ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ» Της µεταπτυχιακής φοιτήτριας: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Μ.: 188 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΙΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή εκπαιδευτικού πακέτου Σελ Περιεχόµενο του ψηφιακού δίσκου Σελ Συνοδευτικό υλικό Σελ Κεντρικός άξονας Εκπαιδευτικού Πακέτου Σελ Παιδαγωγική προσέγγιση Εκπαιδευτικού Πακέτου Σελ ιδακτικοί στόχοι Εκπαιδευτικού Πακέτου Σελ Συµπεράσµατα Σελ Βιβλιογραφία Σελ Πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο δύο διδακτικών ωρών Σελ Πρότυπες ασκήσεις βασισµένες στο λογισµικό Σελ. 16 2

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Η παρούσα διπλωµατική εργασία αφορά την κατασκευή εκπαιδευτικού πακέτου σε µορφή ψηφιακού δίσκου µε θέµα τα Αγγλικά Κάστρα, συνοδευόµενο από εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιµο ως συµπληρωµατικό εργαλείο για τον καθηγητή της Αγγλικής γλώσσας στις τάξεις του Λυκείου και µερικώς του Γυµνασίου. Σκοπός είναι να διευκολύνουµε την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη βοήθεια του συγκεκριµένου λογισµικού παρέχοντας παράλληλα ιστορικά στοιχεία. Κύριο µέληµα ήταν η υλοποίηση µιας νέας προσέγγισης της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, µε την εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας και τις προοπτικές αξιοποίησής της στο πλαίσιο της ένταξης των νέων τεχνολογιών και της Πληροφορικής σε όλα τα µαθήµατα του Γυµνασίου και του Λυκείου. Παράλληλα, επιδιωκόµενος στόχος ήταν η δηµιουργία ενός ελκυστικού υλικού και µιας σύγχρονης µεθοδικής διδακτικής προσέγγισης για το γνωστικό αντικείµενο της Αγγλικής γλώσσας µε την ενεργή συµµετοχή των µαθητών στη διδακτική πράξη µέσα από τη γνωριµία τους µε ιστορικές και πολιτιστικές πληροφορίες της συγκεκριµένης χώρας. Η δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στα διάφορα µαθήµατα είναι κοινά διαπιστωµένη και αποτελεί αντικείµενο έρευνας. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης η γνώση δεν µελετάται ως κάτι απόλυτο και ανεξάρτητο από το άτοµο αλλά συνοδεύεται από την ανάπτυξή του ( Piaget 1970). Η γνώση δεν αντιµετωπίζεται πλέον σαν µια παθητική στάση µίµησης των συµπεριφορών των ενηλίκων αλλά ως µια υποκειµενική δραστηριότητα του ατόµου προκειµένου να προσαρµοστεί στο ζωτικό του περιβάλλον όπως και στο περιβάλλον των εννοιών µέσα στις οποίες ζει ( Von Glasersfield 1995). Έτσι, η διδακτική µεθοδολογία των διαφόρων επιστηµών εµπλουτίζεται δίνοντας έµφαση στον ρόλο των υλικών µέσων και ειδικότερα των εργαλείων, της δραστηριότητας, της επικοινωνίας και γενικότερα του πλαισίου των συµφραζοµένων µε το οποίο αλληλεπιδρά το άτοµο. 3

4 Στα πλαίσια αυτής της λογικής οι ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν τι να διδάξουν και πώς να το διδάξουν αναπτύσσοντας πρότυπα και µοντέλα µιας αποτελεσµατικής µεθόδου διδασκαλίας. Η εκθετική εξέλιξη της επιστήµης της πληροφορικής µπορεί να παίξει ιδιαίτερα θετικό ρόλο, καθώς αποτελεί πλέον κοµµάτι της ζωής µας. Τα τελευταία χρόνια, αυτές οι προσπάθειες έχουν επεκταθεί και στον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Λογισµικού. εδοµένου ότι η έρευνα στον τοµέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της ένταξής της στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ πρόσφατη, είναι δύσκολο να προσδιορισθούν µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του λογισµικού (software) που θα µπορούσε να ορισθεί ως «Εκπαιδευτικό Λογισµικό». Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι εκπαιδευτικό λογισµικό είναι το προϊόν της τεχνολογίας που έχει ως στόχο την εκπαίδευση και µάθηση, στηριζόµενο σε κάποιες παιδαγωγικές αρχές και χρησιµοποιώντας κάποια ολοκληρωµένα σενάρια για την εκπλήρωση των διδακτικών στόχων κατά το µέγιστο. Ο πλούτος του υλικού που υπάρχει σε σχέση µε τα θέµατα που διαχειρίζεται η προαναφερθείσα ύλη ( φωτογραφίες, βίντεο, ιαδίκτυο) µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι θα ήταν πολύ χρήσιµο να υπάρχει ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια του δασκάλου, µε το οποίο µε ελκυστικό και εύκολο τρόπο θα µπορούσε στην διάρκεια µιας διδακτικής ώρας να εµπλουτίσει το µάθηµά του µε υλικό που θα έλκυε τον µαθητή και θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση της συγκεκριµένης ξένης γλώσσας. Παράλληλα, το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τον ίδιο το µαθητή για συλλογή εγκυκλοπαιδικών πληροφοριών στα θέµατα τα οποία επεξεργάζεται και παρουσιάζει. Οι παιδαγωγικές αρχές πάνω στις οποίες κτίσθηκε το λογισµικό συµφωνούν περισσότερο µε την ινστράκτιβιστ πρακτική, µιας και το λογισµικό αυτό προσοµοιάζει µε ηλεκτρονικό βιβλίο. εδοµένου ότι οι γνωστικοί ψυχολόγοι αναγνωρίζουν µια σειρά από διδακτικές στρατηγικές ανάλογες µε το είδος της γνώσης που είναι επιθυµητό 4

5 να αναπαρασταθεί, το «British castles» αναπτύχθηκε σαν πολυµεσική παρουσίαση. Το περιβάλλον του αποτελεί µια πηγή εγκυκλοπαιδικής πληροφόρησης για τα θέµατα που αναπτύσσονται µέσα από διαφορετικής µορφής αναπαραστάσεις. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου δεν στηρίχθηκαν σε µια ολοκληρωµένη και ενιαία θεωρία µάθησης και διδασκαλίας, αλλά σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών που διέπουν αυτή την κατηγορία (πολυµέσα/υπερµέσα) εκπαιδευτικού λογισµικού µε έµφαση στην υψηλή διαδραστικότητα µε το χρήστη. Η εφαρµογή αναπτύχθηκε στο πολυµεσικό περιβάλλον του Macromedia Authorware 5, ένα εργαλείο λογισµικού το οποίο έχει αναπτυχθεί µε στόχο την παραγωγή Computer-Aided Learning Tutorials (εκπαιδευτικών εφαρµογών µε τη βοήθεια του υπολογιστή). Το Authοrware δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο λογισµικό ήχου, εικόνας, γραφικών, κειµένου, και βίντεο. Όλες αυτές οι δυνατότητες χρησιµοποιήθηκαν στην υλοποίηση του συγκεκριµένου λογισµικού καθώς και η δυνατότητα µη σειριακής µετάβασης από ενότητα σε ενότητα. Το British Castles εκτελείται σε περιβάλλον Windows µε ανάλυση 800x600 ή µεγαλύτερη και δεν απαιτείται να είναι προεγκατεστηµένο κανένα άλλο πρόγραµµα για την εκτέλεση πχ των βίντεοπου περιλαµβάνονται σε αυτό. 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΙΣΚΟΥ Το συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Λογισµικό αρχικά παρουσιάζει µε δυναµικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο γενικές πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία για τα µεσαιωνικά αγγλικά κάστρα καθώς και πιο ειδικές πληροφορίες για τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελούνται, τον τρόπο κατασκευής τους και την ιστορία τους. Πιο λεπτοµερής αναφορά γίνεται για τα κάστρα του Dover, του Edinburgh, του Warwick και του Tower of London µε κείµενα για τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα που υπάρχουν σε αυτά και φωτογραφίες σε µορφή βίντεο. Πιο συγκεκριµένα, για το Tower of London υπάρχουν γενικές πληροφορίες για το κάστρο, λεπτοµερείς περιγραφές για συγκεκριµένα τµήµατά του καθώς και ιστορικές πληροφορίες για τους φρουρούς και τα κοράκια που αποτελούν σήµα κατατεθέν του. Για το κάστρο του Dover εκτός από τις γενικές πληροφορίες για το κάστρο και ένα βίντεο που αναφέρεται σε αυτό υπάρχουν πιο συγκεκριµένες αναφορές στο ρωµαϊκό φάρο και στην εκκλησία της Αγίας Μαίρης που είναι κτισµένη µέσα σε αυτό. Για το κάστρο του Εδιµβούργου, το µοναδικό σκοτσέζικο κάστρο για το οποίο γίνεται αναφορά στον ψηφιακό δίσκο υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες για το ρολόι που χτυπούσε στη µια ακριβώς κάθε µεσηµέρι, για το πηγάδι των µαγισσών και για το εξωκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας που είναι κτισµένο µέσα στο κάστρο. Η αναφορά στο κάστρο του Warwick περιορίζεται σε διάφορα τµήµατα του κάστρου όπως τα τείχη, το µπουντρούµι, η µεγάλη σάλα και ο µύλος. Και για αυτό το κάστρο, όπως και για όλα τα προηγούµενα υπάρχουν φωτογραφίες µε τα πιο σηµαντικά σηµεία σε µορφή βίντεο. Για τα διάφορα τµήµατα του κάστρου του Αγίου Ανδρέα υπάρχουν εικονικές περιηγήσεις σε µορφή βίντεο. Αυτά αφορούν την είσοδο του κάστρου, τη µεγάλη σάλα, τον πύργο του κάστρου, την εσωτερική αυλή καθώς και µια εναέρια περιήγηση πάνω από το κάστρο. 6

7 Στα πλαίσια της κατανόησης των συνθηκών ζωής της Μεσαιωνικής ζωής από τους µαθητές στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό εµπεριέχονται πληροφορίες γενικά για τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες των ανθρώπων στη Μεσαιωνική εποχή, για το φεουδαρχικό σύστηµα, για τη ζωή των χωρικών και την κοινωνική κατάσταση των γυναικών, για τη θρησκεία, τη διασκέδαση και το εµπόριο. Εκτός από τις γενικές και πιο ειδικές πληροφορίες στον ψηφιακό δίσκο συµπεριλαµβάνονται παιχνίδια που αφενός αξιολογούν τις γνώσεις που οι µαθητές πήραν από το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό και αφετέρου τονίζουν τα πιο σηµαντικά σηµεία που παρουσιάστηκαν σε αυτό. Τα παιχνίδια που εµπεριέχονται στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό είναι τα εξής: Άσκηση πολλαπλής επιλογής (Let s choose) 14 ερωτήσεων όπου στο τέλος αναφέρεται το πλήθος των σωστών απαντήσεων και το ποσοστό επιτυχίας. Άσκηση σωστό-λάθος (true or false) 13 ερωτήσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός από τις επιλογές σωστό και λάθος υπάρχει και η επιλογή δεν γνωρίζω, διότι στη συγκεκριµένη άσκηση υπάρχουν ερωτήσεις των οποίων η απάντηση δεν είναι προφανής από τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ψηφιακό δίσκο. Με βάση τη διδακτική, µε αυτόν τον τρόπο οξύνεται η κριτική ικανότητα των µαθητών. Στο τέλος και αυτής της άσκησης αναφέρεται το πλήθος των σωστών απαντήσεων και σε µορφή ποσοστού. Άσκηση συνδυασµού (matching) στην οποία ο χρήστης σέρνει κάθε µια από τις λέξεις που βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης δίπλα στο σωστό ορισµό. Υπάρχουν δύο σετ τέτοιων ασκήσεων Άσκηση συµπλήρωσης των κενών µε την κατάλληλη λέξη (Fill in the gaps) στην οποία ο χρήστης συµπληρώνει τα κενά και πατώντας Enter µεταβαίνει στο επόµενο προς συµπλήρωση κενό. Πατώντας το Enter µετά την τελευταία ερώτηση εµφανίζεται ο αριθµός των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά και οι σωστές λέξεις που έπρεπε να πληκτρολογηθούν. Υπάρχουν δύο σετ τέτοιων ασκήσεων. 7

8 Τέλος, το παιχνίδι Κρεµάλα (Hangman) είναι το κλασικό που τα παιδιά ήδη γνωρίζουν. Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται η αγγλική αλφάβητος από την οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όποιο γράµµα θεωρεί πιθανό να εµφανίζεται τουλάχιστον µία φορά στη λέξη. Αν το γράµµα αυτό υπάρχει, τότε εµφανίζεται στην κατάλληλη θέση. ιαφορετικά, αρχίζει να εµφανίζεται το κρεµασµένο ανθρωπάκι. Στο λογισµικό υπάρχουν 21 διαφορετικές λέξεις καταχωρισµένες οι οποίες εµφανίζονται µε τυχαία σειρά. Εγχειρίδιο Χρήσης του Εκπαιδευτικού Λογισµικού υπάρχει σε ψηφιακή µορφή καθώς και σε φυλλάδιο που συνοδεύει τον ψηφιακό δίσκο. Η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η δηµιουργία των κειµένων του Εκπαιδευτικού Λογισµικού υπάρχει ως επιλογή µέσα στον ψηφιακό δίσκο, καθώς και ειδική αναφορά στον επιβλέποντα καθηγητή αλλά και σε αυτούς που συνέβαλαν στη βελτίωση της διπλωµατικής αυτής εργασίας. 8

9 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πέραν του ψηφιακού δίσκου, στη διπλωµατική εργασία συµπεριλαµβάνονται πρότυπες ασκήσεις βασισµένες στα κείµενα του Εκπαιδευτικού Λογισµικού. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν οι εξής πρότυπες ασκήσεις: µετατροπή κειµένου από ενεστώτα χρόνο σε παρελθοντικούς και το αντίστροφο, συµπλήρωση κενών µε προθέσεις σε κείµενο από το Εκπαιδευτικό Λογισµικό, µετατροπή κειµένου από ενεργητική σε παθητική φωνή και το αντίθετο, και συµπλήρωση αναφορικών αντωνυµιών σε κείµενο. Με αυτού του τύπου τις ασκήσεις βελτιώνονται οι δεξιότητες του µαθητή στην Αγγλική γλώσσα. Ακόµα, περιλαµβάνονται συνδυαστικές εργασίες (projects) στις οποίες οι µαθητές αφού αναζητήσουν στοιχεία για συγκεκριµένα κάστρα σε επιλεγµένους δικτυακούς τόπους καλούνται να δηµιουργήσουν παρουσίαση στο Microsoft Powerpoint µε τα σηµαντικότερα από τα στοιχεία που βρήκαν. Με αυτού του τύπου ασκήσεις ενθαρρύνεται η αυτενέργεια και οξύνεται η κριτική ικανότητα των µαθητών αφού καλούνται να επιλέξουν τα σηµαντικότερα κατά τη γνώµη τους στοιχεία και να τα παρουσιάσουν. Επίσης, µια πρότυπη άσκηση listening συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο των ασκήσεων, κλασικού τύπου άσκηση για τους µαθητές ξένων γλωσσών. Τελευταίου τύπου ασκήσεις, είναι οι ασκήσεις ρόλων-δραµατοποιήσεις (real life situation), όπου οι µαθητές παίζοντας ρεαλιστικούς ρόλους εξασκούνται στον προφορικό λόγο της Αγγλικής γλώσσας. Το συνοδευτικό υλικό του ψηφιακού δίσκου συνοδεύει λεπτοµερές Εγχειρίδιο Χρήσης σε φυλλάδιο. 9

10 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Στα πλαίσια των βασικών αξόνων του εγγραµµατισµού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας, οι οποίοι, σύµφωνα µε τα τρέχοντα προγράµµατα σπουδών, διέπουν τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ο γενικός θεµατικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η γνωριµία των µαθητών µε κάποια από τα κάστρα της Αγγλίας. Η χώρα αυτή όπως και όλες της κεντρικής Ευρώπης είναι γεµάτη µεσαιωνικά κάστρα που αποτελούν κάστρα-ιστορικά µνηµεία, τα οποία αντικατοπτρίζουν ένα µεγάλο µέρος της κοινωνικής εξέλιξης και της ιστορίας της περιοχής αυτής. Μια περιήγηση στα κάστρα αυτά δίνει τη δυνατότητα ιστορικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ανάγνωσης, αναπαράστασης των συνθηκών ζωής και εξαγωγής συµπερασµάτων για την περαιτέρω ιστορική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας. Αυτό είναι δυνατό µε τη βοήθεια του συγκεκριµένου λογισµικού αφού υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν πληροφορίες που αφορούν την κοινωνική ζωή εκείνης της εποχής (ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνική δραστηριότητα και συµπεριφορά), καθηµερινή ζωή, όρους διαβίωσης, τρόπος ζωής και επίπεδο ζωής, ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, πολιτισµός και τέχνες. 10

11 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Στο συγκεκριµένο λογισµικό δίνεται έµφαση στη διερευνητική, στη βιωµατική και τη συνεργατική µάθηση µέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες κινητοποιούν τα ενδιαφέροντα και τη φαντασία του µαθητή, ενθαρρύνουν τη δηµιουργικότητά του και την έκφραση των συναισθηµάτων του, την αυτενέργεια και την αυτονόµησή του και γενικότερα τον βοηθούν να αναπτύξει δεξιότητες, τόσο σε επίπεδο γραπτού όσο και σε επίπεδο προφορικού λόγου, ενδυναµώνοντας έτσι την ικανότητα ανάληψης εκφραστικών και λεκτικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, βοηθούν το µαθητή να αναπτύξει µεθοδολογικές δεξιότητες και να οδηγηθεί στην έρευνα (πχ µελέτη πηγών, έρευνα, ταξινόµηση, ανάλυση, σύγκριση και διασταύρωση πληροφοριών, σύνθεση, εξαγωγή συµπερασµάτων κ.λπ.), αναπτύσσουν την ερµηνευτική δεξιότητά του µέσω µιας συγκριτικής µατιάς στα γεγονότα και τέλος αναπτύσσουν την κριτική σκέψη του µέσω προβληµατισµών, αποφεύγοντας την απλή παράθεση πληροφοριών. 11

12 Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Οι διδακτικοί στόχοι που γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν µέσω της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι οι εξής: Γλωσσικοί: αναπτύσσονται γλωσσικές δεξιότητες µέσω των δραστηριοτήτων εξάσκησης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο γραµµατικής (ασκήσεις κουίζ, συµπλήρωσης προτάσεων, κλπ) αναπτύσσονται επικοινωνιακές δεξιότητες µε άµεση συνοµιλία µεταξύ των µαθητών, µέσω των παιχνιδιών ρόλων, µε συζητήσεις µέσα στην τάξη, κλπ) Πολιτισµικοί: ενδυναµώνεται η πολιτισµική ταυτότητα του µαθητή παράλληλα µε την αναγνώριση και κατανόηση διαφορετικών κοινωνικών συµπεριφορών γίνονται σαφείς οι κοινωνικές δοµές του παρελθόντος της συγκεκριµένης χώρας, και σε σύγκριση µε τις σηµερινές κοινωνικές δοµές είναι εύκολη η εξαγωγή συµπερασµάτων από τους µαθητές γίνεται µελέτη των αιτιών που οδηγούσαν σε συγκεκριµένες ενέργειες όπως πχ η ύπαρξη αναγκαιότητας κατασκευής κάστρων και Λειτουργικοί: εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού έρευνα στο ιαδίκτυο ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων χρήση συγκεκριµένων πακέτων (Microsoft Powerpoint) 12

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισάγοντας τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον το κέντρο της αίθουσας και οι µαθητές είναι δυσκολότερο να επικεντρώσουν την προσοχή τους σ αυτόν. Ο εκπαιδευτικός πλέον αναλαµβάνει το ρόλο του καθοδηγητή και παρέχει την απαιτούµενη βοήθεια όταν αυτό του ζητηθεί. Αυτό προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να προετοιµαστεί κατάλληλα, να προχωρήσει δηλαδή στο σχεδιασµό µαθηµάτων παραδόσεων εντάσσοντας οργανικά το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το εκπαιδευτικό λογισµικό British Castles έχει έµµεσο στόχο να ενισχύσει τη διερευνητική µάθηση (ανάπτυξη της κριτικής αντίληψης, ανάπτυξη φαντασίας και δηµιουργικότητας, αναζήτηση πληροφορίας) καθώς και την ενθάρρυνση του οµαδικού πνεύµατος, της συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς και της ανταλλαγής ιδεών µεταξύ των µαθητών. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Castles and Landscapes: Power, Community and Fortification in Medieval England, Oliver Creighton 2. English Heritage Book of Dover Castle:, Jonathan Coad 3. Warwick Castle: An illustrated survey of the historic Warwickshire home of the Earl of Warwick, Warwick Castle Estate Office 4. The Tower of London, Bernadette Vallely 5. Edinburgh Castle (Historic Scotland S), Iain McIvor 6. A Framework for Task-Based Learning, Jane Willis ngdom/england/england12.htm

15 Πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο δύο διδακτικών ωρών Στόχος: µια πρώτη επαφή µε τα Αγγλικά κάστρα και την ιστορία τους. Ξεκινάµε µε µια σύντοµη παρουσίαση του θέµατος κάνοντας ένα διάλογο µε τους µαθητές µε σκοπό να διερευνήσουµε τις γνώσεις τους γύρω από το θέµα. Η τάξη έχει ήδη χωρισθεί, προ της ενάρξεως του µαθήµατος, σε οµάδες 3 έως 4 ατόµων και τα cd του λογισµικού British Castles έχουν εγκατασταθεί στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Η πρώτη οθόνη του λογισµικού πρέπει να φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή. 1. Ζητείται από τους µαθητές να µεταβούν στο About castles και να ακούσουν προσεκτικά και τα δύο κείµενα που περιέχονται σε αυτή την ενότητα του ψηφιακού δίσκου, διαβάζοντάς τα ταυτόχρονα. 2. Απαντώνται απορίες µαθητών και µεταφράζονται οι άγνωστες λέξεις 3. Γίνεται συζήτηση µέσα στην τάξη µέχρις ότου γίνει σαφές ότι το κείµενο έχει γίνει κατανοητό. 4. Μοιράζεται στους µαθητές η άσκηση Simple Past to Simple Present που αναφέρεται σε αυτό το κοµµάτι του Εκπαιδευτικού Λογισµικού. 5. Μοιράζεται στους µαθητές η Άσκηση 1 role playing και γίνεται µέσα στην τάξη ανά δύο µαθητές ο συγκεκριµένος διάλογος. 15

16 Πρότυπες ασκήσεις βασισµένες στο Λογισµικό Ακολουθεί παράρτηµα µε πρότυπα ασκήσεων βασισµένων στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό British Castles. Με τη σειρά που παρουσιάζονται, οι ασκήσεις αφορούν: 1. Μετατροπή προτάσεων από ενεργητική σε παθητική φωνή και το αντίστροφο. 2. Προτάσεις µε κενά όπου πρέπει να συµπληρωθούν προθέσεις. 3. Προτάσεις µε κενά όπου πρέπει να συµπληρωθούν σχετικές αντωνυµίες. 4. Μετατροπή προτάσεων από Simple Present σε Simple Past. 5. Μετατροπή προτάσεων από Simple Past σε Simple Present. 6. Συνδυαστικές εργασίες (πέντε το πλήθος) που αφορούν πλοήγηση σε επιλεγµένο δικτυακό τόπο, επιλογή στοιχείων και καταγραφή τους σε πρόγραµµα παρουσιάσεων 7. Άσκηση listening βασισµένη στο video για το Dover Castle που υπάρχει στον ψηφιακό δίσκο. Η συγκεκριµένη άσκηση συνοδεύεται από το κείµενο για τον καθηγητή. 8. Ασκήσεις για συζήτηση µέσα στην τάξη (οκτώ το σύνολο) είτε οµαδικά είτε σε οµάδες µε θέµατα που υπάρχουν στον ψηφιακό δίσκο 9. Ασκήσεις ρόλων-δραµατοποιήσεις (real life situation), όπου οι µαθητές παίζοντας ρεαλιστικούς ρόλους εξασκούνται στον προφορικό λόγο της Αγγλικής γλώσσας. 16

17 Exercise: Turn the following sentences from active to passive voice and vice versa: 1. William the king ordered the construction of stone castles. 2. Castles were mostly built from the 11 th to 15 th centuries, the Middle Ages by peasants. 3. The great nobles often divided the lands among lower lords. 4. Castles were brought to Britain by William the Conqueror. 5. Pedlars sold goods to towns and villages. 6. Castles were not just used by the king. 7. Merchants used to send their carriers along a network of trade routes linking the major European cities. 8. All the belongings of peasants were owned by the lord of the manor. 9. By 1300, cargo ships from Genoa and Venice in Italy were taking precious metals, silks and other luxuries from the eastern Mediterranean out to England and Flanders (Belgium). 10. The Catholic Church was based at Rome and headed by the Pope. 17

18 Exercise: Fill in the gaps in the following sentences with the appropriate prepositions: 1. A keep is the main part a castle. 2. The main door a keep might be six to ten feet the ground added protection. 3. The White Tower is the keep the Tower London. 4. The curtains further away the keep were lower down to allow the archers to shoot the enemy. 5. A moat is a deep and wide ditch filled water, order to protect the castle people attacking it. 6. The king gave pieces land to his most important noblemen and return each noble promised to supply the king soldiers time of war. 7. Women should be obedient their fathers and husbands. 8. The earliest medieval merchants were pedlars who sold goods towns and villages but the 12 th century Europe had grown more prosperous. 9. Edinburgh Castle is visible tens miles every direction. 10. The Tower of London is one the most famous medieval structures the world. 18

19 Exercise: Fill in the gaps with the suitable relative pronouns: 1. No women could become priests and men did become priests were forbidden to marry. 2. The Great Hall of a castle is the place ceremonies used to take place. 3. The earliest medieval merchants were pedlars sold goods to towns and villages. 4. Society in much of Medieval Europe was organized into a feudal system, was based on the allocation of land in return for services to the king. 5. Inside the castle walls were many things. There was a kitchen the cooks made meals. 6. Hundreds of people were imprisoned in the Tower of London, names of can be viewed in the Book of Prisoners. 7. On a clear day you can see France and also the steady white procession of ferries ply the shortest sea crossing to mainland Europe. 8. In Water Lane you can also see the Traitor s gate many famous prisoners entered the Tower of London for the last time. 9. It was Henry II set the blueprint for today s castle he had the fortifications rebuilt in the 1180 s, adding the massive keep and a series of concentric defenses. 10. The lighthouse had eight storeys each set back 1 foot from the one below, gave the whole structure the appearance of an extended telescope. 19

20 Exercise: Turn the following passage from Simple Present to Simple Past: According to the law a peasant does not belong to themselves. They and all their belongings, their house clothes and even their food are owned by the lord of the manor. Peasants are bound to work for their lord, who allowed them to farm their own piece in return. Peasants work hard every day of their lives except for Sundays and holy days. Bad weather and a typically poor diet mean that most European peasants die before they reach

21 Exercise: Turn the following passage from Simple Past to Simple Present: Castles were mostly built with thick, high walls. Unlike most other buildings, such as a church, a house or an inn, they served more than one purpose. A castle was a home for its owner and family, a place where guests could be entertained and often the local center for administration and justice. At the same time though, it was built strong enough to defend its occupants while acting as a base from which attacks on neighbors or more distant enemies could be launched. 21

22 ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συνδυαστική εργασία 1: Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του Γυµνασίου 1. ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων. 2. Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής δώστε στα παιδιά οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα 3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο για το Tower of London να ξεχωρίσουν τα πιο σηµαντικά στοιχεία και στη συνέχεια να φτιάξουν µια παρουσίαση στο Powerpoint µε τα πιο σηµαντικά στοιχεία την οποία θα παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. Συνδυαστική εργασία 2: Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του Γυµνασίου 1. ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων. 2. Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής δώστε στα παιδιά οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα 3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο βοηθήστε τα να φτιάξουν σε Powerpoint µια παρουσίαση µε τα πιο σηµαντικά µέρη ενός κάστρου την οποία θα παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. Συνδυαστική εργασία 3: Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του Γυµνασίου 1. ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων. 2. Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής δώστε στα παιδιά οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα 22

23 3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο βοηθήστε τα να φτιάξουν σε Powerpoint µια παρουσίαση µε την ιστορία του Warwick castle την οποία θα παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. Συνδυαστική εργασία 4: Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του Λυκείου 1. ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων. 2. Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής δώστε στα παιδιά οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα urope/united_kingdom/scotland/edinburgh/ 3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο βοηθήστε τα να φτιάξουν σε Powerpoint µια παρουσίαση µε την ιστορία του Edinburgh castle την οποία θα παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. Συνδυαστική εργασία 5: Η συνδυαστική αυτή εργασία απευθύνεται σε παιδιά του Λυκείου 1. ηµιουργήστε οµάδες των 3 ατόµων. 2. Σε ένα εργαστήριο Πληροφορικής δώστε στα παιδιά οδηγίες να µεταβούν στην ιστοσελίδα 20castle.htm 3. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο βοηθήστε τα να φτιάξουν σε Powerpoint µια παρουσίαση µε την ιστορία του Edinburgh castle την οποία θα παρουσιάσουν µέσα στην τάξη. 23

24 For the teacher: Dover Castle - Video script The following passage is the actual narration that is heard in the video for Dover Castle. Dover Castle sits on top of the celebrated white cliffs of Dover. The sight of Dover Castle has been used for strategic purposes from as long ago as 3500 years to as recently as the 1960s. The reason it was built here is because it s the narrowest point of the English Channel between France and England. The castle story stretches seamlessly between the iron and the nuclear ages remaining a first class fortress until the end of the 19 th century. 24

25 Listening: Listen carefully to the narration for the Dover Castle and fill in the gaps in the following sentences with the appropriate words: 1. Dover Castle sits on top of the celebrated of Dover. 2. The sight of Dover Castle has been used for purposes from as long ago as to as recently as the. 3. The reason it was built here is because it s the point of the English Channel between France and England. 4. The castle story stretches seamlessly between the and the ages remaining a first class until the end of the 19 th century. 25

26 Exercise for group 1: Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: Why were castles built? Which purposes did they serve? What was a castle built from? 26

27 Exercise for group 2: Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: Which are the basic parts of a castle? What purpose did each part serve? 27

28 Exercise for group 3: Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: What were the basic characteristics of medieval life? 28

29 Exercise for group 4: Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: What do you know about the peasant life in medieval ages? 29

30 Exercise for group 5: Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: What do you know about women in medieval ages? 30

31 Exercise for group 6: Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: How were people entertained in medieval time? 31

32 Exercise for group 7: Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: What do you know about religion during the medieval ages? 32

33 Exercise for group 8: Discuss the following topic with your colleagues and write a summary: Did trade and commerce exist during medieval times? In what form? 33

34 Exercise: Discuss the following topics in the class, or separate the class into groups of 3 and give them the appropriate sheets: 11. Why were castles built? Which purposes did they serve? What was a castle built from? 12. Which are the basic parts of a castle? What purpose did each part serve? 13. What were the basic characteristics of medieval life? 14. What do you know about the peasant life in medieval ages? 15. What do you know about women in medieval ages? 16. How were people entertained in medieval time? 17. What do you know about religion during the medieval ages? 18. Did trade and commerce exist during medieval times? In what form? 34

35 Exercise 1 (role playing): Learner A Work in pairs. You are an archaeologist specialized in British castles. You are invited by a school to give a lecture. Use the following information to have a conversation with a reporter of the local newspaper, about the way castles were built in Britain, their history and the basic parts that they consist of. Archaeologist: Knows about: how castles were built, which purposes they served, what they were made from, the basic parts of a castle. Learner B Work with your partner. Ask him questions about British castles in general. Fill in the following table. You are going to use it for an article for the newspaper that you work for. British Castles History of castles Purposes served Basic parts 35

36 Exercise 2 (role playing): Learner A Work in pairs. You are John and you are a Yeoman Warder. You work at the Tower of London and a student who visits the Tower wants to know the most important things about the castle. John: Knows about: the history of the Tower of London, the White Tower, Tower Green, the Medieval Palace, the Yeoman Warders and the ravens. Learner B Work with your partner. You are a student and you visit the Tower of London. Ask the Yeoman Warder questions about the Tower of London. Fill in the following table. Tower of London History White Tower Tower Green Medieval Palace Yeoman Warders Ravens 36

37 BRITISH CASTLES ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 37

38 Το παρόν Εκπαιδευτικό Λογισµικό είναι αφιερωµένο στα αγγλικά µεσαιωνικά κάστρα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί επικουρικά στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα Ενιαία Λύκεια και µερικώς σε παιδιά του Γυµνασίου. Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows µε ανάλυση 800x600 ή µεγαλύτερη. Περιέχεται σε CD-ROM το οποίο εκτελείται αυτόµατα µε την εισαγωγή του στην αντίστοιχη συσκευή. Η δοµή του είναι εξαιρετικά απλή. Στην αρχική οθόνη του Ε.Λ. εµφανίζεται ένα video µε εικόνες από διάφορα κάστρα της Αγγλίας και µια επιλογή Click here to enter main menu. Κάνοντας κλικ εκεί, ο χρήστης µπαίνει στο κυρίως µενού χωρίς απαραίτητα να έχει τελειώσει η παρουσίαση του video. Πρέπει να σηµειωθεί εξαρχής ότι ο δείκτης του ποντικιού γίνεται χεράκι σε οποιοδήποτε σηµείο του λογισµικού µπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση µε αυτό. 38

39 Πατώντας στο Click here to enter main menu ο χρήστης µπορεί να περάσει στη βασική οθόνη του Ε.Λ., το οποίο έχει τη µορφή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Οι επιλογές που υπάρχουν για την πλοήγηση µέσα στο Ε.Λ. βρίσκονται πάνω στις κόκκινες σηµαίες, δεξιά και αριστερά της εικόνας. Ο χρήστης επιλέγει το θέµα που τον ενδιαφέρει κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό. 39

40 Επιπλέον, στην ίδια οθόνη υπάρχει και το κουµπί Quit όπου κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό τερµατίζεται η εκτέλεση του συγκεκριµένου λογισµικού: Το συγκεκριµένο κουµπί βρίσκεται σε κάθε οθόνη του λογισµικού για τη διευκόλυνση του χρήστη. Αντίστοιχα υποµενού υπάρχουν σε όποιο τµήµα του λογισµικού και αν βρίσκεται ο χρήστης, όπως φαίνεται παρακάτω: 40

41 Για την πλοήγηση µέσα στο λογισµικό, υπάρχουν τα παρακάτω κουµπιά: Το κουµπί Main menu για τη µετάβαση στο κυρίως µενού της εφαρµογής Το κουµπί Next για τη µετάβαση στην επόµενη σελίδα του θέµατος Το κουµπί Back για τη µετάβαση στην προηγούµενη σελίδα του θέµατος Σε ορισµένα κείµενα υπάρχει η δυνατότητα ηχητικής τους αναπαραγωγής, το οποίο είναι εφικτό µε το πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού. Ο τερµατισµός αυτής της αναπαραγωγής ανά πάσα στιγµή γίνεται µε το αντίστοιχο εικονίδιο 41

42 Στο γενικότερο πλαίσιο χρήσης του συγκεκριµένου λογισµικού, αξίζει να σηµειωθούν τα εξής: Στα κείµενα του λογισµικού έχουν σηµειωθεί κάποιες λέξεις µε µπλε και υπογραµµισµένη γραφή και το δείκτη του ποντικιού να γίνεται χεράκι. Κάνοντας κλικ πάνω σε αυτές ένα µικρό παράθυρο ανοίγει µε την ερµηνεία της λέξης στα ελληνικά. Με κλικ στο αντίστοιχο κουµπί του παραθύρου, πάνω δεξιά, αυτό κλείνει. Σε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια του Let s Practice µενού υπάρχει επιπλέον η επιλογή Back to Let s Practice όπου ο χρήστης µπορεί να µεταβεί κατευθείαν στις επιλογές των παιχνιδιών και όχι στο αρχικό µενού Σε κάθε ένα από τα κάστρα που υπάρχουν στο λογισµικό κάνοντας κλικ στην επιλογή photos παρουσιάζονται φωτογραφίες του συγκεκριµένου κάστρου σε µορφή video. Ανά πάσα στιγµή µπορεί ο χρήστης πατώντας τις επιλογές Back to main menu ή Quit να διακόψει την προβολή του. 42

43 Το µενού Let s practice Στο µενού Let s practice υπάρχουν τα εξής παιχνίδια: 1. Το Let s choose είναι παιχνίδι πολλαπλής επιλογής 14 ερωτήσεων, όπου ο χρήστης επιλέγει τη σωστή απάντηση µε κλικ και µε τη βοήθεια του κουµπιού Next µεταβαίνει στην επόµενη ερώτηση. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιστρέψει πίσω στις προηγούµενες ερωτήσεις πατώντας το κουµπί Back και να διορθώσει κάποια από τις απαντήσεις του. Στο τέλος δίνεται το τελικό σκορ στο χρήστη και σε µορφή ποσοστού. 43

44 2. Το True or false είναι παιχνίδι σωστού-λάθους 13 ερωτήσεων, όπου ο χρήστης επιλέγει τη σωστή απάντηση µε κλικ και µε τη βοήθεια του κουµπιού Next µεταβαίνει στην επόµενη ερώτηση. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιστρέψει πίσω στις προηγούµενες ερωτήσεις πατώντας το κουµπί Back και να διορθώσει κάποια από τις απαντήσεις του. Σε κάθε ερώτηση υπάρχει η επιλογή Don t know γιατί υπάρχουν µία ή περισσότερες ερωτήσεις όπου η απάντηση δεν είναι προφανής µέσα από τις πληροφορίες που δίνει το λογισµικό. Με αυτό τον τρόπο οξύνεται η κριτική ικανότητα του µαθητή. Στο τέλος δίνεται το τελικό σκορ στο χρήστη και σε µορφή ποσοστού καθώς και οι απαντήσεις στις άγνωστες ερωτήσεις. 44

45 3. Στο παιχνίδι Matching ο χρήστης σέρνει κάθε µια από τις λέξεις που βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης δίπλα στο σωστό ορισµό. Υπάρχουν δύο σετ τέτοιων ασκήσεων: 45

46 4. Στο παιχνίδι Fill in the gaps ο χρήστης συµπληρώνει τα κενά και πατώντας Enter µεταβαίνει στο επόµενο προς συµπλήρωση κενό. Πατώντας το Enter µετά την τελευταία ερώτηση εµφανίζεται ο αριθµός των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά και οι σωστές λέξεις που έπρεπε να πληκτρολογηθούν: 46

47 5. Τέλος, το παιχνίδι Hangman είναι η κλασική κρεµάλα που τα παιδιά ήδη γνωρίζουν. Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται η αγγλική αλφάβητος από την οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όποιο γράµµα θεωρεί πιθανό να εµφανίζεται τουλάχιστον µία φορά στη λέξη. Αν το γράµµα αυτό υπάρχει, τότε εµφανίζεται στην κατάλληλη θέση. ιαφορετικά, αρχίζει να εµφανίζεται το κρεµασµένο ανθρωπάκι. Στο λογισµικό υπάρχουν 21 διαφορετικές λέξεις καταχωρισµένες οι οποίες εµφανίζονται µε τυχαία σειρά: 47

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Αίθουσα Europe Direct Ακαδημίας 50, Αθήνα, (Είσοδος από Σόλωνος) Site: europedirect-cityofathens.gr ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Νέο Λύκειο (Εισαγωγή)

Πληροφορική & Νέο Λύκειο (Εισαγωγή) Πληροφορική & Νέο Λύκειο (Εισαγωγή) Κάθε μαθητής σε κάθε σχολείο πρέπει να έχει την ευκαιρία να μάθει σωστά Πληροφορική (πληροφορικός εναλφαβητισμός) Πληροφορική: Θεωρητική, πειραματική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Στέφανος Παπαζαχαρίας Παράδειγμα διδασκαλικής προσέγγισης και εφαρμογής μιάς Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Endangered Animals. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Endangered Animals. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Endangered Animals Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς Τεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μεσώ κινητών συσκευών (m-learning) Tynker:

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

My favourite animal. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη

My favourite animal. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη My favourite animal Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: Passive Voice Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Περιεχόµενα Πρόλογος για τον µαθητή...2 1. Το µενού πλοήγησης...3 2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr

Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr Digital natives Οι σπουδαστές του 21 ου αιώνα - Digital natives Οι σπουδαστές του 21 ου αιώνα έχουν αλλάξει ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Road safety. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Road safety. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Road safety Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3β: Types of Speeches & Strong Language Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 0η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Best Response Curves Used to solve for equilibria in games

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το λογισµικό ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ προτείνει ένα δίγλωσσο και διαθεµατικό µοντέλο διδασκαλίας της Χηµείας το οποίο απευθύνεται σε κωφούς µαθητές γυµνασίου και στους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Ένα σύγχρονο σύστημα καθοδήγησης στοχεύει να ικανοποιήσει τουλάχιστον δύο βασικές φάσεις των οποίων η δομή και η αλληλουχία παρουσιάζεται στο σχήμα 3: παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χατζηφωτεινού. Αλγοριθμικά παιχνίδια & Kodu

Κατερίνα Χατζηφωτεινού. Αλγοριθμικά παιχνίδια & Kodu Κατερίνα Χατζηφωτεινού Αλγοριθμικά παιχνίδια & Kodu Αλγοριθμικά παιχνίδια Η μαγική σφαίρα http://users.uom.gr/~p2/sde/divers/psychic.swf Η μαγική σφαίρα http://users.uom.gr/~p2/sde/divers/psychic.swf Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Γενικές οδηγίες...........................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο. Τελέλης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Σχέσεις 1 / 26 Εισαγωγή & Ορισµοί ιµελής Σχέση R από

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα