ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 59 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΩΡΕΑΝ SERVICE ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ Οι 54 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο (εσωτερικό 2) θα κερδίσουν το service του αυτοκινήτου τους Ισχύει από 08/05/2013 έως και 31/05/2013 ιαβάστε τους όρους στη σελ. 2

2 ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Θα πρέπει να προηγηθεί τηλέφωνο για ραντεβού διότι η εταιρία NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ µπορεί να προσφέρει µέχρι 3 service ηµερησίως (3 service x 18 ηµέρες=54) 2. Η προσφορά ισχύει για όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων. 3. Στην προσφορά συµπεριλαµβάνονται έως και 4lt λιπαντικού, τα οποία διαθέτει η NISSΑΝ ΛΕΜΟΝΑΣ στα δικά της αυτοκίνητα. Το κάθε επιπλέον lt θα χρεώνεται. 4. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας 5. Απαραίτητη η προσκόµιση του εξωφύλλου της «Εξ Ανατολής» 6. Ισχύει από 08/05/2013 έως και 31/05/ Ο - Η ενδιαφερόµενος-η για το αξιόπιστο της προσφοράς µας θα πρέπει ν αποδεχτεί εγγράφως να δηµοσιευτούν στο επόµενο φύλλο της «Εξ Ανατολής» το ονοµατεπώνυµό του, η µάρκα του αυτοκινήτου και ο αριθµός κυκλοφορίας. 8. Οι 54 κερδισµένοι θα λάβουν µέρος σε κλήρωση και ένας τυχερός θα αποκτήσει µια επιταγή αξίας 500, την οποία θα πρέπει να διαθέσει σε κοινωφελές ίδρυµα (εντός Ελλάδας) δικής του επιλογής. Η επιταγή θα παραδοθεί µε ευθύνη της NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ και της Εξ Ανατολής. Η απόδειξη παραλαβής του Κοινωφελούς ιδρύµατος θα δηµοσιευτεί στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδας.

3 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 59 Πρωτοπόρος ο ήµος Λαυρεωτικής Έχοντας πλέον «µάστερ» σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, ο δήµος Λαυρεωτικής εµφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος για την επαναχρησιµοποίηση υγρών αστικών λυµάτων! σελ. 8 Ανάσταση και για τους ήµους της χώρας Εκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη των ληξιπρόθεσµων χρεών τους! σελ.10 Συνέντευξη Γιάννη ηµόπουλου, Περιφερειακού Συµβούλου Για το αποχετευτικό δίκτυο στην Ανατολική Αττική σελ.12 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ "Πόρτα" έφαγαν τελικά από το Μαρκόπουλο οι Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αεριοποίηση βιοµάζας Φιλοξενία αναζητούν τώρα από την Κερατέα Σελ

4 4 Απρίλιος 2013 editorial ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ ΗΣ ÁÑ ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ ÁÓÇÌÉÍA ÔÓÅËËÏÕ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÕÐÅÕÈÕÍΗ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ ÆÙÇ ÊÏÐÔÅÑÉÄÏÕ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ÍÁÕÁÑ ÏÕ ÍÉÊÏÔÓÁÑÁ & ÂÁÓÉËÉÊÏÕ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, Ô.È Ô.Ê ÔÇË.: , ÖÁÎ: êéí.: åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñýöïíôáé.ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñüæïõí ôïí õðïãñüöïíôá êáé ü é á- ðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, ïëéêþ, ìåñéêþ Þ ðáñáëçðôéêþ Þ êáôü ðáñüöñáóç Þ äéáóêåõþ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï, ìç áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç ïãñüöçóçò Þ Üëëï, ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôþ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ του ÓôÝñãéïυ Êïðôåñßäç 5 χρόνια µαζί... Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 5ολόκληρα χρόνια πέρασαν ανελλιπής παρουσίας μας στην πανέμορφη Ανατολική Αττική μας. Όλα αυτά τα χρόνια αποδείξαμε ότι είμαστε ένα διαφορετικό δημοσιογραφικό εγχείρημα απ όσα ίσως είχατε συνηθίσει ως τώρα. Αποδείξαμε ότι δεν είμαστε γέννημα συγκεκριμένης πολιτικής μήτρας, δεν εξαρτόμαστε και δεν έχουμε σχέση με το κεντρικό εκδοτικό δημοσιογραφικό κατεστημένο που κατέχει σχεδόν μονοπωλιακά την ενημέρωση των πολιτών. Λογοδοτούμε μόνο σε εσάς, τους αναγνώστες μας και στους εαυτούς μας υπηρετώντας μόνο την αλήθεια. Τα αποκλειστικά έσοδά μας όπως ήδη γνωρίζετε προέρχονται από τους διαφημιζόμενους και η εφημερίδα μας που εκδίδεται σε αντίτυπα διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ πόρτα πόρτα στους έξη Καλλικρατικούς Δήμους Αρτέμιδας-Σπάτων, Γλυκών Νερών-Παιανίας, Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Αποδείξαμε ότι πιστεύουμε στην ελευθερία της έκφρασης και του λόγου. Σημασία για μας έχει, ειδικά σε περιόδους κρίσης, να γίνεται δημόσιος διάλογος και υγιή ανταλλαγή απόψεων, να μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το βασικότερο έλλειμμά μας ως κοινωνία είναι αυτό της δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας που ποτέ δεν λειτούργησε. Έτσι οδηγηθήκαμε στο σημερινό αδιέξοδο μη έχοντας κατανοήσει ακριβώς τους λόγους και τα αίτια. Οπότε ξεκινήσαμε να ρίπτουμε ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση, αρκεί να απομακρυνθούν από εμάς. Ο διπλανός μας έγινε ο φταίχτης για την κατάντια μας και χωριστήκαμε σε στρατόπεδα. Όμως ο διάλογος δίνει οξυγόνο σε μία κοινωνία που οδεύει προς το θάνατο και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Ο διάλογος απομακρύνει τον κίνδυνο του αλληλοσπαραγμού(δημόσιοι υπάλληλοι ιδιωτικοί, δεξιοί αριστεροί, ντόπιοι μετανάστες, χριστιανοί αλλόθρησκοι) και εξελίσσει την ωριμότητά μας ως πολιτικά υποκείμενα. Βασικά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι αντιμετωπίζουμε έναν πρωτόγνωρο πόλεμο, αλλά C l i c k παράλληλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μας ανήκουμε στο ίδιο στρατόπεδο. Η Εξ Ανατολής υπερασπιζόμενη τις αρχές στις οποίες προαναφέρθηκα εδώ και πέντε χρόνια, θα συνεχίσει να παλεύει με όλο το δυναμικό της για να τρέφει την τοπική κοινωνία αντικειμενικά, με ποικίλη ενημέρωση με στόχο σε κάθε μας φύλλο να βελτιωνόμαστε. Σ αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινήσαμε τον Απρίλη του 2008 και που συνεχίζεται επιτυχώς μέχρι σήμερα, σας θέλουμε συμπαραστάτες μας, γι αυτό θα προσπαθήσουμε να μην σας απογοητεύσουμε ποτέ και να συνεχίσουμε να σας κοιτάμε στα μάτια... Επίσης όλη η οικογένεια της Εξ Ανατολής και της ημερήσιας ηλεκτρονικής μας εφημερίδας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις που μας στήριξαν από το πρώτο μας φύλλο. Ειλικρινά η ανταπόκρισή τους είναι συγκινητική παρά τις γνωστές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Χάρη στην δική σας υποστήριξη είναι απολύτως σίγουρο ότι θα γιορτάσουμε μαζί πολλά γενέθλια μας ακόμα. Υ.Γ. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω την επιχείρηση NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ για την τόσο σημαντική οικονομική προσφορά της στο επετειακό μας τεύχος, προς τους αναγνώστες μας και στο κοινωφελές ίδρυμα. ΣΥΝ ΕΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ www. exanatolis. gr ΝΕΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

5 Απρίλιος 2013 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 5 Εθελοντική εκστρατεία συλλογής φαρµάκων στο Κορωπί Η δηµοτική επιτροπή υγείας και η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Κρωπίας ανακοινώνει την έναρξη εκστρατείας συλλογής φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού και παραφαρµακευτικών προ όντων για την ενίσχυση του ηµοτικού Κοινωνικού Φαρµακείου. To Κοινωνικό Φαρµακείο είναι µια νέα δοµή και λειτουργεί µε την υποστήριξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ «ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ». Αποτελεί προ όν συνεργασίας της ΜΚΟ «Κωστής Μπάλλας», του ήµου Κρωπίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράµµατος «"ΑΓΓΕΛΟΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ».Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και απευθύνεται σε ευπαθείς οµάδες (απόλυτης φτώχειας, ανέργους κα.). Καθηµερινά από 10:00 έως 14:30 στην είσοδο του Κοινωνικού Φαρµακείου, σε ειδικό χώρο, οι δηµότες θα µπορούν να αφήνουν φάρµακα ευρείας κυκλοφορίας τα οποία δεν τα χρησιµοποιούν πλέον καθώς και υγειονοµικό υλικό (βαµβάκι, καθαρό οινόπνευµα, οξυζενέ, αποστειρω- µένες γάζες κα.) και παραφαρµακευτικά προ όντα (ταινίες-σκαρφιστήρες µέτρησης σακχάρου, αποσυµφορητικά µύτης, σιρόπια-καραµέλες για το λαιµό κα.). Επιπλέον, η ηµοτική Επιτροπή Υγείας και η ΚΕ Κ (φορέας υλοποίησης) ανακοινώνει ότι υπάρχει η ανάγκη για συµπλήρωση της κοινωνικής βοήθειας που δίνεται µέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου µε είδη υγιεινής και καθαριότητας όπως: σερβιέτες, οδοντόκρεµες, οδοντόβουρτσες, οδοντικό νήµα, σαπούνι, σαµπουάν, µπατονέτες και άλλα είδη σωµατικής υγιεινής. Καλεί γι' αυτό τους δηµότες να αφήνουν στην είσοδο του Κοινωνικού Φαρµακείου και τέτοια είδη για την ενίσχυση της κοινωνικής βοήθειας σε συµπολίτες µας που τα έχουν ανάγκη. Τα φάρµακα είναι απαραίτητο να πληρούν τις παρακάτω προ ποθέσεις : 1. Να µην έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους. 2. Να µην είναι στη λίστα των φαρµάκων ειδικής συνταγογράφησης - µονόγραµµη και δίγραµµη συνταγή ή κινολόνες (λίστα φαρµάκων του Ν.1729/87, ναρκωτικά φάρ- µακα, για καρκινοπαθείς κα.). 3. Αν πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο, να έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη συντήρησή τους. Οι φαρµακοποιοί του ηµοτικού Κοινωνικού Φαρµακείου θα ελέγχουν τις παραπάνω προ ποθέσεις ενώ για οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα είδη των φαρµάκων που εντάσσονται στην ειδική συνταγογράφηση και δεν µπορούν να συλλέγονται, οι δηµότες µπορούν να καλούν στο τηλέφωνο, ή να προσέρχονται στο γραφείο του ηµοτικού Κοινωνικού Φαρ- µακείου στην Πλατεία Ελευθερίας(απέναντι από ηµαρχείο Κρωπίας, Λ. Βασιλ. Κωνσταντίνου 47) τις ώρες 10:00-14:30. Σε εξέλιξη σηµαντικά έργα του ήµου Σαρωνικού Προς ολοκλήρωση βαίνουν σηµαντικά έργα στον ήµο Σαρωνικού, µε εξέχοντα αυτά της αντιπληµµυρικής θωράκισης της περιοχής της Κιτέζας στο Λαγονήσι, την κατασκευή της Λεωφόρου Καλυβίων και την κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων στην περιοχή Λαγονησίου. Αντιπληµµυρικό Κιτέζας Ξεκίνησαν τα έργα της αντιπληµµυρικής θωράκισης της περιοχής της Κιτέζας (οδός Σοφούλη) στο Λαγονήσι. Ο ήµος µετά από προσπάθειες πολλών ετών, πέτυχε µε την ένταξη του συγκεκρι- µένου έργου στο ΕΣΠΑ (προ πολογισµός: ), να δροµολογήσει την επίλυση ενός µεγάλου προβλήµατος που ταλαιπωρεί για χρόνια τους κατοίκους της συγκεκριµένης περιοχής. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, το έργο αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το ερχόµενο φθινόπωρο, δίνοντας οριστική λύση στο χρόνιο πρόβληµα των πληµµυρών. Λεωφόρος Καλυβίων Τελική φάση ολοκλήρωσης των έργων Μετά και τη σύνδεση όλων των παροχών ύδρευσης της ΕΥ ΑΠ στο κεντρικό δίκτυο, ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που αποτελούν και την τελική φάση του έργου κατασκευής της Λεωφόρου Καλυβίων. Μέχρι το Πάσχα αναµένεται να παραδοθεί το πρώτο τµήµα της λεωφόρου έκτασης περίπου ενός (1) χιλιοµέτρου, ενώ µέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί η οδοστρωσία όλου του έργου και ο δρόµος θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το έργο αυτό θα βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στον άξονα «Καλύβια Λαγονήσι Ανάβυσσος» και θα τονώσει την τοπική αγορά κάνοντας τη λεωφόρο Καλυβίων ένα σηµαντικό εµπορικό δρόµο για την περιοχή. Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων (περιοχή Λαγονησίου) Με γρήγορους ρυθµούς προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του 2ου Λυκείου Καλυβίων στην περιοχή του Λαγονησίου. Αυτές τις ηµέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες σοβατίσµατος εξωτερικά, ενώ ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες στο εσωτερικό του σχολείου. Στόχος της δηµοτικής αρχής είναι να ολοκληρωθεί άµεσα η κατασκευή του σχολείου ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει τον Σεπτέµβριο µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

6 6 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Απρίλιος 2013 Ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα στοµατικής υγιεινής του ήµου Κρωπίας Ολοκληρώθηκε την ευτέρα 22 Απριλίου 2013, το πρώτο πρόγραµµα πρόληψης στοµατικής υγιεινής µε πρωτοβουλία της ηµοτικής Επιτροπής Υγείας σε συνεργασία µε εθελοντές οδοντιάτρους Κορωπίου, µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής (Ο.Σ.Α) και την ΑΙΜ- Eλαῒς Unilever(που διέθεσε την κινητή οδοντιατρική της µονάδα) στην τρίτη τάξη των δηµοτικών σχολείων Κορωπίου(1ο, 2ο,3ο,4ο,Κίτσι και Αγίας Μαρίνας). Συνολικά στο πρόγραµµα συµµετείχαν 204 παιδιά. Ηδευτέρα τάξη των δηµοτικών σχολείων Κορωπίου είχε ήδη συµµετάσχει στο πανελλαδικό πρόγραµµα «Γερά όντια» της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας που υλοποιήθηκε την σχολική περίοδο από τον οδοντίατρο του Κέντρου Υγείας Κορωπίου κ.ρήγα Κωνσταντινίδη ενώ η πρώτη τάξη εντάχθηκε στον πάγιο οδοντιατρικό έλεγχο του Κέντρου Υγείας Κορωπίου. Ο έλεγχος αυτός έχει ξεκινήσει από 2009 και συνεχίστηκε στις σχολικές περιόδους , και µε πρώτο αποτέλεσµα την πολύ µεγάλη µείωση του ποσοστού της τερηδόνας που προσβάλει τους µαθητές του Κορωπίου όπως δηλώνει ο κ. Ρήγας Κωνσταντινίδης. Ο πάγιος έλεγχος του ΚέντρουΥγείας αφορά την πρώτη και δευτέρα τάξη των δηµοτικών σχολείων, τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθ- µούς του ήµου Κρωπίας-ΝΠ Σφηττός. Ειδικά, φέτος οι παιδικοί σταθµοί εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «Καλύτερη Στοµατική Υγεία µέσα στην Οικογένεια» σε συνεργασία µε την Στοµατολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΣΕΕ) και την ΑΙΜ- Eλαῒς Unilever. Η.Ε.Υγείας Κορωπίου µαζί µε τους οδοντιάτρους του Κορωπίου, µελών του Ο.Σ.Α, θα συνοψίσει τα συµπεράσµατα από τη υλοποίηση του προγράµµατος και µε τους συνεργαζόµενους φορείς (ΟΣΑ, Υπουργείο Παιδείας / Υγείας, Κ.Υ. Κορωπίου, χορηγούς κα.) προτίθεται να επαναλάβει σε σταθερή βάση στο νέο σχολικό έτος τη δράση αυτή και να την συµπεριλάβει στο συνολικό σχέδιο δηµιουργίας του υγειονοµικού χάρτη Κορωπίου και Ανατολικής Αττικής. Ο ήµαρχος Κρωπίας ηµήτρης Κιούσης εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες του: Α) στους εθελοντές οδοντιάτρους του Κορωπίου, που έδωσαν ένα πρώτο δείγ- µα της ειλικρινούς θέλησής τους να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τη χώρα µας αναδεικνύοντας το υψηλό επιστηµονικό κύρος τους και την ποιότητα της επαγγελµατικής τους κατάρτισης :Αθηνά Αγγελή, Ελένη Αδάµ, Βασίλη άβαρη, Ασηµίνα Ελευθερίου, Χρυσούλα Γ.Κόλλια, ήµητρα Πάλλη, Παναγιώτη Παπαντωνάτο, Άντζελα Ντούνη, Ιωάννη Σάµιο, Αλίκη Ροντογιάννη, Γεώργιο Νίκου, Μαρία Νουχάκη καθώς και τους λοιπούς οδοντιάτρους του Κορωπίου που παρότι ήθελαν δεν µπόρεσαν να συµµετέχουν. Β) στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του.σ. κ.αθανάσιο Υφαντή και τους συνεργάτες του στην επιτροπή πρόληψης του συλλόγου, για την επιστηµονική υποστήριξη και την εξασφάλιση της κινητής οδοντιατρικής µονάδας της ΑΙΜ -Eλαίς Unilever Γ) τον κ. Ιωάννη Αλαµάνο, εκπρόσωπο της ΑΙΜ- Eλαίς Unilever και τον κ. Κώστα Καστρίσιο, υπεύθυνο της κινητής οδοντιατρικής µονάδας για την άµεση ανταπόκρισή τους στα αιτήµατά µας και στην άρτια οργάνωση της µονάδας τους. ) τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς των δηµοτικών σχολείων Κορωπίου και τους γονείς και κηδεµόνες για την υποστήριξη του προγράµµατος. Ε) το Υπουργείο Παιδείας και το αρµόδιο τµήµα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Πολύτιµες εθελοντικές συµβουλές και υπηρεσίες παρείχαν : ο οδοντίατρος του Κέντρου Υγείας Κορωπίου κ.ρήγας Κωνσταντινίδης, ο οδοντίατρος κ.μιχάλης Καλαβρυτινός, ο οδοντίατρος κ.ηλίας Μπερδούσης, η οδοντίατρος καιουλία Μαύρου, η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά καμαρία Μενενάκου, η αντιπρόεδρος κααγγελική Σεληνίδου, ο φοιτητής οδοντιατρικής σχολής ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Κερατιώτης και ο κ. Ιωάννης Κατιµερτζόγλου, πολιτικός επιστήµων και συνεργάτης Ο.Τ.Α. ηλώσεις Ο πρόεδρος της ηµοτικής Επιτροπής Υγείας κ. Σπυρίδων Κόλλιας και ο αντιδή- µαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ.ανδρέας Ντούνης δήλωσαν : «Με υποδειγµατικό τρόπο υλοποιήθηκε το πρώτο πρόγραµµα προληπτικής στοµατικής υγιεινής που γίνεται µε πρωτοβουλία µας, µε τη καθοριστική συµβολή και µεγάλη ανταπόκριση των οδοντιάτρων Κορωπίου, µελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και της ΑΙΜ, που περιελάµβανε : συµβουλές, οδοντιατρικό έλεγχο και φθορίωση. Επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά η ειλικρινής θέληση των οδοντιάτρων Κορωπίου και του ήµου Κρωπίας, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τη χώρα µας και την τοπική κοινωνία, να εφαρµοστεί µια σταθερή στρατηγική για την πρόληψη της στοµατικής υγιεινής, πάντα υπό την ευθύνη του ήµου Κρωπίας και της ίδιας της εθελοντικής θέλησης και επιστηµονικής ευθύνης των οδοντιάτρων και του συλλόγου τους, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Θα συνεχίσουµε και τη νέα σχολική περίοδο και θα εντείνουµε τις προσπάθειές µας σε όλες τις κοινωνικές δοµές για να αντι- µετωπίσουµε αυτή τη µεγάλη κρίση που πλήττει καίρια τα φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα και συνολικά τη λα κή οικογένεια». Το πρόγραµµα «Αγωγή Στοµατικής Υγείας σε 800 ολοήµερα δηµοτικά σχολεία και 150 σχολεία αποµακρυσµένων περιοχών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού του ΕΣΠΑ µε δικαιούχο την Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία και υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

7 Απρίλιος 2013 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 Χορεύοντας... καλωσόρισαν τον Μάη στα Σπάτα! Την Κυριακή 28 Απριλίου 2013 στις το µεσηµέρι στην πλατεία ηµαρχείου στα Σπάτα, ο Οργανισµός Παιδείας Πολιτισµού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του ήµου Σπάτων Αρτέµιδος µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Χορού που γιορτάζεται στις 29 Απριλίου πραγµατοποίησε για 3η χρονιά την εκδήλωση «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΗ». Έλαβαν µέρος οι Σχολές Χορού: Άντας Γαλοµητάκου Παπαχρήστου, Ρένας Καµπαλάδου, Rene Renessis και το Λύκειο Ελληνίδων (Παράρτηµα Σπάτων). Ήταν µια πολύ όµορφη εικόνα µε την συµµετοχή των παιδιών που γέµισαν την πλατεία χορεύοντας!!

8 8 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ο ήµαρχος Λαυρεωτικής Κων/νος Λεβαντής Έχοντας πλέον «µάστερ» σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, ο δήµος Λαυρεωτικής εµφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος για την επαναχρησιµοποίηση υγρών αστικών λυµάτων Ο Πρόεδρος της ΕΥΑΤΗΛ Νικόλαος Αντωνίου Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε..Ε.Υ.Α. (Ένωσης ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης) Ελλάδας, έλαβε χώρα την Πέµπτη, 18 Απριλίου 2013, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ενώ στη συνέχεια, µε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η Ενηµερωτική Εκδήλωση, «Επαναχρησιµοποίηση Υγρών Αστικών Λυµάτων», την οποία διοργάνωσε η.ε.υ.α.τη.λ ( ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρµανης Λαυρεωτικής). Ο Πρόεδρος της Ε ΕΥΑ και ήµαρχος Ρεθύµνου Γιώργος Μαρινάκης Το παρόν στην εκδήλωση, έδωσαν τα µέλη του.σ. της Ε ΕΥΑ: ο κ. Γεώργιος Μαρινάκης, ήµαρχος Ρεθύ- µνου και Πρόεδρος Ε ΕΥΑ, ο κ. Κων/νος Τζανακούλης, ήµαρχος Λαρισαίων, ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχλιδης, ήµαρχος Ηράκλειας, η κ. Νίκη Αποστολάκη, Αντιπρόεδρος της ΕΥΑ Χανίων, ο κ. Αστέριος Μπουσνάκης, Πρόεδρος της ΕΥΑ Κατερίνης, ο κ. Αστέριος Μπουσνάκης, Πρόεδρος της ΕΥΑ Κατερίνης, ο κ. Κων/νος Παπαλός, ήµαρχος Καρδίτσας, ο κ. Εµµανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος της ΕΥΑ Κοζάνης, ο κ. Γεώργιος Πετκανάς, Πρόεδρος της ΕΥΑ Καστοριάς, ο κ. Μιχαήλ Φυτούσης, Πρόεδρος της ΕΥΑ Χίου, ο κ. Αραµπατζής Θεόδωρος, Πρόεδρος της ΕΥΑ Σερρών, ο κ. Νικόλαος Σαφαρίκας, Γενικός ιευθυντής ΕΥΑ Σερρών, η κ. Όλγα Κοτσελίδου, Γενική ιευθύντρια Ε ΕΥΑ, ο κ. Γεώργιος Μπατάλης, Τεχνικός ιευθυντής Ε ΕΥΑ και η κ. Ελένη Βαρδάκου, Σύµβουλος Ε ΕΥΑ. Στην εκδήλωση όµως, παρευρέθησαν και παράγοντες του πολιτικού σκηνικού και συγκεκριµένα, οι βουλευτές κ. Αθανάσιος Μπούρας, κ. Βασίλειος Οικονόµου και κ. Παύλος Χα κάλης. Από το ΥΠΕΚΑ, στην εκδήλωση ήταν η κ. Γκίνη Μαρία, ιευθύντρια Προστασίας και ιαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, ενώ από την Περιφέρεια Αττικής, παρέστησαν ο Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Περιβάλλοντος κ. Αντώνης Γάκης και ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Θανάσης Αυγερινός. Από την εκδήλωση δεν θα µπορούσε να απουσιάζει ο ήµαρχος Λαυρεωτικής κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής, συνοδευόµενος από ηµοτικούς Συµβούλους, καθώς επίσης ο ιευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου κ. Άρης Βίτσιος και ο Αρχιµανδρίτης Κωνσταντίνος Συρίγος. Στην εκδήλωση ακούστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους κ. Ανδρέα Αγγελάκη, Πολιτικό Μηχανικό και Γεωπόνο, Τεχνικό Σύµβουλο Ε ΕΥΑ, κ. ηµήτριο Παπα ωάννου, Καθηγητή Παντείου Πανεπιστηµίου, Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και κ. Ιωάννη Ανδρεάδη, Μηχανικό Περιβάλλοντος MSc Επιστή- µη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, /ντή Τ.Υ..Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., αναφορικά µε την επαναχρησιµοποίηση των υγρών αποβλήτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο, την ανακύκλωση των λυµάτων, αλλά και πιο συγκεκριµένα, τη λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων-Βοθρολυµάτων Λαυρίου και Επαναχρησιµοποίηση των Επεξεργασµένων Λυµάτων. Αξιοσηµείωτη είναι η τοποθέτηση του κ. Γεώργιου Μαρινάκη, ηµάρχου Ρεθύµνης και Προέδρου της Ε..Ε.Υ.Α., ο οποίος αναφέρθηκε στην υφιστάµενη κατάσταση, τις δυνατότητες και το νοµοθετικό πλαίσιο για µη πόσιµη χρήση, όσον αφορά στην ανακύκλωση επεξεργασµένων αστικών υγρών αποβλήτων. Συγκεκριµένα, σηµείωσε πως τα τελευταία χρόνια προτείνονται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε επιτυχία και µε ταχύτατους ρυθµούς, σε πολλές χώρες, ολοένα και περισσότερα έργα επαναχρησιµοποίησης εκροών αστικών υγρών αποβλήτων. «Οι βασικές χρήσεις εκροών υγρών αποβλήτων, που σήµερα παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον, είναι η άρδευση καλλιεργειών και χώρων πρασίνου, ο εµπλουτισµός υπόγειων υδροφορέων, η βιοµηχανική χρήση, η χρήση για αναψυχή κι άλλες περιβαλλοντικές χρήσεις και διάφορες αστικές χρήσεις, εκτός απ αυτήν του πόσιµου νερού, όπως καθαρισµός τουαλετών και πλύση αυτοκινήτων και δρόµων. Για κάθε κατηγορία χρήσης (βιοµηχανική, γεωργική κ.λ.π.) εφαρµόζονται ιδιαίτερα ποιοτικά κριτήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα σήµερα, περισσότερο από το 75% του ελληνικού πληθυσµού είναι συνδεδεµένο µε τις περίπου 350 Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), όµως επαναχρησιµοποιείται µόλις το 1% περίπου (6 εκατ. m3/yr) των παραγό- µενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και προβλέπεται να αυξηθεί σε 10% (60 εκατ. m3/yr) το 2025, παρά το τεράστιο δυναµικό χρήσης αρδευτικού νερού σ' ολόκληρη σχεδόν τη Χώρα. Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης έκανε µνεία στις µακροχρόνιες προσπάθειες της Ε..Ε.Υ.Α., για να ορισθούν και στη χώρα µας κριτήρια ανακύκλωσης, οι οποίες χρονολογούνται από την ίδρυση της περίπου, το Επεσήµανε ακόµη την απόφαση του ΥΠΕΚΑ, να προγραµµατίσει την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία τροποποιείται η «προβληµατική» ΚΥΑ , που όριζε τα µέτρα και τα κριτήρια, για την επαναχρησιµοποίηση εκροών αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, τα οποία αποδείχθηκαν πολύ αυστηρά. Η νέα ΚΥΑ θα βελτιώνει τους όρους και τα κριτήρια για την επαναχρησιµοποίηση, ώστε να µπορούν να εφαρµοσθούν, εξέλιξη την οποία, η Ε ΕΥΑ, χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα θετική και ευελπιστεί να εκδοθεί το συντοµότερο δυνατό. «υστυχώς, και σε επίπεδο Ευρωπα κής Ένωσης, αυτά τα αντικείµενα παραµένουν σε τριτοκοσµικό επίπεδο, αφού η επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων, παρα- µένει σε χαµηλά επίπεδα», επεσήµανε ενώ υποστήριξε ότι αναµένεται, µετά το 2015, έναρξη υλοποίησης έργων που αφορούν την επαναχρησιµοποίηση του νερού, µε γοργούς ρυθµούς, καθώς πρόσφατα αναφέρθηκε επίσηµα από την Επιτροπή, ότι θα εξετάσει την πιο κατάλληλη διαδικασία και µέσα σε επίπεδο Ε.Ε., για την ενθάρρυνση αυτού του σκοπού, συµπεριλαµβανοµένου ενός Κανονισµού για τη θέσπιση κοινών κριτηρίων της Ε.Ε.. Όσον αφορά στην τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη στο.σ. της Ε ΕΥΑ, εκτενώς αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα µείωσης του τιµολογίου µε το οποίο χρεώνει η ΕΗ τις ΕΥΑ, το οποίο είναι τιµολόγιο γενικής χρήσης και εξαιτίας της υψηλής τιµής του οποίου, έχουν συσσωρευτεί ληξιπρόθεσµες οφειλές των ΕΥΑ προς τη ΕΗ. Ειδικότερα, ζήτησε για τις υδρογεωτρήσεις

9 Απρίλιος Foto-Video: Giovanni/Σάκης Παπαδόπουλος Το πάνελ της ηµερίδας Πολύς ήταν ο κόσµος που παρακολούθησε την ηµερίδα και τα αντλιοστάσια ύδρευσης το τιµολόγιο από γενικής χρήσης να αλλάξει σε αγροτικής χρήσης, ενώ για τους βιολογικούς καθαρισµούς και την αποχέτευση να ισχύει το τιµολόγιο βιοµηχανικής χρήσης χαµηλής τάσης. «Είναι πραγµατικά παράδοξο, αλλά κυρίως άδικο να χρεώνονται οι ΕΥΑ από τη ΕΗ εδώ και τριάντα χρόνια µε τον τρόπο που χρεώνονται οι απλοί καταναλωτές, ενώ λειτουργούν εγκαταστάσεις ζωτικής σηµασίας και κοινής ωφέλειας όπως οι βιολογικοί καθαρισµοί», ανέφερε χαρακτηριστικά. υστυχώς όµως, η ΕΗ αρνείται συστηµατικά να ανταποκριθεί στο αίτηµα της Ε ΕΥΑ, σηµείωσε ο κ. Μαρινάκης. Στην ενηµερωτική εκδήλωση, ανάµεσα στις πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις που ακούστηκαν, ο Πρόεδρος της.ε.υ.α.τη.λ. κ. Νικόλαος Αντωνίου, υποστήριξε πως είναι πολύ σηµαντικό για µια πόλη µε µεγάλη περιβαλλοντική ευσυνειδησία, την οποία αποδεικνύει περίτρανα η πρόσφατη σύγκρουσή της µε το κράτος, λόγω του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη ιαχείριση των Απορριµµάτων, να γίνει το κέντρο τόσο της λήψης αποφάσεων στους σηµαντικούς τοµείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης, όσο και της προσπάθειας επίλυσης των προβληµάτων των ΕΥΑ, προκειµένου να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα σηµαντικό έργο τους. Αµέσως µετά, αφού υποστήριξε πως το.σ. και το προσωπικό της.ε.υ.α.τη.λ., έχουν σας αρχή, ότι το σηµαντικότερο παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής, αποτελεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν δεσµευτεί και είναι οι εξής: Υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα, σύµφωνα µε τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, αλλά και µε πλήρη εφαρµογή των εθνικών διατάξεων, που είναι υποχρεωτικές για τις ΕΥΑ, στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των έργων µέσω της αναβάθµισης της διοικητικής ικανότητας υλοποίησής τους, αυστηρή τήρηση των αρχών των προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας που εφαρµόζει, διαρκή βελτίωση της ανταπόκρισης και ικανοποίησης των δηµοτών, διαρκή επιµόρφωση των εργαζοµένων µε σκοπό την αύξηση των δεξιοτήτων τους, τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων έργων και υποχρεώσεων, υψηλή απορροφητικότητα κονδυλίων και διατήρηση υγιούς οικονοµικής βάσης. Ακόµη, ξεκαθάρισε πως παρά τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα, µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και δυνα- µισµό, προσπαθούν να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που δίνονται µέσω ευρωπα κών προγραµµάτων, «έτσι ώστε αφενός µέσω των χρηµατοδοτήσεων να συνεχίσουν να εκτελούνται σηµαντικά έργα υποδοµής για την πόλη και αφετέρου µέσω του ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχολείται στα έργα, να δίνεται πνοή ανάπτυξης στις περιοχές µας», δήλωσε και στη συνέχεια απαρίθµησε τα σχέδια της.ε.υ.α.τη.λ., όπως το έργο της ενίσχυσης και αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της περιοχής Ποσειδωνία, το έργο της Αποχέτευσης της Παραλιακής Ζώνης Λαυρίου και η κοµποστοποίηση της παραγόµενης λάσπης του βιολογικού καθαρισµού και ασφαλής µεταφορά και διάθεσή της, έργα που ευελπιστεί να κριθούν ως έργα προτεραιότητας, που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία για την Ελλάδα. Ο κ. Αντωνίου ευχαρίστησε τους συµµετέχοντες και τους παρευρισκοµένους, κάνοντας ειδική µνεία στον ήµαρχο Λαυρεωτικής, ο οποίος του εµπιστεύτηκε την προεδρεία µιας τόσο σηµαντικής επιχείρησης και έκλεισε την αυλαία της εκδήλωσης.

10 10 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Απρίλιος 2013 Ανάσταση και για τους δήµους της χώρας, µε έκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη των ληξιπρόθεσµων χρεών τους! Ανάσα ζωής προς τους δήµους της χώρας, έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς µε την απόφαση που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, στις 2/4/2013, ενέκρινε το συνολικό ποσό των ,00 ευρώ µε τη µορφή έκτακτης επιχορήγησης προς τους δήµους. Το ποσό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους. Ουσιαστικά, κανένα ευρώ δεν µπαίνει στο ταµείο των δήµων, αλλά απαλλάσσονται, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, από τα δυσβάσταχτα χρέη προς τρίτους, η εξόφληση των οποίων αποτελούσε για τους περισσότερους ένα όνειρο απατηλό! Ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς την ιδιόµορφη και εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας, που σαφώς συµπαρασύρει και τους δήµους, καθώς οι κρατικές επιχορηγήσεις έχουν µειωθεί κατακόρυφα, στοίχηµα, αποτελεί από µόνη της η διεκπεραίωση των καθηµερινών υποχρεώσεων των δήµων. Που λόγος για αποταµίευση προς εξόφληση χρεών;! Γι αυτό και η έκτακτη αυτή επιχορήγηση προς κάλυψη των ληξιπρόθ ε σ µ ω ν υποχρεώσεων προς τρίτους, ήρθε ως µάνα εξ ουρανού, προκειµένου «να βουλώσει τρύπες»! Ιδιαίτερα ωφεληµένοι είναι βέβαιοι, οι πρώην εκείνοι υπερχρεωµένοι δήµοι που βρίσκονταν στο «κόκκινο» της σχετικής λίστας και µετά την έκτακτη επιχορήγηση, βγαίνουν από το καθεστώς υποχρεωτικής οικονοµικής εξυγίανσης και έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε έργα, έχοντας απαλλαγεί από το µεγαλύτερο ποσοστό του βραχνά του χρέους. Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «η εν λόγω επιχορήγηση θα αποδοθεί τµηµατικά, ανάλογα µε τις δυνατότητες απορρόφησης κάθε φορέα και σύµφωνα µε τις σχετικές µεταφορές πιστώσεων από το ΓΛΚ βάσει του υπ αριθµ / εγγράφου µας, µε χρέωση του λογαριασµού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων». Στην Αν. Αττική οι επιχορηγηθέντες δήµοι, είναι κατ αλφαβητική σειρά οι εξής: ήµος Λαυρεωτικής µε το ποσό των ευρώ ήµος Μαρκοπούλου µε το ποσό των ευρώ ήµος Σαρωνικού µε το ποσό των ευρώ ήµος Σπάτων-Αρτέµιδος µε το ποσό των ευρώ Όπως επισηµαίνεται στη σχετική υπουργική απόφαση, για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, απαιτείται η δηµιουργία ειδικού λογαριασµού κάθε δήµου µε τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ήµου» στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, προκει- µένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωµών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων που απορρέουν από συµβατική υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών. «Οι εντολές εξόφλησης µε τους τραπεζικούς λογαριασµούς (IBAN) των τελικών δικαιούχων θα υποβάλλονται από κάθε ήµο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εν συνεχεία θα τους αποστέλλει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων προς πληρωµή. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Κ.Α του Προ πολογισµού εσόδων οικονοµικού έτους 2013 των δικαιούχων Οργανισµών και της κατηγορίας εσόδων «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων»», σηµειώνεται χαρακτηριστικά. Ευελπιστούµε βέβαια, να µη χρειαστεί να συζητήσουµε ξανά στο µέλλον για τέτοιου είδους επιχορηγήσεις, που σκοπό θα έχουν την εξόφληση χρεών, καθώς η κατασπατάληση δηµόσιου χρήµατος και οι λανθασµένοι χειρισµοί του παρελθόντος είναι που µας έφεραν στο σηµερινό αδιέξοδο. Είναι ανάγκη να πιστέψουµε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο, πως οι δήµοι «νοικοκυρεύονται» και αφήνουν πίσω τις καταστροφικές τακτικές του παρελθόντος. Όπως λοιπόν σβήστηκε µονοκοντυλιά ένα µεγάλο ποσοστό των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους, έτσι ελπίζουµε να σβήστηκαν και οι κατακριτέες και επικίνδυνες πολιτικές τακτικές των προηγούµενων ετών. Και σε περίπτωση που ξανασυµβούν, θα πρέπει επιτέλους να ληφθεί µέρι- µνα, την ζηµιά να την πληρώνουν οι ίδιοι οι διαχειριστές του δηµοσίου χρήµατος και όχι πάλι ο Ελληνικός λαός µέσω κρατικού προ πολογισµού...

11

12 12 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Απρίλιος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αισιόδοξος δηλώνει για την απόκτηση αποχετευτικού δικτύου στην Αν. Αττική ο Περιφερειακός Σύµβουλος Γιάννης ηµόπουλος, παρά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται προαίσθηµα» φαίνεται πως έχει ο Περιφερειακός Σύµβουλος, κ. «Θετικό Γιάννης ηµόπουλος, σχετικά µε την έκβαση του έργου δηµιουργίας αποχετευτικού δικτύου στην Αν. Αττική, παρά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, όσον αφορά στην αναβάθµιση του έργου τριτοβάθµιας επεξεργασίας του ΚΕΛ, εξαιτίας αστάθµητων παραγόντων, που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέντευξη που ακολουθεί. Ο κ. ηµόπουλος δίνει µία σαφή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί και της προόδου που έχει επιτευχθεί, όσον αφορά στα έργα που απαιτούνται για την απόκτηση ενός ολοκληρωµένου αποχετευτικού δικτύου στην Αν. Αττική. Πρόκειται για ένα πολυπόθητο έργο, που θα ανακουφίσει πάνω απ όλα το περιβάλλον µας, που το έχει τόσο µεγάλη ανάγκη. Ας ελπίσουµε οι «συνήγοροι», για τους οποίους κάνει λόγο ο κ. ηµόπουλος, να σταθούν στο πλάι µας µέχρι τέλους, αποτελώντας πραγµατικούς αρωγούς για τη διεκπεραίωση του συνολικού έργου. Κύριε ηµόπουλε θα θέλατε να µας γνωρίσετε σε ποιο στάδιο ακριβώς βρίσκεται το θέµα της αποχέτευσης στα Κεντρικά Μεσόγεια. Γιάννης ηµόπουλος : «Το θέµα των Υγρών Αποβλήτων στην Ανατολική Αττική απασχολεί πολύ έντονα την Περιφέρεια Αττικής καθώς όπως γνωρίζετε αποτελεί Προγραµµατική έσµευση του Περιφερειάρχη µας κ. Σγουρού και της Παράταξής µας. Κάτω από τη αµόκλειο Σπάθη της Ευρωπα κής Επιτροπής να επικρέµαται σε περίπτωση Αυτοψίας Ελέγχου τα έργα του ΚΕΛ Κορωπίου Παιανίας και του ΚΕΛ Μαρκοπούλου πρέπει να έχουν πάρει το δρόµο τους. Αξίζει να τονίσουµε ότι µέχρι στιγµής έχουµε ξεπεράσει πάρα πολλά προσκόµµατα, 32 αποφάσεις έχουν εκδοθεί για ενστάσεις και ασφαλιστικά µέτρα για το ΚΕΛ Κορωπίου Παιανίας και την 19/03/2013 εκδικάστηκε η ένσταση των εµπλεκοµένων εταιρειών κατά της ιαγωνιστικής ιαδικασίας και την 2/4/2013 η ένσταση της εταιρείας INTRAKAT έναντι των άλλων εταιρειών στη Μείζονα Σύνθεση του ΣτΕ και είµαστε σε αναµονή των Αποφάσεων και έτοιµοι πλέον για Συµβασιοποίηση του Έργου.» Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την περιοχή. Και µε το ΚΕΛ Μαρκοπούλου που βρισκόµαστε; Γ.. : «Βασικό σηµείο κλειδί για τη λειτουργία των έργων αποχέτευσης της ευρύτερης περιοχής του Μαρκοπούλου είναι η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΛ Μερέντας. Σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του ΚΕΛ Μαρκοπούλου παίζει το έργο διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων. Σύµψωνα µε την υπ. Αριθµ. 5806/2006/ απόφαση της - νσης ΠΕΧΩ όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε στις 11 Νοεµβρίου του 2011 η διάθεση των επεξεργασµένων θα γίνεται στο ρέµα Αγίου Γεωργίου µέχρι της παροχής των 3.500m3/d, ενώ η υπόλοιπη παροχή θα οδηγείται στον αγωγό διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων που προβλέπεται να κατασκευαστεί στο πλαίσιο της εργολαβίας του ΚΕΛ Κορωπίου Παιανίας. Ο ήµος Μαρκοπούλου όπως τονίζαµε πριν µερικούς µήνες στο ηµοτικό Συµβούλιο και ασκούσαµε πίεση, έχει µια συµβατική και ουσιαστική υποχρέωση να αναβαθµίσει το έργο τριτοβάθµιας επεξεργασίας του ΚΕΛ, έργο απαραίτητο για τη διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων στο ρέµα Αγίου Γεωργίου και προπαντός την επανέναρξη Λειτουργίας της Μονάδας.» Οι εργασίες αυτές έχουν γίνει έχουν περατωθεί; Γ.. : «Πολύ φοβούµαι πως όχι. Θυµάστε καλά πως πριν µερικούς µήνες στο ηµοτικό Συµβούλιο υπεύθυνοι του έργου έλεγαν ότι το Φεβρουάριο του 2013 θα έχει εκτελεστεί το 80% του έργου και µέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει περατωθεί. Όµως όπως επικαλούνται Υπηρεσίες του ήµου έχει επέλθει σκύλευση του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού της Μονάδας από τους Ροµά και επιπλέον καθυστέρησαν οι εργασίες λόγω αλλα- γής χωροθέτησης του Κεντρικού Αντλιοστασίου Α0 ύστερα από εισήγηση που συνεζητήθη και ενεκρίθη στην 27/12/2012 στο Συµβούλιο ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας.» Και τώρα τι µέλλει γενέσθαι; Γ.. : «Θα σας πω. Η ηµοτική Αρχή εδώ και καιρό, παρόλα αυτά, είχε προβάλει το Αίτηµα προς Έγκριση στη ιαχειριστική Αρχή και στην Περιφέρεια του Έργου ηµοπράτησης του ικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Β φάση. Ο Περιφερειάρχης µας κ. Σγουρός επειδή όπως σας προείπα µας ενδιαφέρει πάρα πολύ το Έργο και µάλιστα ύστερα από ιαβεβαίωση του ηµάρχου ότι σε 3 µήνες δηλαδή τον Ιούνιο του 2013 θα έχει λειτουργήσει η Κεντρική Μονάδα δίνοντας επεξεργασµένο λύµα προχώρησε σε προέγκριση της ηµοπράτησης του Εσωτερικού ικτύου Β φάση της πόλεως Μαρκοπούλου χωρίς αυτό να σηµαίνει χρηµατοδότηση, µε την υποχρέωση να επικαιροποιηθούν και να κατατεθούν τα τεύχη ηµοπράτησης προς έγκριση δηλαδή νέες τιµές, νέα τιµολόγια κτλ. και να προκηρυχθεί ιεθνής ιαγωνισµός σε 52 ηµέρες. Παράταση λοιπόν 3 µηνών. Προσέξτε όµως τι συνεπάγεται αυτού. Και το λέµε καλοπροαίρετα, αν το θέλετε ασκώντας πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις για να έχουµε στο τέλος το επιθυµητό αποτέλεσµα υλοποίησης ενός έργου που δεν ξεκίνησε πριν µήνες ή ένα χρόνο αλλά πριν 20 σχεδόν χρόνια. Τέλος Ιουνίου 2013 λοιπόν πρέπει να έχουν περατωθεί οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός της Μονάδας επεξεργασίας λυµάτων. Να έχουν γίνει οι Συνδέσεις στο Εσωτερικό ίκτυο της Α φάσης της πόλης Μαρκοπούλου, και εδώ πρέπει να απασχολεί τους Υπευθύνους µε ποια ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ? ούτως ώστε να γίνει το τεστ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ του δικτύου και εφόσον είναι επιτυχές να αρχίσει η Μονάδα να δίνει επεξεργασµένο λύµα.» Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουν όλα καλώς; Γ.. : «Θα ήθελα να επισηµάνω και τα εξής διότι κατά την άποψή µου έχει µια ειδική βαρύτητα και χρήζει προσοχής. Το εκέµβριο του 2012 είχε έρθει στο Περιφερειακό Συµβούλιο προς Γνωµοδότηση η ΜΠΕ «Οριστική Μελέτη Οριοθέτησης του ρέµατος Αγίου Γεωργίου», η οποία ανεβλήθη λόγω ελλιπών στοιχείων έκτοτε δεν έχει επανέλθει. Το ρέµα Αγίου Γεωργίου αποτελεί τον Τελικό Αποδέκτη. Θα πρέπει λοιπόν να τακτοποιηθεί το θέµα του Τελικού Αποδέκτη προς αποφυγή τυχών προσφυγών των κατοίκων µε απρόβλεπτες συνέπειες.» Για το Πόρτο Ράφτη δεν µας είπατε, πότε θα αποχετεύσει; Γ.. : «Το Πόρτο Ράφτη θα αποχετεύσει εφόσον υπάρξει Μελέτη Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυµάτων για συνολική δυναµικότητα άνω των ισοδυνάµων κατοίκων. Η κεντρική µονάδα στην α φάση δεν µπορεί να διαθέσει ποσότητα µεγαλύτερη των m3/d ήτοι ισοδύναµων κατοίκων στο παρακείµενο ρέµα του Αγίου Γεωργίου. Εφόσον κατασκευαστεί ο αγωγός µεταφοράς των επεξεργασµένων λυµάτων του ΚΕΛ Κορωπίου Παιανίας τότε το ΚΕΛ Μαρκοπούλου θα µπορεί να διαθέσει επιπλέον ποσότητα της τάξης των m3/d ήτοι ισοδυνάµων κατοίκων, και συνολικά λαµβάνοντας υπόψη και την επιλογή του ρέµατος Αγίου Γεωργίου θα µπορεί να διαθέσει επεξεργασµένα λύµατα m3/d ήτοι ισοδυνάµων κατοίκων. συνέχεια στη σελ. 14

13

14 14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Απρίλιος 2013 Η Μελέτη αυτή και όταν φτάσουµε σε αυτή τη φάση του Έργου και φυσικά µιλάµε για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο του ΕΣΠΑ το 2014 θα δηµοπρατηθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του Νόµου. 3316/05 απευθείας σε στάδιο οριστικής µελέτης, ενώ η επέκταση θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο των µεµβρανών (MBR) προκειµένου να µην απαιτηθεί η επέκταση σε παρακείµενο γήπεδο και να αποφευχθούν προβλήµατα µε την εγκεκριµένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Θα θυµόσαστε πριν πολύ καιρό που συζητούσαµε για την αναγκαιότητα υποβολής Μελέτης επέκτασης πύκνωσης του Εσωτερικού ικτύου του Πόρτο Ράφτη και αυτό το λέγαµε για να κερδίζουµε εν τω µεταξύ χρόνο διότι είναι πολλά τα προβλήµατα που αφορούν το Αποχετευτικό ίκτυο στο Πόρτο Ράφτη.» Είχα την εντύπωση ότι υποβλήθηκε η µελέτη. Γ.. : «Ναι πράγµατι έχει υποβληθεί η µελέτη, µε το µεικτό σύστηµα όµως, Μελέτης-Κατασκευής. Με το νέο Αναπτυξιακό Νόµο όµως απαιτείται κατάθεση επικαιροποιηµένης οριστικής µελέτης λαµβάνοντας υπόψη τον κορεσµό της περιοχής και παράλληλα να συµβαδίζει µε την υποβληθείσα Πρόταση του Γ.Π.Σ. Άλλο πρόβληµα που πρέπει να διευθετηθεί για να κερδίζουµε εν τω µεταξύ πολύτιµο χρόνο είναι να δούµε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Πόρτο-Ράφτη Μαρκοπούλου.» Πραγµατικά αυτό δεν έχει συζητηθεί καθόλου και είναι γνωστό ότι έχει κακοτεχνίες. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται, γνωρίζετε; Γ.. : «Όχι δεν γνωρίζω και κανείς νοµίζω δεν γνωρίζει. Αυτό που ξέρω όµως είναι ότι στο πλαίσιο παλαιότερων εργολαβιών έχουν κατασκευαστεί τµήµατα του αγωγού µεταφοράς ακαθάρτων κατά µήκος της οδού Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου. Συγκεκριµένα το Έργο «Κατασκευή ΚΑΑ Πόρτο Ράφτη Μαρκόπουλο, τµήµα Πόρτο Ράφτη» δηµοπρατήθηκε στις 14/09/1998 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.». Με την απόφαση 129/2000 του.σ. Μαρκοπούλου, η εν λόγω εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη και το ανεκτέλεστο τµήµα ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» µε σύµβαση που υπογράφτηκε στις 24/07/2001. Η εταιρεία αυτή κατασκεύασε 1500 µέτρα καταθλιπτικού δικτύου Φ400 και στη συνέχεια υπέβαλε δήλωσης διακοπής εργασιών. Η εν λόγω εργολαβία δεν ολοκληρώθηκε. Θα πρέπει να υπάρξει οριζοντιογραφία θεωρηµένη αρµοδίως στην οποία να φαίνονται τα κατασκευασθέντα τµήµατα. Αν έχει καλώς θα µας το πιστοποιήσει το test ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, αν όχι τότε θα απαιτηθούν οι απαραίτητες παρεµβάσεις.» Το Πόρτο Ράφτη θα αποχετεύσει εφόσον υπάρξει Μελέτη Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυµάτων για συνολική δυναµικότητα άνω των ισοδυνάµων κατοίκων. Η κεντρική µονάδα στην α φάση δεν µπορεί να διαθέσει ποσότητα µεγαλύτερη των m3/d ήτοι ισοδύνα- µων κατοίκων στο παρακείµενο ρέµα του Αγίου Γεωργίου. Έχει γίνει κατανοητό το θέµα µε το Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό. Για τα αντλιοστάσια έχετε εικόνα; Γ.. : «Προβλέπεται η κατασκευή 8 αντλιοστασίων ακαθάρτων. Το τελευταίο και πιο κεντρικό αντλιοστάσιο χωροθετείται πλησίον του ρέµατος Αγίου Γεωργίου και ο οικίσκος χωροθετείται σε απόσταση µικρότερη των 10 µέτρων από τους οριογραµ- µές του ρέµατος σύµφωνα µε το Σχέδιο γενικής διάταξης, κάτι το οποίο απαγορεύεται σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, στο άρθρο 6. Σε περίπτωση µετατόπισης του αντλιοστασίου σε παρακείµενη θέση ώστε να καλύπτεται η απόσταση των 10 µέτρων που ορίζει ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός, η νέα αυτή θέση παρουσιάζεται ως ιδιωτική αλλά και ως δασική και εποµένως απαιτούνται ενέργειες αγοράς της έκτασης καθώς και από χαρακτηρισµού παραχώρησης αντίστοιχα. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η αγορά γης είναι επιλέξιµη υπό τις αυστηρές προ ποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 της Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης του ΕΣΠΑ και συµπεριλαµβάνει συνοπτικά τα εξής. Κατά πρώτον η τιµή αγοράς προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την εµπορική αξία του γηπέδου η την αντικειµενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού. Κατά δεύτερο η έκταση δεν πρέπει να ανήκει στο ηµόσιο ή σε Οργανισµό ή σε Νοµικό Πρόσωπο του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα και επιπλέον το επιλέξιµο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% των επιλέξιµων δαπανών της Πράξης.» Έχω µείνει έκπληκτος. Μας λέτε πράγµατα µε στοιχεία τα οποία τόσα χρόνια δεν γνωρίζαµε. εν τα είχε αναφέρει κανείς. Όµως επίσης αναλογίζοµαι τη σοβαρότητα και την κρισιµότητα και τις δυσκολίες ενός τόσο σηµαντικού έργου. Η Περιφέρεια βοηθά ουσιαστικά τη ηµοτική Αρχή για να εκτελέσει το έργο; Γ.. : «Βεβαίως και όλους τους ήµους της Περιφέρειας Αττικής. Σας είπα ότι καταβάλλουµε τεράστια προσπάθεια να υλοποιηθούν τα Μεγάλα Έργα των Υγρών και Στερεών Αποβλήτων. Και προς αυτή την κατεύθυνση τόσο η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης µας ο κ. Σγουρός όσο και η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή µε τους υπηρεσιακούς τους παράγοντες είναι αρωγοί και πολλές φορές και πιεστικοί για να επέλθει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ήµος Μαρκοπούλου διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Α δηλαδή µπορεί να εκτελεί έργα, µελέτες και υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Άλλωστε καλό θα ήταν να υπενθυµίσουµε και την πρόσκληση της ΜΟ Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων)από τις 23/12/2011 για την υποστήριξη των ήµων της Περιφέρειας Αττικής µε υπηρεσίες Συµβούλων τεχνικής υποστήριξης µε καταβολή Ευρώ για κάθε ήµο και νοµίζουµε ότι και ο ήµος ακολούθησε την Πρόσκληση αυτή.» Είστε αισιόδοξος για την έκβαση του Έργου; Γ.. : «Οµολογώ πως ναι, είµαι σχεδόν σίγουρος για την εκτέλεση και την υλοποίηση του έργου διότι όλα και όλοι συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, χρηµατοδοτήσεις, έµπρακτη ενεργός βοήθεια και πίεση όπου και όταν χρειάζεται και µόνο αδράνεια και ολιγωρία µπορούν να καταστήσουν την κατάσταση αναστρέψι- µη, µε οδυνηρές συνέπειες τις οποίες όλοι απευχόµαστε, όπως απένταξη του έργου, καταβολή προστίµων κ.λ.π.» Νοµίζω ότι εξαντλήσαµε το τόσο σηµαντικό θέµα και σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο ενηµερωτική και εµπεριστατωµένη ανάδειξη της πορείας του Έργου της Αποχέτευσης. Γ.. : «Εγώ σας Ευχαριστώ και Εύχοµαι σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.».

15

16 16 ΤΟ ΘΕΜΑ Απρίλιος 2013 «ΠΟΡΤΑ» ΕΦΑΓΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Φιλοξενία αναζητούν τώρα από την Κερατέα Την τοπική κοινωνία δίχασε, τους τελευταίους µήνες, το ενδεχόµενο δηµιουργίας έξι Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αεριοποίηση βιοµάζας στον ήµο Μαρκοπούλου, το οποίο και τελικά απορρίφθηκε, µετά από θύελλα αντιδράσεων που ξεσηκώθηκε γύρω από το θέµα. Το κατά πόσο ήταν δικαιολογηµένες οι εν λόγω αντιδράσεις, µόνο ο χρόνος θα το δείξει. Οι ενδιαφερόµενες επενδυτικές εταιρείες, έχοντας δεχθεί τα βέλη της Αντιπολίτευσης, απέσυραν το ενδιαφέρον τους, «φλερτάροντας» πλέον µε άλλες περιοχές, ανάµεσά τους και η Κερατέα, όσον αφορά τη δηµιουργία Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αν. Αττική. συνέχεια στη σελ. 18

17

18 18 ΤΟ ΘΕΜΑ Απρίλιος 2013 Το ιστορικό Την 1η Μαρτίου 2013, το ηµοτικό Συµβούλιο Μαρκοπούλου συνεδρίασε σχετικά µε το ενδεχόµενο κατασκευής Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αεριοποίηση βιοµάζας, αφού είχε λάβει για έγκριση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οµόφωνα αποφάσισε την αναβολή της λήψης απόφασης, «ούτως ώστε να προσκοµιστούν περισσότερα επιστη- µονικά στοιχεία και δεδοµένα, για να οδηγηθεί σε ασφαλή συµπεράσµατα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ήµος Μαρκοπούλου. Τα επιχειρήµατα κατά της κατασκευής των Μονάδων Τις επόµενες ηµέρες άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες ανακοινώσεις, τόσο από την παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης «ύναµη Ελπίδας», όσο και από την Επιτροπή «εν Πληρώνω» Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη, κύριο νόηµα των οποίων ήταν, πως η πιθανή δηµιουργία των έξι µονάδων στην περιοχή του Μαρκοπούλου, θα ήταν άκρως καταστροφική για το περιβάλλον. Κύρια επιχειρήµατα κατά της κατασκευής των έξι συγκεκριµένων Μονάδων, ήταν πως η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα ήταν τεράστια, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για µία Μονάδα, η οποία θα παρήγαγε ρεύµα 6 MW µε εξαπλάσιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Γι αυτό και έκριναν πως έπρεπε να αποσυρθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς υπολόγιζε Μονάδα που θα παρήγαγε µόνο 1 MW (το κάθε εργοστάσιο ξεχωριστά). Εποµένως, σύµφωνα µε αυτούς που τάσσονταν κατά, εφ όσον η επιβάρυνση της κάθε Μονάδας έφτανε στα ανώτερα όρια, συνεπάγεται ότι τα έξι µαζί, θα υπερέβαιναν κατά πολύ, τα όρια περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Το γεγονός της ήδη υφιστάµενης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην περιοχή των Μεσογείων, όπου λειτουργούν το εργοστάσιο της ΕΗ (Λαύριο), το αεροδρόµιο, τα λατοµεία Μαρκόπουλου, το ΚΕΛ Μερέντας, ο ιππόδροµος και σειρά άλλων βιοµηχανιών, αποτέλεσε ένα ακόµη επιχείρηµα γι αυτούς που τάχθηκαν κατά της κατασκευής των Μονάδων. Ειπώθηκε ακόµη, πως θα έπρεπε να ερωτηθεί η γνώµη των κατοίκων της περιοχής εγκατάστασης, πως καλό θα ήταν να γίνει πρώτα ένα εργοστάσιο σε πιλοτική βάση, ενώ αµφισβητήθηκε ακόµη η αξιοπιστία των ενδιαφερόµενων επενδυτικών εταιρειών και αφέθηκαν υπόνοιες περί σχεδίων µελλοντικής καύσης σκουπιδιών. Η τοποθέτηση της ηµοτικής Αρχής Μαρκοπούλου Η ηµοτική Αρχή, εµφανώς ενοχληµένη από το διαµορφωθέν κλίµα, εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας, ότι δεν θα προχωρούσε, όπως είχε δηλώσει εξ αρχής, στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατασκευής κανενός εργοστασίου, εάν πρώτα δεν υπήρχαν οι απαραίτητες µελέτες και οι αναγκαίες επιστηµονικές έρευνες, ούτως ώστε να διασφαλιζόταν πριν απ όλα, η προστασία του περιβάλλοντος και να µην επιβαρυνόταν η υγεία των πολιτών. «Σε καµία περίπτωση, δεν θα επιλέγα- µε και δεν θα επιλέξουµε να «δηλητηριάσουµε» το περιβάλλον µας, επιβαρύνοντάς το, µε ρύπους που ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια», σχολίαζε συγκεκριµένα, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τις φωνές εκείνες, που σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, δίχως να έχουν την επαρκή επιστηµονική τεκµηρίωση για το συγκεκριµένο έργο, «έκαναν απόπειρα να φανατίσουν τους πολίτες κατά της κατασκευής». Επιπλέον, η ηµοτική Αρχή κάλεσε κάθε ενδιαφερόµενο επιστήµονα να καταθέσει γραπτό ενυπόγραφο υπό- µνηµα µε τις απόψεις του στην περιβαλλοντολόγο του δήµου, «βοηθώντας τον έτσι να αντιµετωπίσει σοβαρά και τεκµηριωµένα, την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Η συνεδρίαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης Τη στιγµή λοιπόν, που οι Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας δίχαζαν τα πλήθη, αποτελώντας κόκκινο πανί, προγραµµατίστηκε για τις 29/3/2013, µονοθεµατική συνεδρίαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης για το εν λόγω ζήτηµα, αλλά καθώς δεν υπήρξε η απαιτούµενη απαρτία, η συνεδρίαση αναβλήθηκε για την 1/4/2013. Μετά από την επί τρεις ώρες συνεδρίαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης Μαρκόπουλου, την 1/4/2013, εγκρίθηκε οµόφωνα ένα ψήφισµα, το οποίο έλεγε ουσιαστικά ένα µεγάλο «όχι» στο ενδεχόµενο εγκατάστασης Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον δήµο Μαρκοπούλου. Η απόσυρση ενδιαφέροντος από τον Όµιλο «DOS GROUP» Την επόµενη ηµέρα, ακολούθησε η κατάθεση επίσηµης ανακοίνωσης προς τον ήµο Μαρκοπούλου, από τον Όµιλο «DOS GROUP», µέλος του οποίου είναι η «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 9 ΕΠΕ» και η «Η. ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ», µε την οποία αποσυρόταν και παραιτείτο από τη διαδικασία έγκρισης των έξι (6) µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιοµάζα, που προωθούνταν προς αδειοδότηση στην περιοχή του Μαρκοπούλου, από το Περιφερειακό Συµβούλιο και την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Αρχή. Σηµειώνεται ότι παρόµοια ανακοίνωση είχε καταθέσει και το πρωί της προηγούµενης ηµέρας, πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής ιαβούλευσης, αλλά δεν διευκρινιζόταν επισήµως η απόσυρση των συγκεκριµένων µελετών, ώστε να µη συζητηθούν στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Η εκ νέου συνεδρίαση του.σ. Μαρκοπούλου και η τελική απόρριψη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παρά το γεγονός της επίσηµης, ρητής παραίτησης και απόσυρσης της σχετικής αίτησης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μαρκοπούλου από τον Όµιλο «DOS GROUP», το θυελλώδες αυτό θέµα, συζητήθηκε τελικά στο ηµοτικό Συµβούλιο της 12/4/2013, προκειµένου να ληφθεί απόφαση επί του Ψηφίσµατος της Επιτροπής ιαβούλευσης του ήµου Μαρκοπούλου, για τις Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιοµάζα και να ολοκληρωθεί θεσµικά ο σχετικός διάλογος. Στο σχετικό.σ., αφού ανέβηκαν και πάλι, ουσιαστικά δίχως λόγο οι τόνοι, οµόφωνα αποφασίστηκε η απόρριψη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την κατασκευή και λειτουργία έξι µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση, υιοθετώντας ουσιαστικά το ψήφισµα της Επιτροπής ιαβούλευσης. Η «Γαιοδυναµική Άρτεµις 9 ΕΠΕ» φλερτάρει µε την Κερατέα Έχοντας πλέον αποσυρθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον από τον ήµο Μαρκοπούλου, διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιοµάζας, ισχύος 1ΜW, της εταιρείας «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ο.Τ ΟΙΚΟΠΕ Ο 09Ν στο ήµο Λαυρεωτικής. Αξιοσηµείωτο είναι πως µέχρι στιγµής, δεν παρατηρούνται αντιδράσεις, ανάλογες µε αυτές που σηµειώθηκαν στο ήµο Μαρκοπούλου. Εν κατακλείδι Ο αναβρασµός που επικράτησε στον ήµο Μαρκοπούλου γύρω από το ενδεχόµενο παραγωγής Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αεριοποίηση βιοµάζας, αποτελεί σαφώς τροφή προς σκέψη. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, δεν µπορούµε παρά να την ακολουθήσουµε, φροντίζοντας όµως ταυτόχρονα να περιφρουρήσουµε την υγεία και το περιβάλλον µας. Με ποιον τρόπο όµως θα τα περιφρουρήσουµε; Κλείνοντας την πόρτα σε οποιαδήποτε άγνωστη προς εµάς νέα τεχνολογία; Από την άλλη, η εκδοχή της άκριτης αποδοχής οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης, δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση την σωστή οδό. Η λύση λοιπόν, βρίσκεται κάπου στη µέση. Εν έτει 2013, είµαστε υποχρεω- µένοι, να ζυγίζουµε οργανωµένα και υπεύθυνα, τα υπέρ και τα κατά, καταλήγοντας έτσι σε ασφαλή συµπεράσµατα και επιλογές, που θα δώσουν οικονοµική πνοή στον τόπο µας και ταυτόχρονα θα είναι φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η αντιµετώπιση της προστασίας του περιβάλλοντος µε προχειρότητα και βιασύνες κυρίως από τους φορείς που είναι αρµόδιοι γι'αυτό, µόνο κακό θα κάνουν στο τέλος. Άλλωστε οι ιδιωτικές εταιρείες κυρίως αποσκοπούν σε ιδία οικονοµικά οφέλη και πολλές φορές γι αυτό το σκοπό, θυσιάζουν ακόµα και την προστασία του περιβάλλοντος. Το Μαρκόπουλο είναι «καµένο» από τέτοιου είδους ιδιωτικά συµφέροντα (λατοµεία, αεροδρόµιο, ιππικό κέντρο) κυρίως τα τελευταία χρόνια και είναι βέβαια λογικό να αντιδρά µε αυτό τον τρόπο σε οτιδήποτε νέο που δηµιουργεί έστω και την παραµικρή υποψία ρύπανσης,αφού αισθάνεται απροστάτευτο από την ήδη επιβαρυ- µένη σηµερινή κατάσταση.

19

20 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απρίλιος 2013 Αυτό τουλάχιστον διαπιστώνουν µεσίτες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι, µετά τις εξελίξεις στην Κύπρο, έχουν αρχίσει να δέχονται σαφώς περισσότερα τηλεφωνήµατα από ενδιαφεροµένους για αγορά ακινήτων, δεδοµένων και των ευκαιριών πλέον που παρουσιάζονται σε όλη την Ελλάδα λόγω και των χαµηλών τιµών. «Από το εξωτερικό ενδιαφέρονται κυρίως Γερµανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Ρουµάνοι, Βούλγαροι αλλά και καταθέτες από τις σκανδιναβικές χώρες, ενώ υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι αναζητούν τρόπο να διασφαλίσουν, κατά το δυνατόν, τα χρήµατά τους», επισηµαίνει ο κ. Θεµιστοκλής Ανδρέας Μπάκας, διευθύνων σύµβουλος του δικτύου κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών E- Real Estates µε γραφεία σε όλη την Ελλάδα. «Αυτό που παρατηρούµε, µε βάση τα αιτή- µατα που φθάνουν στα γραφεία µας σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι υποψήφιοι αγοραστές που έψαχναν να αγοράσουν ένα ακίνητο προ µηνών, ρωτούν για το ίδιο ακίνητο, αν πωλείται ακόµη, χωρίς να ζητούν επιπλέον µειώσεις στις τιµές». Οι εγχώριοι επενδυτές Ως προς τους εγχώριους επενδυτές, σύµφωνα µε τον κ. Μπάκα, «πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους που έχουν πάρει εφάπαξ καθώς και για ανθρώπους που έχουν µαζέψει χρήµατα µετά από πολλά χρόνια δουλειάς. Ενδιαφέρονται κυρίως για δυάρια παλαιά ή νεόδµητα σε τιµή ευκαιρίας διαθέτοντας έως ευρώ για αγορά 2-3 ακινήτων µε απώτερο σκοπό την - κατά το

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής.

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Αγαπητοί ήµαρχοι, Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Γνωρίζετε όλοι πως κάθε έργο για να υλοποιηθεί περνά από πολλές φάσεις: µελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3600 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3600 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 17-03-2016 ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3600 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµόν 6 ο /11-03-2016 συνεδριάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ Βασιλείου Τσιτσάνη 31. ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 229/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων»

Τ.Κ Βασιλείου Τσιτσάνη 31. ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 229/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23 / 12 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 74667 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760

Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριµένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηµατοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. στην ημερίδα για Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. στην ημερίδα για Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ στην ημερίδα για Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων 11-5-2015 Θα ήθελα να καλωσορίσω τους προϊσταμένους των ειδικών υπηρεσιών του ΕΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Υ.ΜΕ.ΠΕ.Ρ.Α.Α. τους κους Μανέτα Ν.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καλύβια 08-03-2017 Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ. 190 10 Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: 2299320340 Fax: 2299048653 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Κύριε Πρόεδρε, Κύριε ντα Σύµβουλε, Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 4 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ερµούπολη, 21 Φεβρουαρίου 2008 Α. Εισαγωγή Την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 για την Περιφέρειά µας και µε

Διαβάστε περισσότερα

του ηµοτικού Συµβουλίου Κρωπίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

του ηµοτικού Συµβουλίου Κρωπίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ --------------------------------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 20 ης /10-08-2017 Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας;

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας; ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013) ΤΕΥΧΟΣ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη στο SKAI RADIO και στη δημοσιογράφο Χριστίνα Βίδου (09/01/2017) Δημοσιογράφος: Υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2017 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2017 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2017 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Την 22η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

FAX Λ. Μεσογείων Χαλάνδρι Αττική

FAX Λ. Μεσογείων Χαλάνδρι Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 30 / 11 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 69947 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πανελλαδική Εκστρατεία Ενηµέρωσης για την ορθή χρήση των Αντιβιοτικών. Η χώρα µας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθεκτικών µικροβίων

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πανελλαδική Εκστρατεία Ενηµέρωσης για την ορθή χρήση των Αντιβιοτικών. Η χώρα µας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθεκτικών µικροβίων Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πανελλαδική Εκστρατεία Ενηµέρωσης για την ορθή χρήση των Αντιβιοτικών Η χώρα µας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθεκτικών µικροβίων Τη θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.10.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0078/2007, του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/27-08-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2012 Θέμα:«Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 186/ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 186/ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 186/10-03-2017 ΘΕΜΑ: ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ Η Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού στις 7 Μαρτίου για τον ΧΥΤΥ, που προβλέπεται στον Ωρωπό από το ΠΕΣΔΑ Αττικής( για το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙ Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙ Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» Η πρόσκληση προς υνητικούς ικαιούχους µε αρ. πρωτ. 34/ (Κωδικός ΚΑΠΕ-12403)

Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» Η πρόσκληση προς υνητικούς ικαιούχους µε αρ. πρωτ. 34/ (Κωδικός ΚΑΠΕ-12403) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γιώργος Καναβάκης Email: prasines_kinthtes@cres.gr - Πικέρµι 16. 11.2012 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) ΥΠ.ΕΣ...Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) Το Ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-07-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 103731 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 4891/583 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ.Πρωτ.: 4891/583 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4/5/2012 Αρ.Πρωτ.: 4891/583 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου)

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου) 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 25/11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/110955 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 14-03-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής Στη Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 32/14 Περίληψη ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 97/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10772/

Αρ. Απόφασης: 97/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10772/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/30-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 117/2013 Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 49/2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα αλλά δεν συνιστούν επενδυτικά μέτρα.

στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα αλλά δεν συνιστούν επενδυτικά μέτρα. Κυρίες και κύριοι, Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας στο Συνέδριο του Economist για την αγροτική επιχειρηματικότητα. Οφείλω να συγχαρώ του διοργανωτές για την άριστη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Εισαγωγή Τα Εργαστήρια και οι Ομάδες Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου Καλλιθέας λειτουργούν αδιάλειπτα

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. νση: Πλ. Τσιστοπούλου 5 Ταχ. Κώδικας: 50 300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ Τηλέφωνο: 2465350100 FAX: 2465023270 E-mail : info@dimosvoiou.gr ------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016 Της από 30-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Χαλάνδρι του μέλλοντος

Το Χαλάνδρι του μέλλοντος Το Χαλάνδρι του μέλλοντος Επιμένοντας πως η καθημερινότητα στις γειτονιές του Χαλανδρίου οφείλει να καθορίζει τον χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών, ο Νίκος Παχύλας, ο οποίος έχει διατελέσει επί σειρά ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα