Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών"

Transcript

1 Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών Σωκράτης Μπάσµπας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Γεώργιος Μίντσης Καθηγητής Α.Π.Θ. Χρίστος Ταξιλτάρης Καθηγητής Α.Π.Θ. Eυάγγελος Μίντσης Φοιτητής Α.Π.Θ. Περίληψη Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας του Α.Π.Θ. αναφορικά µε τα ισχύοντα, διεθνώς, συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου της συµπεριφοράς των οδηγών. Παρουσιάζεται επίσης το προτεινόµενο για την Ελλάδα σχέδιο για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου της συµπεριφοράς των οδηγών το οποίο προβλέπει παρακολούθηση µαθηµάτων βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς όσων πραγµατοποιούν παραβάσεις που υπάγονται στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.). Επίσης παρουσιάζονται οι προτάσεις που αφορούν στην αναθεώρηση των παραβάσεων που εντάσσονται στο Σ.Ε.Σ.Ο. και στους βαθµούς ποινής που τις συνοδεύουν. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

2 1. Συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Tα συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου της συµπεριφοράς των οδηγών για παραβάτες οδηγούς στην Ευρώπη δεν συνδέονται αποκλειστικά µε µια κατηγορία παραβάσεων (ESCAPE [1]). Οι ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου της συµπεριφοράς των οδηγών που υποπίπτουν σε παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. είναι οι εξής: Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μ.Βρετανία, Πολωνία και Αυστρία. Στην Γαλλία η συγκέντρωση 12 βαθµών µπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ακύρωση της άδειας οδήγησης. Οι βαθµοί διαγράφονται εάν ο οδηγός συµπληρώσει 3 έτη χωρίς να δεχθεί επιπρόσθετους βαθµούς ή εάν συµµετάσχει σε ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης. Στη Γερµανία οι 18 βαθµοί σε 2 έτη µπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ακύρωση της άδειας. Στην Ιταλία δύο παραβάσεις σε 2 έτη µπορούν να οδηγήσουν σε ανάκληση της άδειας. Στην Μ.Βρετανία η άδεια ανακαλείται εάν ο οδηγός δεχθεί περισσότερους από 12 βαθµούς σε 3 έτη. Στην Πολωνία η συγκέντρωση 21 βαθµών σε ένα έτος συνεπάγεται επανάληψη της εξέτασης. Εάν µετά ένα έτος οι βαθµοί είναι λιγότεροι από 21, τότε ακυρώνονται. Στην Φινλανδία παρακρατείται η άδεια του οδηγού µε περισσότερες από 3 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα σε 12 µήνες ή περισσότερες από 4 σε 24 µήνες. Στην Πορτογαλία η άδεια µπορεί να παρακρατηθεί εάν ο οδηγός καταδικασθεί 3 φορές για πολύ σοβαρές παραβάσεις ή 5 φορές για σοβαρές παραβάσεις σε διάστηµα 3 ετών. Η επανάκτηση της άδειας οδήγησης προϋποθέτει εξετάσεις. Στην Αυστρία σύµφωνα µε το µοντέλο του Υπουργείου Μεταφορών η άδεια θα αφαιρείται για 10 µήνες εάν ο οδηγός δεχθεί περισσότερους από 12 βαθµούς. Στο Wisconsin (Wisconsin`s point system [2]) όταν ο οδηγός συγκεντρώσει 12 βαθµούς σε ένα έτος τότε αφαιρείται η άδεια του για 2 µήνες κατ ελάχιστο. Οι καταδίκες παραµένουν στο φάκελο του οδηγού έως 5 χρόνια. Οι βαθµοί µπορούν να µειωθούν κατά 3 εφόσον ο οδηγός παρακολουθήσει εγκεκριµένα µαθήµατα ασφαλούς οδηγικής συµπεριφοράς. Η µείωση µπορεί να συµβεί µόνο µια φορά σε 5 χρόνια. εν επιτρέπεται µείωση σε όσους συγκέντρωσαν 12 ή περισσότερους βαθµούς σε ένα έτος. Στην North Dakota (North Dakota Legislative Council [3]) αφαιρείται η άδεια µε 12 ή περισσοτέρους βαθµούς. Ο υψηλότερος βαθµός είναι 24 και αφορά στην αποφυγή ελέγχου της αστυνοµίας. Προβλέπονται 18 βαθµοί για όσους αποµακρύνονται από τον τόπο του ατυχήµατος ενώ υπάρχει τραυµατίας. Στην Nevada (Nevada s Demerit Point System [4]) οι βαθµοί διαγράφονται από το φάκελο του οδηγού µετά από 12 µήνες αλλά η καταδίκη παραµένει µόνιµα στο φάκελο του οδηγού. Μόλις ο οδηγός συγκεντρώσει 3 βαθµούς δέχεται ενηµερωτική επιστολή. Όταν συγκεντρωθούν 3-11 βαθµών ο οδηγός µπορεί να τύχει αφαίρεσης 3 βαθµών αν παρακολουθήσει µαθήµατα βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς. H παρακολούθηση των µαθηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µια φορά σ' ένα έτος. Η συγκέντρωση 12 ή περισσοτέρων βαθµών σε ένα έτος συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας για 6 µήνες. 2. Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

3 Στην Ελλάδα η παρακολούθηση των παραβάσεων των οδηγών διενεργείται µέσω του Συστήµατος Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) µηχανοκίνητων οχηµάτων όπως αυτό αναµορφώθηκε το 1999 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2000 (Σ.Ε.Σ.Ο. [5]). Στο Σ.Ε.Σ.Ο. εντάσσεται, ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική συµπεριφορά κατόχων άδειας οδήγησης µηχανοκινήτων οχηµάτων του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ. (Κ.Ο.Κ.[6]), που έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη αρχή ή κατόχων διεθνούς πιστοποιητικού οδήγησης. Στο Σ.Ε.Σ.Ο. εντάσσονται παραβάσεις συγκεκριµένων άρθρων του Κ.Ο.Κ. και κάθε µία εξ'αυτών συνδέεται µε βαθµούς ποινής ανάλογα µε την βαρύτητά της. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται µε τη συµπλήρωση στο µητρώο του οδηγού 25 βαθµών και άνω. Κάθε παράβαση παραγράφεται µόλις συµπληρωθεί διάστηµα 4 ετών από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της. Ειδικά οι παραβάσεις από οδηγό κάτοχο επαγγελµατικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο άσκησης της εργασίας του (είτε αφορά όχηµα.χ., είτε Ι.Χ., εκτός Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο) παραγράφονται µόλις συµπληρωθούν 2 έτη από την ηµεροµηνία βεβαίωσης τους. Όταν συµπληρωθούν 15 τουλάχιστον βαθµοί, από την αρµόδια Υπηρεσία αποστέλλεται στον οδηγό έγγραφο µε απόδειξη παραλαβής στο οποίο περιλαµβάνονται: α) κάθε µία παράβαση που διέπραξε, οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι βαθµοί ποινής, η ηµεροµηνία και ώρα που διαπράχθηκε η παράβαση, το σύνολο των βαθµών ποινής που έχει ο οδηγός και η Αστυνοµική Αρχή που βεβαίωσε και απέστειλε τις παραβάσεις, β) προειδοποίηση για τις συνέπειες που θα έχει ο οδηγός στην περίπτωση συγκέντρωσης 25 και άνω βαθµών, γ) ενηµερωτικά στοιχεία για τον Κ.Ο.Κ., το Σ.Ε.Σ.Ο. και την οδική ασφάλεια. Όταν συµπληρωθούν 25 βαθµοί και άνω, η αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει έγγραφο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης το οποίο αποστέλλεται ταχυδροµικά µε απόδειξη παραλαβής και µε κοινοποίηση στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής κατοικίας του οδηγού. Με αυτό καλείται ο οδηγός να παραδώσει την άδεια του, στο συγκεκριµένο αστυνοµικό τµήµα, εντός 5 ηµερών από την επόµενη ηµέρα της παραλαβής του εγγράφου. Η άδεια επαναχορηγείται στον κάτοχο της εφόσον αυτός παρακολουθήσει το 50% των ελάχιστων µαθηµάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέµατα συναφή µε τις παραβάσεις που καταγράφονται στο ειδικό έντυπο και επανεξετασθεί θεωρητικά και πρακτικά. Η πρακτική εξέταση γίνεται στην ανώτερη κατηγορία της αφαιρεθείσας άδειας οδήγησης. ικαίωµα επανεξέτασης έχει ο οδηγός µετά από την παρέλευση 6 µηνών από την επόµενη της ηµεροµηνίας αφαίρεσης της άδειας. Αν ο οδηγός συµπληρώσει το όριο των 25 βαθµών και άνω, για δεύτερη φορά εντός πενταετίας από την επαναχορήγηση της, η άδεια αφαιρείται για διάστηµα ενός έτους. Αν ο οδηγός συµπληρώσει το όριο των 25 βαθµών και άνω, για τρίτη ή περισσότερες φορές εντός πενταετίας από την προηγούµενη επαναχορήγηση της, η άδεια αφαιρείται εκ νέου για διάστηµα 2 ετών κάθε φορά µετά τη δεύτερη. Σε σχέδιο αναµόρφωσης του Σ.Ε.Σ.Ο. το Σεπτέµβριο του 2002 προβλέπονταν υψηλότεροι βαθµοί ποινής για τους νέους οδηγούς σε σχέση µε τους έµπειρους οδηγούς για πραγµατοποίηση της ίδιας παράβασης. Αρχάριοι οδηγοί σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ είναι αυτοί µε άδεια οδήγησης ως ενός έτους ενώ οι πιο πρόσφατες περί αλκοόλ διατάξεις ανεβάζουν το διάστηµα στα 2 έτη ενώ 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

4 στα πλαίσια αναµόρφωσης του Σ.Ε.Σ.Ο. το όριο γίνεται 3 έτη. Επισηµαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα στους οδηγούς να τύχουν µείωσης βαθµών, γεγονός που δεν ενισχύει τον προληπτικό χαρακτήρα του Σ.Ε.Σ.Ο. Σχετικά µε τα πρόστιµα σηµειώνεται ότι η επιβολή τους παρέχει καταρχήν τη δυνατότητα για συσχέτιση της σοβαρότητας της παράβασης µε τον τύπο της παράβασης (Zaal et.al. [7]). ευτερευόντως παρέχει τη δυνατότητα για κάλυψη του κόστους των µέτρων αστυνόµευσης. Στην Ελλάδα η εξέταση της επίδρασης της αύξησης των προστίµων που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. στον αριθµό των ατυχηµάτων για τις περιόδους και έδειξε ότι αυτή δεν είναι ξεκάθαρη και είναι γενικά µη στατιστικά σηµαντική (Kokkalis et.al. [8]). Επισηµαίνεται ότι η αποτίµηση του Σ.Ε.Σ.Ο. ως µέτρου βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στη χώρα το 1994 έδειξε ότι αυτό είναι θετικό (Τριβέλλας [9]). Τέλος αναφέρεται ότι στην περίοδο στο Σ.Ε.ΣΟ. καταγράφηκαν παραβάσεις που αφορούσαν σε οδηγούς. Ο συνολικός αριθµός αδειών που αφαιρέθηκαν στην ίδια περίοδο ήταν και ο συνολικός αριθµός των προειδοποιητικών-ενηµερωτικών επιστολών ήταν (Basbas [10]). 3. Προτεινόµενη αντιµετώπιση έµπειρων και αρχάριων οδηγών Στα πλαίσια έρευνας του Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (Μίντσης [11]) διαµορφώθηκε, λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή εµπειρία, ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο αφορά στην ενίσχυση του προληπτικού χαρακτήρα του Σ.Ε.Σ.Ο. µέσω της παροχής δυνατότητας στον οδηγό να αποφύγει την αφαίρεση της άδειας του αν παρακολουθήσει µαθήµατα βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς. Επίσης διαµορφώθηκαν προτάσεις για την αναθεώρηση των παραβάσεων του Σ.Ε.Σ.Ο. και των βαθµών τους. Συγκεκριµένα προτείνονται 3 κατώφλια βαθµών στο Σ.Ε.ΣΟ.: 8, 15 και 24 βαθµών. Στο κατώφλι των 8 βαθµών ο οδηγός ειδοποιείται µε συστηµένη επιστολή και καλείται να συµµετάσχει (εθελοντικά) σε µαθήµατα βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς. Εάν το αποδεχθεί τότε προβλέπεται µείωση 4 βαθµών για σύνολο βαθµών από 1-8 και 2 βαθµών αντίστοιχα για σύνολο βαθµών Τα µαθήµατα είναι τα ίδια τα οποία προβλέπονται και για τους αρχάριους οδηγούς (σειρά µαθηµάτων Α και Β ανάλογα µε το αν οι παραβάσεις σχετίζονται µε το αλκοόλ ή όχι). Στο κατώφλι των 15 βαθµών ο οδηγός ειδοποιείται µε συστηµένη επιστολή. Από βαθµούς τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά και δεν παρέχεται µείωση βαθµών. Επιπρόσθετα ο οδηγός ενηµερώνεται για τη δυνατότητα συµβουλών από ψυχολόγο, κάτι που συνεπάγεται µείωση 2 βαθµών (για σύνολο βαθµών από 1 έως 24). Μόλις ο οδηγός συγκεντρώσει 25 βαθµούς και άνω η άδεια οδήγησης του αφαιρείται. Κατά συνέπεια στην προτεινόµενη κατάσταση οι προειδοποιητικέςενηµερωτικές επιστολές αυξάνονται σε δύο και παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στον οδηγό (εθελοντικά σε πρώτη φάση, στο κατώφλι των 8 βαθµών) να µειώσει τους βαθµούς ποινής µε τους οποίους είναι χρεωµένος παρακολουθώντας µαθήµατα βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς και δεχόµενος συµβουλές από ειδικό ψυχολόγο. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

5 Για τους οδηγούς των οποίων ή άδεια αφαιρείται λόγω συγκέντρωσης 25 βαθµών και άνω, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές: η άδεια επαναχορηγείται εφόσον ο οδηγός παρακολουθήσει, για όποιες άδειες οδήγησης έχει θεσµοθετηθεί, το σύνολο (αντί του 50% σήµερα) των ελάχιστων µαθηµάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και επανεξετασθεί θεωρητικά και πρακτικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης. Η πρακτική εξέταση γίνεται στην ανώτερη κατηγορία της αφαιρεθείσας άδειας. ικαίωµα επανεξέτασης έχει ο οδηγός µετά από 6 µήνες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας αφαίρεσης της άδειας. Αν ο οδηγός συµπληρώσει το όριο των 25 βαθµών και άνω, για δεύτερη φορά εντός τετραετίας (αντί της πενταετίας σήµερα) από την επαναχορήγηση της, η άδεια αφαιρείται για διάστηµα ενός έτους. Αν ο οδηγός συµπληρώσει το όριο των 25 βαθµών και άνω, για τρίτη ή περισσότερες φορές εντός τετραετίας (αντί της πενταετίας σήµερα) από την προηγούµενη επαναχορήγηση της, η άδεια αφαιρείται εκ νέου για διάστηµα δύο ετών κάθε φορά µετά τη δεύτερη. Για τους αρχάριους οδηγούς προτείνεται η εφαρµογή του µέτρου της άδειας οδήγησης υπό επιτήρηση για διάστηµα 3 ετών από κτήσης της άδειας µε βάση τη εµπειρία ευρωπαϊκών χωρών που εφαρµόζουν το συγκεκριµένο µέτρο (DAN [12]). Οι παραβάσεις τους στο Σ.Ε.Σ.Ο. προτείνεται να διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Το κριτήριο για το αν µια παράβαση ανήκει στην 1η ή 2η κατηγορία είναι η σηµαντικότητα της. Η 1η κατηγορία περιλαµβάνει περισσότερο σοβαρές παραβάσεις ενώ η 2η περιλαµβάνει λιγότερο σοβαρές παραβάσεις. Με µια παράβαση από την 1η κατηγορία ή δύο παραβάσεις από την 2η, εντός της περιόδου επιτήρησης των 3 ετών, ο αρχάριος οδηγός υποχρεούται να παρακολουθήσει µαθήµατα βελτίωσης της οδηγικής συµπεριφοράς και. παράλληλα η περίοδος επιτήρησης του επεκτείνεται από τα 3 στα 4 έτη. Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται οι παραβάσεις στις 2 κατηγορίες, που οδηγούν σε µαθήµατα βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς για αρχάριους οδηγούς υπό επιτήρηση. Στην 1η κατηγορία περιλαµβάνονται οι 11 παραβάσεις του Σ.Ε.ΣΟ. που βαθµολογούνται σήµερα µε τους υψηλότερους βαθµούς (7 και 9) και επιπλέον το αντικανονικό προσπέρασµα (5 βαθµοί) και η αντικανονική φόρτωση οχηµάτων (3 βαθµοί) που προτείνεται να βαθµολογείται µε 7 για τους έµπειρους οδηγούς και µε 10 για τους αρχάριους οδηγούς. Στη 2η κατηγορία είναι οι 9 παραβάσεις του Σ.Ε.ΣΟ. που βαθµολογούνται σήµερα µε 5 βαθµούς, η «αντικανονική µεταφορά παιδιών» (3 βαθµοί) και επιπλέον τα «ελαττωµατικά ελαστικά αυτοκινήτου» και η «χρήση κινητού τηλεφώνου το οποίο δεν είναι τοποθετηµένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση» που προτείνεται να βαθµολογούνται µε 5. Τονίζεται ότι οι βαθµοί για τους αρχάριους έχουν προσαυξηθεί κατά 3 σε σχέση µε αυτούς που προβλέπονται για τους έµπειρους. Σχετικά µε την ταχύτητα προτείνεται οι αρχάριοι οδηγοί να οδηγούν µε µικρότερη ταχύτητα από αυτήν των υπόλοιπων οδηγών κατά 10 χλµ/ώρα. Σχετικά µε το αλκοόλ προτείνεται η διατήρηση των ορίων όπως ισχύουν σήµερα. Σηµειώνεται ότι στο Eρευνητικό Έργο "Aνάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα " (Κανελλαΐδης [13]) επισηµαίνεται η ανάγκη πρόβλεψης µικρότερου επιτρεπόµενου ορίου 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

6 περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίµα για νέους οδηγούς και οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων (µηδενική ή 0,2 mg/ml). Προτείνονται επίσης οι εξής αλλαγές στο Σ.Ε.Σ.Ο.: κάθε παράβαση παραγράφεται µόλις συµπληρωθεί διάστηµα 5 (αντί των 4 σήµερα), από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της. Ειδικά οι παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγό κάτοχο επαγγελµατικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο άσκησης της εργασίας του (είτε αφορά όχηµα.χ., είτε Ι.Χ., εκτός Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο), αυτές παραγράφονται µόλις συµπληρωθεί διάστηµα 4 (αντί των 2 ετών σήµερα), από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης. Πίνακας 1: Παραβάσεις 1ης κατηγορίας και βαθµοί ποινής Σοβαρές παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (µια εξ αυτών οδηγεί σε µαθήµατα βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς) Κωδ.Σ.Ε.Σ.Ο και βαθµοί ποινής Ζ1 7/10* Άρθρο 4, παρ. 3 Παραβίαση πινακίδων Ρ-1,Ρ-2,Ρ-71,Ρ-72 ή τον συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες Άρθρο 5 (παρ.8) Περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,ια,ιγ εκτός κατοικηµ. περιοχής Ζ2 7/10 Άρθρο 6 (παρ. 1) Περιπτώσεις β, ε, η, ι (παραβίαση ερυθρού σήµατος) Ζ3 7/10 Άρθρο 12 (παρ. 8) Τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων Ζ4 7/10 Άρθρο 20 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 60 χιλ/ώρα Θ1 9/12 Άρθρο 21 Επικίνδυνοι ελιγµοί Ζ5 7/10 Άρθρο 26 Παραβίαση προτεραιότητας Ζ6 7/10 Άρθρο 36 (παρ.1 περ. β) Αντικανονική χρήση φώτων πορείας Ζ7 7/10 Άρθρο 39 Αντικανονική συµπεριφορά οδηγών προς πεζούς Ζ8 7/10 Άρθρο 42 Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίµα > 1,10gr/lit Ζ9 7/10 Άρθρο 42 Οδήγηση υπό την επήρεια τοξικών ουσιών Ζ10 7/10 Άρθρο 17 Αντικανονικό προσπέρασµα Ε4 5/8 Άρθρο 32 Αντικανονικό φόρτωση οχηµάτων Γ6 7/10 ** *7/10: 7 βαθµοί για τακτικούς οδηγούς και 10 βαθµούς για αρχάριους οδηγούς **Σήµερα προβλέπονται 3 βαθµοί ποινής Πίνακας 2: Παραβάσεις 2 ης κατηγορίας και βαθµοί ποινής Λιγότερο σοβαρές παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (δύο εξ αυτών οδηγούν σε µαθήµατα βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς) Κωδ. Σ.Ε.Σ.Ο και βαθµοί ποινής Άρθρο 4 παρ. 3 Παραβίαση πινακίδων Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-12, Ε1 5/8 Ρ-13, Ρ-14, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-27, Ρ- 28, Ρ-29, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50 α, Ρ-50δ, Ρ- 51 α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52 α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-59, Ρ-60, Ρ- 63, Ρ-64, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-73 α, Ρ-73δ, Ρ-74 α, Ρ-74δ, Ρ-75 ή συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες Άρθρο 5 (παρ.8) Περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,ια,ιγ εντός κατοικηµ. περιοχής Ε2 5/8 Άρθρο 16 Αντικανονική θέση στο οδόστρωµα Ε3 5/8 Άρθρο 20 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από χλµ./ώρα Ε5 5/8 Άρθρο 20 Παρ. 10 έλλειψη ταχογράφου Ε6 5/8 Άρθρο 29 (εκτός παρ.7) Αντικανονική κίνηση σε αυτοκινητόδροµους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας Ε7 5/8 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

7 Άρθρο 42 Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίµα πάνω από 0,8gr/lit αίµατος έως 1,10gr/lit αίµατος (>0,6 για τους αρχάριους οδηγούς) Ε8 5/8 Άρθρο 44 (παρ.1,2,3) Μη διευκόλυνση οχ/των έκτακτης ανάγκης Ε9 5/8 Άρθρο 82 (παρ. 4) Αντικανονικός πρόσθετος εξοπλισµός οχ/των Ε10 5/8 Άρθρο 81 παρ.13 Ελαττωµατικά ελαστικά αυτοκινήτου Προτείνεται 5/8 Άρθρο 33 παρ.2, περ.β,γ Αντικανονική µεταφορά παιδιών Γ7 3/6 Άρθρο 13 παρ2 & Άρθρο 40 παρ 1ζ Χρήση κινητού τηλεφώνου το οποίο δεν είναι τοποθετηµένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση Προτείνεται 5/8 Προτείνεται επιπλέον να συµπεριληφθεί στο Σ.Ε.Σ.Ο. η παράβαση του άρθρου 81, παρ.13 του Κ.Ο.Κ. για ελαττωµατικά ελαστικά και η χρήση κινητού το οποίο δεν είναι τοποθετηµένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση (Άρθρο 13, παρ.2 & Άρθρο 40, 1ζ). Οι παραβάσεις αυτές εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια (π.χ. η χρήση κινητού µειώνει σηµαντικά την ικανότητα αντίδρασης των οδηγών σύµφωνα µε αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών στο εξωτερικό). Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Ν.2963/ , ΦΕΚ 268 Α απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήµατος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήµατος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. Προτείνεται η αφαίρεση της άδειας για διάστηµα ενός έτους αντί των 3-6 µηνών, ποινή η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σήµερα. Αφού προηγουµένως αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των µαθηµάτων τύπου Α και Β, προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας για σειρά µαθηµάτων επανένταξης οδηγών µε πρόβληµα ναρκωτικών, κατ αντιστοιχία µε τα ισχύοντα στη Γερµανία. Στη συγκεκριµένη χώρα δοκιµάσθηκε πιλοτικά ένα µοντέλο µαθηµάτων, σε εθελοντική βάση, για παραβάσεις που σχετίζονται µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών το οποίο καλείται DRUGS (Drogen und Gefahren im Strabenverkehr). 4. Οργάνωση µαθηµάτων βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς Η πλειοψηφία των προγραµµάτων βελτίωσης της οδηγικής συµπεριφοράς στο εξωτερικό απευθύνεται σε 2 συγκεκριµένες κατηγορίες παραβατών: α) παραβάτες λόγω αλκοόλ, β) παραβάτες λόγω ταχύτητας. Όπου συνδυάζονται συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου της συµπεριφοράς των οδηγών µε µαθήµατα βελτίωσης οδηγικής συµπεριφοράς είναι δύσκολο να καθορισθεί σε τι βαθµό κάθε ένα από τα δύο µέτρα συντελεί στην αποτροπή των παραβάσεων. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η ύπαρξη και των δύο µέτρων. Ειδικά για την αναγκαιότητα µαθηµάτων για το αλκοόλ αναφέρεται ότι από µελέτες στη Μ.Βρετανία προκύπτει ότι ο κίνδυνος ατυχήµατος µε 0,8 gr/lt περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίµα του οδηγού είναι 5 φορές µεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί σε 0,5 gr/lt (Kinnock [14], Werring [15]). Η ερευνητική οµάδα του Α.Π.Θ. συνεκτιµώντας τα όσα ισχύουν σε χώρες µε σχετική εµπειρία (DAN [12, ANDREA [16]), κατέληξε στη διαµόρφωση προγραµµάτων µαθηµάτων που 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

8 στοχεύουν σε αρχάριους και έµπειρους οδηγούς οι οποίοι πραγµατοποιούν παραβάσεις που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο. Σχετικά µε τους αρχάριους οδηγούς προτείνεται η διάκριση των παραβατών οδηγών σε 2 κατηγορίες ως ακολούθως : α) παραβάτες για αλκοόλ, β) λοιποί παραβάτες του Κ.Ο.Κ. Προτείνεται επίσης η ύπαρξη δύο διαφορετικών σειρών µαθηµάτων για τους αρχάριους οδηγούς ως ακολούθως: α) οι παραβάτες για αλκοόλ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τη σειρά µαθηµάτων Α (Μαθήµατα για το Αλκοόλ), β) οι υπόλοιποι παραβάτες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τη σειρά µαθηµάτων Β. Σήµερα στην Ελλάδα δεν υφίστανται παρόµοια προγράµµατα µαθηµάτων, µε οργάνωση και εποπτεία από το κράτος και κατά συνέπεια δε υφίσταται σχετική νοµοθεσία. Το κόστος συµµετοχής και στις 2 σειρές µαθηµάτων προτείνεται να καλύπτεται από τους συµµετέχοντες. Επισηµαίνεται ότι ασφαλιστικές εταιρείες στο εξωτερικό ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να συµµετάσχουν σε παρόµοια προγράµµατα πριν την υπογραφή ή ανανέωση των συµβολαίων προσφέροντας οικονοµικά κίνητρα. Σχετικά µε την σειρά µαθηµάτων Α προτείνονται τα εξής: υπεύθυνοι φορείς για τα µαθήµατα µπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς µε τη έγκριση και εποπτεία του Υ.Μ.Ε. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων θα είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση µη παρακολούθησης αφαιρείται η άδεια οδήγησης και δίδεται εκ νέου εντολή στον οδηγό για παρακολούθηση των µαθηµάτων. Η απαραίτητη σχετική νοµοθεσία θα αποτελεί τµήµα της νοµοθεσίας που διέπει το Σ.Ε.Σ.Ο. εν θα προβλέπονται εξετάσεις για τους συµµετέχοντες. Στο τέλος οι συµµετέχοντες θα λαµβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. H συµµετοχή θα δηλώνεται στην Υπηρεσία του Υ.Μ.Ε. που είναι υπεύθυνη για τις άδειες. Τα µαθήµατα σχετίζονται αποκλειστικά µε το πρόβληµα «οδήγηση και αλκοόλ» και δεν περιλαµβάνουν δοκιµασία οδήγησης γιατί υποτίθεται ότι ο έλεγχος του οχήµατος και η γνώση του K.O.K. παίζουν µικρό ρόλο στις συγκεκριµένες παραβάσεις. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων αφορά στην ανάλυση της παράβασης και των προσωπικών κινήτρων για το αλκοόλ. Αφορά επίσης στην αλλαγή των συνηθειών σχετικά µε το αλκοόλ µε παράλληλη παροχή γνώσεων σχετικών µε τις συνέπειες του. Στους συµµετέχοντες θα δίδεται πληροφοριακό υλικό για τις συνέπειες του αλκοόλ στην οδήγηση. Η διάρκεια των µαθηµάτων θα είναι εκπαιδευτικές ώρες ανεπτυγµένες σε 2-4 εβδοµάδες. Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων ανά εκπαιδευτή θα ανέρχεται σε Τα µαθήµατα θα υποστηρίζονται από εγχειρίδια. εγκεκριµένα από το Υ.Μ.Ε. Σχετικά µε την σειρά µαθηµάτων Β προτείνονται τα εξής: υπεύθυνοι φορείς µπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς µε έγκριση και εποπτεία του Υ.Μ.Ε. Συγκεκριµένα τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε σχολές οδηγών, εξουσιοδοτηµένες από το Υ.Μ.Ε. Σχετικά µε την παρακολούθηση µαθηµάτων, το νοµοθετικό πλαίσιο, τις εξετάσεις, το πιστοποιητικό παρακολούθησης και την ενηµέρωση των Υπηρεσιών του Υ.Μ.Ε. ισχύουν οσα προαναφέρθηκαν για τη σειρά µαθηµάτων Α. Προβλέπονται εκπαιδευτικές ώρες θεωρία και τουλάχιστον µισή ώρα οδήγηση σε κανονική κυκλοφορία ή σε κέντρα εκπαίδευσης και εξέτασης υπό την εποπτεία δασκάλου οδήγησης καθώς και 1-2 εξεταστών του Υ.Μ.Ε. Οι παρατηρήσεις για τη συγκεκριµένη οδήγηση θα συζητούνται σε συνάθροιση των εκπαιδευοµένων υπό 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

9 τη καθοδήγηση ψυχολόγου. Θα αναλύονται οι αιτίες που οδήγησαν στην παράβαση, θα επιδιώκεται η αλλαγή της στάσης των αρχάριων οδηγών στο θέµα της κυκλοφορίας και η αύξηση του βαθµού συνειδητοποίησης των κινδύνων που συνεπάγεται η οδήγηση. Σε περιπτώσεις επαναλαµβανόµενων παραβάσεων η διάρκεια των µαθηµάτων παρατείνεται κατά 5 ώρες. Η διάρκεια των µαθηµάτων προτείνεται να είναι εκπαιδευτικές ώρες ανεπτυγµένες σε 2-4 εβδοµάδες. Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων ανά εκπαιδευτή θα ανέρχεται σε Τα µαθήµατα θα υποστηρίζονται από εγχειρίδια εγκεκριµένα από το Υ.Μ.Ε. Στα πλαίσια των 2 σειρών µαθηµάτων προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης µέσω ερωτηµατολογίων που θα συµπληρώνουν οι εκπαιδευόµενοι. Σηµειώνεται ότι η αποδοτικότητα αυτών των προγραµµάτων στην Αυστρία, Γερµανία και Μ.Βρετανία έχει αποδειχθεί µε τη βοήθεια οµάδων ελέγχου (ANDREA [16]). Από τις µελέτες αξιολόγησης προέκυψε ότι το ποσοστό των οδηγών µετά τα µαθήµατα που επαναλαµβάνουν τις παραβάσεις που σχετίζονται µε το αλκοόλ µειώθηκε κατά 50% σε σύγκριση µε τους οδηγούς που δεν µετείχαν σε µαθήµατα. Σηµειώνεται ότι η περίοδος αξιολόγησης διήρκεσε 2-5 έτη. Το σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται στα µαθήµατα προσεγγίζεται µε λεπτοµέρεια στο ευρωπαϊκό έργο ADVANCED (ADVANCED [17]) 5. Συµπεράσµατα Απαιτείται περαιτέρω µελέτη στοιχείων σε ικανό βάθος χρόνου, ώστε να αποτιµηθεί ο βαθµός συµµετοχής των συστηµάτων παρακολούθησης και ελέγχου της συµπεριφοράς οδηγών στη µείωση των οδικών ατυχηµάτων. Υπάρχουν συστήµατα (π.χ. στην Γερµανία) τα οποία οδηγούν σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις σε εθελοντική βάση σε διαφορετικά κατώφλια βαθµών ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο οδηγός έχει τη δυνατότητα, εάν το θελήσει ο ίδιος, να αποφύγει την αφαίρεση της άδειας του. Επισηµαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα στους οδηγούς να τύχουν µείωσης βαθµών στην Ελλάδα, γεγονός που δεν ενισχύει τον προληπτικό χαρακτήρα του Σ.Ε.Σ.Ο. Στην Ελλάδα επιχειρείται µια προσπάθεια επαναθεώρησης του συστήµατος παρακολούθησης της συµπεριφοράς των οδηγών δίδοντας έµφαση στους αρχάριους οδηγούς (π.χ. αλλαγές στα όρια κατανάλωσης αλκοόλ ειδικά για τους αρχάριους οδηγούς και νέοι βαθµοί ποινής στο Σ.Ε.Σ.Ο.). Τονίζεται ότι από µόνα τους τα προτεινόµενα µαθήµατα που αφορούν στη βελτίωση της οδηγικής συµπεριφοράς δεν επιλύουν τα προβλήµατα οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά αποτελούν τµήµα µιας γενικότερης προσπάθειας. Επισηµαίνεται ότι απαιτούνται διάφορα υποστηρικτικά µέτρα (π.χ. αστυνόµευση, εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης) ώστε να είναι αποδοτικά τα µαθήµατα αυτά. Τα µαθήµατα πρέπει να αντιµετωπίζουν τα ειδικότερα προβλήµατα της οδικής ασφάλειας της χώρας. Κατά συνέπεια το πρώτο βήµα αφορά στην προσπάθεια διάγνωσης των συγκεκριµένων αναγκών στη χώρα (π.χ. υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ, ναρκωτικά, αρχάριοι οδηγοί), κάτι που µε τη σειρά του θα οδηγήσει στην αναγνώριση των οµάδων οδηγών που θα αποτελέσουν στόχο των µαθηµάτων. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

10 Βιβλιογραφία [1] EU-Project ESCAPE, Enhanced Safety Coming from Appropriate Police Enforcement, Project Coordinator: Technical Research Centre of Finland (VTT) Communities and Infrastructure, [2] Wisconsin`s point system. [3] North Dakota Legislative Council staff for the Judiciary B Committee. Fees and point demerit for traffic offenses background memorandum, August 2001, [4] Νevada Department Of Motor Vehicles DMV. Nevada s Demerit Point System, [5] Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, Φ.Ε.Κ., Αρ.Φύλλου 1675, Τεύχος εύτερο, 26 Αυγούστου [6] Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Νόµος 2696, Φ.Ε.Κ. 57/ [7] Zaal D., Federal Office of Road Safety, Department of Transport, Monash University Accident Research Centre, Traffic law enforcement : a review of the literature, SWOV Institute for Road Safety Research, Report No.53, April [8] Κokkalis A., Papaioannou P. and Basbas S. Traffic safety policy implementation through Highway Code changes", 13th ICTCT workshop, Corfu, [9] Τριβέλλας.Θ. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των µέτρων του point-system και της υποχρεωτικής χρήσης της ζώνης ασφαλείας, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Θεσσαλονίκη Μαρτίου 1994, σελ [10] Basbas S. Administrative support systems in road safety: the case of the Greek penalty point system, 10th International Conference "Urban Transport and the Environment in the 21st Century", Wessex Institute of Technology, Dresden, Germany, May 2004, pp [11] Eρευνητικό Έργο Ολοκληρωµένο σύστηµα εκπαίδευσης και ελέγχου ικανότητας οδηγών µε έµφαση στα θέµατα οδικής ασφάλειας, Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ, Τοµέας Σ.Υ.Ε., Επιστηµονικώς Υπεύθυνος: Mίντσης Γ. [12] EU-Project DAN, Description and Analysis of Post Licensing Measures for Novices Drivers, Kuratorium Für Verkehrs Sicherheit, Bartl G., Austria, [13] Eρευνητικό Έργο Aνάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα , Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Επιστηµονικώς Υπεύθυνος: Κανελλαΐδης Γ. [14] Kinnock N. The Road Safety Strategy of the European Commission, Road Safety in Europe: A Shared Responsibility, Conference Report, October, 1997, pp [15] Werring L. Alcohol, Drugs and Medicines in Road Safety, Road Safety in Europe: A Shared Responsibility, Conference Report, October, 1997, pp ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

11 [16] EU-Project ANDREA, Analysis of Driver Rehabilitation Programmes, Kuratorium Für Verkehrs Sicherheit, Bartl G., Assailly J-P., Chatenet F., Hatakka M., Keskinen E., Willmes-Lenz G., Austria, [17] EU-Project ΑDVANCED, Description and Analysis of Post-license Driver and Rider Training, Final Report, 1st Edition, CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile), 30 September ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

12 English summary Design of an integrated system for monitoring and control of driver's behavior Within the framework of this paper the design of an integrated system for monitoring and control of drivers' behavior in Greece is presented. The proposed system is based on the international experience and the transport team of the Department of Rural and Surveying Engineering of Aristotle University of Thessaloniki was responsible for the research. Such systems seem to have a more positive effect on driver s behavior when they have a preventable character. The following European countries apply such systems: France, Germany, Greece, Italy, the U.K, Poland and Austria. The accumulation of 12 points can lead to licence suspension in France while in Germany the accumulation of 18 points in two years will lead to licence suspension. In the U.K a licence will be suspended if the driver receives more than 12 points over a 3-year period while in Poland if 21 points are accumulated in one year the driving exam must be passed again. In Italy 2 transgressions within two years may lead to licence withdrawal while Finland and Portugal use similar systems. In Austria according to the model of the Ministry of Transport the license will be suspended for a period of 10 months after someone receives 12 penalty points. Certain offences of the Highway Code regulations are included in the Greek system for monitoring and control of drivers' behavior. For these offences specific number of points are foreseen according to the importance of each offence. The system is known as SESO. Driving licence is suspended in the case where a driver receives more than 25 points. Points are deleted from the drivers record after a period of 4 years from the booking date. The drivers whose licence has been suspended can apply for a re-examination after 6 months from the date his driving license was suspended. In case that a driver is re-given his licence and in a 5-year period receives more than 25 points then the driving licence is suspended for a period of one year. In case that a driver is re-given his/her licence for the second time and in a 5-year period receives more than 25 points then the driving licence is suspended for a period of two years. In order to increase the preventable character of the system according to the German experience, three interventional thresholds are proposed for SESO: 8, 15 and 24 points. When the driver is very close to exceed 8 points then a warning letter is sent to him ask him to attend special courses for the improvement of the driving behaviour on a voluntary basis. If the driver accepts to do so then there is a reduction of 2-4 points depending on the total points in his record. When the driver is close to reach 15 points a second warning letter is sent to him. It is also proposed to be compulsory for the driver whose licence is suspended to follow the 100% of the theoretical and practical lessons (instead of 50% today). Points will be deleted from the drivers records after 4 years (instead of 5 years today). Especially for drivers holding a professional licence, this period is proposed to be 4 years (instead of 2 years today). The type and content of the special courses for the improvement of driver s behaviour are also presented in this paper. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ. 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ. 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3 Αν υπερβείτε τους 25 βαθμούς ποινής, θα ξανακαθίσετε στα θρανία και θα ξαναδώσετε εξετάσεις από την αρχή. Πως σας φαίνετε...? Διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες... Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. - Βαθμοί ποινής 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Απόφαση Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και ηµόσιας Τάξης υπ' αριθ. 67754/8530 της 6.11/3.12.2002 (ΦΕΚ-1510, τ. Β'), Σύστηµα ελέγχου συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.)

Θέμα: Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 21504/2601

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και Προοπτικές ΥΜΕ, 24 Απριλίου 2007 Παρουσίαση Δράσεων του Υ.Μ.Ε. για την Οδική Ασφάλεια

Ημερίδα Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και Προοπτικές ΥΜΕ, 24 Απριλίου 2007 Παρουσίαση Δράσεων του Υ.Μ.Ε. για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και Προοπτικές ΥΜΕ, 24 Απριλίου 2007 Παρουσίαση Δράσεων του Υ.Μ.Ε. για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Πατρής Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος 1 ΒασικοίτομείςδράσηςτουΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γιώργος Γιαννής Πέτρος Ευγενικός Ελεονώρα Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Ηράκλειο, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ Παρουσίαση ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Οδική Ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ Βασίλης Μ. Χαλκιάς Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) AΘΗΝΑ 2007 ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟN ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ Γιώργος Μορφάκης Προϊστάμενος Μονάδας Οδικής Ασφάλειας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗµερΙδα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα Ιωάννης Χανδάνος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ 2013-2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος - Μάιος 1998 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γιώργος Γιαννής Ιωάννης Γκόλιας Συνεργάτης-Ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 9.1 Γενικά. Είναι γεγονός ότι όλες οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. αφορούν άμεσα στον κάθε οδηγό και πολύ περισσότερο στον επαγγελματία οδηγό. Άρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών

Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών 5ο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος, 25-26 Οκτωβρίου 2012 Οδηγώντας μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών Ε. Παπαδημητρίου 1, Α. Θεοφιλάτος 1, Γ. Γιαννής 1, J. Cestac 2, S. Kraïem 2, C. Barbier

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα «Οδική Ασφάλεια & Αλκοόλ - Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.» Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος.Σ. Αίγλη Ζαππείου,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 2001-2005 2005 10 5 0-5 -10-15 Πορτογαλία - 25% Σουηδία -24.5% Ολλανδία

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές Νοέµβριος 1996 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ ρ. Ιωάννης Γκόλιας, ρ. Γιώργος Γιαννής Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 1 ο Ιατροκοινωνικό Συνέδριο Τροχαία Ατυχήµατα: Πρόληψη - Αντιµετώπιση - Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού Αθήνα, 28-30 Σεπτεµβρίου 2002 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ιαχείριση Μεταφορικών Συστηµάτων 605 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Γεωργία Λουκά, Υποψήφια ιδάκτωρ, Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Ε.Μ.Π., Γεώργιος Κανελλαΐδης Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. 1 Η οδηγική συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Γεώργιος Τσώχος Καθηγητής Α.Π.Θ Φωτεινή Κεχαγιά ιδ. Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ Αστέριος Σατραζέµης Προπτ. φοιτητής Τµήµ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύµατος - Α' Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Τραύµα στη Νέα Χιλιετία Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 2001 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συλλογή και ιαχείριση εδοµένων 259 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Γιαννής Λέκτορας Ε.Μ.Π. Γεωργία Λουκά Υποψήφια ιδάκτωρ Σοφία Βαρδάκη Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Safe & Sober 21 Μαρτίου Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Safe & Sober 21 Μαρτίου Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Safe & Sober 21 Μαρτίου 2016 Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Ιωάννης Αλεξάκης Προϊστάμενος Τμήματος Οδικής Ασφάλειας & Κανόνων Κυκλοφορίας Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοόλ και Νέοι Οδηγοί

Αλκοόλ και Νέοι Οδηγοί Αλκοόλ και Νέοι Οδηγοί Ένα παγκόσµιο φαινόµενο µια τοπική µάστιγα! Εβδοµάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Μάριος Σ. Σταύρου Πρόεδρος Σ REACTION Youth for the Prevention Αντιπρόεδρος European Youth Forum

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ. Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» Πλάνο Δράσης 2015 Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: 210-8620150,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Αντώνιος Κιµούνδρης Λέκτορας Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Γεώργιος Τσώχος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη 14ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας Μοτοσυκλέτες: Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Χριστοδούλου Αντρέας Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Πάτρα, 10-11 Οκτωβρίου 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 2006-2010 Γ.Κανελλαΐδης, Γ.Γιαννής, Σ.Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής Αγωγής: Ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ Διημερίδα με θέμα: Οδική Ασφάλεια Ρόδος, 27 & 28 Μαρτίου 2014 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη»

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» «Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» Στέλλα Στρατάκη 1 1 Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Συγκοινωνιολόγος E-mail: sstrataki@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.9.2011 COM(2011) 533 τελικό 2008/0062 (COD) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Επίκουρος Καθηγητής Σοφία Βαρδάκη, Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας Καλαμάτα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 268 23 Νοεµβρίου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2963 Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ 01 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧΈΔΙO OΔΙΚΗΣΑΣΦΑΛEΙΑΣ Προτάσεις ΝΔ για Στρατηγικό Σχέδιο Oδικής Ασφάλειας και Συμπεριφοράς Η μείωση θανάτων από οδικά ατυχήματα κατά 50% σε μια δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. 17α/01/100/ΦΝ433.β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η COSMOTE, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν τους οδηγούς για την οδήγηση και το κινητό τηλέφωνο

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η COSMOTE, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν τους οδηγούς για την οδήγηση και το κινητό τηλέφωνο Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η COSMOTE, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν τους οδηγούς για την οδήγηση και το κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο και οδήγηση Τα τελευταία 20 χρόνια η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ 01 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧΈΔΙO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ Προτάσεις ΝΔ για Στρατηγικό Σχέδιο Oδικής Ασφάλειας και Συμπεριφοράς Η μείωση θανάτων από οδικά ατυχήματα κατά 50% σε μια δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα

2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα Proficient driving Institute 2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα Concept & content by SAFE DRIVE with the support of DVR (German Road Safety Council) Eco driving Training Βελτίωση των οδηγητικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα,

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 3ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΟδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Γ. Κανελλαΐδης, Γ. Γιαννής, Σ. Βαρδάκη, Α.Λαΐου ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Rule Based systems Συστήματα Βασισμένα σε κανόνες

Rule Based systems Συστήματα Βασισμένα σε κανόνες Rule Based systems Συστήματα Βασισμένα σε κανόνες Τμήματα ενός έμπειρου συστήματος βασισμένου σε κανόνες Βάση Γνώσης (Κανόνες) Μηχανισμός Εξαγωγής Συμπερασμάτων Χώρος Εργασίας (Γεγονότα) Μηχανισμός Επεξήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο υπολογισµός του δείκτη αφορά στη διαχρονική συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων ατυχηµάτων για την εκπόνηση µελετών αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Παραβιάσεων Γενικού Κανονισμού. Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος

Παραβιάσεων Γενικού Κανονισμού. Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος Κανονιστικές Απαιτήσεις & Νομικές Συνέπειες Παραβιάσεων Γενικού Κανονισμού Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος Προοίμιο Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Διαπιστώσεις [ ] η οδηγία δεν κατόρθωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα