& DIG (ΣΕΤ - KIT & STAND)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "& DIG (ΣΕΤ - KIT & STAND)"

Transcript

1 Περιεχόµενα Κατηγορίες Σελίδα Λάστιχα Κή ων 4-7 Σωλήνες Άρδευσης 8-9 Σταλακτηφόροι - 15 Μάνικες & Εξαρτήµατα TECO Bubbler & Σταλάκτες TECO Μικρο-εκτοξευτές TECO Μικροβάνες και Βανάκια TECO Ρυθµιστές - Λόγχες και Ορθοστάτες 30 TECO Μικρο-εξαρτήµατα 31 TECO Σταλάκτες & Λόγχες Υδρο ονίας Μικρο-εκτοξευτές Υδρονεφωτές Εκτοξευτές Άρδευσης (κρουστικοί) Εκτοξευτές Άρδευσης (Αργής κίνησης) Φίλτρα & Λι ασµατοδιανοµείς οσοµετρικές Αντλίες Pop UP & Ακροφύσια (Στατικά - Γραναζωτά - Ειδικά) Προγραµµατιστές Ρεύµατος & Ηλεκτροβάνες Προγραµµατιστές Μ αταρίας & Ηλεκτροβάνες Φωτοβολταϊκοί Προγραµµατιστές & Εξαρτήµατα Καλώδια 66 Φρεάτια & Κολλεκτέρ 66 Εξαρτήµατα Φρεατίων 67 Εξαρτήµατα Συνδεσµολογίας Εξαρτήµατα ΡΕ Lock Εξαρτήµατα ΡΕ Κοχλιωτά Εξαρτήµατα ΡΕ Σ αρωτά (ΦΙΣ) Εξαρτήµατα ΡΕ Βάνες και Βανάκια Μεταλλικά Εξαρτήµατα Γαλβανιζέ Υδραυλικά Εξαρτήµατα ιακό τες - Βρύσες - κ.α Σφιγκτήρες Υδρόµετρα 0-1 Ipierre (Συνδετικά βρύσης & Ταχυσύνδεσµοι) 2-9 Ipierre (Πιστόλια & ακροφύσια) Ipierre (Μεταλλικά Πιστόλια & Ταχυσύνδεσµοι) Ipierre (Εξαρτήµατα για Σωλήνες 1 ) 116 Ipierre (Τυλιχτηκά & Ανέµες) Ipierre (Ε ίγεια Ποτιστικά) Ipierre (Γάντια - Γάντια) Ipierre (Κλαδευτήρια - Πριόνια) Ipierre (Ψεκαστήρες - Κάδοι) Ipierre (Θερµοκή ια - ιακοσµητικά) Ipierre & DIG (ΣΕΤ - KIT & STAND) Γλάστρες Λι άσµατα Όργανα Παιδικών Χαρών - Αθλο αιδιών και Εξο λισµοί Πόλεων (Ζητήστε ληροφορίες και καταλόγους) Σηµειώσεις

2 Προϊόντα οιότητας Όλα τα ροϊόντα µας αράγονται µε σχολαστική ροσοχή των ε ί µέρους τµηµάτων τους, µε τις καλύτερες ρώτες ύλες και διατηρώντας τακτικό οιοτικό έλεγχο κατά την αραγωγή ώστε να ε ιτυγχάνουµε άριστη οιότητα στο τελικό ροϊόν. Ε ίσης σε σχέση µε ένα κοινό ταχυσύνδεσµο, είναι εµφανή τα λεονεκτήµατα των δικών µας ροϊόντων. Τα εσωτερικά δόντια ό ου γαντζώνεται ο αρσενικός σύνδεσµος είναι 4 (τέσσερα) ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια σύνδεση και να εξισορρο είται το κέντρο βάρους. Η εριοχή γύρω α ό το σηµείο ό ου γαντζώνεται ο αρσενικός σύνδεσµος είναι καλυµµένη µε ένα κολάρο ώστε να εµ οδίζει την είσοδο σε χώµα, άµµο και άλλα µη ε ιθυµητά υλικά ου θα κατέστρεφαν ή θα εµ όδιζαν την καλή λειτουργία του συνδέσµου. Η κίνηση του δακτυλιδιού ου α ασφαλίζει το αρσενικό σύνδεσµο και ε ιστρέφει στην αρχική του θέση, γίνεται α ό ανοξείδωτο ελατήριο. Το δαχτυλίδι ου σφίγγει των σωλήνα είναι αρκετά µακρύ ώστε να εξασφαλίζεται άνετο ιάσιµο και το σφίξιµο του σωλήνα ακόµα και όταν τα χέρια είναι υγρά. Τα δόντια ου σφίγγουν τον σωλήνα είναι µακριά και εύκαµ τα ώστε να µαγκώνουν καλά ακόµα και σε γλιστερούς ή µε λε τούς τοιχώµατα σωλήνες, ε ίσης, όταν το δαχτυλίδι σφίξει µοιράζεται οµοιόµορφα η δύναµη και δεν καταστρέφει τον σωλήνα αν αυτός βρίσκεται σε τάση ή σε στρέψη. Σύµβολα και συντοµογραφίες Blister - Κρεµαστό κουτί Πολυσακούλα - Κρεµαστή λαστική σακούλα - ετό σε χαρτόνι Χύµα Εκθετήριο κουτί Κρεµάµενο κουτί Κουτί Κουλούρα Τεµ. Α. Θ. Ø LPH ή Λ/Ω ή Λ/Λ Αtm Ακτ cm mm Τεµάχιο ή τεµάχια Ευρώ ανά τεµάχιο Αρσενικό σ είρωµα Θηλυκό σ είρωµα ιάµετρος / ιατοµή Λίτρα ανά Ώρα Λίτρα ανά Λε τό Ατµόσφαιρες Ακτίνα µέτρα εκατοστά χιλιοστά Όροι Εγγύησης: Τα ροϊόντα µας είναι εγγυηµένα για ζηµιές λόγω ελαττωµατικού σχεδιασµού και υλικών αραγωγής. Λήξη ισχύος: ύο χρόνια µετά την αράδοση των ροϊόντων Όταν τα ροϊόντα δεν χρησιµο οιούνται µε το συνιστώµενο τρό ο λειτουργίας Όταν στα ροϊόντα έχουν γίνει µετατρο ές ή αρα οιήσεις Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει, να µετατρέψει ή να σταµατήσει, δίχως καµία ροειδο οίηση, ένα ή ερισσότερα ροϊόντα του αρόντος καταλόγου Σελίδα 4

3 Συνδετικά βρύσης - Παροχές Συλλέκτης µε Θηλυκό σ είρωµα ¾" S 2 έξοδοι µε 2 βανάκια και Aρ. σύνδεσµο Συλλέκτης µε ορειχάλκινο Θηλυκό σ είρωµα ¾" - 5 έξοδοι, 2 βάνες µε Aρ. συνδέσµους και 3 τά ες Συλλέκτης µε Θηλυκό σ είρωµα ¾" - 4 έξοδοι, 2 βάνες µε Αρ. σ είρωµα ¾" και 2 τά ες Συνδετικό βρύσης Rubitap σε Αρ. ταχυσύνδεσµο 2008 S 2125 Συνδετικό βρύσης κουζίνας σε Α. ταχυσύνδεσµο Σελίδα 5

4 Συνδετικά βρύσης - Παροχές Μαστός ½" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο σε Blister 2200 S Μαστός ½" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο Μαστός ¾" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο σε Blister 2201 S Μαστός ¾" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο Μούφα ½" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο σε Blister S Μούφα ½" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο Μούφα ¾" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο σε Blister S Μούφα ¾" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο BS Μούφα ¾" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο σε κουτί Μούφα ⅝" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο σε Blister Μούφα 1" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο σε Blister S Μούφα 1" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο BS Μούφα 1" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο σε κουτί S Μούφα ¾" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο και συστολή Αρ. ¾" x Θηλ. ½" σε Blister Μούφα ¾" µε Aρ. Ταχυσύνδεσµο και συστολή Αρ. ¾" x Θηλ. ½" Συστολή Αρ. ¾" x Θηλ. ½" σε Blister S Συστολή Αρ. ¾" x Θηλ. ½" Συστολή Θηλ. 1" x Αρ. ¾" σε Blister S Συστολή Θηλ. 1" x Αρ. ¾" 25 Σελίδα 6

5 Συνδετικά βρύσης - Παροχές Μούφα ¾" σε σύνδεσµο για σωλήνα Ø ½" ή ⅝ σε Blister 2260 S Μούφα ¾" σε σύνδεσµο για σωλήνα Ø ½" ή ⅝ Μούφα ¾" σε σύνδεσµο για σωλήνα Ø ¾ σε Blister 2350 Μαστός ½" για σωλήνες Ø & 21 mm Μαστός ¾" για σωλήνες Ø & 21 mm Μαστός ¾" για σωλήνες Ø 20 mm Μαστός ¾" για σωλήνες Ø 26 mm Μούφα ¾" για σωλήνες Ø & 21 mm S Μαστός ½" S Μαστός ¾" S Συστολικός Μαστός ¾" x ½" Τά α µε Αρ. Σ είρωµα ¾" σε Blister S Τά α µε Αρ. Σ είρωµα ¾" Τά α µε Θηλ. Σ είρωµα ¾" σε Blister 2209 S Τά α µε Θηλ. Σ είρωµα ¾" Σελίδα 7

6 Ταχυσύνδεσµοι Σύνδεσµος ταχυσυνδέσµων α λός σε Blister S Σύνδεσµος ταχυσυνδέσµων α λός Σύνδεσµος ταχυσυνδέσµων ΤΑΦ σε Blister S Σύνδεσµος ταχυσυνδέσµων ΤΑΦ 50 ΝΕΟΙ Πατενταρισµένοι Σύνδεσµοι GLOBAL µε ροε ιλογή διατοµής για τέλειο κράτηµα δίχως διαρροές Σύνδεσµος GLOBAL για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" σε Blister S Σύνδεσµος GLOBAL για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" BS Σύνδεσµος GLOBAL για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" σε κουτί Ταχυσύνδεσµος GLOBAL για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" σε Blister S Ταχυσύνδεσµος GLOBAL για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" BS Ταχυσύνδεσµος GLOBAL για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" σε κουτί Ταχυσύνδεσµος GLOBAL AQUASTOP για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" σε Blister S Ταχυσύνδεσµος GLOBAL AQUASTOP για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" BS Ταχυσύνδεσµος GLOBAL AQUASTOP για σωλήνες Ø ½" & ⅝" & Ø ¾" σε κουτί 30 Σελίδα 8

7 Ταχυσύνδεσµοι Σύνδεσµος για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε Blister S Σύνδεσµος για σωλήνες Ø ½" & ⅝" BS Σύνδεσµος για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε κουτί Σύνδεσµος για σωλήνες Ø ¾" σε Blister 2271 S Σύνδεσµος για σωλήνες Ø ¾" BS Σύνδεσµος για σωλήνες Ø ¾" σε κουτί Συστολικός Σύνδεσµος για σωλήνες Ø ¾" x Ø ½" & ⅝" σε Blister 2272 S Συστολικός Σύνδεσµος για σωλήνες Ø ¾" x Ø ½" & ⅝" Ταχυσύνδεσµος για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε Blister S Ταχυσύνδεσµος για σωλήνες Ø ½" & ⅝" BS Ταχυσύνδεσµος για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε κουτί Ταχυσύνδεσµος για σωλήνες Ø ¾" σε Blister 2281 S Ταχυσύνδεσµος για σωλήνες Ø ¾" BS Ταχυσύνδεσµος για σωλήνες Ø ¾" σε κουτί Ταχυσύνδεσµος Aquastop για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε Blister 2282 S Ταχυσύνδεσµος Aquastop για σωλήνες Ø ½" & ⅝" BS Ταχυσύνδεσµος Aquastop για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε κουτί Ταχυσύνδεσµος Aquastop για σωλήνες Ø ¾" σε Blister 2283 S Ταχυσύνδεσµος Aquastop για σωλήνες Ø ¾" Σελίδα 9

8 Ταχυσύνδεσµοι Τύ ος Τεµ Μαστός ταχυσύνδεσµος ¾" σε Blister 2284 S Μαστός ταχυσύνδεσµος ¾" 2286 Μούφα ταχυσύνδεσµος ¾" σε Blister 2286 S Μούφα ταχυσύνδεσµος ¾" 2288 Μούφα ταχυσύνδεσµος Aquastop ¾" σε Blister 2288 S Μούφα ταχυσύνδεσµος Aquastop ¾" 2290 Σύνδεσµος µε Ταχυσύνδεσµο για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε Blister 2290 S Σύνδεσµος µε Ταχυσύνδεσµο για σωλήνες Ø ½" & ⅝" BS Σύνδεσµος µε Ταχυσύνδεσµο για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε κουτί Σύνδεσµος µε Ταχυσύνδεσµο για σωλήνες Ø ¾"σε Blister 2291 S Σύνδεσµος µε Ταχυσύνδεσµο για σωλήνες Ø ¾" BS Σύνδεσµος µε Ταχυσύνδεσµο για σωλήνες Ø ¾"σε κουτί Βανάκι δι λής ροής Αρσ. - Θηλ. ¾" σε Blister 2075 S Βανάκι δι λής ροής Αρσ. - Θηλ. ¾" Σελίδα

9 Σύνδεσµοι 3001 έως έως έως S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος τριών τεµαχίων Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος α λός Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος α λός Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος α λός Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος α λός Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος α λός Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος α λός Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος α λός Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος ΤΑΦ Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος ΤΑΦ Ø S Σ αρωτός σύνδεσµος ΤΑΦ Ø 16 Σελίδα 11

10 Σύνδεσµοι 3300 έως Σύνδεσµος ΤΑΦ για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε Blister 3302 Συστολικός Σύνδεσµος ΤΑΦ για σωλήνες α ό Ø ¾" σε ½" & ⅝" σε Blister 3304 Σύνδεσµος ΤΑΦ για σωλήνες Ø ¾" σε Blister 3306 Συστολικός Σύνδεσµος ΤΑΦ για σωλήνες α ό Ø ½" & ⅝" σε ¾" σε Blister 2295 S Ροδέλα στεγανο οίησης Ø ½" σε σακουλάκι (50 τεµάχια) S Ροδέλα στεγανο οίησης Ø ¾" σε σακουλάκι (50 τεµάχια) S Ροδέλα στεγανο οίησης Ø 1" σε σακουλάκι (50 τεµάχια) S Ο-RING Ταχυσυνδέσµων R9 σε σακουλάκι (50 τεµάχια) Ανταλακτικά ( x Ο-RING Ταχυσυνδέσµων R9 + 5 x Ø ¾" + 5 x Ø ½") 1 Σελίδα 12

11 Εξαρτήµατα για σωλήνες Ø Πίεση [Atm] [] Ακτίνα [] Ρυθµιζόµενος εκτοξευτής µε σύνδεσµο για σωλήνες Ø 1" σε Blister S Ρυθµιζόµενος εκτοξευτής µε σύνδεσµο για σωλήνες Ø 1" Μούφα µε ορειχάλκινο δακτυλίδι για σύνδεσµο σωλήνων Ø 1" σε Blister S Μούφα µε ορειχάλκινο δακτυλίδι για σύνδεσµο σωλήνων Ø 1" Σύνδεσµος σωλήνων Ø 1" σε Blister S Σύνδεσµος σωλήνων Ø 1" Σελίδα 13

12 Ακροφύσια - Εκτοξευτές - Πιστόλια & Βάση ιστόλι µε ταχυσύνδεσµο σε Blister 2009 Α λό ρυθµιζόµενο ακροφύσιο εκτοξευτής σε Blister 2009 BS Α λό ρυθµιζόµενο ακροφύσιο εκτοξευτής σε κουτί Α λό ρυθµιζόµενο ακροφύσιο ντουζιέρα σε Blister 2070 BS Α λό ρυθµιζόµενο ακροφύσιο ντουζιέρα σε κουτί Ρυθµιζόµενο ακροφύσιο 5 θέσεων σε Blister 2135 Ρυθµιζόµενος εκτοξευτής για σωλήνες Ø ½" & ⅝" σε Blister 2136 Ρυθµιζόµενος εκτοξευτής για σωλήνες Ø ¾" σε Blister 2071 Ντουζιέρα 50 εκ. µε βανάκι και ρυθµιστή ροής Ντουζιέρα Αλουµινίου µε ρυθµιζόµενο τηλεσκο ικό ορθοστάτη α ό 70 έως 115 εκ. και διακό τη ροής 1 Σελίδα 14

13 Εκτοξευτές - Πιστόλια Πιστόλι µε ρυθµιζόµενο ακροφύσιο σε Blister 2379 Πιστόλι ντουζιέρα µε ρυθµιστή ροής σε Blister 2382 Πιστόλι µε ρύθµιση 5 θέσεων σε Blister ιαστάσεις Εκθετηρίου (45 x 21 x 17 εκ.) 2377 Πιστόλι µε ρυθµιζόµενο ακροφύσιο σε εκθετήριο ( τεµ.) Πιστόλι ντουζιέρα µε ρυθµιστή ροής σε εκθετήριο ( τεµ.) Πιστόλι µε ρύθµιση 5 θέσεων σε εκθετήριο ( τεµ.) 1 Σελίδα 15

14 Εκτοξευτές - Πιστόλια Πιστόλι α λής εκτόξευσης ρυθµιζόµενο σε Blister BS Πιστόλι α λής εκτόξευσης ρυθµιζόµενο σε κουτί Πιστόλι κόκκινο α λής εκτόξευσης ρυθµιζόµενο σε Blister BS Πιστόλι κόκκινο α λής εκτόξευσης ρυθµιζόµενο σε κουτί Πιστόλι µ λε α λής εκτόξευσης ρυθµιζόµενο σε Blister BS Πιστόλι µ λε α λής εκτόξευσης ρυθµιζόµενο σε κουτί Πιστόλι ρυθµιζόµενο 5 θέσεων σε Blister BS Πιστόλι ρυθµιζόµενο 5 θέσεων σε κουτί Πιστόλι κόκκινο ρυθµιζόµενο 5 θέσεων σε Blister BS Πιστόλι κόκκινο ρυθµιζόµενο 5 θέσεων σε κουτί Πιστόλι µ λε ρυθµιζόµενο 7 θέσεων σε Blister BS Πιστόλι µ λε ρυθµιζόµενο 7 θέσεων σε κουτί Α λός ρυθµιζόµενος εκτοξευτής σε Blister BS Α λός ρυθµιζόµενος εκτοξευτής σε κουτί 50 Σελίδα 16

15 Ε ίγεια οτιστικά - Βεντάλιες Πίεση [Ατµ.] Θέση διαβροχής 1 6,5 7 x 7 11,5 14 x ,5 x 8,5 17,5 17 x 19,5 18 x 2 6,5 6 x 7 11,5 9 x x 8,5 17,5 13 x 19,5 14 x 3 6,5 3,5 x 7 11,5 7 x x 8,5 17,5 8,5 x 19,5 9 x 4 6,5 3,5 x 7 11,5 7 x x 8,5 17,5 8,5 x 19,5 9 x Πίεση [Ατµ.] Θέση διαβροχής 1 6,5 7 x 7 11,5 14 x x x x 9 2 6,5 6 x 7 11,5 9 x x x x 3 6,5 4 x 7 11,5 7 x x x 20 9 x 9 4 6,5 4 x 7 11,5 7 x x x 20 9 x 9 Πίεση [Ατµ.] Θέση διαβροχής 1 6,5 6 x 6 11,5 13 x x x 20,5 18 x 2 6,5 5 x 6 11,5 8 x x x 20,5 12 x 3 6,5 3 x 6 11,5 7 x x x 20,5 9 x 4 6,5 3 x 6 11,5 7 x x x 20,5 9 x 2481 Βεντάλια 4 θέσεων ALFA 14 µε Α. ταχυσύνδεσµο, 14 τρύ ες και βελόνα καθαρισµού Βεντάλια 4 θέσεων ALFA 15 µε Α. ταχυσύνδεσµο, 15 τρύ ες, φίλτρο και βελόνα καθαρισµού Βεντάλια 4 θέσεων ALFA 19 µε Α. ταχυσύνδεσµο, 19 τρύ ες, φίλτρο και βελόνα καθαρισµού 1 Σελίδα 17