Η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΑΠΟ ΟΧΗ της αρχικής µας ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ -Στην αρχή θα έχουµε περιφερειακές θέσεις, περιγραφικές ερµηνείες και τοποθετήσεις, πολλές από αυτές θα είναι αµυντικής φύσεως και αρνητικές. -Θα πάει από την περιφέρεια προς το κέντρο, θα το κουράσει και θα κουρασθεί. -Μόλις πλησιάζει προς το κέντρο θα κάνει όλο και πιο βέβαιες προτάσεις. -Οφείλει όµως να δηµιουργήσει µια πρόταση ακριβείας για το αρχικό του τραύµα. -Μόλις το κάνει, µόλις συµβεί αυτό επέρχεται η ΙΑΣΙΣ.

19 Ζωγραφική: Νίκος Εγγονόπουλος.

20 Β ΜΕΡΟΣ Ο Θεραπευόμενος ως κείμενο που αφηγείται. Η Σχέση Θεραπευτή Θεραπευόμενου, ως κοινή συγγραφική δραστηριότητα. ΛΟΓΟΣ ΛΕΓΕΙΝ ΛΟΓΟΣ: ως ratio, ως verbum, ως κοσμικός νόμος, ως το λογικό και ως αναγκαιότητα που διέπει τον στοχασμό,ως πνεύμα, ως ορθός λόγος, ως αιτία, σημαίνει δε το λέγειν ως αποφαίνεσθαι ᾧ μάλιστα διηνεκῶς ὁμιλοῦσι λόγῳ, τῷ τά ὅλα διοικοῦντι, τούτῳ διαφέρονται, καὶ οἷς καθ ἡμέρην ἐγκυροῦσι, ταῦτα αὐτοῖς ξένα φαίνεται. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Μ' όποιον πάνω απ' όλα αδιάκοπα συναναστρέφονται, το λόγο, που τα κυβερνάει όλα, µ' αυτόν έχουν διαφορές, και όσα συναντούν κάθε µέρα, τους φαίνονται ξένα. ***Η δυστυχία των ανθρώπων προέρχεται από το ότι εκτρέπονται του λόγου που εισάγει κάθε πράγµα στην παρουσία, είναι τυφλοί στη φωτεινότητα µέσα στην οποία πηγαίνουν ή παραµένουν, και αναζητούν το αληθινό µέσα στην ποικιλία του πάντοτε-νέου (βλ. Essais et conferences, Paris 1958, σελ. 339).. ΛΟΓΟΣ: η συγκομίζουσα απόθεση και μόνο τούτο. Μάρτιν Χάιντεγκερ, ΛΟΓΟΣ-ΜΟΙΡΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ, εκδ. Πλέθρον συγκομίζω: συν+κομίζω=συλλέγω, αποθηκεύω, συναθροίζω, κομίζω: φέρνω μαζί μου, μεταφέρω, συνεισφέρω./ Αποθέτω: αφήνω καταγής, τοποθετώ στη θέση του κάτι που κρατώ. ΛΕΓΕΙΝ: ομιλώ, λέγω, διηγούμαι, αφηγούμαι, εκθέτω, καταθέτω, προθέτω.

21 Στην πραγματικότητα ΛΕΓΕΙΝ σημαίνει την κατάθεση και την προθεση [ ΠΡΟΘΕΣΗ: [ προτίθημι] : ο προκείμενος σκοπός, προαίρεση [=ενδόμηχη τάση, επιθυμία, διάθεση], θέληση.], οι οποίες συλλέγουν τόσο τον εαυτό τους, όσο και άλλα πράγματα. ΤΟ ΛΕΓΕΙΝ, ως κατά-θεση, ως τιθέναι, ως κάτι που τίθεται, θέτω σημαίνει: βάζω κάτι να κείται, τοποθετώ το ένα δίπλα στο άλλο, συνθέτω, συγκομίζω. ΛΕΓΕΙΝ-ΑΚΟΥΕΙΝ Το λε γειν δε ει ναι κατάνα γκην η χος, αλλα η εκφορα,η ανα πτυξη του ΕΙΝΑΙ, της έννοιας, του Λόγου. Ο θεραπευτής δεν ακούει κατ ανάγκην ένα λέγειν εκφερόμενο από τον θεραπευόμενο, αλλά τον σιωπηλό ήχο του νοήματος που ο θεραπευόμενος φέρει εντός του. Ο θεραπευόμενος δεν ακούει κατ ανάγκην ένα λέγειν εκφερόμενο από τον θεραπευτή,αλλά τον σιωπηλό ήχο του νοήματος που ο θεραπευτής φέρει εντός του. Κατά τον Χάιντεγκερ :το ακούειν είναι η συλλεγόμενη ακρόαση. [ Ο θεραπευόμενος ακούει με όλα του τα σώματα τον κοινό ήχο των σωμάτων του θεραπευτή, που του απευθύνει το λόγο, που είναι Λόγος και εκφέρει ένα λέγειν πλήρους νοήματος ως προς την ύπαρξη του θεραπευόμενου, ο οποίος συν τω χρόνω καθίσταται ύπαρξη, επανακτώντας το λέγειν του, μέσα από τις συνεδρίες, και κατ επέκταση τον Λόγο του. Το κοινό συγγραφικό έργο έφτασε στο τέλος του. Ο ξυνός[κοινός] λόγος που λέει και ο Ηράκλειτος είναι πλέον Λόγος. Η συγκομίζουσα απόθεση, ένθεν και ένθεν επετέλεσε το έργο της. Ο θεραπευτής έχει μεταφέρει δια του λόγου το Ουσιώδες ακούειν, που ο θεραπευόμενος ακούει και θεραπεύεται. Ο Λόγος,ο κοινός λόγος, δια του λέγειν έγινε σαρξ. Αλλιώς πορεύονται πλέον τα σώματα-θεραπευτή και θεραπευόμενου- αλλιώς κινούνται στο χώρο, αλλιώς προσλαμβάνουν το χρόνο.]

22 ***Δεν ακούει κανείς το λέγειν, το ομιλείν.ποτε. Μόνον τον Λόγο ακούει κάποιος, που εκφέρεται δια του ομιλείν, δια του λέγειν. Γι αυτό το Λόγο οφείλει να έχει λόγο να τον ακούσει. Αυτός ο Λόγος είναι ο θεραπευτής που κατέστησε εαυτόν Ομιλόν ον και ως ΟΝ, ΩΝ, εν σώματι ακροάζεται τον θεραπευόμενο και ως ένσαρκος Λόγος επιστρέφει το εκάστοτε λέγειν του θεραπευόμενου, μεταβολίζοντάς το σε Λόγο, ωθώντας τον θεραπευόμενο στην πηγή του. Εδώ δεν πρόκειται για ερμηνεία μιας συνεδρίας ή για ερμηνευτική του βίου. Εδώ πρόκειται για ολική επαναφορά στο ΌΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ. Έτσι ακούνε τα όντα και τα όντα δεν είναι για την αγορά, είναι για το πλαίσιο της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου, γι αυτό το μαγικό πλαίσιο της συνεδρίας όπου αυτοπερισυλλέγονται και μεταμορφώνονται υπενθυμίζοντας δια της κοινής τους απόθεσης τον Λόγον. Ο Λόγος είναι [η] ΑλΉΘΕΙΑ. Όπως η αλήθεια αντλεί από τη λήθη για να αναληφθεί, έτσι και ο Λόγος αντλεί από το λέγειν και το ακούειν για να φανερωθεί, να αποκαλυφθεί. Λέγειν Λόγος η Via Regea, ή η μυστική διαδρομή [ΜΙΑ αμφίδρομη διαδρομή από το λέγειν στο λόγο και από τον θεραπευτή στον θεραπευόμενο] στη σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου, η κοινή τους οδός που όταν διανυθεί και όταν επέλθει το πέρας του καθ αυτό ακούειν επέρχεται και η ΙΑΣΙΣ. Η θεραπεία είναι ο κοινός Ποιητικός Λόγος, δύο όντων που θέλησαν να θυμηθούν την αλήθεια [τους]. Είναι η άηχη φωνή που τους υπαγορεύει ο Λόγος, είναι ο τόπος φανέρωσης της ουσίας των πραγμάτων. Είναι το Μοραίον της κοινής τους σχέσης, η μοίρα τους, είναι η ΙΑΣΙΣ. Τα πάντα οιακίζει κεραυνός, λέει ο Ηράκλειτος, κατευθύνει δηλαδή τα πάντα ο κεραυνός. [το οιακίζει υπάρχει ακόμα στη γλώσσα μας ως το διάκ στις βάρκες, το τιμόνι].

23 Η θεραπεία είναι ο κεραυνός που σχίζει το καταπέτασμα της άγνοιας [η άγνοια ως η μόνη σοβαρή πάθηση] και εισαγάγει στον κόσμο της Ύλης τον ΛΌΓΟΝ. Είναι ύβρις η πάθηση. Υβριν χρη σβεννύναι μάλλον ή πυρκαϊην λέει πάλι ο Ηράκλειτος. Χρειάζεται μάλλον να σβηστεί η ύβρις πρώτα, παρά η πυρκαγιά. Είναι ύβρις οι ασθένειες της γης. Είναι ύβρις το λέγειν και μόνον των όντων. Είναι Ιασις η ενσυνείδητη δια του λέγειν επαναφορά στο Λόγο. Η Συν-ομιλία, το ομο-λογείν της συνεδρίας, αναστέλλει, αναχαιτίζει την ύβρι. Η συνεδρία κτίζει ένα κοινό κατοικείν που αφήνει χώρο και εξοικονομεί χρόνο για το ποιητικό στοιχείο των όντων. Στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα σε δύο συνεδρίες λαμβάνει χώρα η θεραπεία και καλύπτεται η απόσταση του λέγειν και του Λόγου. Κουταλιανοί Σφουγγαράδες

24 Ο ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο θεραπευόμενος είναι ένα κείμενο που ομιλεί, που έχει ένα λέγειν, ένα κείμενο συνεχούς πολλαπλασιασμού, ένα κείμενο κατακερματισμένο, λέξεις άνευ νοήματος,ένα φοβισμένο κείμενο, που εκφέρει δια του στόματος, αλλά και δια του σώματος, λόγια, λόγια,ανομολόγητα, εναγώνια. Αυτό το κείμενο- ο θεραπευόμενος ως κείμενο- είναι η εγγραφή επί της γης του ανέκφραστου Λόγου. Ο κάθε,μα ο κάθε θεραπευόμενος σε κάθε, μα σε κάθε συνεδρία υποβάλει το ερώτημα για το τι μπορεί να είναι το ΕΙΝΑΙ, ο ΛΟΓΟΣ, το εν στο παν, η ίασις, το υποβάλει ερήμην του, κρυφά, γιατί έχει ήδη κουρασθεί, είναι κατάκοπος από την περιδιάβαση μέσα στο γίγνεσθαι. Μόνον ο θεραπευτής -στο βαθμό που έχει προσεγγίσει το Λόγο- δια του λόγου, του λέγειν του, του λόγου της Σιωπής του, ή των κενών που δημιουργεί, τον ενδιάμεσο χώρο,που οικειοθελώς επιτρέπει να συμβεί, μπορεί να του τον υπενθυμίσει. Η οδός μεταξύ λέγειν Λόγου αποκαθίσταται συν τω χρόνω και μέσω των συνεδριών. Η μεταξύ τους συνομιλία διατρέχει κάθε φορά και εκ νέου την απόσταση λέγειν-λόγου και ομο-λογούν το Γεγονός δια της κοινής τους δράσεως και της κοινής τους λεκτικής-έλλογης απόφασης: ότι κατοικούμε εντός του Λόγου και γι αυτόν τον Λόγο έχουμε λόγο Είναι πλέον παρόντες στον Κόσμο και κατοικούν εντός του στον εκάστοτε ενεστώτα χρόνο του Κόσμου. Η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, ως κοινή ποιητική διαδρομή από το λέγειν στο Λόγο είναι παράξενη, μη γραμμική, κατοικείται από το παράδοξον. Η Ίασις εντός του Λόγου και δια του Λόγου διέπεται από την παραδοξότητα. Δεν θεραπεύεται ουδείς με γραμμικές, συναισθηματικές ή λογικές εκφορές. Δε θεραπεύεται κανείς εντός του υπάρχοντος κατανοητού. Απλώς αποκαθίσταται μία ζημεία. Μα αυτό το κάνει εξαιρετικά καλά η ιατρική και οι δήμαρχοι επαρχιακών πόλεων με αναπλάσεις πλαταιών.

25 Ο θεραπευτής από μόνος του είναι ένα παράδοξον, είναι μια παραδοξότητα. Είναι το εξαίφνης μέσα στον κόσμο. Είναι ο κεραυνός που κατευθύνει. Το τραύμα του θεραπευτή- που ουδέποτε ο ίδιος λησμόνησε ότι κατείχε, το αρχικόν παράδοξον του όντος που καθίσταται θεραπευτής-η αποκωδικοποίησή του, η θαρραλέα ενασχόληση μαζί του, ως ο άλογος εκφερόμενος δικός του λόγος, ως ο ίδιος ένα κείμενο κακομεταφρασμένο, ένα κακώς λέγειν, μία ύβρις περιφερόμενη-σε μια διαρκή και παρατεταμένη,αποφασιστική δική του θεραπευτική, μεταμορφωτική διαδικασία, οδηγώντας εαυτόν δια της ποιητικής διαδρομής από το λέγειν στο Λόγο, από ένα λέγειν σε ένα Λόγο, αποκαθιστώντας εντός τον λόγο της δικής του υπάρξεως, το λόγο γιατί έγινε θεραπευτής και τον λόγο, σκοπό,αιτία της ανθρώπινης κατάστασης, ως ένα κείμενο ο ίδιος που το αφηγήθηκε σε άλλους, ως ένας καλός ακροατής ή ένας καλός αναγνώστης που άκουσε και διάβασε τα κείμενα των θεραπευομένων του που του τα εμπιστεύθηκαν, συν-γραφέας ιαματικών αξιοστόχαστων ποιητικών συνεδριών, επανακτώντας τον ΛΌΓΟΝ ο ίδιος, ευγνώμων για την ποιητική του τραύματος του δικού του αλλά και των συνανθρώπων του, μπορεί να πει μαζί με τον Χαίλντερλιν, ότι: Εντελώς επάξια, αλλά ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος, πάνω σ αυτή τη γη και μέσα από το δικό του ΓΗΓΕΝΕΣ ΠΥΡ, ότι: Σ αυτόν τον τόπο Η σελήνη δεν έχει πια εξουσία. Αναδύεται πορτοκαλιά και απλώνει στα νερά Την μνήμη πως κάποτε ήτανε άστρο. Εδώ οι άνθρωποι λυτρώνονται. Ότι και να κάνουν έχουν την εύνοια Του Ήλιου και του Ήφαιστου. ΓΗΓΕΝΕΣ ΤΟ ΠΥΡ.

26 Ο κρουνός του φωτός Εσαεί ανοιχτός και ανεμπόδιστος. Η Οδός της ενοράσεως ευθεία και Η θεραπεία εις πάντας εφικτή. ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΙΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΚΑΕΤΙΑ 60 Σας ευχαριστώ. ΔΙΑΛΕΞΗ Του Ιωάννη Ψάρρα ΣΤΗΝ 12 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ με θέμα: ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ *** Με τα γαλάζια γράµµατα είναι ποιήµατα από τις συλλογές του Ιωάννη Ψάρρα, Σώµατα, 1983 και Γηγενές Πυρ, 2000.

27 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Ιωάννης Ψάρρας γεννήθηκε το 1955 στην Νέα Κούταλη της Λήµνου, από γονείς Μικρασιάτες. Ίδρυσε το 1995,το Χώρο Πολιτισµού και Έρευνας ΣΥΝΘΕΣΙΣ, όπου σε τριετή σεµινάρια παρουσιάζονται οι ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ της Εσωτέρας Θεραπευτικής, της Ρεφλεξολογίας, του Σιάτσου και της Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης καθώς και το σεµινάριο της Σχέσης Θεραπευτή-Θεραπευόµενου. Για περισσότερες πληροφορίες µπείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας : Υπήρξε ιδρυτικό µέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, του σωµατείου των Ενεργειακών Θεραπευτών Σιάτσου και της Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής, της οποίας είναι τώρα και µέλος του ιοικητικού της Συµβουλίου. Εξάσκησε επί µακρόν τις Θεραπευτικές Τέχνες της Ρεφλεξολογίας, του Σιάτσου και της Εσωτέρας Θεραπευτικής, τις οποίες και δίδαξε ως εισηγητής στα σεµινάρια της ΣΥΝΘΕΣΙΣ. Το 1997 εµπνεύστηκε και εγκαινίασε την ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Προσέγγιση στην Πραγµατεία επί των Επτά Ακτίνων, µε ένα τριετές πρόγραµµα, αποκλειστικά για ενήλικες, µε σαββατοκύριακα εντατικά εντός της ΣΥΝΘΕΣΙΣ και εβδοµαδιαία καλοκαιρινά εκτός Αθηνών. Ασχολείται επιµελώς µε τη συγγραφή και έχει εκδώσει το 1983 την ποιητική συλλογή: Σώµατα, το 2000 το: Γηγενές Πυρ, το 2002 το δοκίµιο: Το Ιερό στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, το 2011 τα: ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΧΑΪ ΚΟΥ. Για περισσότερα:http://ioannispsarras.blogspot.com Έχει γράψει πολλά δοκίµια που αφορούν τη Θεραπευτική Τέχνη και τους Θεραπευτές, όπως: Ο Θεραπευτής ως (ένα) ανυποψίαστο Ον, Ποιός θα θεραπεύσει τους θεραπευτές;, Η επιτακτική ανάγκη θεραπείας των θεραπευτών, Περί Αιθερικού και άλλων δαιµονίων, Ο φόβος είναι αλαζονικός κ.α, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΥΝΘΕΣΙΣ,

28

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός,

Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός, Το ταξίδι µιας ζωής Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός, ποτέ δεν επιστρέφει! Και καθώς προχωρά, µοιράζει το πεπρωµένο που προορίζεται για τον καθένα από εµάς, εκτελώντας έτσι τη βούλησή του.

Διαβάστε περισσότερα

COSMIC ENERGY HEALING ΚΟΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

COSMIC ENERGY HEALING ΚΟΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ COSMIC ENERGY HEALING ΚΟΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η Κοσμοενεργειακή θεραπεία είναι μια ενεργειακή θεραπευτική μέθοδος, σχετικά άγνωστη ακόμα στον Δυτικό κόσμο. Η καταγωγή της έρχεται από τα μοναστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21 Ημερομηνία 12/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/i-singrafeas-giota-gouveli-ke-i-proti-kiria/ Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1 Γ1 1 Επίπεδο Γ1 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη για τη σημασία της τέχνης στη ζωή μας. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη, όταν γράφει, και

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» Α ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει

Διαβάστε περισσότερα

Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο

Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο Σύμφωνα με δύο σχετικά πρόσφατες έρευνες, οι μνήμες φόβου και τρόμου διαφέρουν σημαντικά από τις συνηθισμένες μνήμες. Οι διαφορές αυτές δεν συνίστανται μόνο στις εμφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ Ηµερολόγιο 2016 28 ΔΕΥΤΕΡΑ iανουaριος 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΠΕΜΠΤΗ 51 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62 Πρωτοχρονιά (αργία) ΣΑΒΒΑΤΟ ρεϊμοντ καρβερ dfsfsdfsdfsdfdsfsd Απέκτησες τελικά, έστω κι έτσι, αυτό που ήθελες από τούτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 μάθημα έβδομο: δίας 82 μάθημα ογδοο: κρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά

Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η σύνθεση όλων εκείνων των παραγόντων που κάνουν έναν άνθρωπο να πετυχαίνει στη ζωή του Αυτοεπίγνωση (αναγνώριση των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

14η εβδομάδα Γίνε διάφανος η εβδομάδα Να τολμάς και πάλι και ξανά η εβδομάδα Κάθε αποτέλεσμα είναι καλό αποτέλεσμα...

14η εβδομάδα Γίνε διάφανος η εβδομάδα Να τολμάς και πάλι και ξανά η εβδομάδα Κάθε αποτέλεσμα είναι καλό αποτέλεσμα... Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Πώς να χρησιμοποιήσεις αυτό το βιβλίο...17 1η εβδομάδα Αφουγκράσου την πληροφόρηση...21 2η εβδομάδα Άδειασε το ποτήρι σου...23 3η εβδομάδα Η μοναξιά είναι ευλογία...25 4η εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2004-05-25 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΟΜΑ Α Α Α.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ;

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; Λόγω της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, όταν μεταξύ μιας φωτεινής πηγής και ενός περάσματος παρεμβάλλεται ένα αδιαφανές σώμα, δημιουργείτε στο πέρασμα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία.

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανάληψη Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 16 Απριλίου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο ΗΠΑ Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανώτερη Εξουσία σου μιλά τώρα, μιλώντας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Υπάρχουν πέντε αισθήσεις αντίληψης και πέντε όργανα δράσης. Οι αισθήσεις της αντίληψής είναι η όραση, η όσφρηση, η ακοή, η γεύση και η αφή. Τα όργανα της δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε να υπάρχει σε όλα τα πράγματα μια αρχή, μια συνέχεια και ένα τέλος. Χρειαζόμαστε ακόμα να έχουμε ένα μέτρο για να μετράμε τα πάντα, έτσι ώστε να φέρνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σωστός τρόπος διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών

Ο σωστός τρόπος διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών Από τη στιγμή που αρχίζει η συνέντευξη της προσέγγισης ο ασφαλιστής της SENATUS θα πρέπει να αρχίσει να συλλέγει πληροφορίες για τον υποψήφιο πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές, θα πρέπει να έχουν σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης»

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 «Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» Δημήτρης Γκόντας Περιβάλλον κρίσης! Τι σημαίνει κρίση; Μισθοί της πείνας. Οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία άνω του 25%, δεν βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Καλές Σχέσεις 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Καλές Σχέσεις 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Καλές Σχέσεις 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι και γιατί χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ 33 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ JOHN LOCKE (1632-1704) Το ιστορικό πλαίσιο. Την εποχή του Locke είχε αναβιώσει ο αρχαίος ελληνικός σκεπτικισμός. Ο σκεπτικισμός για τον Locke οδηγούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης

Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης Οι άνθρωποι που ακούνε φωνές έχουν αρχίσει να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο πώς να αντιμετωπίζουν τις δυσάρεστες φωνές. Κατά βάση μαθαίνουμε ότι δεν είναι αναπόφευκτο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 19/9/2016 Μέσο Συντάκτης Link now24.gr Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/ourania-toutountzi-diavazontas-vivlia-kathe-pedi-vriski-ta-dikatou-protipa/ Ουρανία Τουτουντζή : Διαβάζοντας βιβλία, το

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

GEORGE BERKELEY ( )

GEORGE BERKELEY ( ) 42 GEORGE BERKELEY (1685-1753) «Ο βασικός σκοπός του Berkeley δεν ήταν να αμφισβητήσει την ύπαρξη των εξωτερικών αντικειμένων, αλλά να υποστηρίξει την άποψη ότι τα πνεύματα ήταν τα μόνα ανεξάρτητα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι «ψυχοσωματική» η καθημερινή μας ζωή και συμπεριφορά; - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγο

Είναι «ψυχοσωματική» η καθημερινή μας ζωή και συμπεριφορά; - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγο Η αξιοθαύμαστη πολυπλοκότητα του ανθρώπινου μυαλού και το «προϊόν» του, η φαινομενικά απλή, καθημερινή ανθρώπινη συμπεριφορά, εκλαμβάνονται από τους ανθρώπους ως δεδομένα Πρόκειται για κάτι λογικό να συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Κύκλος Σπουδών 1ου Έτους Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 Τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές θα ανακοινώνονται στο site μας: spineworks.gr Πληροφορίες : Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα